Page 1

waarin opgenomen het gemeentenieuws van de gemeente Nederlek 26e jaargang  •  Nederlek Nieuws 1182  •  19 juli 2011

ZOMERVERHAAL (1) Deze zomer kunt een bijdrage lezen Hans Dekker van de Historische Vereniging ‘Crempene’ over ‘een gemeentelijke samenvoeging die niet doorging’. Aan de vooravond van de beslissing over het zelfstandig blijven van de gemeente Nederlek is de historische vereniging ‘Crempene’ eens in de archieven gedoken en daarbij ontdekt dat plannen voor samenvoeging niet altijd zijn doorgegaan.

Deel 1: Splitsing van Crempene Nu er binnenkort het besluit wordt genomen of de grenzen van onze gemeente opnieuw ver-

Grote tuinplannen? Huur een minigraver bij ...

legd gaan worden is het goed te bedenken dat dit in een geschiedenis van eeuwen slechts een paar keer eerder is gebeurd, het is

Veilig uw gevel verven? Huur ’n steiger bij ...

dus een bijzondere gebeurtenis te noemen. Voor velen onder ons ligt de samenvoeging met Lekkerkerk in 1985 nog vers in het geheugen. In het licht van de huidige discussie is het, nog eens kijkend in de stukken van destijds, curieus te lezen dat de minister van Binnenlandse Zaken over een mogelijk grotere samenvoeging dan van Krimpen en Lekkerkerk zei: “Dit levert echter een zodanig langgerekte gemeente op dat een samenhang niet of slechts moeizaam verwacht mag worden.” Kennelijk kunnen inzichten snel veranderen. Veel minder algemeen bekend is wellicht dat er veel en veel langer geleden een omgekeerde beweging plaats vond. In 1277 werd namelijk het toenmalige ambacht “Crempene” dat toen al circa 200 jaar bestond, in tweeën gesplitst. Kennelijk was er binnen het ambacht ook langs de IJssel iets van een kern ontstaan en was er aanleiding het ambacht op te splitsen in een (kerk-)dorp Crimpen op de Merwede (de Lek) en een buurtschap (zonder kerk) Crimpen op de IJsele. De grenzen die toen werden vastgesteld zijn tot 1985 vrijwel ongewijzigd gebleven. Wat een wonderlijke loop van de geschiedenis dat die

kleine buurtschap Krimpen aan den IJssel, straks als het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS) zou worden gevolgd, de enige oude kern is die zijn zelfstandigheid behoudt. Oude gemeentehuis Dorpsstraat 35 Het meest curieuze verhaal in verband met een mogelijke herindeling is toch wel de discussie in de jaren 1937-1940 over een mogelijk samengaan van Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. Het idee over die samenvoeging kwam op een wonderlijke manier tot stand. Vanwege de bouwvalligheid van het ‘oude’ gemeentehuis (dit stond buitendijks tegenover de voormalige kapsalon van Rombout op Dorpsstraat 58) was een nieuw onderkomen voor het gemeentebestuur noodzakelijk. Er waren hiervoor twee mogelijkheden bedacht. De eerste was nieuwbouw op dezelfde plaats, vervolg zie pag. 3

Reparatie APK en is at Klussen in beton? gr en jn di or G Onderhoud

kt een gemaaHuur boorhamer bij ... wonen en slapen

Wilhelminastraat 2a Lekkerkerk T  0180 - 661443 www.degrootwonenenslapen.nl

RESTAURANT DE LOET hoogwerker bij ...

Aircoservice

ADRES Kerkweg 52 2941 BM Lekkerkerk TEL. 0180-663829 / 661888 FAX 0180-664727 www. garagevanvliet.nl

Bruiloftens eceptietegelen? Hoge boom snoeien? RTerras a e t Zie onze mogelijkheden op www.deloet.nl h g i Huur een HHuur een trilmachine bij ...

van alle merken auto’s

BBQ Kraamfee Verjaarda st gen


familieberichten Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw. Ik heb genoten van de jaren met jou. Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan. Maar ik zal je missen bij het verder gaan. De Heer is mijn Herder.

Plaats uw nederlekkertje Hieronder kunt u uw advertentie invullen.

Let op! Te koop gevraagd advertenties zijn gratis. Oppas nodig voor uw huisdier?

Tot het laatst toe meelevend en moedig overleed mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, onze oma, mijn dochter en stiefmoeder

Bel Annemiek Helleman op 0180-662 993 of 06-1006 0937 (www.huisdierenoppaslekkerkerk.nl)

Astrid Elizabeth de Jager-de Vries

Heeft u nog schilderwerk

Gerrit de Jager

Bianca en Sven Nina, Lars, Nils, Juliët

Elizabeth de Vries - Nederveen

Janice en Vinh

14 juli 2011 Oosterlekdijk 55a 2931 AM Krimpen aan de Lek Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 19 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer aan de Burgemeester van der Willigenstraat 37b te Lekkerkerk. De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 20 juli om 11.00 uur in de Ichthuskerk, Kerkweg 34 te Lekkerkerk. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.15 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Molenweg 1 te Krimpen aan de Lek.

(binnen/buiten) of heeft u glas nodig?

Bel dan Stefko 06-54758350

TE KOOP AANGEBODEN HoMas tafelbiljart

Oefenwedstrijd Dilettant 1 Zaterdag 23 juli 2011 Dilettant 1 FC. Dordrecht 1 Aanvang: 16.00 uur

Maten 85 x 47 x 75 cm Model Ooisterwijk Als nieuw; prijs € 100,-Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Maten 134 x 74 cm Met 2 keuen en 3 ballen Prijs € 65,--.

TE KOOP AANGEBODEN Diverse eethoeken

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213 TE KOOP AANGEBODEN Massief eiken dressoir

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Te koop aanGEboden / te koop gevraagd (doorstrepen wat niet van toepassing is) ........................................................................................... ...........................................................................................

KERKVOOGDIJWINKEL KOOPJE VAN DE WEEK Blank eiken eethoek Tafel massief 80 x 140 cm 4 stoelen naar keuze. In prima conditie. Prijs: € 125,--.

