__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EENHOORN FEDERATIE

MAGAZINE 2018 AJS & MATCHLESS • ARIEL • BSA • NORTON • ROYAL ENFIELD • TRIUMPH • VELOCETTE • VINCENT HRD


AJS & MATCHLESS

Colofon Dit magazine is samengesteld door een aantal redacties van de verschillende Engelse motorclubs die onder de Eenhoornfederatie vallen

ARIEL

BSA

AJS & MATCHLESS Antoinette Stapel Kees Majoor ajs-matchless.nl ARIEL www.arielclub.nl BSA Rob Westerveld Ad van Boheemen Annet Driehuizen bsa-oc.com

NORTON

ROYAL ENFIELD

NORTON Hans Mijnders Nancy Koorn Henk van ‘t Veen nortonclubnederland.nl ROYAL ENFIELD www.royal-enfield.nl

TRIUMPH TRIUMPH triumphownersclub.nl VELOCETTE velocetteclub.nl VELOCETTE VINCENT HRD www.voc.uk.com

eenhoornfederatie.nl VINCENT HRD

2


de film

Indoor Eenhoorn Treffen 2018, de film

BSA-man Joop Visser heeft een prachtige filmreportage gemaakt van het Indoor Eenhoorn Treffen in Driebergen 2018, klik op de foto boven om de film te bekijken

3


VOORWOORD In 2005 organiseerde de AJS-Matchless Vereniging in Schoorl “het andere motortreffen”. Clubleden werden uitgenodigd dit treffen te bezoeken op een motor van een ander merk (‘eigen merk’ werd niet verboden…). Er was geen vrees dat de opkomst heel laag zou zijn. Dat bleek terecht. Bijna alle leden hadden wel één of (veel!) meer andere motoren tot hun beschikking. Er kwamen dikke BMW’s de camping op rijden, maar toch vooral ook veel ‘andere’ Engelse motoren. Als liefhebbers van deze machines zijn we soms heus verknocht aan juist dat ene merk, maar heel erg eenkennig zijn we niet.

Cees Zwinkels, voorzitter Stichting Eenhoorn Federatie

4

In het dwarsverband van de Engelse motormerken – de Stichting Eenhoornfederatie (SEF) – worden al sinds 1975 lijntjes onderhouden tussen de verschillende ‘bloedgroepen’. Hoe dit zich afspeelde tot medio jaren negentig van de vorige eeuw kan je mooi teruglezen op www.eenhoornfederatie.nl in het stuk ‘geschiedenis’ dat mede-oprichter Ad van Boheemen samenstelde. Rond de eeuwwisseling raakte de SEF in een soort van winterslaap. Activiteiten waren tot bijna nul gedaald. Penningmeester Frans van Kempen (BSA) hield moedig stand als beheerder van een spaarpot uit de jaren dat SEF inkomsten genereerde uit het demo-races. Wellicht ook aangemoedigd door dit spaarpotje bleef er vanuit de verschillende clubs toch enige interesse in de SEF. De federatie zou immers in de toekomst best nog eens nut kunnen hebben bij het voorzetten van onze liefhebberij. Carl Drees (Velocette) was de eerste die serieus probeerde de organisatie weer wat nieuw leven in te blazen. Onder zijn leiding werd weer een volledig bestuur gevormd. Er kwamen voorstellen uit om het spaarpotje te benutten om de onderlinge contacten te versterken. Elk van de aansloten clubs kon een bijdrage van € 200 verkrijgen door een clubtreffen open te

stellen voor alle leden van de overige clubs. Deze opzet had wel enig effect, maar overweldigend was het resultaat niet. De regeling is dan ook beëindigd. Meer respons kreeg de her-introductie van het zogenaamde Indoor Eenhoorn Treffen, een bijeenkomst die jarenlang bij het aloude Café Restaurant Flora in Doorn werd gehouden. Op initiatief van Hans Mijnders en Nancy Koorn (Norton) werd bij café De Krim in Driebergen vanaf 2011 in april weer zo’n treffen georganiseerd. Steeds neemt één van de verenigingen de organisatie van dit treffen voor zijn rekening. Nadat alle clubs een keer aan de beurt waren (Velocette en Vincent deden de klus in 2017 samen) was Norton in 2018 voor de tweede keer aan de beurt. Geholpen door veelal mooi weer op die zondagen in de eerste helft van april kon jaarlijks op een opkomst van 150-180 bezoekers worden gerekend. Vanuit Noord Holland, Drenthe en Limburg kwamen de enthousiaste deelnemers. Binnen het nieuw gevormde bestuur was er vaak discussie over de doelstellingen de SEF en welke ambities het kleine gezelschap zich zou kunnen veroorloven. Het spaarpotje slonk gaandeweg en een eigen financiering was niet aan de orde. Eind 2014 belegde het SEF-bestuur een overleg met de voorzitters van de aangesloten ver-


