Page 1

waarin opgenomen het gemeentenieuws van de gemeente Nederlek 25e jaargang  •  Nederlek Nieuws 1144  •  19 oktober 2010

SCOUTING VIERT JUBILEUM KRIMPEN AAN DE LEK – Na een vuurwerkspektakel op de Lek op zaterdag 2 oktober, was het zaterdag 9 oktober feest in het clubhuis van Scouting Admiraal de Ruyter. Leden, oud-leden, bestuursleden en andere haalden tijdens een reünie herinneringen met elkaar op. Op grootse wijze werd op zaterdag 2 oktober het jubileum van Scoutinggroep Admiraal de Ruyter gevierd. De hele dag stond in het teken van het feest en het dorp mocht meegenieten. Met name de Lek was het decor voor de festiviteiten. In het begin van de middag was er een zeilwedstrijd tussen de zeeverkenners en scouts van andere groepen uit de omgeving. Met gaffelgetuigde schepen, waaronder 12 vletten van scouting Admiraal de Ruyter werd er gezeild. Ook was er de categorie overig, waarin andere schepen zoals platbodems voeren. Halverwege het parcours stond Admiraal de Ruyter om de groet af te nemen van de deelnemende schepen. Behalve de finishtijd, speelde ook de wijze van groeten mee met de beoordeling. Na zeilspektakel was in het de avond tijd voor het hoofdevenement: de gondelvaart. Zestig verlichte schepen voeren

Klussen in beton? Huur een boorhamer bij ...

van Lekkerkerk naar Krimpen aan de Lek. Muziek was daarbij vanaf een computer, omdat de band Candy Zachter helaas vanwege het weer verstek moest laten gaan. De feestelijke dag had een prachtige afsluiting met een vuurwerkshow vanaf de Lek. Reünie Het feest van 2 oktober werd een week later voortgezet in het clubshuis van de Krimpense scoutinggroep. Meer dan honderd belangstellenden bezochten daar de reünie van de jubilerende scoutinggroep. In en om het gebouw was het gezellig druk. Het terrein was feestelijk versierd en de schijnende zon maakte het plaatje compleet. Voor iedere bezoekers was er een lekker stukje gebak aangeboden door het regiobestuur van Lek en IJsselstreek. De kinderen konden hun energie kwijt op het springkussen, terwijl de oudgedienden

LEKKERKERK

Voor al uw electrawerk Tel.: 0180 - 66 30 11 Mail: info@boele-rietveld.nl

Plezier voor jong en oud tijdens de reünie. met elkaar oude herinneringen ophaalden. De fototentoonstelling en het digitale materiaal was daarbij goede gespreksstof. Peter de Smet, voorzitter van de stichting, heeft een speech gehouden over het ontstaan en de huidige situatie. Daarna was het woord aan groepsvoorzitter Petra den Uijl. Zij mocht twee bijzondere gewaardeerde leden in het zonnetje zetten. Klaas de Boer (al 15 jaar altijd aanwezig voor hand- en spandiensten) heeft een prachtig fotoschilderij ontvangen en Joost

Kamphuisen (al 34 jaar lid waarvan 21 jaar in het kader) heeft een bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland mogen ontvangen. Verder bedankte Petra het leidingteam en alle commissies voor hun inzet, vertrouwen en tomeloze energie. Iedere zaterdag staan ze er weer om leiding te geven, onderhoud te plegen. Het 50-jarig bestaan van Scoutinggroep Admiraal de Ruyter is gevierd met leden van toen en nu. Op naar de volgende 50 jaar! PTV

Dinner, Drinks &Dance

Burg. Roosstraat 3 0180-664101 Buiten onze oktober aanbiedingen ook iedere

woensdag en donderdag onbeperkt spare-ribs voor €12,50 P.P. Vrijdag en zaterdag after diner dancing!

Volg ons op twitter voor de laatste nieuwtjes twitter.com/stekas-ribs

Wij bezorgen in krimpen a/d lek en lekkerkerk

www.steaks-ribs.nl info@steaks-ribs.nl

WGW rioolservice Lekkerkerk voor al uw rioolproblemen!!! 0613329563


REANIMEREN MOET JE LEREN LEKKERKERK - Wekelijks worden heel wat mensen getroffen door een hartstilstand, veelal zijn dit 55 plussers in de thuissituatie. Een levensbedreigende situatie en alleen directe reanimatie kan iemands leven redden, waarbij ook onmiddellijke alarmering van de ambulance belangrijk is. Reanimeren moet je leren en dat kan sinds kort in Lekkerkerk bij de Stichting Reanimatie Lekkerkerk, reanimatiepartner van de Hartstichting. Henk Soutendijk is initiatiefnemer van deze stichting omdat hij het belang inziet dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren en om kunnen gaan met de AED. (Automatische Externe Defibrillator). Samen met de twee andere bestuursleden van de Stichting Greet van Schaik en Wilma van Rijswijk gaan zij deze cursussen organiseren. Zijn vrouw Petra Soutendijk is gediplomeerd instructrice en zij gaat deze lessen gaat verzorgen. Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op zijn werk of in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. Iedere Nederlander kan ook hulp verlenen en daarmee levens redden. Hiervoor

biedt de Stichting Reanimatie Lekkerkerk reanimatietrainingen aan en hun doel is dan ook zoveel mogelijk mensen in Lekkerkerk en omgeving te leren reanimeren. Petra werd tijdens haar werk bij de brandweer meerdere keren geconfronteerd met reanimeren en kent het belang daarvan. Haar eigen bedrijf Lotus EHBO heeft de opstartfase van deze stichting gesponsord. De cursussen worden gegeven in de Ichthuskerk, Kerkweg 34 in Lekkerkerk, de basiscursus duurt 2 ochtenden of 2 avonden. Er wordt geoefend met verschillende poppen en AED apparaten en de kosten bedragen € 37,50 compleet met lesboekje. De herhalingsles kost € 22,50. Greet van Schaik weet uit ervaring dat het voor mensen belangrijk is dat er ingegrepen wordt bij een hartstilstand en ook als het resultaat

KINDERBOEKEN WEEK Het stimuleren van lezen is van groot belang. Er zijn koppelklassen waardoor er aan elkaar wordt voorgelezen. Boekbesprekingen en tekeningen staan centraal. Het schoolteam heeft door het boekenbudget van de Oudervereniging een groot aantal boeken voor de groep aangeschaft. Dank, dank, dank u wel! Illustraties komen tot leven op OBS Het Schateiland Het zal je maar gebeuren, zit je lekker met je hele school in de hal te luisteren naar een prachtig verhaal en stappen daar zomaar Jip en Janneke uit het boek om ook eens de wereld vanaf de andere kant te beluisteren. En niet alleen zij wandelden uit het boek, maar ook Obelix, die zijn steen wilde bijdragen om er een leuk project van te maken. Kikker, weet je dat vriendje van Pad, beleeft een schoolavontuur. Pippi Langkous en meneer Nilson vonden het ook wel eens leuk om een echte school binnen te wande-

len. Pluk van de Petteflet reed zomaar met zijn kraanwagentje uit de bladzijde. Lucky Luke verloor bijna zijn gelukssteentje op bladzijde 34 en stapte op bladzijde 35 zomaar uit zijn verhaal om bij ons zijn steentje te gaan zoeken. Sponge Bob had zin om een keer bij ons binnen te lopen, hij was zijn Ananas ff zat. Uit het niets toverde Harry Potter zichzelf uit zijn laatste boek. Hij was de aangewezen persoon om de Boekenweek om te toveren in een prachtig project op OBS Het Schateiland.

soms niet positief is wordt dit toch als prettig ervaren dat het in ieder geval wel geprobeerd is. In Lekkerkerk zijn al op verschillende plaatsen AED’s. Het doel van deze Stichting is om nog meer apparaten aan te kunnen schaffen zodat indien nodig deze op veel plaatsen voor handen zijn. Heeft u interesse, vragen of wilt u zich aanmelden kan dit via Re-

animatieLekkerkerk@.live.nl of bel 06- 81388366 of 0180 -662055. De cursussen zijn bestemd voor particulieren, verenigingen en vrijwilligersorganisatie. Het is ook mogelijk de cursussen op locatie te verzorgen. Ook bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen bovengenoemd telefoonnummer bellen voor informatie. (Anneke)

WERELDS WERELDBUFFET IN MARIJKE STAETE KRIMPEN AAN DE LEK – Gezellig, verrassend en toegankelijk was het wereldbuffet in de Marijke Staete voor senioren op 7 oktober. Dit gold zowel voor de sfeer als voor de smaak van de gerechten! Kennis maken met de buren. Dat was de opzet van deze speciale maaltijd. De ontmoeting tussen de nieuwe bewoners van de Marijke Staete en Rotonde is dan ook zeer goed bevallen. Na een heerlijk voorgerecht was er volop keuze uit diverse wereldgerechten zoals Hongaarse Goulash en Russische stroganoff. De maaltijd werd afgesloten met een dessertbuffet en natuurlijk een oerhollands kopje koffie of thee. Alle gasten gingen voldaan naar huis met de belofte vanuit de SWSN en P.J. Duut Foodservice om een dergelijke buffet nogmaals te organiseren! De SWSN heeft dan ook voornemens om tijdens de komende wintermaanden nog een dergelijk maaltijdbuffet aan te bieden!

RESTAURANT DE LOET

Een buffet bestaande uit wereldgerechten.

De bladeren vallen dus doordeweeks ook onze prijzen. Zie www.deloet.nl


COLOFON verschijnt: iedere dinsdag. Oplage: 7.500 sluitingsdatum kopij: donderdag voor 16.00 uur verspreiding: Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude (Heeft u) vragen/opmerkingen over de bezorging? (Heeft u) het Nederlek Nieuws niet ontvangen? Bel Drukkerij van Meurs: 0180 - 41 82 00 redactieadres voor Krimpen aan de Lek: Pieter Veerman tel. 0180-524509 E-mail: pieterveerman@yahoo.com redactieadres voor Lekkerkerk: Anneke Meinema tel. 0180-664437 tel. 06-10256560 e-mail: haproos@hetnet.nl uitgever, advertentieopgaven, administratie, en kopij sturen naar: Drukkerij Van Meurs B.V., postbus 142, 2980 AC Ridderkerk, tel. 0180-418 200 fax 0180-418 127 e-mail: info@vanmeurs.com of bij één van de correspondenten mm prijs: los € 0,34 contracten op aanvraag ‘Nederlekkertjes’ uitsluitend schriftelijk zenden naar het adres van uitgever. (indien te TE KOOP AANGEBODEN met € 5,00) Wegens plaatsgebrek is de uitgever niet altijd in staat alle ingeleverde berichten in Nederlek Nieuws op te nemen. Derhalve behoudt de uitgever zich het recht voor om ingezonden kopij niet of later te plaatsen. Tevens worden anoniem ingezonden stukken niet geplaatst.

Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer en VBLN Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 14 april 2010 een verzoek om ontheffing ingevolge artikel 10 van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland (VBLN) en een verzoek om ontheffing ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer ontvangen van Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard voor het gedeeltelijk dempen van drie sloten met houtachtige materialen. Het perceel is gelegen in het Loetbos te Nederlek. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de ontheffingen te verlenen.

Inzage U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 25 oktober 2010 tot en met 6 december 2010 inzien op werkdagen:  bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr.(070) 441 73 24;  in het gemeentehuis van Nederlek, sector Grondgebiedzaken, Unit VROM, van 8.30-12.30 uur, ma tevens van 13.30-18.00 uur, Burgemeester van de Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, tel.nr. (0180) 66 77 98.

Beroep Besluit op grond van de Wet milieubeheer Tot en met 7 december 2010 staat alleen voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de ontwerpbeschikking te hebben ingebracht. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder vermelding van PZH-2010-211841305. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd

Besluit op grond van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Tegen het besluit kunnen alleen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking/verzending van deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, en/of een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, beide onder vermelding van PZH2010-211841305. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is gekoppeld aan de datum van verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging. Op onderstaand nummer kan informatie worden ingewonnen over de exacte verzenddatum van het besluit.

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, mevrouw L. Koedoot, tel.nr. (070) 441 68 77 Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl DWM/432


ILLUZIEN: KUNST TUSSEN BLOEMEN EN GROEN Kunstenaarscollectief Illuzien houdt haar najaarsexpositie op een bijzondere locatie. Op uitnodiging van Paul Stout vindt de expositie plaats in het gelijknamige tuincentrum aan de Benedenberg te Bergambacht. 10 kunstenaars tonen recent werk dat varieert van schilderijen, branderijen en beelden in steen,brons en keramiek. Foto’s zijn van Jaap van den Berg die onlangs lid is geworden van Illuzien. Verder nemen deel aan de expositie: Sonja van Dijk, Marco Goudriaan, Kea Koot, Tineke Maatje, Adri Ooms, Henny Peper, Marian Timmer, Frans Tollenaar en Samantha van der Wouden. De expositie vindt plaats van 29 oktober t/m 6 november, tijdens

de openingstijden van het tuincentrum. Op vrijdag 29 oktober om 18.30 uur wordt de expositie geopend door Hanneke van Dijk. Tuinliefhebbers zullen haar naam zeker kennen. Deze tuinarchitect en groenspecialist houdt vaak lezingen en heeft een paar prachtige tuinboeken op haar naam staan. De opening wordt verder opgeluisterd met muziek, verzorgt door pianiste Tilly Tollenaar. Op www.kunstwaard.nl vindt u een link naar Illuzien en de deelnemende kunstenaars.

SAMANTHA VAN DER WOUDEN-DIEDERICKS IN DE TUYTER KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Internationaal kunstenares Samantha van der Wouden exposeert in de Tuyter met schilderijen en sculpturen. De expositie is getiteld ‘Dwindlings of the Mind.’ Het is een visuele bloemlezing van methaphorische Droomlandschappen, een ode aan de lust en de liefde voor het leven. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse Samantha van der Wouden-Diedericks studeerde Beeldende Kunsten. Later volgde zij opleidingen aan de Academie in Keramiek en Sculptuur. In haar langdurige kunstenaarsbestaan kwam een omvangrijk en veelzijdig oeuvre tot stand

dat wordt gekenmerkt door een voordurende observatie en studie van mens en natuur en hun relatie tot en met elkaar. De opening van de expositie in de Tuyter in Krimpen a/d IJssel is op 22 oktober 20.00 uur en duurt tot en met 1 december. Voor meer informatie: tel. 0182-362961

KLEINE ONDERNEMERS BUNDELEN KRACHTEN My Health Club (voorheen Tingenijssel) in Krimpen aan den IJssel is op 29 oktober de gastheer van My LifeStyle Event. Bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van lichaam en geest, vrije tijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, gezond en bewust leven en accessoires in en om het huis verzorgen een ontspannende en gevarieerde avond in de Krimpenerwaard. Hierbij wordt natuurlijk ook het culinaire en feestelijke aspect niet vergeten. Een aantal ondernemers uit het midden en kleinbedrijf heeft de krachten gebundeld en zullen hun diensten en waren presenteren op deze avond. Elke deel-

nemer zal voor deze avond een speciale aanbieding hebben. My HealthClub stelt de lokatie ter beschikking en stelt door middel van een dagpas iedere bezoeker een dag gratis sporten in het vooruitzicht. Bij het afsluiten van een abonnement op deze avond krijgt men zelfs een maand gratis sporten cadeau. Kortom een heerlijk ontspannen avondje in onze eigen Krimpenerwaard. De toegang is gratis en vanaf 19.00 uur heten wij u van harte welkom.

KIDSRUN IN DE LOET Op zondag 31 oktober om 10.10 uur wordt het startschot gegeven voor de Kisdrun voor kinderen t/m 12 jaar. Alle basisscholen in de Krimpenerwaard zijn aangeschreven om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor deze sport. De afstand is 1,2 km en gaat over drie rondjes zodat ouders en belangstellende ze goed kunnen aanmoedigen. AV Start wil op deze manier het hardlopen bij kinderen onder de aandacht brengen. Het is een sport die voor iedereen geschikt is omdat je op elk niveau mee kan doen.

Huidanalysedag Op woensdag 27 oktober a.s. geeft de schoonheidsspecialiste u een vrijbijvend huidadvies.

Schrijf u nu in voor een afspraak

Reformhuis Tilia

Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel. 0180-669047

Je bent lekker buiten, het is goed voor je conditie en het is geen dure sport.Je kunt je op de dag zelf inschrijven bij de Hooiberg in de Loet en de deelname is gratis. Voor de deelnemers is er een herinnering. Mocht je vader of je moeder ook nog een wedstrijd willen lopen? Om 11.00 uur is er het kampioenschap van de Krimpenerwaard (ook voor recreanten). Voor meer informatie: www. natuurmarathon-krimpenerwaard.nl

Autoschade ? Wij repareren elke soort schade

GOED en SNEL! Met FOCWA Garantie. Officieel reparateur voor • Achmea • Interpolis • Unigarant • Schadegarant • Glasgarant. Kijk maar op:

www.vermeulenautoschade.nl


OPGELET!!!! DE OLIEBOLLENKRAAM VAN V.D. WEERDT

KOOPJE VAN DE WEEK Nieuwe kinderwandelwagen GRACO. Kleur blauw; met veel extra’s. Prijs slechts € 45,--.

TE KOOP AANGEBODEN 2-zits leren bank. Gebroken wit, onbeschadigd.

TE KOOP AANGEBODEN 2-zits leren bank, bruin. In goede conditie.

Prijs slechts € 75,--.

