Page 1

Referentna lista 2010.


Ponuđač : doo "Kov - grad" Bužim

Predmet : Lista radova 2010. godina

1

R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

1.

Općina Bužim, (Mirsad Šahinović)

Općina Bužim

Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica ( 04/10 )

Glavni izvođač

55.390,00

Glavni izvođač

42.776,00

Glavni izvođač

33.820,60

Glavni izvođač

6.644,00

Glavni izvođač

414.127,01

Glavni izvođač

2.691,00

Kooperant

47.769,93

Glavni izvođač

51.483,81

Kooperant

8.500,00

Glavni izvođač

6.685,00

2.

3.

4.

5.

6.

Rekonstrukcija LP Općina Bužim-MZ Radoč Potok Čava-škola Radoč 05/10 Zimsko čišćenje i održavanje JKP 10.Juli doo prohodnosti na Općina Bos.Krupa Bos.Krupa području općine B.Krupa ( 04/10 ) Zimsko čišćenje i održavanje Općina Bosanska prohodnosti na Općina Bos.Krupa Krupa, području općine (Armin Halitović) B.Krupa ( 04/10 ) Redovno održavanje JP Direkcija cesta magistralnih cesta u USK, Federacije BiH, (Ljubo Federaciji BiH na LOTM-14, M-14.2, M-4.2 Pravdić) u 2 za 2009.god. ( 03/10 ) doo Abonos Usluge mašina Bužim Bužim 03/10 Općina Bužim, (Mirsad Šahinović)

7.

dd "Krajinaputevi" Bihać, (Besim Dizdarević)

Cazin - Velika Kladuša

Prevoz asfaltne mase i usluge mašina, ( 05/10)

8.

MZ Zaradostovo

MZ Zaradostovo-Grbovci

Rekonstrukcija lokalne ceste Grbovci, I faza

9.

doo Abazović

Bužim

10.

JU Komunalno stambeni fond Cazin

Cazin

UKUPNO I :

Usluge mašina 03/10 Sanacija priključka na M4.2, u naselju Kličići

669.887,35


2 Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

9.

doo Đuzelić

Cazin-Ostrožac

Asfaltiranje kruga benzinske pumpe i usluge mašina 03/10

Glavni izvođač

43.805,09

10.

d.d. Grupex Velika Kladuša

Velika Kladuša

Iscrtavanje bijele linije, i frezanje asfaltnog kolovoza

Kooperant

4.766,99

11.

Direkcija za ceste Bihać, (Nurudin Osmanović)

Općina Bužim

Glavni izvođač

443.931,90

12.

Džemat Čava ( Husnija Dizdarević)

MZ Čava

Glavni izvođač

76.166,41

13.

Džemat Lubarda

MZ Varoška Rijeka

Glavni izvođač

27.304,20

14.

doo Huremagić

Cazin

Glavni izvođač

11.700,00

15.

Općina Drinić

Drinić

Usluge stroja

Glavni izvođač

5.842,80

10.

Bašić Ibrahim

Bužim

Izrada potpornih zidova

Glavni izvođač

17.301,80

R.b.

Nastavak radova izgradnje obilaznice Bužim 09/10 Izrada potpornih zidova i pristupnog puta-dvorište džamija Asfaltiranje pristupnog puta 04/10 Prodaja teretnog vozila

Redovno održavanje magistralnih cesta u Federaciji BiH na LOT- Glavni izvođač u 2 za 2010.god. ( 12/10 )

11.

JP Direkcija cesta Federacije BiH, (Ljubo Pravdić)

JPDCFBiH

12.

doo Memić gradnja

Cazin-Stijena

Usluge stroja

Kooperant

1.887,00

13.

Direkcija za ceste Bihać, (Nurudin Osmanović)

Općina Bužim

Nastavak radova izgradnje obilaznice Bužim

Glavni izvođač

29.239,48

15.

Cinac Refik

Buzim

Asfaltiranje dvorista

Glavni izvođač

12.100,00

16.

doo Domoinvest (Jasmin Alijagić)

Bos.Petrovac

Asfaltiranje kruga benzinske pumpe 05/10

Glavni izvođač

113.107,14

UKUPNO II :

1.436.683,41

2.223.836,22


3 R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

17.

