Page 1

Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Școlar Județean Prahova Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești

Buletin informativ Numărul 1, Mai 2014

Carte de vizită: 1874 – Școala Comercială - Ploiești

Decide tu viitorul!

1966 – Liceul Economic Nr. 1 1992 – Grup Școlar Economic 2000 – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Certificat de Școală Europeană, 2010 Certificat de Școală Europeană, 2013

Cu noi cucerești lumea afacerilor !

Din cuprins: Cuvânt de început Oferta educațională Activitatea noastră:

Arii curriculare

Echipa managerială:

Concursuri

Director prof. ing. Petrica Dragomir

Proiecte

Director adjunct prof. Mircea Vișan

Experiențe

Consilier educativ prof. Alina Moise

Aspecte metodice și științifice Opinii Utile


Buletin informativ Colegiul Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiești Nr. 1/ 2014

Revistă semestrială de informare Nr. 1/2014

Referenți științifici: conf. univ. dr. Mariana Eftimie insp. prof. Vasilica Comișel insp. prof. Felicia Georgescu

Director: prof. ing. Petrica Dragomir

Redactor șef: Mariana Șologon

Redactori: Ionela Ezeanu Camelia Stoica Colaboratori: Daniel Drăgan

Cuvânt de început - Interviu cu doamna directoare a Colegiului Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești, prof. ing. Petrica Dragomir…….....1 Școala noastră în imagini și cuvinte – planul de școlarizare..……….........3 I. Activitatea noastră în anul școlar 2013-2014, semestrul I Arii curriculare. Olimpiade și concursuri Limbă și comunicare Limba şi literatura română...........................................................................4 Limba engleză ………………….................................................................6 Limba franceză………………….................................................................7 Matematică și științe Matematică...................................................................................................7 Științe: Biologie, Fizică, Chimie..................................................................8 Om și societate Geografie......................................................................................................9 Istorie..........................................................................................................10 Discipline socio – umane............................................................................11 Religie.........................................................................................................12 Educație fizică și sport Educaţie fizică și sport................................................................................12 Tehnologii Informatică ................................................................................................13 Educație tehnologică și de specialitate.......................................................13 II. Proiecte. Experiențe Monica-Lucia Dinu, Iulia Dragomir, School is cool - Proiect Multilateral Comenius....................................................................................................16 Simona Lupu, Romanian Business Challenge............................................18 Nicoleta Constantinescu, Metode de stimulare a proceselor cognitive….21 Carmen Bogaciu, Monica Palade, Educația pentru mediu - o realitate transdisciplinară.........................................................................................23 Rodica Bucur, Panglica albastră...............................................................25 Ștefania Petrescu, Gabriela Nistoroiu, Florentina Badea, Festivalul de teatru „Scena” ...........................................................................................27 Mariana Șologon, Luiza Covaci, Adolescenți împotriva drogurilor ….….28 Nicolae Dovâncă, Ansamblul folcloric „Mugurelul” ................................29 III. Aspecte metodice și științifice Petrica Dragomir, Competență - performanță - eficiență profesională şi pedagogică a educatorului contemporan...................................................31 Mădălina Filipoiu, Regizor și actor – educatorul în societatea cunoașterii..................................................................................................32 Camelia Stoica, Alternative strategice de marketing la nivelul pensiunilor agroturistice, .............................................................................................35 Loredana Voicu, Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional........................................................40 Iuliana Nicolae, Factori implicați în orientarea profesională a elevilor...41 Luiza Covaci, Managementul clasei de elevi.............................................46 IV. Opinii Mihaela Brândușa Vasile, Despre drepturile omului.................................48 Anca Lascu, Expierea prin credință –„Incognito”- Petru Dumitriu.........50 V. Utile Cum accesăm proiecte europene................................................................51


Interviu cu doamna prof. ing. Petrica Dragomir – director al Colegiului Economic Virgil Madgearu din Ploiești

Doamnă directoare, acest buletin informativ s-a născut la inițiativa dumneavoastră. Din acest motiv, dar nu numai, m-am gândit ca primul număr să se deschidă cu câteva rânduri din partea dumneavoastră, sub forma unui interviu. De cât timp coordonați această instituție? Cum este o astfel de experiență? Coordonez aceasta instituție din anul 2007, este o experiență care m-a provocat a scoate la iveală din mine tot ce am mai bun în beneficiul tuturor celor implicați în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, elevi, profesori, părinți, colaboratori, personal auxiliar si nedidactic, m-a provocat să caut căi de comunicare eficientă cu cei din jur, să caut modalități de a fi în sprijinul tuturor atât cât pot pentru a lăsa ceva bun în urma mea în viețile tuturor. Dacă ar fi să numiți trei realizări importante din această perioadă, la care v-ați opri? O realizare importantă este faptul că liceul nostru a devenit Școală europeană atât în 2010, cât și în 2013, altă realizare este aceea că am reușit să modernizăm baza materială, de asemenea să perfecționăm cadrele didactice și, nu în ultimul rând, mai ales faptul că simt că am stabilit relații frumoase cu cei din jurul meu, bazate pe încredere, simt că sunt înconjurată de oameni de calitate, colaborăm și copiii noștri au exemple demne de urmat. Care au fost prioritățile dumneavoastră ca director în această perioadă? Prioritățile mele ca director au fost menținerea colegiului nostru printre cele mai performante din oraș, motivarea personalului didactic, auxiliar și nedidactic, a elevilor de a își valorifica potențialul în așa fel încât rezultatele pe orice plan să fie cele mai bune și să simțim că ne putem mândri cu ceea ce suntem, ceea ce facem, ceea ce avem. Care credeți că sunt provocările la care trebuie să răspundă școala ca instituție în contextul actual? Diferă ele de acelea care existau în urmă cu douăzeci de ani? Provocările la care trebuie să răspundă școala ca instituție în contextul actual sunt legate de provocările pe care le oferă contextul social, instabilitatea, nesiguranța din punct de vedere economic, mulțimea informațiilor oferite prin intermediul internetului, elevii nefiind mereu capabili să discearnă binele de rău, valoarea de nonvaloare, existând posibilitatea ca influențele nefaste să se manifeste și pe această cale, răpind din timp, schimbând prioritățile în mod necorespunzător. Familiile elevilor sunt afectate, de asemenea, de factorii amintiți anterior, multe cupluri se destramă, iar copiii înfruntă probleme care îi împiedică de multe ori să se concentreze asupra școlii în mod prioritar. Care credeți că sunt punctele tari ale școlii noastre – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești? Care este partea cea mai atractivă a ofertei noastre educaționale? Cred că printre punctele tari ale Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” care se pot evidenția sunt faptul că oferă elevilor posibilitatea de a se integra pe piața muncii încă de pe băncile școlii, stabilind relații cu diverse firme unde fac practică, faptul că învață să fie antreprenori, să realizeze firme virtuale, informațiile putând fi valorificate și transformate în Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești – Nr. 1/2014

1


realitate mai târziu, faptul că au profesori care se remarcă prin profesionalism, noblețe sufletească și care se pun în slujba elevilor cu dăruire și perseverență, că avem parteneriate cu diverse instituții atât pe plan local, național, cât și internațional, care lărgesc orizontul cunoașterii elevilor, profesorilor noștri. Sigur că unul dintre punctele forte ale ofertei educaționale sunt și proiectele numeroase derulate la nivelul școlii. Ați putea să prezentați un proiect de suflet încheiat sau în curs de derulare? S-au realizat multe proiecte în cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”, am stabilit parteneriate cu Italia, Polonia, Turcia, Germania, Franța, atât cu ajutorul ansamblului Mugurelul care a promovat imaginea școlii la diverse concursuri, festivități, cât și prin proiectele finanțate de Comunitatea Europeană: Full Contact, Tineret în Acțiune, Leonardo, Comenius. Toate proiectele sunt importante pentru mine, atâta vreme cât elevii și profesorii liceului nostru beneficiază de oportunități, fiind gata să ofere și ei altora din experiența lor. Unul dintre proiectele în derulare este proiectul Comenius Multilateral ,,School is Cool”, inițiat în 2013 și care se va finaliza în 2015, un proiect ce vizează menținerea școlii ca un mediu atractiv pentru copii, valorificând potențialul fiecăruia, abilitățile, talentele, ceea ce noi încercăm permanent, de altfel. Care este, pentru dumneavoastră, cea mai grea parte în munca de director? Dar în aceea de profesor? Cea mai grea parte în munca de director este păstrarea permanentă a unui echilibru, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită, motivată, mândră că face parte din colectivul, dintre elevii acestei instituții, mă străduiesc ca atmosfera să fie asemănătoare uneia dintr-o familie. Poate că, în calitate de director, nu am putut întotdeauna să vin în întâmpinarea tuturor nevoilor colegilor mei, poate că am fost influențată uneori de faptul că am avut niște provocări legate de sănătate, oricum, cu toate provocările, de orice natură, m-am străduit, prin ceea ce sunt și ceea ce fac, să aduc valoare oamenilor, vieții, să cresc prestigiul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”, pe toate nivelurile posibile. Cea mai grea parte în munca de profesor este aceea de a îi motiva pe toți elevii în a învăța, având în vedere că sunt foarte mulți factori care îi influențează, îi distrag uneori, atât externi, cât și interni. Dar cea mai frumoasă parte din ceea ce faceți? Cea mai frumoasă parte din ceea ce fac este aceea că sunt mereu înconjurată de oameni în viața cărora simt că am o semnificație, mă simt utilă, simt că viața mea are un sens, simt că Dumnezeu mi-a dăruit oportunitatea de a aduce niște schimbări în bine, într-o măsură mai mică sau mai mare, în viața tuturor celor care sunt implicați într-un fel sau altul în activitatea Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, fie ca elevi, fie ca profesori, fie ca angajați în alte poziții. Cred că partea cea mai frumoasă în meseria unui profesor și a unui director de școală e aceea că munca sa poate fi considerată un dar de suflet pentru cei din jur. Vă mulțumesc.

A consemnat prof. Mariana Șologon

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești – Nr. 1/2014

2


ȘCOALA NOASTRĂ ÎN IMAGINI ȘI CUVINTE

Proiectul planului de școlarizare - an școlar 2014 – 2015 LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri de zi) 9 clase a IX-a: - 1 clasă Filiera teoretică – Profil real - Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică) - 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii: - 3 clase: Economic / Tehnician în activităţi economice - 2 clase: Comerț / Tehnician achiziţii şi contractări - 1 clasă: Comerț / Tehnician în activităţi de comerţ - 1 clasă: Turism şi alimentație / Tehnician în turism (intensiv limba engleză) - 1 clasă: Turism şi alimentație / Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză) LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri cu frecvenţă redusă) 1 clasă a IX-a : Filiera teoretică – Profil real Specializarea matematică-informatică ŞCOALA PROFESIONALĂ - durata 2 ANI (cursuri de zi) 2 clase a X-a: 1 clasă : Turism şi alimentaţie/ Bucătar 1 clasă : Turism şi alimentaţie/ Ospătar (chelner, vânzător în unităţi de alimentaţie) ŞCOALA POSTLICEALĂ (cursuri de zi)- 3 clase: 1 clasă – Domeniul: Economic; Specializarea: Asistent de gestiune 1 clasă – Domeniul: Turism şi alimentaţie; Specializarea: Agent de turism – ghid 1 clasă – Domeniul: Economic; Specializarea: Agent vamal

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești – Nr. 1/2014

3


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE Responsabil: prof. Iulia Dragomir, grad didactic I

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Responsabil: prof. Monica-Lucia Dinu, grad didactic I, Membri: prof. Iulia Dragomir, grad didactic I, prof. Anca-Veronica Lascu, grad didactic II, prof. Mariana Șologon, grad didactic II, prof. Elena-Loredana Voicu, grad didactic II, prof. Maria-Magdalena Balica, definitivat. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:   

  

     

Revista „Lyceum”- s-au implicat toți membrii Catedrei de limba și literatura română, Corul „Lyra”, coordonator prof. Iulia Dragomir; Proiectul Comenius Multilateral ,,School is cool’’, incluzând realizarea de materiale video despre școală, județ, oraș, țară, limbă, sistemul educațional, realizarea unui dicționar multilingvistic, a unui panou de promovare a proiectului, participare la mobilitățile din Franța, Germania, 2013, diseminări ale proiectului, membri în echipa de proiect - profesor Iulia Dragomir și Monica-Lucia Dinu; Activități de protecție a mediului în parteneriat cu Asociația ,,4 Young’’, prof. MonicaLucia Dinu, Iulia Dragomir, Parada modei în materiale reciclabile - în cadrul activităţii desfășurate de patrula de reciclare R.O.R.E.C. a Colegiului Economic Virgil Madgearu Ploiești, cu ocazia Zilelor Colegiului, s-a implicat prof. Elena-Loredana Voicu; Programului Educaţional Leadership Autentic, care a vizat următoarele teme: leadership, valori, viziune, lucru în echipă şi comunicare, în luna noiembrie 2013, a fost coordonat la nivelul şcolii de prof. Elena-Loredana Voicu; Proiectul Aproape de Eminescu, Zilele culturii - 15 ianuarie 2014, inițiat de Casa de cultură I. L. Caragiale, Prahova, Spectacolul omagial desfășurat la Casa de cultură a sindicatelor, s-au implicat toți membrii Catedrei de limba și literatura română; Campania naționale Deschide ochii, inițiată de Agenția națională împotriva traficului de persoane, diseminări la nivelul școlii prin activități desfășurate de prof. Mariana Șologon, în colaborare cu prof. consilier Luiza Covaci și elevele Grigore Bianca și Panait Ioana, noiembrie 2013; Competiția „The Best”- organizarea și pregătirea echipei, prof. Monica-Lucia Dinu, cu implicarea prof. Iulia Dragomir; Concurs de cultură generală, cu ocazia „Zilelor Colegiului”, s-a implicat în organizare, prof. Monica-Lucia Dinu; Proiectul Adolescenţi în lumea cărţilor – în parteneriat cu biblioteca școlii și cu Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, din Ploiești, coordonator prof. Mariana Șologon; Ziua europeană a justiţiei civile, activități în cadrul Tribunalului Prahova, 25 octombrie 2013, coordonator prof. Mariana Șologon; Violenţa de cuplu, activitatea de prevenire a violenţei în familie, coordonată de Dorin Dumitran, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, octombrie 2013 – au participat prof. Mariana Șologon, prof. Iulia Dragomir; Adolescenţi în lumea teatrului, seară la Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti, 25 octombrie 2013, coordonator prof. Mariana Șologon; Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

4


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

    

   

Festivalului Culturii şi al Artei studențești, 14-31. 10 2013, paradă, repetiția premergătoare acestora, organizate de Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, a participat prof. Elena-Loredana Voicu; Proiectul Ascultă cum vorbește pădurea…, coordonat de prof. Palade Monica și Carmen Bogaciu, decembrie 2014, Moment de recitare. Miracolul verde pe note muzicale- a fost organizat de prof. Elena-Loredana Voicu și prof. Mariana Șologon; Dezbateri - România, între Orient și Occident, cu ocazia Zilelor Colegiului, , decembrie 2013, prof. Mariana Șologon; Spectacolul Țiganiada, de Ion Budai Deleanu, reprezentația a avut loc în octombrie 2013, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti, au participat elevi însoțiți de prof. ElenaLoredana Voicu; Excursia pe itinerarul Ploieşti-Brașov - Sighișoara, cu următoarele obiective turistice vizate: Cetatea medievală, Scara acoperită, Turnul cu ceas, Biserica din Deal (Sighișoara), Biserica Neagră, Piața Sfatului (Brașov), 23.11.2013, coordonată de prof. Elena-Loredana Voicu; Şcoala viitorului –prezentări PowerPoint ale elevilor, activitate desfășurată cu ocazia Zilelor Colegiului, în perioada 02.-07. 12. 2013, prof. Elena-Loredana Voicu; Balul bobocilor, organizat la Koshin Glam Club, s-au implicat prof. Iulia Dragomir, prof. Elena-Loredana Voicu; Planul de integritate pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie 20122015, 21 decembrie – 30 ianuarie 2014, membru al grupului de lucru – prof. Elena-Loredana Voicu, prof. Mariana Șologon; Organizarea simulării examenului de bacalaureat, din martie 2013, s-au implicat toți membrii Catedrei de limba și literatura română;

Formare și dezvoltare profesională:   

 

Sesiunea de training cu privire la studiile în străinătate susținută în cadrul proiectului Edmundo - a World of Education, noiembrie 2014, prof. Monica-Lucia Dinu; Cursuri despre implementarea proiectelor europene, respectiv despre noul program Erasmus+, octombrie 2013, ianuarie 2014, Sinaia, Ploiești, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, prof. Monica-Lucia Dinu; Simpozionul național Drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ediția a IV-a, decembrie 2013, organizat de Fundația Adolescența în parteneriat cu CCD Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Institutul Român pentru Drepturile Omului, primirea diplomei de excelență pentru întreaga activitate desfășurată în anul 2013, cu prilejul evenimentelor organizate de Fundația Adolescența, prof. Mariana Șologon; În cadrul Simpozionului național Drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ediția a IV-a, decembrie 2013 a fost prezentat numărul 3/2013 al revistei Jurnalul Adolescența, articolul Împreună, promovând activitățile de voluntariat din școală, autor prof. Mariana Șologon; Înscrierea la cursurile furnizate de CCD – Prahova - Asigurarea calității în unitățile școlare, prof. Elena-Loredana Voicu și prof. Mariana Șologon; În cadrul Simpozionului Internaţional Universul Științelor, ediţia a IV-a, desfăşurat la Iași în septembrie 2013, a participat cu lucrarea Personalitatea filosofului Emil Cioran în circuitul valorilor universale, obținând premiul al II-lea și certificat de voluntariat pentru promovarea științelor, culturii şi artelor, prof. Elena-Loredana Voicu; Simpozionul Naţional Optimizarea procesului de învăţământ, organizat la Şcoala Gimnazială Sfântul Vasile-Ploieşti, în data de 01.02.2014, a participat prin coordonarea lucrării Consilierea vocațională a elevilor - Jackson Vocational Interest Survey, prof. Elena-Loredana Voicu;

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

5


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

 

Sesiunea de comunicări dedicată lui Geo Bogza, în 14 septembrie 2013, la Căminul Cultural „Geo Bogza”, din Ploieștiori, Prahova, profesor Dragomir Iulia; Înscrierea pentru obținerea gradului didactic II, prof. Maria Magdalena Balica.

Olimpiade și concursuri:   

Organizarea olimpiadei de limbă, comunicare și literatura română, faza locală, în ziua de 25 ianuarie 2014, în organizare s-au implicat toți membrii Catedrei de limba și literatura română; Concursul național ,,Lectura ca abilitate de viață”, etapa județeană, 7 decembrie 2013, în organizarea acestuia s-au implicat toți membrii Catedrei de limba și literatura română; Coordonarea participării unor elevi la Concursul național Dimineața unui miracol, etapa finală a Proiectului național Punți culturale între civilizații și arte, în cadrul unui parteneriat cu Palatul copiilor Ploiești, rezultatele obținute: Rădoi Elena, premiul I, Dumitrescu Ioana și Niţă Alexandra, premiul III, Mirea Ioana, Neacşu Ana-Maria, Pura Diana, menţiune - prof. coordonator Mariana Șologon; Realizarea unor ședințe de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a XII-a, în vederea susținerii examenului de bacalaureat, și a unor ședințe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță, pentru clasele din încadrare, de către toți membrii Catedrei de limba și literatura română.

