Page 1

maandelijks magazine IIn d deze uitgave it ... Lekker lezen tijdens de Boekenweek Is jouw haar klaar voor het voorjaar? Een bruisend bezoek aan ... ... en nog vele andere leuke zaken

foto: www.fototeam.nl

wereldwijde reiservaringen

maart 2009

Breda Bruist ... een sprankelend magazine! www.nederlandbruist.nl

Gratis mee te nemen!


2


3

Jh„i@eb_"leeh[[dX[jWWbXWh[fh_`i DcYZgcZbZco^i^c^ZYZg]VVgkViZcXZaW^_8]g^h8]g^hidYdjaVidh#BZiZZc dg^\^cZZaX]VgbZd[[Zch^Z[l^aYZ]^_WZ`ZcY]Z^Y\ZkZcVVco^_cc^ZjlhiZoVV`^c YZ>ekjcWhajfWiiW][j[8h[ZW Igƒh?da^X]dXdaVVi_ZhldgYZcj^i\ZYZZaYVVckddgW^_\Vc\Zgh#9ZkZgWdjl^c\ igZ`iVakZZaWZ`^_`h#:ckZaZc^Zjlh\^Zg^\Z7gZYVcVVghojaaZcYVcdd`]jc ]VVgYdhW^_YZide]VVghina^hiZhkVcIgƒh?da^\gVV\^ckZgigdjlZc\ZkZc#

Ab[kh È9VVgo^_clZhiZg`#LViWZigZ[i`VehZahYjg[iIgƒh?da^iZlZg`ZcbZi`aZjg#:Zc]dd[Y `VcbZZgYZgZ`aZjgZc]ZWWZc#:c_j^hi^cY^ZkZghX]^aaZcYZ`aZjgVXXZciZco^_cl^_ hiZg`#L^_YjgkZc[ZaaZ`aZjgZc!bVVg]ZibdZilZaeVhhZcW^_YZ`aVci#Dd`^c`c^eeZc o^_cYZ]VVghina^hiZhhiZg`#EgV`i^hX]Z`VehZah!\dZYYgVV\WVVgZcYjhYVc^\^cbdYZa \Z`c^eiYVi]Zidd`Éhbdg\ZchW^_]ZidehiVVchcZa^cbdYZao^i# Dd`kddgWgj^Yh`VehZahZck^hV\^Z`VcbZcW^_dchiZgZX]i#

>WWhfheZkYj[d CVijjga^_``VcbZcVaaZhkddgYZkZgodg\^c\kVc]Zi]VVgVVchX]V[[ZcW^_Igƒh?da^#BZc kdZgikddgcVbZa^_`AZcYVc"egdYjXiZckVcj^iHeVc_Z#6aaZegdYjXiZco^_c\dZY\ZXdc" XZcigZZgY!WZiVVaWVVgZckVc\dZYZ`lVa^iZ^i#J^iZgVVgY\ZWZjgiY^iVaaZhcVkV``jcY^\Z j^iaZ\kVcdcoZhina^hiZh#

mmm$jh[i`eb_$db


4

I nh o u d sop g a v e

e n

Bruisende thema's Inhoudsopgave en colofon ........................................ 4 Voorwoord ............................................................... 5 Puzzel ....................................................................... 7 Lekker lezen tijdens de Boekenweek ................ 10 - 11 Evenementenkalender ...................................... 16 - 17 Is jouw haar klaar voor het voorjaar? .................22 - 23 Een bruisend bezoek aan ... .................................... 26 Plattegrond .......................................................32 - 33 Bruisende zaken Lamilon ..................................................................... 2 Très Joli ..................................................................... 3 Binnen Breda ............................................................ 5 Revelation ................................................................. 6 Jewel Town / Marbella / ZICO Woningstoffering ........ 8 Velvet Music Breda / Artilabo .................................... 9 Harriëts Kapsalon / Lunchwinkel Olijfje .................... 12 Reisburo Goderie / Engel / Très Joli .......................... 13 M2 Creatief Advies .......................................... 14 - 15 Sonax Car Care / Dartpunt Breda Van Kemenade en Hollaers ..................................... 18 Riviera ..................................................................... 19 Wouters Eethuis ...................................................... 20 SchouwenPaleis / Slank-Klup Benelux / Très Joli ....... 21 Medusa kappersbenodigdheden ...................... 24 - 25 Adventure Nails ...................................................... 26 Hot Stone Massage / Adventure Nails MediPlus ................................................................. 27 Lunchwinkel Olijfje ................................................. 28 Go4Freelance / Smart Color Kapsalon VM schoonmaakbedrijf ........................................... 29 Pedicuresalon Lydia / Très Joli Centrum voor Tandheelkunde en Implantologie ...... 30 De Leest / Grizzly Jeans / Hoeve Galderzicht ............ 31 Vrouwenzaken ........................................................ 32 Mille Gusti ............................................................. 33 Schoonheidssalon Chione / Op Stelten .................... 34 De Leest .................................................................. 35 Perfect Sun .............................................. achterzijde

co l o f o n Uitgever Hoofdredacteur Manager Acquisitie Vormgeving Website Office manager Oplage Verspreiding

