__MAIN_TEXT__

Page 1

Nederlands Visbureau Jaaroverzicht 2019

En een zee aan ruimte voor notities


Vis op de kaart: van schip tot schap Vooraf Het Nederlands Visbureau stelt zich als pr- en marketing-bureau voor de Nederlandse vissector tot doel het collectief promoten van vis, schaal- en schelpdieren in Nederland en daarbuiten. Dit wordt nagestreefd door het verbeteren van de kennis over en de waardering voor vis en visproducten. Vanuit het kantoor op de visafslag in Scheveningen wordt door een relatief klein team met hart voor de sector gewerkt om vis op de kaart (en natuurlijk op het bord) te krijgen. Namens de ondernemers in de sector wordt een breed pallet aan activiteiten in binnen- en buitenland uitgevoerd die bijdragen aan de waardering voor vis en de vissector. Als eerste ‘aanspreekpunt’ voor de Nederlandse vissector voor consument, pers en stakeholders worden kansen gesignaleerd, gecreëerd en benut. Er wordt geïnvesteerd in storytelling (het verhaal achter de vis op het bord), de sector wordt in de breedste zin van het woord (inter-)nationaal ondersteund en vertegenwoordigd, stakeholders worden voorzien van informatie en landelijke campagnes (al dan niet met steun van de EU) vinden hun weg richting publiek. We blikken graag met u terug met een korte samenvatting van diverse werkzaamheden die in 2019 hebben bijgedragen aan de promotie van onze sector. En natuurlijk kijken we vooruit naar 2020. Want er staat ook het komende jaar veel te gebeuren. Namens het team Nederlands Visbureau, Agnes Leewis

Het Nederlands Visbureau is hét kruispunt waar alle deelsectoren - van aanvoer tot handel - samenkomen. De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst is een van de gelegenheden waar de sector en relaties uit politiek, bestuur, NGO’s en wetenschap elkaar informeel ontmoeten


Doorlopende on- en offline activiteiten Het gehele jaar zet het Nederlands Visbureau zich in voor een positieve beleving rondom de productgroep vis en de vissector. Via eigen on- en offline middelen zoals websites en social media kanalen, met zelf ontwikkelde, eigentijdse recepten, timelapse video’s en winacties, maar ook actualiteiten uit de sector, worden niet alleen de consumenten maar ook de media, de detaillist en andere kanalen zoals bedrijfsuitgaven en kookboeken geïnformeerd en geïnspireerd. Elk kwartaal geeft het Visbureau het Visculinair magazine uit in een printoplage van 35.000 exemplaren.

Ook groepsontvangsten, gastoptredens en activiteiten rondom voorlichting van specifieke groepen zoals scholieren, chefkoks, politiek betrokkenen en horecaondernemers vinden het gehele jaar door plaats. In november bezochten chefkoks van NorthSeaChefs uit Nederland en België de visafslag Scheveningen om een kijkje in de keuken te nemen en kennis op te doen over vis, de sector en actuele zaken zoals vistechnieken en aanlandplicht.

hefs

Fotosho o

t recept

ontwikke ling

NorthSeaC

et vangst m Groepsont ngen Scheveni g la fs sa op de vi

Viscu lin en ac air magaz hte ine, v ol rec elk kw rgrondve epten rhale artaa , wee no l de co en vo tjes nsum nd ha ver vis ve rs ent ar we g naa cheen r alenkotter

t op garn

Fotoshoo


Doorlopende on- en offline activiteiten

Meer dan 1.000 recepten beschikbaar op de consumentenwebsite visrecepten.nl

Dutchfish.nl

Visbureau.nl

Instagram

Facebook

Digitale Nieuwsbrief visrecepten gaat wekelijks naar meer dan 30.000 consumenten

Principessaplatessa.it

Vanuit het Nederlands Visbureau worden verschillende websites beheerd. Op visbureau.nl wordt feitelijke informatie over de sector gepubliceerd en verslag gedaan van de werkzaamheden die het bureau uitvoert. Dutchfish.nl is de website waar buitenlandse vishandelaren Nederlandse importeurs en exporteurs kunnen vinden. Op Visrecepten.nl staan meer dan 1.000 recepten.