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ Responsabil: prof. Adina Cornea, grad didactic I, Membri: prof. Corina Popescu, grad didactic II, prof. Iulia Suditu, grad didactic II, prof. Raluca Gorcea, definitivat, prof. Gabriela Nedelcu, definitivat, prof. Alexandra Vișan, debutant. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:  

Dezbatere cu tema „Valori ale democrației în Europa”, vizionare documentar didactic, prezentări PowerPoint, proiecte, prof. Adina Cornea, prof. Vișan Alexandra; Lecții tematice „Interculturalitate în Europa”, „Tradiții în Marea Britanie”, lecții demonstrative despre cultura și civilizația din Marea Britanie, prof. Adina Cornea, prof. Vișan Alexandra; Tradiții de Crăciun în Marea Britanie și România - realizarea unor felicitări de Crăciun, prof. Adina Cornea, prof. Corina Popescu și Alexandra Vișan.

Formare și dezvoltare profesională: 

Înscrierea pentru susținerea examenului de definitivat, prof. Alexandra Vișan;

Olimpiade și concursuri:

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

6


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

 

Organizarea olimpiadei de limba şi literatura engleză, faza locală, în organizare s-au implicat toți membrii Catedrei de limba şi literatura engleză; Au fost efectuate pregătiri pentru bacalaureat cu elevii claselor a XII-a, pregătirea pentru olimpiada şcolară la limba şi literatura engleză, faza la nivel de şcoală și faza locală.

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ Responsabil: prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic II, Membri: prof. Manuela Kinga Olteanu, grad didactic II, prof. Irina Cazan, definitivat. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:    

Activități dedicate „Săptămânii Limbilor Străine”, membrii catedrei au subliniat importanța studierii limbilor străine în şcoală; Concurs de felicitări – expoziție, prof. Manuela Olteanu, cu ocazia „Zilelor Colegiului”; Concurs „Atelier Cuisine Amateur”-concurs gastronomic în limba franceză, prof. Mihail Karaghiaur; Activităţi demonstrative: prof. Manuela Olteanu, împreună cu elevii săi, a realizat prezentări PowerPoint şi afișe în cadrul unei lecţii despre specificul gastronomic al regiunilor din Franța; prof. Mihail Karaghiaur a realizat o activitate gastronomică practică cu elevii claselor de turism și alimentație, la baza de practică a liceului. În luna octombrie, cu ocazia vizitei doamnei Nathalie Hallu, director al unui liceu particular din Franța;

Formare și dezvoltare profesională: 

Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză, membrii catedrei au participat pe 27 noiembrie 2013 la activitățile care au avut loc la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti.

Olimpiade și concursuri: 

S-au realizat şedinţe de pregătire a elevilor în vederea concursurilor de limba franceză, precum şi în vederea probei de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat 2014.

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE Responsabil: prof. Viorica Negrea, grad didactic I

CATEDRA DE MATEMATICĂ Responsabil: prof. Loredana Țaga, grad didactic I, Membri: insp. prof. Felicia Georgescu, grad didactic I, prof. Viorica Negrea, grad didactic I, prof. Daniela Soare, grad didactic I, prof. Andreea Alexe, grad didactic II, prof. Beatrice Ioniță, grad didactic II, prof. Alina Moise, definitivat. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

7


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare: 

Concursul „Matematica aplicată în științe economice”, adresat elevilor care învață în clase cu profil servicii din județ, inițiat de membrii catedrei, a fost inclus în calendarul județean al activităților extracurriculare.

Formare și dezvoltare profesională:  

S-au susținut referate cu tema „Izomorfisme de grupuri si inele. Aplicații”, prof. Moise Alina, precum și „Probleme de geometrie- metode de rezolvare”, prof. Alexe Andreea; Membrii catedrei au fost prezenţi la consfătuirile cu cadrele didactice din județ, din septembrie 2013, și au participat, de asemenea, la Cercul pedagogic nr. 1 al profesorilor de matematică, din 28 octombrie 2013, care a avut loc la Liceul Tehnologic „1 Mai ”, Ploiești.

Olimpiade și concursuri: 

Membrii Catedrei au organizat prima etapa a concursului „Evaluare în educație”matematică. În cadrul acestui concurs, elevii au obținut: o medalie de bronz, 4 diplome de merit; în clasamentul național: clasa a IX-a: Diplome de merit: Locul III—Ioniță Georgiana Constanța, Mențiuni- Constantinescu Ionel, Gâdei Ana Maria, Stroe Ana Maria, Tudor Andreea, în clasamentul județean: clasa a IX-a- Locul I- Ionescu Cristian,, Locul II: Chirita Alina, Cioca Daniel, Locul III: Ion Alexandru, clasa a X-a: Locul I- Chitita Vanessa, Locul II- Oprișan Alexandru, mențiuni: Radu Elena, Șerban Adriana, Vasile Sara, Dragnea Roxana, Păun Corneliu, Constantin Camelia, Făgădau Mihai, Voicu Valentina, clasa a XIa: Locul I - Stănescu Florentina, Locul II-Ioniță Nicoleta, Juravlea Gabriela, mențiuni: Mirea Alina, Petroșanu Mihaela, Voinea Iolanda, clasa a XII-a: Locul II- Burlacu Alexandra Mihaela.

CATEDRA DE ȘTIINȚE Responsabil: prof. Monica Cristina Palade - prof. chimie, grad didactic I, Membri: prof. Nicoleta Constantinescu - prof. fizică, grad didactic I, prof. Maria Makay - prof. fizică, grad didactic I, prof. Amelia Manolache - prof. biologie, grad didactic I, prof. Mariana Tinca - prof. chimie, grad didactic II. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare: 

Lansarea proiectului transdisciplinar ,,Ascultă cum vorbește pădurea…’’ , cu ocazia ,,Zilelor Colegiului’’, prof. Palade Monica, prof. Manolache Amelia prof. Tinca Mariana; Participarea la Proiectul național ,,Patrula ECO’’- prof. Palade Monica; Participarea la proiectul județean ,,Părinți mai buni - copii mai buni” – prof. Constantinescu Nicoleta; Participarea la Proiectul național ,,Reporterii mediului”, prof. Palade Monica;

  

Formare și dezvoltare profesională:

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

8


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

Proiect: „Metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la Colegiul Economic Virgil Madgearu în vederea atingerii standardelor curriculare de performanță”- diseminare prof. Constantinescu Nicoleta; Organizarea cercului profesorilor de biologie - noiembrie 2013- prof. Manolache Amelia și Palade Monica; Participare la cursuri de formare - curs de metodist - noiembrie: prof. Palade Monica; Curs de formare în domeniul calității - POSDRU- noiembrie, Găești, prof. Palade Monica; Lecţii demonstrative în școală: ,,Motoare termice”- prof. Constantinescu Nicoleta, decembrie 2013, „Legătura ionica”, prof. Palade Monica, noiembrie 2013; Referate: „Strategii didactice moderne”, prof. Tinca Mariana și Makay Maria; „Comunicarea și bariere de comunicare”, prof. Manolache Amelia.

    

Olimpiade și concursuri: 

Realizarea unor colective de lucru pentru ameliorarea situației elevilor cu rezultate slabe, pentru pregatirea în vederea examenului de bacalaureat, prof. Makay Maria (fizică), Palade Monica (chimie) și Manolache Amelia (biologie); Concursul Național – Evaluare în educație – fizică – etapa I, 30 noiembrie 2013 - s-au obținut următoarele premii: clasament național: a IX-a I, Bănică Adrian Marius, 100 puncte, Premiul I-, Medalie de aur și Diplomă de merit, a IX-a S2 - Mărgărit Ioana Cătălina -100 puncte - Premiul I - Medalie de aur - diploma de merit, a IX-a I - Plăiașu Eva, 95 puncte - Locul V - Diplomă de merit; a X a-I, Onițiu Cosmin Ștefan, 98 puncte - Premiul III - Medalie de bronz și diploma de merit; clasament județean: a X-a I, Sava Andreea Cristina, 90 puncte, Premiul III - Diplomă de merit, a XI-a I, Ioniță Octavian Adrian, 95 puncte, Premiul II-Diplomă de merit; a XI-a I, Baboi Eduard Mihai, 95 puncte, Premiul II- Diplomă de merit; a XI -a I, Tudor Sorina Ștefania, 95 puncte, Premiul II - Diplomă de merit; a XI-a I, Udroiu Sandra, 93 puncte, Premiul III -Diplomă de merit- profesor coordonator: Nicoleta Constantinescu; colaboratori: prof. Monica Palade, prof. Iuliana Dan, laborant Marcela Paraschiv, analist programator Ionela Ezeanu.

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE Responsabil: prof. Mădălina Filipoiu, prof. grad didactic I

CATEDRA DE GEOGRAFIE Responsabil: prof. Carmen Bogaciu, grad didactic I, Membri: prof. Roxana Beldiman, grad didactic I, prof. Mihaela-Alina Tănase, grad didactic I. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare: 

,,Ascultă cum vorbește pădurea”– proiect internațional ce implică școli partenere din Germania, Republica Moldova, Serbia și din România, Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești , Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Târgoviște, Liceul Tehnologic OLTCHIM, Râmnicu Vâlcea. Este o continuare a proiectului ,,Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului”, iar printre partenerii locali se numără ISJ Prahova, Direcția Silvică. Acest

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

9


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

proiect a demarat de ,,Zilele Colegiului”, în luna decembrie, când s-a ales și sigla proiectului și implică și realizarea unui atlas cu specii mai puțin cunoscute, prof. Carmen Bogaciu, participare prof. Mihaela Tănase; Patrula ECO –proiect național care implica monitorizarea stării de mediu din judeţ pe parcursul acestui an şcolar, dar si realizarea de activităţi de plantare de copaci, realizarea de machete si realizarea de interviuri, prof. Carmen Bogaciu, prof. Mihaela Tănase; Proiectul internațional – Tineri reporteri ai mediului - care presupune postarea de articole pe anumite site-uri privind problemele cu care se confruntă comunitatea locala, prof. Carmen Bogaciu, vizită și interviu la APM Prahova – tema: Gestionarea deșeurilor municipale, prof. Mihaela Tănase; Ploieștiul de ieri, Ploieștiul de azi - proiect ce implică realizarea de articole privind patrimoniul local, prof. Carmen Bogaciu;

Formare și dezvoltare profesională: 

  

Realizarea activităţii la nivelul ,,Cercului Pedagogic Nr. 2” care a constat în realizarea unei lecții demonstrative – Factori de favorabilitate privind dezvoltarea turismului în regiunea Argeș-Vidraru și realizarea referatului cu tema Metode și strategii interactive în activitatea didactică –Metoda proiect”, în care s-au prezentat activităţile desfășurate în școală în anii trecuți, prof. Carmen Bogaciu, prof. Mihaela Tănase; Publicarea unor articole în Revista națională Eco-educația; Prof. Carmen Bogaciu a participat la concursul pentru obţinerea calității de profesor metodist pe care l-a promovat si la cursurile privind ,,Formarea metodiștilor”, la nivelul CCD Prahova; Realizarea unui capitol în broșura de prezentare a județului care va fi înmânată tuturor participanților la sesiunea de referate și comunicări, prof. Carmen Bogaciu;

Olimpiade și concursuri: 

Pregătirea elevilor în vederea participării la concursul judetean THE BEST unde au obținut locul IV – Mihai Adrian și elevul Grigore Lucian, prof. Carmen Bogaciu, elaborare subiecte - prof. Mihaela Tănase;

Premiul I: Mihalache Cristina, premiul I: Stroe Diana, Concurs național „Artă și imaginație”, prof. Mihaela Tănase; premiul II – Andrei Cazacu, premiu în cărți – Neacșu Iulian, prof. Mihaela Tănase; premiul I - Ion Eliza, premiul I – Negoi Aser, premiul II – Arion Andreea, premiu special – Arion Andreea, menţiune – Voicu Diana, menţiune – Stroe Mădălina, prof. Mihaela Tănase.

CATEDRA DE ISTORIE Responsabil: prof. Mădălina Filipoiu, grad didactic I, Membri: prof. Alice Argăseală, grad didactic II.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

10


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:  

 

„Holocaustul în Romania”, prilej cu care au avut loc dezbateri referitoare la evenimentele care s-au desfășurat în timpul regimului Ion Antonescu la adresa evreilor din România, prof. Mădălina Filipoiu; Toleranța și intoleranța în societatea românească” au adus în discuție aspecte referitoare la toleranța politică și religioasă atât în țara noastră, cât și în lume. Elevele Grigorescu Alina și Gheorghe Tabita de la clasa a XI-a E1 au reprezentat grafic aceasta temă și au insistat în special pe antisemitismul promovat de Adolf Hitler. Totodată, elevii au discutat și despre intoleranța manifestată tot mai acut în spațiul public românesc, prof. Mădălina Filipoiu; Ziua de 24 ianuarie 1859 - Au fost prezentate reformele realizate de Al. I. Cuza și rolul pe care acesta l-a jucat în realizarea României moderne, prof. Mădălina Filipoiu; ,,Dăruind vei dobândi” - acțiune de voluntariat (colectare şi distribuire de bunuri alimentare), prof. Alice Argăseală.

Olimpiade și concursuri:  

Ștefan Cosmin, Premiul III la Concursul județean „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, prof. Mădălina Filipoiu, Orișan Alexandru, mențiune la Concursul județean „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, prof. Alice Argăseală.

CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE Responsabil: insp. prof. Vasilica Comișel, grad didactic I, prof. consilier Luiza Covaci, grad didactic I, prof. Raluca Leoveanu, grad didactic II. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:     

„Educaţie sexuală”, colaborare cu Cabinetul Planificare Familială, dr. Tudorancea Maria, prof. Luiza Covaci; „Părinți mai buni, copii mai buni”, proiect prof. Luiza Covaci; „Dăruind vei dobândi”, campanie voluntariat colectare și distribuire de bunuri alimentare, prof. Luiza Covaci; „Deschide ochii!”, Campanie de prevenire a traficului de ființe umane, prof. Luiza Covaci Problematica suicidului la adolescenți - susținere comisie metodică CJAP, prof. Luiza Covaci.

Formare:  

Formator „Consiliere și orientare şcolară” – CCD Prahova, „Educaţie de calitate pentru toți”- , CCD Prahova, prof. Luiza Covaci; Curs formare metodiști, ISJ Prahova., participant, prof. Luiza Covaci.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

11


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

CATEDRA DE RELIGIE Responsabil: prof. Corina Elena Filcea, grad didactic I, Membri: prof. Ana Filofteia Mateescu, definitivat. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:    

,,Demnitatea umană: concepția creştină asupra vieții - educaţie şi deprindere religioasă - dezbatere, prezentare PowerPoint, 4 octombrie 2013, Ziua Educației, prof. Corina Filcea; Excursie tematică - Cernica, Plumbuita, Antim, Caşin, Snagov, Patriarhia Română, 9 noiembrie 2013, prof. Corina Filcea, Campania de voluntariat ,,Dăruind vei dobândi”, (colectare şi distribuire de bunuri alimentare), prof. Corina Filcea, ,,Mesagerii lui Moş Crăciun”- campanie de asistență socială pentru copii defavorizați, Complexul de Servicii Comunitare ,,Sf. Andrei” Ploieşti, 6 decembrie 2013, prof. Corina Filcea, prof. Corina Lazăr.

Formare și dezvoltare profesională:  

Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureștilor, 13 decembrie 2013, prof. Corina Filcea, Palatul Patriarhiei Bucureşti, Participare curs de perfecționare ,,Cadrul didactic, un profesionist în sistemul de învăţământ” (25 credite), prof. Corina Filcea,

Olimpiade și concursuri: 

Concursul naţional interdisciplinar: ,,Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun în România”, 10 decembrie 2013, participare prof. Corina Filcea, prof. Mihaela Tănase.

ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Responsabil: prof. Nicolae Potinteu, grad didactic I

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Responsabil: prof. Nicolae Potinteu, grad didactic I, Membri: prof. Alexandru Jelescu, debutant. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare: 

Asociația sportivă „COECO“, reprezentată la nivelul diferitelor ramuri spotive, a început programul competițional. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

12


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

Formare și dezvoltare profesională:  Domnul prof. Jelescu Alexandru a ținut o lecție demonstrativă, în data de 9 decembrie 2013, la clasa a X-a, având ca temă „Atragerea elevilor spre activitatea sportivă cu ajutorul jocurilor de mișcare”, unde s-a observat un proces instructiv - educativ eficient, îmbinând metodele tradiționale cu metode moderne.  În ceea ce privește formarea și dezvoltarea profesională în cadrul catedrei, prof. Jelescu Alexandru este înscris la examenul pentru obținerea gradul didactic definitivat.  În semestrul I al anului școlar 2013-2014, membrii catedrei au participat la cercul pedagogic al profesorilor de educație fizică, acesta a avut loc pe 5 noiembrie 2013, la Universitatea Transilvania, Brașov. Olimpiade și concursuri: 

Pentru obținerea unor rezultate meritorii, membrii catedrei s-au preocupat în vederea pregătirii echipelor reprezentative, dar și pentru îmbunătățirea bazei materiale.

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII Responsabil: prof. Simona Lupu, grad didactic I

CATEDRA DE INFORMATICĂ Responsabil: prof. Iuliana Dan, grad didactic I, Membri: prof. Cornelia Nicolae, grad didactic I, prof. Irene Georgiana Andreescu, grad didactic II, prof. Anemarie Zamfir, definitivat. Olimpiade și concursuri: 

Mobilizarea elevilor pentru participarea la concursul „Evaluarea în educaţie” pentru disciplinele informatice care au obținut: Bunget Vlad Stelian, Locul III - faza județeană, Stan Eduard Gabriel Locul III - faza județeană, Manolache Mihai Alexandru, Locul V - faza județeană, Ghinea Alin Locul V - faza judeţeană, Anghel Bianca Andrada, Locul V - faza judeţeană, Ilie Octavian Mihai, Locul V - faza judeţeană, Popescu Teodor Florin Locul V faza judeţeană;

CATEDRA DE CONTABILITATE Responsabil: prof. Dorian Damian, grad didactic I, Membri: prof. Rodica Matei, grad didactic I, prof. Ștefania Petrescu, grad didactic I, prof. Eleonora Samanov, grad didactic I, prof. Niculina Bocan Anghel, grad didactic II, prof. Georgiana Antonoiu, definitivat. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

13


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

CATEDRA DE MANAGEMENT – MARKETING ADMINISTRATIV Responsabil: prof. Rodica Bucur, definitivat, Membri: dir. prof. ing. Petrica Dragomir, grad didactic I, prof. Simona Lupu, grad didactic I, prof. Daniel Laurențiu Drăgan, grad didactic II, prof. Eugenia Buliga, definitivat, prof. Corina Roxana Lazăr, definitivat, prof. Brândușa Vasile, definitivat.

CATEDRA DE TURISM, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ/ INSTRUIRE PRACTICĂ Responsabil: prof. Iuliana Nicolae, grad didactic I, Membri: prof. dr. Camelia Stoica, grad didactic I, prof. Carmen-Georgeta Matei, grad didactic I, prof. Adriana Matei, debutant.

