Page 1

waarin opgenomen het gemeentenieuws van de gemeente Nederlek 25e jaargang  •  Nederlek Nieuws 1146  •  2 november 2010

KAPSALON JANNA KLAAR VOOR DE TOEKOMST KRIMPEN AAN DE LEK - Vanaf november kan men ook op donderdagavond terecht in kapsalon Janna voor een knipbeurt.

zijn op gebied van administratie en personeelszaken. Verder kunnen Janna en ik elkaar feedback geven over de gang van zaken. Het leukste blijft het knippen, en met hulp van schoonmoeders moet het allemaal gaan lukken.” Het mede-eigenaarschap van Hellen betekent niet dat Janna gaat stopGrote tuinplannen? pen met haar werk. “Geen denken aan dat ik al zou gaan stoppen,” Huur een minivertelt Janna. “Het is alleen wel graver goed om vast bij na te... denken over de toekomst. Met name met het oog op de verhuizing naar het nieuwe pand is het goed dat Hellen medefirmant is geworden. Ik zit al Hellen en Janna zijn klaar voor de toekomst van het kapsalon. 40 jaar in het vak en kan nu kenExtra service voor de klanten van Vernieuwing nis overbrengen op mijn schoonkapsalon Janna. Per november zijn Kapsalon Janna is gevestigd aan dochter. We durven het zo ook aan de openingstijden verruimd van het Oranje Nassauplein 6, maar de omdat we elkaar al door en door de kapperszaak. “Het is makkelijk buren in de woningen tegenover kennen. Gelukkig hebben we ook voor de klanten. We merkten dat de zaak zijn inmiddels verhuisd. nog eens dezelfde smaak.” Naast de vrijdagavond al snel vol zat, “We hebben heel wat voor de boeg elkaar hebben de dames ook nog Terras tegelen? vandaar dat we nu ook op don- de komende jaren. We zullen zo’n een klankbord in Wim van Leeuderdagavond tot 20.00 uur open twee jaar in de rotzooi moeten zit- wen, de zoon van Janna en de man Huur een trilzijn. Met name voor klanten die ten,” vertelt Janna over de werk- van Hellen. machine bij ... pand kan overdag werken is het erg handig. zaamheden voor een nieuw dorps- Voordat het nieuwe De kapsters Wilma en Natalya hart. Hellen: “Nu hebben we nog worden betreden gaan de kapstaan op deze donderdagavon- een wijd uitzicht, maar straks gaat perswerkzaamheden nog gewoon den klaar voor de klanten.” vertelt er ook riolering en elektra worden door aan het Oranje Nassauplein. Janna. “Steeds meer kapperszaken aangelegd en dat betekent dat de “Nieuw in de zaak is HairConzijn twee avonden in de week ge- straten open moeten.” Uiteindelijk trast,” vertelt Hellen. “Dit zijn een opend,” vult Hellen van Leeuwen is het wat dames betreft voor een soort hairextensions/haarstukken haar schoonmoeder aan. “Waar goed doel: een nieuw hoekpand in van echt haar. De klant hoeft het veel winkels minder klanten heb- het nieuw te bouwen winkelcen- slechts eenmalig aan te schaffen, ben door het teruglopende be- trum. “We hebben een tekening want het is herbruikbaar. Een aanstedingspatroon, mogen wij niet opgehangen van hoe het nieuwe trekkelijk product voor de klant.” klagen. centrum eruit gaat zien, de klanten Ook komt de kalenderactie er weer We hebben veel vaste klanten waar reageren er enthousiast op,” aldus aan. Janna: “Eind november of we op kunnen rekenen.” Ter gele- Janna. begin december delen we weer kagenheid van de invoering van een Sinds kort staat Janna er niet meer lenders met mooie aanbiedingen extra koopavond heeft kapsalon alleen voor als eigenaar van het voor 2011 uit aan de klant.” Janna een leuke actie voor de klant. kapsalon. Na de zomer is schoon- Er staat veel te gebeuren voor kap“In de maand november krijgen de dochter Hellen van Leeuwen me- salon Janna, maar ze zijn voorbedames een fles shampoo cadeau na defirmant geworden van kapsalon reid op de toekomst. Het familieeen kleurbehandeling en worden Janna. “Dat betekent dat ik wat bedrijf blijft doorgaan. “Wie weet de mannen voor 15,- euro op don- meer zal gaan doen in de zaak,” nemen mijn dochters het later derdagavond geknipt.” vertelt Hellen. “Het zal met name weer van mij over,” aldus Hellen.

Voor meer informatie over kapsalon Janna surft u naar www.kapsalonjanna.nl. PTV

Weet u dat wij ook delen Veilig gevel smid levenuw verven? verkopen? Huur ’n steiger bij ...

Hoge boom snoeien? Huur een hoogwerker bij ...

LEKKERKERK

Voor al uw electrawerk Tel.: 0180 - 66 30 11 Mail: info@boele-rietveld.nl

WGW rioolservice Lekkerkerk voor al uw rioolproblemen!!! 0613329563


HET AFBREKEN IS BEGONNEN HERINDELEN? WAT NEDERLEK BETREFT NIET! KRIMPEN AAN DE LEK - Na het afzetten van een aantal HoofdNEDERLEK - Op woensdag 3 november vertrekt er een bus vanuit Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk naar de Provinciale Staten in Den Haag. De reden van het bezoek aan de provincie is de steeds dichterbij komende herindeling van de Krimpenerwaard. Als het aan de politieke partijen in Nederlek ligt, wordt Nederlek overgeslagen bij een herindeling in de Krimpenerwaard. Net als de gemeenteraad zijn ook veel inwoners van Nederlek tegen het samengaan met andere gemeenten uit de regio. Gedeputeerde Staten heeft echter geen gehoor gegeven aan deze reacties en stelt nu voor aan de Provinciale Staten om te stemmen voor de herindeling tot één K5-gemeente (Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Vlist). Tegen Om de Provinciale Staten een tegengeluid te laten horen heeft de gemeente Nederlek de mensen die een zienswijze hebben ingediend de mogelijkheid gegeven om het provinciebestuur op andere gedachte te brengen. Het komt er op neer dat deze mensen zijn uitgenodigd om

samen met de gemeentefunctionarissen bij de provinciale commissie Bestuur en Middelen de argumenten voor een zelfstandig Nederlek nog eens aan te geven. Het Voorstel Herindelingsadvies wordt woensdag 3 november om 14.00 behandelt. Voor Nederlek is het de laatste mogelijkheid om het besluit te beïnvloeden dat op 10 november genomen zal worden. Iedere aanwezige heeft de mogelijkheid om drie minuten spreektijd aan te vragen om de zienswijze toe te lichten. Woensdag 3 november wordt een belangrijk moment voor de gemeente Nederlek. Zal er worden geluisterd naar de mening van de inwoners van Nederlek of besluit de Provinciale Staten op 10 november toch voor een K5gemeente? Eén ding is zeker, Nederlek zal haar stem laten horen. PTV

straatflats is het afbreken van het oude dorpshart nu begonnen.

De huizen aan het Oranje Nassauplein zijn er niet meer. De woningen aan het Oranje Nassauplein zijn al met de grond gelijk gemaakt. Vanaf de passage van het winkelcentrum kan er ver vooruit worden gekeken. Steeds meer zal er gaan verdwijnen rondom de oostkant van het centrum. Ook de Hoofdstraatflats zullen er binnenkort aan gaan geloven en de oude brandweerkazerne zal verdwijnen. Er

gaat veel veranderen in Krimpen aan de Lek en dat wordt steeds zichtbaarder. Uiteindelijk moet het allemaal leiden tot een nieuw dorpsgezicht met een echt dorpshart. De komende jaren zal het echter een tijd zijn van afbreken en weer opbouwen. Een impressie van de huidige stand van zaken. PTV

Drogisterij De Goudsbloem in Krimpen a/d Lek introduceert een vernieuwend medisch hulpmiddel met preventieve werking

VIRUMED VOORKÓMT KOORTSLIPPEN EN KOORTSUITSLAG Er is een vernieuwend medisch hulpmiddel op de markt tegen koortslippen en koortsuitslag: Virumed. Uniek aan de crème is de preventieve werking. Een doorbraak, want Virumed is het eerste middel dat een koortslip en koortsuitslag effectief voorkomt. De crème combineert hiermee een preventieve én behandelende werking. Ieder jaar hebben zo’n zes miljoen Nederlanders last van een koortslip. Kleine, doorzichtige bultjes en blaasjes die geregeld en plotseling terugkomen. Een koortslip is pijnlijk, ontsierend en vooral onontkoombaar. Want de oorzaak van koortslippen en koortsuitslag, het Herpes Simplex Virus (type 1), is hardnekkig. Het kan niet worden gedood, waardoor een terugkerende infectie onvermijdelijk is. Factoren als een verlaagde weerstand, schrale lippen, ziekte en blootstelling aan

uv-licht activeren het virus. Een koortslip kon in het verleden alleen behandeld worden, maar niet voorkomen. Dat is met de komst van Virumed verleden tijd. Unieke werking Virumed voorkomt een koortslip door in te spelen op de factoren die een terugkerende infectie veroorzaken. De crème verhoogt de weerstand, beschermt de lippen tegen blootstelling aan uv-licht én hydrateert ze. De weerstandverhogende werking dankt

Virumed aan de ingrediënten echinacea en lysine. Bovendien heeft de crème een zonbeschermingsfactor van 30. De lippen bevatten namelijk geen melanine, een natuurlijke filter tegen uv-straling, waardoor ze extra gevoelig zijn voor verbranding door de zon. Virumed bevat daarnaast ook plantaardige extracten en oliën, die de lippen goed hydrateren, en ze beschermen tegen een nieuwe infectie. Behandeling Naast de unieke preventieve werking, heeft Virumed een behandelend effect op al ontstane koortslippen. Een essentieel ingrediënt daarvoor is zinkoxide. Zinkoxide verkort de duur van een koortslip en vermindert te-

gelijkertijd de symptomen, zoals de vorming van blaasjes, gevoeligheid, jeuk en tintelingen. Grip op de koortslip Met Virumed krijgt het Herpex Simplex Virus geen kans om een infectie te veroorzaken. Door de crème elke dag drie tot zes keer aan te brengen op de lippen, en bij actieve blootstelling elk uur, voorkomt de gebruiker dat de blaasjes ontstaan. Voor het eerst hebben mensen nog voordat er klachten ontstaan, grip op de koortslip. Virumed is vanaf oktober verkrijgbaar bij apotheken, drogisterijen, parfumerieën en gezondheidswinkels. De adviesprijs is € 9,90 voor 15ml crème. Voor meer informatie: www.virumed.nl.


10 REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Er zijn redenen om een testament te maken. De wet regelt niet alles! Besparing van erfbelasting, bijv. door gebruik te maken van vrijstellingen en verlagen erfdelen; uitsluitingsclausule, bijv. bij echt-scheiding kind erft (ex)-echtgeno(o)t(e) niet mee; erfstelling, u kunt afwijken van de wettelijke regels die bepalen wie uw erfgenamen zijn; opheffen wilsrechten, bij tweede huwelijk krijgen kinderen geen extra rechten op het nagelaten vermogen; legaat, u kunt geld en (bepaalde) goederen aan anderen vermaken; executeur, u bepaalt zelf wie uw nalatenschap moet afwikkelen; secundaire erfstelling, regeling in het geval alle gezinsleden tegelijk of vlak na elkaar komen te overlijden; voogdij, er kan een voogd over de kinderen worden benoemd; bewind, om de erfgenaam (klein)kinderen te beschermen tegen onverstandige uitgaven; stiefkinderen, eigen kinderen en stiefkinderen kunnen alleen bij testament gelijk worden gesteld. Vraag de gratis nieuwe brochure Erfrecht aan via telefoon of e-mail (zie advertentie).

HéT NOTARIAAT VOOR DE KRIMPENERWAARD

VESTIGING NEDERLEK: NOTARIS MR. L. VAN VEEN Korte Achterweg 11, 2941 EB Lekkerkerk Tel. 0180 - 66 16 00 E-mail: notaris@vanveen.knb.nl www.veenriddernotarissen.nl

VRAAG GRATIS NIEUWE BROCHURE ERFRECHT!

HET GOEDE DOELEN BRIDGE TOERNOOI Begonnen 29 december 2001 en inmiddels tot een jaarlijkse traditie uitgegroeid, exact 10 jaar later, dus 29 december 2010 wordt dit voor de 10e keer georganiseerd en wederom in het Cultureel Centrum de Zwaan in Berkenwoude. In de afgelopen 9 jaren werd totaal dan ook al meer dan 53.000 euro bij elkaar gehaald, het streven is om dit jaar te komen tot 60.000 euro. Ook dit jaar wordt dezelfde organisatie aangehouden als alle voorgaande jaren. De maximaal 72 paren krijgen een prima verzorgde en gezellige bridgedag aangeboden, compleet met koffie, een goed verzorgde lunch en leuke prijsjes. Met het inschrijfgeld van 42 euro per paar steunen we dit jaar een bijzonder project. Werd vorige toernooien jaarlijks gekozen voor een bepaald Fonds, zoals het Diabetes Fonds, de Nierstichting, het Astma Fonds en het MS Fonds, werd besloten dit jaar een uniek project te steunen

van 3 samenwerkende Fondsen, nl. het Diabetes Fonds, de Nierstichting en de Nederlandse Hartstichting. Waarbij deze Fondsen gezamenlijk drie miljoen euro gaan investeren in het vijfjarig preventieprogramma Lekker Lang Leven, een logische samenwerking om diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen., Deelnemers kunnen zich telefonisch aanmelden bij Johan Klaassen te Lekkerkerk, tel. 0180-661102 of per e-mail: johanklaassen@tele2.nl. Het inschrijfgeld van 42 euro kan worden gestort op bankrekening 3357.80.431 t.n.v. Stichting Goede Doelen Bridge te Lekkerkerk.

FILMAVOND JONGERENSOOS Op vrijdag 5 november organiseert het Jongerenwerk Nederlek in de jongeren inloop Youth Only een filmavond voor jongeren. Je bent van harte welkom in ‘t Gebouw aan de Koninginneweg 3 in Lekkerkerk. Het is een filmavond speciaal voor de jeugd. We draaien de film COSTA! op groot scherm. Gezellig met een hapje en een drankje. De zaal is open vanaf half 8 ‘s avonds en de film start om 8 uur. De entree is gratis.


COLOFON verschijnt: iedere dinsdag. Oplage: 7.500 sluitingsdatum kopij: donderdag voor 16.00 uur verspreiding: Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude (Heeft u) vragen/opmerkingen over de bezorging? (Heeft u) het Nederlek Nieuws niet ontvangen? Bel Drukkerij van Meurs: 0180 - 41 82 00 redactieadres voor Krimpen aan de Lek: Pieter Veerman tel. 0180-524509 E-mail: pieterveerman@yahoo.com redactieadres voor Lekkerkerk: Anneke Meinema tel. 0180-664437 tel. 06-10256560 e-mail: haproos@hetnet.nl uitgever, advertentieopgaven, administratie, en kopij sturen naar: Drukkerij Van Meurs B.V., postbus 142, 2980 AC Ridderkerk, tel. 0180-418 200 fax 0180-418 127 e-mail: info@vanmeurs.com of bij één van de correspondenten mm prijs: los € 0,34 contracten op aanvraag ‘Nederlekkertjes’ uitsluitend schriftelijk zenden naar het adres van uitgever. (indien te TE KOOP AANGEBODEN met € 5,00) Wegens plaatsgebrek is de uitgever niet altijd in staat alle ingeleverde berichten in Nederlek Nieuws op te nemen. Derhalve behoudt de uitgever zich het recht voor om ingezonden kopij niet of later te plaatsen. Tevens worden anoniem ingezonden stukken niet geplaatst.

