Page 1

Projecte d’atenció a la infància Anàlisi de la realitat


1.1 Identificació i descripció del col∙lectiu Destinataris indirectes: infants de 0 a 6 Destinataris directes: Famílies, escola i entitats.


1.2 Ubicació i anàlisi del territori.


Indicadors socioeconòmics • Renda Familiar Bruta Disponible per càpita a Barcelona l’any 2010 i creix un +3,3% en relació al 2009. • 432 centres públics dirigides cap a aquest sector • El districte amb major nombre de centres educatius és Sant Martí. • Tots els districtes tenen a proporció el mateix nombre centres cívics, casals de barri, etc.


PROJECTES I ACTUACIONS • • • •

'Nascuts per llegir': Patis escolars oberts al barri Jugar i jugar Maletes pedagògiques


ENTITATS I SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI •

CRP

EAP

CREDA

• • • •

Promoció social i associativa Centre cívic 5 Casal de barri 3 Espai infantil / ludoteca 6

• • •

Educació Escola bressol 8 Col·legi Educació Infantil i Primària 31

• •

Foment de l’esport Espais esportius urbans 48

• • • •

Acció social Centre de serveis socials 4 Pati obert a centres educatius 4 Jocs infantils 109


1.3 Coneixement de la realitat a partir de la recerca bibliogràfica i web gràfiques. RECURSOS • MARINVA • CRP • LACENET • L’AULA DE RECURSOS EDUCATIUS

SERVEIS • EL PETIT EXPLORADOR • LA PANTOMIMA


1.4 Detecció de necessitats • ENQUESTES: Institucions • ENTREVISTES: Famìlies, profesionals de la educació, infants.


CONCLUSIONS: NECESSITATS DETECTADES


INSTITUCIONS • • • • • • • •

Disposar dels recursos necessaris per tal d´oferir diferents activitats Disposar del temps i l ‘espai necessari per realitzar nous recursos Estar informats sobre les innovacions dins del mercat educatiu Llogar recursos per cobrir mancances relacionades amb el pressupost i la falta d´espai. Rebre formació sobre recursos nous Realitzar més activitats per infants Realitzar més activitats per famílies i infants Tenir informació sobre serveis que ofereixin activitats innovadores per oferir als seus usuaris.


PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ • • • •

Tenir més varietat de recursos i activitats Aprendre sobre nous recursos i ampliar informació sobre els que ja coneixen Disposar de temps per preparar recursos i activitats Tenir espais més amplis per a emmagatzemar

• Tenir la possibilitat de llogar recursos o materials en un moment determinat • Rebre activitats externes • Saber llocs on poder anar a fer activitats amb recursos innovadors i amb família, per a poder‐los • recomanar als pares i mares. • Reflexionar sobre el canvi global en la manera de plantejar l’educació


FAMILIES • Activitats econòmiques (a poder ser gratuïtes) • Noves idees d’activitats per a realitzar amb els fills i filles • Poder provar els recursos abans de comprar‐los. • Informació sobre les activitats que es realitzen al seu entorn pròxim • Més espais de joc en família


INFANTS • • • •

Tenir joguines o recursos materials nous. Fer més activitats fora de l’aula. Fer activitats on puguin experimentar. Ser més partícips en les activitats que es fan a l‘escola. • Utilitzar més música i balls. • Que portin material de fora de l’escola que no hagin vist mai.


Prioritats d’intervenció


Sobre les institucions i centres • Cobrir la falta de temps per preparar recursos i activitats. • Oferir-los els recursos que els manquen. • Possibilitar el lloguer de materials i recursos. • Reforçar i ampliar coneixements del recursos ja coneguts i nous per conèixer. • Donar un bon servei de qualitat i professionalitat. • Despertar la inquietud dels i les educadores cap a un canvi d'actuació i organització sobre els recursos i activitats utilitzades.


Sobre les necessitats de les famílies • Que puguin rebre tota la informació detallada de les activitats i opcions que poden realitzar amb els seus fills. • Oferir activitats i materials de la forma més econòmica possible. • Deixar que experimentin i provin amb els materials i recursos abans d'haver de comprarlos o llogar-los. • Donar un espai de joc, aprenentatge i d'experimentació. • Donar-los noves idees.


Sobre les necessitats dels infants • Que se sentin escoltats i escoltades, entenentles i posant-nos en el seu lloc. • Oferir-los joguines, materials i activitats noves i atractives. • Possibilitat d’experimentació i potenciar les interaccions amb les seves famílies i altres nens i nenes. • Donar-los i crear activitats fora de les aules. • Utilitzar la música i la dansa com a mitjà de comunicació i expressió.


A nivell intern d'empresa • Cerca de tot tipus de subvencions i ajudes públiques i privades. • Conscienciar-nos en la reutilització i reciclatge de materials. • Cerca i coneixement de tot tipus d'arts. • Formació en la creació artesana de joguines. • Crear un espai en internet.


Identificaci贸 del projecte.

Projecte d'atenció a la infància  
Projecte d'atenció a la infància  

projecte d'atenció a la infància

Advertisement