Page 1

NO

NW

N

Heseveld

ZO

ZW

Neerbosch-Oost

Z

Neij West

O

W

Hees

In dit nummer: Energie (Buiten) Spelen en Groen Kidsfeest in de Schalmei, Buiten sporten bij het jongerenwerk Wijkblad voor Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld - jaargang 7 - nummer 4 - augustus 2019


Colofon Neij West is een onafhankelijk magazine voor Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld. Het verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis verspreid. Neij West is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen Adres secretariaat Kanunnik Faberstraat 3A Secretariaat: 06 36 56 11 05 E-mail: neijwest@gmail.com Redactie Leo Aelberts Niel van Daal Peter Rutten Maarten Visschers Marij de Vos Harry Wagenvoort

Beste lezer, Het thema van deze Neij West is (Buiten) Spelen en Groen. Mede door de vakantieperiode is het een heel divers nummer geworden. Zo maakten de schoolverlaters van De Zonnewende een film in plaats van de gebruikelijke musical, was er een boekpresentatie De Molenweg 1950 – 1960: van landweg naar stadsstraat en bestaat fysiotherapie Neerbosch-Oost deze maand 30 jaar. In de vorige editie van Neij West heeft u kunnen lezen dat Marij en Aleta voor de laatste 3 nummers van Neij West de honneurs zouden waarnemen. Door omstandigheden blijft het helaas bij dit ene nummer. De vacature voor het hoofdredacteurschap blijft open staan, bent u geïnteresseerd in deze functie stuur dan een e-mail naar neijwest@gmail.com Mochten wij voor 22 september geen hoofdredacteur vinden dan zal dit voor onbepaalde tijd het laatste nummer zijn. Wij wensen u veel plezier met Neij West nummer 4 van dit jaar. De redactie van Neij west

Foto’s Nico van Dam Maarten Visschers Bert Delmaar en anderen (zie bij de artikelen) Vormgeving Bert Delmaar (redactielid) Aleta Schuurman (eindredacteur) Vaste medewerkers Susan Boonman-Berson Nico van Dam Marlies Heijbers Leonie Hendriks Renate Hesseling Pieter Monté Frans Sijben Frank Verkuylen Drukwerk Drukkerij Hendrix Oplage: 6700 stuks Bezorging Klachten naar: bezorging@neijwest.nl of bel 06 158 35 847 Volgend nummer Onder voorbehoud Kopijsluiting: zondag 22 september Verspreiding: vanaf maandag 14 oktober 2019 De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren of in te korten. Foto voorpagina Buiten spelen (Pixabay.com)

2

Bloemenpracht bij 't Boerke

Foto: Nico van Dam

Oplossing puzzel Neij West nr. 3 Ook deze keer hebben we weer een grote hoeveelheid goede oplossingen binnen gekregen. De oplossing van de SPORT EN SPEL puzzel uit Neij West 2 is

NIET VOOR SPEK EN BONEN MEEDOEN De winnaar wil graag anoniem blijven, en voor deze ene keer respecteren we deze keuze, we wensen de winnaar veel plezier met de prijs. Neij West - augustus 2019


In dit nummer 4

24

Boekpresentatie

En verder:

26

Voorwoord hoofdredacteur

2

Sport en spel: hoe verhouden zij zich tot religie 7 Roller Derby

8

Duikteam 'de Kaaiman'

30 jaar fysiotherapie NBO

Kidsfeest

9

Column Frank Verkuylen

10

Hazekamp Gymsports verwelkomt 2000e lid

10

Activiteiten Hazenkamp Gymsports

11

Spel- en knutselactiviteiten 't Boerke

13

Bewoners NBO willen natuurspeeltuin

14

UIT-programa van De Waalboog

18

De nacht van de Vluchteling

19

Dynamic tennis

20

Op de been blijven

21

SJANO 22

14

Spelende dieren Kerkagenda De Zonnewende

23 25,29,33 25

Wijkagenda 26,30,34 Iftar-maaltijd tijdens Ramadan

26

Kindcentrum Het Octaaf

27

Studenten op (be)zoek in de wijk

28

De Jasmijnstraat

29

Het gepeste eendje

32

Happy Hees

33

PPP deel 4: Eat-Meet-Greet

34

Bewoners Budgetgroep

36

Zilveren Waalbrugspeld voor Gijs

36

Line up NBO rockt

37

Voorjaarssalade 36

Schoolverlaters van De Zonnewende Neij West - augustus 2019

Ratjes op 't Boerke

38

Winnaar, puzzel en prijzen

39

Puzzel 40

3


Groene revolutie Het is niet te geloven. Massale insectensterfte die de regering van Beieren in de problemen heeft gebracht. Waarom? Burgers willen dat de regering actief iets doet – vooral in de landbouw.- om die sterfte tegen te gaan. Een echte groene revolutie. Een scenario dat in Nederland nog ver weg lijkt. Maar bij ons in Nijmegen begint een vergroening. Dankzij groene burgerinitiatieven.

Insectensterfte op hoogste politieke agenda

Een regering die in problemen komt door de ‘Insectensterfte’. Iets wat bij ons in Nederland nauwelijks denkbaar is. Maar werkelijkheid in Beieren. Inwoners van Beieren hebben in januari een eigen regeringsvoorstel (een Volksbegehren) gedaan met de titel “Red de Bijen’. Daarin stellen ze maatregelen voor die niet alleen bijen redden maar ook de soortendiversiteit in Beieren vergroten. Daarmee treffen

Het eerste project is gestart: in Weezenhof. Daar vinden de bewoners hun wijk mooi maar eentonig in het groen. Dus vervangen ze groene grasvelden door bloemrijke planten: goed voor bijen en andere insecten. Wat de acht andere projecten in de andere wijken zijn? Dat is nog niet bekend! Bron: mijn-groenewijk.nl

ze vaak vooral de landbouw. Daarom steunt de CSU-regering van Beieren dit programma niet. Zij zijn bang voor de impact (en macht) van de boeren. Daarom heeft de regering een eigen (afgezwakt) tegenvoorstel gemaakt: minder zwaar voor de boeren. Daardoor voelen de burgers zich gepasseerd in hun ernst en gevoel van noodzaak. Hoe gaat dat verder?

Hiermee vervangen zij tegels door plantjes in de tuin van burgers die zich daarvoor aanmelden. In 2018 een enorm succes: 177.000 tegels vervangen door plantjes. Daarnaast scheppen wijkplannen met gemeentegeld groene hoeken in straten en pleinen. Is dit de start van een groene revolutie in onze stad? Bron: website debastei.nl en operatiesteenbreek.nl

Groene revolutie in Nijmegen?

Tiny Forests

In Nederland mogen we al blij zijn dat provincies, gemeenten en burgers zich inzetten voor méér soortendiversiteit door vergroeningsmaatregelen. Want onze regering houdt zich daar niet écht mee bezig. Al 5 jaar stimuleert ‘Stichting Operatie Steenbreek’ burgers en lagere overheden tot vergroening van hun omgeving, met de pakkende leuze: ‘tegels eruit, groen erin’. Zo ook in Nijmegen: Operatie Steenbreek ondersteunt, samen met de gemeente en De Bastei, projecten voor meer groen.

Nijmegen heeft vier gebieden aangewezen voor het aanleggen van een ‘klein bosje’: een zogenoemd tiny forest. Zo’n mini-bosje vult het weinige groen in de stad een beetje aan. Goed voor biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid. Een plek waar kinderen en volwassenen ‘natuur’ kunnen beleven. Maar ook een leefgebied voor allerlei vliegende insecten. De eerste twee bosjes komen in 2019. In Oud West. Maar er moeten er meer komen, vooral in de wijken met weinig groen. Zoals in Nijmegen-West en Lent.


In Memoriam

Bron: website ivn.nl/afdeling/nijmegenrijk-van/ivn-rijk-van-nijmegen

Mijn groene wijk

In 2018 was Nijmegen de Europese Green Capital. Als groene hoofdstad heeft Nijmegen via projecten gewerkt aan duurzaamheid en vergroening. Nu is Nijmegen officieel geen Green Capital meer. Maar de groene uitdagingen gaan door, met het project ‘Mijn groene wijk’ onder de slogan ‘9 initiatieven in 9 wijken in 2019’. Streefdoel: in 9 wijken gaan de bewoners zelf een groene uitdaging bedenken en uitvoeren. En dat in negen maanden tijd. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk aanleggen van een moestuin. Of door het inrichten van een groene hoek op een plek waar eerst alleen stenen waren. Zo maakt de wijk een stap naar groen en duurzaamheid. Tekst en foto’s: Frans Sijben

Broeder Piet (Marcellinus) Peeters S.C.J. is van ons heengegaan op dinsdag 23 juli, op 83 jarige leeftijd. We hebben afscheid van hem genomen op maandag 29 juli vanuit de Goede Herderkerk. Broeder Piet is in 1986 vanuit het klooster in Zuid-Limburg komen wonen bij de communiteit S.C.J. aan de Weg door Jonkerbos. Hij was er rector en econoom en lid van vele besturen en commissies in Nederland en hield zich onder andere bezig met de aidsproblematiek. Broeder Piet was een veelzijdig man, hield van tekenen en had een brede kunstzinnige belangstelling. Hij heeft voor onze gemeenschap in de wijk Neerbosch-Oost veel betekend. In de Goede Herderkerk verzorgde hij de versiering en de bloemen en was er cantor als er geen koor was. Hij kon heel goed zingen en was jarenlang lid en bestuurslid van de Maastreechter Staar. Hij was geschoold als Meester-schilder en werd een vakman voor alle aspecten van de bouw. Zo was hij bijvoorbeeld direct betrokken bij de nieuwbouw van het Jozefklooster aan de Kerkstraat. De communiteit verhuisde in 2015 naar de Catharinahof en ook daar heeft Broeder Piet zich met veel toewijding ingezet voor de bewoners, ook tijdens de renovatie. Vanuit zijn vakgebied heeft hij nog vele goede adviezen kunnen geven aan de bewoners en aan de woningcoöperatie. Zijn gezondheid ging achteruit en in maart 2019 is hij verhuisd naar Huize Roza en kreeg daar alle zorg die hij nodig had. “Broeder Piet, tot het einde toe was u dankbaar voor alles wat men voor u deed. Wij zijn u dankbaar voor wat u voor onze gemeenschap heeft betekend. Wij zullen uw optimisme en glimlach missen.” Tekst en foto: Goede Herderkerk

Neij West - augustus 2019

5


Fysiotherapie Neerbosch Oost al 30 jaar een begrip in de wijk Op 1 augustus bestaat “Fysiotherapie Neerbosch Oost” dertig jaar en helpt eigenaar en fysiotherapeut Rutger Heijmen al drie decennia mensen met allerhande lichamelijke klachten. Dit doet hij niet alleen, maar samen met therapeuten Michiel Coenen werkt er al elf jaar en Yvonne Lachnit werkt er tien jaar. Fransien de Vree handelt al 29 jaar alle administratieve zaken af.

Praktijk

De praktijk is gevestigd in een rijtjeshuis aan de O.C. Huismanstraat. Maar als woning is het pand uit 1965 maar vijf jaar in gebruik geweest. Het is al een fysiopraktijk sinds het begin van de jaren zeventig. Destijds was het één van de praktijken van Van Eldik. “Ik heb geluk gehad”, zegt Rutger. “Ik belde precies op het juiste moment. Van Eldik zat financieel omhoog en wilde wel een praktijk verkopen.” Voordat hij in Neerbosch-Oost aan de slag ging werkte Rutger anderhalf jaar op Curaçao. En dáárvoor studeerde hij fysiotherapie, in het klooster op de Dr. de Blécourtstraat. Zelf komt hij niet uit Nijmegen. Rutger is geboren en getogen in Bemmel. Daar woont hij nog steeds en dat zal zo blijven. “Ik ben een echte Bemmelaar.”

