Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r. ROK XXVIII NR 79/324

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

LUTY 2018 r.

GMINA NEKLA STAWIA NA SPORT!

Czytaj str. 3-4

SYBIRACY WCZORAJ I DZIŚ Sybiracy - to odkrywcy historii, to „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”, a „syberyjskie zsyłki” to hasło które odnosi się do przeszłości, ale wiążę się też z przyszłością.

Czytaj str. 14

CZARNE TWARZE

Opowiadanie Witolda Kralla (z zawodu zduna, z zamiłowania kronikarza wsi Tur nad Notecią). Czytaj str. 18 QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) Edycja 2017 – Umowa nr 2017/0338/2086/ SubA/DIS/LA z dnia 31.10.2017 r.

NEKLA issuu.com/nekla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

NEKLA facebook.com/nekla.eu

Pamięć o nekielskich powstańcach w stulecie zrywu niepodległościowego

W niedzielne popołudnie 28 stycznia 2018 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury zgromadziła się ponad stuosobowa grupa mieszkańców i zaproszonych gości potomków powstańców wielkopolskich. Czytaj str. 19


Śledź bieżące wydarzenia na Facebook’u NEKLI Tematem wykładu z cyklu Nekielskiej Akademii Zdrowia, która odbyła się 17 stycznia br. było „ Czy można jeść smacznie i zdrowo?” Wykład poprowadziła dietetyk mgr Marta Jaskułecka.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował 22 stycznia br. Dzień Babci i Dziadka. Podczas spotkania pani Helena Balcerek jako najstarszy członek związku została uhonorowana złotą odznaką. Zebrani usłyszeli wiele pięknych i ciepłych słów oraz wspaniałych życzeń. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć występu artystycznego, tym razem umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały dzieci z przedszkola Akademii Talentów. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

ZDARZYŁO SIĘ 7 LUTEGO... 187 lat temu, na posiedzeniu Izby Poselskiej i Senatorskiej, po raz pierwszy uchwalono barwy narodowe Królestwa Polskiego. Kolor biały – odnoszący się do czystości i orła białego oraz czerwony – symbolizujący odwagę i waleczność

Temat wykładu z cyklu Nekielska Akademia Zdrowia, który odbył się 7 lutego brzmiał: „Zwierzęta w naszym domu a… nasze zdrowie”. Wykład poprowadził lekarz weterynarii Radomir Gorzelańczyk

18 stycznia w Nekielskim Ośrodku Kultury odbył się VIII Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd. Przedszkolaki wystąpiły w dwóch grupach wiekowych. Dzieci pięknie zaprezentowały znane i lubiane kolędy. Mali artyści otrzymali brawa na stojąco! Po kolędowaniu najmłodszych, goście mogli również posłuchać świątecznych piosenek w wykonaniu grupy wokalnej NOKBAND.

Dzieci z przedszkola Mail Einsteini odwiedziły 19 stycznia Nekielski Ośrodek Kultury. Przedszkolaki oglądały przedstawienie pt. „Bałwanek Gałganek i Przyjaciele”. Spektakl opowiadał o bałwanku, który pierwszy raz przeżywał lato. Przedszkolaki uczyły się o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia oraz o tym, że warto się cieszyć tym co mamy.

STRONA 2

28. stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki oraz Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne zaprosili na spotkanie autorskie z Danutą Wojcięgowską i Bogdanem Jaroszem, autorami książki „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego”. Na spotkaniu można było zobaczyć prezentację dokumentów, fotografii i innych pamiątek powstańczych ze zbiorów Zbigniewa Jóźwiaka ze Środy Wielkopolskiej oraz Michała Pawełczyka z Wrześni. Prezes Stowarzyszenia Jerzy Oypiuk wspomniał również o chęci odnowienia sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Nekli.

Dzieci z przedszkola „Mali Einsteini” spędziły wtorek (30.02.2018) w Nekielskim Ośrodku Kultury. Przedszkolaki świetnie bawiły się na baliku karnawałowym w wykonaniu Filharmonii Pomysłów.

7 lutego br. odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Podjęto na niej m. in.: uchwały ws współdziałania z powiatem wrzesińskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest; w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również przyjęto Program Ochrony Środowiska dla gminy Nekla na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku.

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) Edycja 2017 – Umowa nr 2017/0338/2086/ SubA/DIS/LA z dnia 31.10.2017 r.

GMINA NEKLA STAWIA NA SPORT!

R

ok 2018 będzie rokiem bardzo aktywnym dla mieszkańców w gminie Nekla. Bowiem dzięki pozyskanym dofinansowaniom z różnych źródeł realizowanych będzie szereg działań sprzyjających uprawianiu sportu w różnych dyscyplinach sportowych. Po pierwsze gmina pozyskała środki w wysokości 12 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu pn. „Na sportowo cały rok” – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej na terenie gminy Nekla w roku 2018 prowadzony jest cykl zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, który realizowany jest od 1 lutego we wszystkich szkołach z terenu gminy Nekla (Zespół Szkół w Nekli, Zespół Szkół w Zasutowie, Zespół Szkół w Targowej Górce). Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, bezpłatny i potrwają przez cały 2018 rok (do 7 grudnia 2018 r.). Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Wśród proponowanych zajęć dla dzieci i młodzieży realizowane będą: zabawy i gry ruchowe, mini gry sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna), gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy, ćwiczenia równoważne i ogólnorozwojowe o charakterze korekcyjnym, badminton, unihokej, zabawy i gry zwinnościowe dla najmłodszych, ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Ponadto 2 szkoły z naszej gminy – Zespół Szkół w Nekli oraz Zespół Szkół w Zasutowie zakwalifikowały się do drugiej edycji programu „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaplanowanego na rok 2018. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Celem programu jest m.in. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju. Doceniamy ich zaangażowanie i wierzymy, że takie działania są w stanie rozbudzić w dzieciach i młodzieży pasję do sportu oraz aktywności fizycznej. W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które PRZEGLĄD

NEKIELSKI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

luty 2018

odbywać się będą 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 2018 roku. W województwie wielkopolskim podmiotem realizującym zadanie jest Szkolny Związek Sportowy ,,WIELKOPOLSKA”, mający swoją siedzibę w Poznaniu. Stowarzyszenie będzie koordynowało prace grup ćwiczebnych z całego województwa, które zakwalifikowały się do programu. Jest nam niezwykle miło poinformować, że zajęcia w naszych szkołach już się zaczęły. Gmina Nekla w tym roku, w okresie wakacji letni przystąpi do przebudowy obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli. Po zrealizowaniu inwestycji powstanie obiekt lekkoatletyczny, którego Gmina się nie powstydzi. Posiadać on będzie: 4-torową bieżnią okrężną 200 m o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do piłeczki palantowej, boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 58 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Przebudowana zostanie również zeskocznia do skoku w dal. Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskanemu w 2017 roku dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) w wysokości 400 000 zł. Ponadto Gmina wystąpiła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie budowy bieżni tartanowej. Ponadto promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację spotkań o charakterze sportowym i przeprowadzenie inwestycji na obiektach pełniących funkcje sportowe realizowane będzie również przez działające na terenie gminy Nekla organizacje pozarządowe i lokalne Stowarzyszenia. I tak, Gminny Klub Sportowy „Płomień Nekla” realizować będzie projekt pn. Przebudowa boiska poprzez budowę systemu nawadniania murawy, którego celem jest poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. W ramach projektu zostanie zamontowany system automatycznego

STRONA 3


TEMAT NUMERU nawadniania boiska oraz rozegrany zostanie mecz otwarcia i organizacja zawodów sportowych dla rodzin z dziećmi. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 49 753,50 zł (100 %) w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD. Gmina Nekla skierowała również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w roku 2018 wsparcia finansowego w wysokości 9 340 zł na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń szatniowo – sanitarnych oraz magazynowych przy stadionie miejskim w m. Nekla w ramach Programu „Szatnia na medal”. Jeśli udałoby się otrzymać dofinansowanie na prace remontowo – budowlane pomieszczeń szatniowych znajdujących się przy stadionie miejskim, w połączeniu z budową instalacji systemu automatycznego nawadniania murawy, projekty te przyczyniłyby się do poprawy warunków korzystających z obiektu, jak również wizerunku całego kompleksu boiska sportowego. Dodatkowo GKS „Płomień Nekla” pozyskał również dofinansowanie w ramach tego samego poddziałania 19.2 i przedsięwzięcia 1.2.1 Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD na realizację projektu pn. „Na sportowo – eko zdrowo! Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej na stadionie GKS Płomień Nekla” w wysokości 13 000 zł. W ramach projektu zorganizowany zostanie mecz piłkarski pomiędzy Seniorami i OldBoy-ami, ustawione będzie miasteczko sportowe, zorganizowane zostanie widowisko plenerowe „Mapa marzeń” wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i warsztaty malarskie „Zielono Mi” oraz wydana zostanie broszura popularyzu-

STRONA 4

jąca sportową historię gminy Nekla. Realizacja operacji została zaplanowana na maj 2018 r. Realizacja wielu projektów, polegających na ciągłej rozbudowie i poprawie infrastruktury sportowej w gminie Nekla, sprzyja realizacji działań z zakresu szeroko rozumianej aktywności sportowej i rekreacyjnej. Działania te mają na celu przede wszystkim podniesienie aktywności oraz poprawę sprawności fizycznej wśród mieszkańców gminy Nekla. Już teraz zapraszamy Państwa na imprezy sportowe realizowane lub współorganizowane przez gminę Nekla. 1 lipca amatorów biegów zaprosimy na V Jubileuszowy NEKIELSKI BIEG DO LATA. Impreza sportowa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców, ale także gości z Polski i z zagranicy. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, by pokonać dystans 10 km, już teraz zapraszamy na bieg rodzinny, podczas którego będzie można przebiec, przejść z kijkami czy przespacerować trasę ok. 2 km. Dobra zabawa gwarantowana! Środek lata, gorąca atmosfera i dobra muzyka zawsze towarzyszą uczestnikom ZAWODÓW SKATERÓW, którzy prezentują widowni niesamowite akrobacje rowerowe i skaterskie. Lato pożegnamy sportowo i rodzinnie 26 sierpnia podczas RAJDU ROWEROWEGO pokonując trasę „Śladami Osadnictwa Olęderskiego”. Sołtysów wraz z mieszkańcami sołectw już teraz zapraszamy na zmagania rekreacyjno - sportowe podczas SPARTAKIADY SOŁECTW, która odbędą się 1 września. Dobra atmosfera i świetna zabawa gwarantowane. Oprócz wymienionych przedsięwzięć kulturalno – sportowych, zapraszamy Państwa do korzystania ze stałej oferty Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, jak również przygotowanych przez inne jednostki gminne, organizacje pozarządowe i sołectwa. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. UMiG Nekla

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU Dziura w drodze? Nie świeci lampa? Te i inne problemy możesz zgłaszać na awaria@gminanekla.pl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁ AŃ BURMISTRZ A

Zapraszamy do korzystania z nowej formy powiadamiania o różnych usterkach, problemach w naszej gminie. Postaramy się jak najszybciej zająć daną sprawą i przekazać właściwym osobom i jednostkom.

PRZEGLĄD NEKIELSKI w iBiuletynie http://nekla.ibiuletyn.pl/

Aktualne i archiwalne numery online ZAPRASZAMY

ZMIANY W PŁATNOŚCIACH BEZPOŚREDNICH W 2018 1) Rolnicy, którzy posiadają mniej niż 10 ha gruntów rolnych nie muszą w 2018 roku składać wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Wystarczy jeżeli w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. złożą do Biura Powiatowego Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: - jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, - płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ON W) (PRO W 2014-2020), - wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), - premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017. Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. 2) Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne: - numer identyfikacyjny producenta - „numer gospodarstwa”, - kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0), - 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r. Szczegółowe informacje w Biurze Powiatowym ARiMR przy ul. Gen. Sikorskiego 34 we Wrześni lub pod numerem telefony 61 4 377 190 PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

W miesiącu styczniu Burmistrz Miasta i Gminy Nekla uczestniczył w następujących wydarzeniach: 05.01.2018 r. - w spotkaniu noworocznym Gminy Nekla, które odbyło się w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury, 06.01.2018 r. – w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Koło Pszczelarzy w Nekli, 09.01.2018 r. – w jubileuszu setnych urodzin mieszkanki Opatówka, 14.01.2018 r. - w 26-tym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej ZS w Nekli 16.01.2018 r. – w czytaniu dzieciom w Przedszkolu „Akademia Talentów”, 18.01.2018 r. – w VIII Bożonarodzeniowym Przeglądzie Kolęd, 22.01.2018 r. – w Dniu Babci i Dziadka zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Nekli.

Szkolenie dla rolników 26.02.2018r. godz. 10:00 sala wiejska przy ul. Średzkiej 9 w Targowej Górce Tematyka szkolenia: - wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich 2018 – zmiana podstawowych zasad dotyczących sposobu składania wniosku o przyznanie płatności – jak wypełnić wniosek przez Internet? - zmiany w przepisach dotyczących zazielenienia (dot. dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych) - dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego – wniosek - harmonogram PROW 2014-2020 na 2018 rok – najbliższe nabory o przyznanie pomocy z ARiMR - uchwała antysmogowa – ograniczenia dotyczące paliw stałych i kotłów/pieców obowiązujące od 2018 roku

organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrześni

STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem

STRONA 6

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Relacja z posiedzenia Komisji oraz XXXIV Sesji RMGN

P

ierwsze posiedzenie w nowym roku nekielscy Radni przeprowadzili 5 lutego. Podczas połączonego posiedzenia komisji stałych rady, zebrani wysłuchali „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nekla. Wysłuchali również „Sprawozdania z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017”. Sprawozdanie to, zostało przedstawione przez panią Agnieszkę Janaszak – Staszak, przewodniczącą MGKRPA, 12 radnych zaopiniowało pozytywnie, jeden radny głosował wstrzymująco. Podczas posiedzenia bezsprzecznie jednomyślnie Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia MGPPiRPA dla Miasta i Gminy Nekla na 2018 rok. Radni bez większej dyskusji pozytywnie ocenili również projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest. Szczegółowo natomiast omówiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku”. Po uwzględnieniu uwag przedstawionych przez radnego Macieja Handkiewicza, oraz panią Hannę Mamzer, Stowarzyszenie Ekologiczne Czysta Nekla, Radni projekt uchwały jednomyślnie ocenili pozytywnie. W dalszej części omówiono projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli. Projekt ten bez większego echa Radni zaopiniowali pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie przedyskutowali projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w Nekli. W punkcie tym radny Maciej Handkiewicz zgłosił wniosek formalny aby z treści usunąć jeden z podpunktów, określający maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych. Wniosek uwzględniono głosując 4 radnych za, 1 przeciw, 8 głosów wstrzymujących. Następnie projekt ten uzyskał opinię pozytywną przy 11 głosach za, 2 głosy wstrzymujące. W dalszej części spotkania przedstawiono projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic: Leśnej, Grzybowej i Kurkowej. Punkt ten wywarł szeroko zakrojoną dyskusję nie tylko pomiędzy Radnymi, ale także mieszkańcami Nekielki, którzy w licznym gronie przysłuchiwali się obradom. Po wysłuchaniu wszystkich stron, uwzględnieniu przedstawionych argumentów, Radni projekt odrzucili, przy jednym głosie wstrzymującym. W dalszej części obrad, jednomyślnie pozytywnie oceniono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – dz. nr 1345, 270 oraz w sprawie nabycia nieruchomości w Starczanowie – dz. nr 69/33. Natomiast przy jednym głosie wstrzymującym radni pozytywnie ocenili projekt uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w Starczanowie. Kontynuując posiedzenie Radni omówili i pozytywnie jednogłośnie ocenili projekt uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w Kokoszkach. Następnie pani Krystyna Kielczyk – skarbnik Gminy, omówiła projekty uchwał w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2018 – 2024 oraz zmian w uchwale budżetowej. W uzupełnieniu głos zabrał burmistrz Karol Balicki, który poinformował Radnych o wynikach przetargów na wykonanie planowanych inwestycji oraz o sposobie zgromadzenia brakujących środków. Radni oba projekty uchwał jednomyślnie ocenili pozytywnie. Kolejnym punktem posiedzenia były sprawozdania oraz plan pracy na 2018 rok. Wszyscy Radni dokumenty te ocenili pozytywnie. Podczas spotkania Radni wysłuchali jeszcze wystąpienia pani Anny Mizgajskiej – zastępcy burmistrza, która przedstawiła ewaluację Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013 – 2020. Jak poinformował burmistrz, w najbliższym czasie przyjdzie konieczność nowelizacji strategii w związku ze zmianami jakie zaszły w naszej Gminie. Na koniec spotkania Radni przedstawili sprawy bieżące skierowane do władz gminnych, czy też powiatowych. Mieszkanka Nekli, przysłuchująca się obradom poruszyła sprawę gminnego programu ochrony zabytków. Jak poinformował burmistrz Balicki program jest w trakcie oceny przez konserwatora zabytków. W ten sposób tematy rozmów zostały wyczerpane i prowadzący zakończył posiedzenie. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA W dniach 01.01.2018 r.- 31.01.2018 r. przewodniczący uczestniczył w następujących wydarzeniach: 05.01.2018 r.-spotkanie noworoczne w Nekli; 13.01.2018 r. –spotkanie noworoczne organizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; 15.01.2018 r.-zebranie Grupy Odnowy Wsi w Targowej Górce; 18.01.2018 r.-spotkanie noworoczne w Kostrzynie Wlkp.; 20.01.2018 r.-spotkanie z P. Jordanowskim – przedstawicielem grupy energetycznej we Wrześni; 22.01.2018 r. -spotkanie ze Starostą Wrzesińskim;

