Jaarverantwoording 2020

Page 1Overeenkomstig artikel 394 lid 4 Boek 2 BW, ligt het jaarverslag van de vennootschap ter inzage ten kantore van de vennootschap. Op verzoek is volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen kostprijs verkrijgbaar.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.