enigingen om de positie te bepalen.*) Wilde ideeën vlogen soms over tafel, maar die vielen daar ook gemakkelijk weer af vanwege het ontbreken van mensen en middelen. Ieder van de aanwezigen zag wel het nut van het in stand houden van de contacten, onder meer met als motief dat de vergrijzing ertoe leidt dat alle clubs moeite hebben hun bestuur voltallig te houden en hun zeer gewaardeerde clubbladen te blijven produceren. Maar de veronderstelling dat alle Engelse-motorclubs zouden samensmelten tot één grote Eenhoornclub, dat zag toch niemand op korte termijn gebeuren. Daarvoor bleken bijna alle gespreksdeelnemers te zeer gehecht aan hun eigen merk en de daaromheen gevormde club van vrienden en bekenden. Voor het bevorderen en in stand houden van de contacten werd betoogd dat redacties zouden kunnen samenwerken / uitwisselen. De speciale Eenhoorn-publicatie waarin je nu leest is daarvan een gevolg. Redacties van de verschillende clubbladen hebben elkaar al een paar keer ontmoet in de sporthal te Wormer ten tijde van de jaarlijkse clubruilbeurs. Vorig jaar november werd het zaadje geplant dat nu is uitgegroeid tot dit digitale magazine. Niet alle clubs waren in de gelegenheid een eigen bijdrage aan dit magazine te leveren. Toch is er van alle betrokken merken wel iets terug te vinden. Als SEF-voorzitter ben ik erg verheugd over het enthousiasme waarmee het idee tot een gezamenlijke uitgave gestalte kreeg. Het resultaat is ook fraai. Ik dank daarom de initiatiefnemers voor hun bijdrage aan weer zo’n geslaagde poging de onderlinge contactlijnen te onderhouden ■

Prijsuitreiking 2012

*) Het ‘voorzittersoverleg’ heeft geleid tot de keuze van het SEF-bestuur voor het uitvoeren van een bescheiden jaarlijks programma. Dit programma bestaat uit een Indoor Eenhoorn Treffen op een zondag in april, gezamenlijke inschrijving voor het Nationaal Veteraan Treffen te Woerden (eind september) en de clubruilbeurs te Wormer (november). Tweemaal is gepoogd opnieuw deelname aan demo-races mogelijk te maken (via de Stichting Aanvullende Motorsport, SAM), maar daarvoor bleek onvoldoende animo. In 2017 werd door SEF de busreis naar Stafford, Engeland, georganiseerd ongeveer op de wijze waarop dit voorheen vanuit de BSAclub werd voorzien. De Eenhoornfederatie heeft een eigen website voor actuele informatie en een omvangrijk (beeld-)archief.

5


EENHOORN TREFFENS DOOR DE JAREN HEEN

Zijspannen: van die typische Engelse exemplaren - zoals bijvoorbeeld Busmar ze maakte - tot creatief met hout en stoelkussens.

6


MEER DAN TWINTIG JAAR Het eerste Indoor Eenhoorn Treffen werd gehouden op 11 maart 1979, gevolgd door een tweede treffen op 25 november datzelfde jaar. De locatie: café-restaurant ‘Flora’ in Doorn. De befaamde horecagelegenheid zou ruim twintig jaar het vaste decor blijven voor het Indoor Eenhoorn Treffen. Vooral het eerste decennium werd het eendaagse evenement zeer goed bezocht. Na een steeds verder aflopende belangstelling vond de laatste bijeenkomst plaats in oktober 2000.

In 1979 kreeg je voor een bezoek aan het Indoor treffen ook een jaarhanger.