W dniu 26 lutego 2018 r. przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Czesław Kozielski będzie pełnił dyżur i zaprasza mieszkańców do Nekielskiego Ośrodka Kultury ul. Wiosny Ludów 2b w godz. 17.00- 18.00. Z kolei sesja odbyła się dwa dni później, tj. 7 lutego br. Z porządku obrad usunięto podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic: Leśnej, Grzybowej i Kurkowej w związku z nieuzyskaniem akceptacji w trakcie wspólnego posiedzenia komisji. Powrócono też do pierwotnej treści uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w Nekli. Jak wyjaśnił pan Marek Gibowski, uwzględnienie wniosku radnego Macieja Handkiewicza (usunięcie zapisu określającego maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych) spowoduję konieczność przeprowadzenia całej procedury od nowa. Radni uchwałę przyjęli w pierwotnej treści (bez proponowanej zmiany). Wszystkie pozostałe podjęte podczas tego posiedzenia uchwały Radni przyjęli bezsprzecznie. W związku z brakiem głosów w innej materii prowadzący obrady przewodniczący rady Czesław Kozielski zakończył spotkanie. Mateusz Kubiaczyk

STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

REKRUTACJA 2018/2019 - kryteria i terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zgłaszać od 26 lutego do 23 marca 2018 r. W dalszej kolejności na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być zgłaszane dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY NEKLA Rodzaj czynności

Terminy w Terminy w postępowa- postępowaniu rekruta- niu uzupełcyjnym niającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do I 26.02.2018 r. 16.04.2018 r. klasy szkoły podstawowej wraz z do- - 23.03.2018 - 25.04.2018 kumentami potwierdzającymi speł- r. r. nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekruta- 26.03.2018 r. 26.04.2018 r. cyjną wniosków o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Podanie do publicznej wiadomo- 27.03.2018 r. 27.04.2018 r. ści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych / zakwalifikowanie do klasy I szkoły podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /. Potwierdzenie przez rodzica kandy- 27.03.2018 r. 27.04.2018 r. data woli przyjęcia w postaci pisemne- – 13.04.2018 – 11.05.2018 go oświadczenia. r.. r. Podanie do publicznej wiadomości 16.04.2018 r. 14.05.2018 r. przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAKŻE LICZBY PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów brane pod uwagę podczas rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły: 1) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola na terenie Gminy Nekla – 10 pkt; 2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 8 pkt; 3) niepełnosprawność kandydata – 7 pkt; 4) rodzice lub jeden z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 6 pkt; 5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt; Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/ w kryteriów: 1) w zakresie w/w pkt 1 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły, 2) w zakresie w/w pkt 2 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w tej szkole, 3) w zakresie w/w pkt 3 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważonego rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), STRONA 8

4) w zakresie w/w pkt 4 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu pracy rodziców (opiekunów prawnych), 5) w zakresie w/w pkt 5 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA KAROL BALICKI

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że: 1. W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa. 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2–5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące: NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO: w miastach i gminach: Września, Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo i Nekla, winny stawić się we Wrześni, ul. Warszawska 20, w dniach od 1 do 23 marca 2018 r., w godz. 8.00 - 14.00 10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 11. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) WOJEWODA WIELKOPOLSKI / - / Zbigniew HOFFMANN

UWAGA: Prace komisji dla mężczyzn rocznika 1999 i mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej z terenu gminy Nekla przewidziano dwa dni:

1 i 2 marca 2018 r.

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z kwalifikacją wojskową z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla – inspektor Artur Kaczmarski, pokój nr 15, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, nr telefonu 61 43 73 177 lub 609 995 889 (w godzinach pracy 7.00-15.00)

U W A G A ! Nie zapomnij zabrać: dowodu osobistego, ZDJĘCIA, świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej, w przypadku problemów ze zdrowiem – dokumentacji lekarskiej. luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

REKRUTACJA 2018/2019 - kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NEKLA Kontynuacja edukacji przedszkolnej Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

01.02. 2018 r. – 23.02.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na terenie Gminy Nekla Rodzaj czynności

Terminy w Terminy w popostępowa- s t ę p o w a n i u niu rekruta- uzupełniającym cyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do 26.02.2018 r. 16.04.2018 r. przedszkola wraz z dokumentami - 23.03.2018 25.04.2018 r. potwierdzającymi spełnianie przez r. kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekru- 26.03.2018 r. 26.04.2018 r. tacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych. Podanie do publicznej wiadomo- 27.03.2018 r. 27.04.2018 r. ści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /. Potwierdzenie przez rodzica kan- 27.03.2018 r. 27.04.2018 r. dydata woli przyjęcia w postaci pi- – 13.04.2018 11.05.2018 r. semnego oświadczenia. r. Podanie do publicznej wiadomo- 16.04.2018 r. 14.05.2018 r. ści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAKŻE LICZBY PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 1) wielodzietność rodziny kandydata - 20 pkt , 2) niepełnosprawność kandydata - 20 pkt, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 20 pkt, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 20 pkt, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 20 pkt, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 20 pkt, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 20 pkt. Kryteria w/w mają jednakową wartość zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. z 2017r, poz. 59 z późn. zm.) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”: 1)rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, studiują w trybie stacjonarnym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów, 2)uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 8 punktów, 3)zdeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez z niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 6 punktów, 4)zdeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez z niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 5 punktów. Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/ w kryteriów: 1)oświadczenie rodziców o studiowaniu w trybie stacjonarnym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, 2)kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata, 3)oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ( do 8 godzin i powyżej 8 godzin) Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r. BURMISTRZ MIAST I GMINY NEKLA KAROL BALICKI

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (dotyczy także urodzeń oraz zgonów). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15-go każdego miesiąca.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego (nabycie nieruchomości) lub w przypadku zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania (zajęcie gruntu na działalność gospodarczą, zmiana sposobu wykorzystania budynku). Z uwagi na powyższe tut. Referat informuje, iż w przypadku niezgłoszonych do opodatkowania gruntów, budynków i budowli lub w przypadku zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, należy złożyć stosowną informację na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny wykazując te nieruchomości do opodatkowania.

DECYZJE PODATKOWE!!! W miesiącu lutym 2018 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nekli oraz sołtysi będą doręczać decyzje ustalające podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych. W przypadku kiedy dana nieruchomość pozostaje we współwłasności dwóch lub więcej osób decyzję doręcza się każdemu współwłaścicielowi z osobna, przy czym wysokość podatku do zapłaty obciąża nieruchomość jednokrotnie, bez konieczności dokonywania wpłat przez poszczególnych współwłaścicieli. STRONA 9


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla 1. działka nr 113/2 – położona w Zasutowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3, powierzchnia 0,3253 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00024195/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 100.000,00 zł. Wadium wynosi: 5.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, sala USC. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU

Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu do godz. 7.00 w dniu odbioru. Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów Miejscowość NEKLA ULICE: Beutlera, Chopina, Dąbrowskiego, Irysowa, Jastrzębia, Kaczeńcowa, Kasprzaka, Krucza, Kosińskiego, Konwaliowa, Linke, Malwowa, Mickiewicza, Nałkowskiej, Orla, Orzeszkowej, Parkowa, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, Różana, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sokolnicza, Sowia, Staszica, Starczanowska, Długa, Zawodzie, Żurawia, Konopnickiej, Szczepańskiego NEKLA ULICE: Boczna, Dworcowa, Gnieźnieńska, Grudzielskiego, Jaśminowa, Krótka, Leszczynowa, Lipowa, Łąkowa, Mała, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Powstańców Wlkp., Rajmundowo, Rynek, Sportowa, Wiosny Ludów, Wrzesińska, Nad Maskawą, Wierzbowa, Wiśniowa, Sosnowa, Czereśniowa, Lawendowa BARCZYZNA, KOKOSZKI DO PRZEJAZDU PKP, STROSZKI, STARCZANOWO POSTOLICE, OPATÓWKO, ZASUTOWO, GIERŁATOWO

Rodzaj odpadu Zmieszane Papier Tworzywa Szkło

luty

12,26 5 5 19

12,26 5 5 19

13,27 6 6 20

19 13,27 6 6 20

14,28 7 7 21

20 14,28 7 7 21

1,15 8 8 22

21 1,15,29 8 8 22

Bio Odpady problemowe Zmieszane Papier Tworzywa Szkło Bio Odpady problemowe Zmieszane Papier Tworzywa Szkło Bio Odpady problemowe

TARGOWA GÓRKA, MADERA, MAŁA GÓRKA, RACŁAWKI, MYST- Zmieszane KI, MILKAROWO, KOKOSZKI ZA PRZEJAZDEM PKP, STĘPOCIN, Papier CHWAŁSZYCE, GĄSIOROWO Tworzywa Szkło Bio Odpady problemowe Nekla ul. Leśna, NEKIELKA

Zmieszane Papier Tworzywa Szkło Bio Odpady problemowe

marzec

Miesiąc i dzień kwiecień

maj

czerwiec

9,23 3,28 3,28 16

7,21 28 28 14

4,18 11,25 11,25 11

3,16,28

14,28

11,25

10,24 4,30. 4,30. 17

8,22 29 29 15

5,19 12,26 12,26 12

4,17,30.

15,29

12,26

11,25 5 5 18

9,23 2,30. 2,30. 16

6,20. 13,27 13,27 13

5,18

2,16,30.

13,27

12,26 6 6 19

10,24 4 4 17

7,21 1,14,28 1,14,28 14

6,19

4,17

1,14,28

13,27 6 6 20

11,25 4 4 18

8,22 1,15,29 1,15,29 15

6,20.

4,18

1,15,29

22

2,16 9 9 23

2,16,30. 9 9 23 23

*Odpady problemowe – odbiór sprzed posesji: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów do 3,5 t STRONA 10

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, o możliwości rezerwacji miejsc handlowych na targowisku przy ul. Chopina w Nekli oznaczonych numerami 1, 3, 4 oraz od 5 do 8, zgodnie z załączonym planem. Opłaty kwartalne z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowisku przy ul. Chopina w Nekli ustalono następująco: a) miejsce oznaczone nr 1, 3 i 4 w wysokości brutto: 200,00 zł, b) miejsca oznaczone nr od 5 do 8 w wysokości brutto: 100,00 zł. Rezerwacja dokonywana jest na okres nie krótszy niż trzy miesiące. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk, mogą składać pisemne wnioski o przyznanie miejsca do dnia 23.02.2018 r. do godziny 10:00 w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Nekla. W przypadku gdy na to samo miejsce wpłynie większa ilość wniosków o rezerwację, przeprowadzona zostanie licytacja z udziałem zainteresowanych wnioskodawców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

Bezpieczeństwo na drodze!

J

estem stałym, prawie codziennym uczestnikiem ruchu drogowego, zwłaszcza rowerowego. Z moich długich obserwacji wynika, że nie wszyscy przestrzegają pewnych, nawet podstawowych norm bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych. Ze zgrozą patrzę jak uczniowie, którzy dojeżdżają do szkół rowerami poruszają się po drogach nie mając nawet elementów odblaskowych. Czy Państwo jako Rodzice nie dostrzegacie tego problemu? Czy wyposażenie dziecka w odblaski, światełka jest wielkim wyzwaniem? Sądzę, że jest to niewielka kwota, która stanowi skromny wydatek w zamian za bezpieczeństwo swoich najbliższych! Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci w tym zakresie i w trosce o ich bezpieczeństwo, postanowiłem zadbać o nich. Przy znaczącym współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i przychylności dyrektora Piotra Gruszczyńskiego wszystkie dzieci z naszej gminy, które w tym roku ubiegać się będą o kartę rowerową, zostaną wyposażone w kamizelki odblaskowe. Każde dziecko ze wszystkich placówek szkolnych z tego rocznika otrzyma je wraz z elementami odblaskowymi oraz z kodeksem młodego rowerzysty. Wszystko to zostało w całości sponsorowane przez WORD w Poznaniu. Dziękuję tej placówce za przychylność i pomoc udzieloną w tej formie dla dzieci z naszej gminy. Roman Kuszak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

STRONA 11


WIADOMOŚCI GMINNE

PRZETARGI

W

dniu 18 stycznia br. upłynął termin składania ofert w dwóch przetargach nieograniczonych. Przedmiotem pierwszego przetargu jest przebudowa ul. Długiej w Nekli od km 0+380 do km 0+540 – etap III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie jezdni o szer. 5,5 m i 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy ścieralnej gr. 4 cm i warstwy wiążącej gr. 4 cm) w krawężniku betonowym na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm; budowę chodnika z kostki betonowej z lewej strony; budowę zjazdów (po stronie budowanego chodnika) z kostki betonowej; przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej. Do wyznaczonego terminu, oferty złożyły trzy firmy: 1. BRUKPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Wielkich o wartości 528 332,32 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. 2. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Kokoszkach o wartości 468 069,28 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. 3. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli o wartości 631 549,41 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 8 lutego br., która na podstawie przeprowadzonych ocen wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa. Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt. ***

P

rzedmiotem drugiego przetargu jest przebudowa ul. Dąbrowskiego w m. Nekla – etap II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie jezdni o szer. 6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 3 cm) w krawężnikach betonowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; budowę chodnika z kostki betonowej; wykonanie ścieku przykrawężnikowego. Do wyznaczonego terminu, oferty złożyły trzy firmy: 1. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski z siedzibą w Borowo Młyn o wartości 202 101,76 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. 2. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Kokoszkach o wartości 225 277,03 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. 3. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli o wartości 200 498,54 zł i terminem wykonania do 01.10.2018 r. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 8 lutego br., która na podstawie przeprowadzonych ocen wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt. *********************************************************

STRONA 12

W

dniu 19 stycznia br. upłynął termin składnia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych i odwodnienia bieżni, - przebudowę: bieżni okrężnej 200 m 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do piłeczki palantowej, boiska piłkarskiego o wymiarach 30 m x 58 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, zeskoczni do skoku w dal, nawierzchni placu zabaw, - montaż: piłkochwytów, bramek do piłki nożnej, bramy technicznej stalowej, balustrady – ogrodzenie panelowe, - ułożenie okablowania do oświetlenia boiska, - dostawę i montaż wyposażenia (bloki startowe, płotki wyczynowe, pałeczki sztafetowe, stojaki do skoku wzwyż, piłki palantowe, kule do pchnięcia kulą itp.), - zagospodarowanie terenu: wykonanie trawników, chodników z kostki betonowej, schodów terenowych. Do wyznaczonego terminu, oferty złożyło osiem firm: 1. TORAKOL Rajmund Zalewski z siedzibą w Koszczałach o wartości 1 319 929,04 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 2. InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o wartości 1 577 393,07 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 3. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie o wartości 1 709 294,57 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 4. RS INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie o wartości 1 397 602,73 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 5. HEMET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze o wartości 1 329 666,68 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 6. „CONCEPT TRADE” Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczak (LIDER) z siedzibą w Suchym Lesie i ZRDiM DROGMEL Jerzy Cegłowski (PARTNER) z siedzibą w Borowo Młyn o wartości 1 493 396,95 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz (LIDER) z siedzibą w Ruszkowie i ACTIVA Longin Witkowski (PARTNER) z siedzibą w Łodzi o wartości 1 446 785,54 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. 8. MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie o wartości 1 290 057, 26 zł i terminem wykonania do 17.08.2018 r. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 8 lutego br., która na podstawie przeprowadzonych ocen wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MARDO-SPORT Sp. z o.o. Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) Edycja 2017 – Umowa nr 2017/0338/2086/SubA/DIS/LA z dnia 31.10.2017 r.

