Page 1

Hoofdgebouw: VWO/HAVO WEER TERUG: MAVO

TPH1: VMBO

VAKCOLLEGE TECHNIEK (i.o.)

Informatiegids 2013-2014 SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUMATHENEUM-HAVO-MAVO-VMBO - HELLEVOETSLUIS TPH2: VMBO lwoo


Inhoud Kiezen voor Helinium

3

Kennismaken met de brugklas

4

Met speciale aandacht

6

Naar VWO of HAVO

8

VWO Plus: PGO met Engelstalige projecten

10

Gymnasium

12

Excellente leerlingen

13

NIEUW: Technasium

14

VTO: Engels en Spaans

16

Sportklas, theaterklas of projectenklas

18

Business: je eigen bedrijf

19

Buitenschoolse activiteiten

20

Weer terug: MAVO

22

MAVO bovenbouw

24

Welkom in het VMBO

26

VMBO met leerwegondersteuning

28

VMBO Economie, Zorg & Welzijn, Techniek

30

In ontwikkeling: Vakcollege Techniek

35

Roosters en resultaten

36

Ouders en school

37

Doorstroommogelijkheden

38

Schoolkosten en aanmelden

39

2


Kiezen voor Helinium We vinden het elk jaar weer fantastisch om leerlingen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met Helinium. Want Helinium is een school waar we trots op zijn! Met onze lessen en vele extra activiteiten bieden we een stevige basis voor jouw toekomst. Of je nu gouden handen hebt of tot de knappe koppen behoort: je vindt op Helinium zovĂŠĂŠl mogelijkheden om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De docenten van Helinium begeleiden je graag naar de top. Kiezen voor uitdaging, maar ook voor sfeer. Dat is wat je leerlingen van Helinium vaak hoort zeggen. Het is ook een slimme combinatie. Want in een goede sfeer, presteer je meer! Van wiskunde tot sportklas, van VTO Engels tot techniek: Helinium is een school die je uitdaging biedt op het hoogste niveau. En dat doen we in een heel gezellige, veilige schoolomgeving. Volgend jaar krijgt de school een nieuwe rector. Na ruim 26 jaar rector van Helinium te zijn geweest, ga ik een fantastische tijd in het onderwijs rustig afbouwen richting pensionering. De komende jaren zullen enkele klassen mij nog wel tegenkomen als docent wiskunde, mijn favoriete vak. De gouden tip voor een mooi diploma geef ik je als rector graag mee: doe gewoon goed je best! En als het een keertje tegenzit, dan helpen we je daarbij. Helinium biedt voor elke leerling de juiste leerweg. Met jouw talenten en interesses haal je zo een diploma dat toegang biedt tot een vervolgopleiding in het MBO, HBO of aan een (internationale) universiteit. Namens alle medewerkers wens ik je veel succes op de weg naar een prachtig diploma. Je bent van harte welkom op Helinium! Drs. D. Bijdevaate, rector

3


De historie van Helinium In de Romeinse tijd (rond het begin van de jaartelling) was HELINIUM de naam voor de gezamenlijke monding van Rijn, Maas en Schelde. Dit brede water lag iets ten noorden van het huidige Hellevoetsluis. De school verwijst met deze naam naar Hellevoetsluis als stad aan het water. Bovendien verwijst de naam naar de Romeinse beschaving die van grote invloed is op onze westerse samenleving. Zo verbindt de naam HELINIUM natuur met cultuur: belangrijke inspiratiebronnen voor het onderwijs aan onze scholengemeenschap.