Prijs slechts € 75,--.

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

uit Stolwijk staat weer in Lekkerkerk van donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober 2010

WAARDEBON: tegen inlevering van deze bon (alleen geldig op donderdag en vrijdag)

10 lekkere verse OLIEBOLLEN met of zonder rozijnen/krenten

geen € 7,- maar € 6,-

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

en/of

KERKVOOGDIJWINKEL Telefoon 06 21 51 32 13

heerlijke appelbeignets 5 voor € 5,50 OP ZATERDAG TIJDENS DE ROMMELMARKT HEBBEN WIJ EEN SPECIALE SUPER AANBIEDING AAN DE KRAAM !!!!! ps. de kraam rond de jaarwisseling is niet van v.d. Weerdt

GESLOTEN Van maandag 25 oktober t/m maandag 1 november zijn wij gesloten. Dinsdag 2 november zijn wij weer geopend!

De Aalscholver • Lange Stoep 19 • Lekkerkerk • 0180 - 66 27 07

André Kunz Mob.tel. 06-22785368 www.klusbedrijfkrimpen.nl Info@klusbedrijfkrimpen.nl

Voorstraat 126 - 2941 EW Lekkerkerk T 0180 66 59 31 - F 0180 66 58 51 I www.willemseverhuizingen.nl


NIEUW: PODOLOGIE BIJ JORDENS FYSIO KRIMPEN AAN DE LEK – Een jaar geleden begon Sjaco Jordens in de Marijke Staete zijn eigen praktijk in fysiotherapie. Inmiddels is de praktijk enorm gegroeid en is Sjaco niet meer de enige fysiotherapeut in het pand. Jordens Fysio is flink gegroeid sinds de start in 2009. Sjaco Jordens begon alleen in de Marijke Staete 6, maar inmiddels heeft hij verschillende collega’s die bij hem in het pand werkzaam zijn. Per 1 oktober en per 1 november zijn respectievelijk Wouter Cabaret en Irene Pilon als fysiotherapeut in dienst bij Jordens Fysio. Met het aantrekken van de fysiotherapeuten zijn de openingstijden van Jordens Fysio verruimd: iedere dag -behalve vrijdag- van 08.00 tot 21.00 uur kunt u bij de fysiotherapeut terecht. Ook is er iets nieuws bij Jordens Fysio, namelijk een podoloog. “Sinds twee maanden is podoloog Remco Visser op afspraak aanwezig,” vertelt Petra Rehorst. “De samenwerking van verschillende disciplines is erg handig en het kan soms een aanvulling zijn voor de patiënt.” Podologie Podoloog Remco Visser doet onderzoek naar medische klachten door naar de voeten van de patiënt te kijken. “Voor voetproblemen, maar ook klachten aan bijvoorbeeld knie, heup en zelfs de nek, kan de podoloog uit-

komst bieden. Door een voetzool te fabriceren kan de houding van het lichaam verbeterd worden. Podologie is een therapie die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetklachten en stoornissen in de voet. Ook klachten elders in het lichaam die door standsafwijkingen van de voeten worden veroorzaakt, kunnen door de podologie worden voorkomen en behandeld. De behandeling bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties.” Eens per week houdt Remco zijn consults in Krimpen aan de Lek, de overige dagen werkt de podoloog in zijn praktijk in Barendrecht of als bedrijfsfysiotherapeut bij de gemeente Rotterdam. Meer zorg Naast de podoloog komt er per 1 januari een acupuncturiste/fysiotherapeute Anja Fibbe in dienst. Ook dit is weer een nieuwe discipline binnen Jordens Fysio. Ook is er een gesprek met ergotherapeut om in de praktijk te gaan werken. “De ergotherapeut zorgt

Podoloog Remco Visser aan het werk. ervoor dat de senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De therapeut kijkt welke aanpassingen er in huis nodig zijn om de zorg zo optimaal mogelijk te houden,” aldus Petra. Met al die nieuwe collega’s heeft Jordens Fysio inmiddels te maken met ruimtegebrek. “We gaan waarschijnlijk in het nieuwe jaar uitbreiden van 100 vierkante

meter naar het dubbele,” aldus Sjaco Jordens. “Ik had niet gedacht dat het zo snel zal gaan toen ik hieraan begon. Maar het is goed dat er veel voorzieningen voor de patiënt aanwezig zijn.” Wilt u een afspraak maken met de fysiotherapeut of podoloog, bel dan naar 0180-398929 of ga naar www.jordensfysio.nl. PTV

KLEUTERS EBEN-HAËZERSCHOOL JAZZ-ZANGERES SABRINA NAAR DE BRANDWEERKAZERNE STARKE & BAND MET ‘FROM We kregen eerst bezoek van een echte brandweerman in de klas, omdat we over de brandweer werken.

Dinsdagmorgen mochten we allemaal op bezoek komen in de brandweerkazerne. Eerst mochten we rondkijken in de kazerne, we zagen een heleboel brandweerpakken hangen (wel 100...). Toen mochten we de brandweerwagen bekijken en zagen wat de brandweer allemaal bij zich heeft.

De brandweerman reed de wagen, met sirene{!} tot voor het gemeentehuis. Wij mochten toen in groepjes van 4 in de wagen zitten en kregen uitleg over de binnenkant. Een heleboel kleuters willen nu brandweerman/brandweervrouw worden. Wie weet komt u ze nog eens tegen...

THE ROOT TO THE SOUL’

REGIO – Vrijdagavond 29 oktober om 20.15 uur brengt Sabrina Starke & Band het theaterconcert ‘From the Root to the Soul’ in het ontmoetingscentrum De Tuyter te Krimpen aan den IJssel. De carrière van zangeres Sabrina Starke is sinds het uitkomen van haar debuutalbum in een stroomversnelling terecht gekomen. “Yellow Brick Road” werd opgepikt door het befaamde jazzlabel Blue Note en werd bekroond met twee Edisons en een platina onderscheiding. Ze toerde hiermee door het hele land. Aan de vooravond van haar eerste theatertour verscheen het nieuwe album “Bags & Suitcases”.

werpen de revue zullen passeren en verteld vanuit het persoonlijk perspectief van Sabrina Starke. Ze wordt begeleid door haar vaste band. Ze speelt songs van haar beide albums maar ook laat Sabrina Starke het publiek kennismaken met de muziek die zij van huis uit mee kreeg, haar persoonlijke favorieten en de muziek die grote invloed had op haar artistieke ontwikkeling. Voor meer info: www.sabrinastarke.nl.

Het is deze nieuwe bagage en de weg die ze heeft bewandeld van getalenteerde amateur naar een succesvol zangeres die wordt beschreven en bezongen in “From the Root to the Soul”. Het is een show die vooral gevuld is met veel muziek, maar waarin ook bredere maatschappelijke onder-

U kunt uw kaarten reserveren bij De Tuyter tel. 0180 – 519931 of 0180 - 540725 ook via internet kunt u reserveren www.krimpenaandenijssel.nl. Vanaf 1 uur voor de voorstelling liggen uw gereserveerde kaarten klaar bij de kassa van De Tuyter.


Tankstation de Boezem Lekkerkerk is een modern station met shop en wasstraat. Netheid en klantvriendelijkheid staan voorop. Voor versterking van ons gezellig en hecht team zijn wij per direct op zoek naar een collega.

OPROEPKRACHT

MET SPOED bezorg(st)er gezocht in Krimpen a/d Lek

beschikbaar op zowel week- als weekenddagen

voor het op dinsdag bezorgen van: - Nederlek Nieuws + eventueel folder(s) voor de wijk - Middelland - Molendijk - Noord - Zaag - stukje Tiendweg • hoge verdienste (€ 35,20 per 4 weken) • ± 220 stuks Tevens reserve bezorg(st)ers gevraagd voor andere wijken. Informatie: Johan van den Heuvel, Wilhelminastraat 2, Lekkerkerk Tel. 0180 - 66 39 41

Funktie-inhoud: • kassadiensten volgens rooster: ochtend en avonddiensten • het aanvullen van de shop • het schoonhouden van shop volgens HACCP • alle andere voorkomende werkzaamheden Wij vragen: • service, flexibiliteit, netheid en klantvriendelijkheid • bereidheid tot het draaien van wisselende diensten Wij bieden: • een leuke en afwisselende baan • salaris volgens CAO tankstation branche Heb je belangstelling schrijf dan voor 30 oktober 2010 naar: Esso tankstation de Boezem B.V. Postbus 2546 2940 AA Lekkerkerk of deboezem@planet.nl

Laat uw spaargeld lekker liggen!

Wilhelminastraat 2a 2941 CB Lekkerkerk Tel.: 0180 - 66 14 43 www.degrootwonenenslapen.nl


MAARTJE VAN LIMBORGH PENNING GEPRESENTEERD LEKKERKERK - Zoals u al eerder in het Nederlek Nieuws heeft kunnen lezen heeft het bestuur van de historische vereniging “Lekkerkerk door de Tijd” besloten om een een vorm van waardering te vinden voor personen of instellingen die zich inspannen voor het behoud van waardevolle (al dan niet monumentwaardige) onroerende goederen, dan wel door hun inspanning waardevolle (cultuur) goederen en beeldbepalende objecten voor verval of verdwijning te behoeden. handigde aan de heer Jan Lingen Toen na het overlijden van be- die even daarvoor verteld had stuurslid Maartje van Limborgh over het ontstaan van het idee en de stichting een legaat ontving de vervaardiging van de penning. werd besloten dat dit een pen- Hij zou er zorg voor dragen dat ning zou worden die de naam de penning op de juiste plek tevan de legaatverstrekster zou recht kwam. dragen dus “De Maartje van Limborghpenning”. Wie deze pen- Wie was Maartje van Limborgh ning ontvangt wordt bepaald eigenlijk, veel van u zullen haar door de leden van de stichting nog wel kennen van haar klenaar aanleiding van een aantal dingzaak aan de Lange Stoep. De nominaties van het bestuur. heer Leen van der Graaf vertelde deze middag een indrukwekkend Op woensdag 13 oktober werd de verhaal over deze vrouw die veel eerste penning overhandigd aan gedaan heeft voor het verenide burgemeester van Nederlek gingsleven in Lekkerkerk en Lekmevrouw B.F.A. van der Kluit -de kerkerk ook een heel warm hart Groot. Zij zou op haar beurt deze toedroeg. Geboren op de Lange penning weer doorgeven aan Ca- Stoep, dochter van Jan van Limrolien Voigtmann conservatrice borgh die daar een manufactuvan de Stichting Het Geld- en renzaak had. Op de Lange Stoep Bankmuseum te Utrecht maar omringd door diverse ambachtehelaas kon zij deze middag niet lijke winkels groeide zij ook op. aanwezig zijn zodat de burge- Op 5 jarige leeftijd overleed haar meester de penning weer over- vader en moeder zette de winkel

voort, Maartje werd ook al vaak ingezet om bestellingen weg te brengen zoals dat in die tijd in een middenstandsgezin ging. Ze was nog maar 18 jaar toen ook haar moeder overleed en zij de winkel voort ging zetten, hiervoor moest toestemming van de kantonrechter verkregen worden en de voorwaarden waren dat ze haar papieren hiervoor moest halen, wat zij dus ook deed. Al snel bleek dat vooral de dameskleding haar voorkeur had en dat werd uiteindelijk haar winkel, ze bleek daar zeer geschikt voor want het leverde klanten op vanuit de hele Krimpenerwaard. Daarnaast was zij nog lid van veel verenigingen als lid of in een bestuursfunctie. De Rederijkerskamer, Jeugddienstcommissie van de hervormde kerk, medeoprichter van het verjaardagsfonds en ging graag bij oudere gemeenteleden een praatje maken. Ze zat ook in het oprichtingsbestuur van de historiche vereniging en maakte deel uit van de redactiecommissie. Ook hielp ze mee met het opstellen van de teksten op de ANWB bordjes

op bijzondere panden in onze gemeente. Zij had altijd op de Lange Stoep gewoond en wilde daar ook graag blijven wonen nadat ze gestopt was met haar winkel. Het pand dat ze op het oog had lukte niet waarna ze het pand van de Kerkvoogdij kon huren wat ze helemaal op liet knappen en ze maakte er een plaatje van. Door al deze zaken had de vereniging geen betere naam kunnen geven dan de “Maartje van Limborghpenning” aldus de heer Leen van der Graaf. (Anneke)

KINDERBOEKENWEEK OP DE KW SCHOOL LEKKERKERK - Op de KW school werd dit jaar aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, vanaf de start van deze week woensdag 6 oktober werd met alle groepen van de school gezamenlijk begonnen met dit thema.

den er ook boeken aangeschaft worden op de boekenmarkt, het was er een drukte van belang. Voor de ouders was er wat te drinken en te eten en de kinderen

vonden het leuk om samen door de klassen te gaan lopen van hun eigen school en hun kunstwerken laten zien, waar ze toch wel trots op waren. (Anneke)

HERFST IN DE LOET Nu de herfst een feit is gaat Restaurant De Loet een fantastische actie houden. In het kader van de bladeren vallen, onze prijzen ook, kwamen Willem en Gaby Borst, mede door de toch wel zeer slechte bereikbaarheid van hun restaurant, dat dit jaar op de kop af 50 jaar bestaat, met het volgende idee.

Een leuk thema dit jaar waar veel mee gedaan kon worden “De Grote TekenTentoonstelling”. Uit de bibliotheek werden boeken gehaald waarmee de kinderen aan de slag konden want een goed kinderboek is niet alleen om te lezen maar ook de illustraties zijn belangrijk. In alle groepen werd met het thema gewerkt en natuurlijk werd er veel getekend, gekleurd en geschilderd. Een gesproken taal omzetten in beeldtaal en andersom van een

plaatje een gesproken verhaal zelf maken bleek een leuke opgave. Door heel de school hingen tekeningen van de kinderen die ze gemaakt hebben van hun lievelingsboek dat ze mee naar school mochten nemen. Op donderdag 14 oktober mochten alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden komen kijken wat de kinderen gepresteerd hadden op dit gebied. En in samenwerking met The Readshop, Raadhuisplein Lekkerkerk, kon-

Gasten die op woensdag t/m vrijdag hun restaurant De Loet te bezoeken voor een Diner, krijgen een presentje. Hoe gaat het in zijn werk ? Voor aanvang van uw diner komt de bediening bij u langs met een grabbelton daar mag 1 gast eenlootje uit trekken, het getrokken lootje telt voor heel de tafel. De prijzenpot is groot, variërend van een kop koffie tot een verassing v/d eigenaar , u heeft altijd prijs, want wees nou eerlijk... er is niks leukers dan iets te winnen! Sinds 13 okto-

ber serveert De Loet een nieuwe dinerkaart met oude en nieuwe bekende gerechten. Oma’s draadjesvlees; gevulde parelhoen; zeebaars met Hollandse garnaaltjes of een klassieker tongfilet Picasso zijn daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk staat ook de vertrouwde Schnitzel De Loet en op aanvraag Saté De Loet nog op de kaart! Trek en nieuwsgierig geworden kijk op www.deloet.nl en reserveer: 0180 - 661559. NB. Onze gastenkaartactie geldt niet op deze doordeweeksedagen.


SETTERLAINE Uni pullover turtle hals 39,95 2 voor 60,00 SETTERLADY Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben ingestemd met saneringsplannen voor 7 locaties te Lekkerkerk in de gemeente Nederlek, die deel uitmaken van het werkprogramma 2010 van de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Tevens hebben zij besloten dat er op eerdergenoemde locaties sprake is van ernstige gevallen van bodemverontreiniging, waarbij voor al deze gevallen geldt dat bij het huidige gebruik (weiland) dan wel voorgenomen gebruik van de bodem (recreatie), dan wel vanwege de mogelijke verspreiding van de verontreiniging geen sprake is van zodanige risico's dat spoedige sanering noodzakelijk is. Tevens hebben zij met het saneringsplan ingestemd.

Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:  secretarie van de gemeente Nederlek, sector Grondgebied, unit VROM, Burg. v.d. Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, openingstijden van 08.30 tot 12.30 uur en op maandag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur, telefoon (0180) 66 77 18;  leeszaal van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoon (070) 441 64 82.

Uni rokken en pantalons rondom elastiek al v.a. 29,95 van der

WOUDEN Mode - Textiel

Lange Stoep 9 • Lekkerkerk

Lekkerkerk 0180 - 661253

Contante inkoop Oud goud

zilver en horloges Bij besteding ontvangt u

20%

extra.

Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de beschikking aangegeven termijn. Tevens kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. Deze locatie en procedure zijn geregistreerd onder code ZH064300270 B40.

Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876 VERZAMELAAR ZOEKT Oud Hollands geld om de verzameling compleet te krijgen. Ik betaal u een goede prijs. Tel: 06-40330489.

