Page 1


Buletin informativ Colegiul Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiești Anul I, Nr. 2/ 2014

Referenți științifici: conf. dr. Mariana Eftimie insp. prof. dr. Cristina Marian-Ionescu

insp. prof. Vasilica Comișel insp. prof. Felicia Georgescu insp. prof. Aurel Graur

Director: prof. ing. Petrica Dragomir

Redactor șef: prof. Mariana Șologon Colaboratori redactare: prof. Mădălina Filipoiu prof. Iuliana Nicolae analist programator Ionela Ezeanu

Revistă semestrială de informare Anul I, Nr. 2/2014 NUMĂR ANIVERSAR - 140 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRAHOVEAN DE PRESTIGIU -

I. La ceas aniversar...140 DE ANI Cuvinte de început, Petrica Dragomir- director ……….………...…1 Portrete și gânduri de dascăl, profesori de ieri, de azi……….…….7 Portrete și gânduri de absolvent…..…………………………..........8 Dinspre prezent, spre viitor… .………………………….….…......15 Școala noastră în imagini și cuvinte… peste timp……………......18 II. Proiecte. Experiențe Loredana Voicu, Leadership autentic...............................................20 Iulia Dragomir, School is cool – la Paris……………………….....21 Mariana Șologon, Adolescenți în lumea cărților..…………………22 Monica Palade, Chimia – un mod de interpretare a vieții, (coord.) Reporterii mediului- pe Bulevardul Castanilor ...…….…...…...24 Simona Lupu, Ce înseamnă munca de coordonator în cadrul firmelor de exercițiu………………….………………………………..……26 Mihaela Brândușa Vasile, Spiritul antreprenorial…….....................28 Carmen Bogaciu, Geografia, între teoretizare şi aplicabilitate….…29 Mihaela Tănase, Campania internațională Litter Less……………..30 Corina Popescu, Inteligența emoțională……………………………31

III. Aspecte metodice și științifice Anca-Veronica Lascu, Pledoarie pentru ortodoxism, Nae Ionescu..33 Nicoleta Dobre, Paradoxul credinței în Jurnalul fericirii.………….34 Luiza Covaci, Părinți străluciți, profesori fascinanți……………….36 Vasilica Comişel, Cum se formează competenţele prin studiul disciplinelor socio-umane?.....................................................................38 III. Opinii

Colaborator fotografii: prof. Daniel Drăgan

Aurel Graur, Știință și antreprenoriat………………………………40 Nicoleta Constantinescu, Dă măsura valorii tale!…..………..…….41 Mihaela Tănase, Corina Filcea, Școala şi biserica, împreună pentru o educaţie responsabilă……………………………………………..42 Iuliana Nicolae, Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie……………….……………………………….……….…..….43 IV. Utile Ștefania Petrescu, Gabriela Nistoroiu, Proiectele europene – o oportunitate ……………………………………………………..….….45 Iuliana Nicolae, Sfaturi pentru realizarea unui proiect…….……....46 Planul de școlarizare - an școlar 2014 – 2015 ……………….…….47 Echipa didactică....………………………………….…………..….48 Activitățile noastre în anul școlar 2013-2014……………………...49

ISSN 2360 – 3224 ISSN-L 2360-3224

Notă: Ultima rubrică este disponibilă doar în format electronic


Cuvinte de început

Colegiului Economic Virgil Madgearu, La mulţi ani!

Orice aniversare ne trezeşte amintiri, ne provoacă să facem bilanţul anilor încheiaţi şi, în acelaşi timp, e un început, un moment care deschide noi perspective. Privind în urmă, la cei 140 de ani pe care îi împlineşte acum şcoala noastră, Colegiul Economic „Vigil Madgearu” din Ploieşti, regăsesc o instituţie puternică, de prestigiu, care, prin seriozitatea şi determinarea mai multor generaţii de profesori, prin eforturile lor şi prin energia atâtor tineri frumoşi care au intrat pe porţile sale, şi-a câştigat un loc înalt în ierarhia învăţământului prahovean. Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” a însemnat şi înseamnă pentru mine, de asemenea, un univers asemănător unei familii în care sunt prezentă şi mă implic zi de zi. Aici activez de două decenii, iar din 2007, ca director. Aici am parcurs experienţe capitale pentru evoluţia mea şi a celor din jur, pe toate planurile. Multe dintre cele mai frumoase amintiri ale mele sunt legate de Colegiul Economic, de oamenii de aici. Sunt mândră că elevii pe care i-am îndrumat s-au integrat pe piaţa muncii şi au făcut cinste liceului, l-au reprezentat cu onoare oriunde s-au dus. Mă bucur, de asemenea, pentru că instituţia din care fac parte şi pe care o conduc a primit de două ori titulatura de „Școală Europeană”, o dată în 2010, a doua oară în 2013, ca urmare a implicării cadrelor didactice şi a elevilor în proiecte europene, naţionale, în diverse parteneriate, obţinând, an de an, rezultate lăudabile. În această direcţie, a realizărilor, se înscriu şi dotările cabinetelor de informatică, schimbarea mobilierului în anumite clase, cabinetul media, renovarea sălii de sport. Mi-am propus să las în urma mea lucruri bune, de care să beneficieze şi cei care vor urma, să creez şi să menţin relaţii frumoase cu şi între cei care activează aici, să ridic nivelul calitativ al educaţiei, să aduc un plus de valoare pe toate planurile, atât prin activităţile în care m-am implicat, cât şi prin dotările materiale. Îmi exprim speranţa că am reuşit, printr-un efort comun, alături de colegii mei, ceea ce mi-am propus. În acest moment festiv, gândurile mele se îndreaptă spre înaintaşi cu recunoştinţă şi cu multă căldură către profesori, elevi, părinţi, către întreg personalul şcolii, tuturor le doresc să fie sănătoşi, să aibă mult succes, să fie înconjuraţi pretutindeni de armonie şi speranţă. Director, prof. ing. Petrica Dragomir


Portrete şi gânduri de dascăl

La ceas aniversar…

În viaţa unei şcoli există momente care reprezintă adevărate piedici în calea uitării. Aniversarea a 140 ani de existenţă şi funcţionare a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti este o sărbătoare de suflet. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a-i aprecia pe cei care şi-au îndeplinit cu exigenţă şi răspundere nobila misiune de dascăli ai acestei şcoli. Din pasiunea şi profesionalismul cu care au ştiut să modeleze inimi, s-a născut personalitatea acestei unităţi de cultura şi educaţie. Anul de referinţa pentru învăţământul economic prahovean este anul 1974. În acest an, în prima decadă a lunii iunie, au avut loc numeroase acţiuni care au marcat aniversarea unui secol de învăţământ economic şi comercial în judeţul Prahova. Alături de mulţi profesori ai liceului, fac parte şi eu din generaţia de dascăli ai centenarului. De atunci şi până acum, ca în tot învăţământul românesc, şcoala a trecut prin diverse transformări, unele dintre ele fiind de bun augur pentru viitorul ei. Timp de peste treizeci de ani, în perioada 1968-1999, am făcut parte din echipele de conducere ale liceului, îndeplinind funcţia de director sau director adjunct. Pot afirma că, de-a lungul anilor, liceul a beneficiat de un colectiv didactic competitiv şi performant. Mărturie stau generaţiile de elevi care au păşit aici şi au absolvit cursurile învăţământului liceal, postliceal sau profesional şi care astăzi, la locurile de munca, desfăşoară activităţi potrivite meseriilor dobândite în timpul şcolii şi sunt apreciaţi pentru prestaţia lor. Consider că reuşitele absolvenţilor noştri în câmpul muncii sunt şi reuşite ale noastre, că succesul lor se datorează şi faptului că învăţământul economic a fost şi este permanent adaptat cerinţelor specifice fiecărei etape de dezvoltare a societăţii. Acum, la ceas aniversar, urez tuturor cadrelor didactice, elevilor şi întregului personal al colegiului, multă sănătate, putere de muncă şi realizări frumoase.

La mulţi ani !

prof. Aglaia Toma

2


Portrete şi gânduri de dascăl

Arc peste timp - interviu cu domnul director Constantin Dinu Reporter: Ce a însemnat pentru dvs. experienţa profesională din Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti? Intervievat, dir. Constantin Dinu: Meseriei de profesor i-am fost dedicat trup şi suflet din clipa când am păşit pentru prima oară în faţa unei clase de elevi şi până în momentul în care am întrerupt colaborarea cu unităţile şcolare. Experienţa profesională din Grupul Şcolar Economic, cum se numea pe atunci, a fost însă cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele. Cele mai multe împliniri personale şi profesionale se leagă de aceasta şcoală cu specific aparte în rândul liceelor prahovene. Nu a fost uşor să realizezi, postcomunism, adaptarea şcolii acesteia la elementele inovatoare apărute atunci. A fost o provocare la care am răspuns cu succes. Reporter: Dat fiind contextul social-politic de după 1989, care sunt realizările de care sunteţi mândru în calitate de director general al Grupului Şcolar Economic Ploieşti devenit la scurt timp Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti? Intervievat: A ş putea spune că mă încearcă un sentiment de mândrie când îmi aduc aminte că, după Revoluţie, Ministerul Învăţământului a trimis la Grupul Şcolar Economic din Ploieşti reprezentanţi ai altor unităţi de învăţământ pentru a deprinde bune practici în domeniul managementului organizaţiei şcolare. Au venit în schimb de experienţă directori şi profesori din Sfântul Gheorghe, Buzău, Alba Iulia, Târgovişte şi, bineînţeles, din judeţul nostru. Reporter: Care sunt schimbările implementate la momentul acela? Intervievat: Cel mai mare succes l-a avut introducerea unei uniforme şcolare care să respecte o ţinută de afaceri. Acest model a fost propus de Comitetul de Părinţi din şcoală în colaborare cu fabrica de stofe „Dorobanţul”- Ploieşti. De asemenea, un alt element inovator l-a reprezentat constituirea unui Regulament de Ordine Interioară, adaptat pe cicluri de învăţământ (liceu-zi, seral, şcoală profesională, şcoală postliceală), precum şi introducerea unor noi sancţiuni pentru abateri disciplinare (de exemplu-fumat, nerespectarea uniformei şcolare etc.), constituirea unui sistem de verificarea a autenticităţii scutirilor medicale de către medicul şcolii, prof. diriginte şi chiar director). Cu eforturi proprii, implicându-mă pas cu pas, am reuşit redeschiderea atelierului de producţie, precum şi amenajarea lui cu dotări moderne. La scurt timp, am înfiinţat chioşcuri pentru vânzarea produselor făcute la şcoala-atelier. Practica elevilor se realiza conform unui contract care însemna ca profitul să fie distribuit 75% în bugetul şcolii şi 25% pentru elev. Pe atunci, practica se desfăşura pe litoral, la munte sau în diferite tabere şcolare din ţară. Era o adevărată plăcere pentru elevi să îşi dovedească în felul acesta competenţa profesională. Cu timpul, şcoala a început să organizeze mese festive, să livreze produse în sistem catering, ceea ce, pentru acele vremuri, era o performanţă. Bineînţeles că, beneficiind de profituri importante din activitatea comercială şi din cea de alimentaţie publică, ne-am putut permite înnoirea parcului auto al liceului. Aşa am achiziţionat o Dacie -papuc şi un Aro necesar aprovizionării curente. Pe atunci, Grupul Şcolar Economic Ploieşti era cunoscut mai ales pentru disciplina de care dădeau dovadă elevii şi profesorii atât în şcoală, cât şi în afara ei.

3


Portrete şi gânduri de dascăl Aceasta se afla în strânsă legătură cu rezultatele la examenul de bacalaureat şi cu succesul la admiterea în facultăţile importante din ţară. Mie, ca profesor şi director, mi-a plăcut întotdeauna să fiu aproape de oamenii mei, de problemele, de provocările lor profesionale. Un moment de care îmi amintesc cu nostalgie îl reprezintă sprijinul acordat d-nei profesor de engleză Janin Pinţea atunci când a obţinut doctoratul. Pe alţii i-am ajutat să îşi termine studiile şi au ajuns departe… Reporter: Care sunt lucrurile, obiectivele pe care vi le-aţi propus? Ce aţi reuşit şi ce nu aţi reuşit să realizaţi? Intervievat: Despre realizări am tot vorbit… Da, au existat şi nerealizări. Nu am obţinut fonduri pentru renovarea unei săli de sport, a internatului sau pentru modernizarea curţii şcolii. Mărturisesc că, de-a lungul timpului, am realizat multe având sprijinul Inspectoratului Şcolar Prahova, reprezentat de oameni de suflet, precum domnii inspectori Petre Năchilă, Gheorghe Matei, Tudor Iancu, Gheorghe Borovină, Horia Toma. Alături mi-a stat şi Comitetul de Părinţi pe şcoala, reprezentat atunci de Constantin Ciocoiu şi de Luminiţa Ionescu. Nimic nu ar fi fost posibil în istoria acestei şcoli fără implicarea unor directori dedicaţi, cu vocaţie de pedagog, precum d-na Aglae Toma, d-na Mariana Nicolescu, a unor contabili de excepţie, cum ar fi d-na Teodorescu şi d-na Gabriela Niculae, a unor profesori minunaţi — Rodica Matei, Eleonora Samanov, Gheorghe Lupică, Mariana Olteanu, George Ichim, Liviu Balacă, Marilena Scobalero, Camelia Stoica, Voicilă şi lista ar putea continua… Reporter: Vă mulţumesc din suflet pentru interviul acordat! Vă urez multa sănătate şi să reveniţi mai des alături de noi la şcoală! Intervievat: La ceas aniversar, doresc să transmit sincere felicitări conducerii Colegiului Economic „Virgil Madgearu”- Municipiul Ploieşti, în special doamnei profesor inginer Petrica Dragomir şi domnului director adjunct Mircea Vişan, profesorilor, maiştrilor-instructori şi întreg personalului.

A consemnat prof. Monica-Lucia Dinu

4


Portrete şi gânduri de dascăl

A fi modelator de suflete

Fiecare om, la un moment dat, trebuie să aleagă ce va face în viaţă. Eu am ales să fiu modelator de suflete şi conştiinţe, adică dascăl. O profesie pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Și nu regret că am făcut această alegere. După 40 de ani de activitate la catedră simt aceeaşi bucurie când mă întâlnesc cu elevii. În toată această perioadă am avut multe realizări, împliniri, satisfacţii, dar şi eşecuri. Din toate am învăţat câte ceva. Și nu am uitat niciodată de menirea mea de dascăl. Mă simt responsabilă ştiind că, prin tot ceea ce fac, ating sufletele şi vieţile atâtor oameni. Persoane tinere ce văd în dascălul lor un model de urmat. Ca profesor, am fost apreciată de colegi, de conducerea colegiului, dar cea mai mare apreciere a venit din partea elevilor mei. Ei sunt universul meu. Când ei se bucură, ne bucurăm împreună. Eşecurile lor sunt şi ale mele. Nu este puţin lucru ca, după ani şi ani, să te întâlneşti cu foşti elevi care să spună: „Dacă nu eraţi dumneavoastră…”. Și mare este bucuria şi satisfacţia când primesc scrisori emoţionante de la foşti elevi, scrisori care-mi confirmă faptul că am lăsat ceva după mine, că sămânţa a crescut şi a dat roade. Cu permisiunea dumneavoastră, am să reproduc câteva rânduri dintr-o scrisoare primită de la un fost elev: „Să încep cu un „Comment ça va?” ar fi de înţeles, însă ştiu că sunteţi bine, veselă şi că vă face plăcere să vă faceţi meseria, după atâţia ani… profit de această ocazie pentru a vă mulţumi, căci datorită dumneavoastră am învăţat multe lucruri. Îmi pare bine, privind în urmă, că am ales să studiez franceza şi că am avut pe cineva care să mă îndrume cum trebuie, ca dumneavoastră. Aţi avut un mare impact asupra mea şi vă sunt recunoscător.” Recunoştinţa elevilor îmi confirmă faptul că alegerea mea de a fi dascăl a fost corectă. Mă bucur că am reuşit şi eu să pun o piatră la construirea edificiului uman şi să modelez o lume ce nu se vede, lumea sufletului, a speranţei, a idealurilor. În acest ceas aniversar, mă bucur că fac încă parte dintre profesorii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” cărora le doresc să aibă mult timp înainte şansa de a educa şi instrui generaţii de elevi. prof. Mariana Olteanu, director în perioada 2000-2002

5


Portrete şi gânduri de dascăl

Gânduri, amintiri… la ceas aniversar Împlinirea a 140 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ reprezintă un eveniment aniversar important pentru şcoală noastră şi marchează o pagina din istoria acestei şcoli, iar pentru mine este unul special, deoarece 38 din cei 41 de ani de carieră didactică i-am petrecut aici, în prestigioase colective didactice ale Colegiului Economic „Virgil Madgearu”. În toata aceasta perioadă, ca profesor, ca director adjunct, ca şef de catedră, responsabil de cerc pedagogic, coordonator al multor proiecte, am trăit multe momente de bucurie şi împlinire profesională prin rezultatele remarcabile ale colegilor şi, mai ales, ale elevilor. Dacă ar fi să retrăiesc câteva dintre momentele care m-au marcat în cariera mea de profesor la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, aş evoca rezultatele remarcabile ale parteneriatului datorat Proiectului Kultur Kontakt der ulat în per ioada 2000 -2007. Acesta poate fi considerat un moment de referinţă în evoluţia şcolii prin dotările tehnice ale bazei de practică, dar mai ales prin formarea profesorilor, la rândul lor devenind ei înşişi formatori, autori de manuale, auxiliare didactice, curriculum. De asemenea, un moment important a fost atribuirea titlului de „Colegiul Economic Virgil Madgearu” ca o încununare şi o confirmare a împlinirilor profesionale ale elevilor şi profesorilor şi, în acelaşi timp, plasarea şcolii noastre în rândul elitelor învăţământului prahovean. Momente pline de emoţie am trăit şi împreună cu membrii Ansamblului folcloric „Mugurelul”, creat, instruit şi îndrumat spre performanţă de profesorul Nicolae Dovâncă. În tur neele inter ne şi externe, acesta a devenit un mesager al culturii şi creaţiei populare româneşti şi un puternic vector de imagine al şcolii. La ceas aniversar, la împlinirea a 140 de ani de existenţă, urez colectivelor de elevi şi profesori sa fie mândri de istoria acestei şcoli şi să contribuie, prin eforturile lor, la prestigiul şi faima viitoare a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”. prof. Rodica Matei Foto stânga-sus: profesor Rodica Matei şi Andrei Marga - ministru al Educaţiei în 1997-2000, la festivitatea în cadrul căreia s-a primit denumirea „Colegiul Economic V irgil Madgearu”, în anul 2000; Foto dreapta-jos: Ansamblul Mugurelul a reprezentat România în programului sectorial Comenius al proiectului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, în faţa partenerilor din Germania, Italia, Turcia, Polonia, martie 2014.

6


Portrete şi gânduri de dascăl Interviu cu doamna profesoară Vasilica Comişel, inspector şcolar de specialitate — discipline socio-umane Reporter: Ce a însemnat pentru dvs. experienţa profesională din şcoala noastră - Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti? Intervievat, insp. prof. Vasilica Comişel: Nu pot răspunde la această întrebare fără să-mi amintesc de suişuirile şi coborâşurile pe care le-am trăit din punct de vedere profesional. Pe scurt, am fost în primul an al carierei didactice învăţătoare, apoi am gustat din ceea ce înseamnă viaţa de student la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filosofie-istorie, pentru ca din 1983 să devin profesor de ştiinte socio-umane. În 1995 am făcut o nouă alegere în carieră: am devenit psiholog în aviaţie. Dar, aşa cum niciodată nu ştii unde este sfârşitul, nu ştii când binele poate fi înlocuit cu răul, m-am trezit la 44 ani şomeră prin desfiinţarea unităţii militare. Este perioada de care nu-mi amintesc cu plăcere. Se spune că, atunci când viaţa îţi închide o uşă, ţi se deschide altundeva o fereastră. Cum niciodată nu m-am lăsat învinsă de greutăţile inevitabile, am găsit puterea interioară să revin de unde am plecat: în învăţământ. Am participat la examenul de titularizare şi am redevenit profesor titular de ştiinţe socio-umane. Aşa am ajuns în 2006 la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti, moment de cotitură în cariera mea profesională. M-am integrat cu uşurinţă în colectiv. După numai un an, am ajuns inspector şcolar de specialitate pentru discipline socio-umane, dar am continuat să lucrez la clasă pentru că acolo îmi era şi îmi este locul. Deci, Colegiul Economic este locul desăvârşirii mele ca profesor. Reporter: Care sunt realizările pe care le-aţi avut ca inspector sau ca profesor şi de care sunteţi mândră ? Intervievat: Din fire, eu sunt o persoană modestă. Cred că nu este momentul să vorbim de realizările mele în calitate de inspector şcolar pentru discipline socio-umane, realizări din cei 7 ani de când am această funcţie de conducere, îndrumare şi control în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova, jumătate de normă didactică, deoarece, în cealaltă jumătate, mă regăsesc alături de elevii mei, la şcoală, mă străduiesc să-mi fac datoria cu pasiune şi responsabilitate. Reporter: Care sunt schimbările pentru care aţi optat la momentul acela? Intervievat: Mă voi referi, inevitabil, tot la activitatea desfăşurată în şcoală ca profesor. A existat un moment când m-am ambiţionat şi am dorit să demonstrez elevilor că disciplina pe care o predau cu mare drag, şi anume logica, poate fi disciplina care le poate asigura reuşita examenului de bacalaureat. Zis şi făcut! A fost momentul de cotitură în schimbarea orientării elevilor în alegerea ultimei probe în cadrul examenului de bacalaureat. Din acel moment, promovabilitatea elevilor liceului nostru la acest examen s-a modificat (în bine!!). Reporter: Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi propus? Ce aţi reuşit şi ce nu aţi reuşit să realizaţi? Intervievat: Pentru ceea ce am reuşit să fac ca profesor stau mărturie rezultatele elevilor la examene, acestea reprezintă, totodată, pentru mine motiv de mândrie şi satisfacţie profesională. Ca orice „dascăl” care se respectă, doresc să fac din ce în ce mai mult şi mai bine. Timpul fiind foarte grăbit şi ...ireversibil, ceea nu am reuşit să fac las colegilor mei din catedră, mai tineri, să ducă la îndeplinire: mi-aş fi dorit rezultate la olimpiadele şcolare, rezultate care, însă, se lasă aşteptate, din punctul meu de vedere, din cauza uşurinţei cu care se face astăzi admiterea în învăţământul superior şi a lipsei de motivaţie din partea societăţii civile. Reporter: Dacă ar fi să vă întoarceţi în timp, ce aţi face diferit? Întervievat: În viaţă, fiecare avem un destin. Prin urmare, nu aş schimba nimic din ceea ce mi-a fost hărăzit. Voi merge până la capăt, oricât de lung sau de scurt va fi drumul! A consemnat prof. Iulia Dragomir 7


Portrete şi gânduri de absolvent Elev în clasa I-a de liceu, 1942

După 72 ani, 2014

Din amintirile unui absolvent În anul 1942, trecuseră doar câţiva ani de la înfiinţarea Liceului Comercial de Băieţi „Spiru Haret” din Ploieşti şi iată-mă ajuns elev al lui, ca urmare a insistenţei profesorului-arhitect Toma T. Socolescu, pe atunci primarul comunei Păuleşti şi, în această calitate, scriu câteva rânduri. După examenul de admitere, ţinut la o şcoală aflată pe strada Romană, când am intrat în clădirea liceului, am rămas impresionat de frumosul local, modern, numit Palatul Școlilor Comerciale, existent atunci în Ploieşti, pe strada Oilor, dar şi surprins de placa memorială de marmură, din frumosul hol, în care, pe lângă numele finanţatorilor era înscris şi numele primarului meu. Mai târziu, am aflat că marele ploieştean era făuritorul mai multor monumente de arhitectură din Ploieşti, din prima parte a secolului al XX-lea, între care şi superbele Hale Centrale, dar şi ctitorul principal al instituţiilor culturale: Biblioteca „Nicolae Iorga” şi Muzeului de Arte Frumoase, Ploieşti, alegându-mi-l, astfel, ca model în viaţă. Revenind la „anii de liceu”, Liceul Comercial de Băieţi „Spiru Haret” avea câte trei clase paralele în cursul inferior (I-IV), cu o medie de peste 35 elevi şi câte două în cursul superior (V-VIII), cu o medie de 30 elevi, fiind, poate, numeric al doilea din Ploieşti. Am avut profesori minunaţi, atât la disciplinele economice, economişti de frunte ai vremii, cât şi la cele de cultură generală, mulţi de la vechiul Liceu de Băieţi „Sfinţii Petru şi Pavel”. Era greu, război, bombardamente, foamete, dar noi învăţam şi ne trăiam minunata viaţă de liceeni. Apoi în anul 1948, noul regim a adus din fosta URSS, pe lângă multe rele, şi o reformă a învăţământului prin care a desfiinţat liceele. Nouă „celor de la comerţ” ne-a luat şi numele liceului, şi frumosul local, fiind trimişi la Școala Tehnică de Administraţie Economică pe care eu am absolvit-o în anul 1950, cu diplomă de contabil, şcoală lichidată după un an, desfiinţând astfel învăţământul economic. Atunci s-a distrus şi placa de marmură din hol. La începutul deceniului al VII-lea, din secolul trecut, învăţământul economic a renăscut ca pasărea Phoenix, din cenuşă, ajungându-se astăzi la prestigiosul Colegiu Economic „Virgil Madgearu”. Iar la „Palatul Școlilor Comerciale”, undeva în hol, deasupra uşii, au rămas: monogramele stilizate ale autorului „TTS”, numele palatului „SC” şi, pe faţada de pe strada (încă) Gheorghe Doja, „Caduceii lui Hermes” peste care, în urmă cu ceva timp, s-au aşezat mai multe burlane de scurgere, soluţie provizorie, aşa cum mi-au confirmat autorităţile locale. Sunt o parte din martorii rămaşi să povestească istoria. Cât despre elevul şi absolventul Ilie Gh. Constantin, din contabil cu diplomă, printr-o întâmplare, a ajuns inginer constructor-expert şi, după 50 de ani de inginerie, pensionar fiind, printr-o iniţiativă de voluntariat inspirată, în ultimii zece ani, cu ajutorul prietenilor, al primăriilor din Ploieşti şi Păuleşti şi a altor instituţii interesate, a reuşit să scoată din uitarea nedreaptă pe marele profesor-arhitect TOMA T. SOCOLESCU, modelul său, reabilitându-i imaginea în spaţiul public prin patru busturi, prin piaţa care-i poartă numele, prin scrieri şi alte acţiuni benefice. Daca aş mai trăi încă o viaţă, poate aş face mai mult ! Transmit salutul meu aniversar învăţământului economic şi mult succes minunaţilor profesori şi elevi ai Colegiului Economic V irgil Madgearu din Ploieşti în realizarea proiectelor actuale şi viitoare! Constantin Ilie

8


Portrete şi gânduri de absolvent Interviu cu Maria Rigu (Tudor), absolventă - promoţia 1984 Fiecare discuţie sau interviu cu absolvenţii Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” constituie o modalitate de a reconfirma, prin mărturisiri extrem de sincere, rolul major deţinut de acesta în traseul lor existenţial şi de a descoperi noi laturi ale istoriei sale. Întâlnirea cu doamna Maria Rigu a fost un moment care a activat nostalgia adolescenţei marcate de modelarea intelectuală realizată prin demersurile educaţionale, dar mai ales de valorile şi sfaturile de viaţă oferite de profesori cu har. Reporter: Vă invit să apelăm la amintirile din perioada adolescenţei şi să descrieţi modul în care aţi perceput viaţă de licean în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti! Intervievat: Cu multă emoţie vă mărturisesc faptul că anii aceia au fost unici, că educaţia primită în liceu mi-a fundamentat principii, competenţe, abilităţi şi că mi-a oferit informaţii care, ulterior, m-au orientat nu doar în demersurile privind cariera, ci şi la nivel familial. Am avut dascăli cu o conduită morală ireproşabilă, dar şi cu o temeinică pregătire intelectuală. Reporter: Ce au reprezentat pentru viitorul dumneavoastră anii de studiu petrecuţi în acest liceu? Intervievat: Baza viitoarei mele profesii, fiindcă aici am fost iniţiată în tainele meseriei de contabil. Datorită complexităţii informaţiilor primite de la profesori, datorită faptului că şcoala nu însemna doar teorie, ci şi practică, am reuşit să devin ulterior o studentă bine pregătită, încrezătoare în forţele proprii şi în succesul viitoarei mele cariere. Astfel, în prezent deţin funcţia de consilier în cadrul Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Marilor Contribuabili Bucureşti. Reporter: Ce transformări aţi resimţit în perioada liceului? Intervievat: În primul rând, mi-am depăşit blocajele în faţa profesorilor, am renunţat să memorez fără a înţelege pe deplin ideile, fiindcă dascălii Colegiului pun accent pe cultivarea gândirii, pe accesarea logicii şi a profunzimii conţinuturilor pe care ei le transmit în cadrul orelor de curs. Am devenit responsabilă, punctuală, am înţeles importanta comunicării argumentate şi a ţinutei, fiindcă un profesionist trebuie să fie atent la toate detaliile. De fapt, asta am făcut în cei patru ani de liceu, m-am transformat gradual într-o tânără care ştie exact ce vrea să facă mai departe în privinţa educaţiei sale şi care poate să intre în competiţia pentru carieră. Reporter: Există vreun profesor care deţine un loc special în sufletul dumneavoastră? Intervievat: Îmi aduc aminte cu mult respect de fiecare, mă gândesc la întâmplările amuzante, la greşelile pentru care am suportat, evident, consecinţe, la profesorii care reuşeau, printr-o singură privire, să ne facă să înţelegem că trebuie să fim atenţi şi care, atunci când explicau, efectiv ne luminau mintea. Dacă timpul ar fi reversibil, aş acorda o mai mare importantă lucrurilor care ţin de suflet şi aş încerca să copiez în mod constructiv un profesor admirabil pe care liceul încă îl are, respectiv doamna Petrica Dragomir. Ea mi-a călăuzit paşii în viaţă ştiind să fie nu doar un dascăl, ci şi un om sensibil la toate aspectele adolescenţei. Reporter: Vă mulţumesc!