4


Kennismaken met de brugklas Al voor de zomervakantie leer je Helinium wat beter kennen tijdens de introductiemiddag. Je ontmoet dan je nieuwe klas en mentor. Vaak zitten er vriendjes/vriendinnetjes van de basisschool of van sport bij je in de klas. En als het schooljaar van start gaat, gaan we in de eerste schoolweken al een paar dagen op kamp. Sport- en spelactiviteiten, samen lol maken en elkaar goed leren kennen, dat is de bedoeling. Ook zijn er speciale mentoractiviteiten. Wat opvalt, is dat alle brugklassers eigenlijk hetzelfde zeggen: “Ik was zó snel gewend.” Bij je mentor kun je steeds terecht met al je vragen. In het voorgezet onderwijs krijg je huiswerk. Dat is wel even een verschil met de basisschool! Maar gelukkig went het snel. In de mentorlessen is er aandacht voor de planning van huiswerk en hoe je het makkelijkste leert. Daar heb je dus veel aan. Leerlingen die hulp nodig hebben bij het maken van het huiswerk kunnen onder toezicht hun huiswerk op school maken.

pauze een half uur; de overige pauzes duren een kwartier. In je eigen kluisje leg je ’s morgens de boeken en schriƞen die je pas later nodig hebt. In de middagpauze wissel je die weer om. Je kunt er ook je gymkleding kwijt. Zo hoef je niet de hele dag met al je spullen te sjouwen. Ook is het handig om je lunchpakket in je kluisje te bewaren. 01!""("+!"()0),()"+%""ƞ ")&+&2* ook digitale klaslokalen. Zo noemen we de elektronische leeromgeving (ELO) waar je overal ter wereld via de computer kunt inloggen op het vaklokaal van je docenten. Je vindt daar studieplanners, opdrachten en studiemateriaal. In de schoolgebouwen vind je natuurlijk ook gewone computerlokalen, lokalen met interactieve smartboards en studieruimtes zoals de mediatheek, waar je zelf de computer kunt gebruiken.

In een goede sfeer, presteer je meer! Daarom werk je samen met de mentor aan een goede sfeer in je groep. Ook maakt de klas eigen omgangsregels om gezellig met elkaar om te gaan. Met de speciale lessen in Leefstijl merk je hoe belangrijk een goede samenwerking is. Ook ontdek je hoe je eigen keuzes kunt maken. Je weet je te ontwikkelen tot een wereldburger die zich prima weet te redden in de maatschappij van morgen. Alle pauzes breng je door op school. Elke klas vindt een eigen plek in één van de aula’s om daar gezellig met elkaar te eten. Na elke twee lesuren heb je een pauze. Tussen de middag duurt de

5


Met speciale aandacht Een veilige en vertrouwde schoolomgeving vinden we heel belangrijk. Helinium is een openbare scholengemeenschap. Dat willen we ook laten zien in de manier waarop we met elkaar omgaan, zoals in respect voor mens en omgeving. Elke leerling moet zich bij ons thuis kunnen voelen. Daar werken we heel bewust aan en daar mag je ons altijd op aanspreken. We stellen ook huisregels waaraan leerlingen zich moeten houden. Zo mag je op Helinium niet roken, ook niet in de bovenbouw. Acht kleine kernteams vormen voor hun klassen een eigen afdeling in één van de drie fraaie schoolgebouwen van Helinium. Elk kernteam heeƞ ǖ5Ǖ tot 2ǕǕ leerlingen die les krijgen van een klein team vertrouwde docenten. Naast je mentor is ook de kernteamleider een bekende contactpersoon voor jou en je ouders.

Helinium gaat voor de mooiste resultaten. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Maar het is logisch dat niet alles vanzelf goed gaat. Misschien merk jij dat ook wel eens. Je docenten leggen hun vak zo goed mogelijk uit en geven vaak extra lessen aan leerlingen die daar behoeƞe aan hebben. In het speciale zorgteam hebben we deskundige mensen die je kunnen helpen. De mentor bekijkt eerst wat hij/zij zelf voor je kan doen. Als het nodig is, bespreken we dan in het zorgteam aan welke hulp je het meest kunt hebben. De leerlingen op Helinium zijn vertrouwd met de counselors (raadgevers) en leerlingbegeleiders van het zorgteam. Het is ook Ɯjn dat je bij deze mensen vaak even kunt binnenlopen om je verhaal te doen of je vraag voor te leggen. In de taalwerkplaats kunnen leerlingen terecht met dyslexie of taalproblemen. Je vindt daar veel oefenmateriaal en krijgt individuele ondersteuning. Wat wil je later worden? Vaak weet je dat nog niet als je in de brugklas zit. Maar een slimme keuze voor de toekomst is wel belangrijk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Welke opleidingen met welke vakken horen bij een beroep of sector? Daar weten onze schooldecanen alles van. Samen met je ouders krijg je al vanaf de brugklas alle informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor het juiste schooltype, vakkenpakket en de vervolgopleiding. Ook bedrijfsbezoeken en stages zijn voorbeelden van het uitgebreide keuzebegeleidingsprogramma op Helinium.