CATEDRA DE COMERȚ Responsabil: prof. Gabriela Nistoroiu, grad didactic I, Membri: dir. adj. prof. Mircea Vișan, grad didactic I, prof. Heichel Henriette, grad didactic II, prof. Florentina Badea, definitivat, prof. Lavinia Ciutacu, definitivat, prof. Simona Petrache, definitivat. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare:       

Bursa locurilor de muncă-Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești, organizator prof. Simona Lupu cu participarea prof. Corina Lazăr și prof. Damian Dorian; Târgul Internațional al firmelor de Exercițiu Bratislava, organizator prof. Simona Lupu și prof. Corina Lazăr; Sistemul educațional din alte țări, oră deschisă cu prilejul Zilei Educației, organizator prof. Rodica Bucur; Târgul de turism București, organizatori prof. Simona Lupu, prof. Corina Lazăr, prof. Brândușa Vasile; Participarea la activitatea organizată de Fundația Adolescența cu tema „Puterea educației în promovarea și protecția dreptului tinerilor la fericire”; Excursie la Târgul de Turism București organizatori, prof. Camelia Stoica, prof. Iuliana Nicolae, prof. Lavinia Ciutacu; Comerțul de ieri, de azi, de mâine, organizatori prof. Gabriela Nistoroiu, prof. Lavinia Ciutacu, prof. Florentina Badea; Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

14


ARII CURRICULARE. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

   

  

Excursie cu tematică pe ruta Ploiești-Brașov –Sighișoara – cu următoarele obiective turistice vizate: Cetatea medievală, Scara acoperită, Turnul cu ceas, Biserica din Deal (Sighişoara), Biserica Neagră, Piața Sfatului (Braşov), organizatori prof. Camelia Stoica, prof. Lavinia Ciutacu; „Regalul Gastronomic" organizat de prof. Camelia Stoica, prof. Iuliana Nicolae, prof. Lavinia Ciutacu, prof. Adriana Matei; „Profesorul ideal versus elevul ideal, organizator prof. Adriana Matei; Clepsidra cu daruri”, daruri specifice sărbătorilor de iarnă organizator Heichel Henriette; În data de 18 septembie 2013, doamna director Petrica Dragomir și doamna profesor Samanov Eleonora au însoțit un grup de elevi din clasele a XII-Tehnician în activități economice, la acțiunea organizată de CECCAR Prahova desfășurată la CCI Prahova, cu tema ,,Rolul expertului contabil în afacerea firmei”; Domnul profesor Damian Dorian a însoțit, în data de 21 septembrie 2013, un grup de elevi din clasele a XI-a E1 și XI-a E3, la activitățile organizate de CECCAR Prahova, cu ocazia ,,Zilei contabilului”; În data de 04 decembrie 2013, domnul profesor Damian Dorian a participat la activitatea desfășurată de către doamna profesor Lupu Simona intitulată ,,Bursa locurilor de muncă”; Activitatea cu tema ,,Contabilitatea firmelor de exercițiu”, în data de 5 decembrie 2013, domnul profesor Damian Dorian a fost organizator;

Formare și dezvoltare profesională: 

Diseminarea programelor de formare P1-P8 din cadrul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice” la Cercul Pedagogic nr. 6, Domeniul Economic, Finanțe - Contabilitate, Turism, Alimentație Publică, Administrație și Servicii, desfășurat la Colegiul Tehnic Forestier Câmpina în colaborare cu Colegiul Tehnic Constantin Istrati Câmpina, realizatori prof. Corina Lazăr și prof. Rodica Bucur; Diseminare înființare Centrul Local B.E.S.T Cercetașii României, prof. Petrescu Ștefania, prof. Camelia Stoica, prof. Gabriela Nistoroiu, prof. Florentina Badea și prof. Lavinia Ciutacu;

Olimpiade și concursuri:   

Premiul FE ACADEMY OF ART pentru cel mai bun catalog, coordonator prof. Simona Lupu; Premiul FE BIOLIFE TEHNOLOGY pentru cea mai bună prezentare în limba engleză, prof. Corina Lazăr; Trofeul Fundației Adolescența „Drepturile omului 2014" a fost oferit Colegiului Economic „Virgil Madgearu" Ploieşti, pentru întreaga activitate desfășurată.

Notă: Această secțiune a fost realizată pe baza datelor și rapoartelor existente la secretariat la momentul editării. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

15


PROIECTE. EXPERIENȚE

School is cool Proiect Multilateral Comenius prof. Monica Lucia DINU prof. Iulia DRAGOMIR În perioada 24-30 martie 2014 a avut loc în România a doua întâlnire din cadrul proiectului multilateral Comenius „School is cool”, pe care Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești îl derulează în parteneriat cu alte cinci ţări europene: Germania (coordonator), Franța, Italia, Polonia și Turcia. Proiectul este finanțat de Agenția Națională (ANPCDEFP-România) și face parte din Programul Învățare pe tot parcursul vieții - SCHOOL IS COOL - Comenius Multilateral Application Form Call 2013 Partnerships. Grantul de finanțare este de 24 000 euro pentru minim 24 mobilități. România a fost reprezentată de echipa de proiect formată din Petrica Dragomir, director al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești, Iulia Dragomir, profesor coordonator al proiectului în școală, profesor Monica-Lucia Dinu, profesor Mihail Karaghiaur, profesor Mădălina Filipoiu și profesor Georgiana Irene Andreescu. Elevii care fac parte din echipa proiectului „School is cool” sunt: Alexe Alina - clasa 10 S4, Postelnicu Bogdan - clasa 11 E1, Radu Mariana Cristina -clasa 10 S5, Grădișteanu Iuliana Mihaela - clasa 9 S7, Borcan Alexandru - clasa 10 S4, Barabancea Andreea - clasa 11 E2, Iordăchescu Ștefan - clasa 11 E2, Dumitrana Flavius - clasa 11 E1, Cazacu Andrei -clasa 11 E2, Rădoi Ionuț - clasa 11 E2, Manolache Alexandru - clasa 9 S7, Bunget Vlad-clasa 9 S7, Anghel Bianca – clasa 9S7, Nae Lidia - clasa 9 S7, Chelu Ioana Andreea - clasa 10 S3, Ion Alexandru clasa 9 S2, Brașov Ovidiu-clasa 9 S2, Manole Teodora - clasa 9 S2, Tudoroiu Eusebiu - clasa 10 S7, Iacob Mihai – clasa 9 S3, Matei Cristina Alexandra - clasa 10 S7, Iosif Gabriel - clasa 9 S5, Cernea Veronica 9 S5, Grigore Bianca - clasa 10 S8, Udrea Amalia - clasa 10 S8, Philip Negru clasa 11 I. Activitățile de proiect din cadrul mobilității desfășurate în România au avut tematică muzicală. Prin intermediul numeroaselor materiale pregătite de către elevi, profesorii au analizat rezultatul chestionarelor privind cauzele abandonului școlar în școlile din ţările partenere, au discutat despre asemănările şi deosebirile dintre sistemele de învățământ. În acest sens, schimbul de experiență a constat în faptul că elevii și profesorii implicați în proiect au asistat la desfășurarea unor lecții ținute de profesorii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești - Corina Lazăr, Nicoleta Constantinescu, Monica Palade, Mariana Șologon, Brândușa Vasile și Alina Moise.

16

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Realizarea unui dicționar multilingvistic cu termeni uzuali în limbile țărilor partenere a avut drept rezultat o mai bună comunicare. Partenerii au fost încântați să învețe câteva cuvinte în limba română, să afle mai multe despre obiceiurile și tradițiile românești. Un moment special la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești l-a reprezentat festivitatea „Welcome Comenius” care a avut invitați de seama din partea Comunității locale, a Inspectoratului Școlar Prahova și a mass-mediei. Programele artistice pregătite de fiecare echipă participantă la implementarea activităților de proiect au fost aplaudate la scena deschisă și ecoul lor s-a regăsit în presa locală. Doamna profesoară Iulia Dragomir a coordonat cu multă pricepere activitatea ,,Cântecul internațional School is cool’’, la care au participat atât elevii, care au lucrat în echipe mixte, cât și profesorii. Ei au evaluat rezultatele activității. Folosind drept suport melodia „Cântecele mele”, a interpretei Andra, elevii au realizat, în limba engleză, un imn al proiectului. Acesta a reflectat obiectivele proiectului și impactul lor. În cadrul vizitei la Muzeul Ceasului și la muzeul ,,Paul Constantinescu’’ din Ploiești, a avut loc o audiție muzicală de chitară clasică a unor elevi pregătiți de profesor Costin Soare. Promovarea zonei și a orașului ca activitate de proiect s-a oglindit în lecții - vizită la Sinaia, Slănic, Bușteni, București și Brașov. Astfel, la București s-a realizat un concurs de muzică tradițională în spațiul oferit de „Muzeul Satului”. Participanții au avut ocazia să observe portul tradițional românesc din fiecare regiune, modul de viață, elemente privind cultura, obiceiurile noastre, dar și să împărtășească din experiența proprie în domeniul artistic. Schimbul intercultural a îmbunătățit abilitățile de utilizare a limbii engleze pentru fiecare dintre cei implicați. Tot la București s-a vizitat Palatul Parlamentului ca un element definitoriu pentru identitatea neamului românesc. El a fost un punct de interes prin grandoarea construcției. La Sinaia s-au vizitat Muzeul „George Enescu”, Castelele Peleș și Pelișor. Aceasta activitate și-a îndeplinit obiectivele, având drept rezultat un concurs muzical, intitulat „Refrenul zilei”. El a ilustrat experiența acumulată în aceste zile. Relațiile de prietenie dintre partenerii proiectului sunt oglindite în minunatele amintiri ale clipelor pe care elevii le-au trăit în mijlocul familiilor românești. De asemenea, profesorii păstrează în suflet emoțiile momentelor petrecute împreună la Brașov și la Castelul Bran. Cu interes și uimire, ei au descoperit noi detalii privind legendele românești, evenimentele istorice-elemente culturale, note definitorii ale poporul român.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

17


PROIECTE. EXPERIENȚE

Timpul petrecut în România a fost unul al împlinirilor, memorabil prin puterea cu care cântecul, comunicarea, bucuria, prietenia și valorile umane au fundamentat legături sufletești, dincolo de granițele unei geografii europene. Notă! Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Romanian Business Challenge prof. Simona LUPU Derularea acestui proiect pune bazele stimulării participării active a factorilor responsabili din cadrul comunității locale în realizarea unor activități comune instituții publice– firme reale – firme de exercițiu - care sa confere tinerilor o mai buna înțelegere a pieței muncii și a mecanismelor care o guvernează. Antrenarea tinerilor în proiecte pe teme economice, în echipe naționale, internaționale transferul de know-how între școli la nivel național și internațional și exemplele de bună practică, asigură îmbunătățirea cunoștințelor elevilor, motivarea învățării și asimilarea profundă a cunoștințelor în domeniul economic. Totodată facilitează accesului lor pe o piața a muncii flexibilă și dinamică într-o continuă transformare și diversificare. Efectele negative ale crizei economice: reducerea locurilor de muncă, desființarea unor firme, destabilizarea vieții economice afectează întreprinderile și populația României în general și tinerele generații în mod special. Lumea are nevoie de inteligență şi creativitate pentru a ieși din criza economică, motiv pentru care şcoala trebuie să dezvolte elevilor o gândire creativă, o analiză critică a proceselor economice desfășurate într-o firmă, deprinderea de a lucra în echipă, de a se integra rapid la un nou loc de muncă şi o pregătire practică temeinică pentru a înțelege şi interpreta eficient evoluțiile din mediul afaceri. Populația aptă de muncă solicită locuri de muncă, iar cele mai multe locuri de muncă se creează, odată cu înființarea unei firme sau cu dezvoltarea activității unei firme. Dacă noile generații de tineri nu vor iniția afaceri, în contextul actual, când tot mai multe firme își restrâng activitatea sau dau faliment, dezechilibrul pe piața muncii va fi din ce în ce mai mare și din ce în ce mai greu oamenii își vor găsi un loc de muncă. Orientarea elevilor către mediul de afaceri și în special către antreprenoriat reprezintă o premisă pentru îmbunătățirea echilibrului între cererea și oferta de locuri de muncă și redresarea economiei naționale. Proiectul își propune desfășurarea unui concurs la nivel național între tineri pe domeniul economic. Concursul Romanian Business Challenge reprezintă o oportunitate pentru elevii din liceele cu profil servicii, respectiv studenții din facultățile de științe economice să experimenteze munca într-o echipă națională, să-și evalueze potențialul profesional, capacitatea de a planifica activitatea unei firme, de a analiza și sintetiza evoluțiile din mediul de afaceri național.

18

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Obiectivul general al concursului se corelează cu obiectivele învățământului profesional și tehnic din România și vizează: promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului autohton pentru o economie globală prin familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, dezvoltarea de competenţe necesare unor viitori întreprinzători dinamici şi viabili; dezvoltarea carierei lor profesionale pentru integrarea lor pe o piață a muncii dinamică şi flexibilă. Etapele concursului: Lansarea concursului on-line pe pagina colegiului și pe pagina ROCT: prezentare metodologie de desfășurare, tematica, bibliografie, regulament de înscriere și desfășurare a concursului; înscrierea participanților; pregătirea concursului: stabilirea locației de desfășurare, amenajarea spațiului( de obicei la Camera de Comerț și Industrie Prahova), redactarea studiului de caz, realizarea invitațiilor, pliantelor si a mapelor de prezentare a concursului, formarea comisiilor de evaluarea, formarea echipelor, achiziționarea materialelor necesare; Desfășurarea concursului; Premierea câștigătorilor. Desfășurarea concursului - La seminarul de deschidere participanții la concurs: elevi și studenți din diferite instituții de învățământ din țară sunt grupați în echipe de câte 5 – 6 persoane. Echipele sunt anunțate înainte de începerea competiției, fiecare participant își cunoaște coechipierii în ziua concursului. Tinerii primesc un studiu de caz cu informații despre o companie/firmă din mediul de afaceri real în vederea analizării și elaborării unor strategii de dezvoltare, redresare economică, etc. În concurs, sarcina elevilor/studenților, grupați în echipe, este de a analiza informațiile din studiul de caz, de a elabora soluții pentru firma reală pe baza cunoștințelor dobândite anterior și a schimbului de experiență în cadrul grupului și de a realiza o prezentare Power Point pe care o vor susține în fața unui juriu. Fiecare echipă primește un laptop şi un dispozitiv de memorie (stick) pentru realizarea sarcinii și timpul de lucru de 2h. În timp ce elevii lucrează, juriul are ocazia să le urmărească şi să le evalueze profesionalismul, eficacitatea si capacitatea de a lucra in echipă. Această parte de evaluare va contribui la punctajul final. La sfârșitul celor 2h, echipele vor avea 5 minute pentru prezentare, urmate de 5 minute în care să răspundă la întrebările juriului. Din cadrul fiecărei echipe, cel puțin 4 elevi vor susține prezentarea și vor răspunde la întrebări. Echipele vor fi punctate pentru munca în echipă, analiza făcută companiei, pentru strategia formulată şi pentru siguranța răspunsurilor la întrebările juriului. Punctajul este computerizat, iar câștigătorii vor fi anunțați la încheierea oficială a concursului. Juriul - Este format din directori de firmă, reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor bancare etc. Tematica concursului vizează cunoștințe generale despre:  Management: echipa managerială; manager sau leader; obiective, strategii adoptate, plan operațional; organigrama, structura organizatorică;  Marketing: politici de marketing și funcțiile marketingului; obiective economice și psihologice;  Comercial: canale de distribuție; volumul vânzărilor;  Financiar: rate de rentabilitate; costul producției și costul pe produs;  Resurse umane: analiza necesarului de personal; climatul social din cadrul întreprinderii;  Managementul calității: metode moderne de organizare a producției și a muncii; măsuri de reducere a costurilor de producție; politici în domeniul calității; Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

19


PROIECTE. EXPERIENȚE

Regulamentul concursului prezintă aspecte de comportament, cod de vestimentație și indicații pentru munca în echipă a tinerilor. Politețea atât în limbaj cât şi în comportament este așteptată atât de la membrii echipei cât şi de la coordonatori şi ceilalţi invitați. Munca în echipă poate fi o provocare, mai ales când nu îți cunoști colegii . Poate fi o experiență de succes atât timp cât puteți coopera şi învăța unul la celălalt. Toţi elevii şi membrii participanți au obligația să aibă o ținută încadrată în standardul business pentru toate competițiile; Grupul țintă - Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din liceele tehnologice, profil Servicii, clasele a XI-a si a XII-a si studenții de la Facultățile de Științe Economice. Alți beneficiari ai concursului sunt instituțiile de învățământ, părinți, agenții economici, instituții financiare, mediul de afaceri, comunitatea locală. Partenerii implicați: I.S.J. Prahova C.C.I. Prahova, universități, agenți economici, instituții bancare Rezultatele așteptate: dezvoltarea spiritului antreprenorial; familiarizarea elevilor/ studenților cu mecanismele economiei de piață; realizarea progresului școlar; evaluarea potențialului elevului/studentului transdisciplinar prin forme moderne de învățare; postere/afișe de popularizare/ semnalare a participării în concurs; CD-uri și dosare care conțin imagini din concurs, impresii/sugestii ale elevilor și profesorilor, portofoliul concursului. Concluzii: Derularea acestui concurs pune bazele stimulării factorilor responsabili din cadrul comunității locale instituții publice– firme reale – firme de exercițiu – la participarea activă în realizarea unor activități în comun, care sa confere tinerilor o mai buna înțelegere a pieței muncii și a mecanismelor care o guvernează. Romanian Business Challenge reprezintă prima diseminare, la nivel național, a concursului internațional Global Business Challenge, concurs care m-a impresionat cu 7 ani în urmă mai precis în 2007, organizat de organizația non profit W!SE (Working in Support of Education) împreună cu o instituție financiară din New York, USA. La concursul de la New York elevii pregătiți au obținut premiul III (2007) și premiul II (2009) astăzi o eleva este studentă la o universitate din Marea Britanie. Posibilitățile financiare reduse au determinat ca anul 2009 să fie ultimul an în care am participat cu elevi la concursul internațional de la New York, dar și unul din motivele care m-au determinat să organizez un concurs asemănător, la nivel național la Ploiești, pentru a oferi elevilor din Colegiul Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiești și altor elevi din țară posibilitatea de a experimenta munca într-o echipă multiregională. Cele 4 ediții desfășurate la Ploiești, interesul elevilor pentru participare și al cadrelor didactice, au determinat apariția de variante, după acest model și în alte orașe Focșani, București, Craiova, etc demonstrând sustenabilitatea lui. Prin acest concurs am reușit, anual, timp de 5 ediții să unesc, într-o acțiune comună, nonformală instituții de învățământ, instituții financiare, agenți economici, instituțiile statului și colegi de specialitate să se implice în formarea profesională a elevilor și în dezvoltarea antreprenoriatului autohton.

