Page 1

LENDA 3º CICLO A SERPE DO BELELLE No concello de Fene, en Sillobre, no Pozo Negro da presa do Belelle vivía unha grande serpe alada cuberta de anchas escamas, que durmía arrolada no berce das augas con sabas de limo e colcha de xuncos e de herbas acuáticas. Era moi viaxeira. As ás pequerrechas a penas conseguían soportar o voluminoso corpo nun voo rasante. Con esforzo e mito entreno lograba percorrer a zona enteira ata a praia de Cabanas. Hai quen di que o instinto maternal insatisfeito a levaba a tomar as nove ondas, ou tal vez os nove baños, porque fillos nunca se lles coñeceran. Quen a vía quedaba aterrorizado. O medo estendeuse e planearon matala. Xuntáronse veciños de varias aldeas e argallaron facer cuns madeiros unhas puntiagudas estacas, a modo de afiadas lanzas. Colocáronas, coas puntas para arriba, na ruta da serpe en dirección a Cabanas, por onde voaba baixiño e mesmo ás veces se pousaba a descansar. E alí un día quedou espichada. Os berros de lenta agonía do animal escoitáronse a gran distancia. As escamas defensivas do seu corpo nada puideran ante o home, depredador insaciable. Agora as augas do río Belelle xa non cantarean, laian.

1-.PREGUNTAS COMPRENSIÓN o o o o

Onde vivía a serpe da lenda? Ata onde voaba tódolos días? Por qué tomaba os nove baños? Que fixeron os vecinos para conseguir que abandonase o lugar?

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 17


2-. RELACIONA AS SEGUINTES PALABRAS CO SEU ANTÓNIMO. Abaixo-rápida-pequena-estreita-

o lenta: o arriba: o voluminoso: o ancha:

3-. COPIA AS SEGUINTES ORACIÓNS, SUBLIÑA O PREDICADO E RODEA O SEU NÚCLEO: o Os veciños de varias aldeas colocaron unhas estacas puntiagudas. o A serpe alada voaba baixiño.

o Os berros da serpe escoitáronse a gran distancia.

4-. COA AXUDA DO DICIONARIO BUSCA O SIGNIFICADO DA EXPRESIÓN “voo rasante” . ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 18


5-. AGRUPA AS SEGUINTES PALABRAS EN TRES FAMILIAS LÉXICAS: ACUÁTICAS-VECIÑOS-BAÑISTA-AGUADA-BAÑOSVECIÑANZA-AUGADOIRO-BAÑEIRA-AUGAR.-

AUGA:………………………………………………………………………………………… VECIÑOS:…………………………………………………………………………………. BAÑOS:……………………………………………………………………………………..

6-. CLASIFICA AS SEGUINTES PALABRAS SEGUNDO CONTEÑAN DITONGOS, TRITONGOS OU HIATOS E SEPARA AS SÚAS SÍLABAS:

insatisfeito-laian-viaxeira-pousaba-madeirosinsaciable-madeiros-praia-planearon-durmía-

DITONGO

HIATO

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

TRITONGO

Página 19


7-.COMPLETA AS SEGUINTES PALABRAS CON Z, C ou S. PO..O BER..E DIRE..IÓN

XUN..OS ..ABAS ..ERPE

..ONA LAN..AS CON..ELLO

8-.FACEMOS UN ACRÓSTICO? Un acróstico é una composición poética na que as letras iniciais formban un vocablo ou unha frase. Fai ti un poema que empece coas letras:

R---------------------------------I---------------------------------O--------------------------------B---------------------------------E---------------------------------L---------------------------------E---------------------------------L---------------------------------L----------------------------------E----------------------------------

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 20


PRACTICAMOS MATEMÁTICAS... 9-. Paula fai cada semana 15 km na súa bici, pero esta semana percorreu 2km máis cada día. Cantos kilómetros fixo esta semana? Datos:

Operación:

Solución:

10-. Un grupo de 132 persoas queren viaxar por mar en Cabañas. Poden facelo en barcas de 4 prazas ou de 5 prazas. Que tipo de barca teñen que elexir para que non quede ninguna praza libre? Datos:

Operación:

Solución:

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 21


11-. Mario nadou 3hm e 50 m pola mañá e 2 hm e 30 m pola tarde. Cantos metros nadou pola mañá máis ca pola tarde?

Datos:

Operación:

Solución:

12-. Os 140 rapaces e rapazas do colexio San Isidro de Neda foron de excursión ata a praia de Cabanas con 20 mestres. Cantos autocares de 40 prazas necesitarán ? Datos:

Operación:

Solución:

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 22


PRACTICAMOS INGLÉS...

Write the words on their places a. b. c. d. e. f.

head wings eyes body nose mouth

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

Página 23


One Odd Out Choose the right word on each sentence 1. In the Belelle river lived a dog / snake -................................................. 2. She slept under / over the water -................................................ 3. She went to Cabanas beach / river -................................................ 4. The people loved / hated her -................................................ 5. They planned to kiss / kill her -................................................

(solution: snake, under, beach, hated, kill)

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

PĂĄgina 24


Write the sentences in order 1. She went to Cabanas beach to swim in the sea 2. In the Belelle river lived a winged snake 3. The people decided to kill her 4. She slept under the water 5. The people was very afraid of her

1. ....................................................... 2. ....................................................... 3. ....................................................... 4. ....................................................... 5. .......................................................

(solution: 2,4,1,5,3)

Proxecto Interdisciplinar – CEIP San Isidro

PĂĄgina 25

Lenda 3º ciclo de Primaria  

Unidade didáctica sobre a lenda da serpe do Belelle

Lenda 3º ciclo de Primaria  

Unidade didáctica sobre a lenda da serpe do Belelle