Een abonnement op de bijbehorende nieuwsbrieven visrecepten.nl en visbureau.nl is mogelijk om op de hoogte te blijven. Via Facebook, Instagram en Pinterest wordt de consument geĂŻnspireerd. Deze kanalen stimuleren sectorgenoten gecreĂŤerde content te delen met hun eigen achterban (volgers). Ook principessaplatessa.it is in beheer evenals matjes.de.


In de media Gedurende het hele jaar wordt contact onderhouden met redacties, journalisten, foodies en producenten. Media worden voorzien van feiten, achtergrondinformatie en actuele cijfers waarop zij hun publicaties kunnen baseren. omroep Gelderland

Persvoorlicht ing en

woordvoerin

g

In de uitzending bij

Het genereren van (free) publicity voor vis en de vissector is een continue proces; daarom is het van belang met vernieuwende en creatieve items en events steeds weer de (culinaire) pers te prikkelen en publiciteit te verkrijgen.

Op 1 oktobe r 2019 werd samen met bierbrouwe de Nederland rs aandacht se gevestigd op combinatie de verrassen van (vergete de n) vis en bier

advertorial

Kakelvers op elke hoek van de straat

Lekkers

uit zee!

ien op het strand! Lopen Niets fijner dan uitwaa ng over zee naar de langs de branding, urenla ens nagenieten in een horizon kijken. En vervolg of op de boulevard met van de strandpaviljoens op je bord. 100% uit eigen een net gevangen visje Noordzee natuurlijk

Onder de golven

wat watermassa zien we niet Kijkend naar de golvende een afspeelt. De plek waar zich zich in onze Noordzee e samenleving van vissen enorme Hollandse multiculturel voor veel horen over zorgen ophoudt. Want waar we onderscheidt de Noordzee zeeën, lege en ng overbevissi de gezamenlijk beheer van zich dankzij het jarenlange de e landen als een van visbestanden met omliggend rijkste zeeën.

Zee aan mogelijkheden goed voor de Nederlandse

Groene trend

vangen en week naar zee om vis te Onze vissers gaan elke schar, andere schol, tong, tongschar, komen terug met onder e die vervolgens in verschillend mul, poon, wijting en garnalen . Het eten van onze eigen vissershavens worden verhandeld eten wat om het milieu te sparen, vis past in de trend dat we eigen groeit en bloeit. Bier uit in het seizoen en in de buurt regionale de van moestuin en kaas brouwerij, groente uit de te van het land steeds vaker boer. We weten de producten deur komt die grote plas voor onze vinden, terwijl dat wat uit t’ naar andere landen. Zonde! grotendeels ‘wegstroom

niet alleen Eten uit de Noordzee is lekker is ook goed voor onszelf, vissers en economie. Het De komt er steeds meer keuze. en supergezond. Daarnaast werd rond de Middellandse Zee pijlinktvis, die eerst alleen onze in grote hoeveelheden voor gevangen, zwemt inmiddels Het palet gespot. zijn tonijn en kust. En ook de eerste ansjovis op elke divers en je kunt het kakelvers zeer is n zeevruchte aan of thuis bij de visstal, in de horeca hoek van de straat vinden: op tafel in je eigen pannetje!

ie Kijk voor meer informat op en de lekkerste recepten www.visbureau.nl

e

ht in 100%NL Magazin

Redactionele aandac


In de media Ook dit jaar werd de planning van promotionele activiteiten veelal gebaseerd op de kalender ‘Vis van de Maand’. In afstemming met verschillende media is gedurende het jaar met regelmaat een vissoort uitgelicht in artikelen en andersoortige publicaties. Zo zette het Nederlands Visbureau in januari de pijlinktvis en in juli fruits de mer letterlijk op de kaart. Dit zorgde voor aandacht van zowel pers, horeca als vishandelaren wat resulteerde in publiciteit en vraag naar dit product.

