Page 1

NO

NW

N

Heseveld

Neerbosch-Oost

ZO

ZW

Neij West

O

W

Hees

Aan de bewoners van dit adres

Z

e l e t t O n a v Hein In dit nummer: Piet en Lieke Gerard Verwoerd De wijkbeheerders van Portaal Wijkblad voor Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld - jaargang 4 - nummer 5 - oktober 2016


Colofon Neij West is een onafhankelijk magazine voor Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld. Het verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis verspreid. Neij West is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen Adres Tubastraat 39 6544 NH Nijmegen Telefoon: (024) 378 94 75 Secretariaat: 06 36 56 11 05 E-mail: neijwest@gmail.com Redactie Leo Aelberts Niel van Daal Nico van Dam Leonie Hendriks Renate Hesseling Peter Rutten Maarten Visschers Harry Wagenvoort

Het einde van Neij West? In het voorjaar van 2015 heeft onze hoofdredacteur aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden. Kort daarna heeft onze penningmeester om gezondheidsredenen zijn functie neer moeten leggen. Sindsdien hebben het bestuur en de redactie van Neij West op velerlei manieren acties ondernomen om deze vrijkomende functies in te vullen. Er zijn oproepen geplaatst in Neij West, op Twitter, Facebook, het platform.neijwest.nl, bij de Vrijwilligerscentrale en er zijn mensen persoonlijk benaderd. Tot nu toe zonder resultaat. Zoals u begrijpt zijn een hoofdredacteur en penningmeester essentieel voor het uitbrengen van een blad. Als er zich naar aanleiding van deze laatste noodkreet geen kandidaten aanmelden, zal in december van 2016 de laatste Neij West in uw bus vallen. Tekst: Stichting de Partituur Neerbosch-Oost en Redactie Neij West

Foto’s Dave van Brenk en anderen (zie bij de artikelen) Vormgeving Bert Delmaar (redactielid) Aleta Schuurman (hoofd- en eindredactie) Vaste medewerkers Susan Boonman-Berson Saïd Bouharrou Marianne Broeders Hanny Delmaar Marlies Heijbers Saskia Konings Karin Kuipers Sophie Lambers Pieter Monté Tamara Pigot Qader Shafiq Michèle van der Steenstraten Marijke Swinkels Maarten Wasmoeth Mirjam van Zelst

Flexibel en betrokken Al 25 jaar het adres voor alle zorg en begeleiding die thuis gegeven kan worden. Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. St. Annastraat 198C • 6525 GX Nijmegen • Tel. 024-354 06 08 info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Drukwerk Drukkerij Hendrix Oplage: 8200 stuks Bezorging Axender Cuijk Klachten naar: bezorging@neijwest.nl of bel 06 158 35 847 Volgend nummer Kopijsluiting: zondag 20 november 2016 Verspreiding: vanaf woensdag 14 december 2016 De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren of in te korten. Foto voorpagina Garage van Ottele (Dave van Brenk)

2

Neij West - oktober 2016


In dit nummer 20

10

Piet en Lieke

14

Hein van Ottele

Gerard Verwoerd

4

Wijkbeheerders van Portaal Neij West - oktober 2016

En verder: Social sofa 5 Nijmegen weer groen 6 Start inloopspreekuur HOORinfotheek 7 Gedicht 7 Column Saskia Konings 8 Geheimen van vroeger 8 Viva Symfonica 2016 9 Brede School De Zonnewende 12 Huurdersvereniging Accio 13 Column Willemijn 13 Jacob van Campen 16 Joubertstraat op stelten 17 Van de Wijkagent 18 Leven van alle dag 19 Bouwdorp Hees 22 Een oude kerk in een nieuwe jas 24 Jan van de sigarenwinkel 26 Oplossing puzzel nr. 3 27 Een halve eeuw 28 Column Qader Shafiq 29 Buurtfestival Hoog Heseveld 30 De boomkruiper 32 Kerkagenda 35 Wijkagenda 36 Kunst in de vijver 36 Wijkagenda 37 Nijmeegse helden gezocht 37 Wijkagenda 38 Vegetarische topper 39 Nog meer wandelen 39 SJANO 40 Afval 42 Belangrijke nummers 43 Puzzel 44 3


Wijkbeheerders Portaal meer De drie wijkbeheerders van Portaal in Nijmegen-West gaan meer samen werken. Ze gaan als team onder meer vanuit het wijkkantoor aan de Paul Krugerstraat werken. Neij West heeft een gesprek met Gerrie Hijmans (wijken Heseveld en Neerbosch Oost), Joop Derks (wijken Waterkwartier en De Biezen) en Frans van den Biggelaar (wijken Lindenholt, De Kampen en Akkerwijken). Voordelen Joop Derks trapt af: ‘Het voordeel van samenwerken is dat je van elkaar kunt leren en elkaar aanvult. Zo kun je je werk beter doen. Het is ook prettiger als je samen werkt in plaats van in je eentje. Door taken samen te doen is het werk ook eerder geklaard. Als we bijvoorbeeld achterpaden inventariseren voor verlichting is de opname als we dit met z’n tweeën doen, eerder af. Ook kunnen we elkaar op eventuele fouten wijzen. Een ander voorbeeld zijn de tuininventarisaties. Daarbij kijken we of tuinen van huurders goed worden bijgehouden. Dit in verband met bijvoorbeeld schaduw voor buren, gevaarlijke situaties en de uitstraling naar de omgeving. Ook dit werk loopt samen beter. Door de samenwerking kunnen we gemakkelijker grotere projecten doen. We bekijken wat het meest efficiënt werkt, want het werk moet uiteindelijk wel af.’ Dankbaar werk Frans van den Biggelaar vult aan: ‘Voordeel van ons werk is dat we een bepaalde vrijheid hebben. We maken onze eigen werkindeling. Als het bijvoorbeeld regent, stellen we onze wijkronde uit, omdat we toch niemand tegen komen. Het is belangrijk om vaak in de wijk te zijn. Als wijkbeheerder kun je een relatie opbouwen met de wijk en dat is dankbaar werk. Voordeel van het samenwerken vind ik dat we bij tegenvallers in het werk dit beter kunnen opvangen en kunnen relativeren.’

v.l.n.r. Gerrie Hijmans, Frans van den Biggelaar en Joop Derks

4

Zelfredzaamheid Gerrie Hijmans: ‘Het nieuwe werken houdt ook in dat we sommige zaken ook niet meer doen. We hebben een groter gebied. In totaal gaat het om 3000 huurwoningen. Vinden we bijvoorbeeld ergens vuilnis, dan ruimden we dat vroeger direct zelf op. Nu doen we dat niet meer. Het zal langer duren voordat het is weggehaald. Vuilnis dat we vinden, geven we door met de Bel&Herstel-app van de Gemeente NijNeij West - oktober 2016


samen aan de slag

Oproep:

hulp bij social sofa Enkele nabestaanden van slachtoffers van de grote brand bij wooncomplex Notenhout (februari 2015) hebben het initiatief genomen tot een herdenkingsbank; een social sofa. Een social sofa is een grote, betonnen buitenbank met de uitstraling van een huiskamermodel. Deze wordt versierd met een mozaïekpatroon naar eigen ontwerp. In overleg met de betrokkenen willen we dit samen met jullie, de buurtbewoners, gaan doen.

megen: www2.nijmegen.nl/content/1413091/ nijmeegse_app_voor_belherstel_meldingen. Iedereen kan overigens deze app gebruiken om een afvalmelding te doen. Een aantal zaken moeten we loslaten. We doen een groter beroep op de zelfredzaamheid van de bewoners.’ Adviseur leefomgeving en sociaal beheerder Tijdens het gesprek blijkt duidelijk dat de drie wijkbeheerders veel ervaring hebben en hun wijken goed kennen. De wijkbeheerders

worden daarbij ondersteund door een adviseur leefomgeving en een sociaal beheerder. Zij geven ondersteuning bij bijvoorbeeld het opsporen van woonfraude en van hennepteelt in woningen, en doen onderzoek naar illegale onderhuur. Ook in de wijken Hatert en Dukenburg, en in de wijken Grootstal, Willemskwartier, Wolfskuil, Centrum, Nijmegen-Noord werken drie wijkbeheerders volgens deze nieuwe aanpak. Tekst: Maarten Visschers. Foto’s: Portaal

Wat houdt dit precies in? Als eerste gaan we aan de slag met een gezamenlijk ontwerp. Onder leiding van een professional worden alle ideeën en suggesties omgezet in een passend ontwerp. Dit wordt vervolgens op de bank getekend. De volgende stap is het invullen van het ontwerp met mozaïek. Geïnteresseerden kunnen eerst een mozaïekworkshop volgen, om met de daar opgedane kennis andere bewoners te ondersteunen bij het versieren van de bank. Tenslotte wordt de bank professioneel afgewerkt en geplaatst op een openbare plek in de buurt van het wooncomplex. Op www.socialsofa.nl staan verschillende voorbeelden, net zoals op diverse plekken in Nijmegen.

Heb je ideeën voor het ontwerp of wil je helpen met mozaïeken? Laat het mij weten! Lieke Peeters, opbouwwerker l.peeters@tandemwelzijn.nl 06-57543673 Tekst: Lieke Peeters Foto: www.socialsofa.nl Neij West - oktober 2016

5


Gooi roer om: maak Nijmegen weer groen! Met de leuze ‘tegels eruit, groen erin’ werkt ‘operatie steenbreek’ de verstening tegen van Nederland. Een reactie op de trend van onderhoudsvrije tuinen. Een gevecht tegen het betegelen. Bloemrijke zones in tuin en gemeenteperken moeten de biodiversiteit in stad en dorp weer groter maken. Want: het gaat al niet goed met de natuur in ons land. Deze heeft dringend hulp nodig: hooguit 8 procent van Nederland bestaat uit échte natuur. Doe jij ook mee? Verander Hees, Neerbosch en Nijmegen tot één bloemrijke oase voor allerlei dieren. Maar óók voor mensen.

te houden. Hooguit wat groen in potten. In korte tijd is de natuurlijke zone in stad en dorp teruggebracht naar één grijs betegelde vlakte. Natuur heeft daarin geen plaats meer. Weg is daarmee de vroegere vrijhaven voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Daarmee is óók de biodiversiteit weg.

Het gaat niet goed Het gaat niet goed met de natuur. Die conclusie trok zelfs onze vorige staatssecretaris ‘natuur’ Sharon Dijksma (Natuurmonumenten; Puur Natuur nr. 3; sept 2014): ‘De biodiversiteit in Nederland staat er bepaald niet briljant voor. En dan druk ik me heel mild uit. Er is een enorme verbeterslag nodig.’ Verder zegt Dijksma in dit interview dat er te weinig natuur is per Nederlander en dat er veel meer natuur in Nederland moet komen.

rijke zones in de bebouwde kom. De actie ‘tegels uit de tuin, groen erin’ heeft in 2 jaar al geleid tot lokale successen. Nu nog navolging op grote schaal. Zo halen we de biodiversiteit in onze steden en dorpen weer terug. Meer informatie vind je op www.steenbreek.nl

Steenwoestenij Ondanks het groenverlangen zijn Nederlanders echte ‘holenmensen’. Na 1960 wonen de meeste inwoners binnen de steenmassa van de stad. Tuinen zijn in 20 jaar razend snel omgebouwd tot onderhoudsvrije tegelvloeren. Commercie speelt hierbij een grote rol: reclame, tuinbladen en tuinprogramma’s dringen de ‘tuin als verlengde huiskamer’ op. Zonder vuilmakend groen en aarde; makkelijk schoon

6

Tegels weg, groen erin Als tegenactie start in 2015 ‘operatie steenbreek’. Deze organisatie wil Nederland ervan bewust maken dat het zó niet langer kan. Het roer moet om: weer terug naar groene, bloem-

Maar hoe krijgen we heel Nederland zover? Is daarvoor een ‘tegelbelasting’ nodig zoals sommige steden in Duitsland hebben ingevoerd? Wat prikkelt Nederland om tuinen, parken, straten en veldjes weer bloemrijk groen te maken? Welke maatregelen laten Nederlanders kantelen? Maar vooral: wie neemt het initiatief; wie treft maatregelen en wie zorgt voor het geld? Onze landelijke politiek is het toonbeeld van calvinistisch economisch denken; die is daarmee helemaal niet bezig. Natuur vecht terug De bodem van stad en dorp is grotendeels bedekt met steen en asfalt. Die verstening heeft

gevolgen. Stenen geven extra warmte: steden zijn daardoor warmer dan het buitengebied. Prettig in de winter maar minder in de zomer. Stenen zorgen ervoor dat de bodem minder water opneemt en doorlaat. De bebouwde ruimte voert (regen)water meteen af naar het riool. Op te weinig plekken kan water rustig in de onderliggende bodem dringen. Daardoor staan bij hoosbuien straten blank en dringt het water huizen binnen. Door die snelle waterafvoer droogt de grond in stad en dorp snel uit. Daardoor groeit er minder op en drogen planten en bomen eerder uit. Stenen houden

meer stof vast in de lucht die wij inademen. Dat maakt ons niet gezonder. Meer weten? Kijk op www.jaarvandebodem.nl of op www. steenbreek.nl Hoeft niet moeilijk te zijn Het scheppen van bloemrijke groene steden en dorpen is niet moeilijk. Het is een kwestie van willen: zowel bij overheden als bij burgers. Eerst moeten we inzien dat ‘groen’ ons leven verrijkt. Dan accepteren we ook dat ‘groen’ soms last geeft. Denk aan blaadjes en plak van bomen, de vogelpoep en invasies insecten op zonnige lentedagen. Hebben we het geld ervoor over, dan is een stad of dorp snel groen. Dus: tegels weg; bloemen, bomen en planten erin. Verander straten in schaduwrijke lanen; saaie grasvelden in bloemrijke grasvlakten. Het kan. We moeten het alléén willen. Tekst en foto’s: Frans Sijben

Neij West - oktober 2016


Zee Wanneer ‘s avonds je rollende golven tegen me praten GGMD HOORinfotheek start een inloopspreekuur in Nijmegen In oktober begint GGMD HOORinfotheek een inloopspreekuur voor mensen met een auditieve beperking in Nijmegen. Er blijkt veel behoefte te zijn aan onafhankelijk advies op het gebied van hulpmiddelen naast het hoortoestel. Ook mensen met een cochleair implantaat of een beengeleider hebben vragen.

wil ik in je zwemmen, me laten overspoelen. Wanneer ‘s nachts je woelig kabbelen mij rustig maakt

Heeft u problemen met verstaan van gesprekken tijdens een verjaardag? Moet de TV steeds harder? Hoort u de deurbel niet meer? Is telefoneren niet meer mogelijk? Soms zijn deze problemen te ondervangen met hulpmiddelen. Wilt u meer weten, kom dan naar het inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen en hulpmiddelen zien en uitproberen. De hulpmiddelenspecialist van GGMD HOORinfotheek is aanwezig om onafhankelijk advies te geven. Er zijn ook vrijwilligers van NijWeDo en stichting Hoormij aanwezig met ervaring op het gebied van meedoen in werk en maatschappij en lotgenotencontact.

wil ik op jou drijven, het ritme voelen. Wanneer bij zonsopgang je heel zachtjes bent, gevoed wil worden door de zon, wil ik liggen

Waar: NijWeDo, Symfoniestraat 204, 6544 TN Nijmegen (wijkcentrum de Schalmei) Wanneer: iedere eerste woensdag van de maand van 10 - 12 uur. Eerste spreekuur op 5 oktober.

aan jouw kust. Wanneer het stormt, je geen verschil ziet tussen eb en vloed,

Meer informatie: Karla van der Hoek, Hulpmiddelen specialist GGMD HOORinfotheek www.ggmd.nl | hoorinfotheek@ggmd.nl | of bel gratis 0800-3374667 www.nijwedo.nl | www.nvvs-gelre.nl | www.stichtinghoormij.nl

wil ik er zijn voor jou.