*********************************************************

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

W

dniu 23 stycznia br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nekla. Przedmiot zamówienia obejmował: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli w rejonie ulic: Poznańska, Lipowa, Ogrodowa, Powstańców Wlkp., Gnieźnieńska – etap I i II; - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli w rejonie ul. Sportowej i Wrzesińskiej; - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Starczanowo – etap I. Łączny zakres zamówienia obejmował budowę: 2,5 km sieci kanalizacyjnej; ponad 0,5 km przykanalików; ok. 280 m rurociągu ciśnieniowego; 65 szt. studni betonowych; 2 tłocznie. Do wyznaczonego terminu, oferty złożyły cztery firmy: 1. WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu o wartości 4 656 155,78 zł i terminem wykonania do 15.10.2018 r. 2. KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie o wartości 3 900 852,66 zł i terminem wykonania do 15.10.2018 r. 3. ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Budzyniu o wartości 5 061 903,01 zł i terminem wykonania do 15.10.2018 r. 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie o wartości 5 563 452,64 zł i terminem wykonania do 15.10.2018 r. Zamawiający na realizację niniejszej inwestycji zabezpieczył w budżecie kwotę 2 465 000,00 zł brutto. W związku z faktem, iż złożone w tym postępowaniu oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na realizację przedmiotowego zadania, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 24.01.2018 r. W dniu 24 stycznia br. ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony na ten sam zakres zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono do 7 lutego 2018 roku. Do wyznaczonego terminu, ofertę złożyła jedna firma: 1. KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie o wartości 4 426 769,14 zł i terminem wykonania do 05.11.2018 r. *********************************************************

W

dniu 26 stycznia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej na terenie gminy Nekla w roku 2018. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych polegające na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody i wybojów zagrażających bezpieczeństwu ruchu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez równanie i profilowanie nawierzchni równiarką wraz z uwałowaniem (zakres planowanego remontu obejmuje łącznie 80 km); 2. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie nawierzchni gruzem i pofrezem (zakres planowanego remontu obejmuje łącznie powierzchnię 5 500 m2); 3. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej poprzez naprawę nawierzchni mieszanką asfaltową „na gorąco” (zakres planowanego remontu obejmuje łącznie wbudowanie 175 Mg masy); 4. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej poprzez naprawę nawierzchni remonterem typu Patcher (zakres planowanego remontu obejmuje łącznie powierzchnię 1 600 m2). Termin składania ofert wyznaczono do 9 lutego 2018 roku.

W

dniu 29 stycznia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych w roku 2018 na terenie gminy Nekla wraz ze ścinką poboczy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na całej szerokości nawierzchni, tj. 4 i 5 metrów, na odcinkach dróg gminnych (zlokalizowanych w różnych miejscowościach gminy Nekla) o łącznej powierzchni 9 000 m2. Termin składania ofert wyznaczono do 13 lutego 2018 roku. *********************************************************

W

dniu 1 lutego br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla, - usuwanie odpadów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nekla, - przekazywanie odebranych odpadów komunalnych do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w miejscowości Bardo gm. Września, funkcjonującej w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie, - dostarczanie worków na odpady zbierane selektywnie do nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, gdzie selektywne odpady zbierane są w systemie workowym, w okresie trwania zamówienia, - dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz gniazd. Do wyznaczonego terminu, oferty złożyły trzy firmy: 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni o wartości 777 600,00 zł; 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys z siedzibą w Pławcach o wartości 1 036 800,00 zł; 3. „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą we Wrześni o wartości 1 019 952,00 zł. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na weryfikacji zgodności złożonych ofert z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Referat ds. zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

*********************************************************

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

STRONA 13


OKRUCHY HISTORII

S

Sybiracy wczoraj i dziś

ybiracy - to odkrywcy historii to „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”, a „syberyjskie zsyłki” to hasło które odnosi się do przeszłości, ale wiążę się też z przyszłością. Sybiracy to ludzie dotknięci wielką traumą, jaką zawsze jest rozłąka z bliskimi i samotność, to trauma w wymiarze osobistym i narodowym bo musieliśmy opuścić ojczystą ziemię i próbować się odnaleźć w nowych warunkach na niegościnnej ziemi we wrogim otoczeniu i wśród surowej przyrody. Zawsze będą zadawane pytania skąd Oni znaleźli w sobie, tyle siły i nadziei by to przetrwać,-wielu nie przetrwało i nie wrócili do Ojczyzny, a mogiły zaczęły pokrywać niegościnną ziemię, a ci co powrócili na zawsze w sobie noszą wspomnienia tego okrutnego doświadczenia. O sybirakach mówi się „zagubione pokolenia narodu polskiego” Sybir - obco i groźnie brzmi w naszej Ojczyźnie i znany jest Polakom, bo już za panowania Cara Piotra I Wielkiego i Carycy Katarzyny były odnotowane pierwsze zsyłki, byli pędzeni w kajdanach na Sybir bracia konfederaci często z dożywotnim wyrokiem. Polacy to naród niepokorny i im większe były represje i prześladowania, tym silniejsze było dążenie do niepodległości. A dzieje zesłańców sybiru, to świadectwa wielkiej miłości Ojczyzny, Boga, Honoru i godności i dlatego część z nas została tam na zawsze. Bo data 17 Września 1939r. to była niedziela, która głęboko utkwiła w sercach Polaków – to początek losów syberyjskich ,to tysiące ofiar, to cztery okrutne wywózki w głąb Rosji Sowieckiej 10 Luty, Kwiecień, Czerwiec 1940 r. i Czerwiec 1941 r. w bydlęcych wagonach, nie licząc późniejszych wywózek za Władzy Ludowej PRL-u -wrogów Ojczyzny. To trzeba było przeżyć katorgę prawie 6-lat a może i więcej, zniewolenia, poniewierki ,głodu i pracy ponad siły, chorób i i zgonów. „10 Luty - niedziela, w minusie 30, łomot w drzwi i okna kolbami karabinu i rozkazy OTWIERAĆ ubierać się i szykować się do opuszczenia domu ładować się na sanie i odwożenie do stacji kolei, by w kilka tygodni w zimnie i o głodzie być wiezionymi do miejsc przeznaczenia. A u celu podróży czekał już bezkresny step i surowa syberyjska Tajga, a los Polaków oprawcom był obojętny mogli ginąć z głodu, zimna, więc jaki miałby być hart ducha, by przetrwać te przykre zdarzenia i fakty i o przeżycie walczyć każdego dnia. Zesłańcom sybiru jak i innym obywatelom naszej ojczyzny którzy przeżywali losy tej okrutnej wojny i z tym związane bóle i przykrości niech będzie Cześć i Chwała ! Druga Wojna Światowa była największą zbrodnią Świata w której zginęło 55 milionów ludzi, a samych żołnierzy było 15 milionów. Sam napad ZSRR na Polskę, był złamaniem paktu o nieagresji, który z Polską zawarł do 31 grudnia 1945 r. miał być gwarantem nienaruszalności granic - a co z tego wyniknęło? Zdradził Polaków zawierając pakt z Niemcami o wspólnej napaści i likwidacji państwa polskiego, a już po 2 miesiącach Stalin uznał że zajęte terytoria polskie są częścią ZSRR, a jej mieszkańcy obywatelami ZSRR i jako pierwsze państwo padliśmy ofiarą dwóch totalitaryzmów. Ojczyzna utraciła bezpowrotnie swoich obywateli - a oni utracili ojczyznę. Zsyłki były bezdusznym dziełem rosyjskich tyrani począwszy od autorytarnego caratu oraz jeńców polskich z wojny polsko -bolszewickiej 1920 r. których wywożono na Sybir. Jednym z nich był Adam Szalaty [PN Styczeń 2018 r.] Jak Niemcy tak i Rosjanie przystąpili do eksterminacji narodu polskiego Rosjanin niszczył elitę narodu rozstrzeliwaniem np. Katyń-Miednoje ,oraz deportację na Sybir - to był holokaust Polaków. Warto przypomnieć, że w latach 30-tych XX w. sowieci rozstrzelali 111 tysięcy Polaków mieszkańców tego kraju tylko dlatego że byli Polakami. Znęcali się, uważali, że zniszczenie narodu uniemożliwi odrodzenie się Polski. Bali się Polaków. Pamiętali Warszawę 1920 rok i ich wielką klęskę za 100 tysięcy polskich żołnierzy obrońców Polski i Europy przed nawałą bolszewickiej czerwonej zarazy. Tak się zastanowić trzeba czy ta nasza wspaniała Europa i szanowna Bruksela -wiedzą o tym , jak myślicie? Jest to pomijane przez Europę i dalsze skutki tej eksterminacji trwają może do dziś. Musimy pamiętać że „Wolność narodu i suwerenność państwa nie jest dana raz na zawsze - ale jest zadaniem dla każdego pokolenia Polaków, przypomniał nam o tym nasz Wielki Polak JAN PAWEŁ II .Wielu też sybiraków po wojnie nie mogło powrócić do kraju i musieli żyć na obczyźnie, bo w innych mundurach i na innych frontach walczyli jak Monte Cassino, Tobruk, ale z orzełkami na czapkach i mundurach, ale ich dzieci i wnukowie kochają ojców ziemię i nie tracą z nią kontaktu. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tragicznym losie sybiraków, ale tą wiedzę trzeba przekazywać następnym pokoleniom z pełną świadomością, bo jest to bolesna lekcja przeszłości, bo nas żyjących świadków tej bolesnej historii jest około 25 tysięcy. Wspominamy i wspominać trzeba wywiezionych na Sybir i do Kazachstanu zamęczonych i pomordowanych, zaginionych na „Nieludzkiej Ziemi” oraz w innych miejscach Europy. Te tragiczne daty obchodzimy z powagą i honorem oddając cześć bohaterom „Tamtych Dni” i z troską patrzymy w przyszłość i prosimy o pamięć, bo upływający czas, wiek, choroby robią swoje i tak rok w rok nasze szeregi maleją o 2 tysiące osób. Dlatego chcemy, by przyszłe STRONA 14

pokolenia niosły tą pamięć, przywołując słowa Józefa Piłsudzkiego „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości ,ten nie jest godzień szacunku teraźniejszości i prawa do przyszłości.” Przez dziesięciolecia ten fakt Sybiru i Katynia Władza Ludowa przemilczała, ale był on przekazywany w rodzinnych opowieściach i wśród przyjaciół. Dopiero lata 80 -te XX w. polska reformacja, powstanie Solidarności i pontyfikat Papieża Polaka, rzuciły światło tej przykrej sprawie - skrytej karty historii polskiego narodu. Młode pokolenie po nas następujące powinno czerpać dumę z męstwa zesłańców, którzy polskości się nie wyrzekli mimo doznawanych krzywd i cierpień, mieli też mądrość przebaczania, zgody i pojednania, które prowadziło do sukcesów w życiu, prosimy Łaski Nieba by oczy młodego pokolenia nie spotkał ten los ,co nas spotkało. Bo wiara i nadzieja pomogła przetrwać Sybir i była tą siłą która dała nadzieję powrotu do Ojczyzny - który rozpoczął się Wiosną 1946 r. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią Kamienie-Głazy, Pomniki które przypominają „Zesłańców Sybiru” np. w Gdańsku Pomnik „Syberyjska Pieta” przedstawia Matkę tulącą w ramionach czwórkę małych dzieci i pochyloną nad piątym siedzącym u jej stóp „-wskrzesza pamięć dzieciństwa i bohaterstwo Polskich Matek Sybiru walczących o los i życie swych dzieci na zesłaniu. Uczy nas fakt i potwierdza życiową prawdę, że w imię Boga przebaczać trzeba, a w imię ludzkości trzeba pamiętać i to też że dzięki Polskim Matkom nie umarła tam Polska i wielu jej Synów i Córek, dzięki Polskim Matkom i są tu z nami -Tobie Boże Dzięki! W Poznaniu też piękny Pomnik Sybiracko-Katyński i w Warszawie i w wielu innych Polskich miast. My Neklanie mamy „Głaz Sybiru” i Rondo Zesłańców Sybiru (i przy nim odbywają się uroczystości), który był poświęcony i odsłonięty 30 marca 2014 r. przez ks. Wojciecha Schejna i władze Nekli, Kostrzyna, Sybiraków z Poznania i naszego Koła, Organizacji i Stowarzyszeń, Szkół, Harcerstwa, Pocztów Sztandarowych. Cieszymy się, że tu w Nekli dzięki ludziom dobrej woli i przychylności władz mamy ten piękny znak Pamięci Sybiru - Dzięki! Szybko nam te lata płyną i czas szybko leci, a po drodze Jubieleusze: 100-lecie odzyskania Niepodległości Ojczyzny oraz 90-lecia powstania Związku Sybiraków i 30-lecie reaktywowania i powstawania Oddziałów i Kół Sybirackich np. Koło Terytorialne Kostrzyn, założył E. Wiejak i był prezesem do 1994 r., po nim prezesem został Cz. Szalaty. Na początku Koło liczyło 56 osób, a dziś 23 osoby najwięcej ze Środy i Swarzędza z Nekli 2. [ród sybiraków nekielskich, to 3 siostry i 2 bratanków] .Tak wyglądał wczoraj i dziś etos sybiraków i cieszący fakt że społeczeństwo jest z nami i razem czcimy rocznice sybirackich wydarzeń i wspólnie składamy im z Honorem Cześć ! - Bohaterom „Nieludzkiej Ziemi” i razem wołamy i przed Ołtarze zanosimy błagania byś Ojczyznę Wolną i Niepodległą Błogosławił nam Panie. Na te wspólne błagania zapraszamy Szanowne Społeczeństwo, Organizacje, Stowarzyszenia, Szkoły, Harcerzy i Poczty Sztandarowe w dniu 15 Września 2018 r. na Mszę Św. do Kościoła w Nekli na godz. 16:30, później udamy się pod „Głaz Sybiru.” W imieniu sybiraków i własnym Za Zarząd Koła Cz. Szalaty -prezes O Sybirakach Ich wzięto na Sybir z nagła przerażonych. Za co? I dlaczego? Do końca zdziwionych. A była w tym roku niełaskawa zima, mrozy wielkie, wiatry i śnieżna zadyma. Wtłoczeni w wagony przez wiele tygodni, jechali w głąb Rosji zziębnięci i głodni, Metą była tajga bezkresna i sroga, jakby zapomniana przez ludzi i Boga. Tam znikąd pomocy, tygiel bez nadziei, bo świat pogrążony w wojennej zawiei. Samych sobie zostawił i spisał na straty, Na łagry, gułagi i kazamaty. Do ostatniego potu-pracą ponad siły, i na rozsiane wokoło krzyże i mogiły, I tak grudzień za grudniem, maj za majem i nic, prócz łez, głodu, tęsknoty za krajem. Po latach tułaczki, ci którzy przeżyli, znękani, sterani do Polski wrócili. Żyją tak, jak kiedyś pośród nas Polaków, szacunkiem otoczmy Braci Sybiraków ! J. -Przybyła-prezes Oddziału w Radomiu luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OKRUCHY HISTORII MARIA CHROMIŃSKA Nekielskie wspominki kuzynki Marylki - Przyczynek do historii Nekli - cz.3

N

astępny budynek to ponad dwustuletnia plebania. Długi parterowy, leżący blisko ulicy, z tyłu otoczony małym starym parkiem, którym prawie nikt się nie opiekował. Z lewej strony podwórze gospodarcze.

Po II wojnie światowej, w czasie brakujących miejsc do prowadzenia lekcji religii, ks. Proboszcz Edmund Bartosiak przerobił zabudowania gospodarcze na salki katechetyczne. Założył światło i ocieplenie. Tam się zbierali: KSM, Matki Różańcowe i harcerstwo poza lekcjami religii. Na miejscu rozebranej organistówki wybudował piękną nową plebanię. Został nowo pokryty dach na kościele. Na placu należącym do kościoła urządzono parking na samochody. Wokół kościoła jest położony chodnik z pozbruku. Strzeże nas w kapliczce przy kościele statua Matki Bożej Fatimskiej. Ks. Proboszcza szanujemy za wkład pracy dla wspólnoty parafialnej.