Nederland Bruist ... C.V. Edwin van de Merwe Marcel Bossers Loes Levy Marcel Bossers HieroSign, grafisch servicebureau www.nederlandbruist.nl Marion Schoonenberg 10.000 exemplaren DHL Selekt Mail

Evenementen Aanmelden via evenementen@nederlandbruist.nl Contactgegevens 'Breda Bruist ...' IABC Terrein 5214 4814 RA Breda M 06 34 59 09 75 T (076) 711 53 40 F (084) 835 46 55 breda@nederlandbruist.nl Contactgegevens Hoofdkantoor Nederland Bruist ... C.V. info@nederlandbruist.nl www.nederlandbruist.nl In dezelfde reeks verschijnen ook: Alkmaar, Arnhem, De Maasroute, Den Haag, Haarlem, 's Hertogenbosch, Land van Cuijk, Nijmegen, Oosterhout, Tilburg en Utrecht Bruist ... Copyright Nederland Bruist ... C.V. Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van het auteursrecht is niet toegestaan. © 2008 Nederland Bruist ... C.V. Merknaam Breda Bruist ... is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist ... C.V.


Vo o r w o o rd

5

Hallo lezers van Breda Bruist ..., Het is alweer maart, heerlijk de lente gaat beginnen. De dagen worden weer langer en we hebben hopelijk minder last van al die regen. Om lekker fris de lente in te gaan, staan er weer een hoop leuke dingen in deze editie. Zo ben ik voor mijn nieuwe rubriek “Een bruisend bezoek aan ...” bij Adventure Nails langsgeweest. U leest hierover meer op pagina 26. Tevens krijgen de meeste mensen rond deze tijd ook weer de voorjaarskriebels; M2 Creatief geeft hiervoor leuke tips. Tevens kunt u kans maken op een geheel verzorgde woonavond als u meedoet aan de sudoku van deze maand. Mocht u de winter echt goed willen afsluiten, ga dan eens lekker naar Perfect Sun om alvast een zomers tintje te krijgen. Wilt u adverteren of wilt u me eens uitnodigen om uw product of dienst in de rubriek “Een bruisend bezoek aan ...”op een leuke manier te presenteren? Neem dan gerust contact met me op! Met vriendelijke groeten, Loes Levy tel. 06 14 56 98 73

BINNEN Breda, dé gelegenheid waar stijl en Bourgondisch elkaar ontmoeten! BINNEN biedt vanaf haar karakteristieke moutzolder een uniek uitzicht over de Bredase daken en het Spanjaardsgat. Deze voormalige brouwerij herbergt onder één dak een grandcafé, restaurant en club, verdeeld over maar liefst vier etages. BINNEN biedt naast diner en borrel ondermeer gelegenheid voor bruiloften, vergaderingen en besloten feesten. Daarnaast garandeert het terras onder de historische Visafslag zowel privé als zakelijk een aangenaam verblijf aan de vernieuwde haven. BINNEN is zeven dagen per week geopend vanaf 16.00 uur.

(AVENAs www.binnenbreda.nl


6

Mode

Onze nieuwe voorjaars collectie 2009 komt nu binnen. Nieuw in onze collectie:

Custo Barcelona en Mauro Gasperi (ex stylist D&G)

Onze overige labels:

Chilli Pepper Colcci Kookai

See you @ Revelation

Lange

Brugstraat

8

Muchacha Summum 10 Feet Breda


Pu z z el

Sudoku

Hieronder staat de oplossing van de puzzel van februari.

Kijk op de website www.nederlandbruist.nl vul daar de oplossing in en maak kans op ĂŠĂŠn van de vele geheel verzorgde woonavonden, aangeboden door: Hierop staat ook wie de gelukkige winnaar van de vorige maand is geworden. Natuurlijk kunt u uw oplossing ook sturen naar: Brabant Bruist, IABC Terrein 5214, 4814 RA Breda o.v.v. stad en maand

info@m2creatiefadvies.nl www.m2creatiefadvies.nl Marianne Schlamann tel. 06 11 47 37 55

7


8

B r uise n d e

z a k e n

   

>SRRIWXYHMS 7GLSSRLIMHWWEPSR /ETWEPSR 7EYREIR8YVOW7XSSQFEH &SIXMIO HEQIWOPIHMRKIREGGIWWSMVIW 3VERNIFSSQWXVEEX )2&VIHE XIP 