Tekst: NijWeDo ©Elaine Muring Neij West - oktober 2016

7


IK en Het Beest Emoties nemen, als je de kunst van het loslaten niet verstaat, graag een loopje met je. Als je behept bent met een temperamentvol karakter, kun je behoorlijk doorslaan. Razen, tieren, brullen, gieren. Ik was meteen weg van die beroemde, artistieke commercial van Jean-Paul Goude voor Chanel, waarin tig vrouwen één voor één woedend de balkondeur open- en weer dicht gooien. Want het lijkt me machtig eens precies op deze wijze mijn balkondeur open en dicht te gooien, met sonore stem en keurig gestifte lippen EGOÏSTE! uit te schreeuwen, naar wie of wat mij op dat moment zo furieus maakt. Maar dit is het land van indammen, dijken. Soms ben IK daar blij om, soms verfoei IK het. Gedraag je, vrouwmens! Houd je in! Maar wat je me bromt, de vrouwen in die commercial kunnen onmogelijk furieus zijn, want ze zien er veel te gestileerd uit, al vind ik die vlammende ogen schitterend, daar ben ik werkelijk waar van onder de indruk. Echt razende mensen zijn in de regel veel afstotelijker in het aanzicht. Er ontsnapt speeksel aan hun mond en ze blazen zich op als brulkikkers, worden karmijnrood als rozen en soms zelfs een tikkeltje paars. Een heel kleurenpalet als je goed kijkt. Fluorescerend groen heb ik zelfs een keer gezien, maar die persoon was misselijk van het drinken van teveel absint. Hij leek op een pijlgifkikker. Er zijn er ook echter, bij wie je enkel de lip ziet trillen, ze huilen op een stil plekje hun boosheid en onmacht uit, en dat is dat. Maar oh wat een heerlijke films zijn dat, waarin met kostbaar serviesgoed wordt gesmeten (Cut, Action!). Scènes waarin woede een passionele lading dekt en zelfs schoonheid verkondigt: ‘wat ben je mooi als je boos bent’. Ik denk dat als je tijdig stoom leert afblazen, het gif in je bloed af en toe via een figuurlijke aderlating laat ontsnappen, je SCHREEUWT, STAMPVOET, SMIJT, VLOEKT, of je moet er serieuze morele bezwaren tegen koesteren, je leven weleens meer in balans zou kunnen geraken. Het is jammer dat je in een dichtbevolkt land als Nederland weinig plekken vindt waar je ongestoord kunt brullen zonder dat de kans bestaat dat ze je ophalen na een verontrustend telefoontje en in een dwangbuis proppen. Je kan ook een boksbal kopen. Effe rammen op je zolderkamertje, valt niet zo op. Als je sterk bent, laat je soms even Het Beest in je los, laat je het even flink om zich heen bijten ( zonder een ander schade te berokkenen.) Je moet en zal dat Beest echter weer tijdig aan de lijn leggen. Uit respect voor je omgeving en uit zelfbehoud. Even diep inen uitademen, zoals het een integer mens betaamt. Zucht! Bomen omhelzen werkt bij mij overigens niet. Dat is voor softies. Voor wie alle respect overigens. Het kanaliseren van je emoties mag dan een kunst heten in sommige filosofieën: ik pleit op mijn manier voor GEZONDE WOEDE. Dat bestaat toch? Ik ben nog een beetje zoekende daarin. Ik weet alleen dat het er nu en dan uit moet. De binnenvetter staat voor de spiegel met fuchsiaroze gestifte lippen: EGOISTE roept ze. Het ziet er goed uit, net als in de film. Te goed.

Geheimen van vroeger

Verlichting bij ontstoken tandvlees Ik denk dat iedereen er wel eens te maken heeft gehad, ontstoken tandvlees. Gevoelig tandvlees wat pijn doet als je tandenborstel erop komt of bloed bij het poetsen. Heel vervelend natuurlijk en ook slecht voor je gebit wanneer je er niets aan doet. Goed poetsen is het beste middel om ontstoken tandvlees te voorkomen, dat is iets wat ik wil benadrukken, net als regelmatig op controle gaan bij de tandarts. Wanneer je bij het poetsen je tanden en kiezen niet allemaal evengoed op alle plaatsen raakt met je tandenborstel, dan kan het zijn dat er tandplak achterblijft. Die tandplak bestaat voornamelijk uit bacteriën en voedselresten. Het zijn die bacteriën die een tandvleesontsteking kunnen veroorzaken. Alleen een tandarts, die je vaak verwijst naar een mondhygiëniste kan je ontsteking verhelpen, maar soms duurt dat bezoek nog even en heb je wel ongemak van je ontstoken tandvlees. Er zijn twee middelen uit grootmoeders tijd, waarvan ik zelf weet dat ze ook werken, namelijk Heermoes en zeezout.

Ik leerde over Heermoes tijdens een kruidentocht door Neerbosch- Oost en het leek mij een super plant. Het was goed tegen een hele lijst van lichamelijke ongemakken, te lang om nu te beschrijven. Onder andere was het goed tegen ontstekingspijnen. Dat was voor mij een reden om thee te maken van het plantje. Pas bij de tandarts kwam ik erachter dat het nog een wonderlijke werking had gehad. Ik had zoals altijd tandsteen, maar de tandarts stond er versteld van dat mijn tandvlees er zo rustig uitzag. Vanaf die tijd spoel ik regelmatig mijn mond met thee gezet van Paardenstaart. Het plantje is wellicht in uw tuin te vinden, en anders kunt u naar de reformwinkel. Vindt u de thee niet zo lekker, ook niet om mee te spoelen dan is zeezout een goede optie.

Zeezout Van zout is bekend dat het infecties geneest. Daarom wordt er ook gezegd dat het spoelen met zout extra goed helpt wanneer je tandvlees ontstoken is. Gewoon twee theelepels zout in een glas doen, ik geef de voorkeur aan zeezout, maar gewoon keukenzout werkt net zo goed. Warm water erop schenken zodat het zout wat sneller oplost en je mond ermee spoelen. Dit mag je gerust twee keer op een dag doen. Heermoes Heermoes of ook wel Paardenstaart genoemd, kent eigenlijk iedereen. Het is een oerplant met vele geneeskrachtige werkingen, helaas wordt de plant nu eerder als hardnekkig onkruid gezien.

Hopelijk verlicht het de pijn, wordt de pijn erger, kunt u het best meteen contact opnemen met uw tandarts. Deze middelen zijn geen geneesmiddelen en helpen alleen ter verlichting. Tekst: Renate Hesseling. Foto’s: internet

Saskia Konings

8

Neij West - oktober 2016


Wein, Weib und Gesang Viva Symfonica 2016 Vooruit dan: Die wijn is wat overdreven. De bezoekers moesten het doen met nonalcoholische versnaperingen. Voor de rest was echter alles aanwezig wat je je maar wenst bij een vrolijk treffen. Het was een mooie nazomerdag, die 18de September. Niet te warm, niet te koud, en droog. De organisatie was prima op orde, dus toen om 11 uur het startsein klonk voor onze jaarlijkse Neerbossche braderie, stond niets een geslaagde dag in de weg. En een geslaagde dag werd het. Het publiek werd uitstekend vermaakt door maar liefst drie koren, in het winkelcentrum verhief entertainer Joop de sfeer naar grotere hoogtes, en de standhouders deden zulke goede zaken dat ze nu al niet kunnen wachten op de editie van 2017. En‌ oh ja, mannen en kinderen waren er ook. Kijkt u zelf maar!

Tekst: Nico van Dam. Foto’s: Leonie Hendriks


Zoeken, vinden en verbinden in Nieuw- West gemakkelijk om aansluiting te vinden binnen de wijk waarin je woont. Opbouwwerkers zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat iedereen een plaats krijgt binnen de wijk en iedereen een luisterend oor te bieden. Opbouwwerkers hebben de taak om naar mensen te zoeken die misschien minder gemakkelijk binnen de wijk integreren. Iedereen mag meedoen, daarbij wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld iemands opleiding of beperking. De nadruk ligt op wat iemand wel kan. Vanuit de politiek wordt de afgelopen jaren aangestuurd op een participatie samenleving. Een opbouwwerker zorgt er dan ook voor om mensen niet alleen met elkaar te verbinden, maar ook om mensen te stimuleren elkaar verder te helpen.

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar achter de schermen zijn er mensen aan het werk om onze wijken te blijven verbeteren. Een wijk is namelijk niet alleen maar een plaats om te wonen, maar ook om in samen te leven. Iedereen mag daarin een plekje innemen, al is dat voor iedereen niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar wat een wijk nodig heeft. Gericht op de toekomst, om zo de wijk leefbaar te houden voor alle groepen in de samenleving. Hiervoor zijn opbouwwerkers actief in de wijk. Maar wat doet zo’n opbouwwerker van Tandem Welzijn nu precies? Piet Ziere en Lieke Peeters, opbouwwerkers van welzijnsorganisatie Tandem, informeren ons hierover. Opbouwwerkers Lieke Peeters en Piet Ziere Piet en Lieke zijn als opbouwwerkers verantwoordelijk voor het gehele stadsdeel Nieuw West, dat wil zeggen: Heseveld, Neerbosch10

Oost, maar ook Hees. Als opbouwwerker is het misschien wel het allerbelangrijkst dat je een bekend gezicht bent voor alle wijkbewoners. Mensen moeten je herkennen en weten wat je voor hen en de wijk kunt betekenen. Gelukkig zijn Piet en Lieke al bekend voor veel mensen uit de wijken. Piet, mede door zijn werk via Tandem bij ontmoetingspunt Stip- OpMaat In Neerbosch-Oost en Lieke vooral via het jongerenwerk in Nieuw- West, waar ze vaak te vinden is in jongerencentra de Jukebox en de Piramide. Piet volgt voor zijn functie van opbouwwerker inmiddels een deeltijd studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de HAN. Het belang van een opbouwwerker Het werk van een opbouwwerker is eigenlijk samen te vatten in drie woorden; zoeken, vinden en verbinden. Wanneer je kijkt naar de wijken die vallen onder het stadsdeel NieuwWest, dan zie je bewoners uit alle lagen van de bevolking. Het is niet voor iedereen even

Plan van aanpak Opbouwwerkers houden hun ogen en oren open in de wijk. Zo zijn er de afgelopen tijd in de wijk Heseveld veel gesprekken gevoerd met bewoners. Wat gaat er goed in de wijk? Wat gaat er minder goed? Wat missen we nog en hoe kunnen we hier verandering in brengen? Hier kwamen concrete en minder concrete antwoorden uit. Concreet was bijvoorbeeld het missen van een laagdrempelige ontmoetingsplek, maar ook het missen van een wij-gevoel. , Dat laatste is natuurlijk abstracter en moeilijker om een concrete oplossing voor te vinden. Piet en Lieke vinden het belangrijk om zoveel mogelijk de bewoners van de wijken bij hun werk te betrekken. Vanuit de overheid gaat de voorkeur uit naar gekanteld werken: dat wil zeggen dat de vraag van de bewoners moet komen en niet dat er zomaar dingen opgestart worden. Er is een vraag van de wijkbewoners en daarop wordt ingespeeld. De opbouwwerker pakt de signalen op en onderneemt daarop actie. Dus niet dat alles van bovenaf opgelegd wordt. Om die signalen op te kunnen pakken zijn zowel Piet als Lieke zoveel mogelijk op verschillende plaatsen in de wijk aanwezig. Denk daarbij aan de scholen en de wijkcentra, maar ook de jongerencentra en Stip Opmaat. Ook is het belangrijk om bij de mensen thuis te komen. Piet en Lieke leren zo veel meer over iemand en de directe hulpvraag die zich voordoet. Daarbij is het ook belangrijk om iets te weten over verschillende culturen en gebruiken, aangezien we in multiculturele wijken wonen. Neij West - oktober 2016


Iedereen kan een beroep op de opbouwwerkers doen om ondersteuning te krijgen. Zo zijn er bewonersgroepen die om ondersteuning vragen en is Piet op dit moment nauw betrokken bij de bewonersgroep Hart van Heseveld en ondersteunt hen bij het organiseren van activiteiten van en door wijkbewoners. Ook zijn jongeren actief om vanuit het project wijkplatform ‘Oog voor elkaar’ jongeren aan ouderen te koppelen woonachtig in Huize Rosa en hen samen activiteiten te laten ondernemen. Op deze manier wordt ook de sociale cohesie in een wijk verbeterd. Samenwerken Voor Piet en Lieke is deze samenwerking met elkaar nieuw. Ze zijn niet alleen in overleg met elkaar, maar ook met de verschillende instanties verbonden aan de wijken. Zo maken ze onder andere ook deel uit van het Sociaal Wijkteam, om zo mee te helpen aan het oplossen van probleemvragen van bewoners. Ook is er een intensieve samenwerking met alle sociale organisaties die in Nieuw West actief zijn. Iedere maandag schuift Piet of Lieke aan bij het overleg van het Sociaal Wijkteam, om hun tijd zo effectief mogelijk te benutten. Daarbij dienen zich onder andere vragen aan vanuit huisartsen. De taak van Piet en Lieke is om daarin een manier te vinden om mensen met elkaar te verbinden en in contract te brengen, zodat ook de zorgvraag verminderd kan worden. Ze proberen verschillende signalen te groeperen en te bekijken hoe ze die laagdrempelig kunnen oplossen. Hulpverleners in de wijk gaan uit van een hulpvraag, opbouwwerkers doen dat niet. Zij gaan uit van de mogelijkheden die er zijn en wat iemand nog wel allemaal kan. Vragen die langskomen zijn: Wat kan je zelf? Wie is je netwerk? Zijn er mensen uit je omgeving die iets kunnen betekenen? Zijn er dingen die je zelf kan leren? Wat zijn je talenten? Ook al heb je een beperking, iedereen heeft ook een talent. Daarom gaan Piet en Lieke graag bij mensen op bezoek om die vragen in kaart te kunnen brengen. In hun eigen omgeving leer je een persoon veel beter kennen. Door echt in de wijk te zijn en verschillende contacten te leggen is het ook makkelijker om mensen bij elkaar te brengen. Het doel van Piet en Lieke is dan ook om te proberen om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, door mensen aan elkaar te koppelen, zodat ze elkaar kunnen voorzien in hun hulpvraag. Speerpunten voor de toekomst Piet en Lieke zijn nog zoekende in hun samenwerking met de nieuwe Brede school die gebouwd gaat worden maar ook met de verschillende wijkcentra. Het allermooiste zou zijn wanneer ze een plek zouden kunnen creëNeij West - oktober 2016

ren waar mensen naartoe kunnen komen en de hulp die ze vragen bij elkaar kunnen vinden. In het verleden zijn er projecten geweest die jammer genoeg geen doorstart hebben kunnen maken. Door fysiek in de wijk aanwezig te zijn en dingen concreet te maken, willen ze dit in de toekomst proberen te voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid is ook een speerpunt van Piet en Lieke. Vanuit het project wijkplatform ‘Oog voor elkaar, samen tegen eenzaamheid’ wordt er gewerkt aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Het is een breed samenwerkingsverband tussen bewoners en diverse organisaties die in Nieuw-West actief zijn zoals Tandem, het Sociaal Wijkteam, het Swon, Stip OpMaat , het Leger des Heils, Pluryn, het RIBW, Pro Persona, Talis, de Gemeenschap, zorgbelang Gelderland, de GGD Gelderland Zuid en de Gemeente Nijmegen. Bij eenzaamheid denk je al snel aan ouderen, maar het komt bij alle leeftijden voor. Het is echt iets van alle lagen van de samenleving. Denk aan mantelzorgers die in een sociaal isolement terecht kunnen komen en mensen met een beperking, die moeilijk aansluiting kunnen vinden. De kwaliteit van de relaties die je hebt, bepaalt de mate van eenzaamheid. Een team van 5 studenten van de HAN zal de wijken in gaan om in kaart te brengen waar behoeftes en talenten liggen. Vanuit deze ‘kaart’ willen Piet en Lieke een buurtmatch project opzetten, waarbij mensen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Buurtmatch gaat verder dan alleen klusjes voor elkaar doen. Het wordt breder. Piet denkt daarbij aan een deelmarkt, het delen van diensten en goederen. Om het project te kunnen waarborgen en ook levensvatbaar te houden voor de toekomst moet er draagkracht zijn onder de bewoners. Zonder de bewoners kan een project als dit volgens Piet niet gerealiseerd worden. Door eerst dit project tijdens ‘eat en meets’ (eten en ontmoeten) onder de aandacht te brengen, kan er gepeild worden of er draagkracht is. Een ideale woonomgeving is namelijk een wijk waarin de zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot voor en door bewoners. Heeft u nog vragen of ideeën? Of wilt u zich aansluiten bij het wijkplatform ‘Oog voor Elkaar’? Dan kunt u altijd contact opnemen met Lieke: 06-575 43 673 l.peeters @tandemwelzijn.nl of Piet: 06-361 85 907 p.ziere@tandemwelzijn.nl Tekst Leonie Hendriks en Renate Hesseling Foto: Dave van Brenk

vrijwilligerswerk

Neij West Hoofdredacteur gezocht! Heb je een klik met lokaal nieuws en wetenswaardigheden? Dan zijn wij op zoek naar jou. Onze voorkeur gaat uit naar een bewoner van het stadsdeel NieuwWest. We vinden wel dat hij of zij in ons team moet passen.

De functie houdt onder andere het volgende in: • Stuurt de redactie en lay-out aan • Behoudt het ‘gezicht’ van het wijkmagazine • Onderhoudt contact met onze medewerkers en bewoners die artikelen aanleveren • Levert ontvangen teksten aan de correctoren

Lijkt het je leuk om dit te doen?

Stuur een e-mail naar de redactie: redactie@neijwest.nl onder vermelding van ‘hoofdredacteur’ dan maken we een afspraak en praten we verder.

Neij West is het wijkmagazine voor de inwoners van Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld Het wijkblad wordt zes keer per jaar huis-aan-huis bezorgd bij ca. 8200 huishoudens. Dat is een lezerspotentieel van ca. 16000 lezers!

