Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r. ROK XXVI NR 64/309

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE LISTOPAD 2016 r.

W numerze:

11 listopada - Obchodzy Święta Niepodle-

głości

Czytaj str. 19

REFERENDUM - 11 grudnia 2016 r.

Referendum gminne dotyczące kupna zespołu pałacowo - parkowego w Nekli przez gminę Nekla.

Czytaj str. 4

Przebudowano drogi gminne W dniu 28.10.2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa dróg na terenie gminy Nekla”. Czytaj str. 11

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ ULIC W NEKLI

W dniu 18.10.2016 r. dokonano odbioru i przekazano do użytku inwestycje pod nazwą ,,Przebudowa ulic: Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke w Nekli”. Czytaj str. 8

NEKLA issuu.com/nekla

NEKLA facebook.com/nekla.eu

Jan Łamaszewski Mistrzem Polski w kolarstwie szosowym czytaj str. 27


Śledź bieżące wydarzenia na Facebook’u NEKLI Para Juniorów klubu UKS Mróz Jedynka Kórnik, Wojciech Bystrzycki i Jan Łamaszewski (mieszkaniec Nekielki) odniosła ogromny sukces w Mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami na czas, zdobywając tytuł Mistrzów Polski w kolarstwie szosowym w kategorii junior. Zawody odbyły się 30.09.2016 r. w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Więcej na stronie 27.

Niezmiennie dużą popularnością cieszą się wykłady z cyklu Nekielskiej Akademii Zdrowia. Pierwsze spotkanie nowej edycji odbyło się 19 października w Nekielskim Ośrodku Kultury. Głównym tematem był rak płuc - czynniki ryzyka, objawy i sposoby leczenia omówił specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc lek. Sebastian Nowicki. Na drugim spotkaniu, 16 listopada, lek. Andrzej Paciorkowski omówił zasady samokontroli w cukrzycy.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Karol Balicki - Burmistrz Miasta i Gminy Nekla spotkał się z pracownikami nekielskiej oświaty. Była to okazja do przekazania na ręce dyrektorów życzeń oraz symbolicznego uhonorowania nauczycieli, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz osiągnęli awans zawodowy. Więcej na stronie 17.

20 października w Kostrzynie Wielkopolskim odbywa się uroczysty przemarsz z pochodniami, czyli capstrzyk, mający uczcić pamięć 28 mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939 r. W uroczystościach z okazji 77. rocznicy tych tragicznych wydarzeń uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Czesław Kozielski. Więcej na stronie 18.

19 października Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nekla dzieci mogły przenieść się w magiczny świat bajek. Popołudniu odbyło się spotkanie z Elżbietą Krygowską-Butlewską, ilustratorką książek dla najmłodszych. Dzieci miały okazję poznać liczne prace gościa oraz sporo dowiedzieć się o sposobach i technikach tworzenia ilustracji. Na zakończenie każdy otrzymał książki ilustrowane przez p. Elżbietę wraz z autografem ilustratorki. Więcej na stronie 16.

STRONA 2

W sobotę, 22 października, na hali widowiskowo-sportowej w Nekli odbył się Amatorski Turniej Siatkarski. Zwyciężyła w nim drużyna „Kajmany”, która pokonała zespół „Szybki Lopes Nekla” w wyrównanym meczu 3:2.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Śledź bieżące wydarzenia na Facebook’u NEKLI Zakończyły się jesienne rozgrywki piłkarskie w lidzie okręgu konińskiego. W niedzielę, 23 października, w Witkowie został rozegrany ostatni w tym roku turniej w 3. grupie Orlik. Na 5 rozegranych meczy drużyna Płomienia Nekla wygrała 4, a jeden bezbramkowo zremisowała. Obecnie nekielska drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli, zaraz za MKS Victoria I Września. Młodym piłkarzom gratulujemy i życzymy powodzenia w trakcie wiosennych meczy rewanżowych.

26 października w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Jednym z najważniejszych jej punktów było podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego kupna zespołu pałacowo-parkowego w Nekli. Referendum odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia. TEMAT NUMERU – strony 4-8.

Październik to czas podsumowań projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Nekla”. Zadaniem każdego Animatora była organizacja imprezy podsumowującej cykl prowadzonych zajęć. W finale pracy Mateusza Jackowskiego uczestniczyła prawie setka dzieci! Program finansowany z budżetu gminy Nekla. W ostatnim tygodniu października powiększyło się grono nekielskich przedszkolaków i pierwszoklasistów. W szkole podstawowej w Nekli oraz przedszkolach: „Miś Uszatek”, „Mali Einsteini” i „Akademia Talentów” odbyły się uroczyste pasowania. Więcej na stronie 21.

W dniach 4-6 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywała się impreza RETRO MOTOR SHOW, czyli sentymentalna podróż do przeszłości motoryzacji. Na pasjonatów czekało kilkaset zabytkowych pojazdów, w tym auta nekielskiego Klubu Miłośników Syren i Warszaw.

26 października br. w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. W tym szczególnym dniu dzieci z Przedszkola „Miś Uszatek” wystąpiły przed szanownym gronem w montażu słowno- muzycznym pt. „Uroki jesieni”. Nie zabrakło również wierszy okolicznościowych i gorących życzeń skierowanych do zebranych gości. Niech piękne uroki jesieni przedstawione przez nasze przedszkolaki na długo pozostaną w Państwa w pamięci, a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Niespełna 20 zawodników wzięło udział w Gminnym Turnieju Szachowym w dniu 5 listopada 2016 r. Turniej zorganizowała sekcja szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyk” Nekla, pod opieką p. Iwony Koralewskiej, a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Karol Balicki. Więcej na stronie 27.

STRONA 3


TEMAT NUMERU

UCHWAŁA NR XIX/ 134 /2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego kupna zespołu pałacowo - parkowego w Nekli przez gminę Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579) i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Postanawia o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie kupna zespołu pałacowo - parkowego w Nekli przez gminę Nekla. 2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się na niedzielę 11 grudnia 2016 r. § 2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum: Wzór karty do głosowania „Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo –parkowego w Nekli (działka nr 273 o powierzchni 17 ha 3310 m2) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich?”. 2. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”. § 3. 1. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania koloru białego w formacie A5 zadrukowanych jednostronnie. 2. Wzór karty do głosowania zawierający jej treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’ a określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Nekla.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego Data wykonania czynności

Treść czynności

do dnia 3 listopada 2016 r.

-ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

do dnia 8 listopada 2016 r.

-podanie do wiadomości mieszkańców gminy Nekla, przez rozplakatowanie, uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

do dnia 9 listopada 2016 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Miasta i Gminy Nekla o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, -zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz obwodowych komisji do spraw referendum

do dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 18 listopada 2016 r.

do dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 24:00 w dniu 10 grudnia 2016 r. w dniu 11 grudnia 2016 r. w godz. 7:00 - 21:00

-powołanie Miejskiej Komisji do spraw Referendum -powołanie obwodowych komisji do spraw referendum, -sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, -zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a -składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania -składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy Nekla -zakończenie kampanii referendalnej -przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum -głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin. STRONA 4

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Szanowni Państwo ! Przed nami historyczne wydarzenie jakim będzie referendum lokalne. Poprzez udział w nim wspólnie zadecydujemy o losach zespołu pałacowo – parkowego w Nekli. Władze samorządowe Gminy Nekla zdecydowały się na wybór tej formy podjęcia decyzji z kilku powodów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym z dn. 15 września 2000r. (Dz. U. 2016r., poz. 400), mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę, m. in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki; w innych istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tą wspólnotę. W związku z faktem, iż ostatecznie konsekwencje każdej decyzji – zarówno o zakupie jak i rezygnacji z zakupu – dotyczyć będą wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nekla również, a może przede wszystkim w perspektywie długofalowej, za uzasadnione należy uznać podjęcie rozstrzygającej decyzji właśnie przez mieszkańców. Temat ten nie był również podnoszony podczas ostatnich wyborów samorządowych, nikt bowiem wówczas nie znał daty zakończenia trwającego latami postępowania sądowego. Ponadto jest to jedna z niewielu spraw, o której mieszkańcy mogą decydować samodzielnie, jako wspólnota samorządowa, bez dodatkowych przepisów prawa, które zazwyczaj ograniczają możliwość wybrania referendum, jako metody rozstrzygania danego tematu. Drodzy Mieszkańcy, Najważniejsze konsekwencje podjętej decyzji dotyczące zakupu zespołu pałacowo – parkowego są powszechnie znane. Są one również niepodważalne. W przypadku zakupu przez Gminę Nekla pałacu i parku oczywistym jest, że znaczna cześć środków finansowych będzie musiała być przekierowana na remont tego obiektu i to niezależnie od wyboru systemu odbudowy zabytku. Natomiast decyzja wyrażająca brak możliwości zakupu pałacu i parku może skutkować tym, że bezpowrotnie gmina straci możliwość korzystania z tej nieruchomości, a sam pałac i park popadną w jeszcze większą ruinę. Mając na uwadze realną groźbę, iż majątek może zostać zwrócony rodzinie Żółtowskich, Gmina Nekla od wielu lat wykonywała jedynie bieżące remonty, a także ponosiła koszty związane z utrzymaniem wszystkich obiektów. Dodatkowo wdrażano politykę „wychodzenia” z tych obiektów. W 2009 roku przeniesiono Bibliotekę Publiczną do centrum Nekli, następnie ówczesne władze samorządowe przygotowały projekt techniczny budowy nowego przedszkola. Projekt nie musiał być zrealizowany, ponieważ od 2013 roku powstały w naszej gminie dwa nowe przedszkola publiczne. Ponadto, w tym roku swoją siedzibę zmienił również Nekielski Ośrodek Kultury. Obecnie w samym pałacu funkcjonują: dwuoddziałowe przedszkole, przychodnia lekarza rodzinnego oraz jedno mieszkanie komunalne, a obok pałacu 6 mieszkań komunalnych. Budynek, którego siedzibą był NOK nie jest obecnie w żaden sposób użytkowany. Szanowni Państwo, 11 listopada br. obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zawsze przy okazji tego święta obserwujemy dyskusję, czym obecnie jest patriotyzm i w jaki sposób możemy go wyrażać. Jestem głęboko przekonany, że współczesny patriotyzm to wielka troska również o losy małej ojczyzny, jaką jest dla każdego z nas nasza gmina. Mamy niepowtarzalną okazję zamanifestowania tego faktu poprzez udział w zbliżającym się referendum lokalnym, do czego bardzo zachęcam.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Zapraszam również Państwa na spotkanie informacyjne w dn. 20 listopada br. (niedziela) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Nekielskiego Ośrodka Kultury, podczas którego będę do Państwa dyspozycji i odpowiem na wszystkie pytania. Jednocześnie dla tych z Państwa, którzy jednak nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu, poniżej zamieszczamy zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i wątków w sprawie zespołu parkowo-pałacowego. Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla *** • Kwestia ewentualnego odszkodowania jakie Gmina Nekla musiałaby zapłacić spadkobiercom rodziny Żółtowskich w przypadku wyniku referendum odrzucającego zakup pałacu: Rozstrzygnięcie problemu ewentualnego odszkodowania i jego wysokości będzie wynikiem procesu sądowego pod warunkiem, że spadkobiercy rodziny Żółtowskich zdecydują o skierowaniu sprawy do sądu. Obecnie brak jest jakichkolwiek podstaw merytorycznych do przytaczania kwoty odszkodowania czy terminów jego wypłaty. • Kwestia wpływu ewentualnego zakupu zespołu parkowo-pałacowego na sytuację finansową budżetu Gminy Nekla: Z pewnością konsekwencją decyzji o zakupie zespołu parkowo-pałacowego będzie konieczność poniesienia konkretnych środków finansowych. Po pierwsze związanych z zakupem majątku, który w pierwszym roku spłaty oznacza wydatek w wysokości 0,5 mln zł, następnie 200 tys. zł przez 6 lat i 100 tys. zł w ostatnim roku spłaty – łącznie 1,8 mln zł w ciągu 8 lat czyli do 2024 roku. Po drugie będą to wydatki związane z remontem obiektu, który oczywiście może być realizowany w etapach i może być współfinansowany ze środków zewnętrznych krajowych lub UE. Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach np. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest wykazanie, że: będzie to obiekt wysokiej rangi w dziedzinie kultury; wnioskodawca czyli Gmina Nekla zapewni tzw. wkład własny, który przykładowo przy kwocie 10 mln zł – bo dofinansowywane są projekty kompleksowe uwzględniające również zagospodarowanie terenu – wyniesie 1,5 mln zł; badane będzie również czy Gmina Nekla posiada środki finansowe na utrzymanie obiektu i zapewnienie bogatej oferty kulturalnej (zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie) w kolejnych latach po otrzymaniu dofinansowania. Przekierowanie środków finansowych na remont obiektu przy obecnych uwarunkowaniach budżetu gminy (określona wysokość dochodów własnych, konieczność spłaty zadłużenia powstałego w wyniku budowy oczyszczalni ścieków itd.), wpłynie na ograniczenie zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących związanych z zaspokajaniem potrzeb naszej nekielskiej wspólnoty w kolejnych latach. • Czy w przypadku negatywnej decyzji mieszkańców dotyczącej wykupu nieruchomości Gmina Nekla straci bezpowrotnie możliwość odkupu zespołu pałacowo – parkowego. Nie. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W związku z tym, iż zespół pałacowo – parkowy w Nekli jest wpisany w księdze wieczystej jako zabytek ( pod numer rejestru 990/Wlkp/A – park i 989/Wlkp/A - pałac), to naszej gminie będzie służyło zawsze prawo pierwokupu. • Kto może kupić park i pałac i co może na tym terenie wybudować? Kilka hektarów wchodzących w skład nieruchomości to tereny rolne. W konsekwencji czego, zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zespół pałacowo – parkowy w Nekli może zostać sprzedany ograniczonej liczbie podmiotów: osobie bliskiej zbywcy, jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa, osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parkom narodowym, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody lub rolnikowi, który od minimum 5 lat prowadzi na terenie naszej gminy gospodarstwo rolne. Ponadto park i pałac objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co wyklucza możliwość powstania jakiegokolwiek budynku bez uzyskania zgody w/w Konserwatora. Nie jest możliwy również podział czy wydzielenie części działki z obecnej działki nr 273, stanowiącej kompleks pałacowo – parkowy. • Jak będzie można dojechać do nekielskiego cmentarza w przypadku kiedy gmina nie kupi parku? Tak samo jak do tej pory. Drogi prowadzące do cmentarza stanowią osobne działki i nie są objęte roszczeniem ze strony spadkobierców. STRONA 5


TEMAT NUMERU

Z kalendarium postępowania sądowo-administracyjnego • 27.12.2006 – wniosek Panów Żółtowskich do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej, że zespół pałacowo parkowy w Nekli nie podpadał pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej • 18.02.2008 – decyzja Wojewody Wlkp. – odmowa stwierdzenia że zespół pałacowo parkowy w Nekli nie podpadał pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej • Odwołanie Żółtowskich • 26.06.2008 – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchyla decyzje Wojewody • 09.06.2010 – decyzja Wojewody Wlkp. – umorzenie postępowania • Odwołanie Żółtowskich • 27.10.2010 – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – potrzymanie decyzji Wojewody • Odwołanie Żółtowskich • 12.04.2011 – wyrok WSA – uchylenie decyzji Ministra i Wojewody • 01.09.2011 – decyzja Wojewody Wlkp. – zespół pałacowo parkowy w Nekli nie podpadał pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej • Odwołanie Gminy Nekla • 13.12.2013 – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zespół pałacowo parkowy w Nekli nie podpadał pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej • 16.01.2014 – skarga Gminy Nekla na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi • 24.06.2014 – wyrok WSA oddalenie skargi Gminy Nekla • 25.09.2014 – skarga kasacyjna Gminy Nekla od wyroku WSA • 4.05.2016 – oddalenie skargi przez NSA

STRONA 6

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI

Zespół dworski w Nekli znajduje się w zachodniej części Nekli (starej części miasta), po wschodnim, lewym brzegu rzeki Moskawy (Maskawy) zwanej dawniej Źrenicą, przy ul. Poznańskiej. Zespół dworski składa się z parku dworskiego, w którym znajdują się: 1) dwór zwany pałacem (ul. Poznańska 33), 2) dawna stajnia-wozownia (ul. Poznańska 31), 3) blok mieszkalny w miejscu dawnego domku ogrodnika (ul. Poznańska 35).