XL WATCHES

KISTIRHQEERHEKXQ^EXIVHEKZERXSXYYV

www.watch-max.com

[[[^SRRIWXYHMSQEVFIPPERP

ZICO

Woningstoffering

;SSREGGIWWSMVIW

)IRKVSSXEWWSVXMQIRXXETMNXWXEPIRWXEEXXSXY[ FIWGLMOOMRKIRLIXYMXKIOS^IRXETMNXOERWRIP [SVHIRKIPIKH >SIOSTY[KIQEORELIXRYXXMKIRZERIIROSTNI OSJ´IIIRKPEEWNIJVMWSJIIR[MNRXNIHIQSSMWXI [SSREGGIWWSMVIWYMX ,IIJXYWTIGMEPI[IRWIR#;MNHSIRIVEPPIWEERSQ HIKI[IRWXIZEEWSJPEQTZSSVYXIFIQEGLXMKIR /PERXZVMIRHIPMNOLIMHWXEEXFMNSRWLSSKMRLIX ZEERHIPIRHIO[EPMXIMXWXEEXZSSVST

3TIRMRKWXMNHIR QEYYV HSYYV HMYYV ZVYYV [SYYV ^EYYV ,EEKHMNO 8<&VIHE XIPIJSSR  [[[^MGS[SRMRKWXSJJIVMRKRP


B r u i s en d e

z aken

Call-center medewerkers gezocht Breda, Oosterhout, De Maasroute en Tilburg Bruist ... zijn aan het groeien. Vandaar dat we op korte termijn op zoek zijn naar een aantal call-center medewerkers. Ben jij een gezellige meid die graag kletst en een paar uur per week wil bellen om afspraken te maken voor onze media-adviseurs? Dan is dit je kans! Je krijgt een vast salaris en kunt daarbij een leuke provisie verdienen. Bel snel met 06 34 59 09 75 en maak een afspraak. Je kunt ook je CV met pasfoto mailen naar marcel@nederlandbruist.nl

9


10

Lek k e r

lez e n

...

Lekker lezen tijdens de Boekenweek Dieren en verhalen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er gaan ontelbaar veel boeken, ook literaire, over de toonbank met een dier in de hoofdrol. Het dier staat dit jaar ook centraal in de Boekenweek. En zeg nou zelf: van dierenboeken krijg je toch nooit genoeg?

Boekenweek Wist je dat de Boekenweek al sinds 1932 wordt gehouden? Deze 11-daagse promotie van het Nederlandse boek heeft dit jaar vanaf 11 t/m 21 maart als thema: ´TJIELP TJIELP - De literaire zoo’. Koop voor € 11,50 een Nederlandstalig boek en je krijgt het 74e Boekenweekgeschenk, geschreven door Tim Krabbé, erbij. Dat kun je dan weer gebruiken om gratis mee te reizen in de trein op zondag 15 maart.

Lezen met dieren Niet alleen is het leuk om over de gewoontes en avonturen van en met dieren te lezen, het schijnt ook stressverlagend en leesbevorderend te werken. Kinderen die moeite hebben met lezen en


...

tijd e n s

d e

B o eken w eek

11

vervolgens met een speciaal getrainde hond hardop het verhaal voorlezen - terwijl de hond rustig naar ze luistert - gaan opeens met sprongen vooruit.

Luisterboeken Heb je geen zin om te lezen? Maar wil je wel even heerlijk achterover leunen? h ZZet dan voor de verandering eeens een luisterboek aan. EEen erg bijzondere manier om een boek te â&#x20AC;&#x2DC;lezenâ&#x20AC;&#x2122;. o Bovendien heb je geen B llast meer van nat papier of zware armen als je in de o badkamer al luisterend op b aavontuur gaat ...

Speciale boekbelevenis Ga eens naar een signeersessie in de plaatselijke boekhandel en wellicht ontmoet je je favoriete schrijver in levende lijve. Verras je boekenwurmvriend of -vriendin en bestel een gesigneerd oud Boekenweekgeschenk. Succes verzekerd! En wist je dat er cursussen snellezen bestaan? In drie dagen tijd leer je hoe je in je spaarzame tijd nog meer boeken kunt verslinden!


12

B r uise n d e

z a k e n

Harriët’s Kapsalon hanteert een unieke krulknipmethode. CurlSYS is een knipmethode, waarbij je de eigen krul of slag stimuleert en sterk krullend haar meer beheersbaar maakt.

