Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXIII NR 24/269

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

LIPIEC 2013 r.

Otwarcie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

10-lecie sekcji szachowej UKS Płomyk Inauguracja letniego kina plenerowego NEKLA NEKLA NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla facebook.com/nekla.eu twitter.com/neklaeu • Przetargi publiczne • „Płótna rozstrzygnięte po malarsku” • Gimnazjaliści wyróżnieni przez burmistrza • Piknik w Gierłatowie • Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie • Nekielskie powitanie lata - Wianki 2013


TEMAT NUMERU

Piknik rodzinny

29 czerwca br. Urząd Miasta i Gminy w Nekli we współpracy z Nekielskim Ośrodkiem Kultury oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Płomyk”, zorganizował piknik rodzinny z okazji upamiętnienia dwóch ważnych dla Gminy Nekla wydarzeń tj. otwarcia ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w Nekli przy ul. Zawodzie oraz 10-lecia działalności sekcji szachowej UKS „Płomyk”. Należy przypomnieć, że zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla” polegało na zagospodarowaniu części działki nr 388/5 w Nekli poprzez budowę alejek spacerowych, fontanny, szachownicy plenerowej, urządzenie terenów zieleni, montaż stolików do gry w szachy, ławek parkowych oraz koszy na śmieci. W ramach zadania utworzono również mały plac zabaw, na którym zamontowano huśtawki oraz zestaw integracyjno-sprawnościowy. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 20072013, pozostałe środki w kwocie 70 tys. zł pochodziły z budżetu STRONA 2

gminy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Nekla – Karol Balicki, kierownik sekcji szachowej UKS „Płomyk” Pani Iwona Koralewska oraz wykonawca Marek Kubiaczyk. Z okazji 10-lecia sekcji szachowej UKS „Płomyk” wśród zaproszonych gości, którzy działają na rzecz propagowania gry w szachy w Gminie Nekla, znaleźli się: Robert Andrzejczak - dyrektor Zespołu Szkół w Nekli, w którym to do programu nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej wprowadzono właśnie naukę gry w szachy, Iwona Koralewska – kierownik sekcji szachowej UKS „Płomyk”, Janusz Woda oraz Leon Miklosik – ówcześni prezes i skarbnik Wielkopolskiego Związku Szachowego, którzy rozegrali pierwszą symultanę, by zintegrować środowisko szachowe w Nekli. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę szachy z wygrawerowanym herbem Gminy Nekla, a następnie rozegrali partie szachów: przy pierwszym stoli-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ku pojedynek stoczyli Burmistrz Miasta i Gminy Nekla - Karol Balicki oraz dyrektor Zespołu Szkół w Nekli - Robert Andrzejczak; przy drugim stoliku zasiedli Leon Miklosik oraz Tomasz Małecki – zastępca redaktora naczelnego WW; przy trzecim Janusz Woda oraz kierownik budowy – Mikołaj Kubiaczyk. Mieszkańcy gminy, którzy zdecydowali się spędzić to sobotnie popołudnie na nowo otwartym miejscu rekreacji, mieli również okazję podziwiać widowiskową partię „żywych szachów” w wykonaniu dzieci i młodzieży z UKS „Płomyk”. Dla młodych szachistów z okazji 10-lecia sekcji szachowej przygotowano okolicznościowy tort. Imprezie towarzyszył również II gminny turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza

Matuszczak III – Dawid Trzciński – Daniel Nadzieja Dzieci bawiły się na placu zabaw, mogły również bezpłatnie korzystać z dmuchanych zamków oraz brać udział w zabawach prowadzonych przez animatorów. Zwieńczeniem imprezy był seans kina plenerowego zorganizowany przez Nekielski Ośrodek Kultury, w ramach którego odbyła się projekcja filmów „Zambezia” oraz „Mój rower”. Rodzinny piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Był okazją do wspólnej zabawy i integracji. Pokazał również, że nowo utworzone miejsce rekreacji oznacza nie tylko poprawę estetyki ul. Zawodzie w Nekli, ale naprawdę umożliwia aktywny wypoczynek zarówno dzieci, mło-

Miasta i Gminy Nekla. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz puchary: I – Karol Kowalski – Dariusz Świątek II – Dariusz Budasz – Miłosz

dzieży jak i dorosłych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nekla do spędzania tutaj wolnego czasu. Anna Mizgajska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

10 – lecie sekcji szachowej UKS Płomyk

W sobotę , 29 czerwca, odbył się jubileusz 10-lecia sekcji szachowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Płomyk. 10 - lat to już kawałek szachowej drogi, pełnej sukcesów i porażek, ważny czas nawiązywania kontaktów i przyjaźni oraz zdobywania cennych doświadczeń. Zaczęliśmy grać w szachy w 2003

chową, w której odbywają się zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W Polskim Związku Szachowym zarejestrowanych jest 99 klubowych zawodników, 78 z nich posiada kategorie szachowe. Największe sukcesy w ciągu 10-letniej działalności klubu osią-

roku, najpierw na własnych, przynoszonych z domu szachownicach, potem pozyskaliśmy sprzęt szachowy, tablice demonstracyjne, książki do nauki gry oraz programy szachowe. Zaadoptowaliśmy pomieszczenie w hali widowiskowo-sportowej na kawiarenkę sza-

gnęli szachiści: Szymon Owsianny, Grzegorz Banaszak, Dawid Maciejewski, Krystian Kosecki, Szymon Mrozek, Krzysztof Przybylski, Marcin Zdziabek, Bartosz Damrath, Paulina Marcinkowska i Kamila Kmieciak. Przez szereg lat szkolne drużyny

zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum były drużynowymi mistrzami w szachach w powiecie wrzesińskim, a członkowie klubu co roku kwalifikowali się do Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w Szachach. Ponadto nasi

Artykuły na temat działalności sekcji zamieszczane są systematycznie na stronie szachowej www.uks.nekla.eu oraz w „Przeglądzie Nekielskim”. O sukcesach nekielskich szachistów ukazały się artykuły w „Wiadomościach

szachiści zajmowali indywidualnie czołowe lokaty w wielu turniejach na terenie Wielkopolski. Graliśmy m.in. w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie, Ślesinie, Kaliszu, Zbąszyniu, Kościelcu, Żerkowie, Środzie Wielkopolskiej, Kostrzynie, Witkowie, Luboniu, Wrześni i Marzeninie. Jesteśmy również organizatorami wielu szachowych zawodów, takich jak: Mistrzostwa Zespołu Szkół, Gminny Turniej Szachowy, Szachowy Turniej Noworoczny, Wiosenny Turniej Klasyfikacyjny, „Hollywoodzki Turniej Szachowy o dużą pizzę” (organizowany w nekielskiej pizzerii Hollywood),” Na podłodze w bibliotece” (organizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy) oraz „Gram, bo lubię” (organizowany w tym roku po raz pierwszy wspólnie z Nekielskim Ośrodkiem Kultury). Turnieje organizowane w Nekli cieszą się uznaniem za dobrą organizację i życzliwą atmosferę.

Wrzesińskich”. Corocznie kilkoro szachistów otrzymuje nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe. W roku 2007 zorganizowaliśmy pierwszy pokaz „żywych szachów”. Z okazji jubileuszu klubu ponownie partię żywych szachów- tym razem obronę francuską z 1931 roku – rozegrali Mikołaj Kubiaczyk i Krystian Kosecki (obydwaj to szachiści UKS Płomyk). Uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali ogromnym szachowym tortem. Można było podziwiać wiele partii szachowych na nowych plenerowych stolikach szachowych, rozegrać symultanę z zaproszonymi gośćmi: Januszem Wodą - Prezesem Polskiego Związku Szachowego i Leonem Miklosikiem oraz miło spędzić czas w miejscu towarzyskich spotkań - bowiem szachy są grą , która łączy ludzi w każdym wieku. Iwona Koralewska

30-lecie Proboszcza w Nekli

Foto: Waldemar Odrobny

Foto: Waldemar Odrobny

Ks. kanonik Ryszard Goliński został proboszczem w Nekli ponad 30 lat temu. 6 maja 1983 objął parafię nekielską po śmierci ks. Edmunda

Bartosiaka. 30 czerwca 2013 r. ks. Goliński oficjalnie zrezygnował ze stanowiska proboszcza w nekielskiej parafii. W tym dniu odbyła się uroczysta msza św., na której podziękowano za dotychczasowe zasługi i owoce pracy. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 3


WAKACYJNY PLAN ZAJĘĆ

„WAKACYJNY PLAN ZAJĘĆ” ANIMATOR SPORTU Sebastian Kacała 18.08 Rodzinny Rajd rowerowy (okolice Nekli) 19.08 Treningi - Stadion GKS „PŁOMIEŃ” Nekla 21.08 Treningi - Stadion GKS „PŁOMIEŃ” Nekla 26.08 Treningi - Stadion GKS „PŁOMIEŃ” Nekla 28.08 Treningi - Stadion GKS „PŁOMIEŃ” Nekla Magdalena Jarząbek/ Piotr Michalak 26.08.2013 (9.00-13.00) Wycieczka rowerowa do Czerniejewa. Zwiedzanie obiektu parkowo – pałacowego. 27.08.2013 (9.00-13.00) Wycieczka rowerowa do Nekielki, zwiedzanie kościoła. 28.08.2013 (9.00-13.00) Wycieczka rowerowa do Nowego Folwarku, turniej towarzyski w koszykówkę i w piłkę nożną. 29.08.2013 (9.00-13.00) Wycieczka rowerowa szlakami turystycznymi do Barczyzny (pomniki przyrody, cmentarz). 30.082013 (9.00-13.00) Wycieczka rowerowa do stadniny kucy w Chociczy. Mateusz Jackowski Hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół w Nekli (ew. boiska) 26 – 30.08.2013 (9.00-10.30) Zajęcia sportowe ukierunkowane będą przede wszystkim na ruch i zabawę. Poprzez proste gry i zabawy wychodzić będziemy naturalnej potrzebie dzieci w tym wieku, czyli poruszania się i rozładowywania energii. Zajęcia będą miały charakter głównie ogólnorozwojowy, kształtując w różny sposób podstawowe cechy motoryczne. Dariusz Nikodem 05 – 09.08. 2013 r. (9.00 – 12.00) W programie wycieczki rowerowe, wyjazd na kąpielisko do Wrześni, gry i zabawy „na wesoło”, rywalizacja sportowa, konkursy i turnieje. Agnieszka Kuroś uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej, 4 – 6 szkoły podstawowej, 1 – 3 gimnazjum 26.08.2013r. – poniedziałek, godz. 8:00 – 12:00, Rozgrywki systemem „każdy z każdym” z tenisa stołowego i gra w ringo. 27.08.2013r. – wtorek, godz. 8:00 – 12:00, Rajd rowerowy do Podstolic. 28.08.2013r. – środa, godz. 8:00 – 12:00 , P.N.- Gra w piłkę nożną – turniej. 29.08.2013r. – czwartek, godz. 8:00 – 12:00 , Wyścigi rzędów, gra w koszykówkę – systemem gry „każdy z każdym”. 30.08.2013r. – piątek, godz. 8:00 – 12:00 , Unihokej, tenis stołowy, Miejsce odbywania zajęć sala gimnastyczna, a jak pozwoli pogoda również na dworze. Iwona Koralewska Od 15 lipca, codziennie od godz.17.00, przez całe wakacje - jeśli będzie pogoda - szachiści UKS Płomyk zapraszają do plenerowych stolików szachowych wszystkich miłośników królewskiej gry.

STRONA 4

ANIMATOR KULTURY Nekielski Ośrodek Kultury 08.07.2013 r., godz. 10:00 - 13:00 Sztuka decoupage czyli zdobienie dla najmłodszych 09.07.2013 r., godz. 9:00 - 13:00 Warsztaty filcowania 10.07.2013 r., godz. 9:00 - 13:00 Ceramika dla wszystkich 11.07.2013 r., godz. 10:00 - 13:00 „Czuj, czuj, czuwaj” - harcerskie gry i zabawy 12.07.2013 r., godz. 10:00 - 12:30 Spektakl teatralny „Przygody Krasnala Pączka” oraz konkursy i zabawy z aktorami. 17.07.2013 r. godz. 15.30 - Ceramika 24.07.2013 r. godz. 15.30 - Warsztaty filcowania 31.07.2013 r. godz. 15.30 - Ceramika 07.08.2013 r. godz. 15.30 - Ceramika 14.08.2013 r. godz. 15.30 - Warsztaty filcowania

15,16,17.08.2013 godz. 10.00 Warsztaty taneczne z hip hopu (tylko na zapisy: sekretariat NOK tel: 61 4386 060 ) 21.08.2013 r. godz. 15.30 - Ceramika 28.08.2013 r. godz. 15.30 - Warsztaty filcowania

Imprezy i wydarzenia 27.07.2013 r. Zabawa taneczna – park w Nekli 24.08.2013 r. II Rajd rowerowy 25.08.2013 r. Dożynki Miejsko-Gminne 31.08.2013 r. Alternatywny Bash Plenerowe kino letnie Nekielski Ośrodek Kultury 13.07.2013 r. (sobota) godz. 21.00 - Zasutowo, ”Dino Mama” anim. 2012 r.; „Dom na kółkach” kom. 2012 r. 20.07.2013 r.(sobota) godz. 21.00 – Nekla, ”Strażnicy marzeń” anim. 2012 r.; „Dyktator” kom. 2012 r. 26.07.2013 r. (piątek) godz. 21.00 - Stroszki, ”Merida Waleczna” anim. 2012 r.; „Poradnik pozytywnego myślenia” kom. 2012 r. 14.08.2013 r. (środa) godz. 20.30 – Nekla, ”Ted i poszukiwacze” anim. 2012; „ Córka mojego kumpla” kom. 2012 r. 16.08.2013 r. (piątek) godz. 20.30 Mystki, ”Hotel Transylwania” anim. 2012 r.; „Mocne uderzenie” kom. 2012r. W razie deszczu pokaz zostanie przeniesiony na inny termin.

Szczegóły wszystkich planowanych imprez dostępne będą na stronach www.nekla.eu i www.nok.nekla.eu oraz na plakatach PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

OPŁATA ŚMIECIOWA

Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest Informujemy, że można składać wnioski o sfinansowanie unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczy demontażu płyt eternitowych z dachu budynku jak również odbioru już zdemontowanych płyt.

Informujemy, iż opłaty za wywóz nieczystości komunalnych będą pobierane do 15 sierpnia 2013 r. i do 15-tego każdego miesiąca. Wpłaty należy dokonywać na podane niżej konto: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, Oddział w Nekli Urząd Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Nr rachunku 42 9075 0009 1100 0101 0218 0580 Tytułem: Opłata za wywóz nieczystości stałych za miesiąc………… Wpłaty można dokonać w Banku Spółdzielczym bez dodatkowej opłaty lub przelewem na wyżej podany rachunek bankowy. DOWÓD WPŁATY

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli, w terminie do 30 sierpnia 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla składa serdeczne podziękowania Panu Marianowi Grzegorzowiczowi, właścicielowi firmy „IGMAR” za bezpłatny odbiór odpadów selektywnych z Gminy Nekla

Terminy odbioru odpadów dla Gminy Nekla w miesiącach VI - IX.2013 roku Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7:30 w dniu odbioru. Miejscowość

Rodzaj odpadu

Miesiąc VII

VIII

IX

Nekla – miasto Barczyzna Rajmundowo

komunalne 8,22

5,19

2,16,30

selektywne

9,23

6,20

3,17

bio

9,23

6,20

3,17

Podstolice Opatówko Zasutowo

komunalne 10,24

7,21

4,18

6,20

3,17

Gąsiorowo Kokoszki Stępocin Chwałszyce Targowa Górka Madera Mała Górka Racławki Mystki

komunalne 11,25

Gierłatowo Stroszki Starczanowo Nekielka

komunalne 12,26

selektywne

9,23

bio

9,23

6,20

3,17

8,22

5,19

selektywne

9,23

6,20

3,17

bio

9,23

6,20

3,17

9,23

6,20

selektywne

9,23

6,20

3,17

bio

9,23

6,20

3,17

Uwaga: W przypadku występowania dni świątecznych w tygodniu pracy, usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy. Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że w okresie wiosna - jesień z toalety przy targowisku można korzystać również w sobotę i niedzielę w godzinach 07:00-19:00. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Starczanowo, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 19/9 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 2,1857 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 605.000,00 zł. Wadium wynosi: 61.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 23.07.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

STRONA 6

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu (na budynku lub na ogrodzeniu przy bramie) tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymania jej w należytym stanie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. „Kodeks wykroczeń” (Dz. U. z 2010. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.), nie dopełnienie ww. obowiązku podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny Art.85 Konstytucji RP Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy wynika z potrzeb Sił Zbrojnych RP, dla sprawności których konieczne są uzupełnienia mobilizacyjne jednostek wojskowych o rezerwistów, których wyszkolenie i wiedza na temat uzbrojenia, taktyki i technologii będzie na odpowiednio wysokim poziomie. I tak już 2013 roku pierwsi żołnierze rezerwy planowani są do powołania na ćwiczenia wojskowe. Obronność wymaga zaangażowania i współpracy zarówno instytucji państwowych, ja i wszystkich obywateli. Szczególnie ważna rola przypada w tej mierze pracodawcom. Bo to pracodawcy tworzą atmosferę wsparcia dla budowy postaw proobronnych. Harmonijne współdziałanie pomiędzy sferą militarną a pracodawcami i żołnierzami rezerwy to także przesłanka sprawnego funkcjonowania systemu obronnego Państwa. Oczywiście jest ono możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie strony są przekonane o konieczności resektowania wzajemnych potrzeb i interesów. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lokalnego środowiska pracodawców informacji na temat ćwiczeń wojskowych. Jednocześnie pragnę poinformować, że zarówno uprawnienia jak i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w przepisach Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz.461 z późn. zm.). Szerszych informacji na temat ćwiczeń wojskowych można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, ul.Hurtowa 1 lub pod nr 63-245-48-92. Ponadto wyrażam przekonanie, że Nasza współpraca okaże się w pełni owocna i satysfakcjonująca dla obu stron. Z poważaniem WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ ppłk Marcin Pietrzak

24 czerwca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli ul. Modrzewiowa”. Termin składania ofert został wyznaczony na 9 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nekla ul. Modrzewiowa z przewodów PVC-U fi 200 mm o litej ściance i długości 134,5 m. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje roboty pomiarowe w terenie, roboty ziemne, pompowanie wody z wykopu, ułożenie kanału z rur kanalizacyjnych, montaż studzienek kanalizacyjnych, zagęszczenie gruntu, przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, opracowanie projektu organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza, badanie stopnia zagęszczenia gruntu, uporządkowanie terenu budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji został określony do dnia 31 października 2013 roku. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

PRZETARGI

11 czerwca 2013 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla. Realizacja umowy rozpoczyna się od 1 lipca 20 13 roku i trwać będzie do 30 czerwca 2014 roku. Wartość umowy wynosi 897 700,08 zł brutto (w tym ryczałt miesięczny wynosi 74 808,34 zł). 20 czerwca 2013 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z Zakładem Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach (gm. Nekla) na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w miejscowości Nekla. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji przez wykonawcę został ustalony na 8 lipca 2013 roku, a roboty potrwają do 31 października 2013 roku. Wartość umowy wynosi 1 628 942,90 zł brutto. 29 maja 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej w miejscowości Stępocin. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 13 czerwca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej (w ramach istniejącego pasa drogowego) w miejscowości Stępocin. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni o długości 207 m i zjazdach, wykonaniu skrzyżowania z drogą powiatową z betonu asfaltowego oraz wykonaniu przepustu wzdłuż rowu odparowującego. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Jednakże ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza oferta (oferta z najniższą ceną) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w dniu 14 czerwca 2013 roku postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6 czerwca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka – etap II. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 21 czerwca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej – ulica Jana Pawła II w Nekielce o powierzchni 9 960 m2 (długość 1660 m, szerokość 6 m), o nawierzchni tłuczniowej jednowarstwowej grubości 20cm wraz z wyprofilowaniem obustronnym poboczy. Termin wykonania zamówienia został określony do 31 października 2013 roku. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Po przeprowadzonej przez komisję przetargową ocenie złożonych ofert i wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, w dniu 2 lipca 2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo „DROG-KAR” z siedzibą w Gutowie Małym (gm. Września), który zaoferował cenę 228 941,99 zł brutto (stawka za 1 m2 22,99 zł brutto). Podpisanie umowy nastąpi po 9 lipca 2013 roku. 28 czerwca 2013 roku został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej w miejscowości Stępocin. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej (w ramach istniejącego pasa drogowego) w miejscowości Stępocin. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni o długości 207 m i zjazdach, wykonaniu skrzyżowania z drogą powiatową z betonu asfaltowego oraz wykonaniu przepustu wzdłuż rowu odparowującego. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku. 28 czerwca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego w Nekli – etap I. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego w Nekli – etap I tj. od km 0+000 do 0+047,16 (dz. nr 1169). Przebudowa polega na wykonaniu jezdni o szerokości 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej tj. warstwy ścieralnej gr. 3 cm i warstwy wiążącej gr. 4 cm, wykonaniu podbudowy tłuczniowej – tłuczeń granitowy 0/63 grub. 20 cm, warstwy odsączającej grub. 10 cm, w krawężniku betonowym 15 x 30 x 100 cm wystającym, 15 x 22 x 100 cm na ławie betonowej z oporem oraz na przejściu dla pieszych krawężnik obniżony. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku. 28 czerwca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo. Rozbudowa drogi będzie wykonywana na PRZEGLĄD

NEKIELSKI

długości 58,9 m i będzie polegać na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m z poszerzeniami i wyspą dzielącą w obrębie skrzyżowania. Konstrukcja nawierzchni będzie następująca: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, warstwa wzmacniająca z gruntobetonu o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm. Ponadto w ramach inwestycji nastąpi utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, połączenie istniejącej nawierzchni z nowo budowaną poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 1 m i przedłużeniu warstwy ścieralnej nowej nawierzchni na sfrezowaną nawierzchnię, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, przesunięciu hydrantu kolidującego z przebudowywanym skrzyżowaniem. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku.