TE KOOP GEVRAAGD: Scoutingblouse Tel. 06-42558645

Voor meer informatie www.murenspuiter.nl of bel voor een vrijblijvende offerte 06 - 26 02 63 43


DAG VAN DE MANTELZORG lezers schrijven NEDERLEK – Op woensdag 10 november 2010 is de Landelijke dag voor de Mantelzorg met als thema: “Op eigen wijze zorgen”. Stichting Welzijn Senioren Nederlek organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Ouderkerk daarom op deze dag een bijeenkomst voor mantelzorgers. Een bijeenkomst waarin de mantelzorger centraal staat en de onderwerpen luchtig maar herkenbaar zijn voor iedereen! Inmiddels zijn de uitnodigingen naar de mantelzorgers verspreid en zal de komende weken ook publiciteit hierover verschijnen in de lokale bladen. Het doel van deze bijeenkomst is om de mantelzorgers te bedanken voor zijn of haar inzet middels een gezellige middag met theater, gezelligheid, humor en herkenning en een leuke cadeaubon. Indien u in uw omgeving mantelzorgers kent, dan verzoeken wij u vriendelijk om hen op de hoogte te brengen van deze bijeenkomst voor mantelzorgers

of de gegevens aan ons door te geven zodat wij de betreffende personen een uitnodiging kunnen toesturen. Mogelijk wilt u deze bijeenkomst zelf bijwonen om de aanwezige mantelzorgers te ontmoeten en te informeren. Hoewel de middag geen informatief karakter heeft, willen de organisatoren toch een informatietafel samenstellen waar brochures en folders neergelegd kunnen worden. (Mogelijk kunt u zelf een badge dragen ter herkenning?). Wanneer u zelf deze middag wilt bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk onderstaand strookje in te vullen en aan ons te retourneren.

Hier moet U echt heen Stond er in het vorige Nederlek Nieuws. We zijn gegaan en hebben genoten van het prachtige pianospel en samenspel van Jeroen Liedorp en Ardjoena Soerjadi. En wat is Jeroen een kanjer als het om begeleiden gaat in dit geval de mezzo-sopraan Hilary Reynolds. Gerda Thoutenhoofd

THEMAWEKEN OP HET SCHATEILAND LEKKERKERK - Voor de najaarsprojectweken was op het Schateiland gekozen voor het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar “De Grote TekenTentoonstelling” en vooral het onderdeel Illustraties.

✂---------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding Dag van de Mantelzorg SWSN (Lekkerkerk) 10 november 2010 Naam

: ........................................................................................................

Organisatie : ........................................................................................................ Tel.nr.

: ........................................................................................................

Opsturen naar/afgeven bij: SWSN, Raadhuisplein 55a, 2941 BS Lekkerkerk – tel.: 522045

LOTERIJ BREEJE HENDRICK Van 8 oktober 2010

Televisie met ingebouwde dvd speler 1192 Servies 3009 Tuinlampen 0798 Hoge druk spruit 0594 Fles wijn 1973, 0997, 2470 en 0925 6 ontbijtborden 0685 en 3105 Badlaken 2136 Trolley 1708 Bon van olijfje 1347 Bonnen van Golden River 2979 en 2752 Bon van de Nar 1333 Bon van de Drie Sprong 1438 Bonnen van café restaurant De Loet 1457 en 1221 Bonnen van de Albert Heijn 0295, 0706, 0380 en 6900 Bonnen van Mariquita 1560, 1817, 0322 en 2468 Bonnen van De Witte Brug 1281 en 0529 Bordjes van de Breeka 2530, 1355 en 2807 Uw prijzen zijn af te halen tussen 09.00 uur en 17.30 uur aan de receptie van de Breeje Hendrick.

Twee projectweken die gestart werden in de ontmoetingsruimte voor alle kinderen van de school met het spelen van een toneelstuk waarbij de stripfiguren tot leven kwamen. Op donderdag 14 oktober konden de ouders, opa’s en oma’s en andere familie komen kijken wat er allemaal gedaan was deze weken. Zoals in groep 2 die met elkaar hun eigen fantasie verhaal gemaakt hadden door middel van tekeningen. Een echt ingebonden boekwerk was het geworden. Via de schooltelevisie werd er op de digiborden gekeken naar prinses Laurentien die verhalen voorlas. Maar er werden vooral veel tekeningen en beeldverhalen gemaakt. Complete boeken waar de kinderen zelf het verhaal voor maakten en ook de illustraties verzorgden. Zo werden in de groepen 1 en 2 schoenen van

Platvoetje geverfd, Platvoetje is een miniheksje met grote voeten en natuurlijk werd er ook gegoocheld. Samenwerking tussen de verschillende groepen, de kinderen uit de hogere groepen gingen verspreid door heel de school voor zitten lezen aan de kinderen uit de lagere groepen. En dat leverde gezellige plaatjes en knusse tafereeltjes op die deze avond allemaal op de digiborden te zien waren. Bij de boekenmarkt konden ook boeken gekocht worden in samenwerking met The Read shop, Raadhuisplein Lekkerkerk, was dit mogelijk geworden. Het was een drukte van belang op donderdag 14 oktober op het Schateiland, er was dan ook veel te zien en te bekijken voor de bezoekers en niet te vergeten wat lekkers te eten en te drinken. (Anneke)


UW FIETSENMAKER AAN HUIS AFSPRAAK MAKEN: Ruud Sterrenburg Mob. 06-51894927 Mail: ruudsterrenburg@fietsned.nl

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet milieubeheer Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 24 juni 2009 een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. voor het vervaardigen en repareren van onder andere metalen schepen langs de waterlijn. De inrichting is gelegen aan de Noord 49, 2931 SJ te Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken van 25 oktober 2010 tot en met 6 december 2010 inzien op werkdagen:  bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;  in het gemeentehuis van Nederlek, sector Grondgebiedzaken, Unit VROM, van 8.30-12.30 uur, ma tevens van 13.30-18.00 uur, Burgemeester van de Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, tel.nr. (0180) 66 77 98.

Zienswijzen Een ieder kan tot en met 6 december 2010 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH-2010-208040063. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer E.F.D. van Wijnsberge van, tel.nr. (070) 441 65 75. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl DWM/431

25% van uw vouwgordijn is gratis!

Maar wel 100% op maat gemaakt!

Hondentrimsalon

Tanja Springvloed voor alle hondenrassen

Julianastraat 30 - Lekkerkerk

Telefoon 06-16 56 79 35

ww w.hondentrimsalontanjaspringvloed.nl

Autoschade zelf betalen ? Een collectie met de laatste trends, zoals veel grijstinten en soepel vallende stoffen. Onze vouwgordijnen zijn handgemaakt en worden speciaal voor u op maat gemaakt met oog voor detail. Breng vandaag nog een bezoek aan onze winkel en profiteer nu van 25% KORTING OP ALLE B&C VOUWGORDIJNEN!

Wilhelminastraat 2a 2941 CB Lekkerkerk Tel.: 0180 - 66 14 43 www.degrootwonenenslapen.nl

Wij repareren ook niet verzekerde schades

GOED en GOEDKOOP Met FOCWA Garantie Kijk maar op:

www.vermeulenautoschade.nl


NIEUWE BESTUUR KRAK KLAAR VOOR KOMST SINT NICOLAAS KRIMPEN AAN DE LEK – Op 1 oktober heeft er een bestuursverandering plaatsgevonden bij Stichting KRAK. In een nieuwe samenstelling gaan de vrijwilligers van KRAK weer aan de slag om activiteiten voor jeugd te organiseren, te beginnen met de intocht van de Sint.

Het KRAK bestuur (v.l.n.r): Arie, Arthur, Kees en Bas. Vooraan: Monique en Didi. Bas van Vliet heeft van februari tot vrijdag 1 oktober 2010 de functie van voorzitter bij KRAK vervuld. Met veel inzet heeft hij zo goed mogelijk de functie vervuld, maar hij voelde zich niet helemaal voelde in de rol van

voorzitter. Bas is een man van werken met zijn handen en niet van de brieven en de regeltjes. Nadat het bestuur met elkaar goed over de functies heeft gesproken is besloten dat Monique Zwijnenburg per 1 oktober de

STEL JE VOOR: MORGEN BEGINT DE VAKANTIE BIJBEL KLUB AL! KRIMPEN AAN DE LEK – Na een hoop voorbereidingen door de VBK-vrijwilligers is het moment daar waar velen naar hebben uitgekeken: VBK 2010 gaat weer beginnen! Morgen is het dan zover: vanaf kwart over 9 ben je van harte welkom in de Ontmoetingskerk (Hoofdstraat 90) in Krimpen aan de Lek! De VBK wordt dit jaar georganiseerd voor kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 tot met 8). Helaas is er voor kinderen die op het Voortgezet Onderwijs zitten (in ieder geval dit jaar) geen programma meer. Dus: zit jij op de basisschool en heb je zin in drie bijzondere dagen vol activiteiten, waaronder zingen, dansen, knutselen, een spannend Bijbelverhaal, toneel en meer? Dan ben jij van harte uitgenodigd! De VBK zal gehouden worden van woensdag 20 tot met vrijdag 22 oktober en begint elke morgen om 09.15 uur en eindigt elke middag om 12.15 uur. Vrijdag-

avond is er een spetterend slotfeest waar ook je vader, moeder, broertjes, zusjes, opa, oma, buren en anderen van harte uitgenodigd zijn, hierover hoor je op de dagen zelf meer. Hopelijk tot dan! Namens de VBK-medewerkers, de beren en Harry.

functie van voorzitter gaat vervullen. Monique is twee jaar penningmeester geweest en geeft het stokje over aan een nieuw gezicht in het bestuur, Kees van der Wal. Kees wil met frisse, nieuwe ideeën en 100% inzet de taak met veel plezier gaan vervullen. Bas blijft algemeen bestuurlid en gaat zich weer lekker bezig houden met zijn kindje ‘dingen maken’! Hij komt, hij komt… Er staan weer een heleboel leuke dingen op het programma van KRAK in verband met de komst van Sinterklaas. Op zaterdag 13 november om 14.00 uur komt de Sint aan in het haventje naast Bar Gezellig, waarna hij de kindertjes zal toespreken vanaf het balkon en een rondrit door het dorp zal maken. Om 18.30 uur hebben zal de Sint met zijn Pieten ook weer aanwezig zijn bij de lampionnenoptocht vanaf Sporthal de Walvis. Zaterdag 20 november kunnen de kinderen om 11.00 uur Sinterklaas wakker maken en samen met de Sint en zijn Pieten brunchen in de sporthal! De kosten

hiervoor zijn € 1.50. Je moet je wel van te voren inschrijven en dat kan op dinsdag 9 november en woensdag 10 november van 18.30 tot 19.30 uur in de hal van de sporthal. Na de brunch organiseert stichting KRAK “Krimpens got talent”. Dit zal om 12.30 uur beginnen met niemand minder in de jury dan Sinterklaas en de hoofdpiet! Ben je tussen de 4 en 12 jaar en kan je goed zingen, dansen, rappen, touwtje springen of iets anders leuks en wil je dat graag aan iedereen laten zien? Stuur dan snel een mail naar voorzitter@stichting-krak.nl, want er is een beperkte mogelijkheid om mee te doen. Je act mag niet langer duren dan 1,5 minuut. De kosten om de voorstelling te komen bekijken zijn € 1,-. Op vrijdag 3 december tussen 16.00 en 17.00 uur bezoekt Sinterklaas de winkeliers en de marktlieden en kunnen de kinderen hun schoen gaan zoeken die ze vanaf 13 november mogen inleveren bij de marskramer. Het zijn weer drukke tijden voor KRAK, maar alle vrijwilligers hebben er weer ontzettend veel zin in!

JEMIMA BIJ DE VROUWENBIJBELSTUDIEKRING KRIMPEN AAN DE LEK – De Vrouwenbijbelstudiekring staat op 28 oktober in het teken van Jemina. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Op verzoek van de Israëlische regering zijn Ed en Heleen Vollbehr in 1982 begonnen met de opbouw van dit tehuis. Onder de Arabische bevolking is verzorging van de gehandicapten niet vanzelfsprekend. Veel van deze kinderen worden verwaarloosd en verborgen gehouden, vaak uit onmacht. In deze Arabische, overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een huis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Zij willen als christen present zijn in het land van de Bijbel

met daden die van Gods liefde getuigen. Jemima is een Bijbelse naam, Job noemt de eerste dochter die hij na zijn zware beproeving ontvangt, Jemima, dit betekent warmte, tederheid. Met de keuze van deze naam wordt tot uitdrukking gebracht dat er, ondanks het lijden in deze wereld, hoop is op een nieuw leven. Op 28 oktober komt een medewerker van Stichting Jemima bij de VBSK een presentatie verzorgen over het mooie werk dat daar gebeurt. U bent van harte welkom in ’t Voorhof. De bijeenkomst duurt van 09.15 tot 11.15 uur (09.00 uur staat de koffie klaar). Wilt u meer informatie, bel dan naar: 0180-510278 of 0180522469.


LEKKERKERK

CADEAUDORP

Tophit van Esprit* CHRISBEZEMER H O V E N I E R S

Echt zilveren collier € 199,90

Als de bezem door uw tuin moet!

Molendijk 34 2931 SC Krimpen aan de Lek Telefoon 06-51089598 E-mail chrisbezo@zonnet.nl

Met GRATIS echt zilveren armband t.w.v. € 109,90

RECTIFICATIE

Edelstaal dameshorloge € 89,90 Met GRATIS echt zilveren creolen t.w.v. € 49,90

Haarwerken

* Zolang de voorraad strekt. Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 www.rikkoert.nl

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 info@rikkoert.nl

Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Gecertificeerd specialist voor pruiken en haaraanvullingen ENIGE IN DE KRIMPENERWAARD EN NEDERLEK Kortlandstraat 2a 2922 XE Krimpen aan den IJssel Tel. 0180 - 553153 - www.chanellys-pruiken.nl AANGESLOTEN BIJ ALLE ZORGVERZEKERAARS

vrijdag 29 oktober 17.00 – 21.00 uur zaterdag 30 oktober 10.00 – 16.00 uur

SHOWAANBIEDING GRATIS KLOKTHERMOSTAAT T.W.V. € 189,= BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE C.V. KETEL

Verlengde Luijtenstraat 4 - Lekkerkerk Tel. (0180) 66 10 55 www klimakon.com info@klimakon.com

HERFSTKRANS MAKEN Op de kinderboerderij

REGIO – Zaterdag 23 oktober kunnen er herfstkransen worden gemaakt in kinderboerderij ‘Klein Boveneind’ te Krimpen aan den IJssel. ’s Ochtends om 10.00 uur en ’s middags om 13.30 uur kan je een herfstkrans komen maken op de kinderboerderij. Wil je meedoen, schrijf dan je naam op de lijst die in stal hangt. De kosten om mee te doen aan deze herfstactiviteit zijn 1,- euro. Er is maar beperkt plaats dus wees er snel bij. Iedereen is van harte welkom!


Gemeente algemene beschouwingen Nederlek

ALGEMENE BESCHOUWINGEN Al jaren wordt de eerste termijn van de beraadslagingen over de voorgestelde begroting niet uitgesproken in de raadsvergadering (begrotingsraad van 28 okt.), maar wordt deze gepubliceerd in het Nederlek Nieuws. Zo kunnen de inwoners en instellingen de bijdragen van de fracties en het college in eerste termijn lezen. Hierna vindt u de algemene beschouwingen van de fracties van de gemeente Nederlek en de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders daarop.