6


De ind e schoo ling van H e ljaar 2013- linium is v 2014: anaf Hoofd gebou de ke w: rn (nieuw teams voo r VWO ) , HAVO en MA VO TPH-1 : de ke rnteam en bo s venbo voor VMB O b/k uw onder bouw TPH-2 : het ke rn leerw team ond e egond ersteu rbouw VMB O ning ( lwoo) b/k met

7


Kiezen uit veel extra’s VWO VWO Plus met (deels) Engelstalige PGO-projecten Latijn en Grieks (kennismaking in klas 2, vervolg VWO-diploma Gymnasium) VWO en HAVO Sportklas (2 jaar), theaterklas (3 jaar) of projectenklas (2 jaar) Technasium (kennismaking in brugklas, vervolg tot eindexamen) VTO Engels: Anglia-programma voor internationaal certiƜcaat Engels VTO Spaans (kennismaking in klas 2, vervolg tot eindexamen) Kunstvakken dans, drama, muziek, beeldende vorming, (alle vakken in de brugklas, twee kunstvakken in leerjaar 2 en 3, bij voldoende klassengrootte mogelijkheid voor kunstvak als examenvak) Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over al deze mogelijkheden.

8


Naar VWO of HAVO Een gezellige werkweek is de start van het schooljaar voor de VWO Plus en VWO/HAVO-brugklassen. Als leerling in de VWO/HAVO-brugklassen ontdek je in het eerste jaar welke richting het beste bij je past. In leerjaar 2 ga je dan verder in VWO of HAVO. Vanaf leerjaar 4 ga je verder in de gekozen proƜelvakken. Samen met je mentor en andere docenten uit het kernteam dat jou lesgeeƞ, zul je merken wat het beste advies voor je is.

/,Ɯ")"+,3"+,24"+  > Natuur & Techniek > Natuur & Gezondheid > Economie & Maatschappij > Cultuur & Maatschappij

Cijfers spelen een grote rol, maar ook je belangstelling en de tijd die je aan huiswerk wilt besteden. Beide opleidingen – VWO en HAVO – bieden je een prima basis voor een vervolgstudie op hoog niveau. VWO duurt in totaal 6 jaar, HAVO 5 jaar. In het schema achterin dit boekje zie je hoe het vervolg van de VWO- of HAVO-opleiding eruit ziet. Optimaal presteren is het doel van de lessen op Helinium. Dat betekent niet een hele berg huiswerk waar je niet meer overheen kunt kijken. Maar wel goed plannen en met regelmaat studeren. De mentorlessen en de methode Breingeheimen zijn daar heel handig bij. Docenten zorgen voor lesmethodes en onderwerpen die je interesseren en waarmee je de werkelijkheid van de 2ǖe eeuw – het tijdperk van jouw toekomst – prima leert kennen. Een maatschappelijke stage is wat de overheid bij jongeren wil stimuleren om hun kijk op de wereld te verbreden. In het tweede leerjaar doe je via Helinium gedurende een week een maatschappelijke stage. Zo krijg je een beeld van organisaties die mensen in onze maatschappij ondersteunen.