11


Zo veel boeken als je wil! Op de eerste dag van de Boekenweek, vijf oktober, is in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid onze Bieb op school geopend; Het BoekenBOS. Veel groen en veel hout, een bank en natuurlijk veel boeken. Er ligt er een heerlijk ‘graskleed’, waar de kinderen van het Kinderpersbureau meteen op af duiken. De kinderen van het Kinderpersbureau De ZonneBende hebben de mazzel dat ze elke donderdag na school mogen werken in het boekenBOS. Wat is er nou een betere plek voor een persbureau, dan in een bieb met boeken en computers? Yassine (groep 8) ziet het voordeel wel: ‘Als ik informatie nodig heb, zoek ik het hier gewoon op. Ook als je een spreekbeurt hebt of een boekbespreking is het BoekenBOS heel handig.’ Alle kinderen van de Brede School kunnen gebruik maken van de bieb. Met hun klas gaan ze zeker een keer per week nieuwe boeken uitzoeken. Niels (groep 7) vindt dat fijn: ’Je hebt hier alle AVI-niveaus bij elkaar op een rij staan, dat is heel handig.’ En Jonna (groep 8) denkt dat het ook nog eens heel goed is voor de kinderen. ‘De bieb is dichtbij en we gaan met de klas. Dan hoeven ze niet meer te wachten tot hun ouders een keer kunnen.’ Bibliotheek Gelderland Zuid zorgt voor een steeds wisselende collectie. Over het belang van boeken lezen zijn de kinderen het eens. ‘Hier is het makkelijker om meer te gaan lezen’, zegt Imane (groep 6). ‘Hoe meer je leest, hoe beter je wordt. En als je sneller gaat lezen, ga je vanzelf ook meer lezen en dan vind je het ook leuker.’ Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Niels ziet dat het voor zichzelf al klopt: ‘Ik ga vaker zoeken, 12

want het is leuk om te kijken welke boeken er allemaal zijn.’ En als er iets niet is, kun je het gewoon bestellen. Over de inrichting zijn de journalisten-in-dedop het helemaal eens. Imane vindt de bank het mooist: ‘Je kunt lekker lezen op de bank, in plaats van op een harde stoel’. Niels vindt de spullen van de ‘echte bibliotheek’ goed staan: ‘De computer is mooi en ik vind die doeken die daar hangen ook mooi.’ ‘Ik vind het erg toepasselijk, de houten tafel, dierenkussens, veel groen; dat past bij de naam BoekenBOS’, vindt Jonna. De BSO en het kinderdagverblijf (Ikke Ook) en de peutergroep (KION) maken ook gebruik van Het BoekenBOS. Ook zijn er voorleesochtenden voor ouders en kinderen; alles om het lezen op onze school te stimuleren. Daarvoor is ook het digitale programma ‘Schoolwise’ heel geschikt; daarin kunnen de kinderen informatie opzoeken, in de vorm van filmpjes of e-books. Daar gaat het Kinderpersbureau zich nog maar eens over buigen, want dat klinkt goed!

Leesvaardigheid

Elke dag lezen is zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het zorgt er voor dat je volwaardig kunt deelnemen aan onze maatschappij. Zelf lezen, voorlezen, prentenboeken kijken, informatie opzoeken. Allemaal activiteiten die met een eigen Bieb op school nog meer aandacht kunnen krijgen. De Bieb op school is voor alle kinderen van de Brede School. Daar hebben ze geen pasje voor nodig. Ze krijgen wel nog een pasje (als ze dat nog niet hebben), waarmee ze in alle filialen van de Bieb in Nijmegen terecht kunnen. Maar wat is nou gemakkelijker dan om lekker op je eigen school je boeken te kunnen lenen? Tekst: Mirjam van Zelst. Foto’s: De Zonnewende Neij West - oktober 2016


Afscheid

Huurdersvereniging Accio aan tafel met Talis

Woningcorporatie Talis heeft voortaan een huurdersvereniging, genaamd Accio. Dit is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van huurders van Talis.

Sinds juni 2015 is er een nieuwe Woningwet. Door deze wet hebben huurdersorganisaties meer invloed. Zo kunnen zij jaarlijks met de gemeente en woningcorporatie afspraken maken over de prestaties die de corporatie gaat leveren. De nieuwe wet heeft ertoe geleid dat het al bestaande huurdersplatform van Talis (ook genaamd Accio) veranderd is in een huurdersvereniging. Een onafhankelijke organisatie met bijbehorende nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Het grote verschil tussen het eerdere platform en de huidige vereniging is dat een huurdersvereniging opkomt voor de belangen van huurders. Dit doet zij in overleg met de woningcorporatie, de gemeenten en haar leden. Een huurdersvereniging is vertegenwoordigend en verantwoordt zich ook jaarlijks richting haar leden over haar activiteiten en plannen. Elke huurder van Talis kan gratis lid worden van de huurdersvereniging. Als lid kan de huurder meedenken en meepraten over onderwerpen die hij interessant vindt. En hiermee invloed hebben op de plannen van Accio en het beleid van Talis. Als lid heb je ook inspraak op belangrijke beslissingen over de plannen en de toekomst van de huurdersvereniging. Voorzitter Riek Jansen: ‘We hebben al een aantal Neij West - oktober 2016

jaar een goede samenwerking met Talis. Als we een onderwerp belangrijk vinden om uit te diepen, gaan we hier samen het gesprek over aan. Niet alleen met Talis, maar ook met andere huurders. ‘Accio’ betekent niet voor niets in het Latijn ‘ik roep op’. Dat past dus echt bij ons. Deze open en uitnodigende houding gaan we ook vasthouden. Toch is er door de nieuwe Woningwet wel wat veranderd voor huurdersorganisaties. Wij waren ons ervan bewust, dat als we ook daadwerkelijk die grotere stem wilden krijgen in het overleg met Talis en de gemeenten, dat we ons moesten ontwikkelen tot een huurdersvereniging. Om te voldoen aan de verwachtingen en eisen van deze tijd. Tegelijkertijd biedt het kansen om onze relatie met huurders te versterken. Elke huurder van Talis kan lid worden van onze vereniging. Leden van onze vereniging beslissen mee over belangrijke onderwerpen. Dit is dan ook voor ons een belangrijke overweging geweest om een vereniging te vormen. We zien dit als de manier om ruimte te geven aan alle huurders. Hun mening telt echt.’

Donkere dagen pakten zich samen boven onze familie. Mijn vader had een voedselvergiftiging opgelopen. Dat was voor ‘n man van zijn leeftijd(90) en gewicht(56kg) een zware slag, want diarree en slapeloze nachten vielen hem ten deel. Waarom slapeloze nachten vraagt u zich wellicht af? Welnu, hij is sinds zijn zestiende oorlogsinvalide (U weet wel, door die stomme keuze van een eerzuchtige Engelse generaal, die kwam met dat veel te ambitieuze idee: Marketgarden) en draagt sinds zijn achttiende een prothese. Een beenprothese die hij moet omgorden om te kunnen lopen, dus ook voor zijn stoelgang zogezegd. Een paar keer mislukte het hem, om op tijd het toilet te bereiken. Mijn lieve hemel, dat loste mijn zesentachtigjarige moeder op! Ze moest, om dat zogezegd op te lossen, zijn broek kapot knippen om hem zo te kunnen verschonen... ja u leest het goed, het gebeurde onder uw neus in het jaar onzes heren 2016! In een land dat vierde staat op de wereldranglijst der rijkste landen. U wilt natuurlijk gaan adviseren, dat begrijp ik best, dat ze maar gaan wonen in een Groesbeeks bejaardentehuis. Maar helaas pindakaas, die worden afgebroken. Of uw advies is dat mijn vader maar in ‘n verpleeghuis moet gaan wonen, nietwaar? Nou zolang mijn lieve moedertje kan lopen en boodschappen doen en drie keer in de week een paar piepers kan schillen, krijgen zij geen indicatie om daar SAMEN in terecht te komen, na 62 jaar huwelijkse jaren?! De koppen staken we met de schouders wederom eronder en we kochten een porta potti die we naast ‘t bed van onze pa zetten. Dan hoefde hij geen slapeloze nachten meer te hebben nietwaar? Dochterlief zou die wel een keer in de week legen dan was er één probleem opgelost… een keer per week koken we nu om de beurt met zijn drietjes en wordt Malief daardoor ‘n beetje ontzien

Het oprichtingsbestuur bestaat uit vijf huurders van Talis uit Nijmegen en Wijchen, met als voorzitter Riek Janssen. De eerste algemene ledenvergadering is in november 2016. Meer informatie staat op www.hvaccio.nl.

Met één doel: Dat ze nog ‘n paar jaar samen kunnen GENIETEN van hun oude dag in ons prachtige, welvarende, solidaire, goed georganiseerde WMO en Participatieland met tig welzijnswerkers bij de gebak-etende sociale wijkteams!

Tekst en foto: Huurdersvereniging Accio

Willemijn

13


De wondere werking van een parochie te werken. Uiteindelijk heeft hij twintig jaar binnen verschillende parochies gewerkt. Door veel te wisselen van omgeving, leerde hij verschillende mensen kennen, met allemaal een andere kijk op de wereld. Het is een aanwinst om iets van elkaar te mogen leren en een wonderlijke ervaring om te geven en te zien dat je er ook iets voor terugkrijgt. Daarbij gaat het niet om de grootte, maar om het gebaar. Gerard is niet meer werkzaam binnen een parochie. Wel is hij al veertien jaar als vrijwilliger aan Huize Nijeveld verbonden, waar hij o.a. op vrijdag wat mensen opzoekt.

Gerard Verwoerd

Wij gaan voor Neij West graag in gesprek met gewone bijzondere mensen. Gerard Verwoerd is een man, die zeker onder deze noemer valt. Misschien komt hij u zelfs wel bekend voor. Iedere week speelt hij namelijk op zijn panfluit voor een goed doel. Een bijzonder instrument op zich, maar de levensvisie van de man die hem bespeelt is al even bewonderenswaardig. Wij hopen u kennis te laten maken met Gerard, die op 22 oktober tijdens het ontmoetterras in winkelcentrum de Notenhout van 11.00 tot 12.00 uur zal spelen.

Gerard Verwoerd Gerard werd geboren als de jongste in een gezin van zeven kinderen. Zijn moeder overleed helaas al toen Gerard nog maar drie jaar oud was. Hij kan zich daarom eigenlijk niets van haar herinneren, dit is voor Gerard een groot gemis. Des te groter daardoor de bewondering voor zijn vader. Hij was schoenmaker van beroep, moest erg hard werken en van de ene op 14

de andere dag veranderde zijn hele leven. Opeens stond hij er alleen voor en droeg hij de verantwoording over zeven nog jonge kinderen. Gerard staat ervan versteld hoe zijn vader zich heeft herpakt en de kracht heeft gevonden om door te gaan. Uit wat put je die kracht? Je moet wel heel veel kracht uit het leven halen. Gerard heeft dan ook een grote bewondering voor mensen die ondanks alle tegenslagen die het leven kan brengen, doorgaan. De mensen zeggen weleens gewoon doorgaan, maar daar is niets gewoons aan, het is bijzonder wanneer je zoveel vertrouwen in het leven kan hebben. Kennismaken met verschillende lagen in de samenleving Gerard koos ervoor om naar het seminarie te gaan en in 1966 werd hij gewijd als priester. Gerard was graag naar de missie gegaan, maar omdat hij goed kon leren kreeg hij de mogelijkheid om in Parijs te studeren. Gerard had de ambitie niet om leraar te worden, hij wilde veel liever iets van het leven leren. Gerard vond dat hij dat het beste kon verwezenlijken door in

De panfluit Per toeval kwam Gerard in aanraking met een panfluit. Hij had twee bonnen gekregen om een langspeelplaat te kopen, maar die wilde hij eigenlijk helemaal niet. Wel zag hij een panfluit liggen en daar ging hij uiteindelijk mee naar huis. Bespelen kon hij hem nog niet, toch nam hij hem mee op een reis met de bouworde naar Portugal. Gerard ging mee om Portugees te leren, maar in de bus ging zijn panfluit al rond en na drie weken luisteren naar anderen kon hij hem zelf bespelen. Noten lezen had hij al op de lagere school geleerd. Alle liedjes die hij ten gehore brengt, heeft hij uit zijn hoofd geleerd. Gerard vindt dat bij het bespelen van een instrument de nadruk niet moet liggen op het feit of iemand de techniek van het spelen tot in de puntjes beheerst. Het gaat er veel meer om of de muziek je raakt. De wondere werking van muziek Een melodie heeft iets universeels, cultuur overschrijdend. In zijn leven is Gerard in landen als Taiwan en IndonesiĂŤ geweest. Het is wonderlijk om daar in een land zo ver weg van hier een melodie te horen, die je kent uit je eigen jeugd. Het is mooi om te zien hoe het melodietje als het ware met je meereist. Iedereen beleeft muziek op een andere manier en tegelijkertijd heeft muziek een verbindende werking tussen verschillende culturen. Iedereen voelt iets bij muziek, het is de melodie of de tekst die je raakt en diep vanbinnen een gevoel in je wakker maakt. Door het spelen van muziek heeft Gerard met veel verschillende mensen kennis gemaakt en bij ieder nieuw contact leert hij weer iets anders. Spelen op straat In 1999 werd Gerard gevraagd om te spelen tijdens een mars tegen racisme. Als voorbereiding daarop vond hij dat hij eerst maar eens in de stad moest gaan oefenen. Maar hoe pak je Neij West - oktober 2016


n muziek zoiets aan? Hij werd daarin wegwijs gemaakt door Oda, de vrouw met de tamboerijn, een bekend gezicht voor iedereen in Nijmegen. Je leert heel veel op straat. Gerard wilde niet gezien worden als bedelaar. Het was een kind dat hem leerde dat hij niet bedelt, maar met zijn muziek iets oproept. Het gaat bij kinderen om het wonder van het geven. Zij leren je dat het gaat om het gebaar. Gerard zelf probeert om de rust te vinden. Mensen lopen door, het is geen uitvoering. Je mag de tijd nemen om je muziek te brengen, een liedje is zoveel mooier wanneer je de rust neemt om een liedje langzaam te spelen. Al zeventien jaar speelt Gerard op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur voor een goed doel in de Broerstraat, namelijk voor Stichting Moria, een organisatie die hem na aan het hart ligt. Gerard krijgt er heel veel voor terug, niet alleen het materiële, maar ook in de vorm van mensen die hij ontmoet. Mensen die hem vertellen dat hij rust brengt met zijn muziek, mensen die speciaal de straat inlopen voor een liedje dat hij ten gehore brengt of een kind dat vol verwondering luistert. Al spelend leert hij mensen uit verschillende culturen kennen, met allemaal een andere kijk op de wereld. Stichting Moria Gerard maakte kennis met Stichting Moria door een lezing van de zusters van Julie Postel uit Boxmeer. Een belangrijk punt uit die lezing was structuur in je eigen leven brengen. Dat was iets wat Gerard enorm aansprak. Wie helpt jou om een andere weg te vinden? Bij Stichting Moria worden jongvolwassenen voor drie maanden tot een jaar opgevangen. Zij hebben op een bepaald moment in hun leven in een jeugdgevangenis gezeten en hebben een handreiking nodig om hun leven weer op te pakken. Ze zijn vrijgekomen, gaan een vak leren en een nieuw leven beginnen. Met vallen en opstaan. De stichting helpt deze jongvolwassenen daarmee, mede door leerwerkbedrijven te vinden en daarmee nauwe contacten te onder-

houden. Zelf gaat Gerard één keer in de twee weken even langs. Gewoon bijpraten met de mensen daar. Er zijn momenten waarop je zelf niets hoeft te zeggen. Mensen hebben aan een luisterend oor ook heel veel en zijn vaak blij om hun verhaal te mogen doen. Gerard vindt het mooi dat er niet tegen de mensen gezegd wordt dat ze anders moeten leven, maar dat ze rustig de tijd krijgen om tot inkeer te komen. Het is bijzonder om mee te maken dat er mensen zeggen ‘Ik ga door’. In de stad komen er regelmatig oud-bewoners naar hem toe om te vertellen hoe het nu met ze gaat. Echte succesverhalen, die je normaal gesproken niet zo snel hoort. Mannen die een vaste baan hebben, een woning, een nieuw leven met een toekomst, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. Er hoeft niets Een persoon heeft meerdere kanten, net als dat het leven dat ook heeft. Gerard vergelijkt het graag met de seizoenen in een jaar. Het gaat niet om wat iemand niet kan of wat er

Neij West - oktober 2016

niet gebeurt. Het heeft veel meer zin om te kijken naar wat iemand wel kan en in het hier en nu te leven. Het is een geweldige ervaring wanneer mensen je vrijlaten en dat je aan jezelf mag denken. Wanneer mensen zeggen er hoeft niets, het is goed zo. Is het altijd nodig om gehaast te leven? Is het nodig om alles te doen wat het leven je aanreikt? Is het niet veel belangrijker om de rust in jezelf te vinden? Wanneer je altijd maar een doel voor ogen hebt of op weg bent naar iets beters, dan vergeet je wat je eigenlijk al allemaal hebt. Je vergeet dat er zoiets is als het hier en nu en dat je kunt genieten van je leven. Je leeft maar half wanneer je altijd alleen maar denkt aan de toekomst. Het gaat veel meer om hoe je nu leeft en wat je doet met datgene wat je iedere dag leert. Het gaat om oude levensvormen loslaten en nieuwe scheppen, doorgaan, ondanks alles wat er gebeurt. De weg van het leven draagt je en wanneer je dat beseft, valt er een last van je af. Tekst: Leonie Hendriks en Renate Hesseling Foto’s: Leonie Hendriks

15


Speelgoed inzamelactie voor de crisisopvang

Jacob van Campen

In de Uranusstraat is de crisisopvang van de Iriszorg. Hier kunnen mensen worden opgevangen die om wat voor een reden ook in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Daaronder zijn ook gezinnen met kinderen die vaak door de penibele situatie niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. En zeker met Sinterklaas is dat best schrijnend. Bewoner, van de beschermende woonvorm op de Wolfkuilseweg van het RIBW, Marian Hendriks trok het lot van deze kinderen aan en heeft het initiatief genomen om samen met de medebewoners Majan en Mimmi om voor deze kinderen een inzamelactie voor speelgoed en snoepgoed te beginnen. Samen met de begeleider zijn ze in gesprek gegaan met een begeleider van de Iriszorg. Het idee werd gelijk toegejuicht. Daarnaast werden er afspraken gemaakt dat bewoners van de beschermde woonvorm kleding die ze over hebben aan de bewoners van de crisisopvang gegeven kan worden. Marian is een sociaal bevlogen mens. Wekelijks is ze te vinden bij het uiteiken van warme maaltijden aan dakloze wat verzorgd wordt door de Stichting Straatmensen. Marian stoort zich wel aan mensen die snel een label opandere mensen plakken. ‘Als je naar het verhaal van mensen luistert dan krijg je er veel meer begrip voor want ieder mens mag er zijn’.