Kalender ‘Vis van de Maand 2019’ als leidraad voor promotionele acties

rde u organisee vis nds Visburea ol: de pijlinkt dr Het Nederla of ho de ag met in een persmidd

advertorial

Calamari:

het Nederlandse stree kproduct

Bij het eten van inktvis denk je aan een pittores k vissersplaatsje aan de Middellandse Zee. Waar je een houten tafeltje op de kade uitzoekt om jouw favoriete gerecht calamari te bestellen. Het ultieme vakantiegevoel , zo uit de zee op je bord. Maar de kans is groot dat je inktvis uit onze eigen Noordzee geserveerd krijgt!

vers-inspir atie

Productnie uws

De pijlinktv is is een echt Nederlands product dat in grote hoeveelh de Noordzeekust gevangen eden voor oorsprong komt de pijlinktvwordt. Van is – niet te verwarren met octopus of Middellandse Zee. Mogelijkzeekat – uit de opwarmen van het zeewater mede door het zijn ze naar het noorden getrokken. En waar de pijlinktv is voor de Nederlandse visserij voorheen voornamelijk bijvangs t was, is het nu een belangrijk deel van de vangst. Door de flyshoot vistechniek wordt de vangst minder tot helemaa l niet beschadi gd. Hierdoor is de pijlinktv is een gewild exportproduct; 80% van de totale vangst wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa.

Ware delicatesse

Best jammer dat we zoveel van ‘onze’ vis op reis sturen. Want naast de goud gefrituurde inktvisringen is deze vis ook heel geschikt om thuis te (roer)ba kken, blancheren,

atie 30 vers-inspir

Kijk voor de lekkerste pijlinktvisg chten www.visrecere epten.nl op

e haven in een pittoresk je al gauw aan kade, uitzicht op de pijlinktvis denk uitzoekt met s Bij het eten van je een tafeltje dat de pijlinktvi of Italië, waar i’. De kans is groot Spanje, Portugal verse ‘calamar wijn besteld en een glas witte e komt. > VIS VAN DE MAAND uit onze Noordze

Oog voor de toekom st De vissector

heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe, duurzame vangstmethoden die het milieu sparen door minder bodemberoering en ervoor zorgen dat de vis een hoogwaa rdige kwaliteit heeft. Ook worden bijvangs ten zoveel mogelijk beperkt, zodat ook toekoms van vis kunnen genieten tige generaties .

ine ‘Enjoy’

31

nieuwe Pijlinktvis: het uit de Noordzee streekproduct

stoven of te grillen. De kleine inktvis levert mals vlees dat je maar kort en is heel goed te combine hoeft te bereiden scala aan andere producte ren met een breed n.

Artikel in het Transa via in-flight magaz

februari 2019

u beeld ©Visburea Nehrstede | | door Remke

februari 2019

t mals ‘De kleine inktvis lever (roer)bakken, vlees, heerlijk om teof grillen’ blancheren, stoven

