__MAIN_TEXT__

Page 36

GOLFSCHOOL | John Boerdonk en Menno Pelk, Rosendaelsche Golfclub

“Als professionals willen we alles beter maken in golf” John Boerdonk en Menno Pelk

Onder leiding van het bestuur werd er enkele jaren geleden een veranderingsproces ingezet op de Rosendaelsche Golfclub. Golfprofessionals John Boerdonk en Menno Pelk speelden daarbij een belangrijke rol. John Boerdonk: “Onze succesfactoren zijn kwaliteit, ervaring en ondersteuning in de lessen. Maar vooral enthousiasme en kennis.” “Succes begint al bij het begrip professional, dat is veel breder dan het begrip instructeur.” Aan het woord is Menno Pelk, PGA-professional op de Rosendaelsche Golfclub. “Als golfprofessional zijn we op meerdere plekken inzetbaar, bijvoorbeeld als technisch adviseur voor het bestuur of commissies.”

KENNISMAKEN John Boerdonk (links) is sinds 2002 PGA-professional en sinds 2010 head professional bij de Rosendaelsche Golfclub. Op het CIOS in Sittard maakte hij kennis met de golfsport. Hij speelde diverse wedstrijden op de EPD Tour, de Challenge Tour en twee keer op de European Tour, als deelnemer aan het KLM Open (in 2006 en 2008). Menno Pelk (rechts) is PGA-professional sinds 2008. Hij was werkzaam op Golfclub Heelsum en nu op de Rosendaelsche Golfclub. Sinds 2009 is hij verbonden aan de Harold Swash Putting School of Excellence, toonaangevend in putt-instructie in Europa. In zijn Putting Works Studio in Bunnik verzorgt hij coachingsprogramma’s voor de serieuze golfers.

34

NGF | GolfMarkt #5 | September 2014

John Boerdonk, head professional, knikt. “De rol van professional wordt vaak onderschat op golfbanen. Maar deze rol is aan het veranderen, wat past bij de huidige ontwikkeling van clubs en banen. Wij kunnen veel meer toegevoegde waarde bieden. Wat is nou mooier dan samen met de horeca en de baan goed samen te werken?” “Deze driehoek hebben we hier, op de Rosendaelsche, kunnen creëren”, vervolgt Pelk. John werd drie jaar geleden door het bestuur aangenomen, samen hebben ze het balletje laten rollen. Ook in samenwerking met kundige commissies is er in korte tijd veel veranderd en gerealiseerd. Er zijn onder meer nieuwe oefenfaciliteiten, een vernieuwd clubhuis en twee nieuwe holes gekomen. Ook met de jeugd zijn we een heel andere kant op gegaan, wat resulteerde in een nieuw opleidingsprogramma en zelfs een jeugdhonk!” Boerdonk: “Dat was ook wel nodig. Bij een ongewijzigd jeugdbeleid bestond de kans dat de club over twintig jaar niet meer zou bestaan of in ieder geval zou zijn gehalveerd. Kijk naar de vergrijzingscijfers van het CPB. Als professionals willen wij alles beter maken in golf. Zoeken naar perfectie, en daarbij een win-winsituatie creëren.” Draagvlak creëren “De snelheid van veranderen is ook bepalend voor het succes”, gaat Boerdonk verder. “Soms is het nodig om even een rustmoment in te plannen. Zo hebben we ons jeugdprogramma afgelopen december eerst gepresenteerd aan het bestuur en de jeugd-

Profile for Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

NGF Golfmarkt #5  

Informatie en inspiratie voor de golfmarkt in Nederland.

NGF Golfmarkt #5  

Informatie en inspiratie voor de golfmarkt in Nederland.