Page 1

Welkom op Helinium “Ik was zó snel gewend!” Dat is wat je de nieuwe leerlingen in de brugklassen van Helinium vaak hoort zeggen. En dat vinden we fijn. Weet je dat wij in dit opzicht best op elkaar lijken? Want nu ik dit in oktober 2013 schrijf, ben ik – als rector – ook nieuw op Helinium. En ook ik voelde me al heel snel thuis! Wij kiezen voor uitdaging, maar ook voor sfeer. Ook daarin lijken jij en ik op elkaar. Het is een slimme combinatie. Want in een goede sfeer, presteer je meer! Van wiskunde tot sportklas, van TTO Engels tot techniek: Helinium is een school die je uitdaging biedt op het hoogste niveau. En dat doen we in een heel gezellige, veilige schoolomgeving. Helinium biedt voor elke leerling de juiste leerweg. Of je nu gouden handen hebt of tot de knappe koppen behoort: je vindt op Helinium zovéél mogelijkheden om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De docenten van Helinium begeleiden je graag naar de top. Met jouw eigen talenten en interesses haal je zo een diploma dat toegang biedt tot een vervolgopleiding in het MBO, HBO of aan een (internationale) universiteit. En als het een keertje tegenzit, dan helpen we je om dat te overwinnen. Wat vind ik het leuk om jou en je ouders binnenkort kennis te laten maken met de drie prachtige schoolgebouwen van Helinium. Elke klas heeft daar een eigen, vertrouwde afdeling, waar jij ook al snel je plekje zullen vinden. Weet je dat je, als je in groep 7 of 8 zit, bij ons kunt komen proefstuderen? Scan de QR-code met een smartphone of kijk op www.helinium.nl/proefstuderen. Daar kun je je direct aanmelden voor leuke workshops en bijzondere juniorcolleges. Ook tijdens onze Open Dag op 18 januari 2014 kun je aan veel leuke activiteiten op Helinium meedoen. We maken dan graag kennis met jou en je familie. Namens alle medewerkers van Helinium wens ik je alvast veel succes op de weg naar een prachtig diploma! Mw. drs. J.D. de Jongh, rector

3


De historie van Helinium In de Romeinse tijd (rond het begin van de jaartelling) was HELINIUM de naam voor de gezamenlijke monding van Rijn, Maas en Schelde. Dit brede water lag iets ten noorden van het huidige Hellevoetsluis. De school verwijst met deze naam naar Hellevoetsluis als stad aan het water. Bovendien verwijst de naam naar de Romeinse beschaving die van grote invloed is op onze westerse samenleving.

4

Zo verbindt de naam HELINIUM natuur met cultuur: belangrijke inspiratiebronnen voor het onderwijs aan onze scholengemeenschap.


Kennismaken met de brugklas Al voor de zomervakantie leer je Helinium wat beter kennen tijdens de introductiemiddag. Je ontmoet dan je nieuwe klas en mentor. Vaak zitten er vriendjes/vriendinnetjes van de basisschool of van sport bij je in de klas. En als het nieuwe schooljaar begint, starten onze brugklassen met een week vol gezellige activiteiten. Sport- en spelopdrachten, uitstapjes, samen lol maken en elkaar goed leren kennen, dat is de bedoeling. Ook zijn er leuke bijeenkomsten met alleen je eigen klas en mentor. Bij je mentor kun je steeds terecht met al je vragen. In het voorgezet onderwijs krijg je huiswerk. Dat is wel even een verschil met de basisschool! Maar gelukkig went het snel. In de mentorlessen is er aandacht voor de planning van huiswerk en hoe je het makkelijkste leert. Daar heb je dus veel aan. Leerlingen die hulp nodig hebben bij het maken van het huiswerk kunnen onder toezicht hun huiswerk op school maken.

In je eigen kluisje leg je ’s morgens de boeken en schriften die je pas later nodig hebt. In de middagpauze wissel je die weer om. Je kunt er ook je gymkleding kwijt. Zo hoef je niet de hele dag met al je spullen te sjouwen. Ook is het handig om je lunchpakket in je kluisje te bewaren. iEducation is ons programma met de computer, iPad of laptop. Voor alle vakken werk je niet alleen in het klaslokaal, maar ook online. Het digitale klaslokaal dus. Zo noemen we de elektronische leeromgeving (ELO) waar je overal ter wereld via de computer kunt inloggen op het digitale vaklokaal van je docenten. Je vindt daar studieplanners, opdrachten en studiemateriaal, ook voor je digitale portfolio en individuele toetsen. In de schoolgebouwen vind je natuurlijk ook gewone computerlokalen, lokalen met interactieve smartboards en studieruimtes zoals de mediatheek, waar je zelf de computer kunt gebruiken.

In een goede sfeer, presteer je meer! Daarom werk je samen met de mentor aan een goede sfeer in je groep. Ook maakt de klas eigen omgangsregels om gezellig met elkaar om te gaan. In speciale mentorlessen zul je merken hoe belangrijk een goede samenwerking is. Ook ontdek je hoe je eigen keuzes kunt maken. Je weet je te ontwikkelen tot een wereldburger die zich prima weet te redden in de maatschappij van morgen. Alle pauzes breng je door op school. Elke klas vindt een eigen plek in één van de aula’s om daar gezellig met elkaar te eten. Na elke twee lesuren heb je een pauze. Tussen de middag duurt de pauze een half uur; de overige pauzes duren een kwartier.

5


Met speciale aandacht Een veilige en vertrouwde schoolomgeving vinden we heel belangrijk. Helinium is een openbare scholen­ gemeenschap. Dat willen we ook laten zien in de manier waarop we met elkaar omgaan, zoals in respect voor mens en omgeving. Elke leerling moet zich bij ons thuis kunnen voelen. Daar werken we heel bewust aan en daar mag je ons altijd op aanspreken. We stellen ook huisregels waaraan leerlingen zich moeten houden. Zo mag je op Helinium niet roken, ook niet in de bovenbouw.

6

Acht kleine kernteams vormen voor hun klassen een eigen afdeling in één van de drie fraaie schoolgebouwen van Helinium. Elk kernteam heeft 150 tot 200 leerlingen die les krijgen van een klein team vertrouwde docenten. Naast je mentor is ook de kernteamleider een bekende contactpersoon voor jou en je ouders. Helinium gaat voor de mooiste resultaten. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.