Er gelden wel enkele spelregels: 1.  Alleen particulieren die geen winstoogmerk hebben. 2.  Geen koop/verkoop van dieren* 3.  Geen koop/verkoop en huur/verhuur van onroerend goed* 4.  Geen personeel gevraagd of aangeboden* 5.  Geen familieberichten* * Voor advertenties van deze aard gelden de mmtarieven. Bel voor prijsopgaaf tel. 0180- 41 82 00

in de leeftijd van 55 jaar.

Voor te koop aangeboden moet u een overschrijving van € 5,- bijsluiten.

Met uitschuiftafel of vast Diverse maten en modellen Ook tafels en stoelen “los”. Deze week € 100,-- per eethoek. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Naam: ................................................................................ Adres: ................................................................................. Tel.:..................................................................................... Drukkerij Van Meurs, Postbus 142, 2980 AC Ridderkerk De redaktie kan advertenties zonder opgaaf van reden weigeren. Hiervoor gelden onze advertentietarieven. Niet geplaatste NEDERLEKKERTJES worden vernietigd. Schrijft u s.v.p. duidelijk, liefst in blokletters. U voorkomt daarmee eventuele fouten. TELEFONISCHE OPGAVE IS NIET MOGELIJK!

Drie krasse vriendinnen op de fiets naar Santiago Lekkerkerk - Gezellig, zo’n fietstochtje in de mooie Krimpenerwaard, met een stel vriendinnen. Maar dan moet het wel mooi weer zijn, geen regen en geen harde tegenwind! Drie vriendinnen, Wil Verkaik (70), Hannie Kroon (66), beiden uit Lekkerkerk, en Ellie Gijtenbeek uit Capelle, vinden dat eigenlijk veel te tam. Nee, zij willen verder, en niet zo’n klein beetje. Een fietstocht zou het worden, waar de Tour de France een kippeneindje bij zou lijken. Hoewel de dames de leeftijd van coureur ver te boven zijn, besloten zij dat het einddoel Santiago de Compostella zou worden, een bedevaartplaats in het noordwesten van Spanje, ruim

2600 kilometer ver! Na maandenlange trainingsritten, cursussen in het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van de fietsen, banden plakken en kettingen omleggen, zijn de drie nu klaar voor de onderneming. Donderdagochtend 21 juli vertrekken zij. Om negen uur vanaf de veerstoep in Krimpen aan de Lek, uitgezwaaid door familieleden en vrienden. “En als we niet verdwalen, zijn we over zes weken weer terug”, lacht de oudste van het stel, Wil Verkaik.


vervolg van pag. 1 er lag een mooi plan van een Amsterdamse architect en de begrote kosten à f 33.000,- (u leest het goed) zouden uit het zogenaamde Werkfonds (we spreken over de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog) door het Rijk worden betaald. De tweede optie was verbouw van het door ruil te verkrijgen pand Rijsdijk 24. De ruil hield in dat het terrein ter plaatse van het oude gemeentehuis in het bezit zou komen van de houthandelaar Boogaerdt voor uitbreiding van het bedrijf. In de raadsvergadering van 30 november 1937 stemden alleen de heren W. Mijnlieff (1e wethouder) en C. W. van Capellen voor aankoop van het pand Rijsdijk 24. Het voorstel voor nieuwbouw werd door de gehele raad ge-

steund, behalve door de heer W. Mijnlieff. Zijn argument om voor het verwerven van Rijsdijk 24 te stemmen was, naast het kostenvoordeel, vooral de werkgelegenheid in het eigen dorp die gebaat zou zijn bij een uitbreiding van de houthandel Boogaerdt. Vrijwel onmiddellijk na deze raadsvergadering hebben de heren Mijnlieff en Van Capellen zich tot Gedeputeerde Staten gewend met het verzoek de nieuwbouwplannen niet goed te keuren. In reactie daarop vond er in de maanden december 1937 en januari 1938 een briefwisseling en overleg plaats met de minister van Sociale Zaken en GS. Uit de verslagen uit deze periode blijkt duidelijk hoe het college van B en W gespleten was in deze kwestie, aan de ene kant de burgemeester de heer G. J. van Oordt en wet-

Keizerinnen LEKKERKERK – De Keizerin in een lokaal aardappelras dat al tientallen jaren uitsluitend hobbymatig gekweekt wordt in met name de Krimpenerwaard. Het is een ras dat echt als een delicatesse wordt beschouwd en zelf bij lokale restaurants op het menu staat. De Keizerinnen worden geteeld in een strook van 1 à 2 kilometer langs de Lek op rivierklei. Dieper in de polder in de veengrond heeft de Keizerin het niet naar haar zin. In Lekkerkerk zouden ze dus zeggen: Poot ze binnen de Tiendweg. Op de braderie in mei stonden leden van Mannenkoor Zanglust hun koopwaar, waaronder de bekende tompoezen aan de man te brengen. Zij verkochten ook pootaardappelen en wel Keizerinnen, ik vond dat wel grappig en kocht 4 van die aardappeltjes om gewoon eens te proberen of het ook lukt tussen de planten in een bloementuin aardappelen te kweken.

Ze werden gepoot, van kenners hoorde ik al dat het aan de late kant was maar goed niet geprobeerd is zeker mislukt. En ja hoor er kwamen groene sprietjes boven de grond bij alle vier de aardappeltjes die ik gepoot had. Ze groeiden voorspoedig maar echt groot vond ik ze niet worden, even in herinnering teruggaand naar mijn jeugd toen mijn vader ook aardappels teelde in de groentetuin. In de leuke beschrijving die ik er bij kreeg stond dat ze na ca 75 dagen gerooid moesten worden en afgelopen weekend was het zover. Ik was heel benieuwd wat er van terecht gekomen was en ja hoor, de eerste plant bracht al wat aardappeltjes voort, niet zoveel als dat ze me beloofd hadden maar

