Lespakket Architecten gezocht BO

Page 1

ARCHITECTEN GEZOCHT

Een project over hoe gebouwen van functie veranderen

Daar maak je geschiedenis mee

DOCENTENHANDLEIDING & LEERLINGENMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8 VAN HET BASISONDERWIJS


OVER DIT LESPAKKET U heeft gekozen voor het educatieve project: ‘Architecten gezocht’ voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs. In dit lespakket kunt u het volgende vinden: – Introductie Nederlands Openluchtmuseum; – Wat biedt het museum nog meer? – Introductie project Architecten gezocht; – Voorbereidende lessen met leerlingenmateriaal; – Museumbezoek; – Afsluitende les voor groep 7 en 8. Dit lespakket bestaat uit: Docentenhandleiding Werkbladen De werkbladen moeten gekopieerd worden.

CONTACT Voor inhoudelijke vragen over dit project en het lesmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie. Wij zijn het beste te bereiken via het e-mailadres: res@openluchtmuseum.nl of bel voor een afspraak met de afdeling Reserveringen, telefoon: 026 357 61 23. COLOFON Productie: Afdeling Educatie, Nederlands Openluchtmuseum, 2017. Met dank aan de leerlingen en leerkrachten van de Protestants Christelijke Basisschool De Klimroos in Westervoort en Basisschool De Arcade in Arnhem.

3 4 4 6 6 7


ARCHITECTEN GEZOCHT – DOCENTENHANDLEIDING

WELKOM IN HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM Het Nederlands Openluchtmuseum is er voor iedereen die Nederland en de wijze waarop de Nederlanders leefden, wil ontdekken, zien en beleven. In het uitgestrekte museumpark ondergaan u en uw leerlingen de geschiedenis van het dagelijks leven.

DE PLEK VOOR KINDEREN Het Kindererf is het centrale punt van diverse educatieve activiteiten in het museum. Het is gevestigd in een oude Brabantse boerderij en is dé plek voor kinderen! Leerlingen kunnen hier allerlei karweitjes doen die vroeger heel gewoon waren, zoals water pompen, wassen met een wasbord en de koe melken. Kortom: een plek waar je je naar hartenlust kunt uitleven!

Naast de oude trams zijn er meer dan tachtig historische huizen en bedrijven in het park en vrijwel allemaal zijn ze toegankelijk voor publiek. Op veel plekken kunnen de leerlingen echte vaklieden aan het werk zien, zoals de smid, de papierschepper of de olieslager. Alle zintuigen worden geprikkeld bij een bezoek aan het museum!

GEWOON EVEN LEKKER SPELEN Even gewoon lekker spelen kan ook in het museumpark. Op het plein in de Zaanse buurt staat het historische speelgoed, zoals hoepels, vélocipèdes en de Vliegende Hollanders al klaar. Naast het historische doolhof is een moderne speeltuin ingericht om even lekker uit te razen.

EDUCATIEVE PROJECTEN

SMIKKELEN EN SMULLEN Ontdekken en spelen in de buitenlucht maakt hongerig. Het Openlucht-museum biedt daarom verschillende mogelijkheden om een hapje te eten.

Voor alle groepen uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn educatieve projecten ontwikkeld. Elk project duurt twee uur, waarin kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd actief bezig te zijn met een stukje Nederlandse geschiedenis. Een overzicht van alle educatieve projecten vindt u achterop deze brochure.

Schrijf samen met uw leerlingen geschiedenis en kom een dagje ontdekken, spelen, proeven en speuren!

3


ARCHITECTEN GEZOCHT – DOCENTENHANDLEIDING

VOORBEREIDENDE LES ARCHITECTEN GEZOCHT

INLEIDING VOOR GROEP 7 EN 8

DOELGROEP Het project is bestemd voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

DOELEN

THEMA Het project ‘Architecten gezocht’ gaat over hoe gebouwen van functie kunnenveranderen. In het museum onderzoeken leerlingen wat er allemaal komt kijken bij het veranderen van een boerderij in een woonhuis.

– Leerlingen krijgen inzicht in de redenen om een huis te verbouwen. – Leerlingen weten dat een gebouw van functie kan veranderen: van werk- naar woonfunctie. – Leerlingen weten dat als een gebouw van functie verandert, het doorgaans wordt verbouwd zodat het vol doet aan de eisen van dezetijd.