Kennisgeving verklaring inzake melding Wet milieubeheer Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op 31 augustus 2010 een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen van Autodemontagebedrijf De Zaag V.O.F. voor het neutraliseren van airbags en gordelspanners. De inrichting is gelegen aan Zaag 7, 2931 LD te Krimpen aan den Lek, gemeente Nederlek. De melding heeft betrekking op de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 29 juli 2003, kenmerk DGWM 2003/10641 verleende vergunning. De melding is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beoordeeld en geaccepteerd.

Inzage U kunt de verklaring en de overige relevante stukken van 8 november 2010 tot en met 20 december 2010 inzien op werkdagen:  bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;  in het gemeentehuis van Nederlek, sector Grondgebiedzaken, Unit VROM, van 8.30-12.30 uur, ma tevens van 13.30-18.00 uur, Burgemeester van de Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, tel.nr. (0180) 66 77 98.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Nu het besluit op 26 oktober 2010 is verzonden kan het bezwaarschrift tot en met 7 december 2010 worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet onder vermelding van PZH2010-215201071 en "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwarentermijn van zes weken. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Belanghebbenden kunnen, indien zij tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt, dit verzoek indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, onder vermelding van PZH-2010-215201071. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd. Wij wijzen u erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging.

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer ir. R.J. van der Meulen, tel.nr. (070) 441 64 92. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl DWM/455

JAARPLANNING 2010-2011 VAN DE KUNSTKRING OUDERKERK - Zaterdag 6 november 2010 concert in de grote zaal. Het concert begint ’s middags om 4 uur en eindigt om 5 uur. Het blaastrio met Nahoko Mitsue, Reiko Tsuiki & Yukiko Murakami speelt werken van L. van Beethoven & F. Devienne - Donderdag 25 november lezing in de kleine zaal met

als onderwerp kunstkamers door Gerda van Ham. De lezing begint ’s avonds om 8 uur. - Zaterdag 8 januari 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst met tentoonstelling. De bijeenkomst begint om 4 uur. In de loop van de middag wordt een schilderijententoonstelling geopend. - Zaterdag 12 februari 2011

concert in de grote zaal. Het concert begint ’s middags om 4 uur en eindigt om 5 uur. Amber Breunis (zang) met piano begeleiding. - Donderdag 10 maart 2011 lezing in de kleine zaal met als onderwerp “Sociale woningbouw in Rotterdam” door Maria de Vries. De lezing begint’s avonds om 8 uur. - Zaterdag 2 april excursie naar

’s-Hertogenbosch met o.a. boottocht over de Dieze. - Zaterdag 16 april 2011 concert in de grote zaal. Anna van Nieukerken geeft ’s middags om 4 uur een pianoconcert. - Zaterdag 14 mei 2011 opening van een tentoonstelling van werken van kunstenaars uit de Krimpenerwaard. De opening begint om 4 uur.


SPEELGOED BIJ THE READSHOP LEKKERKERK – In 2009 begonnen Haci Colkuse en Polat Aydin met het concept van “The Readshop” op het Raadhuisplein in Lekkerkerk.

Haci en Polat gingen daarmee aan de slag en er werd gekeken hoe dit uitgebreid kon worden, de oplossing werd gevonden in het magazijn achter de winkel dat voor de uitbreiding van de speelgoedafdeling bij de winkel getrokken werd. Zo is achter in de winkel een speelgoed gedeelte ontstaan waar een gevarieerd assortiment te vinden is met bekende merken zoals Lego, Playmobiel, V. Tech, Baby Nijntje, Barbie, My Little Pony en nog meer. En mocht datgene wat u zoekt er niet bijzijn, geef het nummer van het artikel dat u zoekt op, het wordt dan besteld en is de volgende dag in de winkel aanwezig. Naast het uitgebreide assortiment boeken, tijdschriften en kantoorartikelen nu dus ook dit speelgoed gedeelte.

Bij dit concept hoorde naast het kantoorboekhandel gedeelte ook een klein gedeelte speelgoed en dat viel eigenlijk wel in goede

aarde bij de klanten, zo goed dat er regelmatig gevraagd werd of het assortiment speelgoed niet uitgebreid kon worden.

De reacties van de mensen zijn positief en hetgeen Haci en Polat hiermee voor ogen hebben is bereikt, een allround winkel waar je voor iedereen, jong en oud terecht kan voor een leuk cadeau. (Anneke)

HEEFT U NOG SCHILDERWERK

(binnen/buiten) of heeft u glas nodig?

lezers schrijven Gemeente nederlek vecht voor zelfstandigheid Dat is heel veel waard! De Provincie vindt de huidige samenwerking niet goed genoeg en wil overgaan tot herindeling. Dat zou betekenen dat vijf gemeenten, te weten Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist, samengevoegd worden tot één gemeente. Dat mag gewoon niet de bedoeling zijn! De Provincie wil dat in januari 2013 de nieuwe gemeente bestaat, maar kunnen dat niet zelf bepalen en daarom zou ik er voor willen pleiten dat wij, als inwoners van Nederlek, de juiste keuze kunnen maken en dat zou dan moeten worden: een zelfstandige gemeente Nederlek. Mensen, die al meer dan 40 jaar in Nederlek wonen, zijn van ons dorp gaan houden en willen zelfstandig blijven en daarbij zijn wij heel trots op ons dorp. In de nabije toekomst komt er een prachtig winkelcentrum en juist daarom en nog meer redenen, moet wij vechten voor een zelfstandig Nederlek. Het mag niet zo zijn, dat de Provincie hierover een beslissing neemt en dat wij als inwoners van Nederlek alles maar moeten tolereren wat de Provincie en/of Gedeputeerde Staten beslist. Ook de inwoners van Nederlek hebben een stem!!! J.A. Grondijs – de Zwarte

Bel dan Stefko 06-54758350

Heeft u al een stomerijpas? Op al uw kleding 10% korting! Wij verzorgen ook reparaties.

Reformhuis Tilia

Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel. 0180-669047

GEVRAAGD Voor mensen in Roemenië. Wie kan en wil ons a.u.b. weer helpen aan levensmiddelen om kerstpakketten te maken. Hier is een lijstje waar u ons mee kunt helpen: koffie, thee, suiker of klontjes, filterzakjes no. 2 en 4, Senseo koffiezetapparaat, toiletpapier, bisquit, bloem, vermicelli, macaroni, paprijst, blikken met groenten, blikken met bruine bonen/capucijners, blikken vlees, ook kleine blikjes of potjes voor kinderen van 7 à 8 maanden, jam, vruchtenmix, bowl, zout, lucifers, houten wasknijpers, shampoo, crèmespoeling, afwasmiddel, zeeppoeder, snoep voor de kinderen in het kinder- en weeshuis. Cacao, pakjes soep, kruidenmix, staafmixer, tandenborstels, kerstspullen, kaarsenkandelaars, kaarsen, raamverlichting voor binnen en buiten voor kindertehuis, enz. Ook kleding en schoenen, kinderskipakken, huish. artikelen, breinaalden, wol, schoolbenodigdheden, koperwerk, tin. Alles is welkom! Wij brengen het zelf weg en delen het er persoonlijk uit bij arme gezinnen. Half november gaan wij er heen. Ook een kleine gift is hartelijk welkom. Fam. in ’t Veld, Bilwijkerweg 27b, Stolwijk. Telefoon 0182-34 20 28.

Autoschade ? Wij repareren elke soort schade

GOED en SNEL! Met FOCWA Garantie. Officieel reparateur voor • Achmea • Interpolis • Unigarant • Schadegarant • Glasgarant. Kijk maar op:

www.vermeulenautoschade.nl


FAMILIEBERICHTEN Zonder onze mama en oma is alles anders. Hartverwarmend waren de vele kaarten, e-mails, bloemen, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve mama en oma

Mary de Vries - van Riemsdijk Met trots kijken wij terug op een mooi en waardig afscheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Mary in haar leven zoveel voor iedereen heeft betekend.

info@francaisfacile.nl tel : 06-42571433 www.francaisfacile.nl

Jennie, Evert en kinderen Annelies, Pieter en kinderen

Krimpen aan den IJssel, oktober 2010

Dagtrip Kerstmarkt Lille

Two Friends

* een gezellig uitje voor iedereen naar een Franse Kerstmarkt met mogelijkheid tot stadsrondleiding. * zaterdag 27 november * vertrek rond 8h00 per luxe touringbus; retour rond 22h00 * 40 euro per persoon * voor informatie of inschrijving bel of mail * schrijf snel in, want vol = vol

Robson Flanellen Heren pyjama’s 34,95 nu 24,95

Heren petten al v.a. 9,95 mutsen, caps, handschoenen, polsmoffen, wanten, sjaals. thermoshirts + broeken van der

WOUDEN Mode - Textiel

Afternoon Tea en catering op maat Alles vers bereid in eigen keuken en bij u thuis bezorgd. Kijk ook eens op onze website voor leuke en lekkere ideeën. www.two-friends.nl of bel voor meer informatie 0180-665860

KOOPJE VAN DE WEEK Complete eiken slaapkamer 2-persoons ledikant met auping spiraalbodems 140 x 200 cm; 3-deurs hang- en legkast 154 x 56 x 201 cm; ombouw met verlichting; 2 nachtkastjes 60x40x40cm; 2 eiken stoelen Prijs slechts € 175,--. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Lange Stoep 9 • Lekkerkerk

André Kunz Mob.tel. 06-22785368 www.klusbedrijfkrimpen.nl Info@klusbedrijfkrimpen.nl

UW FIETSENMAKER AAN HUIS AFSPRAAK MAKEN: Ruud Sterrenburg Mob. 06-51894927 Mail: ruudsterrenburg@fietsned.nl

TE KOOP AANGEBODEN Breimachine Brother KH - 830 Ribbing Attachment dubbelbed KR – 830; Knitleader KL – 116; stalen tafel. Prijs € 350,--.

TE KOOP AANGEBODEN Computermeubel TEAK Geheel massief; Koloniaals “gekleurd”.

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 0621513213

Prijs slechts € 150,--.

KERKVOOGDIJWINKEL

GEZOCHT Ik ben op zoek naar een stalling voor mijn auto in Lekkerkerk of in de omgeving Krimpenwaard. Het gaat mij erom dat de auto droog kan staan, als ik er kan sleutelen is dat alleen maar mooi meegenomen (dus niet noodzakelijk). Wel is het fijn als ik er te allen tijde bij kan komen. Ik hoop snel een reactie te krijgen, zodat mijn auto een mooi droog plekje heeft. Tel.: 06 - 24894179 AFHALEN In ruil voor bos bloemen: Grote welsteen voor waterpartij, vijver of rotstuin. Fraaie gladde “kiezel” geheel doorboord voor watertoevoer. Hardsteen ca. 40 x 30 en 25 cm hoog. Tel: 0180-664512.


INTERNOS VIERT VERJAARDAG KRIMPEN AAN DE LEK - Zaterdagavond 30 oktober was een feestelijk moment voor mannenkoor Internos. Het koor vierde haar 70e verjaardag met een jubileumconcert in de Ontmoetingskerk. In een goed gevuld kerkgebouw presenteerden de mannen van Internos een muzikaal programma. Dit jaar was het een extra speciale uitvoering van het jaarlijks concert van het mannenkoor. De reden daarvoor was het 70 jarige bestaan van de mannenclub. Om 20.00 uur werd optreden begonnen met de bekende Internos mars. Daarna volgde onder meer de ‘Russische Maria Hymne’ en ‘Domine Salvam fac’. Aan dit concert werd medewerking verleend door het saxofoonkwartet ‘The Burlesco 4’. Dit kwarter zorgde voor afwisseling in het programma met hun instrumentale nummers. Het kwartet speelt al jaren samen en treedt regelmatig op. Eerder traden de muzikanten op met Guus Meeuwis en deze keer dus met mannenkoor Internos. Voor pauze lieten ze onder andere stukken van Strauss en Piazolla horen.

1940 - 2010 Anno 2010 telt het mannenkoor 31 leden. In de toptijd had het koor 75 leden die deel uitmaakten van Internos. In totaal zijn er tot dit jaar 130 mannen actief geweest bij Internos in de 70-jarige historie. Het tweede gedeelte van het concert begonnen de zangers onder leiding van dirigent Ton Wesseling met ‘Finlandia’ van Sibelius. Hierna volgden drie muziekstukken waaraan Joost van Tongeren zijn medewerking verleende als solist. Van Tongeren, die aan het Sweelinck Conservatorium studeerde, zong als bariton de solopartij in ‘I got plenty of nothing’, ‘Avondklokken’ en ‘Sulico’. Ook The Burlesco 4 liet nog van zich horen na de pauze met onder andere het bekende ‘Pink Panter’ van Mancini. Het publiek deed vrolijk mee met vingerklikken bij de klanken van de saxofoons. Rond de klok van 22.00 uur sloot mannenkoor Internos de avond af met het tweede couplet van de Internos mars. Nadat het publiek

BEGINNERSKLAS ZANGLES REGIO - Op dinsdag 2 november gratis introductie-zangles om 20.30 uur in wijkgebouw de Trefterp, Damsterdiep 58 te Capelle aan den IJssel. Op dinsdag 9 november 2010 start zangpedagoge Mirre Valkenburg met een beginnersklas zangles. Zingen kan iedereen, maar wil je er echt iets mee, wil je je stem beter leren gebruiken, dan zijn een paar zanglessen nooit weg…

na een avondje zingen schor is en zijn of haar stem verantwoord wil leren gebruiken. Een goede zangpedagoog leert je veel dingen af, want mensen leren zichzelf vaak allerlei trucjes aan om andere artiesten na te doen.

Zingen is populairder dan ooit. Programma’s als Idols en Voice of Holland bewijzen hoe veel mensen graag elke dag willen zingen. Om van zingen veel plezier te hebben in je leven en om je stem beter te laten klinken kom je al een stuk verder in deze beginnersklas zang.

En het anderen nadoen doet de stem vaak geweld aan. Leer je eigen stem te vinden en te ontwikkelen!

Er wordt gewerkt aan een goede lage adem, de juiste zanghouding, resonans, klankvorming, enzovoort. De lessen zijn ook een aanrader voor iedereen, die

Meer informatie op www.charlesvermeer.nl. De introductieles vindt plaats in wijkgebouw de Trefterp te Capelle aan den IJssel en duurt van 20.30 tot 21.30 uur. Informatie of aanmelden op 0104422599 of via mail info@charlesvermeer.nl.