7


ARIEL EENHOORN TREFFENS DOOR DE JAREN HEEN DE ‘STOFJASSEN’ In 1997 kreeg de uitbater van ‘Flora’ van de SEF een Delftsblauw bord aangeboden met daarop het Eenhoornlogo en de namen van alle aangesloten clubs. Dit in verband met het feit dat de man dat jaar 50 jaar het café-restaurant beheerde. Bijzonder is dat aan het interieur van het etablissement in die halve eeuw (vrijwel) nooit iets veranderde. Ook de bedrijfskleding was niet aan grote veranderingen onderhevig geweest. Tenminste in de jaren van het Indoor Eenhoorn Treffen was de grijsblauwe stofjas het tenue van de bediening. De ‘crew’ bestond aanvankelijk uit twee ‘stofjassen’, later was het alleen nog beheerder Leo Versteeg die koffie, bier en ballen gehakt serveerde. Op een leeftijd van de rond de tachtig jaar hing Versteeg in 2003 zijn stofjas aan de wilgen en ging de deur van ‘Flora’ definitief op slot.

8

Leo Versteeg in functie (boven) en in 2003 naast de koffieketel in ‘Flora’ (links).


Meer foto’s uit de jaren tachtig en negentig zijn te vinden op de site van de SEF onder Foto archief. Hier is ook de geschiedenis van de SEF 1975-1994 te vinden, geschreven door Ad van Boheemen.

9


AJS & MATCHLESS

Interview

Dick ter Hoeven is een vaste bezoeker van het Indoor Eenhoorn Treffen. Ik ben hier op mijn AJS 18CS uit 1955. Hij is net warm, want ik woon in Amerongen en dat is maar 18km. hier vandaan. Ik ben niet speciaal een AJS rijder, ik heb ook een zelfgebouwde Matchless trialmotor. Ik rijd al jaren motor, maar in het begin niet Engels. Toch vond ik Engelse motoren wel iets hebben. Puur uit interesse ben ik eens gaan zoeken op internet en toen kwam ik op de site van de Stichting Eenhoorn Federatie terecht. Ik las daar over het Indoor Eenhoorn Treffen en toen ben ik daar twee jaar naar toe geweest op mijn tot off the road omgebouwde Kawasaki CSR750.

Eindelijk Engels Het zien van al die mooie Engelse motoren wakkerde bij mij het vuur aan en toen ik op de markt in Hardenberg tegen een AJS aan liep, was de kogel door de kerk. Het was een roestig “gebakje” dat door de verkoper wonder boven wonder nog aan de praat gekregen werd ook! Ik heb de AJS helemaal gerestaureerd als CS (competitiemodel) en ik heb bijvoorbeeld de aluminium cilinder zelf gemaakt. Door de AJS ben ik lid geworden van de AJS-Matchless Vereniging Nederland, een vriendelijke club met veel activiteiten.

De Eenhoorn Federatie Het Indoor Eenhoorn Treffen is voor mij altijd de opening van het seizoen; lekker weer, motoren

10

kijken en ruiken en bijpraten met fijne motormensen. Dat is wat mij betreft dan ook de functie van de SEF; overkoepelend en bij elkaar brengend. Groter hoeft het ook niet te zijn, één of twee maal per jaar zoiets als dit is mooi, want met de activiteiten van mijn eigen club ben ik al druk genoeg. En de SEF heeft natuurlijk inbreng bij de Fehac die weer de vuist is die soms nodig is richting de betuttelende overheid. Voor het voortbestaan van de SEF heb ik een kleine financiële bijdrage best wel over. Dankzij organisaties als de SEF kunnen wij heerlijk genieten van onze Engelse motoren hobby. ■


Staffordbeurs 2017 1.

2.

3.

4.

5.

1. Struinen op het buitenterrein 2. Een eerste prijs voor voor deze subliem gerestaureerde Triumph twin. 3. Pronkstukken te over: Vincent Black Lightning en Coventry Eagle 4. Bijzondere zelfbouw BSA 5. Aansprekend verhaal van Gordon May: hij reed van Manchester naar Vietnam op een ‘49 Matchless G3L

11


AJS & MATCHLESS

1.

2.