Algemene beschouwing VVD Bestuurlijke toekomst VVD Nederlek zegt NEE tegen de herindeling. Nederlek kan heel goed zelfstandig blijven, er zijn argumenten genoeg aangeleverd die aantonen dat Nederlek zich zelf kan bedruipen. De herindeling brengt geen voordelen voor ons mee, nee sterker nog het zal nog meer geld kosten als wat nu becijferd is. Want ook RIJK en Provincie staan voor een enorme bezuinigingsoperatie. Het nieuwe regeerakkoord gaat er van uit dat provincies moeten herindelen, de Waterschappen weer onder het regime van de provincies gaan vallen en dat herindeling van onderaf moet komen. Het laatste stond overigens ook al in het oude regeerakkoord. Gedeputeerde Staten van Zuid – Holland zijn echter ziende blind, luisteren niet, welke argumenten Nederlek ook aandraagt. De vraag is: gaat het wel om argumenten of is alleen schaalvergroting van belang. Iedere gemeente in Nederland moet samenwerken, ook de grotere gemeenten. De VVD is van mening dat zo snel mogelijk ook naar andere samenwerkingsverbanden moet worden uitgezien. Met de burger wordt totaal geen rekening gehouden. De kloof tussen burger en politiek zal bij een herindeling alleen maar groter worden. Hoe doet men dit in de landen om ons heen? Als wij aan Frankrijk denken dan zien wij toch heel veel kleine dorpjes met eigen bestuur? Mochten zowel Provinciale Staten evenals de Tweede Kamer besluiten over te gaan tot herindeling, kunnen we dan nog naar het Europese Hof? Financiën Door de economische crisis staat de Nederlekse begroting in het teken van bezuinigingen. Ook de gemeenteraad van Nederlek ontkomt niet aan het maken van pijnlijke keuzes. Om investeringen te doen dienen extra middelen te worden gevonden. De VVD gaat, even als het college, uit van het principe “ nieuw voor oud”. In de door het College voorgestelde bezuinigingen kunnen we ons grotendeels vinden. Wij blijven van meningen dat de raadsvergaderingen uitgezonden moeten blijven op Vrolek – tv en website, veel van onze inwoners volgen zo de lokale politiek. Voorts zijn wij van mening dat de samenwerkingsorganen komend jaar al de broekriem moeten aanhalen, de economische crisis gaat ook aan hen niet voorbij. Het college wil overgaan tot de invoering van hondenbelasting. De naam alleen al geeft al aan dat de invoering van deze belasting op zijn minst discutabel is. “Komt er ook een belasting op katten en konijnen?” is een veelgestelde vraag. Het antwoord op deze vraag is simpel. In de wet staat niet “op huisdieren” maar “op honden”. Bijhouding en controle van het heffingsbestand zal ons inziens ook de nodige euro’s gaan kosten. De vraag die de VVD hierbij stelt is dan ook of het wel echt rendabel is om hier zoveel moeite in te steken. De VVD is tegen een verhoging van de OZB Helemaal tegen de voorgestelde maximaal toegestane verhoging van 3,5%. Dat er geld nodig is staat vast, maar ten tijde van een crisis moeten er andere bezuinigingen zijn om uit de B&W-ijskast te kunnen halen. Zo zijn wij van mening dat er nog wel geld te behalen is bij de nieuwe investeringen zoals de nieuwbouw Wegwijzer/ Ireneschool en het cultuurhuis. Wij zijn niet tegen deze investeringen maar vinden wel dat de uitvoering doelmatig doch sober dient te geschieden. Wellicht kan de Ireneschool omgetoverd worden tot appartementencomplex voor jongeren. De opbrengst hiervan kan dan weer afgetrokken worden van de investeringskosten van de nieuwbouw. Daarnaast zijn wij van mening dat er onderzoek moet plaatsvinden naar zwembad de Woelwater, om de Woelwater levensvatbaar te houden zal er veel geld geïnvesteerd moeten worden, wegen de baten tegen de lasten op. Wonen en werken De VVD is blij dat de revitalisering van het bedrijfsterrein Lekkerkerk ter hand wordt genomen. De centra van zowel Krimpen ad Lek als Lekkerkerk hebben op het moment de aandacht. In Lekkerkerk is een begin gemaakt met de plannen voor opwaardering van het historische dorpshart. In Krimpen ad Lek nemen de plannen voor een nieuw dorpshart steeds meer vorm aan. Met enkele winkeliers is al een overeenkomst gesloten, we dringen erop aan dat ook met de anderen binnen niet al te lange tijd de onderhandelingen afgesloten worden. Goede communicatie is ook hier zeer belangrijk! De bevolkingsopbouw in onze gemeente is op bepaalde gebieden nogal verontrustend. We hebben te maken met vergrijzing en veel jonge mensen trekken weg uit onze gemeente. We kunnen deze processen tegengaan door op een bepaalde manier te bouwen en bepaalde voorzieningen te treffen. Op die manier kunnen we mensen naar onze gemeente lokken. Een aparte groep die nog wat meer aandacht behoefd zijn de starters. De VVD-fractie vindt dat er in Nederlek genoeg betaalbare starterwoningen ( huur en koop) moeten worden gebouwd om deze groep in te kunnen huisvesten. Daarnaast zijn wij blij dat het college wil onderzoeken of er een mogelijkheid is voor onze inwoners om ’s avonds en in de weekends naar de HAP in Capelle a/d IJssel te gaan.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente algemene beschouwingen Nederlek Algemene beschouwing PvdA Helaas kunnen we niet anders dan verwachten dat de recessie voortduurt. Ondanks de voorgestelde sluitende begroting zullen we belangrijke keuzes moeten maken. Helaas moet onze gemeente in deze moeilijke financiële situatie haar zware taak ook nog eens uitvoeren onder grote druk van het provinciale bestuur. Gedeputeerde staten heeft enige weken terug aan Provinciale Staten een voorstel tot herindeling van de 5 Krimpenerwaard gemeenten ingediend. De ruim 500 bezwaarschriften vanuit de bewoners van Nederlek - men noemt dat tegenwoordig zienswijzen, dan lijkt het minder erg -, heeft de provincie, zonder meer opzij geschoven. Bestuur, organisatie en samenwerking De gemeente Nederlek is nog steeds een bestuurskrachtige gemeente en zal dat zeker als zelfstandige gemeente blijven. Een wetenschappelijk onderzoek heeft dat recentelijk ook aangetoond. Natuurlijk vinden we het erg jammer dat de andere gemeenten in de Krimpenerwaard de druk van het provinciebestuur niet konden weerstaan. Het valt op dat alleen de raad van Nederlek een unaniem standpunt heeft over de toekomst van Nederlek. Ook het college van B&W is van mening dat Nederlek een zelfstandige gemeente kan blijven. De fractie van de PvdA is zeer tevreden over de bestuurskracht van het college van B&W, maar zeker ook over de gemeentesecretaris en zijn ambtenaren. Nederlek participeert in een aantal samenwerkingsverbanden, zoals I.S.M.H. (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden- Holland), het TBK (Technisch Bureau Krimpenerwaard) en sinds enige jaren in de z.g. K5. Wij zijn tevreden met het functioneren van deze samenwerkingsorganisaties. Met goede samenwerkingsverbanden bereikt men in de regel betere resultaten dan met grotere gemeenten. Het is in deze tijd ook wel belangrijk dat samenwerken goedkoper is dan fuseren. Ruimte (structuurvisie, bestaande bouw, wegen en groenvoorziening) Een aantal bouwprojecten is inmiddels opgeleverd. Nieuwe projecten zijn in de verkoop of verhuur gegaan of er is gestart met de bouw. We zien wel dat het aantal te koop staande bestaande woningen, ca. 200 woningen, fors is toegenomen. Deze woningen zijn in de regel te duur voor jongeren. Het gevolg is dat de jongeren naar elders vertrekken. Dit is voor Nederlek een ongunstige ontwikkeling. Wij vinden dat dit getij moet keren. Op korte termijn moet er duidelijkheid komen of dit invloed heeft op de geplande bouwproductie. Voorkomen moet worden dat sommige locaties niet afgebouwd kunnen worden omdat er onvoldoende belangstelling voor is. Een goede fasering van de plannen is nodig. Door de uitstroom van jongeren zien we de bevolkingssamenstelling wijzigen. Het aantal geboortes zal afnemen en de vergrijzing zal toenemen. Een zorgvuldige analyse van de bevolkingssamenstelling nu en in de toekomst is noodzakelijk, zodat tijdig de juiste en noodzakelijke voorzieningen zoals scholen en dergelijke gerealiseerd kunnen worden. De komende jaren moeten we helaas met beperkte middelen onze gemeente aantrekkelijk houden. Het beheer van de openbare ruimte mag niet het kind van de rekening worden. De huidige dijk en wegwerkzaamheden geven veel overlast en ook vaak gevaarlijke situaties. Veiligheid is ook bij tijdelijke situaties van groot belang. Het beheer van de openbare ruimte kan daarbij veel ergernis voorkomen. We weten wel zeker dat, wanneer de werkzaamheden zijn afgerond het veel veiliger gaat worden. Mensen (WMO, onderwijs en jeugdzorg) De PvdA vindt dat de noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van degenen die ondersteuning het hardst nodig hebben. Wij bezuinigen dus niet keihard op de WMO. Mensen die steun nodig hebben zullen die snel en in de vorm van maatwerk moeten blijven krijgen. Wij hebben overigens veel waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers die in onze gemeente actief zijn. In Krimpen aan de Lek staan we voor een belangrijke keuze. Knappen we de huidige schoolgebouwen en het gebouwtje van Kids & Ko op, of gaan we voor deze drie instellingen één nieuw multifunctioneel gebouw neerzetten? Als we de financiële middelen voor de komende 30 jaar op kunnen brengen, heeft nieuwbouw onze voorkeur. We kunnen daar nu echter nog geen definitieve uitspraak over doen. De PvdA kiest voor een jongerenbeleid waarbij goed gedrag wordt beloond en fout gedrag gestraft. Daarom houden we de ontwikkelingen bij de Tuinfluiter in de gaten en hebben we geknokt voor vervangende ruimte voor het binnenkort gesloopte jeugdhonk in Het Gebouw. We hebben veel moeite met bezuinigingen op het jeugdwerk. Initiatieven vanuit de jongeren zelf moeten we ondersteunen, stimuleren en waar nodig subsidiëren. Financiën en economie De PvdA is blij met deze sluitende begroting, hoewel deze gebaseerd is op een wankel fundament. We hebben nog geen nieuw kabinet. Bij de vorming van het nieuwe kabinet wordt over omvangrijke bezuinigingen gesproken. Dit zal negatieve invloed hebben op onze begroting. Hoe erg dat zal zijn is nog ongewis. Toch is hier al enigszins rekening mee gehouden. Wij zijn het daar mee eens. De PvdA is dan ook van mening dat beleid kan en mag worden gemaakt mits dit binnen de taakstelling gebeurd die door de begroting wordt aangegeven. Met nieuwe investeringen zal daarom uiterst voorzichtig moeten worden omgegaan. Bij overschrijding is uitstel een mogelijke oplossing. Deze mogelijkheid moet dan wel aanwezig zijn.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente algemene beschouwingen Nederlek Algemene beschouwing Werkgroep‘84 Werkgroep’84 (WG’84) heeft waardering voor het werk, dat door afdeling Financiën is verzet. De economische recessie zal gevolgen hebben voor de uitkeringen uit het gemeentefonds en dus voor de meerjarenbegroting. Pas volgend jaar zal duidelijk worden met welk structureel tekort Nederlek te maken zal krijgen. Ook de onzekere bestuurlijke toekomst noopt tot strategisch te werk gaan als het om nieuw beleid gaat. Is het college van mening, dat het accent dus meer moet liggen op in stand houden en verbeteren van voorzieningen dan op investeren? Algemeen bestuur De bestuurlijke toekomst van Nederlek is nog onzeker. De raad is unaniem voor zelfstandigheid op basis van K5 samenwerking. Een burger tevredenheidonderzoek zou de argumentatie hiervoor kunnen versterken richting Provincie. Deelt het college deze mening? Betrokkenheid van inwoners bij lokaal bestuur is belangrijk. Uitzenden van raadsvergaderingen via Vrolek-TV moet behouden blijven. Op Internet parallel uitzenden is een goede uitbreiding. Is het college het hiermee eens? WG’84 vindt de digitale dienstverlening van de gemeente onder de maat. Kan dit prioriteit in 2011 krijgen? Openbare orde & veiligheid Nederlek heeft last van vernielzuchtige jongeren. Buurtprojecten en particuliere initiatieven voor cameratoezicht hebben enige verbetering gebracht en dienen te worden geëvalueerd. Ondersteuning vanuit het jongerenwerk en de politie zijn hierbij essentieel. Bezuinigingen op dit terrein zijn onacceptabel. Zou de bevolking dit begrijpen? Ook het ontbreken van een voltijdwijkagent in Krimpen a/d Lek baart zorgen. Wat doet het college hieraan? Verkeer & vervoer Al jaren is de ontsluiting via de dijken (Opperduit, Voorstraat, Schuacht) een drama terwijl ook de provinciale weg N210 hinder oproept. Het gevolg is een toenemend gevaarlijk gebruik van de Tiendweg. Is hier een sturende taak weggelegd voor het college? Bij nieuwbouw (structuurvisie) en bij de bedrijfsterreinen valt op dat een verdichting van beton en een verdunning van groen valt waar te nemen. Bovendien zijn de grotere parkeerterreinen op het industrieterrein inmiddels bebouwd, zodat parkeernood wordt opgelost ten koste van de omgeving. Kortom ook in deze gebieden verdwijnt groen gaan de weg. Dit omdat er toch al opvallend weinig (niet agrarisch) groen in onze gemeente is. Kan deze trend worden gestopt? De raad heeft zich in grote meerderheid uitgesproken tegen een ontsluitingsweg door de polder Krimpen (tevens ontsluiting Stormpolder). Respecteert het college gevoelens van de raad in deze wel? Economische zaken WG’84 is blij met het opgang komen van de herstructurering van bedrijventerrein “de Zaag” en “Lekkerkerk Oost” Het centrum gebied van Lekkerkerk dient eveneens goed te worden geherstructureerd. Eerste stappen zijn daartoe gezet. Wat is de voortgang in deze. Onderwijs Onderwijs is investeren in de toekomst en behoort dus prioriteit te hebben. De huisvestingskosten drukken, mede door de instroom van buiten, zwaar op onze gemeente. Dus wordt getracht de instroom te beperken. Deze beperking is echter niet op grond van studierichting maar niveaugericht. Acht het college de keuze nog juist? Het college ambieert een gezamenlijke nieuwbouw van de Pr. Ireneschool en de Wegwijzer in Krimpen a/d Lek. Onze gemeente telt 5 openbare en 2 christelijke scholen. (7 eerste groepen betekent minimaal 210 leerlingen) Is er voldoende “voeding” voor deze omvang? Cultuur & recreatie De huisvesting van Vrolek is ronduit armoedig. Ook een jeugdhonk in Lekkerkerk is nog steeds niet gerealiseerd. WG’84 is voorstander van een nieuw gecombineerd onderkomen van Vrolek, ANBO en jeugdhonk naast de nieuw te bouwen brandweerpost. Wat vindt het college hiervan? Het speelplaatsenplan moet nog steeds worden geactualiseerd. Wanneer gebeurt dit? Technische voorzieningen voor een skeelerbaan zouden in de bouw van de ijsbaan al meegenomen moeten worden. Is het college het hiermee eens? Na de investeringen in de Woelwater is toegezegd een beleidsplan voor de zwembaden te ontwikkelen. Hoe staat het hiermee? Sociale dienst en Maatschappelijk werk Nu dit dienstenspectrum vrijwel geheel is ondergebracht in de gezamenlijkheid (K5) vindt WG’84 dat het lokale zicht wat verminderd is en de invloed is afgenomen. Het is daarom van belang dat er een functionerende cliëntenraad is die de geboden “service” overziet en die bevoegd is aan de bel te trekken wanneer een deel onvoldoende functioneert. Is er nu een goede terugkoppeling? Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting De huidige economische recessie doorkruist helaas een aantal plannen. Vertraging is onvermijdelijk. Fasering deelplannen is noodzakelijk om concurrentie te voorkomen. Gezien de vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren (krimp, vergrijzing, ontgroening) alsook de huidige recessie, is een nieuw beleidsplan Wonen noodzakelijk. Een door de raad en college gedragen startnotitie moet er de basis voor zijn. Hopelijk komt deze op zeer korte termijn? WG’84 heeft diverse keren gevraagd hoe en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan het groenstructuurplan. Kan het college inzicht verschaffen? Ombuigingen Als gezegd is WG’84 fel gekant tegen besparingen op de post Jeugd en Jongerenwerk. Voorts vindt WG’84 de verlaging van de dotatie reserve monumenten te rigoureus. Aanwijzing van de Voorstraat als beschermd dorpsgezicht moet doorgaan. Ook de voorgestelde taakstellende bezuiniging op subsidies vindt bij WG’84 geen genade. Door geen rente toe te rekenen aan de reserves is voldoende dekking mogelijk voor bovengenoemde voorstellen. Wat vindt het college van dit alternatief? Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente algemene beschouwingen Nederlek Algemene beschouwing CDA Informatiewaarde begroting De informatiewaarde van de begroting als richtsnoer voor toekomstig beleid, informatiebron van ontwikkelingen, voornemens van het college en sturingsmiddel van de raad is op een laag niveau aangekomen. De Rekenkamer heeft hier eerder een advies over gegeven. Vorig jaar is gesproken over twee uitgewerkte thema’s en een vervolg daarop. Dit is niet terug te vinden. Het CDA stelt het college voor op korte termijn met een verbeterplan te komen, waarin ook begrepen een bestuurlijke planning en het oppakken van de verplichte jaarlijkse doelmatigheidsonderzoeken. Openbare orde Het collegeprogramma stelt dat wangedrag hard wordt aangepakt. “Vandalen betalen” was de slogan. In de begroting komt dit niet terug. Wat gaat college meer doen om dit waar te maken? Het CDA vindt dat er meer behoefte is aan politiesurveillanten (blauw op straat) dan één extra wijkagent. Dus meer toezicht op straat. Herstraten, reconstructies etc. en aanbestedingsbeleid Reconstructies en groot onderhoud van straten en wegen duren te lang. Bewoners worden te lang met overlast geconfronteerd. Het CDA vraagt om in bestekken een kortere maximale doorlooptijd op te nemen. Wanneer wordt het toegezegde vernieuwde aanbestedingsbeleid aan de gemeenteraad aangeboden, dat ook gericht is op behoud van lokale werkgelegenheid? Financiële gevolgen woningbouw Kosten blijven maken voor bouwrijp maken van grond, terwijl de afzet van deze grond snel vertraagd, wordt onbetaalbaar. Het CDA stelt daarom voor nieuwe en duidelijke afspraken te maken over een andere fasering van de woningbouwplannen. Het CDA is het oneens met een extra storting van € 790.000,-- in de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie voordat de gemeenteraad een helder voorstel is gedaan incl. tijdpad van terugstorting. Het CDA vraagt om in het vervolg duidelijk aan t e geven hoeveel geld intussen uit de gewone exploitatie van de gemeente aan de Structuurvisie projecten is bijgedragen. Belastingen Het CDA is tegen de invoering van een hondenbelasting. Deze belasting is uit de tijd en wekt ten onrechte de indruk te worden gebruikt voor het opruimen van uitwerpselen en het treffen van voorzieningen. Handhaving vindt niet plaats. Het CDA maakt een voorbehoud m.b.t. de verhoging van de OZB vanaf 2012 en vindt dat een verhoging in 2011 met 2,5% voldoende en redelijk. Investeringen Het CDA is voor nieuwbouw van de scholen De Wegwijzer en Prinses Irene. Niet alleen voldoen deze scholen niet meer aan de eisen van de tijd maar zullen zij ook de aantrekkelijkheid van Krimpen aan de Lek verhogen.Het CDA vraagt het college op korte termijn een voorstel voor te bereiden over een aan te leggen skeelerbaan, zodat de raad eerder een principebesluit kan nemen. Gelijktijdig aanleggen met de ijsbaan is kostenbesparend. Bezuinigingen/dekkingsplan Het recente regeerakkoord spreekt over herinvoering van het uitgangspunt samen “trap op, trap af”. Is dit voor- of nadeliger dan nu begroot? Het CDA vindt: • het te optimistisch om (financieel) uit te gaan van 813 inwoners meer per 1 januari 2013. • dat de vergoeding van de vervoerskosten gymnastiekonderwijs voor het voortgezet onderwijs kan worden beëindigd. • dat de raad moet worden gerapporteerd over de grote toename van de uitgaven op grond van de overeenkomst met Amicitia Lekkerkerk voor gesubsidieerde verenigingen etc. • de korting van 25% extra op het subsidie voor het zwembad Schuwacht buiten proporties. Wil het college de afschrijving op nieuwe investeringen later laten ingaan? Zo ja, hoe groot is dan het financieel voordeel in 2011? Het CDA vraagt het college op basis van het voorgaande met een aangepast dekkingsplan te komen. Tenslotte De besluitvorming kan nog transparanter. Om duidelijkheid te hebben over hoe de dienstverlening wordt ervaren stelt het CDA voor om deel te nemen aan www.waarstaatjegemeente.nl Goede communicatie en samenwerking is onontbeerlijk. Wij wensen allen toe dat Gods zegen op uw werk mag rusten.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente algemene beschouwingen Nederlek Algemene beschouwing SGP “Wat de toekomst brengen moge” Wat is uw en onze toekomstverwachting? Gezondheid, geluk en materiële welvaart, staat voor ons allen hoog op de prioriteiten lijst. Maar welbevinden heeft meerdere en diepere aspecten. De Gemeentelijke Overheid heeft als Gods dienares, het welzijn van de burger te bewaken en te bevorderen. De Bijbel geeft ons de richtlijnen om hieraan gestalte te geven. Het hoogste doel evenwel gaat om Gods eer in liefde en gehoorzaamheid. We zien helaas het tegenovergestelde meer en meer toenemen. Ontevredenheid, ongehoorzaamheid en ongebondenheid drukken een steeds zwaarder stempel op onze samenleving. Vernieling van andermans eigendommen schijnt een ‘leuke’ vrijetijdsbesteding bij het mooie Gemini schoolgebouw is alweer de grote ruit ingegooid. De zekerheid van de onzekerheden We hebben nog géén sluitende begroting! De bezuinigingskeuzes die de Raad gaat maken moeten hiertoe leiden. De inkomsten zijn sterk verminderd en de risico’s toegenomen. Het regeerakkoord vermeldt nog extra bezuinigingen voor de gemeenten van 1 miljard euro. De risico’s die een stagnerende huizenmarkt geeft en de toenemende zorgen van het Midden en Kleinbedrijf [MKB] moeten leiden tot daadkracht van het gemeentebestuur. Het nieuwe winkelhart in Krimpen a/d Lek geeft de toekomstige deelnemers in de middenstand slapeloze nachten. Is College en Raad bereid in die zorgen te delen? Om een sluitende begroting te krijgen wil de SGP het mes dieper in de uitgaven zetten om in de toekomst problemen te voorkomen. Wij denken in dezen serieus aan sluiting van de Woelwater en vermindering van de Bibliotheken. Het schrappen van de jongerenwerker heeft onze instemming. Als SGP accepteren wij ook de consequenties van bezuinigingen op het ambtelijke apparaat. Bijvoorbeeld Het schrappen van diensten en het niet uitvoeren van controles nemen we voor lief. Tevens willen we fasering van noodzakelijke investeringen. Dat reserves aangewend worden voor duurzame projecten als scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin of brandweerkazerne is voor ons aanvaardbaar, maar als deze reserves worden aangewend om de begroting sluitend te krijgen is dat voor ons een onverteerbare zaak. Wil Nederlek zelfstandig blijven of volgen we toch een tweesporenbeleid en dan in die zin dat we met acties en met de mond ferm over zelfstandigheid spreken, maar met daden zoals onze meerjarenbegroting op herindeling aanwerken. Gemeentelijke herindeling Als SGP willen we voorstellen nog een keer met Krimpen a/d IJssel te gaan praten voordat de Arhi-procedure Krimpen/Capelle a/d IJssel opstart. Wij blijven van mening dat onze belangen veel meer in het westen dan in het oosten liggen. Tot slot De SGP geeft goede huisvesting voor scholen hoge prioriteit. De nieuwbouw van de Wegwijzer - Prinses Irene school en gymzaal staat voor ons nummer 1 in wensen en moet zo snel mogelijk worden opgestart. Wij wensen Raad en College Gods onmisbare Zegen toe en willen onze medewerkers hartelijk dank zeggen voor hun inzet en deskundigheid.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente Beantwoording algemene beschouwingen Nederlek Uitzendingen raadsvergaderingen Op dit moment worden de raadsvergaderingen uitgezonden via Vrolek. Zo het laat aanzien vindt de voorgestelde ombuiging geen doorgang. De huidige situatie blijft in dat geval gehandhaafd. Voor de uitzending via internet (live) is een investering nodig die niet is voorgesteld. In 2011 wordt in ieder geval bezien of de uitzendingen achteraf op internet kunnen worden geplaatst. Digitale dienstverlening Binnen het EGEM (Elektronische GEMeente) traject van de gemeente Nederlek zijn een drietal uitgangspunten geformuleerd: transparant, voorspelbaar en bereikbaar. In de wens om transparant te zijn valt onder meer het zichtbaar maken van de gemeentelijke prestaties via onder meer www.waarstaatjegemeente.nl. Uiterlijk december van dit jaar is de gemeente aangesloten op deze site. Binnen de waarstaatjegemeente site hoort, voor een volledige invulling, ook een burgertevredenheidsonderzoek (klanttevredenheid en burgerpeiling). Voor het uitvoeren hiervan zijn in de huidige begroting geen middelen opgenomen. Inzet (extra)wijkagent De politie wordt regionaal aangestuurd. De directe invloed vanuit de afzonderlijke gemeenten is minimaal op het gebied van formatie en verdeling hiervan. Uiteraard wordt gestuurd vanuit het dagelijks bestuur om de maximaal mogelijke inzet te realiseren. De norm hierbij is verhoogd van 1 formatieplaats per 5000 inwoners naar 7000. In het RTG van december is een gesprek met de politie gepland en kan dit aan de orde worden gesteld. Verkeer Ook wij constateren dat de Tiendweg veelvuldig wordt gebruikt door sluipverkeer nu de N210 en de Opperduit en Schuacht verkeersopstopping oplevert door wegwerkzaamheden. Het betreft hier echter een weg die in beheer is bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nog los daarvan zijn verkeersmaatregelen moeilijk te treffen omdat wij hier hebben te maken met een doorgaande weg. Volgens de planning worden we werkzaamheden aan de rotonde N210 overigens eind 2010 afgerond. Ontsluiting “De Zaag”. Er vinden gesprekken plaats met de ondernemers die zijn gevestigd op de Zaag over een doortrekking van de ontsluitingsweg Tiendweg/N210 naar de Zaag. Wij menen dat daarmee een prima ontsluiting kan worden gerealiseerd van de Zaag waarbij tevens een ontlasting van de kern Krimpen aan de Lek wordt bewerkstelligd. Een ontsluiting vanaf de Stormpolder is daarbij niet aan de orde. Leerlingstroom voortgezet onderwijs Wij hebben met regelmaat overleg met de twee schoolbesturen over huisvestingsvraagstukken waarbij voor ons wet en regelgeving uitgangspunt is. Als gemeente is er geen mogelijkheid om de leerlingenstroom te beïnvloeden. In stand houden basisscholen De aanname dat 7 basisscholen in het eerste jaar totaal 210 leerlingen moeten hebben, is niet juist. Gestreefd wordt om juist de eerste jaargangen kleinere klassen te formeren. Daarnaast geldt dat niet alle scholen een gelijk aantal leerlingen trekt. De Prins Bernhardschool heeft 3 groepen en ruim 50 leerlingen. De Koningin Wilhelminaschool heeft 12 groepen en ongeveer 280 leerlingen. Geen enkele school bevindt zich in de gevarenzone voor de opheffingsnorm, mede doordat alle scholen aangesloten zijn bij grote schoolbesturen waardoor gewerkt wordt met ‘gemiddelde schoolgrootte’. Alle scholen hebben ook hun eigen identiteit en eigenheid en daarmee bestaansrecht binnen de gemeente. MFA Als overgegaan wordt tot nieuwbouw voor de Prinses Ireneschool en De Wegwijzer dan wordt nog definitief met elkaar en op basis van de te actualiseren leerlingenprognose bepaald voor hoeveel kinderen de nieuwbouw definitief geschikt moet zijn. Mogelijk dat de verwachting zoals deze in het huidige raadsvoorstel is meegenomen hierdoor naar beneden moet worden bijgesteld. Maar vooralsnog lijkt hiervan geen sprake. In 2009 zijn 135 kinderen geboren in de gemeente. (Krimpen aan de Lek 68, Lekkerkerk 67). Vervoerskosten gymnastiekonderwijs De gemeente heeft de plicht te zorgen voor voldoende gymcapaciteit. Doordat binnen de kern Lekkerkerk twee grote scholen voor voortgezet onderwijs zijn, is de capaciteit in deze kern te krap. In Krimpen a/d Lek is overcapaciteit. De gemeente kan die overcapaciteit alleen inzetten als zij de verantwoordelijkheid neemt voor het vervoer van de leerlingen. Een andere optie is dat de gemeente de gymcapaciteit in de kern Lekkerkerk uitbreidt. Buitenruimte Uw raad heeft als beleid, dat eens in de 26 jaar groot onderhoud aan de wegen wordt gedaan. Het is ons doel om op dat moment dan ook alle verbeterbare aspecten in één keer in het werk mee te nemen. Hierdoor is de overlast voor de burgers wel fors, maar slechts één keer in plaats van telkens andere werkzaamheden in verschillende jaren. Ook is het totale werk nu efficiënter en voordeliger uit te voeren. Met name door de ondergrondse werkzaamheden aan de riolering en nutsleidingen en de daarna noodzakelijke zettingsperiode van de sleuven lijkt het voor de burger of het werk lang duurt. Het zal duidelijk zijn, dat als de bestrating of asfaltering direct na het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden zou worden gerealiseerd, er zeer ongewenste zettingen van de nieuwe bestrating zou ontstaan en daardoor kapitaalvernietiging. Groot onderhoud aan wegen, zonder rioolwerkzaamheden, wordt aanmerkelijk sneller gerealiseerd, bijvoorbeeld het project Poolcirkel en omgeving. Steekproefsgewijs en bij wijkschouwen hebben wij navraag gedaan bij de burgers na het groot onderhoud. Uit deze informatie blijkt over het algemeen, dat men de overlast uiteraard onprettig vindt, maar dat zij tevreden zijn met de werkwijze en met het eindresultaat. Wij zullen het TBK nadrukkelijk verzoeken de doorlooptijden van de werken kritisch te beschouwen en in de bestekken hier rekening mee te houden. Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente Beantwoording algemene beschouwingen Nederlek Er is een stedenbouwkundige visie voor het Centrum Lekkerkerk opgesteld. Het karakteristieke en historische dorpscentrum moet aantrekkelijker worden voor inwoners en voor mensen van buitenaf. Er is echter nauwelijks financiële ruimte om op korte termijn het centrumgebied ingrijpend op te knappen. Ontwikkelen die gaande zijn of nog gaan komen, worden in het licht van de stedenbouwkundige visie benaderd. Inmiddels heeft een informatieavond plaatsgevonden. Er wordt een klankbordgroep opgericht, bedoeld voor bewoners en ondernemers in het centrumgebied. Het groenstructuurplan is nader uitgewerkt in het groenbeheerplan, welke recent ter kennisname aan de raad is aangeboden. Nog dit jaar wordt een nieuw aanbestedingbeleid vastgesteld. Welzijnsvoorzieningen Nog dit jaar kan de raad een voorstel tegemoet zien met als onderwerp de verplaatsing van de ijsbaan, de ruitervereniging en de eventuele aanleg van een skeelerbaan. Het speelplaatsenplan is ambtelijk nagenoeg gereed. Na behandeling in ons college zal dit plan aan uw raad worden aangeboden. Wij vertrouwen er op dat wij nog dit jaar definitieve afspraken te kunnen maken met de ‘gedwongen Gebouwverlaters’ in Amicitia. Op dat moment zullen ook de definitieve financiële gevolgen duidelijk zijn. Wij zullen uw raad daarover informeren. Een beleidsplan zwembaden zal niet op korte termijn worden opgesteld. Wel zijn wij in overleg met het bestuur van stichting De woelwater om de levensvatbaarheid van het zwembad in beeld te brengen. Daarbij zal rekening gehouden worden met de zorgelijke huidige financiële situatie van het zwembad, welk beeld in het licht van verdere afname van het schoolzwemmen niet zal verbeteren. Zwembad De Schuagt is, mede dankzij een goed beheer, financieel gezond te noemen. De voorgestelde korting op de subsidie van zwembad De Schuagt bestaat uit twee elementen: enerzijds de korting van 5% ten opzichte van het voor 2010 toegekende subsidiebedrag, zoals dat geldt voor alle professionele organisaties waar subsidie aan wordt verleend. Daarnaast kent het zwembad een zeer forse financiële reserve. Het college is van mening dat zij, gelet op de financiële situatie van de gemeente en de daaruit voorvloeiende bezuinigingsopdracht, niet gehouden is deze reserve door middel van subsidie in stand te houden en is voornemens om gedurende vier jaar het subsidiebedrag voor het zwembad met 25.000 euro te verlagen. De reserve wordt daarmee tot een verantwoord niveau teruggebracht. Er worden geen plannen ontwikkeld voor een gezamenlijke huisvesting van het jeugdhonk, Vrolek en de ANBO. Met het bestuur van Vrolek wordt overleg gevoerd over vervangende huisvesting. Huisvesting van het jeugdhonk is voorzien in het kindcentrum. Cliëntenraad Cliëntparticipatie heeft het college hoog in het vaandel staan. De door u gesuggereerde afgenomen invloed onderschrijven wij dan ook niet. Zowel op het terrein van Sociale zaken als de Wmo wordt zoveel mogelijk de cliënt via de cliëntenraad betrokken bij de ontwikkeling van beleid. De cliëntenraad Sociale zaken heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven op beleids- en uitvoeringsaspecten het werkgebied betreffende. Als er aanpassingen op het beleidsgebied worden voorgesteld vragen wij eerst advies aan de cliëntenraad. Het betreffende advies betrekken wij de uiteindelijke besluitvorming. Financiële gevolgen woningbouw Een vertraging van de afzet van grond terwijl inmiddels kosten zijn gemaakt voor het bouwrijp maken, maken een ontwikkeling in onze situatie niet onbetaalbaar. Sommige voorinvesteringen zijn in ieder geval noodzakelijk zoals het aanbrengen van een voorbelasting (minimaal 1 jaar van te voren). In de cashflow van de projecten is hiermee rekening gehouden. Het bouwrijp maken van de te leveren gronden volgt in de praktijk het moment dat de grond ook daadwerkelijk wordt geleverd en betaald. Het renteverlies is hierdoor beperkt en leidt daarom ook niet tot de veronderstelde grote verliezen. De huidige afspraken met ontwikkelaars, de grondposities en de werkwijze waarbij investeringen in bouw- en woonrijp maken het tempo van de afzet en realisatie van woningen volgen, maken dat de financiële risico’s binnen de grondexploitaties als gevolg van vertraging of een andere fasering van de afzet van grond, beperkt zijn. Hierbij speelt ook een rol dat in nagenoeg alle contracten een rentebeding cq vaste indexeringsafspraak is opgenomen over de koopsom. Hiermee wordt de gevolgen van een latere afname, in afdoende mate voorzien. Mede op basis van het overleg met derde-partijen wordt gemonitord of fasering van de diverse projecten noodzakelijk is. Belastingklimaat In de begroting zoals deze is aangeboden wordt rekening gehouden met een verhoging van 3,5%. Wij stellen voor deze verhoging door te voeren en zodoende de inkomsten van de gemeente op peil te houden om ook de wensen voor nieuw beleid uit te kunnen voeren. Uiteraard bepaalt de Raad welke verhoging wordt doorgevoerd. Bij een lagere verhoging van de OZB zal de raad haar ambities bij moeten stellen of een bezuiniging extra door moeten voeren. De hondenbelasting zal worden geïnd door het SVHW. Het SVHW doet dit voor meerdere gemeenten en daardoor buitengewoon efficiënt waardoor de perceptiekosten beperkt zijn. Bij de bepaling van de opbrengst hondenbelasting is met de perceptiekosten rekening gehouden. Alleen in het eerste jaar van invoering zullen er aanloopkosten zijn waardoor de netto opbrengst iets lager uit zal vallen. Informatiewaarde begroting De begroting is voor de raad een middel om invulling te geven aan haar kaderstellende rol. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de vorm hiervan vastgelegd. Dat betekent dat in de begroting invulling gegeven moet worden aan de zogenaamde 3 W-vragen; Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daar voor doen? en Wat mag het kosten? Hoewel gemeente Nederlek de begroting op de voorgeschreven wijze Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


