Nedelya Desnyanskaya

Nedelya Desnyanskaya

Chernigov, Ukraine

Desnyans'ka Pravda newspaper editorial, ltd

www.sivertime.com.ua