Mannenkoor Internos liet van zich horen tijdens het 70-jarig jubileum. Internos met applaus bedankt had voor het optreden, was het woord aan de voorzitter van het mannenkoor, Piet van Zoest. “Ik zou graag een bekende komiek willen aanhalen,” sprak de zesde voorzitter in de historie van Internos. “Als het publiek geen talent heeft, dan kan het koor het wel vergeten.” Met deze woorden bedankte Van Zoest het publiek voor hun komst. Ook dirigent Ton Wesseling werd bedankt.

“Een groot compliment aan onze dirigent. Hoewel niet alle leden altijd tijdens de repetitieavonden aanwezig zijn, is het Ton weer gelukt.” Natuurlijk waren er ook bloemen voor solist Joost van Tongeren “lust voor het oor en oog” en The Burlesco 4. Een mooie verjaardag voor deze 70-jarige! Op naar het volgende jubileum. PTV

lezers schrijven Halloween Om het voor de kinderen leuk te maken en bewoners die hier aan mee wilde werken een handje te helpen werd in De Elzen door iemand het initiatief genomen een A4 door de brievenbus te doen met daarop het verhaal Halloween en het verzoek dit voor het raam te hangen als kinderen langs mochten komen voor een snoepje. Het begon ook allemaal heel gezellig, de kinderen die langskwamen waren leuk verkleed, hadden lampions bij zich en pakten netjes een snoepje en zeiden er ook nog ‘dank je wel’ hiervoor. Het was dan ook heel triest dat de avond eindigde met een drietal jongens die niet uit de buurt kwamen, wat op zich geen probleem behoeft te zijn, die het zo nodig vonden om bij de mensen aan te bellen om daarna de snoep met grote handen te gelijk uit de snoepschalen te graaien en er vandoor te gaan. Hierbij werden mooi versierde schalen vernield en kaarsen omgegooid. De namen van de drie jongens zijn bekend en wij zouden het heel netjes vinden als deze jongens zich zouden melden om hun excuses aan te bieden voor hun gedrag. Het was jammer van een gezellig avondje Halloween. Een Elzenbewoner


NAJAARSVERGADERING VAN DE NPV Uitnodiging tot het bijwonen van de najaarsvergadering van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), afdeling Lekkerkerk Ouderkerk a/d IJssel-Krimpen aan de Lek. Op deze avond zal dhr. C. Stijnen, directielid van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis een lezing verzorgen met als titel: “Help! Ik word toch niet dement?” Hij wil ons meer vertellen over de rol van de geheugenpoli in de (vroege) diagnostiek van dementie en begeleiding van de patiënt en de familie. Deze vergadering wordt gehouden op D.V. dinsdag 16 november 2010 in gebouw Berea, Dorpsstraat 15, 2935 AA te Ouderkerk a/d IJssel. Aanvang 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie klaar. U bent hartelijk welkom!

VRIJDAG 5 + ZATERDAG 6 NOVEMBER

HAPPY HOUR

1+1 GRATIS (De goedkoopste gratis)

Raadhuisplein 31-35, Lekkerkerk, 0180-664252

GEVRAAGD Voor mensen in Roemenië. Wie kan en wil ons a.u.b. weer helpen aan levensmiddelen om kerstpakketten te maken.Hier is een lijstje waar u ons mee kunt helpen: koffie, thee, suiker of klontjes, filterzakjes no. 2 en 4, Senseo koffiezetapparaat, toiletpapier, bisquit, bloem, vermicelli, macaroni, pap-rijst, blikken met groenten, blikken met bruine bonen/capucijners, blikken vlees, ook kleine blikjes of potjes voor kinderen van 7 à 8 maanden, jam, vruchtenmix, bowl, zout, lucifers, houten wasknijpers, shampoo, crèmespoeling, afwasmiddel, zeeppoeder, snoep voor de kinderen in het kinder- en weeshuis. Cacao, pakjes soep, kruidenmix, staafmixer, tandenborstels, kerstspullen, kaarsenkandelaars, kaarsen, raamverlichting voor binnen en buiten voor kindertehuis, enz. Ook kleding en schoenen, kinderskipakken, huish. artikelen, breinaalden, wol, schoolbenodigdheden, koperwerk, tin. Alles is welkom! Wij brengen het zelf weg en delen het er persoonlijk uit bij arme gezinnen. Half november gaan wij er heen. Ook een kleine gift is hartelijk welkom. Fam. in ’t Veld, Bilwijkerweg 27b, Stolwijk. Telefoon 0182-34 20 28.


SLAGWERKERS VAN START 50+ LEESGROEP IN DRUMFANFARE CRESCENDO BIBLIOTHEEK LEKKERKERK IN DE PRIJZEN LEKKERKERK – Stichting Welzijn Senioren Nederlek, de BasisKRIMPEN AAN DE LEK – Voor het 25e jaar vond op vrijdag 15 oktober in Schoonhoven het slagwerkfestival plaats. Ook de slagwerkers van Drumfanfare Crescendo waren daarbij aanwezig.

De melodische slagwerkers vielen ook in de prijzen. De slagwerkgroep Tavendo (een gecombineerde groep van slagewerkers van drumband Tavenu in Schoonhoven en de slagwerkers van Drumfanfare Crescendo) kwam tijdens het festival uit in de derde divisie. Deze uit 25 slagwerkers bestaande groep wonnen de eerste prijs door 82 punten te behalen met de nummers Bongo Exotique en Funkrockfire. De jury gaf aan dat het een leuke jonge groep is die erg enthousiast bezig is. Ze vonden het heerlijk om te zien en te horen. Het geheel klonk erg strak en er was geen speld tussen te krijgen, aldus de jury. Ook traden

de slagwerkers van Drumfanfare Crescendo apart op met de melodische slagwerkers, te weten de lyra’s, marching bell en marimba. Helaas kwamen zij net 1,75 punt tekort voor een eerste prijs. Maar een dikke tweede plaats is ook een goed resultaat. Zij lieten de nummers ‘Mars de Piccobels’ en ‘Bandalita’ horen. De jury gaf aan dat het goed is dat alles uit het hoofd gespeeld werd. De beide groepen, onder leiding van Carl de Heus, behaalden al met al een prima resultaat. De slagwerkgroep Tavendo zal ook te zien en horen zijn op de Taptoe Krimpen in juni 2011.

Bibliotheek Krimpenerwaard en Senia Literair organiseren een informatiebijeenkomst voor mensen van 50+ die belangstelling hebben voor een leesgroep. De toegang is gratis en vrijblijvend. Er wordt dan informatie gegeven over de start van een leesgroep in Nederlek. Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten. Bij voldoende belangstelling kan er in Lekkerkerk een leesgroep worden gestart. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema’s. Vaak leiden leesgroepen tot het maken van nieuwe kennissen en vrienden en dragen daardoor bij aan het voorkomen van eenzaamheid onder senioren. Deze informatieve bijeenkomst wordt georganiseerd tijdens de periode waarin in de bibliotheek de actie

‘Nederland Leest’ wordt gehouden. Dit jaar staat het boek ‘De grote zaal’ van Jacoba van Velde centraal. Dit verhaal beschrijft de laatste maanden in het leven van de bejaarde Geertruide van der Veen. Een indrukwekkend boekje dat in een adem uitgelezen kan worden. Voor iedere deelnemer aan de introductiebijeenkomst ligt een exemplaar klaar, zodat u dit thuis kunt lezen. Informatie Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 11 november en begint om 14.00 uur in de bibliotheek in Lekkerkerk, Talmastraat 1. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda Blok (bibliotheek) of Inge Bonhof (SWSN).

TERUG IN DE TIJD MET GENERATIONS KRIMPEN AAN DE LEK – Zaterdag 6 november kunnen de liefhebbers van muziek uit de vorige eeuw hun hart ophalen bij een concert van GenerationS in het Koetshuis. Vanaf 20.30 uur zal de enthousiaste band van zich laten horen.

KERSTMARKT Op vrijdag 10 december 2010 wil de winkeliersvereniging Lekkerkerk weer haar jaarlijkse kerstmarkt organiseren, en wel van 17.00 uur tot 21.30 uur. E.e.a. zal weer plaats vinden op en rond het winkelcentrum. Ook dit jaar zal er weer een grote kerstboom worden geplaatst bij de Rabobank, waarvan de lichtjes op de avond zelf zullen worden ontstoken door onze burgemeester, mw. van der Kluit. Tevens zal er een lampionnenoptocht voor kinderen tot 10 jaar worden georganiseerd, waarvoor lampionnen ter beschikking zullen worden gesteld door de Rabobank. De boerenkapel zal de optocht begeleiden! De lampionnen zullen op de avond zelf worden uitgedeeld, na afloop van de lampionnenoptocht zal er voor de kinderen nog wat lekkers zijn.

Tevens zal er dan een samenzang zijn met optredens van Decibelles, tienerkoor So What en kinderkoor De Lekker-Bekkies. Uiteraard zal ook de Kerstman niet ontbreken! Ook het draaiorgel “de Lekkerkerker” zal weer zijn opwachting maken. U ziet: er gebeurt weer genoeg op Lekkerkerk! Wilt u, uw bedrijf, uw vereniging of stichting deelnemen aan deze kerstmarkt? Dat kan! U kunt informatie opvragen bij Yvonne Weijnen, via telefoonnummer 06-22939500 of via pweijnen@ upcmail.nl.

GenerationS brengt u terug naar vervlogen tijden. De band staat dit keer op het podium in een andere samenstelling dan de laatste jaren, maar met hetzelfde concept: nummers van toen weer laten horen. GenerationS speelt live covers uit jaren 50, 60, 70 en 80. Denk hierbij aan nummers van The Beatles, The Animals, Shadows, Dire Straits en The Eagles. Een mooie gele-

genheid om oude tijden te herleven en weer te dansen op muziek uit jongere jaren. Medewerking aan deze avond wordt verleend door Frisss. “Het belooft een mooie avond te worden,” aldus Anton de Wilde, uitbater van het Koetshuis. Vanaf 20.30 zal GenerationS optreden, er is vrije toegang.


Contante inkoop

HOU JE VAN LEKKER WILD ETEN, DAN MAG JE DEZE AVOND NIET MISSEN! Raadhuisplein 1-5 2941 BR Lekkerkerk Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk presenteert in samenwerking met slagerij/poelier Ooteman uit Rotterdam op 5 november 2010 een gezellige heerlijke Italiaanse wildavond. Op deze avond is er een wild buffet met overheerlijke wildgerechten.

Oud goud

zilver en horloges Bij besteding ontvangt u

Voor meer informatie www.murenspuiter.nl of bel voor een vrijblijvende offerte 06 - 26 02 63 43

De aanvang is om 19.00 uur. De kosten bedragen € 29,75 p.p excl. de drankjes. U moet wel reserveren: Tel: 0180-661667, info@amicitia-lekkerkerk.nl

Het menu: Bij de borrel: Stokbrood met boter en rillete van gans. harde hertenworst en olijven. * Vooraf: Terrine van haas en appel dressing * Tussendoor: Scropinno. * Het Buffet: Fazant met Panchetta Witlof schotel Italiaanse Aardappeltaart Lasanga met hert Rulle pennen Pasta met Haas Spies van wild zwijn Tomaten salade ”Caprese” Groene blad salade met Rucola * Dessert Panna Cotta met rode vruchten.

20%

extra.

Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876

Voorstraat 126 - 2941 EW Lekkerkerk T 0180 66 59 31 - F 0180 66 58 51 I www.willemseverhuizingen.nl

HIER MOET U Trouwreportages om verliefd op te worden

ÈCHT HEEN!

Braanker Fotografie

Wilt u ook iets onder de aandacht brengen? Bel 0180-519740 of kijk op de website www.studioliedorp.nl

Griendstraat 6m Krimpen aan den IJssel Tel. 06 - 48 56 81 78 info@braankerfotografie.nl www.braankerfotografie.nl


BROEMDAG AARDIG OP (DE) WEG! NEDERLEK - Op donderdag 14 oktober waren veel senioren uit Nederlek aanwezig bij de BROEMdag: een opfriscursus rijvaardigheid voor senioren, georganiseerd door de SWSN.

Voormalig rijinstructeur Verkaik nam de vernieuwde verkeerstheorie met de aanwezigen door

GEZELLIGE DAGTRIP NAAR DE KERSTMARKT LILLE Gezien het herfstweer, hebben we iets nodig om naar uit te kijken. Dit kan door de gezellige dagen van de Kerst alvast iets dichterbij te halen. Hoe? Door gezellig een dagje naar de Kerstmarkt in Lille in Frankrijk te gaan op zaterdag 27 november voor maar 40 euro per persoon. Een luxe touringcar vertrekt om ongeveer 8.00 vanuit Krimpen aan de Lek en komt hier rond 22.00 uur weer terug. Eind van de ochtend komen we aan in Lille en we vertrekken daar pas weer rond half zeven. De hele middag kan vrij besteed worden om heerlijk over de Kerstmarkt te struinen, op een (verwarmd) terrasje te zitten, of er een cultureel uitje van te maken (culturele hoofdstad in 2004). Vooraf kan er ook een stadsrondleiding geboekt worden, zowel te voet als per bus, Nederlands of Frans talig. Alles ligt op loopafstand van de Kerstmarkt, het oude centrum, de winkeltjes, en het overdekte winkelcentrum. Ook is het ideaal om nog voor de Sinterklaas

enkele originele cadeautjes te kopen.Je bent vrij om te gaan, zolang je maar op tijd terug bent bij de bus. Iedereen mag mee: partners, kinderen, vriendinnen, etc. Het is niet alleen bedoeld voor mensen die Frans spreken. Voor degenen die zich zorgen maken over de taal is er een (papieren) taalhulp beschikbaar. Als je het leuk vindt om mee te gaan, dan kun je je inschrijven door een mail te sturen of te bellen. Gezien het feit dat we met de bus gaan, is er een maximum aantal plaatsen Schrijf dus snel in, want vol = vol!! Voor meer informatie kun je (vrijblijvend) mailen of bellen naar: info@francaisfacile.nl of 06-42571433

BEDANKT NAMENS DE BRANDWONDEN STICHTING NEDERLEK - De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft weer honderden euro’s opgeleverd om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen. In Krimpen aan de Lek is een bedrag van € 2540,17 euro opgehaald door de collectanten. In Lekkerkerk hebben de inwoners € 1765,87 euro in de collectebussen gestopt. Mede namens de organisatoren, dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting de collectanten voor hun inzet en alle gulle gevers voor deze bedragen.

Deze verkeersveiligheidtest is speciaal ontwikkeld voor automobilisten van 50 jaar en ouder die deskundig advies wilden over hun verkeerskennis en rijgedrag! De animo voor deze test was bijzonder groot onder de senioren van Nederlek. Al gauw was het maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Broem… De (nieuwe) verkeersregels, het testen van ogen en oren, een reactietest in een rijsimulator en uiteindelijk in de eigen auto een rijvaardigheidstest met begeleiding van een ritadviseur stonden centraal tijdens de BROEMdag! Iedereen ontving een persoonlijk advies en natuurlijk een certificaat als bewijs van deelname!

Gezien de grote belangstelling voor deze dag is een vervolg op de BROEMdag zeker niet ondenkbaar. De heer G. Verkaik (voor velen bekend als - inmiddels gepensioneerd - rijinstructeur in Lekkerkerk) verzorgde het theoriegedeelte op deze dag. In navolging op deze korte cursus (waar men zich verbaasde over alle nieuwe verkeersregels!) organiseert de SWSN aan het begin van het nieuwe jaar een korte theoriecursus van twee dagdelen waarin de bestaande verkeerskennis wordt opgefrist en aandacht wordt besteed aan de nieuwe verkeersregels. Informatie hierover zal begin december verschijnen. De SWSN kan terugkijken op een geslaagde BROEMdag.

