Page 1

Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM Vraagprijs € 845.000,- k.k.

Appartement? Ja, hoe noem je een loft met 4 verdiepingen in een monumentaal pand eigenlijk? • Amsterdam? Ja, binnen 20 minuten per auto en trein! • Buiten zitten? Ja, voor de deur, aan het water, of languit zonnen op de loggia, helemaal privé! • Natuur? Heerlijk door de duinen fietsen naar het strand van Bloemendaal • Parkeren? Garage op loopafstand. Dus een heerlijke autovrije leef- en speelomgeving

Zorgeloos kopen en verkopen!


Vraagprijs € 845.000,- k.k.

Hartelijk dank voor uw getoonde belangstelling in deze woning! Ook namens de eigenaar heten wij u van harte welkom. Wij leiden u graag rond tijdens een bezichtiging. Op deze bladzijde vindt u alle basis informatie als handige samenvatting. Verder vindt u in deze brochure veel informatie over de woning, foto’s en meer. Veel leesplezier! Heeft u nog vragen over de woning of wilt u een afspraak maken, bel gerust met ons kantoor of één van onze makelaars! 023-525 1 525 info@skmakelaars.nl • • • • • •

Urban chic? Mooie term. Het Nieuwe Wonen kan ook.Wonen en werken. Alles kan. Buren? Ja, maar met respect voor een ieders privacy. Buitengeluiden? Vogels, eenden en spelende kinderen. Binnengeluiden? Alleen de uwe. Oud of nieuw? Oud én nieuw, een monument met volledige nieuwbouwgarantie Beetje leuke buurt? Nou en of! Een inmiddels meerdere malen bekroonde woonlocatie.

Algemene informatie Woonoppervlakte circa 250 Inhoud circa 800 Aantal kamers 6 Waarvan slaapkamers 4 Bouwjaar 2008 Onderhoud binnen uitstekend Onderhoud buiten uitstekend Soort woning appartement V.V.E. / servicekosten totaal € 220,- per maand berging ja loggia ja Ligging zuiden Kadaster Gemeente Haarlem, sectie G, nummer 3941 A10

Technische informatie Verwarming c.v.-ketel Remeha Avanta Warm water c.v.-ketel Remeha Avanta Vloerverwarming ja Elektra 12 groepen+ aardlekschakelaars Riolering geen problemen bekend Kozijnen hout Dak zadeldak afgedekt met pannen Isolatie dubbel glas en voorzetramen Badkamer moderne badkamer Keuken open keuken

www.skmakelaars.nl


Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM Indeling en bijzonderheden INDELING: Parterre: entree, meterkast (weggewerkt achter spiegelwand), garderobekast, modern en luxe toilet (ca. 0.90 x 2.12 m) met fontein, zeer ruime woonkamer (ca. 6.11 x 9.15 m) voorzien van vele vaste kasten, moderne, handgemaakte, open keuken voorzien van massief RVS aanrechtblad (ca. 0.90 x 6.35) en massief houten onderkasten en -lades. Met hete lucht oven, warmhoudlade, magnetron, vijf-pits RVS gaskookplaat, vaatwasser, koelkast, recirculatie afzuigkap en dubbele spoelbak met Quooker. In de keuken zit tevens een tvaansluiting, trap naar… 1e verdieping: overloop, aparte ruimte (ca. 1.97 x 1.47 m) met wasmachineaansluiting en spoelbak, ruimte voor droger; entresol (ca. 8.60 x 3.77 m) vanwaar deels zicht op de woonkamer, over de volle lengte voorzien van vaste kasten, tv-aansluiting, trap naar… 2e verdieping: overloop, zeer ruime slaapkamer (ca. 4.43 x 6.88 m) met twee kastenwanden, apart toilet en wastafel en tv-aansluiting, slaapkamer (ca. 2.56 x 3.57 m), badkamer (ca. 2.37 x 2.29 m) voorzien van toilet, ligbad, douchecabine en wastafel, ruime slaapkamer (ca. 5.53 x 4.28 m) voorzien van kastenwand, via openslaande deuren toegang tot loggia (ca. 4.43 x 2.19 m) op het zuiden, trap naar… 3e verdieping: overloop vanwaar toegang tot vliering, kast voor CV ketel en WTW-unit, zeer royale en lichte kamer (ca. 11.19 x 3.66 m), voorzien van pantry met spoelbak en koelkast. Deze ruimte heeft de mogelijkheid om opgesplitst te worden in twee of drie kamers, eventueel met badkamer. BIJZONDERHEDEN: • Bouwjaar 2008, GIW-garantie tot 2018. • Rijksmonument waardoor fiscale voordelen bij toekomstig onderhoud • Woning met A Epa certificaat • Autovrije wijk • Bijzonder kindvriendelijke buurt • Zeer geschikt voor combinatie wonen en werken maar ook voor wonen in zijn geheel • De woning heeft een eigen parkeerplaats in de Cronjé-parkeergarage. Eventueel nog extra parkeerplaatsen te huur • Servicekosten € 190,- per maand voor de woning en € 30,- per maand voor de parkeerplaats. • Aan de waterkant van de woning is buiten een zitplek gecreëerd

Zorgeloos kopen en verkopen!


www.skmakelaars.nl


Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM

Zorgeloos kopen en verkopen!


www.skmakelaars.nl


Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM

Lijst van Zaken

Zorgeloos kopen en verkopen!