ieder jaar een Visbureau geeft tot drie dagen uit. De kapijlinktvis twee Het Nederlands is dit streekOmdat een verse de Maand’ kalender de visnieuwe ‘Vis van (niet te verwarkan worden bewaard, overleg tussen de lekkerste in de koelkast komt de pijlinktvis e rekening Van oorsprong geschikt om thuis lender is in gezamenlijk de Middellands opgesteld, waarbij of zeekat) uit product ook zeer ren met octopus sector en vissers van het zeewate maken. beschikbaarheid de opwarming gerechten mee met aanvoer, getrokken: Zee. Mede door wordt gehouden de bekende schol, n noordelijker Natuurlijk staan ter zijn de pijlinktvisse Voorheen was deze vis en kwaliteit. is ook een rol ZEE vis, maar erin, maar er PIJL VAN DE gezien niet onder mul, rog en richting de Noordzee. visserij geen belangrijke haring en kabeljauw e van de groInktvis valt biologisch de minder bekende TeZe zijn familie voor de Nederlands weggelegd voor het zijn allemaal k als bijvangst. onder de koppotigen. hij voornamelij . Als we het over overeenkomst: de soort en gold pijlinktvis. De ‘zeeweekdieren’ met name voor Noordzee voorkote diverse groep dat wel anders, in onze eigen eigenlijk de pijlinktdie viswe flyshoot genwoordig is vissoorten verdienen ze bedoelen maakt van de en de seinktvis hebben, lokaal, en daarom zijn de octopus streekprovisserij die gebruikt men. Lekker raakt de vangst vis. Andere koppotigen, deze vismethode als ‘echt Nederlands al doet vermoeden, het wat de techniek. Door meer aandacht webshop van Zoals de naam niet beschadigd, lichaam. Als pia (zeekat). kalender via de n een pijlvormig minder tot helemaal is de pijlinktduct’. Bestel de Q hebben pijlinktvisse goede komt. Hierdoor van deze vis snel uit de voeten kwaliteit ten Nederlands Visbureau. maken ze zich 80% ijer gevaar dreigt, exportproduct; staat een soort ‘straalaandr vis een gewild Steeds vaker met hun waterstraal; geëxporteerd. als een pijl, wat wordt dan ook op de menudaardoor weg ving’. Ze schieten nu ook in Nederland gaf. De pijlinktvis ct! eau.nl deze inktvis ‘pijl van de zee’ e. hen de bijnaam Nederlands streekprodu www.webshop-visburreau.nl verdedigingsmechanism kaart. Een echt als www.visbu heeft inktspuiten ze een inktgoraftocht vuren www.visrecepten.nl E Deze inkt Tijdens hun snelle af te schudden. EEN WARE DELICATESS goud gefrituurde inktgeom belagers de af geven dijn Ze allemaal om We kennen heel geschikt de keuken gebruikt. een donkere wordt ook in deze vis is ook risotto en paella visringen, maar stoven of grillen. rechten als pasta, , blancheren, wordt deze inkt te (roer)bakken dat maar kort donkere winegums levert mals vlees kleur. Ook in De kleine inktvis goed te combineren gebruikt. te worden en producten. bereid hoeft scala aan andere is met een breed

rs-inspiratie

t vakblad Ve

Spread in he


Een podium voor vis uit Holland In eigen land ligt de focus al enige tijd op vis uit de Noordzee. Een community van ondernemers en stakeholders is actief dit streekproduct uit de Noordzee te promoten. Het Nederlands Visbureau is hierin vertegenwoordigd en tevens verantwoordelijk voor het uitbouwen van dit initiatief bij verschillende visserijgemeenten. Promotie vanuit Scheveningen en IJmuiden werd dit jaar uitgebreid met Goeree.

Johannes Pr onk nam oorko nde in ontva als ambasssad ngst eur van Stich ting Noordzee uit Schevenin vis gen

van Groep ambassadeurs van Goeree het 1e uur Noordzeevis

In 2019 werd de beursdeelname aan Seafood Expo Global (SEG) met een Holland Paviljoen georganiseerd door het Nederlands Visbureau. Namens de Nederlandse vissector werd in januari deelgenomen aan de Grüne Woche in Berlijn, met zo’n half miljoen bezoekers. Duitsland is al jaren een belangrijk afzetgebied voor Nederlandse bedrijven. Met afvaardiging van het haringmeisje als ‘vissymbool’ voor Holland naast Frau Antje werd Nederland niet alleen als ‘Nederland kaasland’, maar zeker ook als ‘Nederland visland’ neergezet.

tte met haar Annemiek ze Haringmeisje üne Woche Gr de id tijdens aanwezighe t ar ka nd’ op de ‘vis uit Holla

Holland Pa viljoen tijde

ns de Seaf ood Expo

Global


De Vissector in feiten en cijfers Het Nederlands Visbureau heeft de Nederlandse visconsumptie in beeld gebracht voor ondernemers aan de hand van een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Dit is van belang voor de ondernemer om te toetsen en te sturen.