3.

4.

12


5.

Indoor Eenhoorn: “kijken naar de verschillen en de overeenkomsten� 1-2: Matchlessen zoeken elkaar altijd weer op. 3. Syl de Vries (met reflecterende band) moest onderweg een flinke spijker uit zijn achterband halen. 4. Peter Bos kijkt ook graag naar andere merken. 5. Een fraaie AJS 6. Een AJS-Matchless rijder is een blije rijder.. 7. 2  3 jaar geleden verkocht, en nu dezelfde AJS weer teruggekocht: dat is echte (motor)liefde....

6.

7.

13


ARIEL

14


15


BSA

Een plein, een café, en een patattent. Alle ingrediënten voor een mooi Engels motorfeestje.

Plein

16


CafĂŠ de Krim

Patattent

17


BSA Theo Schipper

18


Marca Bultink

BSA-OC voorzitter Aad Otte komt aan met zijn GoldStar

19


BSA

20


21


AJS & MATCHLESS

Interview

Rob van de Ham komt met zijn Matchless G80S en een brede lach op zijn gezicht vanaf de rotonde bij cafe de Krim de parkeerplaats op rijden.Door het schitterende weer is de opkomst overweldigend en het parkeerterrein is vol. Door een haag van gezellig keuvelende mensen loodsen de Nortonclubleden die dit jaar het Eenhoorn Treffen begeleiden Rob naar het straatje ernaast waar het ook al gezellig druk is. parkeerterrein is vol. De lange leren jas, voor deze gelegenheid aangedaan, gaat meteen uit maar het vormt een mooi plaatje met de Matchless waar Rob al sinds zijn 19e jaar mee rijdt. en heel weinig jongeren. Ik denk dat de Engelse clubs allemaal kleiner Ben je een echte Matchless man ? zullen gaan worden en we elkaar Ha, ha! Eigenlijk is het, denk ik, steeds meer nodig gaan hebben. toeval maar ik rij alleen Matchless. Daarnaast vind ik het altijd heel erg Misschien vind ik het rood van leuk om de verschillende merken Matchless ook wel net effe mooier door elkaar heen te zien. Je ziet dan het blauw of het goud wat bij verschillen en overeenkomsten: AJS is gebruikt. Net iets stoerder... we hebben toch allemaal een deel hetzelfde DNA. Ik probeer altijd naar Wat heb jij met de Eenhoorn Federatie? deze dag toe te gaan, en neem dan Ik draag de Eenhoorn een warm hart iemand anders mee. Ook de beurs toe. Ik denk dat het zeker in deze in Wormer: toch een heel leuke dag. tijd, een heel belangrijke functie Wat de handelaren verkopen weet gaat krijgen. We worden allemaal ik wel. Maar wat de clubleden meeouder, ik zie allemaal grijze koppen brengen en verkopen: dat is altijd weer een verrassing!

Gebruik je de Matchless voor ritjes op de zondag, zoals dit, of meer? Nee, dit is een leuk testritje voor de International Jampot Rally naar Portugal, waar ik rijdend heen ga. Helaas kan ik door mijn werk ook niet rijdend terug, maar dat zou ik het liefst doen. Verder gebruik ik de Matchless ook om boodschappen te doen, ideaal in de stad, en naar de clubtreffens voor zover dat te combineren is met mijn werk en andere hobby’s. O, ja: ik trial op een Matchless, en dat is meestal wel op een zondag. Maar die afstanden kun je nauwelijks meetellen, behalve de trials in Engeland. â–

22


INSCHRIJVIN EENHOORNTGREN INDOOR EFFEN 2018 Triumph 27 Norton 25 Ajs/Mat chless 21 BSA 17 Ariel 7 Royal Enfield 3 Velocette 4 Vincent 1 Panther 1 New Imperial 1 Brough 1 Sunbeam 1 Rudge 1 Rickman Metis se 1 Triton 1 Ital 1 Overig 17

