Page 1

Nele Claerhout

Reflectieverslag

Academiejaar 2008-2009

REFLECTIE project BREDE SCHOOL 1. Ons project We hebben vooral geprobeerd om kinderen en leerkrachten vertrouwd te maken met het werken met boeken. Dit deden we door boeken te integreren in de lessen en door kinderen tijdens hun vrije tijd ook in contact te brengen met boeken. Hiervoor organiseerden we voorleesnamiddagen. De bedoeling van dit alles is dat kinderen gemotiveerd worden om zelf ook te lezen en eens in de bibliotheek langs te gaan. Ze laten inzien dat je met boeken heel veel kan bijleren, op een prettige manier. Om de leerkrachten te motiveren hebben we een workshop georganiseerd. Ook tijdens de lessen demonstreerden we hoe je met boeken kan werken. Naast het werken met boeken in de vrije tijd van de kinderen met een handicap hebben we ook andere activiteiten voor hen georganiseerd omdat we vonden dat deze kinderen weinig kansen kregen om zich op sociaal en emotioneel vlak te ontwikkelen. ZELFEVALUATIE 1. Leerkracht als begeleider van leer – en ontwikkelingsprocessen Ik heb geprobeerd om aan de hand van boeken een vreemde taal aan te leren. Zo kon je vertrekken vanuit een concrete situatie. De kinderen konden de woorden aan een beeld koppelen en de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context. We wilden vooral de kinderen motiveren om veel te lezen, want dit komt de taalontwikkeling zeker ten goede. Vaak hebben we ook verhalen voorgelezen. De kinderen zien dit eerder als een ontspanningsmoment, dan als een leerfase. Onbewust leren de kinderen veel adhv goedgekozen verhalen. Lezen verruimt hun blik op de wereld, hun taalontwikkeling wordt erdoor gestimuleerd, ze leren nieuwe woorden afleiden uit de context,... Voor de kinderen met een handicap vonden we het belangrijk dat ze ook eens aan andere vaardigheden konden werken, dan alleen aan het cognitieve. We wilden hen ook een kans geven om zich op sociaal en emotioneel vlak te laten ontwikkelen. 2. Leerkracht als opvoeder Door duidelijke afspraken te maken met de kinderen probeerde ik alles goed te laten verlopen. De kinderen leerden een respectvolle houding aan te nemen tegenover de leerkracht (die voorleest), hun medeleerlingen, de bibliothecaris,... Ik vond het ook belangrijk dat kinderen de boeken met zorg behandelden. 3. Leerkracht als inhoudelijk expert In BelgiÍ staan lesgeven en het werken met boeken niet los van elkaar. Voor leerlingen en leerkrachten in Kameroen was dit een nieuwe ervaring. Alles wat ik aanbracht was nieuw voor hen. Ik kan ook zeggen dat ik het Engels redelijk goed beheerste om les te geven op dit niveau. De kinderen vertrokken haast van nul, dus kon ik mij redden met de kennis die ik bezat.

1/5


Nele Claerhout

Reflectieverslag

Academiejaar 2008-2009

Wij leren in België hoe belangrijk het is om aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling te werken. Hier was dit vrij nieuw. 4. Leerkracht als organisator Om een voorleesnamiddag te organiseren moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. De spelletjes die in de vrije tijd gespeeld werden, verliepen wat moeilijk door het taalprobleem. Eerst moesten we alles aan de leerkrachten uitleggen en daarna moesten die alles nog eens vertalen (gebarentaal). De workshop verliep vlot. We kregen de steun van de leraars van de geïntegreerde lassen en ook de directrice was bereid haar woensdagnamiddag op te offeren om de kinderen iets leuks te kunnen presenteren. De samenwerking met de volwassenen verliep heel aangenaam en vlot! 5. Leerkracht als onderzoeker en innovator We hebben nagegaan wat de noden van de school waren en hebben daar oplossingen voor proberen te vinden. We hebben allemaal werkvormen gedemonstreerd die voor hen totaal nieuw waren. In België is dit niet vernieuwend, maar hier was dit het zeker en vast wel. 6. Leerkracht als partner van ouders en leerkrachten In Kameroen werden er geen oudercontacten georganiseerd. De kinderen krijgen op het einde van een sequence de kans hun rapport in te kijken, maar met de ouders wordt dit niet besproken. De kinderen moeten hun rapport ook onmiddellijk weer afgeven. Ze mogen de klas niet verlaten zonder het rapport weer ingediend te hebben. De ouders krijgen het rapport van hun kinderen niet te zien, maar ze zien dit ook niet als een gemiste kans. Ze zijn blij dat hun kind naar school kan, maar verder willen ze er liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Wel organiseerden we tweemaal een infovergadering voor ouders en leerkrachten, om hen te informeren over onze projecten. Hiervoor was wel veel belangstelling en de ouders konden op voorhand hun vragen aan de directie doorspelen. Dit gaf ons de mogelijkheid om op voorhand eens goed na te denken over de vragen en ons antwoord al wat voor te bereiden (in het Frans). De band tussen de leerkrachten op school was heel hecht. De leraars waren heel open naar elkaar toe en dit kan de samenwerking onderling alleen maar ten goede komen. 7. Leerkracht als lid van een schoolteam Ik heb nauw samengewerkt met de leerkrachten en geprobeerd om alles met hen te overleggen. Ze stonden voor alles open en waren bereid om zelf ook de projecten (die wij opstartten) verder te zetten. Iedere vrijdag was er een bijeenkomst met de leerkrachten, wij stelden dan telkens voor wat onze plannen naar de toekomst toe nog waren, en evalueerden kort even datgene wat we reeds gerealiseerd hadden. We polsten telkens naar hun ideeën en voorstellen zodat we daar zeker rekening mee konden houden, en eventueel onze voorstellen konden aanpassen. De inbreng van de leraars bracht ons vaak ook op nieuwe ideeën. De kracht van een goed team heb ik daar mogen ervaren.