RIJSCHOOL RUUD HELLEMAN LEKKERKERK – Na een aantal jaren geleden 13 jaar rijles gegeven te hebben volgde Ruud Helleman de geheel vernieuwde opleiding rijinstructeurs aan de Verkeersacademie in Nieuwegein. Sinds kort is hij opnieuw begonnen met zijn Rijschool Ruud Helleman, een herstart voldoend aan de eisen en op de hoogte van “het nieuwe rijden”. Gecombineerd met zijn 13 jaar ervaring resulteert dat in een rijschool die garant kan staan voor een verantwoorde en gedegen opleiding. Om tot een goed resultaat te komen moet het ook “klikken” met degene die les geeft vandaar dat Ruud alvorens iemand les te gaan geven eerst een intake/gesprek heeft zodat je een indruk krijgt van zowel de persoon als de instructeur en dat draagt bij aan een goed leerklimaat. Dit kan ook bij de mensen thuis plaatsvinden. Rijschool Helleman is een erkende Bovag rijschool. Het is ook mogelijk om een versnelde opleiding te volgen. Als lesauto is gekozen voor de nieuwste Volkswagen Blue Motion, voorzien van cruise control, start/stop systeem, Hill Hold Control en navigatie, zaken die ook tijdens het nieuwe examen aan de orde komen. Om de leerling zo efficiënt mogelijk les te kunnen geven mag er geen tijd verspild worden aan ophalen en wegbrengen. Gekozen wordt daar les te geven afgestemd op het instructieonderdeel zodat er voldoende oefeningsmogelijkheden zijn.Mensen die langere tijd niet gereden hebben, wel een rijbewijs hebben en hun rijvaardigheid weer op willen frissen kunnen ook bij Ruud terecht. Wilt u meer

weten over Rijschool Helleman kunt u bellen met 06-12061429 of kijken op www.rijschoolhelleman.nl. De eerste drie examen kandidaten die de opleiding bij Ruud volgden, Sean Wijntjes, Marcel Breur en Wilko Scheer zijn allen de eerste keer met een ruime voldoende geslaagd, dus dat is een mooi begin, zowel voor de leerlingen als voor rijschool Ruud Helleman. (Anneke)


De Nar presenteert wildenthousiast...... de nieuwe menukaart!! Nu met lekkere wildgerechten, maar ook de vertrouwde klassiekers... Ook ons kerstmenu is klaar, en omdat smaken verschillen, hebben wij een 4-, 5- of 6 gangen keuzemenu samengesteld. Vraag hier vrijblijvend naar! Dit jaar zijn wij 1e en 2e kerstdag geopend, evenals kerstavond. Kerstavond serveren wij à la carte.

AUTO RIJSCHOOL RUUD HELLEMAN Ook voor spoedopleiding Bij interesse bel voor een kennismaking/intake gesprek 06-12061429 Kijk ook op

www.rijschoolhelleman.nl

Beginnerscursus EHBO start op 6 januari te Krimpen a.d Lek. Prijs € 149,-

voor info: 0180-552043 EHBOkrimpenadlek@tiscali.nl

ONTWERPEN:

WONINGBOUW UTILITEITSBOUW VERBOUWINGEN

CHRISBEZEMER H O V E N I E R S

PROJECTMANAGEMENT

Als de bezem door uw tuin moet!

BOUWKUNDIG ADVIES

Molendijk 34 2931 SC Krimpen aan de Lek Telefoon 06-51089598 E-mail chrisbezo@zonnet.nl

PARADE TAPIJT NU EXTRA VOORDELIG tot eind 2010 Schiedamse Vest 103 3012 BH Rotterdam T [010] 2 81 99 81 F [010] 44 43 42 4 E info@glz.nu I www.glz.nu

DIEREN CENTRALE NEDERLAND

Ad Gemgids Nederlek_V3.indd 1

15-11-2007 14:09:47

VERMIST • Kater, zwart, witte bef, sokken, kin en wit op buik, Schoolstraat Gouderak • Poes, lapje, met veel wit, is gechipt, Goudsestraatweg Oudewater GEVONDEN • Kat, zwart, witte bef, sokken en wit op buik en in snuit, halsband zwart met figuurtjes, Populierenlaan Krimpen ad IJssel • Kat, cypers met rood door de vacht, witte voeten en buik, zwarte staartpunt, jong, Achterbroek Berkenwoude • Kat, cypers, wit op borst en aan poten, Provincialeweg Haastrecht • Kat, rood, met witte aftekeningen, N 207 Lekkerkerk • Kater, zwart, witte bef en tenen, West-Vlisterdijk Vlist • Kat, wit, grijze vlekken op schouderbladen, Freule van Wassenaarstraat Hekendorp • Kat, rood, N 228 Haastrecht • Kater, zwart, witte neus, borst, tenen voor en kousen achter, Lekkerkerk • Kat, grijs, met witte aftekeningen, kitten, Oudewater • Konijn, zwartbruin, Molendijk Krimpen aan den Lek Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-601199 Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

ELKE 5e STREKKENDE METER PARADE TAPIJT GRATIS [uw korting kan dus oplopen tot 20%] WIJ STOFFEREN UW TRAP NU MET SPECIAAL GESELECTEERD PARADE TAPIJT VOOR € 479,[incl. tapijt, lijm en arbeidsloon] Vraag in de winkel naar de voorwaarden.


ECHTPAAR VAN DER GRAAF 60 JAAR GETROUWD LEKKERKERK – Op 26 oktober was het 60 jaar geleden dat het huwelijk werd voltrokken tussen Catharinus van der Graaf en Inga van Zwienen in het gemeentehuis van Lekkerkerk.

Na het huwelijk ging het jonge stel wonen op de Schuwacht 92 waar ze nu nog steeds wonen. Een luxe voor die tijd om meteen een eigen woning te hebben maar de vader van mevrouw van der Graaf stopte met zijn werk als klompenmaker en ging “trekken van Drees” zoals dat destijds

genoemd werd. De klompenmakerij werd omgebouwd tot woonhuis en daar gingen ze wonen, alleen de naam “ ’t Holblok” verwijst nog naar dit ambacht wat destijds hier uitgeoefend werd. De heer van der Graaf was werkzaam als timmerman/mallenmaker op de Scheepswerf Duij-

LEERLINGEN GROEP 7/8 EBEN-HAËZER NAAR ZUIVERINGSSTATION

vendijk en later werkte hij nog een aantal jaren bij houthandel Boogaard in Krimpen aan de Lek. Maar velen van u zullen de heer van der Graaf nog wel kennen als ober in de Groote Boer en Amicitia waar hij maar liefst 37 jaar gewerkt heeft. Iets was eigenlijk een beetje in de familie zat want ook zijn vader en broers hadden dit werk gedaan, hij kan er mooie verhalen nog over vertellen en het was een leuke tijd. Mevrouw van der Graaf verzorgde de 4 kinderen, drie zonen en een dochter, die werden geboren en alles wat daar bij komt kijken. De heer en mevrouw van der Graaf leerden elkaar kennen tijdens de dansles en de shopavonden in Amicitia en nu na 60 jaar zijn ze nog steeds een echtpaar die het samen goed naar hun zin hebben op Schuwacht. Of zoals de heer van der Graaf zei: “Ik heb nu eigenlijk de beste “baas”. Echt specifiek hobby’s hebben ze niet, gewoon wat lezen, het huis, de tuin verzorgen, alles kan op een wat rustiger tempo en na zoveel werkzame jaren vinden ze dat heerlijk.

De kinderen werden al vroeg met een bus opgehaald en kregen na een film, een spannende quiz (waarbij één groep precies wist te vertellen hoeveel kilometer leiding er in het gebied van oasen ligt: 4000 kilometer!!!) en een mooie rondleiding door het reusachtige gebouw. Alle zintuigen werden bij deze ontdekkingstocht ingeschakeld. De kinderen weten nu precies welke weg het water aflegt voor het uit de kraan stroomt en kijken met andere ogen naar de kraan.

En natuurlijk kwamen deze dames ook op het feest dat het echtpaar afgelopen vrijdag in Amicitia gaf. Samen met de familie die inmiddels uitgebreid is met 9 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen en verdere familie, vrienden en buren. Burgemeester mevrouw B.F.A. van der Kluit-de Groot kwam naar de Schuwacht om dit echtpaar namens het gemeentebestuur te feliciteren met die heuglijke feit en natuurlijk ging dat gepaard met het aanbieden van een mooi bloemstuk. (Anneke)

DORCAS VOEDSELACTIE Ook dit jaar wordt weer de jaarlijkse Dorcas Voedselactie gehouden op meer dan duizend plaatsen in Nederland. De opbrengst is bestemd voor de (veelal oudere) mensen in OostEuropa die leven onder de armoedegrens. In Lekkerkerk vindt deze actie plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2010 in de supermarkten COOP en Albert Heijn

Op woensdag 27 oktober hadden de leerlingen van groep 7/8 een zeer geslaagde excursie naar het zuiveringsstation van oasen in Langerak.

Mevrouw van der Graaf heeft nog wel wekelijks haar clubje met 8 dames, iedere woensdag komen ze bij elkaar al meer dan 25 jaar. Het clubje ontstond ooit uit een dieetclub waar ze met zijn allen naar toe gingen en zo ontstond een band die steeds gebleven is. “Alleen wegen doen we niet meer hoor” vertelt mevrouw van der Graaf lachend, gewoon gezellig met elkaar wat praten en koffiedrinken.

Hoe werkt het: Bij de ingang van de winkels staan Dorcas-vrijwilligers die u een voedsellijstje geven en u vragen of u wilt meedoen met de actie. U kunt in de winkel dan aan de hand van het lijstje 1 of meerdere producten kopen en deze, na betaling bij de kassa, weer afgeven bij een van de vrijwilligers. In beide winkels staan de artikelen bij elkaar uitgestald.Het betreft hier dagelijkse- en betaalbare producten. U kunt al helpen met de aankoop van bijvoorbeeld een blik groente of een pot jam. Bij de COOP is het ook mogelijk om een kwart, half of heel pakket te kopen door de prijs daarvan te voldoen bij de kassa. Direct na de voedselinzameling

worden de producten naar verschillende regiocentra gebracht. Daar zorgen honderden vrijwilligers ervoor dat al de producten wordt uitgesorteerd en in pakketten wordt ingepakt. Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs op pad naar Oost-Europa om de pakketten daar af te leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een gesponsorde vrachtwagencombinatie. In de supermarkten staan ook collectebussen waarin een geldelijke bijdrage kan worden gedaan voor de betalingen van de overige transportkosten. Daarnaast kunt u 6 november ook goede bruikbare kleding inleveren in GE-AR aan het Kerkplein vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. We hopen weer, net als voorgaande jaren, heel veel mensen te kunnen helpen.


Kom naar de informatieavond over Het Nieuwe Kopen in Amicitia, woensdagavond 3 november om 20.00 uur Meld u nu aan via hetnieuwekopen@kanterstbi.nl of via onderstaande telefoonnummers. GÉÉN DUBBELE WOONLA STEN

Doel van de avond is om u uitleg te geven over ‘Het Nieuwe Kopen’. Tevens krijgt u de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan de ontwikkelaar, makelaar en financieel adviseur. Wij ontvangen u graag in Amicitia, Raadhuisplein 1-5, 2941 BR Lekkerkerk.

9 riante herenhuizen - Ruime drive-in woning met inpandige garage of riante woning met woonkamer/keuken op begane grond - Woonoppervlakte 151 m2 - Prijzen van € 298.500,- tot € 324.500,- v.o.n.

1-2-3 een woning kopen met drie zorgeloze regelingen

GÉÉN DUBBELE WOONLA STEN

8 luxe appartementen - Zeer ruime appartementen met 3 slaapkamers inclusief overdekte parkeerplaats - Woonoppervlakte 114 - 125 m2 - van € 279.500,- tot € 332.000,- v.o.n.

1-2-3 een woning kopen met drie zorgeloze regelingen

Start bouw 4e kwartaal 2010! Kijk voor meer informatie op www.weydeblick.nl

(0182) 38 30 38

(010) 450 11 77

(0180) 53 00 00


1-2-3 een woning kopen met drie zorgeloze regelingen Binnen het concept van ‘Het Nieuwe Kopen’ kunt u een keuze maken uit drie aantrekkelijke regelingen.

Kopen zonder risico Indien u er niet in slaagt om binnen een gezamenlijk afgesproken termijn uw huidige woning te verkopen biedt Kanters u de mogelijkheid om de koopovereenkomst van de nieuwe woning kosteloos te ontbinden. Vanzelfsprekend zal Kanters zich samen met u maximaal inspannen om uw huidige woning binnen deze termijn te verkopen.

Geen dubbele woonlasten Woningen die reëel zijn geprijsd worden altijd verkocht. Soms kan uw woning echter langer te koop staan dan u had verwacht. Indien op dat moment uw nieuwe woning al is opgeleverd bestaat de kans dat u wordt geconfronteerd met dubbele maandlasten. Kanters is bereid een substantiële bijdrage te leveren om deze eventuele dubbele lasten te verlagen of zelfs tot nul te reduceren. Zelfs tijdens de bouw is er al een bijdrage mogelijk. Wat voor u het slimste is rekenen we graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.

De Meerwerk Cheque Laat u geen woning achter of bent u niet bang hiermee te blijven zitten? Maak dan gebruik van de Meerwerk Cheque. Met het bedrag van de cheque komt Kanters TBI u al een heel eind tegemoet in de kosten voor eventueel meerwerk. Een luxere keuken of badkamer bijvoorbeeld, of een compleet aangelegde tuin. Neem contact met ons op en samen kijken we wat er mogelijk is betreffende uw droomwoning.

Deze regeling geldt in het project Weydeblick voor de riante herenhuizen en de luxe appartementen. Kijk voor andere projecten die ook onder deze regeling vallen op HetNieuweKopen.nl

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een toelichting over de procedure en voorwaarden, mail naar: hetnieuwekopen@kanterstbi.nl


Vaak last van een koortslip? Hoeft niet! Voorkom vanaf nu uw koortslip met Virumed®! Een koortslip is een virusinfectie van de huid, op of nabij de lippen, die wordt veroorzaakt door het Herpes Simplex Virus. Het virus is een chronisch terugkerende infectie, het blijft in het lichaam aanwezig, en is bovendien zeer besmettelijk! Het virus kan gemakkelijk weer geactiveerd worden door bijvoorbeeld blootstelling aan de zon of een verlaagde weerstand.

DE VRIES & ZANTMAN ADVOCATEN

Mr. R. ZANTMAN Mr. A.M.H. BALJEU-VISSER

Vanaf nu kan men de activering van het virus voorkomen met Virumed®. Dit is een koortslipcrème die preventief werkt tegen het Herpes Simplex Virus. Gebruik Virumed® dagelijks meerdere malen, vooral op de momenten dat er een verhoogde kans bestaat op een koortslip of als u perse geen koortslip wilt krijgen.