Wij zijn gesloten

houder C. Roest en aan de andere zijde wethouder Mijnlieff. Maar ambtelijke molens konden kennelijk ook snel malen, op 5 februari 1938 werd van GS de goedkeuring voor de nieuwbouw ontvangen. Meteen werd er gestart met de voorbereiding, de architect werkte de plannen verder uit, er werd een krediet beschikbaar gesteld voor grondonderzoek etc. Maar begin juni 1938 was er, tegen de verwachting in nog steeds niet met de bouw begonnen. De minister van Sociale Zaken stelde hierover vragen aan B en W want de gelden uit het Werkfonds moesten in principe zo snel mogelijk worden besteed. Wat was er aan de hand? Hoe deze affaire er toe leidde dat er een felle discussie is ontstaan over een mogelijke samenvoeging met Krimpen aan den IJssel en er

uiteindelijk toch geen nieuw gemeentehuis werd gebouwd is te lezen in het volgende Nederlek Nieuws.

toch wel heel erg leuk. Ook de andere aardappelenplanten gerooid en zo had ik toch bij elkaar een lekker maaltje aardappelen. Het recept dat ik ook gekregen had gaf aan dat ze bij voorkeur gegeten worden met verse Hollandse zomergroente en ik koos voor wortelen alleen de verse vis met

gesmolten en gezouten boter volgens het recept verving ik door vissticks. Het smaakte heerlijk en volgend jaar ga ik ze weer poten, iets eerder en op een wat betere plaats want zo’n traditie moet in ere gehouden worden. (Anneke)

van ma. 25 juli t/m za. 13 augustus Maandag 15 augustus vanaf 13.30 uur weer open.

Reformhuis Tilia

Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel. 0180-669047

DIEREN CENTRALE NEDERLAND VERMIST • Kater, rood, gevlekt met veel wit, klein zwarte vlek op rug, rode staart, 1 ontstoken oog, beschadigde neus, Schoonouwenseweg Stolwijk • Poes, zwart, witte bef, 2 witte vlekjes onder neus, klein van stuk, Schoonouwenseweg Stolwijk GEVONDEN • Reu, maltezer, wit, veel haar, Schuwacht Lekkerkerk • Reu, kruising, zwart-wit, oudere hond, Benedenkerkseweg Stolwijk • Kat, zwart, zonder wit, Reigerlaan Lekkerkerk • Kater, zwart, witte borst, poten en snuit door over neus, Bernhardstraat Vlist • Kat, zwart, met witte aftekeningen, Oudelandseweg Ouderkerk ad IJssel • Kat, cypers, witte borst, sokken en wit op buik, N 209 Krimpen ad IJssel • Poes, cypers, met veel wit, mager, dikke tepels, Raadhuisplein Krimpen ad IJssel • Poes, cypers, witte borst, poten en snuit door over neus, kitten, Bilwijkerweg Stolwijk • Kater, zwart, witte kin,Veerweg Bergambacht • Kater, rood, witte buik, N 228 / Oudewater Haastrecht • Poes, schildpad / cypers, Westeinde Berkenwoude. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-601199 Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl


cOLOFON verschijnt: iedere dinsdag. Oplage: 7.500 sluitingsdatum kopij: donderdag voor 16.00 uur verspreiding: Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude (Heeft u) vragen/opmerkingen over de bezorging? (Heeft u) het Nederlek Nieuws niet ontvangen? Bel Drukkerij van Meurs: 0180 - 41 82 00 redactieadres voor Krimpen aan de Lek: Pieter Veerman tel. 0180-524509 E-mail: pieterveerman@yahoo.com redactieadres voor Lekkerkerk: Anneke Meinema tel. 0180-664437 tel. 06-10256560 e-mail: haproos@hetnet.nl uitgever, advertentieopgaven, administratie, en kopij sturen naar: Drukkerij Van Meurs B.V., postbus 142, 2980 AC Ridderkerk, tel. 0180-418 200 fax 0180-418 127 e-mail: info@vanmeurs.com of bij één van de correspondenten mm prijs: los € 0,36 contracten op aanvraag ‘Nederlekkertjes’ uitsluitend schriftelijk zenden naar het adres van uitgever. (indien te Te Koop Aangeboden met € 5,00)

Wegens plaatsgebrek is de uitgever niet altijd in staat alle ingeleverde berichten in Nederlek Nieuws op te nemen. Derhalve behoudt de uitgever zich het recht voor om ingezonden kopij niet of later te plaatsen. Tevens worden anoniem ingezonden stukken niet geplaatst.

John Witgoed Reparatie & Verkoop Huishoudelijke Apparaten Reparatie en verkoop voor alle merken: • Wasautomaten • Afwasautomaten • Droogautomaten • Koelkasten • Diepvriezers • Magnetrons • Afzuigers

Tel.: 0180 - 661142 www.johnwitgoed.nl

Kunt u uw PC eigenlijk niet missen, maar is hij wel toe aan een onderhoudsbeurt? Breng dan uw PC of laptop naar Wisja.net voordat u met vakantie gaat! Wij zorgen er dan voor dat uw PC bij thuiskomst weer in topvorm is.

* Voor afspraken maandag t/m vrijdag: 09.00 - 11.00 uur 15.00 - 17.00 uur 19.00 - 20.00 uur * Ook verkoop van onderdelen. Burg. v/d Willigenstraat 1 2941 ES Lekkerkerk E-mail: info@johnwitgoed.nl

Verschijningsdata Nederlek Nieuws tijdens de vakantieperiode 2011 In verband met de vakantieperiode verschijnt het Nederlek Nieuws NIET op

dinsdag 2 augustus.

DE VRIES & ZANTMAN advocaten

Mr. R. Zantman Mr. A.M.H. BALJEU-VISSER Raadhuisplein 125 2922 AL Krimpen a/d IJssel TELEFOON: 0180-516911 FAX: 0180-516910 www.advocateninfo.nl

· Fietsen · Accessoires · Onderdelen · Reparatie Burgemeester Roosstraat 8 2941 AC Lekkerkerk · 0180-669705


POSITIEVE REACTIES NA HEROPENING C1000 KRIMPEN AAN DE LEK – Anderhalve week was de C1000 gesloten. Woensdag 13 juli gingen de deuren van de verbouwde winkel open en konden de mensen het eindresultaat zien. De klanten reageerden enthousiast: “Het is erg mooi geworden,” was een veel gehoorde reactie.