Bibliografie: *** Din şcoala în viaţă prin firma de exercițiu, Editura Didactica şi Pedagogica, R.A., 2005 http://www.veinternational.org www.roct.ro

20

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Proiect științific: Metode de stimulare a proceselor cognitive Coordonator proiect: prof. Nicoleta CONSTANTINESCU Argument - În mod tradițional, școala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a competențelor cognitive, de înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară. Școala trebuie să educe caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăța, dorința de a reuși și a face față schimbărilor pe piața muncii. Proiectul Metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ în vederea atingerii standardelor curriculare de performanță la disciplina fizică a fost astfel conceput încât să răspundă exigențelor impuse de noua concepție asupra finalităților privind studiul fizicii, obiectivele specifice fiind corelate cu activitățile propuse. Prin acest proiect se urmărește crearea condițiilor favorabile fiecărui elev de a-și forma și dezvolta competențele într-un ritm individual, de a putea să-și transfere cunoștințele acumulate din domeniul fizicii în alt domeniu. Totodată se urmărește o abordare mai adecvată în școală a relației dintre inteligență și creativitate – dintre dotarea intelectuală și potențialul creativ sau aptitudinal al fiecărui elev. În strategia didactică se propune folosirea metodelor active de învățare cum sunt: explicația în etapa de comunicare, conversația în etapa de fixare a cunoștințelor ,problematizarea, investigația, etc. Se impune un nou model al învățării care sprijină creația și raționamentul. Pentru aceasta este util ca demersul didactic să se orienteze spre metode de stimulare a proceselor cognitive la elevi. Funcția cognitivă a metodelor didactice corespunde ,,polului” științific al activității de predare – învățare - evaluare. Proiectarea în termeni de conținut ( informații logice – deprinderi intelectuale și psihomotorii; strategii cognitive - ini cognitive) conduce la dirijarea proceselor cognitive de la stadiul dobândirii de cunoștințe – priceperi – deprinderi la etapa elaborării de noi conținuturi prin valorificarea acumulărilor anterioare. 2. Obiectivul general /Scopul - Implementarea unor metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la CEVM, care să dezvolte spiritul creativ al acestora și realizarea de activități specifice care să vină în sprijinul elevilor interesați de fizică și de domeniul științelor. 3. Obiective specifice  Formarea motivației pentru studiul fizicii ca domeniu relevant al științei.  Implementarea unor activități care să permită moduri variate de antrenare a gândirii elevilor.  Încurajarea elevilor cu aptitudini speciale și spirit creativ.  Dezvoltarea capacității de explorare – investigare.  Implicarea elevilor în activități specifice cu efect de stimulare a proceselor cognitive ale acestora.  Structurarea informației științifice în diverse tipuri de comunicări orale și /sau scrise: referat, eseu, proiect, dezbatere, argumentare științifică.  Participarea elevilor la concursuri școlare și extrașcolare, seminare, etc. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

21


PROIECTE. EXPERIENȚE

4. Grupul țintă : Elevii Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”: profil real clasa a IXa, a X-a, a XI-a, a XII-a, precum și elevii de la profilul tehnologic de la cls a IX-a si a X-a. 5. Durata proiectului : 4 ani (2011 - 2015) / avizat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova / Inspector de specialitate și Consiliul de Administrație al CEVM / 19.09.2011. 6. Descrierea activităţilor Pe parcursul derulării proiectului au fost propuse activităţi de comunicare, diseminare, informare și publicitate de tipul: realizarea materialelor informative și de publicitate, conferință de lansare, seminare de prezentare, informări, dezbateri, concursuri, cercetare, schimb de experiență cu școli partenere, organizarea de expoziții cu lucrări ale elevilor, realizarea unui portofoliu al proiectului etc. Activități propuse și desfășurate până în prezent: 1. Mediul și dezvoltarea cognitivă la elevi! Informarea profesorilor din liceu despre proiect și obținerea avizului Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație sept.- oct.2011. 2. Lansare proiect - Metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, în vederea atingerii standardelor curriculare de performanță la disciplina fizica -- noiembrie 2011. 3. Viziunea elevului asupra predării fizicii în școală! - Realizarea unui sondaj în rândul elevilor cu privire la predarea fizicii în liceu în vederea dezvoltării competențelor cheie și profesionale. 4. Ideile noi rezultă din diferențe! - Crearea unei baze de date cu elevii cu spirit creativ și aptitudini speciale în domeniul fizicii / reactualizată în fiecare an. 5. Atelierul micilor fizicieni – anual cu ocazia Zilelor Colegiului – realizarea unor activități tip concurs, finalizate cu prezentări PowerPoint și premierea celor mai bune lucrări. 6. Experimentul, metodă de stimulare a creativității elevului!- aprofundarea cunoștințelor prin activități practice! 7. Strategii menite să atragă elevii capabili de performanță! - Participarea elevilor la concursuri de fizică și olimpiade școlare. 8. Fizica – știința care a schimbat lumea! - Promovarea noutăților din domeniul fizicii, lucrări revoluționare în fizică. 9. Metode de stimulare a proceselor cognitive la elevii de la CEVM în vederea realizării progresului școlar și recuperarea decalajelor dintre elevi- realizarea de fișe de lucru diferențiate, în funcție de capacitatea și disponibilitatea elevilor pentru materia predată. 10. Laboratorul virtual! - exploatarea resurselor AEL , efectuarea de experimente virtuale și utilizarea sistemului informatic pentru anumite teme. 11. Realizare portofoliu proiect - portofoliu de resurse informaționale pentru elevi și profesori: date despre proiect, rezultate și activități derulate în cadrul proiectului, diplome, lucrări ale elevilor premiate la diferite concursuri, etc.

22

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

12. Rigoare și experiment în știință! - Concurs de creaţie: afișe, desene, colaje, pliante, prezentări PowerPoint originale care să reprezinte noutăți din știință , dar și omul de știință. 13. Evoluția și importanța studiului fizicii la CEVM!” Ce ne aduce viitorul ? - diseminări anuale în vederea evaluării proiectului . Cum se face evaluarea proiectului ? - Evaluarea proiectului este un proces complex, consumator de resurse, dar este inevitabil, absolut necesar, pentru că este singura metodă eficace de a măsura succesul implementării unui proiect. Evaluarea vizează: management, proceduri, obiective, mecanisme, soluții, performanțele proiectului ( prin raportare la obiective). Întrebări care stau la baza evaluării eficacității proiectului: Proiectul este relevant pentru activitatea curenta , Obiectivele proiectului sunt clar definite?, Proiectul implica persoanele adecvate?, Abordează aspecte interesante și importante?, Proiectul poate avea succes? Evaluarea sustenabilității proiectului presupune aspecte legate de resurse financiare: auto-finanțare / sponsorizări, resurse organizaționale: resurse umane, informaționale și de timp. De ce este necesară evaluarea proiectului și în ce scopuri se face? Pentru adaptarea proiectului la realitate și pentru rezolvarea optimă a problemelor apărute, pentru armonizarea activităților propuse îmbunătățirea managementului proiectului și a eficienței acestuia, oferirea de informații în vederea luării deciziilor privind continuarea proiectului, acumularea de experiență în domeniul managementul proiectelor ( impact pe termen lung) și diseminarea / perpetuarea bunelor practici. Concluzii: În perioada sept. 2011 – mai 2014 au fost realizate obiectivele propuse. Un număr mare de elevi s-au implicat în desfășurarea unor activități specifice cu efect de stimulare a proceselor cognitive ale acestora: lecții deschise, schimburi de experiență, concursuri școlare și extrașcolare, olimpiade, având rezultate bune și foarte bune la fizică. Peste 70% din elevii participanți la proiect au media generală la fizică peste 8. Au fost încurajați elevii cu aptitudini speciale și spirit creativ. Lucrările elevilor cu care au participat la diferite concursuri au fost premiate și publicate pe site-uri și în reviste de specialitate.

Educația pentru mediu- o realitate transdisciplinară prof. Carmen BOGACIU, prof. Monica PALADE, ,, Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” (Confucius)

Natura – un bun al tuturor - asigură existența fizică și oferă individului o dezvoltare morală, intelectuală, dar si spirituală. Universul naturii a dăruit omului din plin bunurile sale fără a cere ceva în schimb. De-a lungul vieții, trebuie să îl cunoaștem mai bine pentru a înțelege necesitatea conservării lui. Ocrotirea naturii, păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om începând cu cea mai fragedă vârstă. Important pentru realizarea unei educații ecologice este ca ea să se conceapă în natură și pentru natură. Unul dintre obiectivele de baza ale educației pentru mediu este ,,alfabetizarea în și pentru mediu”. Acesta se poate traduce prin capacitatea individului de a stăpâni concepte cheie, abilități, atitudini pozitive, referitoare la mediul înconjurător. Educația pentru mediu se poate caracteriza ca un spațiu de intersecție al formării în cadrul diferitelor discipline de studiu. Ca urmare a Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

23


PROIECTE. EXPERIENȚE

complexității și globalității domeniului, educația pentru mediu poate fi privită ca un demers inter și trans disciplinar al realității. Sunt corelate mai multe discipline: științele naturii (fizică, chimie, biologie), științe umaniste, filosofia (componenta etică), discipline bazate pe comunicare, dar și discipline matematice care creează un limbaj specific. Modelul educației pentru mediul înconjurător tinde să îmbrace următoarele forme ale educației: proiectarea unui sistem de competențe și conținuturi bogate în informații; identificarea unor modalități de organizare a procesului educațional prin identificarea unor metode centrate pe elev; dezvoltarea unor capacități de investigații științifice a mediului înconjurător. În curriculumul specific fiecărei discipline, aceste competențe sunt formulate astfel încât au o pondere mare aspecte ale cunoașterii ce vizează formarea unui sistem coerent și complex de atitudini și valori vizând ecosistemul. Tânărul absolvent trebuie să conștientizeze importanța mediului înconjurător pentru viața individului și pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei. Educația de mediu cultivă și un sistem de valori. Deoarece elevii se maturizează, sistemul de valori pe care ei îl promovează influențează opțiunile și deciziile pe care ei le iau referitor la toate aspectele vieților lor, implicând direct și indirect lumea în care trăiesc, cu tot ce înseamnă aceasta. Valorile aduc de asemenea consistență vieții unei persoane. Există o legătură strânsă între valori, convingeri, atitudini și dezvoltarea unei etici a mediului înconjurător. Un program educațional al mediului poate face mult pentru a da putere elevilor să îmbunătățească viețile lor și pe ale celorlalți. Iar această putere poate duce la amplificarea sentimentelor de auto-respect. Când elevii iau parte la un proiect al comunității, pentru a ajuta la îmbunătățirea calității mediului sau la rezolvarea unei probleme a comunității, ei se ajută pe sine și îi ajută și pe ceilalți în același timp. Ei își afirmă propriile valori și văd că acțiunile lor contează. Ca educator, consider că impactul decisiv asupra vieții elevilor se realizează introducând strategiile educației mediului în predare. Calitatea mediului se reflectă direct în viețile elevilor și ale familiilor lor. Realizarea unor ,,bune practice pentru mediu” implică participarea elevilor în viața comunității prin realizarea unor proiecte de mediu, acțiuni de voluntariat. În Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” – Ploiești, fiecare proiect derulat este unic, vizează atingerea anumitor competențe ce completează activitatea la clasă. Acestea se bucură de implicarea unui număr mare de elevi și asigură. Vom exemplifica prin câteva dintre proiectele noastre încheiate sau în curs de derulare: Mesaj pentru sănătate este un proiect desfășurat pe plan local în anul 2011-2012, dar care a presupus derularea unor parteneriate cu Colegiul Național ,,I. L. Caragiale”, Liceul Tehnologic Oltchim, Râmnicu Vâlcea, Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Târgoviște - în anul școlar 2012-2013 – când a căpătat un caracter interjudețean. Acest proiect este extrem de important, întrucât aduce în prim plan mai multe probleme cu care se confrunta omenirea: suprapopulare, alimentația și impactul acestora asupra mediului. Este importantă educarea elevilor în vederea consumării unei hrane corespunzătoare, dar și faptul că au învățat să gătească respectând principii alimentare sănătoase.

24

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Proiectul județean ,,Tânărul ecologist –ocrotitorul mediului`` este un proiect județean care a implicat mai multe instituții – ISJ Prahova, Direcția Silvică, Asociația Ecoterra, Agenția de Protecția Mediului - proiect care a obținut premiul III. Acest proiect a fost extrem de important pentru că a marcat prin activități toate aniversările de pe parcursul unui an școlar și a fost finalizat printr-o piesa de teatru foarte apreciata în urma spectacolului desfășurat la Direcția Silvică Prahova . Proiectul ,,Patrula Eco” reprezintă un proiect național care a presupus, pe lângă desfășurarea mai multor activități la nivel de școală, și monitorizarea stării mediului în orașul Ploiești .Acesta se derulează și pe parcursul acestui an școlar și deja a avut loc o acțiune de plantare de copaci în curtea școlii. Proiectul internațional LEAF - să învățăm despre pădure – derulat în parteneriat cu centrul carpato -danubian de geo-ecologie – an școlar 2012-2013 și care a presupus realizarea mai multor activități, cea mai importantă fiind realizarea unei lecții în pădure – lecție interdisciplinară despre cât de importantă este pădurea, dar și de ecologizare, la Parcul Bucov. Școala are menirea de a realiza o bogată activitate privind educația ecologică și protecția mediului, iar pe elevi, ca apărători ai mediului. Adevăratul rezultat se va regăsi în viețile noastre când vom trăi într-un mediu curat, sănătos, iar educabilii de astăzi vor fi factori activi în acțiunile de conciliere între OM și NATURĂ. Bibliografie: Mândruţ, O. Geografie. Probleme fundamentale ale lumii contemporane, București, Editura Corint, 2008. Meiroșu, E., Drăgan N., Tomescu N., Chimia mediului și a calității vieții, Ploiești, Editura, Crepuscul, 2003. Stugren, B. Ecologie teoretică, Cluj – Napoca, Editura Sarmis, 1994.

Panglica albastră prof. Rodica BUCUR În luna decembrie 2014, de zilele colegiului, am desfăşurat o activitate care a rămas în mintea şi în inimile multora dintre cei care au participat la ea. Activitatea s-a intitulat: „Panglica Albastră” şi a început aşa: „O profesoară din New York s-a hotărât să-i onoreze pe toți absolvenții liceului, spunându-le însemnătatea pe care a avut-o fiecare dintre ei. Ea l-a chemat pe fiecare elev în fața clasei și i-a spus ce însemnătate a avut pentru ea și pentru clasă. Apoi i-a dat fiecăruia o panglică albastră, imprimată cu litere aurii, pe care scria: „Cine sunt eu contează (face diferența)!"… Am vizionat cu toții filmul după care aşa am procedat şi eu cu elevii clasei a X-a S3. Am oferit fiecăruia câte o panglică albastră cu îndemnul de a continua ceremonia de recunoaștere a valorii cuiva. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

25


PROIECTE. EXPERIENȚE

Apoi, fiecare elev a oferit la rândul lui o panglică albastră unei persoane importante şi tot aşa, elevi şi profesori au continuat să ducă mai departe acest mesaj. Au curs lacrimi de bucurie, au avut loc îmbrățișări, s-au desferecat amintiri, povești de viaţă lăsate în urmă au reînviat în mintea şi în sufletul fiecăruia. Cred cu tărie că a împărtăși admirația și prețuirea celor admirați și apreciați ar trebui să devină o deprindere la fel de firească precum spălatul pe mâini înainte de masă. Personal, voi face panglici albastre care vor ajunge la toți cei care mi-au rămas alături în acest an care a cernut printr-o sită foarte deasă prietenii, așteptări, dorințe, la cei care, până acum, au crezut în mine mai mult decât cred eu însămi și care se încăpățânează să mă convertească la o asemenea credință, precum și la aceia – foarte puțini – care îmi dau sentimentul apartenenței. Sper ca fiecare dintre voi, cei care citiți aceste rânduri, să primiți în dar cât mai multe panglici albastre. Cu toții avem persoane pe care le prețuim şi ar trebui să nu uitam să le spunem acest lucru, după cum, cu toții suntem importanți la rândul nostru pentru alții, care n-ar trebui să uite să ne ofere atunci când merităm, panglica albastră. Așadar, vă ofer “Panglica albastră!”. Continuați ceremonia… Impresii ale colegilor participanți la această activitate: Doamna profesoară Corina Lazăr: „Am avut o deosebită plăcere să particip și să aflu că însemn ceva pentru colegii mei. Am avut curajul să vorbesc despre mine și suferința mea, am reușit printre lacrimi să-mi apreciez directorii, colegii, elevii, familia, MAMA și în special copilul meu. Le mulțumesc foarte mult și acum pentru tot ce au făcut pentru mine. Chiar dacă iureșul problemelor ne acaparează existența sunt momente când mă gândesc că fără aceste persoane nu aș fi reușit să înving boala. Sunt momente când mă gândesc că tot ce înseamnă Putere, Viață și Speranță mi-au fost dăruite de Andrei, copilul meu. Dacă fiecare am încerca să oferim o panglică albastră în fiecare zi persoanelor din jurul nostru, sunt sigură că vom primi din partea lor zâmbete și lacrimi de mulțumire. Poate vom fi mai buni și mai înțelegători cu aproapele nostru. Am încerca să schimbăm ceva... ” Doamna profesoară Loredana Voicu: „Am participat cu deosebită curiozitate şi profundă emoție la activitatea clasei a X-a S3, Panglica albastră, unde am întâlnit elevi inovativi şi entuziaști, care mi-au împărtășit convingerea că profesorul este un punct de reper fundamental în existenţa lor. Am remarcat coerența discursivă şi străduința tuturor în a transmite, cu o sinceritate debordantă, gânduri frumoase despre/pentru profesorii lor. Impactul activităţii a fost deosebit, cu efecte proustiene (prin rememorarea unor situații concrete din activitatea paideutică). M-au onorat cuvintele rostite, primirea panglicii albastre şi am constatat, o dată în plus, că schimbul de idei şi de valori dintre noi este nu doar reciproc, ci şi avantajos. Felicitări tuturor!”