CurlSYS brengt nieuw leven in uw krullen! vóór de behandeling

Nieuwsgierig? Bel (076) 587 78 97 ! 'RIMMINGESTRAATs#0"REDA

ná de behandeling


B r u i s en d e

z aken

REISBURO gW^_jl / V V W \ _ ^ c `g CjkZg ^Ide@VehVad a d i W Igยƒh? dj[df

WERELDWIJDE REISERVARINGEN t CPFLWร˜ร˜SBQSJM KF[PNFSWBLBOUJFFOLSJKH NFUEF[FBEWFSUFOUJFEF รป BENJOJTUSBUJFLPTUFO QFSCPFLJOHLBEP t (PEFSJF(PFEWPPSKFWBLBOUJF Boschstraat 46 t 4811 GH Breda T (076) 522 33 66 t F (076) 522 85 22 E goderie.travel@tip.nl t W goderie.nl

h fk Z[>WW

BZiYZoZeVh`jci jeZgWZ]VcYZa^c\ ejciZcheVgZc#9Z heVVgejciZcldgYZc ZaZXigdc^hX]dejl eVhW^_\ZhX]gZkZc# 9ZheVVgejciZc`jci j^caZkZgZciZ\Zc/ ย™`VeeZghY^ZchiZc ย™kZgodg\^c\hegdYjXiZc ย™ajmZVgi^`ZaZc

sjoli.nl

www.tre

s psalon Top Ka tenpas un Haarp what you get ! u see is

What yo

Ad_ff[d0

`'+"+&

EfZ[p[ZW][d Z_diZW]

ZedZ[hZW]

me[diZW]

lh_`ZW]

f[hcWd[djZW]

ijkZ[dj[dZW]

ab[kh_d]iZW]

'&j _d] aeh

\ย^d[d"mWii[d [d mWj[h]ebl[d d

mmm$jh[i`eb_$db

M_`p_`defpe[a dWWhjefijob_ij[d

13


14

I nterieu r

Welke kleuren zouden hier mooi zijn? Wat zal ik toch met dat hoekje doen? Hoe kan ik deze ruimte beter benutten? In deze tijd van woonbladen, woonprogramma’s en woonwinkels word je overstelpt met tips en ideeën. De keuze in meubels en accessoires is enorm, maar hoe kun je ze in jouw interieur toepassen? Hoe krijg je die prettige sfeer in jouw huis? Tijdens een woonavond bij jou thuis krijg je antwoord op al je interieurvragen. Ik geef je tips en ideeën voor jouw persoonlijke interieur en neem daarnaast allerlei accessoires mee, welke je ter plaatse kunt uitproberen en kunt aanschaffen. Nodig ook je vriendinnen uit; zij kunnen eventueel foto’s meenemen van hun interieur zodat ik ook hierover interieurvragen kan beantwoorden. Ga maar eens naar de website www.m2creatiefadvies.nl en kijk hoe je voor jou en je vriendinnen een leuke woonavond kunt organiseren. Naast woonadvies aan particulieren help ik ook bedrijven. Zo heb ik tijdens "Smaakvol Breda" een horecastand ingericht en inmiddels diverse horecabedrijven geholpen met hun interieur en decoratie. Mocht je na het bekijken van de website nog vragen hebben of een afspraak willen maken, bel dan met Marianne Schlamann, telefoon 06 11 47 37 55.


D ec o r at i es

15

Woontrends en woontips voor 2009 In 2009 wordt er vaak gekozen voor onbehandelde houtsoorten met een grijzige finish. Meubels in wit, zwart en grijs in combinatie met onbehandelde houtsoorten. Daarnaast zijn RVS, beton en hoogglans nog steeds helemaal hot! Natuurlijke en neutrale kleuren worden vaak gecombineerd met een felle opvallende kleur. Denk hierbij aan bijvoorbeeld grijs en ecru met blauw. Blauw wordt dé trend van 2009! Kies voor meubels in neutrale kleuren, zo ook voor de wanden. Met één felle accentkleur kun je vlakken aanbrengen of één wand bewerken.

Sfeer kun je maken met de juiste accessoires. Denk hierbij aan kandelaars, vazen, lampen, kussens en kleine accessoires. Deze sfeermakers hoeven niet veel te kosten, maar kunnen je interieur eenvoudig een nieuwe look geven. Het is ook leuk om in je interieur mee te gaan met de seizoenen; bewaar dan je oude accessoires en wissel per seizoen.


16

E ven e men te n k a le n d e r 4 maart 2009 Terug in de Tijd met Lodewijk Locatie: Poppentheater MUZIPO Deze voorstelling voor kinderen van 4-10 jaar gaat over een klein jongetje Lodewijk dat graag een vriendje wil hebben. Hij gaat op zoek, maar zal hij ook een vriendje kunnen vinden? Kijk voor meer informatie op: www.muzipo.nl

5 maart 2009 Kop: My Ass Locatie: Blushuis 16.00-20.00 uur. 15 kunstenaars x 15 slides x 15 seconden. Op deze avond tonen 15 creatieve ondernemers hun werk kort en krachtig aan het publiek met een eigen slide show van 15 beelden maal 1 seconden. Kijk voor meer informatie op: www.blushuis.nl

