Page 28

DUURZAAM GOLF | De Natuur en Milieufederaties

“Het gaat niet alleen over natuurbeheer” Om de golfsport beter duurzaam te ontwikkelen en meer van organisaties binnen de natuur- en milieusector te leren, zoekt de NGF samenwerking met deze organisaties. Naast de concrete samenwerking met Vogelbescherming Nederland, komen nu ook de Natuur en Milieufederaties om de hoek kijken. De Natuur en Milieufederaties hebben in iedere provincie een professioneel bureau met gezamenlijk meer dan duizend aangesloten organisaties en duizenden vrijwilligers. Zij zetten zich in voor een mooi en duurzaam Nederland, om te kunnen recreëren, wonen en werken in een vitale leefomgeving. “De golfsector is voor ons niet helemaal nieuw terrein”, aldus Alma Streefkerk van de Natuur en Milieufederatie Overijssel. “We hebben in het verleden een project gedaan in het integreren van natuurontwikkeling bij de aanleg van een nieuwe golfbaan. Dankzij die aandacht blijkt dat golfterreinen een belangrijk foerageergebied (voedselverzamelplek) kunnen zijn voor zoogdieren, vogels en vleermuizen.”

Vertrouwen winnen Vanessa Mommers, van de Brabantse Milieufederatie, vult aan: “Echter, golf heeft binnen de natuursector te maken met een imagoprobleem. Het beeld bij veel natuurorganisaties is dat golfbanen de omringende natuur aantasten. Dat de aanleg en het onderhoud van een baan ten koste gaan van de oorspronkelijke flora en fauna.” Een schril contrast dus met het beeld binnen golf dat het onderhoud van de baan meestal volgens strikte regels gaat en met veel zorg en liefde voor de omgeving gebeurt. “Golf zal dat beeld veel duidelijker naar buiten toe moeten communiceren”, adviseert Vanessa. “Zodat het beeld genuanceerder wordt. Ik merk dat natuurorganisaties van buitenaf dingen zien gebeuren die in hun ogen ten koste lijken te gaan van de natuur. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als het breder bekend wordt wat golf allemaal doet aan duurzame ontwikkeling, dan gaat golf op een andere manier leven.”

DE NATUUR EN MILIEUFEDERATIES De Natuur en Milieufederaties werken aan een gezond (leef)milieu, een gevarieerd landschap en veelsoortige natuur. Dit doen ze met duizenden betrokken mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. “Wij zijn trots op datgene wat we bereikt hebben. De grootste verdienste is dat natuur en milieu gemeengoed zijn geworden. Het stre-

26

GolfMarkt #6 | Maart 2015

ven naar duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is inmiddels breed verankerd in de Nederlandse samenleving. Onze overtuiging is dat iedereen, nu en later, moet kunnen genieten van een mooi en duurzaam Nederland.” Vanessa Mommers, beleidsmedewerker Water en Ruimtelijke Ordening bij De Brabantse Milieufederatie: “Ik ben altijd op zoek naar de haalbaarheid

en maakbaarheid van de dingen. Ik heb een ruime ervaring in de Ruimtelijke Ordening.” Alma Streefkerk, projectleider Educatie voor Duurzame Ontwikkeling bij Natuur en Milieufederatie Overijssel: “Ik ondersteun onder meer groene inwonersinitiatieven en ik train (onderwijs)professionals en vrijwilligers uit de provincie.”

GolfMarkt #6  

GolfMarkt #6 heeft focus op gezonde ontwikkelingen. Over de gezonde aanpak van de golfsport: van management tot fysieke ontwikkelingen. G...

GolfMarkt #6  

GolfMarkt #6 heeft focus op gezonde ontwikkelingen. Over de gezonde aanpak van de golfsport: van management tot fysieke ontwikkelingen. G...