Waarderen

“Van Eldik, mijn voorganger, had niet de uitstraling van een fysiotherapeut,” vertelt Rutger. “Zijn postuur was niet wat je verwacht bij iemand met zo’n beroep.” Rutger zelf is sportief. Tegen de tijd dat u dit leest heeft hij voor de twaalfde keer de Vierdaagse gelopen. Dertig jaar geleden konden de cliënten een nieuwe, jonge en fitte fysiotherapeut wel waarderen. “Ze noemden me een frisse wind.” Rutger zelf kan Neerbosch-Oost ook waarderen. “Ik vond het net een dorp. De samenleving is nu wel veranderd, het is multicultureel geworden, maar dat dorpse is er toch nog wel. Alles komt samen in het winkelcentrum. Alleen,” zo zegt hij verder, “alles wordt ouder. De mensen, maar ook de gebouwen. Sommige delen van de wijk zijn dringend aan vernieuwing toe.”

6

Wijkgericht

Fysiotherapie Neerbosch-Oost is niet de enige fysiotherapiepraktijk in de buurt, maar ze zitten elkaar niet in de weg. “De praktijk bij de Honinghoeve richt zich vooral op geriatrie, en de fysiotherapeut in de Sportqube houdt zich vooral bezig met topsport.” De praktijk op het Daniëlsplein biedt natuurlijk ook algemene fysiotherapie, maar dat vindt Rutger geen probleem. “Mensen kunnen kiezen waar ze naartoe willen.” Zo’n tachtig procent van de cliënten van Fysiotherapie Neerbosch-Oost komt overigens uit de wijk zelf. “Er komen natuurlijk ook mensen van buiten de wijk. Vooral Michiel trekt mensen aan van buiten, omdat hij gespecialiseerd is in kaakfysiotherapie (orofaciaal).”

Ontwikkelingen

Rutger is na 30 jaar nog steeds een enthousiaste fysiotherapeut. Wel vindt hij dat de uitvoering van het vak er niet gemakkelijker op wordt. “Ik ben wel eigen baas, maar de echte baas is de zorgverzekeraar. Elk jaar moet ik weer contracten tekenen. De zorgverzekeraar bepaalt bijna hoeveel behandelingen mensen kunnen krijgen en tegen welk tarief. Er komen steeds meer regeltjes. En je moet alles registreren, je bent dan meer een manager. Het vak is geweldig, maar dat niet. Voor de jonge fysio schrikt dat af. Het is dan ook voor alle fysiotherapeuten moeilijk om opvolgers te vinden.” Een andere zorgelijke ontwikkeling vindt hij dat er steeds meer specialismen komen. Deze ontwikkeling wordt ook vanuit de zorgverzekering gestimuleerd. “Algemene fysiotherapie is bijna een vies woord geworden. Als iemand last heeft van zijn knie én van zijn rug zou hij dus naar twee verschillende therapeuten moeten gaan. Het vak wordt uit elkaar getrokken. Maar een mens kun je niet uit elkaar trekken. Lichaam, geest, alles hangt met elkaar samen.” Tekst: Niel van Daal Foto: Nico van Dam Neij West - augustus 2019


MET GROEN DOET GOED! De natuur kan kinderen met elkaar verbinden. Samen in de natuur zijn schept een band. Met samen aardappels rooien kun je veel plezier beleven. Het is ook goed om kinderen weer de overvloed te laten voelen, van het leven om ons heen. Want overvloed is er, we vinden het gewoon. Het is een groot goed om dit met de kinderen te ontdekken. De bomen, bloemen en kleine plantjes, de vijver. Ook kinderen van verschillende bevolkingsgroepen kunnen elkaar vinden in de natuur. Met elkaar ontdekken we weer moeder aarde, die ons zoveel moois biedt. Ja, met de kinderen zien we ook de verschillende kleuren, in licht en donkergroen bijvoorbeeld. LEKKER BEWEGEN IN HET GROEN! Er zijn provincies die subsidie geven voor binnen- en buitenschoolse activiteiten om alle kinderen van twee tot twaalf jaar en hun ouders te stimuleren meer gebruik te maken van het groen, in en om de stad. Buitenspel is zo’n programma. ‘Rots en water’ is een project om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied voor motoriek en samenwerking.

PSV keeper Tyton doet schietgebedje (bron ANP via Volkskrant)

LEKKER BUITEN SPELEN

OPGROEIEN IN HET GROEN MAAKT SLIMMER! Kinderen die opgroeien in een groene omgeving presteren beter op school. Kinderen die in hun leefomgeving worden omringd door groen presteren vooral beter op het gebied van rekenen en wiskunde. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Instituut voor Onderwijs in Londen. In de Bijbel lezen we een verhaal over bomen en water. God, de Heer maakte in het oosten, in het land Eden, een tuin. Hij bracht de mens die hij gemaakt had naar die tuin. Hij liet er allerlei bomen groeien. Het waren mooie bomen met lekkere vruchten. Midden in de tuin stonden twee bijzondere bomen. Als je van de ene boom gegeten had, bleef je altijd leven. Als je van de andere boom gegeten had, wist je wat goed was en wat kwaad was. Er stroomde in Eden een rivier die voor water in de tuin zorgde. Verderop werden het vier rivieren. (Genesis 2:8-11) Bron: Bijbel in gewone taal NBG Haarlem Tekst: Marlies Heijbers Afbeeldingen: Internet

DROOM EN DURF TE DOEN

”Ik lees iedere avond met mijn kinderen. Dat is ontzettend belangrijk. Ik ben de basis voor mijn kinderen. Als je niet goed kunt lezen, dan kunnen je kinderen dat straks ook niet. Daarom ben ik op taalles, dat doe je voor jezelf én voor je kinderen. Ik schaam me niet voor mijn leesprobleem. Ik betrek ze er juist bij. Na de geboorte van mijn derde kind, wil ik een opleiding doen om in de zorg, met gehandicapte kinderen te werken. Ik ga door met leren.” In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/ of rekenen. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig. Van 9 t/m 15 september is de Week van de Alfabetisering om hier aandacht aan te besteden. Het thema is “Durf.” Meer mensen moeten de kans krijgen om ook op latere leeftijd (beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone

Durf! Een stap te zetten. Heeft u ook moeite met lezen en schrijven, rekenen en/of met de computer omgaan? Meld u dan aan voor een cursus. Durf! Iemand te helpen. Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Wijs degene er dan op dat hij/zij er iets aan kan doen. ROC Nijmegen biedt lessen aan voor maar €45,= per jaar. De cursus is op dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.0012.00uur in wijkcentrum Schalmei. U werkt aan wat u wilt leren in uw eigen tempo in een kleine groep. U kunt op elk moment starten. Bel 024-8904024 In het kader van een leven lang leren, gunnen wij alle volwassenen een kans om zich verder te ontwikkelen.

Neij West - augustus 2019

7


n e o r g t e h n i n Dope door spele Wie wil er geen dopamine shot? Dopamine, ofwel gelukshormoon genoemd, heeft een positieve werking op ons lichaam. Het op peil houden van je dopaminelevel is essentieel. En hoe mooi is het dat ‘spelen’ en ‘groen’ hieraan kunnen bijdragen!?

Game on

Spelen in de zin van computergames hebben ook een effect op de aanmaak van dopamine in je lichaam. Dopamine werkt als een lichamelijke beloning voor een bepaalde activiteit. Dopamine heeft nog meer functies, maar hier ga ik alleen in op die beloning. Door het spelen van bijvoorbeeld videogames krijg je continu beloningen tijdens het spelen. En die beloningen zorgen ervoor dat er dopamine vrij komt

8

in de hersenen, waardoor je een positief gevoel zult ervaren. Zie hier ook het gevaar van een mogelijke verslaving: wanneer je teveel gamed, went je lichaam aan bepaalde beloningen en moet je steeds meer gamen om eenzelfde beloning te verkrijgen. Ditzelfde idee speelt ook een rol bij het gebruik van social media: de likes, de geluidjes, de flitsende filmpjes tussendoor etc. Zo blijkt dat 78% van de kleuters dagelijks 1 uur online zijn en pubers 8 uur/ dag. Op zich niet vreemd: je drukt op iets en je wordt beloond (er gebeurt iets!), en zo kun je in één uur wel 10 keer een dopamine shot in je hersenen krijgen. Ofwel, zo vreemd is het niet dat diverse kinderen videogames/youtube boven buitenspelen verkiezen. Waarom zou je naar buiten gaan?

Buiten (spelen)

Beweging zorgt niet alleen voor de aanmaak van nieuwe hersencellen. Beweging – en dus ook buiten spelen – zorgt ervoor dat hersenen minder snel oud worden en dat je hersenen voedingsstoffen als dopamine beter kunnen opnemen. Het onderzoek van Jantje Beton uit 2018 dat kinderen vaker binnen dan buiten spelen is dus zorgwekkend. Temeer nog, dat weer een ander onderzoek het belang van de rustgevende werking van natuur benadrukt. Natuurlijke omgevingen en natuurlijke stimuli (zoals vlinders) trekken automatisch de aandacht, zonder dat het moeite kost. Deze ‘zachte fascinatie’, ofwel onvrijwillige aandacht staat in contrast met de ‘harde fascinatie’ die we meer kennen in stedelijke omgevingen met weinig

Neij West - augustus 2019


groen, maar zeker ook de online-spelletjes. Bij een ‘zachte fascinatie’ komt je hele systeem tot rust. En feitelijk hoef je daarvoor niet eens flink te bewegen, alleen al buiten zijn levert vele lichamelijke en zelfs cognitieve voordelen op. Hebben sommige kinderen tegenwoordig misschien een natuurtekortstoornis? En zou natuurtherapie hierbij helpen? Volgens diverse onderzoekers wel. Natuur als medicijn Recentelijk kunnen artsen in Schotland letterlijk ‘natuur’ aan hun patiënten voorschrijven. Buiten – in het groen wandelen of zitten – verlaagt niet alleen de bloeddruk, zo stellen ze, het heeft ook positieve effecten op iemands stressniveau en het algehele ‘geluksgevoel’ van mensen. De voordelen van groen in de omgeving en natuur in algemene zin worden steeds sterker onderbouwd voor zowel iemands geestelijke als lichamelijke gezondheid. En, zo blijkt ook, natuur vermindert de symptomen van ADHD. Een aandoening waar tegenwoordig ook diverse kinderen voor behandeld worden. Wanneer patiënten in Schotland ‘natuur’ krijgen voorgeschreven, dan krijgen ze een blaadje mee waarin de voordelen van ‘natuur’ voor lijf en leden beschreven staan, en ze krijgen een kalender overzicht mee waarop aangegeven staat wat er zoal te doen en te beleven is. Dit voorschrift als ‘medicijn’ komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De Japanners zijn er al jaren mee bezig. Zij noemen het ook wel:

Forest bathing

‘Smartphone uit, camera uit, luisteren naar waar je lijf je heen brengt, je neus volgen, en neem je tijd’. Dat zijn samenvattend de ingrediënten van ‘forest bathing’. Het Japanse woord voor ‘bosbaden’ is Shinrin yoku en betekent letterlijk ‘jezelf onderdompelen in het bos’. Of dat nu al spelende, joggende, of gewoon rustig wandelend is, als je dit maar met je volle aandacht doet. In Japan introduceerde de overheid het hele idee van ‘forest bathing’ al in 1982. Ze droeg haar burgers met nadruk op om het bos in te gaan. En stelde zelfs dat de toegenomen afstand tot het bos de mensen juist ziek maakt. Het aanwezig zijn in het bos dan wel een groene omgeving stimuleert ook de opname van dopamine in je hersenen. En dus een gevoel van geluk. Dus waar wachten we nog op? Naar buiten en genieten maar! Tekst: Susan Boonman-Berson Foto’s: Divers internet Neij West - augustus 2019

