GolfMarkt#14: Op zoek naar kansen

Page 48

STATISTIEKEN

De golfmarkt in cijfers Statistieken geven inzicht. Daarom verzamelen de NGF, NVG en PGA Holland allerlei gegevens om hun beleid nader te kunnen bepalen. Een aantal van die cijfers, gebaseerd op onderzoeken onder de golfers die in Nederland een NGFregistratie hebben, staat hieronder zodat clubs, banen en pro’s er ook hun voordeel mee kunnen doen. Het gaat om algemene cijfers over het aantal geregistreerde golfers, het aantal qualifying kaarten, in- en uitstroom van geregistreerde golfers en tot slot de resultaten van een onderzoek onder beginnende golfers.

GEREGISTREERDE GOLFERS Het aantal geregistreerde golfers blijft de laatste jaren vrij stabiel en bedroeg per 1 maart 2019 bijna 384.000. Hiervan is 68% man en 32% vrouw. De meeste leden zijn tussen de 51 en 60 jaar, 36% is jonger dan 50. Zoals ook in vorige jaren hebben de meeste leden handicap 54 maar er is een dalende trend zichtbaar. Nu maken zij, samen met de leden die een golfbaanpermissie hebben, krap 40% uit van het totaal; eind 2014 wat dit 50%. 31% heeft een handicap van 28 of lager. De kans dat deze golfers de sport verlaten is aanzienlijk kleiner dan bij golfers met een hogere handicap. Van maart 2018 tot maart 2019 zijn er bijna 900.000 qualifying kaarten gespeeld, daarvan werd 24% ingevoerd via de app GOLF.NL.

Aantal geregistreerde golfers vrouwen 124.651

mannen 259.138

Totaal 383.789

18% 20% 47%

51% 29%

35%

Met homecourse Zonder homecourse Stichting Golfsport

peildatum 1 maart 2019

Leeftijdsverdeling Gemiddelde leeftijd

Verdeling naar handicap

0-10 jaar

NGF Golfbaanpermissie 17.940 HCP 54

1.382 10-20 11.128 21-30 20.264

131.934 HCP 53-37 52.486 HCP 36-28,1

31-40

62.753

34.966 41-50

HCP 28-20,1 60.910

72.196 51-60 94.320 61-70 87.243 70+ 62.246

HCP 20-15,1 32.343 HCP 15-10 16.902

Ingevoerde q-kaarten

HCP 9,9-5 6.392

Via de app

Lager dan 5 2.050

24%

ifying-kaarten

Gespeelde qual Vrouw

229.600 663.786

Totaal 893.386

48

Golfmarkt 14 | April 2019

76%

Man

Via golfclubs