A consemnat profesor Magda Balica

9


Portrete şi gânduri de absolvent

Un drum plin de muncă, dar frumos Mă numesc Mircea Cristian Ioniţă, sunt absolvent al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, am studiat în cadrul acestui liceu între 1994 şi 1998, la profilul informatică, în prezent sunt cercetător ştiinţific în domeniul Elemente Biometrice, în Irlanda. În 2003 am absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine - engleză, specializarea: Inginerie Electrică şi Calculatoare, obţinând diplomă de Inginer. Între 2003-2004 am urmat cursurile Universitaţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Specializarea: Imagini, Forme, Inteligenţă Artificială, am urmat un Stagiu de proiect cu bursa Socrates la l’Institut National Polytechnique de Grenoble, în colaborare cu Schneider Electric Grenoble, obţinând, în Franţa (aprilie-iulie, 2004), Diploma de Studii Aprofundate. Între 2005-2008 am urmat National University of Ireland, Galway la Departamentul de Inginerie Electronică, obţinând o bursă pentru un proiect de cercetare în colaborare cu FotoNation (Ireland) Ltd/Tessera Inc., obţinând Diploma de Doctorat. Între 2006-2008 am fost Asistent în cadrul departamentului de Inginerie Electronică la National University of Ireland, Galway, în 2009, între ianuarie şi octombrie, la Tessera Inc,(Irlanda) am profesat ca Inginer de Software pentru platforme de imagistică mobile. Între 2010 şi 2012 am fost Asociat de Cercetare la Universitatea din Manchester (The University of Manchester, UK), cu participare în proiectul de cercetare MoBio – elemente biometrice portabile, cu finanţare prin Programul - Cadru European nr.7 de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, realizând cercetare specializată în Computer Vision. Am făcut o scurtă prezentare a drumului parcurs, dar mă întorc la punctul de plecare în formarea mea profesională, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, pentru a aminti că aici am întâlnit oameni care m-au stimulat să îmi valorific potenţialul, m-au motivat, cu care am exersat lucrul în echipă, au ştiut să îmi transmită cunoştinţe din diverse domenii, dar şi să fie aproape cu sfaturi, cu sprijin, atunci când a fost necesar. Se împlinesc 140 de ani de existenţă a învăţământului economic prahovean şi 20 de ani de când am păşit pentru prima oară pe porţile acestei şcoli. Este un moment emoţionant pentru mine, oamenii de aici marcându-mi cumva existenţa prin ceea ce au semănat în sufletul şi în mintea mea, începând cu mama mea, care a făcut parte din colectivul de cadre didactice al acestui liceu. Mulţumesc tuturor pentru implicarea în educaţia mea, am încrederea că, şi de azi înainte, elevii acestei şcoli îi vor reprezenta cu onoare pe cei care i-au îndrumat, precum şi oraşul, ţara din care fac parte. Mircea Cristian Ioniţă

10


Portrete şi gânduri de absolvent Anii mei de liceu Cândva, în prima zi de toamnă a anului 1998, păşeam pentru întâia dată pe poarta liceului în calitatea mea de profesor titular la Grup Școlar Economic Administrativ şi de Servicii, Ploieşti. Uşa de la intrarea profesorilor era larg deschisă, aşteptânduşi parcă profesorii la primul consiliu din acel an şcolar. Am intrat cu strângere de inimă, ca atunci când, din grabă, să nu întârzii la ore, scurtam drumul până la sala de clasă, pe la intrarea profesorilor. De această dată am întâlnit doar priviri îngăduitoare, zâmbete şi mai ales urări de bun venit din partea celor care mă recunoşteau în a fi „fosta noastră elevă”. În timpul consiliului, doamna director Maria Necşulescu a anunţat diriginţii claselor pentru acel an şi, deşi nu mă aşteptam, m-a numit şi pe mine la o clasă. M-a cuprins un fel de panică atunci. Oare o să mă descurc eu? Cum voi proceda? Brusc, gândurile m-au dus în trecut, la profesorii mei, la dirigintele mele şi la toţi oamenii care mi-au influenţat parcursul în perioada aceea. Mi-am amintit că făceau totul ca pe un lucru firesc, dar cu mult profesionalism, diplomaţie şi infinită răbdare. Au fost ani frumoşi, cu provocări, descoperiri, cu greşeli, dar mai ales cu foarte multe lucruri frumoase învăţate. Și poate că nu îmi mai amintesc prea multe formule matematice de atunci, dar miam format o gândire logică şi organizată. Sau nu mai ştiu temele tuturor operelor literare studiate, dar sunt o persoană preocupată să se exprime corect, fluent şi caut mereu să fiu în acord cu timpul. De fapt, uităm mult din tot ce învăţăm în liceu, dar tot ce descoperim în perioada aceea formează baza noastră pentru mai târziu. Temelia pe care putem clădi, apoi, toată viaţa. Și asta contează cel mai mult. Să ai pe ce să construieşti şi să o faci durabil. Drept care, la acest moment, mulţumesc tuturor profesorilor la un loc şi fiecăruia în parte pentru fiecare cuvânt, gest sau atitudine care mi-au fost de folos atunci sau mai târziu. Cu drag şi din toată inima, La mulţi ani!, din partea unei foste eleve, acum profesoară, Ștefania Petrescu Am absolvit Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti în 2004. Sunt licenţiat în Știinţe economice şi am un master în Management de proiect. A doua specializare o reprezintă Știinţele educaţiei şi un master în Consilierea carierei. Am făcut parte din prima generaţie care a înfiinţat firme de exerciţiu în cadrul Colegiului Economic, fapt care m-a ajutat în 2006 (la doi ani după terminarea liceului) să îmi înfiinţez prima firma adevărată. În practică, s-a dovedit mai greu decât la firmele de exerciţiu, motiv pentru care firma este acum fără activitate, dar îmi folosesc experienţa lucrând ca manager de proiect pentru Vodafone Romania. Sunt, de asemenea, membru fondator şi preşedinte executiv al Asociaţiei A i Carte. Mulţumesc tuturor profesorilor mei şi vă doresc tuturor: La mulţi ani! Liviu Drăghici

11


Portrete şi gânduri de absolvent Stimaţi profesori, dragi elevi, Absolventă a Colegiului Economic acum 13 ani, îmi amintesc de vremea liceului ca de cel mai important moment al formării mele ca om. Atunci am întâlnit oameni extraordinari care au pus la baza personalităţii mele principii sănătoase de viaţă. Atunci am învăţat că «viitorul începe azi » şi cred că aceste cuvinte au devenit mottoul meu. A avea încredere în sine, a privi visele ca pe nişte proiecte de viitor, a munci pentru a le realiza, iată cum am ajuns eu acum o femeie împlinita material şi spiritual. Mi-e dor de liceu, de vremea când citeam un roman pe săptămâna în cadrul Cenaclului literar animat de domnişoara profesor de limba română, Monica Dinu. Acum alerg după timpul petrecut în metrou pentru a citi. Tot în liceu, mulţumită profesorilor care ni se dăruiau şi ne împărtăşeau nu doar cunoştinţe, ci şi experienţe şi valori de viaţă, am reuşit să îmi construiesc încrederea în mine, să muncesc pentru construirea viitorului meu. Atunci am dobândit perseverenţa care a fost cuvântul ce mă definea în 2012 când am reuşit la interviurile pentru ocuparea postului de şef de proiect informatic la Banque de France, în Paris. Mulţumită doamnei pr ofesor Necşulescu, am învăţat suficientă matematica (fără ore de pregătire extraşcolară pe care părinţii mei nu le-ar fi putut finanţa) pentru a intra la 3 facultăţi la Politehnică şi ASE, la Bucureşti. Mulţumiri calde doamnei profesor Olteanu care ne-a dăruit atâtea ore din viaţă dumneaei personală, ore de corectat exerciţii şi eseuri în franceză. Colegii mei francezi se minunau de franceza mea bună, meritul era al doamnei Olteanu, francezii m-au ajutat doar să am un accent mai bun şi să învăţ expresiile familiare, restul venea din timpul liceului. Dar portretul de neuitat e cel al doamnei diriginte Nicolescu care m-a ajutat cel mai mult să mă construiesc ca om. Și da, dumneaei intuia că noi aparţinem generaţiei ce va călători cu avionul precum călătoreau bunicii cu căruţa. Și ne-a impulsionat să ne construim un viitor bazat pe principii de viaţă solide. Iată figuri marcante ale anilor mei de liceu, pe lângă întreaga echipă de dascăli! Ce am devenit eu după aceşti ani petrecuţi în compania acestor oameni minunaţi şi exigenţi? Am studiat la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine de la Politehnica Bucureşti, la şcoala de ingineri ENSEEIHT din Toulouse, am făcut un master la Institutul Naţional Politehnic din Toulouse. Apoi am decis să lucr ez în într epr inder e şi nu făcând o teză de doctor at, ci făcând consultanţă în sistemul informatic la o societate pariziană. Am investit în descoperirea Europei, a Asiei şi a Americii de Sud prin călătorii cu prietenii mei multinaţionali şi cu viitorul soţ. Apoi am urmat cursurile de MBA propuse de Sorbona, la seral, şi am dat naşter e unui băieţel chiar înaintea examenului final. Acum lucrez la Banque de France, locuiesc în Paris şi mă bucur de o viaţă culturală bogată, ador ceea ce fac la serviciu şi am devenit mama unui al doilea îngeraş. Pentru moment nu mai investim în călătorii, ci în educaţia copiilor, şcoli Montessori şi activităţi extraşcolare. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această familie minunată şi pentru toate reuşitele profesionale şi materiale, pentru călăuzirea drumului meu în viaţă şi a alegerilor de studii pe care le-am făcut. Ce bine că am ales Liceul Economic ! Acolo a început totul. Un gând pentru această nouă generaţie care sunteţi voi, dragi elevi actuali ai Colegiului „Virgil Madgearu”, ar fi să vă preocupaţi încă de azi de viitorul vostru, să ştiţi să dozaţi distracţia cu noile tehnologii şi munca. Într-o epocă în care noile tehnologii devin atât de obişnuite pe cât erau stiloul cu peniţă şi călimara de cerneală pentru părinţii mei, viitorii voştri angajatori vor pune accentul pe calităţile voastre umane, capacitatea voastră de muncă şi de a dobândi competenţe noi. Iar bazele personalităţii se pun în liceu. Eu vă doresc tuturor o mare capacitate de discernământ (care nu e neapărat caracteristica vârstei) şi să vă ajute Dumnezeu să faceţi mândru liceul nostru cu reuşitele voastre şi să motivaţi profesorii să vă dea tot ce au mai bun. La mulţi ani înainte echipei pedagogice şi cur aj! Cu drag, Andreea Nădrag Vuţă 12


Portrete şi gânduri de absolvent Liceul a însemnat mult pentru mine. Acum realizez, de fapt, impactul imens pe care l-au avut asupra mea oamenii frumoşi pe care i-am întâlnit şi sub ochii şi peniţa cărora am devenit! Am avut, daca vreţi, curajul necesar de a îmi alege modele cu care, în subconştientul meu, poate, uneori, am concurat, dar de prezenţa cărora m-am bucur aşa cum un copil se bucură de dulce şi apoi începe sa aibă nevoie de el constant. Nu mi-am ales multe modele, eram un copil ocupat (am avut activităţi de voluntariat pe tot parcursul liceului, pentru Școala Specială nr.1 din Ploieşti, de altfel o altă întâlnire din care, aproape egoist, dacă vreţi, mi-am luat resursele necesare pentru a deveni psihoterapeutul de azi). Pentru mine, Mariana Șologon este imaginea Colegiului V irgil Madgearu. Nu o spun pentru a impresiona, simt că îi datorez foarte mult ...chiar o sun cu lacrimi în ochi şi tremur în voce. Mai mult decât atât, am curajul de a-i dedica prima mea carte ce a cunoscut lumina tiparului cu aproape doi ani în urmă (Pff! Cum zboară timpul!) pentru că ea este cea care m-a inspirat în liceu şi continuă să o facă şi astăzi când am o viaţă plină: pictez, scriu, încerc să ajut oamenii care îmi oferă acest privilegiu şi mai şi lucrez (trebuie sa plătim facturile nu?!). Spun un mare mulţumesc pentru şansa de a fi formată de oameni cum sunt Carmen Matei şi Mariana Șologon, pentru şansa de a descoperi personaje şi, mai ales, scriitori ce pot fi la rândul lor modele - a se vedea Iona, Dionis, Gheorghidiu sau Sorescu, Eminescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu... Mă felicit pentru alegerea de a crede în ei, de a încerca să fiu mai bună decât puteam fi… Cel mai autentic lucru la noi, oamenii, este capacitatea noastră de a crea, de a depăşi, de a îndura, de a (ne) transforma, de a iubi şi de a fi mai buni decât propria suferinţă şi propriul eu, aşa că, dragilor, vă urez tuturor, profesorilor, elevilor din prezent şi celor ce vor urma, daţi-vă voie să vă alegeţi mentori şi să încercaţi a deveni mai buni decât ei, păstrând-vă autenticitatea! Dragi elevi de astăzi, vedeţi în ei, profesorii voştri, parteneri şi nu duşmani! A avea mentori potriviţi în liceu ne setează cariera ca profesionişti şi devenirea ca oameni. Vă doresc să nu va fie teamă să vă „puneţi ordine" în „haosul adolcenţei grăbite". Andra Alexandra-Elena Mirică locuieşte în Dublin, lucrează pentru LinkedIn - EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Talent Acquisition & Insights Partner. A obţinut licenţa în filologie (a terminat în primii cinci) şi în psihologie şi ştiinţele educaţiei (ca şef de promoţie), Universitatea din Bucureşti, master Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală, master Psihopedagogia şcolii incluzive (2010-2012), Universitatea din Bucureşti. A activat în cadrul Societăţii române de psihoterapie experienţială (SPER), la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti, a fost invitată să susţină o sesiune de terapie în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei Internaţionale de psihoterapie experienţială, septembrie 2012, a lucrat în domeniul prevenirii suicidului, a realizat training-uri în terapie prin artă, psihodramă, diagnoza personalităţilor atipice, terapia copiilor şi adulţilor abuzaţi sexual, a publicat numeroase studii de specialitate în reviste de prestigiu, printre care în Revista de Psihoterapie Experienţială Română – editată în colaborare cu Universitate din Bucureşti. Pictează şi scrie, este autoarea volumului Dramaterapia: A mfiteatrul Eului Creativ, apărută la Editura SPER, în colecţia Masteralia, cu o copertă reprezentând o pictură a autoarei. 13


Portrete şi gânduri de absolvent „Acum două decenii, când am păşit pentru prima dată în acest liceu – ca elevă la clasa a IX-a G, specializarea alimentaţie publică, nu mi-a trecut prin cap că, după absolvirea facultăţii, aveam să mă reîntorc aici, în calitate de cadru didactic. Am regăsit aceeaşi atmosferă caldă, iar marea mea bucurie a fost reîntâlnirea cu mentorii mei. Consider o datorie de onoare ca, în aceste momente festive, să le mulţumesc pentru că mi-au călăuzit paşii spre lumina învăţăturii, m-au ajutat să trec cu mintea dincolo de paginile cărţilor şi mi-au arătat cum pot să descopăr resurse nebănuite în conştiinţa şi imaginaţia mea, devenind un om puternic, împlinit pe plan personal şi profesional. Acelaşi lucru mi-l doresc şi pentru elevii pe care i-am îndrumat de-a lungul anilor, deoarece (aşa cum spune André Gide): Un bun profesor are această grijă statornică: îi învaţă pe discipoli să se lipsească de el.” Camelia Stoica „În anul 1994, am absolvit Liceul Economic, Ploieşti, în prezent Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”. Perioada liceului a fost o etapă foarte importantă pentru dezvoltarea mea profesională. Am avut şansa să fiu educat şi îndrumat de nişte dascăli deosebiţi. După absolvirea liceului, am decis să continui studiile urmând acelaşi profil, contabilitate. În anul 2000, am revenit în cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu’’ Ploieşti, de această dată ca profesor de contabilitate, devenind coleg cu foştii mei profesori.” Dorian Damian „Înscrierea ca elevă la un liceu de profil economic, recunosc, nu a fost alegerea mea, ci a părinţilor mei. Eu una nu mă vedeam a deveni un om al cifrelor, dar se pare că a fost o alegere excelentă. Odată intrată în aceasta lume, nu am mai vrut sa fac altceva, aşa că am continuat urmând şi o facultate de profil şi specializare ca expert contabil. M-am reîntors pentru o perioadă scurtă să predau. A fost, sunt convinsă, destinul, pentru că astfel am avut ocazia să-mi cunosc soţul. Pot spune, deci, că Liceul Economic mi-a marcat atât viaţa profesională, cât şi viaţa personală.” Aura Damian „Liceul Economic a însemnat pentru mine o etapă foarte frumoasă şi importantă în devenirea mea. Aici am învăţat să iubesc, să lupt, să recunosc adevăratele valori ale vieţii: bunătatea, adevărul, prietenia, devotamentul, cinstea. Aici am cunoscut-o pe doamna profesor Irina Toma, profesor de limba engleză, care mi-a fascinat adolescenţa, care a devenit modelul meu în viaţă. Datorită acestei minunate doamne, m-am hotărât să îmbrăţişez cariera de profesor. În acest liceu mi-au crescut aripi şi am învăţat să zbor!” Loredana Costina Duca (Gheorghe), profesor de limba şi literatura română la Colegiul Agricol V alea Călugărească, Prahova 14


Dinspre prezent către viitor...

Drumul era abia la început… Am lăsat în urmă copilăria, păstrând-o totuşi în suflet, liceul a adus în viaţa mea o nouă etapă: adolescenţa. „Anii de liceu sunt cei mai frumoşi ani din viaţă!”, cu acest gând am plecat către şcoală. Mi-am spus că liceenii încă nu cunosc grijile mari (spre deosebire de studenţie, când mulţi îşi caută deja un loc de muncă), liceenii descoperă ce le place, ce vor să facă în viaţă, se îndrăgostesc, învaţă ce înseamnă responsabilităţile, dar acestea nu îi copleşesc, îşi fac prieteni şi, în general, se bucură de fiecare zi. Până aici însă…toţi începem cu primul an, cu prima zi la liceu… Aşteptam cu entuziasm începutul şcolii după o binemeritată vacanţă în care am avut parte de multe petreceri, dar şi de relaxare şi linişte. Apoi a venit vremea să ne întoarcem la şcoală, să ne întâlnim cu noii colegi şi cu profesorii. Păşind emoţionată spre liceu, locul unde voi petrece patru ani din viaţă, în minte mă răscoleau tot felul de întrebări: Îmi voi găsi prieteni? Mă voi înţelege cu noii colegi? Cât de greu va fi să fac faţă cerinţelor? Cum arăt în comparaţie cu ceilalţi? Eram nerăbdătoare să-i cunosc pe „ceilalţi”, să aflu care îmi vor fi profesorii, cine va fi noua mea dirigintă- s-a dovedit o persoană plină de înţelegere, prima impresie: o voce caldă, cuvinte emoţionante către nişte adolescenţi visători. Am primit manualele, am schimbat câteva impresii… fiecare era în carapacea lui, doar câţiva mai curajoşi veniseră pregătiţi cu multă veselie. Prima zi de şcoală mi s-a părut minunată, dar, în acelaşi timp, emoţia şi puţină teamă m-au însoţit peste tot, vedeam persoane noi, necunoscute (cu câteva excepţii - colegi din şcoala generală). Cei mai mulţi mi s-au părut foarte simpatici, prietenoşi, poate nu toţi, dar „Cine e perfect?”. Aşa a decurs prima zi de liceu, acestea au fost gândurile mele. Cât de mult se schimbă viaţa! A fost momentul în care am început să devin conştientă de cine sunt şi cine vreau să devin. Iar drumul era abia la început… Andreea Elena Anton şi Andreea Ştefania Drăcea - clasa a XI-a (IX S 8 - 2011-2012) Articol premiat la Concursul naţional de creaţie jurnalistică şi artă fotografică Tineri jurnalişti în devenire, ediţia a IV-a-mai 2013.

15


Dinspre prezent către viitor...

O furnică Undeva, în depărtare, a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti, într-un bol de sticlă, stând şi contemplând, o furnica mică, cu două mâini şi două picioare, gândea cum ar fi oare dacă lumea ei mare ar face parte dintr-o lume şi mai mare. Iar acum imaginaţia i se contopea cu realitatea şi începea să se întrebe cum ar fi dacă ar fi… şi cum ar fi dacă n-ar fi… Cum ar fi dacă ar fi? Furnica singură îşi răspundea, căci mintea ei mică nu percepea mai mult decât instinctele primare şi ce să mai spun de mintea ei mare care nu înţelegea decât puţină logică. Cum ar fi dacă n-ar fi? Furnica îşi răspundea din nou, de fapt mai mult îşi dădea cu presupusul, încerca şi ea să înţeleagă ceea ce nu se poate înţelege. Și, tocmai când credea că a priceput, i-a căzut şi teoria, de undeva de pe un raft, unde o aşezase, s-a izbit şi s-a spart. Iar gândirea furnicii e o stradă cu sens unic pe care ea o crede intersecţie. Și tot pătrunzând cu mintea imposibilul, un fior… doi, trei… încep a o cutremura. Dar cutremurul pe care îl simţea era de fapt de la bolul de sticlă. Masa începe să se clatine, bolul la fel şi, atunci, furnica noastră a conceput o nouă teorie, mai exact a găsit ea explicaţia, sigur, logică, a descoperit teoria care ne spune cum că aceste vibraţii rezultă din mişcările plăcilor tectonice, fiind des cauzate de o activitate vulcanică. Și, pentru a duce până la capăt chestiunea sa ştiinţifico -filosofică, a numit-o „cutremur”, era un nume potrivit pentru ceva atât de simplu, în orice caz, de rezervă, i-a mai dat un nume, „seism”, pentru cazul în care chestiunea va începe să pară complicată. Când bolul s-a mişcat pentru a doua oară, căzând de pe raft, s-a creat o fisură, care, umblă vorba, se numea „poluare”. Furnica noastră începea să se complacă în acest mediu intelectual al teoriilor, îşi explica foarte bine tot, faptul că situaţia devenise nocivă, că realitatea faptică în sine nu putea fi schimbată, era suplinit foarte bine de explicaţiile exacte. Din când în când, totuşi, furnica dădea din mâini şi din picioare, strigând la Dumnezeu să nu o mai pedepsească, cercetătorii nu au aflat unde se ducea atunci toată ştiinţa furnicii. După o vreme, cu conştiinciozitate, începea să reflecteze din nou. Și se tot gândea, şi se tot gândea… până când a ajuns la convingerea adânc fundamentată că din lumea ei mică face parte o lume şi mai mică. Aşa a

16

creat furnica posibilitatea ca toate persoanele din jur să îşi poată da cu părerea, să considere, să creadă, să ajungă la concluzii…cu privire la lumi apropiate sau îndepărtate, poate superioare, la fel de mici sau chiar mai mici… De această dată, furnica şi-a făcut câţiva prieteni şi au dezvoltat împreună un nou stil de viaţă. Au dat şi o lege. Fundamentală: Nimic nu mai e necunoscut. De când s-a inventat logica, niciodată nu a fost folosită aşa de eficient ca acum… Unii au o bănuială că furnicile se tem să recunoască adevărul despre ceea ce înţeleg şi despre ceea ce nu înţeleg, deopotrivă. Că „răsare soarele în toată ziua, dar nu se şi vede întotdeauna” nu se ştie cu certitudine dacă ştia şi furnica… Bine, nu ştia ea nici lucruri mai simple despre soare. Credea că, dacă a aflat că nu se învârte în jurul pământului, ştie tot, dar îi scăpau încă multe… printre care şi vorba că „unde nu intră soarele, intră boalele” şi câte şi mai câte…. Și uite aşa, ştiind toate câte se puteau gândi pe lumea asta…a ei, furnica a săpat către tot felul de nenorociri, unele cu nume prea complicate ca să le mai rostească cineva…dar reale, concrete, care, pentru a fi trăite, nu mai aveau nevoie de nici un fel de teorii, veneau pur şi simplu în viaţa furnicii şi a prietenilor ei şi, după o vreme, ba o furnică, ba alta, deveneau statistică…până la urma ce e şi statistica? Doar o altă formă a logicii, o altă specie, în cele din urmă… Și, chiar şi aşa, furnica mică a insistat să-şi urmeze convingerile, erau rodul unor evoluţii succesive doar… a continuat până a ajuns să convieţuiască cu autodistrugerea, ba chiar să se împrietenească. Ce mai?! Absurditatea cea mare făcea acum parte din viaţa ei. Povestitorul ştie că ea, furnica, a continuat şi va continua să facă ceea ce a făcut şi până acum, fără să realizeze că aceea cu care dă mâna e nenorocirea, iar nenorocirea nu pleacă cu una cu două, dimpotrivă, dacă o primeşti, ea va continua să vină, va veni şi la copiii furnicii şi la copiii copiilor ei… Dar furnica, tot furnică! Cu mintea ei maremică, închisă într-o cochilie de furnică, carevasăzică altceva decât cochilia de melc, la sfârşitul poveştii, încă nu ştia că face parte doar dintr-un bol de sticlă. Pura Diana Alexandra, clasa a XII-a A Lucrarea a obţinut premiul II, Concursul internaţional de creaţie Basmele Reginei Maria, 2013.


Dinspre prezent către viitor... Nori de liliac Şcoala este o clădire mai nouă sau mai veche, cu coridoare lungi şi drepte sau întortocheate şi misterioase. Dar ea nu rămâne doar atât, este mai mult, e întotdeauna altfel decât toate celelalte clădiri. Mai mult şi altfel vin din faptul că şcoala e un spaţiu viu, mereu viu şi cu puterea de a rămâne în amintirea oamenilor. În anii de şcoală iei cele mai importante decizii, te formezi ca personalitate, îţi alegi o cale pe care să o urmezi în viaţă… descoperi zâmbete, iubiri, emoţii, experienţe fundamentale se retrăiesc în fiecare zi pe culoarele liceului. Poate într-o zi o să te-ntorci, să învârţi ceasul înapoi şi să le cauţi, să păşeşti cu stângăcie pe culoarul gol. Ghetele ude de zăpadă scot limba afară, iar tu eşti cât pe-aci să te-mpiedici de şireturile libere. Ecouri de amintiri îţi răsună în minte în timp ce priveşti pereţii parcă neschimbaţi; poate pe alocuri varul lasă totuşi loc liber prezentului să smulgă particulele care au înghiţit atâtea şi atâtea poveşti cu personaje deghizate în adolescenţi. Da, totul a fost un basm... Acum mă uit cum timpul se întinde, se înfăşoară ca un fir de aţă subţire. Pe acest fir îmi înşir eu gânduri, speranţe, idei şi tot pe el se aşază şi tristeţile mele şi ale colegilor mei… Ora îşi pune coroana de nori, liliachie, poate are să plouă, are să plouă cu secunde, cu minutare... cu clipe ce se sparg în uitare. Azi privesc cum timpul se înfăşoară în jurul arborilor mei rari. Mereu se va desface, mai mult şi mai mult, giganticul ghem din mâna lui Dumnezeu, până în eternitate, până când ne vom fi rătăcit de mult cu toţii în firele lui… Viaţa mea de licean se apropie de sfârşit, dar o alta începe… încercând să scriu aceste rânduri, am înţeles: se sparge pragul dintre vis şi realitate.

Timpului Am izbutit încă o dată, Împreună. ….……………………. E vremea pentru rămas bun, Nu se amână? Îmi pare rău că plec, Mi-aş mai dori Să fiu copil... Să fac prostii… Și să nu vii.

Rădulescu Corina, Clasa a XII-a T2 (Eleva Rădulescu Corina a obţinut Premiul III la Olimpiada de limba şi literatura română - faza judeţeană- 2014)

17


Școala noastră în imagini şi cuvinte… peste timp… La ceas de sărbătoare… 140 de ani de existenţă prof. Filipoiu Mădălina În privinţa învăţământului comercial prahovean, iată cum a început totul: din 31 decembrie 1867 datează cel mai vechi document care atestă preocuparea pentru înfiinţarea unei şcoli comerciale în Ploieşti (un număr de 117 cetăţeni ploieşteni au înaintat primăriei o petiţie prin care insistau ca primarul C.T. Grigorescu să ceară Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor aprobarea înfiinţării unei şcoli comerciale în Ploieşti). Anul 1874 este considerat anul înfiinţării învăţământului comercial în oraşul Ploieşti, deoarece la 28 februarie Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor trimite primăriei Ploieşti aprobarea pentru înfiinţarea şcolii comerciale din Ploieşti. Școala comercială începe să funcţioneze cu doar 17 elevi. Din acest moment şcoala comercială cunoaşte numeroase transformări, se mută în diverse localuri, îşi schimbă uneori titulatura şi, nu de puţine ori, este ameninţată cu desfiinţarea. În 1894, şcoala se va intitula Școala Comercială de gradul I, în 1903 se transformă în Școala elementară de comerţ. La 1 septembrie 1907 se înfiinţează, pe lângă şcoala comercială, şi cursul comercial de seară suprapus şcolii elementare. În 1916-1917, din cauza Primului Război Mondial, Şcoala Comercială îşi întrerupe cursurile. Acestea au fost reluate la 25 ianuarie 1918. În 1921 apare şi Școala Superioară de Comerţ. În 1922, Prima promoţie a Școlii comerciale Școala comercială este racordată la reţeaua electrică a oraşului. În 1923, Ministerul aprobă ca în Ploieşti să funcţioneze trei tipuri de Școli Comerciale: Școala Elementară de Comerţ, Școala Superioară de Comerţ, Școala Practică de Comerţ- curs seral. La 12 decembrie 1924, s-a sărbatorit pentru prima dată ziua patronului şcolii comerciale - Sfântul Spiridon. În 1936-1937, potrivit noii legi a învăţâmântului comercial secundar, şcolile comerciale pentru fete se unifică şi se transformă în Liceul Comercial de fete, iar Școala Superioară de Comerţ devine liceu comercial. Școala Elementară de Comerţ se va transforma în gimnaziu comercial. În 1938, ambele şcoli comerciale de băieţi s-au unificat în Liceul Comercial de băieţi „Spiru Haret”, iar Școala Superioară de Comerţ se transformă în Liceul Comercial „Spiru Haret” şi se unifică cu gimnaziul comercial. În 1947 au funcţionat două licee comerciale: de Băieţi şi de Fete care au fost transformate prin reforma învăţământului din 1948 în şcoli tehnice de administraţie economică sub conducerea Ministerului Comerţului Interior. În 1955, Școlile tehnice de administraţie economică sunt restructurate. În 1961, şcoala comercială ploieşteană îşi reia activitatea sub forma Școlii Profesionale Comerciale. Ea va fi transferată într-un local nou din strada Vornicul Boldur nr. 3. În 1964-1965 în cadrul Grupului Școlar Economic erau un număr de 422 de elevi. Din 1 septembrie 1972 baza materială a şcolii se îmbogăţeşte cu un local situat în strada Rudului, nr. 24, unde şi în prezent îşi desfaşoară activitatea sub numele de Colegiul Economic „Virgil Madgearu ”. Școala economică prahoveană şi-a construit încet, dar sigur, reputaţia. O atenţie deosebită a fost acordată disciplinei elevilor. Regulamentul şcolar cuprindea măsuri serioase contra celor care săvârşeau abateri. Extrase din Regulamentul şcolar se găseau tipărite şi pe coperta carnetului de note al elevului. De exemplu, regulamentul interzicea elevilor să circule liberi prin centrul oraşului după ora 18.00, să pătrundă neînsoţiţi în localurile publice, prevedea obligaţia să poarte numărul matricol prins în copci la haină.

18


Școala noastră în imagini şi cuvinte… peste timp… Școala dispunea în 1974 de două laboratoare de chimie, un laborator de fizică, două laboratoare de merceologie, un laborator fonic pentru predarea limbilor moderne, un laborator de mecanizarea lucrărilor de contabilitate dotat cu maşini electrice şi electronice de calcul şi contabilizare. Alături de cele două cabinete pentru predarea ştiinţelor sociale, în şcoală mai existau un cabinet de stenodactilografie, un cabinet de aparate de casă (ambele dotate cu aparatură modernă), dar şi alte cabinete pentru predarea diferitelor obiecte (organizarea întreprinderilor, evidenţa operativă a gestiunilor, limba română). În cadrul activităţii exVechiul laborator fonic Cabinet de aparate de casă traşcolare a Şcolii superioare de comerţ şi a Şcolii elementare a luat fiinţă în anul 1932/1933 Asociaţia literară „P.S. Aurelian” care a activat până în anul 1938/1939, având ca mijloc de publicitate „Revista noastră”, revistă cu un câmp de activitate bogat, purtând numele marelui economist, cu vederi înaintate pe care le-a expus de la catedra universitară şi a căutat să le pună în practică în calitate de ministru al Școlilor ( P.S.Aurelian 1833-1909. Asociţia literară orVechiul ansamblul de dansuri populare la ganiza, în cadrul Școala a avut şi o formaţie de mandoline „Cântarea României” şcolii, conferinţe, şezători literare lunare, făcea recenzii, organiza serbări festive în şcoală, legate de diferite evenimente. După cel de-al 50-lea număr, revista care apărea aproape lunar, din lipsă de fonduri şi de entuziasm, n-a mai apărut. Sub conducerea profesorului Gh. Petrescu, la şcoala superioară de comerţ, a luat fiinţă, începând cu anul 1927, o orchestra care a devenit, în cadrul şcolii şi al oraşului, un punct de atracţie prin repertoriul ce-l pregătea. După preferinţele lor, elevii participau la formaţia de dansuri populare, la cor, la formaţia instrumentală de mandoline sau de jazz, la cercul foto-film. Cheltuielile ce se făceau cu aceste acţiuni erau susţinute din buget, dar mai ales din fondurile comitetului şcolar. Nu lipseau din activitatea şcolii preocupările pentru teatru cu piese din clasicii români şi străini, iar în timpul verii, în cadrul vacanţelor, se organizau serbări în aer liber, cu spectacole de teatru în cadrul coloniilor de vară la Căminul de la Măneciu-Pământeni, Prahova. Bibliografie: „File de istorie. 135 de ani de învăţământ economic prahovean”, studiu monografic întocmit de prof. Mădălina Filipoiu, coordonator prof. ing. Petrica Dragomir, Ploieşti, Editura C.C.D Prahova, 2010, ISBN 978-606-92281-1-1. „125 de ani de învăţământ economic prahovean” – micromonografie realizată de către prof. Eugenia Teodosiu şi prof. Mădălina Filipoiu. „100 de ani de învăţământ comercial” – monografie realizată în 1974 de către: prof. Buzatu Aurelian – director, prof. Baciu Aurel, prof. Burlacu Constantin, prof. Cîrciumaru Aurel, prof. Toma Aglaia – director adjunct, prof. Oprea Lucia, Diaconescu Octavian ( fost secretar-şef al Liceului Comercial între 1926-1950). Arhivele Naţionale Prahova: Fondul Prefecturii, Fondul Primăriei, Fondul Camerei de Comerţ.