9


Buiten Na een felle strijd om de titel ‘Groene Hoofdstad van Europa’, roept de Europese Commissie in 2018 Nijmegen uit tot winnaar. Zo komt zij terecht in het fraaie rijtje eerdere kampioenen als Essen, Bristol en Kopenhagen. De jury is zeer te spreken over de hoeveelheid duurzame projecten in onze stad: van nevengeul tot fietspaden, van rivierpark tot speciale afvalverwerking, van groene binnenstad tot beweegroutes. Nijmegen staat in bloei! Ook West ‘vergroent’ de laatste jaren. Project Groen Verbindt is daar een voorbeeld van: een netwerk van groene parken, waarbij de aanleg van groen vaak is verbonden met sociale projecten. Er komen meer beweegroutes, zoals sinds kort Oud West in het Westerpark. Nijmegen wil gezonde inwoners in een gezonde stad. Een ambitie die niet vaak genoeg uit gesproken kan worden. We leven steeds ongezonder en als we zo doorgaan, dan zal in 2040 ruim 60% van alle mensen overgewicht hebben. Dat vraagt om beleid. Gezonder eten en meer bewegen zijn speerpunten die ervoor moeten zorgen dat de Nijmegenaar beter in zijn vel zit, meer participeert en gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. Groen en buitenlucht zijn belangrijke randvoorwaarden voor een gezonde leefstijl. Ontwikkeling van spieren, conditie, sociale vaardigheden en motoriek geldt voor iedere leeftijd: van kind tot oudere. Beweging en buitenlucht spelen daarin een cruciale rol. Je lichaam maakt onder zonlicht vitamine D aan. En dat is weer belangrijk voor de opname van calcium. Je kunt nog zoveel calcium eten, zonder vitamine D heb je er niets aan. Hoe meer je beweegt en je botten belast, hoe beter die calcium opnemen en steviger worden. In Nijmegen gaan duurzaamheid en gezondheid hand in hand. Dus, ga naar buiten! Ontmoet mensen, beweeg, eet gezond, geniet van het groen en voel je vitaler. Frank Verkuylen Leefstijlcoach De Stap - Leefstijlcoaching www.destap.org frank@destap.org

10

Feest in de Goede Herderkerk 50 jaar gemengd koor “Alles vieren wat je vieren kunt” “Alles vieren wat je vieren kunt.” zou de bouwpastoor, pater H. van Beurden van onze kerk gezegd hebben 50 jaar geleden. En dat hebben we in onze oren geknoopt. In September 2019 bestaat het gemengd koor van de Goede Herderkerk in NeerboschOost 50 jaar en dat wordt gevierd op zondag 6 oktober om 10.30 uur met een feestelijke viering. Na de viering is er een gezellig samenzijn waarin we elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje. Het koor toonde vanaf het allereerste begin een enorme saamhorigheid. Het is fijn om naar hen te luisteren en heerlijk als we met z’n allen mee mogen zingen. Het voelt dan een beetje als ‘de hemel op aarde.’ Het is een groot koor. En met energie, muzikaliteit, overwicht en humor brengt Theo, de dirigent, het koor tot een koor waar we nog steeds trots op kunnen zijn. De koorleden en hun stemmen worden ouder maar het klinkt nog buitengewoon goed. De koorleden verlaten het koor alleen bij langdurige ziekte en sterven.

Dat betekent toch wel wat. Er zijn namen die genoemd mogen worden: de dirigenten die zijn voorgegaan: Jules de Moor, Jan Rutten en Pater van Wilk. Theo Hendriks dirigeert al weer 42 jaar het koor. De organiste en pianiste Lies Eijkhout-Lambooy heeft het koor de eerste 35 jaar begeleid, waarna Natasja, Olga en Rosa het koor begeleidden. Op dit moment is er geen vaste organist en/ of pianist. Dit koor heeft in deze 50 jaar een reputatie opgebouwd. Bij feestelijke gelegenheden en concerten hebben zij uitvoeringen verzorgd samen met andere koren en gezelschappen. Bij het 40-jarig bestaan voerden zij een hele revue op met onder andere de zingende paters. Zij zongen in ziekenhuizen en ouderencentra in onze stad.

Daarom verdienen zij dit feest!! Mensen, houdt deze dag vrij. Neem mensen mee die u kent en kom het met ons allen vieren, want: ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd.’ Tekst en foto: de Goede Herderkerk Neij West - augustus 2019


Verboden voor lelijke kinderen Overal in het land hebben achtste groepers afscheid genomen van hun lagere schooltijd met een musical. Groep acht van De Zonnewende heeft anders gedaan. Zij maakten een film. Dit hebben ze vorig jaar ook gedaan,voor het eerst. Een zomeravond in Heseveld. Een rode loper wordt uitgerold bij de achteringang van De Zonnewende en vastgemaakt met duct tape, zodat niemand er over zal struikelen. In de aula wordt alles klaargezet voor de feestelijke filmvertoning. Twee achtste groepers, die blijkbaar niet konden wachten, worden weer naar buiten gestuurd. Er wordt gesjouwd met flessen frisdrank, wijn en blikjes bier. Schalen vol lekkers worden op tafels achter in de aula gezet. En dan is het zover. Groep acht is gearriveerd. Het schoolteam gaat aan weerszijden van de rode loper staan. En dan komen ze binnen, één voor één, in hun mooiste kleren. Voor de één is dat een broek met scheuren, voor de ander een galajurk. En elk kind wordt toegejuicht, zoals dat hoort bij filmsterren. Na de kinderen komen hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s binnen en ook zij worden hartelijk ontvangen, alhoewel het gejuich voor hen toch een stukje minder is. Iedereen verzamelt zich in de aula. Voor elke familie is een tafel gereserveerd. Het schoolteam gaat bescheiden achter in de aula zitten. De feestvarkens gaan op het podium staan, voor het filmdoek. De avond wordt afgetrapt met een lied en een dans. Daarna gaan de kinderen bij hun familie zitten en kan de film beginnen. Het gaat over een koningin die niet meer wil regeren en een generaal die de macht grijpt, heel democratisch, door middel van een verkiezing. Hij staat zich erop voor dat hij zich aan al zijn verkiezingsbeloften zal houden, ook aan de belofte om het land mooier te maken door alle lelijke kinderen weg te halen. Natuurlijk loopt het allemaal goed af, maar voordat het zover is wordt het nog heel spannend. Telkens als er gezongen wordt in de film gaan de achtste groepers op hun stoel staan om mee te zingen. Het is te zien dat ze apetrots zijn op hun film. De meesten hebben acht jaar, het grootste gedeelte van hun leven tot nu toe, op De Zonnewende gezeten. Het is vreemd om te bedenken dat dit aan het eind van de avond voorbij zal zijn. Maar de film, waar ze allemaal zo hard aan hebben gewerkt, is een waardig afscheid. Tekst: Niel van Daal Foto’s: Gemma de Haan Neij West - augustus 2019

11


Een warm bad, een feestelijke afsluiting, was de dansvoorstelling geheten ‘ENERGIE’ op 23 juni jongstleden. Als razende reporter was ik uitgenodigd om een kijkje achter en voor de schermen te komen nemen en daar werd ik erg enthousiast van. Want niet alleen het thema was erg actueel – ons klimaat – ook de leeftijden die zorgden voor een zinderende voorstelling droegen daaraan bij. Zogezegd de jongeren uit onze wijk en daarbuiten. Onder leiding van Jasmijn Wolfers draagt Flex Dansstudio al 25 jaar haar steentje bij aan ons stadsdeel Nieuw West. Haar betrokkenheid (en haar team) gaat verder dan alleen mensen te laten genieten van cultuur! Zij zorgt er ook voor dat mensen met een kleine beurs kunnen meedoen. Haar bijdrage aan vele activiteiten aan de open wijkschool de Zonnewende is daar een groot voorbeeld van. Achter de coulissen was het die ochtend en middag een drukte van belang. Ik had post gevat bij de artiesteningang. Daar werden de allerjongsten met hun ouders opgevangen. Per drie, werden zij geregistreerd om hen veilig en wel door de Nijmeegse Schouwburg te loodsen. Dat gaf me een goed gevoel zoveel aandacht voor de jonge talentjes. Ik moest even denken aan het gedrag van ouders van de serie De Luizenmoeder maar drukte dat maar gauw weg… De oudere jeugd zag ik volop bezig met verkleden en natuurlijk het schminken. Of is dat oneerbiedig en moet je spreken van visagie? Een komen en gaan in de kleedkamers in de krochten van de schouwburg was al een boeiend schouwspel op zich. Maar voor alles een geoliede machine, die uiteraard een boeiende voorstelling opleverde! De voorstelling ging zoals ik al schreef over het Klimaat. Uitgebeeld werden de thema’s die nu zo onze zorgen hebben. Het verwerven van energie, duurzaamheid, het smelten van de ijskappen, de berg afval in onze natuur en het plastic in onze oceanen…de bedreiging van allerlei diersoorten (de Pinguins en ijsberen)! Uitgebeeld door de disciplines ballet, hiphop, jazz, breakdance en musical. Waar de dans haar steentje bijdraagt om via cultuur ons met elkaar te verbinden was de boodschap duidelijk zichtbaar en werd het een wervelende muzikale dansshow! Bij tijd en wijle kon je in het publiek een speld horen vallen, maar werd er ook enthousiast mee geklapt. Een zinderende indrukwekkende finale vormde het slot. De belangstelling was groot en iedereen was vol lof. Ik kijk uit naar een volgende klapper van FLEX Dansstudio. De foto’s maken nog veel meer duidelijk! Tekst: Peter Rutten Foto‘s: Flex Dansstudio

12

Neij West - augustus 2019


NBO ROCKT PRESENTEERT

de DAR Assistent wijkveger van

Anja, werkt sinds begin juli als assistent wijkveger van de DAR in de wijk Neerbosch-Oost en Heseveld.

BINGO! NEERBOSCH OOST MUZIEKBINGO

Anja houdt dagelijks onze wijken schoon van uw weggegooid afval. U ziet haar rijdend op de bakfiets haar werk doen. En zij neemt zoveel mogelijk het afval zittend op de bakfiets mee en anders stapt zij af als zij er niet bij kan. Vraag om uw hulp: ‘Wilt u a.u.b. uw kassabonnen niet meer mee nemen vanuit de winkel als u toch van plan bent om deze buiten weg te gooien want deze bonnen laten zich met de knijper niet goed oppakken.

ONTMOET JE BUREN TEST JE MUZIKALE KENNIS DONDERDAG • 3 OKTOBER • 20.00 UUR WIJKCENTRUM DE SCHALMEI FACEBOOK.COM/NBOROCKT

Anja, we zijn blij met jou! Tekst en foto: wijkheld Leonie

Advertorial groepen begeleid worden door een van onze fysiotherapeuten is het ook voor mensen met fysieke ongemakken of specifieke aandoeningen mogelijk om bij ons te komen sporten. Een les/training duurt 1 uur. De kosten voor het sporten bedragen €25,- per maand en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook via de meedoeregeling van de gemeente Nijmegen is het mogelijk om te komen bewegen.

Vierdaagse, Hooikoorts en Beweeg je Fit! Vierdaagse Net als voorgaande jaren zijn er dit jaar weer veel lopers behandeld tijdens de vierdaagse. We hebben leuke en positieve reacties gehad. Het was erg leuk en gezellig om te doen. Kortom: volgend jaar staan wij weer klaar voor de lopers!

Weer gaan sporten De zomervakantie is voorbij en dat betekend dat de sportcompetities gaan beginnen. Wij zien dan vaak meer sportblessures in de praktijk. Ons advies is om te zorgen voor een goede voorbereiding in de weken voorafgaand aan de competities, maar ook om te zorgen voor een goede warming-up en cooling-down na het sporten. Dit voorkomt veel onnodige blessures en zorgt dus voor meer sportNeij West - augustus 2019

plezier. Als u toch een blessure oploopt helpen wij u graag om snel weer aan het sporten te kunnen.

Tapen bij hooikoortsklachten Ondanks dat de zomer alweer flink gevorderd is kunnen hooikoortsklachten zich nog altijd voordoen. Wij hebben dit jaar veel mensen kunnen helpen door behandeling met tape. Er wordt een tape aangebracht op de rug en aan de voorzijde van de schouders. Al na de 1e behandeling kan er merkbaar verschil optreden.

Beweeg je Fit Bij Beweeg je Fit! Bieden wij mensen de mogelijkheid om in groepjes van 4-6 personen te sporten of bewegen op eigen niveau en intensiteit. Doordat deze

Jacops Fysiotherapie Nijmegen Jacops Fysiotherapie Nijmegen is gevestigd aan de Voorstadslaan 208. In onze praktijk werken wij met 3 collega’s. Naast alle reguliere klachten zijn wij gespecialiseerd in o.a. manuele therapie, sport gerelateerde klachten, medical taping, dry needling, hoofdpijn en duizeligheid. Heeft u vragen over een behandeling of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen. Voor fysiotherapie is een verwijzing niet noodzakelijk.