Za starą siedzibą plebanii stoi długi budynek z numerem 44, mieszkalny, parterowy, dobrze utrzymany, zbudowany przez hrabiego Zygmunta Żółtowskiego dla kadry inżynieryjno-technicznej, dla rodziny kołodzieja i kowala. Wejścia do mieszkań są z obu szczytów. Do rodziny kołodzieja Wacława i Elżbiety Markiewiczów oraz ich dzieci - synów: Tadeusza, Czesława, Bronisława, Stanisława, Henryka, córek: Genowefy, Wandy i Marii. Cała rodzina obdarzona była przystojnymi figurami i układnym sposobem bycia. Młodzież z rodu Markiewiczów współpracowała z KSM. Nie było w okresie międzywojennym żadnego tańca, ani przedstawienia bez co najmniej dwójki z nich. Współczuliśmy bardzo najmłodszemu Henrykowi, który w ostatniej walce z gen. Świerczewskim stracił nogę. Cieszy nas parafian, że jeden z wnuków Wacława poświęcił się pracy kapłańskiej u Salwatorianów. W drugiej części tego domu również ze szczytu, z lewej strony mieszkali Państwo Stachowiacy: Tomasz i Stanisława. Ich dzieci, synowie: Czesław, Teofil, Ignacy, córki: Seweryna i Stefania. Syn Ignacy, powstaniec Wlkp. w 1939 roku walczył w obronie Cieszyna w IX kompanii strzelców podhalańskich jako dowódca I plutonu . W 1939 r. dostał się do niewoli rosyjskiej i wyszedł z gen. Andersem. Przewalczył cały szlak bojowy pod Loretto i Monte Cassino. Po walkach został deportowany do Anglii, gdzie chorował i zmarł. Nie zdążył wrócić do Polski. PrzyjaPRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

ciele zrobili mu pomnik, można zapalić światełko pamięci. Córki Tomasza i Stanisławy Stachowiaków wyszły za mąż. Seweryna za Władysława Siwka, ich dzieci: Halina, Stanisław i Józef. Córka Stefania wyszła za mąż za Kazimierza Szumigałę, za długoletniego sołtysa Nekli. Syn Tomasza i Stanisławy, Teofil z żoną Anną przygotowali swego syna Jerzego do powołania kapłańskiego. Pełni swoją służbę w parafii Rogalinek jako kanonik i kapelan więźniów. Można go uznać za dobrego mówcę i serdecznego kapłana. Córki Haliny Najtkowskiej z domu Siwek; Maria Wojciechowska są dobrymi wychowawcami w szkole podstawowej w Nekli, bardzo szanowanymi i lubianymi nauczycielkami. Mamy również swoją panią doktor z domu Siwek, przygotowaną profesjonalnie do prowadzenia apteki lekarskiej. Rodzina Skotarczaków mieszka z lewej bocznej strony tego długiego domu. Ojciec zatrudniony był w pracy polowej z końmi.

Gorzelnia. Zygmunt hrabia Żółtowski w XIX wieku zbudował nowy przemysł, który ubogacił majątek Nekli. Powstał nowy budynek przemysłu rolnego - gorzelnia. Fabryka przetwarzająca płody rolne. Budynek 2-piętrowy z 30-metrowym kominem. W zimowe miesiące buchał parą i zapachem okowity. Był czynny do 1945 roku. Działalność zatrzymała przechodząca fala żołnierzy rosyjskich. Komin wyrastał jeszcze kilkadziesiąt lat. Zaczął pękać i kruszyć się w 70 latach XX wieku. Został rozebrany ze względu na niebezpieczeństwo. W latach 70 rozpoczęto budowę drogi szybkiego ruchu, inwestycja ta zmieniła topografię Nekli. Od strony północno-wschodniej zajęła pas ziemi leżącej od zabudowań aż pod las. Przed tymi zmianami podwórze dworskie zajmowało kilka hektarów ziemi. Przy bocznej stronie gorzelni stała duża obora dla bydła dworskiego i pracowniczego. Następnie była stajnia dla koni roboczych. Z lewej strony była chlewnia dla trzody. Dalej, aż do ulicy ciągnął się kurnik dla wszelkiego rodzaju ptactwa. Na środku tego dużego placu stała kuźnia. Od zewnętrznej ściany gorzelni biegł murowany parkan dość wysoki. W parkanie przy gorzelni była mała furtka dla mieszkańców - pracowników gorzelni. Kilkadziesiąt metrów dalej była duża brama wjazdowa na podwórze. Za tą bramą z lewej strony stoi budynek murowany długi solidny, parterowy z małym półpiętrem. To dom tzw. administracyjny. W tym domu mieszkał pan Dunkowski - kucharz pałacowy z rodziną. Mieszkała również pani kasjerka, jak ją nazywano, pani Maria Woźniak, występująca zawsze z parasolką, w niepogodę ciemną, w pogodę białą w kolorowe kwiaty. Była bardzo ważną osobą zajmującą się księgowością i stroną ekonomiczną majątku. Na parterze był jeszcze duży pokój, do którego wchodziło się po kilku stopniach. W tym pokoju przyjmował lekarz powiatowy z Wrześni. Tak zarządziła dla wygody pracowników pani hrabina Żółtowska. Odbywały się tam również zebrania pracowników. W szczycie tego domu był mały ogródek. Na dalszym wyrównanym placu była strzelnica o kilku stanowiskach, miejsce na zabawy z piłką albo ćwiczenia wysokościowe. Był również plac wyrównany do ćwiczeń tańców ludowych dla koła KSM. Ten plac sportowy był położony jak gdyby w wąwozie, kilka metrów niżej niż biegła ulica Poznańska. Ulicą Poznańską łączymy się z drogą szybkiego ruchu. Kilka kroków dalej jesteśmy po drugiej stronie ulicy, tzn. „w naszej Nekropolii”, która powstała z wycinku parku hrabstwa Żółtowskich. Wokół rosną stale ogromne drzewa: dęby, buki, jesiony. Nie panuje tu cisza względna - bliskość drogi A2. Zajmuje już kilka hektarów przestrzeni i ciągle się rozrasta. Najważniejszym momentem jest pomnik Powstańców Wlkp. NajstarSTRONA 15


OKRUCHY HISTORII szym znakiem jest żelazny krzyż z wytłoczonym napisem, który można jeszcze odczytać: „To jest Maria Hendrykowska z 1866 r.” Wychodzimy główną bramą i kierujemy się w prawą stronę. Idziemy chodnikiem wzdłuż ogrodzenia parkowego. Każdej wiosny podziwiamy świeżą florę roślinną, która jest jak gęsty dywan, kolorowych przylaszczek okrywających korzenie drzew. Po kilku metrach widać było dom ogrodnika ze szklaną oranżerią, w której w okresie zimowym przechowywano rośliny ciepłolubne, takie jak palmy, rododendrony oraz oleandry. W lecie ozdabiały werandę pałacu oraz gazon przed pałacem. W domu ogrodnika, z małym pięknie ogrodzonym balkonem mieszkała rodzina kamerdynera pałacowego Pana Stachowiaka. Na początku lat 80. XX wieku zburzono tę ogrodniczówkę i zbudowano nowy blok piętrowy dla nauczycieli. Idziemy dalej w stronę południowo-zachodnią. Po kilkudziesięciu metrach wchodzimy na teren pałacu hrabiostwa Żółtowskich. Budowa wykonana na przyziemnym parterze z ciosanego kamienia, wyższe partie murowane z dużej cegły, kryte betonowym tynkiem. Na środku budynku jest weranda rozdzielająca pałac na dwie części. W prawym skrzydle w bocznej ścianie są drzwi prowadzące w głąb schodów do suteren pałacowych. Tam znajdowała się winda wynosząca z kuchni dania na pałacowe stoły. W suterenach była również kuchnia, pralnia, suszarnia, prasowalnia i pomieszczenia na spotkania KSM i Młodych Polek. Były tam również schody na piętro, gdzie w 1949 r. założono bibliotekę publiczną. Założycielką była Zofia Matuszak, zasłużona obywatelka miasta Nekli. Idąc na zewnątrz po kilku betonowych stopniach wchodzimy do prawego skrzydła pałacu, w którym od 1946 r. jest Nekielska Przychodnia Zdrowia. Przez długi czas zajmował się zdrowiem mieszkańców Nekli pan doktor Stefan Leszczyński, który zmarł 7 stycznia 2013 roku. Jest pochowany na Nekielskim cmentarzu razem ze swoją małżonką Barbarą. Jesteśmy mu winni wdzięczną pamięć. Pod koniec lat 90 przez pewien okres opiekowała się chorymi w Nekli Pani doktor Urszula Kubiak, specjalista - kardiolog. Bardzo mile ją wspominamy. Od 1999 roku rozpoczął opiekę nad naszym zdrowiem pan doktor specjalista diabetolog Andrzej Paciorkowski. Ordynuje całym Nekielskim Ośrodkiem Zdrowia. Pomaga mu bardzo doświadczona pani doktor internista Danuta Paciorkowska oraz pediatra pan doktor Dopierała. Pan Paciorkowski założył w Nekli Nekielską Akademię Zdrowia. Zaprasza na prelekcję lekarzy różnej specjalności, możemy korzystać z ich wykładów. Chwała mu za ten gest. Wychodząc z tarasu pałacowego wchodzimy na lewe skrzydło, w którym mieści się przedszkole „Miś Uszatek”. Maluchy czują się w tym przedszkolu dobrze, mają ciekawie urządzony plac zabaw na terenie parku. Wychodząc z przedszkola idziemy prawą stroną do budynku długiego parterowego z wykuszami w dachu. Była tu dawniej wozownia, gdyż przechowywano tu różne wehikuły, powozy kryte i mniejsze lekkie oraz była tu stajnia cugowa. Teraz od roku 1978 jest nekielskim domem kultury. Spełnia wiele dobrych przybliżeń kultury naszej lokalnej oraz powszechnej. Nieraz wysłuchaliśmy ciekawych wspomnień np. Pana Laskowskiego z Wrześni, który przeszedł pieszo przez duże terytorium Rosji przeważnie posuwając się nocą STRONA 16

i wstępując do małych domów, gdzie było jeszcze światło. Tam uzyskiwał jakiś pokarm i szedł dalej. W końcu spotkał obóz cygański i wrócił z nim do Polski.

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OKRUCHY HISTORII Przez szeroką otwartą bramę wychodzimy spokojnie na drogę leżącą przy stawie. W 40-latach wspominamy jeszcze figurę Matki Boskiej Różańcowej, która stała z lewej strony bramy. W początku lat 40. zostały zniszczone wszystkie figury sakralne przez władze hitlerowskie. W oku okrągłego stawu przegląda się nasz piękny kościół. Idziemy ulicą Kasztanową lekko w górę, wychodząc na starą ulicę Poznańską. Kierujemy się w prawo. Po II wojnie światowej wybudował Pan Bandosz nad stawem dom mieszkalny i zabudowanie gospodarcze. Posadził mały sad, resztę ziemi jest przeznaczone na parking przy kościele. Kilka kroków i już jesteśmy przed budowlą kościoła Zachwyca nas ciągle jego urbanistyka. Zbudowany w 1900 r. przez hrabiego Zygmunta Żółtowskiego z rodziną, głównie z posagu córki Anny, która zmarła, jak również z majątku matki. Wszystkie style od baroku współtworzą tę ciekawą budowlę. Najpiękniejsze są kolorowe witraże sprowadzone z pracowni monachijskiej. Nasz kościół zachwyca nas jak katedra Notre Dame w Paryżu. Dziękujemy Opatrzności Boskiej za opiekę nad tym Bożym Przybytkiem, który przetrwał wojenne zawieruchy. Pierwszym proboszczem opiekunem był ks. Adolf Żółtowski, który przeszedł potem do zakonu redemptorystów. Następny proboszcz to ks. Antoni Fromholz, który oprócz pracy w parafii nekielskiej zajmował się nowymi kierunkami politycznymi. Następny ksiądz dziekan Marcin Manicki, który wychował młodzież nekielską na dzielnych Powstańców Wielkopolskich. Mówił im na wstępie swoich nauk „Ja was nauczam katechizmu, chrześcijanizmu, ale również katechizmu Polaka”. Był wspaniałym proboszczem dla swoich parafian, a gdy zmarł okazało się, że miał tylko jedną sutannę, w dodatku mocno pocerowaną. Parafianie zakupili nową i pochowali proboszcza w nowej sutannie. Żegnając odchodzących na wojnę, żegnał ich błogosławiąc: „A zachowaj się tam godnie, abyśmy nie musieli się za Ciebie wstydzić”. Był ojcem dla wszystkich. Pamięć o nim idzie przez pokolenia. Zmarł w 1923 roku. Po księdzu kanoniku Marcinie Manickim był ks. Skowroński (1923-1930). W początku lat 30. objął patronat parafii ks. doktor Leon Śmiśniewicz. Wspaniały mówca nazywano go złotoustym kaznodzieją. Zmarł nagle podczas pracy przy biurku na starej parafii. Był z nami przez niecałe 3 lata. Jego ciekawe wątki życiorysu ma w swoim archiwum Pan Osypiuk. Po księdzu doktorze Śmiśniewiczu był ks. Jan Kaja. Był bardzo łagodnym kapłanem, lubianym przez młodzież. Współpracował z młodzieżą KSM. Krótko przed wojną był ks. Kornel Witaszyk, który był przez pewien czas sekretarzem biskupa

Walentego Dymka. Pierwszym po wojnie był w Nekli ks. Fibak. Po ks. Fibaku mieliśmy kapłana, który wrócił z obozu - ks. Edmunda Bartosika. Pasterzował u nas do roku 1983. Był wspaniałym księdzem bardzo skromnym. Gdy zmarł w szpitalu wrzesińskim, tłumy parafian go żegnały. wtedy W 1983 roku witaliśmy nowego proboszcza ks. Ryszarda Golińskiego, który przeszedł na emeryturę w 2013 roku. Ks. proboszcz Ryszard Goliński zamieszkał na starej parafii, w długim parterowym budynku leżącym blisko ulicy. W 2013 roku witaliśmy nowego proboszcza ks. Wojciecha Szejna. Jest szereg pięknych postaci duchownych księży wikariuszy. Często wspominany przez parafian jest ks. Mirosław Wawrzyniak. Wiele współpracował z młodzieżą, jest obecnie proboszczem przy sanktuarium Matki Boskiej Rodzin w Lubaszu. Ks. Artur Sreberski, który prowadził młodzieżowe spływy kajakarskie na jezioro Nickie. Ks. Przemysław Malawa pięknie śpiewa, przynosi nadzieję przy spotkaniu z chorymi. Potrafi angażować młodzież w kościele i sporcie. Ma dar donośnego głosu, którego trudno nie słyszeć, zwłaszcza na kazaniu. Wszystkim księżom, którzy pracowali nad naszymi drogami wiary, dziękujemy i modlimy się o ich zdrowie. Po prawej stronie przed wejściem do kościoła stoi mała kaplica zwana kostnicą, gdzie są wystawiane zwłoki zmarłych. Po lewej stronie tego budynku w ścianie była umieszczona tablica z historią nekielskiego kościoła. Idąc po prawej stronie kościoła wchodzimy przy kolumnie po kilku stopniach do kaplicy dawniej kolatorskiej. W niej znajduje się ołtarz Serca Jezusowego, a na ścianie przeciwległej epitafium Hrabiostwa Żółtowskich. Dawniej kaplica ta była przegrodzona od głównej nawy kościoła ozdobnym żelaznym płocikiem. Po II wojnie światowej płotek został zlikwidowany. W czasie wojny Niemcy zabrali pięknie rzeźbione ławy. Pod kolatorską kaplicą znajduje się wejście do krypty, w której spoczywają właściciele Nekli. Ostatnia postawiona trumna była ze zwłokami hrabiny Rozalii Żółtowskiej. Zostały sprowadzone skremowane zwłoki z Anglii w asyście wnuków oraz przedstawicieli parafian Nekli. Zamurowano przed dewastacją wejście do krypty Hrabiostwa Żółtowskich. Wychodząc z otoczenia kościoła kłaniamy się wszystkim byłym pasterzom, polecając ich dusze „Światłości Wiekuistej”. Odmawiamy w myśli koronkę Różańca do Matki Bożej Fatimskiej. W historii zapisali się Neklanie, którzy zostali wyświęceni na księży: Przyniczyński, Koperski wyświęceni w 1945 roku, Markiewicz w 1920 roku, Kazecki, Stachowiak oraz Michał Szalaty. Ciąg dalszy w następnym numerze Przeglądu Nekielskiego

Kościół w Nekli, lata 1902-1906 PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