ZOMERTIJD -VAKANTIETIJDTIJD OM TE LEZEN! NEDERLEK – Al bijna klaar voor de zomer? Nog op zoek naar leuke of goede vakantieboeken? Dan bent u natuurlijk bij de bibliotheek aan het goede adres. De boeken kunt u vanaf thuis ook zoeken en reserveren via de website: www.bibliothekenkrimpenerwaard.nl. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 6 augustus is de bibliotheek geopend: in Lekkerkerk: maandag van 13.30- 17.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur en op vrijdag van 18.30- 20.30 uur. In Krimpen aan de Lek: maandag van 18.30-20.30 uur, woensdag van 10.00- 12.00 uur en vrijdag van 13.30- 20.30 uur. De bibliotheekmedewerkers wensen u een prettige vakantie!

Lek- & Bandenrit Over de rode loper de supermarkt binnen: het beviel de meeste mensen wel! “O, wat is het mooi geworden,” roept een van de dames nadat ze boodschappen heeft gedaan in C1000 Krimpen aan de Lek. “Ga zelf maar kijken,” zegt ze tegen een kennis. Woensdag om 08.00 uur opende C1000 haar deuren. “Het kwam langzaam op gang,” vertelt Harald van den Brom. “Maar vanaf 08.30 uur begon de winkel vol te stromen en is het druk gebleven,” vertelt de bedrijfsleider diezelfde middag. “De klanten zijn erg enthousiast en we hebben veel leuke reacties gehad.” Nieuwe inrichting De voorgevel van C1000 Krimpen aan de Lek is veranderd en de inen uitgang is op een andere plaats gekomen. Voor de gelegenheid was er een rode loper uitgelegd

en kwamen de bezoekers binnen door een ballonnenboog. Binnen was het even wennen voor de klanten vanwege de veranderde indeling van de winkel. Het personeel heeft met de vernieuwing van de winkel ook nieuwe kleding gekregen en daarmee heeft de winkel een nieuw fris uniform uiterlijk gekregen. “Het is nu echt een winkel om trots op te zijn,” aldus Harald. Als openingsactie kregen de klanten bij besteding van meer dan 20,- euro een appeltaartje cadeau. Harald: “We hadden 2000 taartjes en ze zijn eruit gevlogen! We hadden zelf de hulp van de overburen nodig om alle taartjes te bakken.” C1000 kan terugkijken op een geslaagde heropening van de winkel. PTV

Een unieke bromfietsrit door de Krimpeneren Alblasserwaard! REGIO - Op zondag 21 augustus 2011 vindt een unieke bromfietsrit plaats door de Krimpener- en Alblasserwaard, de Lek- & Bandenrit! Een unieke rit omdat alleen bromfietsen van vóór 1984 kunnen deelnemen. Vertrek- en eindpunt is Het Koetshuis, Dorpsstraat 114a in Krimpen aan de Lek. Vertrek is om 11.00 uur. De tocht is ongeveer 65 km lang. serwaard. De rivier De Lek wordt hierbij twee keer met een pontje overgestoken. Voor een hapje en drankje onderweg wordt gezorgd. Alle deelnemers krijgen een leuk aandenken bij terugkomst. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen staat een groot springkussen klaar. De dag wordt Organisator Jeroen Wildeman afgesloten met een DJ en live muvertelt. “Al jaren restaureer ik ziek. De opbrengst van deze dag met een aantal vrienden antieke komt ten goede van ‘Stichting bromfietsen in de schuur. Tij- Krak’, een stichting die kinderacdens ons laatste project ontstond tiviteiten organiseert in Krimpen het idee om een bromfietsrit te aan de Lek. De dag wordt mede organiseren voor alle liefhebbers mogelijk gemaakt door Heijkoop van oude bromfietsen. Het resul- Sloopwerken BV uit Ammerstol taat is de eerste Lek- & Banden- en FCS IJzervlechtbedrijf b.v. uit rit! Het enthousiasme voor de rit Stolwijk.” is groot. Vanuit het hele land zijn Mocht u meer informatie willen er al aanmeldingen, van Enkhui- of u willen aanmelden, dan kan dit via lek_en_bandenrit@hotzen tot Lattrop. De rit is 65 km lang en gaat mail.nl of 06 - 284 582 34. door de Krimpener- en Alblas- Vol = vol!

Thema Hoop

Een drukke eerste dag na de heropening van C1000.

Waar hoop je op? Veel mensen hopen op een betere wereld, op gezondheid en een goed leven voor hun kinderen. Je hebt geen garantie dat dat ook zal komen of gebeuren. Je kunt het niet echt verwachten of erop rekenen. De toekomst is onzeker. Christenen geloven dat uiteindelijk alles goed zal komen. Waar baseren ze dat op? Daarover gaat het op de 10e open ochtend van de werkgroep Ontmoeting met Vrouwen afdeling Nederlek. Zet het alvast in de agenda: woensdag 5 oktober, 09.30 uur, Kerkweg 34 te Lekkerkerk (Ichtuskerk).


gemeentenieuws

Spreekuur volgens afspraak Gesprekken met burgemeester Van der Kluit-de Groot, wethouder Roelse en wethouder Van de Haterd. Afspraken kunt u maken na overleg met het bestuurs­secretariaat via telefoonnummer 0180-667709.

50-jarig huwelijk de heer en mevrouw Van der Laan Op donderdag 14 juli 2011 was het een halve eeuw geleden dat mevrouw Grietje Marijntje Verwaal en de heer Adrianus van der Laan elkaar op een regenachtige vrijdag in 1961 elkaar in Lekkerkerk het ’’ja- woord’’ gaven.

