Page 1

Direktorima / Direktoricama Osnovnih škola

LIKOVNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA Poštovani direktore/Poštovana direktorice, Obavještavamo Vas da de se od 19. do 22. jula 2013. godine u Herceg Novom održati trede izdanje Festivala Sinestezija u organizaciji NVO Sinestezija. U okviru Festivala raspisan je likovni konkurs na temu “beskonačnost”. Ovu temu smo odabrali u kontekstu ovogodišnje teme festivala: granice. Očekujemo od učenika da slobodno interpretiraju zadatu temu, koja bi trebala da predstavlja rezultat razmišljanja o odnosu između beskonačnosti i ograničenja. Dok je format konkursa ograničen na A3 (blok 5) po pitanju tehnike dozvoljavamo punu slobodu, uključujudi upotrebu kolaža, mash-up tehnike i fotografije. Najoriginalniji likovni radovi bide izloženi u galeriji u centru Herceg Novog u toku trajanja Festivala. Uslovi Konkursa su sljededi: Tema: Beskonačnost Tehnika: slobodna Format: A3 (blok 5) Rok za slanje radova : 10. jun 2013. godine. Likovne radove treba slati poštom na adresu: NVO Sinestezija Sava Bajkovida 20 85340 Herceg Novi Sa naznakom: konkurs. Za škole na području Herceg Novog mogude je organizovati preuzimanje radova na licu mjesta uz prethodno slanje dopisa na email adresu: info@sinestezija.me Radi adekvatnijeg prezentovanja pristiglih radova, molim Vas da u donjem lijevom uglu svakog rada (na prednjoj strani) budu napisani ime i prezime učenika i uzrast, a na poledjini ime škole i nastavnika likovne kulture. 1


Nadamo se da de i Vaša škola učestvovati u konkursu i na taj način doprinijeti sadržajima našeg festivala koji za cilj ima promociju savremene umjetnosti sa posebnim fokusom na sve oblike vizuelne kreativnosti. Srdačan pozdrav, Mirko Lazarevid, Direktor

2

Festival sinestezija likovni konkurs, osnovne skole 2013