STRONA 17


OKRUCHY HISTORII

P

Czarni nadchodzą

rzed I wojną światową Francja posiadała liczne kolonie w Afryce. Toteż gdy Niemcy zaatakowali Francję, na froncie francusko - niemieckim pojawiło się wiele oddziałów wojskowych o pochodzeniu afrykańskim. Francja, jako imperium kolonialne, posiadała wojska stacjonujące w zamorskich posiadłościach. Można więc wyróżnić oddziały złożone z rodowitych Francuzów zwanych żuawami, strzelców afrykańskich, Andrzej Hadada tyralierów, spahisów oraz z cudzoziemców tworzących Legię Cudzoziemską. W początkach wojny szczególną odwagą i agresywnością wykazywali się żuawi. Oddziały złożone z Afrykanów przez żołnierzy z Wielkopolski nazywane były oddziałami Mameluków, a cechowały się niezwykłym okrucieństwem w stosunku do wojska niemieckiego. Nie oszczędzano nikogo, nie brano nikogo do niewoli, a maczetami uśmiercano wszystkich, nawet chorych i obsługę szpitala. Zła ich sława dotarła wszędzie w imperium niemieckim. Tę złą sławę wykorzystali nasi powstańcy podczas służby nad Notecią. Jak pisze Wincenty Tomczak, mieszkaniec Nekli, w lutym 1919 r. podczas patrolu Andrzej Hadada z Nekli i Andrzej Banasik ze Strzałkowa dla żartu posmarowali twarze sadzami, zdobyli gdzieś pióra i Niemcy cywile uciekali krzycząc: „Schwarze kommen” (czarni nadchodzą). Wywarło to niesamowite wrażenie na niemieckich kolonistach. Tak zapamiętali to zdarzenie mieszkańcy Turu (Katarzyna Bogucka http://magazyn.7dni.pl/, 1 czerwca 2012 r.):

Opowiadanie Witolda Kralla (z zawodu zduna, z zamiłowania kronikarza wsi Tur nad Notecią) Czarne twarze

„Inna historia, tym razem z 1919 roku (opowiedziana autorowi kroniki przez świadka zdarzeń, Jana Wiśniewskiego) dotyczy niewielkiego oddziału powstańczego, który obawiał się ataku Niemców. Polacy stacjonowali w Żurczynie. Zaalarmowani, że idą na nich Niemcy w sile całej kompanii, ukryli się w zaroślach, posmarowali twarze sadzą i czekali. Później niczym Murzyni wyskoczyli z krzaków, wykrzykując niezrozumiałe wyrazy. Pomógł im w tej akcji półmrok. Niemcy zbaranieli, sądzili, że to posiłki z wojsk kolonialnych Francji, których się bardzo bali. Uciekali w popłochu. Polacy triumfowali”. Główny aktor tego zdarzenia, Andrzej Hadada dał o sobie znać przy zdobywaniu pociągu pancernego PZ22 w Zamościu (stacja kolejowa za Szubinem). Jego zdecydowana postawa, pełna bohaterstwa, pozwoliła

Artykuł z Orędownika nr 247 z dnia 24.10.1937 r. STRONA 18

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OKRUCHY HISTORII przegnać załogę pociągu ratunkowego, który przybył na ratunek pancernikowi, jak nazywali powstańcy pociąg. Dalej brał udział w wojnie przeciw bolszewikom. Zasłużony i odważny powstaniec, nie pozbawiony jednak wad, po powrocie z wojny nie mógł znaleźć pracy. Stąd jego kłopoty, które ilustruje artykuł w Orędowniku z 24 października 1937 r. Andrzej Hadada był uczestnikiem jako świadek innego, kryminalnego zdarzenia, gdy w 1932 r. dwóch kryminalistów napadało na przechodniów na drodze z Nekli do Wrześni, co szeroko opisywała ówczesna prasa. Jedną z form uznania i pamięci o bohaterze tamtych dni jest umiejscowienie tabliczki z napisem „Powstaniec Wielkopolski” na jego grobie. Michał Pawełczyk Przy grobie Andrzeja Hadady syn Adolf i wnuczka Ewa

Pamięć o nekielskich powstańcach w stulecie zrywu niepodległościowego

W

niedzielne popołudnie 28 stycznia 2018 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury zgromadziła się ponad stuosobowa grupa mieszkańców i zaproszonych gości-potomków powstańców wielkopolskich. Przybyli z różnych stron Wielkopolski aby spotkać się z Danutą Wojcięgowską i Bogdanem Jaroszem, autorami książki „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego”. Są oni mieszkańcami Środy Wielkopolskiej i członkami Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, które zrealizowało projekt „”Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”. Podczas przygotowywania biogramów średzkich powstańców na potrzeby tego projektu zrodził się pomysł przygotowania szerszego opracowania, traktującego o uczestnikach powstania. W książce wydanej w połowie 2017 r. nakładem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie znalazł się wykaz 1921 nazwisk, w tym 112 z terenu dzisiejszej gminy Nekla. Autorzy opowiadali o gromadzeniu materiałów archiwalnych i ich weryfikacji podczas siedmiomiesięcznej pracy nad książką, w której zawarto również wiele oryginalnych życiorysów powstańców, pisanych osobiście lub przez bliskich, na potrzeby organizacji kombatanckiej. Życiorysy te zostały zgromadzone w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W książce zacytowano również relacje powstańców, jakie opublikowały w okresie międzywojennym średzkie gazety. Poza autorami książki głos zabrali nasi goście. Zbigniew Jóźwiak ze Środy Wielkopolskiej zaprezentował nieznane dotąd fotografie powstańców nekielskich, jakie zachowały się w zbiorach rodzinnych. Na zdjęciach utrwalone zostały osoby uczestniczące w uroczystym Apelu XVII Okręgu Towarzystwa Powstańców i Wojaków w 10-tą rocznicę powstania TPiW w Nekli, który odbył się w naszej miejscowości 10.09.1933 r. O tej uroczystości napisał p. Michał Pawełczyk w swojej książce „Ziemia Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19” na str. 339-340). Ojciec p. Zbigniewa, Leon Jóźwiak, mieszkaniec Stępocina prowadził w Nekli działalność handlową i był pierwszym skarbnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej . Brat ojca, Franciszek Jóźwiak, powstaniec wielkopolski ze średzkiej kompanii pod dowództwem Milewskiego swój powstańczy szlak bojowy opisał w pamiętniku podczas pobytu w szpitalu na skutek odniesionych ran. Nie wiedząc czy przeżyje zapisał „ Wspomnienia śp. kaprala Franciszka Józwiaka”. Później wykreślił te dwie znamienne literki. Mieliśmy okazję zobaczyć te zapiski. Zdjęcia i pamiętnik prezentujemy stronie internetowej NSK. Michał Pawełczyk, autor wielu publikacji o powstaniu wielkopolskim zaprezentował zebranym genezę wybuchu powstania, wskazując na analogie historyczne dotyczące prowincji francuskich takich jak Alzacja i Lotaryngia, zagarniętych przez państwo pruskie po zwycięskiej wojnie francusko-pruskiej 1870/71 r. Podczas rewolucji listopadowej w Niemczech w 1918 r. 15000 zbuntowanych marynarzy floty niemieckiej w Kilonii powróciło do Alzacji, proklamując 9 listopada Alzacką Republikę Rad. 22 listopada do Alzacji i Lotaryngii wkroczyły oddziały francuskie, przyłączając zaanektowane przez Prusaków tereny do Francji. Tą samą drogą zmierzali organizatorzy powstania wielkopolskiego, starając się na drodze zrywu militarnego wyzwolić tereny Prowincji Poznańskiej, przyłączając je do Polski. Innym ciekawym odkryciem p. Michała było przekazanie dowodzenia oddziałem nekielskim, po połączeniu z kompanią samoklęską, jej dowódcy ppr. Pawłowi Kolańczykowi. Z kolei red. Janusz Zemer z Poznania, współpracownik dra Jacka Kubiaka i współrealizator filmów o tematyce historycznej opowiedział o przygotowaniach do zarejestrowania w formie zapisu video opowieści o pamiątkach przechowywanych w rodzinach powstańczych. Odbywać się to będzie w ramach projektu ”Archiwum Historii Mówionej” przy wydawnictwie miejskim „Posnania”. Po spotkaniu nie krył zadowolenia z nawiązanych w Nekli kontaktów. Styczniowe spotkanie z autorami książki i innymi osobami badającymi historię powstania, pielęgnującymi pamięć o powstaniu i przechowującymi rodzinne pamiątki zainaugurowało nekielskie obchody 100-lecia PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Na zaprezentowanych przez p. Zbyszka Jóźwiaka zdjęciach zapisana została powstańcza historia, pielęgnowana przez organizację kombatancką Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Nekli. Na jednym ze zdjęć prezentowany jest sztandar towarzystwa, ufundowany w 1928 r. w 10-tą rocznicę powstania i 5-tą założenia w Nekli tej organizacji z jego chrzestnymi, przedstawicielami lokalnego ziemiaństwa. W otoczeniu sztandaru trzymanego przez chorążego Waleriana Majewskiego widzimy hrabiego Ignacego Mielżyńskiego z Iwna, Rozalię Żółtowska, Tadeusza i Ninę Karłowskich z Mystek, Zofię Karłowską z Podstolic oraz wiele innych, nierozpoznanych osób . Nekielska uroczystość była doskonałą okazją aby zaprezentować naszej społeczności ten sztandar, przechowany z narażeniem życia w czasie okupacji hitlerowskiej przez Waleriana Majewskiego. Sztandar przekazano w 1977 r. do szkolnej izby pamięci. Upływający czas ma swoje nieubłagane prawa. Dziewięćdziesięcioletni sztandar z przyczyn naturalnych jest w opłakanym stanie. W imieniu Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego niżej podpisany zaapelował aby w setną rocznicę powstania podjąć próbę konserwacji oraz częściowej rekonstrukcji tak cennej pamiątki historycznej; symbol honoru i męstwa naszych przodków. W przyszłości sztandar powinien się znaleźć z innymi pamiątkami powstańczymi w planowanej sali historycznej, w odnowionym dworze rodziny Żółtowskich. Nasza propozycja i rozmowy prowadzone w tej sprawie z p. burmistrzem Karolem Balickim spotkały się z życzliwym przyjęciem. Poszukane zostaną środki zewnętrzne na konserwację sztandaru. Interesująca jest również deklaracja p. Roberta Andrzejczaka, dyrektora nekielskiej szkoły o gotowości powołania specjalnego pocztu sztandarowego, który prezentować będzie sztandar TPiW w Nekli podczas świąt i uroczystości państwowych 3 Maja i 11 Listopada. Są to obiecujące prognozy, dotyczące przywrócenia godności sztandarowi TPiW, symbolowi jednoczącemu nekielskich weteranów Powstania Wielkopolskiego. Jerzy Osypiuk

Powstańcy Wielkopolscy ze sztandarem STRONA 19


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

1. Barett J. D. „Przepis na drugą szansę” - Co może zrobić szefowa kuchni na życiowym zakręcie, bez grosza przy duszy i dachu nad głową? Tupnąć nogą, zostawić niewiernego męża, który w dodatku kradnie jej przepisy i... Tak, otworzyć własną restaurację! Lucy Muir ma dość! Niestety, zostawia za sobą nie tylko toksyczny związek, ale i restaurację, którą budowała wspólnie z mężem przez ostatnich pięć lat. Teraz chce stworzyć coś własnego. Włócząc się nocą po przedmieściach Sydney, znajduje idealne miejsce. Fortune, w latach 70. kultowa knajpa, a dzisiaj zapuszczona rudera, czeka, by przywrócić jej dawny blask. Lucy nie ma pieniędzy, za to ma swój talent, oddanych przyjaciół, a swoje wsparcie oferuje jej też poprzedni właściciel... A to facet naprawdę nie z tej ziemi! 2. Chamberlain D. „Latarnia z Kiss River” - Lata 40. XX wieku. Czternastoletnia Elizabeth Poor, córka latarników z Kiss River, zakochuje się w żołnierzu ze Straży Wybrzeża. Na świecie panuje wojna, w Kiss River grasuje niemiecki szpieg. Bess wpada na jego trop. A później znika. Współcześnie. Gina Higgins, nauczycielka ze Stanu Waszyngton, przemierza setki kilometrów, by dotrzeć do Kiss River, a na miejscu z rozpaczą przekonuje się, że latarnię przed laty zniszczył sztorm, a imponującą soczewkę pochłonął ocean. Zawiedzioną Ginę, która podaje się za badaczkę zabytkowych latarni morskich, przyjmują pod swój dach Lacey i Clay, dorosłe już dzieci Anne O’Neil. Gina nagłaśnia akcję wydobycia soczewki z dna oceanu, pod pozorem przywrócenia Kiss River ważnego dziedzictwa. Zataja przed wszystkimi, że w soczewce latarni ukryty jest skarb… Gdy jednak zakocha się w Clayu, przekona się, że jej brak szczerości może zniszczyć kiełkującą miłość. Ich relacja złożona i niełatwa, przypomina romans Bess z Sandym ze Straży Wybrzeża. Ale nie tylko skłonność do zawiłych związków łączy te dwie kobiety. Jest coś jeszcze… 3. Moyes J. „Ostatni list od kochanka” – Ellie, młoda dziennikarka, natrafia na ślad romansu sprzed lat. Po wielkiej miłości, która połączyła młodą mężatkę Jennifer i Anthony’ego, szorstkiego w kontakcie, ale wrażliwego reportera, pozostały tylko listy. Przejmujące i wyjątkowe, fascynują Ellie na tyle, że postanawia poznać historię zakazanego związku i odkryć tajemnicę jego dramatycznego końca. Czy historia miłosnego skandalu z przeszłości może zupełnie odmienić życie samej Ellie i jej relację z żonatym mężczyzną? To inspirująca historia o tym, że STRONA 20

warto znaleźć odwagę do podjęcia decyzji, która pozwoli zyskać to, co w życiu najcenniejsze. Nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi i na przekór konwenansom. Jeśli naprawdę kochasz, to kochaj odważnie. 4. Genova L. „Kochając syna” - Pamiętaj, czego się nauczyłaś i znów się zakochaj. Znajdź kogoś do pokochania i obdarz go bezwarunkową miłością. Po to właśnie istniejemy. Jak to jest kiedy synek nigdy nie patrzy Ci w oczy? Jeśli nie przytula się tak jak inne dzieci, i nieprzytomnie krzyczy, kiedy chcesz aby już wracał do domu i zszedł z huśtawki? Jak to jest kiedy tracisz dziecko? Jak to jest kiedy kochany mąż odchodzi do innej kobiety? Jak to jest, kiedy gubisz gdzieś po drodze, między śniadaniem a odbieraniem dzieci ze szkoły, swoje marzenia? Jak to się dzieje? Dlaczego? Po co? Dwie kobiety, różne problemy, wielka samotność. Wyspa Nantucket smagana wiatrem, zapomniana. W tym surowym krajobrazie obie stawiają czoło swoim demonom. Los sprawia, że się spotkają, ich przyjaźń zdarza się jak bezcenny dar. Dzięki sobie nawzajem, trochę przypadkiem, poznają odpowiedzi na stawiane nieprzerwanie pytania. Niesamowita, wzruszająca i mądra powieść. O tym, czym jest autyzm, o samotności i odnajdywaniu sensu w życiu. Na końcu świata, na skraju wytrzymałości, mimo wszystko. 5. Noszczyńska D. „Nieświęta rodzina” Przewrotna opowieść o rodzinie tak typowej, że aż innej … Aga przyszła na świat w domu, w którym dość swobodnie podchodzono do kwestii wierności małżeńskiej. W miejsce ogólnie przyjętych norm moralnych z pokolenia na pokolenie wykształciły się całkiem odmienne od nich reguły i zwyczaje. W tak urządzonym przez dorosłych świecie dziecko od początku nie ma łatwego życia. Zagubiona w tym irracjonalnym świecie sama musi odkrywać podstawowe prawdy o życiu, doświadczając wielu porażek i bolesnych doświadczeń. Ale kiedy zaczynają się naprawdę duże problemy, rodzina musi zdać poważny życiowy test. Czy wykorzysta szansę na wielką zmianę i odczarowanie słów, które nie miały znaczenia? 6. Graham H. „Zło” - W znanym studiu filmowym Eddiego Archera, hollywoodzkiego speca od efektów specjalnych, straszą potwory, monstra i zombie, manekiny wyglądają jak ludzie-ofiary zbrodni, a sztuczną krew można wziąć za autentyczną. W podzie-

miach tego królestwa ułudy, gdzie zrekonstruowano sceny z niektórych czarnych filmów, dochodzi do prawdziwego morderstwa. Na oczach zaskoczonego i przerażonego Alistaira, Archera juniora, ożywa złowieszcza postać kapłana z filmu Sam Stone i dziwaczny przypadek Muzeum Egipskiego i jednym ruchem noża uśmierca Jenny Henderson, początkującą aktorkę. Policja nie daje wiary zeznaniu Alistaira i oskarża go o zabójstwo. W ten niedzielny wieczór, w zamkniętym pomieszczeniu byli tylko we dwoje. Zrozpaczony Eddie szuka ratunku dla ukochanego syna, który zapewnia go o swojej niewinności. Udaje mu się sprowadzić Ekipę Łowców, słynną ze skuteczności i niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia śledztwa. Przewodniczką tej grupy po studiu i pośród ludzi z nim związanych zostaje Madison Darvil, zaufana pracownica Eddiego, która, jak się przekonał, potrafi nawiązać kontakt ze zmarłymi. Wkrótce skorzysta z tej niezwykłej umiejętności… 7. Evans R. P. „Hotel pod jemiołą” - Kimberly prawie się poddała. Śmierć matki, dwukrotnie zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo sprawiają, że nie wierzy już w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno marzenie – pragnie napisać powieść o miłości. W urokliwym hotelu „Pod Jemiołą” organizowany jest kurs dla początkujących pisarzy. Kim poznaje tam tajemniczego Zeke’a, z którym nawiązuje wyjątkową więź. Taką, jaka zdarza się tylko ludziom, którzy podobnie patrzą na świat. Czy przypadkowe spotkanie będzie dla Kimberly początkiem wielkich zmian? Czy do najważniejszej powieści – jej własnego życia – los dopisze szczęśliwe zakończenie? 8. Hoover C. „It ends with us” - Czasem te osoby, które najmocniej nas kochają, potrafią też najmocniej ranić. Lily Bloom zawsze płynie pod prąd. Nic dziwnego, że otworzyła kwiaciarnię dla osób, które… nie lubią kwiatów, i prowadzi ją z pasją i sukcesami. Gdy poznaje przystojnego lekarza Ryle’a Kincaida i rodzi się między nimi wzajemna fascynacja, Lily jest przekonana, że jej życie nie może być już lepsze. Tak mogłaby skończyć się ta historia. Jednak niektóre rzeczy są zbyt piękne, by mogły trwać wiecznie. To, co się kryje za idealnym związkiem Lily i Ryle’a, jest w stanie dostrzec jedynie Atlas Corrigan, dawny przyjaciel Lily. Kiedyś ona była dla niego bezpieczną przystanią, teraz sama potrzebuje takiej pomocy. Nie zawsze jesteśmy bowiem dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą… Szczególnie gdy przynosi ona tylko cierpienie.

towania.