Maar het is logisch dat niet alles vanzelf goed gaat. Misschien merk jij dat ook wel eens. Je docenten leggen hun vak zo goed mogelijk uit en geven vaak extra lessen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. In het speciale zorgteam hebben we deskundige mensen die je kunnen helpen. De mentor bekijkt eerst wat hij/ zij zelf voor je kan doen. Als het nodig is, bespreken we dan in het zorgteam aan welke hulp je het meest kunt hebben. De leerlingen op Helinium zijn vertrouwd met de counselors (vertrouwenspersonen) en leerlingbegeleiders van het zorgteam. Het is ook fijn dat je bij deze mensen vaak even kunt binnenlopen om je verhaal te doen of je vraag voor te leggen. In de taalwerkplaats kunnen leerlingen terecht met dyslexie of taalproblemen. Je vindt daar veel oefenmateriaal en krijgt individuele ondersteuning. Daarnaast hebben de kernteams op Helinium speciale programma’s in het kader van Taalbeleid en Rekenbeleid. De overheid bepaalt en toetst de niveaus waaraan leerlingen moeten voldoen. Helinium biedt leerlingen klassikale en individuele trainingen voor taal- en rekenvaardigheden. Wat wil je later worden? Vaak weet je dat nog niet als je in de brugklas zit. Maar een slimme keuze voor de toekomst is wel belangrijk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Welke opleidingen met welke vakken horen bij een beroep of sector? Daar weten onze schooldecanen alles van. Samen met je ouders krijg je al vanaf de brugklas alle informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor het juiste schooltype, vakkenpakket en de vervolgopleiding. Ook bedrijfsbezoeken en stages zijn voorbeelden van het uitgebreide keuzebegeleidings­ programma op Helinium.

7


Helinium biedt veel extra’s VWO • VWO Plus met PGO-projecten • VWO Plus met Technasium • VWO Plus met TTO Engels & PGO-projecten • VWO Plus met TTO Engels & Technasium • VWO/HAVO brugklas met Technasium, vervolg in VWO of HAVO • Gymnasium met Latijn en Grieks (extra keuze voor alle leerlingen VWO, vanaf leerjaar 2) • Sportklas (extra keuze voor leerjaar 1 en 2) • Theaterklas (extra keuze voor leerjaar 1, 2 en 3) • Anglia voor internationaal certificaat Engels (extra keuze leerjaar 1 t/m 6) • Kunstvakken dans, drama, muziek, beeldende vorming, met mogelijkheid voor examenvak HAVO • HAVO Plus met Technasium • HAVO • Sportklas (extra keuze voor leerjaar 1 en 2) • Theaterklas (extra keuze voor leerjaar 1, 2 en 3) • Anglia voor internationaal certificaat Engels (extra keuze leerjaar 1 t/m 6) • Kunstvakken dans, drama, muziek, beeldende vorming, met mogelijkheid voor examenvak

8


Kiezen voor VWO of HAVO Een gezellige activiteitenweek vormt de start van het schooljaar voor de VWO Plus en VWO/HAVO-brugklassen. Als leerling in de VWO/HAVO-brugklassen ontdek je in het eerste jaar welke richting het beste bij je past. In leerjaar 2 ga je dan verder in VWO Plus met Technasium, VWO Plus met PGO, VWO/HAVO (uitgestelde keuze), HAVO Plus met Technasium of HAVO. Vanaf leerjaar 4 gaan alle leerlingen uit VWO en HAVO verder in de gekozen profielvakken. Samen met je mentor en andere docenten uit het kernteam dat jou lesgeeft, zul je merken wat het beste advies voor je is. Cijfers spelen een grote rol, maar ook je belangstelling en de tijd die je aan huiswerk wilt besteden. Beide opleidingen – VWO en HAVO – bieden je een prima basis voor een vervolgstudie op hoog niveau. VWO duurt in totaal 6 jaar, HAVO 5 jaar. In het schema achterin dit boekje zie je hoe het vervolg van de VWO- of HAVOopleiding eruit ziet.

werken we op Helinium in een leuke en ­interessante themaweek aan een maatschappelijk project. In 2013 besteedden we aandacht aan KiKa: kinderen kankervrij. Zo krijg je een beeld van organisaties die mensen in onze maatschappij ondersteunen en kun je zelf ook een steentje bijdragen.

Profielen bovenbouw VWO en HAVO • Natuur & Techniek • Natuur & Gezondheid • Economie & Maatschappij • Cultuur & Maatschappij

Optimaal presteren is het doel van de lessen op Helinium. Dat betekent niet een hele berg huiswerk waar je niet meer overheen kunt kijken. Maar wel goed plannen en met regelmaat studeren. De mentorlessen en de methode Breingeheimen zijn daar heel handig bij. Docenten zorgen voor lesmethodes en onderwerpen die je interesseren en waarmee je de werkelijkheid van de 21e eeuw – het tijdperk van jouw toekomst – prima leert kennen. Een maatschappelijke stage is wat de overheid bij jongeren wil stimuleren om hun kijk op de wereld te verbreden. Aan het eind van het tweede leerjaar VWO en HAVO

Projectweek KiKa: kinderen kankervrij

9


VWO Plus, ook met tweetalig onderwijs (TTO Engels) VWO Plus is voor excellente leerlingen. De knappe koppen dus, die uitdaging en afwisseling willen en vooral eigen inbreng. VWO Plus op Helinium betekent: vakoverstijgende projecten, meer diepgang, meer tempo. Dit bijzondere onderwijsaanbod is gericht op de ontwikkeling van een academische denk- en werkhouding, met een internationaal perspectief. Direct vanaf de brugklas kunnen VWO Plus-leerlingen ervoor kiezen om de driejarige TTO-stroom te volgen. In de VWO Plus-brugklassen (met of zonder TTO) doe je tweemaal een PGO-project en tweemaal een project in het Technasium. In VWO Plus kies je vanaf leerjaar 2 uit: • VWO Plus met PGO-projecten • VWO Plus met Technasium • VWO Plus met TTO Engels & PGO-projecten • VWO Plus met TTO Engels & Technasium (zie p.14) VWO Plus met TTO Engels is een slimme keuze. Voor een optimale taalbeheersing in het Engels biedt Helinium sinds 2013 tweetalig onderwijs (TTO) op VWO Plusniveau. VWO Plus-leerlingen volgen dan direct vanaf de brugklassen de lessen in de TTO-stroom. Dit betekent dat in leerjaar 1 tot en met 3 meer dan de helft van de lessen Engelstalig is. Tweetalig onderwijs is voor Helinium geen doel op zich, maar het biedt een extra uitdaging binnen het excellentieprogramma dat Helinium, samen met universiteiten, speciaal voor knappe koppen heeft ontwikkeld. Aan het eind van leerjaar 3 leggen de TTO-leerlingen een examen af dat een internationaal erkend diploma oplevert. TTO-scholen kiezen hiervoor de Cambridge- of de