SPEELGOED INZAMEL ACTIE CRISISOPVANG URANUSSTRAAT Om de kinderen in de crisisopvang een onvergetelijk Sinterklaasfeest te laten vieren kunt u allerlei

Mauritshuis

Jacob van Campen (1595-1657), heer van Randenbroek, stamde uit een welgestelde adellijke familie. Hij was de grootste Nederlandse bouwmeester uit de Gouden Eeuw, en tevens kunstschilder. Opleiding en vorming In 1614 werd Jacob van Campen lid van het Sint-Lucasgilde. Van 1617 tot 1624 maakte hij een studiereis naar Italië. Hij werd er beïnvloed door de ideeën en voorbeelden van Andrea Palladio (1508-1580) en Vincenzo Scamozzi (1548-1616), en de klassieke architectuur van Vitruvius (85-20 v. Chr.). Het resultaat was het Hollands classicisme. Deze bouwstijl rekende af met de uitbundige stijl van Hendrick de Keyser en kenmerkte zich door een streng naleven van het klassieke ‘ordenboek’. Daarin worden de afmetingen, verhoudingen en opeenvolging van de vijf klassieke bouworden (Toscaanse, Dorische, Ionische, Korinthische en composiet-orde) beschreven. Werken Tot zijn vele bouwwerken behoren onder andere het Coymanshuis (1625) en de eerste stenen stadsschouwburg van Amsterdam (1638) beide aan de Keizersgracht, het Mauritshuis (1633) en Paleis Noordeinde (1640)

beide in Den Haag. In 1648 werd de eerste van de 13.659 houten palen geheid voor het Koninklijk Paleis, het voormalig stadhuis van Amsterdam. ‘Het moest een volmaakt gebouw worden, met een volmaakte maatvoering, volmaakte verhoudingen en een volmaakte boodschap aan de toeschouwer. Zijn kracht lag in de strenge proporties en de zeer matige versiering.’ Volgens Constantijn Huygens was het ‘het achtste wereldwonder’. Naast huizen en paleizen ontwierp Van Campen ook een aantal kerken, onder andere de Koepelkerk in Renswoude en de Nieuwe Kerk in Haarlem. Verder was hij actief als ontwerper van decoratie-programma’s, zoals voor het kerkorgel in Alkmaar, en vervaardigde hij schilderijen en wanddecoraties voor Paleis Huis ten Bosch. Hij ontwierp ook wegen, zoals de weg tussen Utrecht en Amersfoort, de Amersfoortseweg (de N237), ook bekend als de ‘Wegh der Weegen’. De Jacob van Campenstraat ligt tussen de Dennenstraat en de Daniëlsweg. Bron en foto’s: Wikipedia Tekst: Harry Wagenvoort

SPEELGOED EN SNOEPGOED

afgeven bij het RIBW Wolfkuilseweg 173 of bij

STIP OPMAAT

in winkelcentrum de Notenhout. MOCHT U NIET IN DE GELEGENHEID ZIJN HET AF TE GEVEN DAN KOMEN WIJ HET BIJ U OPHALEN. BEL (06) 361 85 907 OF MAIL P.ZIERE@TANDEMWELZIJN.NL

16

Koninklijk Paleis Neij West - oktober 2016


Een oud lid van wijKring Heseveld, Emiel Bakhuis, tipte ons om in gesprek met René Kivits (buurman van Emiel) te gaan. Natuurlijk hebben we dit gedaan! Samen met Maartje, Emiel en Jeanette zijn we op de thee en koffie geweest en werden gastvrij ontvangen door René en zijn vrouw Ramona. Door hen beide werd er deze avond vol enthousiasme verteld over Joubertstraat op stelten. Wat maakt René dan zo speciaal voor het verzamelen van verhalen voor de wijKring Heseveld? Hij heeft in eerste instantie de burendag georganiseerd. Met de achterliggende gedachte meer sociale interactie met de buurt en buren te krijgen. Wat natuurlijk heel goed past bij de wijKring. Als een vervolg op een geslaagde Burendag bedacht hij een rommelmarkt te gaan organiseren in de Joubertstraat. Dit heeft hij René met Toyah en Marcel zo weten uit te bouwen dat het een evenement is geworden dat jaarlijks terug keert en dat veel mensen elders uit het land de Joubertstraat in Heseveld weten te vinden. Doordat het zo ontzettend gegroeid is, zijn er nog meer handen nodig en hebben Theo en Tim zich aangemeld en een volgende vrijwilliger lijkt er binnenkort ook bij aan te sluiten. Daarnaast zijn er veel anderen buurtbewoners die hun hulp aanbieden met het opbouwen en afbreken van dit jaarlijks evenement. René vindt het leuk dat hij door deze activiteiten steeds meer mensen leert kennen en geniet ontzettend van de gezelligheid! Wie is deze René? René komt zelf oorspronkelijk uit het Willemskwartier. Hij woont nu elf jaar met Ramona in de Joubertstraat en hebben samen twee dochters, Lois en Tara. Samen hebben zij het hier erg goed naar de zin. Al geeft René aan dat hij het jammer vindt dat er weinig voor kinderen in de straat en in de wijk te doen is. Hij vindt het heel belangrijk dat er leuke activiteiten voor de kinderen zijn. Hij verteld dan even tussendoor dat de kinderen met Pasen, paaseieren kunnen zoeken. René zit in de organisatie van Neij West - oktober 2016

Joubertstraat op stelten

Kinderbouwdorp Hees en helpt graag mee bij allerlei andere kinderactiviteiten. Daarnaast volgt hij de jeugdselectie op de voet. René zit overdag achter het stuur van een vrachtwagen en is in de vrije tijd natuurlijk vaak te vinden op een rommelmarkt of braderie. Op 5 juni, de eerste zondag van juni, was er voor de derde keer Joubertstraat op stelten georganiseerd. In de kraampjes waren weer veel bijzondere spulletjes van de zolderopruiming en zelf gemaakte creaties te koop. Er was ook een stormbaan en een springkussen voor de kinderen. Ook konden zij geschminkt worden. En, er waren veel lekkere producten te koop zoals snoep, een visje, een lekker broodje hamburger of lekkere zelfgebakken muffins en taarten te koop. Het was weer een zeer geslaagde dag met een zalig temperatuurtje. Elk jaar krijgt een goed doel een gratis kraam aangeboden. Daarnaast worden opbrengsten van deze dag gedoneerd aan goede doelen

voor kinderen. Natuurlijk viel er ook wat te winnen: Elk jaar is er op de Facebook pagina van Joubertstraat op stelten een like en deel actie. Als je gedeeld hebt op je eigen tijdlijn is het de bedoeling dat jouw bericht ook weer geliked en gedeeld wordt. Wie het meest gedeeld is, wint de prijs. Dit jaar was dat onder andere een Dolce Gusto koffiezetapparaat. Dus een tip voor volgend jaar! Rene en Ramona bedankt voor jullie tijd en jullie enthousiaste verhalen. We wensen jullie veel succes toe met de voorbereidingen en hopen op nog veel geslaagde dagen van Joubertstraat op stelten, voor de komende jaren! Heeft u ook een bijzonder verhaal, een interessante hobby of een mooie oude foto uit de wijk? En u wilt daar graag iets over vertellen? Aarzel dan niet en neem contact op met wijKring Heseveld! www.wijkringen.nl en/of facebook: Wijkring Heseveld

Wij zijn erg trots op onze nieuwe facebook pagina: WijKring Heseveld. Hier kunt u onze avonturen volgen. Het zou leuk zijn als u ons zou willen like(n)…

Tekst en foto: WijKring Heseveld

17


Een oproep van een verontruste ouder

VAN DE WIJKAGENT Donkere Dagen Offensief WONINGINBRAKEN Het kinderspeelveld aan de Klaroen en Rapsodiestraat was in Neerbosch-Oost een van de weinige plekken waar een kind kon spelen zonder honden en hondenpoep. Er hangen hiervoor twee borden bij het veld en sinds kort hingen er ook flyertjes. Deze werden echter binnen een week weggehaald door…? Helaas, er zijn baasjes van honden die niet meer de moeite nemen om het speelveld te ontzien, zij lopen er met hun hond over. Er zijn zelfs baasjes die hun honden er laten plassen en poepen. Laatst liep mijn kind in de poep en gleed erin uit! Waar kunnen de kinderen in Neerbosch-Oost nog spelen zonder honden en hondenpoep? Wat ik zie is dat baasjes met hun honden al de plekken waar kinderen kunnen spelen in gebruik nemen. Oproep: Wie doet hier wat aan? Neemt niemand het meer op voor de belangen van onze kinderen? Kunnen er geen hekken om het kinderspeelveld geplaatst worden?

Iedereen extra alert tijdens de Donkere Dagen Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. De politie start het zogeheten Donkere Dagen Offensief. Wij zorgen de komende donkere herfst- en wintermaanden dat we onze politiemensen inzetten op deze ernstige delicten. Ook onze partners, zoals gemeenten en Openbaar Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden. Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad 80 Procent van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden.

Tekst: Een verontruste ouder

Reactie van de bewonersgroep op deze oproep: De bewonersgroep van de Klaroen en Rapsodiestraat heeft hierover een gesprek gehad met Sanne Teuwsen van afdeling Wijkbeheer van de gemeente. Sanne zal kijken wat zij vanuit afdeling Groen hieraan kan doen. Een hek plaatsen is geen optie, dat doet de gemeente niet. Sanne: ‘Op de eerste plaats is het belangrijk dat de baasjes van de honden hun verantwoordelijkheid nemen, dit speelveld mijden en via het stenen pad verder lopen. Maar ook dat bewoners elkaar erop attenderen dat het geen plaats is om met de hond te lopen. Dan nemen we met elkaar de verantwoordelijkheid.’

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en extra energie steken in het opsporen van daders. U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als u weggaat. Op politie.nl, thema woninginbraak, vindt u meer tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

Tekst: John Striekwold, Wijkagent Hees-Heseveld Haven- en industrieterreinen

Tekst: Bewonersgroep Klaroen en Rapsodiestraat

18

Neij West - oktober 2016


Leven van alle dag Eten Wij eten om in leven te blijven, maar wat en hoe wij eten, hangt van allerlei dingen af zoals van de omgeving waarin wij wonen, traditie en levensopvatting. Christenen Christenen mogen bijvoorbeeld alles eten wat van dieren en planten afkomstig is. Er zijn wel kerkelijke voorschriften over onthouding van vlees op bepaalde dagen. Hindoes Hindoes eten niet van het rund, het is voor hen een heilig dier. Het is het symbool van de moedergodin, van voorspoed en vruchtbaarheid. Wel gebruikt de hindoe melkproducten, die van de koe afkomstig zijn. Joden Joden eten wel rundvlees maar geen varkensvlees. Hij/zij mag alleen reine dieren eten, die ritueel geslacht zijn. Dit staat in de Tora. Een ander voorschrift is, dat joden geen vleesprodukten samen met melkprodukten mogen eten. Ook dat staat in de Tora: ‘Ge moogt een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder’. Dat is niet ‘koosjer’ zeggen de joden. Vandaar ook dat keukens in joodse huizen vaak twee aanrechten hebben, zodat vlees en melkprodukten afzonderlijk kunnen worden klaargemaakt. Moslims Moslims mogen geen onrein of haraam (verboden) voedsel eten, maar alleen voedsel dat halaal (geoorloofd) is. Onrein voedsel is niet Neij West - oktober 2016

alleen varkensvlees, maar ook vlees van dieren die niet ritueel zijn geslacht. De maaltijd In de Arabische wereld staan mensen bekend om hun gastvrijheid. Zij laten anderen vaak meegenieten van hun maaltijd. Zij zien het voedsel als een gift van Allah waarvoor je dankbaar moet zijn. De vrouwen eten apart in de keuken. De maaltijd is een middel om relaties te versterken. Bij hindoes is dat ook zo, zij leven zo dicht mogelijk bij de natuur en proberen de natuur niet te schaden. Voedsel is uit de natuur afkomstig, en dat betekent, dat geprobeerd moet worden, er optimaal van te genieten. Het voedsel, meestal vegetarisch wordt met de handen gegeten. Tempeldiensten eindigen meestal met een gezamenlijke vegetarische maaltijd. Bij de joden is er een maaltijd op de sabbat-avond met allerlei ingrediënten met een symbolische betekenis. Zo zijn er ook etenswaren die doen denken aan de joodse wet of de joodse geschiedenis. Belangrijk is de Pesachviering, de herdenking aan de uittocht uit Egypte. Bij christenen is in de kerk, weliswaar, de geritualiseerde vorm, waarin de gezamenlijk maaltijd een hoogtepunt is. Als herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus deelt men brood en wijn. Met Kerstmis en Pasen besteed men extra aandacht aan het eten thuis. Bron: ‘Wat mensen beweegt’ deel 3, Gooi en Sticht, Baarn 1987 Tekst Marlies Heijbers. Foto’s: Internet

Andijviebloem

19


Thuis in alle merken

Hein van Ottele


Je rijdt erlangs zonder het te zien: Garage van Ottele. Het bevindt zich namelijk achter het tankstation aan de Molenweg. Er wonen mensen vlak bij die niet eens weten dat er een garagebedrijf zit. Desondanks weten klanten het toch te vinden, en dat al bijna vijftig jaar. Binnenkort is het dus tijd voor een feestje. In 1967 werd het bedrijf opgericht door de vader van de huidige eigenaar, Jan van Ottele. Zoon Hein nam het bedrijf over in 1991, na eerst in de zaak te hebben gewerkt als meewerkend voorman. Interesse in auto’s had hij altijd al. Hij studeerde niet voor niets Autotechniek aan de HTS. Bovendien kleefde er een groot voordeel aan de overname: Hein hoefde daarom niet in dienst. Nu sleutelt Hein van Ottele niet meer aan auto’s, ook niet voor de lol. ‘Als er iets aan onze auto moet gebeuren doen ze dat hier, in de garage.’ Hein onderhoudt onder andere het contact met de klanten, schrijft de offertes en begeleidt de stagiaires, twee BBL-ers. (Beroeps Begeleidende Leerweg, NvD) Deze zijn Neij West - oktober 2016

al lang geen onervaren broekies meer maar werken beiden al ongeveer anderhalf jaar in de garage. Hun opleiding niveau drie hebben ze afgesloten; nu gaan ze door in de niveau vier opleiding voor diagnostisch specialist. Verder werken er drie monteurs, waaronder twee die er al ruim twintig jaar werken en één die zestien dienstjaren heeft volgemaakt. ‘De klanten stellen het op prijs om geholpen te worden door vaste gezichten.’ Heins vrouw Suzanne werkt op kantoor. ‘Ik doe alles wat niet technisch is,’ lacht ze. Ze werkt er nu 18 jaar, sinds de geboorte van hun eerste kind. Dat Garage van Ottele een heus familiebedrijf is blijkt ook uit het feit dat twee opa’s, de vaders van Hein en Suzanne, handen spandiensten verrichten, zoals het het halen van onderdelen en het halen en brengen van klanten. De meeste van die klanten komen uit de wijk zelf. En dat vinden Hein en Suzanne prima. Ze zijn niet op zoek naar een grotere klantenkring, of uitbreiding van het bedrijf. Ze willen het gewoon nog een hele tijd op dezelfde

manier volhouden. ‘Het gaat prima zo,’ zegt Suzanne. Op de vraag wat hij het leukste vindt in zijn werk antwoordt Hein: ‘Het zelfstandige bestaan. Het is hard werken, maar je hebt het wel allemaal in eigen hand.’ Ook leuk is de diversiteit. Garagebedrijf Van Ottele is niet aan één merk gebonden, maar voert onderhoud, reparatie en keuringen uit aan alle merken auto’s, busjes en zelfs campers, van alle leeftijden, zolang de auto niet zwaarder is dan 3500 kilo. ‘De monteurs vinden het altijd geweldig om aan een camper te werken,’ zegt Hein. ‘Maar gelukkig vormen die niet de hoofdmoot. Het zou een veel te grote lichamelijke belasting zijn.’ Gemiddeld kent het bedrijf zo’n 13 doorlopen per dag, en de diversiteit kenmerkt zich in het rijtje auto’s dat nu buiten staat: Het zijn er tien en er zijn zeven merken vertegenwoordigd. De eigenaars van deze auto’s kunnen terug naar huis met de bus, een vervangende auto óf een leenfiets. En ze kunnen natuurlijk ook terug worden gebracht door één van de opa’s. Tekst: Niel van Daal. Foto’s: Dave van Brenk

21


Bouwdorp Hees – O Het zevende Bouwdorp Hees had als thema ‘Olympische Spelen’. Op zondag 21 augustus konden de kinderen de weekkaart ophalen tijdens de feestelijke opening van het bouwdorp in het Kometenpark in Heseveld. Die middag werden de burgemeester en de postbode benoemd. Als belangrijkste persoon in het Olympisch dorp mocht de burgemeester ’s ochtends steeds de vlag hijsen en aan het einde van de dag weer strijken. De postbode zorgde ervoor dat iedereen post kon ontvangen in zijn of haar hut. Ondanks de regen was het zondagmiddag een sportieve middag. Een Olympische atleet opende het bouwdorp, er was een voetbalwedstrijd en een judoclinic van Tomoda. De kinderen hebben zich prima vermaakt. Van maandag 22 tot en met donderdag 25 augustus bouwden ze een Olympisch dorp. De kinderen van 4 en 5 jaar oud kregen hun eigen terrein. Er kon de hele week ook geknutseld worden in de grote tent. Maandag was het weliswaar donker weer, maar het regende gelukkig niet. De rest van de week scheen de zon volop en werd het meer dan 30 graden. Dinsdag en woensdag stonden in het teken van sportieve activiteiten en kon iedereen zich uitleven op verschillende Olympische onderdelen. Gelukkig was er op donderdag een waterbaan, want het was wel ontzettend heet. Verder kon iedereen zijn hut nog verfraaien voordat een deskundige jury de hutten ging beoordelen. Donderdagavond was er in de grote tent een afsluitende avond met de prijsuitreiking en huldiging van de winnaars. Degene met de mooiste en origineelste hutten kregen een prijs. De afbeeldingen en de informatie voor deze tekst zijn ontleend aan onderstaande bronnen: Bouwdorp Hees (website) http://www.bouwdorphees.nl/ Facebookpagina https://www.facebook.com/pages/BouwdorpHees/388135994535124 Tekst: Harry Wagenvoort

22

Neij West - oktober 2016


Olympische Spelen!!!