1 lipca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej. W szczególności zamówienie obejmuje: budowę jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy 1 099,54 m2, kubaturze 9 238,30 m3 oraz powierzchni użytkowej 1 008,41 m2, wykonaniu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u., wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz grawitacyjnej, budowę ciągów pieszych, dojazdów oraz miejsc postojowych wewnętrznych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, przebudowę kotłowni olejowej, zagospodarowanie terenów zielonych, wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza. Termin wykonania zamówienia został określony w dwóch etapach. Zakończenie pierwszego etapu określono do dnia 31 lipca 2014 roku i obejmuje wykonanie branży budowlanej w zakresie tzw. „stanu surowego” wraz ze stolarką okienną i drzwiową. Natomiast drugiego etapu do 30 kwietnia 2015 roku i obejmuje pozostałą część robót wraz z wyposażeniem. 1 lipca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w m. Nekla ul. Wierzbowa. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w m. Nekla ul. Wierzbowa o powierzchni 2 100 m2 i łącznej długości 360 m (na długości 280 m o szerokości 6 m i na długości 80 m o szerokości 5 m), o nawierzchni tłuczniowej grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem obustronnym poboczy. Szczegółowy przedmiot zamówienia polegać będzie na mechanicznym wykonaniu koryta głębokości 30 cm, wykonaniu warstwy odcinającej z piasku zagęszczanej mechanicznie grubości 10 cm, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) dwuwarstwowo o grubości 20 cm, w tym warstwa o grubości 15 cm o uziarnieniu 0/63 mm oraz warstwa o grubości 5 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm na zaklinowanie, uwałowanie walcem i wyprofilowanie obustronne poboczy. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej zostanie wykonane przy użyciu równiarki w celu prawidłowego wyprofilowania nawierzchni drogi. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku. 1 lipca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym 5-8, 2-5 oraz emulsją wraz ze ścinką poboczy dróg gminnych w Gminie Nekla. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych (w miejscowości Nekielka, Racławki oraz Gąsiorowo-Chwałszyce) grysem bazaltowym 5-8 i 2-5 oraz emulsją niemodyfikowaną k-1 70% wraz ze ścinką poboczy (samojezdną frezarką). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie dolnej warstwy poprzez skropienie emulsją asfaltową kationową K1– 70 niemodyfikowaną, nałożenie kruszywa – grysu o frakcji 5-8 mm, uwałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie niezwiązanych ziaren, wykonanie górnej warstwy poprzez skropienie emulsją asfaltową kationową K1-70 niemodyfikowaną, nałożenie kruszywa – grysu o frakcji 2-5 mm, wałowanie powierzchniowego utrwalenia i usunięcie niezwiązanych ziaren. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej zostanie wykonane na całej szerokości nawierzchni bitumicznej, tj. 4 metrów w miejscowościach Gąsiorowo-Chwałszyce i Racławki oraz 5 metrów w miejscowości Nekielka. Łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia to 13 000 m2 (Nekielka odcinek o długości 1700 m, Gąsiorowo-Chwałszyce – 700 m, Racławki 400 m). Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odwodnienie nawierzchni poprzez regulację pobocza (ścinka dwustronna poboczy) samojezdną frezarką o powierzchni 4 800 m2. Termin wykonania zamówienia został określony do dnia 31 października 2013 roku. STRONA 7


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla 27 czerwca 2013 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XXV Sesji Rady Zastępca Burmistrza Anna Mizgajska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności Burmistrza. W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 1) zbycia mienia komunalnego – Opatówko dz. 110/2 i 84/4; 2) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 3) przystąpienia przez Gminę Nekla do Partnerstwa; 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Przed podjęciem Uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki w prezentacji multimedialnej przedstawił wykonanie budżetu Gminy Nekla za 2012 r. i informację o mieniu komunalnym w 2012 r. Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej – p. Mateusz Kubiaczyk przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu roku 2012. W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem i informacją o stanie mienia Gminy Nekla za 2012 r. głos zabrali radni Maciej Handkiewicz i Roman Kuszak. 5) udzielenia absolutorium za 2012 r. dla Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. Burmistrzowi Miasta i gminy Nekla przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mateusz Kubiaczyk. 6) Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2013- 2021; 7) zmian w budżecie gminy na 2013 r.. W punkcie interpelacje i zapytania radnych i sołtysów poruszono następujące sprawy: sołtys Sarna pytał, czy jest szansa odzyskania niewykorzystanego funduszu sołeckiego? Sołtys Musielak prosił o sprawdzenie do kogo należy droga od autostrady do Chwałszyc oraz zwrócił uwagę, że nie było naprawy drogi w Małej Górce; Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki. Wyjaśnił, że nie przewiduje się zwrotu niewykorzystanego funduszu sołeckiego. Pan Gibowski rozpozna, czy droga od autostrady do Chwałszyc jest właściwa czy fikcja. W wolnych głosach radny Kozielski zapoznał z Regulaminem Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Kostrzyna Wlkp. oraz

przypomniał o Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych i prosił radnego powiatowego Janusza Balcerzaka o wyjaśnienie dlaczego nikt z Gminy Nekla nie został zgłoszony do nadania medalu 60-lecia SZS Wielkopolska. Radny powiatowy Janusz Balcerzak poinformował o remoncie dróg powiatowych i terminie dożynek powiatowych oraz prosił burmistrza o wystąpienie do powiatu o dotację na budowę sali gimnastycznej w Zasutowie. Radny Warczyński zgłaszał zbyt mało stanowisk podczas powitania lata w Nekli (wianki). Burmistrz Karol Balicki poinformował o budowie sali gimnastycznej w Zasutowie i zaprosił na otwarcie placu rekreacji w Nekli w dniu 29 czerwca 2013 r. Na tym zakończono XXVI Sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. Czesław Kozielski

Relacja z pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu maju Miesiąc czerwiec to bardzo istotny czas dla Komisji Rewizyjnej. Jest to okres, w którym dokonuje się analizy budżetu z roku poprzedniego i wystosowuje się wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Taka kontrola miała miejsce 10 czerwca w UMiG. Komisja obradując w niepełnym czteroosobowym składzie dokonała analizy: sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdania z wykonania budżetu 2012, stanu mienia komunalnego, sprawozdań jednostek pomocniczych tj. NOK, ZGK, MGOPS czy nekielskiej biblioteki. Prawidłowość wykonania budżetu potwierdza konfrontacja tych dokumentów

ze sobą. Wszystko to poprzedził odczyt opinii RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej), która pozytywnie oceniła przedłożone do oceny sprawozdanie finansowe za rok 2012. Członkowie komisji wyrywkowo rozpatrzyli dokumenty księgowe. Poza tym podczas obrad dokonano weryfikacji pracy nekielskiego autobusu, którego kierowcą niezmiennie w naszej gminie od ponad 25 lat jest pan Józef Szczepański i dzięki któremu możemy hołubić się posiadaniem takiego pojazdu. Na koniec obrad, nie widząc naruszeń i nieprawidłowości w realizacji budżetu w roku 2012 przewodniczący komisji wystosował wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza

MiG Nekla, który to wniosek poparło trzech radnych, jeden wstrzymał się od decyzji. Następnie wniosek ten został złożony na ręce Przewodniczącego RMGN. Co więcej, podlega on również opiniowaniu przez RIO i otrzymał ocenę pozytywną. Następstwem czego było sporządzenie uchwały o stosownej treści, którą radni uchwalili podczas czerwcowej sesji. Propozycje projektów uchwał głosowanych na tejże sesji komisja rewizyjna opiniowała 19 czerwca. Obrady opiewały w niewielką ilość punktów, jednakże niemniej ważnych. Opiniowano przedłożenie taryf za wodę i ścieki, zbycie mienia czy też zmiany w budżecie i WPF (Wieloletniej Prognozie

Finansowej). Wszystkie propozycje otrzymały akces od członków komisji. Na koniec radni mając możliwość przedstawiali bieżące sprawy i tak: poruszono sprawę przejścia dla pieszych idących do „Biedronki” i utrudnieniach przy wyjeździe, radny Tokłowicz pytał o możliwość użytkowania przez osoby uprawiające nordic walking terenu nekielskiego boiska przy ulicy Wrzesińskiej. Oczywiście nie obyło się bez poruszenia sprawy dróg powiatowych, a tym razem głównie koszenia poboczy w newralgicznych punktach. Mateusz Kubiaczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Z prac komisji rady… 24 czerwca obradowała Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego. Celem tego spotkania było zapoznanie się z treściami uchwał, które będą głosowane na najbliższej sesji. Ponadto radni zapoznali się z planami remontów szkół na najbliższe lata. Zaopiniowano pozytywnie treści uchwał dotyczących sprzedaży mienia gminnego w Opatówku, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej odpłatności za wodę i ścieki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za rok 2013 i udzielenia absolutorium burmistrzowi, a także przystąpienia do partnerstwa międzygminnego oraz dokonania zmian w budżecie. Członkowie komisji wraz z burmistrzem dokonali przeglądu szkół na terenie gminy, aby doSTRONA 8

wiedzieć się jakie są potrzeby tych palcówek pod względem inwestycyjno-remontowym. Najpilniejszym zadaniem w Targowej Górce jest adaptacja starego poddasza na potrzeby izby pamięci narodowej, a także dostosowanie sanitariatów dla najmłodszych dzieci. Niezwykle ważną kwestią jest też odpowiednie zagospodarowanie i przystosowanie szatni do potrzeb uczniów. W Zasutowie z kolei oprócz braku sali gimnastycznej mankamentem palcówki jest niedogrzanie sal szczytowych, zacieki przy rynnach i pojawiająca się wilgoć nad fundamentami szkoły. Sytuację tą mogłaby poprawić, poprzedzona odpowiednim audytem termomodernizacja całego budynku. W Zespole Szkół w Nekli planowany jest w tym roku remont małej sali gimnastycznej, a w następnych latach prace remontowe

mają dotyczyć korytarza głównego i korytarzy bocznych w gimnazjum, stołówki, piętra szkoły podstawowej oraz pokoju nauczycielskiego. W wolnych głosach i wnioskach radni pytali i zgłaszali uwagi dotyczące naprawy placu w sąsiedztwie sklepu Matteo, zapadającej się części chodnika na ulicy Dworcowej, stawu przy ulicy Słonecznej oraz składanych deklaracji do tzw. „ustawy śmieciowej” (Kuszak). Radnego Nowaka zaś interesowały sprawy związane z bieżącą naprawą dróg gminnych i powiatowych. Inwestycja przy wyżej wspomnianym placu rozpocznie się niebawem, poprzedzona akceptacją środków na ten cel przez radę i wyborze w drodze przetargu wykonawcy. Kwestia chodnika zgłoszona zostanie do zarządu powiatu, a dookoła stawu została

wykoszona trawa i zostaną naprawione ławki. Na podstawie złożonych deklaracji okazało się, że na terenie gminy jest więcej zamieszkałych posesji, aniżeli wcześniej było wiadomo, zaś ilość zamieszkałych tam osób zostanie w stosownym czasie sprawdzona i zweryfikowana. Na postawie dotychczasowych złożonych deklaracji wynika, że z budżetu gminy musimy wyasygnować w drugim półroczu kwotę ok. 50.000 zł, aby wywiązać się ze zobowiązań wobec zakładu, z którym podpisano umowę o wywóz śmieci i odpadów. Remonty dróg gminnych są dokonywane na bieżąco, jeśli zaś chodzi o drogi powiatowe, to ich stan, jak również perspektywa ich naprawy pozostawia wiele do życzenia. Przewodniczący komisji Roman Kuszak PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Gimnazjaliści wyróżnieni przez burmistrza

27 czerwca 2013 r. grupa najlepszych tegorocznych absolwentów gimnazjum z naszej gminy została zaproszona do Nekielskiego Ośrodka Kultury na spotkanie z burmistrzem Karolem Balickim. Zaszczytu spotkania z burmistrzem dostąpili: • Uczniowie III klasy Gimnazjum w Nekli, którzy otrzymali tytuł Prymusa Szkoły oraz Złotą Tarczę: 1. Aleksandra Brzychcy średnia ocen 5,55 2. Aleksandra Borkowska średnia ocen 5,44 3. Monika Michalak średnia ocen 5,44 4. Piotr Szymczak średnia ocen 5,39 • Uczniowie III klasy Gimnazjum w Nekli, którzy otrzymali Złotą Tarczę: 1. Marta Kapczyńska średnia ocen 5,27 2. Magdalena Frontczak średnia ocen 5,16 3. Marta Głowacz średnia ocen 5,16 4. Daria Kapczyńska średnia ocen 5,16 5. Anna Śruba średnia ocen 5,16 6. Piotr Wróblewski średnia ocen 5,12 7. Bartosz Damrath średnia ocen 5,11 8. Dominik Hulewicz średnia ocen 5,11 9. Paulina Kubiak średnia ocen 5,05 10. Agata Stachowiak średnia ocen 5,05 11. Magdalena Rytter średnia ocen 5,05 12. Piotr Szaj średnia ocen 5,00 • Uczniowie III klasy Gimnazjum w Nekli, którzy otrzymali Srebrną Tarczę: 1. Szymon Owsianny średnia ocen 4,94 2. Weronika Remisz średnia ocen 4,88 3. Agata Frankowska PRZEGLĄD

NEKIELSKI

średnia ocen 4,88 4. Maciej Babraj średnia ocen 4,88 5. Wojciech Paszkowiak średnia ocen 4,83 6. Aleksandra Głowacka średnia ocen 4,77 7. Angelika Żurek średnia ocen 4,77 8. Klaudia Golon średnia ocen 4,77 9. Karolina Klimczak średnia ocen 4,77 • Uczennica III klasy Gimnazjum w Targowej Górce, która uzyskała średnią ocen 5,22 - Julia Nikodem • Uczennice III klasy Gimnazjum w Targowej Górce, które uzyskały średnią ocen powyżej 4,75: 1. Katarzyna Menes średnia ocen 4,94 2. Karolina Krotofil średnia ocen 4,89 3. Magdalena Nowecka średnia ocen 4,83 4. Anna Wawrzyniak średnia ocen 4,78 • Uczeń III klasy Gimnazjum w Zasutowie, który uzyskał średnią ocen 5,07 - Maciej Liske • Uczennica III klasy Gimnazjum w Zasutowie, która uzyskała średnią ocen 4,80 - Katarzyna Nowak. Burmistrz Karol Balicki osobiście złożył wszystkim wyróżnionym gratulacje oraz wręczył pamiątkowe długopisy. Zwracając się do uczniów i nauczycieli burmistrz podkreślił ogrom pracy, jaki w zdobycie wiedzy i umiejętności na tak wysokim poziomie włożyli wyróżnieni uczniowie. Spotkanie było również okazją do podziękowania wychowawcom, nauczycielom, a także dyrektorom za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Dla nich wszystkich to także trudne zadanie. Niełatwo jest sprostać oczekiwaniom młodych ludzi, któ-

rzy łakną coraz to większej wiedzy, zawsze najnowszej i przekazanej w ciekawy, często niestandardowy sposób. Podziękowania z rąk burmistrza otrzymali wychowawcy: 1. Aneta Bajołek (wychowawca klasy III A Gimnazjum w Nekli) 2. Agnieszka Kotowicz (pełniąca funkcję wychowawcy klasy III A Gimnazjum w Nekli pod nieobecność Pani Anety Bajołek) 3. Magdalena Małek – Filipczak (wychowawca klasy III B Gimnazjum w Nekli) 4. Iwona Koralewska (wychowawca klasy III C Gimnazjum w Nekli) 5. Elżbieta Kledzik (wychowawca klasy IIII Gimnazjum w Targowej Górce) 6. Alicja Tonder (wychowawca klasy III Gimnazjum w Zasutowie)

oraz dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy Nekla. Wszystkim wyróżnionym absolwentom Gimnazjum gratulujemy uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć oraz odnalezienia odpowiedniej przestrzeni do realizacji swoich celów życiowych. Nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom dziękujemy za aktywną pracę i sukcesy osiągnięte przez uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Dziękujemy, że dbają o to, by szkoła była miejscem nie tylko przyjaznym i wspierającym, ale również wymagającym. Katarzyna Nowaczyk

U W A G A! ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH Od 1 stycznia 2013r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407). Zgodnie z nowymi przepisami: - nie trzeba wymeldować się w jednym urzędzie aby zameldować się w drugim – wszystkie czynności wykonujemy w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu, - dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni, - formalności meldunkowych można dopełnić przez pełnomocnika, - zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy, - właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Od 1 stycznia br. przy dokonywaniu meldunku nie ma obowiązku podawania informacji o: - wykształceniu, - obowiązku wojskowym, - oraz przedkładania książeczki wojskowej. STRONA 9


WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE 4 czerwca 2013 r., po godz. 23 w Targowej Górce zapaliła się stodoła. Ogień gasiło pięć

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY

jednostek straży pożarnej, OSP Targowa Górka oraz po dwa wozy z OSP Nekla i PSP Września. 6 czerwca 2013 r., Poczet Sztandarowy OSP Nekla uczestniczył w uroczystościach zakończenia oktawy Bożego Ciała. 9 czerwca 2013 r., drużyna MDP OSP Nekla uczestniczyła w XIV Wojewódzkim Rajdzie MDP Licheń Stary – Ignacewo. 14 czerwca 2013 r., przed południem dostaliśmy zgłoszenie o pożarze trawy w Starczanowie. Po dotarciu we wskazane miejsce, okazało

się że był to alarm fałszywy. 15 czerwca 2013 r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali I Regionalne i III Towarzyskie Zawody Konne w Skokach przez przeszkody które odbyły się w Stajni Gronówka na Barczyźnie. 22 czerwca 2013 r., nad ranem, otrzymaliśmy zgłoszenie o topielcu w wodach po żwirowni piasku na Nekielce. Po dojechaniu pod wskazane miejsce, okazało się że był to alarm fałszywy. W akcji uczestniczyły dwa zastępy PSP Września i OSP Nekla. 22 czerwca 2013 r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali imprezę plenerową w nekielskim parku, Powitanie Lata 2013 – Wianki. 25 czerwca 2013 r., OSP Nekla udała się do Zasuwowa w celu wypompowania wody z zalanej drogi. 30 czerwca 2013 r., poczet sztandarowy OSP Nekla uczestniczył we mszy św. dziękczynnej ks. kanonika Ryszarda Golińskiego, który po 30 latach przestał pełnić funkcję proboszcza w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Nekli Przemysław Szalaty