19


Proiecte. Experienţe Leadership autentic la Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploieşti prof. Loredana Voicu Inscripţionarea pe răvaşul timpului a celui de-al 140-lea an de existenţă a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” reprezintă un moment de bilanţ în care elevii şi profesorii, în unanimitate şi mai mult decât oricând, au prilejul de a-şi îndrepta gândul spre spiritul inconfundabil impus de şcoala noastră în cadrul învăţământului prahovean. Fără a fi o exagerare, trecerea pragului în C.E.V.M. semnifică intrarea într-un caleidoscop de activităţi care induc emoţie şi performanţă şi în care colaborarea strânsă, adesea prietenoasă, reprezintă suportul artei de a crea, de a gândi, de a valorifica oportunităţile. Uşa instituţiei este întotdeauna larg deschisă, nu este o ,,uşă interzisă” (G. Liiceanu), nici ,,infernală” (G. Călinescu) pentru că te impresionează întreaga atmosferă şi te atrage spaţiul creativ în care proiectele atent selectate şi riguros realizate compun imaginea de şcoală europeană. Profesorii ştiu că urmele paşilor rămân imprimate în timp, că dincolo de concret este idealul la care se raportează firesc, de aceea valorile autentice definesc această instituţie în care elevii privesc în urmă cu satisfacţie şi cu ambiţie în viitor pentru a consolida imaginea elitistă a şcolii. O pagină din acest caleidoscop este şi programul Leadership Autentic. Fundaţia LEADERS, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, a facilitat desfăşurarea programului Leadership Autentic, cea mai amplă iniţiativă naţională de leader ship, elevii Colegiului Economic V irgil Madgearu, Municipiului Ploieşti având şanse egale cu ale liceenilor din alte instituţii de învăţământ să obţină burse de participare la activităţile desfăşurate în cadrul sediului central al BRD Groupe Societe Generale Ploieşti. Leadership Autentic a oferit celor 25 de elevi participanţi oportunitatea unei experienţe educaţionale care să contribuie la dezvoltarea personală a acestora. Activităţile au fost structurate pe două niveluri, un curs complet fiind parcurs timp de două săptămâni. Nivelul 1 a constat în aprofundarea unor noţiuni de bază, printre subiectele abordate fiind: lider şi leadership-concepte, definiţii, valori, convingeri şi atitudini, viziune, comunicarea liderului. În cel de-al doilea nivel, participanţii şi-au consolidat conceptele de comunicare şi echipă în cadrul unui training care a avut ca obiectiv aplicabilitatea noţiunilor studiate (partea practică): experimentarea comunicării, atât în scris, prin redactarea diverselor tipuri de texte, cât şi prin tehnici de vorbire în public. Leadership Autentic a completat pr actica şcolar ă a liceenilor pr intr -o serie de activităţi de educaţie informală, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare, lucru în echipă, iniţiativă, leadership şi spirit pro-activ ale participanţilor, cu scopul de a pregăti tinerii pentru viaţa profesională. Pe lângă cursurile susţinute de trainerii LEADERS, au avut loc şi module de Orientare în carieră, realizate cu ajutorul unui instrument performant, Jackson Vocational Interest Survey (JVIS), un chestionar dezvoltat de unul dintr e psihologii de la NASA, instr ument car e a generat profilul individual al fiecărui elev pentru a-l ajuta să-şi identifice interesele şi cele mai potrivite domenii spre care se poate îndrepta în viitor. Felicitări tuturor şi mult succes, să nu uităm că, în ciuda ireversibilităţii temporale, legendele primesc nemurirea!

20


Proiecte. Experienţe Proiectul Comenius Multilateral ,, School is cool’’ – la Paris prof. Iulia Dragomir Între 6 şi 12 octombrie 2014, în cadrul proiectului Comenius Multilateral „School is cool”, nr. de referinţă 13-PM-703-PH-DE, nr. LLP Link 2013-1-DE3-COM06-355847, s-a desfăşurat mobilitatea în Franţa, în Joui Le Moutier, la care au participat elevii Cazacu Andrei, Iordăchescu Ştefan, Barabancea Andreea, Braşov Ovidiu, Dumitrana Flavius, Grigore Bianca, Rădoi Ionuţ, coordonaţi de prof. Petrica Dragomir, prof. Mihail Karaghiaur şi prof. Iulia Dragomir. S-au organizat activitaţi în parteneriat cu profesorii şi elevii de la şcolile din Germania, Italia, Franţa, Polonia, Turcia, în acord cu obiectivele şi scopul proiectului, acela de a preveni abandonul şcolar, de a crea în şcoală un mediu atractiv pentru elevi. Astfel că, în săptămâna menţionată mai sus, s-a vizitat şcoala parteneră din Franţa, s-au realizat participări la ore, ateliere de horticultură, gătit, cinema, vizite la Muzeul Van Gogh, la Domul Invalizilor, la Notre Dame, s-au realizat un tur al Parisului cu autocarul şi altul cu vaporul, pe Seine, prezentându-se principalele puncte de interes pentru cultura franceză, s-au realizat întâlniri cu autorităţile locale, cu părinţii, personalul didactic şi auxiliar din şcoala vizitată discutânduse şi prezentându-se materiale în format electronic pe tema situaţiei abandonului şcolar în fiecare dintre ţările participante, s-au planificat activităţile de proiect pentru următoarele luni, s-a discutat despre mobilităţile din Italia, din aprilie 2015 şi din Polonia, din mai 2015, despre responsabilităţile fiecărei echipe, despre viitoarele activităţi de proiect. Echipa din România a realizat un program artistic în care s-au prezentat dansuri tradiţionale româneşti, antrenându-i pe toţi cei prezenţi la seara culturală: profesori, elevi, părinţi. S-a comunicat în limba engleză, elevii şi profesorii exersând, îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare, au socializat, elevii au locuit în familiile francezilor, au avut contact cu elementele culturale specifice. Experienţa a fost benefică pentru toţi cei implicati, stabilindu-se relaţii profesionale şi de prietenie între membrii participanţi. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar acordat în cadrul Programului Sectorial Comenius, al programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”. Publicarea informaţiilor oferite despre proiect reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

21


Proiecte. Experienţe Adolescenţi în lumea cărţilor - De ce citim? De ce (să) citim? prof. Mariana Șologon Moto: „Onest ar fi să mărturisim că nu ştim exact de ce e importantă lectura scrierilor literare, în formarea unui elev. Dar că ştim, din experienţă – a noastră, a celor de dinaintea noastră – că ea are efecte profunde şi de durată. Restul e o largă enumerare.”- Liviu Papadima

De ce citim? „S-a spus despre unele dintre ele (cărţile) că, prin mila şi teama pe care ni le stîrnesc, ne purifică de propriile emoţii. S-a spus că ne readuc la condiţia noastră primară, refăcînd „strigătul originar“ al omenescului din noi. Că ne dezbară de egoismul în care ne îngroapă viaţa de zi cu zi. Că ne ajută să dăm sens lumii în care trăim. Că ne oferă un spaţiu de simulare, ca cel în care se antrenează astronauţii, în care să ne putem exersa liber capacitatea de a ne trăi propriile existenţe. Că hrănesc una dintre aplecările noastre native definitorii, curiozitatea. Că ne îndrumă spre o înţelegere deliberativă a lumii, ridicîndu-ne deasupra poncifelor şi a locurilor comune. Că ne pun la dispoziţie un rezervor inepuizabil de alternative pentru ideile şi credinţele noastre, atunci cînd valabilitatea acestora începe să se erodeze. Că ne ţin treze imaginaţia şi creativitatea, de care avem în permanenţă nevoie. Că ne ajută să visăm. Că ne deschid căi neaşteptate cunoaşterii de sine. Că ne fac mai înţelegători şi mai toleranţi faţă de ceilalţi. S-a spus cam totul pe tema asta şi încă pare a fi insuficient.”, răspunde, enumerând funcţii ale literaturii, profesorul Liviu Papadima. De ce nu citim? Pentr u că suntem pr ea fascinaţi de vizualul dinamic, prea dinamic, pentru că deja nea acaparat tehnologia, în forma ei de joc la calculator sau diferite gadgeturi, pentru că e mai uşor ca oricând să vezi filmul, pentru că ai la îndemână nenumărate postări cu rezumatul, pentru că suntem în continuă mişcare, pentru că uneori nu se mai crede în rosturile lecturii, ale învăţăturii, în general, pentru că societatea are valorile răsturnate, pentru că nu sunt bani, pentru că multe cărţi reflectă o lume prea îndepărtată de a noastră… dacă întrebi adulţi sau adolescenţi, răspunsurile sunt dintre cele de mai sus, variate. Dar de ce să citim? „Onest ar fi să măr tur isim că nu ştim exact de ce e impor tantă lectur a scrierilor literare, în formarea unui elev. Dar că ştim, din experienţă – a noastră, a celor de dinaintea noastră – că ea are efecte profunde şi de durată. Restul e o largă enumerare. O poveste, la rîndul ei. Dacă aş fi pus în situaţia de a-i explica unui tînăr de 15-20 de ani de ce e bine să citească, probabil primul lucru pe care i l-aş spune este că mai tîrziu va fi prea tîrziu. Nu e un răspuns foarte convingător, dar e cel puţin cu certitudine adevărat. E ca atunci cînd îţi faci o casă. Nu toţi ne dorim palate, dar vrem cu toţii o locuinţă în care să nu ne frecăm umerii de pereţi, atunci cînd ne mişcăm. Citim ca să ne facem locul în care să putem locui.” Aşa răspunde cu o sinceritate cuceritoare, în Dilema veche, nr. 551, 4-10 septembrie 2014, sub titlul De ce (să) citim?, acelaşi Liviu Papadima, profesor de literatură română la Facultatea de Litere, prorector la Universitatea din Bucureşti, coautor al manualelor de limba şi literatura română pentru liceu, apărute la Humanitas Educaţional, coordonator al mai multor volume apărute la Editura Arthur. Ca profesor şi părinte auzi des această întrebare şi, după ce epuizezi termenii enumeraţiei, eşti tentat să intri în panică. Sinceritatea răspunsului dat de cei care ţi-au fost profesori te salvează.

22


Proiecte. Experienţe Atunci iei drumul de la capăt şi încerci să îi convingi pe puştii din faţa ta că tot cartea e răspunsul, că le va fi bine… Cum faci asta? Îi atragi în tot felul de ateliere de lectură şi scriere, în concursuri, te încrunţi sau dai premii, sperând să scoţi oameni din ei. Bunăoară, îi inviţi la Cluj-Napoca atunci când ANPRO, Asociaţia profesorilor de limba şi literatura română-Ioana Em. Petrescu, organizează ateliere, întâlniri cu scriitori- Adina Popescu şi Florin Bican, în cadrul proiectului naţional Lecturiada. Îi provoci să scrie, să viseze. Le descoperi lumea! Aici întâlnesc adolescenţi ca ei, adolescenţi cititori, şi sentimentul de apartenenţă le alungă temerile. Anul acesta, tema a fost Cititori fără frontiere, cu un fel de deschideri în spaţiu si timp, au existat încercări de jurnalism cultural şi narativ, sesiuni de postere, alcătuirea unui jurnal de bord. Atelierele de scriere au fost, la această ediţie, o provocare comună pentru elevi şi profesori. Ele vin după selecţia din cadrul unui concurs naţional. Două eleve de la clasa a IX-a I, din Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, Andreea Panait şi Eva Plăiaşu, au devenit Călători în Galaxia Lecturii - lucrările lor intrând în cel de-al patrulea volum online semnat de copii, acesta conţine 24 de poveşti selectate în urma concursului de scriere creativă. Volumul este ilustrat de o elevă de la Liceul de Artă din Baia Mare, Denisa Medan. Întâlnirile de la Cluj sunt stimulative şi pentru profesori, schimbul de idei cu oameni pasionaţi de profesia lor, de cultură e întotdeauna motivant. Aşa cum se întâmplă şi la simpozionul pe care ANPRO ( detalii pe: http://www.anpro.ro) îl organizează anual, în 2015 - la început de decembrie. „Adolescent în lumea cărţilor” a fost doar o idee în 2010, apoi s-a cristalizat treptat ca un proiect, în varianta lui locală, a fost deja prezentat în cadrul atelierelor de creaţie organizate de ANPRO. La începuturi, invitam la biblioteca şcolii întreaga clasă a IX-a cu care făceam cunoştinţă la începutul anului, apoi îi conduceam către Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga pe care o descopereau pas cu pas, de la formularul de înscriere, la cum cauţi o carte în baza electronică, la frumuseţea unei ore în sala de lectură. Uneori încurajam elevii să aleagă o carte şi le propuneam şi eu un titlu de la secţia împrumut, totul spre a descoperi frumuseţea literaturii. Unii dintre ei returnau cartea înainte să o termine de citit, alţii, însă, au devenit cititori fideli. Proiectul continuă în prezent şi are intenţia să încurajeze apropierea de carte, de cultură, în general, prin diferite forme de lectură, prin vizite la muzee, prin vizionarea unor spectacole de teatru, prin exerciţii de scriere creativă, interpretare de texte literare, stabilirea unor conexiuni între literatură şi artele vizuale. De asemenea, concursul conceput anul acesta în cadrul proiectului - Peisajul meu… în cuvinte şi imagini – completat cu o expoziţie judeţeană care să evidenţieze cele mai bune lucrări se vrea stimulativ pentru creativitatea şi dezvoltarea gustului artistic. Este vorba de o competiţie între lucrări literare: eseu, poezie, proză, la prima secţiune, şi lucrări din sfera artelor vizuale, la cealaltă secţiune: fotografie, desen, pictură, colaj, schiţă în creion/tuş/acuarelă, tehnici combinate – la alegere, având ca motto un fragment dintr-o operă literară, din literatura română sau universală. În anul acesta, proiectul include şi aplicaţia pentru programul de granturi „Books 4 Youth”, organizat de Fundaţia Mereu A proape, pentru a îmbunătăţi fondul de carte al şcolii şi pentru a obţine premii, recompense pentru elevii câştigători în cadrul concursului. În urma participării la acest program, s-au obţinut 1000 de volume - literatură română, în valoare de 7.635,89 lei. Concursul se va deschide în 2015 şi este conceput să permită parcurgerea tuturor anotimpurilor, de aceea este anunţat încă de acum, permite înscrierea şi transmiterea lucrărilor până la sfârşitul anului şcolar, urmând apoi jurizarea şi premierea. Festivitatea de premiere se va îmbina cu expoziţia judeţeană. Intenţia este ca proiectul să se dezvolte în anul următor la nivel naţional. Sustenabilitatea acestuia este dată şi de fondul de carte obţinut pentru premii. E una din căile prin care încercăm să păstrăm scrisul şi cititul în viaţa noastră şi a elevilor noştri.. 23


Proiecte. Experienţe Chimia – un mod de interpretare a vieţii prof. Monica Cristina Palade ,,Știinţa. Este mai mult decât o cunoaştere. Este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi.” (Roger Martin du Gard)

În istoria omenirii, există epoci în care evenimentele dintr-un anumit domeniu le pun în umbră pe toate celelalte. Astfel, există epoca Renaşterii, epoca descoperirilor geografice, epoca descoperirilor din domeniul atomului, epoca cuceririi spaţiului cosmic etc. Compuşii chimici au fost utilizaţi de om din cele mai vechi timpuri. Preoţii, şamanii, vracii erau pricepuţi în lecuirea unor boli. Istoria veche a înregistrat interesul pe care omul l-a arătat pentru fenomene naturale ca focul, fulgerul sau trăsnetul, precum şi preocuparea omului pentru lucruri cum sunt AERUL, APA, SOLUL sau LUNA, SOARELE şi STELELE. Timp de mii de ani, oamenii s-au străduit să găsească o cale de a descrie lucruri şi fenomene prin substanţe mai simple. În aceste încercări timpurii, un rol important l-au jucat superstiţiile şi magia. De cele mai multe ori au dominat folclorul şi perceptele religioase. Mult timp, oamenii au trăit cu credinţa că, de exemplu, Pământul este centrul Universului. Tot ce ne înconjoară este format din APĂ, FOC, PĂMÂNT, AER. Elementele primordiale insuflă energia vitală fundamentală vieţii…Omul poate rezona cu Universul pentru a-şi găsi bucuria sufletului. Dacă depindem în aşa măsură de armonia cosmică, de ce să nu o folosim spre binele nostru?! Piatra filosofală putea schimba orice metal în aur. Viaţa ia naştere prin generare spontană. Chimia a luat naştere din două izvoare - unul filosofic, celălalt utilitar. Chimia a reuşit să prelungească viaţa oamenilor, să le aline durerile, să le uşureze munca, să le ridice gradul de civilizaţie. Dar, ca într-o ,,reţea ionică” în care numărul sarcinilor pozitive este echilibrat de cel al sarcinilor negative, dezvoltarea impetuoasă a chimiei a condus şi la o serie de compuşi care, uneori, au un efect limitat sau negative. O serie de substanţe sunt cancerigene, altele, ca diverse medicamente, au dus la malformaţii, iar mediul înconjurător este invadat de mase plastice care sunt nebiodegradabile. În viaţa oamenilor se întâmplă cam la fel, plusul şi minusul coexistă, o bucurie mare este urmată, mai devreme sau mai târziu, şi de tristeţe, dar şi invers: orice ,,catastrofă’’ din viaţa personală poate fi urmată de o mare bucurie... Studiul chimiei ur măr eşte să contr ibuie la for mar ea capacităţii de a r eflecta asupr a lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării achiziţiilor din acest domeniu cu celelate domenii ale cunoaşterii. Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi socio-profesională: comunicare, gândire critică, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii adecvate în carieră într-o societate dinamică, precum şi asigurarea condiţiilor favorabile manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic, reprezintă alte dominante vizate de învăţământul postobligatoriu şi, drept urmare, şi de chimie. La terminarea liceului, absolventul trebuie să fie capabil să se implice în grupul profesional şi social din comunitatea din care face parte. Elevii Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” conştientizează importanţa cunoaşterii chimiei pentru viaţa cotidiană. Pe lângă competenţele asimilate în timpul orelor, elevii obţin performanţă participând la concursuri de chimie, în ultimii ani, cu rezultate atât la fazele judeţene, cât şi la cele naţionale. Astfel, în anul şcolar 2013-2014, s-au obţinut, la Concursul de Chimie ,,Petru Poni’’, următoarele premii: la faza judeţeană- 1 premiul I şi 2 premii II, iar la faza naţională- un premiu II, o menţiune şi menţiune specială. De asemenea, elevii sunt implicaţi în proiecte de mediu: Tânărul- ecologist ocrotitorul mediului, Reporterii mediului, eco-Școala, în care înţelegerea relaţiilor om-mediu scoate în evidenţă interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii. Realizările ştiinţifice contribuie la eliberarea omului de o viaţă dominată de munca fizică şi de sarcini plicticoase şi oferă condiţii prielnice pentru o dezvoltare mai mare a talentelor şi a capacităţilor individuale… 24


Proiecte. Experienţe Reporterii mediului - pe Bulevardul Castanilor prof. coordonator: Palade Monica Cristina Elevi: Neacşu Iulian şi Stan Aida, clasa a XII -a profil: matematică-informatică Problemele mediului înconjurător reprezintă probleme universale, deoarece se adresează unei entităţi care, în totalitatea sa, este supusă procesului de degradare. Actualele probleme de mediu sunt grave şi trebuie abordate de întreaga comunitate. Tinerii, ca viitori gestionari şi consumatori ai resurselor naturale, pot interveni prin acţiuni constructive la salvarea mediului înconjurător. În prezent, societatea umană se confruntă cu o serie de probleme negative: limitarea rezervelor şi resurselor naturale, degradarea continuă a mediului, efectele încălzirii globale etc. Omul trebuie să fie conştient şi să acţioneze pentru menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii mediului. Studiul realizat de noi s-a axat pe identificarea unor probleme de mediu din comunitatea oraşului Ploieşti. Datele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului au arătat pe o perioadă de două săptămâni că, în zona de sud a oraşului, emisiile de gaze poluante depăşesc valorile acceptate. Zona de sud a oraşului Ploieşti este parcursă zilnic de un număr mare de maşini, aproximativ 10.000. În zonă există şi o importantă rafinărie. Unul din punctele de atracţie ale oraşului, cu o istorie bogată, este Bulevardul Independenţei, cunoscut, de asemenea, şi ca Bulevardul Castanilor. Acest bulevard este încărcat de istorie, poezie şi tradiţii. Este una din cele mai importante artere ale oraşului Ploieşti, fiind principala cale ce leagă centrul oraşului de partea de sud a acestuia. După ridicarea Gării de Sud, autorităţile ploieştene au fost nevoite să construiască un bulevard care să o lege de centrul oraşului. Începând cu anul 1872, strada a fost pavată cu piatră cubică. Pe marginea străzii s-au plantat castani şi s-au montat felinare cu gaz. Bulevardul a fost una dintre primele străzi iluminate electric. În 1906, Regele Carol I a admirat parada trupelor militare, printre care şi Regimentul 4 Roşiori, în frunte cu viitoarea Regină Maria. Timpul s-a scurs şi în jurul Bulevardului Castanilor au apărut blocuri, magazine şi maşini. Puţini oameni se mai gândesc, atunci când traversează bulevardul, la castanii ce au „văzut” atâta istorie. Pe lângă ei trec aproximativ 10.000 de autovehicule ce elimină foarte mulţi agenţi poluanţi afectând viaţa arborilor şi nu numai. Bazându-se pe datele realizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Prahova, echipa „Reporterii mediului Colegiul Economic V irgil Madgearu” a realizat un chestionar de opinie privind felul în care este percepută starea de mediu. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 70 de subiecţi, cuprinde 13 întrebări referitoare la calitatea mediului. Răspunsurile culese au demonstrat că 80% din subiecţi consideră că o bună cunoaştere a calităţii mediului din zonă se cere împărtăşită şi comunităţii, 85% din subiecţi au răspuns că oraşul Ploieşti este considerat un oraş poluat, zona de sud fiind o sursă importantă de poluare, 60% din subiecţi au precizat că sunt foarte importante modalităţile de informare a populaţiei prin mass-media locală, discuţii cu ONG-uri şi cu autorităţile. „Reporterii mediului Colegiul Economic V irgil Madgearu” îşi propun ca obiectiv găsirea unor soluţii optime pentru reducerea poluării pe Bulevardul Castanilor, astfel încât acesta să-şi regăsească „tinereţea” pentru a putea „povesti” şi viitoarelor generaţii istoria oraşului şi nu numai… Surse de informare (şi fotografia cu Bulevardul Independeţei, Ploieşti): http://r o.wikipedia.or g/wiki/ Bulevardul_Independen%C8%9Bei,_Ploie%C8%99ti

25


Proiecte. Experienţe Ce înseamnă munca de coordonator în cadrul firmelor de exerciţiu prof. Simona Lupu Efectele negative ale crizei economice: reducerea locurilor de muncă, desfiinţarea unor firme, destabilizarea vieţii economice afectează întreprinderile şi populaţia României. Lumea are nevoie de inteligenţă şi creativitate pentru a ieşi din criza economică, motiv pentru care şcoala trebuie să dezvolte elevilor o gândire creativă, o analiză critică, deprinderea de a lucra în echipă, de a se integra rapid la un nou loc de muncă şi o pregătire practică temeinică pentru a înţelege şi interpreta eficient transformările din mediul economic. Timp de 14 ani, am susţinut, prin activităţi didactice, identificarea şi creşterea spiritului antreprenorial la elevi în vederea dezvoltării antreprenoriatului autohton. Mă consider un lider şi, în acelaşi timp, un pionier în implementarea metodei inovatoare „Firmă de exerciţiu”. Am fost primul profesor care a creat firme de exerciţiu în Ploieşti şi în judeţul Prahova. A fost şi este o bucurie să gândesc idei de afaceri cu elevii, să concep materiale publicitare pentru promovarea unei firmei de exerciţiu, să formez echipe şi lideri. Sunt momente unice, pe care nu le poţi uita. Munca mea cu elevii în firma de exerciţiu a fost apreciată la nivel internaţional şi naţional, în perioada 2005-2013, la Târgurile internaţionale de la Bratislava peste 10 premii au fost obţinute cu firmele de exerciţiu FE Magis Tour SRL, FE Fire Prevent SRL, FE Lotus SRL, FE Magic Design SRL, FE Latiffa SRL, FE Biolifetehnology SRL. La Praga, de asemenea, Premiul II Cel mai bun stand -FE Prototype SA (2006), Premiul II -Cel mai bun spot FE Maxguard SA (2007) şi peste 20 de premii obţinute la târ gur ile de la Timişoar a, Piteşti, Bucur eşti, Baia Mar e etc. Alături de alţi colegi din ţară, am contribuit şi eu la prestigiul firmelor de exerciţiu româneşti la nivel internaţional, obţinând recunoaştere şi apreciere din partea unor organizaţii internaţionale: universităţi, organizaţii non profit, colegii, instituţii ale statului. Am organizat prima participare la concursurile internaţionale de la New York (2007), în calitate de profesor coordonator al FE Fire Prevent SRL, firmă care a primit, la concursurile Global Business Challenge, Premiul III, prin elevul Vlad Cristian, iar la Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu, Menţiune - Cel mai bun stand. Mi-am iniţiat colegii în metoda firmelor de exerciţiu - practic, prin coordonarea împreună a unei firme de exerciţiu sau teoretic- prin susţinerea unor activităţi de diseminare a conceptului, le-am inspirat dorinţa de a desfăşura această activitate şi i-am sprijinit când au întâmpinat dificultăţi. Prin exemplul propriu, am promovat cinstea, munca, seriozitatea şi competitivitatea.

26


Proiecte. Experienţe Astăzi, în cadrul Colegiului, funcţionează 32 de firme de exerciţiu coordonate de 11 profesori, firme care participă la competiţii naţionale şi internaţionale. Acestor aspecte li se alătură implicarea mea în organizarea Târgului Firmelor de Exerciţiu şi a concursului Romanian Business Challenge de la Ploieşti. Cele 5 ediţii coordonate în perioada 2009-2014 au antrenat, anual, peste 50 de firme de exerciţiu şi întreprinderi simulate şi peste 500 de elevi, profesori din colegiu şi din alte şcoli din ţară, reprezentanţi ai agenţilor economici, instituţii financiare şi bancare, instituţiile statului. Pe de altă parte, FE Maxguard, director firmă de exerciţiu- Neagu Georgian, a fost prima firmă de exerciţiu din Colegiu care a obţinut marca de calitate A vansat. Astăzi, fostul elev este preşedintele unei asociaţii şi masterand în Franţa, la Paris. Marca de calitate reprezintă un instrument prin care se evaluează conformitatea activităţilor desfăşurate de o firmă în raport cu standardele de calitate specifice firmei de exerciţiu din învăţământul profesional şi tehnic. Se acordă Certificat de calitate A vansat sau Bază pe o perioadă de doi ani firmei. La nivelul şcolii, în perioada 2009-2013, s-au obţinut 37 certificate Marcă de calitate, iar în perioada 2010 - 2011, la nivelul Colegiului, s-au obţinut cele mai multe certificate obţinute de o şcoală la nivel naţional. În anul şcolar 2013-2014, patru firme de exerciţiu au obţinut certificate, două fiind coordonate de mine şi alte două, de colegi. La competiţia Business Plan, evaluarea echipei la nivel regional / naţional se realizează de directori ai unor firme de succes, inspectori din Ministerul Educaţiei Naţionale, evaluatori de la concursul A rena leilor, iar anul trecut a participat şi ministrul Dragoş Jianu. Firmele pe care le-am coordonat au obţinut Premiul I la nivel de judeţ, în 4 ani consecutiv, Premiul III (2012) şi Premiul I (2014) la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi Menţiune la nivel naţional-FE Biolifetehnology, firmă care doreşte, după terminare liceului, să înfiinţeze afacerea. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin firma de exerciţiu oferă o şansă tinerilor să -şi dezvolte o afacere după terminarea studiilor. Totodată, activităţile desfăşurate în cadrul firmei formează competenţe: capacitatea de a lucra în echipă, organizarea locului de muncă, adoptarea deciziilor în timp optim, capacitatea de a conduce, gândire

27


Proiecte. Experienţe Forme de exprimare a spiritului antreprenorial prof. Mihalea Brânduşa Vasile O experienţă frumoasă pe care am dobândit-o în anul 2014, alături de elevii clasei a XI-a T1 care fac parte din firma de exerciţiu F.E Cofetăria Minunilor S.R.L., înfiinţată în anul şcolar 2013- 2014, a fost activitatea în cadrul Parteneriatului Naţional Educaţional „Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind discipline economice”, unde portofoliul lor a primit premiul I. După participarea la Târgul Firmelor de exerciţiu, ediţia a V-a, Ploieşti 2014 şi obţinând premiul special, „Minunăţia gustului”, odată cu semnarea parteneriatului educaţional la nivel naţional între Liceul „Matei Basarab”, Craiova şi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, în calitate de profesor coordonator al firmei de exerciţiu, am înscris clasa a XI-a T 1( în prezent, aXII-a T1) în concurs, urmând să realizăm un portofoliu în care să surprindem activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul firmei. Portofoliul a cuprins prezentarea instituţiei şcolare, echipa şi rolul membrilor, planul de activitate al firmei pe anul în curs, materialele promoţionale, operaţii economice efectuate, acţiunile derulate la competiţia Târgul Firmelor de exerciţiu, impresiile clienţilor în legătură cu prăjiturile delicioase obţinute. În elaborarea portofoliului am acordat deosebită atenţie tuturor detaliilor începând cu informaţiile cuprinzătoare care să contribuie la o imagine cât mai clară a modului în care echipa cooperează în vederea obţinerii celor mai bune rezultate până la structura şi designul portofoliului creat. Principiile care stau la baza echipei F.E Cofetăria Minunilor S.R.L sunt: Unitate, Colaborare, Progres, Succes. Toate acestea au fost respectate de către următorii elevi: Grigore Simona-manager general, Porumb Adria manager marketing, Irimia Daniel-manager economic, Popa Ioana-manager resurse umane, Dobrescu Beatrice şi Dumitrescu Ana-Maria- publicitate, Petre Andreea -secretar-şef, Vasile Ana-Maria -aprovizionare, Gheorghiu Mara -desfacere, Alexandru Vlad -distribuţie, Dinu Mădălina-casier, Nae Anda -administrator, Stănescu Florentina Mihaela -contabil, Nicolescu Bianca-secretar contabil, Miu Ana–Maria –cofetar-şef, Elevii au dorit din momentul înfiinţării cofetăriei să creeze un loc care să aducă armonie, bucurie şi dorinţa de a reveni oricând pentru a savura o prăjitură. Astfel, au cooperat frumos realizând reţete de prăjituri folosind ingrediente naturale, au realizat oferte, şi-au propus atragerea unui număr mare de clienţi, au promovat firma prin intermediul pliantelor, mini broşurilor, catalogului, website-ului şi a spotului publicitar. Materialele promoţionale s-au realizat în mare parte hand-made de către elevii şi profesorul coordonator, fiind folosite hârtia colorată, mărgele, paiete, zahăr, culori, aţă, lipici. Munca în echipă, dorinţa de a reuşi, idea de afaceri, viziune, strategia folosită, materialele realizate, toate acestea au făcut ca, la finalul evaluării comisiei, portofoliul „F.E Cofetăria Minunilor S.R.L” să obţină premiul I, ceea ce ne-a bucurat foarte mult şi ne-a determinat să continuăm şi în anul şcolar 2014- 2015, fiind orientaţi către performanţă. „Prăjitura dulce, zâmbete aduce!“

28


Proiecte. Experienţe Geografia, între teoretizare şi aplicabilitate prof. Carmen Bogaciu Geografia este una dintre cele mai frumoase discipline, dar prinsă între tradiţionalism şi dorinţa de a înţelege lumea şi de a-i vedea latura practică. Este foarte importantă acumularea unor cunoştinţe teoretice, dar şi aplicarea acestora într-un context pur practic, în aplicaţii, drumeţii, vizite sau prin implicarea în diverse proiecte. Nicio altă disciplină nu oferă o viziune atât de vastă asupra lumii, asupra fenomenelor cu care ne întâlnim în fiecare zi. Războaiele, recesiunea, fenomenele extreme nu le putem înţelege fără cunoştinţele geografice, iar intredisciplinaritatea ne ajută să pătrundem dincolo de fenomene. Societatea noastră se confruntă cu foamete în Africa, în timp ce lumea civilizată se află în recesiune. Aceste fenomenene atât de comune sunt adesea înţelese şi derivă, în acelaşi timp, dintr-un alt fenomen geografic şi anume explozia demografică. Foametea sau supraalimentarea sunt tot fenomene ce ne preocupă, iar anumite statistici ar putea părea sterpe fără cunoştinţele din domeniu. Dar ce poate fi mai frumos decât o călătorie acolo unde ne dorim şi pe care o putem face astăzi cu ajutorul hărţii şi tehnologiei? Pentru toate aceste probleme pur teoretice avem la îndemână aplicaţii prin diversele proiecte în care este implicată Catedra de Geografie de la noi din liceu: Proiectul judeţean ,,Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului”- proiect judeţean care a implicat mai multe instituţii –ISJ Prahova, Direcţia Silvică, mai multe unităţi şcolare – Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional „Jean Monnet” – proiect care a obţinut premiul III. Acest proiect a fost extrem de important pentru că a marcat prin activităţi toate evenimentele ecologice de pe parcursul unui an şcolar şi a fost finalizat printr-o piesă de teatru apreciată în cadrul reprezentaţiilor la Direcţia Silvică. Proiectul ,,Patrula Eco” e un proiect naţional care a presupus, pe lângă desfăşurarea mai multor activităţi la nivel de şcoală, şi monitorizarea stării mediului în oraşul Ploieşti şi completarea agendelor eco cu ceea ce ne place şi ceea ce nu ne place pe parcursul a aproximativ 6 luni. Acest proiect se derulează şi pe parcursul anului şcolar în curs şi deja a avut loc o acţiune de plantare de copaci în curtea şcolii. Proiectul internaţional Leaf - să învăţăm despre pădure – este derulat în parteneriat cu Centrul carpato danubian de geo-ecologie – an şcolar 2012-2013 şi a presupus realizarea mai multor activităţi, cea mai importantă fiind o lecţie în pădure – lecţie interdisciplinară despre cât de importantă este pădurea, dar şi ecologizare la Parcul „Constantin Stere”, Bucov .