9. Krawczyk A. „Magiczny wieczór” - Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W małym miasteczku, Zmysłowie, trwają gorączkowe przygo-

Dla dzieci:

Agnieszka Stelmaszyk „Odyseusze” T. 1 „Gwiazda morza” - Rodzina Wesołowskich (Matylda, Daniel, ich rodzice – Lidia i Jonasz) wypływa w podróż dookoła świata na jachcie Mellody. Gdzieś na oceanie, po wielkim sztormie, który cudem udaje im się przeżyć, znajdują dryfującą łódź. Łódź jest pusta, nigdzie ani śladu właściciela. Matylda i Daniel, w trakcie przeszukiwania łodzi, znajdują tajemnicze notatki, medalion i dyktafon. W tajemnicy przed rodzicami odsłuchują nagranie… To zaś daje początek wielu zaskakującym i mrożącym krew w żyłach zdarzeniom. Oto bowiem, za sprawą tajemniczej anomalii, Matylda i Daniel przenoszą się do czasów, gdy morzami i oceanami władali piraci… T. 2 „Postrach Siedmiu Mórz” - W drugim tomie Matylda i Daniel odnaleźli swoich rodziców, których uważali za bezpowrotnie utraconych. Cała rodzina w komplecie wypływa w dalszy rejs badając jaskinie Jukatanu i przemierzając olbrzymią dżunglę, a wszystko to po to, aby odnaleźć zaginioną piramidę i odkryć sekret Majów. Niestety awaria łodzi zmusza ich do dłuższego postoju. W zimnej i wietrznej Patagonii natrafiają na kolejny element łamigłówki, która zbliża ich do jej rozwiązania. T. 3 „Zemsta Królowej Piratów” Jacht Wesołowskich rozbija się u brzegów tajemniczej wyspy. Na szczęście zamieszkuje ją grupa przyjaźnie nastawionych naukowców zajmujących się badaniem niewyjaśnionych zjawisk klimatycznych. Niepokój Matyldy wzbudzają jednak pewne niezrozumiałe zdarzenia. W międzyczasie królowa piratów zwołuje morskich rozbójników, aby bronić Republiki przed Czarną Armadą. Ale czy uda się jej pokonać wrogów? Zdrajcy przecież czają się wszędzie… Czy losy Tima i Matyldy znowu się ze sobą skrzyżują? Czy uda im się zamknąć mapę wszechświatów? Poznaj finał serii „Odyseusze” Agnieszki Stelmaszyk, autorki bestsellerowych „Kronik Archeo”. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

NEKLA, UL. CHOPINA 43/3

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WYDARZENIA STRAŻACKIE

4

WYDARZENIA STRAŻACKIE

stycznia 2018r., po południu, OSP Nekla i PSP Września zadysponowani zostali do wypadku drogowego na drodze K-92 w Nekli. 5 stycznia 2018r., w godzinach nocnych druhowie OSP Nekla i PSP Września zadysponowani zostali do pożaru sadzy w przewodzie kominowym na ul. Śliwkowej w Podstolicach. 10 stycznia 2018r., kilka minut przed dwudziestą pierwszą OSP Nekla zadysponowana została do pożaru sadzy w przewodzie kominowym na ul. Jana Pawła II na Nekielce. W akcji uczestniczyli również strażacy PSP Września.

12 stycznia 2018r., w godzinach porannych druhowie OSP Nekla i PSP Września zadysponowani zostali do wypadku drogowego w Gierłatowie na drodze K-92. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Renault. 14 stycznia 2018r., strażacy nekielskiej OSP rozświetlili pochodniami i zabezpieczyli pokaz sztucznych ogni podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nekli.

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY Druhowie OSP Targowa Górka zadysponowani zostali do udzielenia pierwszej pomocy medycznej osobie która zasłabła podczas uroczystości pogrzebowych tego samego dnia w kościele w Targowej Górce. 18 stycznia 2018r., kilkadziesiąt minut po godzinie siedemnastej, OSP Nekla zadysponowana została do usunięcia konaru drzewa z drogi na ul. Gnieźnieńskiej w Nekli. 19 stycznia 2018r., popołudniu, druhowie OSP Nekla zadysponowani zostali do usunięcia plamy ropopochodnej z drogi K-92 w Nekli w kierunku na Wrześnię. 20 stycznia 2018r., w sali Hotelu Nekla odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Zarząd OSP Nekla dla druhów, miłośników i sympatyków pożarnictwa. Do tańca grał D.J Spławik.

25 stycznia 2018r., druhowie OSP Nekla i PSP Września uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach na obiekcie Hotelu Nekla. Podczas ćwiczeń strażacy zapoznali się lokalizacją obiektów i rozmieszczeniem w nich poszczególnych pomieszczeń, rozmieszczeniem sprzętu p.poż oraz zaopatrzeniem wodnym, jak również rozmieszczeniem wyłączników prądu i gazu.

25 stycznia 2018r., w godzinach nocnych OSP Nekla zadysponowana została do poszukiwania zaginionego mężczyzny z Marzenina w okolicach Barczyzny i Czerniejewa. Mężczyzna został odnaleziony. 26 stycznia 2018r., OSP Nekla, kilkadziesiąt minut po godzinie pierwszej w nocy zadysponowana została do gotowości bojowej. Przyczyną alarmu był pożar gazociągu w Murowanej Goślinie. Po opanowaniu sytuacji, druhowie opuścili remizę o godz. 3:00. 26 stycznia 2018r., druhowie OSP Targowa Górka gościli na swoich obiektach harcerzy z 45 Drużyny Harcerskiej „Leśne Licho” w Targowej Górce. Druhowie opowiedzieli harcerzom o swojej służbie, pokazali sprzęt jakim posługują się podczas akcji ratowniczo – gaśniczej. 27 stycznia 2018r., w Restauracji Bar Targowa Górka odbył się Bal Strażaka zorganizowany przez Zarząd OSP Targowa Górka. 10 marca 2018r., w świetlicy OSP Targowa Górka odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze miejscowej jednostki. 17 marca 2018r., o godz. 16:00 w sali Hotelu Nekla odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nekla. Przemysław Szalaty

PODZIĘKOWANIA Zarząd OSP Nekla składa podziękowania panu Józefowi Jóźwiak z Zasutowa za bezinteresowną naprawę silnika do zwijadła od szybkiego natarcia na samochodzie ratowniczo – gaśniczym. 17 stycznia 2018r., strażacy OSP Targowa Górka uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu Czesława Zielniewicza, ojca druha miejscowej OSP. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

Panu Krzysztofowi Nowakowskiemu i firmie „Sitono” z Nekli, Zarząd OSP Nekla serdecznie dziękuje za bezinteresowne wykonanie boksów do nowej szatni w budynku OSP Nekla. STRONA 21


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

STYCZEŃ W AKADEMII TALENTÓW

M

iniony miesiąc obfitował w wiele wydarzeń... Na początku stycznia odwiedzili nasze przedszkole uczniowie klasy Ib z Zespołu Szkół w Nekli z przedstawieniem jasełkowym „Do stajenki”. Historia narodzin Jezusa opowiedziana przez starszych kolegów i koleżanki bardzo spodobała się naszym milusińskim. Natomiast przedszkolaki z grupy Malarzy wystawiły swoje jasełka pt. „Maleńka miłość w żłobie śpi” 7 stycznia w Kościele Parafialnym w czasie mszy św. o godz. 12.00.

taklem dzieci ruszyły z pomocą wszystkim wróbelkom i sikorkom. A prym w działaniach wiodła niewątpliwie grupa Sportowców! W styczniu włączyliśmy się w dwie wspaniałe akcje charytatywne. 14 stycznia odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem grała „Dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków”. W imprezie zorganizowanej przez nekielski sztab wzięły udział również dzieci z Akademii Talentów, z grup Malarzy, Poetów i Sportowców, które pięknie zaprezentowały się w muzyczno-tanecznym programie. Pod koniec miesiąca podsumowaliśmy również akcję Góra Grosza, w którą chętnie włączyło się wielu przedszkolaków i ich rodziców. Karnawał to czas wesołych zabaw. W styczniu nasi milusińscy wysłuchali kolejnego koncertu z cyklu Klub Małego Muzyka zatytułowanego „Popowo-rockowo”. Przedszkolaki usłyszały doskonale znane z radioodbiorników utwory Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, Madonny oraz przeboje zespołów Quinn i The Beatles. Muzyczne hity w wykonaniu przybyłych artystów nie pozwoliły usiedzieć na miejscu; przedszkolaki tańczyły więc do utraty tchu; podobnie jak w czasie baliku karnawałowego, który w tym roku odbył się pod hasłem „Wehikuł czasu.”

W połowie miesiąca nasi mali artyści wzięli udział w Przeglądzie Kolęd. Laureatkami zostały N. Musiałkiewicz i A. Balicka, zdobywając I i III miejsce. Kilka dni później mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd zaprezentowanego przez panie z Chóru „Wrzos” oraz obejrzeć spektakl „Papuga króla Heroda”. Wszystkie te wydarzenia pozwoliły jeszcze na chwilę wrócić myślami do Świąt Bożego Narodzenia, poczuć ich magię i cieszyć się nimi.

11 stycznia odwiedził nasze przedszkole Teatr Gargulec z przedstawieniem „Sikorka Agatka”. Barwna i wesoła historia pomogła zrozumieć dzieciom, dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki. Zachęcone spek-

VIII

Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd

Styczeń u Einsteinów

18 stycznia 2018 r. w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury odbył się VIII Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd, którego organizatorem był Zespół Muzyczny - Rudi Band Świat Muzyki - Rudolfa Topolskiego, a współorganizatorem nasze przedszkole oraz NOK. Podczas tego przepięknego koncertu dzieci z różnych przedszkoli min: Akademii Talentów, Wróbelka Elemelka z Czerniejewa, z wrzesińskiego niepublicznego przedszkola „Bajka”, przedszkola przy szkole w Targowej Górce oraz naszego prezentowały swoje umiejętności nie tylko wokalne ale i artystyczno - sceniczne. Przegląd podzielony był na dwie kategorie wiekowe: 3,4-latków oraz 5,6-latków. W pierwszej kategorii prezentowało się dziesięcioro dzieci, które swoim wdziękiem, urokiem i dziecięcą naturalnością chwyciły za serca jurorów. Z wielką trudnością wybrano trójkę zwycięzców i przydzielono I, II, i III miejsca: I miejsce zajęła Natalia Musiałkiewicz II miejsce przypadło w udziale naszej wychowance z najmłodszej grupy „Odkrywców” min: Antoninie Marii Markiewicz, która zaśpiewała kolędę pt: „Przybieżeli do Betlejem”. Antosia zaśpiewała z takim profesjonalizmem i swobodą, jak gdyby scenę znała już od dawna. Byłaś niesamowita Antosiu... STRONA 22

Styczeń to miesiąc, kiedy świętujemy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji każda z grup przedszkolnych zaprosiła swoich ukochanych dziadków do Akademii Talentów, aby słowami wierszy i piosenek podziękować za miłość, wszelkie dobro oraz troskę. Oprócz pięknych i wzruszających występów, dzieci własnoręcznie przygotowały również prezenciki. Swoim występem przedszkolaki uświetniły także obchody Dnia Babci i Dziadka zorganizowane 22 stycznia w NOK-u przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, po którym wręczyły przybyłym gościom słodkie upominki. Więcej informacji oraz galerię zdjęć z naszych przedszkolnych wydarzeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.akademiatalentow.net, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy! Kadra Pedagogiczna z „Akademii Talentów”

III miejsce zajęła Aleksandra Balicka Druga kategoria miała liczne grono prezentujących się przedszkolaków, gdyż udział zapowiedziało aż 36 dzieci. Kilkoro nie dojechało na występ, ale i tak grupa prezentujących się początkujących artystów była bardzo liczna. Podobnie jak poprzednio jurorzy wybierając zwycięzców mieli wielki kłopot, ponieważ wszystkie dzieci włożyły w występ całe swoje serduszka i z całej mocy starały się zaśpiewać wybraną kolędę najpiękniej jak potrafiły. Nie wystarczyło więc znać tekst i melodię, w ocenie brana była pod uwagę swoboda sceniczna, artystyczny image. Po długich obradach wybrano zwycięzców: I miejsce zajęła Katarzyna Kierzenkowska II miejsce i w tym przypadku -z czego ogromnie się cieszymy-przypadło w udziale naszej wychowance z grupy „Badacze”: Alicji Sajdak, która zaśpiewała kolędę pt: „Lulajże Jezuniu” . Ala swoim urokiem, skromnością i niezwykle ciepłym głosem ujęła całą komisję, która uznała, iż zasługuje ona na zwycięstwo. Byłaś cudowna... III miejsce zajęła Nadia Rozrażewska Występy dzieci miały tak wysoki poziom, iż jurorzy postanowili przyznać jeszcze wyróżnienia. Wybrano siedmioro dzieci, które otrzymały tę nagrodę. luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH Czworo wyróżnionych to nasi podopieczni: Marta Jackowiak „Wynalazca” Jakub Andersz „Poszukiwacz” Marcel Rzepecki „Poszukiwacz” Marcel Bambrowicz „Badacz” Wszystkim uczestnikom przeglądu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych wychowanków, którzy stawili się na przegląd i przepięknie zaprezentowali ze swoimi kolędami i pastorałkami. Jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni.

ich święta. Pomimo, że okres Świąt Bożego Narodzenia minął, właśnie śpiewanie kolęd i pastorałek powoduje niezwykłe poruszenie w sercach ludzi, zwłaszcza, kiedy są wykonywane przez dzieci. Nasze kochane przedszkolaki z dumą zaprezentowały przygotowane wierszyki, które pozwoliły nam przypomnieć sobie ten niezwykły, magiczny czas, kiedy to na naszym świecie pojawiła się Boża Dziecina. Przy akompaniamencie wykonywanym przez pana Rudolfa Topolskiego, mury naszego parafialnego kościoła wypełniły się niesamowitą energią i radością, co sprawiło, że zgromadzeni na mszy ludzie słuchali nas z zapartym tchem. Na zakończenie, dzieci trzymając się za rączki, przekazały wszystkim znak pokoju, wyśpiewując oczywiście piękny tekst piosenki. Po zakończonym występie, licznie zgromadzeni na mszy wierni, nagrodzili naszych cudownych starszaków gromkimi brawami. Nie zabrakło także wyśpiewanych życzeń, do których włączyli się wszyscy… Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, za możliwość występu podczas mszy; panu Rudolfowi Topolskiemu, za współpracę i zapewnienie niezwykłej oprawy muzycznej, która niesamowicie wzbogaciła nasz występ oraz Wam, drodzy Rodzice, że tak licznie przybyliście ze swoimi pociechami do kościoła, umożliwiając nam w ten sposób wspólny występ. DZIĘKUJEMY Mali Einsteini

Koncert kolęd w kościele

Z okazji przypadającego święta Dnia Babci i Dziadka, w niedzielę 21 stycznia dzieci z naszych najstarszych grup, Badaczy i Poszukiwaczy postanowiły uczcić to w wyjątkowy sposób. Mimo, że była to niedziela prawie wszyscy spotkali się przed godz. 12.00, w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nekli. Przedszkolacy wraz z Paniami przygotowali szczególny koncert kolęd, który dedykowali swoim dziadkom z okazji

Styczeń w „Misiu Uszatku”

B

abciu, Dziadku kocham Was dla mnie zawsze macie czas! Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najważniejszych świąt w kalendarzu. 23 stycznia nasze przedszkolaki przedstawiły swoim dziadkom program słowno-muzyczny, w którym nie zabrakło słów miłości, przywiązania i szacunku jakim ich darzą. Były także wspomnienia z wcześniejszych lat życia babci i dziadka. Każda babcia, każdy dziadek został obdarowany podarunkiem i wieloma całusami. Wspólnie spędzony czas umilił nam słodki poczęstunek.