9


VWO Plus: PGO met Engelstalige projecten VWO Plus is voor excellente leerlingen. De knappe koppen dus, die uitdaging en afwisseling willen en vooral eigen inbreng. VWO Plus op Helinium betekent: vakoverstijgende projecten, meer diepgang, meer tempo. En vooral onderwijs dat gericht is op de ontwikkeling van een universitaire denken werkhouding. Dat doen we met de aanpak van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Helinium vraagt geen extra ouderbijdrage voor de (Engelstalige) PGO-projecten in de VWO Plus-klassen. Als openbare scholengemeenschap willen wij excellent onderwijs voor iedereen mogelijk maken. Bijzondere onderwerpen, presentaties en excursies maken de PGO-projecten interessant en uitdagend. Elke week ben je een hele middag bezig met PGO. Het betekent wel dat je de gewone VWO-vakken dan in vier uur minder moet doen, omdat we die lesuren gebruiken voor PGO. Maar leerlingen die behoeƞe hebben aan extra uitdaging, vinden dat prima te combineren. Probleem Gestuurd Onderwijs vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid, omdat je met zes anderen in een tutorgroep zelf het leerproces organiseert. Je moet met elkaar bepalen wat werkelijk belangrijk is, welke informatie je daarvoor nodig hebt, wat je moet bestuderen en hoe je de juiste oplossing vindt. De projecten zijn deels Engelstalig. Vanaf komend schooljaar 2Ǖǖ3 wordt een aantal projecten in VWO Plus in de Engelse taal uitgevoerd. Helinium heeƞ zich hiervoor aangesloten bij het landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs, TTO. Daarnaast kunnen de echte ‘die hards’ op Helinium zich ook nog inschrijven voor extra lessen Engels

ǖǕ

waarmee ze het internationale Anglia-certiƜcaat behalen. Prachtige mogelijkheden dus om de taalbeheersing Engels op hoog niveau te doen. Wij noemen deze programma’s VTO: Versterkt Taalonderwijs. Toelating tot het excellente VWO Plus-onderwijs is mogelijk met een citoscore van 542 tot 55Ǖ en een positief advies van de basisschool. Daarbij is ook je motivatie voor extra uitdaging en onderwijs op hoog werk- en denkniveau van belang. En we verwachten van je dat je in samenwerking met je tutorgroep een goede bijdrage levert aan het eindresultaat


Nihao! China is één van de PGO-projecten in de brugklas. Je bestudeert de geschiedenis en cultuur van het oude en nieuwe China. Van het Chinese telraam en druktablet, tot de Chinese keizers en de heerlijke keuken: er zijn heel wat onderwerpen waarin de brugklassers VWO Plus zich in het PGO-project China verdiepen. Ook de Chinese politiek en economie komen aan de orde. In een speciale workshop leer je zelfs Chinese karakters schrijven.

Extra mogelijkheden bij VWO Plus Deels Engelstalige projecten Gymnasium (Latijn en Grieks) Technasium VTO Engels VTO Spaans Sportklas Theaterklas

ǖǖ


Gymnasium Latijn en Grieks zijn in onze cultuur nog springlevend. Ze heten ‘dode’ talen, omdat niemand ze meer in hun oorspronkelijke vorm spreekt. Toch hebben deze klassieke talen nog steeds enorme invloed op onze cultuur en op de talen die we nu spreken. Zo is 3Ǖʢ van de Nederlandse woorden rechtstreeks of via het Frans afkomstig uit het Latijn. Voor het Engels geldt dat nog sterker: door ruim 9ǕǕ jaar van intensieve betrekkingen tussen Engeland en Frankrijk is ruim 5Ǖʢ van de Engelse woorden afkomstig uit het Latijn. En sta dan eens stil bij wat de huidige invloed van het Engels is. Hercules, Zeus en Venus (Aphrodite) zijn klassieke helden en heldinnen die ook nu inspiratiebronnen zijn voor tal van science Ɯction strips, verhalen en Ɯlms. Wist je trouwens dat in de studie geneeskunde nog heel veel Latijnse terminologie wordt gebruikt? VWO-leerlingen die kiezen voor het Gymnasiumdiploma, volgen vanaf leerjaar 2 tot en met 6 de lessen Latijn, in leerjaar 3 Grieks en in de bovenbouw klassieke culturele vorming (KCV). Daarin komen ook de bekende mythologische verhalen aan bod. Kennis van schrijvers en Ɯlosofen uit de klassieke oudheid geeƞ je inzicht in manieren van denken die veel invloed hadden en hebben op onze samenleving. Als je dat interessant vindt en gevoel hebt voor taalstructuren, laat dan dat mooie Gymnasiumdiploma niet aan je voorbij gaan.