6 maart 2009 Veste Concerten: Dieren in de muziek Locatie: Nieuwe Veste 20.15 uur. Concert door getalenteerde leerlingen van Nieuwe Veste en hun docenten. Thema: dieren in de muziek vanwege het boekenweekthema 'Tjilp Tjilp'. Kijk vooor meer informatie op: www.nieuweveste.nl

8 maart 2009 Princenhaags Museum te gast Locatie: Bierreclamemuseum 11.00-17.00 uur. Eeuwenlang werd er bier gebrouwen in Princenhage. Het Princenhaags musem presenteert het verhaal van de locale brouwerijen en herbergen op de eerste verdieping van het Bierreclamemuseum. Kijk voor meer informatie op: www.princenhage.net of www.bierreclamemuseum.nl

13 maart 2009 Bouwvakkersfeest: 'Tussen de steigers' Locatie: Hoeve Galderzicht 20.15-0.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Gezellig feest tot in de vroege uurtjes. Open inschrijfavond. Kijk voor meer informatie op: www.vivelavie.nl

Breda


E v e n e m en t en kal en d er 14 maart 2009 2nd Breda Blues Night 19.30 uur. Stichting Rhythm & Blues Breda organiseert voor de tweede keer de Breda Blues Night met optredens van Barrelhouse (NL), Slidin' Slim (S), Erya Lyytinen (FIN), Bryan Lee & The Blues Power Band (USA), Chick Rodgers (USA) & the Outside Blues Revue featuring Robbert Fossen (NL). Kijk voor meer informatie op: www.chasse.nl

19 maart 2009 Mezz: Boris in concert 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur. Live My Life is het derde album van Boris. Het album heeft een volwassen en funky sound die teruggrijpt naar de hoogtijdagen van de soul, compleet met blazers en oude keyboards. Kijk voor meer informatie op: www.mezz.nl

22 maart 2009 Westbrabantse Molendag Vandaag kunt u diverse molens van binnen gaan bekijken! Bel voor meer informatie met: (0161) 22 57 14

25 t/m 29 maart 2009 Internationaal Filmfestival Breda Diverse locaties Festival voor film met een focus op hedendaagse visual culture. Behalve in de MustSee bioscoop zijn er ook films te zien in ChassĂŠ Cinema en Graphic Design Museum Beyerd Breda. Een aantal films is geselecteerd door fotograaf/ filmmaker Anton Corbijn die gastprogrammeur is voor het festival 2009. Kijk voor meer informatie op: www.filmfestivalbreda.com

29 maart 2009 Bierverzamelaarsbeurs Locatie: Gemeenschapshuis De Koe 10.00-15.00 uur. Meer dan 100 verzamelaars van bierviltjes, reclameborden, bierglazen etc. staan op deze verzamelaarsbeurs. Bel voor meer informatie met: (076) 522 09 75

17


18

B r uise n d e

z a k e n

+ENNERSWETENWAAROM "ULLSs5NICORN 7INMAUs"OTTELSEN -C+ICKSs!RACHNID (ARROWS

3PORTPRIJZENMETEIGENCLUBLOGO

(AAGDIJKs46"REDAsTELEFOON DINSDAG VRIJDAG UURsZATERDAG UUR

Tim KrabbĂŠ de auteur van het boekenweekgeschenk: "Een tafel vol vlinders" komt op dinsdagmiddag 17 maart signeren vanaf 15.00 uur bij ons: Ginnekenweg 269/271. Ginnekenweg 269/271 4835 NB Breda â&#x20AC;&#x201D; Tel 076-565 70 66 Fax 076-560 21 43 info@kemhol.nl Heksenwaag 36 4823 JV Breda â&#x20AC;&#x201D; Tel 076-541 17 17 Fax 076-541 17 14 heksenwaag@kemhol.nl Modern Antiquariaat â&#x20AC;&#x201D; Ginnekenweg 330 4835 NL Breda www.kemhol.nl


H o rec a

19


20

Ho re ca

3TIRQEZVMNYYV >EYYV ZER:SSVWXXSX:SSVWXWXVEEX +2&VIHE 8 [[[[SYXIVWIIXLYMWRP

3TIRQEZVMNYYV >EYYV ZER:SSVWXXSX:SSVWXWXVEEX +4&VIHE 8 [[[[SYXIVWIIXLYMWRP


B r u i s en d e

De mooiste schouwen, houthaarden, gaskachels, electrische haarden, openhaarden of BIO-haarden