Neij West - oktober 2016

23


Het is één van de pronkstukken van Neerbosch-Oost: het witte kerkje aan de Dorpsstraat, een rijksmonument. Het kerkje is in de veertiende eeuw gebouwd. De toren kwam later: in 1438. In 1456 werd het kerkje vernieuwd en in 1591 (reformatie) namen de protestanten het over van de katholieken. Tot eind jaren zeventig werden er nog regelmatig diensten in gehouden. Nu huisvest het kerkje het bedrijf Because, dat zich richt op personeels- en salarisadministratie en op Human Resource Management. Daarvoor werd het kerkje gebruikt als toonzaal van de kazuifels van Stadelmaier. Ton Brouwers kocht het kerkje in 2013. Op dat moment was hij nog partner bij Because, en dit bedrijf zocht een nieuwe woonruimte. Inmiddels is hij geen partner meer, maar blijft het bedrijf huurder van het kerkje. Meteen na de aanschaf werd besloten om in twee fasen het kerkje te restaureren. In de eerste fase werd het interieur gerestaureerd en in de tweede fase de buitenzijde. Uitgangspunt was om zoveel als mogelijk de oude stijl van het kerkje te herstellen. Zo werden o.a. de radiatoren weggehaald en vervangen door vloerverwarming. Het pleisterwerk werd gerestaureerd en geschilderd. De estrikken vloer werd opnieuw gelegd en kapotte estrikken werden vervangen door vergelijkbare exemplaren, bij elkaar gezocht via internet en de Monumentenwacht. Op de plek waar ooit het altaar stond werd een ontvangstruimte gecreëerd. Een saignant detail is dat een aantal oude estrikken uit de Stevenskerk komen en zijn geschonken aan dit kerkje. Ton Brouwers: ‘Helemaal in het begin was er geen vloer. Het was een boerenkerk en de boeren stonden met hun klompen in het zand.’ Tijdens genoemde restauratiewerkzaamheden werden overigens heel wat bijzondere zaken opgegraven. Zo kwam er een altaarsteen naar boven. Deze paste echter niet en bleek dus niet van de kerk te zijn. Verder kwamen er stukjes gewelf en lichaamsresten tevoorschijn. Tot 1830 werden er mensen in de kerk begraven, maar daarna mocht dit van Napoleon niet meer en ontstond het kerkhof. Al deze artefacten werden meegenomen door de Rijksdienst van Archeologie. En wat de altaarsteen betreft: de

Een oude kerk in een nieuwe jas 24

Neij West - oktober 2016


oorspronkelijke steen werd zorgvuldig meegenomen door het voormalig kerkbestuur en is weer teruggegeven bij de heropening van het kerkje een paar jaar geleden. Hij pronkt nu naast de ingang. En de oude grafkelder bevindt zich in de ontvangstruimte. Niets werd zomaar weggegooid. De oude herenbank die in de kerk heeft gestaan, staat nu in het depot van de Monumentenwacht, een instelling die het kerkje ieder jaar komt keuren en erop toeziet dat het een waardig monument blijft. Tom Brouwers heeft ook een goede relatie met de stichting In Paradisium, die het oude kerkhof wil onderhouden. Deze eerste restauratie duurde vijf maanden. Daarna konden de medewerkers hun intrek in het kerkje nemen. Maar hun geduld werd beloond met een fraaie en inspirerende werk-

Neij West - oktober 2016

omgeving. Niet iedereen kan immers zeggen dat hij of zij werkt op grond, die ooit gewijd was. De restauratie van de buitenkant duurde minder lang: tweeënhalve maand. Deze vond afgelopen zomer plaats. De buitenzijde werd geschilderd, goten en regenpijpen vervangen en hier en daar een antiek ruitje.. Natuurlijk moesten beide restauraties goed worden voorbereid in overleg met Monumentenzorg. Aannemer Cuppens heeft beide restauraties uitgevoerd; volgens Ton Brouwers echt een bedrijf met hart voor het werk, iets wat belangrijk is bij een dergelijk monument. Let op: Ton Brouwers was verantwoordelijk voor de restauratie van het kerkje. De toren is ook opgeknapt, maar dat is betaald door de eigenaar: de gemeente Nijmegen. Ton Brouwers is wel in onderhandeling met de gemeente, want zeg nou zelf: wat is een kerk zonder toren?

In het Witte Kerkje zijn mensen begraven, baby’s gedoopt en huwelijken gesloten. Nu wordt er gewerkt achter toetsenborden. Maar onlangs was er nog een huwelijk te vieren. Op 11 september is de dochter van Ton Brouwers getrouwd in deze kerk. En de hele dag waren belangstellenden welkom; het was tenslotte Open Monumentendag. En aangezien de extra bezoekers vooral in de ochtend langskwamen kon het stel in de middag in alle rust elkaar eeuwige trouw beloven. Maar voor eenieder die hier ideeën van krijgt: dit was eenmalig. Ton Brouwers heeft (vooralsnog) geen plannen om het kerkje te verhuren als trouwlocatie. Tekst: Niel van Daal Foto’s: Dave van Brenk, Ton Brouwers

25


Jan van de sigarenwinkel

Op 29 juni jongstleden waren we (Theo,

Maartje, Maike en Anouk) op bezoek bij Jan Roelof van Offeren. Hij heeft ons verteld over zijn winkel en over zijn leven in de wijk. Meneer woont in een mooi appartement en hier werden we warm ontvangen. Er werd ons iets te drinken aangeboden en we hadden een gezellige middag! Jan is geboren in de stad Nijmegen, maar woont al heel lang in Hees. Vroeger hoorde Hees nog niet bij Nijmegen, dit was een apart dorp. Hij is opgegroeid in een landelijke omgeving, er waren nog geen straten zoals nu, alleen maar zandwegen. De Molenweg was bijvoorbeeld een zandpad. In de hele omgeving waren alleen boerderijen te vinden. Jan vond het heel erg leuk om in Hees op te groeien. Hij vertelde dat alle dorpen rond de stad Nijmegen nu bij Nijmegen horen. Jan kent veel mensen in Hees, en heeft de verandering meegemaakt van hoe Hees vroeger was en hoe het er nu uitziet. Jan verhuisde van de stad naar de Wolfkuilseweg en nu woont hij op de Dikkeboomweg. Van 1970 tot 2009 was hij het gezicht van de sigarenwinkel in de wijk. De winkel heeft hij uit vrije wil overgenomen van zijn vader.

26

Nadat ze met de familie naar Hees waren verhuisd door de oorlog, mochten de mensen in Hees kleine winkels beginnen. Dit heeft de vader van Jan in 1933 gedaan. Zijn eerste winkel heeft gezeten op de Wolfkuilseweg. Later zijn er nog drie winkels bij gekomen. Een in de stad, een in Hatert en een in de Biezenstraat. Doordat in de loop van de tijd de regels veranderden en er grote supermarkten kwamen die alles mochten gaan verkopen, hadden de kleine winkels steeds minder kans om dingen te verkopen. Alle sigarenwinkels die Jan heeft gehad, bestaan nu niet meer. In een sigarenwinkel werd van alles verkocht, zoals allerlei soorten tabak, sigaretten, sigaren, snuiftabak, aanstekers, tijdschriften, lotto, toto en VVVbonnen. De VVV-bonnen waren in de wijk alleen te koop bij de sigarenwinkel. De specialiteit van Jan is sigaren en pijptabak. Hij vertelde ons dat het vroeger nodig was om een vakdiploma te halen, in de huidige tijd is dit niet meer nodig en mag iedereen zomaar tabak verkopen. Leuk om te weten is dat er vroeger veel kloosters waren en dus ook veel priesters en dominees, en dat zij altijd pijp rookten. Dat waren vroeger goede klanten. Nu zou je het je niet

meer voor kunnen stellen, maar vroeger heeft Jan lesgegeven op scholen over op welke manier je een pijp moet roken. Jan heeft in de tijd dat hij de sigarenwinkel had ook een eigen merk gemaakt, en hij zat in het landelijk bestuur. Hier heeft hij vergaderd met andere winkeleigenaars over de toekomst van de tabakswinkels. Hiervoor is hij ook naar andere landen geweest en heeft zo veel mensen ontmoet en veel van de wereld gezien. De winkel was vroeger ook een plek waar mensen bleven hangen. In de winkel hoorde je van alles, er werd hier veel besproken. Het was de verzamelplaats in de wijk. Jan was hierdoor altijd op de hoogte van wat er in de wijk gebeurde, maar dit is tegenwoordig wel anders. Het is nu veel onpersoonlijker geworden, doordat de winkels groter worden. Op dit moment geniet meneer van zijn leven. Hij heeft geen spijt dat hij is gestopt met de winkel. Hij leest, doet zijn huishouden, sport, biljart, zoekt zijn vriendin op en loopt dit jaar zijn twintigste vierdaagse. Heel erg bedankt voor het interview, we hebben genoten van al je verhalen! Tekst en foto: de WijKring Neij West - oktober 2016


Oplossing puzzel Neij West nr. 3 a. dat het een aard heeft b. op de eerste april verloor alva zijn bril c. aken en keulen zijn niet op een dag gebouwd d. door de bomen het bos niet meer zien e. as is verbrande turf f. nieuwe bezems vegen schoon g. de bokkepruik ophebben h. altijd op het zelfde aambeeld hameren i. op apegapen liggen j. abraham gezien hebben k. een boekje over iemand opendoen l. er is altijd baas boven baas m. zonder beschuit scheep gaan n. moeten bloeden voor iets o. zonder aanziens des persoons p. zonder blikken of blozen q. het over de balk gooien r. ergens bekaaid afkomen s. het bijltje er bij neer leggen t. een ongelikte beer

De oplossing: Sint Maartensvlotbrug Bert Delmaar feliciteert winnaar Kyra de Grauw en overhandigt de kadobon, aangeboden door dierenspeciaalzaak ‘t Honk De gelukkige winnaar van het staatslot XL is Kyra de Grauw.

Neij West Fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie / kinderfysiotherapie / geriatrie fysiotherapie / bekkenbodemtherapie / fysiotherapie aan huis / Behandeling bij COPD, Claudicatio, Parkinson

Naast fysiotherapie kunt u binnen onze praktijk ook

Fysiotherapie Danielsplein viert eerste lustrum!

5 jaar!

terecht voor medisch fitness. Hierbij kunt u fitnessen

Voor meer informatie kunt u ons bellen, mailen, of de praktijk bezoeken.

Neij West - oktober 2016

• artikelen • advertenties!

Nieuw op neijwest.nl

Lees het blad on-line of download het blad platform.neijwest.nl wijkmagazine --> Edities

van onze fysiotherapeuten.

maand!

Zelf up-loaden van:

Platform Nieuw-West

onder begeleiding van één

Al vanaf €35,- per

www.neijwest.nl

Fysiotherapie Danielsplein / Danielsplein 3b / 6543 NA Nijmegen / 024-3030022 administratie@fysiodanielsplein.nl / www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl

www.facebook.com/NeijWest

27


Een halve eeuw Neerbosch –Oost en de toekomst

Genoeg stof om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst, over wensen en behoeften, maar ook over ontwikkelingen en kansen want die zijn er volop. Over de toekomst gesproken. Op Viva Symfonica dit jaar heeft iedereen de volgende toekomst slogans kunnen lezen:

Een kleine opsomming: • dicht bij nieuwe Goffertstation en kantorencomplexen • nieuwbouw van de Brede School en een facelift voor het wijkcentrum • herontwikkeling van de Fanfarestraat • groot onderhoud van een aantal complexen door corporatie Talis • woon- en zorgvoorzieningen die veranderingen kan opvangen • kanaal bij de wijk betrekken: impuls voor ’t Boerke met een terras en moestuin • generatie jongeren die verantwoordelijkheid wil en kan nemen

SAMENLEVEN DOE JE MET ELKAAR

Een nieuwe kans: de wijkverkenning Vanuit bewoners, de corporaties en de gemeente is er behoefte om over de langere termijn na te denken. Gemeente en corporaties hebben het bureau Humap gevraagd om gedurende een half jaar (februari-juli 2016) verhalen op te halen bij de bewoners uit de wijk. Dit project is geen geïsoleerd initiatief. De uitkomsten van een lange termijn wijkverkenning zullen verbonden worden aan andere lopende trajecten. De scenario’s worden vertaald in gezamenlijke plannen en acties van de diverse initiatiefnemers. Dat is de ambitie.

Vorig jaar op 12 en 13 september 2015 is tijdens Viva Symfonica het jubileumjaar van Neerbosch-Oost gevierd. Een weekend van feest, maar ook een moment om terug te kijken naar de afgelopen 50 jaar. Tijd om na te denken over de wijk en over de bewoners van de toekomst.

DE WIJK IS VAN DE MENSEN

In de afgelopen maanden zijn er meer dan 100 gesprekken gevoerd met bewoners. Ie-

dereen heeft de vraag beantwoord: Hoe ziet Neerbosch eruit als kinderen uit groep 3 straks 24 jaar zijn? We hebben ‘nieuwe doorkijkjes’ gevonden en er zijn gesprekken gevoerd met bewoners en groepen van bewoners (b.v. de volksdansgroep, huurders commissies, verenigingen, ouder- en kindcentrum etc). Daarnaast is dezelfde vraag gesteld aan de corporaties, scholen, gemeenten, politie, welzijn en opbouwwerk etc). Al die verhalen zijn gefilmd en beschreven. Samen met bewoners en instanties hebben we naar de resultaten gekeken. Uit deze verhalen zijn de gewenste leefpatronen en thema’s gehaald. Dit hebben we gedaan met mensen uit de wijk (o.a. Marijke Swinkels, Piet Ziere, Sven van Raaij, Ivo Rutten). Zij zijn intensief betrokken geweest bij het maken van de video’s. Mensen willen leven in een harmonieuze wijk. Vreedzaam samenleven, iets voor elkaar over hebben en met elkaar zorgen dat het beter gaat. Niet naast elkaar maar met elkaar leven in de wijk. Er zijn optimistische geluiden over een toekomst waarbij taal- en cultuurverschillen worden overbrugt omdat de kinderen van nu met elkaar spelen, leren en niet naar de verschillen kijken maar de overeenkomsten zien. Een grote groep bewoners in Neerbosch wil erg graag vorm geven aan dat nieuwe ‘samenleven’, maar weet niet hoe ze de aansluiting kunnen maken?

EEN TOEKOMST MET MINDER CULTUURVERSCHILLEN DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST KANSEN MOET JE PAKKEN GEBRUIK ALLE TALENTEN UIT DE WIJK

Neerbosch-Oost heeft zo ongelofelijk veel kwaliteiten die nog te weinig bekend zijn. Iedereen die er woont of komt ziet een groene wijk met veel water, dicht bij het kanaal, dicht bij grote toegangswegen en een gemêleerde de bevolking. Neerbosch heeft een rijke geschiedenis die nog erg tastbaar is. Een 50 jaar jonge wijk met veel verhalen. De laatste leefbarometer laat ook zien dat Neerbosch-Oost nog steeds een kwetsbare wijk is. Er is een positieve tendens waar te nemen, vooral op gebied van onderwijs en zorg. Er zijn genoeg kansen en sommige zijn al verzilverd. 28

Neij West - oktober 2016


Hoe zou je dit kunnen overbruggen en hoe zou je kunnen bouwen aan een harmonieuze wijk:

• • • •

• •

• •

Vergroot de bereikbaarheid van de activiteiten. Vooral voor mensen met een lage opleiding / laag inkomen. Zorgen dat mensen met hun hulpvraag terecht kunnen en maak het laagdrempelig. De school is een belangrijk middelpunt in de wijk. Het fungeert als een wijkcentrum voor jonge ouders. Het winkelcentrum is ook een ontmoetingsplek. Het winkelcentrum is een ontmoetingsplek voor iedereen maar misschien met name voor ouderen. Kijk naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een lokale wijkeconomie (b.v. Indische buurt in Amsterdam / ‘makkies’). De jeugd is de basis. Er wordt veel georganiseerd voor de kinderen in de wijk. Uitdaging is om ze meer te betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. Niet VOOR kinderen maar MET kinderen. Zorgen voor een veilige wijk. Kinderen moeten veilig in de wijk kunnen spelen. Behoefte aan een groene wijk. Er is behoefte aan groen in de wijk. Een natuurlijk omgeving. Tuinieren in de wijk en volkstuinen. Creëer ontmoetingsmomenten (b.v. een maandelijks Eat2Meet) Ontwikkelen van vaardigheden. Organiseren van taalcursussen, computervaardigheden en het organiseren van zelfredzaamheid.

