Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXIV NR 35/280

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

CZERWIEC 2014 r.

Foto: Waldemar Odrobny

Promocja „Słownika biograficznego wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza” w Nekielce

QR CODE QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl Wygenerowano na www.qr-online.pl

NEKLA NEKLA NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla facebook.com/nekla.eu twitter.com/neklaeu • Święto wszystkich dzieci! • XIX wieczny Dworek w Podstolicach i kobieta... • Obowiązki właściciela wobec psa! • Mistrzostwa Gminy Nekla w Wędkarstwie • 135-lecie Kółka Rolniczego w Targowej Górce • Chodnik w Starczanowie


TEMAT NUMERU

Foto: Waldemar Odrobny

Promocja „Słownika biograficznego wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza” w Nekielce

W upalne popołudnie 7 czerwca 2014r. przed godziną 17:00 zaobserwowano wzmożony ruch pojazdów w kierunku Kościółka w Nekielce. Zewsząd zmierzali goście, by wziąć udział w promocji nowej książki Mariusza Borowiaka, powstałej dzięki staraniom Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Imprezę poprowadził prezes Stowarzyszenia, Jerzy Osypiuk, który powitał zaproszonych gości: potomków bohaterów wymienionych na kartach „Słownika”.

ka, wnuczka kmdra por. Zdzisława Kręgielskiego, bohaterskiego obrońcy Westerplatte. Towarzyszyła jej 9 letnia córeczka. Niespodziewanym akcentem na uroczystości było odkrycie p. Jarosława Górskiego z Wrześni, który odnalazł w słowniku reprezentanta swojej rodziny, kpt. mar. Alfonsa Józefa Górskiego, oficera PMW i obrońcę Helu w 1939 r. Prawie wszyscy, mimo upału, podkreślili uroczystym strojem podniosłą chwilę – oto w niewiel-

pisarzem marynistą Mariuszem Borowiakiem, zdecydował się na podjecie kolejnego wyzwania – i tak doszło do współpracy w dziele tworzenia „Słownika”. Blasku książce dodaje posłowie prof. dra hab. Zbigniewa Pilarczyka, prorektora UAM. Wydawnictwo prekursorskie i wyjątkowe doczekało się realizacji, a od chwili wydania wzbudza coraz większe zainteresowanie świata historycznego i kulturalnego. Wiele ciepłych słów pod adresem autora padło z ust Sebastiana Mazurkiewicza, który wygłosił laudację oraz innych prelegentów, wdzięcznych autorowi za podjęcie tematu i jego śmiałą realizację. Podziękowania złożył również włodarz Gminy, wyróżniając osoby zaangażowane w przygotowanie przedsięwzięcia: redaktora Jerzego Osypiuka, autora okładki Jacka Paplę, wykonawczynię korekty Violettę Nowak oraz Roberta Przybyszewskiego, autora składu „Słownika…” i współwłaściciela Drukarni SPRINT w Ciechanowie, który specjalnie przybył na tę uroczystość. Nie zapomniano

Na uroczystości rodzinę por. mar. Józefa Wojtkowiaka reprezentowali: syn Marian Wojtkowiak z Gdyni z najbliższymi, siostrzeniec Tadeusz Walenczak z małżonką Wandą . Byli również bliscy urodzonej w Czerniejewie Ireny Dybek z domu Wiland: Adam Gatniejewski z córką i wnuczką. Pojawiła się na uroczystości odnaleziona w cudowny sposób na dwa tygodnie przed uroczystością Agnieszka Szysz-

kiej Nekli ujrzało światło dzienne dzieło jedyne w swoim rodzaju. Nasza gmina, położona daleko od morskiego wybrzeża, ujawniła historyczną prawdę o ponad 400 Wielkopolanach, którzy w ciągu dziesięciu wieków związani byli z morzem. Pan Jerzy Osypiuk, miłośnik historii lokalnej – pasjonat i społecznik, współpracując w projekcie „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie” z uznanym

też o darczyńcach, dzięki którym udało się sfinansować projekt. Należą do nich: Mariusz Borowiak, Lucjan Wypych, właściciel „Super Siódemki” - Ogólnopolska Dystrybucja Książek, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” z prezesem Wojciechem Jędraszewskim, Rodzina Gąsiorków z Czerniejewa i panowie Stanisław Mendyka i Artur Wróbel, właściciele firmy APP z Wrześni.

STRONA 2

Podziękowania otrzymały również osoby zaangażowane w realizację projektu „Z Wielkopolski w szeroki świat” : Aldona Kubacka, organizatorka konkursu plastycznego, Krystyna Jagodzińska, organizatorka konkursu literackiego, Radosław Jagieła, administrator strony internetowej NSK informującej o projekcie oraz Waldemar Odrobny, autor wystawy fotografii „Wielkopolscy emigranci, podróżnicy i ludzie morza” i dokumentalista, utrwalający w formie obrazu wszystkie imprezy NSK. Mistrz Borowiak wzruszony był entuzjastycznym przyjęciem efektów jego pasji i wysiłku. Wyróżnił tych, którzy przyczynili się do powstania książki i wręczył upominki. Imprezę uświetnił występ Chóru Kameralnego „Dysonans” pod dyrekcją Kingi Kotlarek. Przepięknymi głosami chór odśpiewał kilkanaście utworów z różnych epok i stylów. Po pierwszej części koncertu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących przedsięwzięciu. W konkursie plastycznym nagrodzono: Patrycję Kubisiak, Magdalenę Stachowiak, Wiktorię Rymarczuk, wyróżniono 15 prac (lista dostępna na stronie internetowej NSK). Prace plastyczne można było podziwiać na specjalnej wystawie. W konkursie literackim zwyciężyła Karolina Goetz z ZS w Brzeźnie, drugie miejsce zajął Szymon Andrzejewski z ZS w Targowej Górce, trzecie – Agata Walkowska z ZS w Zasutowie. Wyróżniono 9 prac (lista na stronie internetowej NSK). Oprócz wartościowych nagród laureaci otrzymali specjalne nagrody w postaci książek „Westerplatte. W obronie prawdy” z dedykacją autora, ufundowane przez Mariusza Borowiaka. Szkoda, że część młodych laureatów nie pojawiła się, by osobiście odebrać nagrody i gratulacje. Po emocjach konkursowych relaksu dostarczyła druga część koncertu, zachwycając kunsztem wykonania i różnorodnością repertuaru. Część oficjalną zakończyły pytania do autora, zapoczątkowane przez przedstawicielkę najmłodszego pokolenia, ciekawego, jaki zawód obrałby pisarz, gdyby… nie był pisarzem. Następnie Mariusz Borowiak zajął się podpisywaniem dedykacji dla gości, którzy otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Słownika”, a czekanie w długiej kolejce uprzyjemniał poczęstunek. Było PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

biegała pomiędzy gośćmi, uzupełniając swoją wiedzę o informacje warte umieszczenia w lokalnej prasie. Niezmordowany p. Waldemar Odrobny chwytał umykające chwi-

Foto: Waldemar Odrobny

wiele okazji do rozmów, pytań, nawiązywania znajomości (choćby z dobrym duchem nekielskiej kultury, p. Anną Kareńską, właścicielką obiektu w Nekielce) czy niezmiernie sympatyczną p. Katarzyną Rodziewicz, właścicielką dworu należącego niegdyś do rodziny adm. Unruga. Czasem efekty spotkań okazywały się zaskakujące: mieszkańcy Leśnej Grobli poznali sąsiadów (przyszłą dziennikarkę, a może pisarkę – Karolinę Goetz z rodzicami), nekielski marynarz kmdr por. Leszek Nowak odkrył, że z wydawcą „Słownika…”, p. Robertem Przybyszewskim z Ciechanowa łączy go… wspólna służba w 9 FOW na ścigaczu 351 ORP „Groźny” . Dziennikarka z „WW”

Mieszkańcy Starczanowa wzięli sprawy w swoje ręce i … sami budują chodnik. Kostkę brukową układają nieodpłatnie mieszkańcy miejscowości. Koszty zakupu materiału zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego w wyso-

le obiektywem aparatu, nadając im nieśmiertelność. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwał nieoceniony p. Jerzy Osypiuk, dzielnie wspierany przez żonę i członków Stowarzyszenia. Wszyscy z przyjemnością oddychali świeżym, leśnym powietrzem i atmosferą Nekielki. W ten miły wieczór, w takim przyjemnym miejscu, wśród życzliwości i zainteresowania obecnych – narodziny „Słownika biograficznego wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza’ stały się faktem. Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu – i zapewne gorzko tego żałują – pocieszam, że książkę można będzie nabyć w dobrych księgarniach, prace plastyczne obejrzeć i literackie przeczytać na stronie interne-

towej projektu http://nsk.nekla.eu/ portal.html. Zapewne też uda się uzyskać autograf Mariusza Borowiaka, który niejeden raz jeszcze odwiedzi Neklę, gdzie został tak życzliwie przyjęty. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, by w naszym mieście kwitło życie kulturalne na wysokim poziomie - z nadzieją, że takich wydarzeń będzie coraz więcej – czego sobie i wszystkim mieszkańcom gminy życzę Violetta Nowak

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nekla

Chodnik w Starczanowie

kości 10 tys. zł. Decyzja o modernizacji chodnika zapadła podczas zebrania wiejskiego we wrześniu ubiegłego roku z inicjatywy sołtysa W. Świdurskiego, radnego

S. Świdurskiego i rady sołeckiej po poznaniu opinii mieszkańców, którzy własnymi siłami postanowili spróbować odnowić zniszczony chodnik. Dzięki temu powstanie bezpieczny komunikacyjny ciąg przez całą wieś. Prace obecnie trwają i każdy na szerokości swojej posesji układa kostkę, a kto nie ma wystarczających sił, może liczyć na pomoc sąsiadów – mówi S. Świdurski. Nie jest to pierwsza inicjatywa prac społecznych w Starczanowie - wcześniej wspólnymi siłami powstał plac zabaw. AM PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w obrębie Opatówko, gm. Nekla, oznaczone, jako: 1. działka nr 49/26 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,0921 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.13.8.2013 z dnia 7 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 37.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 2.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. 2. działka nr 49/30 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,1171 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.14.8.2013 z dnia 7 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 42.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 3.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 22.07.2014 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. STRONA 4

Terminy odbioru odpadów dla Gminy Nekla

w miesiącu VI.2014 roku

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7:30 w dniu odbioru. Miejscowość

Rodzaj odpadu

Miesiąc VI

Nekla – miasto Barczyzna Rajmundowo

komunalne

9, 23

selektywne

10, 24

bio

10, 24

Podstolice Opatówko Zasutowo Gierłatowo

komunalne

11, 25

selektywne

10, 24

bio

10, 24

Gąsiorowo Kokoszki Stępocin Chwałszyce Targowa Górka Madera Mała Górka Racławki Mystki

komunalne

12, 26

selektywne

10, 24

bio

10, 24

Stroszki Starczanowo Nekielka

komunalne

13, 27

selektywne

10, 24

bio 10, 24 Uwaga: W przypadku występowania dni świątecznych w tygodniu pracy, usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy.

Informacja Harmonogram wywozu nieczystości na drugie półrocze 2014 roku zostanie podany w lipcowym numerze Przeglądu Nekielskiego. Harmonogram dostępny będzie również na stronie internetowej www.nekla.eu, na tablicach ogłoszeniowych Gminy i do pobrania w Urzędzie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta

i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Przedszkola w gminie Nekla Już we wrześniu nastąpi otwarcie kolejnego przedszkola na terenie naszej gminy. Przedszkole ,,Akademia Talentów” tym samy dołączy do funkcjonujących już na terenie naszej Gminy czterech przedszkoli: ,,Misia Uszatka” w Nekli, ,,Małych Einsteinów” w Nekli, Przedszkola w Zasutowie oraz w Targowej Górce. W dniu 29 maja 2014 roku Rada Miejska Gminy Nekla podjęła uchwałę mająca na celu ustalenie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Nekla oraz wprowadzenia ulg dla rodziców. Każde z przedszkoli na terenie naszej Gminy oferuje 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach określonych w statucie przedszkola. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą

godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolach. Opłata miesięczna jest obliczana na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego. W przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolach opłata, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim. Ponadto Rada Miejska Gminy Nekla uchwaliła dodatkowe ulgi w opłatach dla rodziców. W przypadku, gdy z usług tego samego przedszkola korzysta dwójka dzieci z tej samej rodziny opłata za drugie dziecko wynosi 0,50 zł, natomiast nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dziecko w przypadku gdy z usług tego samego przedszkola korzysta więcej niż dwoje dzieci z tej samej rodziny. Natalia Łuczak

Za to, że byli Polakami Burmistrz Nekli Karol Balicki, wójt Kołaczkowa Wojciech Majchrzak oraz wójt Kleszczewa 22 maja br. złożyli kwiaty pod pomnikiem w Małej Górce. Uczcili w ten sposób pamięć 25 osób rozstrzelanych przez hitlerowców

22 maja 1941 r. Pretekstem do egzekucji był pożar w gospodarstwie niemieckiego rolnika. Więcej informacji o tym tragicznym wydarzeniu można znaleźć na portalu historia.nekla.eu AM

Sprawozdanie z działań burmistrza

W dniach 3.05.2014 – 29.05.2014 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla uczestniczył w następujących wydarzeniach: 03.05.2014 r. – w obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja 08.05.2014 r. – w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie Wlkp. 08.05.2014 r. – w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza 10.05.2014 r. – w otwartym plenerze malarskim „Dama z perłą” w Dworku w Podstolicach 16.05.2014 r. – w XI Międzygminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków w hali widowiskowo-sportowej w Nekli 17.05.2014 r. – w Pikniku Europejskim zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrześni z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 19.05.2014 r. – w podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 20.05.2014 r. – w podpisaniu aktu notarialnego we Wrześni 21.05.2014 r. – w uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół w Nekli 22.05.2014 r. – w złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanie 25 Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej w Małej Górce 23.05.2014 r. – w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, iż istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla studentów w ramach „Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”. Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015” program adresowany jest tylko dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów po-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

mostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015” Segment I A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl Informujemy, że do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godziny 16-tej) kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12. W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610. STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczone, jako: 1. działka nr 163/17 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1893 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXVII/283/2006 z 27.09.2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego nr 178, poz. 4157 z 22.11.2006 r. Zgodnie z nim działka nr 163/17 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzbrojenie działki obejmuje sieć energetyczną i wodociągową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 51.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 3.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. 2. działka nr 163/18 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1259 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXVII/283/2006 z 27.09.2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego nr 178, poz. 4157 z 22.11.2006 r. Zgodnie z nim działka nr 163/18 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzbrojenie działki obejmuje sieć energetyczną i wodociągową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 34.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 2.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekielka, gm. Nekla, oznaczona, jako: 3. działka nr 225/16 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1032 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00022020/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we STRONA 6

Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, terenów budownictwa jednorodzinnego, obszar działek nr ewid: 225/14, 225/15, 225/5, 225/8, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXVIII/217/2005 z 21.07.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego nr 135, poz. 3785 z 02.09.2005 r. Zgodnie z nim działka nr 225/16 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzbrojenie działki obejmuje sieć energetyczną i wodociągową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 59.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 3.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/.

małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 08.07.2014 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego

W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Droga gminna w Targowej Górce wybudowana

22 maja 2014 roku nastąpił komisyjny odbiór inwestycji pn. Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na działkach nr 157/2, nr 308 i nr 309 oraz przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi – ciągu pieszo – rowerowego na działce nr 154 – nieruchomości położonych w miejscowości Targowa Górka,

gm. Nekla. W pracach odbiorowych brał udział również przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, który nie wniósł żadnych zastrzeżeń do zakresu i sposobu wykonanych robót. Zadanie wykonane zostało przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, a koszt inwestycji to 276 388,87 zł. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości

4-6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zostało zrealizowane dzięki udzielonej w dniu 29 stycznia 2014 roku przez Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w

Warszawie Oddziałem Terenowym w Poznaniu, bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 270 664,45 zł, która zostanie wypłacona Gminie Nekla po weryfikacji złożonego w dniu 5 czerwca br. rozliczenia inwestycji. K.Z.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Starczanowo, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 19/9 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 2,1857 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 605.000,00 zł. Wadium wynosi: 31.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 22.07.2014 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do PRZEGLĄD

NEKIELSKI

udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch. STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

Z prac komisji rady… 27 maja 2014 roku na swym posiedzeniu spotkała się Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, aby zrealizować dwa zagadnienia z przyjętego planu pracy na ten rok. Dotyczyły one działalności istniejących na terenie gminy bibliotek oraz zapoznania się z przygotowaniem szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Na terenie gminy Nekla działają cztery biblioteki, w tym dwie typowo szkolne (Nekla, Zasutowo). Największym księgozbiorem dysponuje Biblioteka Publiczna Miasta

i Gminy Nekla, posiadająca swój punkt filialny w Targowej Górce, który w połączeniu z biblioteką szkolną służy mieszkańcom tego terenu. Wszystkie placówki współpracują ze sobą, organizując wspólne spotkania, konkursy, wystawki, projekty. Poza tym organizowane są kiermasze, spotkania autorskie, pasowania uczniów klas pierwszych na „czytelników”. Mankamentami wszystkich palcówek są braki lokalowe, przestarzały sprzęt komputerowy i nie przystosowanie do obsługi osób nie-

pełnosprawnych. Jedyną biblioteką, która będzie przygotowana do obsługi wspomnianej grupy czytelników będzie placówka publiczna w Nekli, która od nowego roku spełniać będzie te wymogi. Wypożyczalnie biorą udział w wielu przedsięwzięciach, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie tych placówek i zwiększanie oferty dla swoich czytelników. Księgozbiory są na bieżąco uzupełniane, a największą grupę czytelników stanowią dzieci z najmłodszych klas.