ǖ2


Excellente leerlingen De aandacht voor ontwikkelen van talent zie je op Helinium ook buiten de lessen. Sommige leerlingen zijn zó goed in bepaalde vakken, dat ze al af en toe op de universiteit of een onderzoeksinstituut mogen rondlopen. Met je docenten en kernteamleider maak je heldere afspraken over de dagdelen dat je buiten de school gaat studeren. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werd Bo in VWO-5 als één van de twintig landelijke deelnemers geselecteerd voor de Junior Med School, een pre-university-programma. Ze mocht na een summer school programma ervaring opdoen bij verschillende onderzoeksgroepen binnen het Erasmus MC. Ook voor komend jaar is een leerling van Helinium geselecteerd voor dit prestigieuze project: Lisa uit VWO-5 heeƞ al met veel enthousiasme deelgenomen aan de summer school. Ook aan de universiteit in Leiden zijn leerlingen van Helinium geselecteerd. Zo volgden Robert en Lisa colleges in het Lapp-Top programma. Robert koos voor Midden-Oostenstudies en Lisa voor Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap. Een andere wetenschapper in de dop is Hans uit VWO-6. Hij deed vier dagen onderzoek bij het NIKHEF voor zijn proƜelwerkstuk over het gedrag van muonen. "*01"/ )00&0(2+!" 1&"#3+!"")ƞ werd gevolgd door Roos, Elin, Friso en Melvin. Zij hebben zich gebogen over het onderwerp ‘Glijbanen: de topsnelheid van de zwaartekracht.’ En zo waren er afgelopen jaar op Helinium nog meer universitaire projecten voor gemotiveerde knappe koppen.

ǖ3


Latijn

er

jg hier me der en kri a e -r R Q n ee m: Download Technasiu e over het ti a rm fo in

Ç–4


Technasium: brainpower in action Nieuwe medicijnen ontwikkelen, steden en hun omgeving inrichten, meubels of handige apparaten ontwerpen, het milieu onderzoeken en verbeteren, dat zijn aansprekende voorbeelden uit de wereld van de techniek. Er zijn voor ons leven nog zoveel meer uitdagingen te bedenken waar we ideeën en oplossingen uit de techniek voor nodig hebben. En daar kun jij heel goed in worden als je op Helinium de projecten van het Technasium kiest. Dat kan in VWO Plus, in VWO en HAVO, zelfs tot het eindexamen. Dit is uniek in onze regio. Helinium is één van de scholen in Nederland die het Technasium mogelijk maakt en zo de kenniseconomie stimuleert. Hoe ziet bijvoorbeeld jouw huis in de toekomst eruit? Van welke materialen is het gemaakt? Ga je zelf schone energie opwekken? Kun jij later oud worden en toch gezond en Ɯt blijven? Is jouw auto in de toekomst gemaakt uit biomaterialen zoals suiker en hennep of vlas? Eén ding is zeker: meisjes en jongens in de bètawereld en techniek bedenken de oplossingen voor de wereld van morgen. In die toekomst liggen spannende en goedbetaalde banen voor je open!

Onderzoeken en Ontwerpen. Tijdens projecten van acht weken kom je twee keer per week bij elkaar in een Technasiumwerkplaats, laboratorium of onderzoeksruimte. Je werkt in kleine groepjes samen aan een project. Je ontwerpt en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van een energiezuinig huis. Ook ga je samen nadenken over vragen als: wat is er buiten ons zonnestelsel? Hoe komen vlinders aan hun kleuren? Bij elk project neem je ook een kijkje in de praktijk. Aan het eind van het project presenteer je het resultaat. Op Helinium zijn de projecten van het Technasium deels Engelstalig. In de brugklassen VWO Plus en VWO/HAVO maak je in twee projecten kennis met het Technasium. Het bedrijfsleven komt met onderzoeksopdrachten en is medebeoordelaar van het projectresultaat. Zoals bij elk vak op VWO en HAVO krijg je gewoon cijfers die meetellen. Ook moet je elkaar beoordelen op samenwerking, initiatief en inzet. Vanaf leerjaar 2 kies je echt voor het Technasium. Dan komen de bètavakken en techniek samen in vier projecten per jaar. Het vak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen, sluit je af in 5 HAVO of 6 VWO met een schoolexamen.