PARK DWORSKI

wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr 990/Wlkp/A z 14.11.1958 i z 23.04.1975. Obszar wpisany do rejestru zabytków: a) działka 273, obręb NEKLA – park właściwy (17,33 ha) b) działka 272, obręb NEKLA – droga przy cmentarzu (0,10 ha) c) działka 274, obręb NEKLA – droga za parkiem (0,40 ha) d) działka 1153, obręb NEKLA – rowy wodne w parku (0.09 ha) e) działka 1154, obręb NEKLA – rowy wodne w parku (0,09 ha) Sebastian Mazurkiewicz

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Uchwała Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Uchwała ZC 1/2015 W sprawie: celowości przejęcia zespołu parkowo-dworskiego w Nekli przez Gminę Nekla My, członkowie Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, uczestniczący w otwartym zebraniu NSK, w obecności Radnych Rady Gminy Nekla, reprezentujących mieszkańców Nekli, działając na podstawie Statutu NSK § 8, podpunkty: c, d, e, k oraz § 9, podpunkty: d, e, m, n, uchwalonego 11 czerwca 2012 r. postanawiamy przedstawić Panu Burmistrzowi i Radzie Gminy Nekla opinię naszego Stowarzyszenia, uzasadniającą potrzebę przejęcia przez Gminę Nekla zespołu parkowo-dworskiego w Nekli, wpisanego do rejestru zabytków. Uzasadnienie Zespół parkowo dworski w Nekli jest użytkowany przez Gminę Nekla od 1945 roku, a więc od 70 lat, co przekłada się na 3 pokolenia mieszkańców naszej miejscowości. Nowa sytuacja prawna, po odzyskaniu praw do obiektu przez spadkobierców rodziny Żółtowskich, wyrażona postanowieniem niezawisłego sądu, sprawia, że ze względu na dotychczasową sytuację, rolę tego miejsca w przestrzeni publicznej Nekli oraz licznych walorów o

dużej wartości, a także interes społeczny, Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne wnosi o podjęcie starań przez Pana Burmistrza i Radę Gminy w Nekli na rzecz przejęcia w/w obiektu na własność Gminy Nekla. Przemawia za tym: Wartość historyczno-kulturowa: Park, pałac i kościół tworzą spójność architektoniczną. Podkreślić należy fakt, iż hr. Teodor Żółtowski był fundatorem Kościoła w Nekli. W parku znajdują się dwa grodziska. Cały obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Nasza Gmina i jej mieszkańcy zawsze chlubiła się tym wspaniałym faktem, mamy u nas prawdziwy skarb i jesteśmy z tego dumni. Niezwykłe położenie i walory całego zespołu parkowo dworskiego zawsze ściągały do Nekli tłumy ludzi nie tylko z najbliższych okolic. Sprzyja to niewątpliwie promocji naszej Gminy. Wartość przyrodnicza: Park jest cenny pod względem botanicznym (znajduje się tu wiele okazów starych drzew - pomników przyrody), różnorodne gatunki roślin i zwierząt a zwłaszcza ptactwa. Doskonały pod względem edukacyjnym, mieszkańcy (dzieci i młodzież) mogą poznawać przyrodę w bez-

pośrednim kontakcie. Wartość rekreacyjno-zdrowotna: Park to płuca Nekli. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza seniorów. Wszyscy mieszkańcy chętnie wybierają drogę przez park, podziwiając jego piękno o każdej porze roku. Bezpieczeństwo i cisza pozwalają wszystkim na rodzinne spacery oraz zabawy z małymi dziećmi. Park pozwala mieszkańcom na uprawianie biegów po zdrowie a także marszów z kijkami oraz jazdę rowerami z najmłodszymi. Wartość społeczna i sentymentalna: Cenne miejsce spotkań społeczności, łączy ludzi. Wychowało się tutaj wiele pokoleń. Odbywają się tutaj uroczystości kulturalne: dożynki, wianki, koncerty, pokazy, pikniki - sprzyja temu otoczenie przyrodnicze i niezwykły klimat (pobliski staw i kościół a zwłaszcza zieleń). Wartość edukacyjna: Pałac, a w szczególności mieszczące się w nim Przedszkole ,,Miś Uszatek”, to miejsce wychowania i edukacji (od 1948 roku do chwili obecnej) prawie wszystkich dzieci z Nekli i okolic. Park - miejsce edukacji przy-

rodniczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Miejsce organizowania wycieczek oraz zabaw i gier terenowych uczniów, zuchów i harcerzy. Miejsce rodzinnych pikników i festynów. Żadne inne miejsce nie zrekompensuje ww. wartości społeczeństwu. Nekla bez parku i dworu to ,,Nekla bez serca i duszy”. Trzeba spojrzeć na interes społeczny, podjąć kroki w celu zakupu, a także podjąć starania o dofinansowanie kosztów rewitalizacji zespołu parkowo-dworskiego (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Projekty Unijne). xxx Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prowadzący zebranie Jerzy Osypiuk Protokolant Tomasz Wsolak

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu

Serce całej okolicy „Nie zdawałem sobie dotąd sprawy, jak bardzo jestem przywiązany do starego dworu... stare dwory posiadają swoisty urok. Gdy dopuścimy do ich ruiny, nie dadzą się wskrzesić, a stanowią niezbędną ozdobę krajobrazu. Prawdziwie stary dwór jest jakby sercem całej okolicy.” John Galsworthy Koniec rozdziału, Warszawa 1975, s. 267 Wydaje się nam, że sprawa konieczności przejęcia przez Gminę zespołu parkowo-dworskiego w Nekli jest bezdyskusyjna Tym bardziej nie powinna więc być przedmiotem referendum. To jest tak, jakby mieszkańcy Warszawy mieliby głosować, gdyby taka konieczność zaistniała, za przejęciem przez miasto Parku i Pałacu Łazienkowskiego, a mieszkańcy Krakowa za objęciem we władanie Wzgórza PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Wawelskiego. Uważamy, że dla każdego mieszkańca Gminy Nekla, świadomego wartości historycznej, przyrodniczej i społecznej zespołu parkowo-dworskiego w Nekli, a takich powinna być większość, jest to obiekt bezcenny. Wiąże się z nim znacząca część historii Nekli. Z pominięciem rodziny Żółtowskich nie można napisać historii Nekli. Nie należy zapominać, że dzięki nim mamy gdzie modlić się i chować zmarłych. Park i pałac, od zakończenia II Wojny Światowej, był intensywnie użytkowany na cele edukacyjne, społeczne, rekreacyjne, kulturalne, mieszkaniowe i zdrowotne. Cóż bardziej znaczącego posiada Nekla poza zespołem parkowo-dworskim ? W przyszłości, po dokonaniu rewitalizacji obiektu i umieszczeniu tam ekspozycji dotyczącej historii, etnografii i

przyrody regionu mógłby być to obiekt chętnie odwiedzany przez turystów, przejeżdżających przez Neklę. Czy możecie Państwo wyobrazić sobie Neklę bez Parku i Pałacu, z zamkniętą, niedostępną dla mieszkańców enklawą w środku miasta ? Czy naprawdę Gminy Nekla, a w istocie kilku tysięcy mieszkańców Gminy, wpłacających podatki do gminnej kasy, nie stać na wydatek 1,8 mln zł, porównywalny z ceną luksusowego mieszkania w dużym mieście, czy wartością niejednej rezydencji nowobogackiego w okolicy ? Mnie, mieszkance Nekli od urodzenia, szczególnie trudno pogodzić się z utratą miejsca, które wiąże się z najpiękniejszymi wspomnieniami z okresu dzieciństwa : przedszkolem i szkołą w Pałacu, do których uczęszczałam, biblioteką w któ-

rej spędzałam mnóstwo czasu, harcówką, która mieściła się w piwnicach pałacu, lekcjami wychowania fizycznego w parku, zimowymi zjazdami na sankach z „górki”, majówkami z rodzicami. Park był dla nas żywą lekcją przyrody. O tym opowiadałam swoim dzieciom i opowiadam do dziś wnukom. Zachowajmy to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. To nasz obowiązek ! Małgorzata i Jacek Mireccy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu STRONA 7


TEMAT NUMERU

Dlaczego Gmina Nekla powinna odzyskać zespół parkowo-dworski? Gmina Nekla jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców i wspólnie o jej przyszłości powinniśmy decydować. Ponad rok minął od chwili, gdy sąd przyznał potomkom Teodora Żółtowskiego, właściciela dóbr nekielskich, prawo do odzyskania zespołu parkowo-dworskiego w Nekli, niesłusznie, zdaniem sądu, odebranego właścicielom na mocy przepisów reformy rolnej z 1944 roku. Na przełomie XIX i XX wieku dochody, jakie przynosił dobrze prosperujący majątek ziemski, pozwoliły Teodorowi Żółtowskiemu na zakup dla pierworodnego syna Stanisława majątku w Wargowie k/Obornik oraz wybudowanie w Nekli okazałej świątyni pw. św. Andrzeja Apostoła. Jej piękno do dzisiaj zachwyca odwiedzających Neklę turystów z całego świata. Mam nadzieję, że również przyszłe pokolenia neklan będą dumne z tego dziedzictwa historycznego. Nekielski kościół wraz z przyległym stawem i założeniem parkowo-dworskim (pałacowym, jak chcą inni) stanowi cenny przykład zaaranżowania przestrzeni w krajobrazie Nekli, stanowiąc perełkę wyróżniającą naszą miejscowość na tle innych siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce. Już w październiku ubiegłego roku na wieść o przyznaniu rodzinie Żółtowskich prawa do dworu i parku Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, po owocnym spotkaniu z radnymi, reprezentującymi mieszkańców Nekli, podjęło uchwałę wskazującą na celowość przejęcia przez Gminę Nekla omawianego kompleksu z merytorycznym uzasadnieniem (vide: uchwała NSK i relacja z przebiegu tego spotkania). Uchwała ta została przekazana panu Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Gminy z sugestią przekazania jej do publicznej wiadomości na łamach Przeglądu Nekielskiego. W rozmowie z panem Burmistrzem uznałem za zasadną argumentację, że jej opublikowanie może obniżyć pozycję negocjacyjną gminy w rozmowach z prawnikami reprezentującymi spadkobierców. Zgodziłem się na odstąpienie od publikacji uchwały w tamtym czasie. Okazało się, że było to posunięcie trafne, gdyż cena kompleksu parkowo-dworskiego z poziomu wynoszącego 2,4 mln zł została obniżona do 1,8 mln zł i rozłożona na osiem rat, płatnych w wysokości 500 tys. w pierwszym roku, po 200 tys. w kolejnych sześciu latach i ostatnia, ósma w wySTRONA 8

sokości 100 tys. zł. Czyż może być lepszy wynik negocjacji? Dyskusja wokół problemu, czy gmina ma odkupić ponad siedemnastohektarowy park z obszernym dworem, dawną wozownią i domem nauczycielskim dla 6 rodzin, nie może być rozpatrywana tylko z punktu widzenia dnia dzisiejszego i wydatkowanych na ten cel środków finansowych w opozycji do innych potrzeb socjalno-infrastrukturalnych mieszkańców gminy. Po zakończeniu II wojny światowej przejęte przez państwo obiekty zostały przekazane w użytkowanie gminy Nekla. Zważywszy, że kompleks został odebrany prawowitym właścicielom z naruszeniem prawa, co wykazał prawomocny wyrok sądu, gmina nasza stała się jego nieuprawnionym użytkownikiem przez 862 miesiące (czas liczony od marca 1945 do grudnia 2016 r.). Z prostej arytmetyki wynika, że przy wskazanej cenie, za okres użytkowania parku o powierzchni 173310 m. kw., dużego dworu/pałacu w którym przez 68 lat funkcjonuje przedszkole, od 1955 roku przychodnia lekarska, przez wiele lat biblioteka i Nekielski Ośrodek Kultury w dawnej wozowni, a także od 1988 r. dom nauczycielski, spadkobiercy rodziny Żółtowskich oczekują „zaległego czynszu” w wysokości 2088 zł w skali miesiąca. To dużo w skali jednej rodziny, ale nie w przypadku ponad siedmiotysięcznej gminy (7346 mieszkańców w 2015 r.). Możemy się jedynie cieszyć, że spadkobiercy wybrali wariant symbolicznej rekompensaty. Park i dwór jest zmartwieniem dla władzy. Burmistrz i Radni to ludzie odpowiedzialni, przewidujący, działający dla dobra gminy i jej mieszkańców. Ślubowali przyjąć na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie wszystkich problemów gminy. Tym razem nie jest to łatanie przysłowiowej dziury w drodze czy ustawienie lampy, ale znacznie poważniejszy problem i trudna decyzja, którą przekazali w ręce wyborców. W uzasadnieniu do uchwały o referendum czytamy: „Wobec różnych opinii mieszkańców gminy Nekla w przedmiocie kupna przez gminę Nekla zespołu pałacowo- parkowego w Nekli, wyrażonej m. in. podczas zebrań wiejskich, za uzasadnione należy uznać podjęcie rozstrzygającej decyzji przez mieszkańców gminy Nekla”.

W związku z tym rodzą się pytania. Czy mieszkańcy Targowej Górki, Zasutowa, Podstolic i innych miejscowości są zainteresowani tym, co będzie się działo z parkiem i dworem w Nekli? Sadzę, że nie. Czy wezmą udział w referendum? Być może tak, z poczucia obowiązku. Jaki będzie wynik referendum? Można przewidzieć… Chyba na to liczyli radni podnosząc ręce w głosowaniu za przeprowadzeniem referendum. Słowa „Nie mamy pomysłu na wykorzystanie obiektu” najtrafniej ilustrują cały problem. Nie usłyszałem żadnego realnego pomysłu z tej strony. Mieszkańcy oczekują od władz kreatywnej postawy, a nie biernego rozkładania rąk w geście bezradności. A może warto pomyśleć o zorganizowaniu gminnego forum samorządowego z udziałem stowarzyszeń i ekspertów, znawców tematu, przeprowadzenie giełdy pomysłów podczas której wspólnie określi się potrzeby i podyskutuje o realności zaproponowanych rozwiązań. Należy mieć nadzieję, że przyjdzie chwila refleksji i sprawy ruszą we właściwym kierunku… Znaleźliśmy się w historycznym momencie, w obliczu podjęcia ważnej decyzji, która rzutować będzie na przyszłość naszej gminy. Kierowanie się doraźnymi celami i niedostrzeganie jej dalekosiężnych skutków w przyszłości może nas wszystkich drogo kosztować. Odwrotu jednak nie będzie. Jakie grożą nam niebezpieczeństwa w przypadku negatywnego wyniku referendum? Rezygnacja z zakupu może doprowadzić do tego, że: a) spadkobiercy wystąpią do sądu o odszkodowanie w wysokości 2 mln zł za 10 ostatnich lat bezumownego korzystania z obiektów, o czym lojalnie uprzedzili, b) obiekt kupi ktoś inny, ogrodzi i stworzy dla siebie rezydencję, niedostępną dla mieszkańców gminy Nekla (patrz: losy uratowanego dworu w Lechlinie w gminie Skoki), c) z powodu nabywcy przypadkowego, któremu w pewnym momencie mogą skończyć się pieniądze lub braku nabywcy, obiekty szybko ulegną całkowitej degradacji, jak w przypadku pięknego dworu, projektu wybitnego architekta Zygmunta Gorgolewskiego w sąsiedniej Dzierznicy (w tej chwili obiekt nie do uratowania). Jest jednak czwarte rozwiązanie: pozytywny wynik referendum pozwoli na zakup zespołu parko-

wo-dworskiego za stosunkowo niewielkie pieniądze, nastąpi zabezpieczenie obiektów, zostaną poszukane sensowne sposoby ich zagospodarowania przy udziale wszystkich mieszkańców gminy. Nie może też być nam obojętny los mieszkańców domu nauczyciela. Wiele rodzin nauczycielskich czy pracowników gminy, miało możliwość wykupu swoich mieszkań w bardzo korzystnych cenach. Mieszkańcy domu nauczycielskiego w parku byli pozbawieni takiej możliwości. Po przejęciu całego kompleksu przez gminę, kierując się dobrem mieszkańców, należałoby stworzyć warunki do wykupu mieszkań, co ułatwi spłatę zobowiązań wobec spadkobierców rodziny Żółtowskich. Napływ inwestorów w okolice Nekli, nie wyłączając koncernu VW, może w przyszłości sprawić, że gmina zrobi na tej transakcji korzystny interes publiczno-prywatny. Istnieje również wiele programów pomocowych, pozwalających na uzyskanie dofinansowania rewitalizacji zespołu parkowo-dworskiego, chociażby ze środków Unii Europejskiej. Trzeba odważnie spojrzeć w przyszłość i podjąć stosowne starania. Mam nadzieję, że tak jak w przeszłości, realizowaniu przez Gminę Nekla ważnych i potrzebnych społecznie inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy (nowe szkoły i sale gimnastyczne oraz inne inwestycje) nigdy nie sprzeciwiali się mieszkańcy Nekli, tak teraz opisana sytuacja też znajdzie zrozumienie wśród mieszkańców wsi. Liczę na to, że referendum spotka się z życzliwym przyjęciem zarówno w Nekli jak i okolicznych miejscowościach. Pójdźmy zagłosować na „tak” dla sprawy kupna zespołu parkowo-dworskiego, uwzględniając interes całej gminy. Głos na „tak” w referendum, które jest najwyższą formą demokracji, udowodni, że stać nas na porozumienia ponad podziałami dla dobra wspólnego. Jerzy Osypiuk Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

