Page 1

PRILOGA

XIV

DNI

Š T I R I N A J S T

JANUAR 2009

Živeti v ritmu časa

vodič skozi cerkveno leto


C

erkveno leto je podobno staremu drevesu. Marsikaj je bilo od vsega začetka del te rastline, drugo je pognalo šele pozneje, tretje je spet odmrlo. Marsikaj pa je brstelo preobilno. Zato je bilo treba to in ono spet odstraniti. Zadnja taka obreza tega drevesa je bila po 2. vatikanskem cerkvenem zboru.

Živeti v ritmu časa Oris cerkvenega leta

Piše Klaus Einspieler

Vse fotografije: freske v cerkvi na Vratih Na strani 6: freska v cerkvi na BrduXIV

ŠTIRINAJST DNI

Pasha – Kristusov prehod iz smrti v življenje Teden ni nastal na osnovi kakega naravne-

ga zakona. Ta kulturna dediščina človeštva je sad svetopisemskega razodetja. Kristjani so prevzeli judovski teden, ki ima sedem dni. Poudarili pa so prvi in ne zadnji dan tedna. Na ta dan je Bog ustvaril luč in je vstal Kristus, ki je prava luč sveta. Nedelja je torej praznik Kristusovega vstajenja. Tedenskemu obhajanju velike noči v nedeljo se je verjetno že v svetopisemskem času pridružilo obhajanje velike noči enkrat na leto. Najprej so praznovali velikončne skrivnosti samo v noči z velike sobote na velikonočno nedeljo. V tem slavju so se spominjali tudi Kristusovega trpljenja in njegove smrti. To pomeni, da je bil prvi del noči posvečen žalovanju, jutranje ure pa veselju nad Kristusovim vstajenjem. V 4. stoletju so se razmere spremenile. Cesar Konstantin je podpiral krščanstvo, ki so ga njegovi predhodniki še krvavo preganjali. Dal je zgraditi pomembne cerkve v Sveti deželi. V tem času se je v Jeruzalemu razvila tudi navada, da so se dogodkov iz pasijona spominjali – če je le bilo mogoče – na kraju dogajanja. Tako je nastalo slavje velikega tedna: cvetna nedelja kot spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem, veliki četrtek in veliki petek. V ozadju velikonočnega praznika je judovska pasha. V judovskem koledarju je sedem tednov po pashalnem prazniku praznik tednov. Na pasho se izraelsko ljudstvo spominja odhoda iz Egipta, na praznik tednov – sedemkrat sedem dni (!) pozneje, pa zaveze, ki jo je Bog sklenil na Sinaju. Povezava s krščanstvom je očitna: velika noč je praznik osvoboditve iz temine greha in smrti, binkošti pa so rojstni dan Cerkve, ljudstva Nove zaveze. Zato traja velikonočni čas sedem tednov. Od 4. stoletja naprej pa so na-

stali prazniki, ki nam kažejo določene vidike velikonočnega čudeža. Tako se danes v velikonočni osmini spominjamo, kako se je Vstali prikazal učencem in učenkam štiridest dni po veliki noči Gospodovega vnebohoda in na binkoštni dan prihoda Svetega Duha. Seveda potrebuje petdesetdnevna praznična doba tudi ustrezen čas priprave. To je namen postnega časa. Prva korenina te dobe je priprava katehumenov na krst, ki so ga obhajali v velikonočni vigiliji. Poleg tega pa je to bil tudi čas pokore za tiste, ki so težko grešili, da bi bili na veliki četrtek spet sprejeti v evharistično skupnost in tako obnovili milost svetega krsta. Od desetega stoletja vemo, da so vernikom na prvi dan te dobe, na pepelnico, trosili na glavo pepel – znamenje spreobrnjenja.

Advent in božič Drugo središče cerkvenega leta je božič.

Vendar moramo slikovito poudariti: adventni venec in božično drevo prejemata luč od velikonočne sveče in ne obratno. Razvoj adventnega časa je potekal v prvem tisočletju zelo neenotno in je prišel do nekega zaključka šele v misalih visokega srednjega veka. Od tedaj najdemo prvo adventno nedeljo na začetku mašnih knjig. Zato se cerkveno leto začne na ta dan. Adventni čas poudarja dvoje: pripravo na Kristusov drugi prihod in pripravo na praznik Gospodovega rojstva. Domnevamo, da so božič obhajali v Rimu že v prvi polovici 4. stoletja. Praznik je verjetno nadomestil poganski god nepremaganega sonca (natalis invicti), saj je Kristus sonce pravičnosti, ki ne zaide. Drugi osrednji praznik božičnega časa pa je 6. januar: praznik Gospodovega razglašenja. Na ta dan se spominjamo, da se je razodela Božja mislost, ki rešuje vse ljudi (Tit 2,11). To odseva v trojni vsebini praznika: v obisku modrih, Jezuso-


Srce cerkvenega leta je skrivnost Kristusove smrti in njegovega vstajenja. Iz tega srca, da ostanemo pri tej prispodobi, teče kri v vse dele telesa in se konec koncev spet vrne. Cerkveno leto bi lahko primerjali tudi z vijakom. Namen tega vijaka je, da bi skrivnost Kristusovega življenja, njegove smrti in vstajenja vedno globlje prodrla v naše življenje.

vem krstu in svatbi v Kani. Danes obhajamo praznik Jezusovega krsta v nedeljo po 6. januarju. S tem se konča božični čas (in ne, kakor prej, na svečnico).

Gospodovi prazniki Liturgična obnova po 2. vatikanskem cerkvenem zboru je hotela spet poudariti, da je cerkveno leto posvečeno skrivnosti Kristusovega življenja, njegove smrti in vstajenja. To se zrcali tudi v praznikih, ki so posvečeni določenim dogodkom iz Kristusovega življenja. Dva praznika sta bila prej Marijina praznika – Jezusovo darovanje (svečnica) in Gospodovo oznanjenje. Sedaj cerkev poudarja, da praznični evangeliji v prvi vrsti govorijo o Kristusovem poslanstvu. Gospodovi prazniki so: Gospodovo darovanje – svečnica (2. 2.): 5. stol., Gospodovo oznanjenje (25. 3.): 6. stol., Jezusova spremenitev na gori (6. 8.): 6. stol., Povišanje svetega križa (14. 9.): 4. stol.

Prazniki, posvečeni verskim skrivnostim Po svetopisemskem izročilu se ob prazni-

kih spominjamo dogodkov iz zgodovine odrešenja. V ospredju je torej Božje delovanje med ljudmi. V srednjem veku pa so kot praznična vsebina vedno bolj prodirale v ospre­ dje tudi verske resnice. Tako obhajamo v nedeljo svete Trojice skrivnost, da je en Bog v treh osebah. Do koncila je število teh praznikov močno naraslo. Po zadnji obnovi se jih je ohranilo le še nekaj. Med njimi so: nedelja svete Trojice: 1334, sveto Rešnje telo in sveta Rešnja kri: 1264, Srce Jezusovo: izvira iz poznega srednjega veka, uveden je bil leta 1856,

nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 1925.

Marijini prazniki Pred koncilom je bilo obilo Marijinih prazni-

kov, tako da je nastal vtis, da cerkveno leto ni posvečeno le Kristusu, temveč ob njem tudi spominu na Marijino življenje. Sedaj vlogo Marije v zgodovini odrešenja spet bolj pojasnjujemo z zornega kota Kristusovega poslanstva. Mnogi Marijini prazniki so nastali na Vzhodu ali v Jeruzalemu in so se v naših krajih uveljavili polagoma. Najpomembnejši med njimi so: brezmadežno spočetje Device Marije (8. 12.), Marija, sveta Božja mati (1. 1.): 5. stol., obiskanje Device Marije (2. 7.): 1389. Marijino vnebovzetje (15. 8.): 6. stol.. rojstvo Device Marije: (8. 9.).

Prazniki in godovi svetnikov Godovi posameznih svetnikov, predvsem

mučencev, imajo deloma starejšo tradicijo kot božič ali Marijini prazniki. Življenje mučenca je namreč tesno povezano s Kristusom, ki je trpel in vstal. Zato so se krajevne cerkve že od vsega začetka na dan mučenikove smrti zbirale ob njegovem grobu. Pozneje so na teh mestih nastale cerkve. Pri nekaterih svetnikih lahko dokažemo njihovo češčenje do drugega stoletja. Kajti smrtna ura mučenca je hkrati njegov rojstni dan za večno življenje. Prav koledar svetnikov nam kaže razvoj in spremembe v praznovanju cerkvenega leta vse do naših dni. Novi blaženi in svetniki, na primer Anton Martin Slomšek, dajejo tudi cerkvenemu letu nov obraz. Sredina pa bo za vselej ostal Kristus – včeraj, danes in jutri.

ŠTIRINAJST DNI

XIV
živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

l e t o

Vodič skozi cerkveno leto na podlagi nove bogoslužne knjige GLORIA U V O D Dve leti po izidu dvojezičnega molitvenika in pesmarice krške škofije GLORIA sedaj izhaja ta zvezek, ki naj bi bil neke vrste vodič skozi cerkveno leto na osnovi nove bogoslužne knjige. Vsebuje dvoje: Najprej uvode, ki na kratko orišejo glavne vsebine bogoslužnega leta, bogoslužnih oblik ipd. ter osnovne informacije, kje to gradivo najdete v pesmarici GLORIA. Drugo težišče pa je predlog za izbiranje pesmi ob nedeljah, slovesnih praznikih in praznikih, ki jih obhajamo tudi ob nedeljah. Ti predlogi naj bi bili pomoč pri izbiranju pesmi in psalmov, kar pa seveda ne pomeni, da so dotični predlogi edina pot do dostojne oblike nedeljske liturgije v skladu z liturgičnimi določbami. Pri sestavi predlogov sem se oziral po naslednjih načelih: Predlogi so za vsa tri bogoslužna leta. Kjer leto (A, B, C) ni posebej navedeno, velja v vseh treh letih isti predlog. Splača se torej, da zvezek shranite, ker ga lahko uporabljate tudi v naslednjih letih. Zvezek naj bi vseboval čim več pesmi iz pesmarice GLORIA. Zato boste našli v predlogih morda tudi gradivo, ki ga še ne poznate in ga boste morali nadomestiti z drugo literaturo. Pri vstopni pesmi sem se oziral na liturgični čas (advent, božič itd.), na praznično vsebino ali glavno izpoved evangelija. Tudi psalme sem izbral iz pesmarice GLORIA. To pomeni, da predlog za psalm včasih odstopa od reda, ki je predviden. To je dovoljeno, ker so v pesmarici zbrani vsi psalmi, ki so v bogoslužni knjigi Berila in evangeliji navedeni v posebnem poglavju kot skupna besedila. Včasih sem predlagal tudi psalm, ki je del molitvenega bogoslužja. V tem primeru ga je treba včasih tudi krajšati. Slava Očetu na koncu psalma odpade. Tudi pri ordinariju (Gospod, usmili se, Slava, Svet, Jagnje Božje) sem skušal doseči čim večjo pestrost. To pomeni, da se isti obrazec le približno vsako dvanajsto nedeljo ponavlja. Ker v mnogih župnijah uporabljajo pesmarico »Slavimo Gospoda«, sem navedel tudi številke te knjige oz. kak drug predlog. Upam, da bodo ti predlogi spodbuda odkrivati zaklade, ki jih hrani molitvenik in pesmarica GLORIA, saj so izraz bogatega izročila, ki je oblikoval vernost ljudi skozi stoletja. Klaus Einspieler Referent za Sveto pismo in liturgijoXIV

ŠTIRINAJST DNI

foto:

Opetnik


martin geiger

KAKO SE

ZNAJDEMO V PESMARICI GLORIA?

1.