26

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Festivalul de teatru SCENA prof. Ștefania PETRESCU prof. Gabriela NISTOROIU prof. Florentina BADEA Grupul de inițiativă Economiștii, format din profesorii coordonatori de proiect Petrescu Ștefania, Nistoroiu Gabriela și Badea Florentina, precum și din elevii Neacșu Ana Maria, Costea Helene și Pura Diana, clasa a XI-a A și Stan Andreea, clasa a X-a S 6 a obținut o finanțare de 2500 lei din partea Fundației Comunitare Prahova, prin fondul V.I.S. al Consiliului Județean al Elevilor, pentru realizarea festivalului de teatru Scena - ediția a II a. Festivalul a avut loc în data de 14 martie 2014, la Casa de Cultura a Studenților Ploiești. La eveniment au participat 12 trupe de teatru din școlile, casele de cultură și cluburile elevilor din județul Prahova. Evaluarea a fost realizată de un juriu format din specialiști, al cărui președinte a fost dl Adrian Ancuța, actor la Teatrul Toma Caragiu Ploiești. Au fost acordate mai multe premii în valoare totală de 1100 de lei, precum și premii speciale ale juriului. Evenimentul s-a bucurat de participarea unui număr mare de spectatori și a fost mediatizat de ziarul Oval-partener media, VP TV și Prahova TV. Proiectul a avut consecințe favorabile asupra tuturor beneficiarilor direcți și indirecți, dar și a partenerilor, astfel: implicarea elevilor din CEVM în activități culturale, atât în organizarea acestora cât și în participarea în cadrul piesei de teatru prezentată în deschiderea festivalului; implicarea elevilor din alte școli în derularea de activități culturale; dezvoltarea colaborării cu comunitatea locală; oferirea unor alternative pentru petrecerea timpului liber al elevilor, prin implicarea în activități educative și culturale; promovarea imaginii școlii (CEVM) și a imaginii școlilor participante la festival; dezvoltarea spiritului de competiție. S-au acordat diplome de participare pentru toate trupele participante. Premii acordate: • premiul I-500 lei, Trupa de teatru Interior, Casa Armatei Ploiești, cu piesa Casa de pe graniță, coordonatori: Daniel Vrăbiuță și Gabriel Petre; • premiul II-200 lei, Trupa de teatru Mircea Albulescu', Casa de Cultură Câmpina, cu piesa Soacra cu trei nurori, coordonatori Adrian Dochia și Ovidiu Cuncea. • premiul III-150 lei, Trupa de Teatru Replici, Casa de Cultură Plopeni, cu piesa Doctor fără voie, coordonator Gabriel Petre; • două mențiuni - 50 lei, Trupa de teatru Solilocvii, Liceul Teoretic Urlați, cu piesa Crima pe palier, coordonator Olaru Marilena și Trupa de teatru Magnificii de la Școala Teișani cu piesa O noapte furtunoasă - fragment, coordonator Popescu Nicoleta. Premiul special al juriului - 150 lei - a fost obținut de Trupa de teatru Poesis a Colegiului Național Vălenii de Munte cu spectacolul Muguri de cuvinte. Trupa de teatru Expresiv a Colegiului Economic Virgil Madgearu Ploiești, coordonată de prof. Matei Adriana și Vasile Brândușa, a obținut Premiul pentru debut, cu piesa Thriller Night. Pentru anul următor, ne dorim ca festivalul să poată fi organizat la nivel regional. Sperăm să reușim acest lucru și să oferim tinerilor un alt mod de a-și petrece timpul liber.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

27


PROIECTE. EXPERIENȚE

Adolescenți împotriva drogurilor – parteneriate eficiente prof. Mariana ŞOLOGON prof. Luiza COVACI Adolescența este o vârstă frumoasă, dar și dificilă. Afecțiunea părinților și o educație adecvată sunt principalele puncte de sprijin ale acestei vârste. Școala se alătură eforturilor familiei în a proteja tinerii de influențe dăunătoare, de experiențe dureroase, prin cunoaștere și autocunoaștere, sport, știință și artă. În această direcție se înscrie și Proiectul educativ Adolescenți împotriva drogurilor, inițiat în februarie 2013, în derulare și în anul curent, în parteneriat cu Comitetul de părinți, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Județului Prahova și Casa Corpului Didactic Prahova. Obiectivele proiectului se subsumează intenției de a cultiva respectul pentru sănătate şi integritate fizică, pentru menținerea calității vieții, dezvoltarea personală, stimularea creativității și se adresează, în această etapă, elevilor din Colegiului Economic Virgil Madgearu Ploieşti, având ca beneficiari indirecți părinții, profesorii, întreaga comunitate. Coordonatorii sunt profesor consilier Luiza Covaci și profesor Mariana Șologon. Proiectul cuprinde întâlniri vizând informarea corectă cu privire la substanțele din categoria drogurilor și prevenirea oricăror comportamente nedorite în această sferă, prin cunoașterea efectelor pe care le au drogurile, inclusiv etnobotanicele, conștientizarea consecințelor acestora asupra organismului. Întrevederile din cadrul campaniei de informare și prevenire au inclus dezbateri, distribuirea și vizionarea de materiale informative, filme educaționale. Acestea au fost completate cu lecţii de dirigenție - la nivelul claselor – cu tematică antidrog, cu realizarea unui concurs de postere cu titlul: „Viaţa unei vedete afectate de droguri”, valorificând lucru pe echipe, derulate în februarie-martie 2013, cu implicarea profesorilor diriginți. Din juriu au făcut parte, alături de cadre didactice, un reprezentant al Consiliului elevilor, președintele Comitetului de părinți, un reprezentant al Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Județului Prahova.

28

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


PROIECTE. EXPERIENȚE

Cele mai sugestive postere au devenit materialul unei expoziții la nivelul Casei Corpului Didactic Prahova. Dincolo de mesajul lor educativ, materialele realizate au dovedit disponibilitatea deosebită a elevilor pentru lucrul în echipă, creativitate și responsabilitate.

Ansamblul folcloric „Mugurelul” prof. Nicolae DOVÂNCĂ Ansamblul folcloric „Mugurelul” al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Municipiul Ploieşti a fost înființat în luna martie a anului 2008, de către doamna director Petrica Dragomir, în urma unei selecții conduse de către profesorii Rodica Matei și Nicolae Dovâncă. Ansamblul a susținut spectacole în țară şi în străinătate. Acestea au fost reprezentative în cadrul proiectului Leonardo Da Vinci şi în cadrul proiectului Comenius School is cool. Datorită succesului de care ne-am bucurat, partenerul nostru italian, L'Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois di Oulx ne-a invitat să participăm într-un proiect în domeniul turismului. Aşa s-au pus bazele proiectului Suntem toţi cetățeni europeni, dar fiecare cu propria identitate. Prima deplasare a Ansamblului folcloric „Mugurelul” a avut loc în Republica Moldova în urma unei invitații primite de la Centrul de Creaţii din Cimișlia, cu această ocazie semnându-se un parteneriat educaţional pe termen nelimitat. În luna octombrie 2008 am avut o deplasare în Grecia. Spectacolele susţinute au fost apreciate, ocazie cu care a fost semnat cel de-al doilea parteneriat. În anul 2010 membrii Ansamblului folcloric „Mugurelul” s-au deplasat la Manchester în perioada 15-20 noiembrie 2010, la invitația Colegiului de Artă Wardle. Programele artistice conțin cântece şi jocuri din diverse zone ale țării, ce respecta tradiția folclorică. Ansamblul a fost invitat și în Polonia cu ocazia sărbătorii poetului J. Kochanowski, ocazie cu care a fost semnat şi parteneriatul educaţional.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014

29


PROIECTE. EXPERIENȚE

În

perioada 10-18 septembrie 2013 am efectuat o deplasare în Italia, în localitățile Trecenta, Rovigo, Anguillara, Veneto, Adria. Deplasarea a fost un veritabil schimb cultural între cele două popoare - italian şi român, mai ales având în vedere originea comună a acestora. S-a realizat și un parteneriat cu Asociația Folkloriamo „Mărțișorul”. Datorită aprecierilor şi experienţei, Ansamblul folcloric „Mugurelul”, sub îndrumarea prof. Nicolae Dovâncã şi a doamnei profesoare Rodica Matei, a reprezentat România la Festivalul internațional de folclor al românilor din Balcani „Joc românesc”, acesta s-a desfăşurat în perioada 19-21 iulie 2013, în Timok – Serbia. Recunoașterea valorii acestui ansamblu a venit din partea Societății de Limba Română din Voivodina, dar şi din partea organizatorilor, semnându-se cu aceasta ocazie un nou parteneriat educativ - între România şi Serbia. Membrii Ansamblului folcloric „Mugurelul” au obținut locul I la Simpozionul Național din 18 ianuarie 2013, la Concursul de dans tradițional desfăşurat la Râmnicu-Vâlcea. De frumusețea cântecului, de autenticitatea costumelor s-au bucurat parteneri din Germania, Turcia, Polonia, Italia în cadrul programului sectorial Comenius al programului Învăţare pe tot parcursul vieții, datorită spectacolului susținut pe data de 25 martie 2014. Credința curată, graiul, portul şi datinile știute din bătrâni au constituit întotdeauna fundamentul unităţii etnice şi sufletești al poporului român. Ansamblul folcloric „Mugurelul” este un adevărat ambasador al tradițiilor româneşti, are menirea de a încălzi sufletele, de a le înnobila, de a face oamenii mai buni, mai înțelepți.

30

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/ 2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Competență - performanță - eficiență profesională şi pedagogică a educatorului contemporan Dir. prof. ing. Petrica DRAGOMIR Personalitatea educatorului este factorul decisiv pentru reușita învățământului. Pentru a-şi îndeplini adevăratul rol de mentor, profesorul şi învățătorul trebuie să fie permanent în mijlocul elevilor, să constituie pentru fiecare dintre ei o personalitate vie, dinamică. O asemenea prezență îi va ajuta în conturarea idealului lor etic. Educația nu trebuie să devină însă o obsesie nici pentru profesor, nici pentru elevi. Ca profesionist, educatorul contemporan este definit prin trei tipuri de competenţe: personale (responsabilitate, capacitate de a rezolva probleme, gândire critică şi creativitate, capacitatea de a iniția schimbări, empatie şi toleranță); psihopedagogice şi metodologice (cunoașterea psihologiei elevului, a dezvoltării personalității, elaborarea experiențelor de învăţare, comunicarea cu elevii, părinții şi cu ceilalţi actori ai sistemului educaţional, măsurarea progresiei învăţării etc.); cunoștințe de specialitate aparținând ariei de curriculum, pe care profesorul le traduce în experiențe de învăţare şcolară. Dialogul profesor-educat trebuie sa aibă un rol fundamental în procesul de predareînvățare. Dialogul este rareori practicat, elevul fiind întrebat, ascultat, verificat, evaluat. Astfel, educatorul devine un fel de „creuzet" în care se plămădește tot ce-i este necesar elevului. Educatul devine astfel o proiecție a conștiinței educatorului. Funcția de supraveghere a devenit funcția principală a educatorului, „ascultarea" este semnul puterii sale. Profesorul trebuie să-si cunoască elevul, subiectul pe care-l îndrumă pentru a împiedica nereușita școlarului. Diagnosticul psihopedagogic trebuie să cuprindă deci, o evaluare pertinentă pe baza unei metodologii adecvate și un prognostic bazat pe evoluția subiectului. în diagnosticul pedagogic, arată I. Holban, educatorul trebuie să pornească de la ideea unității, cunoașterea personalității școlarului în unitatea sa structurală, surprinderea copilului în mediul său. Obiectivele care stau în fața școlii contemporane, numeroase și complexe, pot fi îndeplinite numai cu un personal devotat, temeinic pregătit și înzestrat cu valoroase calități personale si profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativa ce revine personalului didactic în educarea tinerei generații si nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe informativ pe formativ, nu poate fi realizata doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învățământ și în special o subliniere specială a locului și rolului profesorului în acest sistem, el fiind specialistul care participă la formarea cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. Fiecare educator, învățător și profesor din întregul sistem de învățământ, trebuie să fie atât un bun specialist în domeniu, cat si un bun educator. Numai îmbinând aceste două calități, cadrele didactice își vor îndeplini în bune condiții sarcina de înaltă responsabilitate și onoare în formarea tinerei generații. A reveni mereu asupra rolului și funcțiilor profesorului înseamnă a încorpora noile achiziții ale cercetării pedagogice și a preciza domeniile și direcțiile de competență ale acestuia. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev și lumea ce-l înconjoară. Ea devine simultan activitate de predareînvățare-evaluare, cu resurse formative superioare perfectibile permanent în sens strategic și operațional. Profesorul cu un comportament creativ superior (inventiv, inovator, chiar emergent)

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

31


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

trebuie nu numai să organizeze spațiul si activitatea, ci și să participe alături de elevi la elaborarea cunoștințelor; să servească drept model în legăturile interpersonale și să încurajeze interacțiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-și folosească timpul și spațiul învățării eficiente, echipamentul și materialele; să ajute individul sau grupul să extragă din experiențe informațiile necesare, valorile și resursele utile; în acest sens, el trebuie sa fie capabil sa le interpreteze corect și să le evalueze continuu, în spirit formativ, dar și normativ. În concluzie, rolul profesorului este acela de a-l ajuta pe elev să dobândească în școală un sistem de valori. Procesul de structurare și cristalizare a sistemului de valori, specific copilului, se află în legătură cu relația dintre acesta și părinte. Bibliografie: Holban, Ion, Puncte de sprijin în cunoașterea individualității elevilor – ghid, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1972. Stan, Liliana, Andrei, Adina, Ghidul tânărului profesor, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1997.

Regizor și actor – educatorul în societatea cunoașterii prof. Mădălina FILIPOIU „Raportul Delors” al Comisiei internaționale pentru Educație în secolul XXI al ONU conchide că educația mileniului III va trebui să se bazeze pe patru competențe fundamentale: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să fii. Problemele concrete cu care se confruntă astăzi tinerii pot fi rezolvate prin apelul la cunoștințe, deprinderi, competențe care nu mai pot fi încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. Prin depășirea granițelor propriei discipline tinerii dobândesc competențele care să le permită o rapidă inserție socială, inclusiv găsirea unui loc de muncă în domeniul în care s-au pregătit, o cât mai eficientă capacitate de a comunica într-o lume a diversității, învățarea permanentă pentru a putea face față schimbărilor de pe piața muncii. Istoria este un discurs complex, aflat în strânsă relație cu celelalte științe sociale, cu literatura, cu arta. Fără să-și piardă identitatea și fiind transdisciplinară, istoria își propune să ofere cea mai completă imagine asupra societății alături de alte științe. Prin structură, obiective şi conținut, educația, trebuie să răspundă necontenit unor exigențe ale evoluției realității naţionale şi internaționale. Semnificațiile şi eficiența actului educativ sunt date de disponibilitățile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social. Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi caracter prioritar, demonstrează tot mai pregnant că soluțiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin demersuri şi angajări secvențiale, ci este nevoie de o viziune unitară în studierea şi decantarea celor mai eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea (degradarea mediului, explozia demografică, proliferarea conflictelor dintre națiuni, etc.). Analiza problematicii contemporane şi identificarea marilor teme de meditație au condus la constituirea, în plan educaţional, a unor răspunsuri specifice, pentru potențarea „noilor educații” sau a unor noi tipuri de conținuturi: educația pentru pace, educația ecologică, educația pentru participare şi democrație, educația demografică, educația pentru schimbare şi dezvoltare, educația pentru

32

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

comunicare şi pentru mass-media, educația economică şi casnică modernă, educația pentru timpul liber, educația pentru drepturile fundamentale ale omului, educația pentru o nouă ordine internațională, educația interculturală etc. În faţa unor astfel de provocări cu care se confruntă educația, noi profesorii, avem un rol esențial în privinţa adaptării şi schimbării în sens de progres. Însuși contextul social şi cel global comportă numeroase modificări, structurale şi funcționale. În condiţiile libertății de expresie, ale democratizării vieții sociale, ale liberei circulații, ale dispariției unor linii nete de demarcație (interstatale, interetnice, interconfesionale, etc.), educaţiei îi revin sarcini inedite şi dificile. „Educația trebuie să pună accentul pe contextualitate, concretizare și globalizare. Educația trans-disciplinară se bazează pe reevaluarea rolului intuiției, imaginației, sensibilității și corpului în transmiterea cunoștințelor” afirma în „Carta trans-disciplinarității”- Basarab Nicolescu. Pornind de la varietatea situațiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenționalitate acțională, educația se poate obiectiva în trei ipostaze: educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie informală. Educația formală se referă la totalitatea influențelor intenționate şi sistematice, elaborate în cadrul unor instituții specializate (şcoală, universitate) în vederea formării personalității umane. Educația şi instruirea sunt explicite în virtutea unor obiective clar formulate, iar procesul se caracterizează prin intensitate, concentrare a informațiilor şi continuitate. Scopul acestui tip de educaţie îl constituie introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale cunoașterii şi instrumentalizarea lor cu tehnici culturale care le vor asigura o anumită autonomie educativă. Educația formală permite o asimilare sistematizată a cunoştinţelor şi facilitează dezvoltarea unor capacități, aptitudini şi atitudini necesare pentru inserția individului în societatea dată. Educația nonformală cuprinde totalitatea influențelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi extrapara-peri-şcolare) sau prin intermediul unor activităţi opționale sau facultative. Educația informală include la rândul său totalitatea informațiilor neintenționate, difuze, eterogene, voluminoase (sub aspect cantitativ) cu care este confruntat individul în practica de toate zilele şi care nu sunt selectate, organizate şi prelucrate din punct de vedere pedagogic. Desigur, este ideal ca aceste trei tipuri de educaţie să coexiste, să se completeze între ele, deoarece, numai aşa se poate realiza o educaţie de valoare şi durabilă. Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale unuia și aceluiași arc, cel al cunoașterii. În calitatea pe care o am, cea de profesor, consider că trebuie să joc un rol important în procesul de educaţie. Fiecare profesor trebuie să fie preocupat în realizarea unui proces didactic eficient şi de calitate. Istoria, ca disciplină şcolară, joacă prin specificul său de știință umanistă un rol major în procesul de educaţie. Acest loc privilegiat în ansamblul disciplinelor şcolare cu acțiune instructivă şi educativă se datorează, în primul rând, obiectului cunoașterii istorice (reconstituirea trecutului sub toate aspectele sale – economic, social, politic, cultural, ideologic şi explicarea acestuia prin descoperirea, dincolo de faptele singulare, a necesității esențialității şi universalității); în al doilea rând, prin multiplele sale valenţe educative, formative; în al treilea rând, prin ponderea mare pe care istoria o ocupă în viaţă școlarului, care începe cunoașterea şi preluarea achiziţiilor culturale ale trecutului din fragedă copilărie şi continuă să le aprofundeze până în clasa a XII-a; în al patrulea rând, prin prezența istoriei în viața cotidiană, prin mass-media, ca urmare a interesului unor largi categorii ale populației, interes mereu sporit, faţă de faptele înaintașilor, faţă de învățămintele trecutului. Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