Rajd Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

9 czerwca 2013 r. druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w XIV Wielkopolskim Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który w tym roku odbył się na trasie Licheń Stary – Ignacewo. Data rajdu oraz miejsce zostały wybrane ze względu na odbywającą się w tym samym terminie rekonstrukcję bitwy pod Ignace-

STRONA 10

wem - jednej z bitew Powstania Styczniowego którego 150 rocznicę obchodzimy w roku bieżącym. W rajdzie uczestniczyła młodzież w wieku 7-18 lat - w sumie 160 uczestników w 16 sekcjach MDP z 8 powiatów Wielkopolski. Na wstępie młodzież w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zapoznała się z historią miejsca i regionu. Następnie na jedenasto-

kilometrowej trasie do Ignacewa zaliczyła próbę wytrzymałości w marszu w zbliżonych do ekstremalnych warunkach temperaturowych oraz sprawdzała umiejętności z zakresu: • udzielania pierwszej pomocy, • wiązania węzłów zgodnie z regulaminem MDP wg CTIF

• śpiewu Hymnu Związku OSP RP, • celności strzelania z paintball-a, • musztry, • celności strzelania do tarczy z dmuchawki • oraz rozwiązywała testy wiedzy z historii Lichenia i Sanktuarium Licheńskiego oraz z wiadomości o Powstaniu Styczniowym. Współzawodnictwo przebiegało w atmosferze zabawy a pogoda nie była tak kapryśna jak przed rokiem, chociaż marsz w pełnym słońcu i wykonywanie poszczególnych zadań klasyfikacyjnych na trasie rajdu wymagał niespożytej energii oraz samozaparcia. Jak zawsze druhowie nekielskiej MDP pokazali, że zdobyli już wiele umiejętności, a ich wiedza nie ma sobie równych! druhna Ewa Kuszak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ECHA MIESZKAŃCÓW

I znowu Czerwcowy jasny dzień Pełen słońca, kwiatów i woni Snuje się wspomnienia cień Który lata pamięci Ci odsłoni Czybyście ..zapomnieli długi ten czas? Ku lat młodości wzlata twa myśl Musiałem, musiałem tu do Was przyjść _tęsknota _tęsknota i te lata. ( W) - tak musieliśmy do was tu przyjść. A było to 19 czerwca, było słońce, były kwiaty i były wspomnienia lat młodości. I chociaż inne już twarze, ale zawsze ten uśmiech miły i pogodny, przecież to już minęło 60-lat, jak szkolne mury żeśmy opuścili i z klasy co liczyła około 50 uczniów, 15-tu opuściło ten Boży świat. ....mowa szeptem - serce szmerem cieszmy się naszym przyjacielem co się „starością” zwie i przy życiu jako tako trzymamy się. „Starość ma swoją rolę do odegrania w procesie dojrzewania człowieka, który zmierza ku wieczności, z tego dojrzewania czerpie korzyść środowisko społeczne, do którego należy człowiek sędziwy” Bł. J.P.II. I tak z Bożą pomocą przeżywamy te lata nam ofiarowane i że też możemy się spotkać 11 raz. Sentymentalny dywan życia ścieliliśmy sobie i te zubożałe nasze lata- to są liście naszej „jesień życia” a idąc po ich słyszymy ich szelest i to co już nie powróci. I my tu tak jak „Odysi-wracamy do swej Itaki” - co się Neklą zwie, która co rok nam pięknieje i cie-

Spotkanie klasowe rocznika 1953

szy oko, duszę i sprawia radość i wspomnienia tej naszej byłej Nekli Wszystkim mieszkańcom i władzom co o Neklę dbali i dbają należą się słowa uznania -Dzięki ! I na te spotkanie przyrychlała się wiara z pod Kórnika, Kostrzyna, Swarzędza, Wrześni i Poznania i my do Kawiarni „Latte”. Po uściskach i przywitaniu, chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych. Podziękowaliśmy za zaproszenie i zorganizowanie naszego spotkania koleżance „X’ i sami sobie że tu jesteśmy i swą obecnością zaszczycamy te nasze spotkanie i by tu spędzić te chwile w tak miłym i zgranym towarzystwie przy lampce wina, pysznym obiadku, kawusi i ciachu. Porozdawano zdjęcia z ostatniego spotkania a na pamiątkę każdy otrzymał upominek swoje „Logo”, literę swego nazwiska z dedykacją. Cieszyliśmy się z tego spotkania, każdy miał coś ciekawego do gadania z życia i to co go boli i wspomnienia ......humor z nas tryskał jak iskra z ogniska i do śpiewania nie żałowaliśmy (za przepro s z e n i e m ) „swego pyska „ Bo w „Przy-

jaznej Piosence” są takie słowa na melod . „Płonie ognisko w lesie” Do śpiewu niech się garnie Młodsza i starsza brać Bo śpiewać każdy może Bo śpiew nam radość da. ref. Więc śpiewaj znów, więc śpiewaj znów Niech piosnka w świat poleci, Więc śpiewaj znów, więc śpiewaj znów Niech radość w sercu wznieci. Wznieciła radość w sercu, ale na pewien tylko czas, bo wiemy że szybko upływa życie i te nasze lata. Dziś niech nie płyną te gorzkie łzy, póki jesteśmy wraz, a na to przyjdzie jeszcze czas? Tak jak wszystko ma początki to i koniec być musi-żal - ale rozstać się trzeba i pożegnania nastaje czas, uściski, ale i też ukradkiem

łezka-bo to może, może już być ostatni raz, Boże, Boże Ty każdą datę znasz? Więc niech każdy ranek, da nam szansę, byśmy wieczorem mogli powiedzieć: to był naprawdę szczęśliwy i miły dzień i Tych Dni życzyliśmy sobie nawzajem. Wam drodzy czytelnicy Nekielskiego Przeglądu oraz mieszkańcom Nekielskiej Gminy tych szczęśliwych dni życzymy jak najwięcej i wesoło wznieście czoła i klaśnijcie radośnie w ręce i zawtórujcie tej piosence ....... upływa szybko życie..... Serdeczne pozdrowienia od uczestników spotkania ....i ...( wacha) ps. do takich miłych spotkań zapraszamy inne roczniki - warto rocznik 1953.

Działalność świetlicy środowiskowej w Targowej Górce od stycznia do czerwca 2013 r. W drugim półroczu w świetlicy środowiskowej odbywały się następujące zajęcia: dzieci młodzież odrabiały zadania domowe, malowały prace o różnej tematyce, śpiewały piosenki i grały w gry planszowe. Odbywały się również zawody skakania na skakance, odbijania piłeczką pingpongową i wyścigi rzędów. Dzieci przygotowywały i przeprowadzały konkursy z nagrodami. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjnego „Zajączka”. Przygotowywały prace na konkursy plastyczne „Na tropie piękna” i „Owocowe wariacje”. Dnia 25 kwietnia przy współudziale NOK-u dzieci i młodzież mieli zorganizowany „Dzień kinowy” – wspólne oglądanie filmu „Madagaskar 3”. 29 kwietnia uczestnicy świetlicy z Targowej Górki i Stępocina pojechali na baPRZEGLĄD

NEKIELSKI

sen i do pizzerii we Wrześni. Było to miłe integracyjne spotkanie sąsiednich świetlic. 1 czerwca odbył się Parafialny Dzień Chorych. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy zebrali się w salce, w której dzieci i młodzież zaprezentowały cześć artystyczną, następnie wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. W tym dniu był również Dzień Dziecka, nie zabrakło upominków dla dzieci. 11 czerwca udaliśmy się na pieszą wycieczkę do Małej Górki w celu wykonania zdjęć potrzebnych do stworzenia folderu na konkurs „Nasza piękna okolica”. W związku ze zbliżającym się „Dniem Patrona”-13 czerwca posprzątaliśmy miejsce w którym znajduje się płyta nagrobna A.A. Kosińskiego. 26 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie w świetlicy środowiskowej przed wakacjami. W tym dniu plano-

wane było ognisko, ale zła pogoda niestety pokrzyżowała nasze plany. Zamówione wcześniej kiełbaski były upieczone w piekarniku i tak zakończyliśmy nasze spotkania. Dziękujemy dyr. NOK-u A. Kujawie za użyczenie sprzętu do

wyemitowania filmu, a Ł. Mrówczyńskiemu za jego obsługę. Barbara Szczepańska Aleksandra Kaźmierczak Przepisał: Piotr Zataj

STRONA 11


Z KULTURĄ NA TY

Obchody upamiętniające rodzinę Wojtkowiaków z Nekli odbyły się 8 czerwca 2013 roku. Ta piękna i wzruszająca uroczystość, zwłaszcza dla licznie przybyłej rodziny, jest zwieńczeniem pracy nad projektem Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie. Uroczystość rozpoczęła się o 16.30 mszą w nekielskim kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła sprawowaną w intencji minionych pokoleń rodziny Wojtkowiaków. Nabożeństwo sprawował ks. Gabriel Kozikowski z Wrześni. Kościół był pełen, a msza bardzo uroczysta – wzięły w niej udział poczty sztandarowe OSP Nekla, Oddziału ZHP Watra z Nekli, Koła Pszczelarzy z Nekli, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków z Nekli oraz Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury pod batutą Eugeniusza Drewniaka. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod dom rodzinny Wojtkowiaków przy ulicy Zawodzie 20. Pochodowi przewodniczyły mażoretki, orkiestra oraz poczty sztandarowe. Na miejscu ksiądz kanonik Ryszard Goliński poświęcił tablicę upamiętniającą rodzinę Wojtkowiaków zamocowaną na ścianie ich domu rodzinnego. Odsłonięcia dokonały dzieci Józefa Wojtkowiaka – Wanda Troman i Marian Wojtkowiak. Podziękowania dla rodziny, gości i organizatorów wygłosił burmistrz Karol Balicki. Historię rodziny przybliżył prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego – Jerzy Osypiuk. Po złożeniu kwiatów zebrani udali się kilkaset metrów dalej, gdzie posadzono Katyński Dąb Pamięci Tomasza Wojtkowiaka w ramach akcji Katyń... ocalić od zapomnienia. Obok drzewa na kamieniu umieszczono tablicę pamiątkową, którą odsłonili siostrzeńcy Tomasza, synowie Anieli Walenczak z domu Wojtkowiak – Tadeusz i Roman. Przy obu tablicach wartę honorową pełnili policjanci z Komendy Powiatowej we Wrześni oraz harcerze z Oddziału „Watra” ZHP w Nekli. Ostatnią częścią uroczystości było otwarcie wystawy fotografii w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury. Wystawa przygotowana została przez członków NSK. Zdjęcia pochodzą z archiwów rodziny Wojtkowiaków. Otwarcia wystawy dokonali: Maria Sawińska, córka Jana Wojtkowiaka, Maciej Jüngst, wnuk Jana oraz Bogdan Wojtkowiak i Kazimiera Wynimko, dzieci Franciszka Wojtkowiaka. Podniosłym elementem uroczystości było wystąpienie kmdra por. dra Jarosława Kroplewskiego, który w imieniu dowódcy Marynarki Wojennej wygłosił interesujące STRONA 12

Foto: Waldemar Odrobny

Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie

przemówienie, doceniające inicjatywę upamiętnienia rodziny Wojtkowiaków, jak również poruszył indywidualny watek zetknięcia się z postacią por. mar. Józefa Wojtkowiaka w archiwach londyńskich, podczas gromadzenia materiałów do swojej pracy doktorskiej. W imieniu dowódcy marynarki wojennej komandor przekazał burmistrzowi Nekli okolicznościowy podarunek. Następnie w imieniu rodziny przemówił Roman Walenczak, syn Anieli, który ze wzruszeniem opowiadał o swojej rodzinie, jak i dziękował organizatorom. Głos zabrały również Magdalena Walenczak, wnuczka Anieli oraz Marzanna Jakóbczyk, wnuczka Józefa. Uroczystość zwieńczyło spotkanie z Mariuszem Borowiakiem, autorem książek poświęconych historii Polskiej Marynarki Wojennej oraz II wojnie światowej, który przybliżył historię Józefa Wojtkowiaka. Wszyscy zgromadzeni na pamiątkę otrzymali specjalnie wydaną publikację Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie. W całej uroczystości udział wzięli przedstawiciele rodziny Wojtkowiaków, zaproszeni goście oraz oczywiście mieszkańcy Nekli i Gminy Nekla. Na obchodach obecni byli: z linii Józefa Wojtkowiaka: córka Wanda Troman z mężem Royem (Anglia), syn Marian Wojtkowiak z rodziną – córką Marzanną Jakóbczyk z mężem Mariuszem oraz ich córką Malwiną (Gdynia), synem Jackiem Wojtkowiakiem z żoną Dorotą (Gdynia) oraz Diana Wojtkowiak (Gdańsk). Z linii Anieli Walenczak: syn Tadeusz Walenczak z żoną Wandą i córką Magdaleną (Gdynia) oraz drugi syn Roman Walenczak z żoną Hanną (Gdynia). Z linii Jana Wojtkowiaka: córka Eugenia Jüngst ze swoim synem Maciejem i jego żoną Mirellą (Poznań) oraz druga córka

Maria Sawińska z mężem Piotrem (Poznań). Z linii Franciszka: syn Bogdan Wojtkowiak oraz córka Kazimiera Wynimko (Zgierz). W uroczystościach uczestniczyli również: wspomniany wcześniej delegat dowódcy Marynarki Wojennej kmdr. por. dr Jarosław Kroplewski, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, komendant powiatowy policji we Wrześni insp. Jarosław Gruszczyński oraz delegat Poseł Krystyny Pośledniej, Angelika Nowak. Dalsza część wieczoru upłynęła na świętowaniu w rodzinnym gronie, poszerzonym o „przyjętych do rodziny” Jerzego i Krystynę Osypiuków, Michała Pawelczyka oraz Marię Kohler z domu Markiewiczównę z mężem Edwardem. To właśnie od Marii ... wszystko się zaczęło – w jej rodzinie przetrwała historia o tym, że Genowefa Markiewicz była narzeczoną Tomasza Wojtkowiaka. Opowiedziała ją Jerzemu Osypiukowi, który zainteresował się losami nekielskiej rodziny. Na początku lat 90-tych Tadeusz Walenczak, pamiętając, że jego wuj miał narzeczoną w Nekli, napisał list do Marii do którego dołączył dokument potwierdzający śmierć młodego policjanta. Jednak to historia na osobny artykuł... Cała uroczystość była piękna, podniosła, bardzo dobrze zorganizowana i wzruszająca dla członków rodziny Wojtkowiaków. To niebywale piękne, że ktoś niezwiązany z rodziną, przygotowuje tak wspaniałą uroczystość poświęconą ludziom, z którymi nie łączą go więzy krwi. Ważne jest również to, że pamięć o tragicznych losach ludzi, którzy walczyli o polskość, o to, że teraz żyjemy w wolnym kraju i mówimy swoim językiem, nie ginie, a nawet jest w ten sposób uhonorowana. *** Członkowie rodziny Wojtkowia-

ków, pochodzącej z Nekli, począwszy od seniora rodu Józefa Wojtkowiaka (1869-1944), Delegata do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 roku, walczyli o polskość w okresie I i II wojny światowej oraz służyli ojczyźnie również po zakończeniu działań wojennych. Józef (18981979) był porucznikiem marynarki wojennej oraz członkiem komisji nadzorujących budowę okrętów dla Polskiej Marynarki Wojennej w stoczniach Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Podczas II wojny światowej pływał na ORP Garland i ORP Piorun na stanowisku drugiego oficera mechanika. Jan (1900-1957) był pracownikiem Sądu Grodzkiego w Poznaniu. Został wysiedlony do Opatowa w Generalnej Guberni. Ludwik (1904-1954) służył w Komisariacie Granicznym Straży Granicznej w Sierakowicach, gdzie brał udział w walkach we wrześniu 1939, został wzięty do niewoli niemieckiej. Franciszek (1905-1968) również służył w Komisariacie Granicznym Straży Granicznej, ale w Dzietrzkowicach, jak i walczył we wrześniu 1939 roku. A n i e l a (1908-1988), po mężu Walenczak, wyjechała z nim do Gdyni, gdzie pracował przy budowie portu, a po wojnie w Stoczni Marynarki Wojennej. Tomasz (1910 – 1940) był aspirantem Policji Państwowej w Wysokiem Litewskim. Został zamordowany przez sowietów w Kalininie (dziś Twer). Pochowany jest w zbiorowej mogile w Miednoje. Walenty (1913-1992) był pisarzem gminnym Gminy w Kleszczewie. W trakcie II wojny światowej był poszukiwany przez Gestapo, ukrywał się w Opatowie w Generalnej Guberni. Malwina Jakóbczyk, prawnuczka Józefa Wojtkowiaka jr. (Gdynia)

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Zasługują na pamięć kolejnych pokoleń

Szanowni Państwo ! Znajomość historii i losów ludzi, dawnych mieszkańców Nekli, jest bardzo ważnym elementem budowania tożsamości i patriotyzmu współczesnych obywateli naszego miasta i gminy, a szczególnie młodego pokolenia. Celem projektu „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba Ojczyźnie”, w którym uczestniczą potomkowie rodziny Wojtkowiaków, jest uświadomienie współczesnym mieszkańcom ciągłości historycznej pokoleń. Wojtkowiakowie zamieszkali w Nekli na Zawodziu w tym budynku w połowie ostatniej dekady XIX w. Tutaj w czasie zaboru pruskiego, międzywojnia i okupacji hitlerowskiej prowadzili zwyczajne życie. Los sprawił, że stali się uczestnikami wydarzeń historycznych, znaczących w dziejach naszego kraju. Dzisiaj są podręcznikowymi postaciami godnymi upamiętnienia. Zaufanie mieszkańców Nekli i okolic, jakim obdarzano Józefa Wojtkowiaka - seniora, wybierając go delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r., świadczy o jego niezwykłym autorytecie wśród współmieszkańców. Nie mogła to być kandydatura przypadkowa. Najmłodszy z rodu Wojtkowiaków - Tomasz, zwyczajny wydawałoby się policjant, nie zginął w

otwartej walce z wrogiem ale od skrytobójczego strzału w tył głowy w lochach sowieckiej siedziby NKWD w mieście Kalinin, dzisiejszym Twerze. Spoczywa w tzw. katyńskich grobach w Miednoje. Najstarszy z synów, Józef, związał swoje życie z polskim morzem, wstępując po odzyskaniu niepodległości do Polskiej Marynarki Wojennej. Musiał charakteryzować się wielką fachowością, wykazać się wielkimi umiejętnościami technicznymi i odpowiednimi cechami charakteru, skoro przełożeni oddelegowali go do prac komisji nadzorujących budowę okrętów dla PMW w stoczniach Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Od 1937 r. służył na ORP Błyskawica, a w czasie wojny na ORP Garland i ORP Piorun, który wsławił się odnalezieniem i nawiązaniem kontaktu bojowego z największym niemieckim pancernikiem Bismarck. Również pozostali członkowie rodziny związali swoje życie ze służbą publiczną. Jan przed wojną był pracownikiem Sądu Grodzkiego w Poznaniu. W czasie okupacji wysiedlony z rodziną do Opatowa w Generalnej Guberni. Po wojnie kontynuował pracę w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Ludwik i Franciszek służyli w Straży Granicznej na Pomorzu i południu Wielkopolski. We wrze-

Foto: Waldemar Odrobny

Słowo Jerzego Osypiuka przed tablicą upamiętniającą rodzinę Wojtkowiaków

śniu 1939 r. stanęli do obrony Ojczyzny w oddziałach Batalionów Obrony Narodowej, biorąc czynny udział w walkach z najeźdźcą hitlerowskim. Aniela z mężem Leonem Walenczakiem przenieśli się do Gdyni, gdzie mąż pracował przy budowie portu, a po wojnie w Stoczni Marynarki Wojennej. Walenty był pisarzem gminnym w Kleszczewie, poszukiwany przez gestapo ukrywał się w Opatowie w Generalnej Guberni. Dom rodziny Wojtkowiaków, a właściwie to jednoizbowe mieszkanko, przed wojną i w czasie okupacji stało się przystanią i azylem pełnym miłości, dla wnuków potrzebujących opieki i pomocy. Dzisiaj, po wielu dziesiątkach lat,

to miejsce i Nekla wspominane są jako najcudowniejsze miejsce na świecie w okresie ich dzieciństwa. W 1944 r. zmarł Józef, senior rodu. Spoczywa na nekielskim cmentarzu. Jego żona Marianna wyjechała w latach czterdziestych do córki Anieli w Gdyni. Tam zmarła w 1959 r. Syn Józef ze względów politycznych nie wrócił do kraju, mieszkając do końca życia w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jego bracia mieszkali daleko od rodzinnej miejscowości. Dlatego z upływem lat zatarła się w Nekli pamięć o tej rodzinie. Uznaliśmy, że mimo upływu lat, warto mówić dzisiaj o tych niezwykłych ludziach. Zasługują na pamięć kolejnych pokoleń.