RAADHUISPLEIN 125 2922 AL KRIMPEN A/D IJSSEL TELEFOON: 0180-516911 FAX: 0180-516910 WWW.ADVOCATENINFO.NL

• Voorkomt een koortslip of koortsuitslag • Vermindert de duur van een koortslip

Autoschade zelf betalen ?

en de ernst van de symptomen

15 ml

990

Wij repareren ook niet verzekerde schades

Voor meer informatie kijk op www.virumed.nl

Medisch hulpmiddel voor de preventie en behandeling van koortslippen en koortsuitslag

Voor een betrouwbaar en deskundig advies over uw gezondheid gaat u naar: Verkrijgbaar bij: drogisterij-homeopathie-parfumerie Hoofdstraat 23-25, Krimpen a/d Lek DROGISTERTIJ-PARFUMERIE tel. 0180-511962

GOED en GOEDKOOP Met FOCWA Garantie Kijk maar op:

www.vermeulenautoschade.nl

L

topVoordeel 9.99 LITER

9.49 LITER

17.99 LITER

12.99 70cl

10.99 LITER

Lungarotti Umbrië, Italië Rubesco Rosso, 75 cl per fles 11.99

11.99 70cl

15.99 LITER

10.99 LITER

2DE FLES

Hartevelt Jonge Jenever

9.99

Brezza Bianco 75 cl per fles 8.99

HALVE PRIJS

LITER

PARADE VIEUX

BESSENJENEVER

SCOTCH BLENDED WHISKY

WHITE CHOCOLATE LQUEUR

ESBJAERG VODKA

STROH 38%

COCONUT LIQUEUR

JACHTBITTER KRUIDENBITTER

Wijnhuis den Boer raadhuisplein 46 KrIMPen A/d IJsseL Wijnhuis den Boer Hoofdstraat 29 KrIMPen A/d LeK - Burger Achterstraat 34 LeKKerKerK

W W W.UW TOPSLIJTER.NL

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 01-11-2010 t/m 13-11-2010


gemeentenieuws

Gemeente

Nederlek

Spreekuur volgens afspraak Gesprekken met burgemeester Van der Kluit - de Groot, wethouder Blom en wethouder Van de Haterd Afspraken kunt u maken na overleg met het bestuurs­secretariaat via telefoonnummer 0180-667709.

Nederlek vecht voor zelfstandigheid! Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland willen de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard, Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist, laten opgaan in één gemeente. De vijf werken momenteel samen in het zogenaamde K5-verband.Naast Bergambacht verzet ook Nederlek zich fel tegen het herindelingsontwerp van GS. Het beleid van de Provincie staat niet alleen haaks op de wensen van de burgers van Nederlek, maar ook op initiatieven van gemeenten om samen te werken. Eén van de acties om zelfstandigheid te bepleiten, is het onder de aandacht brengen van zogenoemde 'missers' van de Provincie. Elke

week versturen we er één aan de Statenleden, Gedeputeerde Staten, raadsleden en collegeleden van de K6-gemeenten. We plaatsen er ook enkele ter informatie voor alle inwoners in het Nederlek Nieuws.

“Als samenwerking slaagt, is herindeling een logische volgende stap. Als samenwerking niet goed genoeg verloopt, is herindeling ook een logische stap”, beweert de provincie.

Nog geen jaar geleden hebben alle gemeenteraden uitgesproken de samenwerking te willen voortzetten en te verstevigen. Helaas, de provincie bedreigt juist de samenwerking. Tussen besturen en tussen bestuur en samenleving. De vraag of fusie wel nodig is, is overgeslagen. Een grote misser! Gemeente Nederlek

Als op steeds meer terreinen succesvol wordt samengewerkt, is herindeling volgens de provincie een logische stap. Omgekeerd redeneert de provincie ook dat herindeling nodig is als de samenwerking niet goed genoeg verloopt. De provincie hanteert dus een eenzijdige doelredenering. Ze komt zo altijd uit op haar doel: minder gemeenten in Zuid Holland.

De Stuurgroep Nederlek Zelfstandig.

Intentie om samen te werken verdraaid De provincie moedigt gemeenten aan om samen te werken en zo bestuurskrachtiger te worden. En als gemeenten samenwerken, dan zijn ze niet bestuurskrachtig genoeg en moeten ze fuseren. De gemeenten van de Krimpenerwaard gingen samenwerken om zelfstandig te kunnen blijven. Nu wordt de intentie om samen te werken verdraaid: samenwerken leidt altijd tot fusie. Vraag naar noodzaak fusie niet gesteld Maar wat willen de burgers? Opvattingen van burgers en tal van onderzoeken hebben geleid tot een visie van de gemeente. In die visie past behoud van zelfstandigheid maar ook samenwerking, zoals dat in modern openbaar bestuur past. Er is geen enkel bestuur dat het in zijn eentje kan; elke overheid moet samenwerken. In de Krimpenerwaard bestaat een samenwerking die een ontwikkeling doormaakt.

Wijkschouw Buurtproject Lorentzweg en omgeving De gemeente Nederlek heeft op maandag 25 oktober een wijkschouw voor het buurtproject Lorentzweg en omgeving georganiseerd. In eerste instantie zou de wijkschouw plaatsvinden op dinsdag 19 oktober, maar door de heftige regenval kon de wijkschouw niet doorgaan. De wijkschouw is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. De buurtcoördinatoren kunnen hieraan bijdragen door het inbrengen van punten. Vervolgens verzamelt de gemeente de pun-

ten en beoordeelt deze. De looproute wordt bepaald aan de hand van de ingebrachte punten. Bij de wijkschouw zijn ook de politie en Qua Wonen betrokken. Afgelopen maandagmiddag (25 oktober) om vier uur was het dan zover. De meeste buurtcoördinatoren verzamelden zich in het gemeentehuis, een aantal buurtcoördinatoren bleef wachten totdat de groep aankwam in zijn of haar straat. Gestart werd in de Talmastraat en vervolgens werd de Wibautstraat, Berlagestraat, Lorentzweg, Gr.v. Prinsterersingel, Lorentzweg, K.O. Singel bekeken. Om half zes eindigde de wijkschouw in de Willem Dreeshof. Uit de wijkschouw zijn veel zaken naar voren gekomen, zoals loszittende stoeptegels, graffiti, parkeerproblemen, scheve palen, achterpad verlichting etc. De gemeente gaat hiermee aan de slag. Over een aantal weken krijgen de buurtcoördinatoren een overzicht met de ingebrachte punten en de vervolg acties hierop. De resultaten kunt u ook terugvinden op de website van de gemeente Nederlek.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 2 november 2010


gemeentenieuws 1. 2. 3. 4. 5.

Voorzitter Wmo-raad gezocht! Sinds 2007 geeft de gemeente Nederlek de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet is ervoor bedoeld dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom voert de gemeente Nederlek samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijk welzijn en (gezondheids)zorg. Thema’s zijn o.a. mantelzorg/vrijwilligerswerk, jeugd en opvoeding, zelfstandig functioneren van chronisch zieken en mensen met een beperking, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Om dat goed te kunnen doen betrekt de gemeente Nederlek haar burgers, instellingen en organisaties hierbij. Zij heeft hiervoor een adviesorgaan ingesteld, de Wmo-raad, bestaande uit vijf leden; een onafhankelijke voorzitter en vier algemene leden. Heeft u affiniteit met het beleidsterrein Wmo en bent u daarnaast actief op tenminste één van de genoemde thema’s? Laat het gemeentebestuur en de burger hiervan profiteren en wordt Voorzitter van de Wmo-raad De Wmo-raad adviseert de gemeente over het Wmo-beleid en voert periodiek overleg met de wethouder. De Wmo-raad kan rekenen op ambtelijke ondersteuning en een werkbudget. Uw profiel Als lid van de Wmo-raad bent u inwoner van Nederlek of heeft u een duidelijke relatie met de gemeente. U bent bekend met de Wmo en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met cliëntenparticipatie. U bent iemand die enthousiasmeert, stimuleert, leidinggeeft, samen bindt en de deskundigheid en het netwerk van de andere leden van de Wmo-raad weet te benutten. Ter voorkoming van belangenverstrengeling heeft u geen vertegenwoordigende functie in Nederlekse politiek. Ook heeft u geen directe betrokkenheid in het werk en belangen in de gemeente Nederlek. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. U wordt voor vier jaar benoemd en in die periode rekenen gemeentebestuur en burgers op u. U levert uw bijdrage aan de Wmo-raad vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid en ambitie om uw deskundigheid in te zetten. Als onkostenvergoeding ontvangt u per (reguliere) vergadering een presentiegeld vergoeding (voor maximaal 9 vergaderingen per jaar). Belangstelling Wilt u voorzitter worden van de Wmo-raad? Maak uw belangstelling dan kenbaar bij met Corine de Haij, beleidsmedewerker Wmo. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0180 - 667728 of c.de.haij@nederlek.nl. U wordt dan vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met onze gemeente en mogelijk een afvaardiging van de huidige Wmo-raad.

Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan en besluit-MER Veenweidepact Krimpenerwaard De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en agrarische en natuurorganisaties hebben in 2005 het Veenweidepact Krimpenerwaard ondertekend. Daarin spraken ze af samen te werken aan vijf doelen:

Gemeente

Nederlek

Aanleg van 2450 ha nieuwe natuur Duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling Versterken van de landbouwstructuur Extra kansen creëren voor toerisme en recreatie Stimuleren van vernieuwend ondernemerschap

Ten behoeve van deze doelstellingen is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarin de toekomstige bestemming van de gronden en gebouwen binnen de natuurbegrenzing is opgenomen. Voor de gemeente Nederlek is een eigen bestemmingsplan gemaakt, net als voor de andere drie gemeenten waarvan gronden in het plangebied zijn gelegen. Deze bestemmingsplannen zijn qua toelichting en regels grotendeels gelijk. Omdat het bestemmingsplan een functiewijziging van agrarisch naar natuur mogelijk maakt voor een grondgebied van meer dan 250 hectare, is op grond van de Wet milieubeheer een milieueffectrapportage verplicht. Hiervoor is reeds een startnotitie ter visie gelegd en zijn richtlijnen vastgesteld. Op basis van die richtlijnen is het MilieuEffectRapport opgesteld dat op 21 september 2010 door de gemeenteraad van Nederlek is aanvaard. Inspraak en procedure bestemmingsplan Het voorontwerp bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweidepact Krimpenerwaard 2011 ligt van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage bij het omgevingsloket op het gemeentehuis in Lekkerkerk. U kunt uw inspraakreactie gedurende deze periode schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Nederlek, postbus 2503, 2940 AA te Lekkerkerk, onder vermelding van ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweidepact Krimpenerwaard 2011’. Uw inspraakreactie zal worden beoordeeld en zo mogelijk worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Zodra het ontwerp bestemmingsplan gereed is, zal dit gepubliceerd worden, waarna u in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan vast. Zienswijzen en procedure Milieueffectrapportage Het Milieueffectrapport “InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard” zal ook van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage liggen bij het omgevingsloket op het gemeentehuis in Lekkerkerk, Burg. Van der Willigenstraat 58. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen naar voren brengen. Door de vier gemeentes zijn richtlijnen opgesteld waaraan de Milieueffectrapportage moet voldoen. Uw zienswijze kan alleen gaan over de vraag of het MER voldoet aan de wettelijke inhoudsvereisten. Ook kunt u aangeven of er onjuistheden in staan. Het MER zal opnieuw ter inzage worden gelegd, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan. In die fase kunt u tegen het bestemmingplan zienswijzen indienen en zal het MER als onderbouwing van het bestemmingsplan dienen. Ook uw, bij voorkeur, schriftelijke reactie op de Milieueffectrapportage kunt u, met handtekening, sturen naar de gemeenteraad van Nederlek, postbus 2503, 2940 AA te Lekkerkerk, onder vermelding van ‘Inrichtings-Milieueffectrapportage Natuuropgave Krimpenerwaard’. Tevens kunt u uw zienswijze mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer W. den Hartigh, telefoon 0180-667 759 (alleen voor inwoners van Nederlek). De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in het kader van de procedure een toetsingsadvies uitbrengen aan de gemeenteraden. Dat is een onafhankelijke commissie die speciaal voor de begeleiding van MER procedures bij Wet is ingesteld. Ten behoeve van een goede beoordeling van het MER zullen de ingekomen zienswijzen aan de Commissie voor de m.e.r wordt toegezonden. De gemeenteraad zal bij de besluitvorming over het bestemmingsplan, waarvan de MER de onderbouwing is, rekening houden met het toetsingsadvies dat de Commissie voor de m.e.r. uitbrengt. Informatieavonden Door de vier gemeentes in de Krimpenerwaard die hierbij betrokken zijn, worden informatieavonden georganiseerd. Voor iedere gemeente is een eigen bestemmingsplan opgesteld. Voor vragen over het

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 2 november 2010


gemeentenieuws bestemmingsplan kunt u daarom terecht bij de informatieavond in uw eigen gemeente. Voor vragen over de milieueffectrapportage kunt u bij iedere informatieavond terecht. Gemeente Nederlek: 17 november 2010, 19.30 - 21.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis van Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Gemeente Ouderkerk: 22 november, 19.30 - 22.00 uur in Dorpshuis Gouderak, Johan Brouckplein 11 in Gouderak Gemeente Bergambacht: 24 november 2010, 19.30 - 22.00 uur in Cultureel Centrum De Zwaan, Kerkweg 2 in Berkenwoude. Gemeente Vlist: 25 november 2010, 19.30-22.00 uur in Cultureel Centrum Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht. Lekkerkerk, 2 november 2010

Bekendmaking ‘Beleidsregels voor het vaststellen van de bouwkosten bij aanvragen omgevingsvergunning’. De ‘Beleidsregels voor het vaststellen van de bouwkosten bij aanvragen omgevingsvergunning’ liggen met ingang van 3 november 2010 twee weken ter inzage. Een ieder kan de beleidsregels inzien bij het omgevingsloket op het gemeentehuis in Lekkerkerk, Burg. van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de algemene receptie. De beleidsregels kunnen digitaal worden ingezien op de gemeentelijke website www.nederlek.nl Op grond van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011, worden voor het in behandeling nemen van aanvragen om omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, legeskosten in rekening gebracht. Deze leges bestaan over het algemeen uit een vast bedrag en/ of een percentage van de bouwkosten. De hoogte van de bouwkosten is dus veelal bepalend voor de in rekening te brengen leges. Om duidelijkheid en transparantie over de vaststelling van de bouwkosten te waarborgen zijn de ‘Beleidsregels voor het vaststellen van de bouwkosten bij aanvragen omgevingsvergunning’ opgesteld. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2011 gelijktijdig met de inwerkingtreding van de legesverordening 2011. Lekkerkerk, 2 november 2010

Bekendmaking beleidsregels "Toepassing afwijkingsbevoegdheid” van art. 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo (afwijken bestemmingsplannen) Ter inzage legging beleidsregels afwijking artikel 2.12 Wabo. De “Beleidsregels Toepassing afwijkingbevoegdheid” gemeente Nederlek (op grond van artikel 2.12, eerste lid, a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -Wabo-) liggen met ingang van 3 november 2010 ter inzage. Een ieder kan de beleidsregels inzien bij het omgevingsloket op het gemeentehuis in Lekkerkerk, Burg. van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Het omgevingsloket is geopend vanmaandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op maandagen ook ’s middags van 13.30 tot 18.00 uur. De beleidsregels kunnen digitaal worden ingezien op de gemeentelijke website www.nederlek.nl

Gemeente

Nederlek

Met de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 bestaat de ontheffingsmogelijkheid van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening niet meer. De ontheffingsbevoegdheid is vervangen door een afwijkingsmogelijkheid, gebaseerd op artikel 2.12, eerste lid, a, onder 2 van de Wabo. Op basis van de afwijkingsbevoegdheid kan het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen afwijken van de door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen. De kaders waarbinnen het college van het bestemmingsplan mag afwijken staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het college heeft de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid gemandateerd aan het hoofd van de afdeling VROM en Welzijn. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die van publicatie.