29


Proiecte. Experienţe Campania internaţională Litter Less - Mai curat prof. Mihaela Tănase

    

30

Aflată la a III-a ediţie în România, Campania Internaţională Litter Less a implicat şi în anul şcolar 2013-2014 tinerii cu vârste între 11-21 ani în problemele locale de mediu privind deşeurile şi gunoiul menajer, încuranjându-i să facă alegeri pozitive pentru acesta. Campania este implementată în 35 de ţări, inclusiv în România, prin intermediul Programului Internaţional Young Reporters for the Environment (YRE). Implicarea într-o campanie pentru un mediu mai curat îi ajută pe tinerii elevi să găsească soluţii şi să aibă puterea să schimbe mediul în care trăiesc, atitudinile şi comportamentelor celor din jurul lor. Obiectivele campaniei sunt: Creşterea gradului de conştientizare a influenţei gunoiului menajer /deşeur ilor asupr a comunităţii locale şi asupra mediului; Implicarea şi educarea elevilor de şcoală gener ală şi liceu în r ealizar ea şi conducer ea unor campanii / misiuni privind reducerea cantităţii de gunoi menajer / deşeurilor; Colaborarea dintre scoli pentr u pr omovar ea educaţiei pentr u o dezvoltar e sustenabilă; Realizarea unei proiecte (ar ticol, fotogr afie şi/sau videoclip) pentr u a ilustr a r ezultatele învăţării şi propunerea de soluţii; Diseminarea rezultatelor proiectului unei audienţe locale, cu ajutorul mijloacelor media. Doi elevi au hotărât să ia atitudine şi să realizeze un studiu de caz privind reducerea deşeurilor din oraşul nostru, în acord cu obiectivele campaniei. Ei sunt Alexandra Cristina Matei şi Octav Masone, de la clasa a X a S7, coor donaţi de pr ofesoar a Mihaela Tănase. Munca lor a constat în alegerea unui loc cu o astfel de problemă ( în zona Pieţei Centrale), realizarea unor interviuri cu locuitori ai oraşului, aplicarea unui chestionar tinerilor din şcoală, atragerea de voluntari, colaborare cu alte şcoli prin propunerea unor soluţii pentru reducerea cantităţilor de deşeuri aruncate necorespunzător. Rezultatele materialelor din teren au fost concretizate într-un reportaj, un video reportaj şi un fotoreportaj, atât în română „Vremuri noi, obiceiuri vechi”, cât şi în engleză „New times, old problems”. Verificarea materialelor în limba română a fost realizată de către prof. Mariana Șologon, iar în limba engleză de către prof. Corina Popescu. Au fost propuse următoarele soluţii pentru rezolvarea problemei deşeurilor stradale: folosirea unui panou ce avertizează că aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor se sancţionează cu amendă contravenţională; montarea unei camere de supraveghere video; implicarea poliţiei comunitare; consultarea proprietarilor în vederea creşterii calităţii vieţii; stabilirea unui loc amenajat adecvat, cât mai aproape de Piaţa Centrală, în scopul colectării deşeurilor; colectarea selectivă a deşeurilor şi transportarea deşeurilor organice la staţia de compostare de la Balta Doamnei. Munca elevilor, jurizată la nivel naţional, a fost răsplătită prin două premii II, la categoriile 15 -18 ani, pentru secţiunile reportaj şi video reportaj. Prin această campanie, am dorit să dăm un exemplu de bună practicăşi, mai ales, să fim mesageri ai salvării mediului. Aşa cum spunea şi Melodie Beattie, autorul cărţii Codependent No More, publicată în 1987, promovând evoluţia personală: „Nu-i putem schimba pe alţii, dar, dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea înfăţişării Pământului”.


Proiecte. Experienţe Inteligenţa emoţională – o poartă spre succesul şcolar, profesional, personal prof. Corina Popescu „O oră obişnuită de curs. Un student care pune întrebări; vrea în mod sincer să înţeleagă; un alt student care se oferă să explice. Un profesor care culege ideea lansată de student ca pe un lucru preţios şi o dezvoltă, o include într-un cadru conceptual complex. Apoi intervine cu o schemă şi adânceşte înţelegerea. Dar, iată, abia adusă la lumină, schema naşte alte întrebări. Întrebări pe care le pun, deopotrivă, profesorul şi studenţii. Se constată că acea schemă permite, favorizează perspective multiple de interpretare. Iar cu fiecare perspectivă reliefată şi analizată, fenomenele devin mai clare; limpezi, esenţiale. Înţelegerea este ţinta şi ea trebuie atinsă din perspective multiple. Totul se naşte într-un dialog continuu. Dirijat. Orchestrat. Firesc. Profesorul şi studenţii construiesc împreună cunoaştere. Este o oră obişnuită de curs. Ceea ce este mai puţin obişnuit sunt studenţii: cred în ceea ce fac. Ceea ce este mai puţin obişnuit este profesorul: Howard Gardner, creatorul teoriei inteligenţelor multiple. Ora însă se desfăşoară obişnuit şi firesc, la Universitatea Harvard.”( Mihaela Singer – Introducere la „Mintea disciplinată”, de Howard Gardner ) O oră obişnuită de curs – o lecţie de predare. Un elev care nu este niciodată atent la nimic; un alt elev care este atent tot timpul, din momentul în care profesorul intră în clasă şi până când iese, elevul care vrea să fie mereu în centrul atenţiei, să fie remarcat; un alt elev care intervine în cadrul discuţiei cu anumite observaţii, fără legătură cu tema abordată, alţii care participă efectiv la oră şi sunt interesaţi să înveţe şi să înţeleagă. Dar, iată, abia instalată atmosfera de lucru necesară, se găseşte un elev întârziat care să dea buzna pe uşă, cerându-şi scuze, altul care să râdă, un altul care să remarce că ceea ce se predă este foarte simplu şi pe înţelesul tuturor – şi perspectivele multiple care se nasc continuu te fac să înţelegi unde te afli: o oră obişnuită de curs. Ceea ce este la fel de obişnuit sunt elevii: fac ceea ce fac de obicei. Ceea ce este la fel de obişnuit este profesorul: un profesor de liceu care îşi doreşte să adâncească înţelegerea elevilor săi. Ora însă se desfăşoară obişnuit şi firesc, la un liceu... Mi-am permis, cu toată modestia, să parafrazez introducerea Mihaelei Singer la cartea lui Howard Gardner, „Mintea disciplinată“, din mai multe motive: 1. pentru a anticipa tema pe care mi-am propus să o abordez; 2. pentru a ne mai descreţi puţin frunţile, lucru pe care ar trebui să-l facem mai des; 3. ca să aspirăm, desigur, păstrând proporţiile la toate nivelele, la o asemenea atmosferă de lucru ca aceea evocată de M. Singer, chiar şi în învăţământul nostru preuniversitar. Erasmus spunea: ,,Principala speranţă a unui popor constă într-o educaţie corectă a tineretului său.” Printr-o fericită coincidenţă, programul care-i poartă numele pare să fi integrat această viziune cu succes în cadrul activităţilor care se desfăşoară sub egida sa, o viziune mereu actuală şi, totodată, o necesitate permanentă. Recent, pe 9 septembrie, am avut ocazia să particip la o astfel de acţiune organizată în liceul nostru de prof. Iulia Dragomir, împreună cu organizaţia ,,4 Young”. Invitaţi în liceul nostru au fost tineri studenţi şi profesori din Franţa, Italia, Slovacia, Bulgaria, Croaţia. Activitatea a avut un mare succes, demonstrând impactul educaţiei nonformale asupra tinerilor şi chiar asupra celor mai puţin tineri şi, de asemenea, avantajul desfăşurării acţiunilor în sistem „open space”- spaţiu deschis, ceea ce presupunea că fiecare participant avea libertatea de a circula de la un spaţiu de discuţie la altul. Au fost organizate câteva dezbateri gen masă rotund în jurul unor propunători de teme, aceştia fiind Iulia Suditu, Brânduşa Vasile şi eu. Fiecare dintre noi a propus o temă şi a ,,primit” un spaţiu de discuţie, eu şi Brânduşa am rămas în aceeaşi sală, în zone diferite, iar Iulia a avut un spaţiu lejer şi nonconformist-într-unul din holuri. Toate discuţiile au fost în limba engleză. Eu am propus tema Teaching Programs of Emotional Intelligence – Predarea unor programe de inteligenţă emoţională, temă pe care am ales-o, deoarece mă preocupă de mai mult timp, de când am descoperit acest concept şi importanţa sa în viaţa fiecăruia dintre noi, fie că ne dăm seama de acest lucru, fie că nu. Prima întrebare ce mi-a fost adresată a fost dacă eu predau astfel de programe. Nu, dar, pe parcursul orelor mele, integrez din principiile pe care se bazează acest concept insuficient exploatat şi care a dat roade în sistemele de educaţie din ţările unde au fost aplicate asemenea programe. 31


Proiecte. Experienţe Spre surprinderea mea, unii dintre participanţi nu auziseră de acest concept şi erau dornici să afle cât mai multe, astfel că dezbaterea a fost dinamică şi interesantă, cercul din jurul meu s-a mărit, iar timpul părea să devină insuficient pentru cât de multe aspecte erau de discutat. Le-am vorbit despre emoţie, despre diferenţa dintre inteligenţa intelectuală şi cea emoţională, despre empatie, speranţă şi optimism (,,cronicizarea” speranţei ), despre acceptarea a ceea ce eşti şi despre reformularea obiectivelor în funcţie de contextul mereu schimbător. Mi-au cerut să le dau un test şi le-am dat să grupeze pe două coloane calităţile şi defectele proprii, în opinia lor, în calitate de comunicatori. Le-au prezentat pe rând, iar eu le-am arătat că acele aspecte considerate de ei a fi defecte putea fi transformat foarte uşor în calităţi şi că, de fapt, cel mai important este să îţi păstrezi stima de sine şi încrederea în forţele proprii. Toate cele trei „round table-debates” s-au bucurat de un mare succes. A fost o experienţă deosebită pentru mine şi îi mulţumesc colegei mele, Iulia Dragomir, că mi-a oferit privilegiul de a fi parte din această experienţă. Inteligenţa emoţională este o dimensiune a vieţii noastre. Prin emoţii trăim cu adevărat, suntem mai vii, conturăm un univers de interacţiuni, un dialog cu lumea. Acest concept, formulat pentru prima dată în 1985, în S.U.A, preluat apoi de profesorul de psihologie de la Universitatea Harvard, Howard Gardner, a fost dezvoltat pe larg de către Daniel Goleman în renumita sa carte ,,Inteligenţa emoţională”, în 1995. Acesta a arătat supremaţia acestui tip de inteligenţă asupra IQ. Vestea cea bună este că acest tip de inteligenţă se poate cultiva şi dezvolta, având beneficii pe toate planurile – şcolar, profesional şi personal. În ţările în care au fost incluse în programele de educaţie aspecte vizând inteligenţa emoţională au putut fi remarcate consecinţe positive precum îmbunătăţirea performanţei şcolare, reducerea numărului de conflicte dintre elevi şi a agresivităţii verbale sau fizice, o relaţie mai apropiată cu părinţii, colegii şi profesorii, scăderea abandonului şcolar, scăderea tendinţelor spre depresie în rândul adolescenţilor. Rolul emoţiilor în învăţare a fost reanalizat, dat fiind faptul că orice traseu uman care nu ia în considerare emoţia umană nu este de mare folos în facilitarea relaţiilor umane şi în pedagogie. ,,Starea de educator presupune o stare de autocunoaştere vie şi cât mai profundă”, spunea prof. Gabriel Albu de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, într-unul dintre articolele sale. Omul şcolii poate fi un profesionist al comunicării, încercând să îşi perfecţioneze permanent cunoştinţele, nu numai pe cele de specialitate, ci şi pe cele din domeniul psihopedagogic, inclusiv noile concepte. Profesorul care exercită această activitate din vocaţie va căuta întotdeauna să îşi îmbunătăţească disponibilitatea afectivă, receptivă şi comunicativă, capacitatea de a fi empatic şi, nu în ultimul rând, să utilizeze inteligenţa sa emoţională şi să o dezvolte în beneficiul elevilor săi. Gestionând eficient emoţiile proprii şi pe cele ale elevilor săi, transmiţându-le acestora propriul autocontrol, optimismul, încrederea că orice problemă se poate rezolva, curajul opiniei proprii, profesorul cu o inteligenţă emoţională dezvoltată va spori calitatea comunicării sale cu elevii, iar feedback-ul va fi cel aşteptat. Acest profesor va putea avea expectanţe înalte de la elevii săi; la rândul lor, elevii, văzând în profesorul lor un partener în educaţie şi nu autoritatea supremă, vor avea aşteptări înalte de fiecare dată şi, desigur, nu vor fi dezamăgiţi. Inteligenţa emoţională pare să devină din ce in ce mai mult o latură esenţială a vieţii noastre: ,,În sfârşit, întrevăd o zi în care inteligenţa emoţională va fi înţeleasă pe o scară atât de largă, încât nu va mai fi nevoie să o menţionăm, deoarece va deveni o parte integrantă a vieţilor noastre. Într-un astfel de viitor, educaţia socială şi emoţională va fi deja o practică-standard în şcolile de peste tot. La fel, trăsăturile IE, precum conştiinţa de sine, administrarea emoţiilor distructive şi empatia vor fi deja certitudini la locul de muncă, cerinţe obligatorii pentru a fi angajat şi promovat şi, în special, pentru a deveni lider. Dacă IE ar fi să devină la fel de răspândită ca şi IQ şi la fel de înrădăcinată în societate ca acesta drept măsură a calităţilor umane, cred că atunci familiile noastre, şcolile, slujbele şi comunităţile în care trăim vor fi toate mai umane şi mai stimulatoare.” (Daniel Goleman - „Inteligenţa emoţională”). Bibliografie: Albu, Gabriel, „Obstacole psihologice în formarea iniţială”, în ,Revista de pedagogie”, 2005. Gardner, Howard, „Mintea disciplinată”, Editura Sigma, Bucureşti, 2005. Goleman, Daniel, „Inteligenţa emoţională”, Ediţia a II-a, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005.

32


Aspecte metodice şi ştiinţifice Pledoarie pentru ortodoxism - Nae Ionescu prof. Anca-Veronica Lascu Portretul filosofului — Nae Ionescu s-a născut la 16 iunie 1890, la Brăila. El nu poate fi gândit fără orizontul de aventură şi deschidere universală a omului de port. Fără Nae Ionescu, gândirea românească şi identitatea filosofică se prăbuşesc; el trebuie căutat în primul rând în cursurile sale litografiate sau rămase numai în stenograme, cursuri numai în foarte mică măsura editate de Comitetul special constituit din discipolii săi: în 1941, Istoria logicei. Al doilea curs (1929-1930); în 1942 Metafizica. Teoria cunoştinţei metafizice. Cunoaşterea imediată 19281929; în 1943 Logica, în 1944 Metafizica. Teoria cunoştinţei metafizice; Cunoaşterea mediată 19291930. Nae Ionescu - homo religiosus Nae Ionescu afirma: Creştinismul face parte integrantă din fiinţa noastră naţională. Creştinismul presupune o concepţie de viaţă şi o disciplină, are un rost pământesc şi unul ceresc. Creştinismul pământesc are în vedere realităţile imediate ale zilei, contribuind la crearea unui univers specific românesc, cu dimensiunea lui folclorică. Tradiţia noastră creştină s-a îndreptat întotdeauna spre un sistem filosofic având o bază ortodoxă. Nae Ionescu a pledat pentru un creştinism intransigent, un creştinism călugăresc, tare pe poziţiile lui radicale şi realiste, nutrit din seva autentică a tradiţiei părinţilor. Creştinismul reprezintă religia iubirii, a milei şi a iertării. Nicidecum religia celor slabi, ci, din contră, religia „eroilor”, eroi care nu-şi mai aparţin lor, ci aparţin lui Dumnezeu. Iată definiţia creştinului: „Cine nu mai cere nimic pentru el - e creştin. Cine nu mai există prin el - e creştin. Cine s-a omorât în trupul lui, în ambiţiile şi poftele lui, dar trăieşte în spiritul şi în legea lui, care e a lui Dumnezeu - e creştin.” Nae Ionescu a fost un „drept măritor”, practicant ortodox, după cum mărturiseau foştii lui elevi, despre care îşi aminteau că îngenunchea cu smerenie la liturghie. Iubirea faţă de aproapele Principiul fundamental creştin ortodox este iubirea, însă ea nu înseamnă cunoaştere, ci acţiune. Iubirea constituie îndemnul absolut. A iubi pe Dumnezeu din tot cugetul înseamnă a-ţi orienta toate preocupările, toată fiinţa ta spre entitatea divină, a trăi „într-o atitudine extatică în faţa lui Dumnezeu”. Iubirea este drumul spre cunoaştere, reprezintă posibilitatea de a-ţi depăşi propria condiţie, aceea de om care trăieşte în păcat, o condiţie necesară pentru mântuire. Iertarea A ierta înseamnă a şterge un întreg registru de păcate, iar acest lucru îl face numai Iisus Hristos, pentru că „Hristos, boier, iartă totul. A şti să ierţi, a şti să dăruieşti, a şti să uiţi. Hristos nu numai că iartă, dar şi uită. Odată iertat, nu mai eşti sluga păcatului şi fiu de roabă; eşti liber şi prieten al Domnului.” Iertarea, în concepţia lui Nae Ionescu, reprezintă o metodă terapeutică pentru desăvârşirea oamenilor, a indivizilor, nicidecum un principiu de morală. A ierta înseamnă a fi indiferent faţă de răul care ni se face. Acest rău nu trebuie sa fie simţit, în caz contrar, fiinţa se alterează. Se invocă aici şi un alt punct de vedere, şi anume, dezrădăcinarea subiectivismului şi a sentimentalismului. Asta presupune o condiţie: să nu mai centrăm toate întâmplările asupra noastră, ci să pătrundem într-o altă dimensiune unde egocentrismul nu există. Suferinţa şi asceza Unii oameni sunt pregătiţi să accepte suferinţa. Dar îi doare că n-o pot înţelege. Alţii, din contră, se răzvrătesc în faţa încercărilor, pretinzând că suferinţa este un nonsens: că Dumnezeu înseamnă iubire, de ce ne supune unor încercări aparent imposibil de surmontat? „Durerea este o metodă, un element terapeutic în metafizica creştină. Suferinţa este o cale pentru creştinism şi creştin, este singura doctrină care valorifică realmente durerea: celelalte religii nu o valorifică, ci caută să o nege, şi aceasta este absurd, pentru că realitatea nu se neagă.” Aici se relevă superioritatea creştinismului. Se admit realitatea, voluptatea durerii.

33


Aspecte metodice şi ştiinţifice Dumnezeu trăieşte în noi, iar datoria noastră de buni creştini constă în a descoperi pe Dumnezeul care este în noi, care sălăşluieşte, să ajungem la fondul bun, pur. Exemplul dat de filosof a fost de umilinţă, de conştientizare a păcatelor, singurele modalităţi de suferinţă şi nădejde pentru expiere. Umilinţa şi pioşenia reprezintă virtuţi fundamentale creştin-ortodoxe. Bibliografie: Ionescu, Nae, Roza vanturilor, Chişinău, Editura Hyperion, 1993. Ionescu, Nae, Curs de metafizică, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992. Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991.

Paradoxul credinţei în Jurnalul fericirii prof. Nicoleta Dobre Paradoxul reprezintă un proces semantico-discursiv complex. Ocurenţele paradoxului sunt foarte rar identice la nivelul realizării morfo-sintactice şi discursive. O secvenţa poate fi considerată paradoxală atunci când destinatarul său semnalează o anumită tensiune semantică, destul de puternică, pentru a putea deduce prezenţa unei relaţii de opoziţie, şi nu doar o incompatibilitate a două unităţi purtătoare de sens. George Ardeleanu descrie structura generală a paradoxului astfel: „un climax de natură să şocheze, urmat de dezamorsarea şocului respectiv printr-o argumentaţie logică, foarte persuasivă”. Paradoxul constituie o structură antinomică ce predomină la Nicolae Steinhardt, fiind tipică pentru argumentarea înscrisă în tradiţia creştină şi, implicit, pentru gândirea mistică. Acest lucru este susţinut şi de prezenţa în Biblie, scriere fundamentală a creştinismului, a unui număr foarte mare de paradoxuri. La Nicolae Steinhardt, problema paradoxului se leagă în cea mai mare parte de creştinism. El însuşi afirma, într-o scrisoare către Virgil Ierunca: „creştinismul este greu pentru că are la temelia lui paradoxul şi absurdul. Învăţăturile lui Hristos sunt surprinzătoare şi neaşteptate. Ceea ce se cere creştinului este foarte asemănătoare cu ceea ce se cere trapezistului: o echilibristică periculoasă la înălţimi ameţitoare, fără plasă; nu-i de mirare că mulţi se prăbuşesc ori, pur şi simplu, refuză să urce”. În Jurnalul fericirii, Nicolae Steinhardt preia paradoxuri biblice, adăugând interpretarea proprie într-o secvenţă discursivă dominată de intertextualitate. Intertextualităţile utilizate de autorul Jurnalului sunt de tip trans textual (citat biblic, teologic sau din texte literare) şi de tip metatextual (comentariul, exageza proprie). N. Steinhardt foloseşte în mod deosebit citatul, cum este cazul paradoxului biblic „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele” ori citează diverşi scriitori, precum Simone Weil, Maria Rilke, Edgar Allan Poe, Soren Kierkegaard, Arthur Miller. Acest pasaj biblic are o structură antinomică [cred - ajută necredinţei], alcătuită dintr-un verb şi un derivat negativ de la substantivul credinţă. Primul enunţ al secvenţei conţine, pe lângă verbul la indicativ, o forma nominală de adresare, iar cel de-al doilea enunţ un centru verbal la modul imperativ („ajută”). Aceste diferenţe lingvistice conferă expresiei paradoxale frumuseţe şi caracter memorizant, aforistic. Enunţurile sunt redactate în modalităţi enunţiative diferite: primul ca o asertivă, iar al doilea ca o rugăminte. Relaţia de joncţiune a celor două propoziţii: T1 T2 Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele se poate transforma, în interpretarea pasajului, fie într-un raport de coordonare adversativă: Eu cred, DAR Tu ajută necredinţei mele, fie într-un raport de subordonare concesivă: DEŞI eu nu am credinţă suficientă, Tu ajută-mă să cred suficient!.

34


Aspecte metodice şi ştiinţifice Raportul de joncţiune semică stabilit între termenii paradoxului (T1 şi T2) se poate realiza, la nivel inferenţial, fie prin folosirea structurii de implicaţie, fie prin structura de conjuncţie. Secvenţa poate fi, astfel, parafrazată printr-o structură cauzală, de tipul: „Eu cred întrucâtva (dar nu suficient, deci parţial) CĂCI te rog să mă ajuţi să cred (total)”, ce poate fi simplificată prin schema credinţă CĂCI necredinţă, echivalentă cu structura paradoxală conclusivă necredinţă DECI credinţă; sau prin cred ŞI TOTUŞI nu cred, cu valoare concesivă. Relaţia de conectare de la nivelul expresiei paradoxale este nelexicalizată si, deci, implicită, deductibilă, la nivel inferenţial. Cele două relaţii principale de conectare referenţială pe care le putem deduce (credinţă CĂCI necredinţă, respectiv credinţă DEŞI necredinţă), dau o diferenţă de forţă a sensului, conferă proeminenţă celor două propoziţii din structura paradoxului: necredinţa este scoasă în prim-plan, în cazul concesivei, iar credinţa în cadrul cauzalei. Diferenţele dintre tipurile de parafrazări sunt subtile. Ele constau în gradul de implicare al locutorului şi în modul de poziţionare a subiectului enunţiator. Aceste tipuri de interpretare corespunzătoare tipurilor de inferenţe detectate se regăsesc ulterior şi în textul lui Nicolae Steinhardt, lexicalizate, prezente la nivelul de suprafaţă a enunţului. Prezenţa în textul autorului a tuturor tipurilor de interpretare a paradoxului (cantitativ, adversativ, cauzal, conclusiv, concesiv) arătă gradul de optimism al autorului şi de angajare spirituală. Atunci când explică paradoxurile scripturistice, scriitorul întreprinde un amplu demers exegetic şi argumentativ, el însuşi paradoxal, ca în exemplul următor: Mai ameţitoare vorbe nu s-au rostit niciodată, afară de: «Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele». Despre care îmi spun că, dacă din toată Biblia n-ar rămâne decât ele, ar fi de ajuns pentru a dovedi esenţa divină a creştinismului. (…) E paradoxal, e însăşi taina actului de credinţă prin efectul căruia şi legăturile covalente ale codului genetic – numai misterul nu le lipseşte! – sunt lăsate mult în urmă. Nu cred şi totuşi mă rog. Cred şi totuşi ştiu că nu cred cu adevărat. Cred de vreme ce-i spun „Doamne” lui Hristos. Şi nu cred de vreme ce-l rog să vină în ajutorul necredinţei mele. (Şi cui îi cer să mă vindece de necredinţă? Celui în care urmează să cred!) Cauzalitatea e desfiinţată, legea succesiunii în timp, ca tot ce-i material sau psihic, dispare. Şi cred şi nu cred, simultan. Dedublarea. Contradicţia. Deci incertitudinea, angoasa. (...) Simultaneitatea textului ar trebui să ducă la deznădejde dacă n-ar fi acel scurt ajută care – fărâmă de bob de sare, infim catalizator cu uriaşe puteri de transmutare şi nebănuite consecinţe combinatorii – rezolvă cuadratura şi preface strigătul buimăcirii în lacrimile încrederii”. Putem afirma că Jurnalul fericirii constituie o carte a contradicţiilor interioare şi a problematizării îndrăzneţe, a convertirii paradoxale a suferinţei în bucurie, a polifoniei ideilor de libertate, credinţă şi fericire, o carte ce marchează simbioza dintre cultură şi spiritualitate, dintre laic şi inefabilul divin. Bibliografie: Ardeleanu, George, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii. O perspectivă monografică, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009. Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, Bucureşti, Editura Univers, 1994. Steinhardt, Nicolae, Dumnezeu în care spui că nu crezi...Scrisori către V irgil Ierunca (1967-1983), Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Rohia, Editura Mănăstirii Rohia, 2005. Wołowska, Katarzyna, Le paradoxe en langue et en discours, Paris, L'Harmattan, 2008.

35


Aspecte metodice şi ştiinţifice Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi prof. consilier Luiza Covaci Creşterea şi educarea unui copil/elev este un proces complex, deloc uşor, care presupune intervenţia şi interacţiunea mai multor factori. Rolul familiei este hotărâtor, dar nu trebuie ignorat rolul educatorului în această misiune. Cartea lui Augusto Cury, „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” se adresează atât părinţilor, cât şi profesorilor, într-o manieră atractivă care îndeamnă la lectură. Aşadar, „ŞAPTE DEPRINDERI ALE PĂRINŢILOR BUNI Şl ALE PĂRINŢILOR INTELIGENŢI Copiii nu au nevoie de părinţi extraordinari, ci de fiinţe umane care să vorbească limba lor şi care să fie capabili să pătrundă în inima lor Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă. Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea. Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească. Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri. Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni. Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare. Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată. ŞAPTE DEPRINDERI ALE PROFESORILOR BUNI Şl ALE PROFESORILOR INTELIGENŢI A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligentei, un semănător de idei. Profesorii buni sunt elocvenţi, profesorii fascinanţi cunosc modul de funcţionare a minţii. Profesorii buni stăpânesc metodologia, profesorii fascinanţi au sensibilitate. Profesorii buni educă inteligenţa logică, profesorii fascinanţi educă emoţia. Profesorii buni folosesc memoria ca depozit de informaţie, profesorii fascinanţi o folosesc ca suport al artei de a gândi. Profesorii buni sunt maeştri temporari, profesorii fascinanţi sunt maeştri de neuitat. Profesorii buni corectează comportamente, profesorii fascinanţi rezolvă conflicte în sala de clasă. Profesorii buni educă pentru o profesie, profesorii fascinanţi educă pentru viaţă. CELE ŞAPTE PĂCATE CAPITALE ALE EDUCATORILOR Oricine face greşeli; cei mai mulţi oameni folosesc greşelile ca să se distrugă; câţiva le folosesc pentru a evolua. Aceştia sunt înţelepţii. A corecta în public A exprima autoritatea cu agresivitate A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat A pedepsi la furie şi a pune limite fără a da explicaţii A fi nerăbdător şi a renunţa să mai faci educaţie A nu te ţine de cuvânt A distruge speranţa şi visele

36


Aspecte metodice şi ştiinţifice CELE CINCI FUNCŢII ALE MEMORIEI UMANE Dacă timpul vă îmbătrâneşte corpul, dar nu vă îmbătrâneşte emoţia, veţi fi totdeauna fericiţi. Memoria: cutia cu secrete a personalităţii. Emoţia determină calitatea înregistrării. Memoria nu poate fi ştearsă. Gradul de deschidere a ferestrelor memoriei depinde de emoţie. Nu există amintire pură. ŞCOALA VISELOR NOASTRE Cu cât calitatea educaţiei va fi mai bună, cu atât mai puţin important va fi rolul psihiatriei în mileniul al treilea. Muzica ambientală în sala de curs Obiectivele acestei tehnici sunt: dezaccelerarea gândirii, calmarea neliniştii, îmbunătăţirea concentrării, dezvoltarea plăcerii de a învăţa, educarea emoţiei. Aşezarea în cerc, sau în formă de U Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea siguranţei, promovarea educaţiei participative, îmbunătăţirea concentrării, diminuarea conflictelor în sala de clasă, reducerea conversaţiilor între elevi. Expunerea interogativă: arta interogaţiei Obiectivele acestei tehnici: reaprinderea motivaţiei, dezvoltarea capacităţii de a(-şi) pune întrebări, îmbogăţirea interpretării de texte şi enunţuri, deschiderea ferestrelor inteligenţei. Expunerea prin dialog: arta întrebării Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea conştiinţei critice, promovarea dezbaterii de idei, stimularea educaţiei participative, depăşirea nesiguranţei, învingerea timidităţii, îmbunătăţirea concentrării. A fi povestitor de istorioare Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea creativităţii, educarea emoţiei, stimularea înţelepciunii, creşterea capacităţii de decizie în situaţii de tensiune, îmbogăţirea relaţiilor cu ceilalţi. Umanizarea cunoaşterii Obiectivele acestei tehnici: stimularea îndrăznelii, promovarea perspicacităţii, cultivarea creativităţii, stimularea înţelepciunii, creşterea capacităţii critice, formarea de persoane care gândesc. Umanizarea profesorului: ce poveste spui Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea socializării, stimularea afectivităţii, construirea unei punţi productive în relaţiile sociale, stimularea înţelepciunii, depăşirea conflictelor, preţuirea lui „a fi". Educarea respectului de sine: laudă înainte de a critica Obiective acestei tehnici: educarea empatiei şi respectului de sine, vaccinarea contra discriminării, promovarea solidarităţii, rezolvarea de conflicte în sala de clasă, prelucrarea pierderilor şi a frustrărilor. Administrarea gândurilor şi emoţiilor Obiectivele acestei tehnici: recuperarea guvernării eului, prevenirea conflictelor, protejarea straturilor memoriei, promovarea siguranţei, dezvoltarea unui spirit întreprinzător, protejarea emoţiei în situaţii de tensiune. Participarea la proiecte sociale Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea responsabilităţii sociale, promovarea atitudinii cetăţeneşti, cultivarea solidarităţii, creşterea capacităţii de lucru în echipă, prelucrarea temelor colaterale: educaţia pentru sănătate, pentru pace şi pentru drepturile omului. Bibliografie: Cury, Augusto, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi, Ed. For You, 2005.