33


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Valoarea şi locul istoriei în ansamblul preocupărilor pentru formarea şi educarea elevilor, ca şi a fiecărui cetățean, sunt asigurate de conţinutul ei (evoluția societății omenești de-a lungul timpului, progresul necontenit al factorilor economici, științei şi tehnicii în strânsă legătură cu dezvoltarea vieții spirituale). Prin natura sa, istoria cuprinde un material imens, prezintă o varietate de date, fapte, evenimente, o uriașă comoară de experiență acumulată de-a lungul mileniilor care poate şi trebuie să îmbogățească activitatea prezentă şi viitoare cu învățăminte şi concluzii. Istoria operează cu concepte, noţiuni specifice şi altor discipline, apelează la cunoştintele dobândite de elevi la alte obiecte. Astfel, ea aprofundează cunoştintele elevului, îi dezvoltă capacitățile intelectuale, punându-l în situația de a opera, în condiții diferite, cu noțiunile care au un grad mai mare de generalitate, de a evidenția trăsăturile generale şi particularităţile acestora. Istoria constituie, în același timp, şi fundament pentru cunoştintele dobândite de elevi la discipline ca: limba şi literatura română, literatura universală unde nu se poate studia corect fenomenul literar, artistic fără stabilirea cadrului social – economic şi politic în care s-au dezvoltat; geografia economică poate fi înțeleasă de elevi numai prin prezentarea cadrului istoric. Se sugerează faptul că istoria, având caracter unitar (obiect de studiu propriu şi metode specifice) este în același timp, o știință şi o disciplină şcolară pluridisciplinară, integratoare, care asigură o viziune unitară despre lume şi viaţă, oferă posibilitatea structurării într-un tot unitar a cunoştinţelor dobândite de elevi la numeroase alte discipline. Cadrele didactice sunt chemate să îndrume generațiile care vor trebui să satisfacă exigențele mereu crescânde ale societății moderne cu o economie de piață într-un stat de drept ca România. Aceasta presupune din partea educatorilor de astăzi o muncă capabilă de o continuă perfecționare şi punere de acord cu cerințele pedagogiei moderne. Profesorul de istorie nu trebuie şi nu poate să rămână în afara acestor preocupări. Activitatea lui nu trebuie să se rezume numai la munca de la catedră. El este obligat să devină un cercetător în domeniul specialității sale şi în cel al didacticii pentru a răspunde din plin necesităților intelectuale ale epocii noastre. În acest sens, munca sa la catedră va fi completată cu cea științifică care se va orienta spre mai multe direcții: muncă științifică în vederea pregătirii sale ca pedagog şi muncă creatoare în specialitatea sa. Bibliografie: Alexandru, Gh., Popa, I., Voiculescu, V., Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar, Craiova, Editura Gheorghe Alexandru, 1999. Borovină, Gh., Ionescu, V., Istoria românilor. Teste şi subiecte pentru evaluarea prin standardele naţionale, Ploieşti, Editura Confession, 2004. Căpiţă, Laura, Plesciuc, Monica, „Considerații referitoare la manualul de istorie”, în „Studii şi articole de istorie”, LIX, 1991. Idem, „Jurnal de idei cultural-pedagogice şi metodice”, în „Studii şi articole de istorie”, LIX, 1992. Idem,„ Pregătirea lecţiei de istorie”, în „Studii şi articole de istorie”, LX-LXI, 1993. Căpiţă, Laura, Căpiţă, Carol, „Istoria între normativitate științifică şi necesitatea didactică”, în „Studii şi articole de istorie”, LXII (serie nouă). Căpiţă, Laura, „Reforma învățământului: curriculum pentru istorie”, în „Xenopoliana”, nr. 3/1995 Cerghit, I., Metode de învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998 Cucoş, Constantin, Pedagogie, Bucureşti, Polirom, 2000. Ioniţă, Gh., Metodica predării istoriei, Bucureşti, Editura Universității, 1998. Jinga, I., Negreţ, I., Învățarea eficientă, Bucureşti, Editura Editis, 1994. Tănasă, Gh., Metodica predării-învăţării istoriei în şcoală, Iași, Editura Spiru Haret, 1997 Văideanu, G., UNESCO -50 Educaţie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

34

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Alternative strategice de marketing la nivelul pensiunilor agroturistice prof. dr. Camelia STOICA În ultimii ani, turiștii au început să se îndepărteze de turismul de masă și să se orienteze către turismul alternativ, astfel au apărut diverse forme de turism printre care și turismul rural, care trebuie privit din două perspective: contribuie la dezvoltarea locală și regională și aduce beneficii turistului prin oferirea unor vacanțe inedite, de calitate superioară. Pentru acestea este nevoie de implicarea autorităților locale prin elaborarea de strategii de dezvoltare a zonei, antrenând localnicii și societățile comerciale locale. Urmărind situația dramatică în care se află turismul României, insuficienta dezvoltare a turismului rural și gradul redus de implicare a autorităților locale, mi-am propus să analizez și să recomand alternative strategice de marketing pentru ameliorarea situației existente în pensiunile agroturistice. Prezentul articol oferă alternative strategice pensiunilor agroturistice de a se dezvolta, reorganiza şi pătrunde pe pieţe greu de atins în condiţiile actuale, utilizând mixul de marketing. Astfel, am elaborat oportunităţi de dezvoltare în funcţie de politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie şi politica de promovare, soluţii absolut necesare ameliorării imaginii, creşterii avantajului competitiv şi creării de valoare adăugată pensiunii. 1. POLITICA DE PRODUS - Produsul turistic este definit ca o combinaţie de elemente materiale şi de servicii sau chiar identificat cu oferta turistică, deşi este evident că o ofertă turistică poate genera mai multe produse turistice. În afara nevoilor materiale, fiziologice, consumatorul modern manifestă şi cerinţe de ordin social, estetic, psihologic etc. Deci, se poate aprecia că produsul turistic se constituie dintr-un complex de servicii şi bunuri materiale, în cadrul cărora primele sunt preponderente, dar numai reunite asigură caracterul unitar al ofertei. Asigurarea unui produs turistic de calitate, necesită punerea în valoarea a patrimoniului turistic, prin combinaţia factorilor naturali şi antropici, a infrastructurii generale, determinată de dezvoltarea economică a zonei de destinaţie, a infrastructurii turistice (facilităţi de transport, cazare, alimentaţie publică, aşezăminte de sănătate etc.), precum şi de calitatea personalului din turism. Propunem următoarele oportunităţi de dezvoltare a pensiunilor agroturistice utilizând politica de produs: a. Optimizarea ofertei - Oferta turistică include pachetele de servicii oferite; gestionată corect, oferta poate aduce avantaje însemnate pensiunii. Pentru obţinerea lor sunt necesare următoarele activităţi - atenţie crescută mediului înconjurător prin: îndrumarea turiştilor să protejeze mediul natural; excursii şi drumeţii; organizarea de activităţi recreative în aer liber; pregătirea turiştilor în cunoaşterea mediului şi a beneficiilor aduse de un mediu natural curat etc.; îmbinarea mai multor forme de turism, de exemplu: turism cultural, turism piscicol, agroturism, turism montan, turism religios, turism de aventură etc.; trecerea de la vacanţele pasive la cele participative; segmentarea cât mai mare a pieţei; oferirea unui spaţiu liniştit, fără zgomote şi aglomeraţie, aproape de natură, de viaţa tradiţională; crearea de contacte cu localnicii şi compensarea depersonalizării de la oraş; profesionalizarea pentru a satisface exigenţa de calitate a turiştilor; oferirea spre cumpărare a produselor culinare din producţia proprie şi locală, de exemplu: miere, plante medicinale, artizanat

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

35


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

etc.; cazarea în condiţii optime; pregătirea şi formarea agricultorilor pentru a vinde produsul turistic; cunoaşterea aşteptărilor, preferinţelor turiştilor şi adaptarea ofertei la cererea turistică; implicarea în activităţile de dezvoltare a localităţii; oferirea unui pachet de servicii, care să conţină servicii precum: transport, cazare, agrement şi alte servicii; implicarea turiştilor (atunci când vremea este nefavorabilă plimbărilor) în activităţi precum: jocuri de masă, lectură, karaoke, degustări de produse tipice, pictură, expoziţii, restaurări de mobilier, olărit etc.; îndrumarea turiştilor către plimbări în aer liber, sporturi de aventură, echitaţie, activităţi agricole şi zootehnice, drumeţii etc. b. Diferenţierea serviciilor turistice rurale prin calitate - Calitatea este o trăsătură distinctivă a structurii de primire turistică precum şi a serviciilor suplimentare oferite de aceasta. Pentru a se diferenţia de concurenţă prin calitate, pensiunile agroturistice trebuie să întreprindă: educarea personalului în vederea creşterii calităţii; îmbunătăţirea standardelor de calitate pentru favorizarea relaţiei cu turiştii; creşterea gradului de satisfacţie a turiştilor presupune ridicarea nivelului de calitate al pensiunii; realizarea unui plan de calitate turistică bine consolidat şi organizat; pregătirea unei persoane care să se ocupe de managementul calităţii totale; crearea unei mărci de garantare a calităţii, a imaginii pensiunii pentru a câştiga încrederea turiştilor; implementarea unor sisteme tehnice de calitate, care să debuteze cu diagnosticarea situaţiei existente a pensiunii şi fixarea unor indicatori pentru o strategie de ameliorare continuă; reflectarea calităţii în nivelul preţurilor, de exemplu: o calitate ridicată la un preţ ridicat. c. Oferirea produsului turistic clienţilor efectivi şi potenţiali - Pentru a propune o destinaţie turiştilor este necesară întocmirea unui plan de comercializare a ofertei turistice, care trebuie să conţină: strategii de produs, preţ, distribuţie, promovare; accesibilitatea ofertei şi reducerea timpului de achiziţie a ofertei; promovarea destinaţiei rurale; protejarea calităţii ofertei; promovarea unor activităţi pentru încurajarea turiştilor la schimbarea socială, la responsabilizare şi supunere asupra unui cod de conduită rurală; personalizarea vacanţelor în funcţie de nişele de piaţă; armonizarea dintre mediul înconjurător, comunitatea locală şi turist; formularea unei strategii de marketing; atractivitatea serviciilor turistice; adaptarea preţului la cerinţele pieţei şi stabilirea acestuia în funcţie de anotimp, zile libere, minivacanţe, evenimente speciale, sărbători etc.; crearea unei legături, care să faciliteze transferul de informaţii de la administratorul pensiunii la turist. 2. POLITICA DE PREŢ - În domeniul turismului se consideră că mixul de marketing are o structură diferită de cea a mixului tradițional. Astfel, mixul de marketing în turism este format din următoarele variabile: variabile similare mixului de marketing tradițional: prețul şi promovarea; variabile modificate în raport cu mixul tradițional: produsul şi distribuția; variabile specifice serviciilor turistice: ambianţa, personalul prestator. În formularea şi promovarea politicii de preţ, multe din conceptele aplicate bunurilor materiale sunt utilizare şi în cazul serviciilor. Datorită particularităţilor serviciilor, preţul serviciilor, preţul se situează pe o poziţie secundară în cadrul mixului. Preţul se defineşte ca expresie de cele mai multe ori financiară a valorii atribuite de consumator în cadrul schimbului. Pe lângă bani, aceasta implică şi timp, energie şi inconveniente. Din punct de vedere al consumatorului preţul este ceea ce este dispus să plătească pentru un bun sau un serviciu; cât anume este dispus să plătească depinde de valoarea pe care consumatorul o atribuie produsului. Preţul reprezintă principala preocupare a specialiştilor în marketing fiind o variabilă fundamentală a sectorului turistic. Fixarea preţurilor este dificilă deoarece: intangibilitatea serviciilor conduce la personalizarea ofertei ceea ce necesită ridicarea preţului pe durata sejurului; inseparabilitatea (producţia şi consumul au loc simultan) conduce la facilitatea asocierii preţului cu calitatea; nivelul

36

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

scăzut al cererii înseamnă pierderi ale profitului într-o anumită perioadă ceea ce presupune creşterea preţurilor ofertelor în sezon; imposibilitatea stabilităţii cererii în funcţie de zilele din cursul săptămânii şi week-end; gestionarea corectă a cererii şi a capacităţii de cazare; creşterea indicatorilor de calitate presupun creşterea preţurilor; sensibilitatea cererii în funcţie de criza economică, starea vremii, dezastrelor naturale, terorismului etc. În momentul achiziţionării unui produs turistic, turistul ţine seama de: timpul necesar căutării informaţiilor necesare (reviste, târguri, prieteni, pagini web etc.), rapiditatea şi amabilitatea servirii, proximitatea destinaţiei, orele de primire şi expediere, facilitatea ajungerii la destinaţie, gradul de degradare a mediului, nivelul de poluare, siguranţa etc. Toate acestea reprezintă costuri ale turistului pentru petrecerea unui sejur în mediul rural. În stabilirea preţurilor pensiunile agroturistice adoptă câteva strategii de preţuri pentru realizarea obiectivelor întreprinderii. Acestea sunt: strategiile preţurilor diferenţiate sunt: preţuri fixe şi variabile în funcţie de grupurile de turişti, numărul nopţilor de cazare, tipul camerei, numărul de camere închiriate, facilităţi în cameră etc.; reduceri pentru cantitate; se oferă rabatul pentru închirierea mai multor camere, pentru mai multe nopţi de cazare şi pentru recompensarea fidelităţii turiştilor; reduceri aleatorii sau oferte pentru atragerea noilor clienţi; reduceri periodice au loc în extrasezon pentru atragerea turiştilor şi reducerea nivelului pierderilor; reduceri pentru o a doua piaţă favorizează turiştii care îndeplinesc anumite condiţii, de exemplu: reduceri pentru grupuri, elevi, studenţi, tabere sau în funcţie de vârstă. Strategiile competitive presupun fixarea preţurilor în funcţie de concurenţă ţinându-se cont de beneficiile superioare sau inferioare aduse turistului. Strategii de preţuri psihologice sunt: strategia preţului ridicat. De regulă, preţul este asociat cu calitatea; dacă preţul este ridicat şi calitatea este crescută; strategia preţului rotunjit. Nerotunjirea unui preţ dă impresia unui preţ scăzut; strategia valorii percepute de turist, care ţine cont de valoarea atribuită satisfacţiei clientului de a se caza într-o anumită locaţie, de a servi masa într-o anumită zonă sau de a desfăşura anumite activităţi de agrement; strategii de preţuri pentru linii de produse are în vedere stabilirea preţului pachetului de servicii, care este, de regulă, mai mic decât suma preţurilor pentru fiecare serviciu oferit. Srategii pentru lansarea produselor noi sunt: strategii de luare a caimacului presupun fixarea unui preţ ridicat la lansarea ofertei, coborând preţul, treptat, pentru atragerea altor segmente de piaţă; strategii de penetrare utilizate des în zonele rurale. 3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE - A distribui produsele unei întreprinderi înseamnă a le aduce la locul potrivit, în cantitate suficientă, în structura cerută de piaţă, la timpul potrivit, însoţite cu serviciile necesare vânzării, consumului şi, dacă este cazul, întreţinerii lor. Funcţia de bază a distribuţiei este de a facilita accesul turistului la informaţiile necesare în ceea ce priveşte locaţia dorită precum şi facilitarea efectuării rezervării. Accesibilitatea ofertei creşte sau micşorează numărul alternativelor referitor la canalele de distribuţie utilizate. Distribuţia implică folosirea timpului, a locului, a situaţiei şi a posesie, astfel: utilitatea timpului presupune dispunerea de servicii turistice în momentul pe care îl doreşte turistul, care se poate confrunta cu insuficienţa spaţiului de cazare (supraaglomerare); utilitatea locului ţine cont de locul de utilizare a serviciilor turistice, de aria geografică etc.; utilitatea situaţiei ia în calcul ansamblul transformărilor destinate prezentării serviciilor turistice, de exemplu: cerere pentru produse suplimentare (transport, activităţi recreative, culturale etc.); utilitatea posesiei impune

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

37


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

dreptul de posesie a unor documente care să acorde turistului posibilitatea de şedere şi accesul la serviciile oferite de pensiune. Pentru câştigarea avantajului concurenţial, pensiunile agroturistice au la dispoziţie câteva oportunităţi legate de politica de distribuţie: asocierea pensiunilor pentru îmbogăţirea pachetului turistic; schimbarea comportamentului sezonier al cererii prin implicarea tuturor actorilor/participanţilor canalelor tradiţionale; creşterea eficienţei canalului cu accent pe internet; facilitatea accesului la informaţii a turistului; promovarea internetului ca mijloc de achiziţie a serviciilor şi nu doar de informare. 4. POLITICA DE PROMOVARE - În Romania, agroturismul se află într-o perioadă de dezvoltare; obiectivele actuale ale politicii de promovare vizează: utilizarea unor forme variate de prezentare a pensiunilor agroturistice cu un conţinut informaţional cât mai complet: localizare, căi de acces, preţuri, tarife; crearea unei imagini proprii de marcă pentru întreaga reţea a turismului în pensiunile agroturistice care să le individualizeze în raport cu celelalte forme ale turismului rural şi celui industrial; crearea unui continuu flux de informaţii cu furnizorii de produse şi capital, cu mediile puterii publice; crearea unui sistem de comunicare cu organizaţii internaţionale şi agenţii de turism rural. În pensiunile agroturistice comunicarea este esenţială deoarece aria foarte largă, dispersia teritorială a activităţii, fac ca procesul de comunicare să fie componenta foarte costisitoare a politicii de marketing. Venirea oaspeţilor, primirea lor în condiţii eficiente pentru firmă, depind de calitatea comunicării. Comunicarea este un proces care trebuie controlat cu profesionalism. Cel care emite mesajul de comunicare, viitoarea gazdă trebuie să-şi cunoască foarte bine audienţa, clienţii, oaspeţii potenţiali şi să previzioneze răspunsul pe care ea îl asteaptă. Pensiunile trebuie să aleagă cea mai potrivită cale de a-şi face cunoscut mesajul în funcţie de specificul activităţii şi ofertei firmei. Nu este suficientă transmiterea mesajelor. Emiţătorul trebuie să verifice cum a fost el recepţionat, care sunt impresiile şi să organizeze un sistem de colectare, analiză şi interpretare a răspunsurilor. Comunicarea în cadrul oricărei pensiuni este foarte importantă. Gazda trebuie să cunoască oferta de servicii pe care o oferă. În materie de promovare, pensiunile agroturistice pot beneficia de următoarele oportunităţi: iniţierea de campanii publicitare pentru creşterea notorietăţii pensiunii şi a ofertelor precum utilizarea diverselor canale pentru a comunica cu potenţialii turişti, de exemplu: comunicarea din „gură în gură” (între prieteni, rude, cunoştinţe, colegi etc.), material tipărit (pliante, cataloage), relaţii publice (reportaj, fotografii de calitate etc.), cooperarea cu întreprinzătorii locali; formarea unui personal competent pentru publicitatea la locul vânzării, care să influenţeze comportamentul de cumpărare al turistului şi utilizarea atât pe pagina web cât şi în cadrul locaţiei a afişelor şi posturilor menite să atragă clienţii, editarea de publicaţii precum pliante, hărţi, ghiduri turistice, planuri şi trasee turistice; promovarea prin relaţii publice, care stabilesc încrederea reciprocă între pensiune şi potenţialii turişti. Relaţiile publice pot promova pensiunea făcând referire la regiunea din care provine locaţia, locaţia în sine, activităţile de agrement, gastronomie, organizarea de evenimente etc.; participarea la târguri de turism pentru a tinge anumite obiective precum: promovarea şi facilitarea accesului pe piaţă a ofertelor, promovarea intensă a noilor produse, promovarea produselor culinare proprii etc. Concluzii: Turismul rural şi agroturismul reprezintă alternative promiţătoare pentru viitorul turismului deoarece pot realiza o dezvoltare economică locală cu specific predominant agricol şi silvic, favorabile atragerii şi menţinerii populaţiei în zonele respective, impulsionării