z aken

M_`ab[kh[dlWdW\0

`'/"+&

Grenssteen 3 (naast Mega Praxis)s"REDA TELEFOON sINFO SCHOUWENPALEISNL

www.schouwenpaleis.nl

Met Slank-Klup investeert u in gedrag en eetgewoonten van uzelf en uw gezin. Nu en in de toekomst! Dimphieâ&#x20AC;&#x2122;s Slank-Klup heeft cluburen in Etten-Leur, Prinsenbeek, Rijsbergen en Zundert

t8FFLNFOV t5JQT t8FLFMJKLTFFOUIFNB t4UPLBDIUFSEFEFVS

Voor meer informatie: Dimphie Coremans telefoon (076) 501 99 15

XXXTMBOLLMVQEJNQIJFOM

EcceehZ 7^ccZc]d[&. (%+.@KGdiiZgYVb I%&%)&-,')+

F[ff[b GdYdYZcYgdceaZ^c. (%*(:HGdiiZgYVb I%&%)&-%)&)

AhWb_d][d HaVV`'' (%+&8HGdiiZgYVb I%&%)&((,)&

H_ZZ[ha[ha 9Z<ZcZhiZihigVVi*' '.-*8<G^YYZg`Zg` I%&-%)+*+%%

El[hiY^_[ 7jg\#7VjbVccaVVc&**V (%)'68GdiiZgYVb I%&%)(,++,.

8[h][defPeec 6cilZgehZhigVVi,& )+&&687Zg\ZcdeOddb I%&+)'*(-).

F[dZh[Y^j EaZ^c&.*(cg#'. (%-+:9GdiiZgYVb I%&%)-%'+**

?@ii[bcedZ[ @djlZcddgY-* (%,.A<GdiiZgYVb I%&%)-(*+'%

;WijmeeZ 6g`ZcYdc`'% ).%,MIDdhiZg]dji I%&+')')'+&

J_bXkh] L^c`ZaXZcigjb<gZWWZ" DkZg"YZ"7aVV` 7ZZ`aVVc&)&"&)( *%('69I^aWjg\ I%&()+,(**(

8h[ZW L^c`ZaXZcigjb=Z`hZcl^Za =Z`hZcV``Zg&%% )-'(?E7gZYV"CddgY I%,+*)(%-,*

8h[ZW =djibVg`ieVhhV\Z'( )-&&?K7gZYV

mmm$jh[i`eb_$db

M_`p_`defpe[a dWWhjefijob_ij[d

21


22

I s

jo u w

ha a r

...

Is jouw haar klaar voor het voorjaar?

Blond Dit seizoen geldt: blondes have more fun! Kies voor meerdere tinten naast elkaar: ton -sur- ton. Door deze speciale techniek lopen de verschillende kleuren blond op natuurlijke wijze in elkaar over. Dit zorgt voor een speels effect en het geeft je haar optisch meer diepte. Gezond, verzorgd haar is doorslaggevend bij de eerste indruk. Heb je al jaren hetzelfde kapsel? Of weet je niet wat je met je haardos aan moet en grijp je telkens naar een elastiekje? Ga eens wat vaker naar de kapper en maak van je haar je visitekaartje!

Stijlvol steil Steile, glanzende coupes domineren de catwalks. Grote kans dat je van nature geen perfect, glad haar hebt. Gelukkig spelen de nieuwste haarproducten in op deze trend. Denk aan steiltangen, gladmakende crèmes en speciale shampoos en conditioners.

Voor hem: subtiele grijsdekking Blonde lokken, lang en steil of juist een kort koppie: dit voorjaar is er voor ieder wat wils. De belangrijkste trends op een rijtje.

Haarkleuring voor mannen heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Bespeur je hier en daar wat grijze haren?


...

k la a r

Kies dan voor subtiele natuurtinten. Die geven je haar op een natuurlijke wijze meer diepte.

Back to the eighties Zowel bij heren- als dameskapsels zijn de invloeden uit de jaren â&#x20AC;&#x2122;80 duidelijk zichtbaar. Herenkapsels zijn vrij lang met zware lokpartijen. Klassiek, maar met een moderne draai. Bij de dames zie je tussen de koele, blonde lokken veel zachte pasteltinten, zoals roze. Daarnaast is het korte, asymmetrische `New Waveâ&#x20AC;&#x2122;-kapsel helemaal terug.

Ben je er nog niet helemaal uit? Laat je dan adviseren door je kapper. Die kan goed inschatten welk model bij jouw gezicht past.

m.m.v. Catch Kappers, Breda

v o or

h et

vo o r j aar ?

23


24

Med u sa

Nieuw bij Medusa: Melano Sieraden prachtige sieraden, ook voor de kleine beurs Sinds kort is Medusa ook leverancier van Melano Sieraden*, zoals Cateye, Stainless Steel en Briljant & Watches. Melano is gespecialiseerd in het ontwerpen van moderne Sterling Zilver sieraden en bieden de consument de mogelijkheid om zelf aanpassingen te maken in de samenstelling van kleuren van de ringen, hangers en armbanden. Een aantal voorbeelden:

* Alleen verkrijgbaar in Breda en Oosterhout.