10

Anglia-examens. Helinium biedt al jaren in alle leerjaren de Anglia-examens aan, ook op het hoogste niveau: het Proficiency Level. De echte ‘die hards’ onder de TTO-leerlingen kunnen zich op Helinium ook nog inschrijven voor extra lessen Engels in het Anglia-programma (zie p.16). Prachtige mogelijkheden dus voor beheersing van de Engelse taal in denken, spreken en schrijven op hoog niveau. Helinium vraagt geen extra ouderbijdrage voor de lessen in VWO Plus en TTO. Als openbare scholengemeenschap willen wij excellent onderwijs voor iedereen mogelijk maken. Helinium biedt de VWO Plusprojecten met de universitaire aanpak van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Bijzondere onderwerpen, presentaties en excursies maken de PGO-projecten interessant en uitdagend. Elke week


werk je vier uur aan PGO-thema’s die voor een bijzondere verdieping van de betrokken vakken zorgen. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging, vinden dat prima te combineren met hun andere taken. Probleem Gestuurd Onderwijs vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid, omdat je met zes anderen in een tutorgroep zelf het leerproces organiseert. Je moet met elkaar bepalen wat werkelijk belangrijk is, welke informatie je daarvoor nodig hebt, wat je moet bestuderen en hoe je de juiste oplossing vindt. Toelating tot het excellente VWO Plus-onderwijs is mogelijk met een citoscore vanaf 542 en een positief advies van de basisschool. Daarbij is ook je motivatie voor extra uitdaging en onderwijs op hoog werk- en denkniveau van belang. En we verwachten van je dat je in samenwerking met je tutorgroep een goede bijdrage levert aan het eindresultaat.

Van Ghandi tot Bollywood, cricket en rakhi armbanden: India staat centraal in het eerste PGO-project in de brugklassen VWO Plus. Met een projectweek aan het eind van het schooljaar in 2014 steunen we onderwijs aan kansarme kinderen in India.

Extra mogelijkheden bij VWO Plus • PGO-projecten • Technasium • TTO met PGO • TTO met ­Technasium

• Gymnasium (Latijn & Grieks) • Anglia-certificaat Engels • Sportklas • Theaterklas

11


Gymnasium Latijn en Grieks zijn in onze cultuur nog springlevend. Ze heten ‘dode’ talen, omdat niemand ze meer in hun oorspronkelijke vorm spreekt. Toch hebben deze klassieke talen nog steeds enorme invloed op onze cultuur en op de talen die we nu spreken. Zo is 30% van de Nederlandse woorden rechtstreeks of via het Frans afkomstig uit het Latijn. Voor het Engels geldt dat nog sterker: door ruim 900 jaar van intensieve betrekkingen tussen Engeland en Frankrijk is ruim 50% van de Engelse woorden afkomstig uit het Latijn. En sta dan eens stil bij wat de huidige invloed van het Engels is. Hercules, Zeus en Venus (Aphrodite) zijn klassieke helden en heldinnen die ook nu inspiratiebronnen zijn voor tal van science fiction strips, verhalen en films. Wist je trouwens dat in de studie geneeskunde nog heel veel Latijnse terminologie wordt gebruikt? VWO-leerlingen die kiezen voor het gymnasium­ diploma, volgen vanaf leerjaar 2 tot en met 6 de lessen Latijn, in leerjaar 3 Grieks en in de bovenbouw klassieke culturele vorming (KCV). Daarin komen ook de bekende mythologische verhalen aan bod. Kennis van schrijvers en filosofen uit de klassieke oudheid geeft je inzicht in manieren van denken die veel invloed hadden en hebben op onze samenleving. Als je dat interessant vindt en gevoel hebt voor taalstructuren, laat dan dat mooie gymnasiumdiploma niet aan je voorbij gaan.

12


Excellente leerlingen De aandacht voor ontwikkelen van talent zie je op Helinium ook buiten de lessen. Sommige leerlingen zijn zó goed in bepaalde vakken, dat ze al af en toe op de universiteit of een onderzoeks­ instituut mogen rondlopen. Met je docenten en kernteamleider maak je heldere afspraken over de dagdelen waarop je buiten de school gaat studeren. Aan het onderzoeksproject Yes! Young European Specialists deden in 2013 van Helinium maar liefst 15 leerlingen uit VWO-5 mee. Europese onderwerpen staan centraal in het onderzoek dat de leerlingen uitvoeren, onder begeleiding van het European Values Study Centre van Tilburg University voor sociale onderwerpen en van Wageningen University voor Climate and Politics en Climate and Research. Voor het LAPP-topprogramma van de universiteit Leiden werden dit jaar drie leerlingen van Helinium uit VWO-4 en -5 geselecteerd. Steven volgde colleges sterrenkunde en sloot zijn studie af met een excursie naar de radiotelescopen van Dwingeloo en Westerbork. Roos verdiepte zich in de filosofie en Merel bestudeerde met een integrale blik vanuit de natuurkunde, wiskunde en biologie de beweging in de cel op nanoschaal. ‘Iets met sterrenkunde’, bedachten Meeke en Noor uit vwo-4 als onderwerp voor hun profielwerkstuk. Na een oriëntatiedag op de faculteit natuur- en sterrenkunde in Leiden schreven ze met bruikbare adviezen een prima werkstuk over Poollicht. Ook Hans maakte zijn profielwerkstuk in samenwerking met de faculteit natuur- en sterrenkunde in Leiden. Hij was geïnteresseerd in deeltjesfysica en schreef na vijf dagen onderzoek een uitstekend profielwerkstuk over muonen. Wat een unieke mogelijkheden voor deze studenten in spé om vanuit Helinium al de wondere wereld van de wetenschap te verkennen.