37


Aspecte metodice şi ştiinţifice Cum se formează competenţele prin studiul disciplinelor socio-umane? prof. Vasilica Comişel Competenţele vizate prin studiul disciplinelor socio-umane se formează prin activităţile de învăţare. Acestea se proiecteză pe baza corelării competenţelor specifice şi conţinuturilor prevăzute în programa şcolară, răspunzând la întrebarea: Cum voi face? Procesul de predare-învăţare a disciplinelor socio-umane pune accent pe învăţarea durabilă. Programele şcolare includ recomandări referitoare la activitatea de învăţare prin care se realizează formarea competenţelor prevăzute. Prezint câteva recomandări comune tuturor disciplinelor socio-umane:  utilizarea unor strategii didactice care să permită atât construcţia progresivă a cunoştinţelor şi consolidarea capacităţilor, cât şi alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);  utilizarea unor metode active (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, simularea, jocul de roluri, analiza de text, dezbaterea, etc.) care contribuie la: a) dezvoltarea capacităţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis şi creativ; b) crearea cadrului educaţional care să încurajeze interacţiunea socială pozitivă, motivaţia intrinsecă, angajarea elevului în procesul de învăţare şi de dobândire a competenţelor de participare activă în spaţiul social; c) dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor economice, personale şi publice în contextul unui mediu economic, socila şi cultural complex şi dinamic; d) operarea cu diferite alternative explicative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese economice, sociale care pot contribui la dezvoltarea unui comportament activ, competitiv, raţional.  rezolvarea de exerciţii care să permită exersarea noţiunilor specifice disciplinelor socio-umane şi construirea unor exemple pentru noţiunile însuşite, cât şi rezolvarea unor situaţii dilematice/situaţii problemă;  rezolvarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete, pornind de la intuitiv, de la exemple, cazuri şi situaţii ale vieţii cotidiene;  exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a cooperării cu persoane diferite în realizarea unor sarcini de lucru;  realizarea unor activităţi de tip proiect prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei, de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme în colectivul din care fac parte, în şcoală sau în comunitate;  utilizarea calculatorului în activitatea didactică - ca mediu pentru învăţare şi ca instrument de educare permiţând subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, a resurselor Internet, desfăşurării unor lecţii interactive, atractive; ca mijloc modern de instruire, calculatorul valorifică şi pentru disciplinele socio-umane avantaje legate de următoarele aspecte care îi vizează pe elevi: asigurarea unui cadru interactiv şi cvasiautonom de învăţare; realizarea în ritm propriu a procesului de învăţare şi de evaluare; implicarea în demersuri de căutare şi prelucrare a informaţiilor;  realizarea unor exerciţii de simulare a acţiunii în mediul economico-social care permit apropiereaprocesului de predare-învăţare de viaţa reală. Programele şcolare prevăd activităţi de învăţare recomandate în studiul unor disciplinelor socio -umane, în funcţie de contribuţia la formarea competenţelor.

38


Aspecte metodice şi ştiinţifice Disciplina de stu- Activităţi de învăţare prin care sunt formate competenţele prevăzute de diu programele şcolare Logică, exersarea unor deprinderi de ordin cognitiv, cum sunt: analiza, sinteza, argumentare compararea, clasificarea, rezumarea; şi comunicare exersarea argumentării în diferite situaţii de comunicare; aplicarea unor algoritmi, reguli şi principii în scopul folosirii informaţiei în cadrul disciplinei, precum şi valorificarea acestora în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice specifice vieţii reale. Psihologie crearea de situaţii problemă în contextul cărora elevii să participe la exerciţii de cunoaştere şi de autocunoaştere, de ameliorare a propriilor trăsături de personalitate şi a relaţiilor cu ceilalţi; aplicarea unor procedee şi instrumente psihologice în scopul investigării psihologice, a prelucrării şi interpretării datelor obţinute; realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea de proiecte şi portofolii, individual şi în grupuri de lucru. Educaţie realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor planuri de afaceri antreprenorială şi portofolii, individual şi în grupuri de lucru, pentru exersarea competenţelor de întreprinzător; operarea cu diferite alternative explicative în interpretarea unor fapte, fenomene economice care poate contribui la dezvoltarea unui comportament competitiv, raţional în utilizarea resurselor proprii. Economie exerciţii prin care să fie valorificată experienţa elevilor; analiza unor exemple din economia românească, accentuând domeniul de pregătire al elevilor, analiza unor procese referitoare la spaţiul economic al U.E. Economie exersarea deprinderilor esenţiale pentru desfăşurarea unei activităţi econoaplicată mice eficiente şi responsabile în spaţiul privat şi public; simularea activităţilor unei firme (înfiinţare, conducere-coordonare, evaluarea performanţelor) punerea elevilor în situaţii concrete în care rezolvă probleme şi iau parte la deciziile adoptate în cadrul menajelor, rezolvă probleme de management al unei afaceri şi decid sau iau parte la luarea deciziilor în firmă, descoperă importanţa eleborării proiectelor, a comunicării şi a conlucrării pentru realizarea proiectelor în spaţiul privat, analizează semnificaţia şi consecinţele deciziilor adoptate, descoperă importanţa lucrului în echipă pentru succesul afacerii derulate; realizarea unor activităţi prin care este încurajată manifestarea liberei iniţiative şi a spiritului întreprinzător. Filosofie exersarea de către elevi a modului în care să gândească şi nu a ceeea ce să gândească asupra unor probleme; discuţii libere în clasă; argumentarea pro şi contra unei idei; reflecţia personală asupra unor teme; elaborarea unor eseuri filosofice. Bibliografie: Notificarea nr. 45669/12.10.2009 cu privire la predarea-învăţarea disciplinelor socio-umane în învăţământul preuniversitar, cursuri de zi şi seral, începând cu anul şcolar 2009-2010

39


Opinii Știinţă şi antreprenoriat prof. insp. Aurel Graur Din momentul în care am aflat că voi preda la elevii Colegiului Economic V irgil Madgearu din Ploieşti mi-am pus problema justificării prezenţei fizicii printre materiile pe care le vor face, de-a lungul a doi ani, având în vedere că profilul liceului pe care îl urmează este total legat de economie. Ce legătură poate exista între fizică şi economie sau, aşa după cum mi-am propus eu să prezint situaţia, între ştiinţă şi antreprenoriat? Printre primele discuţii purtate cu elevii le pot menţiona pe cele referitoare la identificarea celor mai performante companii din lume şi din România. Elevii au identificat fără nici o dificultate companii precum Microsoft, Apple, Google sau Amazon, pe plan mondial sau eMag, Asesoft sau Softwin, la nivelul ţării noastre. O menţiune specială a fost făcută pentru a evidenţia că Asesoft sau eMag sunt sau au fost companii apărute chiar în oraşul nostru. Cum se explică această ierarhizare la nivel mondial sau local? De ce tocmai aceste companii, precum şi altele ca ele precum IBM sau HP, Asus, Lenovo sau Samsung au ajuns să acumuleze capitalurile cele mai mari din economia mondială? Răspunsul îl constituie materia primă utilizată de acestea: informaţia. Informaţia nu este ascunsă la metri sau kilometri în scoarţa terestră, ci la milimetri în scoarţa cerebrală. Pentru a o exploata, nu sunt necesare echipamente de zeci sau sute de tone, precum cele folosite la extracţia petrolului, ci computere şi accesorii ale acestora, care au ajuns să cântărească zeci sau sute de grame. Aşa după cum se spune de multă vreme cine deţine informaţia deţine puterea. Putem parafraza acest dicton prin cine ştie să exploateze informaţia capătă putere. Bineînţeles, este vor ba, în pr imul rând, de putere economică. Aşa se explică domenii noi de activitate precum data mining care deţin o pondere din ce în ce mai mare în activităţile marilor companii din lume , şi nu numai ale lor. La nivel militar strategic, securitatea informaţiilor este esenţială. Se investesc sume uriaşe în noi tehnologii şi noi echipamente dedicate acesteia. ...dar care este legătura cu ştiinţa? De ce sunt importante fizica sau chimia în toate aceste noi teritorii cucerite de om? Nimic din ceea ce se petrece astăzi în domeniul tehnologiei informaţiei nu ar fi fost posibil fără descoperirile fizicienilor sau chimiştilor. Noile echipamente nu se puteau dezvolta fără materialele descoperite de chimişti şi noile fenomene puse în evidenţă de fizicieni. Miniaturizarea extraordinară, pe care am ajuns să o considerăm ca pe ceva evident, nu ar fi fost posibilă fără munca de cercetare titanică desfăşurată de mii şi zeci de mii de oameni de ştiinţă de pe tot globul. Dacă facem o comparaţie simplă între cum arătau computerele acum 20 de ani şi care erau performanţele lor şi cum arată ele şi ce performanţe au astăzi nu putem să nu fim uimiţi: puterea de calcul a unui dispozitiv banal precum un telefon mobil o depăşeşte de mii sau zeci de mii pe cea a computerelor strategice utilizate de armatele vremii, computere care umpleau uneori clădiri întregi şi consumau cantităţi uriaşe de energie. Economia a profitat enorm de pe urma descoperirilor ştiinţifice. Noi domenii de activitate s-au dezvoltat, precum comerţul, televiziunea sau radioul online. De asemenea, au scăzut dramatic sau chiar au dispărut ocupaţii tradiţionale. Deja presa tipărită devine tot mai rară, comerţul tradiţional suferă transformări dramatice, iar telefonia fixă este deja anacronică. Pentru viitorii antreprenorii, cum sunt şi elevii Colegiului Economic, este esenţială orientarea către noile tendinţe din economia lumii. O nouă realitate se iveşte: realitatea virtuală. Din ce în ce mai multe activităţi şi servicii se desfăşoară în realitatea virtuală. Inclusiv banii migrează acolo, cu exemplul BITCOIN fiind cel mai relevant în acest moment. Rolul pregătirii în domeniul ştiinţelor, precum fizica şi chimia, este, deci, hotărâtor pentru o înţelegere a caracteristicilor noilor echipamente industriale, pentru a putea face faţă concurenţei comerţului online globalizat, care s-a extins în absolut toate domeniile, pentru a putea promova produse sau servicii la nivelul de calitate solicitat de către clienţii tot mai preocupaţi de performanţe tehnologice din ce în ce mai spectaculoase. Atât fizica, cât şi chimia sunt şi vor rămâne esenţiale pentru o pregătire de înaltă calitate a viitorilor antreprenori care sunt elevi ai Colegiului Economic V irgil Madgearu din Ploieşti.

40


Opinii Dă măsura valorii tale! prof. Nicoleta Constantinescu Dorinţa de a-ţi găsi calea îţi dă forţă să ajungi într-o zi printre maeştri. Povestea mea este o reflecţie despre valori, relaţii, fericire şi, nu în ultimul rând, despre învăţare. Viaţa întreagă este o învăţare - spun bătrânii înţelepţi. Învăţăm teorii, noţiuni, concepte, principii, dar mai ales învăţăm modelându-ne personalitatea, comportamentul, construind relaţii, bucurându-ne şi suferind, trăind succese şi eşecuri. Învăţarea adevărată înseamnă reflecţie, talentul de a pune întrebări, puterea de a-ţi folosi discernământul. Să cercetezi cu mintea ceea ce ţi se întâmplă în viaţă este un bun exerciţiu despre valoare şi învăţare. Începutul de an şcolar 2011-2012 a adus o schimbare majoră în viaţa mea – un nou loc de muncă. Un nou început? Nimic nu se întâmplă fără o cauză anume! O remarcă din partea unui prieten m-a provocat: ,,Ce fizică o să predai tu la un liceu cu profil economic?” – adică elevii nu prea sunt interesaţi de această materie, ba mai mult, chiar îi sperie. Trebuia să dovedesc că nu este aşa şi că nu a fost doar o întâmplare că am ajuns la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu.’’ Deşi nu eram începătoare, am muncit ca o debutantă care dorea să se afirme. Rezultatele au venit chiar din primul an, premiile obţinute de elevii CEVM la disciplina fizică prin participarea la diferite concursuri dovedesc acest lucru. Prin urmare, noi profesorii putem avea un impact pozitiv asupra atitudinii elevilor faţă de şcoală, fiind o strânsă legătură între profesorul preferat şi materia preferată, după cum zicea şi Newton: ,,Atracţia este o forţă pentru care nu există nici o barieră!’’ O experienţă semnificativă a fost şi una dintre orele de dirigenţie ale clasei a XI-a I, pe care cu onoare o îndrum, tema dezbătută era ,,Grijile elevului!“ şi la prima vedere nu părea provocatoare, dar s-a transformat, pentru mine, într-un eveniment plin de emoţie. Redau, în semn de apreciere, mai jos, câteva din gândurile şi grijile elevilor mei. M-aş bucura din tot sufletul ca peste ani să îi văd împliniţi, fericiţi şi mult mai încrezători: ,,Ce sunt grijile pentru mine, un adolescent de 17 ani? Sunt lucrurile la care dacă mă gândesc inima începe să îmi bată mult mai tare, sunt lucrurile pe care nu le pot uita nici după ce reuşesc să le rezolv. Cum ai mei părinţi mi-au spus «ocupă-te de şcoală că de restul ne ocupăm noi», asta cred şi eu, şcoala este prima mea grijă.” ,,Unele persoane spun că dacă eşti copil nu ai griji sau probleme. Nu este chiar aşa. Pot spune că eu am grijile şi preocupările mele. Sunt preocupat în special de tot ce înseamnă şcoală…Am învăţat de la părinţi că în aceste vremuri trebuie să fiu un om cu capul pe umeri, să fiu calculat în tot ceea ce fac. Îmi ajut mult părinţii, acasă sunt foarte responsabil, la fel la şcoală.’’ Astfel am înţeles încă o dată că aceşti tineri frumoşi sunt elevii mei, iar eu şi colegii mei suntem dascălii lor! De aceea, avem o datorie comună faţă de valorile care ne-au format şi pe care trebuie să le transmitem mai departe elevilor noştri. Astăzi, mai mult ca oricând, educaţia formează o comunitate adevărată, dă individualitate şi forţă. Sunt onorată să fac parte din comunitatea profesorilor şi elevilor din Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’, Ploieşti, o şcoală care merită tot respectul şi aprecierea mea şi le urez tuturor ,,La mulţi ani!” în acest ceas aniver sar. 41


Opinii

Școala şi biserica, împreună pentru o educaţie responsabilă prof. Corina Elena Filcea, prof. Mihaela Tănase O pedagogie a modelelor găsim în creştinism care promovează modele formatoare vii, autentice, care se multiplică prin difuziune sau disipare generoasă la nivel comunitar. În mod concret, în cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” Ploieşti există tradiţia participării la campanii de voluntariat în vederea ajutorării celor defavorizaţi sau aflaţi în situaţii dificile. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau pascale, elevii Colegiului care au o situaţie materială şi financiară precară sunt ajutaţi prin donaţii de alimente sau pachete cadou din partea colegilor. În mod frecvent, în urma campaniilor de sensibilizare în toate cazurile urgente la care se poate participa solidar, avem rezultate imediate, ceea ce demonstrează un grad ridicat de activism şi implicare din partea elevilor Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”. La nivel comunitar, de asemenea, înregistrăm o totală participare la ceea ce înseamnă implicare sociala prin vizite şi ajutoare direcţionate către Complexul de Servicii Comunitare ,,Sf. Andrei”- Ploieşti. Fie că este vorba de ,,Dăruind vei dobândi” sau de ,,Bucuria Învierii” se valorifică munca şi implicarea celor care vor să se identifice cu ceea ce numim buni creştini. Modelul devine important prin reverberaţiile lui în timp şi spaţiu, datorită forţei iradiante ce se exercită asupra unei totalităţi de oameni, dacă se perpetuează prin alte modele ce tind spre acelaşi rang şi valoare. Iisus Hristos este modelul veritabil al devenirii noastre autentice, modelul formativ christic se completează în trăire, în acţiune, în exemplu, în imitaţie, în reforma omului din interior. Modelul presupune efort propriu căci ,,Eu sunt Lumina lumii. Cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric”. (Ioan 8.12) Educaţia religioasă pledează pentru modelul slujirii aproapelui ca principiu pedagogic în care educatorul se comportă ca un exemplu de smerenie de la care poate pleca un parteneriat activ, un dialog, dar mai ales comuniune naturală. Individul secularizat, nereceptiv la semnele divine care-l înconjoară, uită să găsească în viaţă spirituală focarul său de energie, ci se lasă dominat de pornirile individualiste, ajungând în timp să se simtă singur, căutând astfel sprijin în substitute finite care-l împing să-şi trăiască existenţa într-o realitate pasageră şi obsesivă. Dacă facem referire la modele, este suficient să înţelegem că educaţia din perspectiva valorilor religioase formează persoane ce se deschid uşor spre alţii, se manifestă generos prin iubire, dăruire şi înţelegerea aproapelui. Elevii care îşi încorporează valorile specifice şi experimentează credinţa proprie, ajung la aceea capacitate empatică de a înţelege nevoile semenului său. Modelul de bune practici reprezintă, de fapt, comuniune, apoteoză a conlucrării, a îmbinării competenţelor, căci, de fapt religiozitatea se completează cu generozitatea, responsabilitatea şi punerea în practică a iubirii faţă de aproapele tău. Criza morală şi spirituală prin care trece societatea poate fi umplută, sincopele existenţiale depăşite printr-o normativitate morală, prin comandamente transcendentale care o dată interiorizate pot forma sau reglementa comportamentele. Tânărul are nevoie de modele de viaţă şi îşi conturează un ideal în adolescenţă, iar crizele sufleteşti, dacă apar, pot fi învinse doar prin credinţă şi voinţă puse în slujba unor scopuri nobile care conduc la formarea caracterului moral.

42


Opinii Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate prof. Nicolae Iuliana Noţiunea de curriculum este foarte răspândită în mediul şcolar, fiind o concepţie care se referă la organizarea şi selecţionarea învăţării la nivelul claselor de elevi sau la nivelul unor discipline. În jurul anilor 1960, s-au creat în toată lumea numeroase centre de planificarea a ceea ce numim curricula, în care erau angajaţi echipe de proiectanţi pentru producerea de materiale instrucţionale; de cele mai multe ori aceste materiale s-au concentrat pe obiectele de învăţământ tradiţionale, au utilizat o expertiză profesională de înaltă calificare, au avut un scop prestabilit la un nivel macrosocial şi au dezvoltat curriculumul pe calea unui proces „ştiinţific”. Scopul acestor centre a fost producerea de curriculum-uri care să acopere întreaga viaţă, obstrucţionând producerea de schimbări relevante. Profesorii primeau materiale gata făcute, adesea însoţite de instrucţiuni detaliate (restrictive). Aceste curricula s-au dovedit a fi ineficiente. Astfel, modul de abordare de sus în jos fiind ineficient, a fost conceput un proces de dezvoltare în două faze: 1. Pregătirea materialelor curriculare de către agenţi externi; 2. Planificarea instruirii la clasă de către utilizatori, profesorii fiind cei cere cunosc cel mai bine condiţiile de predare – învăţare din propriile clase. Curriculum-ul la decizia şcolii (C.D.S.) este, de fapt, emblema puterii acesteia. Derivată din libertatea oferită de planul – cadru de învăţământ, de a decide asupra unui segment al Curriculum-ului Naţional, această putere dă posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor. Disciplinele din programele şcolare ar trebui să fie aplicative, îmbinând calitativ teoria cu practica, raportate permanent la profilul instituţiei şi la ceea ce se întâmplă în societate, pentru a asigura adaptarea la nou şi la tehnologia avansată. Elevul trebuie dotat cu instrumente care să-i permită reuşita în activitate, contribuţia la propria formare şi dezvoltare şi implicarea în elaborarea şi implementarea curriculum-ului. Făcându-l responsabil şi apreciindu-l atunci când obţine progrese, elevul se implică activ în evoluţia sa şi capătă încredere în forţele proprii. Opţionalul deschide noi perspective creativităţii la nivelul practicii şcolare, cadrele didactice devenind astfel „un conceptor al curriculum-ului”, el orientându-şi proiectarea pornind de la obiective clar definite pe care le va urmări pe toată durata desfăşurării opţionalului, sprijinindu-se pe vehicularea unor conţinuturi accesibile elevului, conţinuturi construite de către elev prin aplicarea unor strategii didactice centrate pe nevoile, interesele, deprinderile şi abilităţile existente/aşteptate. Trebuie, aşadar, făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează. Astăzi, acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. Astfel, importante devin metodele cu care se prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora este implicat educatul în procesul de dezvoltare. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, plecând de la studiul educatului. Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui care învaţă reprezintă cadrul integrator care va înlocui curriculum-ul centrat pe disciplinele de învăţământ. Noile perspective în abordarea curriculum-ului sunt: - plasarea învăţării ca proces central în procesul instructiv-educativ; - orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini prin folosirea strategiilor activparticipative; - diferenţierea ofertei de învăţare pentru fiecare educat; - adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea contemporană, la preocupările, interesele şi aptitudinile educatului; - introducerea unor noi modalităţi de selecţie şi organizare a conţinuturilor care să asigure învăţarea potrivit principiului NU MULT, CI BINE; - realizarea unor parcursuri şcolare individualizate, motivante pentru elevi, orientate spre noutate şi spre împlinire personală, - responsabilizarea agenţilor educaţionali.

43


Opinii Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea de cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea competenţelor. Teoriile actuale ale personalităţii arată că nu există om fără calităţi. Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interactive la lecţie (conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi tehnici de lucru individual sau pe echipe). Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la specificul educatului şi să găsească cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un proces dificil dar merită a fi realizat pentru că cel mai important lucru în procesul instructiv-educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să obţii tot ce este mai bun la el. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să fie doar obiective scrise pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste competenţe, de a şti cum să le implementăm în activitatea zilnică de predare, învăţare şi evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund în fiecare din elevii noştri. Reuşita va depinde mult de calitatea actului didactic şi a parteneriatului educatoreducat. Luarea deciziilor privind un curriculum reprezintă un proces continuu şi dinamic, astfel că luarea deciziilor la nivelul şcolii permite perfecţionarea progresivă în funcţie de condiţiile nou create. Un curriculum la decizia şcolii favorizează participarea democratică a profesorilor, a elevilor şi a comunităţii la luarea deciziilor şcolare, ceea ce sporeşte gradul de implicare al tuturor şi determină o creştere calitativă a educaţiei şcolare. Comunitatea locală şi şcoală formează o entitate unică, astfel încât un curriculum elaborat în şcoală reflectă contextul unic în care funcţionează şcoala respectivă, iar aceasta va conduce la o diversificare a ofertei de educaţie de la o şcoală la alta. Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi.

44


Utile

Proiectele europene – o oportunitate pentru şcoli, profesori şi elevi prof. Ștefania Petrescu, prof. Gabriela Nistoroiu Pe 11 martie 2014 a avut loc, la Palatul Parlamentului, lansarea oficială a programului Erasmus+ în România - program european pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul European în decembrie 2013. Programul este structurat pe 3 acţiuni cheie, astfel: acţiunea cheie 1 (KA1) – mobilitatea persoanelor în scop educaţional, acţiunea cheie 2 (KA2) – cooperare pentru inovare şi schimb de bune practice (proiecte strategice), acţiunea cheie 3 (KA3) – sprijin pentru reformarea politicilor (dialog structurat), Proiectele cuprinse in acţiunea KA1 sunt proiecte instituţionale prin care se realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing. Pentru anul 2014, acest domeniu a avut o finanţate de 37.247.804 euro. Bugetul anului 2015 nu este încă stabilit, dar se cunosc deja termenele de depunere a proiectelor: 4 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret, 4 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educaţia adulţilor, formare profesională, şcolar şi universitar, 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret, 1 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret. Acţiunea KA2 ”adună” proiecte care creează "punţi" de legătură între parteneri din mai multe ţări, cu scopul de a creşte cooperarea internaţională prin dezvoltarea de produse educaţionale de calitate şi inovatoare. Spre deosebire de proiectele cuprinse în KA1, parteneriatele strategice pun accentual, în special, pe dezvoltare organizaţională. Bugetul anului 2015 va fi de 11.766.947 euro, iar termene limită: 4 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret 31 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educaţia adulţilor, formare profesională, şcolar şi universitar 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret 1 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret Întâlnirile pentru dialog structurat (KA3), au alocat pentru anul viitor un buget de 238.638 euro şi finanţează proiecte prin care se organizează întâlniri, conferinţe, consultări sau evenimente care promovează participarea activă a tinerilor prin interacţiunea acestora cu decidenţii, făcându-şi astfel vocea auzită. Evenimentele pot fi naţionale sau internaţionale. Este singura linie de finanţare în care nu este obligatoriu ca proiectul să se desfăşoare într-un parteneriat transnaţional, iar pentru anul 2015 are următoarele termene limită: 4 februarie, ora 13.00 (ora României), 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) şi 1 octombrie, ora 13.00 (ora României). Toate informaţiile referitoare la proiectele E+ se pot găsi pe site-ul http://www.erasmusplus.ro/, iar pentru evenimente (cursuri de formare, întâlniri, etc), pe site-ul tinact.ro. O altă posibilitate de a ne implica în activităţi finanţate din fonduri europene o reprezintă proiectele POSDRU. În prezent este lansat Ghidul solicitantului – condiţii specifice pentru CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 175, „Firme de exerciţiu pentru elevi”, AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Fiecare tip de proiect reprezintă o oportunitate, aşa cum am mai spus, atât pentru şcoală, dar mai ales pentru elevi şi profesori. Există posibilităţi multiple de implicare şi colaborare, depinde doar de noi să încercăm să le descoperim şi mai mult decât atât, să nu abandonăm după primul eşec. Mult success tuturor!

45


Utile Sfaturi pentru realizarea unui proiect prof. Iuliana Nicolae Elaborarea proiectului • De ce? – nevoi, probleme • Pentru cine? – grup ţintă • Ce? – rezultate • Cum? – resurse, activităţi, metodologie • Când? – limitele temporale, termene limită, etapizare 1. Crearea parteneriatului – fundamentul unui parteneriat corespunzător: interese similare, domenii de activitate, competenţe similare, crearea unor relaţii de muncă corespunzătoare; 2. Elaborarea proiectului se bazează pe consultaţii permanente între parteneri; punctul de plecare a unui proiect comun; 3. Desemnarea unui Lider de proiect dintre parteneri; 4. Stabilirea paşilor necesari în vederea atingerii obiectivelor, etapizare, planificarea capacităţilor şi resurselor; 5. Corelarea diferitelor componente; 6. Elaborarea unui proiect unitar – elementele independente afectează calitatea proiectului. Limitele temporale, etapizare: Durata, stabilirea datelor de început şi sfârşit pentru fiecare pachet de activităţi; Legătura dintre pachetele de activităţi (criteriul coerenţei); Elaborarea de pachete de activităţi – activităţi conectate din perspectivă logică şi temporală; Activităţi permanente, repetative şi activităţi singulare; Considerarea posibilităţilor de raportare (necesarul de timp pentru rambursarea resurselor); Planificarea fluxului de numerar împreună cu bugetul proiectului. Sfaturi practice importante: Luaţi în considerare necesarul de timp pentru elaborarea unui proiect închegat; Elaborarea proiectului să fi precedată de colectarea de informaţii – să aveţi în vedere alte iniţiative similare care s-au realizat sau sunt în curs de realizare, pentru a evita suprapunerile; Pentru planificare bugetului: oferte de preţ, Internet, părerea specialiştilor; Rezolvarea eventualelor probleme să se realizeze cu implicarea partenerilor; Să oferiţi posibilitatea de a insera noi elemente pe parcursul procesului de elaborare; idei bune pot apărea oricând! Verificarea calităţii! Consultaţi Secretariatul Tehnic Comun/Punctul de Informare şi pagina de internet a programului. Informaţia pe care o includeţi în proiect să fie: • Reală; • Justificată şi documentată; • Exactă, fără exagerări; • Cu conţinut profesional corespunzător; • Cuantificabilă; • Orientată spre obiective.

46


Utile Planul de şcolarizare - an şcolar 2014 – 2015 LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri de zi) 9 clase a IX-a: - 1 clasă Filiera teoretică – Profil real Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică) - 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii: - 4 clase: Economic / Tehnician în activităţi economice - 2 clase: Comerţ / Tehnician achiziţii şi contractări - 2 clase: Turism şi alimentaţie / 1 clasă: Tehnician în turism (intensiv limba engleză) - 1 clasă: Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză) LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri serale) 2 clase a IX-a: Filiera tehnologică – 1 clasă: Profil servicii - Specializarea: Tehnician în gastronomie 1 clasă – Profil resurse naturale şi protecţia mediului Specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

ŞCOALA PROFESIONALĂ (cursuri de zi): 1 clasă a IX-a: Industrie alimentară/ brutar-patiser, preparator produse făinoase 2 clase a X-a: 1 clasă Turism şi alimentaţie / Bucătar; 1 clasă Cofetar-patiser

ŞCOALA POSTLICEALĂ (cursuri de zi): 4 clase: 1 clasă – Domeniul: Economic; Specializarea: Asistent de gestiune 1 clasă – Domeniul: Economic; Specializarea: Agent vamal 1 clasă – Domeniul: Servicii; Specializarea: Tehnician în activităţi de secretariat 1 clasă – Domeniul: Turism şi alimentaţie; Specializarea: Tehnician nutriţionist

47


ECHIPA DIDACTICĂ 2014-2015 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE Responsabil: prof. Monica-Lucia Dinu, grad didactic I

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII Responsabil: prof. Simona Lupu, grad didactic I

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Responsabil: prof. Mariana Șologon, grad didactic I, Membri: prof. Monica-Lucia Dinu, grad didactic I, prof. Iulia Dragomir, grad didactic I, prof. Elena-Loredana Voicu, grad didactic I, prof. Anca-Veronica Lascu, grad didactic II, prof. Maria-Magdalena Balica, definitivat. CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ Responsabil: Prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic II, Membri: prof. Manuela Olteanu, grad didactic I. CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ Responsabil:prof. Adina Cornea, grad didactic I, Membri: prof. Corina Popescu, grad didactic II, prof. Raluca Gorcea, definitivat, prof. Gabriela Nedelcu, definitivat, prof. Iulia Suditu, definitivat.

CATEDRA DE INFORMATICĂ Responsabil: prof. Iuliana Dan, grad didactic I, Membri: prof. Irene Georgiana Andreescu, grad didactic I, prof. Cornelia Nicolae, grad didactic I, prof. Anemarie Zamfir, definitivat. CATEDRA DE COMERȚ Responsabil: prof. Gabriela Nistoroiu, grad didactic I, Membri: dir. adj. prof. Mircea Visan, grad didactic I, prof. Florentina Badea, gradul II, prof. Ana Maria Nicorescu, definitivat, prof. Simona Petrache, definitivat. CATEDRA DE CONTABILITATE-FINANȚE Responsabil: prof. Dorian Damian, grad didactic I, Membri: prof. Ștefania Petrescu, grad didactic I, prof. Niculina Bocan Anghel, grad didactic II, prof. Carmen Petre, grad didactic II, prof. Georgiana Antonoiu, definitivat, prof. Eugenia Buliga, definitivat. CATEDRA MANAGEMENT – MARKETING – AMINISTRATIE Responsabil: prof. Rodica Bucur, grad didactic II, Membri: dir. prof. ing. Petrica Dragomir, grad didactic I, prof. Simona Lupu, grad didactic I, prof. Daniel Laurenţiu Drăgan, grad didactic II, prof. Corina Roxana Lazăr, grad didactic II, prof. Brânduşa Vasile, definitivat. CATEDRA DE TURISM, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Responsabil: prof. Iuliana Nicolae, grad didactic I, Membri: prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I, prof. Carmen Matei, grad didactic I, prof. Nicolae Potinteu, grad didactic I, educaţie fizică şi sport, prof. Lucian Șeler, definitivat, educaţie fizică şi sport, CATEDRA DE INSTRUIRE PRACTICĂ Responsabil: prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I, Membri: prof. m.i. Heichel Henriette, grad didactic II, prof. m.i. Lavinia Ciutacu, definitivat. prof. m.i. Adriana Matei, definitivat.