Općina Bos.Krupa (Armin Halitović)

Bos.Krupa

18.

doo Adna-commerc Bos.Krupa

Bos.Krupa

19.

doo "Intergradnja" Bužim

Bužim

20.

Azra Eljazović Bos.Krupa

21.

Ramić Nijaz MZ JezerskiBos.Krupa

22.

Općina Bužim (Šahinović Mirsad)

23.

Direkcija za ceste (Nurudin Osmanović)

R 402

24.

OZZ Trgozad (Vehbija Đulić)

Bužim

25.

JP DCFBiH (Ljubo Pravdić)

M14 - Srbljani Bos.Krupa

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

Glavni izvođač

8.309,54

Glavni izvođač

17.640,00

Usluge stroja i izrada zida

Kooperant

66.020,20

Bos.Krupa

Izrada potpornog zida 05/10

Glavni izvođač

10.250,37

MZ Jezerski - općina Bosanska Krupa

Izrada pristupnog puta

Glavni izvođač

7.895,00

Glavni izvođač

1.446,29

Glavni izvođač

182.236,34

Glavni izvođač

5.238,00

Sanacija slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete 07/10

Glavni izvođač

74.735,69

Bos.Krupa-Crkvina

LP Crkvina, III faza 08/10

Glavni izvođač

23.037,89

Bos.Krupa-Crkvina

Rekonstrukcija lokalnog puta Emrići, II faza ( 08/10)

Glavni izvođač

10.245,72

MZ Mrazovac

LP Mrazovac, II faza

Glavni izvođač

4.978,80

Sanacija udarnih rupa i nabava saobraćajnih znakova05/10 Asfaltiranje parking prostora, ( 05/10 )

Rekonstrukcija puta Općina Bužim-Pomajdan Pomajdan-Stari grad ( 05/09)

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 25. šumarstva (Aziz Hatibović) Federalno ministarstvo poljoprivrede, 25. vodoprivrede i šumarstva Općina Bužim 26. (Šahinović Mirsad)

UKUPNO III :

Izvođenje radova rekonstrukcije i investicionog održavanja reg.cesta Dogradnja rezervoara na postojećoj BP

412.033,84


4 R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

27.

MZ Lubarda

MZ Lubarda-Livakovići

Izgradnja LP LubardaLivakovići Glavni izvođač 07/10

2.124,17

28.

MZ Lubarda

MZ Lubarda-Spahići

Izgradnja LP LubardaGlavni izvođač Spahići 07/11

11.258,87

29.

MZ Varoška rijeka

MZ Varoška rijekaDančilovac

Rekonstrukcija LP Varoška rijekadančilovac

Glavni izvođač

211.497,43

30.

doo Sauro&co Cazin

Općina Cazin

Prodaja teretnog vozila

Glavni izvođač

11.700,00

31.

Kauković Mirsad Bužim

MZ Zaradostovo-Bužim Asfaltiranje dvorišta 06/10

Glavni izvođač

11.210,00

32.

Čaušević Šefik Bužim

Bužim-Mrazovo

Asfaltiranje dvorišta 06/10

Glavni izvođač

15.500,84

Glavni izvođač

39.737,35

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

33.

doo Pleska (Emir Muminović)

Bužim

Uređenje dvorišta ispred poslovnog prostora 06/10

34.

doo Ljubijankić-S komerc (Samir Ljubijankić)

Bužim

Izrada pristupnog puta 06/10

Glavni izvođač

15.051,88

35.

Sušić Šaban

Bihać

Asfaltiranje dvorišta 08/10

Glavni izvođač

9.383,40

Grošić Nurija

Bos.Krupa

Asfaltiranje dvorišta 08/10

Glavni izvođač

4.550,00

doo Kobar Bužim

Bužim

Asfaltiranje dvorišta 06/10

Kooperant

26.100,00

35.

UKUPNO IV :

358.113,94


5 R.b.

37.