Totaal 129

23


NORTON

24


Interview

Champion met Engels Natuurlijk waren de usual suspects van de Nortonclub er weer bij op het Eenhoorntreffen. Maar onze aandacht ging nu vooral uit naar leden die bij de categorieën Eencilinder, Pre-Commando en Commando in de onderste helft van de toercompetitie 2017 waren geëindigd. Nortonrijders die weinig kilometers maken zou je denken. Dat blijkt een vergissing. Zo maakt Savi van der Veen heel wat kilometers, vooral mijlen, buiten toerritten en treffens om. Wat denk je van Man? Ze zou er de eerste plek mee hebben bezet, als dit prachtige en iconische evenement ook meetelde. En weliswaar sloot Martin Boer 2017 met zijn ES2 af in de kelder van de eencilindercompetitie. Maar kijk eens bij de Pre-Commando’s. Wie staat daar op drie met zijn Dunstall Atlas? Juist. Samen met Willem Sleutel die in zijn 37 jaar Norton en ander Engels materiaal zijn kilometertjes wel heeft gemaakt, was dit drietal in de competitie goed voor 244 kilometer. En laten we eerlijk zijn: je kunt een toercompetitie wel winnen maar nooit verliezen. Verliezers zijn winnaars en hoe dan ook praatgrage gasten. Zeker op het zonovergoten Eenhoorntreffen van afgelopen zondag. Henk van ‘t Veen

MARTIN BOER (ES2) Wie is hier in Driebergen de jongste van het stel? Jij of je motorfiets?

Hoe vaak thuisgekomen met smerige handen en de motor op de aanhanger?

Ik ben zelf van ‘52, dan is mijn ES2 twee jaar jonger.

Niet op een aanhanger. Wel heb ik een paar kilometer aan een touw achter een auto gehangen. Gebroken gaskabel.

Mijn buren zouden het liefst zien dat ik mijn luidruchtige Engelsman inruil voor een beschaafde Jap. Ze klagen nooit. Nee hoor, ik krijg altijd te horen dat het zo mooi klinkt.

Ik zal never nooit niet een Japanse carburateur monteren. Zelfs nog geen bougie. Beslist niet. Zo’n originele carburateur is vrij simpel af te stellen. Japanse carburateurs zijn niet te reviseren.

Eerlijk gezegd sleutel ik meer dan dat ik rij.

Je weet maar nooit, ik heb altijd bij me... ....een bougie en een bougiesleutel. Ga ik ver weg dan neem ik een koppelingskabel mee.

De caférace-hype is de redding voor de Engelse motorfiets. Nou niet van die retrodingen. Voor een Triton geldt dat wel. ■

Neuh.

25


NORTON

26


Interview

SAVI VAN DER VEEN (COMMANDO) Wie is hier in Driebergen de jongste van het stel? Jij of je motorfiets? Mijn motor is van ‘72, ik van ‘91. Ben ik ..eh....19 jaar jonger.

Mijn buren zouden het liefst zien dat ik mijn luidruchtige Engelsman inruil voor een beschaafde Jap. Integendeel. Bij onze oudere buren is het vaak aanleiding om verhalen op te rakelen over hun eigen Honda van vroeger of een 125 cc motor waar ze zelf ooit op reden.

Ik zal never nooit niet een Japanse carburateur monteren. Zelfs nog geen bougie. Als er een NGK-bougie in moet dan gebeurt dat hoor.

Eerlijk gezegd sleutel ik meer dan dat ik rij. Dat geldt niet voor mij. Ik assisteer alleen. Mijn vader doet het onderhoud. Ik poets wel wat. Nou ja, ondertussen krijg ik een soort sleutelcursus van hem. Eén avond in de week. Heb net geleerd om de kleppen te stellen.

Je weet maar nooit, ik heb altijd bij me... Als ik niet met mijn vader op pad ga, krijg ik altijd een zak met gereedschap mee. Ja, ik ga goed verzorgd de deur uit. Maar die zak is altijd dicht gebleven. Als reserve zitten er bougies, lampjes en wat tiewraps bij.