Relacja z posiedzenia Komisji oraz z XIX Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla Nekielscy Radni, aby omówić i zaopiniować głosowane na październikowej Sesji projekty uchwał, zebrali się w pełnym składzie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 24.10. o 17.00 w NOK-u. Na wniosek burmistrza Karola Balickiego, Radni jednogłośnie wprowadzili dodatkowy punkt do porządku obrad. W pierwszej kolejności pani Natalia Łuczak - referat oświaty, przedstawiła szeroką informację o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Nekla. Przy omawianiu tejże prezentacji Radni zadawali pytania, na które odpowiedzi, poza panią Łuczak, udzielali obecni na posiedzeniu: dyrektorzy Zespołów Szkół w Nekli, Targowej Górce i Zasutowie. Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. Zmiana polega na wprowadzeniu do zakresu prac Komisji Kulturę Fizyczną. Radni projekt ten jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie. Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie referendum gminnego dotyczącego kupna zespołu pałacowo - parkowego w Nekli przez gminę Nekla. Na wniosek formalny radnego Pawła Tokłowicza większość Radnych zdecydowała wprowadzić w treść uchwały, a tym samym w treść zadawanego w trakcie referendum pytania, informację o powierzchni działki, na której znajduje się zespół pałacowo - parkowy. Radny Roman Kuszak poruszył jeszcze sprawę składów komisji wyborczych i sposobów naboru do tychże komisji. Burmistrz wyjaśnił, iż w celu zmniejszenia kosztów referendum do komisji chciałby powołać pracowników UMiG. Przewodniczący Czesław Kozielski przekonał też niektórych Radnych, aby weszli w skład obwodowych komisji wyborczych, rezygnując z wynagrodzenia. Radni projekt uchwały o referendum zaopiniowali 10 za, 2 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Następnie Radni omówili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stroszki na lata 2014 -2021. Jak uzasadniła to pani Anna Mizgajska - z-ca burmistrza, plan ten jest potrzebny w procedurze pozyskiwania środków na planowane inwestycje na terenie Gminy Nekla. Projekt ten Radni przyjęli stosunkiem głosów 13 za, 1 głos wstrzymujący. Następnie pani Krystyna Kielczyk - skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla. Po krótkiej dyskusji Radni projekt ten jednomyślnie PRZEGLĄD

NEKIELSKI

przyjęli pozytywnie. W dalszej części Radni omówili propozycję uchwały dotyczącej zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Nekli. Jak poinformował burmistrz Balicki do urzędu wpłynęły trzy propozycje poparte listami podpisanych mieszkańców, a mianowicie: doktora Romana Leszczyńskiego, Długa oraz Stanisława Świerczewskiego. Kontynuując wypowiedź burmistrz omówił, iż zgłoszone propozycje mają się nijak do urbanistycznego ładu tego obszaru i nie nawiązują do pozostałych nazw tj.: Chopina, Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Słowackiego, Reymonta, czyli nazwisk wybitnych Polaków. Wyraził też obawę, że uchwała nadająca nazwę Stanisława Świerczewskiego z pewnością w związku ze znikomą zmianą obecnej nazwy zostanie uchylona przez opiniującego Wojewodę Wielkopolskiego. Burmistrz poinformował, iż nazwisko doktora Leszczyńskiego, jak i pozostałych zasłużonych mieszkańców Nekli stosownie byłoby nadać nowopowstałym ulicom znajdującym się w pobliskim obszarze. Przedłużając myśl burmistrza, radny Kubiaczyk zaproponował nazwę Ignacego Paderewskiego. Radny Pilch legitymujący się najdłuższym stażem zamieszkania w Nekli spośród Radnych zaproponował księdza Edmunda Bartosiaka jako nazwę ulicy. Radny Kuszak wraz z radnym Grzeszczykiem nadmienili, iż propozycja nazwy Długa była poparta przez największą liczbę mieszkańców ulicy Świerczewskiego i tą propozycję Radni powinni wziąć pod uwagę najbardziej. Jednakże gro Rady chciałoby zachować ład urbanistyczny i skłaniali się ku wykorzystaniu nazwiska polskiej postaci historycznej. Po burzliwej dyskusji Radni wypracowali konsensus, a mianowicie Radni, do których okręgu należy ulica Świerczewskiego tj.: Grzeszczyk, Kuszak i Kubiaczyk odwiedzą mieszkańców ulicy Świerczewskiego z listą propozycji nazw. Obowiązek zmiany nazwy ulicy mija we wrześniu 2017 roku. Na koniec posiedzenia Przewodniczący Kozielski przedstawił sprawy administracyjne dotyczące Rady, a Radni zgłaszali sprawy bieżące. Radny Nikodem zwrócił uwagę na skrzyżowanie w Opatówku i prosił o stosowne oznakowanie w celu poprawy bezpieczeństwa, nadmieniał także o ulicy Dworcowej w Podstolicach i jej zalewaniu przy intensywniejszych opadach. Radny Grzeszczyk wyraził swoje zaniepokojenie wypowiedzią dyrektora sortowni odpadów w Lulkowie dotyczącej segregacji, jednakże burmistrz uspokoił Radnego informując, iż nadchodzące zmiany w przepisach nie będą znacząco wpływać na dotychczasowy system odbioru odpadów na

Sprawozdanie z działań Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla W dniach 01.10.2016 r.- 31.10.2016 r. przewodniczący uczestniczył w następujących wydarzeniach: 03.10.2016 r.-dyżur radnego; 12.10.2016 r.-uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Nekli; 14.10.2016 r. –uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Targowej Górce; 14.10.2016 r.-maraton tańca w Targowej Górce; 20.10.2016 r. –capstrzyk w 77-rocznicę rozstrzelanych mieszkańców Kostrzyna Wlkp. i Nekli w Kostrzynie Wlkp.; 21.10.2016 r. – zjazd przewodniczących rad gmin i powiatów w Rosnówku; 22.10.2016 r.-spotkanie z harcerzami w Targowej Górce; 24.10.2016 r.- posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Gminy Nekla; 28.10.2016 r.-uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej w Nekli; 28.10.2016 r.- pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu „Akademia Talentów” w Nekli. terenie naszej gminy. Radny prosił również o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na ulicy Sikorskiego. Radny Handkiewicz prosił o ponaglenie powiatu w równaniu Traktu Pobiedziskiego. Radny Prałat apelował o poprawę stanu nawierzchni w okolicach Targowej Górki i dróg do niej prowadzących. Radni Kuszak i Pilch zwrócili uwagę na sprawę przedłużenia ulicy Sikorskiego do ulicy Dworcowej w Nekli i pytali o dalszą dalsze plany co do tego odcinka. Radny Kuszak na koniec nadmienił jeszcze o dosłownie połowicznej naprawie ulicy Powstańców Wlkp. w Nekli. W ten sposób tematy do dyskusji zostały wyczerpane i prowadzący z-ca Przewodniczącego zakończył obrady. Natomiast XIX Sesja odbyła się dwa dni później tj. 26.10., także w NOK-u. Radni obradowali w pełnym składzie. Zanim Przewodniczący Rady Czesław Kozielski otworzył posiedzenie, wszyscy zebrani, minutą ciszy, uczcili pamięć śp. Eugeniusza Drewniaka oraz śp. Maksymiliana Czwojdzińskiego - wieloletnich społeczników działających dla dobra naszej gminy. Wszystkie omówione podczas posiedzenia Komisji projekty uchwał zostały przyjęte podczas sesyjnych obrad. Posiedzenie wzbogacone zostało o sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz z działalności Burmistrza, a także informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych Przewodniczącemu RMiG Nekla oraz Burmistrzowi MiG Nekla. Jak przedstawili mówcy, oświadczenia złożono w wyznaczonym terminie, nie-

prawidłowości nie stwierdzono. Uchwały, które wywołały większą dyskusje to uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego kupna zespołu pałacowo - parkowego w Nekli przez gminę Nekla, a także zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok. Uchwałę w sprawie referendum Radni przyjęli głosując 11 za, 2 przeciw, 2 głosy wstrzymujące, a wyjaśnień wymagał dopisek w treści pytania zadawanego w trakcie referendum. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2016 także wymagała pewnych wyjaśnień, w związku z naniesionymi od czasu posiedzenia komisji zmianami. Jak wyjaśniła pani Krystyna Kielczyk - skarbnik gminy, zmiany te muszą być naniesione w związku z wpłynięciem dotacji i uwzględnieniem ich w budżecie do końca października. Radni uchwałę przyjęli stosunkiem głosów 13 za, 3 głosy wstrzymujące. Pod koniec posiedzenia sołtys Racławek, pan Franciszek Stawicki, prosił o równanie drogi. Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż jest to możliwe o ile pozwoli na to pogoda. Głos zabrał również Radny do powiatu, pan Janusz Balcerzak, apelując o możliwość wykorzystywania grantów (środków finansowych) z zakresu sportu w organizowanym konkursie przez powiat wrzesiński, w którym nikt z gminy Nekla nie bierze udziału. W ten sposób tematy zostały wyczerpane i Przewodniczący Czesław Kozielski zakończył obrady. Mateusz Kubiaczyk

STRONA 9


WIADOMOŚCI GMINNE

Zakończono przebudowę ulic w Nekli W dniu 18.10.2016 r. dokonano odbioru i przekazano do użytku inwestycje pod nazwą ,,Przebudowa ulic: Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke w Nekli”. Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ,,EKO-INŻYNIERIA’ Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Przedmiotem odbioru były prace związane z przebudową ul. Orzeszkowej z łącznikiem o długości 580 m, ul. Kosińskiego o dł. 236 m, ul. Linke z łącznikiem o dł. 286 m. Jezdnie ulic zostały wykonane w nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm, w krawężniku betonowym najazdowym ułożonym na ławie betonowej z oporem wraz z odwodnieniem nawierzchni jezdni kanalizacją deszczową. Szczegółowy zakres wykonanych prac to: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 6179 m2, nawierzchnia chodnika – łącznika z kostki betonowej 165 m2,

krawężniki b e t on owe najazdowe 2203 m, kanalizacja deszczowa z rur średnicy 300 – 200 mm o łącznej długości 731 m, wpusty uliczne z kratkami 33 szt. Wartość wykonanej inwestycji to kwota 992.459,27 zł brutto. Realizacja inwestycji przyczyni się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale również do poprawy estetyki tej części miasta. Swojego zadowolenia nie krył radny powiatowy p. J. Balcerzak – mieszkaniec ul. Linke, który podczas sesji w dn. 26 października br. wyraził podziękowanie za realizację długo wyczekiwanej inwestycji, o którą mieszkańcy wnioskowali od ponad 20 lat.

ul. Kosińskiego

Łącznik ul. Linke z ul. Konopnickiej

P R Z E TA R G I

ul. Linke

ul. Orzeszkowej STRONA 10

W wyniku ogłoszonego w dniu 6 października 2016 roku przetargu nieograniczonego na budowę chodników na terenie gminy Nekla została wybrana oferta złożona przez Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach. W wyniku zmiany przedmiotu zamówienia, który nastąpił jeszcze przed wyznaczonym terminem na składanie ofert, obecny zakres objęty niniejszym zadaniem zawiera: wykonanie chodnika o powierzchni 200 m2 w m. Starczanowo, wykonanie chodnika o powierzchni 247 m2 w m. Chwałszyce, remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Nekli o powierzchni 144 m2, wykonanie chodnika o powierzchni 45 m2 przy ul. Dąbrowskiego w Nekli oraz wykonanie ciągu pieszego – ul. Kasztanowa w m. Podstolice o powierzchni 261 m2. Termin składania ofert początkowo wyznaczono na 21 października 2016 roku. W wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przedłużono termin składania ofert do dnia 26 października 2016 r. Do wyznaczonego terminu wpłynęła tylko jedna oferta. Po zbadaniu zgodności oferty z warunkami SIWZ w dniu 26 października 2016 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty, natomiast dwa dni później podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Cena wybranej oferty wynosi 175 879,79 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2016 r. oraz podstawowym okresem gwarancji tj. 5 lat. KZ

Chodnik w Chwałszycach PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Przebudowano drogi gminne W dniu 28.10.2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa dróg na terenie gminy Nekla”. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu była Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ,,BADERA” Oddział Łubowo. Wykonano prace związane z przebudową dróg na terenie gminy Nekla w następujących miejscowościach: Racławki o długości 100 m, pow. asfaltowa 518 m2 Kokoszki o dł. 100 m, pow. asfaltowa 400 m2 Targowa Górka ul. Madera o dł. 300 m, pow. asfaltowa 1200 m2 Opatówko o dł. 124 m, pow. asfaltowa 873 m2 Stroszki o dł. 111 m, pow. asfaltowa 630 m2, krawężniki bet. 224 m Starczanowo poszerzenie skrzyżowania pow. asfaltowa 35 m2 Nekla skrzyżowania ul. Łąkowa z ul. Wiosny Ludów pow. asfaltowa 105 m2 Nekla poszerzenie ul. Parkowej pow. asfaltowa 100 m2 Łączna wartość wykonanych prac to kwota 286.297,76 zł brutto. Należy podkreślić, iż przebudowa dróg w miejscowościach Racławki, Kokoszki, Targowa Górka ul. Madera, Opatówko, Stroszki była współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 63 432,00 zł. Zdaniem Burmistrza Karola Balickiego rozwój terenów wiejskich jest tak samo ważny jak miasta Nekla. Skoro mieszkańcy wsi decydują o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, to należy wspierać realizację takich zadań – podsumowuje Burmistrz Karol Balicki.