2/5


Nele Claerhout

Reflectieverslag

Academiejaar 2008-2009

8. Leerkracht als partner van externen We hebben samengewerkt met de bibliothecaris, Regine en Quisito Hakda (oprichters van de bibliotheek), de directeur van EPC Mboua en de directrice en leerkrachten van de school voor kinderen met een auditieve handicap. Er was ook een nauwe samenwerking met père Gustaud en zuster Caroline. Ik kan zeggen dat de samenwerking met om het even welke partner, heel vlot verlopen is. Iedereen stelde zich open voor nieuwe ideeÍn, kritiek, overleg,... Altijd stonden er mensen klaar om te helpen. Het was heel aangenaam om met deze mensen samen te werken! 9. Leerkracht als cultuurparticipant Ook bij dit project hebben we gebruik gemaakt van boeken. In het algemeen kunnen we vaststellen dat beide partijen een heel open houding hadden tegenover elkaar. Zowel voor ons, als voor de leerkrachten ter plaatse was het een heel verrijkende ervaring!

3/5


Nele Claerhout

Reflectieverslag

Academiejaar 2008-2009

Projet: L’école en largeur

Le projet de l’école en largeur c’est fonder un réseau entourant l’école. C’est coopérer avec des organisations pour améliorer le développement des enfants. Ce n’est pas qu’une seule fois qu’il faut coopérer. Il faut continuer pour que c’est durable. Tout le partenaires ont le même but et c’est améliorer et élargir les chances de développement pour les enfants. Avec le coopération l’école gagne, parce que les élèves aprennent mieux l’Anglais, la connaissance du vocabulaire élargit et ils comprennent mieux le grammair quand ils lisent beaucoup. Aussi la bibliothèque gagne, parce que il y a plus de visiteurs. Aussi les enfants gagnent parce qu’ils ont plus de possibilités de se développer. Et pas seulement d’un façon cognitif, aussi d’une façon sociale et émotionnelle.

Pour réaliser tout cela on a essayé de coopérer avec la bibliothèque de Mboua. Chaque mercredi on a raconté des histoires pour les enfants de CM1 et CM2 de Mboua et Tada. Monsieur Taoussé Sebastien, M. Ngueled Boula, M. Gaye Meguehe et M. Mboudga Basaandi vont continuer ce projet. Donc avec un emploi de temps il faut seulement y aller 1 fois par trois mois. Comme ça, les élèves peuvent en profiter 2 fois par mois. (Il y a aussi 4 enseignants de Tada qui sont volontaires, donc comme ça il y a huit au totale).

Le bibliothécaire sera toujours la le mercredi. Il va aider avec chercher des livres intéressants adaptés à l’âge des enfants. Il y a aussi des cassettes avec les histoires racontés et avec des dessins pour montrer. La dernière fois on a essaye ça et on a constaté que les enfants aiment bien ça.

C’est aussi bien de travailler avec les livres dans les classes. On a montré quelques possibilités pour travailler avec les livres dans les cours de mathématique, de français et d’anglais. On a tout écrit sur un papier et on a donné les documents à Monsieur Hakda pour les enseignants qui sont intéressés. Aussi, ils peuvent aller à la bibliothèque et demander les livres et le bibliothécaire va chercher des livres intéressants. Ainsi, ça ne demande pas trop de travail pour les enseignants.

Même pour les enfants handicapés c’est intéressant de travailler avec les livres. C’est pour ca qu’on a acheté une quatrième carte d’inscription pour l’enseignant qui travaille avec les sourds-muets. Pour eux c’est aussi intéressant de arranger leurs temps libres. C’est bien de jouer les jeux et de raconter les histoires, comme ça on coopère aussi avec la bibliothèque. Les jeux sont importants pour leur développement social et émotionnel.

4/5


Nele Claerhout

Reflectieverslag

Academiejaar 2008-2009

On a aussi organisé quelques activités pour les enfants handicapés qui restent dans la paroisse. On a écrit tout sur le papier. Comme ça ils peuvent encore jouer les jeux après notre départ. On a aussi fabriqué un jeu avec un dé pour garder. Comme ça nous espérons que les enfants handicapés ont aussi l’occasion de jouer beaucoup dans leurs temps libres.

C’est aussi intéressant pour les enfants handicapés d’aller à la bibliothèque pour lire, car c’est proche et quand ils restent la pour lire, c’est gratuit.

Nous voulons vous remercier pour votre motivation et enthousiasme. Comme ca c’était très agréable de travailler avec vous. Nous étions vraiment à l’aise parce que vous avez nous accueilli bien. On a beaucoup appris de tout les façons, et c’est sûr qu’on va encore beaucoup penser à ça.

On a appris beaucoup de notre séjour ici. C’était une expérience inoubliable. On garde l’Afrique dans notre cœur.

5/5

Reflectieverslag project Brede School  

In dit document krijgt u een zelfreflectie volgens de 9 basiscompetenties ivm ons project in Kameroen: Brede School

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you