38

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

agricole în regiunile defavorabile din punct de vedere al resurselor naturale, dezvoltării sociale şi culturale. Recomandări:  Amplasarea activităţilor de diferite feluri din mediul rural trebuie fundamentată astfel încât să permită obţinerea unor rezultate cât mai bune, dar să şi valorifice cât mai bine resursele, să protejeze mediul şi să combată degradarea lui; eforturi de orientare a investiţiilor naţionale şi internaţionale către zonele favorabile dezvoltării turismului rural, care printr-o bună propagandă pot atrage o serie de investiţii; relansarea şi integrarea în circuitul turistic naţional şi chiar internaţional a unor zone şi localităţi mai puţin cunoscute, dar cu un potenţial valoros;  Organizarea unor excursii în jurul pensiunii ale căror cheltuieli să fie suportate de către aceasta; realizarea mai multor parcuri şi zone de joacă (parcuri pentru copii şi adulţi); existenţa în cadrul pensiunii a unor săli de biliard, de bowling, restaurantul să fie bine utilat şi amenajat; atragerea clienţilor prin oferirea unor servicii suplimentare cum ar fi gratuitatea băuturilor răcoritoare sau amenajarea unui minibar, unde un barman să prepare cocteiluri.  O deosebita importanţă trebuie acordată fiecărui client de la intrarea acestuia în pensiune până la plecare şi după prin menţinerea legăturii telefonice sau prin email; includerea în pachetul de servicii a ofertelor pentru clienţii fideli sau pentru o şedere mai lungă;  Punerea în valoare a patrimoniului turistic, prin combinarea factorilor naturali şi antropici, a infrastructurii generale, determinată de dezvoltarea economică a zonei de destinaţie, a infrastructurii turistice (facilităţi de transport, cazare, alimentaţie publică, aşezăminte de sănătate etc.), precum şi de calitatea personalului din turism; existenţa comunicării şi promovării imaginii prin programe scurte de instruire (educare) a personalului pentru un răspuns eficient consumatorului, apelarea la posturile locale de televiziune pentru atragerea altor categorii de clienţi; sponsorizări în vederea promovării imaginea pensiunii;  Angajarea unor oameni competenţi care să vină mereu cu idei noi despre cum să atragă şi să menţină clienţii; numirea în funcţia de director a unei persoane cu studii economice, de preferat în marketing, care să se ocupe de crearea unei imagini favorabile pensiunii, promovarea şi evaluarea corectă a rezultatelor previzibile, care asigură reuşita; Bibliografie: Balaure, V., Cătoiu, I., Vegheş C., Marketing turistic, Bucureşti, Ed. Uranus, 2005. Henche, B.G., Marketing în turismul rural, Bucureşti, Ed. Irecson, 2004. Nistoreanu P., Gheres, M., Turism rural – Tratat, Bucureşti, Ed. C.H. Beck, 2010. Olteanu V., Cetină, I.,Marketingul serviciilor, Bucureşti, Ed. Expert, 1994. Ristea A.L., Ioan-Franc V., Tănăsescu D., Toma A., Topiţa M., Marketing. Premise şi provocări ale economiei înalt competitive, Bucureşti, Ed. Expert, 2002. Tănăsescu D., Marketingul serviciilor agroturistice, Târgoviște, Ed. Macarie, 1999.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

39


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional prof. Loredana VOICU Paradigma modernă a educaţiei presupune o activitate complexă şi aplicarea unor modalităţi de îndrumare a activităţii elevilor, calitatea procesului instructiv-evaluativ fiind dată şi de aspectul formativ sau de calitatea procesului de evaluare care atestă nivelul de competenţă la care elevii au ajuns. Cum este firesc, orice activitate începe prin stabilirea unor obiective precise şi îşi verifică eficienţa prin raportarea rezultatelor concrete la obiectivele propuse. De aceea, evaluarea este indispensabilă atât elevului, cât şi profesorului, întrucât informaţiile furnizate de evaluare îi oferă cadrului didactic posibilitatea de a-şi ghida demersul în vederea atingerii obiectivelor instrucţionale, fiind o proiecţie concomitentă care urmăreşte sistematic măsura achiziţiilor şi progresul fiecărui elev. Pentru verbul ,,a evalua”, Gérard Scallon aduce în discuție trei planuri de semnificație: a concepe o procedură de evaluare, a realiza practic o evaluare şi a exprima o evaluare. Fără îndoială, profesorul evaluează pentru a identifica elementele comune, dar şi diferențele în performanțele elevilor, întrucât evaluarea, pe lângă faptul că vizează procesele şi produsele care măsoară natura şi nivelul performanțelor atinse de elevi în învăţare, apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanță cu obiectivele propuse şi furnizează toate datele necesare pentru a se putea adopta cele mai bune decizii educaţionale. În integralitatea lor, acțiunile evaluative realizează o diagnoză a rezultatelor şi a procesului însuși, determinând atât aspectele reușite, cât şi punctele în care se înregistrează unele lacune, astfel fiind posibile unele acțiuni de orientare a activităţii în etapele următoare. În condiţiile reorganizării continue a procesului de învăţământ, evaluarea nu mai este făcută în scop exclusiv de constatare a efectelor învăţării, ci are şi menirea de a facilita reglarea permanentă a activităţii. În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile paideutice, trebuie să se țină cont de schimbările survenite în educaţie în ultimul timp, care au drept consecință redimensionarea strategiilor evaluative. În ultima perioadă, s-au dezvoltat numeroase instrumente de evaluare, care se constituie într-o alternativă a evaluării de tip tradițional, inclusiv în ceea ce privește testele standardizate. Toate instrumentele alternative, chiar dacă sunt formalizate sau nu, prin aplicarea lor, au un accentuat aspect formativ şi oferă elevului șansa de a-şi asuma propria învăţare; în același timp, profesorul care evaluează trece de la statutul tradițional de ,,judecător” la cel de ,,formator”, deoarece accentul cade pe dimensiunea calitativă a evaluării, iar elevii au posibilitatea să-şi reconsidere propriile demersuri. În concluzie, calitatea procesului educaţional, reflectată şi în procesul de evaluare, trebuie privită ca o condiție de bază pentru realizarea unei societăți educaţionale care să se încadreze în paradigma europeană contemporană. Bibliografie: Stoica A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. Vogler J., Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Ed. Polirom, Iași, 2000. Voiculescu E., Factori subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaștere şi control, Ed. Aramis, 2001.

40

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Factori implicați în orientarea profesională a elevilor prof. Iuliana NICOLAE Motto: „Destinul este consecința caracterului nostru" Octavian Paler Suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în țara noastră în ultima vreme şi totul confirmă că acestea vor continua, probabil, într-un ritm în continuă accelerare. Noua politică şi dinamică socio-economică solicită în mod constant şi insistent servicii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională din ce în ce mai complexe şi profesioniste, fapt ce încurajează şi diversitatea instituțională a ofertanților. Pe de altă parte, mobilitatea profesională, intensificarea contractelor interinstituționale şi interpersonale pe plan european şi mondial, fac să sporească, cu atât mai mult, cererea unor astfel de servicii, rafinează metodele şi tehnicile de lucru, dezvoltă structuri noi de cooperare, ameliorează formarea specialiștilor în consilierea carierei, ridică prestigiul social al profesiei. Actul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale a avut din totdeauna ca obiectiv „potrivirea persoanelor cu slujbele” în cadrul unui model liberal al economiei de piață, simultan cu luarea în considerare a indivizilor cu competențele, abilitățile şi concepțiile lor despre sine şi muncă (Super, 1987, p.55), cu toată diversitatea psihologică individuală, diferită în funcție de structurile şi ierarhia socială în care trăiesc şi cu modul particular de interpretare a lumii prin prisma imaginilor, informațiilor, mesajelor care sunt oferite şi interpretate de persoane şi instituții care au autoritatea socială să o facă: şcoala, instituții ale administrației publice, organizații, partide. Volumul investiției în educaţie dă măsura progresului economic, voinței politice şi încrederii unei națiuni în destinul său cultural şi economic. Pentru tara noastră, s-au evidențiat o serie de discrepanțe în domeniul fundamentelor teoretice şi practice legate de motivație şi orientare profesională, de categoriile de profesii, de economie a educaţiei (acest lucru presupune conștientizarea aspectelor economice ale educaţiei, precum şi introducerea noțiunii de eficacitate internă şi externă în abordarea problemelor educative şi de evaluare). Argument: Polarizare a orientărilor adolescenților în prag de opțiuni profesionale spre domeniile de activitate cele mai moderne, considerate cu un potențial crescut de valorizare socială, de reușita materială, sau spre cele care conferă șanse sporite pentru găsirea unui loc de muncă. Adolescentul de azi, speriat de alternativa șomajului, sub limita expectanțelor sale, a uitat să privească spre sine pentru a vedea ce-i place, ce i s-ar potrivi, ce aptitudini are? Perioada adolescenței este ultima perioadă în care decizia alegerii unei cariere nu mai poate fi amânată. Opțiunea adolescentului pentru o anumită profesie este rezultatul unor procese afective, mai mult influențată de dorință decât de recunoaștere obiectivă a posibilităților. Şcoala – factor principal al orientării. Pornind de la ideea potrivit căreia orientarea este, în esență, o acțiune educativă ce are în vedere dezvoltarea personalității umane, înseamnă a accepta faptul că şcoala reprezintă principalul factor al orientării şcolare şi profesionale. Urmărind înfăptuirea imperativelor idealului educaţional, şcoala realizează implicit şi orientarea. Este cunoscut faptul că apariția şi manifestarea aptitudinilor nu se face de la sine şi în mod simultan, unele apărând mai devreme şi altele mai târziu. Munca şi exercițiul sunt indispensabile în acest sens. Procesul de învăţământ şi celelalte activităţi din afară de clasă şi extraşcolare asigură condiții prielnice depistării şi dezvoltării aptitudinilor, pregătind terenul pentru orientare.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

41


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Prin organizarea sa instituțională şcoala este factorul principal al orientării. Spunând acest lucru avem în vedere structura sistemului de învăţământ în tara noastră, conţinutul procesului de învăţământ şi activitatea cadrului didactic îndreptată în direcția orientării şcolare şi profesionale. Structura sistemului de învăţământ se diversifică pe măsură ce urcăm spre treptele superioare ale acestuia. Se asigură condiții prielnice în vederea depistării înclinațiilor şi aptitudinilor copilului, a îndrumării lui spre şcoala sau profesiunea care să-i permită o dezvoltare optimă a acestora. Procesul de învăţământ, prin conţinutul, tehnologia şi formele sale de organizare, deține ponderea cea mai mare în acțiunea de orientare. Finalitățile sale instructiv-educative sunt în același timp şi finalitățile ale orientării. Conţinutul tuturor obiectivelor de învăţământ contribuie la realizarea obiectivelor orientării. Valorificarea tuturor condițiilor pe care le oferă sistemul şi procesul de învăţământ depinde, în ultimă instanță, de activitatea corpului didactic. Toate acțiunile instructiv-educative vor avea şi o finalitate pe linia orientării, prin cunoașterea copiilor, îndeosebi a înclinațiilor şi aptitudinilor lor, prin activitatea de informare asupra școlilor şi profesiunilor ce le-ar putea urma, prin îndrumarea copiilor spre anumite domenii şi profesiuni, într-un cuvânt prin dezvoltarea personalității lor în concordanță cu un ideal profesional. Reacția şcolii, ca instituție de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică, trebuie să fie de adaptare a conținutului, structurilor şi funcțiilor sale, de crearea de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, inițiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului, a hazardului în alegerea carierei. Dacă pare excesivă aprecierea că „orientarea şi consilierea şcolară şi profesională este scopul însuși al învățământului”, atunci cu siguranță că este de datoria şcolii asumarea de sarcini sociale externe, care să vizeze sprijinirea integrării pe piața forței de muncă a „produselor” sale. Acest proces este înțeles ca o evaluare şi validare a pregătirii iniţiale furnizate de instituțiile educative prin oamenii săi. Oricum, şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin raționala stimulare intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. În ceea ce privește rolul mass-mediei în orientarea şcolară şi profesională, prin specificul lor, mijloace cum sunt radioul, televiziunea, filmul, presa, oferă informații prețioase în legătură cu orientarea, într-o formă accesibilă, unui număr mare de beneficiari. Desigur, influența lor se poate repercuta direct asupra alegerii propriu-zise sau, indirect, asupra pregătirii psihologice în vederea unei juste orientări şcolare şi profesionale, valorificarea şi dirijarea acesteia din urmă de către şcoală impunându-se cu necesitate. Anexă: Chestionar pentru părinți: La (unitatea de învăţământ) se realizează un studiu în vederea identificării modalităților de creștere a eficienței procesului instructiv-educativ. Părerile dumneavoastră sunt foarte importante şi sunteți invitați să vi le exprimați. Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidențiale. Vă mulțumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeți la toate întrebările din chestionar. 1. Alegeți din lista de mai jos (cel mult 5) valori/abilități pe care trebuie să le dobândească elevii prin activităţile organizate de şcoală:  Hărnicia;  Sentimentul de responsabilitate;

42

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

 Credința religioasă;  Toleranța şi respectul pentru alte persoane;  Cumpătarea/economisirea de bani;  Perseverența;  Independentă;  Altruismul (a nu fi egoist);  Imaginația;  Supunerea faţă de cei mai în vârstă. 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante calități pentru a-ți găsit o slujbă (alegeți 3):  Cunoașterea limbilor străine;  Pregătire profesională solidă în domeniu;  Terminarea unor studii în străinătate;  Obţinerea unor diplome postuniversitare;  Aspect fizic plăcut;  Abilitatea de a lucra în echipă;  Ambiție;  Abilități de conducere/coordonare;  Responsabilitate/seriozitate;  Cunoașterea lumii afacerilor;  Abilități de a lucra cu computerul;  Educaţie/cultură generală bună. 3. Alegeți, din variantele de mai jos, pe cea care reflectă cel mai bine noțiunea de „învăţare continuă şi permanentă”:  A acumula cât mai multe cunoștințe, informații;  Să citești mult;  Învăţare continuă, nu în salturi, constantă în procesul de învăţare;  A fi pregătit, informat. 4. Din punctul dumneavoastră de vedere, care din următoarele aspecte sunt cele mai importante pentru alegerea locului de muncă de către copiii dumneavoastră (alegeți 3):  Să fie sigur;  Mediu de lucru plăcut;  Putina solicitare;  Să poți avea inițiativă;  Ocazia de învăța şi de a evolua;  Șansa unei promovări rapide;  Să fie bine plătit;  Program avantajos;  Slujba să fie respectată de oameni;  Concediu lung;  Să ai materialele şi echipamentul necesar;  Posibilitatea de a folosi cunoştintele dobândite în anii de studiu.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

43


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

5. Dacă vă gândiți la orientarea profesională şi pentru carieră a copilului dumneavoastră, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații: Total Dezacord Acord Total de Afirmații dezacord parțial parțial acord În societatea de azi, tinerii au nevoie de orientare şi sfaturi privind viitorul lor profesional Există servicii specializate care oferă consultanta în ceea ce privește viitorul lor profesional Are un îndrumător care-l ajută să se orienteze Are acces la informații de bună calitate privind oportunitățile de studiu în străinătate 6.

În ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații: Total Dezacord Acord Afirmații dezacord parțial parțial

Total de acord

Ceea ce se predă în şcoală în România le folosește elevilor în viaţă Conţinutul manualelor şcolare şi programa de învăţământ sunt moderne şi adaptate nevoilor pieței Sistemul de evaluare apreciază corect cunoştintele elevilor Metodele de predare angajează activ elevii în procesul de învăţare Activităţile extraşcolare organizate de şcoală sunt interesante şi utile 7. Şcoala îi ajută pe copiii dumneavoastră să aibă succes în viaţă prin (încercuiți o singură căsuță pentru fiecare rând): Mult Puţin Deloc Profesori Disciplinele şcolare Activităţi extraşcolare

44

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Lucrurile învățate Diploma obţinută Dirigenția Conducerea şcolii Consiliul elevilor Consiliere şi orientare (realizată de către psiholog) Altele Bibliografie: Chircev, A., Salade, D., Orientare şcolară şi preorientare profesională, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1988. Cotton, K; Wikelund, Reed, K. Parent Involvement in Education, SIRS, 2005. Jigău, M., Consilierea carierei, Bucureşti, Editura Sigma, 2001. Kant, Im., Tratat de pedagogie, Iaşi, Editura Agora, 1992. Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Bucureşti, Editura Universitară, 2005. Super, D.E. Dezvoltarea carierei. În psihologia procesului educaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987. Tomşa, G., Consilierea şi orientarea în şcoală, Editura Gredis, Bucureşti, 2006. *** Schifirneţ, C., „Cursurile de sociologia profesiilor”, pe suport magnetic (ISBN 873-711-074-9) ale Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, Bucureşti, 2006. www.e-scoala.ro, accesat la 16 ianuarie 2006. www.arhiva.ise.ro, accesat la 16 ianuarie 2006.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

45


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Managementul clasei de elevi prof. consilier Luiza COVACI Conceptul de management este la fel de bine aplicabil și clasei de elevi, cu atât mai mult cu cât managementul este o caracteristică a oricărei activități organizate, care tinde către eficiență maximă. Clasa de elevi are atributele unei activități organizate și, în sistemul organizațional al clasei, rolul cadrului didactic este de conducător al majorității activităților instructiv – educative. În această postură, comportamentele fundamentale ale cadrului didactic (planifică, organizează, conduce, coordonează, îndrumă, controlează etc.) sunt de natură managerială. Profesorului îi revine responsabilitatea de a armoniza dorințele clasei, așteptările părinților cu cerințele școlii, societății; această misiune dificilă cere, însă, din partea cadrelor didactice abilități manageriale. Managementul clasei de elevi apare ca un domeniu de cercetare în științele educației, care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi (didactică și psihosocială), cât și structurile dimensionale ale acesteia (ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și creativă), în scopul facilitării intervențiilor cadrelor didactice în situații de micro-criză educațională (indisciplină, violență, non-implicare etc.) și a evitării consecințelor negative ale acestora, prin exercițiul micro-deciziilor educaționale (R. Iucu, 2000). Relații și interacțiuni educaționale în clasa de elevi - Interacțiunile educaționale în clasa de elevi se desfășoară pe două niveluri: pe orizontală / elev – elev (competența socială a elevului, interevaluarea), pe verticală / profesor – elev (care influențează hotărâtor atmosfera din clasă, coeziunea clasei). Luând drept criteriu nevoile, trebuințele psihologice resimțite de elevi în raporturile lor unii cu alții, pot fi identificate următoarele relații interpersonale în clasa de elevi: relații de intercunoaștere (imaginea partenerilor unul despre celălalt); relații de intercomunicare (comunicarea interpersonală, formele sale – verbală, nonverbală, paraverbală, funcțiile metalingvistice, necesitatea soluționării unor aspecte legate de blocaje, bruiaj, distorsiune în comunicare, pentru a nu se ajunge la criză educațională); relații socio-afective preferențiale (simpatie / preferință – antipatie / respingere, dinamica relațiilor; vezi, de asemenea, conceptul de atracție interpersonală); relații de influențare (internalizarea valorilor, normelor, învățarea socială) Climatul educațional - Datorită efectelor negative ale unui management defectuos asupra climatului educațional, acesta trebuie să constituie o permanentă grijă managerială a cadrului didactic. Este definit ca o stare subiectivă, determinată de dinamica clasei, ca atmosferă, moralul, starea afectivă a grupului, pecetea specifică a fiecărui grup şcolar. Elementele caracteristice climatului educațional: caracterul relațiilor sociale din clasă, comportamentul elevilor în diferite situații școlare / extrașcolare, tipul de autoritate exercitat, gradul de (ne)încredere cadru didactic – elevi. Tipuri de climat educațional sunt: deschis (bazat pe cooperare, respect, sinceritate, familiaritate), angajat (bazat pe control sistematic, nivel ridicat de profesionalitate și cerințe), neangajat, închis. Influența educațională - Se referă la acțiunea educativă organizată și structurată exercitată asupra elevului, în vederea formării sau schimbării comportamentale / atitudinale. Influența personală a profesorului este modelată de 4 condiții, și anume: relația afectivă existentă între profesor – elevi (pozitivă sau negativă), percepția interpersonală profesor – elev, folosirea în