Nederlek

dere feestje voor georganiseerd bij hun in de tuin of het zwembad. Mevrouw Van der Laan toont een mooie fotocollage met foto’s van diverse verenigingen waar zij lid van waren, of in het bestuur zaten. Verderop in de tuin, is een klein schuurtje te vinden waarin een gezellige bar is gecreëerd. Hier waren, en zijn nog steeds, de mannen vaak te vinden als zij nat geregend waren of vieze kleding hadden van bijvoorbeeld het werken. Zij gingen hier gezellig met elkaar wat drinken. Het 50-jarige huwelijksjubilea werd ook uitgebreid gevierd. Met de naaste familie is het echtpaar Van der Laan een week weggeweest met een cruiseschip. Trots laat de heer Van der Laan een mooie foto hiervan zien waar de naaste familie opstaat. Ook werd op donderdag 14 juli 2011, op de officiële huwelijksdatum, een receptie gehouden voor familie, vrienden en andere bekenden.

Waarschuwing zwemwaterkwaliteit surfplas Krimpenerhout Per 1 juli 2011 heeft Provincie Zuid-Holland een waarschuwing afgegeven voor de Surfplas in het Krimpenerhout (blauwwieren). Meer informatie vindt u op www.zuid-holland.nl

Gemeente

Welke artiest ziet u in 2012 graag optreden tijdens de seniorenmiddag? Afgelopen jaren heeft de gemeente Nederlek tijdens de feestweek een seniorenmiddag georganiseerd. De gemeente hoopt dit volgend jaar weer te kunnen doen. Bent u 55+ en woont u in de gemeente Nederlek, dan willen wij u graag het volgende vragen: Welke artiest vindt u geschikt voor de seniorenmiddag en ziet u daarom volgend jaar het liefst op het podium verschijnen? Wij horen graag uw mening. Dit kunt u aangeven door onderstaande antwoordstrook in te vullen en vóór 2 augustus aanstaande zonder postzegel op te sturen naar: Gemeente Nederlek Afdeling Communicatie Antwoordnummer 311 2920 VD KRIMPEN A/D IJSSEL. Nadat de gemeente Nederlek de mening van de doelgroep gepeild heeft, zal zij samen met de organisatie van de feestweek een keuze maken. Uiteraard is het dan nog de vraag of deze desbetreffende artiest tijd heeft in zijn of haar agenda. Wanneer dit niet het geval is, wordt er uiteraard weer gekeken naar de uitkomsten van de ingezonden namen. Bij vragen kunt u contact opnemen met J. Koning via 0180-667797. U kunt aan haar ook telefonisch uw voorkeur doorgeven.

Antwoordstrook Seniorenmiddag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------Ter ere van dit huwelijksjubilea heeft burgemeester Van der Kluit-de Groot op dinsdag 12 juli 2011 het echtpaar een bezoekje gebracht. Zij werd warm welkom geheten door het echtpaar en hun kinderen. Tijdens een gezellig gesprek met familie Van der Laan werd al snel duidelijk dat het echtpaar echte ‘’Lekkerkerkers’’ zijn. Zij hebben elkaar hier dan ook ontmoet en dansten voor het eerst samen in café ’’De grote boer’’ in Lekkerkerk. Vaak gingen zij in die tijd ook stappen in ‘’De Shop’’. Mevrouw Van der Laan vertelt lachend dat er in “De Shop” bijna alleen maar vrouwen waren, omdat de mannen eerst met elkaar gezellig de kroeg ingingen. Zij kwamen dan later, rond 21.00 uur, naar ‘’De Shop’’ . Na het gesprek kreeg burgemeester Van der Kluit-de Groot een rondleiding door de tuin van de familie, want daar was nog heel wat te beleven. Achter in de schuur hebben zij namelijk een heel mooi zwembad gerealiseerd, waar mevrouw Van der Laan elke morgen heel sportief een aantal baantjes trekt. De familie houdt van veel gezelligheid. Dat is te merken, omdat zij zich veel hebben ingezet voor diverse Lekkerkerkse verenigingen. Hier hebben zij vaak een gezellige barbecue of an-

Ik wil graag dat ........................................................................................................................................................................ volgend jaar optreedt tijdens de seniorenmiddag, omdat ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ --------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 juli 2011


gemeentenieuws

Juni 2011

Geboren: 05 Julia Stout, L 12 Jet Mudde, L 19 Tibby Oudakker, L 23 Meike Groen, K 25 Tes de Weerd, K 26 Naomi Ketut Cornelia Koedood, L 30 Esmee Lenstra, L 30 Fien Rook, K

Geboren: 15 Olivia Marijke Rozendaal, L 18 Cas de Zeeuw, K 19 Coen de Reuver, K 24 Sten de Jong, K 24 Tycho de Jong, K 24 Tom van Tol, L 25 Isa Anna Adriana Hartmans, K 29 Joey de Wit, K

Overleden: 11 M.P. Broere-van der Graaf (1921) L 20 G.B. Hofland (1989) K 26 J.J. Krijgsman (1936) L Huwelijken: 02 A.J.T. Zandbergen en S. Roest 12 R.J. Geleijnse en M.E. de Bruin 16 P.A. Mudde en I. v.d. Wouden 18 J. van ’t Hoft en M. Koopmans 20 J. Graafland en A. Otterspeer 20 H.J. de Jager en D.C. Wekker 21 R. Weerheim en J.S. Matthijs Geregistreerd partnerschap: 25 L. Schrijvershof en S. Wandke

Overleden: 03 A.A. van der Steen-Langerak (1932) K 04 P.J. den Boer (1920) K 08 M. Langerak-van Herk (1920) L 10 N.M. Roode-Verkade (1936) K 19 J. Kreukniet (1927) L 28 D.Y. van Walsum (1955) L 28 D. Verkuil (1948) L 29 P. Verwoert-Elemans (1920) L Huwelijken: 01 J.C. Drinkwaard en B. Moerkerken 06 J.F. van der Woude en Z. Firat 10 N.T.A. Muskens en A. Schipper 17 F. Heuvelman en D. den Besten 21 H. Melsert en K. van de Poel 24 H.G.M. Focke en Y.W.M. Metaal 24 F. Mulder en A.M. Anker 25 M. de Reuver en C. Huisman 30 L.O.F. Veldhuizen en A. van der Linden