Racławki

Sprawozdanie z działań burmistrza

W dniach 2.10.2016 –11.11.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla uczestniczył w następujących wydarzeniach: 02.10.2016 r. – w biegu dla dzieci i młodzieży „Olęderska Mila”, 04.10.2016 r. – w VIII Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie, 09.10.2016 r. – w IX Rundzie Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie w Opatówku, 12.10.2016 r. – w gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, 14.10.2016 r. – w Maratonie Tańca w Zespole Szkół w Targowej Górce, 20.10.2016 r. – w uroczystościach patriotycznych w Kostrzynie, 24.10.2016 r. – w pasowaniu na Przedszkolaka w Przedszkolu „Miś Uszatek”, 26.10.2016 r. – w pasowaniu na Przedszkolaka w Przedszkolu „Mali Einsteini”, 26.10.2016 r. – w Dniu Seniora, 27.10.2016 r. – w podpisaniu aktu notarialnego we Wrześni, 28.10.2016 r. – w pasowaniu na Pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Nekli, 28.10.2016 r. – w pasowaniu na Przedszkolaka w Przedszkolu „Akademia Talentów”, 10.11.2016 r. – w konwencie dot. Porozumienia Międzygminnego w Gnieźnie, 11.11.2016 r. – w gminnych obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Informacja dla osób korzystających ze Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych

Kokoszki

Informujemy, że trwają prace remontowe w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli. Do końca roku planujemy, aby Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych został przeniesiony do nowego biura mieszczącego się przy ul. Dworcowej 12 (wejście od strony podwórza). Kierownik Agnieszka Janaszak - Staszak

Opatówko PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 11


WIADOMOŚCI GMINNE

Sprawdź ważność dowodu osobistego! Data ważności, która widnieje na dowodzie osobistym jest zaledwie jedną z wielu okoliczności, które decydują o jego faktycznej ważności i nie zawsze mamy świadomość, że posługujemy się dokumentem, który według prawa jest nieważny. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, utraci on swoją ważność z upływem 4 miesięcy od daty zmiany. Dowód taki zostaje unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych automatycznie na podstawie zawiadomienia przesłanego z Rejestru PESEL. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy dowód osobisty został utracony lub uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, dowód ten zostaje unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu do organu dowolnej gminy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dowód osobisty zostanie przekazany do Urzędu przez osobę trzecią (np. znalazcę, policję lub konsulat) wtedy będzie on unieważniony z urzędu. Z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzono możliwość wymiany dowodu osobistego ze względu na zmianę wizerunku twarzy jego posiadacza. Dotyczy to jednak sytuacji, w której obecny wizerunek w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym zmienił się w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. W takiej sytuacji dotychczasowy dowód zostaje unieważniony dopiero z chwilą odbioru nowego dokumentu. Omawiając przypadki utraty ważności dowodu osobistego musimy zwrócić uwagę na fakt, że do dnia 31.12.2014r. obowiązywała ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na mocy, której w dowodzie osobistym zamieszczony był adres zameldowania na pobyt stały lub w przypadku jego braku, na pobyt czasowy (art. 37). Zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 1 wymienionej ustawy posiadacz dowodu osobistego miał obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszczone były w dowodzie osobistym. W przypadku zmiany adresu, dowód osobisty tracił ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego zmiany (także, gdy miało miejsce samo wymeldowanie z dotychczasowego adresu). W sytuacji, gdy zmianie ulegały inne dane zawarte w dowodzie osobistym obowiązywała ta sama zasada - 3 miesiące od daty zmiany danych. W takich przypadkach pomimo tego, że na dowodzie osobistym wydrukowana jest konkretna data ważności, może on być unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Przypomnę, że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terenie ma obowiązek posiadać ważny dowód osobisty. Zgodnie z art. 79 pkt 1 obowiązującej ustawy, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Od 1 stycznia 2015 roku wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na trenie całego kraju. Wniosek składa się osobiście! Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.nekla.eu w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie”. Wniosek należy wydrukować obustronnie! Podpis składa się w obecności urzędnika. Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie biometryczne. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wnioski o wydanie dowodu osobistego dostępne są również w siedzibie Urzędu, ul. Dworcowa 10, pokój numer 7. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.902), OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli- ½ etatu 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie: a) ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i aktów prawa miejscowego, b) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy c) ustawy o odpadach d) kodeksu postępowania administracyjnego, 3) znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, Microsoft Office 4) systematyczność, 5) gotowość podjęcia pracy od 12 grudnia 2016 r. Więcej informacji na stronie internetowej: nekla.nowoczesnagmina.pl Burmistrz Karol Balicki STRONA 12

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.902), OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli-1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie: a) ustawy o samorządzie gminnym, b) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy, c) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i aktów prawa miejscowego, d) postępowania administracyjnego i windykacyjnego, 3) znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, Microsoft Office, 4) systematyczność, 5) gotowość podjęcia pracy od 1 stycznia 2017 r. Więcej informacji na stronie internetowej: nekla.nowoczesnagmina.pl Burmistrz Karol Balicki PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE Dziura w drodze? Nie świeci lampa? Te i inne problemy możesz zgłaszać na awaria@gminanekla.pl Zapraszamy do korzystania z nowej formy powiadamiania o różnych usterkach, problemach w naszej gminie. Postaramy się jak najszybciej zająć daną sprawą i przekazać właściwym osobom i jednostkom.

Wycięcie drzewa z działki Wycięcie drzew lub krzewów z nieruchomości często jest przedmiotem dyskusji i wielu problemów. W niektórych przypadkach może skutkować naliczeniem kar za usunięcie drzew lub krzewów bez stosownego zezwolenia. W związku z tym dobrze jest wiedzieć, które drzewa lub krzewy wymagają uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie. Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie wymagają: 1. krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat; 2. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 3. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 4. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 5. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 6. drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 7. drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 8. drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 9. drzewa lub krzewy stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu; 10. drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 11. drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 12. drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 13. drzewa lub krzewy w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 14. drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez: a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 15. drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. W każdym innym przypadku, niż wymienione powyżej, należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Stosowne zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości nie stanowiących własności Gminy lub z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków wydaje Burmistrz Gminy, w której położona jest nieruchomość. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

PRZYJMOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE Zgodnie z obowiązującą umową i terminarzem wywozu odpadów z terenu gminy Nekla w miesiącu listopadzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni nie odbiera odpadów BIO sprzed Państwa posesji. W związku z tym informujemy, że odpady te są przyjmowane na terenie oczyszczalni ścieków w Nekli, ul. Nad Maskawą 5, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdą sobotę w godzinach od 8.00 - 14.00. RGK UMiG Nekla

Nasadzenie drzew i krzewów Od października trwa akcja jesiennego sadzenia drzew i krzewów iglastych w obrębie ulic: Orzeszkowej, Kosińskiego, Beutlera oraz Parkowej. Sadzeniem zajmują się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Ne-

kli. Docelowo zaplanowane jest nasadzenie 235 drzewek różnych gatunków m. in. : śliwa wiśniowa pissardi, jabłoń ozdobna royalty oraz dolgo, klon globosum i tuje. RGK Nekla

STRONA 13


WIADOMOŚCI GMINNE

ODSZEDŁ BUDOWNICZY… 4 listopada, na cmentarzu w Opatówku pożegnaliśmy Henryka Kotowicza. W czasie ceremonii pogrzebowej ks. kanonik Ireneusz Szypura, dawny proboszcz parafii przedstawił zakres prac wykonanych przez zmarłego przy renowacji kościoła, którego konstrukcja była zniszczona w 70% i przy większym podmuchu wiatru groziła zawaleniem. Jednak to nie są jedyne zasługi zmarłego Henryka. W sytuacji, gdy inni odmawiali, podjął się budowy domu nauczyciela i szkoły w Zasutowie, do której uczęszczają dzieci z całej parafii i nie tylko. Nie pytał się czy mamy pieniądze, zaczął budowę w szczerym polu i pomimo licznych problemów (kradzieże sprzętu i materiałów) kontynuował budowę kolejnych obiektów. To było niby nie tak dawno, a już w przyszłym roku nowa szkoła będzie obchodziła jubileusz XX- lecia. Po tym okresie funkcjonowania można powiedzieć, że budynki są bezawaryjne, bo zostały wykonane po mistrzowsku z doskonałą znajomością sztuki budowlanej. Na marginesie można dodać, że rodzina Kotowiczów buduje od pokoleń i zmarły Henryk przekazał kunszt budowania swoim następcom. Dzisiaj w

ŻEGNAJ

Wieczny odpoczynek…

Parafianin

KAPELMSTRZU !

Kapelmistrzu Eugeniuszu -Spocznij ! Twoja Misja została odwołana, Rozkaz przyszedł od Pana Ale Pan kiedyś ten talent Ci dał, Muzyka -którego pokochałeś I z sercem wykonywałeś - Ojczyźnie służyłeś. Dwie dekady w Nekli służbę swą pełniłeś, Barwnych, radosnych chwil orkiestrą dostarczałeś Bo ta orkiestra, którą kapelmistrzowałeś To przez nią Nekla rozsławiana była. A my z dumą się nosili. Aż tu nagle -ta smutna wieść nastała Że życie płatać figle może -Mój Boże ! I w pełni życia zeszedłeś z świata tego. A my tracimy brata- zasnąłeś w Chwale Pana. STRONA 14

naszym obwodzie szkolnym mamy obiekty oświatowe na miarę XXII wieku. Nasi nauczyciele pracują, a uczniowie uczą się w doskonałych warunkach. Odszedł od nas skromny człowiek, który nie bał się podejmować i realizować przedsięwzięć trudnych i wielkich dla dobra wspólnego.

Bo chociaż w Orkiestrach Dętych jest ogromna siła. To Twej chorobie Eugeniuszu nie poradziła I za wcześnie Twe życie zakończone było, A dusza w krainę milczenia się udała. Dziś Eugeniuszu wznosimy Tobie dzięki, Za to, że brałeś batutę do ręki I za muzykę i jej miłe dźwięki. -Cześć Twojej Pamięci ! A nad duszą Jego i za to co czynił dobrego, Okaż mu Panie Miłosierdzia Swego. -Spoczywaj w Panu !!! cz.sz.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Podsumowanie projektu „Aktywność to zdrowie” Grupa Wsparcia Pań z Targowej Górki zgodziła się na udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Pomocną Dłoń” w Nekli. Realizacja projektu była odpowiedzią na potrzeby grupy, jakimi są: integracja, wyjście z domu oraz edukacja zdrowotna. Ogromnym wyzwaniem dla uczestniczek były warsztaty taneczne. Trzeba było pokonać nieśmiałość i własne słabości, aby wziąć udział w lekcji tańca i zaprezentować przygotowany układ. Warsztaty odbywały się w Nekielskim Ośrodku Kultury. Członkinie grupy wsparcia na zajęcia kulinarne z dietetykiem

udały się do Opatówka, gdzie rozmawiały o zdrowym żywieniu. Wraz z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do Opatówka, zorganizowano zajęcia plastyczno – techniczne. Mamy nadzieję, że niektóre prace wystawione zostaną na Kiermaszu Świątecznym. Na zakończenie projektu uczestniczki wspólnie wybrały się na kręgle i pizzę. Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu poprawę trudnej sytuacji osób i rodzin w naszej Gminie. Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Nekli od sierpnia 2016 roku realizowało projekt pt. „Starość … pięknym okresem życia” w ramach wspierania działań na rzecz aktywności osób starszych przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego. Adresatami zadania publicznego były osoby starsze w wieku 60 +, mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, gminy Nekla. Realizacja projektu rozpoczęła się zorganizowaniem spotkań z paniami, których pasją jest szydełkowanie i haftowanie. Celem naszych działań było przystąpienie do akcji charytatywnej „Ośmiorniczki dla Wcześniaków” i wykonanie małych pluszaków. Spotkania oraz produkcja ośmiorniczek trwała przez cały czas realizacji projektu. Niezwykłe zasługi należą się pani Marii Fąferek, która wykonała ich ponad 100 sz.t, a także pani Bronisławie Student. Wszystkie ośmiorniczki przekazano za pośrednictwem koordynatorek do poznańskich szpitali. W dniu 4 października zorga-

nizowano wyjazd do poznańskiego Teatru Muzycznego na premierę musicalu „Zakonnica w przebraniu. Boska komedia muzyczna”, stworzonego na podstawie słynnego filmu „Zakonnica w przebraniu” z 1992 roku, z Whoopi Goldberg w roli głównej. Mamy nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili. W okresie od 11 – 25 października 2016 r. geriatra Arkadiusz Styszyński wykładał w Nekielskim Ośrodku Kultury. Tematem spotkań było starzenie się człowieka, mówił o zmianach związanych z wiekiem oraz o wpływie starzenia się na funkcje życiowe. Nasi seniorzy zostali zapoznani ze statystykami starzenia się, jakie zostały przedstawione w badaniu Pol Senior. Geriatra mówił także o chorobach wieku starszego i o

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Starość… pięknym okresem życia

zagrożeniach z nimi związanymi. Spotkanie z lekarzem umożliwiła nam prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska–Tobis z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu oraz pani dr Sylwia Kropińska. Działania na rzecz osób starszych jest jednym z założeń statutowych naszego Stowarzyszenia. Projekt był współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopol-

skiego. Serdeczne podziękowania kierujemy do Nekielskiego Ośrodka Kultury za pomoc w realizacji spotkań, Firmy Tehore – Tekstylia dla Wnętrz z Wrześni za bezpłatne przekazanie wypełnienia do ośmiorniczek, a także pani Urszuli Korcz ze sklepu „ Zamotane” w Nekli za przekazanie włóczek. Zarząd Stowarzyszenia

STRONA 15


Z KULTURĄ NA TY

POWITANIE JESIENI U PAŃSTWA BRZEZIŃSKICH

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nekla zorganizowało dla swoich członków jesienny rajd rowerowy po najbliższej okolicy. Rajd odbył się w sobotę 1.10.2016 r. i brały w nim udział 43 osoby. Uczestnicy rajdu oprócz aktywności fizycznej, mieli okazję obserwować i podziwiać piękno jesiennego krajobrazu. Rajd zakończył się wspólnym grillowaniem na posesji państwa Marii i Tadeusza Brzezińskich w Gierłatowie. Pogoda tego dnia sprzyjała gościnie na świeżym powietrzu. Część osób, mająca ograniczenia zdrowotne, na miejsce udała się samochodami. Wszystkim dopisywał dobry humor i apetyt. Pani Maria dokarmiała gości własnoręcznie zrobionymi, pełnymi

cennych witamin sałatkami. Pan Tadeusz doglądał kiełbasek i kaszanek na grillu. Były też miłe rozmowy przy kawie i śpiewy inicjowane przez w-ce prezes Koła, panią Krystynę Grajek. Celem rajdu była wzajemna integracja środowiska chorych, ich wyjazd z domu i spotkanie się z innymi członkami Koła, często sąsiadem z tej samej ulicy. Gospodarze, państwo Brzezińscy, włożyli ogromnie dużo pracy i serca w przygotowanie miejsca spotkania. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Ewa Odrobna

W sobotę 1 października br. odbyła się w Stroszkach druga już akcja porządkowania lasu. Uzbrojeni w worki i rękawice ochronne ochoczo ruszyliśmy do lasu, porządkując m. in. uczęszczane na co dzień ścieżki spacerowe. Przy okazji przejścia przez las udało się niestety zlokalizować i większe wysypiska śmieci. Po tym dniu las stał się czystszy, a przebywanie w nim jeszcze przyjemniejsze. Dzięki wrażliwości i dbałości mieszkańców sołectwa, systematycznie organizowane akcje sprzątania lasu skutkują coraz mniejszą ilością znajdowanych śmieci. Jak zwykle po zakończeniu wiel-

kiego sprzątania odbyło się integracyjne spotkanie przy ognisku. Mieliśmy też okazję do podsumowania efektów kilku godzin sprzątania. Wszystkim uczestnikom „jesiennych porządków” Anno Domini 2016 serdecznie dziękuję za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie. Szczególnie dziękuję panu Leszkowi Kosowskiemu za udostępnienie i przygotowanie miejsca na ognisko oraz najmłodszym mieszkańcom Stroszek, którzy z wielkim zapałem sprzątali las. Dziękuję za piękny wkład w utrzymanie czystości na terenie naszej wsi. Sołtys Jarosław Zięty

19.10 br. w oddziale dziecięcym biblioteki odbyły się warsztaty z Elżbietą Krygowską-Butlewską, ilustratorką książek dla dzieci. Pani Elżbieta ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Obok ilustracji książkowej zajmuje się też rysunkiem satyrycznym i projektowaniem graficznym. Jej ilustracje zdobią książki m. in. Joanny Papuzińskiej, Emilii Waśniowskiej czy Ireny Landau. Dzieci miały okazję poznać nie tylko liczne prace gościa, ale też sporo się dowiedzieć o sposobach i technikach tworzenia ilustracji. Pani Elżbieta w bardzo przystępny sposób wytłumaczyła, że ilustracja w książce zawsze jest komentarzem oraz interpretacją tekstu literackiego. Spotkanie to miało charakter plastyczno-literacki,

więc nie mogło zabraknąć formy plastycznej. Zadaniem dzieci było stworzyć swojego własnego orygi-

STRONA 16

Jesienne porządki w Stroszkach

Magiczny świat bajek w Nekli

nalnego stwora. Z rysunków dzieci w bibliotece powstała wystawa. Na zakończenie uczestnicy otrzy-

mali książki ilustrowane przez p. ilustrator i otrzymali jej autograf. Magdalena Bielak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