Jacops Fysiotherapie Nijmegen Voorstadslaan 208 Tel. 024-3784760 jacopsfysiotherapie.nl info@jacopsfysiotherapie.nl

13


Buiten spo

Mustafa Echargui is jongerenwerker bij Bindkracht10. Een van de activiteiten bij het jongerenwerk is sport. Mustapha: “Bij goed weer gaan de jongeren al snel buiten voetballen. Hier op het Cruijff Court in Neerbosch-Oost naast het jongerencentrum ‘De Juke-Box’ aan de Bazuinstraat.

Vanaf de eerste week in september organiseert mijn collega Lieke Peeters wekelijks een voetbal-uur op het Cruijff Court. In de winter kan bij slecht weer worden uitgeweken naar de Vocasahal in Neerbosch-Oost. Ook meiden uit aangrenzende wijken zoals Heseveld en Hees zijn van harte welkom. Het gaat om een uurtje vrijblijvend voetballen. Alles op vrijwillige basis. Als er veel belangstelling is, kan er een voetbalcompetitie van wijkteams worden georganiseerd.” Weg naar sportvereniging Mustafa vervolgt zijn verhaal: “Bewegen is goed voor jongeren. Zo stimuleren we de weg naar de sportvereniging. Mocht de contributie voor de sportvereniging te hoog zijn, dan kan de Meedoen-regeling (https://a29-nijmegen. nl/meedoenregeling) of Stichting Leergeld (https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina) een deel van de kosten financieren. De insteek is laagdrempelig. We kijken naar de mogelijkheden. Het Cruijff Court op het Danielsplein is deze winter vernieuwd. Het ziet er mooi uit. Deze sportactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met FC Social Work of met Sportbedrijf Nijmegen. Deze gemeentelijke uitvoeringsorganisaties zijn actief op het gebied van sportontwikkeling en sportstimulering. Ook straatcoaches helpen mee. Zij geven bijvoorbeeld boxclinics, voor jongens en meiden. De straatcoaches hebben ook een dojo, een sportruimte. Naast het Werkbedrijf bij de Jan Massinkhal. Ook gaan we elke vrijdag hardlopen in de Haterse Vennen. De sportactiviteiten worden samen door de partners in de wijk – de straatcoaches, Sportbedrijf Nijmegen en Bindkracht10 - georganiseerd. ” Move@Heseveld Tot slot vertelt Mustafa nog het volgende: “De spel & sportweek voor jongeren Move@ Heseveld staat dit jaar gepland voor 5 t/m 9 augustus 2019. Deze week vindt plaats in het Kometenpark, bij Sportfondsenbad Nijmegen14

Neij West - augustus 2019


orten bij het jongerenwerk

West. Er worden de hele week verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij kun je denken aan spelletjes en sporten. Onder andere voetbal(toernooien) en volleybal. Bij mooi weer waterspelletjes, knutselen en nog veel meer. Jongeren zijn van harte welkom om langs te komen en mee te doen. Een sportteam

staat voor hen klaar om hen een fantastische week te bezorgen. De sportactiviteiten zijn van maandag tot vrijdag dagelijks van 14-16 uur voor de kinderen tot 13 jaar en elke avond van 19-21 uur voor de jongeren (13+). Deelname is gratis. Op vrijdagavond is er ter afsluiting van de sportweek een gezellige buurt-BBQ.”

Wilt u graag deelnemen aan de activiteiten van de Waalboog, maar heeft u geen vervoer?

In onze dependance in de Honinghoeve behandelen we alle bewoners uit de wijk Neerbosch-Oost. Kom gerust langs of neem contact op!

Alle therapeuten zijn big geregistreerd en opgenomen in het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten Locatie Neerbosch-Oost Woonzorgcentrum de Honinghoeve Fanfarestraat 77 024-3780991 of 024-3711443

Neij West - augustus 2019

Tekst en foto's: Maarten Visschers

Vervoersprobleem? Reserveer de Toektoek!

Fysiotherapie in Neerbosch-Oost Wij hebben onder meer de volgende specialisaties: •Algemene fysiotherapie •Manuele therapie •Fysiotherapie bij psychosomatische klachten •Fysiotherapie bij ouderen •Oedeemfysiotherapie •Individuele trainingsprogramma’s •Veilig wonen activiteiten (valpreventie)

Mailen of bellen Jongeren of ouders met vragen over sport kunnen Mustafa Echargui mailen of bellen: mustapha.echargui@bindkracht10.nl en 0657543804.

Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk www.fysiotherapielindenholt.nl fysiotherapie@mc-onderdelinde.nl

Locatie Lindenholt Medisch Centrum Onder de Linde St. Agnetenweg 75 024-3780991

Maak dan gebruik van de Toektoek. Deze elektrische mini-taxi heeft plaats voor drie passagiers. De Toektoek rijdt van ma t/m vr tussen 10 en 17 uur. Reserveren kan via telefoonnummer 06 - 28 56 88 09 (werkdagen van 10 tot 17 uur). U betaalt per rit een vrijwillige bijdrage, die ten goede komt aan het onderhoud van de Toektoek 15


Activiteitenkalender

Kinderboerderij 't Boerke

Algemene fysiotherapie

2019

Manuele therapie Bekkenfysiotherapie Geriatriefysiotherapie Kinderfysiotherapie

4 september

Fysiotherapie bij:

Insectenhuisjes maken:

Oncologie

Bzz Bzzz Bzzzzz

COPD Parkinson Claudicatio Intermittens

2 oktober

Neurorevalidatie Valpreventie

Scavenger hunt: Speurneuzen in

Dry needling

de natuur

Danielsplein 3B ● 6543 NA Nijmegen ● 024-3030022 ● www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl

Anne Hoekstra

6 november

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Verschil mag er zijn: ontdek de verschillen tussen dieren

4 december Vogelverrassingen maken: Help jij de vogels de winter door?

Alle activiteiten zijn van

– – – – –

Voor de individuele- en groepssporter in Hees Blessurepreventie en -behandeling Massage MTC taping (kinesio) o.a zeer effectief bij hooikoorts en menstruatiepijnen MLD/Oedeemtherapie

U kunt – uiteraard vrijblijvend – informeren naar de mogelijkheden en prijzen M:

06 13162140 : info@massagepraktijkhees.nl W : www. massagepraktijkhees.nl E

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Vragen over regels en papieren? Een goed idee voor de buurt? Zorg of hulp nodig? Andere mensen helpen? Nieuwe mensen ontmoeten?

Kom naar de Stip! Samen maken we de wijk

14:30 tot 16:00 uur en zijn geheel gratis Voor meer informatie: Bel 024-377 47 56 of kom langs op de boerderij. Adres: Kinderboerderij 't Boerke, Nocturnestraat 201 6544SN, Nijmegen

Stip Nieuw-West Winkelcentrum Notenhout Symfoniestraat 166 Maandag t/m donderdag: 9:30 - 11:45 uur Woe.: 13.30 - 16.00 uur (bij Bosshardt, Molenweg 97) nieuw-west@stipnijmegen.nl


in een bomvolle Schalmei Wat een avond! Op zaterdag 15 juni speelden drie te gekke en buitengewoon diverse muzikale acts in een bomvolle Schalmei. Allemaal uit Neerbosch-Oost, in Neerbosch-Oost, en voor iedereen die mee wilde feesten. Zelfs vanuit Lent waren mensen op de fiets gekomen!

Een uitpuilende huiskamer

“Natuurlijk was het spannend totdat NBO Rockt uiteindelijk begon op die zaterdagavond. Komen er wel mensen? Maar toen rond acht uur de soundcheck gedaan was en de huiskamer van de Schalmei vol liep wisten we dat het goed zat. Uiteindelijk puilde de zaal uit,” vertelt Dave Relou van de organisatie, die ook de geluidstechnicus was deze avond. De avond werd afgetrapt door Daluux die liedjes van hun favoriete bands coverden. Van gevoelige luisterliedjes tot meezingers die de hele zaal meekregen. Daarna was de beurt aan het duo Voor Galg en Rad. Zij brachten met piano en zang een eigen repertoire van kleinkunstliedjes vol zwartgallige humor. De avond werd afgesloten door de punkers van Glitter Pony die voor NBO Rockt een volledig akoestische set speelden. Hoe punk dat is? Nou, de teksten stonden nog steeds bol van verzet. De eerste NBO Rockt was een succes. “Echt tof dat dit georganiseerd is,” was een veel gehoorde reactie, net als “mooi dat er ook hier in de wijk zoiets is, dat laat de goede kant van Neerbosch-Oost zien.” Ook Mai van Beek, beheerder van de Schalmei is zeer tevreden: “In heel de tijd dat de Schalmei er is, is dit nog niet gedaan. Wat mij betreft een groot succes en tot de volgende keer.”

Veel talent

Wouter Groot Koerkamp is een van de organisatoren en vertelt over de aanloop naar het festival: “De afgelopen maanden hebben we voor NBO Rockt veel mensen uit de wijk gesproken en wat wij al dachten, bleek ook te kloppen: hier wonen ontzettend veel getalenteerde muzikanten. Van country tot hiphop, van dance tot metal, van popcovers tot musicals. Gaaf ook om dan te horen dat verschillende van deze bands zelfs in het buitenland touren.” Meerdere mensen uit Neerbosch-Oost hebben ook beroepsmatig met muziek te maken: ze zijn muziekdocent, zangcoach, helpen mee festivals en grote concerten opbouwen, zijn geluidstechnicus, noem maar op. Er is zelfs iemand die vanuit de wijk een platenlabel runt met punkbands van Canada tot aan Indonesië.

Nieuwe initiatieven: muziekbingo

Er gebeurt van alles in Neerbosch-Oost. En op één initiatief volgt makkelijk een tweede. Maaike Jütten vertelt hoe dat ook gebeurt met NBO Rockt: “Tijdens de avond gaven meerdere wijkbewoners aan dat ze willen meedenken over meer livemuziek of andere activiteiten. Ontzettend gaaf natuurlijk!” Het eerste dat op stapel staat is een muziek-bingo-avond op donderdag 3 oktober. Maaike: “Bij binnenkomst krijg je een bingokaart en je streept de liedjes af die gedraaid worden. Maar ondertussen kan je natuurlijk ook gewoon met elkaar kletsen en nieuwe buurtgenoten ontmoeten.” Meer weten of meedenken met Wouter, Dave en Maaike? Meld je aan via nborockt@gmail.com of volg de pagina www.facebook.com/nborockt Tekst: NBO Rockt (Dave, Maaike, Rob en Wouter) Foto’s: M. Brom Neij West - augustus 2019

17


AIKIDO

een dynamische krijgskunst voor iedereen

INLOOPLESSEN

OP 3, 4 of 5 SEPTEMBER

Kom op 3, 4 of 5 september langs en ontdek wat aikido voor jou kan doen. We hebben zowel inlooplessen voor kinderen als voor volwassenen waarbij je kunt kijken of meedoen.

AIKIDO krijgskunst | zelfbeheersing | balans | veerkracht Houding, dynamiek en beheersing – daar draait het om bij Aikido. Deze sierlijke Japanse krijgskunst kan door iedereen beoefend worden; ongeacht leeftijd en lichaamsbouw. Aikido is

een

verdedigingskunst

die

niet

gebaseerd

is

op

incasseren

en

aanvallen,

maar

op

bewegen en op het juiste moment op de juiste plaats staan. Omdat we trainen volgens dit principe kan iedereen Aikido beoefenen en ligt de uitdaging in het controleren van de tegenstander zonder hem te verwonden. Deze trainingsmethode is uitermate geschikt voor

We eindigen met een mooie demonstratie.

het ontwikkelen van lichaam en geest, op weg naar een gezonder en gelukkiger leven.

gratis proefles?

AIKIDOCENTRUMNIJMEGEN.NL

Tot dan!