DOEL PROJECT De leerlingen ervaren dat een gebouw ingrijpend kan veranderen als de functie verandert – van werkfunctie naar woonfunctie.

ONDERDEEL 1 TIJDSDUUR Dit onderdeel duurt 10 minuten

DOEL INTRODUCTIE LES - De leerlingen weten dat een gebouw van functie kan veranderen. Zij weten dat als een gebouw van werkfunctie verandert naar woonfunctie, het anders ingericht wordt. - De leerlingen zijn in staat een plattegrond te lezen/ te maken

MATERIAAL Eventueel de bouwtekeningen die leerlingen hebben meegenomen. ORGANISATIE In een kringgesprek praten de leerlingen over hoe zij wonen en of er in hun huis verbouwingen zijn geweest en waarom. Als er kinderen zijn die bouwtekeningen hebben meegenomen, dan kunnen zij gevraagd worden om aan de hand van de tekeningen te vertellen wat er veranderd is in hun huis. De antwoorden (en ook de redenen van verbouwen) van de leerlingen worden geïnventariseerd en kunnen op het bord geschreven worden. De resultaten worden klassikaal besproken.

OPZET VAN HET PROJECT Het project bestaat uit drie onderdelen: 1. introductieles op school 2. museumbezoek 3. lessuggesties na afloop van het bezoek. KERNDOELEN Het project heeft raakvlakken met de kerndoelen Meten en meetkunde nr. 33 en Kunstzinnige oriëntatie nr. 55 en nr. 56

MOGELIJKE VRAGEN ZIJN: – In wat voor soort huis woon je? (een flat of een laagbouwhuis) – Hebben je ouders/verzorgers iets veranderd of verbouwd in het huis? – Zo ja, wat hebben ze veranderd of verbouwd? – Waarom hebben ze dat veranderd of verbouwd? – Hoe hebben ze het veranderd of verbouwd? Tot slot vraagt u aan de leerlingen of er een ruimte van functie is veranderd en daar gaat u in het tweede deel van het kringgesprek op door.

4


ARCHITECTEN GEZOCHT – DOCENTENHANDLEIDING

ONDERDEEL 2

U vertelt dat er ook gebouwen bewaard zijn gebleven omdat men ze zo mooi, speciaal of bijzonder vond; deze hebben vaak een andere functie gekregen. Bijvoorbeeld omdat mensen er gingen wonen. U vraagt de leerlingen of zij voorbeelden kennen van gebouwen die veranderd zijn van een bepaalde functie naar woonfunctie. Daarna laat u aan de hand van de fotobladen enkele voorbeelden zien.

TIJDSDUUR Dit onderdeel duurt 10 minuten MATERIAAL Fotoblad 1 – Kerk Fotoblad 2 – Pakhuis Fotoblad 3 – Stal Fotoblad 4 –Toren

Een gebouw waarin gewoond wordt, moet aan bepaalde eisen voldoen: zoals de beschikking over een toilet, slaapkamers en een keuken. U vraagt welke eisen de leerlingen stellen aan wonen.

AANPAK U begint met een klein raadspelletje, de leerlingen moeten een aantal zinnen afmaken.

Tot slot vraagt u aan de leerlingen wat de consequenties voor een gebouw zouden kunnen zijn als aan de eisen van wonen wordt voldaan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: muren die eruit moeten omdat sommige mensen een woonkeuken willen, muren erbij vanwege een extra toilet, extra ramen vanwege het licht.

U begint met het voorbeeld: Een station zonder stationschef. Daarna mogen de leerlingen de volgende zinnen afmaken: - Een school zonder... – Een kerk zonder... – Een fabriek zonder... – Een garage zonder... Misschien kunnen de leerlingen nog meer verzinnen. U vertelt dat de meeste beroepen verbonden zijn of waren aan gebouwen waar dat beroep werd uitgeoefend. U vertelt dat zo’n gebouw speciaal werd gebouwd en compleet was ingericht om het beroep uit te kunnen oefenen. U kunt zelf een aantal voorbeelden noemen, of ze aan de leerlingen vragen. Mogelijke voorbeelden: fabriekshal is heel groot, een station met loketten, een vuurtoren is heel hoog met een enorme lamp. Vervolgens vertelt u dat, vanwege verschillende redenen, sommige gebouwen in de loop van de tijd van functie zijn veranderd. Als voorbeeld kunt u noemen dat er stations zijn die op kleine trajecten staan. Omdat het niet meer rendabel was, werd de stoptrein eruit gehaald en was er geen station meer nodig op die plek. Het station verloor zijn functie. U vertelt dat er veel meer gebouwen zijn die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en dat veel gebouwen zijn afgebroken.