Dzień Babci i Dziadka w grupie „Sowy” Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie „Sowy” odbyło się w naszym przedszkolu 23 stycznia. Nasi szanowni goście mieli okazję podziwiać taneczne umiejętności swoich wnuków. Otrzymali także niewielkie upominki. To miłe spotkanie było okazją do wspólnych wspomnień i pogawędek. WOŚP Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Frekwencja jak co roku dopisała. Przedszkolaki zaprezentowały się w układach tanecznych, które zostały przygotowane przy pomocy p. Asi, naszej instruktorki tańca, prowadzonej przez stuPRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

dio Romy Jakubowskiej. „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości” W dzisiejszych czasach dzieci dorastają w zupełnie innych realiach niż my sami, nasi rodzice czy dziadkowie. Niezależnie jednak od epoki, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Od 1 września 2017 r. w przedszkolu realizujemy innowację w oparciu o program „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”. Realizacja programu ma na celu harmonijne rozwijanie wszystkich umiejętności dzieci z naciskiem na poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, bez względu na światopogląd. Ideą przewodnią programu jest kształtowanie człowieka żyjącego w zgodzie z samym sobą i ze swoim otoczeniem, niezależnie od miejsca, w którym mieszka i żyje. W każdym miesiącu pracujemy wokół innej wartości: Pokojowość, Szacunek, Uczciwość, Sprawiedliwość, Piękno, Szczęście i Optymizm, Odpowiedzialność, Solidarność, Przyjaźń i Miłość, Mądrość. Dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach kształtujących określone wartości, wywołując pożądane zachowania i eliminując niepożądane. STRONA 23


OŚWIATA

Dyskoteka karnawałowa w Zasutowie

19

stycznia 2018 r. odbyła się dyskoteka karnawałowa, na której mogliśmy wykazać się ogromną kreatywnością, ponieważ jednym z zadań było przebranie się za postać bajkową. Dziękujemy Radzie Rodziców, pani Milenie Bednarek oraz pani Alinie Wieczorek, obecnym na dyskotece, za zorganizowanie świetnych zabaw, w których każdy uczestnik otrzymywał słodycze oraz inne upominki. Dziękujemy także za „słodki talon”. Świetną muzykę zapewnili nam, jak poprzednio, DJ Paweł oraz DJ Krzyś. Dziękujemy pani Danucie Czajkowskiej i pani Krystynie Jagodzińskiej za opiekę podczas tej wspaniałej zabawy. Wiktoria Patelka (kl. VII) i Weronika Pieszak (kl. III gim.) zdj. W. Duszyńska i W. Pieszak

K

15

Pierwsza pomoc w klasie Id

stycznia 2018r. do klasy Id zawitał pan Marcin Łyskawa, który jest wieloletnim i doświadczonym ratownikiem medycznym. Wizyta ta nie była przypadkowa, ponieważ należy ciągle dzieciom przypominać o telefonach alarmowych. Przydają się one gdy dzieje się wokół nas coś złego, niebezpiecznego lub zagrażającego życiu ludzkiemu. Często to właśnie dzieci są świadkami takich sytuacji i to od nich tak wiele zależy. Pierwsze sekundy decydują o konsekwencjach wypadku. Zbliżają się ferie – czas beztroskiego wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Musimy więc wszyscy pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych. Mówmy o tak ważnych sprawach przy każdej okazji. Wszyscy jesteśmy przecież odpowiedzialni. Serdecznie dziękujemy Panu Ratownikowi za wartościowe wskazówki i bezcenne rady– uczniowie klasy Id z wychowawcą. Katarzyna Kulczak

ZS Targowa Górka na WOŚP w Nekli

olejny raz uczniowie z Zespołu Szkół w Targowej Górce brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W programie znalazły się piosenki ,,Zima, zima”, ,,Kolędowy czas” oraz ,,Piosenka o świętym Mikołaju” zaśpiewane przez przedszkolaków oraz uczniów klasy III szkoły podstawowej. Następnie w tańcach nowoczesnych zaprezentowali się uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej, natomiast w tańcach towarzyskich – III gimnazjum. Violetta Gruszczyńska

STRONA 24

W

Spotkanie ze strażakiem

minionym tygodniu w naszych klasach zajęcia przebiegały pod hasłem „Cztery żywioły – ogień”. Przy tej okazji zaprosiliśmy do nas pana Lecha Wiśniewskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli. Podczas ciekawej pogadanki i rozmowy z gościem mogliśmy dokładniej poznać niełatwy, ale bardzo potrzebny zawód strażaka. Zawód ten kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z głównych elementów pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, ewakuacja ludności z zagrożonego terenu oraz likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego. Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach. Byliśmy ciekawi, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać strażakiem. Dowiedzieliśmy się, że kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Oczywiście od strażaka wymagana jest również odwaga, chęć niesienia pomocy poszkodowanym i gotowość do narażania własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Na zakończenie spotkania zapytaliśmy naszego gościa, co jest najważniejsze w tej służbie. Z pełnym przekonaniem odpowiedział nam, iż najistotniejsze jest to, że podczas wielu akcji, w których brał udział, mógł uratować ludzkie życie. Klasy IIIb i IIIc

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OŚWIATA

2

Spotkanie integracyjne kl. IIIa

lutego (piątek) klasa IIIa spotkała się na wspólnym wieczorze w szkole. Celem spotkania była integracja zespołu klasowego i oczywiście dobra zabawa. Wieczór rozpoczął się o godz. 18.00 zabawami ruchowymi na sali gimnastycznej. Później przyszedł czas na gry planszowe. Uczniowie grali w cztero lub pięcioosobowych grupach w różne gry, które sami mieli możliwość wybrać. Kolejnym punktem wieczoru była pyszna kolacja – pizza. Na zakończenie wszyscy razem obejrzeli film „Mali Agenci 4”. Uśmiechy na twarzach gościły przez cały wieczór. Dzieci miały okazję spędzić ze sobą czas i jeszcze lepiej się poznać. Przed pójściem do domu uczniowie planowali kolejne klasowe spotkanie „po godzinach”. Anita Budzyńska

Ozobotowa herbatka i konfitura uczuć dla Babci i Dziadka

Z

okazji zbliżającego się Święta Babci i Dziadka uczniowie wykonywali zadania z wykorzystaniem robotów. Pierwsze z nich to ,,Słoik z konfiturą i słodkimi życzeniami”. Zanim dzieci zakodowały trasę robota opowiadały jakie ,,słodkie życzenia” wrzucają dla dziadków do tego słoika. Następnie omawialiśmy w jaki sposób prawidłowo uzupełnić trasę, żeby robot przemieścił się po niej bez problemu. W miejsca przeznaczone na kody dzieci wstawiały sekwencję kolorów, w taki sposób, żeby robot z miejsca startu wjechał na słoik, następnie objechał go bez wjeżdżania na zakrętkę. Ostatni kod uzupełnialiśmy w sposób, który wprowadził ruch robota w ,,pętlę zawsze”. Użyte kody to kolejno: ,,skręć w lewo”, ,,skręć w prawo”, “skręć w prawo”, ,,jedź prosto”. Druga trasa dla robotów to ,,filiżanka”. Zadanie polegało na takim uzupełnieniu kodów, żeby robot przejechał od startu na spodek filiżanki, następnie wjechał na jej ucho a na jego końcu zatańczył. Użyte kody to: ,,skręć w prawo”, ,,skręć w prawo”, ,,wygrana wyjście”. Wszystkie zadania zostały wykonane znakomicie. Starsi uczniowie programowali wykorzystując platformę http://ozoblockly.pl, a następnie wgrywali program do robota przez ekran monitora komputera. Dzięki robotom dzieci w namacalny sposób przekonują się o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, która wykorzystywana jest w każdym obszarze ludzkiego życia. Programując Ozoboty uczniowie są w stanie od razu zaobserwować efekty swojej pracy, co stwarza im przyjaźniejsze warunki do przyswajania wiedzy na zajęciach z nauki programowania. Zofia Konecka

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

„Serca dla serc” – wspieramy nekielski sztab WOŚP

U

czniowie klasy IIIc postanowili kolejny już raz włączyć się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na dzień 26. finału WOŚP przygotowali serduszka, które były formą podziękowania dla darczyńców za ich dobroć i szczodrość. Wszystkim, którzy nas wsparli serdecznie dziękujemy! Uczniowie klasy IIIc z wychowawczynią

U

Budujemy roboty Jimu

czniowie klasy 7a, jako pierwsi mieli możliwość budowania urządzeń zewnętrznych w postaci robotów jezdnych – Jimu Robot. Na podstawie obrazu wykonanego w technologii 3D oraz instrukcji przygotowanej na tabletach, uczniowie rozpoczęli montaż urządzeń, które następnie będziemy programować. Składanie tego typu urządzeń jest czasochłonne i wymaga dużej dokładności, dlatego uczniowie pracują w 3 lub 4 osobowych grupach, dzieląc się zadaniami i poszukując najlepszego rozwiązania (każda grupa składa swojego robota). Na zajęciach uczniowie zmontowali przednią oś i zamontowali silnik. Do zmagań z robotami Jimu przystąpili także uczniowie klasy 7b. Przypomnijmy, że klasa 7a złożyła przednią oś i od tego etapu klasa 7b kontynuowała budowę. Przy pomocy grafik 3D uczniowie postawili roboty na koła oraz podłączyli silniki do jednostki sterującej. Montowanie robotów okazało się wymagające, a uczniowie musieli wykazać się dużą dokładnością i precyzją. Praca przy robotach odbywała się w grupach, przez co każdy mógł popracować z modelem w 3D, a następnie dopasować elementy do robota. Wszystkie grupy poradziły sobie z montażem, jednak poprawek było sporo. Bezbłędnie udało się złożyć tylko jeden model, pozostałe wymagały zmian w podłączeniach silników oraz drobnych korekt ustawień. Efekt końcowy okazał się jednak taki jak wszyscy chcieli, czyli wszystkie roboty działają w 100%, wszystkie parametry działają. Następnym krokiem będzie długo wyczekiwane przez wszystkich programowanie robotów, przy pomocy tabletów. O dalszych postępach w pracy z robotami będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły. Marek Wasiak

STRONA 25


OŚWIATA

W

Lightbot – zaprogramuj robota

ostatnich tygodniach młodsi uczniowie zachwycili się programowaniem Lightbota. Lightbot to przejrzyście i przyjaźnie zaprojektowana aplikacja. W Lightbot programujemy robota, którego celem jest przejście od punktu A do pkt. B. Punktem B jest pole, na którym robot ma zapalić lampkę. Lightbot, rozumiecie? Droga do przebycia z każdym poziomem robiła się trudniejsza i wymagała coraz więcej wyobraźni i planowania. Uczniowie, aby przejść na wyższy poziom, musieli nieźle pogłówkować, a o to przecież chodzi, aby rozwijać swoje logiczne myślenie i wyobraźnię. Zajęcia te, pozornie tylko zabawa, zapoznają Młodego Programistę z pojęciem algorytmu, a interaktywne programy przeznaczone dla dzieci tworzą mu możliwość rozwijania logicznego myślenia. Z tokiem zajęć ich uczestnicy zapoznają się z różnymi funkcjami stosowanymi powszechnie w programowaniu – Procedurami i Pętlami. Zofia Konecka

30

Monia Kakofonia

stycznia spotkanie z artystami Filharmonii Pomysłów dostarczyło nam mnóstwo muzycznej zabawy. Do naszej szkoły przyjechała Monia Kakofonia – sprzątaczka i praczka nut, mieszkanka Muzycznej Kamienicy. Nie zabrakło wspólnego śpiewu i zagadek. Dzieci wyruszyły na poszukiwania najstarszego instrumentu świata, wcielając się więc w rolę muzycznych detektywów. Przy pomocy niezawodnego pana Kota, dźwiękach przepięknej muzyki i sopranowym śpiewie praczki udało się odszukać instrument, który każdy nosi przy sobie – głos. Jak zwykle dziękujemy za wspaniałą zabawę i czekamy na kolejne spotkanie. Katarzyna Wojtkowiak

9

Wyróżnienie dla Weroniki Pieszak

lutego br. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III gimnazjum: Natalia Młynarczyk i Weronika Pieszak. Weronika, po dogrywce, zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy Weronice oraz Panu Przemysławowi Paszkowiakowi , który przygotował uczennice do konkursu. K.J.

Hej, kolęda, kolęda... Tu na ziemi wiele potrzeb i smutku jest wiele, Potrzebni nam lekarze i nauczyciele… e słowa można było usłyszeć w sobotę, 6 stycznia, w wielu naszych domach, ponieważ odwiedzili je niezwykli goście - Mali Kolędnicy Misyjni, (Gabrysia Nykiel, Michał i Jakub Filipczak, Antek Strzyżykowski, Adam Walczak, Antek Kujawa. Opiekunami byli : ks. Proboszcz i p. Justyna Cibail, towarzyszyła nam Weronika Sawa). Wszystko miało swój początek na Mszy Świętej, na której ks. Konstanty Mrozek udzielił nam specjalnego błogosławieństwa. Po nim wyruszyliśmy z kolędą na ustach, by wspomóc dzieci z Syrii i Libanu. Odwiedziliśmy domy w Małej Górce, w Podstolicach i w Zasutowie. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem, z ogromną życzliwością i zrozumieniem – za co bardzo wszystkim dziękujemy. Zebraliśmy bardzo dużą sumę pieniędzy 2330 zł i całą górę słodyczy. Wspierać misje, misjonarzy – wszystkich zachęcamy, A za rok, jak Bóg pozwoli, znowu się spotkamy. tekst i zdjęcia: Justyna Cibail

T

STRONA 26

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ROK 2017 W OGOŃCZYKU ZAMKNIĘTY

S

towarzyszenie „OGOŃCZYK” rozpoczęło swoją działalność w 2017 r. kaligrafią we wszystkich szkołach naszej gminy podczas ferii. Zainteresowanie tym tematem przeszło nasze oczekiwania, gdyż podczas zajęć w Nekli zabrakło miejsc i musiały być dostawiane ławki i krzesła. Równolegle obywały się treningi z zakresu strzelectwa sportowego, które przygotowywały naszą młodzież do sezonu strzeleckiego. W tym miejscu pragnę nadmienić, że nasi zawodnicy reprezentowali powiat wrzesiński, jak co roku na Mistrzostwach Wielkopolski w Środzie Wlkp. które odbyły się 06.05.2017 r. Zawodnicy nasi zdobyli III miejsce drużynowo, a w kategorii junior młodszy z pistoletu sportowego i pneumatycznego Tymoteusz Barbuziński został Mistrzem Wielkopolski natomiast w kategorii młodzik w strzelaniu z karabinka sportowego i pneumatycznego Sergiusz Woźniak został V – ce Mistrzem Wielkopolski. Natomiast pozostałe dwie zawodniczki Katarzyna i Joanna Jóźwiak uplasowały się w pierwszej dziewiątce na 60 zawodniczek i zawodników. Byliśmy również organizatorami X Zawodów Otwartych w Wieloboju Strzeleckim też organizowanych na strzelnicy w Środzie Wlkp. zawody te są rangi wojewódzkie. W/w zawody były dlatego tam organizowane ponieważ nasza strzelnica w chwil obecnej jest nieczynna ze względu na bezpieczeństwo. Nie znaczy to, że nie są czynione starania o spełnienie wymogów bezpieczeństwa na strzelnicy, w które bardzo się zaangażował p. Burmistrz Karol Balicki, prowadząc rozmowy z osobami posiadającymi kompetencje przy realizacji tego typu przedsięwzięcia oraz upoważnił kol. Stanisław Hoppe do rozmów. Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość która do nas dotarła z Warszawy, że wygraliśmy konkurs „KLUB 2017” i Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało nam dotacje w wysokości 10 00,00 zł. na pracę z młodzieżą. Z tych pieniędzy zostały zakupione kurtki strzelecki oraz pistolety pneumatyczne. Na podsumowanie zajęć z tego programu odbyły się Regionalne Młodzieżowe Mistrzostwa Szkół w Środzie Wlkp. gdzie nasza drużyna zajęła II miejsce. Dzięki Starostwu równolegle z tymi zajęciami były prowadzone zajęcia kaligraficzne w Gminach; Nekla, Kołaczkowo i Miłosław. Na zaproszenie Burmistrza Środy Wlkp. p. Wojciecha Ziętkowskiego w szkołach Gminy było również propagowane piękne pismo.