Voorgenomen ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening) Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is een buitenplanse ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.23, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor het onderstaande bouwplan: -

gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Langedreef 61 te Lekkerkerk.

Voor het inzien en/of het indienen van een zienswijze wordt u verwezen naar het kader met dien verstande dat dit ontwerp ontheffingsbesluit gedurende zes weken ter inzage ligt vanaf woensdag 3 november 2010. Lekkerkerk, 2 november 2010.

Bekendmaking Wet milieubeheer MELDINGEN Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - Garage L. Both, Tiendweg West 14, 2941 EP Lekkerkerk, voor het veranderen van een garagebedrijf (verplaatsen opslagtank afgewerkte olie). - Autobedrijf J. Larooy, Const. Huygensstraat 1, 2931 XC Krimpen aan de Lek, voor een reeds bestaande inrichting voor het repareren, onderhouden en keuren van personenwagens. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Reinier Bloklaan ongenummerd, 2941 TV Lekkerkerk, voor het veranderen c.q. renoveren van een rioolgemaal. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Schepenstraat 7a, 2931 GP Krimpen aan de Lek, voor het oprichten per 1 december 2011 van een rioolgemaal om water naar de waterzuiveringsinstallatie De Groote Zaag af te voeren. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 2 november 2010


gemeentenieuws Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Het college van burgemeester en wethouders heeft een wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld. Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio’s in werking en daarmee samenhangend het Besluit personeel veiligheidsregio’s. Dit besluit heeft gevolgen voor de rechtspositie van brandweerpersoneel. In een aantal artikelen in de CAR treden wijzigingen op die het gevolg zijn van de invoering van het Besluit personeel veiligheidsregio’s. Het betreft een aanpassing in de CAR van de verplichting van de periodieke medische keuring voor vrijwilligers en de aanpassing van de vergoedingssystematiek voor vrijwilligers. De wijzigingen treden op 1 oktober 2010 in werking. Wilt u de regeling inzien dan is dit mogelijk, na het maken van een afspraak bij de afdeling Personeel & Organisatie. Nederlek, Burgemeester en wethouders van de gemeente Nederlek, de secretaris, de burgemeester, drs. P. Schouten B.F.A. van der Kluit-de Groot

Een attentie voor de mantelzorger!! Stichting Welzijn Senioren Nederlek organiseert op de landelijke dag van de mantelzorg, woensdag 10 november a.s., een middag voor alle mantelzorgers in Nederlek. Tijdens deze bijeenkomst wordt de mantelzorger via een theaterstuk “Alle Tijd” van cabaretgroep Marije v.d Heuvel en een ervaringsverhaal van de schrijfster “Bij jou ben ik veilig” bedankt voor alle goede zorgen! De onderwerpen zullen vooral veel herkenbaarheid oproepen. Noteert u daarom onderstaande gegevens in uw agenda: Dag: woensdag 10 november 2010 Aanvang: 14.30 uur Zaal open: vanaf 14.00 uur Locatie: De Breeje Hendrick, Nicolaas Beetsstraat 1 te Lekkerkerk Zorgt u voor een naast familielid of andere persoon uit uw directe omgeving? Dan bent u een mantelzorger en nodigt de SWSN u van harte uit voor deze bijeenkomst. . Voor meer informatie, een folder of aanmelding, kunt u contact opnemen met de SWSN, tel.: 0180-522 045. En mocht u iemand kennen die mantelzorger is, dan stuurt de SWSN de betrokken persoon graag een persoonlijke uitnodiging toe. Geeft u in dat geval de gegevens door aan de SWSN!

Labellingen sociale huurwoningen Sommige sociale huurwoningen in de gemeente zijn voor een bepaalde doelgroep gelabeld, te weten jongeren tot en met 23 jaar, starters tot en met 30 jaar en senioren vanaf 55+. Deze labelling is tot stand gekomen in nauw overleg met de woningcorporaties QuaWonen, SON en STEB en is gebaseerd op woningtype in combinatie met de huurprijs. Doel ervan is deze (soms kwetsbare) doelgroepen een eerlijke kans te geven op een passende en betaalbare woning in een krappe woningmarkt. Op voorstel van woningcorporatie QuaWonen zijn de woningen aan de adressen Smientstraat 1-14 en Fazantstraat 17a & 17b gelabeld voor de doelgroep van jongeren tot en met 23 jaar. Deze labelling komt in de plaats van de adressen Patrijspad 5 t/m 33 en heeft tot doel het vergroten van de kansen voor jonge starters op de huurwoningmarkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling volkshuisvesting: (0180) 667719.

Aanvragen vergunningen Hieronder staan de aanvragen die recentelijk bij de gemeente zijn ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Voor inzage zie kader.

Gemeente

Nederlek

Aanvragen Omgevingsvergunning: Ontvangen 20.10.2010 Lekkerkerk, 2941 AP, Opperduit 330 oprichten van een woning (wijziging op de bestaande vergunning) Verleende Bouwvergunning: Verzonden: 25.10.2010 Lekkerkerk, 2941 EZ, Voorstraat 16 wijzigen van een inpandige ruimte 25.10.2010

Lekkerkerk, 2941 BV, Tiendweg Oost 10 gedeeltelijk vergroten aanbouw achterzijde

25.10.2010

Krimpen aan de Lek, 2931 RG, Behouden Huis 16 plaatsen van een dakkapel

Met ingang van maandag 18 oktober 2010 geldt het volgende: • Voor ter inzage liggende stukken geldt: Hiervoor verandert er niets: de stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu-, en verkeerszaken kunt u net als voorheen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. U kunt zich daarvoor melden bij de algemene receptie. De publicaties van de vergunningen zijn tevens op de website te raadplegen, zie www. nederlek.nl • actueel • bekendmakingen. • Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning: Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld op de afdeling VROM. Als u hierover vragen heeft kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de mensen van deze afdeling. Meestal is dat voldoende om uw vragen te beantwoorden. Soms kan het echter gewenst zijn een persoonlijk gesprek te voeren. Ook dit is mogelijk. U dient daarvoor wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. De afdeling VROM is bereikbaar via telefoonnummer 0180-667786 of 0180–667785. • Voor informatie met betrekking tot bestemmingsplannen: Voor informatie over bestaande bestemmingsplannen dient u ook vooraf telefonisch een afspraak te maken. U kunt deze afspraak maken via telefoonnummer 0180-667786 of 0180–667785. Het volgende blijft ongewijzigd: Zienswijzen Iedereen kan bij een afwijkingsbevoegdheid (de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan) tijdens de termijn van inzage zijn/haar zienswijze schriftelijk (of mondeling) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. De zienswijze dient uw naam, adres en motivering te bevatten. Bezwaarmogelijkheden Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager (zie datum bij besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht indien een ander namens belanghebbende het bezwaarschrift indient.

Voor nieuwsberichten, bestuurlijke informatie, formulieren, productinformatie enzovoort, kunt u altijd terecht op onze website www.nederlek.nl

Nederlek Nieuws - 2 november 2010


LUSTRUMCONCERT VROUWENKOOR Lekkerkerks Vrouwenkoor pakt uit met groots lustrumconcert LEKKERKERK - Zaterdag 27 november geeft het Lekkerkerks Vrouwenkoor een bijzonder concert in de Grote of Johanneskerk van Lekkerkerk. Het koor viert daarmee namelijk haar 30–jarig bestaan. Zoals bekend, staat het koor onder de bezielende leiding van dirigent Map Baks, die met dit concert haar 50-jarig jubileum in de muziek markeert. Twee heuglijke feiten die om gepaste muzikale luister vragen. Het programma is er dan ook naar. U kunt luisteren naar werken van grote bekenden, zoals Bach, Schubert en Handel, maar ook van minder bekende componisten. Een afwisselend programma, gezongen door amateurs onder leiding van een dirigent die streeft naar het hoogst haalbare.

Zo heeft u de afgelopen dertig jaar het Lekkerkerks Vrouwenkoor leren kennen en ook dit keer zullen koor en dirigent u niet teleurstellen. Om het feestelijke karakter te onderstrepen verlenen drie musici hun medewerking te weten: Jaap den Besten (piano/orgel), Marleen Goethals (alt) en Marilou Krouwel (fluit). U bent van harte welkom op zaterdag 27 november. Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur, toegang vrij.

STICHTING KUNSTKRING OUDERKERK Zaterdag 6 november 2010 is er in de Drie Maenen in Ouderkerk aan den IJssel een concert, georganiseerd door de Kunstkring. Reiko Tsuiki (Fluit), Nahoko Mitsue (Klarinet) en Yukiko Murakami (Fagot) brengen werken ten gehore van Ignace Pleyel, François Devienne en Ludwig van Beethoven.

Het concert vindt plaats in de Drie Maenen, Abelenlaan 1 in Ouderkerk en begint om 4 uur en eindigt om 5 uur. Entree € 7,50; voor donateurs € 5,-

KRINGLOOP SPEELGOEDMARKT Zaterdag 6 november a.s. van 9.00-14.00 uur aan de Binnenweg 5a in Krimpen a/d IJssel extra verkoop van speelgoed, alles in zeer goede staat, voor alle leeftijden, bij goed weer ook buiten. Ons assortiment: spelletjes, puzzels, houten speelgoed, poppen en alles voor de pop, knuffels, kastelen, lego, duplo, barbies, gezelschapsspelen, babyspeelgoed, kindervideo’s,

tafelbiljards, rollerskates, inderboeken, teken- en knutselspullen, enz. enz. KOM ZELF KIJKEN OP 6 NOVEMBER EN SLA UW SLAG!

AMMERSTOLSE TONEELCLUB SPEELT “LUCY’S BABY”

lezers schrijven Hondenbelasting (2) Lees ik in het Nederlek Nieuws over de hondenbelasting. Ik koop een rolletje boterhamzakjes of van papier, loop 4x per dag met de hond met een zakje poep te sjouwen, dat ik netjes dicht maak en in de desbetreffende in het dorp geplaatste vuilnisbak die er bijna ook niet meer zijn. En dan moet ik honden belasting gaan betalen voor rommel die ik niet veroorzaak, maar zelf opruim. Dus je wordt dubbel gestraft: je ruimt het op en je moet betalen. Maar wat te denken van de kattenpoep die in je de tuin, straat aantreft of als er paarden door het dorp wandelen die laten ook geen kleine hoopjes liggen. Dus wat denkt iedereen, ooooooo we betalen belasting we ruimen het helemaal niet meer op ook. Geen zakje in de automaten meer doen want dat is ook duur en niemand ruimt het op. Met andere woorden we lopen weer lekker op een zachte straat waar je lekker door heen kan glibberen, en wat te denken de mensen die in de bijstand zitten die zitten echt niet te wachten op deze belasting, dus de asiels ook weer vol want het leven is als duur genoeg hondenbelasting weg ermee! Een vriendelijke hondenbezitster, Judith Cnossen

Onder regie van Susan van Schaijk speelt toneelclub “Contrast” haar jaarlijkse uitvoeringen op vrijdag 5 en zaterdag 6 november in Het Gebouw aan de Lekdijk 75 in Ammerstol. Dit jaar wordt het blijspel “Lucy’s baby” van John Patrick opgevoerd. In het met oude rommel volgestouwde huis van Lucy komen vermeende familieleden van nogal twijfelachtige afkomst onverwacht op bezoek. Met een list proberen ze de vermoedelijke rijkdom van Lucy op te strijken. Een buurvrouw, te-

vens de beste vriendin van Lucy, houdt alles in de gaten. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, op zaterdag is er na de voorstelling een Bal na. Kaarten a € 5,- kunnen uitsluitend besteld worden bij Gerda de Langen aan de Sportlaan 19 in Ammerstol, telefoon 0182 353088.

SHANTY OP SENIORENMIDDAG KRIMPEN AAN DE LEK – Op donderdag 11 november om 14.00 uur is de volgende seniorenmiddag in ’t Voorhof aan Dorpsstraat 1. Deze middag treedt de shantymen ‘de Rotterdamse Scheepskakkerlakken’ op. Zij verzorgen een muzikale mix van echte shanties, die ieder op zich een verhaal inhouden. Ook zijn er nummers die door de zaal kunnen worden meegezongen. Het belooft een gezellige, vrolijke

middag te worden. Als u vervoer nodig hebt kunt u voor 10 november bellen naar Adri de Witte, tel. 510880 of naar Jantine van Gemerden, tel. 512603. Vanaf 13.15 uur staat de seniorenbus bij De Dertienhuizen klaar om u naar ’t Voorhof te brengen.


DILETTANT SPEELT SLECHTSTE WEDSTRIJD VAN DIT SEIZOEN Uitgerekend in het degradatie duel tegen Spartaan’20 presteerden de mannen van trainer Richard Mank ver onder de maat. Het eerste half uur waren er nog wat kansjes uit spelhervattingen met vrije trappen van Marnix v.d. Adel en Peter Roos die beide het doel op een haar mistten.

Eén minuut later werd van links een korte corner genomen van waaruit Winston Helder met een prachtig afstandsschot de ruststand op 3-0 zette.

Daar tegenover schoten bij de Rotterdammers Jermain Camron en George Tomas de Brito net over. Scheidsrechter A. v.d. Hoed uit Leiden bestrafte Ralf Verstralen en Jermain Camron beide rond de 30e minuut met geel. Vanaf dat moment deed Spartaan’20 er een schepje bovenop en zakte Dilettant weg. Gelukkig had Jeroen Bosman een goede redding in huis bij een schot van Ivanildo Chobin, maar enkele minuten later kregen de Krimoenaren uit een Rotterdamse corner de bal niet weg en stelde Gelli Koy Chobin in de gelegenheid de 1-0 te laten noteren.

Na de pauze ging trainer Richard Mank meer op de aanval spelen door voorstopper Michel v.d. Herik op zijn oude plek voorin te laten opereren, maar ook nu kon Dilettant geen vuist maken. De organisatie was veel minder dan in de eerste helft en de nekslag kwam in de 74e minuut toen Jermain Camron na een slalom vanaf de middellijn goed afdrukte langs Jeroen Bosman. (4-0).

Vanaf dat moment was de enige speler die weerstand bood Jeroen Bosman; een misverstand in de Krimpense verdediging bracht wederom Chobin oog in oog met Jeroen Bosman en weer was de keeper de held. Een schot van George Tomas vanaf de punt strafschopgebied werd door Peter Roos van de lijn gewerkt ten koste van een hoekschop. Uit deze corner viel de bal wederom in een melée van spelers waar Gelli Koy als laatste zijn voet tegen de bal kreeg en de 2 - 0 een feit was.