Placówki szkolne w gminie Nekla są dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Wszystkie szkoły są po kontroli kuratoryjnej i spełniają wszelkie wymogi pod względem przystosowania sanitariatów, mebli, szatni i sal zabaw. Istnieją jeszcze czasami niewielkie, drobne mankamenty, ale zdaniem dyrektorów, nie będzie żadnego problemu z wyeliminowaniem ich przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przewodniczący komisji Roman Kuszak

Relacja z pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu maju

Radni z komisji rewizyjnej uczestniczyli 27 maja w połączonym posiedzeniu Komisji Rady, aby zaopiniować propozycje projektów uchwał, przyjmowane następnie na XXXIII Sesji RMGNekla, w dniu 29 maja. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. Obrady połączone prowadził zastępca przewodniczącego rady, radny Czesław Kozielski. Tego samego dnia realizując założony plan pracy członkowie komisji rewizyjnej przeprowadzili wizje lokalną boisk powstałych dzięki współfinansowaniu przez Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 85 % całej kwoty tj. 463 714,10 euro. Pozostałą część, 15 % całej kwoty, tj. 81 831,90 euro, Gmina Nekla. Radni przyjrzeli się boiskom w Targowej Górce, Podstolicach oraz Nekli

przy ulicy Dąbrowskiego. Poza członkami komisji rewizyjnej w objeździe uczestniczyli przedstawiciele UMiG Nekla: Anna Mizgajska - zastępca burmistrza, Katarzyna Zaworska - inspektor ds. UE i zamówień publicznych, Jan Trzciński - inspektor ds. inwestycji. Uczestniczył również radny Gerard Grzeszczyk, któremu temat boisk, zwłaszcza przy ulicy Dąbrowskiego jest bardzo bliski. Obiekty te wybrano ze względu na jednostki sprawujące nad nimi kuratelę. Objazd rozpoczęto od obiektu w Targowej Górce, nad którym pieczę sprawują władze tamtejszej szkoły. Boisko znajduje się w nienagannym stanie, co można było zaobserwować, oraz czego można było się dowiedzieć z protokołu przeglądu przeprowadzonego przez pracowników urzędu 07.05 br. Jednym z punktów ze sprawdzenia stanu technicznego jest problem zarośniętego placu

zabaw skrzypem polnym, na ten kłopot rozwiązanie podsunął radny Paweł Tokłowicz, który zaleca zastosowanie mieszanki siarczanu amonu z podwójną dawką środka Randap. Kolejnym obiektem, który odwiedzili radni było boisko w Podstolicach, znajdujące się pod opieką tamtejszej sołtys. Tutaj sprawa miała się nieco inaczej, gdyż zaobserwowano niewielkie akty wandalizmu. Pomimo tego, iż widać, że mieszkańcy dbają o obiekt, znajdują się niestety jednostki niweczące te starania, co można było zaobserwować poprzez ubytki w opłotowaniu, braki elementów ławek, zniszczonej zieleni. Na koniec radni przyjrzeli się obiektowi przy ulicy Dąbrowskiego, którego stan pozostawia wiele do życzenia, nie tyle boiska co części rekreacyjnej. Niestety, obiekt ten pozostaje bez wyznaczonej jednostki sprawującej nad nim stały dozór, o co komisja zło-

żyła wniosek. Radny Grzeszczyk przedstawił pomysły pozwalające na ulepszenie obiektu m. in. zawieszenie siatki uniemożliwiającej piłce przelot z boiska w część rekreacyjną oraz zmniejszenie ilości piasku, aby ten nie wysypywał się na drogę. Radni wraz z urzędnikami zastanawiali się nad przeniesieniem znajdującej się w tym punkcie altany w miejsce, gdzie byłaby bardziej użyteczna. Wszystkie wnioski, pomysły, zalecenia radnych zostały przekazane na ręce obecnych urzędników. W miarę posiadania środków finansowych gromadzonych jako fundusz utrzymywania rezultatów projektu będą wykonywane bieżące remonty i uzupełniane zgłaszane braki. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mateusz Kubiaczyk

Sprawozdanie z posiedzenia połączonych Komisji i XXXIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla 27 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej Gminy Nekla. Radni zaopiniowali pozytywnie dziewięć projektów uchwał przygotowanych na XXXIII Sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. W punkcie „wolne głosy i wnioski” poruszono następujące sprawy: - przewodniczący Rady Stefaniak pytał: na jakiej podstawie Zakład Gospodarki Komunalnej pobiera opłaty?; - radny Kozielski zgłosił niedrożny rów na ul. Średzkiej w Targowej Górce; radny Grzeszczyk wnioskował o lustro na ul. Sikorskiego oraz prosił o odnowienie wiązarów w hali sportowej; - radny Wojciechowski prosił o zwrócenie uwagi na poruszanie się pieszych na ul. Wiosny Ludów (po ulicy zamiast chodnikiem); - radny Kubiaczyk prosił o lustro na ul. Dworcowej; - radny STRONA 8

Kuszak prosił o utwardzenie pobocza od ronda w kierunku ul. Sienkiewicza i pytał na jakim etapie jest przyłącze kanalizacyjne; - radny Bandosz zwrócił uwagę na ruchome płyty chodnikowe na ul. Wrzesińskiej; - radny Tokłowicz zwrócił uwagę na wyrwę na ul. Poznańskiej i prosił o wykoszenie rowów na ul. Wiosny Ludów. W dniu 29 maja 2014 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Sesja rozpoczęła się od powitania zebranych przez przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla Adama Stefaniaka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej Sesji Rady Zastępca Burmistrza Anna Mizgajska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności burmistrza. Pani Janaszak – Staszak dokonała

oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Nekla. W dyskusji głos zabrali radni Kozielski i Kuszak, po czym radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 1/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mała Górka na lata 2014-2021; 2/zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nekla; 3/trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania

udzielonej dotacji; 4/ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nekla; 5/ zmiany uchwały Nr VI/ 57/ 2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Nekla; 6/ zmiany uchwały nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych Gminy Nekla; 7/ ustalenia opłat za korzystanie z sal sportowych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Nekla; 8/ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekla; 9/ zmian w uchwale budżePRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE towej Gminy Nekla na rok 2014; W punkcie interpelacje i zapytania radnych i sołtysów poruszono następujące sprawy: sołtys Maścibroda prosi o naprawę dziur na drodze gruntowej w Chwałszycach do posesji nr 10 oraz zebranie burty przy drodze; sołtys Musielak pyta: czy jest przewidziane równanie dróg? Przewodniczący Rady Stefaniak poinformował, że zostało wysłane pismo wyjaśniające do Pana Jagieły. Odpowiedzi na przedstawione sprawy udzielił burmistrz Karol Balicki. W wolnych głosach: Radny Kozielski poinformował o Mistrzostwach Polski Parlamen-

tarzystów i Radnych w Gorlicach. Przewodniczący Rady Stefaniak odczytał podziękowanie za datki finansowe radnych na Olimpiadę Przedszkolaków w Nekli oraz poinformował o organizowanym w dniu 13 czerwca 2014 r. spotkaniu z okazji Dnia Samorządowca. Radny powiatowy Balcerzak przekazał informacje powiatowe, między innymi: o powiatowej akcji letniej w Dźwirzynie, utylizacji eternitu, budowie szpitala powiatowego. Na tym zakończono XXXIII Sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. Czesław Kozielski

Nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nekla. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§1 Zatwierdza się z dniem 1 lipca 2014 roku: 1) taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,56 zł + VAT łącznie brutto 2,76 zł za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Nekla, 2) taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 5,14 zł + VAT łącznie brutto 5,55 zł za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nekla. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA Zawiadamiamy mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, że w czwartek, 26 czerwca 2014 roku o godz. 17.00 w Nekielskim Ośrodku Kultury w Nekli, ul. Poznańska 25 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla VI kadencji. UWAGA: OBRADY POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA SĄ JAWNE. MOGĄ IM PRZYSŁUCHIWAĆ SIĘ MIESZKAŃCY GMINY

Zaproszenie na dyżur doradczy dotyczący Podmiotów Ekonomii Społecznej Szanowni Państwo, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” serdecznie zaprasza na dyżur doradczy w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej w gminie Nekla. Dyżur odbędzie się w dniu 27.06.2014 w Nekielskim Ośrodku Kultury, przy ul. Poznańskiej 25 w godzinach 10.00-14.00. Doradztwo przeznaczone jest dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem stowarzyszenia, fundacji, bądź podmiotu ekonomii społecznej takich jak Spółdzielnia Socjalna, Klub Integracji Społecznej czy Centra Integracji Społecznej. Skorzystanie z doradztwa jest bezpłatne. W ramach naszych usług dla grup zorganizowanych oferowany jest też darmowy cykl szkoleń z powyższych tematów. Zainteresowanych prosimy o kontakt (Mieszko Pospiech, tel. 530 435 131, e-mail: mieszko.pospiech@barka.org.pl). Zapraszamy! Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

Oczyszczanie lasu z niewybuchów 14 maja 2014 roku w kompleksie leśnym w Nekielce miało miejsce szkolenie zorganizowane przez KWP w Poznaniu, Nieetatową

przedstawili sposób oznaczenia kompleksu leśnego na terenie którego dokonuje się jego oczyszczania z niewypałów i niewybuchów.

Grupę Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz 2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu. W szkoleniu tym wzięli udział funkcjonariusze Starzy Leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo oraz Leśniczy z terenu gminy Nekla. W trakcie trwania szkolenia żołnierze z Wojskowego Patrolu Oczyszczania z Inowrocławia

Następnie zasady bezpieczeństwa i postępowanie z odnalezionym niewypałem. Ponadto funkcjonariusze policji przedstawili współczesne urządzenia i materiały wybuchowe. Omówiono ponownie zasady bezpieczeństwa i algorytmy postępowań na wypadek ujawnienia pozostałości po II Wojnie Światowej czy też współczesnych materiałów wybu-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

chowych. Wojsko wykorzystując obecność funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli kompleks leśny, gdzie odbywało się szkolenie, dokonało oczyszczenia wyznaczonego terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W wyniku podjętych działań żołnierze wydobyli z ziemi łącznie 35 szt. pocisków artyleryjskich (18 szt. 88mm ppanc., 12 szt. 76 ppanc., 5 szt. 37mm ppanc.) oraz 28 szt. zapalników. Wszystkie wymienione przedmioty zostały

przez nich załadowane do specjalnie do tego przystosowanego samochodu ciężarowego a następnie przewiezione na poligon i zdetonowane. Tego typu szkolenie miało na celu podwyższenie stanu świadomości obecnych osób z jak niebezpiecznymi urządzeniami mają do czynienia podczas podejmowanych przez nich działań, a także jakie skutki może mieć niewłaściwe z nimi postępowanie. Tomasz Lech

STRONA 9


WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

WYDARZENIA STRAŻACKIE

3 maja druhowie z Gminy Nekla brali udział w pochodzie ulicami Nekli zorganizowanym z okazj uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz dnia strażaka 4 maja - imieniny św. Floriana patrona zawodów wiążących się z ogniem strażaków, piekarzy, kominiarzy i hutników. 6 maja druhowie naszej jednostki odwiedzili dzieci z przedszkola „Mali Einsteini”. Najmłodsi mogli obejrzeć sprzęt strażacki, a nawet spróbować własnych sił w „byciu strażakami”.

7 maja nekielscy druhowie odwiedzili przedszkolaków z „Misia Uszatka”. Tego samego dnia zostaliśmy zadysponowani do pożaru domu w Stępocinie. Zadaniem druhów było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym oraz oczywiście ugaszenie ognia. W działaniach uczestniczyły dwa wozy OSP Nekla, OSP Targowa Górka oraz trzy wozy z PSP Września.

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY 10 maja w kościele pw. św. Michała w Targowej Górce, kapelan gminny strażaków z gminy Nekla ks. Sławomir Stronka przewodniczył mszy świętej w intencji strażaków z OSP Targowa Górka i OSP Nekla. W mszy św. uczestniczył burmistrz Nekli Karol Balicki.

17 maja w Turku odbyły się obchody Wojewódzkie Dnia Strażaka. Strażakiem roku w Wielkopolsce został Andrzej Kruszczak z OSP Wrąbczynek. Działaczem roku został Andrzej Szymczak z OSP Broniszewice, a najlepsze OSP roku 2013 wybrano OSP Kębłowo. 23 maja we Wrześni odbyły się obchody Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Mszy św. w intencji druhów OSP i PSP z powiatu wrzesińskiego przewodniczył kapelan powiatowy ks. Mirosław Stawicki. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy OSP Nekla. Strażakem roku w powiecie został druh Andrzej Kruszczak za uratowanie dziecka z płonącego domu. Działaczem OSP roku 2013 został Andrzej Glapiński z OSP Czeszewo. Za najlepszą OSP wybrano OSP Kołaczkowo. Tego samego dnia druhowie OSP Nekla odpowiedzieli na prośbę proboszcza naszej świątyni ks. Wojciecha i uprzątnęli kościół z pajęczyn zalegających pod kopułą kościoła przed przyjazdem do Nekli arcybiskupa Henryka Muszyńskiego na uroczystość bierzmowania. 24 maja nekielska OSP została wezwana do wypadku na autostradzie A2. Wezwanie okazało się fałszywe i strażacy powrócili do remizy. 28 maja po południu w skutek ulewnych deszczy wezwani strażacy wypompowywali wodę z piwnicy w domu przy ul. Dworcowej. Tego samego dnia po godz. 19 druhowie z naszej jednostki zostali zadysponowani do usunięcia z jezdni powalonego drzewa. Miało to miejsce na drodze powiatowej w Stroszkach.