Ponadto po raz drugi byliśmy zaproszeni na „Noc Bibliotek z Kaligrafią” w Lesznie, gdzie spotkało nas miłe i serdeczne przyjęcie, ponieważ już na nas czekali rodzice z dziećmi, które brały udział na zajęciach w poprzednim roku oraz grupa międzynarodowych wolontariuszy przebywająca na zaproszenie jednej z leszczyńskich Fundacji, którzy bardzo chętnie również uczestniczyli w pisaniu . Miłym zaskoczeniem było to jak wolontariusze z Indii, Filipin, Belgi oraz wolontariuszki z Holandii, Niemiec i Anglii o godz. 21 gdy była zmiana grup nie opuścili miejsc i pisali z następną grupą. Na zakończenie wszystkich zajęć każdy uczestnik ma wykaligrafowane swoje imię na kartoniku, które może służyć za zakładkę do książki lub jako wizytówkę na biurko. Stowarzyszenie „OGOŃCZK” w 2017 r. pozyskało finanse z dotacji i innych źródeł w wysokości około 18 tysięcy złotych z przeznaczeniem na działalność statutową. Gratulujemy Prezesowi Stowarzyszenia kol. Stanisławowi Hoppe Porcelanowego Krzyża za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy, najwyższego odznaczenia w Rzeczpospolitej Polskiej nadanego przez Radę Krajową Ligi Obrony Kraju, który został wręczony na spotkaniu 02.12.2017 r. w Poznaniu. Zarząd Stowarzyszenia „OGOŃCZYK”

AKCJA POBORU KRWI

Amazonki dla WOŚP

18

lutego 2018 roku w Nekli odbędzie się akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Akcja zostanie przeprowadzona w specjalistycznym autobusie stojącym przed wejściem do budynku NOK-u przy ul. Wiosny Ludów od godz. 9:00 do godz. 14:00 (rejestracja do godz. 13:00). Krwiodawca przed oddaniem krwi powinien zjeść lekkie śniadanie oraz posiadać przy sobie dowód osobisty. Po oddaniu krwi każdy otrzyma czekolady i sok. Krew jest jedynym lekiem którego nieudało się wyprodukować w laboratorium dlatego tak ważne jest wasze oddanie. Ponadto Zarząd Klubu HDK PCK w Nekli informuje o zebraniu ogólnym Klubu które odbędzie się w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury o godz. 18:30 w dniu 27 lutego 2018 roku. Omówione zostaną bieżące sprawy Klubu, Ogólnopolski Rajd Pieszy, odznaczenia oraz uaktualnienie oddanej krwi. W tym celu prosimy o przyniesienie książeczki. Będzie również możliwość dokonania wpłat członkowskich. Zarząd Klubu HDK Nekla

N

ekielskie Amazonki już piąty raz czynnie uczestniczyły w finale WOŚP w Nekli. Przy stoisku stowarzyszenia tradycyjnie można było porozmawiać i zapoznać się z profilaktyką antyrakową. Najmłodszych odwiedzających przyciągały wystawione maskotki i własnoręcznie zrobione ozdoby. Kwestując do puszki zebrałyśmy 762,07 zł, za przedmioty przekazane do licytacji udało się uzyskać kwotę 150 zł, a wiec łącznie przekazałyśmy dla WOŚP 912,07 zł. Od stycznia spotkania Amazonek odbywać się będą zawsze w ostatni czwartek miesiąca od godz. 16:00 w Nekielskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy na spotkania Amazonki z Nekli i okolic. Irena Świdurska

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi PCK Andrzejowi Zieleniewicz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Czesława Zieleniewicz składają krwiodawcy i Zarząd Klubu HDK PCK Nekla PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

STRONA 27


KRONIKA SPORTOWA

M

SZACHY

wać na stronie klubu www.uks.nekla.eu

istrzostwa klas trzecich w Zadaniach Szachowych

6 grudnia 2017 rozpoczęły się Mistrzostwa klas trzecich w Zadaniach Szachowych. Trzecioklasiści, objęci w tym roku szkolnym nauką gry w szachy, rozwiązywali zadania szachowe typu „mat w jednym ruchu”. W grudniu 50 zadań bezbłędnie rozwiązało troje uczniów: Ksawery Kołodziejczak z 3c, Oliwia Grzybowska z 3a oraz Wiktoria Musielak z 3b. W styczniu do grona Mistrzów dołączyli: Eryk Nawrocki 3d, Nadia Czerniak 3d, Julia Laskowska 3c, Karol Handkiewicz 3e, Adam Bielak 3b, Martyna Godycka-Ćwirko 3c i Wojciech Wesołek 3b. Gratulujemy!

XIX Turniej dla najmłodszych „ Szachy w bibliotece”

W czwartek, 11 stycznia, 16 najmłodszych szachistów wzięło udział w XIX turnieju „Szachy w Bibliotece”. Rozegrano pięć rund tempem 10 minut na partię dla zawodnika. Najlepszym szachistą okazał się Bartosz Małysz, drugie miejsce wywalczył Szymon Kmieciak, a trzecie Michał Wsolak. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Rafał Raźny, Borys Łuczak, Mateusz Woźniak, Jan Poprocki, Eryk Nawrocki, Ksawery Kołodziejczak i Wiktoria Kubiaczyk. Najlepsi biblioteczni szachiści otrzymali bony upominkowe. Następne spotkanie z szachami w bibliotece odbędzie się 26 kwietnia 2018.

Szachowe Kroki w Marzeninie- spotkanie trzecie

W piątek 26 stycznia, w Marzeninie, odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Szachowe Kroki”. Wzięło w nim udział 49 zawodników. UKS Płomyk Nekla reprezentowało szesnastu szachistów. Cykl składa się z czterech turniejów. Do klasyfikacji generalnej liczą się trzy najlepsze wyniki. Ostatnie spotkanie zaplanowano na piątek 16 marca.. Wyniki III turnieju: grupa żółta 2008 i młodsi: 6 miejsce Oliwia Kowalczyk, 3 miejsce Bartosz Małysz, 9 miejsce Szymon Kmieciak, 15 miejsce Michał Wsolak,21 miejsce Jan Poprocki grupa zielona 2005-2007 :1 miejsce Małgorzata Kubiaczyk, 4 miejsce Maria Smolinska, 4 miejsce Dawid Kubiak, 6 miejsce Wojciech Mendzelewski,9 miejsce Mateusz Woźniak grupa niebieska 2002-2004 :1 miejsce Anna Szuba, 2 miejsce Amelia Łakoma ,2 miejsce Michał Mendzelewski, 3 miejsce Filip Waliszka, 4 miejsce Paweł Wiśniewski, 6 miejsce Jakub Wiśniewski

Turniej klas trzecich

16 stycznia rozpoczął się cykl turniejów dla klas trzecich szkoły podstawowej. Rozegrane zostaną osobno turnieje dla klas 3a, 3b, 3c, 3d i 3 e. A na koniec planowany jest wspólny turniej dla pięciu klas trzecich, czyli dokładnie 100 uczniów, którzy są w tym roku szkolnym objęci projektem innowacji „Szachy a logika”. Postępy szachistów można obserwo-

VIII

TURNIEJ PARAFIALNY W FUTSALU

Prymasowski Turniej Halowej Piłki Nożnej odbył się 27 stycznia 2018 roku w hali sportowej GOSiR przy ul. Jolenty w Gnieźnie. Organizatorem był parafialny Klub Sportowy Kozal Gniezno działający przy parafii księży Michalitów w Gnieźnie. Patronat Honorowy nad Turniejem objęli ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski i przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk. W Turnieju wystartowało 16 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych, rocznik 2005 i młodsi oraz rocznik 2002 – 2004 podzielonych na cztery grupy. Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Nekli wystąpiła w kategorii 2002 – 2004. Neklanie wygrali grupę „C” wygrywając z Katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie 5:0, z parafią św. Marcina w Pawłowie 5:0 oraz w meczu o 1 miejsce w grupie z parafii św. Bartłomieja w Kowalewie 5:0. W półfinale zespół parafii Nekla pokonał 6:0 parafię błogosławionego Michała Kozala w Gnieźnie. W finale po emocjonującym meczu 5:4 pokonany został zespól parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Trzecie miejsce zajęli piłkarze z Kowalewa wygrywając 2:0 z parafia bł. Michała Kozala Gniezno. Królem strzelców zoSTRONA 28

stał strzelec 14 goli Kamil Kanior z Nekli, a bramkarzem Adam Szalaty z Nekli. Opiekunem zespołu był Zbigniew Chojnacki. W młodszej kategorii wiekowej najlepsi okazali się piłkarze z parafii św. Michała Archanioła w Młochowie przed parafią św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku oraz parafią Niepokalanego Serca NMP w Krzywinie i parafią bł. Michała Kozala w Gnieźnie. W klasyfikacji na najlepszego strzelca najlepszy był Wojciech Górski z „Kozala”, a bramkarzem Bartosz Popławski z Młochowa. Nagrody wręczyli Prezydent Gniezna Tomasz Budasz i radny Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Kujawski. Przemysław Szalaty

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OGŁOSZENIA, ZDROWIE Osoby pragnące przekazać 1% swojego podatku dochodowego na leczenie i rehabilitację Nadii, proszone są o wskazanie w formularzu PIT: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS: 0000037904 12735 Kukulska Nadia Dziękujemy

PODZIĘKOWANIE Dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w pogrzebie Joanny Piotrowskiej-Bazylczuk z d. Piotrowskiej Rodzice z mężem i rodziną

W dniu 14 stycznia nekielska grupa WUTW wzięła udział po raz kolejny w WOŚP. Dziękuję grupie za pomoc w organizacji. Szczególnie Bronisławie Student, Ludmile Kajdan Teresie Strzyżewskiej, Hannie Walczak, Wandzie Balcerzak, Janowi Adamusowi oraz Monice, która tak pięknie ukwieciła nasze stoisko. Zebraliśmy do puszki 851zł, z licytacji 180 zł. Jolanta Sitek

UWAGA! Materiały do następnego numeru będą przyjmowane do 5 marca 2018 roku. Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Pomysł na obiad

Zapiekanka z ziemniaków

-ziemniaki -łyżeczka masła -kilka łyżek mleka -szczypiorek -sól, pieprz -mieszanka warzyw mrożonych -mozzarella -jajka Gotujemy ziemniaki, blendujemy z dodatkiem masła i mleka, przyprawiamy, dodajemy pokrojony szczypiorek. Masę wykładamy do naczynia żaroodpornego, na niej układamy warzywa wcześniej podduszone na patelni, plasterki mozzarelli i wbijamy jajka. Pieczemy w piekarniku do momentu ścięcia białka.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

Tarta pełnoziarnista

Przepis na okrągłą formę do tarty, jeśli chcemy użyć blaszki z piekarnika należy przygotować 2 porcje. -mąka pszenna, typ 1850 -180g- 1,5 szklanki -mąka pszenna, typ 550 -60g- pół szklanki -jogurt naturalny- 300g -olej rzepakowy- 15g- 1,5 łyżki -jajka -100g- 2 sztuki -sól -majeranek suszony- dodatek -szynka z kurczaka - 60g- 3 plastry -por podduszony na patelni – ½ -kilka łyżek kukurydzy -lekko podgotowany brokuł- ½ -ser mozzarella w wiórkach - 60g Na stolnicę wysypujemy obie mąki, wbijamy 1 jajko, dodajemy resztę składników ( jogurt 200g, olej, sól, majeranek) i zagniatamy jednolite ciasto, które powinno być elastyczne i nie kleić się do dłoni. Ciasto rozwałkowujemy na cieniutki, okrągły placek, układamy go w formie i robimy dziurki widelcem, żeby powietrze nie tworzyło bąbli. Podpiekamy około 20 minut w 200 stopniach C, następnie studzimy. Mieszamy 1 jajko, 100g jogurtu, pokrojoną szynkę, ser i warzywa, sól, pieprz. Masę wylewamy na tartę i pieczemy pół godziny w 200 st. C. Smacznego! Dietetyk Marta Jaskułecka

STRONA 29


INFORMATOR Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów Klaudia Maciaszczyk tel. 61 4386011 tel. 61 4373171 Sekretarz Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174 Kierownik Referatu Księgowości Magdalena Banaszkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 44 tel. 61 4373194 Kierownik Referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Robert Lewandowski tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Gospodarki Odpadami i Utrzymania Porządku Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Ewidencji Działalności Gospodarczej Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183 Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej Anita Dulska tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192 Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Obszarów Wiejskich i Dróg Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Inspektor ds. dróg i inwestycji Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 STRONA 30

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Planowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska Marta Wojciechowska tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Inspektor ds. Oświaty Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Deckert Sprawy obywatelskie Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki Inspektor ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177 Referat Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu ul. Wiosny Ludów 2b tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 35 tel. 61 43 73 185 Kierownik Referatu Aleksandra Kujawa tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 45 tel. 61 43 73 195 Podinspektor ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia, pożytku publicznego i sportu Marta Owczarzak/Aleksandra Wszelaka-Kucza Grzegorz Bambrowicz Łukasz Mrówczyński tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 35 tel. 61 43 73 185 Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5 tel. 61 4386575, tel. 728 846 092 www.rgk.nekla.eu Kierownik referatu Arkadiusz Pawlak tel. 61 43-86-575 tel. 61 43-86-011 wewn. 40 tel. 61 43-73-190 Inspektor ds. technicznych i ekonomiczno-administracyjnych Anna Mielcarek tel. 61 43-86-575 tel. 61 43-86-011 wewn. 49 tel. 61 43-73-199 Podinspektor ds. rozliczeń Monika Adamska tel. 61 43-86-575 tel. 61 43-86-011 wewn. 39 tel. 61 43-73-189 Podinspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska Anita Pietrzak-Gawarecka tel. 61 43-86-575 tel. 61 43-86-011 wewn. 41 tel. 61 43-73-191 Wodociągi Nekla tel. 694 830 942 Oczyszczalnia ścieków tel. 606 917 109

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu

Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 997, 112 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 www.wrzesnia.policja.gov.pl

Nekielski Ośrodek Kultury ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998, 112 www.osp.nekla.eu

Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4386081 Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 www.parafia.nekla.pl Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu Przedszkole „Akademia Talentów” w Nekli ul. Irysowa 15, 62-330 Nekla tel. 61 888151615 www.akademiatalentow.net Przedszkole „Mali Einsteini” w Nekli ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla tel. 616792959 www.malieinsteini.com.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, 64-920 Piła Nakład: 1.800 egz. ISSN 1426-3963 luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ROZRYWKA

Znajdź 12 różnic Drogi Czytelniku!

1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 5 III 2018 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. parasol, kubek, książki, foldery 8. Odbiór wyłącznie osobisty. 9. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Lepsza uwaga niż zniewaga”. Nagrodę główną wygrała: Pani Emilia Łuczak z Nekli Zapraszamy do NOK, ul. Wiosny Ludów 2b po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

luty 2018

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

luty 2018

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 2/2018  

Przeglad Nekielski 2/2018

Przeglad Nekielski 2/2018  

Przeglad Nekielski 2/2018

Advertisement