5


ARCHITECTEN GEZOCHT – DOCENTENHANDLEIDING

BEZOEK AAN HET MUSEUM

Voorafgaande aan het museumbezoek refereert u aan het raadspelletje en komt nog met een mogelijkheid, die de leerlingen aanvullen; een boerderij zonder... (boer). U vertelt kort dat er in Nederland steeds meer boerenbedrijven ophouden te bestaan en dat de boerderijen omgebouwd worden tot woonhuis.

NODIG WERKBLADEN 4 EN 5 WERKBLAD 4: BRIEF ‘HALLO ALLEMAAL’ De brief is een introductie op het museumbezoek en is bestemd voor de leerlingen. Het is de bedoeling dat u de brief voorafgaand aan het bezoek aan de leerlingen laat lezen.

KORTE OMSCHRIJVING Leerlingen gaan op pad en bekijken hoe ze een boerderij kunnen ombouwen tot woonhuis. Wat gebeurt er met de stal en bestaat de opkamer nog wel? Welke functies krijgen de vertrekken nu? Leerlingen staan ‘aan de tekentafel’ en veranderen zo een boerenbedrijf in een boerderij om in te wonen.

WERKBLAD 5: BEGELEIDING TIJDENS HET BEZOEK ‘Begeleiding tijdens het museumbezoek’ Dit werkblad is een introductie op het museumbezoek en is bestemd voor alle begeleiders. Hierin vindt u wat u van het museum kan verwachten en wat het museum verwacht van de begeleiders. Het is de bedoeling dat u dit werkblad kopieert voor alle begeleiders en voorafgaande aan het bezoek met elkaar bespreekt en meeneemt naar het museum.

TIJDSDUUR Het project duurt 2 uur.

DOEL Leerlingen ontdekken aan den lijve hoe zij een gebouw (in dit geval een boerderij) kunnen veranderen in een huis om in te wonen.

ORGANISATIE Allereerst moet u er voor zorgen dat u op tijd bij het project bent. Uw groep wordt ontvangen door een museummedewerker op het Entreeplein die het project tijdens het museumbezoek begeleidt. De begeleider verzorgt de introductie en de afsluiting van het project. U gaat dus zelf met de leerlingen aan de slag. Wij vragen minimaal vier begeleiders (waarvan één leerkracht) op een groep van 30 leerlingen en verwachten van de begeleiders een actieve rol. Voorafgaand aan het museumbezoek is de klas in vier groepen verdeeld. Na de introductie gaan de vier groepen op pad. Met elke groep gaat een begeleider mee. Natuurlijk is de museummedewerker tijdens de activiteiten aanwezig ter ondersteuning en advies.

6


ARCHITECTEN GEZOCHT – DOCENTENHANDLEIDING

AFSLUITENDE LES DOEL

U verdeelt de groep in groepjes van vier leerlingen en zij moeten o.a. de volgende vragen/opdrachten beantwoorden/uitvoeren.

– De leerlingen zijn in staat op een plattegrond aan te geven hoe zij een gebouw willen veranderen als de functie van dat gebouw verandert.

– Hoeveel gezinnen kunnen in dit gebouw/dit gedeelte wonen? – Welke/hoeveel ruimtes heb je nodig om te kunnen wonen? – Bespreek wat er veranderd/verbouwd moet worden. – Geef op de plattegrond aan wat je wilt veranderen/ verbouwen.

TIJDSDUUR De les duurt 50 minuten.

MATERIAAL Plattegrond van de school, potloden, gum, meetlint en liniaal.

AANPAK

Na afloop wordt de opdracht klassikaal besproken.