1 czerwca Poczet Sztandarowy OSP Nekla uczestniczył w naszym kościele we mszy św. prymicyjnej ks. Michała Szalaty. Maciej Izydorczyk PODZIĘKOWANIA Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli pragnie gorąco podziękować panu Przemysławowi Frąszczak za bezinteresowne wypożyczenie strażakom ław i stołów na uroczystość Dnia Strażaka. STRONA 10

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Obowiązki właściciela wobec psa! Właściciel psa dużego czy całkiem maleńkiego zobowiązany jest nie tylko zapewnić opiekę zwierzęciu, ale również zobowiązany jest tak sprawować tę opiekę, aby zwierzę nie stanowiło, przede wszystkim, zagrożenia bezpieczeństwa. Do podstawowych obowiązków należy stały i skuteczny dozór. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego psy powinny być prowadzone na smyczy i dodatkowo w kagańcu, jeśli pies jest rasy uznanej za agresywną lub gdy może stanowić zagrożenie. Psy powinny być zwalniane z uwięzi tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że właściciel może sprawować nad zwierzęciem opiekę. Nieczystości pozostawione przez psa na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być sprzątnięte przez właściciela. Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada, na właściciela psa, obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności. Należyte sprawowanie opieki to także stworzenie odpowiednich warunków bytowania zwierzaka. Zapewnienie karmy, wody do picia i umożliwienie ruchu. Zabronione jest trzymanie psa na uwięzi , dłużej niż przez 12 godz. Łańcuch nie może być także krótszy niż 3 m. Wiele kwestii dotyczących utrzymania i odpowiedzialności właścicieli zwierząt regulują przepisy. Wiele z tych zapisów budzi szereg dyskusji. Najistotniejsza jest jednak nasza odpowiedzialność zarówno wobec naszego przyjaciela- jednego z braci mniejszych jak i wobec ludzi. Poniżej wyciąg z aktów prawnych, dotyczący obowiązków dla osób posiadających zwierzęta Wyciąg z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 tekst jednolity) Art. 9. 1. „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je PRZEGLĄD

NEKIELSKI

przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.” Art. 9. 2. „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.” Art. 10a. 3 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” Art. 10a. 4 Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.” Wyciąg z uchwały Nr XXXI/263/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla. ROZDZIAŁ VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. § 13 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. § 14 Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 1) w odniesieniu do psów: a) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu - w nałożonym kagańcu; 2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: a) stały i skuteczny dozór; b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

c) zwolnienie przez właściciela nier u ch om o ś c i psów ze smyczy, na terenie nieruchomości, może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; d) natychmiastowe usuwanie, przez prowadzącego zwierzę, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników; e) niedopuszczanie do uporczywego zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 3) postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Wyciąg z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2013.482 j.t. z późniejszymi zmianami) Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Wyciąg z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 tekst jednolity) Art. 10a. 3 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” Art. 10a. 4 Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.” Grażyna Sodkiewicz

KLESZCZE, PCHŁY I INNE INSEKTY Zwierzętom najbardziej dzisiaj potrzebny jest ruch. Wiele problemów, które powstają przy wychowaniu zwierzaków bierze się właśnie stąd, że zwierzęta mają za mało fizycznej aktywności i przez to niszczą nie tylko domowe sprzęty, ale też budy i kojce. Zwierzaki muszą przecież wydatkować zgromadzoną energię. Trzymanie psów na łańcuchu jest niezgodne z prawem, podobnie jak trzymanie psów w małych kojcach. Wiadomo zresztą, że tego rodzaju praktyki, powodują, że zwierzęta robią się agresywne i bardzo kłopotliwe w ułożeniu. O ile koty nie lubią spacerów na smyczy i w zasadzie trzeba bawić się z nimi w domu, o tyle dla psa nie ma bardziej atrakcyjnej rzeczy niż spacer. Przed takimi wypadami jednak trzeba zadbać o ochronę naszych zwierząt- powin-

ny zostać zabezpieczone od ugryzień kleszczy i innych pasożytów, w tym pcheł. Spektrum dostępnych środków jest duże: obroże przeciw pasożytom, środki, które aplikuje się skórę, lub takie, które są podawane doustnie. Ukąszenia kleszczy są niebezpieczne nie tylko dla psów, ale także dla ludzi. Mogą powodować poważne choroby: boreliozę czy babeszjozę. Są to schorzenia bardzo trudne w leczeniu i równie niebezpieczne dla zwierząt jak i dla ludzi. W przypadku naszych podopiecznych, niestety są to zwykle choroby śmiertelne. Dlatego właśnie ochronę u zwierząt trzeba stosować cały rok, bo już wiosną jeśli tylko robi się trochę cieplej, pajęczaki zaczynają poszukiwać żywicieli i atakują. Hanna Mamzer STRONA 11


ECHA MIESZKAŃCÓW

12 Spotkanie klasowe -1953 rocznika Zmieniło się nasze odbicie w lustrze I prozy życia skutki niechciane Lecz w sercach wciąż iskrzą lata młodzieńcze Stąd nasze po latach 12-te spotkanie Z głębi serca składam skromniutkie życzenia Byśmy byli zdrowi i marzeń ziszczenia Oraz wszelkiego spełnienia. Pozdrawiam Maria M. Takie życzenia zostały wpisane w mini książeczkę seria „Perełki”-Najlepsze życzenia, którymi zostali obdarowani uczestnicy spotkania. I znowu w ciszy serca szkolny dzwonek nas gromadzi i nadejdzie ten dzień, że smutki i zwątpienia odchodzą w cień nawet choróbka łagodnieje i my młodszymi się stajemy jak w koleżanek i kolegów twarze spojrzymy -ale już zmienione życiem, troskami dnia codziennego oraz naszego dzieciństwa jakie ono było? Jaki i też upływem lat -tak jak górski potok płynący.

Dla nas to dziś - mamy siebie: Krysia, Marysia, Ela i Gercia oraz Zdzichu, Franek i Aloś i jeszcze wiele imion by się pisało - co nasza dzielna Terenia całe te bractwo w kupkę zwerbowała i w kawiarence Latte na lekcję pozapraszała, bo i w naszym miłym gronie gościliśmy i to już 2 raz naszą Panią Szafarkównę Danutę, która sprawdziła obecność i mieliśmy przyjemność porozmawiać o tych i innych sprawach i wspomnienia ze szkolnej ławy, nasze harce, i że trochę nygusami byliśmy i nauka nie wchodziła, a chłopców niekiedy też rączka swędziała jak z linijką spotkanie miała i dobrze było! A teraz co by to było-co? No cóż coraz nas mniej w 2013 r. pożegnaliśmy śp. Krystynę i Józefa i wspomnieliśmy o tych, co już są po drugiej stronie życia-wieczne spoczywanie daj im Panie. Ale życie trwa i na tą cześć wznosimy toast lampką szampana, sączymy kawusię i ciacho do tego i jak za-

wsze do zdjęcia się szykujemy i nie tylko, bo u nas leci nie jedna piosenka -bo klasa lekcję śpiewu miała i z niego ocena na świadectwie była. Pomału zbliżamy się kończąc spotkanie żegnamy się i....i do zobaczenia daj Boże za rok. Jak można było zauważyć, przybyłym podoba się Nekla, co rok coś no-

wego widzą i my też cieszymy się z tego i by tak dalej było i „Nekla była na każdą pogodę”-bis.... Jak również Serdecznie pozdrawiamy czytelników „P N” i mieszkańców Nekielskiej Gminy i życzymy im wszystkiego dobrego w imieniu uczestników spotkania i własnym dziękując za uwagę--wachu...

Echa ......Syberiady Historią ta sprawa już się stała i wspomnieniem, że „Głaz Sybiru” a przy nim rondo „Zesłańców Sybiru „ 30 Marca 2014 r. w Nekli ku chwale polskim męczennikom sybiru poświęcone zostało, że i też z Nekielskiej Ziemi i nie tylko polska ludność na Sybir była zsyłana. Z wielką przyjemnością dowiaduję się od osób, że Syberiada była wspaniała i uroczysta i dobrze zorganizowana i że nawet pogodę fajną mieliśmy-wyproszoną. Oraz że coś dobrego było zrobione dla lokalnej społeczności i nie tylko, lecz na skalę powiatu a nawet województwa i przy okazji uczcić pamięć i oddać Hołd Polakom, który taki los zgotował sąsiad ze Wschodu-brat Rus. Uroczysta Msza św. a poniżej Marsz Pamięci Sybiru udający się pod rondo „Zesłańców Sybiru” w asyście pocztów sztandarowych jak i też Orkiestry Dętej i miłych pomponistek, co dodawało powagi i szacunku. My tu-Oni tam, jak w tej piosence „Biały Krzyż” tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad Wraca dziś Pamięć o tych których niema ? ....-ale będzie ten Głaz! Niech, więc ten Głaz i te rondo „Zesłańców Sybiru” będzie tym VOTUM dla wszystkich męczenników sybiru, a Historia i społeczeństwo pamiętało.... Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.. Wisława Szymborska cóż -wdzięczny jestem w imieniu sybiraków władzom nekielskim, że po latach została spełniona prośba STRONA 12

i dumni jesteśmy z tak wspaniałych znaków pamięci, które zrobiło duże wrażenie na obecnych i nie milkną słowa, które się miło słyszy że było b.dobrze. W pielgrzymce sybiraków do Grodzca k/Opola-Sanktuarium M.B.Sybiraków i na Jasną Górę to już 25-ta pielgrzymka, uczestniczyli ci co byli w Nekli że było coś fajnego. A tam w Częstochowie sybiracy dają dowody oddania i poświęcenia Polsce-wołając... Ojczyzno nasza -niech nie zabraknie nam sił, aby Cię kochać Niech nie zabraknie nam sił, aby Ci wiernie służyć, Niech nie zabraknie nam sił, aby Cię z Bożą pomocą, stale odmieniać i umacniać. J.M Z przykrością zauważamy, że na początku w pielgrzymkach bywało około 100 pocztów i tłum sybiraków przed szczytem - a ostatnio 25 Pocztów i może 500 sybiraków, o czym to może świadczyć?-To kolej rzeczy, która postępuje. Jeszcze raz i nie ostatni może, dziękuję władzom Nekli, burmistrzowi Nekli i Kostrzyna oraz innym osobom, którzy przyczynili się do uświetnienia patriotycznej uroczystości by wypadła godnie i z honorem-swój ukłon kieruję Wam Poczty Sztandarowe, Tobie Orkiestro bez Ciebie by smutno było-a tak to było z pompą i te miłe pomponistki uśmiechnięte, to było coś. Bozia pogodą nas uraczyła, wielebnym księżom za Mszę św. i poświęcenie Znaków Pamięci -Bóg zapłać. Podziękowań nigdy nie za dużo-więc wszystkim delegacjom,

harcerzom za wartę honorową, Ośrodkowi Kultury-dzięki. Wielkie wrażenia zrobiła część artystyczna ze Szkół Zasutowa i Nekli-piękny i na czasie dobrany temat, co czyniło całość z wystrojem i dekoracją niepowtarzalny klimat, którego nie w sposób opisać, to trzeba było być i w to się wczuć sercem i duszą, a i jeszcze pamięć „Tamtych Dni”, muszę się przyznać, że wielu swych łez nie szczędziło. Dziękujemy za te miłe wzruszenia! Dla Was Drogie dzieci była to żywa lekcja historii, która w Was będzie trwać, daliści z siebie to coście mogli dać miłego i przyjemnego za to Wam stokrotne dzięki, jak i też waszym Paniom, co Was tak pięknie przygotowali. Tobie Wrzosie też i p.Jurkowi -dzięki za „Marsz Sybiraków” i „Włóczęgę”-Brawo! Kończąc pragnę jeszcze podziękować Wam darczyńcy i wykonawcy Panom Bogdanowi Nawrockiemu i Markowi Kubiaczykowi za tak

piękny Znak Pamięci-Głaz Sybiru.Bog zapłać i dzięki stokrotne. Wszystkim, którzy wspierali mnie i pomagali w tak szczytnym celu z serca gorąco dziękuję, jak i też tym, co swą obecnością zaszczycili Syberiadę. Już 20-lat kieruję Kołem Sybiraków Kostrzyn w ciężkich niekiedy wzmaganiach wspiera mnie bliskie sercu osoba oraz dzieci a teraz wnuczęta i za to im dziękuję. A czytelników „Przeglądu Nekielskiego” i Was Szanowni mieszkańcy Nekielskiej Ziemi serdecznie pozdrawiam w imieniu sybiraków, rodziny sybirackiej i własnym z szacunkiem Czeslaw Szalaty Następne już skromniejsze spotkanie przy Głazie Sybiraków około 17 Września tj. Dzień Sybiraka i Sowiecka napaść na Polskę po uzgodnieniu z władzami Nekli i Sybiraków będzie podany czas w „P N” i”WW”

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ECHA MIESZKAŃCÓW

Wycieczka na Morawy 13 maja 2014 roku o godz. 3.00 dziewiętnastoosobowa grupa turystów wyruszyła z Targowej Górki na wycieczkę do Czech i Wiednia. O godz. 7.30 spotkaliśmy się z przewodnikiem w restauracji „Nad wodospadem” w Kłodzku. Po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy w dalszą drogę. Do Czech wjechaliśmy w Boboszowie i udaliśmy się w kierunku jaskiń „Morawski Kras” i „Skalni Mlýn”. Zwiedziliśmy jaskinię Punkevni. Do jaskini podjechaliśmy kolejką. W trakcie zwiedzania dodatkową atrakcją był rejs łodzią po podziemnej rzece i wjazd kolejką linową na taras widokowy nad Przepaścią Macochy. Następnie zwiedziliśmy jaskinię Katarzyńską z przepięknymi naciekami stalaktytów i stalagmitów. Po zwiedzeniu jaskiń pojechaliśmy do Mikulova – miejsca noclegowego. Po kolacji mogliśmy podziwiać piękno miasta podczas spaceru. W drugim dniu udaliśmy się do Wiednia, gdzie z przewodnikiem poznawaliśmy piękno naddunajskiej stolicy. Poznaliśmy rezydencję Habsburgów, Katedrę Św.Szczepana, Operę Wiedeńską, parlament, ratusz, uniwersytet, Pałac Schönbrunn – obiekt UNE-

SCO oraz przepiękne ogrody cesarzowej Sissi i jej męża Franciszka Józefa, zespół pałacowo-parkowy w stylu francuskim. Następnie udaliśmy się na wzgórze Kahlenberg – miejsce rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej, skąd podziwialiśmy piękną panoramę miasta. W trzecim dniu udaliśmy się do Brna – stolicy Moraw. Zwiedziliśmy kościół Św.Jakuba, Katedrę Św.Piotra i Pawła, Rynek Główny i Stary Ratusz, a także Kryptę Kapucynów (mumie). Następnie przejechaliśmy do Slavkova, gdzie

zwiedziliśmy miejsce dowodzenia Napoleona podczas bitwy zwanej Austerlitz. Ostatnim zwiedzanym miejscem w tym dniu był Lednicko-Valtický Areał – park wpisany na listę UNESCO. Mogliśmy podziwiać piękny pałac, pospacerować po parku i podziwiać piękno przyrody. W czwartym dniu po śniadaniu opuściliśmy Mikulov i udaliśmy się w drogę powrotną. Zatrzymaliśmy się w Ołomuńcu, gdzie zwiedziliśmy Rynek Górny i Rynek Dolny, Ratusz, Katedrę Św.Wacława oraz Kolumnę Ma-

ryjną wpisaną na listę UNESCO. Po zwiedzeniu zabytków Ołomuńca udaliśmy się w drogę do Polski. W Kłodzku w restauracji „Nad wodospadem” zjedliśmy obiad i pożegnaliśmy się z przewodnikiem. Ok. godz. 22.00 zadowoleni z bogactwa informacji przekazanych nam przez przewodnika oraz widoku przepięknych budowli i pięknej przyrody wróciliśmy do domu. Już myślimy nad kolejną trasą wycieczki. Czesław Szalaty