Dziś stajemy w miejscu symbolizującym życie i śmierć, w miejscu niebytu i pamięci. Za chwilę zasadzimy symbol życia, jakim jest drzewo, w zamiarze, aby było miejscem pamięci. Wybrano drzewo, dąb, symbol żywotności, siły i długowieczności. Taka bowiem ma być nasza pamięć, pamięć o człowieku. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, osobę, która została zamordowana przez NKWD na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie. Czym zasłużył się ten człowiek? Dlaczego mamy o nim pamiętać? Urodził się 18 listopada 1910 r. tu w Nekli, na Zawodziu. Szkołę także tu ukończył. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 17 Pułku Ułanów w Lesznie pracował dorywczo w Nekli. W 1936 r. przyjęty został do Policji Państwowej. Po ukończeniu szkoły policyjnej w Mostach, skierowany został do służby w Wysokiem Litewskim. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Otóż jego młode życie zostało w sposób bezprzykładnie zbrodniczy przerwane. Był zwykłym, młodym człowiekiem, porządnym, kochającym ludzi człowiekiem. który nie chciał pozostać w bezczynności spowodowanej ówczesnym kryzysem, nie chciał być bezrobotnym lub szukającym dorywczej pracy. Nie czekał aż ktoś mu coś ofiaruje. Jego ambicje sięgały dalej. Stworzył sobie wizję dalszego życia. Postanowił skorzystać z naboru do szkoły policyjnej i jako policjant ustabilizować sobie życie. Marzył także o założeniu rodziny, jednak roztropnie wyznaczył ten cel po spełnieniu niezbędnych wymogów jak szkoła, staż i osiedlenie w wyznaczonym przez władze miejscu. Te jego marzenia, nadzieje, perspektywę szczęścia własnego i rodzinnego przerwała wojna. Ale nie poległ w otwartej bitwie. Zgodnie z decyzją władz polskich nie walczył z najeźdźcą sowieckim. Został wzięty z tysiącami

Foto: Waldemar Odrobny

Przemówienie Michała Pawełczyka w miejscu posadzenia Dębu Pamięci Tomasza Wojtkowiaka

jemu podobnych do niewoli. I tu zbrodnicza ręka podpisała rozkaz o wymordowaniu wszystkich więźniów. Podstępnie, bez sądów dokonano egzekucji na policjantach i oficerach. W dniu 20 kwietnia 1940 r. w Twerze, wśród zamordowanych strzałem w tył głowy był Tomasz Wojtkowiak. Pochowany został w dole w Miednoje. W tym dniu zamordowano –398 więźniów.

Pamiętajmy o tym zwykłym człowieku, jednym z nas, członku społeczności nekielskiej, którego niezasłużenie spotkała taka dola. Pamiętajmy o tym, dlatego także, aby już nikt nigdy nie został pozbawiony życia bez własnej winy, tylko dlatego, że był w służbie ojczyźnie. Cześć jego pamięci. Cześć pamięci wszystkich ofiar Wschodu. STRONA 13


Z KULTURĄ NA TY Składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości „Ślady pamięci – Wojtkowiaków służba ojczyźnie” w dniu 8 czerwca 2013 r. w Nekli, upamiętniającej przodków naszej rodziny. Szczególne podziękowanie kierujemy do zgromadzonych mieszkańców Nekli za udział i obecność w tym pięknym, wzruszającym dla nas dniu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie, zaangażowanie i życzliwość oraz wyrażamy swoje wielkie uznanie za ogromną pracę i trud włożony w przygotowanie tych obchodów. Dziękujemy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla – Panu Karolowi Balickiemu za dostrzeżenie potrzeby zorganizowania takiej uroczystości, zaproszenie nas oraz wsparcie finansowe całego przedsięwzięcia; Nekielskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu, a w szczególności Panu Prezesowi Jerzemu Osypiukowi, za opracowanie projektu, publikacji historycznej o rodzie Wojtkowiaków, zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości oraz za wielką serdeczność; Księdzu Gabrielowi Kozikow-

PODZIĘKOWANIA

skiemu za odprawienie uroczystej Mszy Świętej w intencji zmarłych pokoleń rodziny Wojtkowiaków oraz Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Golińskiemu za poświęcenie tablicy pamiątkowej na domu przy ul. Zawodzie 20; Wszystkim delegacjom instytucji, stowarzyszeń i gości za złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową; Komendantowi Powiatowemu Policji we Wrześni, Panu inspektorowi Jarosławowi Gruszczyńskiemu za zapewnienie bezpiecznego przebiegu uroczystości oraz wszystkim policjantom, którzy pełnili wartę honorową; Przedstawicielowi Dowódcy Marynarki Wojennej, Panu komandorowi por. dr Jarosławowi Kroplewskiemu za przybycie oraz za wygłoszenie przemówienia; Pani Marii Kohler, dzięki której została przypomniana historia rodziny Wojtkowiaków; Nekielskiemu Ośrodkowi Kultury; Orkiestrze Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury pod batutą Pana Eugeniusza Drewniaka; Mażoretkom pod dyrekcją Pani Gabrieli Drewniak; Pocztom sztandarowym: OSP

Nekla, Oddziału ZHP „Watra” z Nekli, Koła Pszczelarzy z Nekli i Gimnazjum im. Polskim Olimpijczyków z Nekli; Druhowi hm. Zdzisławowi Pawlakowi i harcerzom z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Nekli za pełnienie warty honorowej oraz za służbę przy składaniu kwiatów; Panu Bogdanowi Nawrockiemu za wykonanie tablic pamiątkowych i ufundowanie tablicy upamiętniającej Tomasza Wojtkowiaka; Panu Mariuszowi Borowiakowi, pisarzowi maryniście, za przedstawienie postaci porucznika Józefa Wojtkowiaka na tle historii Polskiej Marynarki Wojennej; Panu Michałowi Pawełczykowi za odkrywanie historii Nekli i rodziny Wojtkowiaków; Fotografowi – Panu Waldemarowi Odrobnemu za przygotowanie wystawy fotografii oraz fotograficzne upamiętnienie całej uroczystości; Honorowym Obywatelom Nekli; Przedstawicielowi Wojsk Lądowych, a jednocześnie Prezesowi Wielkopolskiego Oddziału Związku Oficerów Rezerwy RP im. J. Piłsudskiego płk. inż. Mieczysławowi

Chęcińskiemu; Panu Jerzemu Ziółkowskiemu, przedstawicielowi Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939; Panu Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu; Pani Angelice Nowak, delegat p. poseł Krystyny Pośledniej. Podziękowania kierujemy także do: Wojewody Wielkopolskiego; Dowódcy Marynarki Wojennej; Starosty Wrzesińskiego; Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni za objęcie patronatu honorowego nad uroczystościami oraz do patronów medialnych: miesięcznika „Przegląd Nekielski”; portalu internetowego „Września Nasze Miasto”. Jeszcze raz składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania.  Biorący udział w uroczystości potomkowie Marianny i Józefa Wojtkowiaków z Gdyni, Zgierza, Poznania i Wielkiej Brytanii.

STRONA 14

tytułem. Dzięki znacznemu wsparciu finansowemu pani Eugenii Jüngst i jej syna Macieja możliwe było obniżenie kosztów druku, przy jednoczesnym podniesieniu nakładu publikacji. Serdecznie za to dziękujemy. Publikacja, nad którą prace redakcyjne trwały od marca 2013 r. została złożona przez Artura Kaczmarskiego z Urzędu Gminy. Korektę wykonała Krystyna Jagodzińska. Okładkę zaprojektował Jacek Papla z Nekielki. Również z jego pracowni wyszły projekty zaproszenia i plakatu promującego uroczystości. Serdecznie dziękuję. Wystawa fotografii w NOK powstała w oparciu o materiał ikonograficzny udostępniony z wielką życzliwością, a przechowany w archiwach rodzinnych Wandy Troman i Mariana Wojtkowiaka, dzieci Józefa juniora Wojtkowiaka, Eugenii Jüngst i Macieja Jüngsta – córki i wnuka Jana, Bogdana Wojtkowiaka- syna Franciszka oraz Tadeusza i Romana Walenczaków – synów Anieli . Serdecznie za to dziękuję. Układ wystawy, dobór i opracowanie pod względem merytorycznym należy do niżej podpisanego. Reprodukcje wydrukował p. Artur Kaczmarski. Wielkie zaangażowanie i pomoc w technicznym przygotowaniu wystawy okazał niezawodny, jak zawsze, Waldemar Odrobny. Jego wielką zasługą jest

Foto: Waldemar Odrobny

Podsumowanie projektu „Ślady pamięci” Projekt „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie” za nami. Podobnie jak w przypadku projektu „Nekielskie Olędry. Bliskie sąsiedztwo” wymagał wielkiego zaangażowania, czasu i nakładów na przygotowanie finalnych uroczystości w dniu 8 czerwca 2013 r. Przebieg uroczystości, który wywarł wielkie wrażenie na tak licznie przybyłych potomkach rodziny Wojtkowiaków pozostanie na długo w ich pamięci. Odjeżdżając z Nekli ze wzruszeniem wyrażali swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy maja swój udział w tym, że Nekla pozostanie w pamięci naszych gości. Projekt był realizowany w ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta i Gminy Nekla w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Był jednym z trzech projektów Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, które uzyskały w ramach otwartego konkursu ofert akceptację i wsparcie finansowe włodarzy gminy, które wynosiło 5000 zł. Z tego 2460 zł kosztowało wykonanie tablicy pamiątkowej, zaś pozostała suma przeznaczona była na sfinansowanie specjalnie przygotowanej na tę okazję publikacji historycznej pod tym samym

stworzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu uroczystości i to, że już w niedzielny poranek goście otrzymali zapis zatrzymanych w kadrze ważnych dla nich chwil z dnia poprzedniego. Pragnę dołączyć serdeczne podziękowania wszystkim grupom i osobom, wymienionym w załączonym obok podziękowaniu, skierowanym przez potomków rodziny Wojtkowiaków. Są jednak grupy osób, bez których uroczystość nie miałaby tak podniosłego charakteru. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem wszystkich muzyków Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją Eugeniusza Drewniaka oraz do całej drużyny mażoretek

prowadzonej przez Gabrielę Drewniak. Wasz udział we mszy świętej, przemarszu oraz na kolejnych etapach uroczystości sprawił, że uroczystości miały bardzo podniosły, uroczysty i patriotyczny wymiar. Serdecznie dziękuję Bogdanowi Nawrockiemu, właścicielowi zakładu kamieniarskiego w Nekli za wykonanie tablicy pamiątkowej, zawieszonej na domu rodzinnym Wojtkowiaków. Na wielkie uznanie zasługuje jego bezinteresowna inicjatywa ustawienia obok Dębu Pamięci kamienia z wmontowaną tablicą upamiętniającą aspiranta Tomasza Wojtkowiaka. Pani Marii Kajdan, zajmującej dawne mieszkanie Wojtkowiaków dziękuję za zgodę na umieszczePRZEGLĄD

NEKIELSKI


nie tablicy pamiątkowej pomiędzy jego oknami oraz wielką życzliwość, z jaką przyjmowała potomków rodziny Wojtkowiaków, chcących postawić stopę w mieszkaniu swoich przodków. Dziękuję p. Czesławowi Borkowskiemu, który sprawił, że starsi i chorzy goście mogli wygodnie uczestniczyć w części związanej z poświęceniem i odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Panu inspektorowi Jarosławowi Gruszczyńskiemu, komendantowi powiatowemu policji i jego podwładnym z Wrześni i Nekli za wystawienie posterunków honorowych przy tablicach pamiątkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas całej uroczystości. Harcerzom z Ośrodka ZHP „Watra” w Nekli pod wodzą druha hm. Zdzisława Pawlaka za wartę honorową i służbę pomocniczą. Z Nekli w świat wyruszył Józef Wojtkowiak, który swoje życie związał z morzem, służąc w Polskiej Marynarce Wojennej przez 27 lat. Ale historia zatoczyła koło. Przed kilku laty do Nekli powrócił, zakończywszy swoją służbę w PMW, p. kmdr ppor. Leszek Nowak, który przyjął zaproszenie i uczestniczył w naszych uroczystościach ze swoją żoną Violettą. Cieszymy się, że Nekla ma „swojego” marynarza i będzie kontynuowana tutaj tradycja morska. Mieszkańcy Nekli mieli również okazję poznać p. Mariusza Borowiaka, znanego pisarza, popula-

ryzującego historię Polskiej Marynarki Wojennej, autora 18 książek o tematyce morskiej. Wiele jego książek wzbogaciło zasób biblioteczny nekielskich domów. Można je również wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej. Jak żartował pan Mariusz, najlepiej wyposażonej w jego książki. Dziękuję p. Borowiakowi za znalezienie dla nas czasu i bezinteresowne zaprezentowanie postaci por. mar. Józefa Wojtkowiaka i swojej twórczości. Mam nadzieję, że we wrześniu będzie jeszcze okazja do powtórnego spotkania się z p. Mariuszem przy okazji wydania kolejnej książki, która pojawi się na rynku księgarskim już w lipcu. Ważnym elementem projektu było spotkanie p. Jerzego Ziółkowskiego z Poznania z nekielską młodzieżą gimnazjalna w dniu 3 czerwca 2013 r. Pana Jerzego mieszkańcy Nekli poznali przy okazji spotkania „Syberyjska odyseja” w lutym br. Jest on sekretarzem Oddziału Poznańskiego Związku Sybiraków oraz członkiem stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Podczas spotkania z młodzieżą interesująco opowiadał o służbie swojego ojca w Policji państwowej II RP oraz tragicznych losach rodziny podczas II wojny światowej, zesłanej w kwietniu 1940 r. na stepy Kazachstanu. O swoich przeżyciach, jako młodego chłopca na zesłaniu oraz wzruszającej

30 czerwca 2013 r. minęły dwa lata od chwili powołania do życia Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. To niewiele. Jednak z perspektywy wydarzeń kulturalnych na terenie naszej gminy – sporo. Udało się zorganizować lub współuczestniczyć w organizacji przynajmniej 25 imprez kulturalnych. Szczegółowy opis wydarzeń na stronie internetowej http:// www.nsk.nekla.eu w zakładce „nasze działania”. Były wśród nich konferencje, wystawy plastyczne i popularyzujące historię gminy, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania rocznicowe, koncerty, plener malarski, imprezy historyczno-patriotyczne, działalność wydawnicza. W imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale również przedstawiciele z sąsiednich gmin powiatów: wrzesińskiego, średzkiego, gnieźnieńskiego i poznańskiego, a także z Niemiec i dalekiej Australii. Cieszymy się z tego, że dzięki współpracy z władzami Gminy udało się wydać drukiem trzy publikacje książkowe „Ochotnicza Kompania Nekielska w Powstaniu Wielkopol-

skim”, „Nekielskie Olędry. Bliskie sąsiedztwo” oraz „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie”. Pozostawiają one trwały ślad w popularyzowaniu historii naszej Gminy. Dzięki środkom finansowym z budżetu gminy i wsparciu zewnętrznemu z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zrealizowaliśmy trzy duże projekty „Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości”, „Bliskie sąsiedztwo. Odkrywanie kultury i tradycji Olędrów polskich” oraz „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie”. Każdy z nich zgromadził dużą publiczność. Ważnym elementem tych projektów było uczestnictwo potomków nekielskich Olędrów z Australii i Niemiec oraz gości z różnych stron Polski, popularyzujących historię Olędrów. W ostatnim projekcie uczestniczyło dwudziestu potomków Marianny i Józefa Wojtkowiaków, mieszkających w Wielkiej Brytanii, Gdyni, Zgierzu i Poznaniu. Z jednej strony była to doskonała okazja do zacieśnienia relacji ze współczesnymi mieszkańcami ziemi przodków, z drugiej zaś, promocja Gminy Nekla nie tylko w Polsce

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Foto: Waldemar Odrobny

Z KULTURĄ NA TY

uroczystości otwarcia polskiego cmentarza w Bykowi k/Kijowa na Ukrainie, na którym dopiero po 72 latach odnalazł symboliczny grób ojca, przodownika Policji Państwowej, rozstrzelanego przez NKWD. Dziękuję p. Jerzemu za skłaniające do refleksji spotkanie i obecność podczas uroczystości. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w techniczną realizację projektu: Aleksandrze Kujawie, Grzegorzowi Bambrowiczowi, Łukaszowi Mrówczyńskiemu z NOK za pomoc organizacyjną w przygotowaniu wystawy, nagłośnienia, udekorowania flagami otoczenia tablic pamiątkowych, przygotowania sali. Panu Arkadiuszowi Pawlakowi, kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i jego pracownikom za posa-

Drugie urodziny NSK

ale i w świecie. Doskonale temu służą nasze strony internetowe, relacjonujące wspomniane wydarzenia i działalność NSK. To zasługa dwóch naszych tegorocznych maturzystów Jędrka Biegańskiego i Radka Jagieły. Nawiązaliśmy współpracę z artystami mieszkającymi na terenie naszej gminy; plastykami; p. prof. Danutą Mączak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i p. Jackiem Paplą z Uniwersytetu Zielonogórskiego, muzykiem p. Rafałem Renzem z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wspierają oni nasze poczynania, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dobrze układa się współpraca z trzema parafiami z terenu gminy. Dzięki uprzejmości Gospodarzy możliwe było zorganizowanie koncertów w trzech kościołach: w Nekli, Targowej Górce i Nekielce. Na uwagę mieszkańców i serdeczne podziękowania zasługują „Fundacja Dwór w Podstolicach” Pani Anny Kareńskiej, Hotel „Barczyzna” Państwa Mendyków, Firma „Stalmet” Państwa Kaczmarków oraz Druhowie z OSP Nekla. Zrozumienie i wspieranie naszych inicjatyw sprawiły, że mają duży

dzenie Dębu Pamięci. Pani Krysi Spochacz za słowa modlitwy powszechnej, piękne szarfy do udekorowania tablicy pamiątkowej i planszy tytułowej wystawy. Pani Annie Mantorskiej za wszelką pomoc organizacyjną. Pani Annie Lipowczyk za przygotowanie poczęstunku dla gości i cierpliwość po jego zakończeniu. Łukaszowi Izydorkowi za służbę liturgiczną podczas mszy św. Członkom NSK: Jędrkowi za przygotowanie identyfikatorów i redagowanie strony internetowej, Wiesi, Marysi, Krysi, Romkowi i Tomkowi za wszelką pomoc organizacyjno – logistyczną. Jerzy Osypiuk

udział w zrealizowaniu ubiegłorocznych projektów. W zakresie popularyzowania historii przez nasze Stowarzyszenie duże znaczenie mają artykuły historyczne naszego kolegi, p. Michała Pawełczyka, który niestrudzenie odkrywa zapomniane, a znaczące w przeszłości postacie życia publicznego w Nekli i okolicy. Wszystkie publikowane były w Przeglądzie Nekielskim i na stronie internetowej. W przyszłym roku ukaże się drugie, rozszerzone i uzupełnione wydanie jego książki o kompanii nekielskiej. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy nie szczędząc czasu i sił mieli swój udział w organizacji imprez w ciągu tych dwóch lat działalności. Mam również nadzieję, że w funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia zechcą się włączyć również inne osoby z terenu Gminy Nekla. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy. Serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach kulturalnych. Jerzy Osypiuk STRONA 15


Z KULTURĄ NA TY

„Płótna rozstrzygnięte po malarsku”

14 czerwca Rynek w Nekli. Tego dnia byłam świadkiem i uczestnikiem niecodziennego, artystycznego zdarzenia – 28 uczestników pleneru przybyłych z Nekli, Słupcy, Wrześni, Targowej Górki, Barczyzny, Starczanowa, ludzi w różnym wieku, pracujących na co dzień w różnych zawodach, uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studentów połączył jeden cel – malowanie na wolnym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą . Po krótkiej organizacji warsztatu pracy, każdy w skupieniu poszukiwał niepowtarzalnego motywu do realizacji własnej pracy malarskiej techniką olejną (dla wielu pierwszej w życiu). Wśród uczestników panowała serdeczna i twórcza atmosfera, która wpłynęła na indywidualny sposób malarskiej interpretacji piękna i uroków nekielskich kamieniczek, zagród, zieleni. Działania w plenerze poprzedzone były prezentacją multimedialną w pracowni plastycznej Zespołu Szkół w Nekli – na temat malar-

stwa (technik i narzędzi malarskich, rodzajów barw, plam barwnych, kompozycji, faktury i formy) oraz twórczości przedstawicieli trzech różnych stylów w malarstwie - Rembrandta Harmenszoona van Rinna „malarza duszy”– reprezentującego barok, Oscara Claude a Moneta - impresjonisty, który malował w plenerze i „łapał uciekające chwile”, Piotra Potworowskiego – kapistę, kształtującego formę kolorem. Akt twórczy, zainteresowanie sztuką, ciekawość siebie i świata, odprężenie psychiczne od codziennych obowiązków, malownicze miejsce, słoneczna pogoda - wpłynęły na powstanie prac malarskich, odkrywających na nowo piękno otoczenia. Proces twórczy w tym wypadku to sposób przekazywania subiektywnych wizji i odczuć autorów poprzez kadr, formę, fakturę i kolor. Okazją do rozmów i bliższego poznania była przerwa przeznaczona na obiad w stołówce ZS w Nekli.