VERKOOPPROCEDURE Verkoopsysteem A De verkoper/verkopende makelaar onderhandelt met degene die als eerste, een naar zijn oordeel, serieus en onderhandelbaar bod heeft uitgebracht. Als deze onderhandelingen niet tot resultaat leiden dan onderhandelt de verkoper/verkopende makelaar vervolgens met een bieder van zijn keuze dan wel accepteert de verkoper /verkopende makelaar uit de uitgebrachte biedingen het meest geschikte aanbod. Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan ons kantoor. Dit kan per fax, email of brief. Gunning Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Wilsovereenstemming Een koopakte zal pas worden opgemaakt, nadat overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering, bijkomende voorwaarden en roerende zaken.

KOOPAKTE Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt er door Van der Schaaf en Kooijmans Makelaars een koopakte opgesteld. Behoudens nadere afspraken gelden hiervoor als basis de standaard regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Transport/ notaris Behoudens nadere afspraken vindt de notariĂŤle overdracht plaats bij een notaris in de regio, ter keuze van de koper. Bankgarantie/ waarborgsom De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de koopsom en dient door de koper te worden voldaan aan de notaris, binnen vijf weken, na het tot stand komen van de overeenkomst. Bedenktijd De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen beide partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper te hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het makelaarskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan de koper. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of en algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk te bevestigen aan Van der Schaaf & Kooijmans Makelaars alwaar de verkoper voor wat de ontbinding betreft domicilie kiest. Registreren koopakte Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de koopovereenkomst ingeschreven in het kadaster. De kosten van deze inschrijving zijn voor rekening koper.

www.skmakelaars.nl


Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM

Schriftelijke vastlegging De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij of Van der Schaaf & Kooijmans Makelaars niet uiterlijk op de vijfde werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen, gebruik van is gemaakt. Toevoeging ex. Art. 16 of 19 Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en een van de partijen hiervan gebruik moet maken, dient dit uiterlijk de 1e werkdag na afloop van de in de koopakte genoemde datum ingeroepen te zijn. Indien het inroepen van een voorbehoud verband houdt met het niet verkrijgen van de financiering dient te koper dit door middel van minimaal 2 afwijzingen van erkende financieringsinstellingen aan te tonen. Voorbehoud koper Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Roerende zaken Uitgangspunt is, dat de (roerende) zaken volgens aangehechte ‘lijst van zaken’ in de koopsom zijn begrepen en achterblijven, die zijn aangekruist in de kolom `blijft achter`. Indien volgens deze lijst zaken ter overname zijn, dan dient koper de overname c.q. de overnameprijs rechtstreeks met de verkoper overeen te komen en bij de oplevering te voldoen.

CLAUSULES Er zijn diverse clausules van toepassing die toegevoegd zullen worden aan de modelkoopakte. Asbestclausule In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Bodemverontreiniging/olietank, bodemclausule Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de milieurapportage d.d. ……………....… m.b.t. het onderhavige pand, welke is/wordt afgegeven door de gemeente <Haarlem/Heemstede/Bloemendaal> . Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. Het risico ter zake van verontreiniging van de onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de eigendomsoverdracht en/of na de feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was. Funderingsclausule Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering.

Zorgeloos kopen en verkopen!