Človek, ki molitvenika in pesmarice GLORIA še ni tako pogosto uporabljal, se verjetno sprašuje: Kako naj se znajdem v knjigi, ki obsega 1334 strani? - Kakor vsaka knjiga ima tudi GLORIA sistem, ki vodi bralca skozi poglavja.

2.

V vsebinskem kazalu na strani 8 dobite pregled o zgradbi knjige. Odkrili boste, da je prvi del posvečen cerkvenemu letu. Potek cerkvenega leta je v tem primeru rdeča nit skozi ta del, ki se začne z adventom in konča s svetniki. Drugi del je posvečen obhajanju zakramentov. Vrstni red zakramentov je torej osnova tega dela. Najobširnejše poglavje je Evharistija. Tretji del ima naslov Z Bogom na poti. V njem je zbrano, kar naj bi kristjana spremljalo na življenjski poti: češčenje Najsvetejšega, obhajanje bolnikov in slednjič pogreb. Četrti del z naslovom Pred Gospodom – zahvala in prošnja pa je posvečen raznim temam: Cerkev, misijon, zahvala, vera, zaupanje, prošnja, jutro, večer itd.

3.

GLORIA je dvojezični molitvenik in pesmarica krške škofije. Dvojezičnost se kaže tako, da so besedila na levi strani v slovenskem jeziku, na desni pa v nemščini. Tako lahko tudi tisti, ki ne znajo obeh jezikov, sodelujejo pri bogoslužju. Pesmi pa so razporejene tako, da so najprej slovenske, potem nemške, na koncu pa pesmi, ki imajo slovensko in

nemško besedilo. Pri pripravi bogoslužja se torej splača pogledati tudi v tretji del.

4.

Poglavja so zgrajena po istem načelu: Na začetku so pesmi (slovenske, nemške in dvojezične), potem pa molitve in bogoslužni obrazci (večernice, pobožnosti in drugo). Vrstica na čelu strani je vodič skozi knjigo, ki bralcu pomaga, da se hitro znajde. Tam je navedeno poglavje in – če potrebno – del tega poglavja (na primer: Advent – Pobožnost).

5.

Kakor v vsaki knjigi je seznam na koncu najboljša pomoč pri iskanju. Ker GLORIA ni samo pesmarica, temveč tudi molitvenik, vsebuje seznam nekaj področij. Prvo je seznam pesmi in spevov (stran 1266; seznam nemških pesmi in besedil se začne na strani 1300). Tam najdete vse slovenske in večjezične pesmi, tudi otroške in mladinske. Večjezičnost spoznate s tem, da je naslov pesmi naveden v verzalkah. Za tiste, ki pripravljajo bogoslužja z otroci in mladino, je na strani 1278 še posebni seznam tako imenovanih ritmičnih pesmi, nato pa seznam kanonov in spevov iz Taizéja. Tudi klici in odpevi so navedeni v posebnem seznamu. Tistim, ki iščejo bogoslužne obrazce, besedila ali molitve pa lahko pomagajo seznami psalmov, odlomkov Svetega pisma, bogoslužnih obrazcev, litanij in molitev.

ŠTIRINAJST DNI

XIV
živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

l e t o

Adventni čas 1. Advent je začetek cerkvenega leta. Beseda adventus pomeni iz latinščine prevedeno prihod. V prvem delu adventnega časa nas spremlja misel o Kristusovem drugem prihodu v slavi, od tretje adventne nedelje pa se spominjamo dogodkov pred Kristusovim rojstvom in se tako pripravljamo na božič. Žal je prvemu vidiku posvečenih le malo spevov. Zelo priljubljena je pesem „Vi, oblaki, ga rosite“ (GLORIA 11). Nastala je na osnovi starega odpeva iz knjige preroka Izaija, ki željno pričakuje odrešenikov prihod. 2. Osnovno besedilo adventa je prav gotovo napoved Jezusovega rojstva. Le-ta igra v krščanski pobožnosti pomembno vlogo, saj jo mnogi v obliki angelovega češčenja vsak dan molijo. Tudi adventna pobožnost (GLORIA 59) naj bi pomagala, da premišljujemo učlovečenje Božjega Sina. Slavje luči, ki je na začetku te pobožnosti, nas uvaja v motiv svetlobe, ki preganja temo; to je zelo priljubljen vidik adventa. 3. V molitveniku in pesmarici GLORIA je mnogo gradiva za bogoslužja in skupno molitev: adventne pesmi (od GLORIA 11), adventne večernice (GLORIA 45) in adventna pobožnost (GLORIA 59). 4. V adventu več družin kot sicer goji skupno molitev. Tam, kjer nosijo kip Marije od enega doma do drugega, se ponuja pesem „Kdo trka še“ (GLORIA 42). Rožni venec je opisan v GLORIA 358, primerne kitice pa so v GLORIA 303. Poleg tega za molitev v družini lahko prevzamemo nekatere dele večernic ali pobožnosti, na primer litanije Jezusa Kristusa (GLORIA 61). 1. adventna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44 Leto B: Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37 Leto C: Jer 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36 Vstopni spev: Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11; SG 21) Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 528; SG 336 Leto B in C: GLORIA 513; SG 313 Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrstico Darovanje: Svetniki vsi (GLORIA 44) oz. SG 394 Svet: GLORIA 657; SG 394 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: V revi zdihuje celo stvarjenje (GLORIA 18; SG 20) 2. adventna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.1213.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 Leto B: Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 Pt 3,8-14; Mr 1,1-8 Leto C: Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6XIV

ŠTIRINAJST DNI

Vstopni spev: Kedaj, Zveličar, prišel boš (GLORIA 15; SG 14) Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 101; SG 316 Leto B in C: GLORIA 51; SG 312 Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrstico Darovanje: Čuj iz višav veseli glas (GLORIA 19; SG 13) Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 14; SG 26) 3 . a d v e n t n a n e d e l j a , vijoličasta ali ro žnata Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 35,1-6a.10; Ps 146,6c-10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 Leto B: Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,47-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 Leto C: Sof 3,14-18a; Iz 12,2-3.4b-6; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 Vstopni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13; SG 25) Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Spev z odpevom: Leto A in C: GLORIA 513; SG 313 Leto B: GLORIA 213; SG 38 Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrstico Darovanje: Kmalu bo zasijala luč (GLORIA 21) oz. SG 18 Svet: GLORIA 504; SG 393 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Poslan z nebes je angel (GLORIA 16; SG 18) 4. adventna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 Leto B: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,2527; Lk 1,26-38 Leto C: Mi 5,1-4; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,3945 Vstopni spev: Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 14; SG 26) Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 49 oz. SG 312 Leto B in C: GLORIA 51; SG 312 Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrstico Darovanje: Blizu je Bog (GLORIA 43) oz. SG 406 Svet: GLORIA 505; SG 383 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Je angel Gospodov (GLORIA 350; SG 171)


Gospodovo rojstvo – božič (25. 12.) – polnočnica, bela Besedno bogoslužje: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 Vstopni spev: Glej zvezdice Božje (GLORIA 63; SG 42) Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 96; SG 314 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje: Rajske strune (GLORIA 66; SG 54) Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Sveta noč (GLORIA 92; SG 57) Gospodovo rojstvo – božič (25. 12.) – zorna maša, bela Besedno bogoslužje: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20 Vstopni spev: Hej, pastirci (GLORIA 73) oz. SG 50 Kyrie: GLORIA 434; SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315 Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 353 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Dete rajsko, Dete sveto (GLORIA 77; SG 41)

Božični čas

1. Božični čas ima dve žarišči. V božični osmini je v ospredju predvsem motiv učlovečenja Božjega Sina. Zato sta praznik Gospodovega rojstva (25. 12.) in praznik Božje matere Marije (1. 1.) tesno med seboj povezana. Drugo žarišče pa je praznik Gospodovega razglašenja (6. 1.). To ni zgolj praznik treh kraljev. Na ta dan se spominjamo, da se je Kristus razodel narodom kot zveličar sveta. Z njim je povezan tudi praznik Jezusovega krsta, saj je Bog sam izpričal, da je Jezus njegov ljubljeni Sin, ko je bil le-ta krščen v Jordanu. 2. Poglavje Božični čas molitvenika in pesmarice GLORIA vsebuje pesmi (od GLORIA 63), večernice (GLORIA 95) in meditacijo papeža Benedikta (GLORIA 106). Nekatere pesmi so značilne za Koroško in posebnost te knjige: „Le gor, le gor“ (GLORIA 72), „Čakali smo novega leta dan“ (GLORIA 75), „Na samo jutro svečnico“ (GLORIA 79) ter sodobna pesem Lenčke Kupper „Božična noč ti blažena“ (GLORIA 78). 3. Božični čas se začne s praznikom Gospodovega rojstva (25. 12.), konča pa se s praznikom Jezusovega krsta, to je nedelja po prazniku Gospodovega razglašenja (6. 1.). Od tedaj ni več primerno, da pri bogoslužju pojemo božične pesmi. Tudi znamenja božiča naj bi po tej nedelji pospravili. Pred obnovo liturgije je bila svečnica konec božičnega časa, ki je trajal 40 dni. Danes je svečnica praznik, ki je sicer vsebinsko povezan z božičem (kakor tudi praznik Gospodovega oznanenja 25. marca), ni pa del božičnega časa.

Gospodovo rojstvo – božič (25. 12.) – dnevna maša, bela Besedno bogoslužje: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18 Vstopni spev: Božji nam je rojen Sin (GLORIA 64; SG 40) Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315 Aleluja: GLORIA 535 oz. SG 350 z vrstico Darovanje: Hitite, kristjani (GLORIA 93; SG 43) Svet: GLORIA 500; SG 285 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Kaj se vam zdi (GLORIA 65; SG 45) Nedelja v božični osmini – Sveta družina, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 Leto B: Berili in psalm glej leto A ali: 1 Mz 15,1-6; 21,1-3; Ps 105,1-6.8-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 Leto C: Berili in psalm glej leto A ali: 1 Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.5-6.9-10; 1 Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 Vstopni spev: Imena mi najslajša so (GLORIA 74; SG 61) Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Darovanje: Tako je Oče vzljubil svet (GLORIA 94) oz. SG 62 Svet: GLORIA 545 oz. SG 386 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Božična noč ti blažena (GLORIA 78) oz. SG 50 Osmina Gospodovega rojstva – Sveta Božja mati Marija (1. 1.), bela Besedno bogoslužje: 4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 Vstopni spev: Čakali smo novega leta dan (GLORIA 75) oz. SG 40 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: GLORIA 96; SG 314

ŠTIRINAJST DNI

XIV
živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

l e t o

Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Darovanje: Angelsko petje (GLORIA 68; SG 39) Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Tam stoji pa hlevček (GLORIA 70; SG 56) Druga nedelja po božiču, bela Besedno bogoslužje: Sir 24,1-4.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 Vstopni spev: Le gor, le gor (GLORIA 72) oz. SG 48 Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283 Slava, svet: GLORIA 657; SG 394 Spev z odpevom: GLORIA 514; SG 315 Aleluja: GLORIA 534 oz. SG 348 z vrstico Darovanje: Kaj se vam zdi (GLORIA 65; SG 45) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Poslušajte, vsi ljudje (GLORIA 67; SG 50) Gospodovo razglašenje (6. 1.), bela Besedno bogoslužje: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Vstopni spev: Na kamelah jezdijo (GLORIA 76; SG 47) Asperges: GLORIA 508; SG 397 ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: GLORIA 101; SG 316 Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: In povedat so prišli (GLORIA 69; SG 44) Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Dete rajsko, dete sveto (GLORIA 77; SG 41) Jezusov krst Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 Leto B: Berili in psalm glej leto A ali: Iz 55,1-11; Iz 12,2-6; 1 Jn 5,1-9; Mr 1,7-11 Leto C: Berili in psalm glej leto A ali: Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,14.24-25.27-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 Vstopni spev: Hvalim te ponižno (GLORIA 415) oz. SG 263 Asperges: Svet narod (GLORIA 421) oz. SG 265 ali Kyrie: GLORIA 494 oz. SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 101; SG 316 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 542; SG 410 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