W plenerze udział wzięli m.in. zastępca burmistrza Anna Mizgajska, dyrektor NOK-u Aleksandra Kujawa, radny gminny Nekla pan Gerard Grzeszczyk, gościliśmy także plastyka z Wrześni Marka Lewandowskiego. Magdalena Mitkowska – nauczycielka plastyki i muzyki ZS w Nekli, aktywnie wspomagała pracę organizatora pleneru. Cel i założenia artystyczne pleneru zostały osiągnięte „Dzieło sztuki istnieje samo w sobie. Malując z natury tworzymy płótno, by odpowiadało naszemu przeżyciu malarskiemu wobec natury, więc nie żeby było dokumentem podobieństwa, ale żeby dało grę stosunków i działań plastycznych, na których koncepcję nas ta natura naprowadza. Płótno powinno być rozstrzygnięte po malarsku.” cytat zaczerpnięty z krakowskiego czasopisma kapistów „Głos Plastyków”: Dziękuję za możliwość realizacji projektu, wsparcie i pomoc w organizacji pleneru: Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla, Karolowi Balickiemu, Dy-

Piknik w Gierłatowie

9 czerwca br. w Gierłatowie odbył się festyn z okazji otwarcia miejsca rekreacji i wypoczynku. Znajduje się ono na naprzeciw starej szkoły. Frekwencja jak i pogoda dopisały. Szczególnie dzieci mogły liczyć na wiele atrakcji: przejażdżka konno, przejażdżka

STRONA 18

bryczką, dmuchany zamek i zabawy wymyślane przez specjalnego animatora. Dorośli mogli za to skosztować pysznych sałatek, chleba ze smalcem, kiełbaski z grilla oraz ciast przygotowanych przez mieszkanki wsi. Zrobienie pięknej drewnianej altany wraz

ze stołami i ławami oraz wybudowanie grilla nie udałoby się bez dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. A udało się pozyskać 14 756,46 zł – mówi sołtys Gierłatowa Iwona Bączkowska. Wniosek o dofinansowanie napisała

rektorowi Zespołu Szkół w Nekli, Robertowi Andrzejczakowi, Inspektorowi ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego, Annie Mantorskiej, Dyrektorowi NOK, Aleksandrze Kujawie, Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli, Arkadiuszowi Pawlakowi, Nauczycielce ZS w Nekli, Magdalenie Mitkowskiej, Wiesławowi Marszałkowskiemu, Paniom kucharkom z ZS w Nekli, Mirosławie Marszałkowskiej Mirosławie Koralewskiej, Izabeli Stróżynie, Marioli Ptaszyńskiej oraz Wojciechowi Kazeckiemu. Wspomnienia związane z plenerem przywołują radość, bardzo miłe wspomnienia oraz motywację do dalszego twórczego działania. Dziękuję! Wystawa poplenerowa prac malarskich oraz wręczenie podziękowań uczestnikom za udział w plenerze planowana jest na sierpień 2013 roku. O dokładnym terminie poinformuję Państwa w późniejszym terminie. Organizator i opiekun pleneru – Aldona Kubacka

Katarzyna Zaworska, inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych. Anna Mantorska

Sołtys i Rada Sołecka Gierłatowa dziękuje wszystkim sponsorom, których hojność pozwoliła na zorganizowanie otwarcia placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Są to: - Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki - Stajnia „Gronówka”, Dariusz Gronowski - Euro-Expres, Jacek Stachowski - Gabinet Weterynarii, Arkadiusz i Radomir Gorzelańczyk - VBI GROUP, Bogdan Tonder - Premium Trans, Paweł Ciesielczyk - PPHU, Małgorzata Ciesielczyk - Materiały Budowlane Grzegorz Kulma - Zakład Budowlany GRUSZCZYN, Jerzy Jasiński i Kazimierz Pietrus - Zakład Mechaniki Samochodowej, Ryszard Bandosz - Zakład Wędliniarski Najtkowski - Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Tomasz Knapkiewicz - Hurtos Plus S.C. Państwo Osypiuk - Państwo Ciężcy - oraz osoba, która chce pozostać anonimowa PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

45 DH „Leśne Licho” na Zlocie skautów z DPSG w Niemczech

To był niezapomniany tydzień. Kto by przypuszczał, że, nawiązana rok temu, znajomość ze skautami ze Szczepu St. Paul Grossauhaeim z Hanau zaowocuje udziałem w tegorocznym Zlocie DPSG w Westernohe. Z okazji Zielonych Świątek, co roku organizowany jest zlot skautów w Westernohe, tzw. Pfingstlager, w głównym ośrodku szkoleniowym DPSG, Organizacji Skautowej p.w. Św. Jerzego. Nasza drużyna zakwalifikowała się na wyjazd organizowany z tej okazji przez zespół ds. organizacji niemieckojęzycznych Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP. W czwartek 16.05.2013 wieczorem wyruszyliśmy autokarem z Wrześni, by razem z pozostałymi członkami delegacji ZHP, którzy dołączyli w Poznaniu, dotrzeć po blisko dziesięciogodzinnej jeździe do Westernohe. Na miejscu zastaliśmy już grupę kwatermistrzowską naszych gospodarzy ze szczepowym, druhem Erykiem, na czele, który nas powitał po przyjeździe. Po wstępnym zapoznaniu się z najbliższym terenem zabraliśmy się za urządzanie obozowiska. To było ciekawe doświadczenie. Po raz pierwszy członkowie 45 DH mieli okazję nie tylko zobaczyć „na własne oczy” jurty (czarne namioty tak charakterystyczne dla skautów niemieckich), ale też uczestniczyć w ich montowaniu. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do pomocy i, o dziwo, nie było większych problemów językowych. Wkrótce wszystkie namioty były już rozbite, a wysoko ponad nimi załopotały 3 flagi – polska i niemiecka, a pośrodku flaga z symbolem organizacji WOSM (Światowej Organizacji Ruchu Skautowego). Obozowisko zaczęło oficjalnie funkcjonować. Nasi gospodarze starali się ułatwić wzajemne poznanie się i przygotowali dla każdego uczestnika identyfikatory. Wszyscy nosili je przez cały czas PRZEGLĄD

NEKIELSKI

na sobie, co znacznie ułatwiło zapamiętanie poszczególnych imion. Kolejnym krokiem do integracji harcerzy było zakwaterowanie mieszanych grup w poszczególnych namiotach. Bardzo pomocne okazały się przeprowadzone na początku spotkania gry integracyjne. Pozwoliły przełamać pierwsze lody. Zresztą wszystkie zajęcia, które były prowadzone w czasie zlotu odbywały się w grupach polsko-niemieckich, co możliwe było dzięki obecności 2 osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Dodatkowe wsparcie stanowiły opracowane specjalnie na tę okazję mini słowniczki polsko-niemieckie, a niespodzianką była też znajomość języka polskiego u jednego z uczestników grupy niemieckiej. Miłych akcentów było więcej. Z okazji urodzin jednego z uczestników naszej grupy gospodarze przygotowali ciasto ze świeczkami, życzenia i prezent. Program pobytu był bardzo urozmaicony. W czasie zajęć nauczyliśmy się wiązać węzeł do chusty, poznaliśmy zasady gry w szachy Wikingów, strzelaliśmy z łuku, każdy wykonał sobie pamiątkową tabliczkę, a gra Geocaching pozwoliła nam poznać zasady gry w poszukiwanie skarbów. Poznaliśmy też potrawy z regionu Hesji. W sobotę wieczorem odbyła się impreza muzyczna, na którą ściągnęły tłumy uczestników. Niedziela obfitowała w szereg wrażeń. Odwiedziliśmy międzynarodową wioskę, pełną różnych atrakcji, wśród których nie zabrakło i polskich akcentów. Po powrocie do obozu poczyniliśmy ostatnie przygotowania do obiadu, którym był przygotowany dla naszych gospodarzy bigos. I to właśnie wtedy spotkał nas ogromny zaszczyt. Nasz podobóz odwiedził nieoczekiwany gość – Przewodniczący DPSG, Dominik Naab. W trakcie spotkania była okazja do rozmowy, podzielenia

się dotychczasowymi wrażeniami i do zaprezentowania kilku pląsów polskich harcerzy. Ale oczywiście głównym punktem programu stała się degustacja bigosu. Sądząc po tempie, w jakim zniknął (nie obyło się bez licznych dokładek) nie mieliśmy wątpliwości, że wszystkim bardzo smakował. Pora obiadowa upłynęła w niezwykle miłej atmosferze, która została również uwieczniona na zdjęciach. Po obiedzie w trakcie gry na orientację uczestnicy wyjazdu mieli okazję do sprawdzenia znajomości terenu poznanego w trakcie wcześniejszego zwiedzania. Przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że teren bazy w Westernohe obejmuje 28ha i jest podzielony na 2 części. Samo zwiedzanie całości zajęło nam sporo czasu. Pokryty lasem namiotów różnej wielkości zrobił na nas ogromne wrażenie, tym bardziej, że w tym roku w zlocie uczestniczyło ponad 3,5 tysiąca skautów. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św., wraz z tłumem pozostałych uczestników zlotu, a po jej zakończeniu udaliśmy się na spotkanie do wioski międzynarodowej. W zlocie uczestniczyły również repre z e nt a c j e skautów z Francji,Czech, Boliwii, więc była okazja poznać zabawy skautów z p oszczególnych krajów. W poniedziałek po śniadaniu

rozpoczęliśmy zwijanie obozu. Nocna ulewa utrudniła nam nieco prace, ale nie poddawaliśmy się i w końcu teren obozu zacząć pustoszeć. Na apelu kończącym zlot w Westernohe przekazaliśmy naszym gospodarzom upominki, które mogliśmy przygotować dzięki wsparciu i uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy Nekla, Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni, a także Hufca ZHP we Wrześni. A potem wyruszyliśmy w drogę do Hanau. Autobusem podjechaliśmy do stacji kolejowej, skąd pociągiem dojechaliśmy na miejsce. Spacerem przez miasto dotarliśmy do harcówki, gdzie już na nas czekano z kolacją. Wieczór upłynął w miłej atmosferze. W trakcie rozmów poruszano m.in. temat dalszej współpracy i możliwości zorganizowania wspólnego obozu, co motywuje do nauki języka obcego. Tu trzeba zaznaczyć, że nasi gospodarze od samego początku spotkania podejmowali starania w kierunku prawidłowej wymowy polskich słów. Na drugi dzień zaraz po śniadaniu zwiedziliśmy Hanau i okolicę. Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy. Po zakończeniu ostatnich przygotowań trzeba było wyruszyć w drogę powrotną. Jeszcze tylko pożegnalny krąg i Czuwaj! - Gut Pfad! na zakończenie. Żal było się rozstać. Jest jednak nadzieja - w planie jest spotkanie kadry obu jednostek jeszcze w tym roku. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj ! hm. Beata Przybylska-Kujawa drużynowa 45 DH „Leśne Licho” w Targowej Górce

STRONA 19


Z KULTURĄ NA TY

NEKIELSKIE POWITANIE LATA – WIANKI 2013

Wreszcie nadeszło lato! Przekonali się o tym wszyscy, a w szczególności Ci, którzy w sobotę, 22 czerwca, wybrali się do Nekli na „Powitanie lata – WIANKI 2013”. Impreza ta odbywała się już po raz dwudziesty

uczniowie, natomiast reżyserem Aldona Kubacka, która wraz z Barbarą Migdalską, Katarzyną Kulczak oraz Izabelą Grzegorczyk, czuwały nad prawidłowym wykonaniem przedstawienia.

pierwszy i przyciągnęła do nekielskiego parku rzesze publiczności. Zabawę zapoczątkowali klauni, którzy w „ cyrkowym show” raczyli najmłodszych sztuczkami. Następnie chwilę refleksji zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół w Nekli, którzy podczas wzruszającego happeningu „Zrozumieć człowieka przez sztukę”, przeprowadzili widzów kolejno przez style baroku, sztuki współczesnej oraz baletu. Młodzi artyści, poprzez taniec i śpiew, ukazali nieprzemijający problem wyobcowania człowieka. Autorami scenariusza byli sami

Niespełna 40 – minutowe show zapewnił Piotr Sońta w niesamowitym pokazie akrobacji rowerowych. Oprócz kaskaderskich wyczynów, Piotr opowiadał o swojej przygodzie z jednośladem. Tłumaczył młodszym uczestnikom widowiska jak ćwiczyć, aby wypracować doskonałą równowagę i opanowanie. Niezwykłe umiejętności jazdy na rowerze, które zaprezentował podczas Wianków, wprawiły wszystkich zebranych w zachwyt. Piotr nawiązał świetny kontakt z publicznością, a do kilku swoich rowerowych numerów zaprosił osoby z widowni.

STRONA 20

Wianki są wspaniałą okazją, by grupy ćwiczące na co dzień w Nekielskim Ośrodku Kultury, mogły zaprezentować swe umiejętności przed szeroką publicznością. Jako pierwsze zaprezentowały się małe baletnice. Dziewczynki uczęszczają na zajęcia baletowe od lutego 2013

de” czy „The Lion Sleeps Tonight”. Orkiestra, zaprezentowała również Pieśń Emila „Czarowny Wieczór” z musicalu „Południowy Pacyfik”, z solowym wykonaniem Marcina Zdziabka, który grał na saksofonie tenorowym oraz „One Moment in Time”, solo na trąbce wykonała

roku, gdzie pod czujnym okiem solistki baletowej, Marty Murmyłło, ćwiczą tę trudną sztukę. Dla większości z nich, był to pierwszy występ, który okazał się ogromnym przeżyciem dla samych tancerek, ale też dla rodziców. Kolejny występ muzyczno – taneczny zaprezentowała Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultu-

Patrycja Biernat. Solówkę zaprezentował też Jakub Banasiak, grając „Light My Fire” na saksofonie tenorowym. Po pięknym występie Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury, zwiększyło się tempo muzyczne i na scenie zaprezentowała się nekielska grupa „MADE IN” wraz z kolegami ze Swarzędza „FFC” .

ry, pod batutą kapelmistrza – Eugeniusza Drewniak wraz z grupą mażoretek, przygotowywanych do występu przez Gabrielę Drewniak. Dziewczynki pięknie prezentowały się w nowych strojach, najpierw do muzyki mechanicznej, następnie

Obie grupy prowadzi Milena Maciejewska, która uczy tańca współczesnego. Młodzież wykonała elektryzujący taniec nowoczesny, który został przyjęty przez publiczność gorącymi brawami. Ostatnim pokazem przed koncer-

towarzyszyły orkiestrze dętej do utworów: „Orkiestry Dęte”, „Furlato - marsz szkocki”, „ Rosamun-

tami był fantastyczny pokaz Zumby, w wykonaniu grupy ćwiczącej z panią Izabelą Bandosz. Dziewczyny PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY z niezwykłą pasją i energią zaprezentowały swe taneczne umiejętności. Pierwszy koncert tegorocznych Wianków to występ zespołu „looking4”. CZEKAJĄC NA WIĘCEJ – tak śpiewało 4 zdolnych i charyzmatycznych chłopców z zespołu. Zaprezentowali wybuchową mieszankę rocka i muzyki popularnej. Młodzi, zdolni i ambitni – tak w skrócie można opisać czwórkę charyzmatycznych chłopaków: Dawida, Sylwka, Piotra i Łukasza, którzy łącząc swój talent i siły stworzyli zespół Looking4. Swoim wyglądem i głosami spodobali się szczególnie

zajęła Dorota Stachowiak, otrzymując za swą pracę huśtawkę ogrodową. Następnie nastąpiło puszczanie wianków na wodę, wokół nekielskiego stawu rozbłysły pochodnie i wielkie ognisko, nad którym czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Nekli. Fenomenalny pokaz sztucznych ogni zachwycił licznie zgromadzoną publiczność, wywołując wielki aplauz. Dla chętnych do rana trwała zabawa taneczna z zespołem FOBOS. Warto przypomnieć o imprezie towarzyszącej powitaniu lata. Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU”

damskiej części publiczności, a po koncercie oklaskom i autografom nie było końca. Gwiazdą nekielskiego powitania lata był zespół VOLVER. Muzycy zaprezentowali się publiczności podczas fantastycznego koncertu. Charyzma i umiejętności muzyków spowodowały, że koncert zachwycił licznie zgromadzoną publiczność. Wokalista, Mariusz Totoszko, okazał się nie tylko świetnym muzykiem, ale również tancerzem. Podczas koncertu nie zabrakło życzeń, kwiatów i tortu dla gitarzysty, Tomasza Luberta, który świętował na scenie 40-te urodziny. Po koncercie mogliśmy liczyć na bisy, zdjęcia i autografy. Jak nakazuje tradycja, nie mogło zabraknąć konkursu na najpiękniejszy wianek. Pod sceną złożono ponad dwadzieścia wspaniałych rękodzieł, a nagrodzonych zostało pięć najpiękniejszych. Pierwsze miejsce

z Nekli, po raz kolejny zorganizowało piękną wystawę papug i ptaków egzotycznych. Należy jeszcze wspomnieć, że tegoroczne nekielskie Wianki, po raz pierwszy, organizowane były w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizatorzy podjęli taką decyzję, by dbać o bezpieczeństwo uczestników imprezy, nad którym czuwała wykwalifikowana firma ochroniarska, policja, straż pożarna, a zabezpieczenie medyczne zapewniła karetka pogotowia oraz patrol medyczny. Wszystkich, którzy jeszcze raz chcą powspominać te fantastyczne chwile oraz dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronach internetowych www.nekla.eu oraz www. nok.nekla.eu. Aleksandra Kujawa