Nederlek

Aanvragen vergunningen

Loop der bevolking Mei 2011

Gemeente

Hieronder staan de aanvragen die recentelijk bij de gemeente zijn ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Voor inzage zie kader. Aanvragen Omgevingsvergunning: Ontvangen: 05.07.2011 Lekkerkerk, 2941 XC, Emmastraat 71 plaatsen van een schuur 07.07.2011 Krimpen aan de Lek, 2931 RL, Spitsbergen 6 plaatsen van een dakopbouw 08.07.2011 Krimpen aan de Lek, 2931 BC, Schans 8 verbouw t.p.v. 1e verdieping 11.07.2011 Krimpen aan de Lek, 2931 LC, Tiendweg 1 geheel vernieuwen van een keerwandconstructie Verleende Omgevingsvergunning: Verzonden: 13.07.2011 Lekkerkerk, 2941 EX, Voorstraat 196 - slopen van een schuur - oprichten van een schuur 11.07.2011 Krimpen aan de Lek, achter C1000 in nieuw te bouwen wijk Molenweide Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9212 tijdelijk plaatsen van een jongeren ontmoetingsplek (JOP) 07.07.2011 Lekkerkerk, 2941 AS, Opperduit 416 oprichten van een schuur 12.07.2011 Lekkerkerk, 2941 BW, Twijnstraweg 19 slopen en verwijderen asbesthoudende materialen

Sinds oktober 2010 geldt het volgende: • Voor ter inzage liggende stukken geldt: Hiervoor verandert er niets: de stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu-, en verkeerszaken kunt u net als voorheen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. U kunt zich daarvoor melden bij de algemene receptie. De publicaties van de vergunningen zijn tevens op de website te raadplegen, zie www.nederlek.nl • actueel • bekendmakingen. • Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning: Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld op de afdeling VROM. Als u hierover vragen heeft kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de mensen van deze afdeling. Meestal is dat voldoende om uw vragen te beantwoorden. Soms kan het echter gewenst zijn een persoonlijk gesprek te voeren. Ook dit is mogelijk. U dient daarvoor wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. De afdeling VROM is bereikbaar via telefoonnummer 0180-667786 of 0180-667785. • Voor informatie met betrekking tot bestemmingsplannen: Voor informatie over bestaande bestemmingsplannen dient u ook vooraf telefonisch een afspraak te maken. U kunt deze afspraak maken via telefoonnummer 0180-667786 of 0180-667785.

Het volgende blijft ongewijzigd: Zienswijzen Iedereen kan bij een afwijkingsbevoegdheid (de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan) tijdens de termijn van inzage zijn/ haar zienswijze schriftelijk (of mondeling) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. De zienswijze dient uw naam, adres en motivering te bevatten. Bezwaarmogelijkheden Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager (zie datum bij besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht indien een ander namens belanghebbende het bezwaarschrift indient.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 juli 2011


HIER MOET U

Ook uw huisdieren gaan graag bij ons op de foto!

ÈCHT HEEN! Wilt u ook iets onder de aandacht brengen? Bel 0180-519740 of kijk op de website www.studioliedorp.nl

Griendstraat 6m, 2921 LA Krimpen aan den IJssel, Tel. 06 - 48 56 81 78 info@braankerfotografie.nl - www.braankerfotografie.nl

Verschijningsdata Nederlek Nieuws tijdens de vakantieperiode 2011 In verband met de vakantieperiode verschijnt het Nederlek Nieuws

NIET op dinsdag 2 augustus.

Voor leuke bijverdiensten zijn wij voor diverse loodswerkzaamheden op zoek naar PRINS OPEN OVERSLAG houdt zich bezig met warehouse activiteiten binnen de logistieke dienstverlening van Prins. De onderneming is gespecialiseerd in de geconditioneerde op- en overslag van met name levensmiddelen. Tevens verzorgt zij diverse aanverwante activiteiten zoals invriezen, orderverzameling enz. van de door haar opgeslagen goederen.

STUDENTEN (vanaf 18 jaar, met vrije tijd, 0-uren contract)

Contante inkoop Oud goud

zilver en horloges Bij besteding ontvangt u

20%

nederlekkertjes

AANGEBODEN:

Jonge poesjes.

extra.

Lief, zindelijk, speels, ± 7 weken oud. Kleur 1x lapje, 1x rood + 3x zwart-wit.

Liefst voor hele dagen of voor dagdelen tot 12.30 uur. Heb je interesse? Neem dan contact op met dhr. J.A. Prins op nummer (0180) 663 478. Prins Op- en Overslag BV Postbus 2532

Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876

Tel. 0180-663114

2940 AA Lekkerkerk

KRIMPENERWAARDBEDRIJVEN.NL & NEDERLEKBEDRIJVEN.NL VANAF 25 JULI ONLINE ALLE BEDRIJVEN UIT DE KRIMPENERWAARD OP EEN RIJTJE

UW BEDRIJF IN DE SPOTLIGHT?

SCHRIJF UW BEDRIJF NU AL!! IN OP DE WEBSITE EN PROFITEER DIRECT VAN DE 50% AANVANGSKORTING


Uitnodiging Beeldende kunstenaars worden uitgenodigd om werk in te sturen voor de expositie en prijsuitreiking La Lecq 2011. Thema dit jaar is TREK. Op website kunstwaard.nl kunt u deelnamevoorwaarden en inschrijfformulier vinden en downloaden. Expositie deelnemers van 14 oktober - 29 oktober 2011, te bezoeken maandag t/m zondag. Locatie: De Tuyter Krimpen aan den IJssel De prijzen Kunstprijs La Lecq: Winnende kunstwerk wordt aangekocht door KrimpenerKunstWaard voor vaste prijs en maakt vervolgens deel uit van de kunstuitleen. Prijswinnaar professionals ontvangt € 1.500,-. Prijswinnaar amateurs ontvangt € 750,-. Tevens kunnen alle bezoekers gedurende de expositie stemmen voor de publieksprijs, de publiekswinnaar ontvangt € 200.