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił… uśmiechając. Przejechała kobieta rowerem. Pies zaszczekał bezgłośnie. Czy ja wciąż tu jestem? Nikt mnie nie widzi! Nikt za mną nie płacze… Ja idę prosto przed siebie I nie oglądam się za siebie.” Wychowawczyni wspomina taką historię: „Kiedyś na wycieczce szkolnej (chyba w Zakopanem) wieczorem, gdy chłopcy broili, zastałam Michała klęczącego przy łóżku i odmawiającego pacierz. Wykazał się odwagą, nie wstydził się modlić – zrobiło to na mnie wielkie 31 maja 2014 r. w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie Michał Szalaty przyjął święcenia kapłańskie, a dzień później, 1 czerwca, odprawił w naszym kościele mszę świętą prymicyjną. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że już trzeci uczeń z naszej szkoły – po księdzu Mikołaju w 2003 r. i księdzu Arturze w 2007 r. – będzie nam „głosił dobrą nowinę”. Michał był naszym uczniem przez 6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum. Pamiętamy go jako chłopca wyjątkowo wrażliwego, spokojnego i kulturalnego. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

wrażenie.” Mimo to zaskoczyła nas decyzja Michała, że po maturze wybrał drogę kapłaństwa. To nie była łatwa i prosta droga; był czas przemyśleń, wahań i prób. Wytrwał, doszedł do celu! Księże Michale, towarzyszyliśmy Ci życzliwym słowem i modlitwą, jesteśmy z Tobą, gdy przy ołtarzu modlisz się, będziemy myślą przy Tobie zawsze… Pamiętaj o nas. Panie Boże, błogosław księdzu Michałowi, który będzie niósł ludziom Nadzieję -nauczyciele Zespołu Szkół w Nekli

Kochał ludzi i książki, czytał wiersze i uczył się ich na pamięć. Sam też pisał… Poetyckich wędrówek po świecie i wrażliwości na piękno słowa nauczyła go mama. Michał chętnie pomagał innym, udzielał się w samorządzie szkolnym i gazetce uczniowskiej, gdzie ukazywały się jego wiersze. Został zaproszony na Lednicką Wiosnę Poetycką… W jednym z wierszy mówił o samotności czternastolatka i poszukiwaniu własnej drogi: „Przeszedł mężczyzna, ironicznie się STRONA 13


Z KULTURĄ NA TY

XIX wieczny Dworek w Podstolicach i kobieta - wzór piękna, natchnienia i muza dla artystów

„Jeżeli chcesz wiedzieć, co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią.” Oscar Wilde

Drugi otwarty plener malarski „Dama z perłą” dla mieszkańców gminy Nekla odbył się 10 maja 2014 r. w zabytkowym XIX wiecznym Dworze w Podstolicach – w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim, dzięki uprzejmości i gościnności właścicielki tego obiektu Pani Anny Kareńskiej. Budynek, stuletni park ze stawem, oaza ciszy, spokoju i piękna to wymarzone miejsce na plener. Niestety, pogoda z natury potrafi płatać figle, dlatego uczestnicy pleneru (ze względu na niską temperaturę na zewnątrz) zmuszeni byli tworzyć tylko we wnętrzu

wanie się techniką. Twórczej i efektywnej pracy towarzyszyło skupienie, ogromne zaangażowanie, rozmach malarski i wyjątkowa atmosfera, którą to Wy Państwo stworzyliście. Dziękuję! Na szacunek zasługuje praca modelek – Izabeli Bandosz, Małgorzaty Kubiaczyk, Magdaleny Rytter, choć z pozoru mogła wydawać się łatwa, to w bezruchu, w ciężkich strojach barokowych z konstrukcjami wymagała od pań ogromnej cierpliwości i wytrwałości. Plener stworzył także okazje do wymiany myśli, poglądów artystycznych, poszerzył umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie techniki

dworu. Stylizowane wnętrza - każde o odrębnym charakterze i klimacie, piękne modelki w strojach barokowych, zrekompensowały niedosyt pracy na świeżym powietrzu i przeniosły wszystkich w klimat minionej epoki. Uczestnicy pleneru mieli do wyboru scenerie – trzy wnętrza pokojów gościnnych z centralnie usytuowanymi modelkami na pierwszym planie, uwzględniające światło, modelujące bryłę. Krótką historię dworu, anegdoty związane z wizytami i występami wielkich artystów polskich w tym miejscu opowiedziała właścicielka obiektu Pani Anna Kareńska. Natomiast wstępem do pracy twórczej była prezentacja na temat „Wizerunek kobiety w malarstwie wybranych epok” przedstawiona przez organizatora pleneru. Niełatwy temat (postać, wnętrze, światło, technika pracy) nie przeszkodziły w realizacji zakładanych celów. Każdy z 21 uczestników wykazał się indywidualnym podejściem do tematu, począwszy od wyboru motywu poprzez kompozycję (kadr) i sprawne posługi-

malarskiej; uczył uczestników wnikliwej obserwacji i analizy rzeczywistości - świadomości zmienności światła i czasu, czyli elementów, które należy włączyć w proces tworzenia dzieła. Kształtował także postawy kreatywne, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej, rozwijał inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczestników poprzez własną aktywność twórczą; dał możliwość poznania bardzo atrakcyjnego, zabytkowego Dworu w Podstolicach, a także przyrody w kontekście pejzażu. Na sukces takiego przedsięwzięcia składa się bezinteresowna praca i zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Magdaleny Mitkowskiej nauczycielki ZS w Nekli za pomoc w organizacji i opiekę podczas pleneru, za wypożyczenie strojów dla modelek, Panu Markowi Wasiakowi za dokumentację fotograficzną przebiegu całości pleneru. Pani Annie Kareńskiej za bezpłatne udostępnienie i możliwość korzystania z pomieszczeń dwo-

STRONA 14

ru, za życzliwość i serdeczność w stosunku do wszystkich uczestników pleneru oraz zaproszenie do przygotowania wernisażu prac poplenerowych dnia 14 czerwca 2014r. o godzinie 17. 00 w kościele poewangelickim w Nekielce (neogotycki kościół w powiecie wrzesińskim wpisany do rejestru zabytków w 1999r.). W tegorocznym plenerze udział wzięli pani/pan: Aleksandra Kujawa - Dyrektor Nekielskiego Ośrodka Kultury, Anna Czyżewska - Dyrektor Przedszkola „Mali Einsteini” w Nekli, Marek Lewandowski, Izabela Brzychcy, Małgorzata Kaminiecka, Mariusz Filewicz, Tomek Wsolak, Teresa Tomys, Katarzyna Wojtkowiak, Iwona Koralewska, Katarzyna Kulczak, Longina Izydorczyk, Patrycja Lisiecka, Małgorzata Wiśniewska, Dorota Hekert, Zuzanna Urbaniak, Aleksandra Zaworska, Martyna Kusztal, Wiktoria Rymarczuk, Monika Szczygieł, Kalina Mitkowska, Magdalena Mitkowska, Marek Wasiak, Izabela Bandosz, Małgorzata Kubiaczyk, Magdalena Rytter, Aldona Kubacka. Dziękuję także: Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla - Panu Karolowi Balickiemu za możliwość realizacji pro-

jektu, wsparcie i pomoc. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nekli - Panu Robertowi Andrzejczakowi za wsparcie i pomoc w organizacji pleneru. Inspektorowi ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego Pani Annie Mantorskiej za pomoc w realizacji projektu. Dyrektorowi NOK Pani Aleksandrze Kujawie za wypożyczenie sztalug. Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli Panu Arkadiuszowi Pawlakowi za transport sztalug. Dyrekcji Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie za wypożyczenie strojów barokowych. Panu Wiesławowi Marszałkowskiemu za przygotowanie sprzętu plenerowego i wszystkim pozostałym osobom, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska, a wspomogli organizację pleneru. DZIĘKUJĘ! Do zobaczenia na wernisażu 14 czerwca 2014r. w kościółku w Nekielce Aldona Kubacka wiceprezes NSK

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nekla

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Foto: Kamil Mariusz Biegański

135-lecie Kółka Rolniczego w Targowej Górce

8 czerwca br. Kółko Rolnicze Targowa Górka w Targowej Górce świętowało 135. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji w kościele pw. św. Michała Archanioła uroczystą mszę św. odprawił ks. Sławomir Stronka, następnie rys historyczny kółka przedstawił prezes Jerzy Pielak. Kolejnym punktem był wręczenie okolicznościowych statuetek i listów gratulacyjnych z podziękowaniem za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój kółka. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem w miejscowym barze. Historia kółek rolniczych w

Polsce sięga XIX wieku. Pierwsze kółka rolnicze w Wielkopolsce powstały w latach 60-tych XIX wieku w Dolsku koło Śremu i w Sobótce. Wkrótce zaczęły powstawać następne. Kółko Rolnicze w Targowej górce powołano we wrześniu 1879 roku (liczyło wów-

czas 20 członków). Pierwszym prezesem miejscowego kółka był pan Kosiński, wiceprezesem pan Grabski, sekretarzem pan Karłowski – w 1886 roku objął on funkcję kolejnego prezesa kółka. Na dzień dzisiejszy organizacja liczy 60 członków. AM

Podziękowanie dla Burmistrza Miasta i Gminy Nekla oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nekli za udział w przygotowaniu uroczystości 135-lecia działalności Kółka Rolniczego w Targowej Górce składa Zarząd Kółka Rolniczego Targowa Górka

ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI!

W niedzielę 1 czerwca, w parku, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Nekielski Ośrodek Kultury. Tego dnia dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji. Miały do dyspozycji dmuchane zamki, zjeżdżalnie i trampolinę. Ciesząca się wielkim powodzeniem ciuchcia, dostarczyła najmłodszym wiele radości. Nie zabrakło przejażdżek kucykami oraz malowania buziek. Indianie i kowboj z wioski indiańskiej prowadzili dla chętnych różne gry i zabawy. Tradycyjnie

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

już imprezę urozmaicała wystawy papug, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Kakadu”. Na dzieci czekała wata cukrowa oraz słod-

kości przygotowane przez NOK. Wszystko atrakcje przygotowano po to, aby sprawić jak najwięcej radości dzieciom z okazji Ich święta. Mamy nadzieję, że dla najmłodszych był to dzień pełen uśmiechu i wrażeń. Aleksandra Kujawa

STRONA 15


Z KULTURĄ NA TY

Polska Światłoczuła i projekcja filmu „Ida” w Nekielce

W sobotę 24 maja 2014 w na zaproszenie Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Neklę odwiedzili realizatorzy ogólnopolskiego projektu Polska Światłoczuła, promującego nowe, ambitne filmy na terenie całego kraju. W niezwyklej scenerii w kościółku poewangelickim w Nekielce miała miejsce projekcja filmu „Ida” - jednego z najciekawszych polskich filmów ostatnich lat, który otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Po seansie publiczność miała okazję porozmawiać z autorem zdjęć - Łukaszem Żalem, który opowiadając na pytania przybli-

żył zgromadzonym jak wyglądała praca nad filmem i na czym polega jego zawód. Wstęp na projekcję był wolny. Projekt realizowany był przy współpracy z Fundacją „Dwór w Podstolicach”, dofinansowany ze środków Gminy Nekla. Choć było to pierwsze spotkanie z Polską Światłoczułą mieszkańców Nekli i okolic, to z pewnością nie ostatnie, gdyż ideą projektu jest powracanie do odwiedzanych miejsc kilka razy w roku z nowymi filmami i twórcami. Organizatorem i koordynatorem projektu ze strony NSK jest Karolina Świdurska.

„Sukces uczennic z Zespołu Szkół w Targowej Górce”

23.05.2014 roku uczennice Zespołu Szkół w Targowej Górce uczestniczyły w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową w Miłosławiu. Aleksandra Frąckowiak, uczennica klasy trzeciej zajęła drugie miejsce

w kategorii klas I-III szkoły podstawowej, a Faustyna Przybylska zdobyła piąte miejsce w kategorii klas IV-VI. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Kinga Dermiago

XI Tydzień Bibliotek w latach 1990r - 1993r. To czas rozpadu Związku Radzieckiego i upadku komunizmu, czyli bardzo ciekawa lekcja historii. Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną. Kolejnym wydarzeniem związanym z Dniem Patrona obchodzonym przez Zespół Szkół w Nekli było przybycie uczniów klas I do Biblioteki Publicznej, gdzie na dzieci czekał Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki przebrany za narratora oraz … Maria Konopnicka, dzięki którym dzieci wyruszyły w podróż którą wyznaBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla w związku z XI Tygodniem Bibliotek przygotowała wiele atrakcji. W Zespole Szkół w Zasutowie odbyło się spotkanie autorskie z p. Urszulą Kozłowską, autorką bajek dla dzieci. Pisarka opowiedziała o swojej twórczości i zapoznała dzieci ze swoimi książeczkami. Dla uczniów z klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Nekli na spotkanie autorskie przybyła p. Joanna Olech, autorka wielu książek m.in. „Dynastii Miziołków”, STRONA 18

czyły im utwory: ,,Janek Wędrowniczek’’, „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, „Stefek Burczymucha”, „Kukułeczka”, „Bocian”, „Komedia przy myciu” i „Parasol”. Dzieci brały czynny udział w zabawach związanych z każdym przeczytanym utworem wraz z przygotowanymi rekwizytami. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek dzieci z przedszkola „Miś Uszatek” odwiedziły bibliotekę i wzięły udział w zajęciach dla nich przygotowanych. Magdalena Bielak

która jest lekturą obowiązkową dla klas piątych. Pisarka nawiązała świetny kontakt z uczniami, przygotowała dla nich kilka zagadek i konkursów związanych z jej twórczością. Natomiast dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Targowej Górce wzięły udział w spotkaniu z p. Romanem Pankiewiczem, który opowiadał o swojej drugiej książce pt.: „Matuszka Rosija, pierwszy żywioł”, w której czytelnicy znajdą relację z 3,5 letniego pobytu autora w Moskwie PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Pietrzyk I. „Historie rodzinne” - W tej rodzinie nie ma miejsca na nudę! Trzydziestoośmioletnia Wiktoria kończy związek z hojnym, lecz agresywnym partnerem. Ma nadzieję, że wraca do otoczenia, które wręcz kipi od miłujących się istot. Czy aby na pewno...? Układając swe życie od nowa, dochodzi do niezbyt odkrywczego wniosku, że dziwny jest ten świat, a ludzie na nim jeszcze dziwniejsi. Próbuje odbudować relacje z pełną nietuzinkowych charakterków rodziną: gderającą matką, wiecznie obrażonym ojcem, nieustannie kłócącym się nastoletnim rodzeństwem oraz dobroduszną Melą - starszą siostrą, która robi co może, by zapanować nad całym tym hardym stadłem. Jakby tego było mało, kalendarz nieuchronnie odmierza czas dzielący Wiktorię od spotkania z,przebywającym chwilowo na morzu szwagrem - twardym, silnym, skończenie mądrym mężczyzną, który nigdy jej nie lubił i z pewnością zrobi wszystko, aby pozbyć się ze swojego domu miękkiej, słabej, nieskończenie głupiej baby. Na szczęście jest też wizja lepszego jutra. Oparta głównie na słodkich siedmiolatkach oraz sikającym wszędzie szczeniaku labradora, bo zdaje się, że w tym oszalałym świecie już chyba tylko dzieciom i psom można ufać. Każdy dzień upewnia w przekonaniu, iż normalni faceci podzielili los pterodaktyli i trzeba bardzo uważać, kogo wpuszczamy do własnych biografii... A jeśli dodać do tego swaty i intrygi zrzędzącej matki? Dramat! Niestety, wszystko wskazuje na to, że kobiety same są temu winne i to one „stworzyły potwora”... Ale czy aby na pewno...? 2. Karpińska A. „Pozwól się uwieść” - Marta, kobieta po czterdziestce, zostaje sama z dorastającymi bliźniakami, córką i synem. Rozstanie z niewiernym mężem jest dla niej dramatyczną decyzją, bo nigdy nie przestała go kochać. Jej życie rozsypuje się jak domek z kart, i tylko tajemniczy Szymon, znajomy z internetowego forum, zdaje się ją rozumieć. Okazuje jej wsparcie, pomaga pokonywać trudności, podejmować wyzwania zawodowe i rodzinne. Marta staje się silniejsza i pewniejsza siebie. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i uwolnić się od rodziny, która nie stanęła po jej stronie, zrobić wreszcie coś dla siebie. Znajduje piękny dom i marzy, by kiedyś zamieszkać w urokliwej orłowskiej willi. Marta wiąże nadzieje na przyszłość z Szymonem. Internetowy ideał odwleka jednak termin spotkania. Kto kryje się po drugiej stronie sieci? Czy wiara w tę ulotną znajomość jest naiwnością? A może marzenie o wielkiej miłości się spełni? 3. Orson Scott Card „Gra EndePRZEGLĄD