Organizatorzy imprezy plenerowej „Powitanie lata - WIANKI 2013” – Nekielski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Nekla, składają serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom, organizacjom i stowarzyszeniom, które pomogły przy organizacji imprezy. 1. WIELKOPOLSKIE KOPALNIE „KRUSZGEO” Sp. z o.o., Poznań 2. GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE Rajmund Gąsiorek, Czerniejewo 3. Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „WPKS”, Września 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PEMA” – Stępocin 5. KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o. o., Nekla 6. STOMIL Sp. z o. o., Nekla 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEGA” 8. Katarzyna Łysiak-Idzik, Słupca 10. SUN + Agnieszka Turowska, Gruszczyn 11. BUSIMPORT Polska Sp. z o. o., Gierłatowo 12. ZAKŁAD ROBÓT WIELOBRANŻOWYCH Marek i Waldemar Kubiaczyk, Kokoszki 13. Justyna Szymanowska 14. Bank Spółdzielczy Kostrzyn o/Nekla 15. Alpin Budrof – Zakład Remontowo – Budowlany Dariusz Klimczak, Września 16. Zakład Betoniarski – Józef Piotrowski, Nekla 17. Gospodarstwo Rolne - Daniel Waligóra, Targowa Górka 18. EKO-OPAŁ – Katarzyna Przybylska, Nekla 19. Usługi Agrotechniczno Transportowe, Zieleń i Drogownictwo – Ryszard Begier, Nekla 20. Zakład Drogowo – Transportowy – Sławomir Begier, Nekla 21. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” – Marek Begier, Nekla 22. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane – Leszek Stachowiak, Nekla 23. VENA STYLE Sp. z o.o. Nekla 24. Gabinet Weterynaryjny – Radomir Gorzelańczyk, Nekla 25. AUTO SERWIS, Nekla 26. Firma Usługowa – Stanisław Wojtkiewicz, Targowa Górka 27. Kwiaciarnia „Szafirek” – Krystyna Spochacz, Nekla 28. Zakład Betoniarski – Roman i Hanna Kowalczyk, Nekla 29. Zakład Betoniarski - produkcja i montaż ogrodzeń betonowych – Mariusz Kowalczyk, Nekla 30. Zrzeszenie Kółek Rolniczych, Nekla 31. Materiały Budowlane – Grzegorz Kulma, Nekla 32. Auto – Handel MG – Marcin Graczyk, Nekla 33. Przetwórstwo Rolno – Spożywcze „KŁOS”, Nekla 34. Piekarnia i Cukiernia „Eitnerowie”, Nekla 35. Mechanika Pojazdowa – Ryszard Bandosz, Nekla 36. Serwis ogumienia i klimatyzacji, Maciej Bandosz, Nekla 37. Renowacja Mebli Stylowych, Handel Przedmiotami Używanymi – Danuta Sucherska – Błachowiak, Nekla 38. „AWERS” – Wiesław Silski, Starczanowo 39. Piekarnia AGNES – Wiesław Lewandowski 41. Zakład Elektromechaniki Pojazdowej „ELTROS” – Dariusz Górniak, Nekla 42. BET – MUR – KAM – Bernard Kaczmarski, Kokoszki 43. Zakład Ogólnobudowlany – Karol Macioszek, Nekla 44. STALMET – Ewa, Jacek Kaczmarek i Katarzyna Mikołajczak, Nekla 45. P.P.H.U. PIMAX – Piotr Rogoziński, Psary Małe 46. REM – DACH - Jacek, Tadeusz Kaźmierczakowie 47. Wytwórnia Sit „SITONO” Krzysztof Nowakowski 48. Wytwórnia sit SITAMET Roman Leszczyński 49. Auto Naprawa, Części, Handel – Ryszard Kubiak, Nekla 50. Mechanika Pojazdowa i Blacharstwo – Leszek Graczyk, Nekla 51. Handel Artykułami Wyposażenia Wnętrz „Faktor” – Janina Nowak, Zbigniew Matuszczak, Nekla 52. Stawy hodowlane – Marek Dobrasz SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY NA RĘCE PANU MARKOWI DOBRASZOWI, PANU JÓZEFOWI BANDOSZOWI WRAZ Z RODZINĄ, DRUHOM OSP NEKLA, ZAKŁADOWI GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NEKLI, KOŁU WĘDKARSKIEMU W NEKLI, FUNKCJONARIUSZOM POLICJI NEKLI ORAZ WRZEŚNI.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 21


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Sałyga J. „Chustka” - Niepokorna, piękna, ciepła i otwarta, dowcipna i często kontrowersyjna. Bolał ją brzuch. W biegu, między licznymi zajęciami wpadła do lekarza. To miało być rutynowe badanie. Diagnoza przeraziła wszystkich. Rak złośliwy, z licznymi przerzutami. Walczyła z nim przez ponad dwa lata. Śmiertelna choroba i nieposkromiony apetyt na życie. Chustka to nie tylko zapis zmagania się z chorobą, ale przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości do synka, Niemęża i życia. To także opowieść o niezwykłym spotkaniu: Joanna, skupiona na pracy bizneswoman, i Niemąż, mężczyzna z przeszłością, skazany i wciąż walczący o swą niewinność. Niepokorna, piękna, ciepła i otwarta, dowcipna i często kontrowersyjna. Otwarcie mówiła o seksie w czasie choroby. Przygotowywała syna na swoją śmierć. Jej blog zdobył ogromną popularność. Wzruszał i przerażał. Czytali go też ci, którzy szukali zwykłego pocieszenia. 2. Jeromin-Gałuszka G. „Magnolia” - Czasami dopiero na bieszczadzkiej wsi życie nabiera prawdziwego znaczenia. Filip Spalski jest pilotem, kocha latać, robił to całe życie. Pewnego dnia wraca do domu po długim locie przez Atlantyk i dowiaduje się, że jego żona odeszła. Nie chciała dłużej czekać – na niego, dziecko, na wspólne życie. Filip nagle widzi, że nic mu nie zostało. Jest sam, nie ma przyjaciół ani rodziny. Wsiada w samochód i rusza przed siebie. Dojeżdża na koniec świata, do małej wioski w Bieszczadach, gdzie czas płynie tak wolno, że wszyscy kupują gazety sprzed tygodnia. Na nieczynnej poza sezonem stacji kolejowej spotyka mężczyznę, będącego w podobnej sytuacji. Kupuje od nieznajomego zaniedbany pensjonat o nazwie Magnolia. Pracuje tam kilka niezwykłych kobiet, które odmienią jego życie… 3. Cussler C. „Strzała Posejdona” - Najsłynniejszy bohater Clive’a Cusslera powraca w najnowszym bestsellerze - równo 40 lat od ukazania się pierwszej powieści z Dirkiem Pittem. Rok 1943. Ocean Indyjski. Włoski okręt podwodny zostaje zaatakowany przez angielski samolot i znika w głębinach wraz ze swoim tajnym ładunkiem. Rok 2014. Już wkrótce w arsenale Stanów Zjednoczonych znajdzie się superSTRONA 22

nowoczesna łódź podwodna. Takiej broni nie posiada żadne inne państwo na świecie. Ale element kluczowy dla prototypu znika. A człowiek, który go skonstruował, nie żyje Nagle zaczynają przepadać bez wieści statki. Ostatnim portem, do jakiego zawinął każdy z nich, była Panama. Dirk Pitt wraz z córką i synem muszą wyjaśnić zagadkę. Od Waszyngtonu po Meksyk, od Idaho po Madagaskar idą tropem tajemnicy, która może przynieść światu zagładę. 4. Coben H. „Zostań przy mnie” Megan Pierce wiedzie życie będące ucieleśnieniem American Dream: u boku męża. w domu z ogrodem i basenem, realizując się jako matka nastoletnich dzieci i żona. W jej przypadku stabilizacja nie jest jednak równoznaczna z osobistym szczęściem. Megan tęskni za swoją bujną przeszłością striptizerki w Vegas i Atlantic City, za pełnymi pożądania spojrzeniami mężczyzn, za pulsującą muzyką i migoczącymi światłami sceny. Ray Levine stał kiedyś u progu wielkiej kariery w dziedzinie fotoreportażu, niestety życie dało mu wycisk i zawodowo spadł na samo dno: pracuje jako paparazzi do wynajęcia w agencji świadczącej usługi niedoszłym celebrytom. Swoje frustracje topi w alkoholu. Broome jest detektywem, któremu nie daje spokoju sprawa zagadkowego zniknięcia przykładnego ojca rodziny, Stewarta Greena. Sprawa sprzed lat, której nie udało mu się rozwiązać. Choć niedługo przechodzi na emeryturę, wciąż prowadzi śledztwo i regularnie raz w roku odwiedza rodzinę zaginionego. Megan, Ray i Broome. Troje ludzi połączonych skrywanymi za fasadą codzienności sekretami, których istnienia nie podejrzewają nawet ich najbliżsi. Wiele lat temu w ich życiu wydarzyło się coś, co teraz może je ostatecznie zrujnować. Kolejne tajemnicze zaginięcie mężczyzny w święto Mardi Gras, dokładnie w siedemnastą rocznicę zniknięcia Greena, doprowadzi do ujawnienia łańcucha zbrodni, których nikt dotąd ze sobą nie powiązał... 5. Ulatowska M. „Całkiem nowe życie” - To opowieść o uczuciach. O miłości. Tej trudnej, niszczącej, złej. Tej największej – matczynej. I tej na pozór dobrej, zwyczajnej, która jednak może doprowadzić do tragedii. O nienawiści, która pojawiła się zupełnie bez powodu, może jedynie z zazdrości. A także o przyjaźni między kobietą i mężczyzną. Tak bliskiej, że mogłaby stać się miłością, gdyby… on nie kochał innej. Jest rok 1968. Franciszka Janusiak, niespełna dwudziestoletnia dziewczyna z małego miasteczka, pierwszy raz w życiu wyjeżdża na wczasy. Znajduje tam męża. Porzu-

ca dotychczasowe życie i mozolnie buduje nowe. Musi wywalczyć sobie prawo do upragnionej pracy, bycia matką, do niezależności. Udaje jej się, bo zdobywa to, co najcenniejsze. Wiarę w siebie i przyjaciół, którzy pomagają jej przetrwać wszystkie przeciwności i zrealizować marzenia. 6. Bolec E. „Facet z nocy” - książka jest zbiorem realistycznych, groteskowych i surrealistycznych opowiadań, których akcja toczy się w Bostonie, wyimaginowanym, choć realnym państwie Republika, a także w mieście Rze w Polsce. Bolec opisuje środowisko bezdomnych weteranów wojny wietnamskiej żyjących na bostońskich ulicach, dzielnicę South End zamieszkaną przez artystów i mniejszości seksualne, a także zabiera głos w dyskusji o tym, co wydarzyło się w USA i na świecie po ataku terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 r. W zamykającym książkę utworze „Zabawy w wojnę” autor portretuje emigranta z Polski, który po latach spędzonych w Stanach postanawia wrócić do kraju.

dla młodzieży:

1. Kołodziej G. „Dar” - Kora Smolińska ma dar - słyszy myśli innych ludzi. Po śmierci matki przeprowadza się do wujostwa w Warszawie. W nowej szkole wszyscy traktują ją jak powietrze, a jej kuzynka przemienia jej życie w piekło. Kora jest nieśmiała, zamknięta w sobie, cicha, nieobecna... Wszystko się zmienia jednak, gdy do jej klasy dołącza nowy uczeń, Eryk Nil. Kim jest Eryk? Czy najlepsi przyjaciele Kory, Asia i Teo zaakceptują jej dar? 2. Jagiełło J. „Kawa z kardamonem” - Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje wstydliwą rodzinna tajemnicę, którą próbuje rozwikłać piętnastoletnia Linka. Jakby tego jeszcze było mało - Linkę czeka trudny egzamin gimnazjalny, konflikt z przyjaciółką i miłość, na którą nie jest jeszcze gotowa. 3. Szymeczko K. „Wywrotka” - Jeżdżę na rolkach, bo to lubię, bo chcę, bo muszę. Ojciec siedzi w więzieniu. Matka prawie się nie odzywa. Młodszy brat jest szczęśliwy, bo jeszcze nie rozumie, że dziadujemy. Zarabiam na życie wyścigami. Głównie. Handel, hazard i drobne przysługi. Nie będę o nic żebrać. Nikt mnie nie poniży ani nie złamie. Wiem, że ryzykuję, ale takie są zasady. Moje życie jest jak jazda na rolkach. Źle skręcisz – gleba albo

jazda pod prąd. Jadę i mam nadzieję, że kolejne zakręty wyprowadzą mnie na prostą. Chyba że przedtem zaliczę kolejną życiową wywrotkę. Na razie skaczę przez murki, kulę się w wąskich tunelach, a czasem turlam się po pętli i szukam wyjścia. Nikt mi nie wmówi, że uciekam. Przed życiem? Przed sobą? Żyję i jeżdżę, jak się da. Nikt nie chce mi powiedzieć, gdzie jest meta tego wyścigu

dla dzieci:

Seria: „To, co najbardziej lubię...” Trace Moroney 1. „Gdy idę spać” - Seria „To co najbardziej lubię” opiera się na codziennych doświadczeniach kilkulatka. Gdy uczestniczymy w wieczornym rytuale układania się do snu, mamy wspaniałą okazję do umocnienia bliskich więzi łączących nas z dzieckiem. Zawarte na końcu książki „Wskazówki dla Rodziców i Opiekunów” podpowiedzą nam, jak najlepiej wykorzystać tę powtarzającą się co wieczór okazję. 2. „W sobie samym” - Książka mówi o tym, żeby nigdy nie zapomnieć by umacniać w dziecku poczucie własnej wartości, by mu podpowiadać, w czym jest dobre i co może robić jeszcze lepiej. 3. „Rodzina” - Książeczka pokazująca w obrazowy sposób dlaczego pielęgnowanie więzi rodzinnych jest ważne już od najmłodszych lat. Od dobrego kontaktu z rodzicami zależy, czy dziecko czuje się kochane, rozumiane i akceptowane. Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, a przy tym sprawić, by przynależność do rodziny łączyła się z zabawą? Co zrobić, by nasze działania były efektywne? W jaki sposób wspierać bliskich? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań pomogą znaleźć bohaterowie książeczki – sympatyczne i troskliwe króliczki. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

„Cudze chwalicie a swego nie znacie” 20 czerwca grupa „Pajace” wybrała się na wycieczkę do „Szumi Boru” i na spotkanie z leśnikiem. „Szumi Bór” to Centrum Leśnej Przygody - ośrodek edukacyjny, utworzony przez Nadleśnictwo Czerniejewo. Dzieci uczestniczyły w pogadance z leśnikiem Jackiem Fiutakiem i wędrowały przepiękną ścieżką edukacyjną biegnącą przez las. Podczas tego spaceru mogliśmy przyglądać się bezpośrednio walorom środowiska leśnego i utrwalać wiadomości przy pomocy stojących przy ścieżce tablic informacyjnych o życiu lasu, jego gospodarce i ekologii. Wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i dręczące dzieci pytania udzielał nam strażnik, lekarz i opiekun lasu czyli leśnik. Czas upływał wszystkim bardzo miło. Kiedy dotarliśmy do ośrodka czekały na dzieci dalsze

niespodzianki. Okazało się, że pomieszczenia wyposażone są w przeróżne materiały dydaktyczne o tematyce leśnej. Znajdują się tam figurki różnych leśnych ptaków, tablice drzew, układanki o tematyce ekologicznej i środowisku leśnym, koło fortuny z ciekawymi pytaniami dla dzieci. Wszystko urządzone bardzo ładnie, bardzo efektownie i estetycznie. Również przed budynkiem dzieci mogły posilić się i odpocząć na ławeczkach, skorzystać z ogniska i usmażyć kiełbaski. A taki spacer podwoił wszystkich apetyty. Niestety czas szybko mija i wspaniała wycieczka dobiegła końca. Dzieci z grupy „Pajace” wraz z wychowawczynią dziękują za spotkanie i możliwość odwiedzenia tak przepięknego miejsca, jakim jest niewątpliwie Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” Anna Czyżewska

Odciśnięte dłonie – na pamiątkę” 13 czerwca grupa „Pajace” wraz z panią z przedszkola „Miś Uszatek” została zaproszona na plac budowy - nowego w Nekli placu dla dzieci i nie tylko. Dzieci powitał Mikołaj Kubiaczyk, który jest kierownikiem tejże budowy i nadzoruje oraz kieruje jej pracami. „Pajace” dowiedziały się, że powstaje właśnie ogólnodostępne miejsce rekreacji i odpoczynku w Nekli, z piękną fontanną, huśtawkami, małym placem zabaw i placem z szachownicą. I chociaż słowa rekreacja i ogólnodostępne – początkowo wymagały dodatkowych objaśnień, przedstawione dalsze plany wzbudziły w dzieciach radość i zachwyt. Z uwagą dzieci słuchały objaśnień pana Mikołaja, w którym miejscu co będzie umiejscowione i jak przebiegają prace. Dużo czasu spędziły „Pajace” przy powstającej fontannie, o której wyglądzie właśnie się dowiadywały i oglądały prace związane z jej budową. Wcześniej przed spotkaniem dzieci w sali, narysowały jak one wyobrażają sobie tę

fontannę. Niektóre projekty dzieci różniły się od projektu nekielskiej fontanny, ale może w przyszłości powstaną inne a prace dzieci będą inspiracją do ich powstania? Następnym miejscem, które wzbudziło wiele emocji, był plac przygotowywany pod plenerową szachownicę a wiele dzieci z tej grupy uczęszcza na dodatkowe zajęcia z kółka szachowego, dlatego też i tutaj zatrzymaliśmy się na dłużej. „Pajace” chciały dowiedzieć się gdzie stać będą figury do gry i w jaki sposób gracze będą nimi sterować. I tutaj wyczerpujących informacji dostarczył nam pan Mikołaj, który jak się okazało jest pasjonatem gry w szachy. Na koniec czekała dzieci niespodzianka! Na przygotowanym betonowym placyku mogły odcisnąć swoją dłoń i w ten sposób na zawsze pozostawić ślad po swoich odwiedzinach przy narodzinach tak pięknego i ciekawego miejsca w naszym, kochanym miasteczku. Anna Czyżewska

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU Z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek 3 czerwca o godz. 12.00 zaprosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy z klaunem z centrum animacji. Były „pociągi”, „kaczuchy”, „samoloty” i wiele innych zabaw oraz wspólne śpiewanie największych przebojów. Atrakcją dla dzieci był pokaz baniek mydlanych. Najodważniejsze dzieci zostały zamknięte w wielkich bań-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

kach. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy, ale czas szybko uciekał, nieubłaganie zbliżała się godzina 13.30 i powrót do przedszkola na podwieczorek. Tam też czekały na dzieci prezenty z okazji ich święta. Najmłodsza grupa „MISIE” wybrała się w tym dniu na wycieczkę do Centrum zabaw i Rozrywki dla Dzieci „Dino Świat” we Wrześni.

Gwiazdy Piosenki w Przedszkolu „Miś Uszatek”

4 czerwca jedna z sal w naszym przedszkolu zamieniała się w profesjonalne studio nagrań. Nagrywaliśmy bowiem materiał do płyty, która będzie wydana już niebawem z okazji niedawnego jubileuszu 65-lecia Przedszkola „Miś Uszatek”.

Na płycie, której realizacją zajmuje się Sebastian Ignaszak ze Studia Nagrań Wrzesińskiego Ośrodka Kultury znajdą się piosenki w wykonaniu każdej grupy przedszkolnej, łącznie 10 piosenek.