In de volgende minuut scoorde Michel v.d. Herik wat gelukkig met zijn hak de eretreffer (4-1). Vervolgens liep Jesper v.d. Adel

tegen een gele kaart op en dat kost hem de volgende wedstrijd thuis tegen Swift Boys. Nadat in de slotminuut Jermain Camron invaller Rodney van Loon de 5-1 liet maken floot scheidsrechter Van der Hoed voor het eind en kwam voor de Krimpenaren een eind aan deze blamage-middag.

KLIMAKON/LEKKERKERK IS OP PUNTENJACHT De dames van volleybalclub Klimakon/Lekkerkerk hebben een belangrijke slag geslagen in de strijd om lijfsbehoud in de promotieklasse Zuid-West. Tegen middenmoter Podarwic uit het Gelderse Aalst haalde de thuisploeg een 3-1-overwinning. Na de bar slechte wedstrijd tegen Meerkerk wilden de Lekkerkerkse vrouwen een betere prestatie neerzetten en dat lukte.

die vorige jaren vooral op de reservebank zat maakt zich dit seizoen zeer verdienstelijk in de krappe selectie van coach Ron van Vliet.

Podarwic kreeg de ballen niet meer aan de grond en de set was voor Lekkerkerk met 2521. De tweede set startte met een sublieme servicebeurt van aanvoerster Mariska den Boon. Podarwic kreeg geen grip op haar opslag en wat er aan aanval uitkwam was een prooi voor het blok van Willy Velsink.

De ploeg was fel, geconcentreerd, en werkte hard. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Maaike Wissink. De blonde diagonaalspeelster

De start van Klimakon/Lekkerkerk was niet goed. Podarwic nam een ruime voorsprong maar in de loop van de set kwam de thuisploeg op gang.

Een monsterzege kwam in zicht maar bij 24-11 sputterde de tegenstander toch nog heel lang tegen. Pas bij 25-18 was de set binnen: 2-0. De derde set was

VERKOPING LEKKERKERK Op d.v. vrijdag 26 november 2010 wordt er in het Venster te Lekkerkerk weer de jaarlijkse verkoping georganiseerd. De deuren van ’t Venster aan de Jan Ligthartstraat te Lekkerkerk gaan om 14 uur open. Er is voor zowel jong als oud veel te doen. In de spelletjeszaal staan diverse spelletjes. Ook is er dit jaar een popcornkraam! Daarnaast kunt u ook weer drop en kaas wegen. Ook zijn er weer veel spullen te koop, te denken valt aan bloemen en planten, kaarten, boeken, nieuwe en tweedehands artikelen, levensmiddelen enz. Ook kunt u gezellig een kop koffie drinken met gebak, of patat eten met heerlijke saté! Na 20.00 uur is de grote verkoping per opbod! Iedereen is van harte welkom!

bloedstollend. Podarwic had het gevoel dat er toch wat te halen was in de Bakwetering. Lekkerkerk wilde echter van geen wijken weten en sleepte de winst 26-24 binnen. In de slotset bleek de pijp leeg bij de thuisploeg. Podarwic nam via 18-25 het bonuspunt mee naar huis. De Lekkerkerkse dames maken door de 3-1-winst een sprongetje op de ranglijst en liggen goed op koers in de strijd om lijfsbehoud.

MUSICAL LERAAR OF LERARES GEZOCHT! Het Jongerenwerk Nederlek en de Jongerensoos Youth Only is van plan om een musical groep op te richten. Wij zijn daarvoor op zoek naar een musical leraar of lerares. Deze persoon moet deelnemers dans, zang en toneelspelen leren met als einddoel een leuke en hedendaagse musical voorstelling. De jongerensoos is elke woensdag en vrijdagavond open van 19.30 to 22.00 uur en zoekt een leraar of lerares voor de woensdagavond. De leeftijd van de jongeren waaraan les gegeven moet

worden is 12 t/m 18 jaar. Er is een budget om deze persoon te betalen. Voor verdere informatie kunt u bellen of mailen naar jongerenwerker Andre Kuipers Tel: 0625179689 Mail: andrekuipers@stjjmh.nl.


NOVEMBER KERK VOOR ACTIVITEITEN KINDEREN KRIMPEN AAN DE LEK - In de novembermaand staan er weer verschillende activiteiten op het programma in de Dertienhuizen. De activiteiten beginnen allemaal om 14.00 uur, noteer de data in uw agenda. Woensdag 3 november wordt de activiteitenmaand november begonnen met de bekende bingo. Zeven dagen later, op woensdag 10 november, is het genieten met ‘Pruttelkoffie met Krentenmik’. Op woensdag 17 november is het tijd voor muzikaal vertier. Shantykoor ‘Albatros’ zal een middagvullend progamma verzorgen. Donderdag 25 november is er voor de spelliefhebbers de mogelijkheid om te sjoelen.

JEUGD OPEN AVOND BIJ VOLLEYBAL VERENIGING LEKKERKERK LEKKERKERK - Op woensdagavond 17 november organiseren wij een open avond voor alle jeugd vanaf 6 jaar. Volleybalvereniging Lekkerkerk Sporthal “De Bakwetering” Nicolaas Beetsstraat 403 2941 TN Lekkerkerk Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar jeugdzaken. volleylkk@gmail.com Tot ziens op 17 november!!

Trainingstijden: Van 18.30 u tot 19.30 u: Meisjes van 6 t/m 14 jaar en Jongens van 6 t/m 10 jaar. Van 19.30 u tot 20.30 u: Jongens van 11 tm 14 jaar van 19.30 u tot 21.00 u: Jongens van 14 jaar en ouder

Kom allemaal en neem je vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s mee, want voor iedereen is het leuk. Een kinderdienst is het pas als ook de kerk mooi versierd is. Om de kerk te versieren hebben we jullie hulp nodig. Daarom kunnen alle kinderen

op woensdagmiddag 27 oktober van 14.00 uur tot 16.00uur komen knutselen in de Ichthuskerk te Lekkerkerk. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. Tot woensdag 27 oktober en / of zondag 7 november.

PLAATS UW NEDERLEKKERTJE Hieronder kunt u uw advertentie invullen.

LET OP! TE KOOP GEVRAAGD advertenties zijn gratis. Voor TE KOOP AANGEBODEN moet u een overschrijving van € 5,- bijsluiten. Er gelden wel enkele spelregels: 1.  Alleen particulieren die geen winstoogmerk hebben. 2.  Geen koop/verkoop van dieren* 3.  Geen koop/verkoop en huur/verhuur van onroerend goed* 4.  Geen personeel gevraagd of aangeboden* 5.  Geen familieberichten* * Voor advertenties van deze aard gelden de mm-tarieven. Bel voor prijsopgaaf tel. 0180- 41 82 00

TE KOOP AANGEBODEN / TE KOOP GEVRAAGD (doorstrepen wat niet van toepassing is) ........................................................................................... ...........................................................................................

NAJAARSCONCERT

...........................................................................................

LEKKERKERK - Chr. gem. zangvereniging ‘Soli Deo Gloria’, onder leiding van dirigent Bert Visser, zal op 6 november een najaarsconcert geven in de ‘Grote of Johanneskerk’, Kerkplein 4.

...........................................................................................

Uitgevoerd worden liederen van onder andere Bortnianski, J.Brahms en Sir John Stainer. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door de Chr.gem.zangver. “de Lofstem” uit Rijnsburg, eveneens onder leiding van dirigent Bert Visser. De orgel- en pianobegeleiding is in handen van Cees Willem van Vliet.

Ladyspeaker is deze avond Lisette Ottingh-de Jong. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis alsook de koffie in de pauze. Aan de uitgang zal een openschaalcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Kom eens kijken hoe de trainingen er aan toe gaan. Als je wilt kun je ook meedoen, neem dan gewoon je sportkleding mee. Dus ben je op zoek naar een leuke sportieve tijdsbesteding of een gezellige teamsport, kom dan naar de open avond van de volleybal.

Op zondag 7 november om 10.00 uur zal er een kinderdienst plaatsvinden in de Ichthuskerk te Lekkerkerk. Thema is: JOZEF EN ZIJN MANTEL.

...........................................................................................

Naam: ................................................................................ Adres: ................................................................................. Tel.:..................................................................................... Drukkerij Van Meurs, Postbus 142, 2980 AC Ridderkerk De redaktie kan advertenties zonder opgaaf van reden weigeren. Hiervoor gelden onze advertentietarieven. Niet geplaatste NEDERLEKKERTJES worden vernietigd. Schrijft u s.v.p. duidelijk, liefst in blokletters. U voorkomt daarmee eventuele fouten. TELEFONISCHE OPGAVE IS NIET MOGELIJK!


DE LEKKERKERKSE WEEKMARKT van 8.30-15.00 uur KAASHANDEL

VAN BEMMEL

de Woerdense kaasboer

Bemmelaer kalkoen karbonade royaal belegen beemsterkaas

9.

90

5.

00 kilo

verse + GRATIS kiprollades ± 800 gram grote 00 . knuffelmuis kilo

5

Boeren bruin gesneden 3 voor € 3,00 Rustiek zonnepit ongesneden € 1,50 Vierkante meergranenbroodjes 8 voor € 2,00

Nico Houweling

Roomboter gevuld speculaastaartje € 1,50

per stuk

P. Visser & Zn. v.o.f.

Aardappelen, Groente en Fruithandel

Ze zijn er weer

GEBR. RAVENSBERGEN B.V. Gladiolen

per bos 2,00 3 bossen 5,00

Grote winterheide

per stuk 1,50 5 voor 5,00

Sierkransen en boeketten

per stuk 5,00 2 voor 9,00

Op de markt krijgt u de beste kwaliteit voor minder euro’s

Zeeuwse rode bildstar aardappelen 20 kilo € 10 kilo € 5 kilo € Holl. bloemkool per stuk v.a. € Breda’se spruitjes 1 kilo € Grote rode goudreinetten 3 kilo € per krat = 12 kilo € Perssinaasappels vol sap 20 stuks € per doos €

10,95 5,75 2,95 0,95 0,85 2,50 8,95 3,50 17,25

nieuw Persimon grote zoete exotische vrucht

10 stuks € 2,95

De Boxer Choco mix 500 gram 2,90 Winegum beesten 500 gram 1,95 Noten en snoepkraam

Prijswijzigingen en druk(zet)fouten voorbehouden


DE NACHTZUSTERS MET CABARETVOORSTELLING REGIO - Zaterdagavond 13 november om 20.15 uur brengen De Nachtzusters hun nieuwe cabaretprogramma ‘Brokken’ in ontmoetingscentrum De Tuyter te Krimpen aan den IJssel.

Het is duidelijk; wat voor de één een hoogtepunt was hoeft dat voor de ander niet te zijn! Genoeg stof voor een echte Nachtzusters

voorstelling waarin al uw zintuigen geprikkeld zullen worden. Er wordt op originele wijze gebruik gemaakt van geur, smaak, beeld en vooral geluid. Dit is gezien het radioverleden van beide dames niet zo verwonderlijk, maar deze keer zullen zij nog een paar stapjes verder gaan.Geur wordt tastbaar en geluid zichtbaar. Jet van Boxtel en Ottolien Boeschoten zullen onder regie van Bart Oomen u een bijzondere theaterervaring bezorgen waarin de Nachtzusters ook de vuile was buiten hangen. Voor meer informatie : www.nachtzusters.net.

NAJAARSCONCERT LEKKERKERK – Chr.gem.zangvereniging ‘Soli Deo Gloria’, onder leiding van dirigent Bert Visser, zal op 6 november een najaarsconcert geven in de ‘Grote of Johanneskerk’, Kerkplein 4. Uitgevoerd worden liederen van onder andere Bortnianski, J.Brahms en Sir John Stainer. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door de Chr.gem.zangver. “de Lofstem” uit Rijnsburg, eveneens onder leiding van dirigent Bert Visser. De orgel- en pianobegeleiding is in handen van Cees Willem van

Vliet. Ladyspeaker is deze avond Lisette Ottingh-de Jong. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis alsook de koffie in de pauze. Aan de uitgang zal een openschaalcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd!

ZONNEBLOEM NEDERLEK MAAKT TOCHT VAN KAPITEIN KOK Niet in werkelijke zin, maar op het witte doek werd op zaterdag 23 oktober in de recreatiezaal van Marijke Staete het traject van de Kapitein Kok, een boot van de Reederij op de Lek beleefd. Circa 80 gasten en vrijwilligers maakten gedurende den 2 uur durende film de reis van de Kapitein Kok langs de 25 opstapplaatsen die de Reederij op de Lek met haar boten in de jaren voor de oorlog aandeden. De reis ging vice versa van Culenburg naar Rotterdam. De film is gemaakt door Arie Stoppelenburg, die behalve deze film nog veel meer historisch materiaal in zijn bezit heeft. Ondersteund door de techniek van Den Oudsten Film en Geluid werden de 25 opstapplaatsen met hun bijzondere karakteristieken getoond. Hoe dichter men in de buurt van Nederlek kwam, des te rumoeriger werd het onder de aandachtig

kijkende toeschouwers. Want er kwamen steeds meer beelden van herkenning en werd men zich bewust van het feit van wat er tussen ten tijde van de filmopname en heden op veel plaatsen alweer was veranderd. Voor een enkeling was het een bijzondere herbeleving van de reis, omdat zij als kind deze reis meerdere keren hadden meegemaakt en men de ondersteunende verhalen bij de film, maar al te goed herkenden. De middag werd bijgewoond door de maker van de film en deze was zeer verheugd te horen dat ‘n ieder volop had genoten van de bijzondere en in vele opzichten unieke beelden.

Fotograaf Mattie Poels: Nachtzusters in De Tuyter.

SENIORENRESTAURANT IN LEKKERKERK LEKKERKERK – In navolging van het goedbezochte seniorenrestaurant in Krimpen aan de Lek organiseert de SWSN onder het motto ‘Gezellig met elkaar samen zijn’ nu ook een seniorenrestaurant in Lekkerkerk. Als 55-plusser kunt voor € 10,genieten van een lekkere, gezonde en complete driegangenmaaltijd (excl. consumpties). Het ‘seniorenrestaurant’ is geopend op woensdag 17 november om 12.00 uur. U kunt zich tot en met 12 november aanstaande aanmelden via de SWSN, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 0180-522 045 (vol is vol). Wij wensen u alvast een smakelijke en gezellige maaltijd

Menu: Chinese tomatensoep Bami / nasi / mihoen Diversen bijgerechten IJssorbet ✂ BON chineesmaaltijd Tegen inlevering van deze bon ontvangt u gratis 2 consumpties naar keuze. Geldig op 17 november 2010 ✂

In ‘Brokken’ nemen de Nachtzusters Kaat en Anna Schalkens de geschiedenis van de vrouw even grondig met u door in twintig hoogtepunten. Maar wat zijn die hoogtepunten? Was het de uitvinding van de BH ? Was het toen de vrouw uit haar grot kwam en rechtop ging lopen? Of was het Marilyn Monroe met haar opwaaiende jurk? Was het de wasknijper, het dames kiesrecht, de trouwring?