Is het Technasium ook voor meisjes? Raar maar waar... Meisjes zijn goed in de bètavakken, maar geloven dit zelf niet. In een internationaal onderzoek is dit naar voren gekomen. Om een interessante studie in bèta of techniek te gaan volgen, moet je je over die onzekerheid heen zetten. Ontdek je talenten en blijf bij je ideaal. Want techniek is té leuk om alleen aan jongens over te laten!

ǖ5


Versterkt talenonderwijs (V Engels is een belangrijke taal. Van muziek en Ɯlm tot vervolgstudie en werk: een goede beheersing van de Engelse taal is handig. Europa wordt steeds belangrijker en het buitenland komt dichterbij. Geef jezelf een voorsprong door op Helinium extra het Anglia-programma te volgen en een internationaal certiƜcaat Engels te halen. Een internationale studie- en werkomgeving? Daar komt een goede beheersing van de Engelse taal zeker van pas. Je weet nu nog niet of je daar later voor kiest, maar je kunt je er wel vast prima op voorbereiden. Het Engelse Chichester College, partner in het Anglia-programma, verzorgt wereldwijd de Anglia-examens. In het Anglia-programma op Helinium werk je toe naar een hoger niveau op het gebied van lees-, spreek- en luistervaardigheid. De training voor de Anglia-examens heeƞ een heel duidelijke structuur, waardoor leerlingen precies weten wat van hen wordt gevraagd en op welk niveau zij zich bevinden. Er zijn Anglia-examens voor tien algemene niveaus en voor vier Business English levels. In Nederland wordt Anglia ondersteund door het Europees Platform en diverse samenwerkende scholen. Een pluspunt van VTO Engels op Helinium is dat leerlingen uit alle onderwijstypen en leerjaren eraan kunnen meedoen, als ze dat willen. Je kunt voor elk instapniveau een diploma halen en dan doorstromen naar een hoger niveau. Het hoogste diploma is voor het ProƜciency Level en geeƞ toegang tot Engelse universiteiten.

ǖ6


VTO) met Engels en Spaans Naast de lessen en examens zijn er tal van andere activiteiten mogelijk. Je kunt meedoen aan Europese zomerkampen of internationale penp@ls vinden uit andere landen die aangesloten zijn bij het Anglia-programma, zoals Zweden, Spanje, Turkije, Kroatië en Oostenrijk! Op Helinium kun je ook eindexamen doen in Spaans. Na Engels is Spaans de belangrijkste taal in de wereld. Misschien lijkt het je leuk om Spaans te kunnen spreken voor reizen en vakanties. Spaans is als taal vooral belangrijk voor de internationale handelscontacten, dus voor de economie. Van bedrijven die grondstoƛen verwerken of energie produceren tot internetbedrijven, ingenieursbureaus of advocatenkantoren: ze krijgen steeds vaker te maken met Spaanstalige contacten. Op de arbeidsmarkt zijn medewerkers die het Spaans beheersen, dan ook van harte welkom. Kortom: kennis van de Spaanse taal en cultuur kan zeker interessant zijn voor je toekomstige loopbaan. In leerjaar 2 van VWO Plus/VWO/HAVO is het mogelijk om Spaans te kiezen. In MAVO is dit in leerjaar 3 het geval.