Nijmegen | Waalsprong | Druten

SportQube Nijmegen Rosa de Limastraat 23, Nijmegen

meer info op: aikidocentrumnijmegen.nl


Wekelijks in de Brasserie Honinghoeve Elke dinsdag 15.00-16.30 uur Bingo in de Brasserie Honinghoeve Bewoners kunnen met 1 kaart gratis deelnemen. Familie, vrienden, buurtbewoners en vrijwilligers betalen €1,- per kaart per ronde.

drankenspeciaalzaak Molukkenstraat 21 6524 NA Nijmegen 024 324 92 37

Molenweg 104 6542 PZ Nijmegen 024 377 11 00

Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky 1 ltr. van € 22,99

Elke zaterdagochtend 10.30 -11.30 uur Lol met Wol in de Brasserie Honinghoeve Breng uw eigen handwerkspullen mee, wij zorgen voor de koffie en de thee.

€ 20,99

0,7 ltr. van € 14,49 voor

€ 11,49 Captain Morgan

Nieuw Gibson’s Pink Gin

Spiced 0,7 ltr. van € 15,99

0,7 ltr. van € 17,99 voor

Bloemenpracht bij 't Boerke

voor

Gibson’s Gin

voor

€ 14,99

€ 13,99

Geldig tot en met 8 september

Foto: Leonie Hendriks

Duurzaamheidsbijeenkomst in Neerbosch-Oost Op 10 juli was er een eerste duurzaamheidsbijeenkomst in onze wijk. Deze bijeenkomst is nu opgezet, na één jaar van Green Capital van onze stad. Het is dus een vervolg op en om de visie over duurzaamheid concreet te maken in onze wijk Neerbosch-Oost. Wij, bewoners, mogen hierin meedenken en er aan meedoen. Het is vandaag nog een snuffelen aan…. Een aantal ingebrachte voorbeelden zijn: • Biodiversiteit in het groen, bijvoorbeeld minder maaien en meer bloemen in het gras. •

Het slim benutten van het regenwater.

Stroom die wordt opgewekt in de wijk, zoals op de huizen en flats met zonnepanelen, bij piektijden laten gebruiken door de huizen zonder zonnepanelen. Je verdient hiermee een munteenheid, een

vorm van beloning. Info zie: www.mijngroenestroom.nl •

Het isoleren van woningen.

Jouw tuin - mijn tuin, een tuin bij huis hebben maar deze niet zelf kunnen onderhouden. Als sociale burenhulp of de tuin van de ander bewerken bijvoorbeeld als moestuin voor gezamenlijk gebruik.

Meer (buurt)moestuinen in de wijk en vergroening, zoals: operatie Steenbreek = stenen eruit en groen erin.

Afval-coaches en meer samenwerking tussen de grote organisaties, zoals de Gemeente, Dar en wooncorporaties.

Wilt u aan de slag met een initiatief dat kunt u hierin ondersteuning krijgen van ‘Mijn Groene

Wijk’, info zie: www.mijn-groenewijk.nl Informatie over Duurzaamheid tijdens de Viva Symfonica op zondag 8 september. Daar staat Bram Lamberts vanuit Lentekracht, initiator van ‘Mijn Groene Wijk’, met een duurzaamheid-informatiekraam tegenover de supermarkt Coöp. De buurtmoestuin ’t Boerke en anderen zullen zich hierbij aansluiten met een kraam. U kunt u laten informeren over al deze initiatieven en mogelijk heeft u er wat aan voor uzelf. Maar u kunt er ook uw ideeën inbrengen. Want alleen ‘samen’ kunnen we een duurzame wijk maken van Neerbosch-Oost. Dus kom naar de kramen van ‘Mijn Groene Wijk’ en de buurtmoestuin ‘t Boerke. Tekst: Leonie van buurtmoestuin 't Boerke Afbeelding: Internet


Boekbespreking

Jan Peters

Hans Wegman

DE MOLENWEG 1950 – 1960: VAN LANDWEG NAAR STADSSTRAAT


Nellie Theunissen

Hermien Krispijn

In tien jaar tijds (1950 – 1960) is de Molenweg veranderd van een landweg met akkers en landerijen en verspreid staande huizen, villa’s en boerderijen in een stadsstraat met nieuwe woonwijken. Tijdens een drukbezochte presentatie in het clubhuis van sv BlauwWit aan de Energieweg verzorgden Jan Peters en Hans Wegman op zaterdag 10 augustus de presentatie van hun fotoboek getiteld De Molenweg 1950-1960: van landweg naar stadsstraat. Het programma bestond uit twee delen: het tonen van foto’s en het stellen van vragen aan een aantal wijkbewoners. Hans Wegman verzorgde de tekst van het boek. Hij gaf de presentatie. Jan Peters is ruim tweeënhalf jaar bezig geweest met het verzamelen van de foto’s en het achterhalen van de namen van de mensen die erop staan. Hij is geboren op Molenweg 149, wat nu de Jasmijnstraat heet. Van oost naar west bestaat de Molenweg uit vier delen. Het eerste deel is de vanaf 1960 ontstane doorgang waar de Kruidvat en Albert Heijn zich bevinden. Vóór die tijd bevonden zich er tuinen en wat huizen. Het tweede gedeelte ligt in de buurt van rijschool Paul Lam. Daar is niet veel veranderd. De Coop-winkel ligt niet aan het oude tracé van de Molenweg. Want het derde gedeelte van de Molenweg heet nu Jasmijnstraat. Het laatste gedeelte heet nu Kaaplandstraat. De foto’s roepen dierbare herinneringen op bij de overwegend oudere aanwezigen. Vele van de ruim honderd aanwezigen zijn geboren aan de Molenweg of wonen er nog. Sommigen herkennen zich op foto’s uit de jaren 40. Zij geven correcties en aanvullingen. Nellie Theunissen (91 jaar) is de oudste geïnterviewde voor dit boek. Zij vertelt dat haar familie voor aan de Molenweg woonde, tegenover

Jan van de Water

een grote villa waar vier of vijf gezinnen woonden. Samen met haar familie staat de dan 9- of 10-jarige Nellie op een foto die gemaakt is rond 1940. Zij vertelt dat er meerdere villa’s aan de Molenweg stonden waar families als Lelieveldt en Verwoert woonden. Wat opvalt op de foto’s zijn de tuinderijen aan de Molenweg. Jan van de Water vertelt dat zijn vader keuterboer was. Ze bezaten vier koeien, wat varkens en 10 hectare land. Veel foto’s zijn gemaakt tijdens processies en op zon- en feestdagen. Op een foto uit 1961/62 staat bisschop Bekkers die aanwezig was om de nieuwe kerk aan de Daniëlsweg in te zegenen. Op de hoek van de Daniëlsweg en de Jasmijnstraat zijn nog drie oorspronkelijke woningen blijven staan. Bij sportzaak Kregting aan de Paul Krugerstraat lag een dam (zijweg) naar de aanpalende landerijen. Opvallend is hoe landelijk Heseveld eruit zag rond 1950. Tot slot werden enkele exemplaren van het boek uitgereikt aan drie geïnterviewden: Nellie Theunissen, Jan van de Water en Hermien Krispijn. Jan Peters en Hans Wegman, De Molenweg 1950-1960: van landweg naar stadsstraat. 112 blz. ISBN 978-90-828162-2-8. Prijs 10 euro. Verkrijgbaar via molenweg.1950.1960@gmail.com Website: molenweg19501960.com Tekst: Harry Wagenvoort Foto’s: Bert Delmaar


advertorial

CONCERTEN OPMAAT De Waalboog, Besiendershuis, VasimZO en de Goede Herder presenteren:

waar ze cum laude afstudeerde. Haar talent werd als ‘verpletterend’ omschreven. Haar mentale en fysieke performance is krachtig voor iemand van haar leeftijd en bijzonder om naar te luisteren. www.youtube.com/ watch?v=gXoi5CrrDWU Over de partners: De Waalboog is gespecialiseerd in zorg en een UIT-programma voor mensen met complexe zorgvragen of gedragsproblemen.

pianoconcert door Yuqi Han Zondag 29 september 2019 De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO organiseren in 2019 een serie concerten met weinig omgevingsprikkels onder de naam Concerten OpMaat. Muziek geeft troost, maakt blij en laat je even ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid.

De Goede Herderkerk is een katholieke geloofsgemeenschap in de Wijk Neerbosch-Oost Het gebouw stamt uit 1965 en heeft een schitterende concertzaal. De Goede Herderkerk is een locatie die veilig en goed bereikbaar is, ook voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers.

VasimZO- corebusiness is de programmering van concerten in dé culturele hotspot van Nijmegen, Cultuurspinnerij De Vasim.

Deze concerten hebben een aanbod variërend van singer-songwriters, pop, klassiek en wereldmuziek en de kwaliteit is hoog!

Locatie: Goede Herderkerk Neerbosch-Oost, Fanfarestraat 57, 6544 NS Nijmegen (gratis parkeren)

Minder omgevingsprikkels door: - minder versterkt geluid, - rustig licht, - voldoende zit- en rustplekken, - kortere duur, - ‘s middags

Tijd: 15.00-16.30 uur (zaal open14.30 uur)

22

In Bibliotheek De Biezantijn kun je natuurlijk heel veel boeken en tijdschriften lenen en lezen. Maar wist je dat je hier ook kunt experimenteren met nieuwe digitale technieken? Denk aan 3D-printen, Virtual Reality en robots. Niet alleen voor kinderen, maar dit jaar ook voor 50-plussers.

Besienderhuis Nijmegen organiseert in opdracht van de gemeente Nijmegen kunst- en cultuurprojecten met een maatschappelijk draagvlak, samen met partners uit de wereld van kunst, kennis, cultuur en ondernemerschap

Concerten op maat zijn toegankelijk en publieksvriendelijk voor iedereen! Muziek is van betekenis is voor iedereen en moet voor iedereen toegankelijk zijn! De toegangsprijs kan laag gehouden worden door het vele vrijwilligerswerk.

Het concert is voor liefhebbers van hedendaagse lichte klassieke muziek, zoals Arvo Pärt; maar ook Mozart en Chopin komen voorbij. De 24-jarige Yuqi Han komt uit China en zat al als 3-jarige achter de piano. Ze woont nu 8 jaar in Nederland en studeerde aan conservatoria van Arnhem en Utrecht,

In het nieuwe biebseizoen is er weer van alles te doen

Datum: Zondag 29 september 2019

Kosten: De prijs per ticket bedraagt € 6,24. Ze zijn verkrijgbaar via www.ikbenaanwezig.nl, of direct aan de zaal voor € 7,00 per ticket. Informatie: Besiendershuis: Corrie Kuijs 06-12215505 Jan-Wieger van den Berg 06-19222983 Waalboog: Christine Willems 06-42480752

Alle activiteiten zijn gratis. Je vindt ze in het nieuwe programmaboekje van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Heb je niks te doen op zaterdagmiddag? Kom met je vrienden de tabletgame ‘LEGO Mindstorms – Fix the Factory’ spelen! Help robot ‘EV3RSTORM’ de weg vinden door een enorme fabriek. Je leert tegelijkertijd logisch denken, ruimtelijk inzicht en robots besturen. Of kom in de bieb je eigen 3D-ontwerp maken en uitprinten met een echte 3D-printer. Niet alleen kinderen, ook 50-plussers kunnen in de bieb kennismaken met nieuwe technische snufjes. Tijdens de DigiDemo 50+ kun je praten met een robot, experimenteren met een greenscreen of een andere wereld instappen met Virtual Reality. We praten samen over de mogelijkheden en de toekomst van deze nieuwe technieken. Meer weten over het nieuwe programma van de bibliotheek? Kijk op www.obgz.nl/agenda voor meer informatie. Of pak een gratis programmaboekje mee in de bieb. Voor meer informatie, accreditaties, interviewaanvragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Susan Bink, de PR-medewerker van de Bibliotheek Gelderland Zuid: sbink@obgz.nl, telefoonnummer 024 327 49 16. Tekst: Susan Bink Foto: Marcel Krijgsman Neij West - augustus 2019


Klimop (Hedera helix), eiloof, (boom)veil of ifte, is een groenblijvende houtige liaan. De plant groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich vastklampt met korte hechtwortels. Kenmerken De plant kan meer dan tien meter hoog klimmen, maar ook kruipende stengels vormen. Klimop verspreidt een wat harsachtige geur. Voor de mens zijn de bladeren en vruchten van de klimop giftig. De bladeren van deze plant zijn leerachtig en staan verspreid. Wanneer je de zijtakken van de klimop stekt dan krijg je een klimopplant die geen klimstengels meer kan vormen. De bloemen staan in bolle schermen die in trossen zijn gerangschikt. Klimop bloeit van september tot december. Aangezien er in de herfst weinig andere planten bloeien, is klimop voor veel insecten op dat moment een rijke bron van nectar en stuifmeel. De dofzwarte bessen zijn in de lente rijp.