Mensen noemen ook de onzekerheden die meespelen als ze naar de toekomst kijken. De financiële onzekerheid bij bewoners over hun eigen economische situatie. De komst van (meer) asielzoekers, toenemende eenzaamheid, overlast van bewoners met psychische en lichamelijke beperkingen (inclusie) en het feit dat bewoners noodgedwongen in de wijk blijven wonen. Daarnaast zijn er verschillende groepen in de wijk met diverse culturele achtergronden en een eigen identiteit. Grofweg zijn er 3 stappen in de aanpak. • • •

Verhalen over Neerbosch van bewoners en betrokkenen Bij elkaar halen van de verhalen in leefpatronen en thema’s Schetsen van toekomstbeelden Neerbosch (toekomst lab)

Tekst en foto’s: Philip Helder van Humap Neij West - oktober 2016

Bankieren in Stof om het lijf Jaren geleden zette ik mijn voeten op de Nederlandse grond. Mijn sokken vulden de gaten in mijn schoenen, waardoor mijn voeten het natte polderland voelden. Mijn jas, waarop de stof van de lange route lag, was niet meer tegen de najaarskou bestand. ‘Jij komt morgenochtend één uur voor de opening. We zullen je aankleden’, zei een oudere dame uit het Groningse Musselkanaal, die haar voldoening vond in het helpen van hulpbehoevenden, zoals ik toen. De volgende dag had ik alles: leren jas, muts, schoenen en handschoenen… Haar hartelijkheid heeft mijn koudwatervrees uit de wereld geholpen. Nu kon ik uren buiten lopen om dit nieuwe land te leren kennen. Toen men mij een aantal jaren geleden vroeg of ik betroken wilde zijn bij het initiatief voor een Kledingbank in Nijmegen en omgeving, moest ik aan de warmte denken die ik toen van die Groningse mevrouw had ontvangen. De Kledingbank kleedt sinds een kleine vijf jaar duizenden volwassenen en kinderen. Het zijn mensen die het jachtige tempo van de hebzucht niet kunnen bijbenen. Mensen die je in de cijfers van planbureaus en grote beloftes van de algemene politieke beschouwingen tegenkomt. Je schrikt als je leest dat 12 procent van de kinderen in ons land in armoede leeft. De tientallen vrijwilligers van de Kledingbank richten zich op de schrijnende armoe-

de die achter de gevels verscholen is. Ze zijn bankiers in warmte en geluk. Ze helpen de welgestelden om hun klerenkasten te delen. Het is hartverwarmend wanneer ik mensen die het goed hebben zich zo voor anderen zie inzetten. Ik denk vaak aan het gedicht Stof om het lijf dat de toenmalige stadsdichter Marijke Hanegraaf voor de opening van Kledingbank schreef: Stof om het lijf Door het optrekkend verkeer weeft zich het kleine geluid van een deur die opengaat: je stapt uit de stad een ruimte in waar vezels rusten in broeken en jurken laat je ogen over de rekken scheren. Het schone en hele hangt klaar. Je spiegelt je aan een jasje, staat het schuchter of fris, sluit het aan in de taille vindt jezelf met een kleurige sjaal om van binnen een kind dat behoedzaam de vingertoppen strijkt langs de hoop. Iemand zocht voor jou naar wat goed was. Mocht nu een mens als een zus je zien en zeggen: het is linnen, katoen, het past je. Al durf je het soms nauwelijks te weten je bent een ik en meer dan stof om het lijf. Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

29


25-jarig jubileum

Buurtfestival Hoog Heseveld De buurt Hoog-Heseveld vierde op zaterdag 10 september een groots buurtfestival. Willie Houben is een van de zes organisatoren uit de buurt. Willie vertelt graag over de geschiedenis, het waarom van het buurtfeest en de festiviteiten: ‘Sinds een aantal jaren organiseren we jaarlijks een buurtfeest. Vroeger was het om het jaar. En dit jaar voor de 25e keer. Of dit helemaal waar is, is nog maar de vraag. De meningen verschillen hierover. De Engelenstraat is ooit begonnen. De van Batenborchstraat organiseerde zelf een straatfeest met bbq (barbeque). We hebben ook wel eens feest gehad op het pleintje bij de garageboxen. We hebben foto’s uit 1993, een buurtfeest in het parkje. Dat was niet de eerste keer. Maar waarschijnlijk wél de eerste keer met volleybaltoernooi. Daarom komen we dit jaar uit op 25 jaar. Voor dit 25-jarig jubileum hebben we een speciaal programma (buurtfestival) opgezet. Met een paar nieuwe activiteiten en een paar ‘gouwe ouwe’, oftewel klassiekers die het altijd goed doen. Elkaar beter leren kennen We vinden het belangrijk dat onze buurt een prettige buurt is en blijft. Dat de mensen elkaar kennen. Op ons buurtfeest brengen we mensen samen en dan is de kans groter dat je elkaar (beter) leert kennen. De woonomgeving wordt prettiger en veiliger en daar wordt iedereen blij van. Het draagt tevens bij aan buurtparticipatie. Onze stichting heet niet voor niets ‘Stichting Bevordering Buurtparticipatie Hoog Heseveld’. Wij willen een prettige leefomgeving voor iedereen, voor jong en oud. Wij willen dat de mensen bij ons in de wijk elkaar kennen en waar mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Daar horen onze kinderen natuurlijk ook bij. Zij zullen het heugen dat ze ooit hier gewoond hebben en dat er buurtfeesten met verschillende activiteiten werden georganiseerd. En dat er tot ’s avond laat werd gedanst in het park.

ners er ook plezier aan beleven. Zowel jong als oud. Er is altijd voor iedereen wat te beleven.’ Iedereen helpt Bij de organisatie van het buurtfeest staan we nooit alleen. We kunnen ieder jaar rekenen op de steun van een groot aantal buurtbewoners, van de opbouw van het terrein, tot het afbreken ’s avonds en opruimen van het parkje op zondag ochtend. En bij alle activiteiten daar tussen in. Dat zoveel mensen altijd bereid zijn om te helpen zegt ook iets over de waarde die men hecht aan het feest. Dit jaar hadden we voor het eerst ook een aantal ondernemers uit de wijk die het festival financieel hebben gesponsord. Mede daarom hebben we ook wat extra activiteiten kunnen doen.

Gezamenlijke lunch Het festival werd geopend met een gezamenlijke lunch waar ruim 130 personen bij aanschoven. Na een mooie toespraak door onze buurtburgemeester die benadrukte dat een buurt wordt gevormd door de mensen die er wonen en hoe deze met elkaar omgaan, heb-

ben we getoast op het jubileum en werd het festival geopend. Traditiegetrouw met een volleybaltoernooi waar de wisselbeker verdedigd moest worden door de van Batenborchstraat. Helaas raakten ze de titel kwijt aan de (bijna) altijd sterkere Engelenstraat. Omdat er steeds meer jong volleybaltalent in de wijk blijkt te zijn, is dit jaar voor de jeugd een volleybal clinic georganiseerd waar de jongeren even hun skills konden bijschaven. Omdat de ouderen doorgaans zó fanatiek zijn, kunnen deze jonge deelnemers helaas niet meedoen met het volwassenentoernooi. Daarom is voor hen op de Hatertseveldweg een levend tafelvoetbalspel opgezet waar ze zich heerlijk konden uitleven. Circusschool met optreden Voor de hele kleintjes was er vanaf drie uur een circusschool die onze kinderen leerde jongleren, koorddansen, diabolo en nog zo meer. Rond zessen werd dit afgesloten met een fantastisch optreden en konden ze laten zien wat ze hadden geleerd die dag. De kiosk aan de Graafseweg zet dit feestje ieder jaar bij door ijsjes uit de delen.

Onze buurtburgemeester zei heel terecht: ‘Ik ben trots, ja heel trots op het feit dat we het weer voor elkaar hebben gekregen om met elkaar het festival te organiseren. Wij zijn geen professionele organisatie en dat willen we ook niet zijn. Maar we doen het ieder jaar weer met veel plezier. En we hopen dat de buurtbewo30

Neij West - oktober 2016


Willie Houben

Fotowedstrijd De ouderen konden hun hersenen kraken op de dit jaar wel heel moeilijk fotowedstrijd, ook georganiseerd door een van onze buurtbewoners die traditiegetrouw een fotowedstrijd maakt met een bepaald thema. Verrassend genoeg werd dit jaar de wedstrijd gewonnen door een kind. Wat ook weer niet zó verwonderlijk is aangezien kinderen veel door de straten struinen en veel meer oog hebben voor detail dan de gemiddelde volwassene. Mede dankzij de ruime sponsoring van de buurtondernemers en wat kleine reserves uit de feestcommissiepot, konden we dit jaar zowel de lunch als de bbq gratis aanbieden aan de buurt. Dit leverde onverwacht veel deelnemers op, meer dan 200 in totaal. Ondanks het feit dat we op 180 hadden gerekend, en hierop ook de inkopen hadden gedaan, konden we toch uiteindelijk iedereen laten genieten van de bbq. Door goed te onderhandelen bij de leveranciers heeft deze bbq ons niet meer dan € 2,50 per persoon gekost.

Neij West - oktober 2016

Tot vroeg in de ochtend Het weer was ons natuurlijk ook zeer goed gezind. Tot laat in de avond was het zeer aangenaam buiten en hadden we totaal niet in de gaten dat het al kwart na een was, toen nog ruim 50 mensen gezellig in het park waren. Onze buurt-DJ had heel goed z’n best gedaan en de dansvloer was dan ook de hele avond gevuld. Uiteindelijk hadden we om half drie opgeruimd, stonden tafels en stoelen weer in de container, waren partytenten afgebroken en was de feestverlichting weer uit de bomen en het parkje netjes aan kant. Het was een fantastisch jubileum en we hopen dat de hele buurt ervan heeft genoten. Wij als organisatie zeker wel. Wij hebben een fantastische buurt, waar nieuwe bewoners warm welkom wordt geheten en waar ouderen niet over het hoofd worden gezien. Wij zijn er trots op.’ Tekst: Willie Houben Foto’s: Kees Selten

31


Klimbomen voor de boo Toen mijn dochter vertelde dat ze veel in de klimboom vertoefde op het schoolplein, bedacht ik me wat daarover eigenlijk te vinden is; wat zijn geschikte boomsoorten voor klimbomen, zijn er ook veiligheidseisen voor deze bomen opgesteld en wanneer spreek je eigenlijk van een klimboom? Behalve dat kinderen graag in bomen klimmen, heeft een klein vogeltje zijn naam te danken aan deze bezigheid: de boomkruiper. Hoog, hoger, hoogst Wie heeft er vroeger nou niet in een boom geklommen? Kijken hoe hoog je kon komen en of je tot het uiterste van een tak kunt schuiven. En dan natuurlijk op de grond springen of eerst even heen en weer bungelen aan een tak. Klimbomen zijn zeer spannende uitdagingen! In een artikel uit Groen (2008), gaan de auteurs Paul Janssen e.a. in op het belang van het in bomen klimmen voor de ontwikkeling van kinderen. Ze geven aan dat kinderen bepaalde vaardigheden verwerven door het klimmen in bomen. Niet alleen fysieke vaardigheden, zoals aandachtig en veelzijdig bewegen, maar ook durf, doorzettingsvermogen, voorzichtigheid en inschatten wat je beter wel of beter niet kunt doen, en ontdekken dat dalen veel moeilijker is dan omhoog gaan. De sociale vaardigheden zitten erin dat kinderen op elkaar letten en aanwijzingen geven, bijvoorbeeld voor het afdalen, en waarschuwingen geven. De beste klimbomen hebben lage takken. De boomkweker noemt dit een veervorm, en een haagbeuk is daar een goed voorbeeld van. Er zijn diverse inheemse, maar ook uitheemse, soorten die geschikt zijn als klimboom. Naast de haagbeuk kun je ook denken aan de hazelaar, vogelkers, magnolia, wilg, zomereik, es en de grove den. Dit zijn vaak wat ‘ taaie’ bomen met voldoende geschikt hout. Belangrijk bij deze klimbomen is vooral dat ze voldoende licht hebben, want anders groeien hun takken alsnog de hoogte in en valt er steeds minder te klimmen. Naast voldoende klimmogelijkheden hebben, moet een klimboom natuurlijk ook wel veilig zijn. De zogenaamde ‘valondergrond’ kan daarbij van belang zijn, zoals zand, gras of houtsnippers die een eventuele val enigszins dempen. Voor natuurlijke klimbomen is daarom regelmatige controle van zowel de boom 32

Neij West - oktober 2016


omkruiper

Neij West - oktober 2016

als de ondergrond nodig. Dit gebeurt door middel van de VTA controles (Visual Tree Assessment): controle van conditie, stabiliteit en breukgevoeligheid. Daarnaast is het ook erg verstandig giftige of ‘pijnlijke’ boomsoorten te mijden, zoals bijvoorbeeld de taxus. Klimbomen behoeven dus wel specifiek ‘klimbomenbeheer’; regelmatige controle, val-dempende ondergrond, lage vertakkingen en ruimte rondom. Omdat tegenwoordig het snoeien van beplantingen steeds meer een industriële activiteit wordt, is het belangrijk dat opleidingen meer aandacht besteden aan de mogelijkheid om her en der, in bosjes, parken en speelplaatsen, klimbomen te creëren.

vind je deze bezige boomkruipers dan? Eigenlijk overal waar bomen zijn: bossen, parken en tuinen. De boomkruiper stelt geen hoge eisen aan een broedplaats. Hij maakt nesten achter loszittende boombast, in oude nestkastjes of speciale boomkruipernestkasten, tussen klimopbegroeiing op bomen, muren of schuttingen, en op tal van andere plekken. Deze nesten worden gebouwd van takjes, grashalmen, mos, haren en veertjes. Vervolgens leggen ze eitjes tussen april en juni. Meestal zijn dit twee legsels van 5-7 eieren. Dit zijn witte, rood gespikkelde eieren. En ze broeden hier 17-18 dagen op. Uitgevlogen jongen worden nog zo’n 1 tot 3 weken gevoerd door de ouders.

Vliegen of klimmen? Boomkruipers (Certhia brachydactyla) zijn erg onopvallende, kleine (12-14 cm grote) bruine vogeltjes met een witte buik. Je moet goed opletten om er eentje te kunnen zien. De snavel is pincetvormig en zeer geschikt om insecten en spinnen tussen schors en bast vandaan te halen. De boomkruiper klimt altijd omhoog langs de boomstam. En hierin verschilt hij van de boomklever (Sitta europaea), waarmee hij vaak verward wordt. De boomklever gaat namelijk ook naar beneden op de boomstam en is daarnaast blauwgrijs van kleur. De boomkruiper klimt veelal spiraalsgewijs omhoog, waarbij hij, net als spechten, op zijn staart leunt. Dit omhoog klimmen – en onderwijl naar voedsel zoeken tussen de bast – lijkt wel een beetje op hoe een muisje tegen een boom opklimt. Wanneer hij op enige hoogte is aangekomen vliegt hij naar een naburige boom, om daar weer aan de voet met klauteren te beginnen. En waar

Bij strenge winters is de boomkruiper geholpen met wat zaden die het beste onder struiken en bomen worden gestrooid. Voor een voedertafel is hij namelijk te schuw. Een of meerdere bomen in een tuin die niet al te netjes is, helpt de boomkruiper ook. En wanneer het koud is, laten boomkruipers zich van hun meest sociale kant zien. Om warm te blijven zoeken ze elkaar op en slapen ze dicht tegen elkaar zodat er een bolletje van boomkruipers ontstaat. Tot slot, wat hebben kinderen en boomkruipers gemeen? Ze klimmen allebei graag in bomen! Maar het grote verschil is dat kinderen wel – in het begin nog ietwat voorzichtig – naar beneden dalen. En boomkruipers – met dank aan hun naam – niet dalen maar op het hoogste punt gewoon wegvliegen. Tekst: Susan Boonman-Berson Foto’s: Internet

33


Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek om te wonen. Alleen of samen met je partner. Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. Onze appartementen en eengezinswoningen zijn zeer geschikt voor twintigers met een eerste baan of dertigers met een liefde voor de stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis met een tuin? Je vindt het bij Portaal. En kopen doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus je maandlasten ook.