Postni čas

1. Postni čas ima dva dela – na začetku so liturgična besedila posvečena motivu pokore in spreobrnjenja, nato pa prevladuje motiv Kristusovega trpljenja. To naj bi izrazili tudi z izbiro pesmi. Primerne pesmi, ki opevajo motiva človekove grešnosti in pokore oz. Božjega usmiljenja so navedene v molitveniku in pesmarici GLORIA na strani 832. 2. V teh dneh se mnogi pripravljajo na zakrament sprave, da bi lahko dostojno obhajali čas, v katerem se spominjamo Kristusove smrti in njegovega vstajenja. Poglavje Sveta pokora v molitveniku GLORIA vsebuje molitve za pripravo na spoved (GLORIA 678 idr.), molitve za kesanje (GLORIA 683 idr.), obred sprave (GLORIA 688; SG 496) ter molitev v zahvalo (GLORIA 692). Poleg tega lahko izprašujemo vest po vzorcu, ki se usmerja po desetih zapovedih (GLORIA 694). Na spoved se lahko pripravimo s spokornim bogoslužjem, ki ga lahko vodi tudi molivec ali molivka (GLORIA 696; SG 492). 3. GLORIA vsebuje za postni čas dve obliki večernic: prva, ki poudarja motiv pokore, je bolj primerna za prvi del posta, druga, ki poudarja motiv Kristusovega trpljenja, pa je primerna za drugi del postnega časa od pete postne nedelje naprej. Obe obliki večernic lahko molimo tudi med letom, na primer v petkih, ko premišljujemo Kristusovo trpljenje ali ob dnevih, ki imajo značaj pokore. Take večernice lahko vodi tudi molivec. oz. molivka. 4. Pobožnost križevega pota, ki jo molimo v postu, nam pomaga, da premišljujemo Kristusovo trpljenje. GLORIA vsebuje dva napeva pesmi „O pridite stvari“ (GLORIA 153; SG 773 in GLORIA 154; SG 776) ter križev pot (Gloria 156; SG 64). 5. Molitev rožnega venca lahko v postnem času poteka tako, da po vsaki desetki žalostnega dela rožnega venca zapojemo primerno kitico pesmi „Duša, le pojdi z mano“ (GLORIA 108; SG 778), „Liepa roža“ (GLORIA 121) ali „Na oljsko goro pelje pot (GLORIA 305; SG 784: napev: „Kraljica venca rožnega“). Po desetki za verne duše v vicah in za sklep pa lahko zapojemo četrto oz. peto kitico pesmi „Je angel Gospodov oznanil Mariji“ (GLORIA 350; SG 171). 6. V ponedeljek po 5. postni nedelji obhajamo na Koroškem praznik s trnjem kronane Božje glave. Njej v čast v mnogih župnijah obhajamo pobožnosti. Za tako pobožnost ponuja GLORIA nekaj gradiva: pesem „Tisočkrat pozdravljena“ (GLORIA 114 in 115; SG 80 in 82), litanije trpljenja Jezusa Kristusa (GLORIA 158) in molitev v čast s trnjem kronani Božji glavi (GLORIA 161).XIV

ŠTIRINAJST DNI


Pepelnica, vijoličasta Besedno bogoslužje: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6b.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 Vstopni spev: Oh, prizanesi (GLORIA 118; SG 77) Kyrie: Odpade. Spev z odpevom: GLORIA 515; SG 317 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Darovanje, svet in obhajilo: GLORIA 507; SG 395 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 1. postna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: 1 Mz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6a.12-14.17; Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 Leto B: 1 Mz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15 Leto C: 5 Mz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 Vstopni spev: Oh, prizanesi (GLORIA 118; SG 77) Kyrie: GLORIA 613 oz. SG 299 Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 515; SG 317 Leto C: GLORIA 516; SG 319 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Darovanje, svet in obhajilo: GLORIA 503; SG 392 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 2. postna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: 1 Mz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 Leto B: 1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b34; Mr 9,2-10 Leto C: 1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 Vstopni spev: Jezus naj živi (GLORIA 284; SG 419) Kyrie: GLORIA 434; SG 697 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 516; SG 319 Leto B: GLORIA 974 oz. SG 319 Leto C: GLORIA 523; SG 331 Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 540; SG 409 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425) 3. p o s t n a n e d e l j a , v i j o l i č a s t a Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 17,3-7; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,542 Leto B: 2 Mz 20,1-17; Ps 19,8-11; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 Leto C: 2 Mz 3,1-8.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 Vstopni spev: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 398 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332 Leto B: GLORIA 521; SG 337 Leto C: GLORIA 526; SG 335 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 541; SG 413 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

4. postna nedelja, vijoličasta ali rožnata Besedno bogoslužje: Leto A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 Leto B: 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 Leto C: Joz 5,9-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 Vstopni spev: Leto A in B: Ti si ta luč sveta (GLORIA 840) oz. SG 391 Leto C: Cesta zvabila me je (GLORIA 123) oz. SG 391 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330 Leto B: GLORIA 516; SG 319 Leto C: GLORIA 522; SG 326 Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 542; SG 410 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452) 5. postna nedelja, vijoličasta Besedno bogoslužje: Leto A: Ezk 37,12-14; Ps 130,1-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45 Leto B: Jer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 Leto C: Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 Vstopni spev: Kraljevo znamnje, križ stoji (GLORIA 109; SG 66) Kyrie: GLORIA 613 oz. SG 697 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 140; SG 318 Leto B: GLORIA 515; SG 317 Leto C: GLORIA 516; SG 319 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Darovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 392 Svet: GLORIA 545 oz. SG 392 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443) Cvetna nedelja, rdeča Besedno bogoslužje: Leto A: Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24b; Flp 2,6-11; Mt 26,14-75; 27,1-66 Leto B: Mr 11,1-10 ali Jn 12,12-16; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.1720.23-24b; Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47 Leto C: Lk 19,28-40; Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24b; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56 Spomin Gospodovega vhoda v Jeruzalem: Odpev: GLORIA 222; SG 338 Sprevod v cerkev: GLORIA 162; SG 87 Maša: Spev z odpevom: GLORIA 146; SG 320 Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 509; SG 401 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Milo, milo Jezus prosi (GLORIA 113, SG 78)

ŠTIRINAJST DNI

XIV
živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

Sveto velikonočno tridnevje Velikonočno tridnevje je jedro cerkvenega leta. Zato je posebno gradivo za ta bogoslužja zbrano v pesmarici GLORIA v posebnem poglavju (št. 165-172). Na veliki četrtek in na veliki petek pojemo poleg tega primerne pesmi iz poglavja „postni čas“. Pesmi za velikonočno vigilijo pa so zbrane v poglavju „velikonočni čas“. Večerna maša velikega četrtka, bela Besedno bogoslužje: 2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15.16b18; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 Vstop: Hvali, Sion, Rešenika (GLORIA 261, SG 142) Kyrie: GLORIA 434; SG 697 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 974 oz. SG 319 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Umivanje nog: Večerja zadnja, 2.-4. kitica (GLORIA 111; SG 85) Darovanje: Ubi caritas (GLORIA 887) oz. SG 397 Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445) Zahvalna pesem: Večerja zadnja (GLORIA 111; SG 85) – če te pesmi nismo peli pri umivanju nog Prenos Najsvetejšega: Pange, lingua – Jezik moj (GLORIA 269 oz. SG 488) Molitev pred Najsvetejšim: Oljsko goro (GLORIA 112; SG 81); Bodi tu (GLORIA 889) Veliki petek, rdeča Besedno bogoslužje: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2ab.6.12ad-13.1517.25; Heb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42 Spev z odpevom: Psalm 31* - odpev: GLORIA 165 ali GLORIA 146; SG 320 Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico

10

XIV

ŠTIRINAJST DNI

l e t o

Povabilo k češčenju križa: GLORIA 166; SG str. 130 Spevi med češčenjem križa: Odpev za očitanja: GLORIA 169 Odpev za pesem „Jezik moj“: GLORIA 167; SG 318 Kraljevo znamnje, križ stoji: GLORIA 109; SG 66 Obhajilo: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425) Velikonočna vigilija, bela Sprevod z velikonočno svečo: GLORIA 170 Besedno bogoslužje: Predvidenih je sedem beril iz Stare zaveze. Brati je treba vsaj tri berila. Prvo berilo: 1 Mz 1,1-2,2 Spev z odpevom: Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c ali Ps 33,47.12-13.20.22. GLORIA 517(I); SG 322 Drugo berilo: 1 Mz 22,1-18 Spev z odpevom: Ps 16,5.8-11 (glej v primernih priročnikih) Tretje berilo: 2 Mz 14,15-15,1 Spev z odpevom: 2 Mz 15,1-6.17-18. GLORIA 517(II); SG 322 Četrto berilo: Iz 54,5-14 Spev z odpevom: Ps 30,2.4-6b.11-12a.13b (glej v primernih priročnikih) Peto berilo: Iz 55,1-11 Spev z odpevom: Iz 12,2-6 (glej v primernih priročnikih) Šesto berilo: Bar 3,9-15.32-4,4 Spev z odpevom: Ps 19,8-11. GLORIA 521; SG 337 Sedmo berilo: Ezk 36,16-17a.18-28 Spev z odpevom: Ps 42,3.5bc; 43,3-4 ali Ps 51,12-15.18-19. GLORIA 515; SG 317 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom Aleluja: Psalm 118,1-2.16-17.22-23. GLORIA 518; SG 321. Aleluja (GLORIA 171; SG 116). Evangelij: Leto A: Mt 28,1-10. Leto B: Mr 16,1-7. Leto C: Lk 24,1-12. Litanije vseh svetnikov: GLORIA 172; SG 117 Pri kropljenju z blagoslovljeno vodo: V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413; SG 265) Darovanje: Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174; SG 124) Svet: GLORIA 500; SG 285 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilo: Kristus je vstal (GLORIA 182; SG 126) Obred pri Božjem grobu: Aleluja (GLORIA 171; SG 116). Zveličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135) Po procesiji: Zahvalna pesem (GLORIA 830; SG 788) Evharistična pesem: V zakramentu vse svetosti (GLORIA 263; SG 487) Po blagoslovu: O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176; SG 121)


Velikonočni čas 1. V velikonočnem času se spominjamo Kristusovega vstajenja, njegovega vnebohoda in prihoda Svetega Duha. Ti dogodki so tesno med seboj povezani, zrcalijo pa se tudi v posebnih praznikih, ki so jim posvečeni. Kristus je v času, ko so Judje ohajali pasho, umrl in vstal. Zato vsebuje molitvenik in pesmarica GLORIA popolno besedilo psalma 118, saj je judovskem in krščanskem bogoslužju osrednji psalm, ki opeva velikonočno skrivnost (prim. GLORIA 220 in 222). 2. V velikonočnem času imajo tako imenovane krstne večernice bogato tradicijo. Stari viri pripovedujejo, da je papež med večernicami z občestvom šel h krstilnici in se tam hvaležno spomnil zakramenta svetega krsta, ki nas povezuje z vstalim Kristusom. V molitveniku in pesmarici GLORIA 205 so slovesne večernice za velikonočni čas, ki se končajo z obnovitvijo krstnih obljub (GLORIA 215). Poleg tega je primerno, da tudi med sveto mašo bolj pogosto kot sicer kesanje nadomestimo z obredom kropljenja (asperges). Primerne pesmi so v poglavju „Krst“ (GLORIA 413-416 in 421). 3. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje poleg tega še velikonočno pobožnost (GLORIA 224). Tako lahko premišljujemo najvažnejše vsebine velikonočnega časa – Jezusovo vstajenje in njegov vnebohod, prihod Svetega Duha in pričakovanje Kristusovega drugega prihoda v slavi. Pobožnost lahko opravimo tudi meseca maja, saj premišljujemo z molitvijo rožnega venca in marijansko pesmijo tudi vlogo Marije v velikonočni zgodovini našega odrešenja. 4. Četrta velikonočna nedelja nam predstavi lik dobrega pastirja. Zaradi tega je ta nedelja posvečena tudi molitvi za duhovne poklice. Seveda naj le-ta ne bi bila omejena samo na to slovesnost. V molitveniku in pesmarici GLORIA je za take namene vzorec molitvene ure za duhovne poklice (GLORIA 704). Poleg tega vsebuje nekaj krajših molitev v ta namen (od GLORIA 708) ter litanije za duhovne poklice (GLORIA 713). 5. Štirideset dni po velikonočni nedelji obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Z njim se začne doba priprave na binkoštni praznik, ki je hkrati sklep velikonočnega časa. Do binkošti lahko pojemo velikonočne pesmi, v dneh pred binkoštmi pa tudi pesmi, v katerih prosimo za darove Svetega Duha (od GLORIA 226). 6. M  olitev in prošnja za prihod Svetega Duha je važna spremljevalka v času priprave na binkoštni dan, ni

pa omejena na ta praznik. Dobro je, da tudi med letom molimo za darove Svetega Duha. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje posebno poglavje – „Binkošti – Sveti Duh“. V njem so primerne pesmi (od GLORIA 226), večernice (GLORIA 237), pobožnost k Svetemu Duhu (GLORIA 245), litanije Svetega Duha (GLORIA 247) ter molitve (od GLORIA 249). Velikonočna nedelja – dnevna maša, bela Besedno bogoslužje: Apd 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.2223; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9 oz. zvečer Lk 24,13-35 Vstopni spev: Dan presveti, dan veselja (GLORIA 181; SG 120) Asperges: GLORIA 503; SG 392 ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 503; SG 392 Spev z odpevom: GLORIA 518; SG 321 Pesem slednica: GLORIA 203 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrstico Darovanje: Skalovje groba se razgane (GLORIA 184; SG 133) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175; SG 127) 2. velikonočna – bela nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,42-47; Ps 118,2-4.1315.22-24; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31 Leto B: Apd 4,32-35; Ps 118,2-4.16-18.22-24; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 Leto C: Apd 5,12-16; Ps 118,2-4.22-26; Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31 Vstopni spev: Hvalim te ponižno (GLORIA 415) oz. SG 263 Asperges: V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413; SG 265) ali Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava, svet: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: GLORIA 518; SG 324 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrstico Darovanje: Zveličar gre iz groba (GLORIA 179; SG 134) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Zveličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135) 3. velikonočna nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,14.22-33; Ps 16,1-2.5.7-10.11; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35 Leto B: Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7.9; 1 Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48 Leto C: Apd 5,27-32.40-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Raz 5,1114; Jn 21,1-19 Vstopni spev: Leto A in B: Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174; SG 124) Leto C: Sta šla učenca (GLORIA 204) oz. SG 133 Asperges: GLORIA 507; SG 395 ali Kyrie: GLORIA 434; SG 697 Slava, svet: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: GLORIA 519; SG 323 Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrstico Darovanje: Premisli danes, kristjan (GLORIA 183; SG 129) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilo: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423) 4. velikonočna nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 Pt 2,20b-25; Jn 10,1-10 Leto B: Apd 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 Leto C: Apd 13,14.43-52; Ps 100,1-3.5; Raz 7,9.14b-17; Jn 10,27-30

ŠTIRINAJST DNI

XIV

11


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

Vstopni spev: Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855; SG 437) Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava: GLORIA 486; SG 308 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330 Leto B: GLORIA 518; SG 324 Leto C: GLORIA 525; SG 334 Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrstico Darovanje: Danica svetila je v mirno še noč (GLORIA 178; SG 122) Svet: GLORIA 487; SG 310 Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 787 5. velikonočna nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12 Leto B: Apd 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 Leto C: Apd 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Raz 21,1-5a; Jn 13,3133a.34-35 Vstopni spev: Minil je dan trpljenja (GLORIA 185; SG 128) Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 519; SG 323 Leto C: GLORIA 527; SG 329 Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrstico Darovanje: Raduj, nebeška se Gospa (GLORIA 180; SG 130) Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 421 Zahvalna pesem v letu B: Jezus, ti si vinska trta (GLORIA 729; SG 472) 6. velikonočna nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 8,5-8.14-17; Ps 66,1-3a.47a.16.20; 1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21 Leto B: Apd 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17 Leto C: Apd 15,1-2.22-29; Ps 67,2-4a.5-6.8; Raz 21,10-14.2223; Jn 14,23-29 Vstopni spev: Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175; SG 127) Asperges: GLORIA 508; SG 397 ali Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: GLORIA 519; SG 323 Aleluja: GLORIA 533; SG 349 z vrstico Darovanje: O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176; SG 121) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434) Gospodov vnebohod, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 Leto B: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 4,1-13; Mr 16,15-20 Leto C: Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Heb 9,24-28; 10,19-23 ali Ef 1,17-23; Lk 24,46-53 Vstopni spev: Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186; SG 136) Asperges: GLORIA 509; SG 401 ali Kyrie: GLORIA 605 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 509; SG 401 Spev z odpevom: GLORIA 520 oz. SG 323 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrstico Darovanje: Zveličar naš je vstal iz groba (GLORIA 177; SG 135) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697

12

XIV

ŠTIRINAJST DNI

l e t o

Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433) 7. velikonočna nedelja, bela Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 1,12-14; Ps 27,1.4.7-8; 1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11a Leto B: Apd 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11b-19 Leto C: Apd 7,55-60; Ps 97,1.2b.6.7c.9a; Raz 22,12-14.1617.20; Jn 17,20-26 Vstopni spev: Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186; SG 136) Asperges: GLORIA 657; SG 394 ali Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 657; SG 394 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331 Leto B: GLORIA 526; SG 335 Leto C: GLORIA 520 oz. SG 323 Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrstico Darovanje: S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226; SG 140) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 421 Binkoštna nedelja, rdeča Besedno bogoslužje: Leto A: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.2931.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 Leto B: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.29-31.34; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27; 16,12-15 Leto C: Apd 2,1-11; Ps 104,1.24ac.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.1213; Jn 20,19-23 Vstopni spev: S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226; SG 140) Asperges: Aleluja. Svet narod (GLORIA 421) oz. SG 266 ali Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 238; SG 325 Pesem slednica: Pridi, pridi, Sveti Duh (prim. lekcionar) Aleluja: GLORIA 532; SG 345 z vrstico Darovanje: Veni Sancte Spiritus (GLORIA 236) oz. SG 141 Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh (GLORIA 233) oz. SG 139

Gospodovi prazniki med letom

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica, bela Sveti Trojici je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA posebno poglavje, v katerem sta primerna pesem in molitev (GLORIA 257 in 259). Najbolj pomembni slavospev Troedinemu Bogu pa je spev Slava Bogu na višavah. Zato bi bilo prav na ta praznik dobro, če bi zapeli ta spev s popolnim liturgičnim besedilom in ne le kitico kake mašne pesmi (prim. GLORIA 486, 490, 495, 499). Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 34,4b-6.8-9; Dan 3,5256; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18


Leto B: 5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,1417; Mt 28,16-20 Leto C: Prg 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 Vstopni spev: Trojica sveta, vir moči (GLORIA 257) oz. SG 435 Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 989 oz. SG 329 Leto B: GLORIA 525; SG 334 Leto C: GLORIA 991 oz. SG 329 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 409 Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445) Četrtek po prazniku Svete Trojice: Sveto Rešnje telo in kri, bela Prazniku svetega Rešnjega telesa je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA posebno poglavje, ki se začne s številko 261. Na strani 396 so navedeni spevi iz drugih poglavij, ki jih lahko pojemo na ta praznik ali pri evharističnem češčenju. Za procesijo z Najsvetejšim pa so od številke 266 naprej navedeni primerni odpevi. Besedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 8,2-3.14b-16a; Ps 147,1215.19-20; 1 Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 Leto B: 2 Mz 24,3-8; Ps 116,12-13.15-18; Heb 9,11-15; Mr 14,12-16.22-26 Leto C: 1 Mz 14,18-20; Ps 110,1-4; 1 Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17 Vstopni spev: Praznika svetega danes radujmo se (GLORIA 262; SG 143) Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 522; SG 326 Leto B: GLORIA 974 oz. SG 326 Leto C: GLORIA 206 oz. SG 326 Pesem slednica: Hvali, Sion, Rešenika (GLORIA 261; SG 142) Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425) Petek po drugi nedelji po binkoštih: Srce Jezusovo, bela V Srcu Jezusovemu, ki ga častimo tudi vsak prvi petek v mesecu, se nam razodeva skrivnost Božjega usmiljenja. V molitveniku in pesmarici GLORIA je češčenju Srca Jezusovega posvečeno posebno poglavje, ki vsebuje pesmi (od GLORIA 271), pobožnost (GLORIA 278) in litanije Srca Jezusovega (GLORIA 280). Besedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 7,6-11; Ps 103,1-4.6-8.10; 1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30 Leto B: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37 Leto C: Ezk 34,11-16; Ps 23,1-6; Rim 5,5b-11; Lk 15,3-7 Vstopni spev: Presveto Srce slavo (GLORIA 272; SG 153) Kyrie: GLORIA 434 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 540; SG 409 Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 526; SG 335 Leto C: GLORIA 734; SG 330 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Darovanje: Božje milostno Srce (GLORIA 276; SG 147) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452)

Čas med letom 2. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 Leto B: 1 Sam 3,3-10.19; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 6,13c-15a.1720; Jn 1,35-42 Leto C: Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 Vstopni spev: Je Jezus k Jordanu prišel, 1.-3. kitica (GLORIA 304) oz. SG 436 Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava: GLORIA 486; SG 308 Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 524; SG 332 Leto C: GLORIA 96 oz. SG 332 Aleluja: GLORIA 643 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: GLORIA 503; SG 392 Svet: GLORIA 487; SG 310 Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Hvali svet Odrešenika (GLORIA 546; SG 425) 3. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 8,23b; 9,1-3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 Leto B: Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20 Leto C: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21 Vstopni spev: Bodi pozdravljena, luč blagovesti (GLORIA 780; SG 498) Kyrie: GLORIA 659 oz. 697 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331 Leto B: GLORIA 513; SG 313 Leto C: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 644 oz. SG 357 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 541; SG 413 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445) 4. n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n a Besedno bogoslužje: Leto A: Sof 2,3; 3,12-13; Ps 146,6c-10; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a Leto B: 5 Mz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mr 1,2128 Leto C: Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,1-6.15.17; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30 Vstopni spev: Leto A: O moj Bog, dopusti mi (GLORIA 878) oz. SG 399 Leto B in C: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 399 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329 Leto B: GLORIA 524; SG 332 Leto C: GLORIA 524; SG 332 Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrstico Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 452 5. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,15; Mt 5,13-16 Leto B: Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 Leto C: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7c-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

ŠTIRINAJST DNI

XIV

13


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

l e t o

Vstopni spev: Leto A: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 393 Leto B: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 393 Leto C: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 393 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 504; SG 393 Spev z odpevom: Leto A in B: GLORIA 241 oz. SG 334 Leto C: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 393 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443) 6. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Sir 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.1718.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 Leto B: 3 Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-2.5.10-11; 1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 Leto C: Jer 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 Vstopni spev: Leto A: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 383 Leto B: Skupaj zdaj stopimo (GLORIA 843) oz. SG 383 Leto C: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 383 Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Slava, svet: GLORIA 505; SG 383 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 899 oz. SG 333 Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Darovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423) 7. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 3 Mz 19,1-2.17-18; Ps 103,14.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 Leto B: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; Ps 41,2-5.13-14; 2 Kor 1,1822; Mr 2,1-12 Leto C: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 Vstopni spev: Leto A in C: Vlij ljubezni v srce (GLORIA 885) oz. SG 386 Leto B: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 386 Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: Leto A in C: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Darovanje: GLORIA 506; SG 386 Svet: GLORIA 545 oz. SG 386 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421) 8. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9b; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 Leto B: Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 2 Kor 3,1b6; Mr 2,18-22 Leto C: Sir 27,4-7; Ps 92,2-3.13-16; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,3945 Vstopni spev: Leto A: Pesem vesela naj Gospoda slavi (GLORIA 814) oz. SG 395 Leto B: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405) Leto C: Ponižno stopimo pred Božji oltar (GLORIA 510; SG 387)

14

XIV

ŠTIRINAJST DNI

Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 525; SG 334 Leto B: GLORIA 526; SG 335 Leto C: GLORIA 524; SG 332 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428) 9. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 5 Mz 11,18.26-28.32; Ps 31,24.17.25; Rim 3,21-25a.28; Mt 7,21-27 Leto B: 5 Mz 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mr 2,233,6 Leto C: 1 Kr 8,41-43; Ps 117,1-2; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10 Vstopni spev: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 397 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332 Leto B: GLORIA 525; SG 334 Leto C: GLORIA 527; SG 329 Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: GLORIA 661 oz. SG 397 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420) 10. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Oz 6,3-6; Ps 50,1.8.12-15; Rim 4,18-25; Mt 9,9-13 Leto B: 1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-8; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35 Leto C: 1 Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-13; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 Vstopni spev: Leto A: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 392 Leto B in C: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 392 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 503; SG 392 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 140; SG 318 Leto C: GLORIA 523; SG 331 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443) 11. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 19,2-6a; Ps 100,1-3.5; Rim 5,6-11; Mt 9,36-38; 10,1-8 Leto B: Ezk 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,2634 Leto C: 2 Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3 Vstopni spev: Leto A: Njive so bele (GLORIA 782; SG 787) Leto B: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 383 Leto C: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 383 Kyrie: GLORIA 485 oz. SG 307 Slava, darovanje, svet: GLORIA 505; SG 383 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 525; SG 334 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 526; SG 335 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452) 12 . n a v a d n a n e d e l j a , z e l e n a Besedno bogoslužje: Leto A: Jer 20,10-13; Ps 69,8-9a.10a.14


ab.17.33a.34a.35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33 Leto B: Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2 Kor 5,14-17; Mr 4,35-41 Leto C: Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,1824 Vstopni spev: Leto A: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436) Leto B: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 386 Leto C: Gospod si časov (GLORIA 299) oz. SG 386 Kyrie: GLORIA 666 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 506; SG 386 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331 Leto B: GLORIA 525; SG 334 Leto C: GLORIA 952; SG 333 Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 352 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423) 13. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Kr 4,8-11.14-16a; Ps 89,23.16-19; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 Leto B: Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2.4-6.11.12a.13b; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mr 5,21-43 Leto C: 1 Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 Vstopni spev: Leto A in C: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 395 Leto B: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 395 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 524; SG 332 Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 351 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428) 14. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Zah 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13c14; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30 Leto B: Ezk 2,2-5; Ps 123,2-4; 2 Kor 12,7-10; Mr 6,1-6 Leto C: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 Vstopni spev: Leto A: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436) Leto B: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 397 Leto C: Njive so bele (GLORIA 782; SG 787) Kyrie: GLORIA 434; SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329 Leto B: GLORIA 524; SG 332 Leto C: GLORIA 519; SG 323 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420) 15. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23 Leto B: Am 7,12-15; Ps 85,9-14; Ef 1,3-14; Mr 6,7-13 Leto C: 5 Mz 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.33-34.36ab.37 ali Ps 19,8-11; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 Vstopni spev: Leto A: Bodi pozdravljena, luč blagovesti (GLORIA 780; SG 498) Leto B: Kristus stoji pred nami (GLORIA 784) oz. SG 401

Leto C: Ko bi ljudje ljubili se (GLORIA 858) oz. SG 401 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, darovanje, svet: GLORIA 509; SG 401 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 809 oz. SG 337 Leto B: GLORIA 51; SG 312 Leto C: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433) 16. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.910.15-16a; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43 Leto B: Jer 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34 Leto C: 1 Mz 18,1-10a; Ps 15,2-5; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 Vstopni spev: Ponižno stopimo pred Božji oltar (GLORIA 510; SG 387) Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava: GLORIA 486; SG 308 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 734; SG 330 Leto C: GLORIA 952; SG 333 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Darovanje: Ubi caritas (GLORIA 887) oz. SG 408 Svet: GLORIA 487; SG 310 Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Molim te ponižno (GLORIA 270; SG 463) 17. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 1 Kr 3,5.7-12; Ps 119,57.72.7677.127-130; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 Leto B: 2 Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 Leto C: 1 Mz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 Vstopni spev: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405) Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 527; SG 329 Leto C: GLORIA 526; SG 335 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 540; SG 409 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: O Christe Domine Jesu (GLORIA 888) oz. SG 442 18. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,1-3; Ps 145,8-9.15-18; Rim 8,35.37-39; Mt 14,13-21 Leto B: 2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78,3-4.23-25.54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 Leto C: Prd 1,2; 2,21-23; Ps 90,3-6.12-14.17; Kol 3,1-5.9-11, Lk 12,13-21 Vstopni spev: Leto A: Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855; SG 437) Leto B in C: Gospod, ti si med nami (GLORIA 512) oz. SG 402 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329 Leto B: GLORIA 525; SG 334 Leto C: GLORIA 987 oz. SG 332 Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 541; SG 413 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)

ŠTIRINAJST DNI

XIV

15


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

19. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 1 Kr 19,9a.11-13; Ps 85,9-14; Rim 9,1-5; Mt 14,22-33 Leto B: 1 Kr 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 Leto C: Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 Vstopni spev: Leto A: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 399 Leto B: GLORIA 502; SG 399 Leto C: Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290) oz. SG 399 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 51; SG 312 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 399 20. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-4a.5-6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 Leto B: Prg 9,1-6; Ps 34,2-3.10-15; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 Leto C: Jer 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,4953 Vstopni spev: Leto A: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 392 Leto B in C: GLORIA 503; SG 392 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 503; SG 392 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 528; SG 336 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 140; SG 318 Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 392 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452) 21. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8bc; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20 Leto B: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 Leto C: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 Vstopni spev: Jezus, kralj vsega stvarstva (GLORIA 298) oz. SG 383 Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Slava, svet: GLORIA 505; SG 383 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 525; SG 334 Aleluja: GLORIA 539 oz. SG 355 z vrstico Darovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Živo verjem, Jezus, v te (GLORIA 557; SG 460) 22. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Jer 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 Leto B: 5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23 Leto C: Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7b.10-11; Heb 12,1819.22-24; Lk 14,1.7-14 Vstopni spev: Prihajamo k tebi (GLORIA 658) oz. SG 386 Kyrie: GLORIA 485; SG 307

16

XIV

ŠTIRINAJST DNI

l e t o

Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 952; SG 333 Leto B: GLORIA 523; SG 331 Leto C: GLORIA 521; SG 337 Aleluja: GLORIA 638 oz. SG 351 z vrstico Darovanje: GLORIA 506; SG 386 Svet: GLORIA 545 oz. SG 386 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Ponižno tukaj pokleknimo (GLORIA 549; SG 443) 23. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Ezk 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 Leto B: Iz 35,4-7a; Ps 146,6b-10; Jak 2,1-5; Mr 7,31-37 Leto C: Mdr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17, Lk 14,25-33 Vstopni spev: Leto A: Ko smo na poti (GLORIA 880) oz. SG 395 Leto B: Pojte z nami aleluja (GLORIA 837) oz. SG 395 Leto C: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 395 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332 Leto B: GLORIA 527; SG 329 Leto C: GLORIA 987 oz. SG 326 Aleluja: GLORIA 639 oz. SG 356 z vrstico Svet: GLORIA 500; SG 285 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Oče, združi nas (GLORIA 663) oz. SG 395 24. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Sir 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35 Leto B: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-6.8-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35 Leto C: 2 Mz 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1 Tim 1,1217; Lk 15,1-32 Vstopni spev: Leto A: Slavi Boga (GLORIA 134) oz. SG 397 Leto B: Jezus, kralj vsega stvarstva (GLORIA 298) oz. SG 397 Leto C: Cesta zvabila me je (GLORIA 123) oz. SG 397 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335 Leto B: GLORIA 974 oz. SG 332 Leto C: GLORIA 515; SG 317 Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Sprejmi, Oče, našo to daritev (GLORIA 661) oz. SG 397 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Laudate omnes gentes (GLORIA 844) oz. SG 397 25. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27; Mt 20,1-16a Leto B: Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37 Leto C: Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-8; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 Vstopni spev: Zapojte hvalnico (GLORIA 811; SG 435) Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 509; SG 401 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 527; SG 329 Leto B: GLORIA 523; SG 331 Leto C: GLORIA 972 oz. SG 337 Aleluja: GLORIA 641 oz. SG 354 z vrstico Svet: GLORIA 662 oz. SG 401 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423)


26. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Ezk 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11, Mt 21,28-32 Leto B: 4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mr 9,3843.45.47-48 Leto C: Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 Vstopni spev: Leto A in C: Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856) oz. SG 394 Leto B: Jezus naj živi (GLORIA 284; SG 419) Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283 Slava, svet: GLORIA 657; SG 394 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 513; SG 313 Leto B: GLORIA 521; SG 337 Leto C: GLORIA 527; SG 329 Aleluja: GLORIA 642 oz. SG 355 z vrstico Darovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 394 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421) 27. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 Leto B: 1 Mz 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16 Leto C: Hab 1,2-3; 2,2-4; Ps 95,1-2.6-9; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 Vstopni spev: Hvali Gospoda (GLORIA 832; SG 789) Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava: GLORIA 486; SG 308 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 525; SG 334 Leto C: GLORIA 524; SG 332 Aleluja: GLORIA 643 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: GLORIA 504; SG 393 Svet: GLORIA 487; SG 310 Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428) 28. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,1214.19-20; Mt 22,1-14 Leto B: Mdr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mr 10,17-30 Leto C: 2 Kr 5,14-17; Ps 98,1-4; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 Vstopni spev: Pojte Gospodu dežele in narodi (GLORIA 839) oz. SG 404 Kyrie: GLORIA 659 oz. 697 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330 Leto B: GLORIA 987 oz. SG 326 Leto C: GLORIA 525; SG 334 Aleluja: GLORIA 644 oz. SG 357 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 541; SG 413 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Bodi hvaljeno, češčeno (GLORIA 553; SG 420) 29. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10a.c; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21 Leto B: Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45 Leto C: 2 Mz 17,8-13; Ps 121,1-8; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 Vstopni spev: Čast in zahvalo dajte vsi (GLORIA 833) oz. SG 399 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332

Leto B: GLORIA 952; SG 333 Leto C: GLORIA 523; SG 331 Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrstico Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433) 30. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: 2 Mz 22,20-26; Ps 18,24.47.40-51b; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40 Leto B: Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52 Leto C: Sir 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tim 4,6-8.1618; Lk 18,9-14 Vstopni spev: Leto A: Ko bi ljudje ljubili se (GLORIA 858) oz. SG 393 Leto B in C: Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834) oz. SG 393 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 504; SG 393 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 523; SG 331 Leto B: GLORIA 527; SG 329 Leto C: GLORIA 522; SG 326 Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Kakor je bil ta kruh (GLORIA 543) oz. SG 393 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434) 31. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Mal 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 Leto B: 5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; Heb 7,23-28; Mr 12,28b-34 Leto C: Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13c-14; 2 Tes 1,11-2,2; Lk 19,1-10 Vstopni spev: Ko gledam vse (GLORIA 836) oz. SG 383 Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283 Slava, svet: GLORIA 505; SG 383 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 521; SG 337 Leto B: GLORIA 523; SG 331 Leto C: GLORIA 527; SG 329 Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Darovanje: Prihajam k tebi, moj Gospod (GLORIA 544) oz. SG 383 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: O kam, Gospod (GLORIA 556; SG 439) 32. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13 Leto B: 1 Kr 17,10-16; Ps 146,6-10; Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 Leto C: 2 Mkb 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8.15; 2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38 Vstopni spev: Pojte z nami aleluja (GLORIA 837) oz. SG 386 Kyrie: GLORIA 498; SG 283 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 952; SG 333 Leto B: GLORIA 522; SG 326 Leto C: GLORIA 523; SG 331 Aleluja: GLORIA 536; SG 352 z vrstico Darovanje: GLORIA 506; SG 386 Svet: GLORIA 545 oz. SG 386 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Živo verjem, Jezus, v te (GLORIA 557; SG 460) 33. navadna nedelja, zelena Besedno bogoslužje: Leto A: Prg 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30

ŠTIRINAJST DNI

XIV

17


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

Leto B: Dan 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32 Leto C: Mal 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19 Vstopni spev: Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879) oz. SG 395 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 524; SG 332 Leto B: GLORIA 526; SG 335 Leto C: GLORIA 525; SG 334 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Svet: GLORIA 500; SG 285 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Pridi, ljubi Jezus (GLORIA 558; SG 446) 34. navadna nedelja: Jezus Kristus, kralj vesoljstva, bela Nedelja Kristusa Kralja je zadnja v cerkvenem letu. V poglavju „Jezus Kristus – Kristus Kralj“ molitvenika in pesmarice GLORIA so zbrane pesmi, ki jih lahko pojemo na ta praznik (od GLORIA 284) ter litanije imena Jezusovega (GLORIA 300). Druge litanije, ki častijo Jezusa, glej seznam litanij na strani 1285. Besedno bogoslužje: Leto A: Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.56; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 Leto B: Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 1,5-8; Jn 18,33b-37 Leto C: 2 Sam 5,1-3; Ps 122,1-2.4-5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 Vstopni spev: Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290) oz. SG 158 Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 734; SG 330 Leto B, C: GLORIA 528; SG 336 Aleluja: GLORIA 538 oz. SG 353 z vrstico Darovanje: GLORIA 661 oz. SG 397 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433)

Slovesni prazniki in Gospodovi prazniki Je z u s o v o d a r o v a n j e – s v e č n i c a ( 2 . 2 . ) , bela Besedno bogoslužje: Mal 3,1-4; Ps 24,7-10; Heb 2,11-12.13c18; Lk 2,22-40 Med prižiganjem sveč: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 424 Med sprevodom: Simeonov slavospev (GLORIA 997) oz. desetka rožnega venca ki si ga Devica v templju darovala Vstopni spev: Na samo jutro svečnico (GLORIA 79) oz. SG 166 Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697

18

XIV

ŠTIRINAJST DNI

l e t o

Slava, darovanje, svet: GLORIA 507; SG 395 Spev z odpevom: GLORIA 49 oz. SG 316 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: K tebi, Jezus ljubeznivi (GLORIA 552; SG 428) Sv. Jožef (19. 3.), bela Če je praznik v nedeljo, ga obhajamo v ponedeljek. Če je praznik v velikem tednu, ga obhajamo v soboto pred cvetno nedeljo. Besedno bogoslužje: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,25.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ali Lk 2,41-51a Vstopni spev: O sveti Jožef (GLORIA 389; SG 241) Kyrie: GLORIA 485 oz. SG 307 Slava, svet: GLORIA 505; SG 383 Spev z odpevom: GLORIA 899 oz. SG 316 Klic pred evangelijem: GLORIA 668; SG 341 z vrstico Darovanje: Sveti Jožef naš čolnič vesla (GLORIA 390; SG 243) Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Tebe ljubi moja duša (GLORIA 548; SG 452) Gospodovo oznanjenje (25. 3.), bela Če je 25. 3. v velikem tednu ali velikonočni osmini, obhajamo praznik v ponedeljek 2. tedna velikonočnega časa. Če je 25. 3. nedelja, obhajamo praznik v ponedeljek (do pete postne nedelje). Besedno bogoslužje: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38 Vstopni spev: Je angel Gospodov (GLORIA 350; SG 171) Kyrie: GLORIA 666 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 506; SG 386 Spev z odpevom: GLORIA 524; SG 332 Klic pred evangelijem: GLORIA 669; SG 344 z vrstico Darovanje: Zdrava, zemlje vse Gospa (GLORIA 329; SG 219) Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Do tal se priklonimo (GLORIA 550; SG 423) Rojstvo Janeza Krstnika (24. 6.), bela Besedno bogoslužje: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-16; Apd 13,16.22-26; Lk 1,57-66.80 Vstopni spev: Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511; SG 405) Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 901 oz. SG 331 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje, svet: GLORIA 540; SG 409 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: O Christe Domine Jesu (GLORIA 888) oz. SG 442 Sv. Hema Krška (27. 6.), bela Besedno bogoslužje: Sir 1,11-20; Ps 16,1-2.5.7-10.11; 1 Tim 5,3-10; Lk 12,32-34 Vstopni spev: Krška Hema (GLORIA 391; SG 246) Kyrie: GLORIA 659 oz. SG 697 Slava: GLORIA 499; SG 284 Spev z odpevom: GLORIA 525 oz. SG 327 Aleluja: GLORIA 535; SG 350 z vrstico Darovanje: Sveta Hema, kneginja (GLORIA 392) oz. SG 413 Svet: GLORIA 541; SG 413 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Prepevaj hvalo, o kristjan (GLORIA 547; SG 445)


Sv. Peter in Pavel (29. 6.), bela Besedno bogoslužje: Apd 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tim 4,6-8.1718; Mt 16,13-19 Vstopni spev: Pridi, vsa krščanska čreda (GLORIA 393; SG 250) Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: GLORIA 522; SG 326 Aleluja: GLORIA 537; SG 354 z vrstico Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) oz. SG 247 Jezusova spremenitev na gori (6. 8.), bela Besedno bogoslužje: Dan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.8-9; 2 Pt 1,16-19; leto A: Mt 17,1-9; leto B: Mr 9,2-10; leto C: Lk 9,28b-36 Vstopni spev: O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288; SG 436) Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: GLORIA 525; SG 334 Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285) oz. SG 419 Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Laudate omnes gentes (GLORIA 844) oz. SG 397 Vnebovzetje Device Marije (15. 8.), bela Besedno bogoslužje: Raz 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45,1112.16.18; 1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56 Vstopni spev: Angeli lepo pojejo (GLORIA 317; SG 161) Kyrie: GLORIA 434 oz. SG 697 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 529 oz. SG 327 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje: Lepa si, lepa si, roža Marija (GLORIA 308; SG 176) Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Marija, mati ljubljena (GLORIA 309; SG 180) Povišanje svetega križa (14. 9.), rdeča Besedno bogoslužje: 4 Mz 21,4-9; Ps 78,1-2.34-37.38-39; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17 Vstopni spev: Kraljevo znamnje, križ stoji (GLORIA 109; SG 66) Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, darovanje: GLORIA 502; SG 399 Spev z odpevom: Leto A: GLORIA 526; SG 335 Aleluja: GLORIA 645 oz. SG 351 z vrstico Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Mogočno se dvigni (GLORIA 554; SG 433) Obletnica posvetitve celovške stolnice (19. 9.), bela Besedno bogoslužje: Berila na izbiro, na primer: 1 Kr 8,2223.27-30; Ps 84,2-5.10-11a; Ef 2,19-22; Mt 16,13-19 Vstopni spev: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 498 Kyrie: GLORIA 667 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 504; SG 393 Spev z odpevom: GLORIA 528; SG 336

Aleluja: GLORIA 646 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 393 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Molite, angeli (GLORIA 555; SG 434) Vsi sveti (1. 11.), bela Besedno bogoslužje: Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a Vstopni spev: V nebesih sem doma (GLORIA 759; SG 539) Kyrie: GLORIA 494; SG 299 Slava: GLORIA 495; SG 300 Spev z odpevom: GLORIA 49 oz. SG 329 Aleluja: GLORIA 534; SG 348 z vrstico Darovanje: O srečni dom nad zvezdami (GLORIA 396; SG 257) Svet: GLORIA 496; SG 301 Jagnje Božje: GLORIA 497; SG 302 Obhajilni spev: Blagri (GLORIA 875) oz. SG 425 Spomin vseh vernih rajnih (2. 11.), vijoličasta ali črna Besedno bogoslužje: Berila za rajne, na primer: Iz 25,6a.7-9; Ps 23,1-6; Rim 8,14-23; Jn 11,17-27 Vstopni spev: O srečni dom nad zvezdami (GLORIA 396; SG 257) Kyrie: GLORIA 665 oz. SG 697 Slava, svet: GLORIA 508; SG 397 Spev z odpevom: GLORIA 734; SG 330 Aleluja: GLORIA 640 oz. SG 352 z vrstico Darovanje: Gospod, daruj jim mir (GLORIA 760; SG 546) Jagnje Božje: GLORIA 501; SG 286 Obhajilni spev: Iz globine se glasi (GLORIA 761; SG 541) Posvetitev lateranske bazilike (9. 11.), bela Besedno bogoslužje: Ezk 47,1-2.8-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; 1 Kor 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22 Vstopni spev: Glej stavba čudovita (GLORIA 787) oz. SG 498 Kyrie: GLORIA 498 oz. SG 283 Slava, svet: GLORIA 657; SG 394 Spev z odpevom: GLORIA 528; SG 336 Aleluja: GLORIA 642 oz. SG 355 z vrstico Darovanje: Glej, Božja Cerkev (GLORIA 783) oz. SG 393 Jagnje Božje: GLORIA 466; SG 697 Obhajilni spev: Bog Oče, ki v nebesih (GLORIA 551; SG 421) Brezmadežno spočetje Device Marije (8. 12.), bela Besedno bogoslužje: 1 Mz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.1112; Lk 1,26-38 Vstopni spev: Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12; SG 15) Kyrie: GLORIA 485; SG 307 Slava: GLORIA 486; SG 308 Spev z odpevom: GLORIA 527 z odpevom 529 oz. SG 327 Aleluja: GLORIA 531; SG 399 z vrstico Darovanje: Glasovi angelski z višin (GLORIA 46; SG 29) Svet: GLORIA 487; SG 310 Jagnje Božje: GLORIA 488; SG 311 Obhajilni spev: Oznanil je angel (GLORIA 20; SG 17)

ŠTIRINAJST DNI

XIV

19


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

Marija 1. Božja Mati Marija zavezema prvo mesto med svetniki. Ker je bilo pri nas češčenje Device Marije vedno globoko zasidrano v ljudskem izročilu, so se ohranile številne Marijine pesmi, ki so zelo priljubljene (od GLORIA 302). 2. Priložnosti za češčenje Device Marije je več. Prvo mesto zavzemajo Marijini prazniki. Poleg tega je vsaka sobota posvečena Božji Materi. V ljudskem izročilu je maj mesec Marijinih pobožnosti oz. šmarnic, oktober pa je posvečen molitvi rožnega venca. 3. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje za te namene obilo gradiva: Pesmi (od GLORIA 302), molitve (od GLORIA 351), lavretanske litanije z odpevi (GLORIA 369) in slednjič predlog, kako te pesmi in molitve lahko spojimo v pobožnost (GLORIA 366). Poleg tega se je v mnogih župnijah uveljavilo šmarnično branje, ki ga seveda lahko tudi v tem primeru gojimo. 4. Papež Janez Pavel II. je običajnim trem delom rožnega venca dodal še četrtega in s tem vernike pozval, naj bi premišljevali v svetlem delu tudi Jezusovo javno delovanje (GLORIA 356). Po vsaki desetki rožnega venca lahko zapojemo primerno kitico, ki povzame njeno vsebino (GLORIA 302). Napev – „Kraljica venca rožnega“ – gotovo vsi dobro poznajo.

Angeli in svetniki 1. Rimski martirologij, seznam svetnikov in svetnic, vsebuje nekaj tisoč imen. Nekatere izmed njih časti vesoljna Cerkev, na primer sv. Jožefa, apostole in cerkvene očete, nekateri pa so bolj znani le v teh krajih, kjer so delovali. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje nekatere pesmi, ki so posvečene pomembnim pričam krščanske vere: Sv. Jožefu (GLORIA 389 in 390), sv. Hemi (391-392), sv. Petru in Pavlu (393), sv. Cirilu in Metodu (394), sv. Frančišku Asiškemu (395) ter vsem svetim (396). 2. Sveta Hema in blaženi Anton Martin Slomšek sta z našo škofijo posebno povezana, ker sta živela in delovala pri nas. Njima sta posvečeni dve kratki molitvi (GLORIA 409 in 410). 3. Najstarejše litanije so litanije svetnikov (GLORIA 407; krajša oblika GLORIA 172). Že od nekdaj so jih peli predvsem pri procesijah, na primer ko so novokrščeni v velikonočni vigiliji šli v slovesnem sprevo-

20

XIV

ŠTIRINAJST DNI

l e t o

du iz krstilnice v baziliko, da bi se tam udeležili prve svete evharistije. Zato so te litanije do danes bistven sestavni del procesij, na primer prošnjih procesij pred praznikom Gospodovega vnebohoda ali procesije na praznik sv. Marka (25. aprila). 4. Angel varuh pooseblja Božjo naklonjenost človeku. Tudi v težkih urah vemo, da nismo sami. To zaupanje opevajo štiri pesmi o angelu varuhu (GLORIA 397-400). Pojemo jih lahko že z majhnimi otroci.

Zakramenti

Krst, birma in evharistija so zakramenti, ki človeka pridružijo Kristusovemu telesu – Cerkvi. Nekdaj so vse tri zakramente obhajali v enem bogoslužju, po možnosti v velikonočni vigiliji. Ta običaj se je do danes ohranil v vzhodni Cerkvi. Jezus je ljudi pozival, naj se spreobrnejo, ker je Božje kraljestvo blizu (Mr 1,15). Pokora je torej povabilo, da se spravimo z Bogom in soljudmi in tako ponovno zaživimo iz krstne milosti. Bolniško maziljenje je podpora bolnikom, ki v tem zakramentu srečajo Kristusa, ki je „odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni“ (Mt 8,17). Zakramenta svetega reda in svetega zakona pa podpirata ljudi, da bi služili Cerkvi in svetu.

Sveti krst

Vsi zakramenti gradijo na temelju svetega krsta. Zato naj bi ta zakrament dostojno obhajali. Poleg tega nas cerkveno leto vabi, da se spominjamo našega krsta in se Bogu zahvaljujemo, da smo postali njegovi otroci in dediči večnega življenja. V molitveniku in pesmarici GLORIA je zbranih nekaj pesmi, ki jih lahko pojemo tako pri krstu kakor tudi pri nedeljskem blagoslovu vode ter kropljenju vernikov na začetku svete maše – asperges (od GLORIA 413). Poleg tega je v tem poglavju tudi obrazec za krst v sili (GLORIA 422). To je osnova, s katero naj bi bil seznanjen sleherni kristjan, da lahko v smrtni nevarnosti krsti človeka, če to želi. Staršem in botrom, ki pripravljajo krst otroka, je lahko v pomoč obrazec prošenj (GLORIA 423). Prav je, da se vedno spet zavedamo, kaj pomeni biti krščen – tako pri obnovitvi krstnih obljub med bogoslužjem kakor tudi, ko molimo sami. Zahvalna molitev za milost svetega krsta (GLORIA 426) nas pri tem lahko podpira.

Sveta birma

V času priprave na zakrament svete birme naj bi župnija podpirala birmance s svojo molitvijo. Zato vsebuje molitvenik in pesmarica GLORIA vzorec za prošnje (GLORIA 428). Ostalo gradivo – pesmi, molitve, večernice in pobožnost k Svetemu Duhu pa je zbrano v poglavju Binkošti – Sveti Duh.


Sveta evharistija Glej spodaj.

Sveta pokora Glej postni čas. Sveto maziljenje

Zadnji zakrament, ki ga naj bi človek prejel, je sveta popotnica – obhajilo v smrtni uri. Obnova bogoslužja po drugem vatikanskem koncilu je namreč spet poudarila, da je sveto maziljenje v prvi vrsti zakrament, ki naj bolnika krepi in mu daje moč. Zato je prav, da poskrbimo, da bolniki lahko pravočasno prejmejo ta zakrament, saj ni neke vrste sel bližujoče se smrti. Če je bolezen dolgotrajna ali če se zdravstveno stanje bolnika bistveno poslabša, lahko sveto maziljenje ponovno prejme. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje jedro obreda, da se družine lahko pripravijo na ta dogodek (GLORIA 698).

Sveti red

Nova maša ali duhovniški jubileji so viški farnega ži-

vljenja. Najbolj znana pesem za ta slavja se glasi „Novomašnik (Zlatomašnik), bod’ pozdravljen“ (GLORIA 700-702). Taki praznični dogodki pa so na drugi strani povezani tudi z vztrajno molitvijo in prošnjo. Molitveno uro za duhovne poklice (GLORIA 704), molitve (od GLORIA 708) ter litanije (GLORIA 713) lahko opravimo doma ali pri pobožnosti v cerkvi, tudi tedaj, če na primer ob delavnikih ni svete maše.

Sveti zakon

Zakrament svetega zakona ni samo poročno bogoslužje. Tudi v vsakdanjem življenju zakoncev naj bi se zrcalila svetost tega zakramenta. Zato vsebuje molitvenik in pesmarica GLORIA dve molitvi zakoncev – molitev moža in žene (GLORIA 719) ter molitev v zakonskih težavah (GLORIA 720).

Sveta evharistija 1. Pri sveti evharistiji oznanjamo Gospodovo smrt in slavimo njegovo vstajenje, dokler ne pride v slavi. Ko se zberemo okoli oltarja, delamo to, kar je storil Jezus pri zadnji večerji in nam naročil kot trajni spomin njegovega prehoda iz temine smrti v luč večnega življenja: Vzel je kruh (darovanje), se zahvalil (evharistična molitev), ga razlomil in dal svojim učencem (obhajilo). Obred svete maše se je v skorajda dveh tisočletjih sicer spreminjal, to jedro pa je ostalo.

2. Evharistija je vrelec in višek krščanskega življenja. Zato ji je posvečeno v molitveniku in pesmarici GLORIA največ prostora. Na začetku tega poglavja je red svete maše – na levi strani v slovenskem, na desni strani pa v nemškem jeziku (od GLORIA 430). Ta način dvojezičnosti najdemo tudi v drugih poglavjih. To pomeni, da tudi verniki, ki enega jezika ne razumejo, lahko sodelujejo pri liturgiji. Med besedili najdemo v poglavju Red svete maše tudi melodije za najbolj važne odgovore, prošnje (od GLORIA 444) ter Gospod, usmili se (GLORIA 434), Oče naš (460) in Jagnje Božje (466). 3. Spevi svete maše, ki jih redno pojemo, torej Gospod, usmili se, Slava, Vera, Svet in pa Jagnje Božje, se imenujejo ordinarij. V tem primeru je besedilo v ospredju. Tisti, ki ustvarjajo nove melodije za ordinarij svete maše, naj bi torej uglasbili liturgično besedilo. V molitveniku in pesmarici GLORIA imamo dva slovenska ordinarija: Troštovo mašo (od GLORIA 494) in pa Mihelčičevo mašo (od GLORIA 498). Dobro bi bilo, če bi glasbenikom uspelo, da bi razvili tudi kak ordinarij na osnovi liturgičnega besedila, ki je dobro primeren za ljudsko petje. Do danes tega namreč v bistvu še nimamo. 4. Jezik, ki katoličane po vsem svetu povezuje, je latinščina. Zato je prav, da poznamo najbolj važne odgovore, molitve in speve tudi v latinskem jeziku. Zbrani so v molitveniku in pesmarici GLORIA v poglavju Ordo missae (od GLORIA 472). Tam je med drugim tudi Pater noster, latinski Oče naš (GLORIA 480). Poleg tega vsebuje to poglavje še speve ordinarija: Missa mundi (od GLORIA 485) ter Missa de angelis (od GLORIA 489). Vsaj Missa mundi naj bi se kot ljudsko petje uveljavila v vsaki župniji. 5. Dolgo pred koncilom se je pri nas uveljavila tradicija mašnih pesmi (od GLORIA 502 in 657). Nastale so v času, ko je mašnik še vse dele svete maše zmolil sam (med drugim na primer tudi Slavo in Svet), ljudstvo pa je medtem zapelo primerno mašno pesem s podobnim besedilom. Ker je torej liturgično besedilo zmolil duhovnik, so kitice mašnih pesmi le povzetek tega besedila. Včasih manjkajo važni deli (pri nekaterih pesmih za Svet na primer popolnoma manjka drugi del – motiv „blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem“). Žal v slovenščini do danes nimamo pravih alternativ do mašnih pesmih, če naj bi pelo ljudstvo. Tukaj je liturgična obnova še na začetku. 6. S  poznali smo ordinarij svete maše – speve, ki jih redno pojemo. Poleg tega ima sveta maša tudi proprij – to so pesmi, ki so prilagojene prazniku, liturgičnemu času ipd. K propriju štejemo predvsem vstopno, darovanjsko in obhajilno pesem. V starem veku so na tem mestu peli psalme s posebnim odpevom. Danes so se na teh mestih večinoma uveljavile pesmi. Tako na primer med vstopom lahko zapojemo vstopno pesem (od GLORIA 510), prvo (včasih tudi drugo ali tretjo) kitico kake mašne pesmi (od GLORIA

ŠTIRINAJST DNI

XIV

21


živeti v ritmu časa V o d i č

s k o z i

c e r k v e n o

l e t o

502) ali primerno pesem, ki nas uvaja v skrivnost dneva ali liturgičnega časa (v adventu torej adventno pesem, na Marijin praznik tudi kak marijanski spev). Podobno postopamo pri darovanju in obhajilu. Darovanjske pesmi: od GLORIA 540; obhajilne pesmi: od GLORIA 546. V obeh primerih lahko izberemo tudi primerno kitico kake mašne pesmi ali s praznikom oz. liturgičnim časom usklajeni spev. 7. Psalm z odpevom je bistven sestavni del sv. maše. Ni dovoljeno, da ga nadomestimo s kako poljubno pesmijo. Psalm je namreč Božja beseda. V molitveniku in pesmarici GLORIA so v posebnem poglavju (od št. 513) zbrani primerni psalmi za vse čase bogoslužnega leta. Ta izbor je vzet iz liturgične knjige Berila in evangeliji. Kdor hoče zakladnico psalmov še bolj odpreti, se lahko posluži tudi psalmov, ki so v drugih delih pesmarice. Zbrani so v vsebinskem kazalu na strani 1281 (seznam odpevov se začne na strani 1275). Če te psalme pojemo pri sv. maši, jih moramo včasih krajšati. V tem primeru odpade tudi Slava Očetu na koncu psalma. 8. Aleluja pomeni iz hebrejščine prevedeno hvaljen bodi Jahve. Z njo se človek Svetega pisma zahvaljuje Bogu, ki rešuje. Zato je treba alelujo v vsakem primeru peti – če ne, odpade. V molitveniku in pesmarici GLORIA imamo dve poglavji z naslovom Aleluja. V prvem (od GLORIA 531) so zbrane aleluje iz slovenskega ter mednarodnega glasbenega zaklada, v drugem (od GLORIA 638) pa so aleluje iz nemškega kulturnega prostora. Ker je besedilo isto, saj je hebrejsko, seveda lahko črpamo iz obeh virov. V postnem času pa nadomestimo alelujo s primernim klicom (GLORIA 668 in 669). 9. V molitveniku in pesmarici GLORIA sta tudi dve dvojezični maši (GLORIA 657 in 658-664). Prva podaja besedila od vstopa do sklepa na osnovi melodije iz časa monarhije. Tedaj je živelo v Avstriji več narodov. Zato je nastala navada, da so na iste melodije priredili besedila v več jezikih. Pri drugi maši pa so zbrane sodobne pesmi. Poleg tega so v tem poglavju zbrani tudi drugi spevi, ki jih lahko pojemo v obeh jezikih: Kyrie eleison (od GLORIA 665), aklamacije (od GLORIA 668) in pa Oče naš (GLORIA 674 in 676).

Evharistična pobožnost 1. Evharistična duhovnost je obrodila v slovenskem cer-

kvenem petju bogate sadove. Zato vsebuje molitvenik in pesmarica GLORIA mnoge evharistične oz. blagoslovne pesmi. Najdemo jih v poglavjih Evharistična pobožnost (od GLORIA 723) in Sv. Rešnje telo (od GLORIA 261) oz. med obhajilnimi pesmimi (glej seznam pod številko 743). Izpostavitev Najsvetejšega lahko povežemo tudi z večernicami (glej GLORIA 733). Na koncu večernic je v tem primeru lahko evharistični blagoslov. Če jih vodi laik, pa se zaključijo s prošnjo za blagoslov.

2. Evharistična pobožnost (GLORIA 743) je zgrajena tako, da premišljujemo Jezusove izreke „Jaz sem ...“ iz Janezovega evangelija. Del te pobožnosti so tudi litanije Jezusa, Boga in človeka (GLORIA 747), ki so nastale v

22

XIV

ŠTIRINAJST DNI

dobi priprave na leto 2000. Pobožnost zaključimo z evharističnim blagoslovom (GLORIA 749), če jo vodi duhovnik ali diakon. Sicer pa jo lahko vodi tudi molivec. Če je pooblaščen za deljenje obhajila, lahko Najsvetejše izpostavi in na koncu pobožnosti prosi za blagoslov.

Bolezen, umiranje, pogreb

1. Molitvenik in pesmarica GLORIA vsebuje tudi obred obhajanja bolnikov (GLORIA 751), da se družine lahko pripravijo na prihod duhovnika ali diakona z Najsvetejšim. Tudi v času, pomanjkanja duhovnikov naj ne bi pozabili starih in bolnih ljudi, ki so morda prej redno hodili k sveti maši. Zato jim lahko tudi delivci obhajila, ki so od škofa pooblaščeni, prinašajo sveto obhajilo. Posebno lepo je, če se to zgodi po nedeljski sveti maši, ker bolniki še bolj čutijo, da jih župnija ni pozabila. Vsa besedila in molitve so zbrane v tem poglavju, tako da je GLORIA neke vrste obrednik za delivce obhajila. 2. Zadnji zakrament, ki ga naj bi kristjan prejel, je sveta popotnica – obhajilo v smrtni uri. Sveto maziljenje pa je zakrament, ki bolnika krepi in utrjuje v času bolezni. Če duhovnik ni dosegljiv, lahko sveto popotnico prinese tudi izredni delivec obhajila. Molitve so zbrane v poglavju Popotnica (GLORIA 753). V župnijah je treba pravočasno poskrbeti, da so ljudje obveščeni o tem, koga v takem primeru lahko pokličejo. 3. Medtem ko so ljudje prej bolj pogosto umirali doma in so sorodniki vedeli, kaj je treba v takem primeru moliti, smo danes zelo zbegani, ko pridemo v tak položaj. Zato je v molitveniku in pesmarici GLORIA zbranih nekaj molitev za priporočanje umirajočih (GLORIA 755). Važno je, da to poglavje ne vidimo kot obred, ki ga je treba opraviti do zadnje pikice, temveč kot zbirko besedil in molitev, ki so lahko pomoč in tolažba umirajočemu in njegovi družini. 4. V poglavju Smrt in pogreb molitvenika in pesmarice GLORIA so zbrane pesmi, ki jih pojemo pri pogrebu (od GLORIA 759). Razen tega je v tem poglavju tudi obrazec za bedenje pri rajnem (od GLORIA 768). Poleg molitve rožnega venca so v tem obrazcu tudi besedila iz Svetega pisma, molitve in prošnje. Seveda ta vzorec lahko še popestrimo z besedili pesnikov in pisateljev.

Blagoslov

Božji blagoslov nas spremlja od vsega začetka našega življenja. Prvi stavek, ki ga Bog reče človeku, je blagoslov. Tudi odrešenjska zgodovina se začne s tem, da Bog Abrahamu zagotovi, da ga bo blagoslovil. Zato je važno, da tudi mi blagoslavljamo. V molitveniku in pesmarici GLORIA so zbrani trije blagoslovi: Aronov blagoslov iz Svetega pisma (GLORIA 774), zgodnjekrščanski blagoslov (775) ter blagoslov romarjev (776).


Pred Gospodom –

zahvala in prošnja 1. V poglavju Cerkev – misijon molitvenika in pesmarice GLORIA so zbrane pesmi, ki jih lahko pojemo pri ljudskem misijonu, na misijonsko nedeljo ali na praznik posvetitve cerkve (od GLORIA 780). Poleg tega so v tem delu molitve za Cerkev in njene predstavnike, za edinost kristjanov ter za misijone (od GLORIA 788). Pri sestankih pa lahko zmolimo obrazec, ki vsebuje prošnjo za prihod Svetega Duha (GLORIA 801, 803, 804). Molimo jih lahko ob različnih priložnostih, na primer pri seji župnijskega sveta ali sestanku delovnega krožka ipd. ter jim tako damo tudi duhovno globino. 2. Pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve. V molitveniku in pesmarici GLORIA je kratek opis, kako bi prošnja procesija lahko potekala in kje je zbrano primerno gradivo (GLORIA 807). Na koncu poglavja pa je vremenski blagoslov. Za zahvalno nedeljo lahko zmolimo psalm 65, ki slavi Boga, ker je deželo obdaril z vsemi dobrinami (GLORIA 809). Primerne pesmi pa so zbrane v poglavju Hvala in zahvala. 3. V pesmarici „Slavimo Gospoda“ je bilo le malo pesmi z motivom zahvale, zaupanja ali prošnje. V molitveniku in pesmarici GLORIA sta posvečeni tem namenom dve poglavji: Hvala in zahvala (od GLORIA 811) ter Vera, zaupanje, prošnja (od GLORIA 855). V njih so zbrane pesmi in spevi iz Taizéja, sodobne pesmi (večinoma prevodi iz drugih jezikov) in nekatere tradicionalne pesmi. Poleg tega so v obeh poglavjih molitve, na primer Te Deum (GLORIA 831), litanije o Božjem delovanju (851), sončna pesem sv. Frančiška Asiškega (853), psalmi in druge (tudi sodobne) molitve (od 899).

Molitveno bogoslužje – ju t r o i n v e č e r

in zemlje. Obenem pa nas jutranja ura spominja na tisto jutro, ko je angel oznanil ženam, da Križani ni več v grobu. Jutro je torej zaznamovano od spomina na stvarjenje sveta in Kristusovo vstajenje. Osnovni simbol jutra je vzhajajoče sonce, znamenje vstalega Kristusa. 3. Medtem ko bogoslužni molitvenik, v katerem so hvalnice in večernice vogalna kamna molitvenega bogoslužja, podaja samo besedila, vsebujejo obrazci v molitveniku in pesmarici GLORIA tudi predloge, kako lahko sveta znamenja (sveča, kadilo, križ ipd.) poudarijo izpoved posameznih molitvenih ur. Poleg tega določene dele lahko nadomestimo s pesmimi ali spevi. Tudi na to nas knjiga opozarja. S tem naj bi se približali cilju, ki ga je orisal drugi vatikanski cerkveni zbor – da bi postalo molitveno bogoslužje spet liturgija vsega občestva. 4. Poglavje Jutro in večer molitvenika in pesmarice GLORIA vsebuje pesmi (od GLORIA. 919) in molitve (od 929), ki so značilne za jutro ali večer ter molitve pri obedu (933). Poleg tega so v tem poglavju štiri vzorci molitvenega bogoslužja za čas med letom: hvalnice v nedeljo (946), večernice v nedeljo (964), hvalnice za delavnike (983), sklepna molitvena ura (993) in psalm pri kajenju (999). Pregled o molitvenem bogoslužju glej seznam na strani 1284. Za nedelje, ko zaradi odsotnosti duhovnika ni svete maše, pa je v GLORIA 1001 obrazec za obhajanje besednega bogoslužja, ki ga lahko vodi od škofa pooblaščeni laik.

Molitve in obrazci

1. Na koncu molitvenika in pesmarice GLORIA je majhen molitvenik za mlade in tiste, ki včasih sežejo tudi po kakem sodobnem vzorcu (od GLORIA 1003). Molitve so tematsko zbrane, tako da se molivec ali molivka hitro znajde. 2. Najbolj važni obrazci katoliškega nauka – na primer deset zapovedi, sedem darov Svetega Duha, sedem telesnih in duhovnih del usmiljenja itd. pa so zbrani v zadnjem poglavju (od GLORIA 1041). To poglavje seveda ni kompendij naše vere, vsebuje pa obrazce, ki so se jih mnogi naučili v šoli na pamet, ker so pomembni smerokazi krščanskega življenja.

1. Zvečer, ko sonce zahaja in se mrači, se spominjamo Kristusove daritve na križu. On je prvi, ki je šel skozi noč smrti v luč večnega življenja. To je jedro večerne molitve. Sveta znamenja nas uvajajo v skrivnost tega časa: Prižgemo svečo, ki nas spominja, da je Kristus luč sveta. On je namreč premagal temino smrti. Kadilo pa je znamenje, da se dviga naša molitev k Bogu. 2. Zjutraj se zbuja stvarstvo. Sončni žarki nam vračajo življenje. Vse to nas opozarja na Boga, stvarnika nebes

ŠTIRINAJST DNI

XIV

23


Ni draga, je pa dragocena.

bralci pridobivajo bralce! 50x

NEDELJA in priloge

Vsak teden nova Nedelja Vsak mesec družinska priloga Vsak mesec kulturna priloga Vsak drugi mesec Misijonska obzorja

+DARILO

Za študente in študentke

samo 16,- EUR letno redna naročnina

samo 32,- EUR letno

> za vsakega, ki pridobi novega naročnika > in tudi za novega naročnika

Na izbiro so tale darila:

Obsega nekaj več kot 40.000

Prva slovenska in-

Dvojezična pesmarica

Naša najbolj priljubljena rubrika v

gesel - 22.000 nemških in ne-

teraktivna slikanica

in molitvenik za vsako

knjižni obliki. Samo pri Nedelji: 1. in 2.

kaj več kot 18.000 slovenskih.

Maček Muri.

družino.

del Vrbinčeve knjige 365x slovensko.

NOVI NAROČNIK

NAROČNIKA JE PRIDOBIL / PRIPOROČAL

Naročam Nedeljo za letno naročnino 32,- EUR

študentski abo za 16,- EUR

Ime in priimek

Ime in priimek

Ulica/kraj

Hišna številka

Poštna štev.

Pošta

Telefon

E-mail

Interaktivna slikanica

Poštna štev.

Telefon

Kraj

E-mail

Datum rojstva Podpis

DARILO Slovar

Novega naročnika je priporočal oz. pridobil

DARILO Gloria

365x slovensko

Slovar

Interaktivna slikanica

Gloria

365x slovensko

Živeti v ritmu časa  

Vodič skozi cerkveno leto

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you