NOC ŚWIĘTYCH W NEKLI

Postanowiłem zorganizować Noc Świętych ponieważ w całej naszej Archidiecezji organizowane są takowe Noce Świętych, mają one na celu kultywować piękną polską tradycję Wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych. Noc Świętych to wspólne rozpoczęcie uroczystości Wszystkich Świętych modlitwą nieszporów, służy nie tylko jako alternatywa Halloween, ale także przybliża nam ona postaci świętych. Jest ona również niejako ukazaniem perspektywy radości przebywania z Bogiem w Królestwie Niebieskim po naszej śmierci. Noc Świętych, czyli modlitewne czuwanie w wigilię Wszystkich Świętych, ma przypominać o istocie uroczystości obchodzonej 1 listopada. Jest to promocja zadumy, nadziei i światła, zamiast ciemności pełnej strachu i duchów. To właśnie nocą Zmartwychwstał Chrystus i dał nam wszystkim nadzieję na nowe i piękniejsze życie, czego dowodem są właśnie Wszyscy Święci i Święte Boże. Niech ta Noc będzie ukazywała, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia, lecz jego nowym początkiem. Każdy z nas już tu na ziemi powołany jest do świętości. Chciejmy zatem być święci… ks. Waldek

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji pan Karol Balicki - Burmistrz Miasta i Gminy Nekla spotkał się 12 października br. z pracownikami nekielskiej oświaty. Zaproszenie burmistrza przyjął pan Czesław Kozielski – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, pan Roman Kuszak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, pani Arleta Nowak – przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pan Mirosław Kowalski – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nekli, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Nekla, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, a także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli awans zawodowy. Po serdecznym powitaniu wszystkich przybyłych gości, burmistrz Karol Balicki podziękował wszystkim pracownikom nekielskiej oświaty za ogromne poświęcenie, za podejmowany codziennie trud na rzecz właściwej edukacji

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

młodego pokolenia. Podkreślił, że docenia ich pracę, która przyczynia się nie tylko do rozwoju intelektualnego uczniów, ale również pozwala odkrywać ich talenty i kształtować charaktery. Życzenia dla wszystkich pracowników placówek oświatowych w Gminie Nekla burmistrz złożył na ręce dyrektorów: pani Beaty Kowalskiej – dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek”, pani Angeliki Kurzawy – dyrektor Przedszkola ,,Akademia Talentów”, pani Anny Czyżewskiej – dyrektor Przedszkola ,,Mali Einsteini”, pana Roberta Andrzejczaka – dyrektora Zespołu Szkół w Nekli, pani Hanny Migdalskiej – dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz pana Piotra Michalaka – dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie. „Życzę, aby niełatwa misja nauczyciela i zaangażowanie w pracę przyniosły Państwu satysfakcję, radość oraz świadomość, że wkładając trud w wychowanie młodego pokolenia Polaków, budujecie Państwo fundament pomyślnej i lepszej przyszłości.” – tak burmistrz zakończył

składanie życzeń. Spotkanie było okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli i dyrektorów. Za trud włożony w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nagrodę Burmistrza otrzymali: pani Izabela Grzegorczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pan Marek Wasiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pan Mateusz Jackowski – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pani Agnieszka Kuroś – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz pani Alicja Tonder – nauczyciel Zespołu Szkół w Zasutowie. W dalszej części spotkania burmistrz podziękował nauczycielom, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli awans zawodowy, życząc jednocześnie aby te osiągnięcia inspirowały do nowych pomysłów. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskała: pani Alicja Tonder – nauczyciel ,,Zespołu Szkół w Zasutowie. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskali: pani Kinga Weis – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pan Marek Wa-

siak- nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli oraz pani Angelika Jałocha – Polityło – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskali: pani Anita Budzyńska – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pani Marta Paradowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pan Maciej Woźniak – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pani Agata Ignaszak – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, pani Katarzyna Stecko – nauczyciel Zespołu Szkół w Zasutowie oraz pani Weronika Suplewska – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. Wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie składamy jeszcze raz życzenia wytrwałości i entuzjazmu w wypełnianiu tak szlachetnej misji, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Natalia Łuczak

STRONA 17


Z KULTURĄ NA TY, WYDARZENIA STRAŻACKIE

20 października w Kostrzynie Wielkopolskim odbywa się uroczysty przemarsz z pochodniami, czyli capstrzyk, mający uczcić pamięć 28 mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939 r. Aresztowania Polaków rozpoczęły się 18 października, według wcześniej przygotowanych list. Rodziny aresztowanych interweniowały u miejscowych Niemców, próbując ocalić swoich bliskich, niestety bezskutecznie. W piątek 20 października ok. godz. 14:00 do Kostrzyna przybył oddział Einsatzkommando 15, pod do-

20 października 1939 r.

wództwem Franza Sommera, który rankiem tego samego dnia dokonał egzekucji na mieszkańcach Środy Wlkp. On też stanął na czele sądu doraźnego, który oskarżył aresztowanych o zabicie 103 Niemców. Po rozprawie skazani zostali odprowadzeni na Rynek, gdzie odbyła się egzekucja. Wśród rozstrzelanych znalazło się 5 osób, związanych z gminą Nekla: • Władysław Kryślak (ur. 1888 r.) – zastępca Komendanta Policji Państwowej w Nekli, • Gerard Linke (ur. 1910 r.) – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Nekli,

WYDARZENIA STRAŻACKIE 9 października 2016r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali Zawody w Motocrossie na torze „Magiera” w Opatówku. Była to IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. 10 października 2016r., delegacja OSP Nekla uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu Eugeniusza Drewniaka, kapelmistrza Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury. 19 października 2016r., OSP Nekla i PSP Września zadysponowane zostały do pożaru budynku mieszkalnego w Nekli na ul. Poznańskiej. 21 października 2016r., druhowie OSP Nekla uczestniczyli w manewrach na obiektach Firmy Volkswagen w Białężycach. 16 jednostek z powiatu wrzesińskiego zostało alarmowo wezwanych do największej fabryki na terenie powiatu w celu sprawdzenia m. in. ich dyspozycyjności i czasu dojazdu do Fabryki, oraz zapoznania się z zakładem.

• Jan Nowak (ur. 1881 r.) – kierownik tartaku w Nekli, • Feliks Walkowiak (ur. 1900 r.) – zastępca naczelnika stacji PKP w Nekli, • Ignacy Wróblewski (ur. 1890 r.) – kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Nekli. W uroczystościach z okazji 77. rocznicy tych tragicznych wydarzeń uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Czesław Kozielski. Capstrzyk, czyli pochód z pochodniami przeszedł ulicami Kostrzyna. Burmistrzowie Ko-

strzyna i Nekli złożyli kwiaty w Domu Katolickim pod tablicą z nazwiskami pomordowanych oraz przy figurze Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ul. Średzkiej. Główna część uroczystości odbyła się na Rynku, przed pomnikiem walki i męczeństwa, stojącym w miejscu zbrodni dokonanej przed laty. Tam, po przemówieniu burmistrza Kostrzyna Szymona Matyska, modlitwie w intencji pomordowanych oraz minucie ciszy na ich cześć, delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika. Uroczystość zakończyła się odśpiewanym Roty.

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY 22 października 2016r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali Zawody konne w stajni „Gronówka” na Barczyźnie i stajni „Kokoszki” w Kokoszkach. 23 października 2016r., delegacja druhów OSP Nekla uczestniczyła w kościele parafialnym w Nekli w Diamentowej Rocznicy Ślubu druha Adolfa Hadady. 31 października 2016r., członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nekla zapalili znicze w dowód pamięci na cmentarzu parafialnym w Nekli zmarłym druhom OSP Nekla.

Tego samego dnia wieczorem, druhowie OSP Nekla zabezpieczali Noc Świętych w kościele p.w św. Andrzeja Apostoła w Nekli. 5 listopada 2016r., kronikarze OSP Nekla uczestniczyli w Poznaniu w obchodach 1. Rocznicy powstania Wielkopolskiego Klubu Kronikarza. Przemysław Szalaty STRONA 18

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

11 listopada - Obchody Święta Niepodległości Piątek, 11 listopada 2016 roku to 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych, zmaganiach

czesny patriotyzm objawia się przede wszystkim w dbaniu o swoją małą ojczyznę, jaką jest gmina. Obowiązkiem każdego mieszkańca, w dobie demokracji, jest decydowanie o jej losach. W tym momencie chciałbym zaprosić Państwa na referendum w sprawie wykupu zespołu pałacowo – parkowego w Nekli, które odbędzie się dokładnie za

miesiąc, czyli 11 grudnia. 98 lat temu nasi przodkowie walczyli o niepodległe państwo oraz możliwość decydowania o jego losach. W tej sytuacji negowanie istoty referendum, jako najczystszej formy demokracji, jest nie do przyjęcia. W rękach każdego z nas jest jeden głos podarowany przez demokrację. Nie zmarnuj-

my go!” - mówił Karol Balicki. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Obchody Święta Niepodległości uświetnił koncert Orkiestry Dętej Nekielskigo Ośrodka Kultury, tradycyjnie też uczestnicy uroczystości byli częstowani rogalami marcińskimi. Aleksandra Kujawa

na różnych frontach odrodziła się po 123 latach niewoli. Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność!!! Mieszkańcy gminy Nekla złożyli hołd Naszej Ojczyźnie, Naszym Bohaterom. Uroczystości rozpoczęto mszą św., którą odprawił ks. proboszcz Wojciech Schejn oraz wikariusz ks. Waldemar Czerniak. Następnie władze gminy, samorządowcy, poczty sztandarowe, delegacje, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, udali się pod tablicę pamiątkową na Rynku, by oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległość. Ważnym elementem uroczystości na nekielskim rynku, było przemówienie burmistrza Karola Balickiego, w którym podkreślał współczesne znaczenie niepodległości i demokracji. „WspółPRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 19


Z KULTURĄ NA TY

OBCHODY 75-ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. MAKSYMILIANA – PIELGRZYMKA W sobotę 8 października 2016 roku w Niepokalanowie przeżywaliśmy obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe, patrona Honorowych Dawców Krwi w Polsce. Było to spotkanie środowisk Kolbińskich, na które zjechali ponadto wierni z całej Polski których patronem jest św. Maksymilian. Wśród pielgrzymów byli również elektrycy, energetycy, elektronicy, rodziny uzależnione od narkotyków, dziennikarze, osoby więzione, ruch Pro-Life, krótkofalowcy, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, parafianie i świątynie pw. Św. Maksymiliana, oraz wszyscy którym bliski jest św. Maksymilian. Spotkanie w Niepokalanowie pielgrzymi rozpoczęli od odmówienia różańca w kaplicy. Następnie miało miejsce otwarcie, prezentacja i zwiedzanie wystawy pamiątek związanych z Patronem w Sali Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego. Krótko przed mszą św., odbyła się zbiórka Pocztów Sztandarowych przed remiza OSP Niepokalanów. Poczty sztandarowe uroczyście zostały wprowa-

kawę i herbatę. Pielgrzymi zwiedzili muzeum strażackie, oraz obejrzeli Panoramę Tysiąclecia i Misterium Męki Pańskiej. Od godz. 9:00 do godz. 13:00 trwała akcja honorowego oddawania krwi w ambulansach stojących przed Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Tam właśnie krew oddał minister zdrowia – Konstanty Radziwił. Po wzmocnieniu ciała i ducha przez pielgrzymów odbyła się konferencja: „Pielgrzymowanie z Patronem św. Maksymilianem Marią Kolbe”. Wysłuchano referatów: „Krew w zagadnieniu medycznym, teologicznym, obronnym oraz społeczno – charytatywnym”. Następnie były wyróżnienia i podziękowania dla krwiodawców i organizatorów „Maksymiliady 2016”. Uroczystość zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego i uroczyste Agape. „Maksymilian Maria Kolbe, oddając życie za jednego człowieka, stał się symbolem drobnych, duchownych bohaterstw ludzi” – tak powiedział franciszkanin o. Jaro-

dzone do świątyni przez prezesa OSP Harta, Artura Szczutka, a na ich czele szła Orkiestra Dęta OSP Harta, której przewodniczył kapelmistrz Edward Laski. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną podczas mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. bp. Rafał Markowski. W trakcie mszy św. pielgrzymi złożyli „Dary Ołtarza”. Podczas uroczystej Eucharystii odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową od polskich Honorowych Dawców Krwi, odnowiono Akt Zawierzenia Pielgrzymów Matce Bożej, odczytano listy od prezydenta RP i prezesa rady Ministrów. Po mszy św. pielgrzymi zaproszeni zostali do Sali Zakonu, po wcześniejszym zniesieniu klauzury, zakazu wstępu dla osób postronnych przez przeora, spowodowanej kiepską deszczową pogodą, na pyszną grochówkę,

sław Zachariasz podczas mszy św. odprawionej w byłym niemieckim obozie Auschwitz w 75. Rocznice śmierci św. Maksymiliana 14 sierpnia 2016 roku. „Maksymilian uratował życie jednego zwykłego człowieka, ale tą ofiarą przeprowadził ludzkość przez próg wielu ideologii, utopi, rozwiązań globalnych w epokę, która stała się poszukiwaniem pojedynczego człowieka. Maksymilian oddał życie za jednego człowieka, stając się nie tylko patronem naszych trudnych czasów, ale i symbolem drobnych, duchownych bohaterstw ludzi wszystkich wyznań: żołnierzy, lekarzy, nauczycieli, duchownych, funkcjonariuszy ratujących życie, cichych męczenników codziennego ryzyka” – zakończył homilię o. Zachariasz. Ojciec Zachariasz podkreślił, że Maksymilian, którego nikt nie pytał w Auschwitz,

STRONA 20

jakiej jest wiary i nie domagał się wyrzeczenia, poniósł śmierć za Chrystusa, otwierając przed ludźmi najgłębszą prawdę ”o nadprzyrodzonej wartości pojedynczego ludzkiego istnienia” . Przemawiając w byłym obozie zagłady, w dniu śmierci św. Maksymiliana, ojciec Zachariasz wskazał, że człowiek zawsze zadawał cierpienia innym. „Przerażająca nowość Auschwitz polegała jednak na liczbach. Człowiek umierał w tłumie i pospiechu, bezimiennie, oznaczony wielocyfrowym numerem, niezauważony, dobijany nie z okrucieństwa, ale by zrobić miejsce następnemu. Mogło się wydawać, że wszystko jednak jakoś umrze: heroicznie czy w poniżeniu, skoro nikt tego nie miał dojrzeć. Bohaterstwo w Auschwitz było bohaterstwem małej liczby w wielkich liczbach. A jednak bohaterstwo ojca Maksymiliana przeniknęło, choć trzeba było wielu lat, by Jego czyn stał się znany” – podkreślił ojciec Zachariasz. Rajmund Kolbe urodził się w 1894 roku. Wstąpił do zakonu franciszkanów i przyjął imię Maksymilian Maria. Założył w Niepokalanej klasztor i wydawnictwo. Prowadził działalność misyjną w Japonii. Do obozu w Auschwitz został deportowany w maju 1941 roku. Dwa miesiące później w reakcji na ucieczkę z obozu więźniów, Niemcy wybrali grupę więźniów, których skazali na śmierć głodową. Wśród nich był Franciszek Gajowniczek, który błagał o litość i tłumaczył, że

ma rodzinę. Maksymilian występuje z szeregu i zgadza się ponieść karę za współwięźnia. Nadzorujący nabór skazańców, kierownik obozu Karll Fritzsch, zgadza się na zamianę. Kolbe umiera dwa tygodnie w cierpieniach, a następnie zostaje dobity zastrzykiem fenolu jako ostatni ze skazanych w bloku nr 11 w dniu 14 sierpnia 1941 roku. Niemcy założyli obóz w Auschwitz w 1940 roku. Więzili w nim Polaków, Żydów, Romów, jeńców wojennych. Obóz zagłady Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Zginęło w nim ponad 1 milion ludzi, głównie Żydów i Polaków. Franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku, a kanonizowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 roku. Stał się pierwszym polskim męczennikiem podczas II wojny światowej który został wyniesiony na ołtarze. Jego symboliczny grób odwiedzili pielgrzymi nekielscy na cmentarzu zakonnym, gdzie spoczywa syn nekielskiej ziemi Leoncjusz Maria Matuszak, brat Antoniego Matuszaka, członka OSP Nekla. Na grobie zakonnika Leoncjusza pielgrzymi zapali znicze, zmówiono modlitwę, pomodlono się przy grobie darczyńcy ziem pod Niepokalanów i grobie samego Franciszka Gajowniczaka. Przemysław Szalaty