M ed u s a

25


26

Verzo rgi n g

Een bruisend bezoek aan ... Adventure Nails Deze maand ga ik op bezoek bij Adventure Nails. Silvia is haar eigen nagelsalon begonnen uit haar passie voor beauty. Ze is al zeven jaar een allround nagelstyliste. Ze heeft zich gespecialiseerd in geltechniek, nail art, manicure, en frenche manicure. Na verschillende goede verhalen wilde ik dit zelf eens gaan ervaren.

Ik ben op een maandagavond bij haar salon op bezoek gegaan en Silvia heeft mij in geuren en kleuren laten ervaren hoe het is om zelf gelnagels te krijgen. Het begint met het passen van de tips om de nagels te kunnen verlengen. Vervolgens gaat hier de eerste laag gel overheen voor de hechting. Hierna gaat gel 2 eroverheen voor de versteviging van de nagels. Daarna worden ze in het gewenste model gevijld. De geltechniek is een goede methode, omdat gel net zo flexibel is als de natuurlijke nagel, zodat deze wel tegen een stootje kan en de nagel er goed en verzorgd uit blijft zien. Als finishing touch kun je kiezen uit french manicure, color gel of je kunt ervoor kiezen om de nagels naturel te laten. Tevens is Silvia gespecialiseerd in nail art en voor iedere wens heeft ze wel een passend design. Ik vond het een super leuk 'bruisend bezoek' en het resultaat is super zoals u wel kunt zien! Ben je zelf nu ook enthousiast geraakt? Dan kun je Silvia altijd bereiken op telefoon 06 24 19 00 27. Wilt u ook meedoen aan de rubriek 'Bruisend bezoek aan â&#x20AC;Ś?' Nodig me uit en ik kom graag ervaren hoe uw product of dienst werkt!


B r u i s en d e

z aken

Gespecialiseerd in gelnagels, manicure en nailart. Voor meer info: 06 24 19 00 27

http://hotstonemassage.vpweb.nl tel. (076) 571 04 78 / 06 18 55 41 03

Geopend: ma/di/do van 09.00-21.00 uur vr van 09.00-12.00 uur

MediPlus: dé medische speciaalzaak van Breda en omgeving. Hier kun u terecht voor hulpmiddelen die het leven vergemakkelijken. Ervaar het zelf: MediPlus, uw partner in welzijn en comfort.

www.mediplusbreda.nl T. 076 52 65 340 • Slingerweg 87 • Breda Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:30 uur, zaterdag 10:00 – 14:00 uur

27


28

Ho re ca


B r u i s en d e

z aken

Meld je dan nu aan bij In een tijd van onzekerheid is niets prettiger dan werken Ben jij een freelancer op zoek naar opdrachten?

met freelancers. www.go4freelance.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF b.v.

:[c[[ijjh[dZoaWfi[bi leb][diZ[ bWWjij[^WWhceZ[

SCHOON

Dd`kddgeZgbVcZciZbV`Z"je# >cbVVgidcikVc\ij'%`dgi^c\ deZa`ZbV`Z"jeWZ]VcYZa^c\

SCHOONST

E^Zi6kdcijjghigVVi&,V"7G:96"I%,+"*&)*.(&

INFO@SCHOONMAAKBEDRIJFVM.NL

SCHONER

Borchwerf 9a 4704 RG Roossendaal

Tel.: 0165 - 55 80 71 Mob.: 06 - 290 100 68 06 - 506 154 59 Fax : 0165 - 57 75 50

SCHOONMAAKBEDRIJF

29


30

B r uise n d e

z a k e n

PEDICURE SALON

* Lydia * t Gediplomeerd pedicure t Diabetische aantekening t Reumatische aantekening

M_`p_`defpe[a dWWhjefijob_ij[d

Lydia van Gool tel. 06 17 84 10 70 pedicuresalon-lydia @hotmail.com Ook bij u aan huis. Lid provoet en ziekenfonds aangesloten.

A_`aef0

mmm$jh[i`eb_$db

Wie een glimlach krijgt, wordt rijker. Wie hem geeft, wordt niet armer! -Ì>`ˆœ˜ÃÌÀ>>ÌÊ££ÊUÊ{n£xÊ ÊÊ Ài`> www.vangoethemimplantologie.com gratis parkingÊ­*x®Ê>É…Ê Ê-Ì>`ˆœ˜

Gratis consult

Maak een telefonische afspraak: (076) 520 80 49 Bij vermelding van Breda Bruist ... is uw intake consult voor Implantologie gratis!