38.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba Općina Bosanska Krupa Armin Halitović Općina Bosanska Krupa Armin Halitović

IFAD i PCU-ured za 39. koordinaciju projekata Sarajevo 40. 41.

Osman Toroman Bos.Krupa Burzić Mehmed Bužim

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

Općina B.Krupa-Emrići

Rekonstrukcija LP Emrići, III faza 07/10

Glavni izvođač

79.221,95

Općina B.Krupa-Crkvina

Rekonstrukcija LP Crkvina, dionica III 07/11

Glavni izvođač

62.391,43

Bos.Krupa-Crkvina

Lokalni put Crkvina, dionica III07/10

Glavni izvođač

126.146,66

Bos.Krupa-Crkvina

Asfaltiranje dvorišta

Glavni izvođač

6.151,25

Bužim-Zaradostovo

Asfaltiranje dvorišta

Glavni izvođač

5.170,00

42.

doo NEK 03 Prijedor

Prijedor

Prodaja teretnog vozila

Glavni izvođač

23.400,00

43.

doo No 9

Bos.Petrovac

Asfaltiranje dvorišta

Glavni izvođač

6.964,00

44

doo Energomont

Bos.Krupa

Usluge mašina

Kooperant

5.340,00

Rehabilitacija ceste Bos.GrahovoGlavni izvođač Strmica;ResanovciBos.Grahovo 11/10 Izgradnja LP LubardaGlavni izvođač Livakovići

40.

JPDCFBiH ( Ljubo Pravdić )

Bos.Grahovo

41.

MZ Lubarda i općina Bužim

MZ Lubarda

42.

MZ Lubarda

MZ Lubarda

43.

MZ Varoška rijeka

Varoška Rijeka

Asfaltiranje pristupnog puta

Glavni izvođač

10.225,74

Bihać-Kamenica

Rekonstrukcija LP Kamenica-Vrkašić, IV faza

Glavni izvođač

109.264,91

JU Zavod za prostorno 44. uređenje Bihać ( Mirsad Kurić )

Izgradnja LP LubardaGlavni izvođač Spahići

2.347.042,73

51.850,80 29.996,45

44.

Puškar Senad

Cazin

Asfaltiranje kruga 11/10

Glavni izvođač

14.498,00

45.

doo Kemodors

Sanski Most

Asfaltiranje kruga 08/10

Glavni izvođač

23.400,10

UKUPNO V :

2.901.064,02


6 R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

46.

Općina Bos.Krupa ( Armin Halitović )

Općina Bos.Krupa

Rekonstrukcija ulica Patriotske lige i Izeta Nanića u Bos.Krupi 12/10

Glavni izvođač

195.944,47

47.

MZ Lubarda

Općina Bužim-Lubarda

Izgradnja LP LubardaGlavni izvođač Livakovići

24.631,20

48.

Građevinski odbor Grbovci

Bužim-Grbovci

Asfaltiranje pristupnog puta, (10/10)

Glavni izvođač

22.560,00

Glavni izvođač

249.084,88

49.

JPDCFBiH ( Ljubo Pravdić )

M 4.2

Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta na cesti M4.2, km 36+950 i 38+500

50.

JU Komunalnostambeni fond, Cazin

Cazin

LP Kriva bukva, MZ Donja Koprivna 10/10

Glavni izvođač

22.955,60

Bužim

Izvođenje dodatnih radova na projektu:Izgradnja LP potok Čava-škola Radoč, V faza 10/10

Glavni izvođač

7.908,44

regionalne ceste USK

Izvođenje radova vanrednog održavanja regionalnih cesta USK

Glavni izvođač

515.769,19

Glavni izvođač

2.073.886,98

51.

Općina Bužim, (Mirsad Šahinović)

52.

Direkcija za ceste Bihać, (Nurudin Osmanović)

53.

JPDCFBiH ( Ljubo Pravdić )

M 4.2

Rehabilitacija ceste M 4.2 Skokovi-Cazin, km 32+750-49+250 12/10

53.

MZ Vrhovska

Bužim-Vrhovska

Asfaltiranje pristupnog puta 10/9

Glavni izvođač

20.419,00

54.