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE Responsabil: prof. Viorica Negrea, grad didactic I CATEDRA DE MATEMATICĂ Responsabil: prof. Loredana Țaga, grad didactic I, Membri: insp. prof. Felicia Georgescu, grad didactic I, prof. Beatrice Ioniţă, grad didactic I, prof. Viorica Negrea, grad didactic I, prof. Daniela Soare, grad didactic I, prof. Alina Moise, definitivat. CATEDRA DE ȘTIINȚE Responsabil: prof. Monica Cristina Palade, grad didactic I, chimie, Membri: prof. insp. Aurel Graur, grad. didactic I, fizică, prof. Nicoleta Constantinescu, grad. didactic I, fizică, prof. Maria Makay, grad didactic I, fizică, prof. Amelia Manolache, grad didactic I, biologie, prof. Mariana Tinca, grad didactic I, chimie. ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE Responsabil: prof. Mădălina Filipoiu, grad didactic I CATEDRA DE GEOGRAFIE Responsabil: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I, Membri: prof. Roxana Beldiman, grad didactic I, prof. Mihaela Tănase, grad didactic I. CATEDRA DE ISTORIE ȘI RELIGIE Responsabil: prof. Alice Argăseală, grad didactic II, Membri: prof. Corina Elena Filcea, grad didactic II, prof. Nicoleta Dobre, debutant. CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE Responsabil: prof. Raluca Leoveanu, grad didactic II, Membri: insp. prof. Vasilica Comişel, grad didactic I, prof. consilier Luiza Covaci, grad didactic I. prof. Mircea Marinescu, definitivat

48

ECHIPA MANAGERIALĂ: Director: prof. ing. Petrica Dragomir Director adjunct: prof. Mircea Vişan Consilier educativ: prof. Alina Moise


ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Monica-Lucia Dinu, grad didactic I, A avut atribuţii de responsabil al Catedrei de limba şi literatura română în anul şcolar 2013-2014; În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii bun” a desfăşurat activităţile: „Oscar – forever”- vizionare de filme, „Abilităţi de comunicare”, „Redactarea de texte” şi „Patrimoniul cultural al Ploieştiului”; A participat la organizarea mobilităţii din România din proiectul Comenius „School is cool” din 2430 martie 2014: vizită la muzeele Peleş şi Pelişor, vizită la Casa memorială „George Enescu”, Sinaia, Prahova, a realizat împreună cu elevi din cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” un film reprezentativ pentru cântecul internaţional creat în cadrul mobilităţii. A făcut diseminarea acestor produse ale proiectului. A organizat festivitatea de oficiere la Hotelul Central din Ploieşti, a participat la activităţile dintre 19-25 mai 2014, din cadrul aceluiaşi proiect, ,,School is cool’’, - simpozionul judeţean ,,Present for future’’; a r ealizat mater iale pentr u diseminarea proiectului Comenius „School is cool”, publicând un articol despre acesta în Buletinul informativ al Colegiului Economic Vigil Madgearu, Municipiul Ploieşti, nr. 1, mai 2014, A pregătit elevii participanţi la mobilitatea din Turcia, din cadrul proiectului Comenius „School is cool”, pentru programul artistic susţinut la Istanbul prin recitarea poemului ,,Luceafărul’’ în limba engleză (dr amatizar e); Ca diriginte al clasei a XII-a A1, a participat la organizarea banchetului de absolvire de la Nisipurile de Aur - Bulgaria, precum şi la festivitatea desfăşurată la Sala Sindicatelor;

prof. Mariana Șologon, grad didactic I, A participat la acţiuni de promovare a şcolii prin realizarea de materiale care au fost folosite în cadrul Târgului de oferte educaţionale - mai 2014; În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, a organizat activităţile: „Exerciţii de comunicare”- clasa a XII-a A2 şi „Multiculturalitate, interculturalitate, mentalităţi”- clasa a X-a S8, Concursul „Imagini, cuvinte, simboluri”, implicând elevi de la clasele a XI-a T2, a X-a S8; A coordonat unele activităţi în cadrul Proiectului A proape de Nichita, iniţiat de Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti, participând la Deschiderea Târgului de carte „Nichita Stănescu”, ediţia a III-a şi a Expoziţiei de pictură „Nichita Stănescu”, la întâlnir ea cu scr iitor ul Mir cea Căr tăr escu, la lansarea de carte de la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti, în cadr ul Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, martie 2014; A realizat revista Buletin informativ, nr. 1, ISSN 2360 – 3224, ISSN-L 2360-3224; prof. Iulia Dragomir, grad didactic I, A avut atribuţii de responsabil al Ariei curriculare Limbă şi comunicare în anul şcolar 2013-2014 şi de responsabil al Comisiei pentru programe şi proiecte internaţionale; În calitate de coordonator al proiectului „School is cool”, la mobilitatea dintre 24-30 martie 2014, a susţinut activităţile: Crearea unui cântec internaţional, concursul de melodii tradiţionale de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti", din Bucureşti, concursul „Refrenul zilei” la Peleş si Pelişor - Sinaia, vizitele la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, din Ploieşti, la Salina din Slănic, Prahova, la Casa Memorială „Paul Constantinescu”, din Ploieşti, audiind cu elevii români şi din ţările partenere (Franţa, Italia, Turcia, Polonia, Germania) melodii de chitară clasică, la Casa memorială „George Enescu”, Sinaia, Prahova, realizând cu elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” un film reprezentativ pentru cântecul internaţional creat în cadrul mobilităţii.

49


A

organizat festivitatea de oficiere a proiectului Comenius ,,School is cool’’ la Hotelul Central. A participat la activităţile dintre 19-25 mai din cadrul aceluiaşi proiect „School is cool”, la simpozionul judeţean ,,Present for future”. A r ealizat un ar ticol pentr u diseminarea proiectului în Buletinul informativ al Colegiului Economic Vigil Madgearu, Municipiul Ploieşti, nr. 1, mai 2014; A

pregătit elevii participanţi la mobilitatea din Turcia pentru programul artistic susţinut la Istanbul prin recitarea poemului „Luceafărul”, de Mihai Eminescu, în limba engleză - dramatizare. A

stabilit un parteneriat cu Casa de Cultura „I.L. Caragiale”, Ploieşti, susţinând elevii implicaţi în trupa de teatru Atitudini, par ticipând la pr egătir ea piesei „Richar d al 3-lea e interzis”, de Matei Vişniec, în cadrul întâlnirilor săptămânale. Trupa de teatru Atitudini a participat la Concursul naţional de teatru liceal şi studenţesc „I. L. Caragiale", din cadrul Festivalului Naţional „I. L. Caragiale", în data de 7 iunie, şi a obţinut premiul al III-lea. A

însoţit elevii claselor a IX-a S1 şi a X-a S1 şi S2 la spectacolele ,,Șlagăre în revenire’’ la Teatrul „Toma Caragiu”, Ploieşti şi la un spectacol de magie, la Casa Sindicatelor, la piesa „Avarul”, de Molière. prof. Elena-Loredana Voicu, grad didactic I, A participat la Târgul Regional al Firmelor de exerciţiu, ediţia a V-a, activitate organizată de Colegiului Economic Vigil Madgearu, Municipiul Ploieşti, în parteneriat cu ISJ Prahova şi cu Primăria Municipiului Ploieşti, desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, în intervalul 28-29 martie 2014, în calitate de evaluator; În cadrul programului Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! a organizat activităţile Literatură, muzică şi culoare; Ploieşti - artă, cultură şi civilizaţie; Clubul devoratorilor de publicitate, la care a implicat elevi de la toate clasele din încadrare; prof. Maria-Magdalena Balica, definitivat, A participat la activităţi în cadrul Proiectului A proape de Nichita, iniţiat de Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti, participând la Deschiderea Târgului de carte „Nichita Stănescu”, ediţia a III-a şi a Expoziţiei de pictură „Nichita Stănescu”, la întâlnir ea cu scr iitor ul Mir cea Căr tăr escu, la lansarea de carte de la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti, în cadr ul Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, martie 2014, împr eună cu elevii clasei a XI-a E2; A organizat o expoziţie cu titlul „Fericire” - clasa a X-a S4; A însoţit elevii clasei a X-a S4 la spectacolul de magie de la Teatrul Toma Caragiu, Ploieşti şi la Casa Sindicatelor, la piesa „Avarul”, de Molière; Toţi

membrii catedrei s-au implicat în organizarea simulării examenului de bacalaureat, martie 2013, au realizat şedinţe de pregătire suplimentară pentru bacalaureat, au participat la festivităţile de încheiere a anului şcolar. Formare şi dezvoltare profesională: prof. Mariana Șologon, grad didactic I, A participat la Conferinţa naţională „Drepturile şi responsabilităţile ce derivă din calitatea de cetăţean european”, din cadr ul proiectului multilateral Comenius „Art and Science –The Best Ambasadors of the National Values within Europe”, febr uar ie 2014; A publicat articolul cu titlul: „Raportarea adolescenţilor la drepturile şi responsabilităţile sociale” în Revista Drepturile şi responsabilităţile ce derivă din calitatea de cetăţean european, nr. 1/2014, ISSN 2359-8484, ISSN-L 2359-8484; A participat prin susţinerea unei lecţii demonstrative, în perioada 24-30 martie 2014, la proiectul multilateral Comenius „School is cool”, pe car e îl der ulează Colegiul Economic „Vir gil Madgearu”, Municipiul Ploieşti; A urmat programul de perfecţionare Asigurarea calităţii în educaţie, organizat de CCD Prahova, - 11 credite; 50


A

publicat articolul intitulat Adolescenţi împotriva drogurilor în primul număr al Buletinului informativ al şcolii; A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română „George Călinescu”- etapa judeţeană, februarie 2014; prof. Elena-Loredana Voicu, grad didactic I, A participat la Simpozionul Naţional Optimizarea procesului de învăţământ, organizat la Şcoala Gimnazială Sfântul V asile, Ploieşti, prin coordonarea lucrării Consilierea vocaţională a elevilorJackson Vocational Interest Survey., în data de 01.02.2014; A urmat programul de perfecţionare Asigurarea calităţii în educaţie, organizat de CCD Prahova, 11 credite; A

participat la Simpozionul Internaţional Disponibilităţi creative în lume, ediţia a V-a, desfăşurat la Iaşi în data de 16 februarie 2014, cu lucrarea Charles Baudelaire-revolta unui spirit decadent (premiul I), publicată în volumul simpozionului; În

luna martie a urmat cursul Generaţii noi, nevoi noi-soluţii pedagogice adecvate, organizat de Centrul educaţional Global Education Bucureşti, în parteneriat cu CCD Bucureşti. A

participat la Conferinţa naţională Promovarea valorilor româneşti în contextul globalizării, organizată la Colegiul Costin D. Neniţescu, Craiova, cu lucrarea Elemente paradigmatice ale educaţiei interculturale (ISSN 2286-2935; ISSN-L-2286-2935). Împreună

cu elevii clasei a IX-a S 5, a participat la Conferinţele practice BookLand Evolution, în data de 21.03.2014, activităţi de promovare a culturii şi a valorilor naţionale; A

susţinut inspectia specială în aprilie 2014, în vederea obţinerii gradului didactic I, la care au participat lector univ. dr. Cristina Safta, lector univ. dr. Adelina Farias şi inspector de specialitate prof.

dr. Cristina Marian-Ionescu (susţinerea lecţiilor şi prezentarea lucrării de specialitate Rolul lecturii în dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor din învăţământul liceal). A

publicat în primul număr al Buletinului informativ al şcolii articolul intitulat Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional; În

data de 24.04.2014 au participat la Forumul Educational Magister, cu tema „Cultura digitală în şcoala secolului XXI”, or ganizat de CCD Pr ahova, ISJ Pr ahova, SIVECO şi Editur a Niculescu, prof. Monica-Lucia Dinu, prof. Iulia Dragomir, prof. Maria-Magdalena Balica; prof. Anca-Veronica Lascu a publicat, în Buletinul informativ al Colegiului Economic, eseul literar „Expier ea pr in cr edinţă –Incognito - de Petru Dumitriu”; prof. Maria-Magdalena Balica a r ealizat lecţii pentr u inspecţia cur enta II, în veder ea susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II, a participat în calitate de supraveghetor la Concursul de titularizare - 2014; Toţi

membrii catedrei au par ticipat la întâlnirea Cercului pedagogic nr.2, la Colegiul Tehnic Brâncoveanu Vodă, Urlaţi, martie 2014, s-au implicat în organizarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatura română, faza locală, în ziua de 25 ianuar ie 2014; în cadr ul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014, toţi membrii catedrei au participat ca profesori evaluatori la proba orală (competenţe lingvistice de comunicare în limba română-proba A)-10-12 iunie 2014, precum şi la evaluarea din cadrul probei scrise, unii dintre ei, inclusiv la sesiunea de contestaţii;

51


Olimpiade şi concursuri:

prof. Mariana Șologon, grad didactic I, A îndrumat elevii pentru a participa la olimpiade şi concursuri, obţinând următoarele rezultate: Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, etapa judeţeană: Rădulescu Corina, clasa a XIa T2, premiul al III-lea, Concurs naţional Dimineaţa unui miracol, etapa finală a Concursului naţional „Punţi culturale între civilizaţii”, Palatul Copiilor Ploieşti, CAEN 2014: A8- Domeniul Cultural Artistic-Literatură, poziţia 24: Rădoi Elena, clasa a XII-a I, premiul I, medalie; Dumitrescu Ioana, clasa a XI-a A, premiul al III-lea, Niţă Alexandr a, clasa a XI-a A, premiul al III-lea, Mir ea Ioana, clasa a XI-a A, menţiune, Neacşu Ana-Maria, clasa a XI-a A, menţiune, Pura Diana, clasa a XI-a A, menţiune; Concurs

internaţional de creaţie originală Basmele Reginei Maria, ediţia a IX-a, CAEN 2013, Domeniul A3, Cultural-Artistic Literatură, poziţia 13, pagina 5,secţiunea de creaţie literară „Basmul”, organizatori: Palatul Copiilor Craiova, Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Craiova, Colegiul Naţional Carol I, Craiova, Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj; Festivitatea de premiere a avut loc la Palatul Elisabeta, Bucur eşti, în 15 iulie 2014, a fost mediatizată pr in inter mediul televiziunii naţionale, Principesa Margareta a înmânat diplomele câştigător ilor , de asemenea s-a realizat un volum - „A fost odată…”- cuprinzând creaţiile premiate şi s-a înmânat fiecăruia dintre aceştia: Rădulescu Corina, clasa a XI-a T2,premiul I, Pura Diana, clasa a XI-a A, premiul al II-lea,

Concurs

naţional Lecturiada elevilor, 2014, organizat de Colegiul Naţional Emil Racoviţă, ClujNapoca, secţiunea de scriere creativă Călători în Galaxia lecturii, CAEN 2014, A8 Domeniul Cultural Artistic- Literatură, poziţia 25: Plăiaşu Eva, clasa a IX-a I, Panait Andreea, clasa a IX-a I, clasate în primii 20 la nivel naţional, lucrările au fost incluse în volumul Călător în Galaxia Lecturii, realizat sub coordonarea ANPRO, un elev şi profesorul îndrumător au avut oportunitatea de a participa la Atelierele de scriere creativă de la Cluj-Napoca, incluzând şi întâlniri cu scriitorii Adina Popescu şi Florin Bican;

Concursul

regional „Gânduri, dorinţe, planuri…de moment sau de viitor”, ediţia a III-a,2014, CAER - poziţia 1089, secţiunea literatură, organizator Școala Centrală Câmpina, judeţul Prahova, incluzând încheierea unui parteneriat: Rădulescu Corina, clasa a XI-a T2, Premiul „Școala Centrală Câmpina”;

prof. Elena-Loredana Voicu, grad didactic I, A organizat Concursul Internaţional Zâmbet de copil din cadrul Simpozionului Internaţional Educaţie fără frontiere: Relaţia grădiniţă-şcoală-familie-societate, partener fiind Ziarul Esenţial în Educaţie, în luna iunie 2014; În cadrul Simpozionului Internaţional Disponibilităţi creative în lume, ediţia a V-a, a coordonat lucrarea elevei Constantin Maria (clasa a XI-a E 4) care a obţinut premiul I. prof. Anca-Veronica Lascu, grad didactic II, A îndrumat elevii pentru a participa la olimpiade şi concursuri, obţinând următoarele rezultate: Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, etapa judeţeană: Rotărescu Andreea, clasa a XII-a, menţiune.

52


CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: Prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic II perioada mai-septembrie 2013, a coordonat proiectul educaţional desfăşurat între Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şi Anadolu Lisesi din Sinop, Turcia, concr etizat pr in activităţi comune ale celor două licee, împreună cu câte 14 elevi, o săptămână în România şi o săptămână in septembrie 2014 in Turcia; Face parte din echipa proiectului Comenius „School is Cool”, în cadrul căruia a participat la vizita de lucru din Germania, în decembrie 2013, precum şi la organizarea activităţilor în săptămâna în care şcoala noastră a fost gazdă pentru celelelalte 6 ţări, în marie 2014; În

Toţi

membrii catedrei, în cadr ul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, au or ganizat „Atelierele HandMade”, acţiune deja consacr ată la nivelul şcolii, car e s-a bucurat de un real succes printre elevii participanţi; au susţinut activităţi cu ocazia Zilei Francofoniei, au participat la „Săptămâna naţională a voluntariatului”, au par ticipat la Târgul ofertelor educaţionale. Formare şi dezvoltare profesională: Membrii

catedrei au participat, pe 27 noiembrie 2013, la activităţile care au avut loc la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti, în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba franceză, la activităţile metodice or ganizate de C.C.D. Pr ahova.

Olimpiade şi concursuri: prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic II participat în calitate de profesor asistent şi evaluator la Olimpiada Judeţeană de limba franceză şi la Concursul Judeţean de traduceri pentru liceele tehnologice, la acesta din urmă participând şi 3 elevi, care au obţinut un premiu I, un premiu II şi o menţiune. A participat în calitate de evaluator la Concursul Naţional de Titularizare; A

Toţi

membrii catedrei au efectuat pr egătir i pentr u bacalaur eat cu elevii claselor a XII -a, pregătirea pentru olimpiada şcolară la limba şi literatura franceză, au organizat olimpiada de limba franceză - faza la nivel de şcoală şi faza locală. CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: Rezultatelele

obţinute la competenţele lingvistice de la bacalaureat au fost foarte bune, cu promovabilitate 100% pentru elevii care s-au prezentat. Au fost, de asemenea, susţinute şi atestatele la limba engleza la clasa a XII-a T, cu profil intensiv engleză. prof. Corina Popescu, grad didactic II, extracurriculare – după Ziua Revoluţiei în Gătit, organizată de celebrul master chef britanic Jamie Oliver, a organizat în şcoală o acţiune similară, cu sprijinul domnului prof. Mihail Karaghiaur şi cu clasa a IX-a S2, o lecţie de gătit după reţeta originală prezentată de Jamie Oliver – „Rainbow Salad Wrap” , traducând anterior documentaţia aferentă (mai 2014); A sprijinit colegi la traducerea unor articole pe care aceştia le-au publicat ulterior; De Ziua Internaţională a Mediului, 5 iunie 2014, a sărbătorit cu elevii claselor a IX-a S7, elevii susţinând prezentări PowerPoint şi realizând un afiş de mari dimensiuni, expus în şcoală. Activităţi

53


Toţi

membrii catedrei au par ticipat ca pr ofesor i evaluator i în comisia de bacalaur eat, în Comisia de evaluare a competenţelor lingvistice la limba engleză, ca evaluatori în Comisia de atestate pentru turism (mai 2014). Formare şi dezvoltare profesională: Susţinerea

unor lecţii în cadrul inspecţiilor pentru preînscriere la gradul didactic I - 27 februarie 2014, unde prof. Popescu Corina a obţinut calificativul Foarte bine; Prof. Popescu Corina a colaborat cu doamna prof. Mihaela Tănase prin corectarea şi traducerea articolului „New Times, Old Problems”, acesta obţinând premiul II la nivel naţional (martie 2014). Olimpiade şi concursuri: Organizarea

olimpiadei de limba şi literatura engleză, faza locală, s-au implicat toţi membrii Catedrei de limba şi literatura engleză, prof. Popescu Corina a participat inclusiv la faza judeţeană, ca evaluator şi prin pregătirea elevilor; prof. Corina Popescu a avut colabor ăr i car e au avut ca r ezultat obţiner ea de pr emii pr estigioase, contribuind la partea de corectare şi traducere a materialelor în limba engleză – cataloage, pliante, oferte, corespondenţă - pentru două târguri de firme de exerciţiu – Târgul FE de la Bratislava, unde sau obţinut premiile „Cel mai bun catalog în limba engleză” – Dumitrescu Roxana şi „Cel mai bun catalog în limba engleză” – Iamandache Mihai, ambii de la cls. a XI-a E4, elevi ai doamnei profesoare din cls. a IX-a – colaborare cu doamnele prof. Simona Lupu şi Corina Lazăr (noiembrie 2013); la Târgul Internaţional al FE Bucureşti, unde s-a obţinut Premiul Absolut al Târgului – colaborare, pe partea de traducere a materialelor prezentate, cu firma de exerciţiu a doamnei Rodica Bucur (martie 2014); Participare la Concursul Naţional de Eseuri „Extremely Short Story Competition”, organizat online de Shakespeare School, Bucureşti şi sprijinit de Universitatea din Dubai, la care a obţinut diplomă de participare şi includerea eseului (de 50 de cuvinte) în două antologii, publicate la Bucureşti şi la Dubai (decembrie 2013), coordonator prof. Popescu Corina.

54


ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE CATEDRA DE MATEMATICĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: Toţi

membrii catedrei, în luna febr uar ie 2014, au or ganizat etapa locală a Concur sului de matematică aplicată „Adolf Haimovici ” unde par ticipar ea elevilor a fost una semnificativă; Au participat la Etapa Judeţeană a Olimpiadei de Matematică şi a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, în calitate de evaluatori sau membri în Comisia de Organizare; Au iniţiat şi organizat „Concursul de matematică aplicată în ştiinţe economice”, proiect judeţean, prima ediţie; Profesorii claselor a XII-a au efectuat pregătire suplimentară în vederea Examenului de Bacalaureat, ca urmare rezultatele obţinute de elevi la acest examen au fost foarte bune; De asemenea, mulţi elevi au obţinut rezultate foarte bune la admitere în învăţământul superior, fiind admişi la facultăţi de prestigiu din ţară; Formare şi dezvoltare profesională: Activitatea

de perfecţionare s-a desfăşurat periodic atât la nivelul catedrei, cât şi prin participarea la Cercul Pedagogic al profesorilor de matematică desfăşurat în aprilie 2014 la Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”.

Olimpiade şi concursuri: Toţi membrii catedrei au participat la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică şi a Concursului de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, în calitate de evaluatori sau membri în Comisia de Organizare; Rezultatele obţinute de elevii participanţi la competiţiile mai sus amintite au fost: Truţa Ștefan, clasa a IX-a, premiul II, profesor Negrea Viorica; Murăraşu Alexandra, clasa a IX-a, menţiune, profesor Soare Daniela; Codreanu Ana, clasa a X-a, premiul I, profesor Ioniţă Beatrice; Ghiţă Mihaela Oana, clasa a X-a, menţiune, profesor Soare Daniela; Juravlea Gabriela, clasa a XI-a, premiul I, profesor Țaga Loredana; Mirea Alina, clasa a XI-a, premiul II, profesor Moise Alina; Soare Andreea, clasa a XIa, premiul III, profesor Soare Daniela; La faza naţională a acestui concurs au fost obţinute următoarele rezultate: Juravlea Gabriela, clasa a XI-a, menţiune, profesor Țaga Loredana ; Codreanu Ana, clasa a X-a, menţiune, profesor Ioniţă Beatrice, S-a efectuat şi pregătire pentru olimpiade şi concursuri şcolare cu elevii interesaţi; CATEDRA DE ȘTIINȚE Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Monica Cristina Palade, grad didactic I, A îndeplinit atribuţii în calitate de Membru al Comisiei de Calitate, responsabil al Comisiei de ritmicitatea notării, responsabil al Comisiei de Etică şi membru al Comisiei PAS, Control intern; A fost formator şi metodist; A fost membru în Comisia Judeţeană a olimpiadei de chimie şi la Concursul Judeţean „Petru Poni”; A participat în calitate de profesor evaluator la examenul de bacalaureat – sesiunea iulie şi de membru în centru examen/ comisia competenţe;

55


A A

fost membru în comisie bacalaureat (CE) şi în comisia de competenţe; participat la proiectul national ,, Patrula eco’’ alături de 20 de elevi ai clasei a IX-a I şi în colaborare cu profesor Constantinescu Nicoleta; A participat la proiectul naţional ,,Reporterii mediului”; A participat la proiectul judeţean: ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului” alătur i de profesorii Tinca Mariana şi Manolache Amelia; A obţinut la examenul de bacalaureat, cu elevii coordonaţi, 100% promovabilitate. prof. Nicoleta Constantinescu, grad didactic I A îndeplinit atribuţii în calitate de responsabil al Comisiei de Perfecţionare/ Formare Continuă (actualizare baza de date cu fişe de formare pentru fiecare cadru didactic; planul managerial; tabel nominal cu cadrele didactice care au susţinut inspecţii şcolare; raport privind activitatea comisiei; depunere dosare înscrieri grade didactice; diseminări informaţii din domeniu); atribuţii în calitate de responsabil al Comisiei pentru reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar; membru în Comisia pentru disciplină şi membru în Comisia diriginţilor; A participat ca profesor evaluator la olimpiada judeţeană de fizică din februarie 2014; A participat ca profesor supraveghetor la examenul de simulare bacalaureat 2014, dar şi ca membru în Comisia de bacalaureat – CEVM - competenţe lingvistice şi digitale în sesiunea de vară 2014; A fost profesor organizator al Concursului de fizică ,,Evaluare în educaţie ‘’ / etapa I ; În 22 martie 2014 a participat ca membru în Comisia de Organizare şi Evaluare a Concursului Regional de Fizică ,,Șerban Țiţeica’’/etapa judeţeană / Colegiul ,,Elie Radu “ Ploieşti; Pe data de 10 aprilie 2014 a participat ca membru în Comisia de Evaluare Proiecte elevi la Concursul Naţional ,,Știinţe şi Tehnologii’’ de la Colegiul ,,Elie Radu’’ Ploieşti; În noiembrie 2013 a încheiat Parteneriatul cu Fundaţia - „Evaluare în Educaţie”; A participat la proiectul national ,,Patrula eco” alături de elevi ai clasei a IX-a I. prof. Tinca Mariana, grad didactic I A participat în calitate de profesor evaluator la olimpiada judeţeană de chimie şi la examenul de bacalaureat; A participat la proiectul judeţean ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului”. prof. Manolache Amelia, grad didactic I A desfăşurat acţiuni de promovare a şcolii în cadrul Târgului de oferte educaţionale, mai 2014; A participat la proiectul judeţean ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului”. Formare şi dezvoltare profesională: prof. Monica Cristina Palade, grad didactic I A organizat lecţia demonstrativă cu tema ,,Pile electrice naturale’’ la clasa a IX-a I; A realizat activităţi demonstrative în cadrul proiectului Comenius Multilateral ,,School is cool’: ,,Caracter acido-bazic în lumea noastră“, cu elevii clasei a IX-a I; A participat la cursuri de formare, de metodist; A realizat referatul cu tema „Știinţele vieţii”; A participat la simpozionul Naţional de la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” cu tema –,,Geografia între cercetarea ştiinţifică şi practica pedagogică” la secţiunea profesori cu comunicarea ,,Transdisciplinaritatea o noua viziune asupra lumii si realităţii ”; A participat la masa rotundă naţională, secţiunea profesori, cu tema ,,Rolul familiei în asigurarea coeziunii sociale şi în facilitarea dezvoltării economice”, cu ocazia Târgului Regional al FE, la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti; A îndeplinit atribuţii în calitate de membru al Comisiei pentru educaţie igienico-sanitară, membru în Comisia pentru sport-turism-educaţie rutieră, membru în Comisia diriginţilor şi responsabil cu consilierea şi orientarea vocaţională pentru clasele de seral şi frecvenţă redusă;

56


A

fost profesor evaluator la olimpiada judeţeană de chimie, la simularea examenului de bacalaureat (sesiunea martie 2014) şi la examenul de bacalaureat; Prof. Nicoleta Constantinescu, grad didactic I A realizat activităţi demonstrative în cadrul proiectului Comenius Multilateral ,,School is cool’: ,,Aplicaţii ale circuitelor de curent alternativ,’’ la clasa a XI-a I; A întocmit referatul „Metode active centrate pe elev utilizate în fizică”; A participat la cursul de perfecţionare Formator – februarie 2014/ 50 de ore/ cod COR242401/ organizat de Centrul de Resurse Apollo/ Ploieşti - furnizor de formare a adulţilor; A participat la Masa Rotundă naţională /secţiunea profesori /tema: ,,Rolul familiei în asigurarea coeziunii sociale şi în facilitarea dezvoltării economice” cu ocazia Târgului Regional al FE, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti., martie 2014; În decembrie 2013 a desfăşurat diseminarea proiectului de fizică ,,Metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la C.E.V.M. în vederea atingerii standardelor curriculare performanţă la disciplina fizică “.

prof. Tinca Mariana, grad didactic I A organizat lecţia demonstrativă cu tema ,,Acid acetic”, la clasa a X- a S3; A întocmit referatul cu tema ,,Stilurile de învăţare”, în aprilie 2014; prof. Manolache Amelia, grad didactic I A organizat lecţia demonstrativă ,,Aparatul respirator”, la clasa a XI-a; A întocmit referatul cu tema ,,Apa - factor esenţial pentru viaţă’’ . Olimpiade şi concursuri: prof. Monica Cristina Palade, grad didactic I La Etapa judeţeană a Concursului „Petru Poni” din martie 2014 a obţinut următoarele rezultate: premiul I eleva Codreanu Ana-Maria, clasa a X-a S1; premiul II elevele Mărgărit Cătălina şi Dumitru Cristina de la clasele a IX-a S2 şi a IX-a S3; La Etapa naţională a Concursului „Petru Poni”, Craiova, mai 2014 au fost obţinute următoarele rezultate: premiul II, eleva Mărgărit Cătălina, clasa a IX-a S2, menţiune elevele Dumitru Cristina, clasa a IX-a S3 şi Codreanu Ana-Maria de la clasa a X-a S1; Premiul III în cadrul proiectului judeţean ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului” înscris în calendarul MEN a fost obţinut în colaborare cu echipa de proiect formată din profesorii Bogaciu Carmen, Manolache Amelia, Tănase Mihaela, Tinca Mariana şi elevii: Constantin Maria, Popescu Ioana, Dumitrescu Roxana, Gârbea Izabela, Ștefan Melania, Gavrilă Andreea, de la clasa a XI-a E4. prof. Nicoleta Constantinescu, grad didactic I Pe data de 30 noiembrie 2013 la Concursul Naţional –Evaluare în educaţie /fizică–etapa I au participat 30 de elevi de la CEVM /CEFIZ297/ clasele a IX-a şi a X-a, unde s-au obţinut următoarele premii: Bănică Adrian Marius, clasa a IX-a I, premiul I, medalie de aur + diplomă de merit; Mărgărit Ioana Cătălina, clasa a IX-a S2, premiul I, medalie de aur + diplomă de merit; Plăiaşu Eva, clasa a IX–a I, locul V; Oniţiu Cosmin Ștefan, clasa a X–a I, premiul III, medalie de bronz şi diplomă de merit; Sava Andreea Cristina, clasa a X–a I, premiul III; Ioniţă Octavian Adrian, Baboi Eduard Mihai, Tudor Sorina Ștefania, clasa a XI-a I, premiul II; Udroiu Sandra, clasa a XI-a I, premiul III; colaboratori profesor Palade Monica, profesor Dan Iuliana, laborant Marcela Paraschiv, analist programator Ezeanu Ionela; A obţinut la Concursul Regional de Fizică ,,Șerban Țiţeica” –înscris în calendarul M.E.N-/an şcolar 2013-2014 / poziţia VI.40, Etapa judeţeană, desfăşurată la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu “ Ploieşti, martie 2014, rezultatele: premiul I, Pastramă Elena, clasa a IX-a S1; premiul II, Stoica Cosmina, clasa a IX- S2 ; premiul III, Truţa Ștefan, clasa a IX-a S2; premiul I, Bolintiru Aurelian, clasa a X- a S6; premiul II, Bobea Ioana, clasa a X-a S 7;

57


La

Etapa regională – desfăşurată la Școala Superioară Comercială ,,N. Kreţulescu” Bucureşti - aprilie 2014, elevii Stoica Cosmina, clasa a IX-a S2, Bobea Ioana, clasa a X-a S7, Bolintiru Aurelian, clasa a X-a S6 au obţinut menţiune; La Olimpiada judeţeană de fizică, februarie 2014, desfăşurată la Colegiul ”Spiru Haret”, Ploieşti, elevul Bănică Adrian, clasa a IX-a I, a obţinut menţiune. prof. Tinca Mariana, grad didactic I,  A obţinut premiul III în cadrul proiectului judeţean ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului” înscris în calendarul MEN cu echipa de proiect ( profesori Palade Monica, Bogaciu Carmen, Manolache Amelia, Tănase Mihaela şi elevii Constantin Maria, Popescu Ioana, Dumitrescu Roxana, Gârbea Izabela, Ștefan Melania, Gavrilă Andreea, de la clasa a XI-a E4). prof. Manolache Amelia, grad didactic I A obţinut premiul III în cadrul proiectului judeţean ,,Tânărul ecologist - ocrotitorul mediului”, înscris în calendarul naţional, cu echipa de proiect formată din profesorii Palade Monica, Bogaciu Carmen, Tănase Mihaela, Tinca Mariana şi elevii Constantin Maria, Popescu Ioana, Dumitrescu Roxana, Gârbea Izabela, Ștefan Melania, Gavrilă Andreea de la clasa a XI-a E4; La concursul „Sanitarii pricepuţi”, Etapa judeţeană, echipa pregătită de profesor Amelia Manolache sa clasat pe locul IV; La examenul de bacalaureat, elevii care au susţinut proba la disciplina biologie au avut 96% promovabilitate; A participat la Concursul „Floarea de apartament” organizat la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti, unde a obţinut premiul I la secţiunea „Cel mai frumos proiect.” ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE CATEDRA DE GEOGRAFIE

Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I S-a implicat în Proiectul „Ascultă cum vorbeşte pădurea”, proiect internaţional având şcoli partenere din Germania, Republica Moldova, Serbia şi din România (Colegiul Naţional ”I.L. Caragiale” Ploieşti, Colegiul Economic ,,Ion Ghica”, Târgovişte, Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea). Este o continuare a proiectului ,,Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului”, iar printre partenerii locali se numără ISJ Prahova, Direcţia Silvică, APM; A participat la „Patrula ECO”, proiect naţional care implică monitorizarea stării de mediu din judeţ pe parcursul anului şcolar, dar şi realizarea de activităţi de plantare de copaci, confecţionarea de machete şi realizarea de interviuri; S-a implicat şi în derularea Proiectului internaţional „Tineri reporteri ai mediului” care presupune postarea de articole pe anumite site-uri privind problemele cu care se confruntă comunitatea locală; A continuat derularea proiectului „Ploieştiul de ieri, Ploieştiul de azi”, care implică realizarea de articole privind patrimoniul local; În Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” a realizat următoarele activităţi: excursie la Bucureşti cu tema –Orientarea şcolară şi profesională- cu clasa a XII-a A2, la care a fost profesor diriginte; excursie la Sibiu cu tema – Cetăţile săseşti din România – cu elevi de la clasele a XII- a şi a IX- a; vizionarea de filme în cadrul parteneriatului cu Guerilla V erde, caravana de filme cu mesaj ecologic, care face parte dintr-un proiect pilot denumit Better education through innovation (BETI).

