Page 1

Nej Til Krig Nyhedsbrev september – 2012 Nej Til Krig støtter demonstrationen København 2. oktober når Folketinget igen samles. Vi opfordrer alle krigsmodstandere til at deltage. Nej Til Krig kræver at regeringen stopper krigen i Afghanistan og sparer på Forsvaret. Vi kræver at pengene bruges på til jobs, velfærd og global retfærdighed. Vi kræver en anstændig behandling af asylansøgerne. De afghanske asylansøgere har vi et særligt ansvar overfor, for vores krigsdeltagelse har skabt disse flygtninge og ødelagt Afghanistan, så det ikke er muligt for flygtningene at vende sikkert hjem.

Her blev Flagdagen til en Fredsdag den 5. september 2012. Krigsmodstandere af forskellige slags var med til at gøre den officielle, militaristiske flagdag til en fredsdag, hvor krigsmodstand, nedrustning og global retfærdighed blev sat på dagsordnen. Vi henvendte os til folk på gader og pladser landet over. Vi opfordrede til at flage på halv i avis annoncer. Og vi indviede en mindesten for militærnægterloven, militærnægtelse, fred og forsoning i den gamle militærnægterlejr i Gribskov.

Vores budskaber blev rigtig godt modtaget og vi fik mange anerkendende ord med på vejen. Ingen tvivl om at flertallet af befolkningen ønsker de danske tropper hjem fra Afghanistan. Vores budskab om at spare på forsvars og krigsmilliarderne og bruge penge til velfærd og jobs blev også godt modtaget.


Århus: Uddeling af flyers på Lille Torv Arr. Århus mod Krig og Terror.

Indsæt dit bidrag på Reg. 1551 Kontonr. 10014905

Randers. Uddelings af flyers Arr. Enhedslisten i Randers Thyregod: Uddeling af flyers ved Brugsen Arr. Enhedslisten i Vejle Vejle: Uddeling af flyers og ”kampflypostkort” Arr. Enhedslisten i Vejle.

København: Aktion demilitariseret Zone på Rådhuspladsen Uddeling af flyers Arr. Nej Til Krig

Odense: Demilitariseret Zone på Ove Sprogøs Plads Musik og uddeling af flyers Arr. Nej Til Krig

Bannere og budskaber ved Børsen Arr. Kvinder i Sort.

Mindesten for militærnægtelse indviet i Gribskov

Flagdag er fredsdag ved Stranden Fredsflags Allé og sang Arr. Fredsvagten.

Støt Nej Til Krig økonomisk


Støt vore soldater – træk dem hjem i Fælledparken Tænd lys ved søen foran Café Pavilionen. Arr. Enhedslisten Østerbro Talere: Talere: Nikolaj Villumsen MF for Enhedslisten og Khaled Alizai fra Nej Til Krig.

Arr. Enhedslisten Østerbro.

Nej Til Krig Nyhedsbrev September 2012  

Deltag i Demonstrationen den 2. oktober for en solidarisk og FREDELIG finanslov.