Het kunstfestival programma in De Tuyter - Krimpen a/d IJssel Kunstexpositie 14-29 oktober 2011. Feestelijke opening expositie vrijdag 14 oktober 2011. Donderdag 20 oktober Polderdichter verkiezing rondom thema TREK. Vrijdag 21 oktober Mini filmfestival rondom thema TREK. Dinsdag 25 oktober Lezing-avond thema TREK i.s.m. Kunstkring Krimpen. Vrijdag 28 oktober Prijsuitreiking Kunstprijs La Lecq. Zaterdag 29 oktober Kunstveiling van werken die nog niet verkocht zijn. Contactpersoon: Louky Scheltema, e-mail scheltema@kunstwaard.nl, website kunstwaard.nl

GEZONDHEID IN DE VAKANTIE REGIO - Op donderdagavond 21 juli is er gelegenheid om kennis te maken met de lessen ‘Gemakkelijker bewegen? Dat kan!’. De lessen worden gegeven door gecertificeerd docente Marleen van der Stap in Groene Tara aan de IJsseldijk 208 in Krimpen aan den IJssel. U leert wat u zelf kunt doen om ongemakken bij het bewegen te voorkomen, te verzachten en te verhelpen. Denk aan pijn en stijfheid in spieren en gewrichten, struikelen en vallen, nieuwe of terugkerende blessures. Zelfs slechter gaan zien of problemen met de stem kunnen samenhangen met hoe u beweegt. Ook mensen met aangeboren of verworven aandoeningen hebben baat bij deze lessen. Ze zijn geschikt voor mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd of beperking.

Grote vraag naar Molenpaspoorten

Tweede druk Molenpaspoort Zuid-Holland Het Zuid-Hollandse Molenpaspoort dat in het kader van het provinciale themajaar Leve de Molens! is ontwikkeld, blijkt zo’n groot succes dat inmiddels een tweede druk is verschenen.

Het gratis paspoort van 46 pagina’s geeft informatie over 29 interessante en te bezoeken Zuid-Hollandse molens. Wie een molen uit het Molenpaspoort bezoekt krijgt een stempel en komt in aanmerking voor een van de vele verrassingen. Met het paspoort wordt iedereen aangemoedigd om zoveel mogelijk molens in dit themajaar te bezoeken. Erica Terpstra ontving op 5 april 2011 op het Werelderfgoed Kinderdijk het eerste Molenpaspoort van de provincie Zuid-Holland uit handen van Statenlid Herman van Santen (VVD). In nauwelijks drie maanden zijn de eerste 6000 paspoorten uitgegeven. De Molenpaspoorten zijn gratis te verkrijgen bij de 29 deelnemende molens, VVV’s , ZHBT, bibliotheken (via Probiblio) en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Sommige molens hebben een verrassing voor bezoekers, in de

vorm van een korting of leuke attentie, zoals een zakje meel, koekjes of een kopje koffie. Met het bezoeken van molens zijn titels te verdienen: wie vijf molens bezoekt wordt ‘molenaarsknecht’; met 10 bezoeken word je ‘molenaarsgezel’ en met 15 ‘molenaarsmeester’. Wie in het themajaar 2011 de meeste molens in het themajaar bezoekt, komt in aanmerking voor de aan het eind van het jaar door de provincie Zuid-Holland uit te reiken Molenaarsoorkonde en komt in aanmerking voor een prijs. Uiterste inzendtermijn hiervoor is 1 november 2011. Meer informatie staat op de website www.levedemolens.nl. En natuurlijk is elk bezoek aan een Zuid-Hollandse molen een steuntje in de rug van de molenaar, die de molen draaiend houdt.

Het principe is, dat u door aandacht te besteden aan hoe u beweegt uw coördinatie, evenwicht en soepelheid verbetert. U hoeft niet hard te werken of te oefenen en daardoor zijn de lessen ontspannend en verkwikkend. Er is een les om 18.45 uur en een les om 20.00 uur.

Workshop: ‘Klei je eigen huis’

Meer informatie vindt u op www.marleenvanderstap.nl. Aanmelden kan via info@ groenetara.nl of 0180 – 55 46 33. De kosten zijn 10,- euro per les.

Donderdag 21 juli van 13.00-16.00 is er voor volwassenen een mogelijkheid tot het volgen van een workshop ‘klei je eigen huis’ in Groene Tara - IJsseldijk 208 – Krimpen a/d IJssel. De workshop is gericht op de wet ‘ zo binnen – zo buiten ‘. Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar connyvtwestende@gmail.com of bellen naar 06-46272799.


Goede prestatie Daphne Slingerland De Lekkerkerkse turnster Daphne Slingerland, nu lid van Pro Patria Zoetermeer en lid van Jong Oranje, heeft een goede prestatie geleverd tijdens het Nederlands Kampioenschap dat plaats vond ik Heerenveen. Daphne heeft de afgelopen twee maanden last gehad van een vervelende elleboog blessure wat betekende dat ze niet mocht steunen en niet aan de brug mocht hangen. Als gevolg van deze blessure heeft Daphne wel een trainingsachterstand opgelopen die toch wel duidelijk werd tijdens dit geweldige toernooi. Ondanks dit wist ze toch op een prachtige 5e plaats te eindigen bij de Junioren in de meerkamp en zich te plaatsen voor maar liefst 3 toestelfinales. Dit leverde haar een 4e plaats op bij de brug ongelijk, een 5e plaats op sprong en een 6e plaats op vloer. Een

prachtige ervaring zo´n toernooi, zeker als je gelijktijdig mag turnen met een Epke Zonderland (hij won tijdens het WK zilver op rek). Een weekend later scoorde Daphne nog beter op een Internationaal toernooi in Deventer. Hier moest ze het opnemen tegen turnsters uit Jordanië, Denemarken, Duitsland en België. Op zowel brug als sprong wist zij de zilveren medaille te halen en op balk de bronzen medaille. Daphne hoopt na haar vakantie er weer topfit tegen aan te kunnen gaan.

Bekendmaking en Opbrengst collecte uitreiking Walvisprijs Rode Kruis door Stichting Vrienden van Archief en Librije op 18 augustus 2011 brije de Walvisprijs in. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Dit keer zijn er vijf inzendingen. De jury heeft het best geschreven artikel uitgekozen.