Huis kopen? Dit is hét moment! Scherpe prijzen en lage rente. Ga naar kopenbijportaal.nl

SINTERKLAAS IN CENTRUM NIJMEGEN ZA 12 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS 16 • 19 • 23 • 26 • 27 • 30 NOV EN 3 DEC HET HUIS VAN SINTERKLAAS VAN WELDERENSTRAAT GROTE MARKT MOLENPOORT MARIKENSTRAAT MARIËNBURGKAPEL

SINT’S VERLANGLIJST AMERIGO’S STAL ABSEILEN MET PIET PEPERNOTENBAKKERIJ HUIS VAN SINTERKLAAS

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL HUIS VOOR DE BINNENSTAD

34

Neij West - oktober 2016


Biddend, vierend en ontmoetend in:

AUGUSTIJNS CENTRUM

DE BOSKAPEL

Het Augustijns Centrum de Boskapel Graafseweg 276 Heseveld Tel: (024) 377 69 68

De vieringen van de Boskapelgemeenschap vinden plaats op zondagmorgen om 11.15 uur onder begeleiding van musici en een koor. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Elke woensdagavond is er een meditatieviering van 19.30 – 20.00 uur geïnspireerd door een tekst van Augustinus. U kunt meer informatie vinden op www.boskapel.nl

De Goede HerderKerk Fanfarestraat 57 Neerbosch-Oost Tel: (024) 373 26 46

Het parochiecentrum en de kapel zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt hier terecht met uw vragen of voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. De kapel van de kerk is de hele dag te bereiken via de ingang van Zorgcentrum De Honinghoeve. De vieringen zijn op zaterdagavond om 18.30 uur in de kapel met samenzang. En op zondagmorgen om 10.30 uur in de kerk onder begeleiding van een van de koren. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. U kunt meer informatie vinden op www.goedeherder-nijmegen.nl

Heb. 13:8

De Pinkstergemeente Bethel Tempel Schependomlaan 85 Hees

De voorganger Dhr. Timothy Then is te bereiken op tel: 06 182 585 82 Iedere zondag is in de Petruskerk om 10.30 uur een viering. Elke woensdagavond is er om 20.00 uur een gebedsviering. U kunt meer informatie vinden op

Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGKV) Graafseweg 276 Heseveld Tel: (024) 373 14 34

De diensten vinden plaats in de Boskapel, op zondag om 9.30 uur en om 16.45 uur. U kunt meer informatie vinden op www.cgkv-nijmegen.nl

www.betheltempel.nl

Pinkstergemeente Bethel Pentecostel Temple Shalom Symfoniestraat 204 Neerbosch-Oost

De voorganger, Dhr. M Tubekat, is te bereiken op tel: (024) 844 69 60 De Gemeente komt iedere zondag 10.30 – 12.00 uur samen in het wijkcentrum De Schalmei, voor haar viering.

Moskee El Moslimine Klimopstraat 15 Heseveld Tel: (024) 360 66 17

St. Antonius Abt kerk Dennenstraat 121 Hees Tel: (024) 377 06 31

De pastorie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten die uren kunt u op genoemd nummer inspreken op een antwoordapparaat. Pastoor van Gorp is ook te bereiken op tel: (024) 355 86 65. De Maria-kapel onder de toren is elke dag open van 9.00 uur tot 16.00 uur voor een gebed (intentie) of om een kaarsje op te steken. De vieringen zijn op zaterdagavond om 18.30 uur en op zondagmorgen om 10.00 uur. Het Gemengde koor zingt op de eerste en tweede zondag van de maand. Het Gregoriaans koor zingt op de derde en vierde zondag van de maand. Op de 5e zondag zal afwisselend het gemengd koor of het Gregoriaanse koor zingen. U kunt meer informatie vinden op www.Parochiehees.nl

Jewel Heart Tibetaans-boeddhistisch centrum Hatertseveldweg 284 Heseveld Tel: (024) 322 69 85

Het vrijdagmiddaggebed wordt gehouden in het Arabisch. De gebedstijden zijn afhankelijk van seizoensperioden en daglengtes zoals tijdstippen van zonsondergang en zonsopgang hetgeen ook weer invloed heeft op de overige gebedstijden. U kunt meer informatie over het vrijdagmiddaggebed vinden op Facebook

Voor wie kennis wil maken met meditatie of samen wil mediteren: iedere vrijdag is er in het Jewel Heart centrum in Nijmegen een open meditatieavond van 20.00 – 21.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. We beoefenen aandachtsmeditatie op de adem, loopmeditatie, luistermeditatie of visualisaties. Op deze avond kunt u ‘op adem’ komen en zo uw geest een rustpauze geven. Aan de open meditatie-avonden zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom. U kunt meer informatie vinden op

masjid al Moslimin

www.jewelheart.nl Tekst: Leonie Hendriks

Neij West - oktober 2016

35


Wijkagenda Wijkcentrum Heseweide Daniëlsplein 3 (024) 378 63 14 Openingstijden: Maandag: 13.00 - 17.00 - 18.30 - 23.00 Dinsdag: 13.00 - 17.00 - 18.00 - 23.00 Woensdag: 8.30 - 17.00 - 18.30 - 23.00 Donderdag: 8.30 - 17.00 - 18.30 - 23.00 vrijdag, zaterdag en zondag: gesloten In de vakantieperioden gaan vele activiteiten niet door

Kunst in de vijver

Maandag ‘s ochtends gesloten 13.30 - 16.00 muziekgroep Aloha Lei 18.45 - 19.45 bewegen op muziek 20.00 - 22.00 gospelkoor Dinsdag (‘s ochtends gesloten) 13.30 - 16.30 Bridgegroep Heseweide 18.00 - 22.30 biljartclub Heseweide 19.00 - 20.00 Balans afslanken 20.00 - 22.00 filmclub Het Motief (1e dinsdag v.d maand) 20.30 - 22.30 zangkoor De Heese Stemmen Woensdag 10.00 - 12.00 koersbal, Heseweide 10.00 - 12.00 naaigroep 13.30 - 14.30 sportservice, seniorensport 13.30 - 15.30 taalondersteuning 19.00 - 20.00 Schalmeidjes 19.00 - 22.30 klaverjasvereniging De Marsenclub 19.30 - 21.30 Creatief, 1e en 3e woensdag vd mnd 20.00 - 22.00 Line Dance Donderdag 09.00 - 12.00 sollicitatietraining, Gem. Nijmegen 13.30 - 16.30 Activiteiten en ontmoetingsgroep Heseweide 13.30 - 16.00 Digitaal Ouderen Platform Heseweide (computercursus) 18.45 - 22.15 volksdansgroep Nijmegen 19.00 - 22.00 sjoelclub De Schijfjes Quick 1888 Sporthal-park De Dennen Dennenstraat 25 Badminton, elke maandag van 20.00 - 22.30 uur Bowls, woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur Tennis, openavond elke dinsdag vanaf 19.30 uur Senioren sport en spel, maandag 14.00 - 15.00 en 19.00 - 20.00 uur, woensdag van 15.00 - 16.00 uur, donderdag van 20.30 - 21.30 uur en vrijdag van 14.00 - 15.00 uur. Diverse uren: badminton en hartezorg, sport en spel - zie ook: www. quick1888.nl Senioren vereniging Willem Smit 1e en 3e donderdagmiddag van de maand in wijkcentrum De Schalmei

36

Tobias met de vis In 1964 werd het bronzen beeld Tobias met de vis van beeldend kunstenaar Albert Termote (1887 – 1978) geplaatst in het winkelcentrum ‘de Notenhout’. Helaas werd het beeld vernield. Maar het wijkopbouworgaan zorgde ervoor dat Tobias met de vis na 10 jaar weer werd teruggeplaatst. In 1979 kreeg het beeld een plaats in de vijver om te voorkomen dat het opnieuw zou worden vernield. Gevogelte gebruikt dit beeld ook wel om op te broeden of als uitkijkpost. Wat is de betekenis van dit beeld Het bijbelboek Tobit beschrijft de lotgevallen van Tobit, een joodse vluchteling die met zijn vrouw Anna en zijn zoon Tobias in Assyrië woonde. De oude Tobit was arm, blind en héél eerlijk. Toen zijn vrouw Anna eens thuiskwam met een bokje, gekregen van haar werkgever, dacht Tobit dat ze het dier gestolen had. Hij beval haar het bokje terug te brengen. Toen hij inzag dat hij een fout had gemaakt vond hij zichzelf zo slecht, dat hij God smeekte om hem te laten sterven (hij bleef gewoon leven). Om zijn zoon Tobias te behoeden voor het armoedige leven van een vluchteling stuurde Tobit hem naar een man in de stad Rages, aan wie hij ooit geld had geleend. Als reisgezel vond hij iemand die Azarias heette, maar die eigenlijk een engel was die Raphael heette. Tijdens hun reis nam Tobias een bad in de rivier de Tigris, waar hij werd aangevallen door een grote vis. De engel raadde Tobias aan om de ingewanden van de vis te bewaren. Later lukte het Tobias om met behulp van die ingewanden

een krankzinnig meisje weer beter te maken. Hij trouwde met het meisje, Sarah, en keerde als een rijk man huiswaarts. Thuis wreef hij de ogen van Tobit in met vissengal, waarna de vader ineens weer kon zien. Op dat moment maakte de engel Raphael bekend wie hij was en verdween. Tobit en Tobias vormen het onderwerp van veel schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken. Rembrandt maakte meer dan twintig schilderijen waarop hij momenten uit het verhaal afbeeldde. Wie is Albert Termote? Albert is een geboren Vlaming. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vluchtte Termote naar Engeland en in 1915 trok hij naar Nederland. Termote is vooral bekend door zijn vier levensgrote bronzen ruiterstandbeelden, één hiervan staat in onze stad op het Keizer Karelplein, maar het grootste deel van zijn werken omvat religieuze en kerkelijke beelden. Het Rijksmuseum en het beeldenpark van het Kröller-Müller Museum bezitten werken van Termote. Termote wordt gerekend tot deNieuwe Haagse School. Een van de laatste opmerkingen die Termote maakte: ‘Ik kan haast niet geloven, dat dit allemaal mijn werk is, maar aan de andere kant, weet ik nog precies waar, wanneer en waarom ik de dingen maakte.’ bron : Internet Tekst: Leonie Hendriks Foto’s: Leonie Hendriks en internet Neij West - oktober 2016


Wijkagenda

2,

95 p.m.

LANG: 100, 200, 300 EN 500 cm n niet !!! a k r e p o k d Goe B O U W M A R K T

VAN WERKHOVEN

• GAMMA • PRAXIS • KARWEI

5,07 p/m 4,99 p/m 5,07 p/m

WIJ ZAGEN HET OP MAAT!!!

Oude Graafseweg 96 Nijmegen Tel. (024) 377 42 00 www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

Wijkcentrum De Schalmei Symfoniestraat 204 - (024) 377 24 60 De ontmoeting is alleen overdag geopend voor bezoekers Maandag - ochtend gesloten 10.00 - 11.00 Sport service (in eigen beheer) 12.00 - 15.00 leesgroep beamer 13.00 - 14.00 fietslessen, Stichting Step 12.00 - 15.00 Marokkaanse vrouwengroep 13.00 - 15.30 line dansen 19.30 - 22.30 line dance Fever 19.30 - 21.30 Symfonia, orkest Dinsdag 9.00 - 12.00 ROC computerlessen 10.00 - 12.00 Sport service, werelddansen 13.00 - 15.00 Turkse vrouwengroep 13.00 - 17.00 kaarten 13.00 - 17.00 Solar dans 14.00 - 16.00 creatief 1 x per 2 weken i.d. even week 19.00 - 21.30 Sentaver, tafeltennis 19.30 - 22.00 De Vrolijke Schuivers, sjoelen Woensdag 10.00 - 11.00 sport service, sporten voor ouderen 20.00 - 22.00 musicalgroep Donderdag 9.00 - 12.00 ROC computerlessen 9.15 - 10.15 aerobic voor vrouwen, Tandem 9.30 - 10.30 Yoga 13.00 - 17.00 kaarten avond gesloten Vrijdag (ochtend gesloten) 13.00 - 15.00 Step computerlessen 13.00 - 15.00 studiekring Heseweide 20.00 - 22.00 slagwerkgroep vanaf 13 jaar (in eigen beheer) Zaterdag 10.00 - 13.00 Poolse school Zondag 10.30 - 12.00 Pinkstergemeente Activiteiten commissie de Schalmei - Zie flyers in de wijk! Nijmeegs Welzijn Doven e-mail, info@nijwedo.nl 1e woensdag van de maand Spreekuur voor mensen met een auditief beperking van 10 tot 12 uur. Activiteiten op verschillende tijden

sti Stip Nieuw-West nieuw-west@stipnijmegen.nl

Neij West - oktober 2016

OpMaat, Winkelcentrum Notenhout Symfoniestraat 166 Ma. t/m vr.: 9.30 -12.00 uur Ma. t/m do.: 13.30 -16.00 uur

Hees en Heseveld Wijkcentrum Heseweise (Danielsplein 3) Ma. 13.30 -16.00 uur

Hees en Heseveld Boskapel (Graafseweg 276) Do. 9.30 · 12.00 uur

SWON het seniorennetwerk Maandag 12.00 - 16.00 Swon Salon Dagopvang de Larix Maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 Alle dagen met uitzondering van zaterdag, zondag. Meer info: www.swon.nl of 024-365 01 90

Zonnebloem ontmoetingsmiddagen Woensdagmiddag 9 nov. en 21 dec. van 14.00 tot 16.30 uur in de Schalmei

37


Wijkagenda Kinderboerderij ‘t Boerke Nocturnestraat 201 (024) 377 47 56 Maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.30 Zaterdag en zondag 10.30 - 16.30 Iedere 1e woensdag van de maand een kinderactiviteit - toegang gratis Jongerencentrum The Juke-box Bazuinstraat 1 - Ingang aan de Rapsodiestraat. Tel: (024) 365 01 70 of 06 51 27 26 00 Jongerenwerker: Gökhan Cift Maandag 14.30 - 17.00 tienerinloop 9 - 15jaar Dinsdag 14.30 - 17.00 tienerinloop 9 - 15 jaar Woensdag 14.30 - 17.00 tienerinloop 9 - 15 jaar Donderdag 16:30 - 18:00 meideninloop 9 t/m 13 jaar 18:00 - 20:00 meideninloop 13+ Vrijdag 14.30 - 17.00 tieners 9 t/m 15 jaar Elke 1e donderdag van de maand hebben we ook specifieke activiteiten voor de kinderen van Het Octaaf in The Juke-box, het gaat hierbij om de groepen 7 en 8. We beginnen dan meteen aansluitend op het continurooster van de basisschool, van 14:15 uur tot 15:45 uur

De pauw van ‘t Boerke met haar (laat in het jaar geboren) kuiken

Piramide Jongerencentrum, Daniëlsplein 1 Leiding Tandem: Mustafa Echargui (024) 378 98 94 of 06 – 575 438 04 Maandag 15.00 – 17.00 Inloop 17.00 – 19.00 Huiswerkbegeleiding Futsal Chabbab 19.00 - 21.00 inloop 14+ Dinsdag 16.00 – 18.00 meidenclub 10 - 16 jr Woensdag 13.15 - 14.45 taalondersteuning 14.00 - 16.00 inloop 9 - 14 jaar 19.00 - 21.00 inloop 14 - 18 jaar 19.45 - 21.30 Djouba Djembe (1x per 14 dagen) Donderdag: 15.00 – 17.00 inloop 9 – 14 jaar 18.00 – 20.00 inloop 14 – 18 jaar Vrijdag (training OC Huisman) 16.30 - 17.45 Futsal Chabbab 9 - 12 jaar 17.45 - 18.45 Futsal Chabbab 13 - 16 jaar Futsal Chabbab o.l.v. Said Achouitar: 06 - 1635 7733

38

MELD EEN HELD MELD EEN HELD MELD EEN HELD

Op woensdag 30 november 2016 onderscheidt burgemeester Bruls kinderen die iets bijzonders hebben gedaan met een Nijmeegs Kinderlintje. De kinderen zetten we op deze dag in het zonnetje tijdens een feestelijke bijeenkomst. Maar… dan hebben we wel nominaties nodig! Kent u een 4-12 jarig Nijmeegs kind dat volgens u een lintje verdiend? Nomineer haar/hem dan voor 4 november a.s. via www.nijmegen.nl /kinderlintjes. Wie weet kiest de jury, onder deskundige leiding van Jochem van Gelder, haar of hem uit als held van Nijmegen. En… het spreekt voor zich: strikte geheimhouding alstublieft. Neij West - oktober 2016


er!’ che topp

‘Vegetaris

Rode biet,

een gezondheidsbommetje Rode bieten, ook wel kroten genoemd, zijn donkerrode knollen met een groen blad en een rode nerf. Het zijn planten uit de amarantenfamilie. Al in de zestiende eeuw werden bieten gegeten. Er zijn zowel zomer- als winterbieten verkrijgbaar. De winterbiet, verkrijgbaar vanaf oktober tot april, is een grote, ronde biet zonder loof. De zomerbiet, met loof, is verkrijgbaar vanaf april tot september. Deze bieten zijn kleiner dan winterbieten. Het groene loof kan gebruikt worden om te wokken. Bieten hebben een specifieke smaak. Toch zijn bieten heerlijk bij zowel een winterse maaltijd als een frisse zomerse salade. Een biet kan ook lekker zijn bij een gezonde shake of smoothies. Bovendien bezorgt de biet het drankje een mooie rode kleur door de natuurlijke kleurstof die erin zit. Koken Hele bieten koken kan lang duren. Als u kleine bieten heeft kan het koken 40 minuten duren. Heeft u grote bieten, dan kunt u zeker op een uur rekenen. Voordat u de bieten kookt, moet u de stengel eraf halen en de biet onder de kraan goed schoonborstelen. Ikzelf kook de bietjes in dikke plakken, de kooktijd is dan korter. Na de kook afgieten en onder koud water afkoelen. Hierna kunt u de vellen van de bieten afhalen. Het kookvocht is gezond, dit kunt u gewoon opdrinken.