Over im- en export van vis heeft het Nederlands Visbureau een markttool ontwikkeld, die via visbureau.nl kan worden geraadpleegd. Handelsbedrijven krijgen op deze wijze inzicht in de handelsstromen van verschillende vissoorten naar volumes en waardes. Door Wageningen UR/Economic Research is vervolgens, op verzoek van het Visbureau, een aantal factsheets vervaardigd waarin marktinformatie over aanvoer, verwerking, handel en afzetkanalen wordt weergegeven. Een handzame uitvouwfolder, waarin de Nederlandse vissector wordt omschreven met facts & figures van visserij, import en export, tot handel en consumptie is zowel in een Engelstalige als Nederlandstalige uitgave vervaardigd.

esentatie ptiecijfers pr

GfK-consum

& figures Folder facts en Engels s nd rla de Ne

Markttool handelsinformatie


Hollandse Nieuwe

De start van het ‘Hollandse Nieuwe’seizoen vond dit jaar plaats op woensdag 12 juni. Voor, tijdens en na de start verzorgde en faciliteerde het Nederlands Visbureau de promotie rondom de Hollandse Nieuwe in eigen land evenals de belangrijke afzetlanden Duitsland en België middels pr- activiteiten, promotiemateriaal, online advertentiecampagnes, diverse haringparty’s en uiteraard de veiling van het eerste vaatje haring.

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor € 95.500

Op dinsdag 11 juni organiseerde het Nederlands Visbureau de traditionele veiling, waarmee het seizoen officieel werd ingeluid in eigen land. De opbrengst van de veiling van het eerste vaatje was € 95.500,- en werd overhandigd aan Claudia de Breij, van de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

In Duitsland werd het seizoen ingeluid met een evenement in Bremen. Duitse consumenten werden op de hoogte gebracht van de Holländischer Matjes via een online bannercampagne op toonaangevende mediasites. Ook redacties werden bezocht door het Visbureau met een haringmeisje en de Holländischer Matjes.

©Goffe Struiksma

On- en offline promotiecampagne in Duitsland en Nederland


Campagne 'Hollandse Nieuwe Stijl' In het voorjaar van 2019 startte de tweede campagneperiode van Hollandse Nieuwe Stijl. Door middel van tastings en social media posts werden millennials bekend gemaakt met en lekker gemaakt voor Hollandse Nieuwe Stijl. Het retailkanaal is enthousiast gemaakt onder het motto ‘Vang nieuwe klanten met Hollandse Nieuwe Stijl’ met een POS-pakket met als belangrijkste middel het gratis quick&tasty receptenboekje.

Ook in Frankrijk is de Hollandse Nieuwe Stijl onder de aandacht gebracht tijdens het jaarlijkse trendy food platform Omnivore in Parijs. Omnivore is een driedaags, innovatief food-festival; bezoekers zijn invloedrijke foodies, professionele- en hobbykoks, bartenders, culinair journalisten, bloggers en vloggers.

nden door

Tastings vo

nd plaats

het hele la

een werd Stijl ore, uwe mniv ie O N l a estiv or Haring rijs, F o in Pa reëerd v c Ook e g m iu d po

Winkelvloerpromotie voor het gratis receptenboekje

t op pos .nl

pten

ece visr

Mil le Ho nnials llan dse werd Nie en le uw k e S ker g tijl em a

edia

akt

ial m

voo r

Soc

Deze campagne, gestart in 2018 met nog een vervolg in 2020, is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.


Campagne 'De Kleine Smaakmaker' Twaalf pagina’s aandacht voor de kleine smaakmaker

ers in Garnalenviss licious beeld in De

De campagne werd eind 2019 afgesloten met een billboard-campagne waarbij werd opgeroepen kerst GROOTS te vieren met de kleine smaakmaker.

materi pagne cam Duits

In oktober stond de Hollandse garnaal als ‘Vis van de Maand’ op de kalender. Samen met vier bekende Nederlandse chef-koks werd het Kleine Garnalen Kookboekje samengesteld. Het boekje werd gratis door detaillisten besteld als presentje voor hun klanten. Consumenten konden het via de webshop aanvragen en ook een aantal media heeft dit leuke boekje ingezet als cadeautje voor hun abonnees of als winactie.