Klimop liefhebbers van de bessen. Bloeiende klimop trekt vlinders en allerlei andere insecten aan die dol zijn op nectar.

Symboliek Klimop staat voor trouw (het aanhechten) en eeuwig leven (blijft altijd groen). Vandaar dat het op grafstenen wordt gebruikt als symbool voor onsterfelijkheid. In het Oude Egypte was de klimop gewijd aan Osiris en in het Oude Griekenland aan Dionysos. Toepassingen Klimop bevat een hoog gehalte aan saponine. Een afkooksel van klimopbladeren kan gebruikt worden als wasmiddel.

De Klimopstraat ligt tussen de Wolfskuilseweg en de Ligusterstraat. Bron voor tekst: nl.wikipedia.org/wiki/Klimop Bron voor afbeeldingen: Klimop (illustratie): Wikipedia Klimop (bloeiend): Rasbak Klimop (op een muur): ArtMechanic Klimop (op de grond): Kenraiz Plattegrond: Google Maps 2019 Tekst: Harry Wagenvoort

Werkzame stoffen Klimop bevat de volgende werkzame stoffen: glycoside, saponine, jodium, zink, koper, mangaan, lithium en aluminium. Ecologie Diverse vogels vinden hun slaap- en schuilplaats in de klimop, zoals de heggenmus, de merel, de winterkoning en de grauwe vliegenvanger. Merels, spreeuwen en houtduiven zijn Neij West - augustus 2019

23


advertorial

PALLIATIEVE ZORG GAAT MEER OVER HET LEVEN EN HOE JE DIT -NAAST HET ZIEK ZIJN- WIL VORMGEVEN. Wanneer je weet dat je niet meer beter wordt, start de palliatieve fase. Dat wil niet zeggen dat je meteen dood gaat. Het gaat er dan om op een vroeg moment na te denken over wat voor jou belangrijk is. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Wat is er voor nodig om naast het ziek zijn nog te doen wat je graag wilt doen? Palliatieve zorg gaat dan ook meer over het leven en hoe je dit -naast het ziek zijn- wil vormgeven. 

ook mee in de gaten. Vandaar dat het fijn is als we in een vroeg stadium betrokken worden.   Soms worden we nog laat in een traject betrokken. Dan is het een enkele keer niet meer mogelijk met cliënt in gesprek te gaan terwijl we dat wel het liefst willen. Hoe eerder we betrokken zijn hoe beter we de wensen van de cliënt in kaart kunnen brengen. En daar ook op een later moment naar kunnen handelen.   

Wilma verpleegkundig specialist (links) en Sophie is wijkverpleegkundige en expert palliatieve zorg (rechts)

Sophie is wijkverpleegkundige en expert palliatieve zorg in team Wijkverpleging Hees-Heseveld. Sophie geeft aan dat de meeste mensen het liefst tot het laatst thuis willen blijven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en vrijwilligers maakt het vaak mogelijk om thuis te blijven en thuis te sterven. Palliatieve zorg gaat volgens Sophie over het leven en hoe je dat -naast het ziek zijn- wil vormgeven. De wensen van een cliënt in kaart brengen, wat wil hij wel, wat niet. Wat is er voor deze cliënt nodig kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te houden. Daar kunnen we bij begeleiden of de juiste hulpverleners inzetten.    Wilma, verpleegkundig specialist en de schakel tussen wijkverpleegkundige en de arts, vervolgt. We denken veel in scenario’s. Als iemand een bepaald ziektebeeld heeft, welke ontwikkelingen horen daarbij? Welke zaken kun je verwachten. Hoe gaan we dat voorkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een cliënt daar zo min mogelijk last van heeft. Dat houden we

24

Zingeving

Een cliënt had het er heel moeilijk mee dat haar kinderen alleen achter zouden blijven. Door die angst en spanning had ze meer pijn. Zij heeft veel baat gehad bij de gesprekken met een geestelijk verzorger. Het was best wel moeilijk haar daartoe te bewegen. Ze had helemaal niets met geloof. Een geestelijk verzorger wordt geassocieerd met het geloof maar dit is niet zo. Zij bieden een luisterend oor en helpen bij de (levens)vragen die er zijn. Die gesprekken hebben deze cliënt geholpen om te kunnen ontspannen. Ze kon daardoor meer genieten van haar kinderen. Doordat ze de angst los kon laten had mevrouw op een gegeven moment minder pijnmedicatie nodig. Zingeving heeft

effect op hoe jij je lichamelijk voelt.

Gesprekken

Sophie is benaderd door de huisarts van een mevrouw van in de tachtig. Zij heeft gehoord dat zij een tumor heeft en dat ze niks meer voor haar kunnen doen in het ziekenhuis. Zij en haar kinderen hebben de behoefte uitgesproken met iemand te willen praten over wat zij kunnen verwachten. De huisarts heeft hen naar ons verwezen.   Mevrouw kan nog goed zelf aangeven wat ze wel wil of niet wil. Zij weet ook dat zij achteruit gaat. Zij wil daarom nú zaken regelen zodat iedereen weet wat ze wil. En dat is thuis blijven en thuis sterven. Dat is voor haar heel belangrijk. Daar hebben we gesprekken over: Hoe moet het dan thuis, wat is er voor nodig? Wat kunnen de kinderen en wat kan de wijkverpleging daarin betekenen. De kinderen hebben aangegeven best wel wat te willen doen. Dat maakt dat het thuisblijven mogelijk haalbaar is.    Samen met mevrouw en de kinderen hebben we scenario’s besproken. Wat zijn de alternatieven als het thuis niet meer gaat? Zij zijn bijvoorbeeld ook bij een hospice gaan kijken.    Eerder inzetten  Wilma: we merken dat we bij oncologische zorg (mensen met kanker) eerder ingezet worden dan bij andere ziektes (COPD, hartfalen). Bij kanker lijkt het duidelijker wanneer je niet meer te genezen bent dan bij bijvoorbeeld COPD. Dit geldt zowel voor artsen als voor de mensen die ziek zijn.   Bij cliënten met hartfalen, COPD of dementie merken we dat we echt pas vlak voor het sterven worden ingeschakeld. Terwijl wij ook voor hen in een veel eerder traject van betekenis kunnen zijn. Denk hierbij aan voorlichting, voorkomen van (onnodige) ziekenhuisopnames, angst bespreken en mogelijk onverwachte (paniek)situaties voorkomen.

Onze medewerkers van de teams wijkverpleging en het palliatief team staan voor u klaar. Maak gerust een afspraak voor een kosteloos huisbezoek, bel de Zorgcentrale: 024 - 366 57 77.

Neij West - augustus 2019


UIT-programma De Honinghoeve Albanystraat 7

Zaterdag 31 augustus 11.00-16.30 uur Brasserie Honinghoeve | Najaars service/modemarkt met de onderstaande bedrijven; Ceejee Mode: met verkoop van dames en heren bovenkleding, ondergoed en nachtkleding. Scholtenmode Arnhem met een groot aanbod sieraden, horloges, tassen en accessoires. Carma Schoenen met comfortschoenen en pantoffels van bekende merken zoals Waldlaufer Rieker. Ook voor reuma en diabetici Zondag 8 september 15.00-16.30 uur Brasserie Honinghoeve | Zondagmiddagmatinee met De Hemtons | Entree: € 5.- p.p. Zondag 22 september 15.00-16.30 uur Brasserie Honinghoeve | Zondagmiddagmatinee met Duo Rentree | Entree: € 5.- p.p. Vrijdag 27 september 15.00-16.30 uur Brasserie Honinghoeve | Culturele film over China | Entree: € 5.- p.p. Zondag 29 september 15.00-16.30 uur Goede Herder kerk | Concert op maat met Chinese pianiste Yuqi Han zie uitgebreide info Maandag 30 september 18.30-20.30 uur Brasserie Honinghoeve | Zangduo Ton en Sylvia | Entree: € 5.- p.p. Zondag 6 oktober 15.00-16.30 uur Brasserie Honinghoeve | Oktober Fest met Jan Kersten | Entree: € 5.- p.p.

UIT-programma St. Jozefklooster

Kerkstraat 65

Dinsdag 10 september 15.00-16.00 uur Ontvangstzaal St. Jozefklooster | Gemengde Zangvereniging Cantemus | Entree: € 5.- p.p.

De jarige geeft een feest voor alle Nijmegenaren Op vrijdag 27 september 2019 wordt met een jubileumconcert van de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor gevierd dat het koor 160 jaar bestaat. Een van de oudste mannenkoren van Nederland. In concertgebouw De Vereeniging kunt u genieten van geweldige Nijmeegse artiesten: Stefanie Janssen (vocalist), William Smulders (zanger / gitarist), Rob Hazenberg (bariton), De Lanteerne (kinderkoor), Claudia van Kersteren (speaker), Erik Raayman (combo), Roland Aalbers (pianist) en Dion Ritten (algehele leiding). De Nijmeegse artiesten zullen solo optreden, maar ook samen met het jubilerende koor. De laatste nieuwe koorliederen en apart geschreven arrangementen worden eveneens ten gehore gebracht. Een sfeervol feest voor het oog en het oor dat u niet mag missen. Kaarten: www.nijmeegsmannenkoor.nl + www.stadsschouwburgendevereeniging.nl Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.15 uur). Neij West - augustus 2019

Dinsdag 17 september 15.00-16.00 uur Ontvangstzaal St. Jozefklooster | Muzikale middag met Ria Pouwels - Sloos | Entree: € 5.- p.p. Zaterdag 28 september 15.00-16.00 uur Ontvangstzaal St. Jozefklooster | Duo Sunny Boys | Entree: € 5.- p.p. Alle activiteiten van De Honinghoeve en het St. Jozefklooster zijn ook toegankelijk voor (oudere) wijkbewoners. Er is voor ieder wat wils. De kosten voor de optredens bedragen € 5,00 p.p. en komen ten goede aan het UIT-programma in De Honinghoeve en St. Jozefklooster, dat ook toegankelijk is voor liefhebbers uit de wijk. Op www.waalboog.nl vindt u het gehele UIT-programma en ook eventuele wijzigingen in het UITprogramma worden daarop vermeld. Hebt u nog vragen, ideeën of tips? Neem dan contact op met UIT-coördinator Christine Willems via c.willems@waalboog.nl of 06 – 42 48 07 52 (werkdagen ma t/m do).

25


Kidsfeest in de Schalmei

Na het grote succes met het organiseren van een mooie gala-avond op Internationale Vrouwendag hebben de Wereldvrouwen Neerbosch-Oost besloten om ook iets groots te organiseren voor de kinderen van onze wijk.

Aïcha Kerkri: “We hebben er een gezellig Kidsfeest van gemaakt. We hebben overal posters en flyers opgehangen en op onze Facebook-pagina stond een oproep. Ook spraken we moeders aan en dat werkte nog steeds het beste.” De opkomst met honderd kinderen was geweldig. Het was een mooie mix van allerlei nationaliteiten en dat was ook het streven. Tijdens het Kidsfeest waren er diverse activiteiten en spelletjes zoals pancake-art, schminken, springkussen, jongleren, knutselen en verschillende oud-Hollandse spelletjes en natuurlijk niet te vergeten speciale gast Clown Assie/Fleur. “Het was weer een geslaagde en mooie samenwerking tussen Wereldvrouwen Neerbosch-Oost en alle professionals en vrijwilligers van Bindkracht 10 en de gemeente Nijmegen. Onze dank hiervoor,” zegt Aïcha. “We hebben hele mooie reacties gehad en iedereen heeft genoten en ze verlangen naar nog meer feestjes en activiteiten in onze wijk. Na de vakantie gaan we weer verder met leuke activiteiten voor verschillende doelgroepen.” Hou de Facebookpagina van Werelvrouwen Neerbosch-Oost in de gaten! Tekst en foto's: Aïcha Kerkri

26

Neij West - augustus 2019


Schminken, ballonnen en ijsjes naar het Kidsfeest!