Op vrijdag 19 augustus om 16.00 uur vindt in de Jeruzalemkapel in Gouda de bekendmaking en uitreiking van de negende Walvisprijs plaats. De Walvisprijs is vernoemd naar de Goudse pastoor I. Walvis (1653-1714) die de eerste geschiedschrijver van Gouda was. Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren, stelde de Stichting Vrienden van Archief en Li-

De Goudse wethouder Daphne Bergman, tevens voorzitter van het Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland, maakt de winnaar bekend en deelt de prijs uit. Voorafgaand aan de bekendmaking en prijsuitreiking zal de Stichting de door haar verworven verlijbrieven van de heerlijkheid Zevenhuizen, manuscripten van rond 1640, overdragen aan de heer J.A. Verbeek, wethouder van Zuidplas, als lid van het bestuur van het Streekarchief. De feestelijke uitreiking van de Walvisprijs is in de Jeruzalemkapel, Jeruzalemstraat 11 te Gouda. zie ook http://www.groenehartarchieven.nl/over-ons/vriendenvan-archief-en-librije

LEKKERKERK - De collecte van het Rode Kruis bracht dit jaar in Lekkerkerk weer het mooie bedrag op van € 2471.52 en dat is weer 30 euro meer dan vorig jaar. Doelstelling van het Rode Kruis is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. De missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor ieder persoon, in het bijzonder tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties. Hiervoor mobiliseren ze de kracht van menslievendheid en solidariteit: ze brengen vrijwillige hulpverleners en donoren samen met mensen in nood en geven zo invulling aan de verantwoordelijkheid van ons allemaal om anderen te helpen. De visie is dat de vrijwillige hulpverlening gemeenschappen moet en kan versterken, zodanig dat zij

zelf in staat zijn menselijk lijden te beantwoorden met hoop, met respect voor de waardigheid van elk individu en vanuit een gevoel van rechtvaardigheid.De organisatoren van deze collecte in Nederlek Adrie Knuistingh Neven en Hil van der Wouden willen alle collectanten bedanken voor hun inzet en de mensen die gedoneerd hebben voor hun giften. Samen organiseren ze al 18 jaar deze collecte in Lekkerkerk maar om dit te kunnen blijven doen zijn ze wel op zoek naar mensen die willen helpen of het eventueel over willen nemen. Wilt u informatie er over of zich hier voor aanmelden kunt u bellen naar Hil van der Wouden tel. 661625. Meer informatie over het Rode Kruis vindt u op www.rodekruis.nl (Anneke)


VCJC-ers op kamp

de lekkerkerkse weekmarkt van 8.30-15.00 uur

LEKKERKERK – Op zaterdag 2 juli vertrokken zo’n 50 VJCJers bestaande uit leden van de VCJC en de leiding naar kampeerterrein Lingenbos in Vuren, een prachtig kampeerterrein met bossen, grasvelden en water.

P. Visser & Zn. v.o.f.

Aardappelen, Groente en Fruithandel Bloemige Doree aardappelen

10 kilo 5 kilo

€ 5,50 € 2,95

kilo

€ 1,25

Chinese kool

per stuk

€ 0,95

Grote (big top) nectarines

10 stuks

€ 2,95

kilo ½ kilo

€ 4,95 € 2,95

Broccoli

Bosbessen

De Vrije Vogels gingen op de fiets naar het kampeerterrein met een groep leiding en de Bosvolk kinderen werden door ouders gebracht naar het kampterrein. Voordat zij arriveerden had al een ander deel van de leiding samen met oud leiding en een aantal ouders gezorgd dat de tenten allemaal opgebouwd waren. De tenten die ook dit keer weer met alle andere kampeerspullen gebracht waren door Prins Transport uit Lekkerkerk. De kampeerders troffen het deze week, alleen de laatste dagen een beetje regen maar voor de rest mooi kampweer en dat nodigde uit om van alles te doen deze week. Begonnen werd met het verkennen van de omgeving, lopend of op de fiets waren een aantal tochten uitgezet. In het bos werden spellen gedaan zoals een vossenjacht, dierenstratego en natuurlijk hoort bij een kampweek ook een dropping in de nacht, altijd weer spannend. Heel de week was er een kookploeg aanwezig die zorgde dat

de monden gevuld werden maar op woensdag was het zelfkookdag. De Bosvolkers en Vrije Vogels mochten op deze dag zelf kiezen wat ze aten, het gaan kopen en het ook klaar maken voor henzelf en voor de leiding en het smaakte nog lekker ook. Met elkaar een keer naar de bioscoop en als afsluiting op vrijdag gingen ze lekker met zijn allen zwemmen in een tropisch zwembad. De donderdag stond helemaal in het teken van sport en spel, varianten op het spel minute to win, wie het snelst een opdracht uitvoerde won. En een quiz met de jongens tegen de meisjes zoals in het televisie programma. Hierbij moesten vragen over de VCJC en de leiding beantwoord worden. Een heel sportieve week waar ook nog twee kinderen hun verjaardag vierden. Op zaterdag 9 juli kwamen de 50 kampeerders (kinderen en leiding) weer aan in Lekkerkerk na een sportieve en leuke kampweek in het Lingenbos in Vuren. (Anneke)

Rode bessen

kilo € 2,50 2e kilo halve prijs

Hollandse Opal pruimen

2 kilo v.a.

€ 2,95

GEBR. RAVENSBERGEN B.V. Mooie boeketten

per stuk 2 voor

5,00 9,00

Cyclamen

per stuk 4 voor

1,50 5,00

Rozen div. kleuren

20 voor 40 voor

3,50 6,50

Op de markt krijgt u de beste kwaliteit voor minder euro’s Prijswijzigingen en druk(zet)fouten voorbehouden


www.vanmeurs.com

DIGITALE PRINTSERVICE o.a.: • visitekaartjes • geboortekaartjes • uitnodigingen • offertes • folders • rapporten • proefschriften

Hoogwaardig printwerk van fantastische kwaliteit. Superieur van kleur. Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd. Bijzonder scherp geprijsd.

D R U K K E R I J VA N M E U R S Wolweverstraat 21 - Postbus 142 - 2980 AC Ridderkerk - T 0180 - 418 200 - F 0180 - 418 127 - info@vanmeurs.com - www.vanmeurs.com

1182  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

1182  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

Advertisement