NEKIELSKI

ra” - Wobec śmiertelnego zagrożenia nadciągającego z kosmosu, Ziemia przygotowuje swoją broń ostatniej nadziei. Jest nią chłopiec, w którym odkryto zalążki niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas nagli, a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach dziecka... 4. Bereś W., Burnetko K. „Andrzej Wajda. Podejrzany” - Jego życiem interesowali się osobiście szef KGB, 10 generałów polskiej bezpieki oraz ministrowie Moczar i Kiszczak. Jego filmy śledzili kolejni szefowie partii i państwa: od Gomułki, plującego na pesymizm „Niewinnych czarodziejów”, poprzez Gierka, któremu żona kazała usunąć pornografię z „Ziemi obiecanej”, po Jaruzelskiego, który przy okazji „Człowieka z żelaza” chciałby udowodnić, że w Grudniu 1970 roku armia była niewinna. Autorzy opisują życie swego bohatera na skrzyżowaniu polityki, codzienności i pracy nad kolejnymi filmami, z których wiele stanie się arcydziełami światowego kina. Kłopoty z cenzurą, władzami kinematografii i nacjonalistami, którzy go od zawsze nienawidzą. Sięgają po nieznane materiały z archiwów - również PRL-owskiej bezpieki - ale przede wszystkim rozmawiają z samym Andrzejem Wajdą, świadkiem epoki. Książka stanowi ważne dopełnienie dyskusji jaka toczy się wokół filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei“ Andrzeja Wajdy. „Dlaczego właśnie w 1977 r. bezpieka założyła na mnie sprawę? Chyba dostrzegli już, że nie ma szans, bym przeszedł na ich stronę. Człowiek z marmuru został przez widzów odebrany jednoznacznie: okazał się bardzo mocnym filmem. W samym kryptonimie też była jakaś logika. Miałem wtedy już dobrą pozycję w środowisku, także za granicą. Niektórzy postrzegali mnie więc jako luminarza wśród artystów. Ubecy pewnie też. A może po prostu policja potrzebowała akurat takiej sprawy... By mieć na mnie jakieś ewentualne haki tak na wszelki wypadek?” Andrzej Wajda 5. Gulbranssen Trygve. „A lasy wiecznie śpiewają” - Walka z naturą... Walka o miłość... Walka o szacunek... W skutej lodem dziewiętnastowiecznej Norwegii ludzie mają twarde i dumne serca. Niełatwe życie regulowane jest przez rytm przyrody i wielowiekową tradycję szanowaną ponad wszystko. Czy ktoś stamtąd może pokochać miłością gorącą i szczerą, której nie złamią wichry losu? Stary chłopski ród Björndal od lat słynie z męstwa i uporu, budząc strach i respekt pozostałych miesz-

kańców równiny. Zdobyte przez rodzinę bogactwo przyniosło władzę, ale sprowadziło też ludzką zawiść i zagrożenia, którym musi ona sprostać. Nieodpuszczone grzechy z przeszłości nie dają spokoju. W tym surowym świecie członkowie rodziny muszą odnaleźć drogę do szczęścia i odkupienia nie tylko własnych win, ale także ich przodków. Kultowa powieść skandynawska, przetłumaczona na trzydzieści języków, sfilmowana, sprzedana w ponad dwunastu milionach egzemplarzy. 6. ks. Józef Tischner „Ksiądz na manowcach” - Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z największymi tajemnicami Boga”. W istocie bohaterami tej niezwykłej książki są m.in. papież Jan Paweł II i żydowski myśliciel Franz Rosenzweig, średniowieczny teolog św. Anzelm i współczesny filozof Charles Taylor, schizmatycki arcybiskup Marcel Lefebvre i środowisko skupione wokół „katolickiego głosu w Twoim domu”. A bohaterem zbiorowym – my wszyscy, szukający drogi na rozmaitych „manowcach” współczesnego świata.

i z dużą przyjemnością. To w dużej mierze zasługa języka, który jest prosty i zrozumiały, „młodzieżowy”, jednak pozbawiony sztuczności. Narracja wzbogacona jest o liczne dialogi, przez co lektura nie jest nudna i na pewno nie spowoduje u czytelnika uczucia znużenia. 3. Gawryluk B. „Dwa domy” - Jeden dom w Szwecji, drugi w Polsce. Natalię czekają trudne decyzje i wybory. Pierwsze uczucie też wystawione jest na próbę. Na szczęście nie zawodzą przyjaciele, a na kłopoty najlepszy jest hip-hop. Zdarzenia nabierają tempa wraz z przygodą na planie filmowym i podczas dramatycznych chwil w górach. A wszystko zaczyna się w tatrzańskim Zębie...

dla dzieci:

Kolorowe książeczki dla najmłodszych z bogatymi ilustracjami. Seria: „Rozkładanki 3D”

dla młodzieży:

1. Rekosz D. „Pocztówka z TorRyrych K. „Za wszelką cenę” - Babcia Julii miała swoje tajemnice, o których nie wiedziała nawet jej najbliższa rodzina. Odeszła od męża, wyjechała za granicę. Po śmierci zostawiła wnuczce dom we Włoszech. Teraz Julia, błądząc po rzymskich uliczkach i wypatrując czarnego, magicznego kota, stara się dowiedzieć, kim tak naprawdę była Caterina. Pomaga jej w tym pracująca w pizzerii Bentornata, z którą ciężko się zaprzyjaźnić, i przewodnik po Wiecznym Mieście – Marco. Próbując zrozumieć wybory życiowe babci, Julia zaczyna dostrzegać jej cząstkę w sobie samej. Powieść, dzięki której przeniesiesz się do pachnącej pesto, cytryną i oliwkami, nagrzanej południowym słońcem, skąpanej w słonej, morskiej wodzie Italii. To będzie udana wakacyjna podróż. 2. Ciwoniuk B. „Igor” - Książka jest pełną ciepła i humoru powieścią dla młodzieży (głównie w wieku gimnazjalnym), osadzoną we współczesnych realiach. Od samego początku uwaga czytelnika skupia się na głównym bohaterze, wrażliwym i inteligentnym chłopcu o imieniu Igor, który pełni rolę narratora. Książkę czyta się szybko

1. ”Motylek” - Motylek był samolubnym i nieuprzejmym owadem. Pewnego dnia potrzebował pomocy. Czy znalazł kogoś, kto mu pomógł? Z książeczki, którą trzymasz w ręku, dowiesz się, dlaczego warto pomagać i że dzielenie się z innymi może sprawiać radość. 2. „Pani Biedronka” - Biedronka chciałaby pojechać na wakacje. Próbuje namówić do wspólnej wyprawy przyjaciół. Dowiedz się,jak udał się biedronce wyjazd. 3. „Ubłocony piesek” - Sympatyczny piesek poszukuje chętnych do robienia ciasta z błota. Odwiedź jego przyjaciół i dowiedz się, kto zechce się z nim bawić. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu Katalog księgozbioru:

www.nekla-bpmig.sowwwa.pl

STRONA 19


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MIŚ USZATEK”

Bajkowy Dzień Dziecka 1 czerwca to oczywiście święto wszystkich dzieci. 30 maja w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dziecka - Jak co roku ten dzień w naszym przedszkolu był inny niż wszystkie – wyjątkowy. Choć przywitał nas trochę pochmurnym niebem nic nie zdołało popsuć nam radosnego nastroju. Nasze przedszkolaki, zaczynając od dzieci najmłodszych a na najstarszych kończąc, z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w jego obchodach. W tym roku nosił on nazwę „Bajkowy Dzień Dziecka” a warunkiem uczestnictwa w nim było bajkowe przebranie. W związku z tym już od rana nasze przedszkole odwiedzały najrozmaitsze postacie z bajek, były m.in. kot w butach, Batman, Spiderman, księżniczki, biedronki, skrzaty, rycerze itd. Zaraz po śniadaniu w atmosferze

radosnej zabawy dzieci uczestniczyły w bajkowej paradzie na Rynek w Nekli, gdzie przy dźwiękach muzyki wesoło się wszyscy bawili. Po powrocie do przedszkola na uczestników parady czekała kolejna niespodzianka – słodkie upominki, szampan i prezenty od Rady Rodziców i Trójek Grupowych. Dobry humor zabawy taneczne przy muzyce towarzyszyły wychowankom do późnego popołudnia. Wszystkim przedszkolakom z okazji ich święta życzymy: “Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Was świat cały. By nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.” Beata Kowalska

Leśne opowieści bardzo ważnej treści 20.05.2014r. odbył się profilaktyczny spektakl pt. „Leśne opowieści bardzo ważnej treści” w wykonaniu artystów z Teatru Pomarańczowy cylinder z Torunia Bohaterem przedstawienia były sympatyczne zwierzaki ze zwariowanego lasu, które opowiadały ciekawe historie a każda z nich kończyła się morałem. Spektakl zapewniał olbrzymią dawkę śmiechu, był stworzony z trzech zabawnych skeczy, opisujących inny istotny problem. Poprzez zabawę z dziećmi uczył ważnych leśnych prawd, które jak się okazało były bardzo uniwersalne i obowiązują także w ludzkim świecie. Przedstawienie w sposób humorystyczny zapoznawało dzieci z zagadnieniami profilaktycznymi i edukacyjnymi: - ostrożność poznawcza i nielekceważenie zagrożeń, - zachowanie wobec nowych osób STRONA 20

,,Jeśli chcesz zdrowym być – dużo biegaj oraz ćwicz”

,,Aż trudno uwierzyć ale już po raz jedenasty spotykamy się na Międzygminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków” – tymi słowami pani dyrektor Beata Kowalska otwarła sportowe zmagania małych olimpijczyków w hali widowiskowo – sportowej w Nekli. Patronat nad w/w imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Pan Karol Balicki. Jednym z celów, który przyświecał olimpiadzie było: kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, rozwijanie tężyzny fizycznej oraz zaszczepianie wśród dzieci zdrowego ducha rywalizacji oraz popularyzacja ,,małego sportu” poprzez zabawę. Udział w Olimpiadzie wzięło 8 przedszkolnych placówek: z Wrześni – Przedszkole ,,Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole ,,Pszczółka Maja” i Przedszkole ,,Miś Uszatek”, z Czerniejewa - Przedszkole ,,Wróbelek Elemelek”, Przedszkole z Murzynowa Kościelnego, Przedszkole z Zasutowa i Targowej Górki. Były to dzieci głownie 6 – letnie, ale także pięcioletnie. Sportowa rywalizacja przebiegała w miłej i radosnej atmosferze zgodnie z zasadami, przy dopingu zaproszonych gości, rodziców i kibiców towarzyszących drużynom. Dzieci stratowały w siedmiu konkurencjach drużynowych: ,,Mały murarz”, ,,Zamień piłkę” , ,,Sadzenie ziemniaków”, ,,Jestem skoczny”, ,,Sztafeta z piłeczką”, ,,Piłka w górze”, ,,Tor przeszkód”. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło Przedszkole ,,Wróbelek Elemelek” z Czerniejewa, drugie miejsce zajęło Przedszkole w Targowej Górce, a trzecie miejsce Przedszkole ,,Miś Uszatek” z Nekli. Dalej czwarte było Przedszkole z Zasutowa, piąte – Przedszkole ,,Pszczółka Maja” , szóste – Przedszkole ,,Słoneczko” z Wrześni, siódme – Przedszkole ,,Miś Usza-

tek” z Wrześni i ósme miejsce zajęły dzieci z Przedszkola w Murzynowie Kościelnym. Rozegrana również została konkurencja dla opiekunów. Tutaj czołowe miejsca zdobyły nauczycielki z przedszkoli z Wrześni: ,,Słoneczko” , ,,Pszczółka Maja” i ,,Miś Uszatek”. Drużyny w poszczególnych konkurencjach zdobyły medale złote, srebrne i brązowe, a wszystkie uczestniczące przedszkola otrzymały puchary, dyplomy i nagrody oraz słodycze. Po zakończeniu konkurencji dzieci otrzymały posiłek regeneracyjny i po chwili odpoczynku na parkiecie hali sportowej wystąpiły dzieci z Przedszkola ,,Miś Uszatek” w pokazie tanecznym przygotowanym przez panią instruktor Joannę Kamińską prowadzącą w naszym przedszkolu zajęcia taneczne Ta wspaniała sportowa zabawa mogła się odbyć dzięki hojności sponsorów. Byli nimi: - Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Urząd Miasta i Gminy Nekla, - Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, oddział w Nekli - Firma Alligator Polska sp. z o.o. w Nekli - Rada Rodziców, - Sklep ,,Matteo” - p. Janusz Balcerzak, - p. Adam Stefaniak, - p. A. G Wojciechowscy, - p. K. B. Smolińscy, - Apteka ,,Bettula” - Piekarania ,,Kłos” - Wytwórnia ,,Krówek” Czerniejewo Poziom zawodów był niezwykle wyrównany, a najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest wziąć w nich udział, dlatego wszyscy byliśmy zwycięzcami. Organizatorzy E. Łuczak, A. Matuszak, B. Pawlak

w naszym otoczeniu, - tolerancja wobec odmienności, - prawidłowe zachowanie na jezdni, - bezpieczeństwo na drodze. Dzieci brały czynny udział w spektaklu, sceny i dialogi były pełne humoru, co powodowało zaangażowanie widza a przekazywane treści edukacyjne i profilaktyczne skutecznie docierały do odbiorcy. Bardzo dziękujemy Aktorom za naładowanie wiedzą i humorem zwłaszcza balladą o tolerancji i przyjaźni :)! Hanna Stachowiak PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MALI EINSTEINI”

