Page 1

Een school extra’s Kiezenmet voorveel Helinium

Anglia Project “As a teacher of English I can say with absolute certainty that students who reach the highest levels of English have an extra boost when they start their careers.” Nicholas Ferrero

“De topuniversiteiten van de wereld bevinden zich veelal in Engelstalige landen. Vergeleken met andere Europeanen spreken Nederlanders goed Engels, maar om binnen je studie hetzelfde niveau te kunnen bereiken als studenten met Engels als moedertaal, moet je de taal bijzonder goed beheersen. Met een diploma van een topuniversiteit en vloeiend Engels sprekend, kun je overal ter wereld terecht. Daarom moet je de voorsprong die het Angliaproject biedt, niet missen.”

Iris Vink, VWO-diploma in 1998, studie in Amerika, Schotland (St. Andrews) en Engeland (University of Reading).

Internationalisering op Helinium

Versterkt Talenonderwijs (VTO) met Engels Belangstelling voor de internationale mogelijkheden van Versterkt Talenonderwijs (VTO) Engels op Helinium? ALGEMENE VOORLICHTINGSAVOND voor ouders: donderdag 11 januari 2007, 19.30 uur. OPEN DAG voor leerlingen en ouders: zaterdag 20 januari 2007, van 9.30 tot 13.00 uur. Plaats: hoofdgebouw van Helinium, Fazantenlaan 1 te Hellevoetsluis.

Meer informatie? Drs. D. Bijdevaate, rector; docenten Engels Mw. drs. G. van der Gaag, Mw. drs. J.W.A. van Campen, Mw. L. Kieviet. www.helinium.nl 22 SCHOLENGEMEENSCHAP

VOOR VWO-HAVO-VMBO-LWOO HELLEVOETSLUIS

SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO-HAVO-VMBO-LWOO HELLEVOETSLUIS


Wat houdt het Anglia-programma

Engels is een belangrijke taal voor jongeren. Van muziek en film tot vervolgstudie en werk: een goede beheersing van de Engelse taal is nodig, in binnen- en buitenland. Europa wordt steeds belangrijker en het buitenland komt dichterbij. Helinium heeft gemerkt dat veel leerlingen zich met deze dingen bezighouden, en het leuk vinden andere talen te leren en culturen te leren kennen. Daarom bieden we vanaf 2007 leerlingen graag de mogelijkheid om zich op die gebieden extra te ontwikkelen en zichzelf een voorsprong te geven.

op Helinium in?

De lessen zijn erop gericht de leerlingen naar een hoger niveau te brengen op het gebied van lees, spreek- en luistervaardigheid. Daar investeren leerlingen van het Angliaproject extra tijd in, samen met hun docent en in de elektronische leeromgeving. De training voor de Anglia-examens heeft een heel duidelijke structuur, waardoor leerlingen precies weten wat van hen wordt gevraagd en op welk niveau zij zich bevinden. Naast de specifieke Anglia-training biedt Helinium via het Angliaproject veel extra dingen. Zo kunnen leerlingen zich opgeven voor het European Kids Committee 2008, kunnen ze met allerlei vragen on-line terecht, en is er de mogelijkheid mee te doen aan Europese zomerkampen of internationale penp@ls te vinden uit andere landen die aangesloten zijn bij het Anglia-project, zoals Zweden, Spanje, Turkije, Kroatië en Oostenrijk!

Anglia-examens voor alle leerlingen op Helinium

Helinium heeft de keuze gemaakt het Angliaproject aan te bieden op alle onderwijsniveaus. Dat betekent dat alle leerlingen op vwo, havo en vmbo - als zij dat graag willen zich op school kunnen voorbereiden op een Anglia examen met bijbehorend internationaal erkend certificaat. Naast de lessen en examens zijn er tal van andere activiteiten mogelijk. Zo worden er in de zomervakantie in Nederland Anglia Summer Camps georganiseerd. Een ‘vertrouwde’ vreemde taal

22

Engels is voor onze leerlingen al een ‘vertrouwde’ vreemde taal. Het niveau van Engels op de middelbare school is dan ook behoorlijk hoog. Kijk bijvoorbeeld naar het eindexamen Engels van onze leerlingen op het vwo van Helinium: dat doet niet onder voor scholen waarbij men vanaf de brugklas alle lessen in het Engels volgde.

Leerlingbegeleiding

Kiezen voor Helinium

Versterkt Talenonderwijs (VTO) met Engels

Toch zien onze docenten Engels nieuwe uitdagingen, met name in het Anglia Project, ontstaan vanuit Chichester College, Engeland. Het biedt de mogelijkheid tot versterking van het Engels zonder het onderwijs in onze eigen taal te kort te doen. Het hoogste Anglia-niveau (het Proficiency Level) geeft toegang tot Engelse universiteiten en hogescholen (UCAS). Een verschil met andere bekende examens zoals Cambridge is dat het Anglia meer instapniveaus kent, zelfs al voor basisscholen.

Internationale studie- en werkomgeving

Met het Anglia-project wil Helinium de leerlingen een extra kans bieden om zich optimaal voor te bereiden op een internationale studie- en werkomgeving. Het Engelse Chichester College, partner in het Anglia Project, verzorgt wereldwijd de Anglia examens en ondersteunt activiteiten zoals uitwisselingen. In Nederland wordt Anglia ondersteund door het Europees Platform en diverse samenwerkende scholen. Kernactiviteit van het Anglia-netwerk zijn de examens. Momenteel kent Anglia tien algemene niveaus en vier Business English levels.

Kosten en draagvlak

Helinium draagt in 2007-2008 de kosten van extra lessen en materialen op school; de ouders van leerlingen uit het Angliaproject hoeven alleen de examenkosten te betalen. Dit is mogelijk doordat het Angliaproject is gebaseerd op de samenwerking tussen scholen in het project, en dat gebeurt zonder winstoogmerk. Het Anglia Netwerk Nederland bestaat inmiddels uit 225 scholen (PO, VO en ROC) die internationaal samenwerken, daarbij gesteund door EuroSchool en het Europees Platform.

leerlingen economie en maatschappijvakken samen in een Engelstalige leeromgeving, wat een prima voorbereiding is op actuele ontwikkelingen in onze maatschappij. De mogelijkheden voor onze leerlingen zijn groot, onze ambities zijn hoog. Voor havo denken we aan het niveau Advanced Business English, voor vwo zelfs aan Business English Plus.

Business & English

Als onderdeel van het Versterkt talenonderwijs (VTO) op Helinium, bieden we in de bovenbouw van havo en vwo de specialisatie Business & English. Hierin komen voor

“In a multilingual culture, such as the hospitality industry, the English language is vital to create a link between both workers and guests. As the world premier business language it provides common ground for communication.” Helen Bligh, Deputy Manager, Forbury Hotel, Reading.

22

Flyer_Anglia  
Flyer_Anglia