13


Technasium: brainpower in action De functies van de stad van de toekomst bedenken, slimme gadgets ontwerpen, de leefomgeving gezonder maken, dat zijn aansprekende voorbeelden uit de wereld van de techniek. Er zijn voor de wereld van morgen nog zoveel meer uitdagingen te bedenken waar we ideeën en oplossingen voor nodig hebben. En daar kun jij heel goed in worden als je op Helinium de projecten van het Technasium kiest. Dat kan in de VWO Plusklassen met en zonder TTO en in HAVO Plus, zelfs tot het eindexamen. Dit is uniek in onze regio. Helinium is één van de scholen in Nederland die het Technasium mogelijk maakt en zo de kenniseconomie stimuleert. Is het Technasium ook voor meisjes? Raar maar waar... Meisjes zijn goed in de bètavakken, maar geloven dit zelf niet. In een internationaal onderzoek is dit naar voren

14

gekomen. Om een interessante studie in bèta of techniek te gaan volgen, moet je je over die onzekerheid heen zetten. Ontdek je talenten en blijf bij je ideaal. Want techniek is té leuk om alleen aan jongens over te laten! In de spiksplinternieuwe technasiumwerkplaats of onderzoeksruimte kom je tijdens de projecten twee keer per week bij elkaar voor het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Het bedrijfsleven levert echte onderzoeksopdrachten aan en is medebeoordelaar van het projectresultaat. Je werkt in kleine groepjes samen aan een project. Dit begint met een lezing van een deskundige of een excursie om zelf jullie onderwerp in de praktijk te bekijken. Aan het eind van het project presenteer je het resultaat. Technasium is cool! Een van de onderzoeksprojecten in de brugklas was een bestaand uitkijkpunt in de duinen


bij de Tenelllaplas. Hoe maak je een uitkijkpunt dat ten eerste aantrekkelijker is voor het publiek, past in het landschap, een weerstation met interessante informatie heeft en bovendien volledig hufterproof is? Met dit Programma van Eisen zijn de jonge ontwerpers uit de brugklassen VWO Plus en VWO/HAVO in de werkruimten van het Technasium aan de slag gegaan. Eerst met onderzoek naar inspirerende gebouwen, naar mogelijkheden voor technieken en materialen en naar de interesses van publiek dat het prachtige duinlandschap bezoekt. In de ontwerpen is er vooral aan natuurlijke materialen gedacht en aan allerlei spannende mogelijkheden: van uitkijktorens verbonden door een hangbrug tot picknicktafels, speelplaatsen en een heuse overdekte glijbaan om van het uitkijkpunt weer veilig op de grond te landen. Naast de educatieve borden over de omgeving, kreeg het weerstation een prominente plek in het ontwerp.

Ook werden er slimme technische oplossingen getoond om het weerstation van duurzaam opgewekte energie te voorzien: van zonnepanelen tot een klein windmolentje. En natuurlijk moet deze prachtige plek ook voor minder validen toegankelijk zijn, bedachten enkele ontwerpers. Opdrachtgever Zuid-Hollands Landschap was beslist onder de indruk van de resultaten. Wat zou het leuk zijn als een van de ontwerpen ook echt wordt uitgevoerd! Voor de technasiumopdrachten krijg je ook cijfers en moet je elkaar beoordelen op samenwerking, initiatief en inzet. In de brugklassen VWO Plus en VWO/HAVO maak je in twee projecten van acht weken kennis met het Technasium. Vanaf leerjaar 2 kies je echt voor het Technasium. Dan komen de bètavakken en techniek samen in vier projecten per jaar. Het vak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen, sluit je af in 5 HAVO of 6 VWO met een schoolexamen.

15


Anglia voor internationaal diploma Engels Engels is een belangrijke taal. Van muziek en film tot vervolgstudie en werk: een goede beheersing van de Engelse taal is handig. Europa wordt steeds belangrijker en het buitenland komt dichterbij. Geef jezelf een voorsprong door op Helinium extra het Anglia-programma te volgen en een internationaal certificaat Engels te halen. Ook de TTO-leerlingen uit VWO Plus mogen met Anglia hun programma versnellen en examen doen. Een internationale studie- en werkomgeving? Daar komt een goede beheersing van de Engelse taal zeker van pas. Je weet nu nog niet of je daar later voor kiest, maar je kunt je er wel vast prima op voorbereiden. Het Engelse Chichester College, partner in het Anglia-programma, verzorgt wereldwijd de Anglia-examens. In het Anglia-programma op Helinium werk je toe naar een hoger niveau op het gebied van lees-, spreek- en luistervaardigheid. De training voor de Anglia-examens heeft een heel duidelijke structuur, waardoor leerlingen precies weten wat van hen wordt gevraagd en op welk niveau zij zich bevinden.

16

Er zijn Anglia-examens voor tien algemene niveaus en voor vier Business English levels. In Nederland wordt Anglia ondersteund door het Europees Platform en diverse samenwerkende scholen. Alle leerlingen kunnen aan het Anglia-programma meedoen, als ze dat willen. Dat is dus zeker een pluspunt. De docenten voor Anglia delen de leerlingen uit verschillende onderwijstypen en leerjaren in naar 足niveaugroepen. Je kunt voor elk instapniveau een 足diploma halen en dan doorstromen naar een hoger niveau. Het hoogste diploma is voor het Proficiency Level, voor toegang tot Engels足talige universiteiten. Naast de lessen en examens zijn er tal van andere activiteiten mogelijk. Je kunt meedoen aan Europese zomerkampen of internationale penp@ls vinden uit andere landen die aangesloten zijn bij het Anglia-programma, zoals Zweden, Spanje, Turkije, Kroati谷 en Oostenrijk!


17


Kiezen voor sport, theater of projecten Op Helinium is elke vrijdagmiddag bijzonder. In de onderbouw mag je de invulling namelijk zelf kiezen. Bij de inschrijving geef je aan of je op vrijdagmiddag lessen volgt in de projectenklas (uitgezonderd VWO Plus en VWO/HAVO), sportklas of theaterklas. Voor de sportklas en theaterklas zijn er â‚ŹÂ 130,- aan extra kosten voor gastdocenten en locaties. Voor de projectenklas zijn er geen extra kosten. Beschik jij over sporttalent, sportief gedrag en de motivatie om twee lesuren per week aan bijzondere sportactiviteiten te besteden? Dan is de sportklas een prima keuze! Zo heb je de gelegenheid om je op school naast de gewone lessen ook op sportgebied extra te ontwikkelen. Dat gebeurt in speciale lessen en clinics. En dat twee jaar lang! Sport kun je ook kiezen als vak voor het schoolexamen. In MAVO-4 is dat het vak LO2 (Lichamelijke Opvoeding 2). Hierbij maak je kennis met de bewegingswetenschappen en de organisatie van sport en spel. In HAVO en VWO heet deze verdieping in sport BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) Dol op theaterproducties maken met dans, drama en zang? Kies dan voor de speciale theaterklas. Je leert ook over theatertechniek, decors en grime. Ook in de bovenbouw kun je verder gaan met dans, drama of muziek. Beroemd in Hellevoetsluis en omstreken zijn de prachtige voorstellingen van de derdejaars theaterklas en de examenvoorstellingen in Theater Twee Hondjes door Helinium.

