Page 1

Bezoek van de VROM-Inspectie Goed voorbereid in vijf stappen 1. Leg een dossier aan waaruit uw inspanningen blijken met betrekking tot het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsafval in Nederland

Uw bedrijf en Nedvang

2. Ga bij uw leverancier(s) van verpakkingsmaterialen en/of gereed product na of hun verpakkings­ materialen voldoen aan de Essentiële Eisen 3. Neem in leveranciersafspraken en inkoopvoorwaarden op dat u ervan uitgaat dat uw leverancier alleen verpakkingsmateriaal aan u levert dat voldoet aan de Essentiële Eisen 4. Maak inkopers, marketeers of logistieke medewerkers in uw organisatie deelgenoot van uw kennis over de Essentiële Eisen en stel ze op de hoogte van uw dossier 5. Houd uw dossier actueel (informatie en nuttige links vindt u op www.nedvang.nl)

Schorpioenstraat 290 / 4e etage Ingang Kantoren A - Alexandrium I 3067 KW ROTTERDAM Tel. 010 - 420 61 61 info@nedvang.nl www.nedvang.nl

Essentiële Eisen Waar moet de verpakking van mijn product aan voldoen?


Waar moet de verpakking van mijn product aan voldoen? U brengt producten op de Nederlandse markt. Die producten zijn verpakt. Verpakkingen die om uw producten zitten en het verpakkingsmateriaal dat u gebruikt voor het transport van uw product, moeten voldoen aan Europese verpakkingswetgeving. Terug­dringen van het ontstaan van verpakkingsafval vormde het uitgangspunt bij het opstellen van deze wetgeving. In Nederland is als afgeleide hiervan het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton opgesteld. De Essentiële Eisen maken deel uit van dit besluit. Op praktische wijze aan de eisen voldoen De VROM-Inspectie controleert bedrijven op het nakomen van de verplichtingen die staan beschreven in de Essentiële Eisen. Nedvang geeft uitleg over de manier waarop u op praktische wijze aan de eisen kunt voldoen en stelde een document op om dit lastige onderwerp op een praktische manier uit de doeken te doen. Dit pdf-document kunt u vinden op de website van Nedvang op www.nedvang.nl.

De rol van Nedvang Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn verantwoordelijk voor inzameling en herverwerking van het verpakkingsafval dat hierbij ontstaat. Deze verplichting nakomen is praktisch onmogelijk voor een individueel bedrijf. Daarom richtte het bedrijfsleven Nedvang op om collectief uitvoering te geven aan het Besluit verpakkingen. Nedvang regisseert de gescheiden inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval onder het motto dat afval een tweede leven als grondstof verdient. Tegelijkertijd stimuleert Nedvang ontwikkeling van verpakkingen die beter kunnen worden hergebruikt en die minder afval tot gevolg hebben. De gehaalde recyclingpercentages van verpakkingsafval­ stromen in Nederland én de inspanningen van het bedrijfsleven om tot duurzame verpakkingsoplossingen te komen worden jaar­ lijks gerapporteerd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Als bedrijf bent u verplicht te voldoen aan de Essentiële Eisen. Die individuele verplichting kan Nedvang niet overnemen. Wel staan we graag tot uw beschikking met informatie. Hetzelfde geldt voor de overkoepelende organisaties waarmee Nedvang nauw samenwerkt.

Essentiele Eisen in het kort  

Waar moeten uw verpakkingen aan voldoen?

Advertisement