58


prof. Mihaela Tănase, grad didactic I, A fost responsabil al Comisiei sport- turism- educaţie rutieră; A susţinut pe data de 25 martie 2014 o activitate demonstrativă în cadrul proiectului multilateral Comenius „School is cool”; A fost profesor coordonator în cadrul proiectului internaţional Job shadow day - Junior Achievement Romania; În Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” a realizat următoarele activităţi: „Bucuria Învierii” campanie de voluntariat, Casa de copii „Sf. Apostol Andrei”, Ploiesti; concurs de educaţie rutieră „O secundă pentru viaţa ta!”, împreună cu profesor Amelia Manolache, clasele a IX-a; „Progresele din tehnică, efecte şi beneficii asupra mediului”- film-documentar şi dezbatere, împreună cu profesor Alice Argăseală, clasele a XI-a; „Job shadow day” - o zi la societăţi şi companii, în cadrul educaţiei pentru carieră, împreună cu profesorii Viorica Negrea, Iuliana Dan, Gabriela Nistoroiu, clasele a XI-a, a XII-a; 14 aprilie - „Cine iubeşte natura şi pădurea, le ocroteşte!”- Direcţia Silvică Prahova, scenetă realizată şi prezentată de elevi ai clasei a XI-a E4.

Formare şi dezvoltare profesională: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I A fost membru al Consiliului Consultativ al ISJ Prahova; A realizat un capitol în broşura de prezentare a judeţului Prahova care a fost înmânată tuturor paticipanţilor la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi, etapa naţională, pe care a găzduit -o la Sinaia, judeţul nostru; A participat la Simpozionul Naţional ,,Geografia între cercetarea ştiinţifică şi practica pedagogică” de la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, la secţiunea profesori, cu comunicarea ,,Transdisciplinaritatea o nouă viziune asupra lumii şi realităţii”, şi la secţiunea elevi cu comunicările „Potenţialul turistic al oraşului Slănic”, Pura Diana, clasa a XI-a A şi „Impactul desfiinţării Combinatului Valea Călugărească asupra comunităţii locale”, Adam Amalia de la clasa a XI-a A. Aceste comunicări vor apărea şi în broşura simpozionului (cu ISBN) care este în curs de realizare; A participat la Târgul de Nutriţie realizat de Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, unde a obtinut locul I la Concursul internaţional ,,Protecţia mediului – garanţia unei vieţi sănătoase” şi s-a lansat şi cartea ,,Mesaj pentru sănătate” cu ISBN 978-606-8519-02-9, ca o încununare a activităţilor comune desfăşurate cu Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Ploieşti; A publicat articole atât în revista şcolii cu ISSN, dar şi în broşura ,,Bune practici în educaţia pentru mediu”, ISBN 978-606-8228-16-6; A fost profesor corector la bacalaureat, sesiunea specială, pentru sportivi, la examenul de bacalaureat din luna iulie, la contestaţii, profesor asistent la examenul de titularizare şi definitivat şi a avut procent de promovabilitate la bacalaureat de 98%;  A fost desemnată profesor metodist al ISJ Prahova începând cu anul şcolar 2013-2014; A fost membru în Comisia judeţeană la Olimpiada de Geografie desfăşurată la Grupul Şcolar ,,1 Mai ”,Ploieşti; A fost responsabilul Catedrei de Geografie .

prof. Mihaela Tănase, grad didactic I A susţinut pe data de 25 martie 2014 o activitate demonstrativă în cadrul proiectului multilateral Comenius „School is cool”; Formare şi dezvoltare profesională: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I, A fost membru al Consiliului Consultativ al ISJ Prahova; A realizat un capitol în broşura de prezentare a judeţului Prahova care a fost înmânată tuturor paticipanţilor la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi, etapa naţională, pe care a găzduit

59


-o la Sinaia, judeţul nostru; A participat la Simpozionul Naţional ,,Geografia între cercetarea ştiinţifică şi practica pedagogică” de la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, la secţiunea profesori, cu comunicarea ,,Transdisciplinaritatea o nouă viziune asupra lumii şi realităţii”, şi la secţiunea elevi cu comunicările „Potenţialul turistic al oraşului Slănic”, Pura Diana, clasa a XI-a A şi „Impactul desfiinţării Combinatului Valea Călugărească asupra comunităţii locale”, Adam Amalia de la clasa a XI-a A. Aceste comunicări vor apărea şi în broşura simpozionului (cu ISBN) care este în curs de realizare; A participat la Târgul de Nutriţie realizat de Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, unde a obtinut locul I la Concursul internaţional ,,Protecţia mediului – garanţia unei vieţi sănătoase” şi s-a lansat şi cartea ,,Mesaj pentru sănătate” cu ISBN 978-606-8519-02-9, ca o încununare a activităţilor comune desfăşurate cu Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Ploieşti; A publicat articole atât în revista şcolii cu ISSN, dar şi în broşura ,,Bune practici în educaţia pentru mediu”, ISBN 978-606-8228-16-6; A fost profesor corector la bacalaureat, sesiunea specială, pentru sportivi, la examenul de bacalaureat din luna iulie, la contestaţii, profesor asistent la examenul de titularizare şi definitivat şi a avut procent de promovabilitate la bacalaureat de 98%; A fost desemnată profesor metodist al ISJ Prahova începând cu anul şcolar 2013-2014; A fost membru în Comisia judeţeană la Olimpiada de Geografie desfăşurată la Grupul Şcolar ,,1 Mai ”,Ploieşti; A fost responsabilul Catedrei de Geografie . prof. Mihaela Tănase, grad didactic I, A participat pe data de 26 aprilie la Simpozionul naţional „Tehnica şi mediul - efecte şi beneficii”, organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu”, Filiaşi, înscris în calendarul activităţilor de perfecţionare la nivel naţional, 2013-2014. A publicat articolul „Progresul lumii energetice şi raportul cu mediul înconjurător”, ISBN, împreună cu profesor Alice Argăseală; În cadrul Simpozionului naţional „Noi şi pământul, pentru o viaţă mai bună” de la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”, Brăila, înscris în CAERI 2014, poziţia 311, a publicat articolul: „Despre oameni, natură şi viaţă!”. Olimpiade şi concursuri: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I, A obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare alături de elevii coordonaţi: la ,,Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor”, etapa judeţeană a obţinut menţiune prin eleva Adam Amalia, clasa a XI a A; Premiul I la concursul internaţional în cadrul proiectului -,,Protecţia mediului – garanţia unei vieţi sănătoase”, elevii Adam Amalia, Popescu Alina, Grigore Lucian, clasa a XI-a T2; Premiul III la concursul inter-regional în cadrul proiectului ,,Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului”. Acest premiu a fost obţinut de către elevii Constantin Maria, Popescu Ioana, Dumitrescu Roxana, Gîrbea Izabela, Ștefan Melania, Gavrilă Andreea, de la clasa a XI-A E 4, coordonaţi de profesorii: Palade Monica, Bogaciu Carmen, Manolache Amelia, Tănase Mihaela;  În cadrul proiectului ,,Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului a fost obţinut şi Premiul Special pentru mascotă.Prof. Mihaela Tănase, grad didactic I  La Concursul naţional de educaţie ecologică „Lumea pe care ne-o dorim!” organizat de Colegiul Tehnic Piatra Neamţ, înscris în CAERI 2014 elevii coordonaţi de doamna profesoară au obţinut: premiul I, Ștefania Juju, clasa a X-a S6; premiul I, Alexandra Geantă, clasa a X-a S8; premiul I, Elena Nae, clasa a X-a S8;  La Concursul internaţional „Sărbătoarea Paştelui în ochii copiilor 2014”, Tulcea, înscris în CAERI, anul 2014, poziţia 1192, profesor Tănase Mihaela a obţinut: premiul I pentru coordonarea elevilor; premiul I, eleva Andreea Arion, clasa IX-a S7, Eliza Ion, clasa a IX-a S3, Luiza Busuioc, Alina Chiriţă, clasa a IX-a S4;

60


 Campania

internaţională „LITTER LESS”, lansată în cadrul programului internaţional „Tineri reporteri pentru mediu” de Centrul carpato-danubian de geo-ecologie România a permis următoarele rezultate obţinute de profesor Mihaela Tănase: premiul II, etapa naţională, secţiunea articole, categoria de vârstă 15-18 ani, elevii Cristina Matei, Octav Masone, clasa a X-a S7; premiul II, etapa naţională, secţiunea video, categoria de vârstă 15-18 ani, elevii Cristina Matei, Octav Masone, clasa a X-a S7; A participat pe data de 7 aprilie, în calitate de profesor coordonator la proiectul national „Ai pierdut sănătatea, ai pierdut totul!”, Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria, înscris în calendarul activităţilor educative regionale la poziţia 1232, pagina 41, unde elevul Postelnicu Bogdan, clasa a XI-a E1, a obţinut premiul I; A participat în calitate de profesor coordonator la concurs naţional „Misterele Terrei, între mit şi realitate”, Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Râmnicu Vâlcea, avizat de ISJ Vâlcea şi CCD Vâlcea, nr.1954/02.10.2013. A obţinut premiul III elevul Ionuţ Rădoi, clasa a X-a S2; A participat pe data de 23 mai în calitate de profesor coordonator împreună cu profesor Filcea Corina la Simpozionul Naţional şi Concursul internaţional „Interferenţe ale ştiinţei, religiei şi artei în societatea modernă”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iaşi, avizat de ISJ Iaşi. Au obţinut premii Postelnicu Bogdan, clasa a XI-a E1 şi Ioana Popescu, clasa a X-a S4. A fost publicat articolul „Biserica şi şcoala, împreună pentru o educaţie responsabilă”; Pe data de 30 mai, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor, organizată la Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti, faza judeţeană a obţinut menţiune eleva Matei Cristina Alexandra, clasa a X-a S7; La Concursul naţional „Patrula ECO” a fost obţinut premiul pentru cea mai complexă agendă la nivel de şcoală de către eleva Voicu Diana, clasa a X-a S7. CATEDRA DE ISTORIE ȘI RELIGIE Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Mădălina Filipoiu, grad didactic I În anul şcolar 2013-2014, în semestrul II, a avut atribuţii de responsabil al Ariei curriculare Om şi societate şi de responsabil al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; În calitate de membru al proiectului „School is cool”, la mobilitatea dintre 24-30 martie 2014, a contribuit la organizarea şi desfăşurarea activităţilor: vizită la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti", din Bucureşti, Palatul Parlamentului şi în Centrul Vechi al Bucureştiului, dar şi la Salina din Slănic, Prahova; A participat alături de elevii selectaţi la mobilitatea din Turcia asigurând buna desfăşurare a tuturor activităţilor organizate; În Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” a asigurat implicarea elevilor în activităţi diverse şi atractive menite a susţine educaţia pentru o societate democratică, bazată pe valori adevărate şi solide: „Violenţa în cuplu”, colaborare cu Poliţia Judeţului Prahova, „Istoria hărţilor”, atelier de creaţie, „Ploieştiul de ieri, Ploieştiul de astăzi”, colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Patrimoniu; A asigurat desfăşurarea în condiţii de securitate a banchetului şcolar, în luna mai 2014, în Bulgaria. prof. Alice Argăseală, grad didactic II În perioada februarie-martie a participat în calitate de evaluator la Olimpiada Judeţeană de Istorie desfăşurată la Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, precum şi la simularea examenului de bacalaureat desfăşurat la Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”. De asemenea, a participat la organizarea simulării examenului de bacalaureat; În luna aprilie în cadrul Săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun” a desfăşurat acţiunea caritabilă pentru Centrul de plasament „Sf. Andrei”, Ploieşti; În luna mai au fost întreprinse activităţi dedicate zilei de 9 Mai- Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind implicaţi elevii claselor a XI-a;

61


prof. Corina Elena Filcea, grad didactic II De Ziua Mondială a Educaţiei a organizat dezbaterea cu tema: ,,Demnitatea umană: concepţia creştină asupra vieţii - educaţie şi deprindere religioasă”; A organizat excursia tematică - Cernica, Plumbuita, Antim, Caşin, Snagov, Patriarhia Română; A participat la Cercul pedagogic de religie la Colegiul ,,Spiru Haret, Ploiesti; A organizat o campanie de voluntariat ,,Dăruind vei dobândi” cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului (colectare şi distribuire de bunuri alimentare pentru elevii cu situaţie materială deosebită din cadrul Colegiului ,,Virgil Madgearu”, Ploieşti; A coordonat proiectul ,,Mesagerii lui Moş Crăciun”, campanie de asistenţă socială la Centrul de recuperare şi plasament ,,Sf. Andrei” Ploieşti; A participat la Cercul pedagogic de religie de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile,, Ploieşti; A participat la Marşul voluntar ,,PRO VITA” organizat de ASCOR Prahova: Gara de Sud-Centrul civic-Casa Albă; A participat la Simpozionul Naţional, Ediţia a III-a şi a IV-a Ploieşti 2013 ,,,Valenţe antreprenoriale reflectate în domeniile cunoaşterii,, cu lucr ar ea ,,Școala şi Biser ica împr eună pentr u o educaţie responsabilă. Comuniune în spaţiul educaţional şi eclesial”; A participat la Proiectul Multilateral Comenius ,,School is Cool,, cu o activitate demonstrativă; A participat la simularea examenului de bacalaureat 2014 la Centrul de examen Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Ploieşti; A organizat activităţi în cadrul săptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”, 2014: dezbaterea „Disciplinele socio-umane şi religia în educaţia morală”, campanie de voluntariat ,,Bucuria Învierii”, la Centrul de recuperare şi plasament ,,Sf. Andrei”, Ploieşti; dezbaterea ,,Imperiul Roman si creştinismul”; studiul de caz „Itinerar spiritual- între turism religios în România şi învăţământ vocaţional; A participat la Târgul de oferte educaţionale 2014, Palatul Culturii, Ploieşti; Formare şi dezvoltare profesională: prof. Mădălina Filipoiu, grad didactic I A participat la la simpozionul judeţean ,,Present for future” desfăşur at pe data de 6 iunie 2014, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Judeţean Prahova, care a avut drept obiect diseminarea proiectelor europene derulate în ultimii ani la nivelul judeţului nostru; A publicat articolul cu tema „Regizor şi actor-educatorul în societatea cunoaşterii”, în pr imul număr al Buletinului Informativ, redactat de profesor Mariana Șologon, ISSN 2360 – 3224, ISSNL 2360-3224; A făcut parte din Comisia de Organizare a Simulării Examenului de Bacalaureat, în calitate de vicepreşedinte; A participat în calitate de evaluator la toate concursurile şi examenele la care a fost solicitată de ISJ Prahova. prof. Alice Argăseală, grad didactic II În luna iunie, a participat în colaborare cu prof. Mihaela Tănase la un Simpozion dedicat protejării resurselor naturale şi împiedicarea acţiunii poluante prin lucrarea „Poluarea, problemă majoră a secolului XXI”. prof. Corina Elena Filcea, grad didactic II A participat la consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureştilor la Palatul Patriarhiei Bucureşti;

62


 A participat la Simpozionul judeţean al profesorilor de religie din 17 feb. 2014 dedicat ,,Anului omagial euharistic şi comemorativ al Sfinţilor Brâncoveni,” de la Colegiul Naţional ,,I .L. Caragiale”, Ploieşti şi la Simpozionul internaţional ,,Interferenţe ale ştiinţei, religiei şi artei în societatea modernă’’, Iaşi, cu lucr ar ea: „Modele de bune pr actici. Şcoala şi Biser ica împr eună pentr u o educaţie responsabilă A participat la Programul de formare continuă ,,Om si societate”- POSDRU, ,,Cadrul didactic un profesionist în sistemul de învăţământ”, 25 cr edite; A susţinut inspecţia specială pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2014.

Olimpiade şi concursuri: prof. Mădălina Filipoiu, grad didactic I îndrumat elevii pentru a participa la olimpiade şi concursuri, obţinând următoarele rezultate: Concursul „Istorie şi societate în dimensiune virtuală” – faza judeţeană, elevul Ștefan Cosmin de la clasa X-a I a obţinut premiul III la Secţiunea Pagina WEB; Olimpiada de istorie – faza judeţeană: eleva Măr găr it Cătălina, clasa a IX-a S2, a obţinut premiul III ; elevul Toma Ionuţ Bogdan, clasa a X-a S5, a obţinut premiul III; Concursului naţional „Memoria Holocaustului” faza judeţeană: elevul Gher ghiceanu Laurenţiu, clasa a XI-a I, a obţinut premiul III; elevul Matei Gabriel, clasa a XI-a I, a obţinut menţiune. prof. Corina Elena Filcea, grad didactic II Concursul Naţional interdisciplinar de la Iasi ,,Naşterea Domnului, prilej de bucurie pentru creştini. Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun în România” ur mător ii elevi au obţinut per for manţe: Popescu Ioana, clasa a XI-a E4 premiul special, Cazan Marian, clasa a XI-a T2 premiul I, Muşa Georgiana clasa a XI-a premiul I, Muşa Veronica clasa a XII-a A premiul I, Nedelcu Alexandra/Matei Marius clasa a XII a E2 menţiune; Concursul Internaţional ,,Sărbătoarea Paştelui în ochii copiilor 2014”, Muzeul de Etnografie Tulcea: Popescu Ioana clasa a XI-a E4 premiul Best of, Cazan Marian clasa a XI a T2 premiul I, Muşa Georgiana clasa a XI- a, premiul I. A

CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Comişel Vasilica, inspector scolar, grad didactic I Coordonatorul proiectului DCI NSA-ED/2012/280-770 „Parlez – vous global? Éduquer au développement entre migration et citoyenneté mondiale”, în judeţul Pr ahova; Implicare în organizarea şi promovarea activităţilor iniţiate de Asociaţia Română de Drept Umanitar – Filiala Pr ahova, de Ziua Dreptului internaţional Umanitar –14 mai 2014; Participare la schimbul naţional organizat la Poiana Pinului –Buzău, în perioada 23 –25 mai 2014, cu toate şcolile implicate în proiectul „Parlez–vous global? Éduquer au développement entre migration et citoyenneté mondiale”; Pregătirea elevilor liceului în vederea susţinerii examenului de bacalaureat în anul 2014 la disciplina Logică, argumentare şi comunicare (promovabilitatea în sesiunea iunie –iulie a fost de 96,61%). prof. consilier Luiza Covaci, grad didactic I „Educaţie sexuală”, colaborare cu Cabinetul Planificare Familială, dr. Tudorancea Maria; Proiectele „Părinţi mai buni, copii mai buni”, „Dăruind vei dobândi”, campanie voluntariat colectare şi distribuire de bunuri alimentare;  „Deschide ochii!”, Campanie de prevenire a traficului de fiinţe umane; Problematica suicidului la adolescenţi - susţinere comisie metodică CJAP.

63


Formare şi dezvoltare profesională: prof. Comişel Vasilica, inspector scolar, grad didactic I Formator al cadrelor didactice participante în cadrul proiectului „Să vorbim global despre educaţia pentru dezvoltare, migraţie şi cetăţenia globală”, or ganizat şi implementat de Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă” –Agenda 21; Formator în cadrul programului de formare continuă Consiliere şi orientare şcolară, furnizor Casa Corpului Didactic Prahova. prof. consilier Luiza Covaci, grad didactic I  Formator „Consilier e şi or ientar e şcolar ă” – CCD Prahova, „Educaţie de calitate pentru toţi”CCD Prahova; Curs formare metodişti, ISJ Prahova. Olimpiade şi concursuri: Organizarea olimpiadei de ştiinţe socio–umane 2014 –faza locală şi judeţeană-toţi membrii catedrei; 

ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: În

anul şcolar 2013-2014, prof. Alexandru Jelescu a făcut parte din Catedra de educaţie fizică şi sport Au fost organizate lecţii deschise cu temele: “Dezvoltarea fizică armonioasă cu ajutorul mijloacelor specifice aerobicului “, profesor Potinteu Nicolae la clasa a IX-a ; “Atragerea elevilor spre activitatea sportivă cu ajutorul jocurilor de mişcare “, profesor Jelescu Alexandru la clasa a X-a. Formare şi dezvoltare profesională: Pe

data de 9.05.2014 a avut loc participarea la cercul pedagogic având ca temă „Orientarea turisti-

că”. Olimpiade şi concursuri: A

avut loc pregătirea echipelor de fotbal, tenis de masă, baschet şi atletism de către profesor Potinteu Nicolae, iar profesor Jelescu Alexandru s-a ocupat de pregătirea elevilor participanţi la concursurile de handbal şi de şah; În urma desfăşurării întrecerilor sportive au fost obţinute următoarele rezultate: locul II judeţ – Pentatlon F; locul III judeţ – Pentatlon B; locul IV judeţ – Fotbal B; locul V judeţ – Cross B (Roman Andrei clasa a XI-a E 2); locul I, „Cupa Prahovei” la Cros (Roman Andrei clasa a XI–a E 2); La nivelul şcolii s-au desfăşurat următoarele activităţi sportive: tenis de masă, luna aprilie 2014; fotbal, luna aprilie 2014.

64


ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII CATEDRA DE INFORMATICĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Iuliana Dan, grad didactic I, Parteneriat cu Junior Achievement România pentru implementarea în anul şcolar 2013-2014 – săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” – a programului „Job Shadow Day”; Organizarea activităţii „Informatica aplicată” - prof. Dan Iuliana, 9 aprilie 2014, la clasa a XII-a I; Secretar al comisiei de atestat competenţe profesionale - clasa a 12-a I- profil matematică- informatică, intensiv informatică; Vicepreşedinte Comisia de atestare Competenţe Profesionale - Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti; Coodonator proiecte atestat competenţe profesionale; profesor corector, competenţe digitale - bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie; Informatician comisia de contestaţii - examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar- 2014; Informatician Centrul Zonal de evaluare - bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie; profesor asistent - examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar - 2014; Vicepreşedinte comisie - Olimpiada Tehnologia Informaţiei- etapa judeţeană; Autor subiecte Olimpiada Tehnologia Informaţiei- clasa a 11-a- etapa judeţeană; Participare la Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie, Informatică „Tudor Sorin” 2014- evaluator, administrator test. prof. Irene Georgiana Andreescu, grad didactic I, Profesor corector - comisia de atestare competente profesionale - clasa a 12-I - profil matematică informatică, intensiv informatică; Vicepreşedinte Comisia de atestare Competente Profesionale - Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti; coordonator proiecte atestat competenţe profesionale; persoană de contact competenţe - sesiunile iunie- iulie 2014, august- septembrie 2014; profesor corector, competenţe digitale - bacalaureat 2014, sesiunile iunie- iulie, august – septembrie; secretar Centrul de Examen Colegiul „Nichita Stănescu”, Ploieşti - Bacalaureat 2013, sesiunea iunie- iulie; profesor evaluator - comisia de Olimpiada Tehnologia Informaţiei- etapa judeţeană; Autor subiecte Olimpiada Tehnologia Informaţiei- clasa a 11-a- etapa judeţeană; Implicare în proiectul Comenius „School is cool”. prof. Cornelia Nicolae, grad didactic I, Instalare licenţe software Microsoft; Participarea la proiectul „Primăvara începe cu … tine” desfăşurat de Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie si Familie, 12-13 martie 2014, împreună cu prof. Albu Mariana şi Ciutacu Lavinia şi elevi din anul I PL - Tehnician Nutriţionist; Participare la audiţia recitalului instrumental „Bijuterii muzicale” din cadrul Festivalului Naţional Remember Enescu 2014 – desfăşurat la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti, 30 martie 2014; Participare la activitatea „Rezervele terestre” organizată împreună cu prof. Beldiman Roxana - 8 aprilie 2014 cu elevii clasei a X-a S2; Participare la activitatea „Informatica aplicată”, organizată împreună cu prof. Dan Iuliana - 9 aprilie 2014, cu elevii clasei a XII-a I; Participare la vizionare film împreună cu prof. Dragomir Iulia -10 aprilie 2014, cu elevii clasei a X-a S2; Participare la activitatea „Vizită în Parcul Bucov” - Muzeul Memorial „Constantin Stere” şi Grădina Zoologică organizată de director prof. ing. Dragomir Petrica, prof. Dragomir Iulia şi Voicu Loredana 10 aprilie 2014.

65


Formare şi dezvoltare profesională prof. Iuliana Dan, grad didactic I Participare la cercul pedagogic: Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti, 28 aprilie 2014, cu tema „Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC în procesul didactic la disciplinele informatice”; Toţi membrii catedrei au par ticipat la wor kshop-ul „Informatica - O carieră de succes” - ediţia a II-a, organizat de Departamentul Informatic, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică, Facultatea de Litere şi Știinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti; prof. Irene Georgiana Andreescu, grad didactic I, Susţinere grad didactic I; prof. Cornelia Nicolae, grad didactic I, Membru în comisia de evaluare la Olimpiada Judeţeană de Tehnologia Informaţiei, la clasa a X-a, de la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale" Ploieşti, 26 aprilie 2014; Participare la concursul „Info Educaţie 2014” faza judeţeană - Oprişan Alexandru, menţiune, elevul Suruparu Octavian, clasa a X-a S2 - Concurs judeţean de recitări „Sub aripa lui Nichita" - 29 martie la Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti; Participare la workshop-ul „Informatica - O carieră de succes” - ediţia a II-a, organizat de Departamentul Informatic, Tehnologia Informaţiei, Matematica si Fizica, Facultatea de Litere si Ştiinte din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti- 8 aprilie 2014; prof. Anemarie Zamfir, definitivat, Înscrire la examen grad didactic II; Implicare în organizare Simpozion Judeţean „Present for future”, iunie 2014; Olimpiade si concursuri: prof. Iuliana Dan, grad didactic I Concurs „Evaluarea în educaţie”, faza judeţeană: Bunget Vlad Stelian, Locul III, Stan Eduar d Gabriel, Locul III, Manolache Mihai Alexandr u, Locul V, Ghinea Alin Locul V, Anghel Bianca Andrada, Locul V, Ilie Octavian Mihai, Locul V, Popescu Teodor Florin Locul V; prof. Cornelia Nicolae, grad didactic I Înscriere la cursul de specialitate .NET; Participare cu elevii la faza locală şi judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei 2014 şi profesor asistent la Olimpiada Judeţeană de Tehnologia Informaţiei - Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti. Participare la cercul pedagogic: Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti, 28 aprilie 2014, cu tema „Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC în procesul didactic la disciplinele informatice”; prof. Anemarie Zamfir, definitivat Participare la Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Informatică „Tudor Sorin” 2014- evaluator, administrator test - Diploma de merit- clasament judeţean Popescu Teodor Florin

66


CATEDRA DE COMERȚ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: Coordonarea

activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului Judeţean de Teatru Scenaprof. Gabriela Nistoroiu şi Badea Florentina; Încheierea de parteneriate cu Casa de Cultura a Studenţilor, Teatrul „Toma Caragiu”, şi “Ziarul Oval” pentru desfăşurarea activităţilor, promovarea festivalului de teatru şi implicit a imaginii şcolii; Diseminarea activităţilor desfăşurate la „Cercetaşii României”; Participarea la programul JOB SHADOW DAY în parteneriat cu JA Romania, prof. Nistoroiu Gabriela; Elaborarea subiectelor pentru olimpiada Tehnologii la nivel judeţean - Nistoroiu Gabriela şi Badea Florentina. Formare şi dezvoltare profesională Participarea

la cursuri de formare TINACT, privind instrumentele şi metodele nonformale de lucru cu tinerii şi scrierea de proiecte pentru tineret Nistoroiu Gabriela, Badea Florentina. Olimpiade si concursuri: prof. Nistoroiu Gabriela, grad didactic I, Novel tea-Marele premiu Târ gul Regional al FE Ploieşti, Premiul I, Spot - Târgul Internaţional al FE Iaşi, Spot - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Web - Târgul naţional al FE Bacău, Catalog Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Ppt - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Premiul II-Web - Târgul regional al FE Danubius Tulcea,Web - Târgul Internaţional al FE Iaşi, Web - Târgul regional al FE Arad, Premiul III- Spot - Târgul naţional al FE Bacău, Catalog - Târgul Internaţional al FE Bucureşti, Menţiune-Spot - Târgul regional al FE Târgovişte; Domeniile lui Bacchus: Premiul I- Web - Târgul naţional al FE Bacău, Web - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Web - Târgul naţional al FE Buzău, Web - Târgul regional al FE Bucureşti, Web Târgul regional al FE Sighetul Marmaţiei, Web - Târgul regional al FE Bucureşti, Web - Târgul Internaţional al FE Iaşi, Materiale promoţionale - Târgul regional al FE Bucureşti, Premiul II-Spot - Târgul Internaţional al FE Iaşi, Premiul III-Web - Târgul Regional al FE Ploieşti, Stand - Târgul Regional al FE Ploieşti; Magic design: Premiul I-Catalog - Târgul Regional al FE Ploieşti, Web - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Web - Târgul naţional al FE Buzău, Premiul II-PPT - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Premiul III- Catalog - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, PPT - Târg naţional al FE Buzău, Mentiune-Spot - Târgul regional al FE Danubius Tulcea, Spot - Târgul Internaţional al FE Iaşi, Web - Târgul Internaţional al FE Iaşi; menţiune Bolintiru Aurelian Concursul Naţional „Alege este dreptul tău” -etapa judeţeană - Nistoroiu Gabriela, Badea Florentina, Ciutacu Lavinia; Organizarea concursului „Tinerii economişti”, Nistoroiu Gabriela, Badea Florentina, Gheorghe Laura, Ciutacu Lavinia. prof. Badea Florentina, grad didactic II, F.E. Chocolate Bridge S.R.L.:Premiul II – secţiunea catalog -Târgul regional al FE, Ploieşti, Premiul special ,,Cel mai dulce vis”- Târgul regional al FE, Ploieşti, Menţiune - cel mai bun stand - Târgul internaţional al FE ,,Kiriţescu”, Bucureşti, Menţiune - cel mai bun catalog - Târgul internaţional al FE ,,Kiriţescu”, Bucureşti, Premiul III – cel mai bun catalog - Târgul naţional al fimelor de exerciţiu, Târgovişte, Premiul I – cel mai bun stand - Târgul naţional al Fimelor de exerciţiu,