18


Business Leuke, aansprekende projecten doen, dat kan op Helinium in de projectmiddagen voor MAVO en VMBO. Je leert onderzoeken en presenteren. Ook ontdek je meer samenhang tussen verschillende vakken. Je maakt bijvoorbeeld een reis om de wereld, met verdieping van de vakken aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis en tekenen. Bij de afsluiting is er ook nog iets lekkers te proeven uit die landen. Soms komen er gastsprekers op bezoek of ga je voor je project ergens een kijkje nemen. Want zien hoe het in werkelijkheid gaat, daar leer je ook veel van.

Start je eigen bedrijf. Je eigen onderneming opzetten, hoe doe je dat? Op Helinium ontdek je dat bij de projecten Business (VWO-5 en HAVO-4) en Jong Ondernemen (VMBO-4). Dit is enorm populair bij leerlingen met het vak economie in hun examenprofiel. Nieuw is dat ook VWO-2 een eerste business­project doet . Wat een uitdaging om met je ‘zakenpartners’ een echt businessplan te bedenken en uit te voeren. Zo leer je wat er allemaal komt kijken bij een eigen bedrijf. Echte aandelen, heuse winst, dat is de bedoeling. Bij de sector Economie in VMBO-4 probeer je in één jaar met je eigen managementteam zo succesvol mogelijk te ondernemen. Daarna moet volgens de spelregels van de Belastingdienst de onderneming worden opgeheven. De aandeelhouders krijgen dan hun inleg terug, hopelijk met winst. Jonge, geslaagde ondernemers zien we ook in HAVO-4 en VWO-4/5. Leerlingen economie kunnen dan een jaar lang in extra uren de richting Business & Management volgen. Het laat leerlingen in alle details daadwerkelijk ervaren wat erbij komt kijken om ondernemer te zijn. En dat is heel wat meer dan een potje Monopoly spelen. Het begint al met het spreekwoordelijke ‘gat in de markt’ zien, want daar ga je je onderneming op richten. Maar dan moet je nog aan geld komen om de onderneming echt te kunnen starten. Met het schrijven van een businessplan leer je jezelf en andere aandeelhouders (honderd aandelen van 10 euro) overtuigen van de waardetoevoeging die jouw bedrijf zal hebben. Een buitenlandse excursie met business case op het gebied van dienstverlening en logistiek maakt dit vak extra aantrekkelijk!

19


VWO-5 in Barcelona

VWO Plus excursie Corpus

Kerstgala

HAVO-4 Dordogne

VMBO introductieweek

20


VMBO introductieweek

VWO & HAVO introductieweek

MAVO winterreis TsjechiĂŤ

VWO & HAVO introductieweek

Kerstgala

21


Talent in de Dop kiest MAVO De leerweg als voorbereiding op MBO of HAVO heeft in het hoofdgebouw van Helinium een eigen gezicht: MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs. Deze leerweg begint met de MAVO/HAVO-brugklas. Ook voor leerlingen die nog niet precies weten of zij verder gaan in MAVO of HAVO is dit een prima start. In het eerste leerjaar ontdekken zij samen met hun docenten wat het beste bij hen past. Het team adviseert dan een vervolg in MAVO-2 of in HAVO-2. De leerweg MAVO wordt na het vierde jaar afgerond met het diploma VMBO g/t.

22

Ben jij die leerling die graag verder leert en wil je ook vast een kijkje nemen in verschillende beroepssectoren? Kun je ook zelfstandig opdrachten uitvoeren en heb je na de lessen aandacht voor schooltaken? Dan past de keuze voor MAVO prima bij jou. Naast het advies van de basischool is ook een Citoscore tussen 529 en 537 een aanwijzing voor MAVO als vervolgonderwijs. De basisvakken in het MAVO zijn in de brugklas: Nederlands, Engels, Frans en Duits, mens en maatschappij


(­ geschiedenis, aardrijkskunde) wiskunde, biologie, techniek, mentorles, kunstvakken en gym. In de tweede klas komt daar het moderne vak science bij. Hierbij werk je aan onderwerpen vanuit de vakken natuurkunde, scheikunde en techniek. In de derde klas maak je kennis met economie en krijg je maatschappijleer, een vak voor het schoolexamen in klas 4. Net als alle andere brugklassen op Helinium kun je meteen in de brugklas al kiezen voor extra mogelijk­ heden: een vrijdagmiddag vol sport, theater of projecten. Of ergens in de week 1 uur extra Engels voor een internationaal Anglia-certficaat, dat is natuurlijk ook een leuke uitdaging. Wat je ook kiest: je kunt er zelfs mee doorgaan tot het eindexamen. Kijk maar eens hieronder.

Mogelijkheden bij MAVO op Helinium • MAVO Kunst: theaterklas in klas 1, 2 en 3; eindexamenvak kunst in MAVO-4 • MAVO Sport: sportklas in klas 1 en 2; eindexamenvak LO2 in MAVO-3 en -4 • MAVO Algemeen: theaterklas, sportklas of ­projectenklas in onderbouw; eindexamen leerjaar 4 in zes vakken. • MAVO PLUS: extra examenvak!Theaterklas, sportklas of projectenklas in onderbouw; eindexamen leerjaar 4 in zeven vakken. • MAVO Technologie: theaterklas, sportklas of projectenklas in onderbouw; eindexamen leerjaar 4 in vijf theorievakken en één praktijkvak.

je filmp 23


MAVO bovenbouw: op weg naar het eindexamen Een keuze voor de toekomst maak je op Helinium pas in het derde leerjaar MAVO. In welke beroepssector wil je eindexamen doen: Economie, Zorg & Welzijn of Techniek? OriĂŤntatieprogramma Technologie Om die belangrijke keuze voor de toekomst goed te laten verlopen, ontwikkelde Helinium een speciaal keuzeprogramma voor leerjaar 3. Elke week werk je onder begeleiding van je mentor aan modules uit de verschillende beroepssectoren in het MBO. Deze modules vormen samen het vak Technologie op je rooster.