STRONA 23


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny Dwa pierwsze miejsca dla gimnazjalistów z Nekli 15 maja 2013r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział 47. gimnazjalistów z dziesięciu gimnazjów: Gim.1 i Gim.2 ze Wrześni, Gimnazjum z Kołaczkowa, Miłosławia, Nekli, Otocznej, Orzechowa, Pyzdr, Targowej Górki, Zasutowa. Gimnazjum w Nekli reprezentowało aż siedmioro uczniów: Maja Dopierała i Magdalena Stachowiak z IIA, Maciej Babraj, Bartosz Damrath, Piotr Szymczak, Piotr Wróblewski z IIIB i Szymon Owsianny z IIIA. Jesteśmy bardzo dumni, że dwa pierwsze miejsca zdobyli nasi trzecioklasiści. Niepokonany okazał się Piotr Szymczak, który stracił w ogólnej punktacji zaledwie jeden punkt, drugi był Bartek z wynikiem 33 pkt./35. W pierwszej dziesiątce znalazł

sie również Szymon, który uzyskał 29 punktów (2 punkty mniej niż osoba, która zajęła trzecie miejsce) i był to piąty wynik konkursu. Ponieważ były przed nim osoby z tym samym rezultatem Szymon zajął ogólnie siódme miejsce. Piotr Wróblewski miał siódmy wynik, co dawało mu już jedenastą pozycję, a Maciej z jedenastym wynikiem był już siedemnasty. Maja i Magda uzyskały równą liczbę punktów i w ogólnej klasyfikacji uzyskały siedemnasty wynik konkursu i znalazły się w połowie stawki. Warto nadmienić, że startowało tylko 14 uczniów z klas drugich i zaledwie trzy osoby miały wyższy wynik od naszych gimnazjalistek. Gratulujemy! Anna Frąszczak

Podsumowanie projektu edukacyjnego „My to wiemy, a wy posłuchajcie” 07.06.2013r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „My to wiemy, a wy posłuchajcie”’, w ramach którego działaliśmy przez cały rok szkolny, a którego pomysłodawczyniami były wychowawczynie klas pierwszych gimnazjum: Julia Głowacz, Anna Frąszczak i Olga Babraj. Zakończenie miało miejsce w małej sali gimnastycznej. Głównym celem projektu było działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz praca w grupach. Po zaprezentowaniu rezultatów naszych działań, udaliśmy się na rajd rowerowy do Nekielki. W ciągu roku szkolnego udało nam się zorganizować wiele ciekawych zajęć, na których gościliśmy uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz przedszkolaki. Byliśmy podzieleni na kilkuosobowe grupy, w których dzieliliśmy się obowiązkami. W programie mieliśmy gry, zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, czytelnicze, fotograficzne, itp. Nie tylko nekielska szkoła organizowała taki projekt. Włączyli się do

niego uczniowie ze szkół w Zasutowie i Targowej Górce. Początkowo trudno było nam uporać się z młodszymi kolegami. Często hałasowali, nie słuchali naszych poleceń i rozrabiali. Jednak z czasem zawiązywała się między nami nić porozumienia. Przypomniało nam się, kiedy to my byliśmy małymi dziećmi. Najpopularniejszą atrakcją były zajęcia sportowe, głównie piłka nożna i siatkowa. Nie zabrakło także zajęć artystycznych. Maluchy rysowały, malowały i śpiewały. Miały również szansę obejrzeć teatrzyk pt. „Czerwony Kapturek”. Niektórzy uczniowie otrzymali za aktywny udział w zajęciach drobne upominki i dyplomy. Gdy projekt się zakończył, dzieci pytały o datę kolejnych zajęć. Podsumowując - jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zrealizować zamierzone cele. Te zajęcia nauczyły nas przede wszystkim samodzielności i podejmowania inicjatyw. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum oraz wychowawcy

Podsumowanie II Powiatowego Konkursu Fizycznego 14 maja 2013 odbył się we Wrześni Powiatowy Konkurs Fizyczny. Z naszej szkoły, uczestniczyło w nim trzech uczniów: Bartosz Damrath, Piotr Szymczak i Piotr Wróblewski. W piątek, 7 czerwca, zostały ogłoszone wyniki i rozdane nagrody. Nasza szkoła może pochwalić się sukcesem. Piotr Szymczak był najlepszy wśród gimnazjalistów, zdobył 49 punktów na 50 możli-

STRONA 24

wych. Pozostali chłopcy również wykazali się dużą wiedzą fizyczną i również zostali wyróżnieni. Piotr Wróblewski zajął IV miejsce, a Bartosz Damrath – VI. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród i dyplomów odbył się pokaz fizyczny przeprowadzony przez doktora z Politechniki Poznańskiej pana Adama Buczka. Monika Waligóra

Gminny Konkurs Ortograficzny klas III 10 czerwca 2013 roku odbył się w naszej szkole GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY. Przystąpiło do niego 13 uczniów z klas trzecich. Z dyktandem i ortograficznymi zadaniami zmagali się reprezentanci szkół z Zasutowa, Targowej Górki i Nekli. Nasi specjaliści od ortografii rozwiązywali rebusy, zagadki, krzyżówki i szarady. Podczas pisania dyktanda zawodnicy wcielili się w rolę amatorów wiosennych przechadzek. Po drodze przypatrywali się mrówkom i pracowitym pszczółkom. Po długiej wędrówce odpoczywali pod rozłożystym dębem. O zmierzchu wrócili do domu. Zaszczytny tytuł GMINNEGO MISTRZA ORTO-

GRAFII otrzymała Agnieszka Wiśniewska z klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Nekli. Doskonale poradziła sobie z wszystkimi ortograficznymi zadaniami. Tuż za nią uplasowała się Nikola Chuda ze Szkoły Podstawowej w Targowej Górce, zaś trzecie miejsce zajął Jakub Prętkowski uczeń klasy IIIa. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Jolanta Najtkowska, Maria Wojciechowska, Anna Nowaczyk

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Wyniki sprawdzianu klas VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli 4 kwietnia 2013 roku 47. uczniów klas VI przystąpiło do sprawdzianu zewnętrznego, w którym można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. 27 maja poznaliśmy wyniki. Nasi szóstoklasiści spisali się rewelacyjnie - zajęli drugie miejsce w powiecie na 21 szkół podstawowych. W poprzednim roku byliśmy na dziewiątej pozycji. Średni wynik uzyskany przez naszych uczniów to 26,81 pkt. Dla porównania: Gmina 24,45 Powiat 23,76 Województwo 23,37 Okręg 23,36 Kraj 24,03 Sprawdzian w naszej szkole najlepiej napisała Aleksandra Wiśniewska, która uzyskała 39 punktów. Wysokie wyniki otrzymały również: Marta Szczęsna (38), Jagoda Stachowiak (37), Natalia Kubiak i Patrycja Olejnik po 36 pkt.

Średni wynik dla klasy VIa: 25,2 pkt. Średni wynik dla klasy VIb: 28,63 pkt. Średni wynik szkoły: 26,81 pkt. W tym roku duża grupa uczniów osiągnęła wyniki wynoszące 30 i więcej punktów. Są to: w klasie VIa - Marta Szczęsna (38), Natalia Kubiak i Patrycja Olejnik po 36 pkt., Daria Apanasik i Jakub Elegańczyk po 34 pkt., Inga Grobarska, Jakub Gruszczyński i Klaudia Plucińska po 32 pkt., Angelika Dobrasz i Julia Tokłowicz po 30 pkt.; w klasie VIb - Aleksandra Wiśniewska (39), Jagoda Stachowiak (37), Maria Timm (35), Magdalena Matuszczak, Miriam Płóciennik i Marika Posadna po 34 pkt., Konrad Deckert, Katarzyna Jóźwiak i Maria Świdłowska po 33 pkt., Maksymilian Godycki-Ćwirko i Piotr Urbaniak po 30 pkt. Gratulujemy! Izabela Grzegorczyk

XIII Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim

W poniedziałek, 24-go czerwca 2013r., odbyło się XIII Powiatowe Podsumowanie Konkursów Matematycznych. Tym razem najlepszych matematyków z całego powiatu i laureatów Kangura z wielkopolski gościł Zespół Szkół Politechnicznych. Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w poszczególnych konkursach urozmaicona była występami artystycznymi. Wśród nagrodzonych znalazło się dziesięcioro uczniów z naszej szkoły. Dwoje uczniów ze szkoły podstawowej i ośmioro z gimnazjum: Ola Wiśniewska została nagrodzona za uzyskanie II miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Szkół Podstawowych i wyróżnienie w Kangurze (V miejsce w powiecie) w kategorii Beniamin2; Sergiusz Woźniak za wyróżnienie w Kangurze (III miejsce w powiecie) w kategorii Żaczek; Piotr Szymczak – otrzymał nagrodę za I miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Matematycznym i I miejsce w powiecie w konkursie Kangur – kategoria Junior1; Bartosz Damrath - otrzyPRZEGLĄD

NEKIELSKI

mał nagrodę za II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Matematycznym; Monika Szczygieł – za I miejsce w powiecie w konkursie Kangur – kategoria Kadet1; Szymon Owsianny – za III miejsce w powiecie w konkursie Kangur – kategoria Junior1; Ola Kowalska i Ania Gruszczyńska – II miejsce w teście SUPERMATURZYSTA w kategorii klas pierwszych; Ania Śruba i Wojtek Paszkowiak – III miejsce w teście SUPERMATURZYSTA w kategorii klas trzecich. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Mogliśmy zjeść chleb ze smalcem, ogórki kiszone przez dyrektora szkoły, przysmaki z grilla i pyszne placki. Małgorzata Szymczak

Wyniki egzaminu klas III Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Nekli Napisaliśmy najlepiej w powiecie! 21 czerwca 2013r. poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego, który składał się z sześciu części, ale przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej przez najbliższych pięć lat nie będą brane pod uwagę wyniki z poziomu rozszerzonego z języka nowożytnego. Egzamin odbył się pod koniec kwietnia. Pierwszego dnia – 23 kwietnia - trzecioklasiści pisali test z historii i wiedzy o społeczeństwie, a potem odpowiadali na pytania z języka polskiego. Drugiego dnia – 24 kwietnia - nasi gimnazjaliści zmierzyli się najpierw z zagadnieniami z czterech przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii, a potem z zadaniami matematycznymi. Ostatni dzień egzaminu – 25 kwietnia -przeznaczony był na języki nowożytne, najpierw podstawę, potem rozszerzenie. Analizując wyniki z wszystkich punktowanych części egzaminu (z pięciu) uzyskaliśmy pierwszy rezultat w powiecie na 13 gimnazjów, w poprzednim roku byliśmy trzeci. Tuż za nami są uczniowie z Orzechowa i Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Patrząc na poszczególne egzaminy czterokrotnie byliśmy pierwsi w powiecie - z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, z podstawy i z rozszerzenia z języka niemieckiego, drudzy z historii i wos-u oraz języka polskiego, trzeci z podstawy i rozszerzenia z języka angielskiego. Największa różnica w punktach procentowych pomiędzy pierwszym, a drugim miejscem była w matematyce. Uzyskaliśmy 71,05%, a następna szkoła 59,60%, czyli przeszło 11% mniej. W przedmiotach przyrodniczych było to powyżej 4%, z podstawy z języka niemieckiego - powyżej 3%, a z rozszerzenia z języka niemieckiego - 0,3%. Z języka polskiego wyprzedzili nas uczniowie z Zasutowa, zaledwie o 0,08%, a z historii i wos-u gimnazjaliści z Orzechowa o przeszło 5%. Z podstawy z języka angielskiego lepsi byli trzecioklasiści z Gimnazjum nr 1 we Wrześni i z Grzybowa (test pisał tylko jeden

uczeń), natomiast z rozszerzenia Grzybowo i Pyzdry. W tym roku można było łącznie zdobyć 162 punkty z pięciu testów. Egzamin najlepiej napisał Piotr Szymczak z IIIB, który uzyskał 97% wszystkich możliwych punktów do zdobycia, tracąc zaledwie 5 punktów. Wysokie wyniki, powyżej lub równe 90%, otrzymali również: Szymon Owsianny (IIIA) - 93%, Bartosz Damrath (IIIB) - 92%, Monika Michalak (IIIC) i Maciej Babraj (IIIB) - oboje po 90%. Rezultaty pomiędzy 80% a 90% uzyskało czternaścioro gimnazjalistów: Anna Śruba (IIIC) - 89%, Agata Stachowiak (IIIA) i Piotr Szaj (IIIC) po 88%, Aleksandra Brzychcy (IIIA) - 87%, Dominik Hulewicz (IIIC) - 86%, Piotr Wróblewski (IIIB) i Aleksandra Borkowska (IIIA) po 85%, Bartosz Grygiel (IIIA) i Jakub Kowalewski (IIIC) - 83%, Radosław Piotrowski (IIIB) - 82%, Jan Majchrzak (IIIC) i Klaudia Golon (IIIB) 81%, Marta Kapczyńska (IIIA) i Andrzej Pałasz (IIIA) - 80%. Podobne rezultaty w ubiegłym roku osiągnęło 10 osób, w tym roku prawie dwa razy więcej. Ośmioro naszych gimnazjalistów otrzymało 100% możliwych do zdobycia punktów z jednej z sześciu części egzaminu. Piotr Szymczak - rekordzista - uzyskał maksymalny wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki oraz z rozszerzenia z języka angielskiego, Szymon Owsianny, Piotr Szaj, Dominik Hulewicz i Radosław Piotrowski z matematyki, Monika Michalak i Agata Stachowiak z podstawy z języka angielskiego, a Maciej Babraj z podstawy z języka niemieckiego. Warto nadmienić, że wszystkie uzyskane przez naszą szkołę wyniki są wyższe od średniej w gminie, powiecie, województwie, okręgu (woj. wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie) oraz kraju. Gratulujemy! Jesteśmy z Was bardzo dumni! Anna Frąszczak

STRONA 25


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

XVII Spotkanie Młodych na Polach Lednickich 1.06.2013r. grupa uczniów z gimnazjum i spoza naszej szkoły pojechała wraz z opiekunami, p. Justyną Cibail i p. Danutą Czajkowską, na XVII Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Po przyjeździe okazało się, że prawie wszystkie sektory były zajęte i trudno było znaleźć trochę wolnego miejsca, lecz na szczęście, udało się. Tym razem o. Jan Góra wraz z młodzieżą z poznańskiej Wspólnoty Lednica 2000 zaproponował temat ojcostwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali symbole spotkania, czyli łyżeczkę z napisem ,,Karmisz nas do syta”. Znak ów miał oznaczać opiekę i troskę, jaką obdarowuje nas ojciec - głowa rodziny. Podkreśla również zależność, iż najpierw to rodzice opiekują się dziećmi, a póź-

niej na odwrót. Oprócz łyżeczki otrzymaliśmy również biografię św. Andrzeja Boboli i lednickie śpiewniki. Podczas spotkania wszyscy chętnie tańczyli i śpiewali. Jednym słowem - dobrze się bawili. Wzięliśmy czynny udział we Mszy Św., którą odprawił arcybiskup poznański Stanisław Gądecki. Niestety, nie mogliśmy być do końca, ale zdążyliśmy wysłuchać w przekładzie przemówienia papieża Franciszka. Gdy Ojciec Święty przemawiał zapaliliśmy świece, które dostaliśmy razem z łyżeczkami. Wyjechaliśmy ok. 22.30, lecz z powodu „korków” na drodze, do domu dotarliśmy dopiero po północy. Uważam, że wyjazd był udany i chętnie pojadę w przyszłym roku. Aleksandra Szewczyk kl. II gim.

Uczniowie klasy VI pierwsi w powiecie 27 maja br. Centralna Komsja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu klas szóstych. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w powiecie wrzesińskim, ze średnim wynikiem 28,50 pkt. Dzięki temu wynikowi w dziewięciopunktowej skali staninowej, szkoła osiągnęła ósmy - bardzo wysoki stanin. Warto wspomnieć, że średnia krajowa wynosiła 24,03 pkt, średnia województwa wiel-

kopolskiego 23,37 pkt, a gminy Nekla 25,4 pkt. Najwięcej punktów uzyskały: Marta Jerzak (37) i Jagoda Jóźwiak (36). W „Wiadomościach Wrzesińskich” z dnia 7 czerwca ukazał się artykuł na temat wyników szkół w powiecie wrzesińskim oraz wywiad z panem dyrektorem Rafałem Trzcińskim. Gratulacje dla uczniów i nauczycieli.

Czerwony Kapturek w nowej wersji 26 czerwca uczniowie wszystkich klas mieli możliwość obejrzenia przedstawienia przygotowanego w czasie zajęć artystycznych przez uczniów klasy II gim. pod opieką pani Anety Kondrackiej. Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia” było zmodyfikowaną, w humorystyczny sposób, wersją znanej nam bajki „Czerwony Kapturek”. W wersji naszych gimnazjalistów oprócz

STRONA 26

Czerwonego Kapturka wystąpili też: Królewna Śnieżka i Smok Wawelski. Motto tej bajki brzmiało „Uważaj bracie, z kim jesteś na czacie”. Motto jak najbardziej aktualne przed zbliżającymi się wakacjami, kiedy to dzieci i młodzież mając dużo wolnego czasu, będą go spędzać także przy komputerze. U. Januchowska

Uczniowie z Zasutowa po raz piąty na Zielonej Szkole Ponownie organizatorem Zielonej Szkoły było Starostwo Powiatowe we Wrześni, które w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”ogłosiło konkurs na projekt edukacyjny pt. „Z kulturą i historią Pomorza za Pan Brat”. Projekty były oceniane i pięć najciekawszych zostało przyjętych do realizacji. Z naszej szkoły tego zadania podjął się pan Mirosław Kowalski, którego projekt został przyjęty do realizacji i tym sposobem 11 uczniów z klasy II i III gimnazjum spędziło 4 dni w Dźwirzynie nad morzem w dniach od 16.06 do 19.06 2013 r.Na podstawie projektów, które napisali nauczyciele opracowano później wspólny harmonogram zajęć. Bowiem oprócz naszego gimnazjum byli tam jeszcze gimnazjaliści z: Gimnazjum nr 1 we Wrześni, Zespołu Szkół z Otocznej, Zespołu Szkół w Marzeninie i Zespołu Szkół w Targowej Górce.

Odpłatność każdego uczestnika wynosiła 120, 00 zł, natomiast pozostałe koszty pokrywał organizator. Przez te 4 dni uczniowie mieli zajęcia programowe, które polegały na opracowywaniu w grupach „kart pracy” dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Karty pracy obejmowały tematykę Pomorza, czyli kulturę, historię, przyrodę i atrakcje turystyczne. Należy wspomnieć, że wypracowane przez gimnazjalistów w karty pracy będą wykorzystane w czasie akcji letniej w Dźwirzynie organizowanej również przez starostwo. Ale czas spędzony nad morzem to nie tylko praca, ale również zwiedzanie Kołobrzegu, rejs statkiem, piesza wycieczka na Jezioro Resko, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka. A że w tym czasie pogoda była wymarzona, był też pobyt na plaży i kąpiel w morzu, oczywiście dla chętnych. Uczniowie wrócili do szkoły z bagażem pełnym wrażeń. U. Januchowska

II Igrzyska Obwodu Szkolnego w Zasutowie 8 czerwca br. odbyły się II Igrzyska Obwodu Szkolnego w Zasutowie, których głównym organizatorem był pan Piotr Michalak. Zapowiedziane wcześniej rywalizacje sportowe, zabawy sprawnościowe oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów przyciągnęły w tym dniu na boisko szkolne mieszkańców Gierłatowa, Podstolic, Opatówka i Zasutowa, a wiec wsi należących do obwodu szkolnego w Zasutowie. Ze względu na pogodę, która trochę pokrzyżowała plany, najpierw w holu szkoły odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy I, II, i IV. Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w tańcu, piosence, recytacji. Uczniów przygotowywały Urszula Januchowska, Halina Szczecińska –Popiela i Krystyna Jagodzińska. Czekając na poprawę pogody rodzice, dzieci i przybyli goście mogli umilić sobie czas kawą i pysznymi ciastami, które upiekli rodzice. W tym też czasie uczennica klasy II gim. Weronka Sawamalowała chętnym maluchom twarze. W

końcu pogoda okazała się łaskawa i mogły odbyć się zawody sportowe. Dzięki sponsorom, którymi były poszczególne sołectwa, każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało nagrodę rzeczową. Natomiast zwycięzcy poszczególnych konkurencji nagradzani byli medalami. Pierwsze osiem miejsc w każdej konkurencji było brane pod uwagę przy rywalizacji sołectw. Walka o pierwsze miejsce odbyła się między Podstolicami (zwycięzcą I Igrzysk) a Zasutowem. Po podliczeniu wszystkich punktów I miejsce zdobyło Zasutowo, zdobywając 162 punkty, II miejsce - Podstolice, III –Opatówko i IV – Gierłatowo. Gratulacje dla tych, którzy brali udział w zawodach. Serdeczne podziękowania należą tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania: rodzicom, nauczycielom, a szczególnie pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu całości oraz posprzątaniu po zakończeniu igrzysk. U. Januchowska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Konkurs Pięknego Czytania 20 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Targowej Górce odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III i IV-VI, a 25 czerwca dla klas gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności czytania, oczywiście pięknego. Najlepszymi lektorami okazali się: z klas gimnazjalnych- Karolina Krotofil z kl. III, Anna Wawrzyniak kl. III i Julia Nikodem kl. III ,