aal

kboekje

alen koo

ine Garn

Het Kle

Grote b illboard -campa GROOT gne 'Vie S met d r de fe e kleine estdag smaakm en aker'

Het Nederlands Visbureau inspireerde consumenten en horeca met de campagne ‘De Kleine Smaakmaker’ om vaker aan de slag te gaan met de lokale held: de Hollandse garnaal. Het afgelopen jaar is in Nederland de laatste fase van deze campagne uitgevoerd. Met als doel een positieve beleving rondom garnalenvisserij te creëren, maakte ‘De Kleine Smaakmaker’ zijn opwachting met een twaalf pagina’s tellende reportage in het foodmagazine Delicious.

Ook Duitse campagnematerialen zijn in 2019 ontwikkeld. Zowel in Duitsland als in België wordt nog het komend jaar ingezet op het ‘promoten van de Hollandse garnaal’.

Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.


Campagne 'Vis van de Maand' In de laatste weken van het jaar is gewerkt aan de ontwikkeling, productie en lancering van het promotiemateriaal 'Vis van de Maand' voor op de winkelvloer.

gnebee

Campa aand'

an de M ld 'Vis v

Vis Vaaan nd de m

Het materiaal werd vanaf half december via de webshop van het Visbureau (niet langer ook via de VNV) aangeboden aan en besteld door visdetaillisten en andere belanghebbenden. Maandelijks wisselende displayposters en bijbehorende recepten maken deel uit van de campagne die elke maand een vissoort op een podium zet. Zo wordt de consument op de winkelvloer aangespoord om ook eens voor een andere vis te kiezen.

m en podiu erdient en deze maand? v is v e elk r de vis va st! iali d naa Benieuw ag het je visspec ee! Vra recept m s ti ra g neem het atie r inform Voor mee visrecepten.nl atie: en inspir

Narrowcasting

Display met ma andelijk poster s te wis en rece selen pten

Displayposters


Vooruitblik 2020

In 2020 zal aanwezigheid bij verschillende beurzen worden gerealiseerd. De organisatie van deelname aan de Grüne Woche in Berlijn en het Holland Paviljoen bij Fish International in Bremen is alweer in volle gang. Ook wordt eind april een grote vloeroppervlakte gevuld met de uitdrukkelijke Hollandbranding tijdens de Seafood Expo Global in Brussel. Sinds enkele jaren ligt de focus van het Nederlands Visbureau op vis uit de Noordzee. Een grote groep ondernemers en stakeholders is actief dit streekproduct uit de Noordzee te promoten. Het Nederlands Visbureau is vertegenwoordigd in dit initiatief en verantwoordelijk voor de uitbouw van deze samenwerking bij verschillende visserijgemeenten. Het komende jaar wordt het reeds bestaande NorthSeaChefs België uitgebreid naar Nederland. Door vooraanstaande chefs zal in samenwerking met het Nederlands Visbureau de promotie van vis uit de Noordzee op verschillende manieren worden ingevuld. Een gezamenlijk event zal het eerste wapenfeit worden. Natuurlijk zullen de informatieve basisactiviteiten worden ingevuld, zal het Visculinair magazine weer verschijnen en zich voordoende kansen tot samenwerking worden opgepakt.

Sociale media Volgt u ons al op sociale media? We zijn te vinden op:

F Visrecepten d Visrecepten Õ

Visrecepten

Visafslagweg 1 2583 DM Den Haag

v NederlandsVisbureau

T 088 336 96 55

ù NederlandsVisbureau

www.visbureau.nl www.visrecepten.nl info@visbureau.nl

R Beeldbank_VisBureau


Nederlands Visbureau

088 336 96 55 | info@visbureau.nl | www.visbureau.nl

Visafslagweg 1 | 2583 DM Den Haag

Profile for Nederlands Visbureau

Jaarverslag 2019  

Jaarverslag 2019  

Advertisement