MZ Vrhovska

Bužim-Vrhovska

Asfaltiranje pristupnog puta 10/10

Glavni izvođač

20.420,00

UKUPNO VI :

3.153.579,76


7 R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

IFAD i PCU-ured za 55. koordinaciju projekata Sarajevo

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

Opcina Buzim

Izgradnja puta Varoška RijekaPonorac

Glavni izvođač

145.702,01

Glavni izvođač

72.484,79

Glavni izvođač

37.440,00

Glavni izvođač

98.234,69

Glavni izvođač

43.220,00

Glavni izvođač

15.048,75

Glavni izvođač

208.247,65

Glavni izvođač

7.340,00

56.

Općina Buzim (Mirsad Šahinović )

Opcina Buzim

57.

doo Kasap ( Suad Veladžić )

Cazin

JU Zavod za prostorno 58. uređenje Bihać (Mirsad Kurić ) JU Zavod za prostorno 59. uređenje Bihać (Mirsad Kurić )

Općina Bihać

Općina Bihać

Izgradnja puta Varoška RijekaPonorac 10/10 Asfaltiranje kruga poslovno-stambene zgrade 10/10 Rekonstrukcija LC u MZ Pokoj, Srbljani, Izačić i Golubić 11/10 Rekonstrukcija LC Cazin Srbljani-Gornji Srbljani 11/11 Asfaltiranje kruga 11/10 Asfaltiranje saobraćajnice u krugu kasarne Adil Bešić u Bihaću 11/10 Asfaltiranje dvorista 11/10

60.

doo Tehnocen

Bihać

61.

Ministarstvo odbrane BiH

Kasarna Adil Bešić u Bihaću

62.

Kapić Mahmut

Cazin

doo Interbutan

Cazin

Izrada horizontalne signalizacije 11/10

Glavni izvođač

4.838,00

Općina Buzim (Mirsad Šahinović )

Buzim

Izgradnja ulice Hasan Musić 11/10

Glavni izvođač

8.250,60

Općina Buzim (Mirsad Šahinović )

Buzim

LP Trostruki klanciLipa, II faza

Glavni izvođač

28.985,25

Općina Buzim (Mirsad Šahinović )

Buzim

Izgradnja puta KonjodorLjubijankići, I faza

Glavni izvođač

29.997,10

63.

UKUPNO VII :

699.788,84


8 R.b.

Naziv ugovornog organa i kontakt osoba

Lokacija

Naziv projekta i datum okončanja

Uloga ponuđača

Vrijednost ugovora (KM)

64.

Općina Bužim

Bužim

Izgradnja puta Konjodor-AbazovićiFejzagići, I faza

Glavni izvođač

11.156,00

R401, R-401b, R402

Zimsko odrzavanje reg.cesta u zimskom periodu

Glavni izvođač

94.144,08

Glavni izvođač

19.968,00

Glavni izvođač

18.191,60

Glavni izvođač

7.999,20

Direkcija za ceste 65. Bihać ( Nurudin Osmanović ) 66.

Direkcija za ceste Bihać ( Nurudin Osmanović )

R 401b

67.

Općina Bos.Krupa (Armin Halitović)

Općina Bos.Krupa

68.

JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Općina Bihać

69.

doo HIR

Bužim

Usluge mašina

Kooperant

17.600,00

70.

Općina Bihać ( Hamdija Lipovača)

Općina Bihać

Izgradnja kanalizacione mreže Repušine

Glavni izvođač

19.973,05

UKUPNO VIII :

Rekonstrukcija raskrsnice i ceste u naselju Gnjilavac Usluge čišćenja i posipanja lokalnih cesta na području općine u zimskim uvjetima Lokalni put I prilaz Žegaru

189.031,93


REKAPITULACIJA 1

I

669.887,35

2

II

2.223.836,22

3

III

412.033,84

4

IV

358.113,94

5

V

2.901.064,02

6

VI

3.153.579,76

7

VII

699.788,84

8

VIII

189.031,93

UKUPNO :

10.607.335,90 doo Kov-grad Bužim __________________________________ direktor Safet Kovačević, ing.građ.

Referentna lista 2010  

Referentna lista 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you