Voorgerecht: bietensalade met geitenkaas/feta

Nog meer wandelen De huisartsenpraktijk Danielsplein breidt haar wandelactiviteiten uit. Behalve maandag vanaf 11.00 uur kan nu ook iedereen elke donderdag een half uur meelopen.

Ingrediënten voor 4 personen, als voorgerecht: 6 bieten, gekookt en geschild 1 eetlepel extra vergine olijfolie 1 eetlepel balsamicoazijn 1 mespuntje gedroogde oregano snuf zout en versgemalen zwarte peper naar smaak 100 gr geitenkaas, verkruimeld geroosterde pijnboompitten of walnoten sla, bv. rucola, veldsla of jonge sla Bereidingswijze: Snijd de bietjes in blokjes van 1 cm en leg ze in een kom met de olijfolie, azijn, oregano, zout en peper. Roer goed en laat dit een paar uur staan, zodat het goed in kan trekken. Om te serveren, leg op het bord een bedje sla, schep hierop de salade en bestrooi hierover de geitenkaas en de pijnboompitten of walnoten Tips: Je kunt voor het gemak ook gekookte bietjes kopen. Garneren met fijngesneden verse peterselie of munt is ook lekker. En voor wat meer bite kun je ook kikkererwten (uit blik) toevoegen. Je kunt natuurlijk ook je eigen dressing hiervoor gebruiken. Veel plezier en eet smakelijk.

Het ‘Wandelen op donderdag’ start echter om 10.00 uur. Net als op de maandagen verzamelen de deelnemers voor de huisartsenpraktijk op het Danielsplein. Behalve het tijdstip zijn er nog meer verschillen ten opzichte van ‘Wandelen met de huisarts’ op maandag. Wandelen op donderdag staat onder leiding van een leefstijlcoach in opleiding en niet van een huisarts. De route eindigt altijd op de markt waar eventueel fruit gekocht kan worden. In het wijkcentrum Heseweide, waar de koffie en thee klaarstaan, wordt de activiteit afgesloten en mag het fruit genuttigd worden. De sfeervolle ontmoetingsruimte leent zich uitstekend om elkaar beter te leren kennen. Kortom, samen wandelen met een gezonde en gezellige afsluiting. Trek makkelijke schoenen aan en wandel ook elke donderdag een half uurtje in een rustig tempo mee door de wijk. Iedereen is welkom!

Tekst en foto: Het kruidenvrouwtje Tekst en foto: Huisartsenpraktijk Danielsplein Neij West - oktober 2016

39


SJANO Collecteren Dit jaar hebben we weer namens het Oranje Fonds gecollecteerd voor SJANO. Net als vorig jaar gaat de helft van het gecollecteerde geld naar SJANO en het andere deel besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Gelderland.

Nationa

We hebben dit jaar, dankzij jullie, â‚Ź845,23 opgehaald! Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die een financiĂŤle bijdrage heeft geleverd!

Bouwweek Naar de laatste week van de zomervakantie keken we allemaal uit want de bouwweek begon weer! Dit jaar helemaal in het teken van de Middeleeuwen. Zijne majesteit had een boodschap aan alle kinderen. Het kasteel was verwoest. Ridder Bri was er getuigen van en had gezien dat dit door de boze tovenaar was gedaan. Ze besloot hulp te vragen aan de kinderen, om een nieuw kasteel voor de koning en koningin te bouwen. Ineens kwam er een vreemde man uit Oostenrijk het koninkrijk binnen. Hij bood de kinderen een betere plaats aan in Oostenrijk. De kinderen riepen allemaal weg met Fritz. Ze wilden niet mee naar Oostenrijk. Maar toen was ineens de koningin weg, ridder Bri vermoedde dat de boze tovenaar achter haar ontvoering zat. Tot er plots een man uit de toekomst meer wist over wat er was gebeurd. Hij leek samen te werken met de man uit Oostenrijk. Nadat Fritz geprobeerd had de kinderen mee naar Oostenrijk te lokken, kwam Bri er achter dat deze man de boze tovenaar was. Ze hadden een duel nadat Bri gehoord had dat de koningin naar de toekomst was gezapt door het apparaatje van Mr Nobody. Mr Nobody was geschrokken van Fritz en wilde niet meer met ons te maken hebben en vluchtte terug naar de toekomst. Bri overwon en werd de nieuwe Koningin van het koninkrijk. 40

Neij West - oktober 2016


Vaderdag in winkelcentrum ‘De Notenhout’

ale Buitenspeeldag

Op zaterdag 18 juni hebben we geknutseld voor Vaderdag. Altijd weer een moeilijke opgave, want wat kunnen we knutselen voor al die papa’s?! Het antwoord; tennisballen. Niet zo maar een tennisbal! Een tennisbal met een hele grote mond, gemaakt met een stanleymesje, waar wat in gestopt kan worden. Bijvoorbeeld een potlood. Zodat papa’s deze nooit meer kwijt kunnen raken! Daarna werd de tennisbal op een stuk karton geplakt en versierd met wiebeloogjes, oren en plakfiguurtjes. Sommige hadden ook nog een lijfje. Met een mooi papiertje erom heen en een mooi gedicht erbij, een topcadeau voor Papa!

SJANO-activiteiten: • •

Viva Symfonica Ook wij waren aanwezig op deze gezellige zondag! Wat een topdrukte hadden onze schminkers! Overal in het winkelcentrum waren er vlinders, piraten, Elsa’s en spidermans. Daarnaast hebben we met heel veel kinderen instrumenten gemaakt. We hadden een panfluit van rietjes en sambaballen van een verrassingsei en twee plastic lepels. Ook konden de kinderen een beker versieren met allerlei diamanten, glitters en andere plakfiguurtjes. Neij West - oktober 2016

Maandag 31 oktober 2016; Halloween Zaterdag 19 november 2016; Sinterklaasintocht NBO

Houdt de posters, de website, de Neij West, Facebook en de nieuwsbrieven van ‘het Octaaf’ en ‘de Lanteerne’ goed in de gaten! Wil je weten welke activiteiten we nog meer hebben of wil je onze foto’s bekijken? Ga dan naar onze website: www.sjano.nl

Tekst: Karin Kuijpers Foto’s: SJANO

41


Afval Dagelijks hebben we zo ons portie afval. Merendeel is dat afkomstig van de maaltijden die we nuttigen en waar nu eenmaal restjes van overblijven. De meeste mensen gooien die in de kliko de anderen in de groene of in de veel kleinere rode zak. We hebben ook een transparante zak voor ’t plastic en verpakkingsmateriaal en die is zelfs gratis! Ernaast hebben we ook nog de kliko voor t tuinafval en de papierbak .Natuurlijk hebben we ook nog afval dat we naar t stort kunnen brengen aan de Kanaalstraat. Mocht ‘t teveel moeite zijn mag je het ook bij je laten ophalen Een goede zaak dacht ik zo. Zoveel mogelijkheden om van je afval af te komen in onze mooie stad Nijmegen….. Maar helaas zijn er van die hufters die daar niet mee om kunnen gaan?! Daar gewoonweg te beroerd voor zijn om van deze diensten gebruik te maken…. Ze kieperen het op straat of in bermen, plantsoenen en achterommen Die aso’s zorgen ervoor dat ons stedeke op n vuilnisbelt gaat lijken en dat is natuurlijk gedrag waar we heel snel vanaf moeten?! Het veroorzaakt ook een vervelende sfeer in je omgeving, want wie zit er nou te wachten om zulke hersenlozen?Veel verkamerde panden waar veel verschillende huurders niet aanspreekbaar zijn, vervuilen ook nog eens hun tuinen door afval niet op de daarvoor bestemde tijden aan te leveren. Naast de stank en aanblik levert het ook ongedierte zoals ratten en muizen op. Dat is voor onze gezondheid erg bedreigend, daarom mijn signaal! Onze DAR werkt zich een slag in de rondte om dagelijks onze mooie stad te bevrijden van afval en zo meer en dat doet ze met grote ijver en bevlogenheid. maar ze zijn niet opgewassen tegen achterbaksheid en daarom denk ik dat het een goede zaak is dat we hen daarbij een handje gaan helpen! Zij hebben een zgn.Klantcontactcentrum dat u kunt bellen: 024-3716000 De foto’s bij het artikel zijn alleen op straat en in plantsoenen gemaakt ivm. de privacy….anders had ik ons wijkblad kunnen vullen met nog schrijnender materiaal… Tekst en foto’s: B. Boordevol


Belangrijke nummers

Bezwaarschrift kunstproject ‘Big Bang klok bruggen Maas-Waalkanaal’ Dit bezwaarschrift werd door 45 wijkbewoners ondertekend. Nijmegen 8 juli 2016 ‘Big Bang’ is de naam van het kunstproject waarbij onder de bruggen over Maas-Waalkanaal in Nijmegen een (luid)klok wordt aangebracht. Bedoeling is een zintuiglijke verbinding te maken tussen de wijken aan weerszijden van het kanaal door in het gewelf van de pijlers van elk van de bruggen een luidklok te hangen. Het betreffen de Hatertsebrug, Dukenburgsebrug en Graafsebrug (Neerbosch-Oost). Hierbij willen wij onze bezwaren kenbaar maken tegen uitvoering van het kunstproject ‘Big Bang klok bruggen Maas –Waalkanaal’. Onze bezwaren zijn: • Een zeer kostbaar project (€ 150.000,00) en in tijden van bezuiniging vinden wij dat dit niet kan. • Geen overleg met bewoners uit de omgeving van betreffende bruggen. • Eénrichtingsverkeer van beslissingen Nijmeegse commissie Beeldende kunst en B&W. • In strijd met bestemmingsplannen. • Geen verband met de primaire functie van de bruggen. • Leidt tot geluidsoverlast, de klokken worden 5x per dag geluid, tot 22.00 uur. • Veiligheid voor de scheepvaart in het geding. • Er is al een bestaande zintuiglijke verbinding: het kunstwerk ’On The Road’, aan de oevers van NBO en Lindenholt. • Attractief voor diefstal en vernieling. • Er is een aanvullend budget nodig voor onderhoud en verzekering na realisatie van het project. • Dit project is niet van een Nijmeegse kunstenaar maar van een Amsterdamse kunstenaar en dat betreuren wij. Voor alle duidelijkheid: we hebben niets tegen kunst. Op 1 September 2016 is de aanvraag voor deze vergunning ingetrokken. Dus hiermee vervalt ook de bezwaarprocedure. Maar er zal door de vergunninghouder opnieuw een aanvraag ingediend worden om de klokken wel geplaatst te krijgen. De reden van het intrekken van de vergunning is dat de ophanging van de klokken anders moet plaats vinden en mogelijk komt er een vierde brug bij. Deze nieuwe aanvraag wordt niet persoonlijk met ons bewoners gecommuniceerd die aan de kant van het Maas-Waal kanaal wonen. Wij wijkbewoners, moeten de media zelf in de gaten houden om opnieuw een bezwaar in te kunnen dienen. Voor alle helderheid- omgevingsgeluiden kunnen stressfactoren zijn voor mens en dier. De Wijk wordt omringd door heel veel geluid zoals op: • de Neerboscheweg • de Graafseweg, de spoorweg en spoorbrug • het water, de dieselboten- het dreunt en trilt dan in je woning, pleziervaart- zoals de speedboten. • de geluiden in de wijk zelf van vrachtverkeer, bussen, motoren, auto’s, brommers etc. We zitten echt niet te wachten op nog meer geluid. Als er weer een bezwaarschrift ingediend gaat worden dan nodigen wij u uit om deze mee te ondertekenen. Alleen samen met u kunnen we het plaatsen van dit kunstobject tegenhouden. Tekst: Bewonersgroep Klaroen en Rapsodiestraat. Foto: Bert Delmaar Neij West - oktober 2016

•Alarmnummer 112 •Politie 0900 88 44 •Brandweer (024) 329 75 99 •GGD (024) 3 297 297 •Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 info@huiselijkgeweldgelderland.nl •Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11 • De Wijkpsycholoog: 06 81 80 68 50, Daniëlsplein 3d •Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00 •Het Interlokaal: Locatie West: 2e Oude Heselaan 386, (024) 322 22 27 info@inter-lokaal.nl OpMaat Neerbosch-Oost Symfoniestraat 166, (024) 8200 353 •Kindertelefoon: 0800 04 32 •Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 •Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 01 01 •Meldpunt Kindermishandeling: (026) 442 42 22, 0900 123 123 0 •Maatschappelijk werk (NIM): (024) 323 27 51, info@nim.nl •Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90 info@swon.nl •Tandem: (024) 365 01 11 info@tandemwelzijn.nl •ZZG Zorggroep: (024) 366 57 77, Daniëlsplein •Huisartsenpost: 0900 88 80 •CWZ: (024) 3 657 657 •Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11 •UMC St. Radboud: (024) 361 11 11 •Apotheek Binnendijk: (024) 377 14 62, Fuchsiastraat 28 http://apotheekbinnendijk.leef.nl/ •Apotheek Daniëlsplein / Van Wieringen: (024) 377 15 98, Daniëlsplein 3 http://apotheekdanielsplein.leef.nl/ •Apotheek Neerbosch-Oost: (024) 378 23 12, Symfoniestraat 134 http://apotheekneerboschoost.leef.nl/ •Dienstapotheek Nijmegen e.o. Weg door Jonkerbos 104 6532 SZ Nijmegen (024) 365 76 75 http://dienstapotheeknijmegen.leef.nl/ •Bel- en Herstellijn: 14 024 bel&herstellijn@nijmegen.nl •Bureau Toezicht: 14 024 •Straatcoaches: Overlast van jongeren in de wijken Neerbosch-Oost en Heseveld kunt u melden via het telefoonnummer 06 29 14 98 95 Voor minder dringende zaken kunt u ook contact opnemen via e-mail: straatcoachkernteam@nijmegen.nl •Dierenambulance: (024) 355 02 22 •Gemeente Nijmegen: 14 024, gemeente@nijmegen.nl

43


Spreekwoorden en gezegden - 4 a b

N

A

c

V

G

E

A

N

D

I

N

A

N

d e

g

M

E

N

M

O

E

I

T

A

L

E

T

h i

D

E

k

B

l

E

E

m

B

E

T

E

n

R E

o p

I

N

E

T

q

E

E

H

r

Z

I

s t

U

N

E

E

N

L N

I

T

O

P

E

N

E E

N

A

A

B P

A

N

D

B

A

L

L

D

E

J

N

W

I

E

G

O

E

E

M

A

N

Z

I

L

E

G

E

D

E

V

A

L

I

S

2.

j

O

D

E

A

A

E

I U

f

G

E

E

N

D J

N

B

E

N

T M Z

H

E

L

O

K

W

A

T

I

E

R

E

T

J

E

B

L

A

D

E

G

I

S

I

N

A

S

E

T

J

E

O

U

D

E

N

I

E

E

E

R

H T

T

V

E

D

A

N

N

D

N T

R

E

I

D

A

A

A

N

H

E

T

H

E

B

J

E

B

N

2.

A

L

I

N

V

A

N

D

E

R

G

E

K

S

T

E

I

S

V

A

E D

L

L

E

N

T

G

O

E

D

E

V

I

C

T

O

R

I

E

E

N

V

E

R

P

L

A

N

T

I

N

D

O

P

O

N

3.

G

E

V

W

I

N

T

V

A

N

D

E

D

U

I

Z

E

N

D

G

A

A

N

E

N

E

E

S

J

D

1.

E

E

S

T

D

B

R

E N

N 1.

4.

E

N

I

E

N

S

H

R

E

I T

3.

E

B

J

O

N

B

E

N

G

E

N

5.

S

K

N

Z

E

E

I

N

G

S V

T

H

E

A

H

N

A

4.

H

L

V

E

B

B

E

N

H

E

E

F

T

E

5.

Vul de ontbrekende woorden in. De letters in de blauwe vakjes vormen samen een ‘aandoening’. Om u een klein beetje op weg te helpen, kunt u al een paar letters op de juiste plek zetten. Hussel met de andere letters om de ‘aandoening’ te vinden.

Mail of stuur uw oplossing -zowel de ingevulde woorden als de ‘aandoening’ voor 13 november 2016 naar:

kadobon, n verloten wij een ge in nd ze in e ist ju Onder de eld door ter beschikking gest

neijwest@gmail.com of p/a Tubastraat 39, 6544 NH Nijmegen o.v.v. ‘puzzel - Neij West’ Vergeet niet uw naam en contactgegevens te vermelden. Deelname vanaf 18 jaar In de volgende Neij West maken wij de gelukkige winnaar bekend

t/Lamers MITRA van Haastreg

megen - Molenweg 104 Nij

Deze bijdrage is van: Pieter Monté

44

Neij West - oktober 2016

Neij West oktober 2016  

Neij West het wijkblad voor Nieuw-West Nijmegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you