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

POWIĘKSZA SIĘ GRONO PRZEDSZKOLAKÓW I PIERWSZOKLASISTÓW W GMINIE NEKLA „Mamo, tato jestem przedszkolakiem”, czyli Pasowanie na Przedszkolaka w przedszkolu „Mali Einsteini” Dzień 26 i 27 października pozostanie na długo w pamięci dzieci młodszych z grupy „Odkrywców” i „Podróżników”, ich rodziców, jak i dzieci starszych – gospodarzy. W tych dniach odbyła się ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości oraz rodziców. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, był to również ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci oraz zaproszeni goście zostali przywitani przez Dyrektor

Przedszkola i wychowawcę. W przygotowanym przez nauczycielki programie artystycznym pięknie ubrane dzieci wesoło prezentowały swoje umiejętności: śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wiersze. Po występach odbyła się „ceremonia” pasowania przez Panią Dyrektor na dzielnych przedszkolaków symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominek. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć „Mamo, tato jestem przedszkolakiem”. Marta Sołtysiak Patrycja Spławska

Pasowanie uczniów pierwszej klasy W poczet społeczności szkolnej zostali przyjęci uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Nekli. Dyrektor Robert Andrzejczak wraz z panią wicedyrektor Aldoną Kubacką oraz wychowawczynią

Barbarą Migdalską dokonali uroczystego pasowania trzynaściorga młodych adeptów nauki. Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na przedszkolaka wierszy oraz wspólnych zabaw integracyjnych. Było także ślubowanie – zarówno rodziców jak i dzieci. Nadszedł w końcu moment pasowania. Pani Dyrektor za pomocą kolorowej kredki pasowała dzieci na przedszkolaka, wychowawcy przekazali pamiątkowe dyplomy a przedstawicielka Rady Rodziców podarowała dzieciom miłe upominki. Gratulujemy i życzymy wielu pięknych chwil w murach naszego przedszkola !!!! Mariola Olejnik Przedszkole „Miś Uszatek”

społeczności. Wychowawczynie serdecznie pogratulowały swoim podopiecznym; wręczyły im także pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Na koniec uroczystości goście zajadali się przepysznym tortem ufundowanym przez sponsorów oraz słodkościami przygotowanymi przez mamy z Rady Rodziców. Ten dzień był bardzo wyjątkowy, przede wszystkim dla dzieci i ich rodzin, jak również dla całej społeczności przedszkola i zapewne na długo zapisze się w pamięci nas wszystkich. Malwina Kubiaczyk Akademia Talentów

Foto: Firma DWAP Piotr Graczyk

Pasowanie na Przedszkolaka to bardzo uroczyste święto w naszym przedszkolu. W poniedziałkowy ranek, 24 października, już od samego rana można było zauważyć odświętny charakter tego dnia. Dzieci w tym dniu oczekiwały na ten moment, w którym nowo przyjęte dzieci staną się prawdziwymi przedszkolakami przedszkola „Miś Uszatek”. Lecz aby ta chwila nastąpiła należało zaprezentować kilka umiejętności, do których należała: umiejętność śpiewania piosenek, zaprezentowania się w tańcu, recytacji

W piątek 28 października 2016 roku w Przedszkolu „Akademia Talentów” odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. W czasie uroczystego przedstawienia, które rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00, dzieci z grupy „Sportowców” zaprezentowały przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i kadrą pedagogiczną swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Oprócz wesołych utworów na powitanie, były piosenki i wierszyki o tym, że w przedszkolu czas płynie bardzo miło, oraz jesienny taniec z chustami. Po występach nagrodzonych gromkimi brawami, Maluszki złożyły przyrzeczenie, a pani dyrektor jak dobra wróżka zaczarowała je magiczną kredką, czyli dokonała symbolicznego aktu włączenia dzieci do przedszkolnej

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 21


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

Przedszkole dba o zwierzęta i o ich potrzebach pamięta 18 października nasze przedszkolaki pojechały z wizytą do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. Wizyta ta była zakończeniem akcji prowadzonej w przedszkolu, której głównym celem było zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt, które nie mają własnego domu. W schronisku dzieci powitał Dyrektor pan Paweł który zapoznał nas codzienną pracą ze zwierzętami oprowadził dzieci po budynkach, w których przebywają zwierzęta (zajrzeliśmy nawet do Sali operacyjnej) opowiadał o ich pochodzeniu, upodobaniach ... Dzieci wzięły też udział w niezwykłej lekcji, której gospodarzem był pan Tomek, emerytowany policjant ze swoją najlepszą przyjaciółką Pati - prześlicznym psem rasy bokser. Głównym celem tego spotkania było uczenie zasad bezpiecznego obcowania z psami, postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, przełamanie bariery w kontakcie ze zwierzętami. Przez cały czas pamiętaliśmy jednak, że najważniejszym naszym zada-

niem ma być pomoc najbardziej potrzebującym i biednym zwierzakom, dlatego na zakończenie swojej wizyty dzieci podarowały bezdomnym psiakom karmę i podziękowały za wspólnie spędzony czas. Wspólnie też wybraliśmy dwoje najbardziej wyczekujących naszej pomocy podopiecznych schroniska, którzy teraz będą naszymi przedszkolnymi podopiecznymi. Trzeba przyznać, że nasze kochane przedszkolaki bardzo odpowiedzialnie przygotowują się do roli opiekunów czworonożnych przyjaciół: kota Zygi i psa o imieniu Miko, dlatego 25 października gościły w przedszkolu niezwykłego gościa - pana Radomira Gorzelańczyka; weterynarza, który przyjechał do nas z piękną kotką Pusią. Pan Radomir opowiadał dzieciom na czym polega jego praca oraz uświadomił nam, że zwierzęta, tak jak ludzie, też chorują i cierpią, a czasem wymagają pomocy i leczenia. Dzieci dowiedziały się jak opiekować się psami, kotami i innymi zwierzęta-

WESOŁO O ZDROWIU 14. października okazał się dla naszych milusińskich bardzo ważny, nie tylko z powodu Dnia Edukacji Narodowej, ale również dzięki temu, że nasze przedszkole odwiedził w piątek Teatrzyk Maska. Aktorzy zaprosili dzieci do obejrzenia spektaklu pt.: „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce”. Już sam tytuł wywołał ogromne zaciekawienie i pytania o czarodziejską moc owoców i warzyw. Otóż nasze przedszkolaki po raz kolejny przekonały się, że zdrowe odżywianie rzeczywiście ma niezwykłą moc! Główny bohater spektaklu - królewicz lubił jadać wyłącznie fast foody i słodycze, ale z biegiem czasu przekonał się, że taka dieta przynosi w rezultacie opłakane skutki. Kiedy służba na zamku zmieniła królewiczowi jadłospis, ten postanowił uciec. Odkąd opuścił zamek, jadł tylko chipsy i słodycze, aż w re-

STRONA 22

zultacie rozbolał go brzuch. Losom królewicza przyglądała się podstępna czarownica, która postanowiła sprzedać mu kamień, dzięki któremu uniknie bólu brzucha raz na zawsze. Wkrótce biedny królewicz przekonał się, że został jednak oszukany przez czarownicę. Na szczęście na swojej drodze spotkał tygryska, miłośnika sportu, który zaproponował mu wspólne ćwiczenia oraz zachęcił do zdrowego jedzenia. Dzięki sympatycznym bohaterom bajeczki przedszkolaki przekonały się, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. Wszyscy wespół z zabawnym królewiczem i uśmiechniętym tygryskiem uczestniczyli w ćwiczeniach i zabawach… Przedszkolaki obiecały, że będą chętnie sięgać po warzywa i owoce, a także gimnastykować się codziennie! Katarzyna Matuszak „Akademia Talentów”

mi, jak poznać kiedy zwierzak jest chory i kiedy przyprowadzić go do weterynarza, a także jak „przeliczać” psie i kocie lata. Przypomniał nam również jak ważne dla zdrowia naszych pupili są szczepienia ochronne. Pan weterynarz przyniósł ze sobą swój sprzęt lekarski - stetoskop oraz różnego rodzaju narzędzia potrzebne w jego pracy (nawet „gips” i pastę do psich zębów), pokazał też zdjęcia rentgenowskie czworo-

nożnych pacjentów. Dzieci były zaskoczone tym, że przedmioty te były takie same jak i u naszego lekarza. Przedszkolaki brały aktywny udział w spotkaniu i z wielką radością przyjęły zaproszenie od naszego gościa do gabinetu weterynaryjnego. Na koniec spotkania przedszkolaki podziękowały gościowi za wizytę piosenką, kwiatkiem i laurką. Izabela Wesołek „Mali Einsteini”

CZYTELNICZE URODZINY „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.” Maria Dąbrowska 13. października w naszym przedszkolu świętowano ważne urodziny. Były to 90. urodziny Kubusia Puchatka oraz Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. W tym dniu do przedszkola przybyły nie tylko przedszkolaki, ale również ich pluszowi ulubieńcy, którzy zawsze im towarzyszą… Dzieci wraz z paniami przygotowały dla gości urodziny – niespodziankę. Tradycyjnie na powitanie odśpiewano: „Sto lat”. Śpiew w salach był tak głośny i doniosły, aż melodia rozlegała się po sąsiednich ulicach. Każdy przedszkolak miał okazję przedstawić swojego przyjaciela. Owego dnia postanowiliśmy również zagłębić się w opowiadania o przygodach przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Nasi mali słuchacze z zaciekawieniem

i spokojem oczekiwali na koniec kolejnych stronic, by dowiedzieć się, jaki to kolejny pomysł wpadł Kubusiowi do głowy. A warto podkreślić, że bohater książki ma zwykle rewelacyjne pomysły, które jednak nie zawsze kończą się pozytywnie, co jest przestrogą dla dzieci. Miś Uszatek był kolejnym solenizantem. Opowiadania o przygodach tego sympatycznego misia umilały czas wszystkim. Tego dnia dzieci dekorowały swoje Misie wstążkami, wyklejały sylwetę Misia bibułą i watą. Starsza grupa lepiła jubilata z plasteliny i tworzyła własną książkę, której główną postacią był właśnie Miś. Tańce i zabawy z tak wyjątkowej okazji nie miały końca. Każdy przedszkolak z radością świętował urodziny ulubionego i ukochanego Misia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne urodzinki… Anna Styczyńska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OŚWIATA

Edukacyjny Teatr Magii

11 października 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Targowej Górce obejrzeli program artystyczny Łukasza Podymskiego pt. Edukacyjny Teatr Magii. Przedstawienie było połączeniem sztuki iluzji z elementami edukacyjnymi. Występ składał się z ilu-

zji solowych takich jak: manipulacje kartami do gry, przekładanie ręki przez lustro, unoszenie i lewitacja stolika oraz iluzji z udziałem dzieci. Przedstawienie dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Violetta Gruszczyńska

Wyjazd klasy IIA do escape roomu Miesiąc październik klasa IIA gimnazjum rozpoczęła wyjątkowo udanie. Wybraliśmy sie bowiem do escape roomu w Poznaniu. O godz. 8.30 wszyscy zebraliśmy się na dworcu w Nekli i pociągiem ruszyliśmy w kierunku stolicy Wielkopolski. Na miejscu, podzieleni na 3 grupy, zostaliśmy zamknięci w trzech różnych pokojach. Jeden z nich przypominał kuchnię, drugi gabinet znanego wszystkim detektywa - Sherlocka Holmesa, a w trzecim można było poczuć sie jak Alicja w krainie czarów. Każda grupa miała godzinę na wydostanie się z pomieszczenia. Musieliśmy rozwiązywać rozmaite zagadki, by znaleźć klucz. Jeżeli mieliśmy z czymś problem, mogliśmy zapukać w drzwi, a wtedy otrzymywa-

liśmy podpowiedź. Każdy z nas bardzo się starał i wytężał umysł bardziej niż zwykle. Niestety, pomimo starań, żadnej z grup nie udało się zdobyć klucza w ustalonym czasie. Mimo to, byliśmy z siebie ogromnie dumni, ponieważ udało nam się rozwiązać większość zagadek. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, pozując z rekwizytami z pokoju, w którym przebywaliśmy. Należy też wspomnieć o p. Annie Frąszczak oraz p. Aleksandrze i Sławomirze Irskich, którzy zgodzili się pojechać i sprawować opiekę nad nami w Poznaniu. Był to udany wyjazd i na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego z nas. Wiktoria Jóźwiak Gimnazjum w Nekli

Przemarsz czystych szkół Zespół Szkół w Targowej Górce przystąpił do projektu „Nasze Zasady - Twoje Bezpieczeństwo”, który ma na celu ograniczenie dostępu do narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Fundacja Pro Familia Mea zaangażowała doświadczonych przewodników oraz specjalnie wyselekcjonowane i przeszkolone psy, które wykrywają zapachy substancji psychoaktywnych nie tylko w pomieszczeniach czy częściach garderoby, ale przede wszystkim na osobach. Dnia 26 października 2016 r. fundacja przy współudziale Radia Merkury oraz Głosu Wielkopolskiego przygotowała przemarsz ulicami Poznania będący symbolem startu projektu

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

oraz integracji społecznej pod hasłem: „Przemarsz czystych szkół”. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Targowej Górce wzięli udział w tym przedsięwzięciu. O godzinie 11:00 wyszli na ulice Poznania. Uczestnicy ruszyli sprzed Starego Browaru, dalej przez Kupiec Poznański, ulicę Wrocławską, pętlę na Starym Rynku, ul. Paderewskiego dotarli do ulicy Solnej, gdzie w parku odbył się koncert zespołu: „Przed Wschodem Słońca”. Uczniowie z zadowoleniem wysłuchali wszystkich zaprezentowanych utworów i na końcu dzieląc się wrażeniami, uznali dzień za bardzo udany. Barbara Szczepańska, Alicja Leśniewska-Dubisz, Anna Męch

Drugi koncert Filharmonii Pomysłów 17 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w koncercie Filharmonii Pomysłów. Artyści zaprosili nas do tajemniczego świata o nazwie „Lulajki”. Tematem muzycznego przedstawienia były polskie kołysanki. Wspaniały głos pani Zuzi, niezwykły taniec baletowy pani Klaudii przy akompaniamencie muzyki klawiszowej granej przez pana Michała wprowadziły nas w niezwykły nastrój. Dzieci w aktywny sposób uczestniczyły w

muzycznym spektaklu, mogły pochwalić się znajomością kołysanki o kotach oraz zdolnościami tanecznymi do choreografii przedstawionej przez baletnicę. Dzieci w trakcie koncertu wiele nauczyły się poprzez wspólną zabawę i branie czynnego udziały w przedstawieniu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny występ Filharmonii Pomysłów, który odbędzie się 14 listopada. Natalia Sierszulska Szkoła Podstawowa w Nekli