Op zaterdagmiddag 8 juni ging ik met oudste dochter Nele naar het Kidsfeest in de Schalmei. De zon scheen tussen de regenbuien door, wat betekende dat het warm was ín de grote zaal van de Schalmei. Helaas was het weer niet goed genoeg om het springkussen buiten opgeblazen te laten. Dat mocht de pret echter niet drukken! Bij binnenkomst waren tientallen kids uit Neerbosch-Oost zich aan het vermaken met het maken van buttons, er werd geknutseld, gedanst en er was een ballonnenclown. En wist je dat je van ballonnen heel goed zwaarden kunt maken? Allemaal mogelijk gemaakt door de Wereldvrouwen en een groep vrijwilligers. Zelf heb ik het meeste meegekregen van de rij voor het schminken, waar dochterlief graag in stond om als tijger er weer uit te komen. Ze was lang niet de enige tijger tussen verder nog vele prinsessen, vlinders en zelfs een Spider-Man! De catering was goed verzorgd: gekleurde pannenkoeken en fruitcocktails. Want van al dat spelen krijg je honger en dorst. Je kunt je voorstellen dat een zaal vol enthousiaste kinderen veel lawaai maakt, maar echt oorverdovend stil werd het na het uitdelen van de waterijsjes. Een fijne cooling down was dat. Volgend jaar weer, vraag ik de dames van de organisatie. “Zeker wel. Het was een groot succes. Na Internationale vrouwendag nu ook op een zaterdagmiddag de Schalmei helemaal vol!” zegt Aïcha voldaan. Heel fijn om te zien dat dit gewoon kan in Neerbosch-Oost, in onze eigen Schalmei! Tekst: Rob Janssen


Wijkagenda

Wijkagenda

Jongerencentrum The Juke-box Bazuinstraat 1 - Ingang aan de Rapsodiestraat Leiding Tandem: Mustafa Echargui Maandag: 14:30 - 17:00 Jongeren leeftijd 9 tot en met 15 Dinsdag: 14:30 - 17:00 Jongeren leeftijd 9 tot en met 15 Woensdag: 15:30 - 17:00 meidenclub (Basisschool leeftijd groep 7 en 8) 17:00 - 18:00 Huiswerkbegeleiding: ALLEEN MEIDEN (middelbare school leeftijd uit NBO) Donderdag: 14:30 - 17:00, voor jongeren leeftijd 9 tot en met 15 17:30 - 19:30 meidenclub (middelbare school leeftijd) Vrijdag: Elke 1e VRIJDAG van de maand hebben we ook specifieke activiteiten voor de kinderen van Het Octaaf in The Juke-box, het gaat hierbij om de groepen 7 en 8. We beginnen dan meteen aansluitend op het continurooster van de basisschool, van 14:30 uur tot 16:00 uur.

Wijkcentrum De Schalmei Symfoniestraat 204 (024) 377 24 60 E-mail: deschalmei@nijmegen.nl

Piramide Jongerencentrum, Daniëlsplein 1 Leiding Tandem: Mustafa Echargui (024) 378 98 94 of 06 – 575 438 04 Maandag Geen activiteiten Dinsdag Geen activiteiten Woensdag 14.00 - 16.00 Inloop 9 - 14 jaar 17.30 - 19.30 Inloop 14 - 18 jaar 19.45 - 21.30 Djouba Djembe (1x per 14 dagen) 18.30 – 20.00 Huiswerkbegeleiding Futsal Chabbab Donderdag 15.00 - 17.00 Meidenclub 10 - 16 jaar 18.30 – 20.00 Pool club (groepje met een rugzak/ beperking) Vrijdag 15.00-17.00 inloop 9-14 jaar Vrijdag - training OC Huisman 16.30 - 17.45 Futsal Chabbab 9 - 12 jaar 17.45 - 18.45 Futsal Chabbab 13 - 16 jaar Futsal Chabbab o.l.v. Said Achouitar: 06 - 163 577 33 Quick 1888 O.C.Huisman hal en sportpark De Dennen Dennenstraat 25 Badminton elke maandag - alle leeftijden vanaf 19.30 tot 22.30 uur, les en 50+ competitie mogelijk Senioren - Badminton, woensdag 15.00 - 16.00 uur Bowls woensdag 12.30 - 15.00 uur vrijdag 10.00 - 12.30 uur Senioren - Tennis buiten, dames en heren maandag 09.30 - 11.00 uur vrijdag 09.30 - 11.00 uur Toss-avond, alle leeftijden dinsdag vanaf 19.30 uur zie ook: www.quick1888.nl

28

Maandag (‘s ochtends gesloten) 12.00-13.00 Lol met wol en Soepie doen, kosten € 1,50 10.00-11.00 Sportservice (in eigen beheer) 12.00-15.00 Leesgroep beamer 13.00-14.00 Fietslessen, stichting Step 13.00-15.30 Line-dansen 19.30-22.30 Line dance Fever 19.30-21.30 Symfonia orkest Dinsdag 09.00-12.00 ROC computerlessen 10.00-12.00 Werelddansen 11.00-12.00 Aerobic voor vrouwen khatawat 14.00-16.00 Creatief 1 x per 2 weken 14.00-16.00 Koor Notenhoutjes 1 x in de 2 weken 19.00-21.30 Sentaver, tafeltennis 19.30-22.00 De Vrolijke Schuivers, sjoelen 19.00-22.00 Marokkaanse jongeren Woensdag 09.00-11.00 Wijkrestaurant vanuit Goede dag 10.00-11.00 Sportservice, sporten voor ouderen 10.30-12.30 Saxofoon duo 17.00-18.00 Wijkrestaurant diner ( € 6,70) (Sterker) 16.00-18.00 Somalische gemeenschap 19.00-22.00 Wij tijd creatieve activiteiten 20.00-22.00 Hobbyvereniging Saturnus 1x per 2 weken 20.00-22.00 Musicalgroep Donderdag - ’s avonds gesloten 09.00-12.00 ROC computerlessen 09.15-10.15 Aerobic voor vrouwen, bindkracht 09.30-10.30 Yoga 11.00-12.00 Aerobic voor vrouwen Khatwat 13.00-17.00 Kaarten 20.30-22.30 Fietsband (eigen beheer) Vrijdag (‘s ochtend gesloten) 09.00-14.00 Solar, dans (eigen beheer) 13.00-15.00 Step computerlessen 13.00-16.00 Studiekring Swon 16.00-18.00 Somalische gemeenschap 16.00-22.00 Slagwerkgroep vanaf 13 jaar (in eigen beheer) Zaterdag en zondag gesloten Dagbesteding Sterker sociaal maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur Alle dagen m.u.v. zaterdag en zondag meer info: www.swon.nl of 024-3650178 Zonnebloem ontmoetingsmiddagen Woensdagmiddagen van 14.00-16.30 uur 8 mei, 12 juni, 3 juli KBO middagen woensdag middag van 13.00-17.00 uur 22 mei, 26 juni

Wijkcentrum Heseweide Daniëlsplein 3 (024) 378 63 14 Maandag: 8.30 - 17.00 - 18.30 - 23.00 Dinsdag: 8.30 - 17.00 - 18.00 - 23.00 Woensdag: 8.30 - 17.00 - 18.30 - 23.00 Donderdag: 8.30 - 17.00 - 18.30 - 23.00 Vrijdag: 8.30 - 17.00 Zaterdag en zondag: gesloten In de vakantieperioden gaan vele activiteiten niet door! Het Sociaal Wijkteam (SWT) en UniK (alleen op afspraak) Maandag 08.30 – 12.30 Netwerk 45+ (1 x per 14 dagen in de even weken) 09.00 – 13.00 Schuldhulpverlening (gemeente Nijmegen) (1 x per 14 dagen in de even weken) 11.00 – 12.30 Jongerenwerkers-overleg (1 x per mnd) 18.45 - 19.45 Bewegen op muziek 20.00 - 22.00 Gospelkoor 19.00 - 20.00 Stichting Opstap voor Yoga 19.00 – 20.30 Turkse les 20.05 - 21.05 Stichting Opstap voor Yoga Dinsdag 09.00 - 11.30 Talent/Werkmakerij 13.30 - 16.30 Activiteitengroep Heseweide 18.00 - 22.30 Biljartclub Heseweide 19.00 - 20.00 Balans afslanken 19.00 – 20.30 Turkse les (niveau 2) 20.30 - 22.30 Zangkoor De Heese Stemmen Woensdag 08.45 - 09.45 Gymclub 10.00 - 12.00 Koersbal, Heseweide 13.30 - 14.30 Sportservice, seniorensport 19.00 - 20.00 Schalmeidjes 19.00 - 21.00 Batavorm Drums & Pipes (doedelzak) 19.30 - 21.30 Creatief (1e en 3e woensdag v. d. maand) 20.00 - 22.00 Line Dance Donderdag 09.00 - 17.00 De Arbo Treve-arts (keuring invalidenpas) 13.30 - 16.30 Activiteitengroep Heseweide 19.00 - 22.00 Sjoelclub De Schijfjes Vrijdag 13.00 - 17.00 Maandbijeenkomst Netwerk 45+ (derde vrijdag v. d. maand, behalve 22 maart, 24 mei, 24 aug., 26okt. en 23 nov. Zaterdag 08.30 - 13.30 Batavorm Drums & Pipes (in eigen beheer) 20.30 - 23.00 Dweilorkest De Deurhoalers (1x per 14 dagen in eigen beheer) Kinderboerderij ‘t Boerke - Nocturnestraat 201 (024) 377 47 56 Maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.30 Zaterdag en zondag 10.30 - 16.30 Iedere 1e woensdag v. d. maand een kinderactiviteit toegang gratis Neij West - augustus 2019


Biddend, vierend en ontmoetend in: De Goede HerderKerk Fanfarestraat 57 Neerbosch-Oost Tel: (024) 373 26 46

Het parochiecentrum en de kapel zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.30 uur – 12.00 uur.

U kunt hier terecht met uw vragen of voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. De kapel van de kerk is de hele dag te bereiken via de ingang van Zorgcentrum De Honinghoeve.

De vieringen zijn, om de week, op zaterdagavond om 18.30 uur in de kapel met samenzang. En op zondagmorgen om 10.30 uur in de kerk onder begeleiding van een van de koren. Na de viering is er ruimte voor een ontmoeting onder het genot van een kop thee of koffie. U kunt meer informatie vinden in de Oase en op: www.stefanus.nl/degoedeherder Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGKV) Graafseweg 276 Heseveld Tel: (024) 373 14 34

De diensten vinden plaats in de Boskapel, op zondag om 9.30 uur en om 16.45 uur. U kunt meer informatie vinden op

www.cgkv-nijmegen.nl

Moskee El Moslimine Klimopstraat 15 Heseveld Tel: (024) 360 66 17

Het vrijdagmiddaggebed wordt gehouden in het Arabisch. De gebedstijden zijn afhankelijk van seizoensperioden en daglengtes zoals tijdstippen van zonsondergang en zonsopgang hetgeen ook weer invloed heeft op de overige gebedstijden.

U kunt meer informatie over het vrijdagmiddaggebed vinden op Facebook masjid al Moslimin Neij West - augustus 2019

Het Augustijns Centrum de Boskapel Graafseweg 276 Heseveld Tel: (024) 377 69 68

De vieringen van de Boskapelgemeenschap vinden plaats op zondagmorgen om 11.15 uur onder begeleiding van musici en een koor. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Elke woensdagavond is er een meditatieviering van 19.30 – 20.00 uur geïnspireerd door een tekst van Augustinus.

U kunt meer informatie vinden op www.boskapel.nl

De Pinkstergemeente Bethel Tempel Schependomlaan 85 Hees

De voorganger Dhr. Timothy Then is te bereiken op tel: 06 182 585 82 Iedere zondag is in de Petruskerk om 10.30 uur een viering. Elke woensdagavond is er om 20.00 uur een gebedsviering.