De caférace-hype is de redding voor de Engelse motorfiets. Dat denk ik wel. Je hoeft niet speciaal Engelse of Italiaanse motoren te rijden. Bij vrienden merk ik wel interesse voor retromotoren en dat daaruit ook meer belangstelling voor Norton of andere Engelse motoren ontstaat. Bij mij begon het van huisuit. Door mijn vader. Het gaat me niet alleen om de techniek. Maar ik vind die Engelse motorfietsen ook zo mooi van vormgeving, die lijnen. En die prachtige kleuren. En zoals op zo’n dag als vandaag dat je door die hobby weer allerlei andere motorrijders ontmoet. ■

Hoe vaak thuisgekomen met smerige handen en de motor op de aanhanger? Een paar keer. Zelfs een keer dat mijn vader en ik tegelijkertijd pech kregen. We kwamen terug uit Man en reden via Calais naar Antwerpen. Daar kreeg hij iets met de oliedruk, en bij mij was de belt kapot gegaan. Hebben we mijn vriend gebeld. Ofie druk was met zijn werk en anders ons met een busje kon ophalen.

27


NORTON

28


Interview

WILLEM SLEUTEL (850 COMMANDO) Wie is hier in Driebergen de jongste van het stel? Jij of je motorfiets? Mijn Commando is van ‘74, zelf ben ik van 1962.

Mijn buren zouden het liefst zien dat ik mijn luidruchtige Engelsman inruil voor een beschaafde Jap. Een buurman is dolenthousiast. Hij is gek op dat geluid. Je mag me ervoor wakker maken, plaatste hij laatst op Facebook. Nou ik zal hem op zijn verjaardag gaan verrassen.

Ik zal never nooit niet een Japanse carburateur monteren. Zelfs nog geen bougie. Klopt. Ik heb een hekel aan Japanners. Ze zijn lelijk, ik heb er niets mee. Ik heb zo’n voorliefde voor origineel Engels dat ik bij Brezan een keer alle Engelse Champion N7Y bougies heb opgekocht. Er waren ook Belgische Champions bij, die heb ik laten liggen.

Eerlijk gezegd sleutel ik meer dan dat ik rij. Ik rij meer.

Hoe vaak thuisgekomen met smerige handen en de motor op de aanhanger? In 37 jaar is het een keer gebeurd. Een gebroken krukas. Ik was drie kilometer van huis.

Je weet maar nooit, ik heb altijd bij me... ..een bougiesleutel. Verder niks, ook geen onderdelen. Je neemt toch altijd het verkeerde mee. Oja, als ik met een Trident op pad ben dan wel een achterlampje.

De caférace-hype is de redding voor de Engelse motorfiets. Die hype is niet de redding. Als je bij Marktplaats caféracer intoets krijg je 100.000 BMW K100’s en R-types. Zelden een mooie Triton. En wat is het verder nou helemaal? Een beugeltje, een afgezaagd spatbord. Nou ja misschien is het een opstapje voor jongere motorrijders. ■

29


WINNAARS

Karl de Bruyn scoort het hoogst bij de combinatie leeftijd + leeftijd motor + gereden afstand. Vanuit het Limburgse Eijsden reed hij met zijn BSA Gold Star CB34GS uit 1956 naar Driebergen.

Met zijn Italjet Grifon wint Hans Mijnders de prijs voor de mooiste special. Tevoren heeft hij wel flink gelobbyd voor stickers. En ja, als je plakkertjes wilt hebben, dan zul je ze krijgen ook ... Deadline om dit Engels-Italiaanse project klaar te hebben was het Indoor Eenhoorn Treffen. En dat is gelukt.

30


Mooiste motor volgens het publiek: de New Imperial Tourtist 350 uit 1922 van Henk van Dijk. Wellicht ook gekozen vanwege het totaalplaatje motor + berijder + hondje.

De Norton Model 18 uit 1929 van Emiel van Dongen heeft de meeste groene stickers op de koplamp. Hij gaat dan ook naar huis met de prijs voor de meest originele motor.

31


ROYAL ENFIELD

32


33


TRIUMPH

34


35


VELOCETTE

36


37


VINCENT HRD

38


39


EENHOORN

40


41


EENHOORN

42


43


AJS & MATCHLESS • ARIEL • BSA • NORTON • ROYAL ENFIELD • TRIUMPH • VELOCETTE • VINCENT HRD

tot volgend jaar!

WWW.EENHOORNFEDERATIE.NL

Profile for Nederlof

Eenhoornfederatie magazine  

Eenhoornfederatie magazine 2018

Eenhoornfederatie magazine  

Eenhoornfederatie magazine 2018

Profile for nederlof
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded