Page 1

se sídlem v Praze 8, Česká republika, IČ:24819077 E-m ail: greece.trip@seznam .cz

www.greece-trip.info a www.greece-trip.gr

Telefon: GR:+30 698 679 3400

a CZ:+420 737 43 36 82

skype - jorfanu1

Nabídka UBYTOVÁNÍ v ŘECKU na letní sezónu 2013 Levné ubytování pro Vaše soukromé cesty – Řecko – hotely, studia, apartmány a campy

Nea Vrasná a Paralia Vrasná Nea Vrasná a Paralia Vrasná v oblasti Chalkidiki - Thessaloniki - Strymonský záliv Letovisko Vrasná - Nea Vrasná a Paralia Vrasná se nachází ve Strymonském zálivu asi 75 km východně od města Thessaloniki česky Soluň. Letovisko Vrasná je klidné letovisko s obchody restauracemi, kavárnami a bary.Jsou zde obchody s potravinami, masem,ovocem, zeleninou, rybami a obchůdky s průmyslovým zbožím a upomínkovými předměty.Je zde možnost pronájmu jízdních kol, motocyklů a aut. Letovisko Vrasná se nachází v blízkosti letoviska Asprovalta, které je vzdáleno 20 minut chůze od Vrasné a kde je velké mno žství zábavních podniků a taveren, diskoték a obchůdků. Letovisko Vrasná se rovněž nachází nedaleko od známého letoviska Stavros, do kterého každoročně přijíždí tisíce turistů z různých zemí.Stavros je centrem zábavy celého okolí a nabízí bohatou síť obch odů s velkým výběrem různého zboží. Jsou zde diskotéky pro mládež, ale i romantická místa, která se nabízejí k procházkám podél mořského pobřeží, malého přístavu a nebo po městě. Po celém pobřeží od Stavrosu přes Vrasnu až do Asprovalty je nádherný a vhodn ý terén pro cyklistiku.Ve čtvrtek jsou ve Stavrosu každý týden trhy od rána do 12-13.00hod.

CA Neflea group s.r.o.

Komunikace v řeckém, českém a slovenském jazyce

E-mail:greece.trip@seznam.cz Telefon: GR:+30 698 679 3400 CZ:+420 737 43 36 82 Skype: jorfanu1

Web:

http://www.greece-trip.info


se sídlem v Praze 8, Česká republika, IČ:24819077 E-m ail: greece.trip@seznam .cz

www.greece-trip.info a www.greece-trip.gr

Telefon: GR:+30 698 679 3400

a CZ:+420 737 43 36 82

skype - jorfanu1

Letovisko Nea Vrasná - Apartmánový dům ERMIONI

Popis : Jedná se o dvoupa trovou budovu přímo u pláže. V 1.pa tře je 8 s tudi í, 4 jsou trojlůžková s výhledem na moře a 4 dvoulůž ková s výhledem do hor. U všech je možnos t 1přistýlky. V 2. pa tře jsou 4 trojlůžková s tudia s výhledem na moře a 2 apa rtmány s výhledem do hor /a pa rtmány jsou 2.pokoje se společným soc. za řízením a kuchyňským koutem, je zde k dispozici 4- 5 lůžek na apa rtmán/.V přízemí domu je pa k k dispozici 1 x 6ti lůžkový apa rtmán s výhledem na moře a rovněž jedno 3-lůžkové s tudio.Do objektu se dá umís tit 50 osob bez přis týlek. Ceník na letní sezónu 2013 Uvedené ceny jsou za cel ý apa rtmán nebo s tudio, nezá visle na počtu osob. Možnos t přis týlky./bez poplatku/ Kapa cita apa rtmánu 4 - 6 osob.Kapa ci ta s tudia 2- 3 osoby. období 1.6. - 16.6. 17.6. - 30.7. 1.8. - 25.8. 26.8. - 30.9.