Naast dit vak Technologie en zijn/haar eigen vak verzorgt je mentor ook speciale mentorlessen in leerjaar 3 en is zo zeven tot acht uur per week actief betrokken bij dit keuzeproces. Bijzonder is dat je steeds vanuit verschillende sectoren kijkt. Denk aan een ziekenhuis, verzorgingstehuis, kwekerij, logistiek bedrijf of managementafdeling. Ook manager zijn van een team leer je bij het vak Technologie door als team opdrachten met elkaar uit te voeren. In het hoofdgebouw van Helinium is speciaal voor Technologie een supermoderne ruimte ingericht. De maatschappelijke stage aan het eind van leerjaar 3 is een week waarin de leerlingen actief betrokken zijn bij ondersteuning van maatschappelijke instellingen. Een gezellige middag voor ouderen of kinderen organiseren, sport- en spelactiviteiten bedenken: de leerlingen van Helinium ontmoeten elk jaar weer een warm welkom voor hun inzet en betrokkenheid. Met al deze activiteiten en de begeleiding van Helinium kun je in de loop van leerjaar 3 een bewuste keuze maken voor de beroepssector waarin je eindexamen wilt doen. Het eindexamen MAVO Algemeen bestaat uit zes vakken. Twee algemene vakken Nederlands en Engels, twee vrij te kiezen vakken en twee vakken uit de beroepssector waarin je examen doet. Voor MAVO Plus op Helinium kies je een extra examenvak.

24


Sector Economie: verplicht economie en een keuze uit: Frans, Duits of wiskunde Sector Zorg & Welzijn: verplicht biologie en een keuze uit maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde Sector Techniek: verplicht wiskunde en natuur-/ -scheikunde 1.

MAVO Kunst biedt beeldend of dans als examenvak. Je hebt in de drie jaren hiervoor dit kunstvak of de theaterklas gevolgd en werkt in het examenjaar toe naar een prachtige presentatie. MAVO Sport is de examenrichting waarbij je in leerjaar 1 en 2 de sportklas hebt gedaan, in leerjaar 3 en 4 gevolgd door het examenvak LO2.

Vrij te kiezen vakken zijn alle vakken die niet verplicht zijn bij jouw sector. Zo kun je bij de sector Economie prima het vak wiskunde erbij kiezen, of Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, sport (LO2), natuur-/-scheikunde 2 of een kunstvak. Kies een slimme combinatie of ga een stapje verder en kies zelfs een extra vak voor MAVO Plus! MAVO Plus biedt leerlingen een extra eindexamenvak, in het vierde leerjaar. Ruim 15% van onze leerlingen kiest inderdaad voor een zevende examenvak. Dat is zeker aan te raden voor een vervolg in HAVO-4. Of je nu start met sportklas, theaterklas of projectenklas, je kunt voor het vierde leerjaar altijd nog kiezen voor MAVO Plus. En je kunt de keuze voor MAVO Plus ook prima combineren met het eindexamenvak sport (LO2) of kunst (dans, drama, muziek, beeldende vorming.) MAVO Technologie is de examenrichting waarbij je ĂŠĂŠn van de zes theorievakken laat vallen. Je kiest daarvoor een praktijkvak uit de beroepssector waarin je verder wilt in het MBO. MAVO Technologie is vergelijkbaar met de gemengde leerweg VMBO. Deze keuze sluit niet aan op HAVO-4.

25


Welkom in het VMBO: de start voor VMBO beroepsgericht - kader • Geschikt voor Denkers & Doeners in Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie • Naast praktijkvakken veel theorie • Voorbereiding op MBO niveau 3-4 • Citoscore 526 en hoger

VMBO beroepsgericht - basis • Geschikt voor de Gouden Handen in Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie • Theorie en praktijk op eigen niveau • Veel afwisseling in taken • Voorbereiding op MBO niveau 2 • Citoscore 520 en hoger

26

Het TPH-1 (Technisch Paviljoen) is de thuisbasis voor VMBO leerjaar 1 tot en met 4. Dat is logisch, omdat in dit gebouw de speciale vaklokalen zijn voor de beroepssectoren die Helinium aanbiedt: Economie (Handel & Administratie), Zorg & Welzijn en Techniek. Alleen voor de leerjaren 1 en 2 van VMBO-lwoo zijn de lessen in het nieuwe TPH-2. Daar vind je een eigen leerplein, leslokalen en pauzeruimte. Je kiest voor VMBO – voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat is een goede stap voor de meer praktisch lerende leerling. In het VMBO-onderwijs ontdek je dat theorie en praktijk veel met elkaar te maken hebben. Neem het vak wiskunde. Als je goed kijkt, zie je wiskunde overal om je heen. Dat ontdek je bijvoorbeeld in een kookopdracht waar de vakken biologie, wiskunde en Nederlands samenkomen. Stel: je hebt een recept voor


vakkanjers vier personen. Maar je krijgt elf gasten. Hoeveel heb je dan nodig? Het berekenen van die verhouding, dat is wiskunde. Ook handig als je gaat koken, toch?

goed op voor te bereiden. Dat doen we op school samen met jou en je ouders in lessen en gesprekken over jouw interesses en wat daarbij het beste past.

De basisvakken in leerjaar 1 en 2 van het VMBO zijn Nederlands, Engels, Duits (VMBO-kader), mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde), wiskunde, mens & natuur (biologie, techniek), gym en de kunstvakken. Op Helinium krijg je dan nog extra lessen in leefstijl en de mentorlessen. En voor de vrijdagmiddag kun je kiezen uit deelname aan de sportklas, theaterklas of projectenklas (zie p. 18 en 19). In totaal heb je 32 lesuren per week. Ook kun je nog kiezen voor extra lessen Engels om een internationaal Anglia-certificaat te halen.

Al vanaf de brugklas maak je kennis met de praktijkvakken. Daarvoor hebben we een speciaal programma: Praktische Sector OriĂŤntatie (PSO). Elke drie maanden werk je vanuit een ander praktijkvak. Zo ontdek je wat jou het meeste aanspreekt.

Een belangrijke keus voor jouw toekomst maak je al in het tweede leerjaar. Want in leerjaar 3 en 4 ga je je specialiseren in een beroepssector. Het is slim om je daar

Een voorbeeld uit de sector Economie is een onderzoekje naar de kwaliteit en aantrekkelijkheid van chips. Daarvoor moet je de chips serieus testen op kraak, smaak, kleur en vorm. Best lekker, die opdracht. In een ander onderzoek bekijk je twee supermarkten. Zorgen de etalages en bedrijfskleding ervoor dat de winkel een goede indruk maakt? Met dit type opdrachten komen de verschillende beroepen op een speelse manier dichterbij.

