Page 1


Todos os venres o alumnado de Infantil leva a súa bolsa (enviada pola Asesoría das BE) cun

libro en

préstamo para ler ou para que llo lean na casa a fin de semana. Isto que acabamos de ver é un exemplo dunha das actividades de Fomento da Lectura que se está a realizar no colexio.

Fomento da lectura en Infantil  

Comentarios e debuxos do alumnado de Infantil en relación aos libros que levan para casa na fin de semana,