ǖ7


Kiezen voor sport, theater Op Helinium is elke vrijdagmiddag bijzonder. In de onderbouw mag je de invulling namelijk zelf kiezen. Bij de inschrijving geef je aan of je op vrijdagmiddag lessen volgt in de projectenklas, sportklas of theaterklas. Voor de sportklas en theaterklas zijn er ʒ ǖ3Ǖ,- aan extra kosten voor gastdocenten en – locaties. Voor de projectenklas zijn er geen extra kosten. Beschik jij over sporttalent, sportief gedrag en de motivatie om twee lesuren per week aan bijzondere sportactiviteiten te besteden? Dan is de sportklas een prima keuze! Zo heb je de gelegenheid om je op school naast de gewone lessen ook op sportgebied extra te ontwikkelen. Dat gebeurt in speciale lessen en clinics. En dat in de hele onderbouwperiode. Sport kun je ook kiezen als vak voor het schoolexamen. In MAVO-4 is dat het vak LO2 (Lichamelijke Opvoeding 2). Hierbij maak je kennis met de bewegingswetenschappen en de organisatie van sport en spel. In HAVO en VWO heet deze verdieping in sport BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) Dol op theaterproducties maken met dans, drama en zang? Kies dan voor de speciale theaterklas. Je leert ook over theatertechniek, decors en grime. Ook in de bovenbouw kun je verder gaan met dans, drama of muziek. Beroemd in Hellevoetsluis en omstreken zijn de prachtige voorstellingen van de derdejaars theaterklas en de examenvoorstellingen in Theater Twee Hondjes door Helinium.

ǖ8


of projecten Leuke, aansprekende projecten doen, dat kan op Helinium in de projectmiddagen. Je leert onderzoeken en presenteren. Ook ontdek je meer samenhang tussen verschillende vakken. Je maakt bijvoorbeeld een Reis om de wereld, met verdieping van de vakken aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis en tekenen. Bij de afsluiting is er ook nog iets lekkers te proeven uit die landen. Soms komen er gastsprekers op bezoek of ga je voor je project ergens een kijkje nemen. Want zien hoe het in werkelijkheid gaat, daar leer je ook veel van.

Business Start je eigen bedrijf. Je eigen onderneming opzetten, hoe doe je dat? Op Helinium ontdek je dat bij de projecten Business (VWO-5 en HAVO-4) en Jong Ondernemen (VMBO-4). Dit is enorm populair bij leerlingen met het vak economie in hun examenproƜel. Echte aandelen, heuse winst, dat is de bedoeling. Bij de sector Economie in VMBO-4 probeer je in één jaar met je eigen managementteam zo succesvol mogelijk te ondernemen. Daarna moet volgens de spelregels van de Belastingdienst de onderneming worden opgeheven. De aandeelhouders krijgen dan hun inleg terug, hopelijk met winst. Jonge, geslaagde ondernemers zien we ook in HAVO-4 en VWO-4/5. Leerlingen economie kunnen dan een jaar lang in extra uren de richting Business & Management volgen. Het laat leerlingen in alle details daadwerkelijk ervaren wat erbij komt kijken om ondernemer te zijn. En dat is heel wat meer dan een potje Monopoly spelen. Het begint al met het spreekwoordelijke ‘gat in de markt’ zien, want daar ga je je onderneming op richten. Maar dan moet je nog aan geld komen om de onderneming echt te kunnen starten. Met het schrijven van een businessplan leer je jezelf en andere aandeelhouders (honderd aandelen van ǖǕ euro) overtuigen van de waardetoevoeging die jouw bedrijf zal hebben. Een buitenlandse excursie met business case op het gebied van dienstverlening en logistiek maakt dit vak extra aantrekkelijk!

ǖ9


Eindexamen dans

Sportklas

Excursie Amsterdam

2Ç•

Werkweek Dordogne

Theaterklas

Romereis Gymnasium

Wintersportr


Introductiedag

Kerstgala

reis Tsjechië

Sportklas

Excursie Den Haag

Succesvolle actie Dance4Life

Cambridge


n ar ee ier na ǖǗ: h k j i Ǖ k jaar Ǘ er en -read dexamen R Q n n i ee A e load Down van het  e j Ɯlmp

22


Weer terug op Helinium: MAVO Talent in de Dop kiest MAVO De gemengde en theoretische leerweg als voorbereiding op MBO of HAVO krijgt op Helinium een eigen gezicht: MAVO - Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (voorheen VMBO-g/t). Deze leerweg duurt 4 jaar. De brugklas MAVO is ook zeer geschikt voor leerlingen met twijfel tussen MAVO en HAVO. In het eerste leerjaar ontdekken zij samen met hun docenten wat het beste bij hen past: een vervolg in MAVO of in HAVO. Alle MAVO-leerlingen volgen tot het eindexamen hun lessen in het hoofdgebouw van Helinium. Ben jij die leerling die graag verder leert en wil je ook vast een kijkje nemen in verschillende beroepssectoren? Kun je ook zelfstandig opdrachten uitvoeren en heb je na de lessen aandacht voor schooltaken? Dan past de keuze voor MAVO prima bij jou. Naast het advies van de bassischool is ook een Citoscore tussen 529 en 537 een aanwijzing voor MAVO als vervolgonderwijs.

