Page 1

SEZNAM ŠOLSKIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2010/11

OŠ KANAL

Kontaktna oseba: Nevenka Skrt Tel: 05 3981605 ali 3981600 nevenka.skrt@guest.arnes.si


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 1. razred gradivo Marija Grginič: ABC 1, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO , delovni zvezek za slovenščino, 3. deli /posodobljeno, ZALOŽBA IZOLIT I. Mulec, M. Petrič, T. Uran: EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, 1. in 2. del, delovni učbenik, MODRIJAN S. Osterman, B. Stare Ravnik, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog, Antus

33,65

16,20

6,98 Skupaj: 56,83 €

LEGENDA: 56,83 € Gradivo kupijo starši

1. razred – seznam šolskih potrebščin nahrbtnik oz. šolsko torbo velik črtan zvezek brez roba (11 mm) velik brezčrtni zvezek trša mapa z elastiko (za list A4 format) suhe barvice, vodene barvice, voščenke – debele, 1 svinčnik HB in B, 12 flumastrov, radirka, šilček, škarje, 3 ploščate čopiče različnih debelin, lepilo stik, risalni blok št.5 - 20 listni, kolaž papir, malo ravnilo s šablono (20 cm), DAS maso 500g (bele ali rjave barve), plastelin športni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi šolski copati z gumo (primerne tudi pri športni vzgoji v telovadnici)


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 2. razred gradivo M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 2, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 28,00 1. in 2. del, delovni zvezek / posodobljeno ZALOŽBA IZOLIT I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za 2. razred , ZALOŽBA IZOLIT I. Mulec, M. Petrič, T. Uran: DO STO ZANIMIVO BO, 2 dela, 17,20 delovni učbenik, MODRIJAN A. Pesek: GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, delovni 18,90 zvezek za glasbo, MKZ M. Antič et al.: OKOLJE IN JAZ 2, učbenik, MODRIJAN M. Antič et al.: OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek, 8,80 MODRIJAN S. Osterman, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog, 6,98 Antus Skupaj: 79,88 € LEGENDA: 79,88 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 2. razred – seznam šolskih potrebščin - 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto) ABC 2 (Založba IZOLIT) - 1 mali črtan zvezek (11mm) ABC 1 (Založba IZOLIT) - 2 velika črtana zvezka (9 mm) - 1 velik brezčrtni zvezek - mapa z elastiko ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati. LIKOVNA VZGOJA: risalni blok št. 5 - 20 listni, flumastri, barvni svinčniki, plastelin, DAS maso - 500 g (bele ali rjave barve), 3 ploščate čopiče različnih debelin, voščenke - debele, tempera barvice, paleta, lepilo stik, škarje, kolaž papir, svinčnik HB in B, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) COPATI: šolski copati z gumo (primerne tudi pri športni vzgoji v telovadnici).


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 3. razred; gradivo M. Grginič: ABC 3, GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO 26,00 BEREMO, 1. in 2. del, samostojni delovni zvezek, ZALOŽBA IZOLIT M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za pouk književnosti pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole, ZALOŽBA IZOLIT I. Mulec, M. Petrič, T. Uran.: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, 2 17,20 dela, delovni učbenik, MODRIJAN M. Antič et al.: OKOLJE IN JAZ 3, učbenik, MODRIJAN M. Antič et al.: OKOLJE IN JAZ 3, delovni zvezek, 8,80 MODRIJAN A. Pesek: GLASBA 3, Zvočni živžav, delovni zvezek za glasbo, 18,90 MKZ S. Osterman, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka nalog, 6,98 Antus LEGENDA: 77,88 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 3. razred – seznam šolskih potrebščin 1 mali črtan zvezek (11mm) ABC 3 (založba IZOLIT) 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto) ABC 2 (založba IZOLIT) 2 velika črtana zvezka 1 velik brezčrtni zvezek mapa z elastiko ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati. LIKOVNA VZGOJA: risalni blok št. 5 - 20 listni, flumastri, barvni svinčniki, plastelin, 3 ploščate čopiče različnih debelin, paleta, voščenke - debele, tempera barvice, lepilo stik, škarje, kolaž papir, svinčnik HB in B, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), DAS masa - 500 g (bela ali rjava), rdeč kemični svinčnik. (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) COPATI: šolski copate z gumo (primerno tudi pri športni vzgoji v telovadnici).


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 4. razred; gradivo S. Kranjc, T. Kokalj: MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. in 2. del, 26,00 delovni zvezek, ZALOŽBA IZOLIT I. Saksida,,M. Kordigel, V. Medved Udovič,: BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo, ZALOŽBA IZOLIT M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni 17,90 zvezek za matematiko v 4. razredu, DZS S Osterman, B. Dolenc, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 4, 5,25 zbirka nalog za matematiko v 4. razredu, ANTUS J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, učbenik za angleščino v 4. razredu, ZALOŽBA OBZORJA J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, delovni zvezek za angleščino 11,00 v 4. razredu, ZALOŽBA OBZORJA B. Oblak: MOJA GLASBA 4, delovni zvezek, ZALOŽBA IZOLIT 16,41 M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, Učbenik, Družba za 4. razred, MODRIJAN M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije 1:500.000 in 1:725.000 6,90 D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 4. razred, MODRIJAN Florjančič: Naravoslovje in tehnika 4 - univerzalno gradiva, Izotech 9,00 LEGENDA: 92,46 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 4. razred – seznam šolskih potrebščin MAT: 1 velik zvezek visoki karo, šestilo, geotrikotnik, ravnilo s šablono SLO: 1 velik črtan zvezek, mapa DRU: 1 velik črtan zvezek - NIT: 1 velik črtan zvezek GVZ: 1 velik črtan zvezek TJA: 1 vpenjalno mapo z razdelilci (7) in listi LVZ: tuš - črn, oglje, lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, suhe barvice, zelen linolej A4, kolaž papir, DAS masa – 500g rjave barve (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati COPATI: šolski copati z gumo (primerni tudi za športno vzgojo v telovadnici)


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 5. razred M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, 16,85 samostojni delovni zvezek, 2 dela ROKUS posodobljeno! B. Hanuš: BESEDE ZA VSEVEDE , učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu, DZS M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, Vaje za 17,90 utrjevanje, 2 dela, DZS M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5. razredu, DZS S. Osterman, B. Dolenc, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 5, 5,25 zbirka nalog za matematiko v 5. razredu, ANTUS N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu, OBZORJA N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, delovni zvezek za 10,10 angleščino v 5. razredu, OBZORJA B. Oblak: MOJA GLASBA 5, delovni zvezek, ZALOŽBA 16,60 IZOLIT M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik, Družba za 5. razred, MODRIJAN D. Krnel et al: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik, Naravoslovje in tehnika v 5. razredu, MODRIJAN G. Torkar, P Bratož Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu, ROKUS LEGENDA: 66,70 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 5. razred – seznam šolskih potrebščin MAT: 1 velik zvezek - mali karo (5 mm), šestilo, geotrikotnik, ravnilo s šablono MAT: 1 velik brezčrtni zvezek TJA: 1 vpenjalno mapo z razdelilci (7) in listi GVZ – lanski zvezek DRU, NIT, GOS, SLO: 4 velike črtne zvezke z robno črto LVZ: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, zelen linolej A4, kolaž papir (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) športna oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati šolski copati: priporočamo copate, ki ne puščajo sledi na talni oblogi


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 6. razred gradivo N. Cajhen et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, 2 dela, 17,30 samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, ROKUS Milena Blažič: SVET IZ BESED 6, berilo v 6.razredu, ROKUS M. Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 6, učbenik za matematiko, JUTRO STIČIŠČE 6 V SLIKAH, POMOČ PRI UČENJU 9,90 MATEMATIKE, JUTRO T. Hutchinson: PROJECT 1 – THIRD EDITION, Student's book, učbenik za angleščino, OUP, MKT T. Hutchinson: PROJECT 1 – THIRD EDITION, Workbook, 13,80 delovni zvezek za angleščino, OUP, MKT A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu OŠ, ROKUS J. Senegalčnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik, Geografija za 6. razred, MODRIJAN J. Senegalčnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, delovni zvezek, 8,90 Geografija za 6. razred, MODRIJAN O. Janša Zorn, A. Kastellic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik, MODRIJAN A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, delovni 7,40 zvezek, MODRIJAN S. A. Glažar, M. Kralj, M. Slavinec: NARAVOSLOVJE ZA 6. r., učbenik, DZS S. A. Glažar, M. Kralj, M. Slavinec: NARAVOSLOVJE ZA 6. 8,60 razred, delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu, DZS S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu, IZOTECH S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni 18,50 zvezek z delavnim gradivom za tehniko in tehnologijo v 6. razredu, IZOTECH S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek, ROKUS 13,20 LEGENDA: 97,60 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada


6. razred – seznam šolskih potrebščin MATEMATIKA: 2 velika zvezka mali karo, geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik SLOVENŠČINA: 1 mali zvezek s sponkami, 2 mala črtana zvezka, 1 velik črtan zvezek ANGLEŠČINA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek NARAVOSLOVJE: 1 velik črtan zvezek GOSPODINJSTVO: 1 velik črtan zvezek GLASBENA VZGOJA: 1 velik črtan zvezek TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 velik brezčrtni zvezek, navadna svinčnika: B in H LIKOVNA VZGOJA: tuš - črn, lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice - AERO, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, suhe barvice, zelen linolej A4, kolaž papir (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati šolski copati: priporočamo copate, ki ne puščajo sledi na talni oblogi.


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 7. razred gradivo M. Blažič e tal.: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo, ROKUS D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany: SLOVENŠČINA ZA VSAK 14,90 DAN 7, samostojni delovni zvezek za 7. razred, ROKUS posodobljeno! M. Strnad et al.: PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu, DZS T. Hutchinson: PROJECT 2 – THIRD EDITION, Student's book, učbenik za angleščino v 7. razredu, OUP, MKT T. Hutchinson: PROJECT 2 – THIRD EDITION, Workbook, 13,80 delovni zvezek za angleščino v 7. razredu, OUP, MKT B. Oblak: GLASBA DO 18. STOLETJA, učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu, DZS J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik, MODRIJAN J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, 9,10 delovni zvezek, MODRIJAN O. Janša Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, učbenik za zgodovino v 7. razredu, DZS G. Škraba, F. R. Kosmač: ZGODOVINA 7, delovni zvezek, 5,00 DEBORA B. Bajd at al.: NARAVOSLOVJE 7, učbenik, Naravoslovje za 7. razred, MODRIJAN S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. r., IZOTECH S. Kocjančič, B. Sušnik, L. Hajdinjak: TEHNIKA IN 10,70 TEHNOLOGIJA 7 (samo gradivo), TZS J. Justin, M. Zupančič, I. Ž. Žagar: DRŽAVLJANJSKA 8,80 VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek, i2 IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred ITALIJANŠČINA: Mezzadri M., P. E. Balboni: RETE JUNIOR, Corso multimediale d`italiano per stranieri – parte A, Perugia: Guerra edizioni OBDELAVA GRADIV – KOVINE: D.Slukon, J. Virzič: delovni zvezek z gradivom Učbenik – izposoja na šoli UREJANJE BESEDIL (UBE) – izposoja učbenika na šoli LIKOVNO SNOVANJE I.: šolski likovni blok A3 – Radeče

22,50 15,00


LEGENDA: 62,30 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 7. razred – seznam šolskih potrebščin MATEMATIKA: 2 velika zvezka mali karo (40-listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik SLOVENŠČINA: 2 mala zvezka s sponkami, 3 mali črtani zvezki ANGLEŠČINA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek NARAVOSLOVJE: 1 velik črtan zvezek GLASBENA VZGOJA: 1 velik črtan zvezek TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. razreda), navadna svinčnika: B in H, geometrijsko orodje kot pri MAT LIKOVNA VZGOJA: tuš - črn, lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice - AERO, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, suhe barvice, zelen linolej A4, kolaž papir (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati ITALIJANŠČINA – izbirni predmet: velik črtan zvezek šolski copati: priporočamo copate, ki ne puščajo sledi na talni oblogi.


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 8. razred gradivo D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany: SLOVENŠČINA ZA VSAK 14,90 DAN 8, delovni zvezek za 8. razred, ROKUS prenovljen M. Blažič: SVET IZ BESED 8, berilo za 8. razred, ROKUS M. Strnad et al.: PRESEČIŠČE 8, učbenik za matematiko v 8. razredu, DZS T. Hutchinson: PROJECT 3 – THIRD EDITION, Student's book, učbenik za angleščino v 8. razredu devetletne OŠ, OUP, MKT T. Hutchinson: PROJECT 3 – THIRD EDITION, Workbook, 13,80 delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne OŠ, OUP, MKT B. Oblak: GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU, učbenik, DZS K. Kolenc Kolnik et al.: SPOZNAVAJMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik, Geografija za 8. razred, MODRIJAN K. Kolenc Kolnik et al.: SPOZNAVAJMO AFRIKO IN NOVI 9,10 SVET, delovni zvezek, MODRIJAN J. Cvirn, E. Hriberšek Balkovec, A. Studen: KORAKI V ČASU - NOVI VEK, učbenik za zgodovino v 8. razredu, DZS A. Mirjanić: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek 1. in 14,45 2. del za zgodovino za 8. razred, ROKUS B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko v 8. razredu 9letne OŠ, MODRIJAN B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 12,10 fiziko v 8. razredu, MODRIJAN Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8.razredu, DZS Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 13,10 8.razredu, DZS Novak: BIOLOGIJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo, IZOTECH S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 18,50 8, delovni zvezek z delovnimi gradivi za tehniko in tehnologijo v 8. r., IZOTECH J. Justin, et al: DRŽAVLJANJSKA VZGOJA IN ETIKA, 8,80 delovni zvezek, i2


IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred ITALIJANŠČINA: Mezzadri M., P. E. Balboni: RETE JUNIOR, Corso multimediale d`italiano per stranieri – parte A, Perugia: Guerra edizioni OBDELAVA GRADIV – KOVINE: D.Slukon, J. Virzič: delovni zvezek z gradivom Učbenik – izposoja na šoli GLEDALIŠKI KLUB: 1 velik črtan zvezek

22,50 15,00

LEGENDA: 104,75 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada 8. razred – seznam šolskih potrebščin MATEMATIKA: 2 velika zvezka mali karo (40 - listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik SLOVENŠČINA: 2 mala zvezka s sponkami, 2 mala črtana zvezka ANGLEŠČINA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek BIOLOGIJA: 1 velik črtan zvezek KEMIJA: 1 velik črtan zvezek FIZIKA: 1 velik zvezek mali karo, geometrijska orodja GLASBENA VZGOJA: 1 velik črtan zvezek – lanski DDE: 1 velik črtan zvezek TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. razreda), navadna svinčnika: B in H, geometrijsko orodje kot pri MAT LIKOVNA VZGOJA: tuš - črn, lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice - AERO, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, suhe barvice, zelen linolej A4, kolaž papir (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati ITALIJANŠČINA – izbirni predmet: velik črtan zvezek šolski copati: priporočamo copate, ki ne puščajo sledi na talni oblogi.


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 9. razred gradivo M. Bešter et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN 16,85 VSAKDAN 9, samostojni delovni zvezek za 9. razred, ROKUS M. Blažič: SVET IZ BESED 9, berilo za 9. razredu, ROKUS M. Strnad, M. Štuklek: PRESEČIŠČE 9, učbenik za matematiko, DZS Goodey et al.:MESSAGES 4 Student's book, učbenik za 16,25 angleščino, ROKUS Goodey et al.:MESSAGES 4, Workbook, delovni zvezek za 14,60 angleščino, ROKUS B. Oblak: GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik, DZS A.N. Kern, D. Nećak, B. Repe: NAŠE STOLETJE, učbenik, zgodovina za 9. razred, MODRIJAN A.N. Kern: NAŠE STOLETJE, delovni zvezek, zgodovina za 9. 8,50 razred, MODRIJAN J. Račič, D. Večerič: GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo v 9. razredu, MKZ J. Senegačnik, B. Drobnjak, M. Otič: ŽIVIM V SLOVENIJI, 9,10 delovni zvezek, Geografija za 9. razred, MODRIJAN B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, MODRIJAN B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek, 12,10 MODRIJAN Gabrič et al.: KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo, DZS M. Svečko: BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo, DZS IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred ITALIJANŠČINA: Mezzadri M., P. E. Balboni: RETE JUNIOR, Corso multimediale d`italiano per stranieri – parte A, Perugia: Guerra edizioni velik črtan zvezek OBDELAVA GRADIV – KOVINE: D.Slukon, J. Virzič: delovni zvezek z gradivom Učbenik – izposoja na šoli GLEDALIŠKI KLUB: 1 velik črtan zvezek LEGENDA: 77,40 € Gradivo kupijo starši Izposoja iz učbeniškega sklada

22,50

15,00


9. razred – seznam šolskih potrebščin MATEMATIKA: 2 velika zvezka mali karo (40 - listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik SLOVENŠČINA: 2 mala zvezka s sponkami, 2 mala črtana zvezka ANGLEŠČINA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek BIOLOGIJA: 1 velik črtan zvezek FIZIKA: 1 velik zvezek mali karo, geometrijsko orodje KEMIJA: 1 velik črtan zvezek GLASBENA VZGOJA: 1 velik črtan zvezek – lanski LIKOVNA VZGOJA: tuš - črn, lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice - AERO, voščenke, škarje, paleta, mekol lepilo, suhe barvice, zelen linolej A4, kolaž papir (potrebščine lahko uporabite tudi lanske) ŠPORTNA VZGOJA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati šolski copati: priporočamo copate, ki ne puščajo sledi na talni oblogi.

Seznam gradiv 2010/2011  

seznam gradiv za učence- šol.l. 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you