Ko se življenje na hitro obrne...

Page 42

Dela javne službe morajo potekati nemoteno Moja mama dela na Kraškem vodovodu. Pogovarjali sva o tem, kako se je v času koronavirusa spremenilo njeno delo v službi. 1. Ali v svoji pisarni nosiš masko? V službenih prostorih uprave ne nosimo mask. Razlog je predvsem ta, da nas ni veliko, večina zaposlenih na upravi ima svojo pisarno, tako smo na nek način izolirani, sicer vzdržujemo priporočeno razdaljo. Trenutno nimamo stikov s strankami, komuniciramo po elektronski pošti in telefonu. Masko si nadenemo na sestankih, ko se v enem prostoru zadržuje več ljudi. Za sestanke uporabljamo večjo sejno sobo. 2. Se med malico lahko družiš s sodelavci? Malico nam je sedaj izjemoma dovoljeno jesti v pisarni. Izjema so uslužbenci, ki si pisarno delijo z drugimi, ti lahko malico pojedo v kuhinji. Sami se razporedimo glede na službene obveznosti, da smo takrat v prostorih kuhinje sami. 3. Ali prostore razkužujete? Imate v službi razkužilo? V poslovnih prostorih smo že pred tem imeli na stenah dozirnike z razkužilom, ravno tako v sanitarnih prostorih. Kljuke vrat razkužujemo zaposleni sami po dogovorjenem urniku. Ostalim zaposlenim so na razpolago zaščitna sredstva (maske, rokavice) in potrebna razkužila, ki jih imajo v vozilih in v prostorih, kjer delajo. 4. Ali zaposleni delavci v času karantene opravljajo čiščenje kanalizacij? Zaposleni na oddelku odpadnih vod izvajajo javno službo, ki med drugimi deli skrbi za nemoteno delo na čistilnih napravah štirih občin, izvaja intervencijska in vzdrževalna dela na javni kanalizaciji, izvajajo praznjenje greznic in malih čistilnih naprav objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sistem.

42