46

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


ASPECTE METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

exces a influenței de către profesor, gradul de individualizare a strategiilor de intervenție ale cadrului didactic. Luată drept criteriu de analiză a interacțiunilor din clasa de elevi, influența educațională face diferența între: relațiile de cooperare, relațiile de competiție, relațiile de conflict. Prin raportare la aportul influenței educaționale, distingem: relații de acomodare, relații de asimilare, relații de stratificare, relații de alienare. Implicarea socială și personalitatea elevilor - Valorifică ideea actuală a „implicării în sarcină” (în cazul nostru: învățare) și este definită ca gradul de identificare psihologică a unei persoane cu activitatea sa. Implicarea în sarcină are semnificație socială atunci când pregătirea acțiunii și realizarea ei afectează global viața comunității şcolare. O personalitate ce se implică social este cea care activează pentru scopurile generale ale clasei, pentru binele colectivității. De gradul de implicare socială a elevilor depinde eficiența acțiunilor instructiv - educative și dezvoltarea personalității elevilor. Personalitatea cadrului didactic - Cadrul didactic este cel care pune în valoare toate principiile și cadrele organizatorice ale managementului clasei de elevi. El intră în câmpul profesional psihopedagogic cu personalitatea sa de bază (structura personală internă, flexibilă, polivalentă), unitate integrativ dinamică care intră în reacție cu (este influențată de): câmpul psihopedagogic (mediul profesional specific), descris prin statutul socio-economic al cadrului didactic, influențele externe – politica educațională, norme deontologice, etc.), reprezentările psihopedagogice (schimbul informațional al sistemului de personalitate cu mediul). Acestea din urmă sunt: didactice (imaginea / atitudinea cadrului didactic despre proiectare, strategie, interacțiuni, evaluare), socio-educaționale (surprinzând diferențele între elevi, după statutul părinților, sex, rasă, etnie), deontologice ( semnificațiile date codului deontologic de către profesor), credințele / convingerile psihopedagogice ( organizarea durabilă a percepțiilor și cunoștințelor cadrului didactic în domeniul său specific). Astfel, personalitatea cadrului didactic ia o nouă configurație - personalitatea cristalizată cu următoarele componente interne: competența științifică (cunoștințe, inteligență, creativitate, inițiativă, capacități de transmitere a informațiilor), competența psihosocială (adaptarea la roluri diverse, capacitatea de comunicare atât cu grupul, cât și izolat, etc), competența managerială (gestionarea situațiilor specifice), competența psihopedagogică (capacitatea de accesibilizare a informațiilor didactice, înțelegerea elevilor, creativitatea didactică, empatie, tact pedagogic). Întregul sistem al personalității cristalizate este convertit într-o variantă operațională: stilul educațional („modul preferat de comportament” – Geissler). Raportat la intervențiile absolut necesare din situațiile de criză, stilul educațional devine stilul managerial al cadrului didactic în clasa de elevi. Stilul managerial al cadrului didactic apare ca proces de identificare, organizare, activizare, influențare a resurselor umane și tehnice ale clasei, în scopul realizării obiectivelor educaţionale. Stilurile manageriale depind de personalitatea cadrului didactic și de variabilele situaționale, fiind orientate fie pe relație, fie pe sarcină, fie pe eficiență. Bibliografie: Iucu, R., Managementul și gestiunea clasei de elevi, Iași, Polirom, 2000. Neculau, A., „Psihologia socială a câmpului educațional”, în vol. Psihopedagogie (coord. C. Cucoș), Iași, Polirom, 1998. Păun, E., Școala - abordare sociopedagogică, Iași, Polirom, 1999.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

47


OPINII

Despre drepturile omului prof. Brândușa Mihaela VASILE Drepturile omului constituie o problemă ce a captat atenția tuturor încă din cele mai vechi timpuri continuând să fie analizată și astăzi, un subiect care, cu siguranță, nu va fi uitat, ci dezbătut cu fiecare ocazie ivită. Cât de important este să conștientizăm cine suntem, încotro ne îndreptăm și cine ne poate sprijini în toate demersurile pe care le întreprindem atât în viața socială, cât și personală! Suntem toți cetățeni ai statului în care trăim și avem drepturi chiar dacă diferențele istorice, culturale, religioase sau economice există. „Drepturile omului” reprezintă un concept ce se naște odată cu sistemele de gândire naturaliste grecești și romane din antichitate. Aristotel era convins ca natura ajută la deosebirea oamenilor, în schimb, numai legea este cea care decide cine va fi liber sau sclav. Mai târziu, raționaliștii vor stabili teoria dreptului natural potrivit căreia omul este liber, astfel se poate bucura în societate de drepturile și libertățile a căror origine este natura. Îmbinarea dintre natură și societate a căpătat forma a două teorii principale: teoria dreptului natural și cea a contractului social, întrucât, așa cum avea să constate englezul Thomas Hobbes, oamenii, în esență, sunt egali din punct de vedere fizic și spiritual, prin urmare această egalitate trebuia recunoscută. O lucrare de mare importanță este „Contractul social”, apărută în anul 1972, scrisă de autorul Jean Jacques Rousseau. Lucrarea prezintă omul ca fiind născut liber, dar „pretutindeni în lanțuri”, înțelegându-se faptul că, prin aplicarea contractului social, omul pierdea libertatea sa naturală, dar câștiga libertate civilă și proprietatea lucrurilor pe care le posedă. În România au existat preocupări în sfera definirii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În anul 1631 este emis de către Leon Vodă-Tomșa hrisovul care prezintă idei precum aceea că nici un om nu poate fi omorât fără judecată, vinovăția trebuind să fie dovedită în mod public, iar dacă legea prevede execuția/pedeapsa capitală, atunci aceasta poate avea loc. Alte documente relevante ce pot fi amintite sunt: Declarația de Independență a Statelor Unite – 1776 (Philadelphia); Declarația Drepturilor Omului și cetățeanului – 1789; Declarația Universală a Drepturilor Omului – 1948 etc. În statul român, în materia drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, se aplică mai multe acte normative interne și tratate internaționale, Constituția României fiind principalul act normativ ce garantează respectarea drepturilor omului. Alte acte normative aplicabile sunt: Legea nr. 272/ 2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, O. G. nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Declarația Universală a drepturilor Omului - cu cele două pacte ce o completează, Convenția privind discriminarea rasială – 1969, Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale adoptată în cadrul Consiliului Europei, ratificată de România în anul 1994, 20 iunie, Carta Socială Europeană - 1994, Tratatul de la Lisabona - decembrie 2007 ș. a. Drepturile absolut garantate de Convenția Europeană a drepturilor omului sunt: dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, dreptul de a nu fi supus sclaviei, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private

48

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


OPINII

și de familie, libertatea de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare, dreptul la căsătorie, libertatea de întrunire și asociere, interzicerea discriminării, dreptul privind protecția proprietății, dreptul la instruire, dreptul la libera circulație. Toate aceste drepturi sunt declarate universale și indivizibile, ele reprezintă expresia valorii esențiale a Uniunii Europene. Așadar, Uniunea Europeană le promovează și acționează în direcția creării unui mediu activ de apărare a drepturilor omului pe plan intern, dar și pe plan extern. Bibliografie: Constituția României- forma inițială, 1991( cu modificările și completările aduse prin Legea de revizuire a Consituției României nr. 429/2003) Manualul Drepturilor Omului, finanțat printr-un grant oferit de Trust for Civil Society in Central and East Europe București, APADOR-CH (Asociația pentru apărarea Drepturilor Omului în România- Comitetul Helsinki), București, 2008. Bolintineanu, A., Ceterchi, I., Androne, N., Drepturile omului în lumea contemporană, Editura Politica, 1980. Purda, N., Protecția drepturilor omului, Editura Lumina Lex, București 2001. www.echr.coe.int - European Court of Human Rights, Council of Europe, accesat la data de 27 aprilie 2014. www.apador.org - Asociația pentru apărarea drepturilor omului, accesat la data de 27 aprilie 2014. http//europa.eu/index_ro.htm, Uniunea Europeană, accesat la data de 27 aprilie 2014.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

49


OPINII

Expierea prin credință - Incognito - Petru Dumitriu prof. Anca Veronica LASCU Caracterul memorialistic al unor opere literare impune şi o nuanță de tragism imanentă, datoritǎ scindǎrii destinului literar de condiţia omului ancorat în social. Prin prisma acestor coordonate, destinul creator al scriitorului Petru Dumitriu nu poate fi evaluat fǎrǎ a fi luat în considerare climatul socio-politic al instaurării comunismului. Scriitorul şi-a asumat întotdeauna vina şi a mǎrturisit ,,pǎcatul” de a fi fǎcut concesii ideologiei comuniste. Exilul a reprezentat o perioadǎ de cruntǎ pribegie, de solitudine. Ani întregi a resimţit o teamǎ, o fricǎ ineluctabilǎ de a reveni în ţarǎ. După succesul literar datorat celebrei saga Cronică de familie (publicată în 1957), Petru Dumitriu a început sǎ scrie o serie de opere cu tematicǎ religioasǎ, care sintetizeazǎ relaţia omDumnezeu, sau, mai degrabǎ, o regǎsire a sinelui printr-o renaştere spiritualǎ. În 1962 a apărut romanul Incognito, bine primit de critica literarǎ, elogiat de întreaga presǎ din Europa. Sunt descrise: lagǎrul, munca infernalǎ de la Canal, solidaritatea deţinuţilor, trǎdarea prietenilor. Sunt inserate documente, mǎrturii, fragmente din eseuri care conferǎ lucrǎrii autenticitate. Realitǎţile sociale şi suferinţa umanǎ din perioada instaurǎrii comunismului nu mai sunt privite asemenea unui tablou obiectiv, ci sunt vǎzute prin prisma experienţei, a trǎirilor personajului narator, Sebastian Ionescu, erijat în apostolul credinţei. Romanul surprinde printr-o dublǎ perspectivǎ: documentarǎ şi istoricǎ. Lupta împotriva ideologiei comuniste devine o luptǎ surdǎ şi inegalǎ. Degradarea moralǎ, pierderea sacralitǎţii, cantonarea în principiile marxist-leniniste primite drept ,,moştenire” sunt dezavuate de cǎtre Sebastian Ionescu. Temele romanului: familia, ororile rǎzboiului, comunismul, expierea prin credinţǎ unesc şi rezumǎ secvenţele discursive ale naraţiunii. Destinele personajelor din romanul document se află sub incidenţa istoriei, a politicului, a timpului în care trăiesc. Personajele sunt importante chiar prin biografia lor, reprezentând autentice relaţionări individuale cu istoria. Aprecierea lui Pierre-Henri Simon a însemnat o recunoaştere a romanului pe plan european, alături de alte romane ancorate în ,,actualitatea” secolului, comparaţia cu Doctor Jivago de Boris Pasternak fiind pertinentă. Perioada de instaurare a comunismului a reprezentat perioada de tendinţe totalitare, de constrângeri, de privare a libertăţii, de sucombare a spiritului creator.

50

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


UTILE

Proiectele finanțate de comunitatea europeană prof. Iulia DRAGOMIR Proiectele finanțate de comunitatea europeană în cadrul învățământului reprezintă o provocare pentru toţi cei implicați în procesul demarării, derulării lor, dar şi o oportunitate, capabilă să ofere multe beneficii pentru cei dornici de cunoaștere, de comunicare, de împărtășire a experiențelor şi de implementare a unor idei spre îndeplinirea nevoilor comunităţii din care fac parte. Cei care sunt interesați de această posibilitate ar trebui să consulte site-ul care oferă informațiile, documentele, noutățile privind cerințele, necesitățile întrunite pentru a implementa un proiect, pentru a participa la vreun curs, la un schimb de experiență. http://www.anpcdefp.ro/. În funcție de tipul de proiect dorit, accesează linkurile, paginile care interesează studiind informațiile prezentate: http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus; http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate; http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/parteneriate-strategice; http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/sprijin-pentru-politici-de-tineret; http://www.llp-ro.ro/; http://www.tinact.ro/; http://www.europass-ro.ro/; http://www.eurodesk.ro/; http://www.studenterasmus.ro/; http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=40; http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=52; http://www.see-burse.ro/. În funcție de centrul de interes al fiecăruia, se aprofundează cunoştintele necesare pentru a accesa fondurile europene, se caută adresele de contact pentru mai multe informații, acestea oferindu-se fie online, prin email, fie telefonic, spre a se elucida anumite nelămuriri, spre a se oferi anumite ghidaje, prin raportare la situația prezentată. Personal, am fost implicată în mai multe proiecte ,,Tineret în Acţiune’’ derulate în Turcia, începând cu februarie 2010, în Samsun, Sivas, Eskisehir, Eregli, Karaman până în iulie 2013, pe teme diverse: prevenirea violenței împotriva femeilor, drepturile animalelor, lumea teatrului, literatură, educația, pictura şi căminele de bătrâni, jocul, jucăriile şi modul în care darurile schimbă viaţă omului. De fiecare dată am participat prin parteneriat cu Asociația de tineri ,,4 Young’’ din Ploieşti, al cărei președinte este d-na Marinela Baciu, proiectele de acest gen fiind bazate pe educația informală şi necesită implicarea într-un ONG. Limba de comunicare în cadrul proiectului este engleza. S-au realizat jocuri de cunoaștere, de comunicare, team building-uri, jocuri care să însuflețească atmosfera, să stabilească o coeziune a grupului, a echipelor, care să fixeze cunoştintele privind posibilitatea implicării în proiecte, în voluntariat, privind rolul echipei, al fiecărui membru, privind cultura fiecărui popor.

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014

51


UTILE

Au fost implicate țări participante precum: Italia, Franța, Grecia, Polonia, Spania, Azerbaidjan, Moldova, Georgia, Lituania, fiecare echipă fiind alcătuită dintr-un lider şi un grup de tineri între 15 şi 27 de ani de câte 4 până la 6 participanți. Întotdeauna am fost implicată în ipostaza de lider al grupului, având responsabilități atât în organizarea proiectului, informarea părinţilor, elevilor, stabilirea sarcinilor, achiziționarea biletelor de transport, comunicarea cu partenerii din celelalte țări, cât şi pe parcursul derulării fiind participant direct la toate activităţile şi inițiind unele dintre ele. Datorită nevoii de cunoaștere, am participat şi la cursuri finanțate de Agenția Naţională la Predeal privind rolul liderului în cadrul programului Tineret în Acţiune, rolul de coach, dinamica grupului, a echipei, consultând lista de evenimente postată pe: http://www.tinact.ro/tcp şi completând aplicația postată acolo, așteptând să fiu informată dacă am fost acceptată sau nu. În cadrul proiectului, se realizează o seară culturală românească în care se prezintă țara, zona, mâncarea, muzica, dansurile tradiționale, toate elementele definitorii pentru neamul căruia îi aparții, precum şi detalii privind organizația pe care o reprezinți. Am iniţiat din 2013 şi un proiect multilateral Comenius, care se derulează până în 2015. În acest sens, am comunicat cu partenerii din Franța, Italia, Germania, Polonia, Turcia începând cu ianuarie 2013 spre a completa aplicația care a fost comună pentru toate țările participante şi pe care am trimis-o la Agenția Naţională spre aprobare în iunie 2013. Aplicația se poate găsi la secțiunea ,,Documente şi formulare’’, cuprinde secțiuni privind scopul proiectului, partenerii implicați, obiectivele, activităţile, informații privind organizația şi proiectele anterioare, motivația care a generat necesitatea aplicării proiectului, rezultatele vizate, beneficiile, impactul asupra elevilor, asupra profesorilor, comunităţii, distribuirea sarcinilor, modul în care se va comunica, se va implica fiecare țară participantă, se va realiza evaluarea, diseminarea, programul de activitate, descrierea fiecărei mobilități şi a grantului necesar pentru fiecare țară în parte. Limba de completare a aplicației este limba engleză. Partenerii pot fi găsiți pe multiple căi, prin intermediul rețelelor de socializare pe grupuri care poartă numele tipului de proiect, pe Facebook, spre exemplu, dar și pe Yahoo, sau altele. Din 2014 s-a iniţiat un nou program, Erasmus +, cu reguli noi printre care se pot enumera: coordonatorul proiectului va fi cel care aplică proiectul la Agenția Naţională din țara lui, online, odată aprobat proiectul, beneficiind toţi partenerii participanți din celelalte țări, în cazul obținerii granturilor; se menține identitatea sectoarelor vechi, dar se încurajează proiectele cross sectoriale; nu mai există candidaturi individuale, ci instituționale; în cazul proiectelor de parteneriat, obligativitatea înscrierii e anterioară candidaturii; toţi candidații se vor înregistra în prealabil într-un registru unic la nivel european ( o singură dată la prima candidatură), vor primi un cod pe care-l vor utiliza în toţi cei 7 ani, toţi candidații se vor înregistra într-o bază de date europeană; de câte ori se schimbă ceva în organizație, se poate intra şi se pot face modificările necesare; există un singur termen limită pe an; rapoartele finale nu trebuie să fie însoțite de facturi, chitanțe, alte documente de finanțe justificatoare, în schimb, trebuie să se dovedească îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor, impactului la un nivel calitativ, cel puţin satisfăcător; planificarea trebuie respectată; orice schimbare trebuie comunicată la Agenția Naţională. Proiectele internaționale au devenit parte integrantă a activităţilor din Cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”, oferind o deschidere către alte culturi, promovându atât şcoala, cât şi orașul, județul, țara, limba, oamenii gata să devină promotorii schimbărilor pozitive în viaţă organizațiilor din care fac parte, a comunităţii întregi.

52

Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești – Nr. 1/2014


Buletin informativ Colegiul Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiești Nr. 1/ 2014

Așteptăm experiențe, puncte de vedere, recenzii, rapoarte de activitate (redactate după tiparul propus) pentru numărul următor al buletinului informativ, până la data de 15 iulie 2014. Adrese de corespondență (menționați la subiect pentru buletin informativ): colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com sologonmariana@yahoo.com

Persoană de contact: prof. Mariana Șologon Redacția își rezervă dreptul de a corecta eventualele erori și, în cazuri extreme, de a utiliza în funcție de spațiul disponibil doar fragmente din materialele trimise. Răspunderea pentru conținut și opinii cade în întregime în seama autorilor. Textele vor fi culese în Times New Roman, corp 12, cu semne diacritice, atent corectate. Tehnoredactarea – punerea în pagină, aranjarea titlurilor, subtitlurilor, tabelelor etc.- se realizează în redacție. Bibliografia se va redacta în felul următor: Fierăscu, C., Ghiţă, Gh., Mic dicţionar îndrumător în terminologia literară, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1979. Publicația este disponibilă și în format electronic: http://cevmpl.licee.edu.ro/buletin informativ

Redacția Buletin informativ – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești, Strada Rudului, nr. 24.

Editura Casa Corpului Didactic Prahova Municipiul Ploiești, Strada Democrației, Nr. 35.


Buletin informativ - Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploieşti ISSN 2360 – 3224 ISSN – L 2360 – 3224

Buletin informativ nr 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you