Waterhuishoudingclausule Koper verklaart bekend te zijn met de lokale problemen betreffende het grondwaterpeil mogelijk ontstaan als gevolg van gewijzigd duinwaterbeheer. Indien nu of in de toekomst hinder ondervonden wordt van de stand van het grondwater, vrijwaart koper verkoper van iedere aansprakelijkheid en schade hieruit voortvloeiende. Ouderdomsclausule Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning ca <afhankelijk van pand> jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft staat hij niet in voor o.a. de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, evt. afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/ of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 omschreven woongebruik, en met ingang van de datum van eigendomsoverdracht vrijwaart de koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken. Energieprestatiecertificaat Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen. Koper is hiermee bekend en akkoord en verklaart dat, indien verkoper toch verplicht is een certificaat of gelijkwaardig document te leveren de kosten hiervan voor rekening van koper zullen zijn. Notariskeuze Koper is gerechtigd terzake het transport een notaris aan te wijzen. Echter terzake de notariskeuze van koper behoudt verkoper zich voor dat die notaris kantoor dient te houden in de regio Haarlem of binnen een straal van 10 kilometer daarbuiten. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten vermeld werkgebied zijn de eventuele aanvullende kosten van die notariskeuze (zoals bijvoorbeeld eventuele kosten die deze notaris aan verkoper in rekening brengt voor het opstellen van een volmacht voor de verkoper en eventuele kosten welke een regionale notaris aan verkoper in rekening brengt voor de legalisatie van de handtekening van verkoper op die volmacht) voor rekening van koper. Verkopend makelaar en diens opdrachtgever (verkoper) zijn voorts gerechtigd eventuele andere kosten, welke verband houden met het feit dat het transport plaatsvindt buiten de regio, in rekening te brengen bij de koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend op basis van een nog nader op te geven uurtarief waarbij in ieder geval de reistijd heen en terug in rekening gebracht zal worden, alsmede een kilometer vergoeding van 45 eurocent per kilometer (heen en terug). Onderzoeksplicht Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uit gegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen e.d) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De opgegeven maten en jaartallen zijn indicatief, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers.

www.skmakelaars.nl


Nieuwe Manegeplein 5 HAARLEM Verdere informatie Alle belangrijke papieren zijn bij de makelaar tijdens kantooruren ter inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieĂŤn worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verzonden of gefaxt worden. Uiteraard kunt u bij de makelaar alle verdere informatie krijgen. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Schakel uw eigen aankoopmakelaar in Van der Schaaf & Kooijmans makelaars treedt voor dit object op namens de verkoper en behartigt diens belangen. Daarom raden wij geĂŻnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor begeleiding bij de aankoop. De makelaar kan samen met u de woning bezichtigen, u voorzien van bouwkundig, juridisch en markt advies en de onderhandelingen voor u voeren. Kijk voor aankoopmakelaars op www.gildemakelaars.nl of neem uw eigen makelaar mee. Een biedingsformulier vind u op onze website.

Zorgeloos kopen en verkopen!


Waarom Van der Schaaf & Kooijmans Makelaars? Zorgeloos kopen en verkopen. Dat is onze lijfspreuk bij het dagelijks werk wat wij al meer dan 30 jaar doen in de makelaardij. Voor u is kopen of verkopen één van de grootste financiële keuzes in uw leven. Het is fijn als u helemaal achter uw keuze staat. En dat u weet dat er met u is meegedacht en gewerkt. Dat is ons idee van zorgeloos kopen en verkopen. Wij maken het u graag makkelijk door alle diensten onder één dak aan te bieden. Of het nu gaat om een woning, hypotheek, verzekering of beheer. U vindt alle diensten bij ons onder één dak. Wij geloven in het gemak, het financiële voordeel en de efficiency van full service voor u. Zorgeloos kopen Schakel ons in als aankoop makelaar. Wij zoeken, begeleiden, informeren, adviseren en onderhandelen. Doel voor ons is dat u hét huis vindt! En dat u daar jarenlang zorgeloos en met veel plezier zult wonen. Zorgeloos verkopen – Vrijblijvende waardebepaling Bent u op zoek naar een nieuwe woning en is uw huidige woning nog niet verkocht? Wij helpen u graag bij de verkoop van uw woning. Voor een vrijblijvend advies en waardebepaling kunt u bij ons terecht. Is de hypotheek voor deze woning haalbaar? Wij berekenen dat graag voor u! Maak hiervoor gerust een vrijblijvende afspraak met onze financieel adviseur. Hij geeft u een onafhankelijk hypotheekadvies. Meer informatie vindt u op www.skfinancieel.nl Zorgeloos verzekeren Naast een hypotheekadvies bieden wij ook een verzekeringsscan. Ook helpen wij bij het verzekeren van uw nieuw gekochte woning! Meer informatie kunt u vinden op www.skfinancieel.nl. Bedrijfsmakelaardij Bedrijfsmakelaar nodig voor uw winkel, kantoor of bedrijfspand? Wij helpen u graag via bedrijfsmakelaardij Bedrijfslocatie.nl. Voor taxatie, verhuur, verkoop, advies of bemiddeling. Kijk op www.bedrijfslocatie.nl. Van der Schaaf & Kooijmans Makelaars is gevestigd in Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 47, 2061CB Bloemendaal. Telefoon 023-5251525 Fax 023-5273213 info@skmakelaars.nl www.skmakelaars.nl

HAARLEMNieuweManegeplein516475  
HAARLEMNieuweManegeplein516475