Dzień Strażaka 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji dzieci z przedszkola „Mali Einsteini” zaprosiły dzielnych strażaków z OSP Nekla oraz tatę Martynki- pana Grzegorza Górskiego z Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni; do swojego przedszkola jako wyraz szacunku dla ciężkiej pracy, jaką wykonują każdego dnia. Nasi milusińscy serdecznie przywitali gości piosenkami i zagadkami (z którymi strażacy poradzili sobie doskonale), a także specjalnym podziękowaniem, którym wyraziły swoją wdzięczność. W trakcie tego spotkania dzieci dowiedziały się nie tylko jak wygląda praca strażaka, ale przede wszystkim jak zachować się, gdy są one świadkiem wypadku lub pożaru. Poznały numer, pod jaki mogą dzwonić i jakie informacje przekazać, wzywając pomocy straży pożarnej. Największe zainteresowanie dzieci

wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali nasi goście. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków. Przedszkolaki cieszyły się kiedy mogły przymierzyć hełm strażacki lub na chwilę usiąść w samochodzie bojowym. Ogromną atrakcją okazał się pokaz użycia sprzętu gaśniczego. Pod czujnym okiem strażaków dzieci mogły samodzielnie przekonać się jak działa prądownica wodna i choć przez chwilę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, „zostać strażakiem”. Serdeczne dziękujemy dzielnym druhom z OSP w Nekli, Panu Grzegorzowi Górskiemu za niezwykłą strażacką przygodę i już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania. Agnieszka Biskup, Izabela Wesołek

„Szumi Bór” W czwartek 15 maja dzieci z przedszkola „Mali Einstaini” pod opieką swoich wychowawczyń pojechały do Ośrodka Edukacyjnego Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór”. Ośrodek ten mieści się przy trasie Nekla –Czerniejewo w pobliżu leśniczówki Dzikowy Bór. Prowadzone w tym miejscu zajęcia w interesujący sposób przybliżają tematykę leśną i ekologiczną. Kiedy dotarliśmy do ośrodka czekali na dzieci opiekunowie lasu- leśnicy- pan Jacek Fiutak, Marek Stachowiak i Tomasz Kaczmarek, którzy zabrali nas na wędrówkę przepiękną ścieżką edukacyjną biegnącą przez las, wyposażoną

w kolorowe tablice dydaktyczne. Nasi milusińscy mieli możliwość dowiedzieć się, jakie zwierzęta zamieszkują pobliskie lasy, jak wygląda ich życie w lesie, zobaczyć budki lęgowe, poznać jadalne i trujące grzyby . Była też możliwość dowiedzieć się, co to jest drzewoterapia i z niej skorzystać. Na koniec naszej leśnej przygody odbyło się ognisko z pieczonymi kiełbaskami a taki spacer podwoił wszystkim przedszkolakom apetyty. Czas upływał wszystkim bardzo miło, ale niestety szybko i nasza wspaniała wycieczka dobiegła końca. Izabela Wesołek

„Na Jagody” Spotkanie z alpinistą 22 maja zawitał do nas niezwykły gość – pan Tomasz Leśniczak, który na co dzień zajmuje się nadzorowaniem, kierowaniem i koordynacją prac na różnego rodzaju placach budowy, a w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji – miłości do górskich wędrówek i wypraw. Pan Tomasz wyrusza na wyprawy wspinaczkowe nie tylko w rejonie naszych polskich gór, ale zdobywa szczyty poza granicą Polski. Podczas takich wypraw alpinistycznych zdobył szczyt: Mont Blanc (4810 m n.p.m.) we Francji, Matterhorn (4478 m n.p.m.) w Szwajcarii i Grossglockner (3798 m n.p.m.) w Austrii. Niestety nie wszystkie takie wyprawy kończą się zdobyciem szczytu, wyjaśniał nam nasz gość. Dwa takie szczyty pozostają nadal do pokonania dla pana Tomka, to Piz Bernina (4049 m n.p.m.) Włochy i Dufourspitze (4634 m n.p.m.) Szwajcaria. Pan Tomek pokazał nam zdjęcia ze swoich wypraw, opowiedział jak wygląda ekwipunek alpinisty oraz kolejne etapy wspinaczki wysokogórskiej. Powiedział nam jak należy przygotować się do wyprawy w góry i na co trzeba uważać. Później nasz podróżnik PRZEGLĄD

NEKIELSKI

pokazał nam ciekawe przedmioty i przyrządy, bez których wyprawa w góry byłaby trudna lub wręcz niemożliwa. Do ciekawostek należały raki, które przymocowuje się do butów, liny oraz osprzęt wspinaczkowy czy śmiesznie brzmiące stuptuty. Nasz gość pokazał nam również jak z lodu zaparzyć herbatę i co można zjeść na śniadanie wysoko w górach. Największą atrakcją tej wizyty był pokaz rozkładania namiotu i prezentacja sprzętu oraz stroju, w którym pan Tomek wspina się na najwyższe szczyty. Alpinista zaraził nas swoją miłością do gór i wypraw, nauczył jak przygotować się na taką wyprawę i na co musimy uważać. Dziękujemy panu Tomkowi za chęć podzielenia się swoją pasją i spędzenie z nami kilku godzin. Życzymy dalszych ciekawych wypraw a przede wszystkim zdobycia kolejnego szczytu – Ararat (5137 m n.p.m.) w Turcji dokąd pan Tomasz wybiera się już w czerwcu. Powodzenia i mamy nadzieję na dalsze spotkania i podzielenie się z nami tym razem wrażeniami z Turcji? Patrycja Lisiecka, Longina Izydorczyk

21 maja 2014 r. nasze przedszkole odwiedziło bardzo dużo gości. Przyszły do nas z wizytą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nekli wraz z wychowawczyniami. Byli to uczniowie i uczennice z klas IIIa i IIIb z paniami Katarzyną Kulczak i Małgorzatą Kubiaczyk. Nie były to przypadkowe odwiedziny, gdyż uczniowie bardzo pilnie się do nich przygotowywali – już od bardzo dawna – i przyszli do swoich młodszych kolegów z przedstawieniem. Uczniowie klasy IIIa w związku z obchodami właśnie 21 maja Dnia Patrona Szkoły przygotowali i wystawili młodszym kolegom bajkę „Na Jagody” Marii Konopnickiej. I choć utwór okazać by się mógł dość trudny jak dla naszych milusińskich – wspaniała gra aktorska występujących postaci oraz przepiękne stroje sprawiły, że dzieci przedszkolne w lot rozpoznały o czym opowiada bajka. Co przydarzyło się Jankowi? I dlaczego zbierał jagody? Wielki trud i włożone w przedstawienie praca zostały przez nas docenione gromkimi brawami. Oczywiście przedszkolacy również chcieli pokazać swoim starszym kolegom czego się już nauczyli, dlatego powitali gości piosenką a później zatańczyli. Aby zaakcentować i zintegrować się ze starszymi kolegami, dzieci z przedszkola „Mali Einsteini”

przygotowywali dla swoich gości piosenkę z improwizacją ruchową z bajki Marii Konopnickiej pt. „Krasnoludki”. Wszyscy – i goście i gospodarze – czuli się w przedszkolu bardzo dobrze. Nasi goście w większości byli tutaj po raz pierwszy i bardzo się cieszyli z tych odwiedzin. Chętni nawiązali znajomość z młodszymi kolegami i równie chętnie zasiedli z nimi do wspólnego poczęstunku. Szkoda tylko, że zabrakło czasu na wspólną zabawę. Na ukończenie wizyty dzieci z przedszkola obdarowały swoich gości własnoręcznie przygotowanymi brelokami w kształcie zwierząt i długopisami. To spotkanie dobiegło końca, ale już 29 maja spotkaliśmy się z naszymi starszymi kolegami, tym razem u nich w szkole na innym zapowiadanym wcześniej przedstawieniu pt. „Kot w butach”. Klasa IIIb wspólnie z małymi aktorami z kółka teatralnego wystąpiła dla nas w bajce o sławnym Janku i Kocie. My również zostaliśmy ugoszczeni przez panią Małgorzatę Kubiaczyk, która przygotowała i prowadziła to przedstawienie. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję częściej spotykać się ze szkolnymi kolegami, przecież niedługo, gdy sami podrośniemy i my pójdziemy do szkoły. Joanna Czyżewska STRONA 21


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” został rozstrzygnięty!!!

W marcu, bieżącego roku szkolnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni zaprosił piątoklasistów naszej szkoły do udziału w XIV wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie graffiti promującego modę na niepalenie wśród dzieci i młodzieży. Na etapie szkolnym do konkursu przystąpili niemalże wszyscy uczniowie klas piątych. Niestety mogliśmy wysłać do powiatu tylko jedną pracę. Komisja konkursowa wytypowała projekt Sary Hulewicz z Va. Właśnie ta praca zdobyła uznanie również jurorów na szczeblu powiatowym, którzy przyznali Sarze III miejsce.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na ostatnim, wojewódzkim etapie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 29 maja w Poznaniu. Magdalena Mitkowska

Prezentacje artystyczne dla rodziców klas I-III szkoły podstawowej

6 maja 2014r., w Zespole Szkół w Nekli, odbyły się prezentacje dla rodziców klas I III. Uczniowie w czasie swojego występu przenieśli widzów w świat bajek. Piosenkę pod tytułem „Witajcie w naszej bajce” zaprezentowali drugoklasiści. Natomiast klasy pierwsze i IIIa zaśpiewały „Marzenia się spełniają”. Wyjątkową niespodzianką był murzyński taniec w wykonaniu

STRONA 22

„Otwarte serca” - pod takim hasłem, dnia 7 maja 2014 roku, nasi uczniowie zaprezentowali się przed rodzicami w ramach corocznych prezentacji artystycznych. Tegoroczne hasło miało przygotować rodziców nie tylko na wrażenia wizualne, ale miało zapaść głęboko w serca, co udało się osiągnąć. W ciągu trzydziestu minut uczniowie starają się zaprezentować nie tylko swoje talenty, ale też siebie. Temu wydarzeniu przyświeca jeden, najważniejszy cel – podziękowanie. Podziękowanie i docenienie trudów, z jakimi borykają się rodzice, wychowując swoje pociechy. Ten dzień ma nie tylko uwypuklić talenty naszych uczniów, ale również przypomnieć, że wkład i pomoc rodziców nie są dzieciom obojętne i nie pozostają niezauważone.

przeciągu trzech lat, a VIa, w silnym składzie dziewcząt, wykonała wspólnie utwór Kamila Bednarka. W tym roku nasze szeregi dopełniły liczne klasy czwarte wraz ze swoimi talentami. Trzeba w szczególności pochwalić tych, którzy mają odwagę wystąpić w pojedynkę przed publicznością. Taką osobą była Amelia Łakoma z IVb, która zebrała gromkie brawa za układ hip-hopowy. Idealnym uzupełnieniem okazał się taniec. Tu wykazała się IVc, prezentując zsynchronizowany taniec krakowiak. Pani dyrektor, Aldona Kubacka, po wszystkich występach zaprosiła wykonawców na scenę i określiła tegoroczne prezentacje mianem istnego show, i trudno się z nią nie zgodzić. Każdy zadbał, by jego występ miał indywidualny charakter. Klasa VIc nie była wy-

Pokaz rozpoczęliśmy od występu zespołu wokalnego, kierowanego przez panią Magdalenę Mitkowską, który wykonał utwór „Nieodkryty ląd”. Po śpiewie przyszedł czas na talent teatralny, którym wykazała się cała IVa w krótkiej inscenizacji „Pawła i Gawła”. Następnie na scenę wkroczyła reprezentantka Vb, Marta Czyżewska, by wykonać utwór Sylwii Grzeszczak „Małe rzeczy”, towarzyszył jej chórek złożony z koleżanek i kolegów, dzięki czemu występ był jeszcze bardziej udany. Świat śpiewany zamienił się w taneczny pod wpływem uczennic z Va. Dziewczyny zaprezentowały układ do utworu „Tacata”. Niektórzy uczniowie kończą w tym roku swoją podróż w szkole podstawowej i pragnęli podsumować ten czas. W związku z tym VIb przygotowała prezentację multimedialną, która zabrała nas w podróż sentymentalną i ukazała życie klasy oraz jej nauczycieli w

jątkiem i zaprezentowała swoje talenty zarówno piosenkarskie, jak i taneczne oraz aktorskie. Rozbawiła nas swoim występem składającym się z trzech piosenek, kiedy to Tomasz Posadny odegrał rolę słynnej Adele, dziewczyny wcieliły się w będącą na topie Taylor Swift, a na koniec zaskoczył nas Aleksy Rogacki, który był uosobieniem Pharell’a Williams’a w piosence „Happy”, który zachwycił, przede wszystkim, ukrywanymi do tej pory, zdolnościami wokalnymi. Musimy zdecydowanie powiedzieć, że po tych występach na pewno wszyscy obecni byli HAPPY! Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne prezentacje. Szczególne podziękowania, nie tylko dla uczniów, ale również dla pani Magdaleny Mitkowskiej i pana Marka Wasiaka, za pomoc przy przygotowaniu sali, sprzętu i występów. Elwira Przyjemska

IIb. Uczestnicy Koła Teatralnego zaprezentowali przedstawienie „Kot w butach”. Były słowa uznania i mnóstwo oklasków. Na zakończenie prezentacji rodzice wystąpili dla dzieci i zaśpiewali „Wszystkie dzieci nasze są”. Był to wyjątkowo miły akcent spotkania. Dziękuję wszystkim za pomoc. Małgorzata Kubiaczyk

Prelekcja dla uczennic gminnych gimnazjów „Badam się, więc mam pewność” 7 maja odbyła się w naszej szkole prelekcja dla uczennic gimnazjum nt. badań cytologicznych i profilaktyki nowotworowej. Głównym celem było zmotywowanie do systematycznych badań cytologicznych oraz zwiększenie świadomości, co przekłada się na obniżenie zachorowalności i umieralności

Prezentacje dla rodziców klas IV-VI

kobiet na choroby rakowe. Prelekcję prowadził pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki w Poznaniu. Podobne spotkania odbyły się w pozostałych szkołach gminy. Iwona Koralewska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Dziesiąte spotkanie z Filharmonią Pomysłów „Księstwo BRDIANG - BRDIANG” 13 maja odbyło się ostatnie spotkanie z Filharmonią Pomysłów. Tym razem uczniowie odwiedzili KSIĘSTWO BRDIANG – BRDIANG. Dzięki wizycie w tajemniczym miejscu poznali królową instrumentów – harfę celtycką, której dźwięk rozbrzmiewał podczas opowieści o Wróżce Pachniuszce. Dzieci zaznajomione zostały z możliwościami brzmieniowymi, budową i zastosowaniem harfy. Dowiedziały się, że harfa ma 47 strun, które występują w trzech różnych kolorach: niebieskim, czerwonym i białym, co ułatwia artyście granie na niej. Cztery osoby miały możliwość samodzielnie zagrać na królowej instrumentów, co sprawiło im niezwykłą radość. Uczniowie przeniesieni zostali przez Wróżkę

Pachniuszkę do świata zapachu wanilii, cynamonu i kardamonu. Dzięki wspaniałemu dźwiękowi harfy i słodkim aromatom, unoszącym się w powietrzu, dzieci znalazły się w tajemniczym świecie muzyki. Na zakończenie koncertu przybyła, lubiana przez najmłodszych, zielona Smoczyca, która podziękowała dzieciom za aktywny udział w spotkaniach Filharmonii Pomysłów, życząc przyjemnych, pełnych przygód wakacji. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom klas I-III za udział w koncertach, pani Annie Frąszczak za umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły oraz obsłudze szkolnej za przygotowywanie sali do spotkań. Natalia Sierszulska

Gminny Konkurs Czytelniczy

14 maja 2014r. w Zespole Szkół w Nekli odbył się VI Gminny Konkurs Czytelniczy klas drugich szkoły podstawowej. Do konkursu przystąpiły cztery drużyny: IIa, IIb, IIc z Nekli oraz klasa II z Targowej Górki. Zmagania uczniów obejmowały sześć etapów. Pierwszy polegał na wykonaniu prac plastycznych, które oceniała komisja w składzie p. Agnieszka Nowak i p. Katarzyna Kulczak. Kolejne dotyczyły znajomości treści książek. Wiedzę uczniów oceniała komisja w składzie: p. Magdalena Bielak – dyr. Biblioteki Publicznej w Nekli, p. Katarzyna Potejko, p. Mariola Ptaszyńska, która przyznała na-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

stępujące nagrody: I miejsce - IIb z Nekli, II miejce – klasa II z Targowej Górki, III miejsce - IIb i IIc z Nekli. Wszyscy uczestnicy (a było 16 osób) otrzymali dyplomy, ciekawe książki oraz słodycze. Poziom konkursu był wysoki, a uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością książek. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w tym konkursie. Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz p. Magdalenie Bielak za ufundowanie nagród książkowych i słodyczy. Barbara Migdalska, Katarzyna Potejko

„Dzień Ziemi” W tym roku, z okazji Dnia Ziemi – 16 kwietnia i 14 maja, razem z innymi uczniami klas drugich gimnazjum w Nekli wzięliśmy udział w akcji sprzątania najbliższej okolicy. Opiekunkami całego przedsięwzięcia zostały panie: Julia Głowacz, Iwona Koralewska i Krystyna Spochacz. Wyruszaliśmy o godzinie 13:35 spod nekielskiego gimnazjum. Wcześniej każda para uczniów otrzymała rękawiczki i worki, do którego trafiały w większości szklane i plastikowe butelki. Jednak w czasie naszego spaceru znaleźliśmy też innego rodzaju przedmioty, wśród nich były między innymi telewizory, tapczany oraz dywany, których już nie mogliśmy zabrać. Skądinąd ciekawe, kto tak zanieczyszcza ten teren, bo aż się nie chce wierzyć, że mogliby to robić mieszkańcy. Zwłaszcza, że aktualna uchwała o utrzymaniu czystości, na terenie gminy Nekla,

wyraźnie wskazuje na to, że każdy mieszkaniec jest zobowiązany do sprzątania nie tylko swojej posesji, ale i terenu przylegającego do niej. Poza tym istnieje zakaz tworzenia „dzikich wysypisk”. Widać są tacy, których ekologia, czy raczej zwyczajne dbanie o przestrzeń należącą do wszystkich, nie przekonuje. Po zaledwie dwugodzinnym, dwukrotnym, sprzątaniu udało nam się zebrać wiele wypełnionych po brzegi worków. Wracaliśmy do szkoły z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Myśleliśmy jednak, że więcej osób zaangażuje się w tę akcję, bo przecież każdy z nas chciałby mieszkać w czystej okolicy. Mamy też nadzieję, że w przyszłoroczne święto Ziemi nasza gmina będzie miejscem pozbawionym zalegających odpadów i zacznie cieszyć oko mieszkańców oraz przyjeżdżających do niej gości. Uczniowie klasy IIC

Prezentacje dla rodziców klas I-III gimnazjum To już tradycja naszej szkoły wiosenne spotkania z Rodzicami. Każdego roku odbywają się pod innym hasłem, inne zdanie jest motywem przewodnim. Tegorocznym prezentacjom towarzyszyła myśl: „Miłość, szczęście, empatia”. Myślę, że wszyscy obecni po wysłuchaniu gimnazjalistów wyszli przekonani, że warto jest żyć, kochać, spełniać swoje marzenia i dostrzegać obok siebie drugiego człowieka. Przecież to miłość jest najwyższym sensem istnienia, optymizm i radość powodują, że łatwiej nam pokonywać różne przeciwności losu, a okazując empatię, wiemy, że każde dobro ofiarowane innym wraca do nas. Uczniowie gimnazjum

pokazali swoimi pięknymi recytacjami, wzruszającymi piosenkami, a nawet ostrymi rockowymi rytmami, że potrafią w sposób dojrzały i przemyślany przekazywać ważne treści i przesłania. Niech jedna z myśli, którą odczytały prowadzące - Ola Bandosz i Paulina Domowicz stanie się ważną dla każdego z nas: „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. („Mały Książę”) Mariola Wejherowska

STRONA 23


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

Historia z dna jeziora - ostatni wykład na Kolorowym Uniwersytecie UAM

21 maja udaliśmy się do Kampusu Morasko UAM na kolejny wykład Kolorowego Uniwersytetu. Tematem głównej prezentacji była „Historia z dna jeziora”. Wykład odbył się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Przed główną prezentacją prof. UAM dr. hab. Mirosława Makohonienko zaprezentowała się uczestniczka Kolorowego Uniwersytetu. Tematem jej wykładu była „Gimnastyka artystyczna”. Dyscyplina ta zaciekawiła mnie. Zaraz po Janie France Jungmann

wystąpiły następne uczestniczki UAM-u, które opowiedziały o karate. Moim zdaniem karate jest imponującą sztuką walki. Na koniec prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko zaprezentował wykład pt. „Historia z dna jeziora”. Wykładowca opowiedział czym jest jezioro i poprzez jakie czynniki zanika. Dowiedziałem się, że jezioro jest jak człowiek : powstaje , żyje i umiera. Wyjazd był udany. Jakub Kujawa klasa V zdj. K.J.

Rekolekcje (dzień drugi) 22 maja 2014 Drugi dzień tegorocznych rekolekcji upłynął nam na pielgrzymce z Opatówka do Małej Górki (łącznie 6 km) w 73 rocznicę rozstrzelania 25 Polaków. Podczas pielgrzymki nie zabrakło śpiewu, wszyscy starali się wspomóc Ks. Proboszcza. Po dotarciu na miejsce uczciliśmy pamięć pomordowanych. Mieliśmy okazję spotkać się z córkami zamordowanego Jana Majchrzaka – Zofią i Gabrielą – oraz córką Kazimierza Majchrzaka – Kazimierą. To było nie lada przeżycie!

STRONA 24

Trzeciego dnia rekolekcji spotkaliśmy się z ks. Krzysztofem, misjonarzem z Madagaskaru. Nam, czyli młodszej grupie, opowiadał o dzieciach malgaskich, które uwielbiają chodzić na Mszę św.; obejrzeliśmy film o „czerwonej wyspie” (tak inaczej mówi się na Madagaskar). Nam wyspa kojarzy się z filmem „Pingwiny z Madagaskaru”. Niestety, na Madagaskarze nie ma pingwinów, za to są lemury! Wiktor Patelka klasa V zdj. K.J.

VI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ujście 29 maja 2014 29.05.2014r. odbył się VI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Ujściu. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy: Jagoda Jóźwiak, Marta Jerzak i Paweł Tabaka, Daria Duszyńska, Zuzanna Cibail oraz Jakub Sawa. Bartosz Juszczak z Pawłem Tabaką brali udział w zabawach sportowych. Opiekunami byli p. Krystyna Jagodzińska i p. Rafał Trzciński. O godzinie 10.15 w miejscowym kościele odprawiona została Msza św., której przewodniczył Prymas

Józef Kowalczyk. Mieliśmy także okazję spotkać się z Ks. Ireneuszem Szypurą. Po Mszy św. braliśmy udział w koncercie dedykowanym Janowi Pawłowi II. W programie Zjazdu był także obiad oraz zawody sportowe. Wszyscy dopingowaliśmy Pawła i Bartka, którzy trafili do grupy ,,Lolek”. Był to dzień pełen emocji. Zuzanna Cibail klasa II gimnazjum Fot. Jagoda Jóźwiak, Marta Jerzak, K.J.

Dzień Samorządności 30 maja 2014 30 maja 2014r. w naszej szkole odbył się „Dzień Samorządności”. W tym dniu nauczyciele mogli odpocząć, gdyż to właśnie my, uczniowie, prowadziliśmy zajęcia lekcyjne. Wszyscy włożyliśmy w tę pracę wiele wysiłku i poświęciliśmy dużo czasu, aby przygotować się do trudnej roli nauczyciela. Pokój nauczycielski nr 2 znajdował się w bibliotece, gdzie młodzi „nauczyciele” spędzali przerwy i mogli wypić pyszną herbatę. Na godzinie wychowawczej mieliśmy apel, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4 – 6 SP oraz klasy 1 - 3 gim. Podczas spotkania

podsumowaliśmy pracę RSU w br. Wszyscy mogli powiedzieć co im się podobało, a nad czym powinniśmy popracować, co udoskonalić. Dziękuję wszystkim kolegom, którzy się wypowiadali, za słowa pochwały i krytyki (Agata Walkowska, Weronika Sawa, Karolina Gewond klasa III gim., Dominik Ćwikliński, Mikołąj Woźniak, Krzysztof Zielonka klasa IV, Dominika Kucza kl. I gim.). Chcielibyśmy, aby takie dni miały miejsce częściej w naszej szkole. Jagoda Jóźwiak klasa I gim. fot. Wiktor Patelka, Weronika Duszyńska klasa V

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Targowej Górce Festyn Rodzinny to już tradycja naszej szkoły, wspaniała okazja, by spędzić aktywnie czas z całą rodziną, poznać nauczycieli z mniej oficjalnej strony. Mimo wcześniejszych obaw związanych z przewidywanymi opadami deszczu, pogoda nie zawiodła, dzięki czemu zebrani mogli miło bawić się w sobotnie popołudnie 31 maja. Po oficjalnym otwarciu plac przed szkołą należał do uczniów. To właśnie tu zaprezentowali swoje zdolności wokalne i taneczne. Oprawą muzyczną zajął się absolwent naszej szkoły, Piotr Kwapiszewski. Uczniowie nie zapomnieli o programie artystycznym dla mam i tatusiów. Rozbrzmiewały więc radosne piosenki w wykonaniu najmłodszych i zespołu wokalnego „Perełki”, można było wysłuchać mistrzowskich recytacji i obejrzeć tańce. Taniec jest w naszej szkole na porządku dziennym, wszyscy uczniowie klas IV-VI i gimnazjum zaprezentowali się z gracją w walcu wiedeńskim i angielskim, pokazali dynamikę samby, jiva i salsy. Prawdziwy aplauz wywołała grupa z klasy II w tańcu nowoczesnym oraz z klasy III szkoły podstawowej w hip-hopie. Atrakcji było wiele przez cały czas trwania festynu. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się dmuchany zamek i basen z kulkami. Po raz pierwszy gościliśmy dzieci i młodzież z

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie, którzy porwali nas w wir zabaw integracyjnych. Większość przybyłych niecierpliwie oczekiwała parady motocykli i się nie zawiodła. Motocykliści przybyli ze słodką niespodzianką dla wszystkich dzieci. Panie i dziewczęta chętnie korzystały z porad profesjonalnej wizażystki firmy Avon, która także ufundowała nagrody w konkursach sportowych dla rodziców. W międzyczasie odwiedzili nas również przedstawiciele OSP, którzy zaprezentowali „ognisty pokaz” sprzętu ratowniczego i pożarniczego. Otaczający nas zewsząd zapach kiełbasek z grilla nie pozwolił oprzeć się pokusie ich skosztowania, a rozpływające się w ustach ciasta szybko pozwalały zapomnieć o „liczeniu kalorii”. Kto chciał, mógł wziąć udział w strzelaniu z wiatrówki, a także w licznych konkursach sportowych na wesoło. Zorganizowanie Festynu wymaga sporo wysiłku ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli. Przynosi on jednak fantastyczne rezultaty. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie i pomyślną realizację. Nasz tegoroczny festyn przeszedł do historii, ale już teraz zapraszamy wszystkich za rok! Elżbieta Waligóra

SUKCES DRUGOKLASISTÓW W NEKLI 14 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Nekli odbył się II etap VI Gminnego Konkursu Czytelniczego dla klas II pod hasłem „Bohaterowie naszych lektur”. Zespół w składzie: Julia Jaszczak, Kamil Menes, Dominik Orwat i Jakub Przybylak zajął II miejsce. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przeczytać pięć podanych wcześniej lektur. Konkurs odbył się w dwóch etapach: PRZEGLĄD

NEKIELSKI

I etap – konkurs plastyczny, polegał na wykonaniu dwóch ilustracji do podanych książek II etap – dotyczył znajomości przeczytanych lektur. Pytania nie należały do łatwych. Jednak nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością utworów. Niestety, do pierwszego miejsca zabrakło im troszkę szczęścia – 1 punktu. Gratulujemy! Iwona Matuszak

PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI 16 maja 2014 r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Targowej Górce wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od prelekcji na temat powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli. Następnie w hełmach górniczych zjechaliśmy windą na poziom -600metrów, by wyrobiskami korytarzowymi dotrzeć do podziemnej Kaplicy Św. Kingi. Uczniowie obejrzeli również wyeksploatowane komo-

ry solne, maszyny używane przez górników. Odwiedziliśmy także komnatę Drakuli. Po zwiedzeniu kopalni każdy uczestnik wycieczki otrzymał woreczek soli i autokarem udaliśmy się na obiad do restauracji Mc Donald’s w Koninie. Wycieczka była bardzo ciekawa, a zjazd windą z prędkością 6m/s pozostawił niezapomniane wrażenia. Iwona Matuszak

„PAMIĘĆ O 3 MAJA – TO NASZ OBOWIĄZEK” „O historii naszego narodu i o tych, którzy ginęli za Ojczyznę należy pamiętać”. 05 maja 2014r. w Zespole Szkół w Targowej Górce uczczono 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas: II, IV i VI oraz chór szkolny przygotowali część artystyczną. Recytacje wierszy były przeplatane piosenkami. Przedstawiono także rys historyczny, który ukazał znaczenie

Konstytucji 3 Maja. Umożliwiła ona powstanie i przetrwanie narodu w czasie zaborów i okupacji. Zniosła liberum veto i wolną elekcję, a najważniejsze jej postanowienia nie straciły na aktualności. Do dziś jest punktem odniesienia do patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej. Iwona Matuszak

Dyrektor oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Targowej Górce w imieniu całej społeczności szkolnej składają serdeczne podziękowania za wszelką pomoc związaną z organizacją Festynu Rodzinnego, który odbył się 31 maja br. na terenie szkoły: • panu Marianowi Grzegorzewiczowi – Firma „Igmar” za sponsoring dmuchanego zamku, • państwu Stanisławowi i Jolancie Hoppe za przygotowanie i obsługę strzelnicy, • państwu Marlenie i Waldemarowi Królom za ofiarowane ogórki, • panom Jackowi Daniszewskiemu i Jackowi Roze za usługi transportowe, • druhom OSP z Targowej Górki – panom: Danielowi Waligórze, Robertowi Zastawie oraz Przemysławowi Szałkowi za użyczenie stołów, przewóz oraz pokaz strażacki, • Spółdzielnie Mleczarskiej ze Wrześni za dofinansowanie słodyczy na Dzień Dziecka, • Motelowi Podstolice za wypożyczenie grilla, • Damianowi Łuczakowi oraz absolwentom szkoły: Angelice Grzegorzewicz, Kindze Adamskiej, Natalii Myszkiewicz, Mikołajowi i Karolowi Zielniewiczom za obsługę festynu, • rodzicom za podarowane placki, • za atrakcje motocyklowe i słodką niespodziankę panom: Jarosławowi Dądajowi, Idziemu Kubiakowi, Romanowi Kasprowiczowi, Sławomirowi Migdalskiemu, Mateuszowi Kotowiczowi, Wiesławowi Wesołkowi, Sławomirowi Adamczewskiemu, Maciejowi Adamskiemu, Markowi Wojtkowiakowi, Janowi Surdykowi, Piotrowi Nowakowi oraz tym, których imion i nazwisk nie znamy. STRONA 25


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

NEKIELSKIE TOWARZYSTWO AMAZONKI W ramach obchodów święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja, delegacja Amazonek złożyła symboliczną wiązankę kwiatów przed pomnikiem na Rynku w Nekli. Tydzień później, w dniu 10 maja miał miejsce uroczysty Jubileusz 15-lecia istnienia Towarzystwa Średzkich Amazonek, na który zostały zaproszone przedstawicielki nekielskiego stowarzyszenia. Uroczystość otwarła witając wszystkich przybyłych gości Prezes Barbara Kubiak. Po odśpiewaniu Hymnu Amazonek wy-

kład wygłosiła dr Agnieszka Rybarczyk. Poza licznie z g r o m a d z o ny m i przedstawicielami władz i lokalnymi działaczami, była to niepowtarzalna okazja aby spotkać członkinie z innych miast jak i osoby znaczące dla środowiska Amazonek, takich jak założycielkę Po-

znańskiego Towarzystwa Amazonek- panią Krystynę Wechmann czy cenionego lekarza onkologa dr. Nashera, który za opiekę i współpracę z chorymi na raka i został odznaczony specjalnym wyróżnieniem- znakiem Amazonek. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe gdyż była to Strzelnica Bractwa Kur-

kowego, zatem w drugiej części uroczystości miał miejsce turniej strzelecki. Nekielskie Amazonki zajęły 5 miejsce na 10 drużyn. Pod koniec maja już we własnym gronie członkinie Nekielskiego Towarzystwa spotkały się przy kawie świętując Dzień Matki, a w efekcie zacieśniając więzi i planując kolejne działania stowarzyszenia. Irena Świdurska

III Otwarte Mistrzostwa Gminy Nekla w Wędkarstwie W niedzielę 25 maja odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Gminy Nekla w Wędkarstwie. Zawody zorganizował nekielska sekcja wędkarska pod patronatem burmistrza Karola Balickiego. Do pięciogodzinnej rywalizacji przystąpiło 15 wędkarzy, głównie mieszkańców Nekli i okolic. Po losowaniu stanowisk, około godziny 6.30 wędkarze udali się na wyznaczone miejsca. Regulamin zawodów pozwalał na użycie jednej wędki spławikowej. Głównym celem łowiących były karpie, których w łowisku przy ulicy Zawodzie jest najwięcej. Łowione jednak były także inne gatunki ryb takie jak: płocie, wzdręgi karasie a nawet amury. Jak to bywa na tego typu zawodach, umiejętności wędkarzy musiały być poparte także odrobiną szczęścia. Ryby brały nieźle, jednak nie wszyscy na koniec mogli pochwalić się zdobyczą pływającą w siatce. Największą masę złowionych ryb uzyskał Daniel Zaradzki, który tym samym obronił tytuł z przed roku. Tuż za nim uplasował się Zenon Wilczyńki, który złowił największą liczbę ryb, o masie jednak STRONA 26

mniejszej niż zwycięzca. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Szczygieł, który z kolei mógł się pochwalić największą zdobyczą – karpiem o

wadze 2,145 kg. Tuz po godzinie 12.00 najlepsi tego dnia wędkarze zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami, dyplomami i drobny-

mi upominkami ufundowanymi przez burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Mateusz Jackowski

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe CASTROL CUP w Opatówku Mimo deszczowej pogody w sobotę 17 maja odbyły się Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe CASTROL CUP. Miało to z pewnością wpływ na ilość uczestników biorących udział w tym wydarzeniu. Organizatorem imprezy był Motoklub UNIA Poznań, Główny Sponsor Castrol Warszawa oraz dystrybutor WP Sigma Kostrzyn. Patronatem Honorowym Imprezę objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Gośćmi Honorowymi byli Tomasz Gollob Mistrz Świata w żużlu oraz Krzysztof Jabłoński, zawodnik mistrzowskiej drużyny żużlowej Falubas Zielona Góra, którzy już wielokrotnie zaszczycili nas swoją obecnością na zawodach w Opatówku. Równo o 12.00 rozpoczął się pierwszy wyścig a wraz z nim ulewny deszcz. Cóż począć! Takie są uroki imprezy plenerowej. Motocross tym bardziej jest dyscypliną dla zahartowanych i silnych zawodników, których nie wystraszy byle chmurka. Wystartowały klasy MX85 czyli Młodzik, MX2- motocykle o pojemności 250cc, MX1 - pojemność 450cc, MX Open - zawodnicy z licencją A, startujący w Mistrzostwach

Polski w tym Łukasz i Jacek Lonka oraz MX Masters - zawodnicy po 40-stce. Tomasz Gollob wystartował w klasie MX2, zajmując 3 pozycję, Łukasz i Jacek Lonka byli najlepsi, każdy w swojej klasie, syn w Open, ojciec w Masters. Po godzinie 15.00 odbył się długo zapowiadany Bieg Kibica, w którym główną nagrodą był modny rower. Chętnych było sporo. Na dźwięk trąbki kibice biegli za qadem po torze na którym normalnie ścigają się zawodnicy. Do pokonania było 7 górek, zatem nie lada wyzwanie. Swoich sił w biegu postanowił spróbować również Mistrz Łukasz Lonka, który jak można się domyślać dzięki dobrej formie – wygrał! Drugi na mecie tym razem kibic nie został z pustymi rękoma, otrzymał atrakcyjną nagrodę pocieszenia od sponsora. Jako ostatni wystartował Bieg Pucharowy CASTROL CUP. Wszyscy zawodnicy z licencją C walczyli o niemałe nagrody pieniężne, które otrzymali zawodnicy do 6 miejsca. Wyścig wygrał Krzysztof Kudłaty z RC Leszno na motocyklu o pojemności 250cc. Dla równowagi dla drugiej klasy o pojemności 450cc dodatkową na-

grodę ufundował Tomasz Gollob, otrzymał ją Grzegorz Jankowiak. A więc były 2 nagrody główne aż po 1000zł. Kolejne pozycje zajęli (2)Tomasz Stelmaszyk LSM Bry-Tech Racing, (3)Jakub Nowicki MKS Nekla, (4)Patryk Rybarczyk MKS Nekla, (5)Tomasz Gollob MKS Nekla, (6) Marcin Olejnik z LKS. MX 85 1. Jakub Miśkowiak 2. Hubert Sznyra 3. Marcin Bandosz MX 1C 1. Grzegorz Jankowiak

2. Jakub Nowicki 3. Radosław Matuszczak MX 2C 1. Krzysztof Kudłaty 2. Tomasz Stelmaszyk 3. Tomasz Gollob MX Masters 1. Jacek Lonka 2. Andrzej Szalbierz 3. Paweł Szygenda MX Open 1. Łukasz Lonka 2. Bartosz Dorosz 3. Dominik Bolewicz

Maj 2014 w „OGOŃCZYKU” Najstarsza drużyna liczyła 215 lat. Letni sezon strzelecki rozpoczął się w dniu 1 maja 2014 roku, zawodami o Puchar Przechodni im. Antoniego Kasperkowiaka, którego zwycięzcą został p. Zbigniew Matuszczak. W tym dniu odbyło się również podsumowanie Międzygminnej Szkolnej Ligi Strzeleckiej i Ligi dla dorosłych. W Szkolnej Lidze Strzeleckiej miejsca zajęli: Dziewczyny 1. Daria Kapczyńska Nekla 2. Monika Kowalczyk Nekla 3. Karolina Gewond Zasutowo Chłopcy 1. Mateusz Kapczyński Nekla 2. Piotr Wróblewski Nekla 3. Bartosz Eliks Nekla W Lidze dla dorosłych klasyfikacja przedstawiała się następująco: 1. Zbigniew Matuszczak Nekla 2. Jerzy Rypniewski Nekla 3. Tomasz Tomczak Kołaczkowo W dniu 02.05.2014r. odbył się rajd rowerowy z flagą w tle, którego trasa wynosiła około 21 km . Po przyjeździe uczestników na miejsce startu, każdy rower został opatrzony flagą narodową (chorągiewką). W dalszej części rajdowcom udzielono informacji o trasie rajdu i wręczono mapki. Start i meta znajdowały się na strzelnicy w Nekli przy ul. Lipowej. Gdy uczestnicy przyjechali na metę rajdu, odbyła się pogadanka na temat Flagi. Flaga – chorągiew państwowa, uznana w swej formie za oficjalną PRZEGLĄD

NEKIELSKI

i dopuszczoną do użytku tylko w określonych okolicznościach, znak symbolizujący suwerenność państwa lub narodu (w takiej funkcji pojawia się w XVI wieku w Niderlandach). Flaga nawiązuje zwykle do tradycji historycznych państwa. Flaga państwowa Polski – prostokątny płat tkaniny (stosunek długości do szerokości 8:3) o barwach - białej i czerwonej, flaga z godłem Polski jest używana przez polskie placówki dyplomatyczne, misje i delegacje za granicą oraz polskie lotnictwo cywilne. Flaga na polskich statkach – bandera. Bezprawne użycie flagi jest przestępstwem. Poza tym istnieją flagi sygnałowe używane w żeglarstwie, jest to zestaw flag stosowany w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym. W dalszej części integracji międzypokoleniowej odbył się pojedynek strzelecki między młodzieżą, a dorosłymi, którego zwycięzcą była młodzież, która

otrzymała nagrody. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani bardzo smaczną grochówką, którą przygotował p .Tomasz Lipowczyk. Dnia 10.05.2014r. młodzież uczestniczyła Mistrzostwach Wielkopolski w Pleszewie, w strzelaniu z pistoletu sportowego i pneumatycznego oraz z karabinku sportowego i pneumatycznego. W konkurencji pistolet sportowy i pneumatyczny bezkonkurencyjny okazał się Piotr Wróblewski, który został Mistrzem Wielkopolski, drużynowo zajęliśmy trzecie miejsce, a drużyna w karabinku sportowym i pneumatycznym zajęła szóste miejsce. Klub Strzelecko - Rekreacyjny „OGOŃCZYK” reprezentował powiat wrzesiński. W dniu 17 maja br . odbyły się Wojewódzkie zawody strzeleckie w wieloboju strzeleckim na strzelnicy w Nekli, w której udział brało 15 drużyn z całej Wielkopolski.

Najstarszą drużyną w tych zawodach byli „Starsi Panowie” w składzie: 1. Piotrowski Józef lat 76 2. Tądrowski Krzysztof lat 75 3. Strzyżewski Alojzy lat 74 Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco: W dwuboju strzeleckim: 1. miejsce KŻR LOK Września 2. miejsce S.O.S. FORT Słupca 3. miejsce FORMAT Nekla w pojedynku strzeleckim: 1. miejsce KŻR LOK Września 2. miejsce FORMAT Nekla 3. miejsce DĄBROWSKI Winnogóra Stanisław Hoppe

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nekla STRONA 27


KRONIKA SPORTOWA

I Gminne Mistrzostwa Szachowe w Grze Błyskawicznej P’5 We wtorek, 15 kwietnia 2014, w kawiarence szachowej odbyły się I Gminne Mistrzostwa Szachowe w Grze Błyskawicznej P’5. Wzięło w nich udział 19 szachistów. Rozegrano 7 rund, tempem 5 minut na partię dla zawodnika. Turniej był bardzo widowiskowy, nie było sytuacji konfliktowych. Zawodnicy grali fair play. Pierwsze miejsce

zajął Krystian Kosecki, drugie Bartosz Damrath a trzecie Szymon Owsianny. Tuż za podium uplasowali się: Tomasz Zaleśny, Dawid Cała i Michał Mendzelewski. Najlepsza szóstka „błyskawicznych” szachistów gminy otrzymała nagrody a najlepsza trójka puchary i dyplomy.

Brązowy medal Szymona w Półfinałach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Szachach - Strefa Wschodnia – Gniezno 2014

31 maja 2014, w Gnieźnie, najlepsi szachiści UKS Płomyk walczyli o medale, kategorie szachowe i awans do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów. Turniej przeprowadzono w kilku grupach wiekowych. Partie rozgrywane były tempem P’30. W grupie C-18 Szymon Owsianny zajął III miejsce i wywalczył brązowy medal, Jakub Brzychcy był czwarty a Bartosz Tądrowski piąty. Małgorzata Kubiaczyk w grupie D-9 uplasowała się tuż za podium na miejscu czwartym , a Weronika Dębska w grupie D-13 zajęła miejsce szóste. Blisko

awansu był Michał Mendzelewski zajmując 7 miejsce w grupie C-11. W najliczniejszej grupie C-9 Wojciech Mendzelewski był 13 a Antoni Kaźmierczak 20. Awans do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, które odbędą się 13-18 czerwca w Żerkowie uzyskali Szymon Owsianny, Jakub Brzychcy, Bartosz Tądrowski, Weronika Dębska i Małgorzata Kubiaczyk. Wyższe kategorie szachowe uzyskali: Antoni Kaźmierczak kategorię piątą, Jakub Brzychcy i Małgorzata Kubiaczyk kategorie czwarte.

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych We wtorek, 27 maja, w Lesznie odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski Gimnazjów w Lekkiej Atletyce. Jedyną osobą reprezentującą nekielskie gimnazjum była kulomiotka Malwina Dembińska. Warunkiem udziału w tych zawodach było znalezienie się w pierwszej trójce mistrzostw rejonu rozgrywanych w Poznaniu, gdzie Malwina, posyłając kulę na odległość 9,49 m, stanęła na dru-

STRONA 28

gim stopniu podium. Choć w Lesznie nasza uczennica nie wzbiła się na szczyt swoich możliwości, zajmując miejsce w drugiej dziesiątce, to należy jej pogratulować tego osiągnięcia. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nasza reprezentantka startowała z zawodniczkami starszymi o dwa lata. Hubert Nowacki

Mistrzostwa Zespołu Szkół w Nekli w grze błyskawicznej We wtorek, 13 maja 2014, odbyły się Szachowe Mistrzostwa Zespołu Szkół w Nekli w grze błyskawicznej P’5. Wzięło w nich udział 24 szachistów. Czołowe lokaty zostały zdominowane przez gimnazjalistów. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Zaleśny(gim), drugie Adam Tylski (gim) a trzecie Michał Mendzelewski (I-III).Tuż

za podium uplasowali się: Weronika Dębska, Jakub Brzychcy i Adam Figas. Najlepszym zawodnikiem z klas IV-VI okazał się Mateusz Chojnacki a z klas I-III Michał Mendzelewski. Najlepsi błyskawiczni szachiści szkoły otrzymali medale, dyplomy i nagrody książkowe.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OGŁOSZENIA

Panu Pawłowi Tokłowiczowi, Radnemu Rady Miejskiej Gminy Nekla serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają: Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Adam Stefaniak

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki

,,Ludzie, których kochamy zostają bo zostawili ślady w naszych sercach. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Koledze Pawłowi Tokłowiczowi i jego Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki Haliny Tokłowicz składają Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia ,,Ogończyk” Ligi Obrony Kraju w Nekli UWAGA!

Materiały do następnego numeru będą przyjmowane

do 1 lipca 2014 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. PODZIĘKOWANIE Dyrektor Zespołu Szkół w Nekli, składa podziękowanie Firmie „PIOTROWSCY” za bezpłatne wyczyszczenie parkingu szkolnego. Robert Andrzejczak Dyrektor szkoły PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 29


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla tel. 61 4386575, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 www.wrzesnia.policja.gov.pl Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4386081 Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 30

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614 Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu Przedszkole „Mali Einsteini” w Nekli ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla tel. 616792959 www.malieinsteini.com.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174

Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187

Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ochrony Przeciwpożarowej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Księgowości Podatkowej p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Znajdź 12 różnic

ROZRYWKA

Drogi Czytelniku!

1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 1 VII 2014 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, parasol, książki, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Wspominać miło o tym co było”. Nagrodę główną wygrała: Pani Małgorzata Witaszczyk z Nekli z kwietniowego numeru: „Od wody człek młoty”. Nagrodę główną wygrała: Pani Renata Kaźmierczak z Nekli Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 6/2014  
Przeglad Nekielski 6/2014  

Przeglad Nekielski 6/2014

Advertisement