Gemeente Beantwoording algemene beschouwingen Nederlek vormgeeft en de Rekenkamer ook positief was in haar oordeel over onze planning- en controldocumenten (waaronder de begroting), zag de Rekenkamer ook kansen om dit verder te verbeteren. In de begroting 2010 zijn daarom twee thema's uitgewerkt. Bij de bespreking van deze twee thema's in een bijeenkomst met de raad werd echter duidelijk dat een dergelijke uitwerking geen toegevoegde waarde heeft voor de raad als geheel. Het college erkent de eigen rol van de raad hierin en wil, indien dit raadsbreed leeft, graag ondersteunend zijn om de kaderstellende rol van de raad verder te kunnen verbeteren. Reserves en voorzieningen Het college is met u van mening van de werkgroep eens dat het in stand houden van voorzieningen belangrijk is. Dit impliceert echter niet dat er keuzes kunnen worden gemaakt om nieuwe voorzieningen te realiseren die ten koste gaan van bestaande voorzieningen (nieuw beleid voor oud beleid). Het blijvend toevoegen van rente aan reserves is belangrijk om de koopkracht in stand te houden. Dit past bij een solide financieel beleid in het streven naar zelfstandigheid. Wij zijn er daarom geen voorstander van om deze rentetoevoeging achterwege te laten. Zoals al bij de beantwoording van de technische vragen is aangegeven is de storting in de algemene reserve bouwgrondexploitatie tijdelijk. Op grond van de huidige inzichten zal door verwachte grondverkopen uiterlijk 2014 deze middelen weer terugvloeien naar de algemene reserve. Afschrijvingsbeleid Voorstelen tot wijziging van de afschrijvingssystematiek wordt verwerkt in de nieuwe financiële verordening. Deze zal in november aan de Raad worden aangeboden. Dit levert geen structurele voordelen op. Het totale afschrijvingsbedrag blijft immers gelijk maar wordt anders verspreid over de looptijd. Voor 2011 geeft dit een incidenteel voordeel (bij een ongewijzigd investeringsbeleid) van circa 272.000 euro. Inwoneraantallen Op dit moment wordt gewerkt met de structuurvisie die geldt tot 2015 en de daaraan ten grondslag liggende inwoneraantallen. Deze cijfers vormen ook het uitgangspunt voor de berekening van de toename van het aantal inwoners. Aan uw raad is inmiddels een concept voorgelegd voor een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt de komende maanden nader uitgewerkt en zal naar verwachting aan uw raad in januari ter definitieve vaststelling worden aangeboden. Differentiatie van de verschillende woningsoorten zullen hierbij aan de orde komen. Dan is ook duidelijk of de aannames met betrekking tot het aantal inwoners nog realistisch is, dan wel dat dit bijstelling behoeft. Ontwikkeling algemene uitkering In het nieuwe regeerakkoord is er sprake van dat de oude systematiek van samen de trap op/af zal worden hersteld. Welke gevolgen dit voor de gemeente zal hebben is voor ons college niet duidelijk. In vakliteratuur wordt over de ontwikkeling van de algemene uitkering verschillend geschreven. De eerste richtinggevende circulaire over dit onderwerp zal de meicirculaire zijn.