U legt de leerlingen het volgende voorstel er zijn te weinig kinderen die naar deze school komen. De school moet dan sluiten. Het gebouw verandert van functie, het is de bedoeling dat het geschikt gemaakt wordt voor bewoning. In de voorgaande les hebben zij al plattegronden van de school gemaakt, deze worden tijdens deze les ook weer gebruikt.

7


ARCHITECTEN GEZOCHT – FOTOBLAD 1

8


ARCHITECTEN GEZOCHT – FOTOBLAD 2

9


ARCHITECTEN GEZOCHT – FOTOBLAD 3

10


ARCHITECTEN GEZOCHT - FOTOBLAD 4

11


ARCHITECTEN GEZOCHT - WERKBLAD 1 FOTO’S VAN DE KAMER

12


ARCHITECTEN GEZOCHT - WERKBLAD 2 PLATTEGROND VAN DE KAMER

13


ARCHITECTEN GEZOCHT - LEERLINGENMATERIAAL

WERKBLAD 4 BRIEF VAN HET MUSEUM

HALLO ALLEMAAL, Jullie komen binnenkort naar het Nederlands Openluchtmuseum voor het project ‘Architecten gezocht’. Dit project gaat over boerderijen die omgebouwd worden tot woonboerderij. De familie Berkhoven wil graag in een boerderij wonen. Zij hebben twee boerderijen bekeken: boerderij Kadoelen en boerderij Giethoorn. In beide boerderijen moet flink verbouwd worden omdat de familie allerlei eisen heeft zoals een grote badkamer, drie slaapkamers en twee toiletten. Jullie zijn de architecten die voor de familie gaan kijken hoe de boerderijen verbouwd kunnen worden tot een fijn huis om in te wonen. Wij wensen jullie alvast veel plezier. Tot ziens in het museum! Groeten van de medewerkers van de afdeling Educatie

14


ARCHITECTEN GEZOCHT - LEERLINGENMATERIAAL

WERKBLAD 5 BEGELEIDING TIJDENS MUSEUM BEZOEK

EEN SCHOOLPROJECT IN HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM HOE GAAT HET IN Z’N WERK? BEGELEIDERS Uw groep wordt op het Entreeplein ontvangen door een museummedewerker, die het project tijdens het museumbezoek begeleidt. De begeleider verzorgt de introductie en de afsluiting van het project. U gaat dus zelf met de leerlingen aan de slag. Wij vragen minimaal vier begeleiders (waarvan één leerkracht) op een groep van 30 leerlingen en verwachten van de begeleiders een actieve rol. Natuurlijk is de museummedewerker tijdens de activiteiten aanwezig ter ondersteuning en advies. Zorg dat u op tijd bij het project bent.

5

LEGENDA 1 Parkeren bussen, toiletten 2 Betalen en kaartcontrole bij kassa 3 Entreepaviljoen 4 Ontvangst museummedewerker 5 Even lekker spelen

4 3 2 1

15


OVERZICHT VAN ONS AANBOD PER GROEP OVERZICHT EDUCATIEVE PROJECTEN Educatieve projecten

Kenmerkende thema’s

Keuterboeren

Opa & oma, groeien, de boerderij, dieren, de supermarkt, koken, eten

Wat wil je later worden?

Beroepen, ambachten, dit ben ik!

Bakkers en boeren

Discriminatie, pesten, jezelf en elkaar leren kennen, respect en tolerantie, samenwerken

Brood! Dat koop je toch in de winkel?

Waar komt ons voedsel vandaan, eten, land bewerken, de bakker, de boerderij

Feest! In Nederland

Feesten van alle culturen

Dossier bouwen

Bouwen, huisvesting, uitvindingen, hout- en vlecht constructies, vloeren, muren, daken

Kinderarbeid

Opa en oma, werkervaringen opdoen, derde wereld, kleding, de rechten van het kind, meningsvorming

Architecten gezocht

Ontwerpen, bouwen, huis en wonen, inrichten, van boerderij tot woonhuis, samenwerken

Canonproject

De hele Nederlandse geschiedenis

Sint Nicolaas

Feesten van nu zoals ze vroeger gevierd werden

Elfstedentocht

Friesland, wintertradities, bewegen

GROEPEN 1

2

3

4

5

6

7

8

Hoeferlaan 4, Arnhem, Reserveringen: T 026 357 61 23, res@openluchtmuseum.nl, www.openluchtmuseum.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.