Cena za pokoj=studio 2lůžkový/noc 25 euro 35 euro 40 euro 30 euro

Cena za pokoj=studio 3lůžkový/noc 30 euro 40 euro 45 euro 35 euro

Cena za celý apartmán/ 4-6os./noc 45 euro 60 euro 60 euro 50 euro

Možné slevy pro skupinové rezerva ce - pros íme kontaktujte nás greece.trip@sezna m.cz Studia a apa rtmá ny Ermioni jsou vyba vena kuchyňským koutem s ledni cí,va ři čem a zá kladním nádobím,ložním prádlem a dekami . Stu dia mají vlas tní soc. za řízení a sprchový kout. Apa rtmány mají společné soc. za řízení a sprchový kout pro oba pokoje. Ka ždé studio a apa rtmán má vlastní balkon s výhledem do hor nebo na moře. V každém s tudiu a apa rtmánu je možnos t připojení na internet-bez poplatku. Pension je cca 10 metrů od pláže. Studia a apa rtmá ny jsou rovněž vyba vena klima tiza cí.Cena klima ti za ce je započítána v ceně pokojů pouze v měsíci červenec a s rpen. Pa rkování je možné přímo před domem. V průběhu Vašeho pobytu se na pokojích neukl ízí. STRAVOVÁNÍ: Možnos t vlastního va ření (každé s tudio má vlastní kuchyň-kuchyňský kout) nebo možnos t dokoupení polopenze v bl ízké řecké ta verně. Hodnocení: Pěkné ubytování a destina ce pro všechny věkové ka tegorie a rodiny s dětmi .V blízkos ti objektu se na chází peká rna a minima rket.Vzdálenos t do centra letoviska Nea Vrasná cca 500 metrů . Pros torné písečné pláže a dos tupnos t všech služeb.Vzdálenos t od letiš tě v Sol uni je asi 70km. Poznámka :Nejsou zde k dispozi ci utěrky a ani ručníky.Studio je pokoj- resp. 1 mís tnost pod uza vřením s kuch.koutem a soc.za řízením a apa rtmán jsou 2 místnos ti se společným soc.zařízením a kuchyňsk ým koutem pod uza vřením. V případě dohody možnos t ubytování i s pejskem - slušně vychovaným, pouze 1 pejsek na cel ý objekt.


se sídlem v Praze 8, Česká republika, IČ:24819077 E-m ail: greece.trip@seznam .cz

www.greece-trip.info a www.greece-trip.gr

Telefon: GR:+30 698 679 3400

a CZ:+420 737 43 36 82

skype - jorfanu1

Dům ERMIONI Podmínky rezerva ce: Aby Vám byla vys ta vena rezerva ce je nutné zapla tit asi 20% z celkové ceny na účet, který bude uveden v re zerva ci . * V případě zrušení Vaší rezerva ce 22 a více dní před Vaším příjezdem, Vá m bude vrá cena záloha v plné výši . * V případě zrušení Vaší rezerva ce 21-14 dní před Vaším příjezdem, Vám bude vrá ceno 50% zálohy * V případě zrušení Vaší rezerva ce 13 dní před Vaším příjezdem Vám záloha nebude vrá cena .

Dostupnost různých míst od domu ERMIONI * letiš tě Thessaloniki: asi 70km * Ná draží Thessaloniki: 90 km. * Sta vros 8 km, Asprovalta 2 km * Pláž: 10 metrů * Obchod-superma rket: 50 metrů * Autobusová zastá vka : cca 1 km * s uperma rket LIDL-asi 2km * ka ždý den jezdí 10x denně autobus ze Soluně z KTEL/s měr Sta vros - Asproval ta , zas tá vka Nea Vrasná

Fotoalbum Paralia Vrasna - Nea Vrasna

Fotoalbum Stavros-Asprovalta

Nea Vrasna - Vrasna Beach  

House Ermioni

Advertisement