gemeentenieuws

Spreekuur volgens afspraak Gesprekken met burgemeester Van der Kluit - de Groot, wethouder Blom en wethouder Van de Haterd Afspraken kunt u maken na overleg met het bestuurs­secretariaat via telefoonnummer 0180-667709.

Loop der bevolking September 2010 Geboren: 01 Loïs van Erkel, K 06 Gigi van der Laan, L 06 Vianne Luijten, L 10 Sara Aeijelts Averink, L 10 Suze Elizabeth Verschoor, L 16 Jill Elize Pronk, K 19 Jip Yorick Piket, K 20 Ruben van den Bos, L 22 Nathanaël Micha de Jong, L 24 Pieter Johannes Broere, L

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


gemeentenieuws 25 Romy Cornelia Russner, K 30 Timo Botter, L Overleden: 02 P. Kalisvaart (1922) L 02 W. van den Hoven (1925) L 13 D.J. van der Wal (1930) K 17 C.A.A. Montens (1946) K 18 G.L. Weekhout (1939) L 18 W. Groen-Need (1920) L 18 G.M.T. Plomp-van de Warenburg (1928) L 19 J. Brouwer-Koller (1924) L 21 J. Bakker (1928) K 22 J. de Jong (1913) K 22 B. Wrigley (1932) K 23 C. Sanders (1936) L 24 A. van den Berg-den Hoed (1918) L 25 C.G. Brouwer (1919) K 25 T. Sprong-Eerland (1937) K Huwelijken: 03 M. Kort en M.M.E. Broere 04 M. Folman en W. Smit 06 P. Casteleins en R.J.M. Jaspers 08 J.T. van Langeveld en M.M. Tuinenburg 10 J. Vonk Noordegraaf en S.D. Ooms 10 J. Vinkestijn en M.C. Boermans 11 J.M. van den Eijk en D.N. Edens 24 G.X. ten Cate en L. van Doornum 30 M.L. Terlaak en L. Noordman Geregistreerd partnerschap: 01 W.J. Huitema en C.P. Vis 29 P. Butter en E.E. Gijsbers

Werkzaamheden Dorpshart Centrum gaan van start De eerste werkzaamheden in het Dorpshart Centrum van Krimpen aan de Lek starten nog dit jaar. Dit heeft de gemeente Nederlek tijdens de informatiebijeenkomst op 6 oktober tegen haar inwoners verteld. Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente verteld wat de inwoners de komende jaren te wachten staat. Op dit moment wordt het asbest verwijderd uit de woningen aan de Hoofdstraat, Oranje Nassauplein en Joost v.d. Vondelstraat. Binnenkort gaat de aannemer starten met de sloop van de brandweergarage. Vervolgens worden ook de drie woonblokken gesloopt. Wanneer het woonblok aan de Koningin Julianastraat leeg is, wordt ook dit blok gesloopt. Riolering, kabels en leidingen Aan de werkzaamheden voor het bouwrijp maken, wordt begin volgend jaar begonnen. Om te kunnen bouwen moeten eerst rioleringen, kabels en leidingen verlegd worden. De aannemer start met de riolering in de Hoofdstraat op de hoek van de Jan Steenstraat. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Hoofdstraat een stukje omgelegd om het verkeer er langs te laten gaan. Deze tijdelijke weg wordt smaller dan de huidige Hoofdstraat. Vervolgens gaat de aannemer in de Jan Steenstraat werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn behoorlijk ingrijpend voor de bewoners van de Jan Steenstraat. De werkzaamheden vinden 4 meter onder de grond plaats. Het riool eindigt bij het nieuwe eindgemaal in het Binnenterrein (op de plaats van het voormalige clubgebouw van

Gemeente

Nederlek

IJsclub Thialf). Daarna wordt ook de riolering verderop in de Hoofdstraat, Bilderdijkstraat en Joost v.d. Vondelstraat aangepast. Voor deze werkzaamheden hoeft er minder diep gegraven te worden. Omdat er nog veel bouwwerkzaamheden plaatsvinden, wordt er gekozen voor noodbestrating. Pas als de bouw klaar is, komt de juiste bestrating. Naast de riolering moeten in dezelfde periode ook kabels en leidingen verlegd worden. Dit gaat in overleg met Stedin, Oasen en telecombedrijven. Ook wordt het huidige Transformatorhuisje verplaatst naar het Binnenterrein. Overlast Overlast is helaas niet te voorkomen. De gemeente vraagt hiervoor begrip van haar inwoners. Om het nieuwe Dorpshart met voldoende winkels en voorzieningen te realiseren, moeten er de komende jaren eerst veel werkzaamheden plaatsvinden. De verschillende partijen doen hun uiterste best de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en om overlast te beperken. In de periode van werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar. Meer informatie Tijdens de bouwperiode kunt u informatie vinden op www.inonsdorpwonen.nl. Ook houden wij u via het Nederlek Nieuws op de hoogte.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Het college van burgemeester en wethouders heeft een wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld. De ambulancesector in Nederland kent nu nog verschillende Cao’s en rechtspositieregelingen. Per 1 januari 2011 is er echter nog maar één sector-Cao Ambulancezorg van toepassing. Om mogelijk te maken dat ook de publieke ambulancemedewerkers onder deze Cao kunnen vallen moet de CAR worden gewijzigd. De wijzigingen treden op 1 januari 2011 in werking. Wilt u de regeling inzien dan is dit mogelijk, na het maken van een afspraak bij de afdeling Personeel & Organisatie. Nederlek, Burgemeester en wethouders van de gemeente Nederlek, de secretaris, de burgemeester, drs. P. Schouten B.F.A. van der Kluit-de Groot

Voorgenomen ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening) Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is een buitenplanse ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.23, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor het onderstaande bouwplan: - gedeeltelijk vergroten van de woonkamer en plaatsen Frans balkon op het perceel Onder de Waal 58 te Krimpen aan de Lek. Voor het inzien en/of het indienen van een zienswijze wordt u verwezen naar het kader met dien verstande dat dit ontwerp ontheffingsbesluit gedurende zes weken ter inzage ligt vanaf woensdag 20 oktober 2010. Lekkerkerk, 19 oktober 2010.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


gemeentenieuws

Eerste informatie-envelop tegen overvallen uitgereikt! Op donderdag 14 oktober 2010 overhandigde burgemeester Van der Kluit – de Groot de eerste informatie-envelop met preventietips tegen overvallen aan Jaap Neven, eigenaar van Basics Vrijetijdskleding. Dit is het startsignaal in Nederlek voor de aanpak van overvallen in de detailhandel. De komende tijd worden in deze gemeente negentig informatie-enveloppen aan ondernemers uitgereikt.

Gemeente

Nederlek

Kapvergunning Verleende kapvergunning: Verzonden: 07.10.2010 Krimpen aan de Lek, 2931 XD, achter J. Catsstraat 7, een eik 07.10.2010 Krimpen aan de Lek, 2931 CL, Hoofdstraat 128, een es 07.10.2010 Krimpen aan de Lek, tussen Oosterstraat 3 en Onder de Waal 40, een es

Verandering opening publieksbalie VROM! Met ingang van maandag 18 oktober 2010 geldt het volgende:

Wat vinden ondernemers in deze informatie-envelop? In de informatie-envelop zitten handige tips voor ondernemers om overvallen tegen te gaan én wat zij moeten doen wanneer een overval toch plaats vindt. Ook vinden ondernemers in de envelop preventietips, informatie over veiligheidscamera’s, een lengtesticker die op de deurpost geplakt kan worden om zo de lengte van de dader goed te kunnen schatten, een brief met de subsidiemogelijkheden en een calamiteitenklapper. Deze klapper geeft aan hoe ondernemers bij verschillende soorten calamiteiten moeten handelen, zoals bij brand of diefstal. Samenwerken aan veilig ondernemen Landelijke cijfers tonen aan dat het aantal overvallen in de winterperiode stijgt, ook in de politieregio Hollands Midden. Daarom worden nu de handen ineengeslagen. De gemeente Nederlek, de politie, de winkeliersverenigingen en de brandweer hebben, in verband met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), gezamenlijk afgesproken om deze informatie-envelop bij de winkeliers te bezorgen.

• Voor ter inzage liggende stukken geldt: Hiervoor verandert er niets: de stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu-, en verkeerszaken kunt u net als voorheen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. U kunt zich daarvoor melden bij de algemene receptie. De publicaties van de vergunningen zijn tevens op de website te raadplegen, zie www. nederlek.nl • actueel • bekendmakingen. • Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning: Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld op de afdeling VROM. Als u hierover vragen heeft kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de mensen van deze afdeling. Meestal is dat voldoende om uw vragen te beantwoorden. Soms kan het echter gewenst zijn een persoonlijk gesprek te voeren. Ook dit is mogelijk. U dient daarvoor wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. De afdeling VROM is bereikbaar via telefoonnummer 0180-667786 of 0180–667785. • Voor informatie met betrekking tot bestemmingsplannen: Voor informatie over bestaande bestemmingsplannen dient u ook vooraf telefonisch een afspraak te maken. U kunt deze afspraak maken via telefoonnummer 0180-667786 of 0180–667785. Het volgende blijft ongewijzigd:

Aanvragen vergunningen Hieronder staan de aanvragen die recentelijk bij de gemeente zijn ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Voor inzage zie kader. Verleende Bouwvergunning: Verzonden 11.10.2010 Lekkerkerk, 2941 LD, Tiendweg Oost 6 oprichten van een woning 13.10.2010

Lekkerkerk, 2941 RJ, Weidelaan 4, 6 t/m 32 gedeeltelijk veranderen van 14 woningen

Zienswijzen Iedereen kan bij een afwijkingsbevoegdheid (de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan) tijdens de termijn van inzage zijn/haar zienswijze schriftelijk (of mondeling) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. De zienswijze dient uw naam, adres en motivering te bevatten. Bezwaarmogelijkheden Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager (zie datum bij besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht indien een ander namens belanghebbende het bezwaarschrift indient.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 19 oktober 2010


KINDERBOEKENWEEK OP DE EBEN-HAËZERSCHOOL LEKKERKERK - Schrijfster Linda Bikker was in de Kinderboekenweek op de Eben-Haëzer school.

Voorlichtingsavond

AUTISME BIJ JONGEREN/ JONGVOLWASSENEN EN HET TOEKOMSTPERSPECTIEF Algemene informatie over autisme en ondersteuning bij wonen, onderwijs, werk en vrije tijd REGIO - Op dinsdagavond 26 oktober organiseert GGZ Midden-Holland in samenwerking met een aantal andere organisaties een voorlichtingsavond over Autisme bij jongeren en jongvolwassenen en het toekomstperspectief.

Ook dit jaar werd er op school aandacht aan de Kinderboekenweek besteed. In elke groep stond een boek centraal, waarmee werd gewerkt. Voor de kleuters was dat: Jelle ruimt op; Voor groep 3 en 4: Sil. Voor groep 5, 6, 7 en 8: Heart 4

you. Woensdagmorgen 6 oktober was schrijfster/tekenaarster Linda Bikker op school. Zij vertelde over de manier waarop ze werkt en las ook uit eigen werk voor. Het was een leuke, leerzame ochtend.

ZIN IN ZINGEN? Een unieke kans voor iedereen die van zingen houdt! Een éénmalig project van Vocal Group JADE met haar koorleden uit Capelle a.d. IJssel, Krimpen a.d. IJssel en Rotterdam en omstreken.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die de communicatie met anderen belemmert en die steeds herhalend gedrag veroorzaakt. De stoornis heeft invloed op de gehele ontwikkeling van de jongere en ontstaat al voor het derde levensjaar. Autisme kan niet genezen worden. Iemand met autisme heeft vaak langdurig begeleiding nodig. Vroeger dacht men dat alleen zwakbegaafde mensen autistisch kunnen zijn, maar dit blijkt niet waar te zijn. Sommigen studeren cum laude af aan de universiteit. Tijdens deze voorlichtingsavond zal, naast een korte inleiding over autisme, vooral aandacht besteed worden aan de ondersteuningsmogelijkheden op de terreinen die voor jongeren/jongvolwassenen heel belangrijk zijn, namelijk: wonen, onderwijs, werk en vrije tijd. Marjolein de Wit, persoonlijk begeleider en Sabine van Nobelen, woonbegeleider bij Kwintes zullen een korte inleiding verzorgen over autisme bij jongeren. Daarnaast gaan ze in op de alledaags voorkomende problemen en op de specifieke aspecten van (woon) begeleiding van jongeren en hun ouders. Ook de autismesoos, een maandelijkse open inloop voor jongeren met autisme, komt

Swingende 70-er jaren nummers zingen met Vocal Group JADE en een soul-funk band? Dat kan! Zing mee met bekende nummers zoals I’ve got the music in me, Celebration en I wish van Stevie Wonder. Op 27 november treedt u dan samen met JADE en een spetterende band op in het Amicitia theater in Lekkerkerk. Neem alle vrienden en familie mee naar het optreden. Als u zich inschrijft vóór 16 oktober a.s. dan krijgt u de informatie, teksten en geluidsopnames van de 8 nummers opgestuurd, zodat u thuis kunt oefenen. In de maand november repeteert u 3x mee met

JADE. En daarna zet u met hen een spetterend optreden neer op 27 november!Deze optreedavond wordt verder verzorgd door soulfunk-band “7 Sisters”, Vocal Group “JADE” en percussiegroep “Freestyle”. Grijp uw kans en schitter deze avond op het podium samen met JADE. Zie voor repetitietijden www.wemel. nl/jade Voor vragen en aanmelden, mail naar Marijke: mail. bouma@tiscali.nl of Liesbeth: vaessen2@planet.nl of bel naar 0180-554564 Kosten: 58 euro, dit is inclusief 1 toegangskaartje t.w.v. 8 euro voor een introducée.

aan bod. Vervolgens zal Bianca van Steenbergen, steunpuntfunctionaris Autisme Gouda, ingaan op de ondersteuningsmogelijkheden binnen het onderwijs, waaronder ook het stagelopen. Tenslotte gaat Bas van Oosten, arbeidsconsulent van MEE Midden-Holland in op de verschillende vormen van ondersteuning bij het zoeken naar en behouden van werk, de nieuwe Wajong en de WSW. Er is een informatiestand met folders en ander materiaal van diverse instellingen. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen en discussie met de sprekers. De avond is toegankelijk voor een breed publiek: ouders, jongeren, familieleden, leerkrachten, hulpverleners en andere geïnteresseerden. De avond begint om 19.30 uur (u bent welkom vanaf 19.15 uur) en duurt tot circa 21.30 uur. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De avond wordt gehouden zalencentrum de Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Preventie en Dienstverlening van de GGZ Midden Holland, tel: 0182-563656 (ma t/m do) of via e-mail: preventie@ggzmiddenholland.nl

VERKEER EN DEMENTIE Krimpenerwaard - De reizende Alzheimer ontmoetingsplaats zal 21 oktober in Schoonhoven plaats vinden. Het onderwerp van de avond is; Dementie en verkeer. Bij dementie ontstaat verlies over de regie van het leven, ook in het verkeer. Wanneer besluit je dat bv. autorijden niet meer verantwoord is? Wanneer besluit je dat de persoon met de ziekte van Alzheimer niet meer alleen naar buiten kan? En hoe leg je dat uit aan de persoon met de ziekte van

Alzheimer en zijn omgeving? Deze vragen en meer zullen op de avond besproken worden. De avond wordt gehouden in Zorgcentrum Sola Gratia, Rotterdamseweg 1 te Schoonhoven. Het programma begint om 19.30 uur en de deuren zijn open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig.