67


Târgovişte,

Premiul II – cea mai bună pagină web - Târgul naţional al FE „Viitorul începe astăzi”, Bacău, Premiul III –cea mai bună pagină web – Târgul FE ,,Azi practicanţi, mâine practicieni”, Sighetu Marmaţiei, Premiul I – cea mai bună pagină web - Târgul regional al FE „Danubius” Tulcea, Premiul III – cel mai bun spot publicitar - Târgul regional al FE „Danubius” Tulcea, Premiul I –cea mai bună prezentare Power Point - Târgul regional al FE ,,Danubius” Tulcea, Premiul II – cel mai bun catalog Târgul regional al FE ,,Danubius” Tulcea, Premiul I – Cel mai bun web site - Târgul regional al FE, Arad. CATEDRA DE TURISM, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ/ INSTRUIRE PRACTICĂ Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Iuliana Nicolae, grad didactic I profesor asistent la simulare bacalaureat , martie 2014, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, profesor însoţitor olimpiadă naţională Mangalia 7-11 aprilie 2014, profesor coordonator şi evaluator în Comisia pentru obţinerea certificatului de calificare profesională Nivel 3 – iunie 2014, Membru comisie centru de evaluare la Examenul de bacalaureat 2014, iunie-iulie; profesor coordonator „Patrula de reciclare” ROREC; membru şi profesor evaluator al Comisiei pentru evaluarea probei practice/oral sau inspecţiei speciale la clasă la disciplina TURISM – iunie 2014; profesor asistent supraveghetor la Examenul Naţional de Definitivare în Învăţământ – iulie 2014, profesor asistent supraveghetor la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedre vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar – iulie 2014, profesor însoţitor şi coordonator la Concursul Interjudeţean „Cel mai bun bucătar” – ediţia a V a – Inovaţie şi imaginaţie în gastronomie – Buzău mai 2014; certificat de voluntariat în cadrul proiectului „Plantare perdea forestieră de protecţie împotriva poluării industriale, anii 2013-2017” – aprilie 2014; participarea la târgul „Bursa de valori educaţionale” – mai 2014; responsabil cu baza de date pentru înscrierea elevilor clasa a IX a – iulie 2014; organizator excursii: Vălenii de Munte – Homorâciu, Ploieşti – Slănic, Ploieşti – Piatra Neamţ iunieiulie 2014; organizarea activităţii în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” – „Turist în oraşul meu” vizită la Muzeul Judetean de Ştiinţe ale naturii – 7 aprilie 2014; organizarea activităţii cu ocazia „Zilei mondiale a apei”- invitaţi reprezentanţii Apei Nova Ploieşti, aprilie 2014; prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I proiectul de educaţie ecologică „Gândeşte verde, gândeşte curat!”- Agenţia de Protecţia Mediului Prahova, proiectul ,,Patrula Eco”, proiectul educaţional - campania „Flăcările omoară copii”- I.S.U. Prahova, parteneriat educaţional - I.S.U. Prahova; „Ziua porţilor deschise-I.S.U Prahova”(a IX-a S8, S5), februarie, 2014; „Ziua mondială a apei”- invitaţi reprezentanţii Apei Nova Ploieşti (a IX-a S8,2,6); martie, 2014; Excursie Ploieşti – Sinaia (a IX-a S8); martie 2014; „Ziua Pădurilor” - activitate de împădurire pe Centura de Est a municipiului Ploieşti (a IX-a S8,a X-a S 6,7, a XI-a a, E3); aprilie, 2014; 68


Treasure

Hunt, activitate cercetăşească - parteneri implicaţi Youth Bank, I.S.J Prahova, C.C.D. Prahova, Fundaţia Comunitară Prahova, B.E.S.T., aprilie, 2014; activitate cercetăşească - Orientare turistică la Cocorăştii Mislii pe harta Valea Nucilor (elevii din patrulele Cercetaşii României); mai, 2014; prof. m.i. Ciutacu Lavinia Silvia, definitivat, participarea claselor a X-a la diseminare Înfiinţare Cercetaşi; participarea la cercurile pedagogice de la Câmpina şi Ploieşti; elaborare subiecte la Concursul Naţional „Alege! Este dreptul tău”- etapa judeţeană; în perioada 7-11 aprilie „Să ştii mai multe, să fii mai bun”: Modul de comportament în situaţia unei ameninţări cu amplasarea unor dispozitive explozive improvizate; Campania „ Flăcările omoară copiii” ; Organizarea concursului „Tinerii economişti” ; Vizită la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii; ABC- ul consumatorului, Film documentar - A ntidrog, violenţă, Poluarea, o problemă globală, Ziua porţilor deschise la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova-încheierea unui protocol de colaborare (parteneriat educaţional) cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova; participarea la activităţi de „Ziua Mondială a Apei”; participarea la acţiunea de împădurire din municipiul Ploieşti organizată în cadrul proiectului „Plantare perdea forestieră de protecţie împotriva poluării industriale”; participarea la activitatea de voluntariat desfăşurată în cadrul activităţii cercetăşeşti „Urban treasure hunt”; membru în comisia de competenţe bacalaureat; pregătirea elevilor la concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”; profesor însoţitor la Concursul Naţional „Ştiu şi aplic”- etapa judeţeană; prof. m.i. Heichel Henriette, grad didactic II, asistent la simulare Bacalaureat martie 2014 la CE - Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti; 28 şi 29 martie 2014 participare cu clasa aXa S5, la Târgul Regional al FE, organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” la Casa de Cultură a Studenţilor UPG Ploieşti; participarea la Cercul Pedagogic nr. 6 la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” în perioada 7-11 aprilie “Să ştii mai multe, să fii mai bun”:vizită Muzeul Judeţean de Ştiinţe ale naturii;  Ziua porţilor deschise Inspectoratul pentru Situaţii de Uurgenţă; Lecţia „ Poluarea, o problemă globală”, Vizionare film documentar cu tematică antidrog, violenţă; activitatea „Identificarea substaţelor explozive”, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova; prof. m.i. Matei Adriana –definitivat „Sport şi alimentaţie pentru un trup sănătos”, 2-7 aprilie; „Traficul de persoane” coordonată şi de dna. director Dragomir Petrica, în colaborare cu poliţia municipală (a XI -a E4, T2, I), 2-7 aprilie; Campanie de informare –„Student pentru o zi" în colaborare cu Liga studenţilor UPG-Ploieşti, clasa aXIaT2; Proiectarea şi organizarea activităţii unui program artistic cu trupa de teatru a Colegiului (IXS7, IXS8, XIT2); Vizită Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, obiective religioase (IXS7, IXS8); Participarea la repetiţii la Casa de Cultură I.L Caragiale, cu elevii din trupa de teatru pentru participarea la Concursul Naţional de Teatru din 27 aprilie 2014; Excursie Ploieşti - Bucureşti (II T post liceal); Lecţie vizită la Universitatea Petrol şi Gaze – Ploieşti (IXS7); Lecţie vizită la SC THR Prahova – Ploieşti (IXS8);

69


Formare şi dezvoltare profesională prof. Iuliana Nicolae, grad didactic I, participarea la Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională în contextul lumii contemporane” – Bucureşti ediţia I iunie 2014 - lucrarea „Paradoxurile alimentaţiei moderne”; publicarea articolului „Factori implicaţi în orientarea profesională a elevilor” în Buletinul Informativ al C.E.V.M. nr. 1- ISSN 2360-3224, aprilie 2014; Formare şi dezvoltare profesională: 04 februarie 2014 – 31 martie 2014 - Expert pe termen scurt verificare itemi repartizaţi pe domenii de pregătire profesională (ETS); certificat de participare – „Erasmus + Curs PLUS de scriere de proiecte” – ANPCDEFP5-7 iunie 2014; prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I, certificat de participare –„Metode si instrumente de educaţie nonformală în context Tia/ Erasmus+”, 25 mai, 2014; certificat de participare –„Erasmus+ - Curs plus de scriere de proiecte în contextul programului Erasmus+” organizat de către ANPCDEFP, 13-15 iunie, 2014; „Educaţie, Inedit, Distractiv”: Școala altfel la C.E.V .M- articol apărut în revista şcolii; Alternative strategice de marketing la nivelul pensiunilor agroturistice-articol apărut în nr.1 al Buletinului informativ al C.E.V.M, ISSN 2360-3224 ISSN-L 2360-3224; Methods to assess the resistance to change – Network Intelligence Studies, vol I, ISSUE 2/2013 ISSN-L 2344-1712; Influence of the marketing environment on the toy market - Cross-Cultural Management Journal, volume II, ISSUE 1/2014 ISSN 2360-2554;

prof. m.i. Ciutacu Lavinia Silvia, definitivat Curs - cadru tehnic de prevenirea şi stingerea incendiilor. prof. m.i. Heichel Henriette, grad didactic II, Inspecţie curentă (1) la clasă la data de 28.05.2014, pentru susţinerea gradului I în anul 2017. Absolvirea examenului de disertaţie sesiunea iulie 2014 în cadrul programului de Studii Universitare de Masterat, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, domeniul Ştiinţele Educaţiei, specializarea Consiliere Şcolară şi Dezvoltarea Carierei; Absolvirea examenului de Certificare a Competenţelor Profesionale nivel 3+, sesiunea iulie 2014, ca urmare a finalizării studiilor şcolii postliceale din cadrul Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti, Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică; calificare profesională: Asistent medical de laborator. Olimpiade şi concursuri: prof. Iuliana Nicolae, grad didactic I, Olimpiada -Aria curriculară Tehnologii - Domeniul Servicii, Adam Amalia (XIT2) - premiul I – faza judeţeană, premiul III – faza naţională, Petrescu Maria (XIT2) – menţiune – faza judeţeană, Sandu Ana Maria (XII T) – menţiune – faza judeţeană; Festivalul Naţional Școlar INOVAFEST - Creativitate şi Inovare – ediţia a V a – Craiova Popescu Ioana (XIE1) – premiul I –– secţiunea „Postere şi afişe”, Dumitraşcu Roxana (XIE1) – premiul II secţiunea „Produse multimedia”;

70


Concursul

Interjudeţean „Cel mai bun bucătar” – ediţia a V a – Inovaţie şi Imaginaţie în gastronomie – Buzău mai 2014, Dumitrache Rodica Ștefania (XIT2) – diplomă de participare, Băjenaru Ana Florina (XIT1) – diplomă de participare; Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională în contextul lumii contemporane” – Bucureşti ediţia I iunie 2014 - Porumb Adriana – (XIT1) – diplomă de participare - lucrarea „Sarea şi aditivii alimentari”; Proiectul Naţional „Patrula ECO” - diplomă de participare Porumb Adriana – (XIT1). prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I, Stroe Eduard (IXS8) - menţiune - ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea.”, Bucur Laura (IXS8) - premiul I – Concursul ,,Mărţişor,, Iaşi 2014; Drăcea Ștefania (XS8) - premiul II – Concursul ,,Mărţişor,, Iaşi 2014; Oprea Beatrice (IXS8) - premiul II – Concursul ,,Mărţişor,, Iaşi 2014; Grigore Simona, Porumb Adriana, Teohari Ioana (XIT1) – menţiune - Concursul Naţional ,,Știu şi aplic Securitatea şi sănătatea în muncă”; Ioniţă Georgiana (IXS8), Arion Andreea (XS7), Drăcea Ștefania (XS8) - premiul I - Concursul ,,Sfintele Paşti” Iaşi 2014; Mihalache Cristina (IXS8) - premiul III Concursul ,,Sfintele Paşti” Iaşi 2014, Colectivul clasei a IX aS8 - diploma participare - Concursul „Gândeşte verde, gândeşte curat!”, Brăguţa Diana, Vlaicu Diana, Stroe Eduard - diploma participare a IX aS8 - Concursul ,,Cu viaţa mea apăr viaţa”. prof. m.i. Ciutacu Lavinia Silvia, definitivat, participare cu clasa a X-a la concursul de proiecte cu tema „Comerţul de ieri, de azi, de mâine”; menţiune faza judeţeană la Concursul Naţional „Alege! Este dreptul tău”. CATEDRA DE CONTABILITATE-FINANȚE Proiecte şi experienţe curriculare şi extracurriculare: prof. Damian Dorian, grad didactic I, participarea la examenul de certificare a competenţelor, Nivel 3 (sesiunile iunie şi august) şi 3+ (sesiunea august); realizare subiecte pentru Olimpiada - Aria curriculară Tehnologii- Domeniul Servicii-clasa a XI a, domeniul economic, fază judeţeană; profesor coordonator şi evaluator pentru elevii nivel 3 si nivel 3+ în vederea obţinerii certificatului de competenţe profesionale; implicarea în organizarea Târgului Regional al FE la Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti; săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” activităţi: ,,Bucuria învierii” - campanie de voluntariat, activitate de voluntariat - plantare perdea forestieră de protecţie împotriva poluării industriale, Marca de calitate, vizionare film documentar: ,,Reginele României” , contabilitatea FE, coordonarea elevilor din clasa 9 S3, în realizarea proiectului cu tema ,,Protejează apa, ai grija de viaţa ta” în cadrul evenimentului ECO FORUM -2014 - Bucureşti, participare la Târgul Ofertelor Educaţionale 2014 la Palatul Culturii, profesor supraveghetor la concursul de titularizare în învăţământ.

prof. Petrescu Ștefania, grad didactic I, Coordonarea activităţii de realizare a subiectelor pentru concursul interdisciplinar pentru clasa a XIIa, domeniul Economic, faza judeţeană; participarea ca profesor corector la Concursul interdisciplinar, domeniul Economic, proba scrisă; Coordonarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului Judeţean de Teatru „Scena” (în echipă cu prof. Gabriela Nistoroiu şi Badea Florentina), pentru care am obţinut finanţare, 2500 lei, de la Fundaţia Comunitară Prahova, publicarea unui articol de diseminare în Buletinul informativ; Încheierea de parteneriate cu Casa de Cultura a Studenţilor, Teatrul „ Toma Caragiu” şi „Ziarul Oval”, pentru desfăşurarea activităţilor şi promovarea festivalului de teatru şi, implicit, a imaginii şcolii;

71


Participarea la activităţile Coordonarea cursului de

stabilite pentru săptămâna Școala Altfel: vizită la Casa de copii, Câmpina lucru în echipă, concursul „Tânărul economist”, diseminarea activităţilor desfăşurate la „Cercetaşii României”, activitatea în colaborare cu OPC Ploieşti; Participarea la Târgul FE de la Ploieşti (premiul pentru cea mai creativă firmă) şi Târgovişte (premiul II pentru stand); Participarea la examenul de certificare a competenţelor, Nivel 3 (sesiunile iunie şi august) şi 3+ (sesiunea august); efectuarea inspecţiilor de: definitivat (6), gradul II (1) şi gradul I (4); coordonarea lucrărilor de certificare a competenţelor profesionale, pentru elevi de la clasele a XIIa, a XIII a şi şcoală postliceală; Efectuarea inspecţiilor de monitorizare pentru Grupul Școlar Agricol, Bărcăneşti; Participarea cu clasa a X-a S1 la activităţile desfăşurate de ISU Prahova, cu ocazia Zilei porţilor deschise ale acestei instituţii; Participarea la activităţi realizate de Centrul Local BEST, Ploieşti afiliat la Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” (activităţi de orientare turistică – Sala Sporturilor şi Cocorăştii Misli, activitate de Treasure Hunt – Ploieşti; prof. Bocan Anghel Niculina, grad didactic II, profesor evaluator pentru olimpiadă interdisciplinară faza locală şi judeţeană, profesor propunător de subiecte şi evaluator pentru examenul de diferenţe, profesor coordonator şi evaluator pentru elevii nivel 3 în vederea obţinerii certificatului de competenţe profesionale, asistenţă la examenele de bacalaureat; realizarea unui material de învăţare pentru modulul Instrumente de plată, profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studenţi, activităţi Școala altfel: vizită la muzeu, vizită la Casa de copii Câmpina, vizionare filme, Ziua sportivă; participare la Zilele U.P.G. Ploieşti; participare la Balul Dragobete; excursie la Piatra Neamţ; prof. Antonoiu Georgiana, grad didactic definitiv, profesor asistent la olimpiada judeţeană de limba engleză, la C.N. ,,I.L. Caragiale”; participarea la conferinţa Boockland Evolution la Palatul Culturii cu clasa XS5; participare la Târgul Regional al FE la Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti; participare la Târgul Ofertelor Educaţionale 2014 la Palatul Culturii; săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” activităţi: vizită la muzeele din Ploieşti, activitatea ,,Patrimoniul...altfel”, activitate ,,Imperiul roman şi crestinismul”, vizită la Biserica Sf. Vineri şi Biserica Maica Precista; Olimpiade şi concursuri: prof. Damian Dorian, grad didactic I, Olimpiada - Aria curriculară ,,Tehnologii” - Domeniul Servicii - Mărăcineanu Mariana (XI) premiul II - faza judeţeană, Radu Marian Bogdănel (XII) premiul III - faza judeţeană; prof. Bocan Anghel Niculina, grad didactic II rezultate la olimpiadele interdisciplinare: locul III la faza pe şcoală şi locul III la faza pe judeţ locul I la Târgul Regional al FE , secţiunea Stand, 2 premii speciale .

72


Formare şi dezvoltare profesională: prof. Petrescu Ștefania, grad didactic I, Participarea la cursuri de formare TINACT, privind instrumentele şi metodele în echipă; Participarea la cursuri de formare TINACT, privind instrumentele şi metodele nonformale de lucru cu tinerii şi scrierea de proiecte pentru tineret Slănic, Câmpina; prof. Bocan Anghel Niculina, grad didactic II, inspecţia curentă 1 pentru gradul didactic I. CATEDRA MANAGEMENT – MARKETING – ADMINISTRATIE Proiecte şi experienţe curricular şi extracurriculare:

prof. Simona Lupu, grad didactic I, parteneriat Educaţional Naţional - Liceul ,,Matei Basarab” Craiova „Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele economice”, parteneriate încheiate cu: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, Teatru Toma Caragiu Ploieşti şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; organizarea şi coordonarea ediţiei a V-a a concursului naţional Romanian Business Challenge şi a Târgului Regional al FE Ploieşti reprezentarea judeţului Prahova la schimbul de bune practice în cadrul vizitei de studiu la Viena 1-6 aprilie 2014; participarea la cercul pedagogic nr.6 organizat de către Liceul Tehnologic de servicii „Sfântul Apostol Andrei”- 4.04. 2014 şi prezentarea referatului: „Iniţierea unei afaceri rolul Planului de afaceri”; organizarea concursului naţional Business Plan: faza locală-preşedinte; faza judeţeana secretar; membru în Comisia de certificare a competenţelor profesionale Nivel 3, profesor coordonator şi evaluator şi Nivel 3+, secretar; membru în Comisia Zonală de Evaluare Bacalaureat 2014 şi membru evaluator Economie; coordonator proiect naţional Parteneriat educativ extraşcolar „Repere antreprenoriale”; organizarea Mesei rotunde cu tema: Rolul familiei în asigurarea coeziunii sociale şi în facilitarea dezvoltării economice; promovarea FE constituite în şcoala şi a colegiului în vizita de studiu de la Viena, în liceele cu profil vizitate şi altor instituţiilor de asigurare a calităţii în învăţământ; organizarea şi participarea la Examenele de competenţe profesionale Nivel 3 şi 3+; participarea la simulări şi examenul de BAC, profesor asistent; elaborarea Proiectului Erasmus+ mobilităţi Viena, aflat în evaluare, identificarea partenerului austriac şi încheierea parteneriatului cu acesta. prof. Rodica Bucur, grad didactic II parteneriat Educaţional Naţional - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi, Simpozion naţional- ediţia a IV-a (înscris în CAER 2014- pozitia 626): „Biodiversitatea între intenţii şi realitate”, participare la: Secţiunea I: „Educarea tinerilor în direcţia conservării biodiversităţii” parteneriat cu ziarul Esenţial în Educaţie (ISSN) în cadrul proiectului internaţional: „Educaţie fără frontiere!: Relaţia grădiniţă-şcoală-familie-societate”, concurs: ,,Zâmbet de copil!’’- Ediţia I: lucrare: Educaţie fără frontiere!; evaluator şi organizator concurs: ,,Zâmbet de copil!’’- Ediţia I; publicare articol „Educarea tinerilor în direcţia conservării biodiversităţii” pe platforma educaţională www.esential-edu.ro;

73


Târgul FE ediţia a IX-a Internaţională – Constantin C. Kiriţescu Bucureşti – membru evaluator; membru în Comisia de certificare a competenţelor profesionale Nivel 3, profesor coordonator şi

eva-

luator Nivel 3+, Târgul Regional al FE: Ploieşti 2014 - participare,Târgul Regional al FE: Braşov 2014 - participare 7-11 aprilie „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” activităţi: campania de voluntariat „Sunt voluntar, vreau să ajut”; concurs de cultură generală; masa rotundă: „Să ne hrănim sănătos!”; „Un colţ de rai” – a X-a S3; participarea la cercul pedagogic nr.6 organizat de către Liceul Tehnologic de servicii „Sfântul Apostol Andrei”- 4.04. 2014 şi prezentarea referatului: „Instrumente specifice TIC utilizate în Firma de exerciţiu”; participarea la Târgul Ofertelor Educaţionale 2014 - Palatul Culturii; profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat, profesor asistent Examen de definitivat, 2014. prof. Daniel Laurenţiu Drăgan, grad didactic II, Comisia de certificare a competenţelor profesionale Nivel 3- profesor coordonator şi evaluator profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat Campanie de recrutare pentru “Școala de însoţitori de bord –F.E. Royal Flight” clasa a 12 A2 7 aprilie 2014 activitatev - “Healthy Eating” – clasa a 11 a C vizită la Muzeul de Artă Ploieşti, Galeriile de Artă Ploieşti Excursie: Casa speranţei – Câmpina – 8 aprile 2014 vizita la UPG Ploieşti clasa a 11 a C– 9 aprilie 2014 Ziua Sportivă – clasa a 11 a C - 10 aprilie 2014 Lectie vizită – Moving Express – “Organizarea unui agent economic” - clasa a 9 a S5 prof. Corina Roxana Lazăr, grad didactic II, parteneriat Educaţional Naţional - Liceul “Matei Basarab” Craiova “Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele economice” Gala tinerilor voluntari – Campania “Sunt voluntar, vreau să ajut” Comisia de certificare a competenţelor profesionale Nivel 3- secretar, profesor coordonator şi evaluator Târgul FE ediţia a IX-a Internaţională – Constantin C. Kiriţescu Bucureşti – membru evaluator Târgul Regional al FE: Ploieşti 2014 - participare participarea la cercul pedagogic nr.6 organizat de către Liceul Tehnologic de servicii „ Sfântul Apostol Andrei ” profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat. prof. Brânduşa Vasile, grad didactic definitivat, parteneriat Educaţional Naţional - Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi, Simpozion naţional - ediţia a IV-a (inscris în CAER 2014- pozitia 626): „Biodiversitatea între intenţii şi realitate”, participare la Secţiunea I: lucrări ştiinţifice pe tema „Conservarea biodiversităţii şi transmiterea ei generaţiilor viitoare”- „Educarea tinerilor în direcţia conservării biodiversităţii”. susţinerea activităţii demonstrative „About Economic Contracts” la clasa a XI-a E2 în cadrul Proiectului Multilateral Comenius „School is Cool”. pregătirea trupei de teatru „Expresiv” a Colegiului; participarea la activităţile din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”: Atelierelor hand maderealizare de picturi, măşti etc., lecţie vizită la S.C. NIKO. SRL cu dna dir. Petrica Dragomir şi elevii clasei a XI-a E2; obţinerea unei sponsorizări din partea Laboratorului Cofetăriei Hotelului Central - produse de cofetărie; participarea la cercul pedagogic nr.6 organizat de către Liceul Tehnologic de servicii „ Sfântul Apostol Andrei”; 74


participarea la Târgul Ofertelor Educative - Palatul Culturii, profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat; profesor însoţitor la meciul de handball în cadrul competiţiei

interşcolare pentru fete la Colegiul Naţional I.L Caragiale; publicarea articolului „Despre drepturile Omului” în Buletinul Informativ al Colegiului Economic Virgil Madgearu, Ploieşti, Participarea în cadrul Proiectului de Parteneriat Educaţional Naţional „Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele economice” cu portofoliul „F.E Cofetăria minunilor S.R.L” XI-a T1; Formare şi dezvoltare profesională: prof. Simona Lupu, grad didactic I, Curs de perfectionare „Formatori monitori evaluare competenţe” din cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale”; Curs de perfecţionare „FORMATOR” acreditat CNFPA (ANC); prof. Rodica Bucur, grad didactic II, Examen Grad didactic II prof. Corina Roxana Lazăr, grad didactic II, Examen Grad didactic II Olimpiade şi concursuri: prof. Simona Lupu, grad didactic I, Olimpiada Judeţeană la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, profil Servicii: premiul I Adam Amalia, premiul II Mărăcineanu Mariana, premiul III Gavrilă Andreea, menţiune Petrescu Maria, menţiune Năstase Gabr iela (faza judeţeană), premiul III Adam Amalia; BUSINESS PLAN Concurs naţional organizat de MEN prin CNDIPT - faza naţională-menţiune; faza regională SUD MUNTENIA - premiul I, faza judeţeană premiul I - Cel mai bun plan de afaceri Gîrbea Izabela, Neagu Catalina, Toma Renata cls aXI-a E4; MARCA DE CALITATE - Certificarea calităţii activităţii desfăşurate de o firma de exerciţiu conform Standardelor de calitate specifice firmei de exerciţiu din învăţământul profesional şi tehnic FE CONSULT&BUSINESS SRL a XII -a E3, FE PUBLIROM SA a XII -a E2 NIVEL BAZA; Târguri internaţionale, naţionale şi regionale al firmelor de exerciţiu BRA TISLA V A F.E BIO LIFE TECHNOLOGY S.R.L premiul I TÂRGOVIŞTE F.E BIO LIFE TECHNOLOGY S.R.L, premiul I, Cel Mai Bun Catalog premiul I, F.E BIO LIFE TECHNOLOGY S.R.L PLOIEŞTI Cel Mai Bun Vânzător F.E BIO LIFE TECHNOLOGY S.R.L premiul II; ROMANIAN BUSINESS CHALLENGE PLOIESTI Concurs naţional Gavrilă Andreea cls a XI-a E4 premiul I, Gârbea Izabela cls a XI-a E4 premiul III. prof. Rodica Bucur, grad didactic II, Olimpiada Judeţeană la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, profil Servicii faza judeţeană: premiul I Adam Amalia, premiul III Gavr ilă Andr eea, menţiune Petr escu Mar ia, menţiune Năstase Gabriela, faza naţională premiul III Adam Amalia; Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, ediţia a V-a, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploieşti FE PICA TURA DIV INA SRL premiul II, Pr emiul special pentr u cea mai buna podgorie FE FUN FA CTORY SRL: Premiul special pentru cel mai jucăuş stand;

75


Târgul

firmelor de exerciţiu ediţia a IX-a Internaţională –Constantin C. Kiriţescu Bucureşti FE PICATURA DIVINA S.R.L Premiul Absolut al juriului; marele Premiu acordat de Universitatea Romano-Americană; premiul I acordat de Universitatea Europei de Sud Est – Lumina; premiul I acordat de CFPDR (Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională, Municipiul Bucureşti), premiul pentru cele mai bune materiale promoţionale; Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu Brasov 2014: FE PICA TURA DIV INA S.R.L Marele Premiu; FE FUN FA CTORY S.R.L., Premiul al III-lea la secţiunea STAND; Concursul de grafică cu tema „Conservarea biodiversităţii şi transmiterea ei generaţiilor viitoare" în cadrul Simpozionului Naţional, ediţia a IV-a „Biodiversitatea între intenţii şi realitate”; aXIa E2; Concursul de creaţii literare cu tema „Conservarea biodiversităţii şi transmiterea ei generaţiilor viitoare" în cadrul Simpozionului Naţional, ediţia a IV-a „Biodiversitatea între intenţii şi realitate” a XIa E2, aXa S3; Concursul ,,Zâmbet de copil!’’- Ediţia I, în cadrul proiectului internaţional: „Educaţie fără frontiere!: Relaţia grădiniţă-şcoală-familie-societate” Secţiunea grafică: Premiului I - Cazacu Andrei (XIE2), Secţiunea creaţie literară: Premiului I - Ioniţă Monica (XIE2); Premiul al II-lea Păun Andreea (aXS3), Secţiunea desen: Premiului I - Vasilica Georgiana (XIE2), Secţiunea colaje: Premiului I Burlacu Ștefania (XS3), Secţiunea pictură: Premiului I - Ioniţă Monica (XIE2); prof. Corina Roxana Lazăr, grad didactic II, Olimpiada Judeţeană la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, profil Servicii faza judeţeană premiul II Măr ăcineanu Mar iana, premiul III Gavr ilă Andr eea, menţiune Năstase Gabr iela, faza naţională premiul III Adam Amalia; Târgul regional al firmelor de exrciţiu, ediţia a V-a, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploieşti FE A CA DEMY OF A RTS SRL premiul III la nivel de târg, premiul I Cel mai bun vânzător, menţiune Cea mai buna prezentare Power Point premiul special pentru promovarea artelor; FE ALCAM OIL SA premiul I Cel mai bun site, premiul special pentru cea mai longevivă firmă; FE PHANTASY EVENTS SRL premiul III Cel mai bun vânzător, premiul special pentru cel mai bun organizator de evenimente; Romanian Business Challenge, ediţia a V-a premiul II Dumitrescu Roxana, cls. XI E4; Târgul firmelor de exerciţiu ediţia a IX-a Internaţională – Constantin C. Kiriţescu Bucureşti FE A LCAM OIL SA premiul pentru cea mai reprezentativă figură masculină. prof. Brânduşa Vasile, grad didactic definitivat, Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu – Ploieşti, 29 martie 2014 - premiul special: „Minunăţia Gustului” - F.E COFETĂRIA MINUNILOR - a-XI-a T, premiul special: „Creativitate şi handmade” - F.E LA ARMONIA DEL GUSTO - a-XI-a T2; Festivalul judeţean de teatru Scena Premiul pentru debut – Trupa de teatru EXPRESIV; Proiectului de Parteneriat Educaţional Naţional „Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele economice”- portofoliul ]F.E COFETĂRIA MINUNILOR S.R.L”.

Notă: Acest capitol se regăseşte doar în varianta electronică a Buletinului informativ şi a fost realizat pe baza rapoartelor depuse la secretariat până la momentul editării.

76


Buletin informativ Colegiul Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiești Anul I, Nr. 2/ 2014

Revistă semestrială de informare Anul I, Nr. 2/2014 Număr aniversar– 140 de ani de învățământ prahovean de prestigiu Așteptăm experiențe, puncte de vedere, recenzii, rapoarte de activitate (redactate după tiparul propus) pentru numărul următor al buletinului informativ. Adrese de corespondență (menționați la subiect pentru buletin informativ): colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com sologonmariana@yahoo.com -prof. Mariana Șologon Redacția își rezervă dreptul de a corecta eventualele erori și de a utiliza doar fragmente. Lucrările care nu respectă regulile de tehnoredactare nu vor fi incluse în revistă. Răspunderea pentru conținut și opinii cade în întregime în seama autorilor. Textele vor fi culese în Times New Roman, corp 12, cu semne diacritice atent corectate. Bibliografia se va redacta în felul următor: Fierăscu, C., Ghiţă, Gh., Mic dicţionar îndrumător în terminologia literară, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1979. Publicația este disponibilă în format electronic pe site-ul școlii: www.cevmpl.licee.edu.ro . Redacția

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești Str. Rudului, nr.24, Ploiești, jud. Prahova


Buletin informativ nr 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you