TERUG NAAR DE ROOTS VAN ONZE JOODS-CHRISTELIJKE CULTUUR Als we tegenwoordig de kranten opslaan, dan moeten we helaas constateren dat de polarisatie de laatste jaren weer is toegenomen. Steeds vaker wordt discriminatie en agressie ten opzichte van allochtonen en andere minderheden gesignaleerd. In Nederland leven wij in een van oudsher joods-christelijke samenleving. Wat zegt ons dat eigenlijk en welke betekenis heeft dat voor ons? Om hierover wat meer inzicht te krijgen hebben we twee sprekers uitgenodigd: op 10 november rabbijn Albert Ringer van de Liberale Joodse Synagoge in Rotterdam en op 17 november ds. Co Kooman, ex-red.lid van Kerk en Israel Onderweg. Zij zullen spreken over vorm en inhoud van de joodse reli-

gie, eigentijdse ontwikkelingen binnen het jodendom en de huidige relatie tussen joodse en christelijke religie. Als u hierover mede van gedachten zou willen wisselen, bent u van harte welkom op 10 en 17 november om 20.00 uur in het RK-ontmoetingscentrum Emmastraat 26 te Lekkerkerk.


HISTORISCH VIRUS OF COMMUNICATIEVONDST? Het derde nummer van de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (H.E.K.) is uit. Drie artikelen beschrijven drie interessante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Krimpenerwaard. Dit nummer gaat onder meer over het bekende Sint Andriesgilde, een gilde van goud- en zilversmeden in het Schoonhoven van rond 1700. Maar bestond het Sint Andriesgilde ook werkelijk? Of was het een slimme vondst van Schoonhovenaren die de Zilverstad op de kaart willen zetten? Een historisch virus is hardnekkig, schrijft René Kappers. Zoals elk virus, of het nu in het menselijk lichaam of in een computer rondwaart. Het gaat om een historische onjuistheid, die - door zijn schoonheid - door anderen klakkeloos wordt overgenomen. Zeker in het digitale knip-enplaktijdperk waarin wij leven. Hoewel het virus onschadelijk is, doet Kappers toch een poging het te bestrijden. Of hij daarin slaagt, leest u in de nieuwe H.E.K. In de nieuwe H.E.K. leest u ook over de reis van prinses Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag in 1787. In Goejanverwellesluis kreeg zij te horen dat zij haar reis niet mocht voortzetten. Geheel tegen haar zin verbleef de Oranjeprinses dientengevolgde twee

nachten in de Doelen in Schoonhoven. Toen haar verzoek om verder te mogen reizen niet werd ingewilligd en evenmin tegemoet werd gekomen aan haar eis tot genoegdoening, was het hek van de dam. Het Pruisische leger trok in drie divisies het land binnen. Op weg naar Schoonhoven. Leen Ouweneel vertelt u hoe het afliep. In het museum Bisdom van Vliet in Haastrecht hangen twee oogstrelende schilderijen uit de 1786 van Karel Bentfort. De portretten stellen het well-to-do echtpaar Fredericus Hondorff Bock en Cornelia Braet voor. Wie zij waren leest u in het artikel ‘Hondorff, Bock en Braet in beeld’. (zie bijlagen). De rubriek ‘boekbespreking’ behandelt het nieuwe boek ‘Krimpen in de jaren zestig’. Voor een abonnement kunt u contact opnemen met de heer F.H.J. van Aesch, Reigerlaan 58, 2935 VN Ouderkerk a/d IJssel. Losse exemplaren zijn te koop bij het Streekmuseum in Krimpen a/d IJssel.

Historisch virus of communicatievondst? Het derde nummer van de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (H.E.K.) is uit. Drie artikelen beschrijven drie interessante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Krimpenerwaard. Dit nummer gaat onder meer over het bekende Sint Andriesgilde, een gilde van goud- en zilversmeden in het Schoonhoven van rond 1700. Maar bestond het Sint Andriesgilde ook werkelijk? Of was het een slimme vondst van Schoonhovenaren die de Zilverstad op de kaart willen zetten? Een historisch virus is hardnekkig, schrijft René Kappers. Zoals elk virus, of het nu in het menselijk lichaam of in een computer rondwaart. Het gaat om een historische onjuistheid, die - door zijn schoonheid - door anderen klakkeloos wordt overgenomen. Zeker in het digitale knip-enplaktijdperk waarin wij leven. Hoewel het virus onschadelijk is, doet Kappers toch een poging het te bestrijden. Of hij daarin slaagt, leest u in de nieuwe H.E.K. In de nieuwe H.E.K. leest u ook over de reis van prinses Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag in 1787. In Goejanverwellesluis

kreeg zij te horen dat zij haar reis niet mocht voortzetten. Geheel tegen haar zin verbleef de Oranjeprinses dientengevolgde twee nachten in de Doelen in Schoonhoven. Toen haar verzoek om verder te mogen reizen niet werd ingewilligd en evenmin tegemoet werd gekomen aan haar eis tot genoegdoening, was het hek van de dam. Het Pruisische leger trok in drie divisies het land binnen. Op weg naar Schoonhoven. Leen Ouweneel vertelt u hoe het afliep. In het museum Bisdom van Vliet in Haastrecht hangen twee oogstrelende schilderijen uit de 1786 van Karel Bentfort. De portretten stellen het well-to-do echtpaar Fredericus Hondorff Bock en Cornelia Braet voor. Wie zij waren leest u in het artikel ‘Hondorff, Bock en Braet in beeld’. (zie bijlagen) De rubriek ‘boekbespreking’ behandelt het nieuwe boek ‘Krimpen in de jaren zestig’. Voor een abonnement kunt u contact opnemen met de heer F.H.J. van Aesch, Reigerlaan 58, 2935 VN Ouderkerk a/d IJssel. Losse exemplaren zijn te koop bij het Streekmuseum in Krimpen a/d IJssel.

OORLOGSRUMOER LANGS DE LEK Op woensdagavond 10 november houdt de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd” haar najaarsbijeenkomst in de Raadzaal van Amicitia. Zoals gebruikelijk worden aan het begin van de bijeenkomst de leden geïnformeerd over de activiteiten waar de vereniging op dit moment mee bezig is. Die activiteiten zijn heel divers. Eén daarvan is de uitgave van een nieuw boekje “Waffere, en andere Lekkerkerkse verhalen” wat de vereniging binnenkort hoopt uit te geven. Het wordt een soortgelijk boekje als de vorige over Sebastopol. In het nieuwe boekje vindt u een keur aan nieuwe, korte verhalen over Lekkerkerkse wetenswaardigheden. Het is weer een boekje dat bij iedere Lekkerkerker in de boekenkast hoort te staan. Verder kunnen de aanwezige leden uit een voordracht van vier beeldbepalende objecten kiezen welk daarvan in aanmerking komt voor de Maartje van Limborghpenning. De avond wordt vervolgd met een powerpoint-presentatie door Kees Stam over de oorlogsjaren langs de Lek.

Kees Stam, geboren in Kinderdijk, maakte de oorlogsjaren van het begin tot het einde bewust mee. De eerste oorlogsdagen werden ter weerszijde van de Lek gekenmerkt door de komst van duizenden evacués uit de Rijnvallei en de Betuwe. Op de eerste oorlogsdag lagen ’s avonds om acht uur de eerste Rijnschepen aan langs de steiger van De Reederij op de Lek in Opperduit. De schepen vervoerden vluchtelingen uit Rhenen, Veenendaal, Achterberg en Wageningen. Vele boten volgde nog, en in korte tijd werden zo’n 5000 vluchtelingen verdeeld over de dorpen Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel. Overigens niet alleen vluchtelingen, ook het vee uit die streek. Nadat het Nederlandse leger zich aan de Duitsers had overgegeven konden de evacués weer huiswaarts keren. Enige jaren later hebben de gemeenschappen uit Rhenen en Veendaal als bewijs

van dankbaarheid ons dorp een monumentje in de vorm van een zonnewijzer geschonken. Dit monument kwam te staan bij de huidige Grote of Johanneskerk, maar het is helaas verdwenen, en niemand weet waar dit gebleven is. Naast de evacués is er nog veel meer te vertellen over de oorlogsgebeurtenissen langs de Lek. Door Duitse bombardementen brandde in Bleksensgraaf de kerk en een aantal huizen af. Ook Alblasserdam werd zwaar gebombardeerd waarbij ook mensen om het leven zijn gekomen.

Kees Stam heeft over de oorlogsjaren een boeiende presentatie samengesteld die hij graag wil vertellen en laten zien. De najaarsbijeenkomst begint om 20.00 uur en voor de leden van de historische vereniging is de toegang vrij. Niet leden die lid willen worden van de vereniging zijn van harte welkom. De contributie bedraagt 10 euro per jaar. Daarmee steunt u het doel van de vereniging om het oude dorpskarakter zoveel mogelijk te behouden en de geschiedenis op schrift te stellen.

PASSAGE LEKKERKERK Hierbij nodigt Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging uit voor dinsdag 9 november. Op deze avond hebben wij de familie van Eijk uitgenodigd. Zij zijn uitgezonden naar Brazilië, en zijn nu tijdelijk in Nederland. Zij laten ons door middel van een korte film zien hoe het leven in Brazilië eruit ziet en wat zij daar voor werk doen. Tijdens deze avond zal er gecollecteerd worden zodat zij een gift mee kunnen nemen weer terug naar Brazilië. U bent deze avond van harte welkom! De avond begint om 19.45 uur in de Ichthuskerk, Kerkweg 34 in Lekkerkerk. Het Passage bestuur


SPORTPAGINA KOGORYO ACTIEF BIJ EUROPA CUP 2010 IN BRATISLAVA KRIMPEN AAN DE LEK – Van 21 tot 24 oktober werd in het Slowaakse Bratislava de open Europacup georganiseerd. Er waren 900 deelnemers uit 40 landen, zelfs Australië en Nieuw-Zeeland waren vertegenwoordigd. Koguryo was ook aanwezig op dit evenement. nemersveld van 50 deelnemers een knappe tweede plaats. De spannende finale tegen Oekraïne ging gelijk op, Tim scoorde aan het eind nog een paar duidelijke punten die de jury helaas niet beoordeelden.

Chiel Rombout en zilveren medaillewinnaar Tim Kool. Een toernooi waar alle onderdelen van de Taekwon-do sport, behalve breektesten, aan bod kwamen. De Nederlandse afvaardiging bestond uit een beperkte selectie deelnemers van verschillende scholen. Met hoofdcoach Chiel Rombout werd deelgenomen in jeugd, junioren, senioren en veteranen. Van Koguryo behaalde Tim Kool in een deel-

Bo Rook behaalde een knappe derde plaats in de Tuls (stijlfiguren). In een enorm groot deelnemersveld verloor ze nipt de halve finale. Gabriela Locatelli drong door tot de halve finale, waar ze strandde tegen een slim vechtende Russische, en moest genoegen nemen met brons. Chaiyong The Boonyarit werd bij de jeugd knap derde bij zowel Tuls als Sparren. Het Nederlandse juniorenteam dames behaalde tweemaal brons teamsparren en tuls. Dit toernooi was een goede leer dat er nog veel harder getraind moet worden om de aansluiting bij de top te behouden.

BINGO VOOR JONG EN OUD KRIMPEN AAN DE LEK - In november kan er bingo gespeeld worden in de kantine van voetbalvereniging Dilettant. Voor de eerste keer is er een bingomiddag voor de jeugd tot met 12 jaar georganiseerd. Er zijn súper leuke prijzen te winnen. Het gaat allemaal gebeuren op woensdag 3 november om 16.00 uur (deur open om 15.30 uur). Deelname kost 5,- euro. Neem je vriendje of vriendinnetje mee! Je hoeft geen lid van v.v. Dilettant te zijn. Grote bingo Vrijdag 12 november is het bingoavond bij v.v. Dilettant voor volwassenen (18 jaar en ouder). Na een goed bezochte en gezellige bingo vorige maand is er ook in november weer de mogelijkheid om leuke prijzen te winnen. Het bingospel begint om 20.00 uur, een half uur van tevoren is de deur geopend. U bent van harte welkom.

NIEUWE “ALL-WEATHER” BANEN BIJ TENNIS CLUB LEKKERKERK Zondag 24 oktober vond de opening plaats van de nieuwe tennisbanen van Tennis Club Lekkerkerk (TCL). De oude vertrouwde “grijze” Canadian Ten banen zijn vervangen door nieuwe Red Court banen. Kon er voorheen niet met slecht weer (regen) worden gespeeld, met deze nieuwe baansoort is dit geen enkel probleem meer.

Tevens was het een enorm groot toernooi dat zich afspeelde in vier dagen met veel fanatieke exOostblok landen.

VOETBAL IN DE WALVIS KRIMPEN AAN DE LEK – Vrijdag 22 oktober heeft het Jongerenwerk Nederlek een voetbaltoernooi gehouden in Sporthal de Walvis in Krimpen aan de Lek.

De jeugd voetbalt in de zaal tijdens de herfstvakantie. Van 13.00 tot 15.00 was het veld voor de jonge deelnemers. Dertig jongeren verdeeld over vijf teams speelden in een halve competitie, er werd gestreden om de eer. Vanaf 15.00 uur waren de oudere jongeren aan de beurt. Ook hier speelden bijna dertig jongeren in drie teams tegen elkaar. Een geslaagd toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Omdat het met de drainage van de oude banen slecht was gesteld, besloot het bestuur van TCL, met toestemming van de leden, tot renovatie van de tennisbanen. In recordtempo wist de gekozen aannemer de banen binnen zes weken om te toveren tot tennisbanen waarop in alle weerscondities gespeeld kan worden. Andere bijkomende voordelen zijn: de onderhoudsvriendelijkheid en de oranje kleur die traditioneel toch bij tennisbanen hoort. Dit alles is gerealiseerd zonder consequenties voor de leden wat betreft de contributiebijdrage. Voor hetzelfde contributiebedrag kan er nu zo-

wel in het voorjaar en de zomer, als in de herfst en winter worden getennist. Tijdens zijn openingswoord bedankte TCL’s voorzitter Ed de Kloe alle leden die in het verleden vaak de banen hebben “gedweild”. Ook was er een speciaal woord van dank voor Dick de Joode (bestuurslid) en Wim Brand (groundsman) voor hun grote inzet bij deze renovatie. Na een openingstoast was het tijd voor het officiële openingstoernooi waarin jong en oud met elkaar de nieuwe banen konden verkennen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom gewoon eens langs, of kijk op de website: www.tclekkerkerk.nl


digitale printservice Visitekaartjes, geboortekaartjes, uitnodigingen, offertes, foldertjes, rapporten, proefschriften; als u drukwerk in kleine oplages wilt, gaat u digitaal. Dat wil zeggen: u schakelt Van Meurs digitale printservice in. Voor hoogwaardig printwerk van fantastische kwaliteit. Superieur van kleur. Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd en bijzonder scherp geprijsd.

S P R I N G E R U I T M E T VA N M E U R S Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC gecertificeerd en beschikken over de beste apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij de A15 en A16. Dus goed bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com of maak een afspraak.

wolweverstraat 21 Postbus 142 2980 aC ridderkerk

T 0180 - 418 200 F 0180 - 418 127 info@vanmeurs.com

www.van meurs.com

1146  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you