KINDERBOEKENWEEK IN DE BIEB LEKKERKERK - Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “De grote TekenTentoonstelling” illustraties in kinderboeken staan hierbij centraal.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN Geïnteresseerd in liturgisch bloemschikken?

Kom dan op woensdag 27 oktober naar Lekkerkerk. Dhr. A van Overvoorde uit Krimpen a/d IJssel komt samen met zijn broer naar Lekkerkerk om iets te laten zien en te laten horen over liturgisch bloemschikken. Voor iedereen die in deze vorm van creativiteit geïnteresseerd is, vast een heel interessante avond. De avond begint om 20.00 uur in de clubruimte van de Ichthuskerk. Kerkweg 34. Hartelijk welkom.

KLIMAKON/LEKKERKERK KRIJGT KLOP LEKKERKERK - De dames van volleybalclub Klimakon/Lekkerkerk hebben een stevige 4-0-nederlaag aan de broek gekregen uit tegen Volley Meerkerk. Chantal van Alphen, dit jaar een belangrijke speelster die op meer plaatsten inzetbaar is ontbrak in de ploeg van Ron van Vliet vanwege haar werk. Lekkerkerk beschikte dan ook niet over wisselspeelsters.

Er was van alles te doen voor de kinderen in de bibliotheek in Lekkerkerk, zo konden ze heel de middag knutselen of meedoen met een quiz. En er was een teken/kleurwedstrijd waar door veel kinderen aan meegedaan werd, ook konden ze een eigen boekje maken met als kaft een stripverhaal. Een aantal mensen van de hobbyclub Schoonhoven waren aanwezig om de kinderen te helpen bij de activiteiten en natuurlijk waren ook veel vrijwilligers van

de bieb aanwezig om alles te begeleiden. Voor de bibliotheek stond de themabus waarin de kinderen kennis konden maken met de verschillende vormen van tekentechnieken. Hierbij konden ze zelf een tekening maken op de daarvoor aanwezig schildersezels of aan de slag met spelletjes en puzzels. De belangstelling was groot en het was een gezellige drukte in de bibliotheek in Lekkerkerk tijdens deze Kinderboekenweek. (Anneke)

MOOIE WEEK VOOR SLUYK/LEKKERKERK

Tegenstander Volley Meerkerk is een sterke en slimme ploeg maar de gastvrouwen hoefden bepaald niet tot de bodem te gaan om de punten in eigen sporthal te houden. Klimakon/Lekkerkerk gooide namelijk zijn eigen glazen in door veel te veel eigen fouten te maken. Talloze opslagen eindigden in het net of buiten de lijnen en ook de passing liet het afweten. Slechts in de tweede en

derde zet waren er fases waarin Lekkerkerk servicedruk kon zetten, veel van de grond hield en met lef aanviel. Dat waren ook de enige momenten dat er van een echte wedstrijd sprake was. Maar de 4-0-winst is voor Volley Meerkerk nooit in gevaar geweest. Volgende week zijn de dames vrij; op 30 oktober volgt een thuiswedstrijd tegen Podarwic, om 1345 in de Bakwetering.

GROTE TEKENTENTOONSTELLING OP FLORASCHOOL KRIMPEN AAN DE LEK - Ook op de Floraschool is de Kinderboekenweek niet onopgemerkt voorbij gegaan. De kijkavond op de school aan het Baken stond donderdag 14 oktober in teken van het kinderboekenfeest.

LEKKERKERK - Van de acht bondscompetitieteams van badmintonclub Sluyk/Lekkerkerk die afgelopen week in actie kwamen, wisten er liefst zes een overwinning te pakken. Alleen het eerste team (7-1 verlies bij Velo) en Team 3 (4-4 bij Vridos) lieten punten liggen. De Lekkerkerkse hoofdmacht wilde uit bij Velo in Wateringen een poging doen om aansluiting te vinden bij de middenmoot van de Hoofdklasse. Het gevecht werd aangegaan zonder de inbreng van de verhinderde eerste heer Colin Barrow (Maarten Timmer kwam hem vervangen). Ondanks niet onverdienstelijk tegenspel waren de cijfers na afloop ‘hard’: 7-1 verlies. Alleen Michelle de Jager won haar damesenkelpartij. Team 2 deed het aanmerkelijk beter in de thuiswedstrijd tegen

promotieconcurrent MCC. De Hagenaren werden met een 6-2 nederlaag naar huis gestuurd. Team 3 ook in de race om het kampioenschap kwam uit bij Vridos niet verder dan 4-4. Team 4 speelde sterk en wist streekgenoot Blue Sky met 5-3 te verslaan. Team 5 rekende met diezelfde cijfers af met ’t Dijckhuys/Shuttlek. Ook team 6, 7 en 8 pakten de volle winst, met respectievelijk 7-1, 5-3 en 5-3. Het recreantenteam tenslotte deelde na een spannend duel de punten met onder Ons:P 3-3.

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘de grote tekententoonstelling’. Die tekententoonstelling konden alle ouders, opa’s en oma’s op donderdag 14 oktober bekijken in de Floraschool. De leerlingen hadden allerlei schilderijen, aquarellen, collages en tekeningen gemaakt die bij het

talrijke publiek zeer in de smaak vielen. Ook de Read Shop uit Lekkerkerk was aanwezig met een boekenkraam. Ouders en leerlingen konden dan ook meteen boeken kopen. Het was een drukbezochte en geslaagde avond voor al dat jonge talent uit Krimpen aan de Lek.


MET SPOED bezorg(st)er gezocht in Krimpen a/d Lek voor het op dinsdag bezorgen van: - Nederlek Nieuws + eventueel folder(s) voor de wijk - Middelland - Molendijk - Noord - Zaag - stukje Tiendweg • hoge verdienste (€ 35,20 per 4 weken) • ± 220 stuks

Tevens reserve bezorg(st)ers gevraagd voor andere wijken. Informatie: Johan van den Heuvel, Wilhelminastraat 2, Lekkerkerk Tel. 0180 - 66 39 41

WANDELBOEK LUISTERRIJK GROEN GEPRESENTEERD Luisterrijk groen, stadsparken en landgoederen in het Groene Hart. Dat is de titel van het nieuwe wandelboek dat de Stichting Groene Hart afgelopen zaterdag presenteerde in Huis te Linschoten. Het eerste exemplaar werd door auteurs Jan van Es en Bernt Feis aangeboden aan Simon Reinink, de bestuursvoorzitter van het Landgoed Linschoten. De nadruk in het boek ligt niet op het “natuurlijke” landschap van het Groene Hart, maar op het cultuurhistorisch groen. Zo komen er o.a. landgoederen en stadsparken, maar ook oude vestingwallen, historische begraafplaatsen en eendenkooien aan bod. Luisterrijk groen bevat 50 prachtige wandelingen, geïllustreerd met meer dan 135 foto’s en kaartjes. Het is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het

Prins Bernhard Cultuurfonds en de K.F.Heinstichting. Het boek is te koop in de meeste boekhandels in het Groene Hart, maar kan ook rechtstreeks worden besteld bij de Stichting: via www.groenehart.info of door een mail te sturen naar contact@ groenehart.info. De prijs is € 13,95, verzendkosten € 2,50.

EUROPESE SUBSIDIE VOOR OUDE HOLLANDSE WATERLINIEPAD De kans is groot dat er al volgend jaar een Oude Hollandse Waterliniepad van 40 km lengte wordt aangelegd tussen Fort Wierickerschans (Bodegraven) en Gorinchem. Een werkgroep bestaande uit de Stichting Groene Hart en Te Voet (Vereniging van wandelaars) is gestart met de voorbereiding. Ook de gemeenten en waterschappen in het gebied worden bij de samenwerking betrokken. Met de aanleg van het pad is een bedrag van € 107.000 gemoeid; hiervoor wordt een bijdrage van € 80.000 subsidie beschikbaar gesteld door de Europese Unie en de provincie ZuidHolland; de rest is eigen bijdrage van de Stichting Groene Hart.

IN HET KIELZOG CULTUREEL CAFÉ VAN DE LEKBOOT Op woensdagmorgen 20 oktober organiseert de bibliotheek in het kader van de Week van de geschiedenis een lezing over de geschiedenis van de veerdiensten in de Krimpenerwaard. Dhr. Theo Bakkers van de Historische Vereniging Ouderkerk aan de IJssel zal met lichtbeelden vertellen over het ontstaan van de veerdiensten aan de Lek. Veren waren er soms eerder dan dorpen of steden. Rond een veer ontstond meestal vanzelf een nederzetting. Ook langs de Lek en de Hollandsche IJssel ontstonden zo dorpen en steden. In de 19de eeuw werd de behoefte aan vervoer over water steeds groter. Er ontstonden stoombootlijndiensten. Tussen 1857 en 1948 werd op de Lek een lijndienst onderhouden tussen Culemborg en Rotterdam door de rederij ‘N.V. Stoomboot Reederij op de Lek’. De stoomboten werden ook wel ‘Lekkoninginnen’ genoemd.

De Lekrederij vervoerde de boeren en kooplieden die hun vee en goederen brachten van en naar de markten in Rotterdam. De koeien werden uit de Krimpenerwaard met de Lekboot naar Rotterdam vervoerd en van daaruit trokken de drijvers met het vee naar de markt. In 1948 werd het geregelde vervoer met de Lekboten opgeheven. Het verloor de concurrentieslag met het wegvervoer, de autobus en de vrachtwagen. De lezing wordt gegeven in de bibliotheek van Schoonhoven en is gratis bij te wonen en begint om 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden via infolekkerkerk@bibliothekenkrimpenerwaard.nl of bij de balie van uw bibliotheek.

Schoonhovenaar Edwin Vrieselaar met examen project in Cultureel Café. Het volgende Cultureel Café van 24 oktober betreft een bijzonder project, en daarvoor maken de organisatoren van het Cultureel Café graag het podium vrij!! Edwin Vrieselaar is student aan de Popacademie te Rotterdam. Aangezien hij heeft gekozen voor afstudeerrichting uitvoerend muzikant met hoofdvak gitaar, moet hij zijn examens afsluiten met een eindoptreden. Dit doet hij met 2 acts: De Dichter (akoestische Hip-Hop) De Dichter is een talentvolle rapper uit Rotterdam. In zijn korte carrière heeft de student van de Popacademie al naamsbekendheid gemaakt in de Rotterdamse scene. Op 24 oktober zal hij samen met Edwin en Jirre een akoestische set verzorgen, dus zijn nummers zullen zonder beat maar met akoestische gitaren ten gehore worden gebracht.

Na de dichter zal de coverband van Edwin Vrieselaar het podium opkomen. Deze coverband bestaat zowel uit leden van de Popacademie als leden van het Conservatorium. Hij is gevormd door bevriende muzikanten, met de intentie om Popmuziek te spelen, iets wat door de leden in andere projecten en bands weinig gedaan werd. Het repertoire van de coverband bestaat uit hedendaagse muziek zoals John Mayer en Alain Clark, maar ook Soul klassiekers zoals Stevie Wonder en bekende knallers van Anouk. Dit alles gaat gebeuren in Het Gebouw aan de Lekdijk 75 in Ammerstol. Iedereen is van harte welkom, de zaal is vanaf 15.30 uur geopend, de entree is € 4,-. Zie ook www.ammerstol.org bellen mag ook 06 36234455 of mailen gerjo.marco@hetnet.nl


DE LEKKERKERKSE WEEKMARKT van 8.30-15.00 uur KAASHANDEL

Hoog fijn volkoren gesneden 3 voor € 3,00

de Woerdense kaasboer

Boerenbonk donkermeergranen ongesneden € 1,50

VAN BEMMEL

1. 95 2. 95 1. 95 4. 95

SUPERSTUNT 1

* Belegen komijn

Franse pistolets wit en bruin 10 voor € 2,25

500 gr.

* Geitenkaas met brandnetel + een vleugje knoflook

* Borrelhapjes

desgewenst gemarineerd

Grote appeltaart € 3,00

1000 gr.

(maximaal 3 kilo per klant) SUPERSTUNT 2

* Kipkrokantschnitzel 0,80 ct per stuk

10 st.

GEBR. RAVENSBERGEN B.V. gemengde roosjes

per bos 2 voor

3,00 5,50

herfstchrysanten (10 stuks)

per bos

5,50

fresia’s

per bos 3 voor

2,00 5,00

Nico Houweling

Speculaasmolens 15 voor € 2,00

500 gr.

P. Visser & Zn. v.o.f.

Aardappelen, Groente en Fruithandel

Prijswijzigingen en druk(zet)fouten voorbehouden

Zeeuwse eigenheimers Elstar handappelen Holl. bospeen Rode grapfruit Perssinaasappelen

10 kilo 6,50 5 kilo 3,50 3 kilo vanaf 2,95 2 bossen 1,50 per bos 0,95 10 stuks 2,95 20 stuks 3,50 hele doos ± 113 stuks 17,50

Op de markt krijgt u de beste kwaliteit voor minder euro’s

ONTKETEND DILETTANT KLEINEERT SPARTA KRIMPEN AAN DE LEK - Na weken van kommer en kwel werd vandaag het zelfvertrouwen opgekrikt om de aansluiting te herkrijgen met de middenmoot in de 2e klasse D. Op een zonovergoten sportpark aan de Tiendweg was het puntloze Sparta a.v. te gast en beide ploegen hielden in de eerste 20 minuten elkaar goed in evenwicht, met de beste kans voor Sparta spits Lorenzo Wouter, die een niet te missen kans voor open doel wel wist te missen. Met een goed naar voren storend middenveld van Dilettant werden vervolgens de bakens verzet en bij een afstandsschot van Jesper v.d. Adel liet Sparta-keeper Mattia Jonker de bal los en was Tim van Diejie er als de kippen bij om de 1-0 voor de thuisclub te noteren. Enkele minuten later had Jesper v.d. Adel pech met zijn omhaal uit een vrije trap van Stefan de Kok, want de keeper stond op de

goede plaats. De bijzonder goed leidende scheidsrechter Rogier Schomaker uit Maasdijk gaf vervolgens Spartaan Yassin Bayrakdar een gele kaart voor praten. Luuk Cummins nam de vrije trap op rechts en tot ieders verbazing draaide de bal over de Startakeeper in het doel ( 2-0 ). Sparta probeerde er toch nog een wedstrijd van te maken en storen op het middenveld kostte dat Marnix v.d. Adel geel. Toen iedereen dacht aan een 2-0 ruststand gaf Remco Mulders een prima diepte pass op Tim van Diejie, die met een droge schuiver de ruststand op 3-0 bracht. Sparta trainer Ed Ridderhof verving spits Ugur Senser en middenvelder Fatih Aslan voor de meer aanvallend in-

gestelde Oktaij Keskinijer en Lionel Babel, maar ook deze wissels konden het voor de Rotterdammers niet brengen, maar Dilettant ging vanaf het begin van de 2e helft door waar het voor rust was gebleven. Een hakballetje van Marnix v.d. Adel ging net naast en een kans van zijn broer Jesper werd door de keeper gestopt, maar uit een vrije trap van Marnix v.d. Adel kopte Paul Blonk in de 52e minuut de 4-0 op heet scorebord. Een schot van Jesper v.d. Adel belandde op de paal, waarna een periode van Dilettant “powerplay”werd bekroond met de 5-0 van Tim van Diejie. Bij Sparta kwam Nurkan Basoglu Dominique de Bot vervangen, maar al deze wissels ging ten koste van het samenspel. Nadat Babel nog een gele kaart had ontvangen bekroonde Tim van Diejie met zijn 4e treffer zijn optreden

van vanmiddag en kreeg bij de stand van 6-0 een publiekswissel; hij werd vervangen door Peter de Vries. Ook linksachter Mark Vons werd vervangen door Lennert v.d. Linden. In de 81e minuut kreeg Sparta zijn eerste serieuze kans middels een schot van Oktaij Keskinijer, maar keeper Jeroen Bosman tikte de bal bekwaam uit de hoek. In de 83e minuut werd een vrije trap van rechts bij de 2e paal teruggekopt door Jesper v.d. Adel waarna Paul Blonk de eindstand op 7-0 bepaalde. Opstelling Dilettant: Jeroen Bosman, Ralph Verstralen, Michel v.d. Herik, Luuk Cummins, Mark Vons (70e min. Lennert v.d. Linden), Paul Blonk, Marnix v.d. Adel, Tim van Diejie (70e min. Peter de Vries), Jesper v.d. Adel, Remco Mulders, Stefan de Kok.