STRONA 23


OŚWIATA

Matematyczna gra terenowa w Swarzędzu W sobotę 8.10.2016 5-osobowa drużyna, w skład której wchodziły: Anna Waliszka, Martyna Kluczka, Alicja Kowalczyk, Zuzanna Przybylska i Hanna Górska, wraz z panią Anną Frąszczak wyruszyły do I LO w Swarzędzu na konkurs matematyczny. Nie było to jednak zwaykłe rozwiązywanie testu w szkolnej ławce… Zabawa odbywała się chwilami wiele kilometrów od murów szkoły a obowiązkowym gadżetem był smartfon wyposażony w specjalną aplikację. Ta nadzwyczajna gra polegała na odnalezieniu skrzynek (małych pakunków z notesem w środku) za pomocą współrzędnych geograficznych oraz zrobieniu sobie przy nich zdjęcia służącego za dowód. Jednak nie było to takie proste, bo te liczby kryły się w niełatwych zagadkach matematycznych. Każde zadanie, jak i każda skrzynka, odnosiła się do innego wielkiego uczonego. Nam przypadł zaszczyt zaznajomienia się z Talesem, Fibonaccim, Euklidesem i Eratostenesem. Ci matematycy dali nam nie lada wyzwanie, gdyż nie dość, że

zagwozdki związane z odkryciami tych ludzi nauki były złożone i skomplikowane, to popełnienie choć najmniejszego błędu mogło skończyć się nadrobieniem kilku kilometrów. Boleśnie doświadczyłyśmy tego podczas poszukiwania skrzynki „Tales”, niedokładnie obliczając wysokość drzewa. Nasze zdeterminowanie było wielkie i choć zmęczone nie poddałyśmy się, dlatego dotarłyśmy na miejsce ukrycia przedmiotu. Podczas zabawy miałyśmy wiele innych przygód, które będziemy długo wspominać z uśmiechem na twarzy jednak w tamtych chwilach nie było nam do śmiechu. Jedną z takich sytuacji było poszukiwanie drugiej skrzynki. Trudność polegała na tym, iż mimo dokładnego obliczenia współrzędnych nie mogłyśmy namierzyć celu, ponieważ innej grupie wpadła ona do przydrożnego słupa. Po pięciu godzinach i przejściu niemal 15 kilometrów, zmarnowane powróciłyśmy do swarzędzkiej szkoły. Byłyśmy jedną z ostatnich grup i nie liczyłyśmy na wielką wygraną, aż tu nagle ku naszemu

zdziwieniu okazało się, że to my zdobyłyśmy tytuł EKOS-MATH-GEOCACHERA oraz I miejsce w terenowym konkursie matematycznym! Nagrodami były koszulki z logiem opencachingu oraz pamiątkowy drewniany znaczek. Dodatkowo nasza ekipa urzekła oceniających zdjęciami, które przesyłałyśmy na dowód przybycia w dane miejsce w trakcie gry, więc otrzymałyśmy tak-

że nadprogramową czekoladę. Mimo wielkiego zmęczenia umysłu i mięśni tę przygodę zaliczamy do udanych i na pewno zapamiętamy ją na długo. Pomysłodawcą tej zabawy szczerze gratulujemy, bo matematyka przemycona w tak niebywały sposób niewątpliwie zachwyci każdego! Hanna Górska Gimnazum w Nekli

Wycieczka gimnazjalistów do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego 4 listopada br. uczniowie klas gimnazjalnych z wychowawczyniami (panią M. Jarząbek, p. K. Jagodzińską i p. K. Bartoń) oraz rodzicami, panią Sylwią Patelką i panem Błażejem Łopatką, wyjechali na wycieczkę do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Naszą grupą zaopiekował się przewodnik, pan Tomasz Błaszczyk. Zwiedzaliśmy małą wystawę i teren wokół bunkrów. Po wysłuchaniu różnych ciekawych informacji zeszliśmy do podziemi. Schodziliśmy 30 m w głąb ziemi!

Po wejściu do bunkrów pan przewodnik zapoznał nas z ich budową, wyposażeniem... Ważnym momentem było „spotkanie z nietoperzami”. Dowiedzieliśmy się, że nietoperze wcale nie piją krwi, ani nie wplątują się we włosy. W drodze powrotnej wjechaliśmy do McDonalda na ciepły posiłek oraz do Nowego Tomyśla, aby zobaczyć kosz wiklinowy, który został wpisany do księgi Guinessa (rekordowe wymiary znajdują się na zdjęciu). Szczęśliwi i pełni wrażeń wró-

Zielona szkoła w Dźwirzynie W dniu 23.10.2016 uczniowie klasy V oraz dzieci ze szkoły w Marzeninie wybrali się na zieloną szkołę do Dźwirzyna. Pierwszego dnia, czyli w niedzielę, przyjechaliśmy i zakwaterowaliśmy się w ośrodku „Joanna”. Po obiedzie poszliśmy na spacer brzegiem morza i nad jezioro przybrzeżne Resko Przymorskie. Kolejnego dnia, z samego rana, wyjechaliśmy do Kołobrzegu, gdzie zwiedzaliśmy rynek i ratusz. Poszliśmy również do Bazyliki Konkatedralnej, a następnie na promenadę i molo. Gdy wróciliśmy do ośrodka, było już ciemno. O godzinie dwudziestej rozpalono ognisko, na którym zostały usmażone kiełbaski, później rozpoczęła się dyskoteka. W przedostatni STRONA 24

dzień naszego pobytu w Dźwirzynie pojechaliśmy autokarem do Trzęsacza, gdzie zobaczyliśmy ruiny i poznaliśmy historię kościółka na klifie. Pokonaliśmy również pieszo kilkukilometrową trasę do Rewala, podziwiając piękno nadmorskiego krajobrazu w promieniach słońca. Po obiedzie poszliśmy piechotą do hotelu „Senator”, gdzie odbyła się gra w kręgle. Po kolacji uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas

ciliśmy do domów. Na pewno na długo zapamiętamy ten wyjazd. Helena Łopatka kl. II gim.

zdj. Mikołaj Zielonka i K.J. Gimnazjum w Zasutowie

których wykonywaliśmy ilustracje do poznanych legend morskich. W ostatnim dniu, czyli w środę do południa, zwiedzaliśmy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a następnie wyruszyliśmy

w drogę powrotną do domu. Tak skończył się nasz pobyt nad morzem, który uważamy za udany. Nie możemy doczekać się następnego wyjazdu. Zosia Grzeszczyk

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OŚWIATA

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 r. w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli także zaproszeni goście, emerytowani pracownicy naszej szkoły. W tym dniu nie zabrakło życzeń i podziękowań oraz kwiatów wręczanych pedagogom i pracownikom szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. W części artystycznej uczniowie z klas: IV, VI i I -III gimnazjum pod kierunkiem p. Ireny Kierzkowskiej przygotowali humorystyczną scenkę obrazującą ciężką pracę nauczycieli, a także w żartobliwy sposób pokazali, że zawód nauczyciela obfituje również w zabawne momenty. Po przedstawieniu pani dyrektor Hanna Migdalska złożyła wszystkim gościom, nauczycielom, pra-

cownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia, a następnie wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymali: p. Angelika Jałocha- Polityło, p. Grażyna Jaskułecka, p. Irena Kierzkowska, p. Dariusz Nikodem, p. Ewa Wolniak oraz p. Monika Kozielska, p. Marta Osses, p. Katarzyna Adamska i p. Justyna Kwiatkowska. Nagrodę Burmistrza Gminy Nekla otrzymała p. Agnieszka Kuroś. Dla wszystkich nagrodzonych serdeczne gratulacje! Irena Kierzkowska

Pierwsze kroki w programowaniu Młodzi programiści z wielkim zapałem przystąpili do tworzenia historyjek według własnych pomysłów. W swojej pracy byli bardzo kreatywni i wytrwali. Mieli olbrzymią satysfakcję z tworzenia własnych projektów. Programowanie uczy logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, a także umiejętności pracy zespołowej, które w późniejszych etapach nauki i w dorosłym życiu będą nieocenionymi umiejętnościami w każdej pracy, niezależnie od jej charakteru. Programowanie nie musi być dziedziną specjalistów, tak jak pisanie i czytanie nie jest domeną tylko humanistów. Umiejętność programowania przyda się każdemu - zwłaszcza tym, którzy chcą w przyszłości ulepszać świat! Na początkowych zajęciach uczniowie tworzyli programy w języku Logo, bazujące na rysowa-

niu dowolnych kształtów. Potem stwierdzili, że te same programy mogą łatwo ułożyć w Scratchu. W ten sposób dalej mogli tworzyć fantastyczne rysunki, zyskując jednocześnie przejrzystość i prostą w zrozumieniu listę instrukcji, którą oferuje Scratch. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Logo, Scratch może rysować, wykorzystując ku temu kilka duszków, z czego każdy z nich może być inaczej zaprogramowany. Znacznie zwiększa to pole do popisu dla uczniów, którzy chcą wykonać bardziej zaawansowany projekt. Podczas następnych spotkań uczniowie stworzyli w Scratchu, przestawiając bloczki z instrukcjami, zestaw takich rysunków jak: kwadrat, okrąg, gwiazda, śnieżynka, pentagram, zestaw pentagramów, obracany kwadrat oraz kafelki. Zofia Konecka Zespół Szkół w Nekli

Spotkanie z przedstawicielami PKP 18.10.2016 roku w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyło się spotkanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zaproszeni goście: pan Sławomir Czajkowski – zawiadowca ds. inżynierii ruchu, pan Dariusz Bobrowski – komendant Straży Ochrony Kolei oraz pan Patryk Skorupka – starszy straż-

nik Straży Ochrony Kolei, przekazali uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum cenne informacje dotyczące właściwego zachowania na przejazdach kolejowych. Prezentowane filmy edukacyjne uświadomiły uczestnikom spotkania, jak niebezpieczne sytuacje zdarzają się w ruchu drogowym. Violetta Gruszczyńska

Eliminacje szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce - Hanna Migdalska w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej składa serdeczne podziękowania panu Marianowi Grzegorzewiczowi za ofiarowane środki higieniczne.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

13.10.2016 roku o godzinie 13.00 rozpoczął się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w Gimnazjum. Do rozwiązywania zadań konkursowych przystąpiło 8 osób. Uczennice miały trudny orzech do zgryzienia, ponieważ w tym roku musiały wykazać się m.in. znajomością imiesłowów, rymów czy partykuł. Jak co roku nacisk położony był również na umiejętność czytania ze zrozumieniem i konstruowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych (dziennik, list, reklama, streszczenie). Nasze dwie uczennice: Alicja Kowalczyk (IIIC) oraz Anna Waliszka (IIIA) zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Ani i Alicji gratulujemy i

życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Agnieszka Kotowicz Dnia 26 października odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, a dzień później Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. W obu tych konkursach awans do etapu rejonowego uzyskała Hanna Górska (IIIC). Gratulujemy Hani! Gimnazjum w Nekli

STRONA 25


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ocalić od zapomnienia. Biografie mieszkańców Nekielki jako jedyne źródło pamięci o tradycjach wsi W Nekielce realizowany jest projekt, który Czysta Nekla prowadzi dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest zatytułowany: „Ocalić od zapomnienia. Biografie mieszkańców Nekielki jako jedyne źródło pamięci o tradycjach wsi” i ma na celu zebranie informacji o tym jak Nekielka wyglądała w przeszłości, jak toczyło się tu codzienne życie i jak to życie się zmieniało. Projekt polega na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów -rzek z najstarszymi mieszkańcami wsi Nekielka, pamiętającymi tradycje i zwyczaje wsi, co jest udokumentowane filmowo. Wieś Nekielka, położona w gminie Nekla, jest bardzo małą miejscowością, ma jednak bogatą tradycję. W tej

chwili liczy sobie 320 mieszkańców. Jest obszarem na którym mieszkali osadnicy olęderscy sprowadzeni tutaj z Niemiec, obdarzeni przywilejami wynikającymi z prawa olęderskiego, mający pomóc w pracach związanych z oszranianiem podmokłych terenów. Mieszkańcy z Niemiec w 18 wieku chętnie korzystali z tych możliwości przesiedleńczych, pomimo tego, że warunki życia w regionie Nekli nie były łatwe. Nazwa Nekla i Nekielka oznaczają „łachę piachu” a więc ziemie, na których bardzo trudno było prowadzić uprawy. Mimo tego Olędrzy zadomowili się tutaj i do początków 20 wieku mieszkali. Zbudowali tutaj kościółek ewangelicki w stylu neogotyckim, jeden z nielicznych będących obecnie w rękach pry-

watnych (jako galeria i sala koncertowa, nie budynek sakralny). Olędrzy mieli tu szkołę, której funkcjonowanie pamiętają jeszcze najstarsi mieszkańcy wsi. Opowiadają też o wyszynku, który był tutaj zlokalizowany. Znajduje się we wsi także cmentarz olęderski z zachowanymi mogiłami osadników-mieszkańców. Nekielka jest małą i była biedną miejscowością. Stąd niezwykle trudno znaleźć fotografie z dawnych lat- ludzi nie było stać na robienie zdjęć. Państwowe Archiwum Cyfrowe nie dysponuje żadnymi fotografiami z tego regionu, starzy mieszkańcy mają jednak dokumenty: zapiski, dokumenty prawne i właśnie fotografie. Zadanie ma na celu- uzyskanie opowieści-narracji biograficznych od tych mieszkańców, zrealizowa-

nych na podstawie socjologicznego narzędzia i zarejestrowanych kamerą filmową. Dotąd taki dokument nie został tutaj nigdy zrealizowany, a szansa na zachowanie wiedzy o tradycjach tej wsi maleje z roku na rok. Planowana akcja ma przede wszystkim walor edukacyjny, poszerzający świadomość mieszkańców i ich wiedzę na temat różnych tradycji i form kultury, zwyczajów realizowanych na wsi wielkopolskiej na początku 20 wieku. Zachowanie tej wiedzy jest działaniem unikatowym, a potrzebnym. Realizacja projektu w tym regionie, przyczyni się do promocji miejsca jako atrakcyjnego turystycznie, więc ma walor promocyjny dla Gminy. Dr hab. Prof. UAM Hanna Mamzer

Harcerski rok 2016/2017 w 45. DH „Leśne licho” w Targowej Górce rozpoczęty! Wakacje dobiegły końca i 45. Drużyna Harcerska „Leśne licho” w Targowej Górce rozpoczęła kolejny rok harcerskiej pracy. Nowych wrażeń i pomysłów na kolejne miesiące postanowiliśmy poszukać na pierwszym w tym roku harcerskim biwaku. W tym celu zorganizowaliśmy w dniach 21.-23. października br. biwak w Targowej Górce. Jak zwykle, chętnych nie brakowało, a urozmaicony program opracowany przez funkcyjnych drużyny nie pozwolił na nudę u tych, którzy postanowili zasilić szeregi naszej drużyny. Nowi adepci pilnie wypełniali przygotowane dla nich zadania, poznając przy tej okazji elementy harcerskiego życia. Pogoda nie przeszkodziła nam oczywiście w realizacji programu. A kiedy jeszcze okazało się, że troska o przygotowanie sobotniego obiadu wyzwoliła ukryte talenty kulinarne u druha Olka, które zaowocowały własnoręcznie upieczonymi pizzami z różnymi dodatkami..... Palce lizać! Wszyscy z apetytem pałaszowali kolejne

STRONA 26

kawałki. W sobotę wieczorem na świecznisku gościliśmy pana Czesława Kozielskiego, mieszkańca Targowej Górki i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla. W trakcie spotkania druh podharcmistrz Czesław Kozielski opowiedział o latach, w których był drużynowym w Targowej Górce. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wspomnień druha Czesława o działalności prowadzonej przez Niego drużyny, poznając przy okazji fragment historii harcerstwa w Targowej Górce. W niedzielę, ostatni dzień biwaku, zaraz po śniadaniu, rozpoczęliśmy zwijanie biwaku, porządkując wszystkie użytkowane przez nas pomieszczenia. Po apelu kończącym, zrobieniu pamiątkowego zdjęcia i wspólnym kręgu uczestnicy biwaku rozjechali się do domów bogatsi o nowe umiejętności i wspomnienia. Z harcerskim pozdrowieniem hm. Beata Przybylska-Kujawa Drużynowa 45 DH „Leśne licho” w Targowej Górce

ŻYCZENIA DLA KRWIODAWCÓW Dni 22 – 26 listopada to szczególne dni, które poświęcone są Honorowemu Krwiodawstwu. Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi oraz ludziom wspierającym honorowe krwiodawstwo pragniemy przekazać wyrazy szczerego uznania i podziękowania. Dziękujemy Wam za to, co robicie – tego ogromu dobra, które czynicie poprzez dar KRWI – nie da się wyrazić słowami. W tych szczególnych dniach, życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam zapału i chęci do kontynuowania tej niewątpliwie pięknej misji, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi. To Wy drodzy krwiodawcy w małych kroplach życia niesiecie wiarę w wyzdrowienie, nadzieję na dalsze życie, siłę w walce ze śmiercią oraz miłość, która niczego nie oczekuje. Niech wasza bezinteresowna postawa, wola czynienia dobra oraz pomoc innym ludziom, będą wzorem do naśladowywania przez przyszłych krwiodawców! Życzę Wam zdrowia, które tak bardzo jest potrzebne w pięknej humanitarnej działalności, pomyślności i spełnienia wszystkich Waszych życiowych marzeń. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla Przemysław Szalaty PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Gminny Turniej Szachowy – Nekla 2016 Siedemnastu miłośników walki na 64-polach spotkało się w sobotę, 5 listopada, w kawiarence szachowej na Gminnym Turnieju Szachowym pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Rozegrano 5 rund tempem 10 minut. Zwycięzcą rozgrywek został (tak jak i w latach poprzednich) Szymon Owsianny, drugie miejsce wywalczyła Weronika

Dębska a trzecie Dawid Kubiak. Tuz za podium sklasyfikowani zostali: Jakub Wawrzyniak, Michał Mendzelewski i Małgorzata Kubiaczyk. Najlepsi szachiści gminy otrzymali dyplomy, a najwyżej sklasyfikowana trójka szachistów puchary. Uczestników turnieju, jak co roku, poczęstowano rogalami.