W kategorii klas IV-VI- miejsce I zajęła Magdalena Wojkiewicz, II Wiktoria Ratajczak, III Daria Wojtaszak W zmaganiach najmłodszych zwyciężyli zajmując miejsca : I - Ola Frąckowiak z kl. II, IIKrzysztof Myszker z kl. III i III Julia Jaszczak z kl. I. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Irena Kierzkowska

Piknik Rodzinny

15 czerwca w Zespole szkół w Targowej Górce po raz kolejny, odbył się „Piknik Rodzinny” łączący Dzień Matki i Dzień Ojca i Dzień Dziecka, co pozwoliło wszystkim uczestnikom spędzić bardzo wesoło sobotnie popołudnie. Dedykując swoim rodzicom piosenki i tańce na scenie zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie klas I-III, a nieco starsi przygotowali pokazy kabaretowe, „baletowe” oraz zaprezentowali efekty swych całorocznych zmagań podczas zajęć tanecznych. Był też sprawdzian wiedzy o szkole i nauczycielach dla rodziców. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o kolor oczu wychowawcy, czy wysokość obcasa butów pani dyrektor nie zawsze było proste. Szczególną uwagę publiczności zwróciły wybuchowe i płonące doświadczenia małych chemików. Dużym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek, basen z kulkami, strzelanie z wiatrówki oraz słodkie i słone smakołyki przygotowane przez Radę Rodziców. Tak jak w ubiegłym roku niebywałą atrakcją była parada motocyklistów w składzie : Ryszard Bandosz, Idzi Kubiak, Jarosław Dądaj, Piotr Haręźlak, Alfred Kotowicz, Sławomir Migdalski, Tomasz Migdalski, Marek Kubiaczyk, Tomasz Kubiaczyk, Łukasz Orpel, Sławomir Adamus i Bartosz Bukowski. Nie brakowa-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

ło chętnych, by choć przez chwilę posiedzieć na „stalowym rumaku”. Duże emocje wzbudziła też akcja gaszenia pożaru, czyli pokaz w wykonaniu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Targowej Górki. W tym roku dopisała pogoda, więc impreza pod każdym względem była udana. Rada Rodziców i pani dyrektor składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom tej zabawy: *Marlenie i Waldemarowi Królom za ofiarowane ogórki do kwaszenia, *Firmie IGMAR za ufundowanie dmuchanego zamku. Podziękowania za pomoc w organizacji i obsłudze festynu kierowane są do: Jacka Daniszewskiego, Daniela Waligóry, druhów OSP, Karoliny Myszker, Agnieszki Mieloch, Angeliki Grzegorzewicz, Łukasza Jędrzejczaka, Karola i Mikołaja Zielniewiczów, Marty i Natalii Myszkiewicz, Szymona i Bartka Wiśniewskich, Katarzyny Misterskiej, Patrycji Gawrońskiej i Andrzeja Kazimierskiego. Dziękujemy również Przemysławowi Paszkowiakowi, Stanisławowi Hoppe za zorganizowanie strzelnicy oraz Piotrowi Kwapiszewskiemu i Sylwii Zacholskiej za oprawę muzyczną imprezy. Irena Kierzkowska

Z wizytą u pierwszaków

Pierwszaki zaprosiły nas do swojej klasy na lekcję. Po zabawie, w której naśladowaliśmy odgłosy zwierząt z wiejskiej zagrody, dowiedzieliśmy się, że zdania nie zawsze kończą się kropką. Następnie szukaliśmy w klasie kolorowych karteczek z wyrazami, z których układaliśmy i odczytywaliśmy zdania. Pierwszoklasiści mieli trudniejsze, a my trochę łatwiejsze karteczki. Zaciekawiła nas zabawa z kostkami, w której trzeba było policzyć na palcach i odpowiedzieć ile brakuje do 10. Wiele emocji wzbudziła wspólna gra w karty, kartę zabierała osoba,

która wyciągnęła z talii większą liczbę oczek. Najbardziej spodobała się nam zabawa z wysyłaniem esemesów, dobrze poradziliśmy sobie z dodawaniem i odejmowaniem, ale myliły się nam jeszcze kierunki. „Sprytnymi gąskami” zostali Klaudia z kl. I i Szymon z „O”. Pierwszaki podarowały nam ołówki z żabkami, a my poczęstowaliśmy ich musującymi cukierkami. Dziękujemy wychowawczyni kl. I pani Grażynie Jaskułeckiej i jej klasie za wspaniałą zabawę. Zerówka z wychowawczynią B. Stawową

Spotkanie gimnazjalistów z przedstawicielami Wydziału Prewencji z Wrześni w Zespole Szkół w Targowej Górce 25 czerwca 2013 klasa szósta i gimnazjaliści naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, starszą sierżant Ewą Szatkowską. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji na temat narkotyków i bezpieczeństwa w czasie wakacji, a następnie zadawali pytania. Młodzież miała również możliwość obejrzenia wielu rodzajów narkotyków. Spotkanie przebiega-

ło w przyjaznej, serdecznej atmosferze. Mam nadzieję, że dostarczyło młodzieży wielu cennych informacji , pozwoli im dojrzalej i z większą odpowiedzialnością wkroczyć w dorosłe życie. Dziękujemy pani Szatkowskiej za interesujące spotkanie i czekamy na ponowną wizytę w nowym roku szkolnym. Barbara Szczepańska - pedagog szkolny

STRONA 27


KRONIKA SPORTOWA

GIMNAZJALNE ROZGRYWKI SPORTOWE

4 czerwca 2013 roku odbyła się w naszej szkole GIMNAZJADA. Osiem klas brało udział w rozgrywkach, ale walka o pierwsze miejsce rozegrała się pomiędzy klasami IIA, IIB i IIIA. Punktowano 17 konkurencji, niektóre osobno dla dziewcząt i chłopców. W 16. dyscyplinach brali udział gimnazjaliści, w jednej wychowawcy klas – w tym roku były to rzuty do kosza w ciągu jednej minuty. Najlepszy wynik uzyskała pani Olga Babraj (IB) trafiając 19 razy, druga była pani Monika Waligóra (IIB) – 16, a trzecia pani Małgorzata Szymczak (IIIA, zastępującą panią Anetę Bajołek) – 12. W teście wiedzy olimpijskiej 15 pkt. zdobył Piotr Szymczak (IIIB), druga - po dogrywce - była Weronika Remisz (IIIA), a trzeci Bartek Najtkowski (IIA) – oboje uzyskali po 13 pkt. W konkursie plastycznym nagrodzono Monikę Szczygieł (IB), Wiktorię Rymarczuk

(IC) i Olę Zaworską (IIA). Brano również pod uwagę frekwencję i strój klasy – koszulki w odpowiednich kolorach. W skoku w dal zwyciężyła Monika Michalak (IIIC) – 376cm i Bartek Grygiel (IIIA) – 499cm. W rzucie piłką lekarską najlepszy wynik uzyskali: Paulina Kubiak (IIIA) – 8,50m i Tomek Rudnicki (IIB) – 9,90m. W żonglerce zwyciężył Jakub Drop (IIB) z rezultatem 153 podbicia piłką. W rzutach do kosza niepokonani okazali się: Maja Dopierała (IIA) – 32 i Patryk Maciejewski (IIIA) – 37. W biegu na 100 m najlepszy czas uzyskała Monika Michalak (IIIC) – 15,9s i Jakub Drop (IIB) – 13,0s. W sztafecie zwyciężyła klasa IIA z czasem 2.00,28; drugie miejsce miała IIIB – 2.01.92; a trzecie IIIC – 2.02,25. Osiem skoków przez linkę wykonała IIB, siedem IIIC, cztery IIA. W bardzo widowiskowej konkurencji rzut jajkiem na odległość

wygrała para z IIB: Agata Januchowska i Julia Wilczyńska wykonując 25 rzutów, drugie miejsce mieli uczniowie z IA: Sebastian Szaj i Bartek Wyderski (16 rzutów), a trzecie Karolina Kubiak i Kasia Galwas z IB – 14. Ostatnią konkurencją było przeciąganie liny. Zwycięstwo przypadło IIA, drugie miejsce zajęła IIIA, a trzecie IA i IIIC.

Ostatecznie, po 17 konkurencjach, zwyciężyła klasa IIB, która pięciokrotnie stanęła na najwyższym podium i dwukrotnie na drugim miejscu uzyskując 116 pkt. Tylko trzy punkty mniej miała IIIA, a 97 pkt. klasa IIA. GRATULUJEMY! Małgorzata Strzyżewska

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Milesza” Targowa Górka 9 czerwca 2013 r. odbył się w Warszawie piąty (ostatni) turniej badmintona z cyklu „Warszaw Open”. W punktacji ogólnej w grze pojedynczej Szymon Andrzejewski zajął III m, a Szymon Wiśniewski XII m (startowało 62 zawodników). W grze podwójnej Szymon Andrzejewski z Szymonem Wiśniewskim zdobyli I m (startowało 28 par). Szymon Andrzejewski zdobył nagrodę w postaci sprzętu o wartości 200 zł, a Szymon Wiśniewski nagrodę w sprzęcie wartości 125 zł. W dniu 22 czerwca 2013 r. zawodnicy UKS „Milesza” wzięli udział w I Grand Prix Puszczykowa w Speed badmintonie. W kategorii U-18 Szymon Andrzejewski zajął I m, Szymon Wiśniewski –II m, Jan Przybylski –III m. W kateSTRONA 28

gorii 50+ Czesław Kozielski zajął I m. Zawodnicy uhonorowani zostali medalami oraz zdobyli punkty do współzawodnictwa. Podsumowanie sezonu startowego w badmintonie. W roku 2012-2013 odbyło się w formie wolontariatu 120 godzin zajęć. Zawodnicy uczestniczyli w czternastu turniejach w: Nowym Tomyślu, Sulęcinie, Solcu Kujawskim, Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Warszawie, Słupcy, Dominowie, Przeźmierowie, Suchedniowie i Gnieźnie. Opieka na turniejach sprawowana w formie wolontariatu wyniosła 258 godzin. Poszczególni zawodnicy startowali: Szymon Andrzejewski – 13 startów; Szymon Wiśniewski- 13 startów; Bartosz Boroniec – 4 starty; Jan Przybylski – 4 starty; Remigiusz

Janiszewski- 3 starty; Julia Gawron – 3 starty; Jakub Grzegorzewicz – 2 starty; Adam Andrzejewski -1 start. Zdobywaliśmy następujące miejsca medalowe: I m- 8 razy; II m- 13 razy; III m- 7 razy. Wyjazdy na turnieje są dofi-

nansowywane ze środków Gminy Nekla. Dziękuję radnemu powiatowemu Januszowi Balcerzakowi za przekazane środki finansowe na wyjazdy zawodników. Przewodniczący Klubu: Czesław Kozielski PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZDROWIE

W dniach 3 – 7 czerwca 2013 roku na terenie Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” w Nekli oraz Nekielskiego Ośrodka Kultury przeprowadzone zostały badania w ramach projektu pt. „Ocena parametrów charakteryzujących jakość życia osób z terenów miejskich i wiejskich w tym: sposobu żywienia, poziomu biochemicznych markerów narażenia na stres oraz stopnia sprawności fizycznej ustroju”. Inicjatorem badania był zespół naukowców z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP), w następującym składzie: prof. dr hab. Jan Jeszka, dr inż. Małgorzata Woźniewicz, mgr inż. Paulina Nowaczyk. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy międzynarodowej, którą Katedra już od kilku lat prowadzi z prof. Yoshiaki Sone z Osaka City University w Japonii oraz prof. Douglasem E. Crews z Ohio State University w USA. To właśnie Uniwersytet z Japonii zapewnił finansowanie całego projektu. W październiku ubiegłego roku zespół z UP zwrócił się do Kierownika Przychodni AMICOR lek. med. Andrzeja Paciorkowskiego oraz Dyrektor NOK-u Aleksandry Kujawy, z zapytaniem o chęć współpracy w realizacji badania. Odpowiedź była pozytywna. Już w tydzień później naszą gminę odwiedzili wspomniani Profesorowie z Japonii i z USA, którzy zaaprobowali pomysł przeprowadzenia badania w Nekli i tym sposobem przygoda się rozpoczęła. W listopadzie o przedsięwzięciu można było usłyszeć na antenie Radia Merkury i w radiowej Trójce, a w styczniu przeczytać na łamach regionalnej prasy. Po czym nastał okres oczekiwania na wiosnę, kiedy to badania miały się rozpocząć… W maju br. ponownie zawrzało. Na hasło „rozpoczynamy badania na początku czerwca” wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu zostały postawione w stan gotowości. Przyszedł czas

Jak żyje się w Nekli

na poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w badaniu. Grupę docelową stanowili kobiety i mężczyźni w wieku od 55 lat – łącznie ok. 100 osób. Na terenie gminy, na łamach Przeglądu Nekielskiego, a także na oficjalnej stronie internetowej Nekli pojawiły się ogłoszenia o planowanych badaniach. Dzięki uprzejmości księdza Andrzeja Bohdanowicza parafianie z Opatówka mogli dowiedzieć się o badaniu z ogłoszeń parafialnych, a słuchacze Nekielskiej Akademii Zdrowia wysłuchali krótkiej prelekcji nt. badania na swoim majowym spotkaniu. Nieocenionym zaangażowaniem w rekrutację osób do uczestniczenia w badaniu wykazali się Pracownicy Przychodni AMICOR, w szczególności Natalia Bukowska – Marszałkowska, która czuwała nad zapewnieniem dobrej komunikacji pomiędzy zespołem z UP i zespołem z Nekli, stanowiło to bez wątpienia kwestię kluczową w powodzeniu całego przedsięwzięcia. W ten sposób na końcu maja lista uczestników była kompletna. Na dzień przed rozpoczęciem badania przygotowane zostały wszystkie stanowiska pomiarowe, tak by następnego dnia, w momencie wybicia godziny 8:00 wszystko było dopięte na ostatni guzik. I tak też się stało, badania rozpoczęły się zgodnie z planem i jak się później okazało, cały ich cykl przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń, co wzbudziło podziw zagranicznych gości. W każdym dniu badaniem objęto 21 osób. Dwa pierwsze stanowiska pomiarowe zorganizowane zostały w Przychodni AMICOR, gdzie odbywała się rejestracja Uczestników do badania oraz pobieranie prób materiału biologicznego do analizy. Kolejne stanowiska zorganizowano w NOK-u, gdzie przeprowadzono następujące pomiary: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar wysokości i masy ciała oraz obwodów talii i bioder, a także wykonano proste testy sprawnościowe polegające na pomiarze czasu niezbędnego

UWAGA! 14 września 2013r. w Hotelu Nekla odbędzie się spotkanie z okazji 20 rocznicy ukończenia Szkoły Podstawowej rocznika 1978. Zapisy i pozostałe informacje pod numerami telefonów: Klasa A – 606689750 Klasa B – 509150697 Klasa C – 668412746 Obecność obowiązkowa! UWAGA!

Materiały do następnego numeru będą przyjmowane

do 2 sierpnia 2013 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

do przejścia dystansu 15 m oraz pomiarze siły uścisku dłoni. Po wykonaniu wspomnianych pomiarów każdy uczestnik zaproszony został do spożycia posiłku, aby uzupełnić siły na ostatni, ale jednocześnie najdłuższy etap badania. Tym ostatnim etapem było ankietowe badanie spożycia żywności, w którym pytano o częstotliwość spożycia ponad 100 różnych produktów. Po pełnym ukończeniu cyklu badania (czas ok. 2 godziny) wszyscy uczestnicy w ramach podziękowania otrzymali paczkę z produktami spożywczymi. W ramach uczestniczenia w badaniu wszystkim ochotnikom bezpłatnie oznaczono m.in. stężenie cholesterolu i wszystkich jego frakcji oraz stężenie glukozy i glikowanej hemoglobiny we krwi. Nad sprawnym przeprowadzeniem wszystkich pomiarów czuwali również studenci z UP w Poznaniu, w tym mieszkająca w Zasutowie pani Marta Owczarzak. Takim sposobem, w piątek

7 czerwca ok. godziny 11 wszyscy mogli odetchnąć z ulgą, badanie zakończone - frekwencja ze strony Uczestników – 100%! Teraz pozostaje tylko analiza uzyskanych wyników. W chwili obecnej możemy jedynie uchylić rąbka tajemnicy, iż mieszkańcy naszej gminy okazali się być znacznie silniejsi niż np. Słoweńscy równolatkowie, osiągając zdecydowanie lepsze rezultaty w teście na siłę uścisku dłoni. Na podstawie wymienionych wcześniej pomiarów wyznaczony zostanie wskaźnik, za pomocą którego możliwa będzie ocena i porównanie narażenia na czynniki stresogenne ludzi zamieszkujących obszary o zróżnicowanym stopniu urbanizacji, a w szerszej perspektywie również zamieszkujących całkowicie odrębne zakątki Świata. Organizatorzy badania w Nekli

Nekielska Akademia Zdrowia

12 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji Nekielskiej Akademii Zdrowia organizowanej przez Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli., Przychodnię „AMICOR” oraz Nekielski Ośrodek Kultury. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in. Burmistrz MiG Nekla Karol Balicki, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Zbyszko Przybylski, dyrektor PCPR we Wrześni Jerzy Nowaczyk, kierownik OPS w Nekli Agnieszka Janaszak – Staszak, prezes Średzkiego Towarzystwa Amazonek pani Barbara Kubiak, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Amazonek – Halina Rembowicz, przedstawiciele PSD z Kostrzyna Wlkp. oraz Środy Wlkp., ,grupa seniorów z Wrześni z panią Teresą Piskorż radną gminy Września, Tomasz Chromiński z Ośrodka Fizjoterapii w Nekli, Aleksandra Kujawa – dyrektor NOK. W „Nekielskiej Akademii Zdrowia 2012 -2013” odbyło się 7 spotkań edukacyjnych o zróżnicowanej problematyce: 1. „Samobadanie jako profilaktyka raka piersi ” – mgr położnictwa Natalia Bukowska – Marszałkowska 2. „Zdrowe żywienie dla zdrowego życia” – mgr inż. Paulina Nowaczyk 3. „Chory przewlekle w rodzinie – jak postępować” – mgr pielęgniarstwa Małgorzata Przywarta

4. „Badanie profilaktyczne u kobiet – dlaczego warto robić” – lek. Dariusz Wołowiec – specjalista ginekolog – położnik 5. „Rehabilitacja pacjentów po mastektomii i z bólami kręgosłupa w oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej” – mgr fizjoterapii Zuzanna Kretkowska , mgr fizjoterapii Łukasz Gaworski 6. „Serce nie sługa – czyli jak dbać o serce” – lek. Urszula Kubiak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Podczas ostatniego przed wakacjami spotkania prelekcję wygłosiła mgr psychologii Anita Baum na temat ”Pomocy psychologa w chorobach przewlekłych”. Na każdym spotkaniu krótkie wykłady prowadził również lek. Andrzej Paciorkowski, który jest głównym inicjatorem ”Nekielskiej Akademii Zdrowia.” Wszystkie spotkania dotyczyły promocji i profilaktyki zdrowotnej i miały na celu umożliwienie słuchaczom skutecznej kontroli nad własnym zdrowiem. Zdrowie jest najważniejsze i tylko w pełni zdrowia możemy czuć się szczęśliwi, dbać o nasze rodziny, realizować się w pracy i spełniać wszystkie marzenia. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję „Nekielskiej Akademii Zdrowia” po wakacjach. mgr Natalia Bukowska –Marszałkowska lek. Andrzej Paciorkowski

Podziękowanie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nekli dziękuje wszystkim sponsorom, którzy wsparli Nekielską Akademię Zdrowia w roku 2012 – 2013 r. oraz jej zakończenie w dniu 12 czerwca 2013r. Serdecznie dziękujemy Zarząd PSD STRONA 29


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla tel. 61 4386575, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4373468

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614

Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174

Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187

Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179

Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ochrony Przeciwpożarowej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl

Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl

Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl

Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824

Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl

Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl

Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

STRONA 30

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00

Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Księgowości Podatkowej p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Znajdź 10 różnic

ROZRYWKA

Drogi Czytelniku! 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 1 sierpnia 2013 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, książki, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Lepsza uwaga niż zniewaga”. Nagrodę wygrała: Pani Janina Gierba z Nekli Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 7/2013  

Przeglad Nekielski 7/2013

Przeglad Nekielski 7/2013  

Przeglad Nekielski 7/2013

Advertisement