27


VMBO met leerwegondersteuning Ben jij iemand die het liefste leert door dingen te doen? Wil je niet te lang met hetzelfde bezig zijn? Het kan ook dat je je soms onzeker voelt over wat je precies moet doen. Hoe dan ook: we gaan ervan uit dat je alles uit jezelf wilt halen voor het VMBO-diploma. Waar nodig en mogelijk ondersteunen we je daarbij. Daarvoor kun je via de basisschool een aanvraag doen voor VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). Helinium heeft kleine klassen voor het VMBO met leerwegondersteuning, met name in leerjaar 1 en 2 van de beroepsgerichte leerweg. In deze LWOO-klassen zie je veel dezelfde docenten, want zij geven meerdere vakken en begeleiden je bij het leren. In leerjaar 3 en 4 van het VMBO kies je een beroepssector. Daar zit je in gemengde groepen. Je krijgt ook daar leerwegondersteuning, maar dan individueel. Leerlingen met een MAVO-advies kunnen ook in aanmerking komen voor deze vorm van leerwegondersteuning. Als je aan de voorwaarden voor leerwegondersteuning voldoet, kun je daarvoor een vergoeding krijgen. Kleinere klassen en begeleiding op maat kosten namelijk meer geld. Als je kiest voor leerwegondersteuning op Helinium, kan de school je alleen toelaten als er voldoende mogelijkheden zijn voor wat jij nodig hebt. Met zorg op maat kun je in leerjaar 4 het VMBO afronden met een mooi diploma. Daarna ga je verder leren in het MBO om daar een startkwalificatie te halen. Er liggen dus heel wat mogelijkheden voor je open.

28

Leuke lessen kom je tegen bij allerlei vakken. Dat heeft natuurlijk ook met je eigen belangstelling te maken. In klas 1 en 2 krijg je in elk geval de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook biologie, geschiedenis en aardrijkskunde staan op het programma.


Je krijgt ook handige informatie om nog meer met de computer te werken. Bij techniek, de kunstvakken en gym ben je ook weer lekker actief bezig. Eén middag in de week volg je lessen in de sportklas of theaterklas. Kies bij de inschrijving wat je het leukste vindt!

VMBO basis/kader met leerwegondersteuning (LWOO) • Kleine groepen in leerjaar 1 en 2 • Individuele begeleiding leerjaar 3 en 4 in beroeps­sector • Mogelijkheid leerwerktraject

29


VMBO bovenbouw Ben jij een praktijkgerichte leerling? De Denkers & Doeners en Gouden Handen in deze maatschappij, vinden op Helinium precies wat ze zoeken. Jij kunt bij ons je talenten prima ontwikkelen in het beroepsgerichte VMBO op basisniveau en kaderniveau. Het examen VMBO doe je in leerjaar 4, in één van de drie sectoren: • Economie: Handel & Administratie • Zorg & Welzijn Breed • Techniek: Techniek Breed Vakcollege Techniek Een VMBO-diploma geeft je toegang tot een vervolg­ opleiding in de sector die je op Helinium hebt gekozen. Eén ding is zeker: als je kiest voor beroepsgericht onderwijs, dan biedt dat mooie kansen voor de toekomst. De samenleving heeft vakmensen heel hard nodig voor praktische oplossingen, elke dag weer. In TPH-1 zie je op de begane grond een enorm grote werkplaats met allerlei apparatuur voor de beroepssector Techniek Breed en voor het Vakcollege Techniek. Op de tweede verdieping vind je de kantooromgeving voor de beroepssector Economie, met Handel & Administratie. Ga je dan weer een trap op, dan kom je op de derde verdieping meteen op de afdeling Zorg & Welzijn.

30


Beroepssector Economie Handel & Administratie • Leren in praktijkomgeving: kantoor en winkel • Van brieven tot boekhouding • Van kassa tot klant

Het is net of je een groot kantoor binnenstapt. Ruime bureaus met computers en brievenbakjes, luxe bureaustoelen, geluiddempend tapijt, fraaie foto’s aan de wand, kasten met ordners en een balie met een heuse receptionist(e). In deze praktijkomgeving werken de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 aan hun opdrachten. Het werkboek staat vol met allerlei taken die ook op een echt kantoor ­voorkomen. Van brieven en formulieren tot de boek­ houding. Wat een gezellige werkplek! In de winkel leer je wat er allemaal komt kijken bij inkoop en verkoop. Van administratie tot etaleren en van kassa tot klantvriendelijkheid. “Kan ik u helpen, mevrouw?”

31


Beroepssector Zorg & Welzijn Op het leerplein Zorg & Welzijn kun je je voorbereiden op verschillende beroepen in de wereld van zorg en welzijn. Naast de beautysalon, de keuken en het restaurant, is er een ziekenkamer, ouderenkamer, huiskamer met peuterhoek en een ruimte voor wassen en strijken. Ook is er een centrale receptie voor afspraken en ontvangst van gasten voor het restaurant en de beautysalon. Als echte receptionistes regelen de leerlingen daar alles wat nodig is.

om oud te worden en hoe kan dat best leuk zijn? De leerlingen organiseren ook een activiteit met ouderen uit de Grootenhoek. De Ouderenverwendag van Helinium is inmiddels goed bekend!

• Leren in praktijkomgeving • Van keuken tot restaurant • Van baby- tot ouderenzorg

Speciale aandacht voor ouderen is er in het derde leerjaar. Eén van de modules gaat over verzorging van ouderen. Wat zijn ouderdomsziekten, wat betekent het

32

• Van kapper tot schoonheidssalon


33


Beroepssector Techniek • Uniek: Vakcollege Techniek vanaf de brugklas • Of na VMBO onderbouw: Techniek Breed in leerjaar 3 en 4 • Leren in praktijkomgeving • Ontwikkelen vakkennis én beroepshouding • Extra: training voor veiligheidscertificaat (VCA) • Extra: training voor lasdiploma

In TPH-1 vinden we op de begane grond de grote afdeling voor Techniek Breed. Hier maken jongeren kennis met de mogelijkheden en eisen van verschillende technische sectoren. Er is een badkamer die met de juiste installatietechniek aangelegd moet worden. Achter de badkamerwand kun je de leidingen nog eens controleren. Verderop worden draden voor elektra getrokken en

34

stopcontacten aangelegd. Van elektrotechniek kun je doorlopen naar de machines voor metaaltechniek en de cabines voor lastechniek. De nieuwste afdeling is Maintenance, opgezet in samen­werking met de scholen van het Maintenance College, zoals het STC in Brielle. Veel vakkennis en de juiste beroepshouding leer je van de docenten in deze afdeling, die goede contacten hebben met het bedrijfsleven. Dat is ook handig als je een stageplek gaat kiezen. Bedrijven komen graag op deze afdeling van Helinium kijken. Met de vakmensen van Helinium halen de jongens (en meisjes!) van VMBO Techniek al een officieel veiligheidscertificaat (VCA) en lasdiploma. Wist je al dat ze tot de groep met de hoogste slagingspercentages behoren?


Vakcollege Techniek Voor jongeren met interesse in de techniek biedt Helinium in VMBO direct vanaf de brugklas het ­Vakcollege Techniek. Deze bijzondere kans is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van techniekdocenten op Helinium met het bedrijfsleven en MBO, zoals het STC in Brielle. In heel Nederland is veel vraag naar goed opgeleide vakmensen in de techniek. Het Vakcollege Techniek gaat door in het MBO. Voor de ontwikkeling van jouw technisch vakmanschap breng je vier jaar door in het VMBO op Helinium en twee jaar in het MBO, niveau 2 en 3. De docenten van beide scholen zorgen voor een doorlopend leerprogramma, net zoals nu al vaak het geval is op Helinium. Ook werken we nauw samen met bedrijven in de omgeving die je een leerzame stageplaats garanderen.

Nieuwe installaties aanleggen, storingen verhelpen, proactief het onderhoud van apparatuur aanpakken, zorgen dat iets werkt: dat leer je in deze beroepsopleiding van het Vakcollege Techniek. In leerjaar 1 en 2 krijg je tien tot twaalf uur per week praktijkles. Ook bezoek je diverse bedrijven om een goed beeld van de hele sector te krijgen. In leerjaar 3 en 4 ga je je specialiseren en ben je tijdens je stage in een bedrijf aan het werk. Hoe eerder je begint met het Vakcollege Techniek, hoe meer je je kunt specialiseren. Dat is ook het grote verschil met het sectorprogramma Techniek Breed, waar leerlingen pas in VMBO-3 aan kunnen beginnen. Eén ding is zeker: met jouw technische kennis en inzicht vind je een prima baan in de techniek!

Specialisaties Helinium • Installatietechniek • Elektrotechniek • Metaaltechniek • Lastechniek • Maintenance

35


Roosters en resultaten Helinium volgt nauwkeurig en kritisch het aantal gegeven lessen. Van de lessen die niet doorgaan volgens het geplande rooster, wordt iets minder dan de helft veroorzaakt door ziekte en iets meer dan de helft door andere activiteiten die met het onderwijs verband houden (excursies, werkweken, projecten, voorstellingen) of daarvoor noodzakelijk zijn (toetsen, cursussen, vergaderingen). Alle activiteiten die met onderwijs verband houden, worden gerekend tot de onderwijstijd. Door een uitgekiend toetsrooster en door vergaderingen vooral aan het eind van de dag te plannen, kunnen we lesuitval zoveel mogelijk vermijden. Leerlingen in de onderbouw bieden we een invalles of huiswerkuur aan. Voor leerlingen in de bovenbouw is het van belang om te leren

de lesvrije uren in hun rooster standaard te gebruiken voor studie en (groeps-) opdrachten. Niet alleen bespaart dat (t)huiswerk- tijd, het is vooral weer een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die in vervolgopleidingen van hen wordt gevraagd. Helinium richt zich op het realiseren van onderwijs en begeleiding met een maximaal resultaat. Tegelijk willen we ook leerlingen en hun ouders kansen blijven bieden als een vlotte doorstroming naar een hoger leerjaar of hogere afdeling niet helemaal zeker is. Dit kan voor een dilemma zorgen, want een strenge selectie is op zich veiliger voor de gewenste schoolresultaten. De onderwijsinspectie is positief over de zeer goede doorstroming van brugklas naar examenklas en de extra ondersteuning die Helinium biedt. In de bovenbouw HAVO en VWO kunnen leerlingen deelnemen aan een intensief examentrainingsprogramma. Voor VMBO-4 leerlingen die willen doorstromen naar HAVO-4, start al voor de zomervakantie een bijspijkerprogramma.

Examenresultaten Helinium 2013 Opleiding Percentage geslaagden VWO 95% HAVO 82% MAVO (VMBO gt) 99% VMBO kader 97% VMBO basis 98%

36


Ouders en school Ouders die actief meedenken over het beleid en onderwijsaanbod, zijn voor een school als Helinium van groot belang. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze informatieavonden en spreekavonden bezoekt. Er is ook een actieve groep ouders die zich voor diverse leerling- en schoolactiviteiten inzet.

Helinium houdt leerlingen aan heldere schoolregels over op tijd aanwezig zijn en het in orde hebben van huiswerk en lesmaterialen. Bij afwezigheid van een leerling zonder melding van de ouders worden ouders thuis of op het werk gebeld. Met de juiste inzet en discipline komen goede schoolresultaten binnen handbereik.

Helinium kent een ouderraad die het ouderfonds beheert, voor bijdragen aan culturele activiteiten, de uitbreiding van de mediatheek etc. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over activiteiten en bestedingen in het afgelopen jaar. Elk jaar ondersteunt de ouderraad onze diploma-uitreiking met de verzorging van een feestelijk hapje en drankje en een bijdrage aan het fotojaarboek.

Elk kernteam streeft naar een eigen ouderpanel om een goed beeld te krijgen van de onderwerpen die voor de ouders van Helinium van belang zijn. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij de kernteamleider.

In de Medezeggenschapsraad zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben, worden aan de MR voorgelegd. Goed op de hoogte zijn van de vorderingen is voor ouders en leerlingen vanzelfsprekend van belang. Zo ontstaat het inzicht in welke vakken een leerling zich het beste ontwikkelt, welke vakken hem of haar minder goed liggen en of er wellicht een tandje bij moet. Op www.helinium.nl kunnen ouders en leerlingen steeds de actuele cijfers, roosters en absenties zien. Op de website staan ook de overgangsnormen per leerjaar toegelicht.

37


Doorstroommogelijkheden WO

HBO 6 VWO (GYM/ATH) Plus: Technasium

5 VWO

5 HAVO

Plus: Technasium

Plus: Technasium

4 VWO

4 HAVO

Plus: Technasium

Plus: Technasium

3 VWO Plus

3 VWO

3 HAVO

Plus: Technasium

Plus: Technasium

2 VWO Plus

2 VWO/ HAVO

2 HAVO

Plus: Technasium

Plus: Technasium

TTO Engels

TTO Engels

1 VWO Plus

1 HAVO/VWO

4 MAVO

MBO

NIVEAU 2

4 VMBO BK

LWOO

3 MAVO

3 VMBO BK

LWOO

2 MAVO

2 VMBO BK

LWOO

1 MAVO/ HAVO

TTO Engels

1 VMBO BK LWOO

VWO / HAVO 38

MBO

NIVEAU 3-4

MAVO

MBO

Techniek 2-4

4 VMBO

Vakcollege Techniek

3 VMBO

Vakcollege Techniek

2 VMBO

Vakcollege Techniek

1 VMBO

Vakcollege Techniek

VMBO

Informatiegids_2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you