JAN ŁAMASZEWSKI MISTRZEM POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM Para Juniorów klubu UKS Mróz Jedynka Kórnik, Wojciech Bystrzycki i Jan Łamaszewski (mieszkaniec Nekielki) odniosła ogromny sukces w Mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami na czas, zdobywając tytuł Mistrzów Polski w kolarstwie szosowym w kategorii junior. Zawody odbyły się 30.09.2016 r. w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Jan Łamaszewski ma 16 lat, na co dzień uczy się w klasie sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Poza kolarstwem interesuje się motoryzacją. Przygodę z rowerem rozpoczął w wieku 4 lat od przejażdżek rowerowych po lesie z rodzicami. Kolarstwo trenuje od 2012 r., wtedy poznał trenera sekcji kolarskiej. W wieku 12 lat po raz pierwszy wystartował w wyścigu dla amatorów, gdzie dostrzeżono jego potencjał i przyjęto do klubu. Lata treningów przyniosły Janowi szereg sukcesów, m.in.:

Kórnik (04.05.2014 r.). Sukcesy to efekt ciężkiej, codziennej pracy. Treningi trwają od 2 do 5 godzin dziennie. Tygodniowo Jan pokonuje 500 – 600 km, a w tegorocznym sezonie pokonał ponad 17 tysięcy km! Jan nie osiada na laurach i już snuje plany na kolejny sezon. Chciałbym wystartować w Mistrzostwach Europy i reprezento-

- II miejsce w Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym w Kórniku (04.09.2016 r.), - II miejsce w Pucharze Polski w wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 125 km, Strzelce Krajeńskie (10.06.2016 r.), - XII miejsce na górskich szosowych Mistrzostwach Polski na dystansie 125 km, Wysowa-Zdrój (27.08.2016 r.), - I miejsce na Ogólnopolskim Wyścigu na rowerach górskich

wać Kraj na międzynarodowych wyścigach, obronić tytuł Mistrza Polski Juniorów w jeździe na czas dwójek. Chciałbym również walczyć o tytuł mistrzowski w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego oraz o tytuł szosowego górskiego Mistrza Polski – komentuje. Gratulujemy tytułu Mistrza Polski oraz życzymy kolejnych sukcesów. Marta Owczarzak-Borczuch

VII Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Pięcioro szachistów reprezentowało UKS Płomyk Nekla w sobotę 22 października, w Szachowych Mistrzostwach, które odbyły się w Kostrzynie. Turniej rozegrano na dystansie 7 rund, tempem 15 min. na partię dla zawodnika w czterech grupach wiekowych: do lat 8, 12, 18 i open. W zawodach wzięło udział 66 uczestników z Wielkopolski. W najmłodszej grupie liczącej 23 zawodników Michał Wsolak zajął wysokie ósme miejsce. W

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

najliczniejszej grupie do lat 12 Małgorzata Kubiaczyk wywalczyła jedenastą pozycję (trzecią wśród dziewczynek) a Dawid Kubiak był dwudziesty drugi. W grupie do lat 18 Jakub Paruszewski zajął siódme miejsce, a Amelia Łakoma była ósma (trzecia wśród dziewcząt). Dla wszystkich uczestników przewidziano słodki poczęstunek, a dla uczestników najmłodszych grup – upominki.

STRONA 27


KRONIKA SPORTOWA

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Milesza” w Targowej Górce

W dniu 24 września 2016 r. zawodnik Szymon Wiśniewski z UKS „Milesza” uczestniczył w turnieju crossmintona „II Puchar Polski” i zajął X m w kat. Open. W Deblowych Mistrzostwach Polski para Szymon Wiśniewski z Czesławem Kozielskim zajęła V m w kat. Open. Wymienione turnieje odbyły się w Konstancinie Jeziorna. W dniu 22 października 2016 r. odbyły się w Kórniku Indywidualne Mistrzostwa Polski w Crossmintonie. Zawodnicy UKS „Milesza” obronili zajęte w ubiegłym roku miejsca w kat. U-18. Szymon Andrzejewski zajął I m i zdobył tytuł Mistrza Polski, a Szy-

mon Wiśniewski zajął II m zdobywając tytuł Wicemistrza Polski. Czesław Kozielski w kat. 50+ zajął V m. Zawodnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i medale. Wszyscy zawodnicy otrzymali pakiet powitalny. Czesław Kozielski zdobył puchar Grand Prix Speedbad 2016 dla najlepszego zawodnika w roku 2016 w kategorii 50+. Dziękuję panom: Ryszardowi Biankowi, Mariuszowi Jóźwiakowi i Damianowi Wojtkowiakowi za pomoc w wyjazdach na turnieje. Wyjazdy na turnieje są współfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Nekla. Czesław Kozielski

Mali Giganci na siatkarskim parkiecie W sobotę 22.10.2016r. we Wrześni odbył się VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W turnieju udział wzięło blisko 200 zawodniczek, które swoje mecze rozgrywały w podziale na dwie kategorie: „czwórki” czyli rocznik 2004 i „trójki” czyli rocznik 2005 i młodsze. Na uwagę zasługuje dosyć niespotykana formuła rozgrywanych meczów polegająca na tym, iż każde spotkanie trwało 8 minut, co często wprowadzało dużo nerwowości

STRONA 28

w trudnych momentach meczowych. Był to pierwszy w tym sezonie rozegrany turniej „trójek” dla naszych dziewczyn zakończony wspaniałym V miejscem (Judyta Najtkowska, Zuzanna Płocka, Kalina Mitkowska i Julia Leśniczak). Klasyfikacja medalowa: 1. UKS LIDER Konstantynów Łódzki, 2. APS „Opolanka” Opole, 3. UKS „ŚRODA” Środa Wielkopolska II. Maciej Woźniak

SUKCESY W MISTRZOSTWACH POWIATU W BADMINTONIE

Tradycyjnie już jak co roku w sali sportowej Zespołu Szkół w Targowej Górce odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Badmintonie. W poniedziałek (24 X 2016r.) rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, a w piątek (28 X 2016r) gimnazjaliści. Reprezentanci Targowej Górki wygrali we wszystkich kategoriach zdobywając 4 złote medale. Poniżej przedstawimy klasyfikację końcową zawodów i składy zwycięskich drużyn. SP – Dziewczyny 1. SP Targowa Górka - Julia Gawron, Zuzanna Król, Aleksandra Frąckowiak 2. SSP Kaczanowo SP – Chłopcy 1. SP Targowa Górka - Szymon Kostrzewski, Jakub Bilski, Kacper

Dankowski 2. SSP Kaczanowo 3. SSP nr 6 Września Gimnazjum – Dziewczyny 1. Gimnazjum Targowa Górka - Weronika Lewoczko, Weronika Zielińska 2. Gimnazjum nr 2 Września 3. Gimnazjum Nekla Gimnazjum – Chłopcy 1. Gimnazjum Targowa Górka Dominik Żaczkiewicz, Remigiusz Janiszewski, Arkadiusz Gałafin 2. Gimnazjum nr 2 Września Dwie najlepsze drużyny uzyskały awans do zawodów rejonowych. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Agnieszka Kuroś Dariusz Nikodem

Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt 21.10.2016 r. w Pyzdrach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Nasze gimnazjum reprezentowały Paulina Konieczna oraz Natalia Polańska z klasy IIB. Dziewczyny po bardzo zaciętych meczach wywalczyły srebrny medal i awansowały do etapu rejono-

wego. Wyniki: I miejsce – Gimnazjum Kołaczkowo, II miejsce - Gimnazjum Nekla, III miejsce – Gimnazjum Pyzdry. Zawodniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Małgorzata Strzyżewska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZDROWIE, OGŁOSZENIA

HISTORIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI w NEKLI

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla powstał 8 listopada 2006 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą powstania Klubu był ówczesny prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładach Linii Kolejowych PKP w Poznaniu, pan Jarosław Gątarczyk, od niedawna mieszkaniec Nekli. Zebranie założycielskie odbyło się w Sali Nekielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej. Obecni byli przedstawiciele rejonowi PCK z Wrześni, jak również grupa 13 mieszkańców Nekli. Z pośród nich został wybrany Zarząd Klubu: Krzysztof Jagieła – prezes, Przemysław Salaty – sekretarz, Sylwia Borecka – skarbnik. Celem i zadaniem Klubu było szerzenie idei czerwonokrzyskiej na terenie miasta i gminy Nekla, oraz organizacja i pomoc w zbiórkę krwi dla Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Początki zazwyczaj bywają trudne. Pierwszą akcje poboru krwi organizowana przez Klub musieliśmy zorganizować niespodziewanie w Zespole Szkół w Nekli z powodu braku prądu w zespole pałacowo-parkowym, gdzie akcja była planowana. Następne organizowane były w przychodni „Amicor”, a od czasu gdy do Nekli zaczął docierać specjalistyczny ambulans, akcje organizowano przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy oraz NOK-u na ul. Poznańskiej i Wiosny Ludów. Corocznie, Klub od 2007 roku organizuje cztery akcje poboru krwi, które zazwyczaj odbywają się w niedziele. Tylko jedna akcja miała miejsce w sobotę, a w 2011 roku były trzy akcje poboru krwi. Podczas wszystkich akcji zorganizowanych w Nekli, od chwili powstania Klubu HDK, a było ich obecnie 38, zebrano na pomoc dla potrzebującej osoby prawie 400l krwi! Dużo. Jednorazowo każdy krwiodawca może oddać 450 ml. krwi, mężczyzna sześć razy w roku, a kobieta cztery razy. Zarząd Klubu organizował zabawy karnawałowe i andrzejkowe. Organizuje spotkania integracyj-

ne; odbywały się one na terenie OSP Nekla, Gospodarstwa „Hera” w Gierłatowie, Schronisku na Nekielce i obiektach strzelnicy w Nekli. Wyjazdy integracyjne odbyły się jako Pielgrzymki: do Lichenia na Jubileuszowe X Spotkanie krwiodawców i do Niepokalanowa z okazji 75. rocznicy śmierci patrona krwiodawców, św. Maksymiliana Kolbe – Maksymiliady 2016 r. Z okazji Dnia Dziecka odbywają się Zawody wędkarskie dla dzieci krwiodawców i miłośników krwiodawstwa. Klub był współorganizatorem Wielkopolskich, następnie Ogólnopolskich Rajdów Pieszych nad jeziorem powidzkim. Brał udział w Zawodach strzeleckich w Murowanej Goślinie, Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich w Swarzędzu oraz uczestniczył w spotkaniach krwiodawców na terenie województwa: w Słupcy, Swarzędzu, Szreniawie, Poznaniu, Wągrowcu. Klub posiada swoje Logo, oraz stronę internetową prowadzoną na bieżąco przez pana Sławomira Boreckiego. Podczas minionych lat działalności Członkowie Klubu HDK PCK w Nekli uczestniczyli w uroczystościach religijno – patriotycznych. Obecni byli w na Polanie w Janowie, podczas uroczystości w Nekli: 3-maja, 11 listopada, w Syberiadzie, w odsłonięciu miejsc pamięci narodowych. Członkowie Klubu zdobywali medale i puchary na Ogólnopolskich Zawodach i Rajdach. Wielu z nich posiada tytuły „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Tytuł ten pozwala na korzystnie z zakupów w aptekach niektórych leków ze zniżką. Krwiodawca może skorzystać poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jak również w wizytach w gabinetach lekarzy specjalistów. Zarząd Klubu HDK w Nekli obecnie działa w składzie: Przemysław Szalaty – prezes, Danuta Chromińska –wiceprezes, Małgorzata Szalaty –sekretarz, Barbara Cieślik – skarbnik i Dariusz Zagórski – członek Zarządu. W przeciągu minionych lat członkami Zarządu Klubu byli panowie: Jarosław Gątarczyk i Janusz Roszak. Przemysław Szalaty

UWAGA! Materiały do następnego numeru będą przyjmowane do 5 grudnia 2016 roku. Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Jesienne napoje

Jesień na dobre zagościła za naszymi oknami. Chciałabym podzielić się kilkoma pomysłami na rozgrzewające napoje, które świetnie sprawdzą się podczas długich wieczorów. Składniki, które są potrzebne do ich przygotowania działają rozgrzewająco, poprawiają odporność. Warto przygotowywać je profilaktycznie oraz podczas przeziębień.

Napój imbirowy

• imbir korzeń - 2 cm • cytryna - sztuka • pomarańcza - sztuka • miód - łyżka Korzeń imbiru obieramy i ścieramy na tarce (można też użyć praski do czosnku). Dodajemy do dzbanka, wyciskamy sok z wyparzonej cytryny i pomarańczy, następnie kroimy je na plasterki. Wlewamy ciepłą wodę i dodajemy miód (nie do gorącej wody, aby nie stracił swoich właściwości).

Napój malinowy

• ulubiona herbatadzbanek • mrożone maliny szklanka • goździki - 3 sztuki • miód - łyżka • sok z cytryny - 2 łyżki Przygotowujemy ulubioną herbatę, dodajemy rozmrożone maliny, goździki i sok z cytryny. Chwilę przed wypiciem dodajemy miód.

Napój pomarańczowy z chilli

• ulubiona herbata- dzbanek • pomarańcza- sztuka • chilli- szczypta lub mały kawałek świeżej papryczki • cynamon Przygotowujemy herbatę, wyciskamy sok z pomarańczy, dodajemy jej plasterki i przyprawy. Można dodać miód i cytrynę.

Przyjemnych, jesiennych wieczorów z kubkiem ulubionego napoju. Smacznego! Dietetyk Marta Jaskułecka – Wachowiak

STRONA 29


INFORMATOR Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171 Sekretarz p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174 Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187 Kierownik Referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi p. Robert Lewandowski tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Gospodarki Odpadami i Utrzymania Porządku p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Ewidencji Działalności Gospodarczej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183 Referent ds. Księgowości Podatkowej p. Anita Dulska tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184 Inspektor ds. Inwestycji i Dróg Publicznych p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 STRONA 30

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Planowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska p. Jakub Kasperski tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki Inspektor ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177 Referat Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu ul. Wiosny Ludów 2b tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 35 tel. 61 43 73 185 Kierownik Referatu p. Aleksandra Kujawa tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 45 tel. 61 43 73 195 Podinspektor ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia, pożytku publicznego i sportu p. Marta Owczarzak p. Grzegorz Bambrowicz p. Łukasz Mrówczyński tel. 61 4386060 tel. 61 43 86 011 wewn. 35 tel. 61 43 73 185 Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5 tel. 61 4386575, tel. 728 846 092 www.rgk.nekla.eu Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu

Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 997, 112 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 www.wrzesnia.policja.gov.pl

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998, 112 www.osp.nekla.eu

Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753

OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu

Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092

Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl

Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4386081 Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 www.parafia.nekla.pl Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614 Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

112 997 999 998 994 992 991

Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu Przedszkole „Akademia Talentów” w Nekli ul. Irysowa 15, 62-330 Nekla tel. 61 888151615 www.akademiatalentow.net Przedszkole „Mali Einsteini” w Nekli ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla tel. 616792959 www.malieinsteini.com.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 1.800 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ROZRYWKA

Drogi Czytelniku!

1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 1 XII 2016 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. parasol, kubek, książki, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Cegła do cegły, będzie dom”. Nagrodę główną wygrała: Pani Antonina Macioszek z Nekli Zapraszamy do NOK, ul. Wiosny Ludów 2b po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 11/2016  

Przeglad Nekielski 11/2016

Przeglad Nekielski 11/2016  

Przeglad Nekielski 11/2016

Advertisement