B r u i s en d e

z aken

ͻ ͻ ͻ

Prinsenbeek, Beeksestraat 3 Oudenbosch, Wagenhoek 6 info@grizzlyjeans.nl

G-star PME Legend Espirit EDC Kuyichi Pepe jeans 10 Feet Indian rose

tel. (076) 596 17 08 www.hoevegalderzicht.nl

31


32

B r uise n d e

z a k e n


Pl at t eg ro n d

\TSXcTaaP]Tb_TRXP[XcTXcT] XcTaaP]T TRXP[XcT <TcT[ZTSPVeTabQTaTXST\PP[cXYST] eT T]fTZT[XYZbTPP]QXTSX]VT] ;^^_TT]bQX]]T]T]QTZXYZ^]b dXcVTQaTXSTPbb^acX\T]c

2WTRZ^^Z ^]iTfTQbXc T

>dSTETbc" 1aTSP C&%$!!' 4ST[XRPcTbbT]/\X[[TVdbcX][

\X[[ TVdbcX][

33


Br u isen d e

z a k e n ;MPXYWRIPZERY[LYMHTVSFPIIQEJ# 2MQYIHIRMIY[WXIGSWQIXMGELIPTXYY[LYMHXIZIVFIXIVIR QIXEGXMIZIMRKVIHMtRXIRIRMRXIRWMIZITIIPMRKW4VSFPIQIR HMIFILERHIPHOYRRIR[SVHIR^MNRSETMKQIRXZPIOOIREGRq PMXXIOIRWERXMEKMRKLYMHZIVSYHIVMRKIRKVSZITSVMtR 1EEORYWRIPIIREJWTVEEO /RMTHI^IEHZIVXIRXMIYMXIRYSRXZERKX OSVXMRK STY[IIVWXI2MQYIFILERHIPMRK

â&#x153;

34

7GLSSRLIMHWWEPSR'LMSRIÂ&#x2C6;2MIY[4YXSSVÂ&#x2C6;+,&VIHEÂ&#x2C6;XIP 

0PLWPPSLJOEFSGFFTUKFT 7X:MRGIRXMYWWXVEEXÂ&#x2C6;3SWXIVLSYX [[[WTIIPKSIHQYWIYQRP

Bel voor een persoonlijke offerte / advies met Hans Apon of Wiliam Verhelst.

Mispellaan 35 7322 HK Apeldoorn

T (055) 519 03 56 F (055) 519 06 84

info@hierosign.nl www.hierosign.nl

s s s s s

biedt een helder creatief concept heeft een persoonlijke doelgerichte aanpak biedt budgetgerichte oplossingen heeft korte directe communicatielijnen heeft het Midden- en Kleinbedrijf als doelgroep


35

De Leest stelt zich voor ... Niet een beetje jong?! "Met 25 zeker 1 van de jongste ondernemers in het schoenmakersvak ja. Maar ik loop al wat jaartjes mee hoor. Spelenderwijs heb ik het vak eigenlijk geleerd. Als kleuter heb ik heel wat uurtjes doorgebracht in de schoenmakerij van mijn vader. Dit was mijn eerste leerplek voor schoenreparaties. Daarna het land door om van andere schoenmakers te leren. Want er zit echt verschil in de manier van repareren en ook de kwaliteit hiervan."

Creativiteit "Na wat jaartjes in de leer, ontwikkelde ik mijn eigen kijk op kwaliteitswerk. Nu vond ik het wel de tijd om voor mezelf te beginnen. De stap naar zelfstandig ondernemer was genomen! Het mooiste hieraan is, dat ik mijn eigen ideeën en creatieve oplossingen op de reparaties toe kan passen. Kwaliteitsschoenen in originele staat terug brengen bijvoorbeeld. Dit is de grootste voldoening: een stukje persoonlijk vakwerk afleveren."

Bredase kinderkopjes "Waarom naar de schoenmaker gaan? Nou de Bredase binnenstad geeft een mooi voorbeeld. De kinderkopjes in het centrum ruïneren heel wat naaldhakken. Voor ` 7,50 zitten er nieuwe onder, die weer kilometers meegaan. Daar haal je toch geen nieuw paar schoenen voor?"

œÀÌiLÀÕ}ÃÌÀ>>ÌÊxÊÊUÊÊ Ài`>ʭ∍ÃÌÀ>>ÌÊÀœÌi“>ÀŽÌ®ÊÊUÊÊÌi°Ê­äÇÈ®Êx£{ÊänÊ{Ç


4)6*)'8792 > 3

2

2

)

'

)

2

8

6

9

1

Wilhelminastraat 7 4818 SB Breda Tel.: 076 - 520 91 91 www.perfectsun.eu

Genoeg van de Winter ? Bij Perfect Sun is het altijd zomer!

Dus kom langs om nu al het zomergevoel te ervaren!

Breda bruist . . . maart 2009  

Breda Bruist… Editie Maart 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you