TOP DRUKTE OP WIJNHAPPENING KRIMPEN AAN DE LEK – Er werden weer veel bijzondere wijnen geproefd door vele liefhebbers tijdens de najaarswijnproeverij van Wijnhuis Den Boer in het Koetshuis. Ruim 200 wijnen waren te proeven op donderdagavond 7 oktober. Wijnhuis den Boer hield voor de 33e keer de grote najaars/winter wijnproeverij. In Restaurant Het Koetshuis te Krimpen aan de Lek was de feestzaal ingericht met 110 wijnen die allemaal bedoelt zijn om de herfst en winter mee te vieren. Diverse nieuwe wijnhuizen en jaargangen werden geïntroduceerd zoals ‘Cumulus’ uit Australië, Pico Macario, Cantina di Negrar beide uit Italië en Kurt Angerer uit Oostenrijk. Ook de dessert- en aperitiefwijn tafel werd druk bezocht. De sfeer was bijzonder goed, en ongedwongen. Alles was keurig georganiseerd en er werd dan ook veel besteld. Maar er was meer! Wijnhuis Den Boer is vanaf september dealer geworden van Schott

Zwiesel wijnglaswerk. Oersterk gemaakt van Tritan glas (titanium legering), super helder en gemaakt uit één stuk. Ter introductie was er een 24-delige set met vier verschillende glazen uit de Invento-serie. Lokaal product Trots was Therry Klapwijk ook op het feit dat hij een primeur op de avond had, met de door hem zelf ontworpen Krimpenerwaardse kruidenbitter bonbon. Deze is gemaakt in samenwerking met Choco-kado ‘De Berenkuil’ uit Ouderkerk aan den IJssel. De bonbons werden terplekke gemaakt door Peter Schaper van de Berekuil. Hier kon uiteraard ook geproefd worden. Volgens Therry

‘HERFST-DIP TOP 50’ BIJ RADIO VROLEK Ook dit najaar is bij Radio Vrolek de ‘Herfst-dip Top 50, allertijden’ te horen. Deze keer op vrijdag 22 oktober tussen 20.00 en 24.00 uur. Elk seizoen heeft zijn eigen hitlijst bij de ‘Vrolek Vrijdag’, en nu de blaadjes vallen en het buiten koud en guur wordt, is het de tijd voor mooie herfst-liedjes. De lijst wordt samengesteld en gepresenteerd door Rob Dekkers en Stefan van der Stelt. Via internet kunnen de luisteraars stemmen

Ook was Bloemsierkunt Van Buuren aanwezig. Misschien een vreemde combinatie, maar ook daar is Wijnhuis Den Boer een

samenwerking mee aan gegaan om de mogelijkheid te bieden tot exclusieve geschenken. Gezamenlijk verkopen zij bijzondere bloemstukken waarin op een prachtige manier wijnen / champagne in gedecoreerd kunnen worden. Het betreft puur maatwerk om een zo persoonlijk mogelijk cadeau te kunnen samenstellen. De samenwerking is logisch aldus Therry Klapwijk. “Dorine en Jurgen van Bloemsierkunst Van Buuren leveren prachtige, creatieve en vooral bijzondere bloemstukken, de combinatie om mooie wijn(en) of andere dranken hieraan toe te voegen geven een extra dimensie aan het cadeau.” Alle drie de ondernemers gaan voor kwaliteit en originaliteit. Binnenkort is hier meer van te zien op de website www. vanbuurenbloemen.nl en www. wijnhuisdenboer.nl.

SIDDHARTHA REGIO - De film Siddhartha naar het boek van Herman Hesse wordt woensdag 20 oktober in Groene Tara, IJsseldijk 208, Krimpen aan de IJssel getoond.

op hun favoriete najaars-hit. Dit kan op de site www.stationopstelten.nl. Hier is ook de top 10 van vorig jaar terug te lezen.

Aanvang: 19.30 uur. Reserveren via: 0180 - 554633 of info@groenetara.nl. Kosten: vrijwillige bijdrage. Er is beperkt plaats.

Radio Vrolek is te beluisteren op FM 107.7 in de ether, 105.9 op de kabel in Nederlek, en live op internet: www.vrolek.nl

Siddhartha, zoon van een rijke Indiase familie, gaat op zoek naar innerlijke rust. Hij geeft zijn bezittingen op, gaat op pelgrimstocht, mediteert, zwerft rond, stort zich in het wereldse leven, verwerft bezit.

BAZAAR IN DE BREEJE HENDRICK ZEER GESLAAGD LEKKERKERK – De grote bazaar in de Breeje Hendrick is vrijdag 8 oktober goed bezocht. Mede door de inzet van de vele vrijwilligers was deze dag zeer geslaagd. Er was nogal wat te zien en te doen zoals een grote rommel- en meubelenmarkt, een verloting (zie de winnende lotnummers elders in het Nederlek Nieuws), het rad van avontuur met mooie prijzen, verkoop van bloemstukken, snert en poffertjes en een springkussen voor de kinderen. Ook werd er informatie beschikbaar gesteld over de diverse diensten die door het zorgcentrum geleverd worden zoals thuiszorg, opleidingen en personenalarmering. De opbrengst van de bazaar komt volledig ten goede van de Stichting Vrienden van De Breeje Hendrick. Deze gelden zijn van belang om aan de extra wensen van de be-

zijn ruim zeven maanden vooraf gegaan om de perfecte bonbon te maken. Uiteindelijk is er een bonbon ontstaan met een heerlijke zachte vulling die verrijkt is met Krimpenerwaardse kruidenbitter extracten. Door het inkoken is de alcohol nagenoeg vergaan. De massa wordt omkleed met naar keuze een melk of pure chocoladelaag. Boven op de bonbon is een stukje witte chocolade met afbeelding van een oude landkaart van de Krimpenerwaard geplaatst. Er waren direct positieve reactie horen over het chocolaa tje. Diverse bedrijven toonden interesse om een fles Krimpenerwaardse kruidenbitterlikeur met deze heerlijke bonbons als relatiegeschenk te willen gebruiken.

woners te kunnen voldoen. De overheid stelt weliswaar geld beschikbaar voor de exploitatie en instandhouding van het zorgcentrum, maar dit wordt elk jaar minder en de subsidie mag niet overal voor worden aangewend. Dankzij de Stichting Vrienden kunnen jaarlijks veel wensen vervuld en ditmaal staan een tweede braintrainer boven aan de verlanglijst. De opbrengst was een succes: er werd 9.765 euro opgehaald. “Dit is bijna 1000 euro meer dan de vorige bazaar twee jaar geleden,” liet Dave Kerseboom, hoofd welzijn van de Breeje Hendrick weten. “We zijn heel blij met dit mooie resultaat.”

Geen van dit alles vervult zijn verlangen. Uiteindelijk vindt hij zijn bestemming als veerman. De beelden uit het prachtige Noorden van India maken Siddhartha’s zoektocht tot een visueel gedicht.

MANNENKOOR INTERNOS VIERT 70-JARIG BESTAAN KRIMPEN AAN DE LEK – Op zaterdag 30 oktober vindt er een bijzonder concert plaats in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat. Internos viert dan het 70-jarige jubileum van de zangvereniging. Om 19.30 uur is de zaal geopend voor het publiek. De mannen van Internos zullen een gevarieerd programma laten horen. Zij worden daarbij begeleidt door dirigent Ton Wessling. U kunt deze avond genieten van diverse mannenkoorwerken.

medewerking worden verleend door bariton Joost van Tongeren en het saxofoon kwartet ‘The Burlesco 4’. U bent van harte genodigd om deze avond bij te wonen.

Het repertoire bestaat uit een selectie koorwerken die ook in het verleden uitgevoerd zijn door het mannenkoor. Aan het concert zal

De toegang is gratis en bij het betreden van de zaal ontvangt u het programma. Om 20.00 zal het concert aanvangen.


topVoordeel 9.99 LITER

17.99 LITER

Caves d’Albret Vin de Pays de l’Aude Frankrijk

Merlot/ Cabernet

10.99 LITER

12.99 70cl

7.99

LITER

3 MAGNUMS

19.99

BIJ TOPSLIJTER

Boomsma

EXCLUSIEF

Jonge Graanjenever

9.

99

BIJ TOPSLIJTER

BERENTZEN APFEL

BALLANTINE’S SCOTCH BLENDED WHISKY

BIJ TOPSLIJTER

150 cl per fles 6.99

EXCLUSIEF

LITER

EXCLUSIEF

CAPTAIN FOX BRUINE OF WITTE RUM

MOLINARI SAMBUCA EXTRA

GRATIS

BIJ 3 MAGNUMS KURKENTREKKER TRUDEAU OP=OP

STOOCKER LICHTE BORREL

Wijnhuis den Boer raadhuisplein 46 KrIMPen A/d IJsseL Wijnhuis den Boer Hoofdstraat 29 KrIMPen A/d LeK - Burger Achterstraat 34 LeKKerKerK

W W W.UW TOPSLIJTER.NL

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 18-10-2010 t/m 30-10-2010

DIEREN CENTRALE NEDERLAND VERMIST Kater, main coon, cypers, langharig, Havenstraat Schoonhoven Kater, abessijn, rood, zonder wit, Mesdagstraat Krimpen ad IJssel Kater, zwart, witte buik, snuit, poten voor, sokken achter, zwarte stippen boven lip, zwart vlekje onder kin, Jan Lutmastraat Schoonhoven

GEVONDEN

•• GEVRAAGD HANDIGE WINKELHULP Wij zoeken voor onze Doe het Zelf/ tuinmaterialen winkel:

een jongen (tussen 15 en 19 jaar)

voor de zaterdag, en wellicht een ander dagdeel. Lijkt het je wat bel ons dan even. Telefoon 0180 – 522 265. Na 18.00 uur: 0180 – 522 168. De Jong DHZ-tegelhandel Breekade 37A Krimpen aan de Lek

Teef, Staffhorst, gestroomd, witte bef en tenen, Provincialeweg Oost Haastrecht Maltezer x, wit, is gechipt, Zonnebloem Krimpen ad IJssel Kat, noorse boskat, cypers, Krimpen ad Lek Kater, zwart, witte keel, borst en poten, Kattendijk Gouderak Kater, cypers, licht van kleur, witte kin, bef, voeten voor en sokken achter, halsband blauw + bel, Provincialeweg West Haastrecht Kat, zwart, witte bef, sokken, staartpunt en streep over neus door tussen ogen, van ’t Hoffplaats Schoonhoven Poes, zwart, witte bef, sokken voor, kousen achter en witte streep naast neus, Westeinde Berkenwoude Kater, siamees, beige, bruine oren, poten en staart, Bovenkerkseweg Stolwijk Kat, cypers, witte buik, borst en poten, kitten, N 210 Schoonhoven Kat, zwart, witte voeten, buik en snuit, jong, vl.band om, Jan van Goyenstraat Krimpen ad Ijssel Kat, zwart, witte borst, sokken voor en poten achter, halsband zilverkleurig, Tiendweg Krimpen ad Lek Kat, zwart, zonder wit, Oude Haven Schoonhoven Konijn, wit-bruin gevlekt, dwerg, Sportlaan Stolwijk

••

Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186601199. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

VRIENDSCHAP IN CONCERT BERKENWOUDE – De gemengde zangvereniging ‘Vriendschap’ uit Berkenwoude geeft op vrijdag 12 november en op zaterdag 13 november een concert in de Dorpskerk te Berkenwoude. Er worden werken uitgevoerd van diverse componisten waaronder Barber, Brahms, Fauré en Schumann. Solisten Sebastiaan Hettema-hoorn, Simon Stelling piano en het geheel staat onder leiding van dirigent Cees-Willem van Vliet. Het concert begint om 20.15 uur, de toegang is gratis. Voorafgaand is er koffie en thee. De kerk is open om 19.30 uur.De Dorpskerk zal voor deze gelegenheid worden gedecoreerd door de bekende bloemiste Judith van den Berg (BinderijBergambacht)en zal feeëriek worden verlicht door honderden kaarsen.


SPORTPAGINA DILETTANT A1 IN HET NIEUW Voetbal Vereniging Dilettant is er in geslaagd om een sponsor te vinden voor het in de eerste klasse uitkomend elftal A1. Automobielbedrijf van Schaik krimpen bv is de komende 3 jaar te bewonderen op de shirts van dit elftal. De spelers, trainers willen de sponsor bedanken voor deze mooie outfit

EERSTE KICKBOKSSUCCES VOOR KOGURYO KRIMPEN AAN DE LEK - Leonard Rosales, bijnaam Juni heeft zijn allereerste Muay Thai-gevecht succesvol beëindigd. Met dat resultaat was het eerste succes op kickboksgebied voor Koguryo een feit. Het 20-jarige talent wordt al sinds zijn negende jaar getraind door zijn vader Leo Rosales, kickboks instructeur bij Koguryo. Het betrof een beginnerspartij, dit houdt in dat kickboksers na een aantal beginnerspartijen steeds een level kunnen groeien. De partij duurde nog geen ronde, na twee keer acht tellen en een interventie van de scheidsrechter was Juni de winnaar. Voor Juni een motivatie om verder te gaan in het wedstrijdcircuit en uiteindelijk een professionele A-vechter worden. Leuk succes voor trainer Leo Rosales en Sportcenter Koguryo die nu

Leonard ‘Juni’ Rosales heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen. ook een stap hebben gezet in het wedstrijd kickboksen. Kickbokslessen worden gegeven op woensdagavond van 21.00 tot 22.15 uur en op vrijdag van 20.30 uur tot 21.45 uur. Ook kennismaken met de sport? De introductietraining is natuurlijk gratis.

TOERFIETSEN IN DE WINTER REGIO – Toerfietsclub de Waardrenner heeft, na de afsluiting van het toerfietsseizoen, de inmiddels traditionele winterritten weer op het programma staan. Vanaf zaterdag 6 november zijn deze tochten weer wekelijks te starten vanaf startlocatie Sportcentrum Tingenijssel, Krimpenerbosweg 4 te Krimpen aan den IJssel. De vertrektijd vanuit het sportcentrum is om 09.30 uur. De gemiddelde afstand is cira 75 km., welke in een voor het winterseizoen aangepast tempo verreden zal worden. Deze winterritten zijn een prachtige gelegenheid om gedurende de wintermaanden uw conditie niet al te ver te laten achteruitgaan en wellicht een goede opzet voor het nieuwe seizoen in het voorjaar. Informatie over TC de Waardrenner kunt u vinden op internetsite: www.tcdewaardrenner.nl.

TAFELTENNISVERENIGING OTTV/GULDEN KRAKELING Weer gelijkspel voor OTTV-Gulden Krakeling 1 In de strijd om lijfsbehoud trad OTTV/Gulden Krakeling 1 uit Ouderkerk a/d IJssel aan tegen Vriendenschaar in Gouda. De Gouwenaren hadden een sterke dame ingezet, die in de weekenden ook uitkomt in de landelijke dames competitie. Deze dame was voor alle drie de Ouderkerkers te sterk, dus de punten moesten worden gescoord tegen de andere twee tegenstanders. Jan van Dam slaagde er in de beide heren op de knieën te krijgen. Jan-Willem v/d Bosch en Koos Derwort waren succesvol tegen één tegenstander. Het verschil met de andere tegenstander was echter miniem en hoopvol was ook dat Jan-Willem zijn goede vorm weer lijkt terug te krijgen. Bovendien werd voor de eerste keer dit seizoen het dubbelspel gewonnen, Jan-Willem en Jan waren hiervoor verantwoordelijk. De eindstand was derhalve 5-5, waardoor OTTV/Gulden Krakeling en Vriendenschaar nu samen de laatste plaats delen met slecht één punt achterstand op het Krimpense Trefpunt. De volgende wedstrijd is in de Drie

Maenen te Ouderkerk a/d IJssel tegen ATTC uit Alphen a/d Rijn. Overige uitslagen: OTTV/Gulden Krakeling 2 verloor met 1-9 van Vriendenschaar. Bob Gieskens redde de Ouderkerkse eer. Frans Batenburg en Jan Baas kwamen tekort. OTTV/Gulden Krakeling Duo 1 won met 3-2 van ISV/Gouda. Reginus den Breejen en Henk Harskamp wonnen elk één enkelspel en samen het dubbelspel. Voor meer informatie over OTTV/Gulden Krakeling: • Jan-Willem v/d Bosch (jw@ boschvd.nl of (0180-683024) • Jan van Dam (jvdlkk@yahoo. com of 0180-661127) Of kijk op de internetsite: www.boschvd.nl/ottv

JONGERENWERK ORGANISEERT VOETBALTOERNOOI Op vrijdag 22 oktober organiseert Jongerenwerk Nederlek een zaalvoetbaltoernooitje in sporthal de Walvis in Krimen aan de Lek. De activiteit is voor jeugd van 11 tot en met 15jr van 13.00-15.00 uur, voor jeugd van 16 jaar en ouder van 15.00 tot 17.00 uur. Inschrijven is niet nodig en teams worden ter plekke gemaakt. Deelnemen is gratis.


HIER MOET U

Studiofoto’s waar je vrolijk van wordt!

ÈCHT HEEN! Wilt u ook iets onder de aandacht brengen? Bel 0180-519740 of kijk op de website www.studioliedorp.nl

Griendstraat 6m, 2921 LA Krimpen aan den IJssel, Tel. 06 - 48 56 81 78 info@braankerfotografie.nl - www.braankerfotografie.nl

1144  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

1144  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

Advertisement