U kunt meer informatie vinden op www.betheltempel.nl

Pinkstergemeente Bethel Nijmegen Fanfarestraat 57 Neerbosch-Oost

De voorganger, Dhr. M Tubeket, is te bereiken op tel: (024) 844 69 60 De Gemeente heeft iedere zondag om 14.00 uur een viering in de Goede HerderKerk

St. Antonius Abt kerk Dennenstraat 121 Hees Tel: 06 53 24 08 09

De pastorie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Maria-kapel onder de toren is elke dag open van 9.00 uur tot 16.00 uur voor een gebed (intentie) of om een kaarsje op te steken. De vieringen zijn, om de week, op zaterdagavond om 18.30 uur en op zondagmorgen om 10.00 uur. Het Gemengde koor zingt op de eerste en tweede zondag van de maand. Het Gregoriaans koor zingt op de derde en vierde zondag van de maand. Op de 5e zondag zal een van de koren zingen. U kunt meer informatie vinden in de Oase en op: www.stefanus.nl

Jewel Heart Tibetaans-boeddhistisch centrum Hatertseveldweg 284 Heseveld Tel: (024) 322 69 85

Voor wie kennis wil maken met meditatie of samen wil mediteren: iedere vrijdag is er in het Jewel Heart centrum in Nijmegen een open meditatieavond van 20.00 – 21.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. We beoefenen aandachtsmeditatie op de adem, loopmeditatie, luistermeditatie of visualisaties. Op deze avond kunt u ‘op adem’ komen en zo uw geest een rustpauze geven. Aan de open meditatie-avonden zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom.

U kunt meer informatie vinden op www.jewelheart.nl Tekst: Leonie Hendriks

29


Wijkfestival Viva Symfonica Neerbosch-Oost Zondag 8 september 2019

INSCHRIJFFORMULIER KOOPJESMARKT Datum Tijd Opbouw Kraam

: : :

zondag 8 september 2018 11:00 – 16:00 uur vanaf 08:00 uur

BEDRIJF

:

……………………………………………………………………………………………

NAAM

:

……………………………………………………………………..............…………

ADRES

:

……………………………………………………………………………………………

POSTCODE : …………………………………………………………………………………………… WOONPLAATS : TEL. NR.

……………………………………………………………………………………………

:

……………………………………………………………….…………………………..

E-MAIL ADRES :

……………………………………………………………………………………………

AARD VAN DE KOOPWAAR:

………………………………………………………………………………

WENSEN : ………………………………………………………………………………… De organisatie zal proberen rekening te houden met uw wensen. Het is niet altijd mogelijk om hieraan te voldoen omdat er bijvoorbeeld meerdere personen dezelfde wensen kunnen hebben. Uiteindelijk bepaalt de organisatie. Aantal kramen (met zeil) Aantal kramen commercieel

: :

(4 meter) __________ à € 17,50 (4 meter) __________ à € 30,00

BORG: De borg bedraagt per kraam € 15,00. Dit bedrag dient u te voldoen bij de reservering. Na afloop van de markt wordt uw standplaats gecontroleerd. Indien de kraam compleet en opgeruimd wordt achtergelaten zal de borg worden teruggestort. U hoeft hierdoor geen geld aan de marktmeester te betalen en deze betaalt ook geen geld terug. Alles gaat via de bankrekening. Naar waarheid ingevuld en akkoord met de Algemene Voorwaarden:

DATUM:

30

Algemene Voorwaarden 1. Deelname aan de Koopjesmarkt is geheel op eigen risico. De organisatie kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 2. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen!! 3. Commercieel is: Verkoop van artikelen die ook direct in de detailhandel te verkrijgen zijn, al dan niet in verpakking. Bijvoorbeeld: Speelgoed, kleding, lingerie, sieraden, cosmetica artikelen. Verder vallen hier ook alle horecaactiviteiten onder. Bij twijfel graag contact opnemen met de organisatie. 4. Na afloop van de koopjesmarkt controleert u uw kraam en directe omgeving op zwerfvuil/ rommel. Neem dit mee en laat niets achter. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het bedrag voor de huur (€17,50 per nietcommerciële kraam , €30,- per commerciële kraam) plus de borg van €15,- per kraam moet na aanmelding worden overgemaakt op:

NL84RABO0310470129 t.n.v. Stichting Viva Symfonica o.v.v. Kraamhuur

Wij zien ons eigenlijk gesteld voor een verhoging van de huurprijs omdat de kosten van de kramen zijn gestegen. Als compensatie van 2018 zullen wij de verhoging eenmalig niet doorberekenen. De betaling geschiedt alleen per bank (niet contant) Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Op de dag van de markt kunt u uw kraam vanaf 8.00 uur inrichten. U krijgt op die dag ook uw plaats toegewezen. Wanneer u gereed bent met het uitladen van uw koopwaar kunt u uw voertuig parkeren in de omliggende straten. Houdt u zich aan de richtlijnen die gesteld worden door de organisatie. Parkeren is niet toegestaan bij de kerk. Met vriendelijke groet, Stichting Viva Symfonica Neerbosch-Oost U kunt uw inschrijfformulier inleveren bij: •

De Haas De Mode, Winkelcentrum de Notenhout, Symfoniestraat 152/154, 6544 TM Nijmegen.

Via e-mail: vivasymfonica@gmail.com

HANDTEKENING

Neij West - augustus 2019


VIVADuurzaamheidsbijeenkomst SYMFONICA 2019

ZONDAG 8 SEPTEMBER in Neerbosch-Oost

VAN 11 TOT 16 UUR

MELMARKT EER MEN MET Z

OM BRADERIE/R

A RUIM 100 KR D AANBOD GEVARIEER

is open GROOT PODIUM MET DIVERSE GEZELSCHAPPEN: SCOUTING

DUKENBURGS GLORIE

KINDERBOERDERIJ

FEESTPETER

KINDERACTIVITEITEN-SJANO

DANS STUDIO FLEX

ETEN EN DRINKEN

XANTHE-YALOU

NIEUW!!!

LIVE MUZIEK VAN JOOP

EVENEMENTENTERREIN MET DIVERSE SPELLEN ÉN EEN ECHTE RODEO-STIER!!!

HARTJE NEERBOSCH, SYMFONIESTRAAT TOEGANG GRATIS! OMDAT HET WIJKFEEST DIT JAAR WÉÉR GROTER KAN WORDEN IS ER NOG RUIMTE OM KRAMEN TE HUREN INSCHRIJFLIJSTEN OP FACEBOOK OF BIJ DE HAAS DE MODE WWW.FACEBOOK.COM/VIVASYMFONICA

Mede mogelijk gemaakt door

Fysiotherapie Neerbosch Oost

Kom naar Fysiotherapie Neerbosch Oost. Wij zorgen dat U weer in beweging komt. Sport - Fysiotherapie Manuele therapie volgens Marsman COPD training Medical taping concept Beweegprogramma’s Orofaciale (kaak) fysiotherapie

Rutger Heijmen Yvonne Lachnit / Michiel Coenen

30 jaar een begrip in Neerbosch Oost

O.C. Huismanstraat 27 6544 ZS Nijmegen tel. 024 - 3775106 www.fysioneerbosch.nl

Lichaam Neij West - augustus 2019

Belangrijke nummers •Alarmnummer 112 •Politie 0900 88 44 •Brandweer (024) 329 75 99 •GGD (024) 3 297 297 • Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 info@huiselijkgeweldgelderland.nl • Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11 • De Wijkpsycholoog: 06 81 80 68 50, Daniëlsplein 3d • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00 • Sterker (voorheen NIM en SWON): 088 001 13 33 De Ruyterstraat 246, 6512 GG Nijmegen • Bindkracht 10 (voorheen Tandem en Inter-Lokaal): (024) 365 01 11 info@bindkracht10.nl • Bindkracht 10 in wijkcentrum Titus Brandsma (voorheen Inter-Lokaal): (024) 322 22 27 info@bindkracht10.nl • STIP Nieuw-West (voorheen OpMaat): (024) 350 20 00 (STIP infolijn) nieuw-west@stipnijmegen.nl •Kindertelefoon: 0800 04 32 •Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 •Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 01 01 •Meldpunt Kindermishandeling: (026) 442 42 22, 0900 123 123 0 •ZZG Zorggroep: (024) 366 57 77, Daniëlsplein •Huisartsenpost: 0900 88 80 •CWZ: (024) 3 657 657 •Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11 •UMC St. Radboud: (024) 361 11 11 •Apotheek Binnendijk: (024) 377 14 62, Fuchsiastraat 28 http://apotheekbinnendijk.leef.nl/ •Apotheek Daniëlsplein / Van Wieringen: (024) 377 15 98, Daniëlsplein 3 http://apotheekdanielsplein.leef.nl/ •Apotheek Neerbosch-Oost: (024) 378 23 12, Symfoniestraat 134 http://apotheekneerboschoost.leef.nl/ •Dienstapotheek Nijmegen e.o. Weg door Jonkerbos 104, 6532 SZ Nijmegen 024 365 76 75 http://dienstapotheeknijmegen.leef.nl/ •Meld- en Herstellijn: 14 024 Melding via de app of https://nijmegen.jouw-omgeving.nl/burgermelding •Bureau Toezicht: 14 024 •Straatcoaches: Overlast van jongeren in de wijken Neerbosch-Oost en Heseveld kunt u melden via het telefoonnummer 06 29 14 98 95 Voor minder dringende zaken kunt u ook contact

opnemen via e-mail: straatcoachkernteam@nijmegen.nl •Dierenambulance: (024) 355 02 22 •Gemeente Nijmegen: 14 024, gemeente@nijmegen.nl

31


m

w

a b c d

Spelen en Groen A

16

B

14 19

14

C

18

5

D

3

16

E

7

19

7

H

22

I

10

J

10

K

25

M

1

3

N

15 11

2

P

7

22

S

7

T

10 1

23

X 9

AA

12

7

CC

24

6

15

2

25

17

25

21

15

7

12

21

25

20 8

4

25

2

18

12

3 7

18

12

12

23

12

5

13

22

18

17

BB DD

22

4 3

8

18

23 23

8

13

1 23

7

6

25

16

W

Z

15

24

11

V

7

13

14 23

18

1

O

R

25

8

15

7

Y

12

25

24

Q

5

21

19 12

23

7

9

14

4

24

G

U

18 20

16

F

L

12

24 7 22

14 24

A Hier worden de eerste vriendschappen gesloten (7) B Spel met aan- en verkoop van onroerend goed (8) C Wat is eekhoorntjesbrood (11) D Hierbij kan men in de put raken (12) E Raden van het totaal aantal lucifers dat men in de hand heeft (9) F Wat is de Nederlandse benaming van sedum (8) G Bij het wegschoppen van een leeg conservenblik roep je een naam (5,4) H Schoolsport, afgeleid van honkbal (9) I Van welke plantensoort is de Suguaro de grootste (6) J Groene bladstofkorrels bevatte deze stof (9) K De vertaling van dit chinese spel luidt: “de mussen” (3,5) L Voorloper van de flipperkast(14) M Hoe heet het scorebord bij kaatsen (9) N Springend op een been een schijf verplaatsen (80 O Hoogste boom in Californie (7) P Welke heester stond in brand in het Bijbelboek Exodus (11) Q Speel je met een zakmes in de zandbak (6,3) R Als de muziek ophoudt is er een zitplaats te weinig (11) S Met een puntige hamer een doorboorde bal aan een touwtje vangen (9) T Met lange hamers ballen door poortjes slaan (7) U Met ballen op harde ondergrond een grote afstand overbruggen (13) V Geblindoekt de staart op de juiste plaats vastprikken (7,4) W Wat is een bekendere naam voor wisteria (6,5) X Waarvoor is men allergisch als men last heeft van “favisme” (9) Y Met kleine schijfjes in een pot mikken (11) Z Eten vanaf een touw zonder gebruik handen (10) AA Zomers surinaams festival in de Bijlmer (6) BB Speel je met de kootbeentjes van een schapenpoot (8) CC Speelgoed vernoemd naar Amerikaanse president (9) DD Japanse bloemsierkunst (7)

Profile for Neij West

Neij West augustus 2019  

Advertisement