Net als alle andere brugklassen op Helinium kun je meteen in de brugklas al kiezen voor extra mogelijkheden: een vrijdagmiddag vol sport, theater of projecten. Of ergens in de week ǖ uur extra Engels voor een internationaal Anglia-certiƜcaat, dat is natuurlijk ook een leuke uitdaging. En wat je ook kiest: je kunt er zelfs mee doorgaan tot het eindexamen. Kijk maar hieronder: MAVO Kunst: theaterklas in klas ǖ, 2 en 3; eindexamenvak kunst in MAVO-4 MAVO Sport: sportklas in klas ǖ en 2; eindexamenvak LO2 in MAVO-3 en -4 MAVO Algemeen: projectenklas in leerjaar ǖ en 2; MAVO Algemeen met 6 examenvakken in leerjaar 4

De basisvakken in het MAVO zijn in de brugklas: Nederlands, Engels, Frans en Duits, mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde) wiskunde, biologie, techniek, mentorles, kunstvakken en gym. In de tweede klas komt daar natuur-scheikunde bij. In de derde klas kun je Spaans kiezen in plaats van Frans of Duits. Ook maak je kennis met economie en krijg je maatschappijleer, een vak voor het schoolexamen in klas 4.

23


MAVO bovenbouw: op weg Een keuze voor de toekomst maak je op Helinium pas in het derde leerjaar MAVO. In welke beroepssector wil je eindexamen doen: Economie, Zorg & Welzijn of Techniek? Om je bij die keuze goed te begeleiden, ontwikkelde Helinium een speciaal keuzeprogramma voor leerjaar 3. Elke week werk je aan modules uit een bepaalde beroepssector. Deze modules vormen samen het vak Technologie op je rooster. Computervaardigheden komen daar ook royaal aan bod. Voor het oriĂŤntatieprogramma Technologie won Helinium de Topper Technologieprijs. Bijzonder is dat je elke paar weken door de bril van een andere sector gaat kijken. Denk aan een ziekenhuis, verzorgingstehuis, kwekerij, logistiek bedrijf of managementafdeling. Werken met geavanceerde technologieĂŤn, programmeren van apparatuur en logistiek: daarin herkennen leerlingen de uitdagingen van de moderne maatschappij. In elk thema bij het vak Technologie komt dit aan de orde. Voor een ijsfabriek kun je bijvoorbeeld de reclame en verpakking verzorgen, of de smaak en de kleur bepalen. Maar er is ook apparatuur voor de vriestechniek nodig. En tenslotte draait het om logistiek, want de ijsjes moeten naar de klant. Ook manager zijn van een team leer je bij het vak Technologie door als team opdrachten met elkaar uit te voeren. In de loop van leerjaar 3 kun je door de modules bij Technologie vast een bewuste keuze maken voor de beroepssector waarin je eindexamen wilt doen.

24


naar het eindexamen Het eindexamen MAVO bestaat uit 6 of 7 vakken. Twee algemene vakken Nederlands en Engels, twee vrij te kiezen vakken en twee vakken uit de beroepssector waarin je examen doet. Je kunt ook een extra vak kiezen. Sector Economie: verplicht economie en een keuze uit: Frans, Duits of wiskunde Sector Zorg & Welzijn: verplicht biologie en een keuze uit maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde Sector Techniek: verplicht wiskunde en natuur-/-scheikunde ǖ.

daarvoor een praktijkvak uit de beroepssector waarin je verder wilt in het MBO. MAVO Technologie is vergelijkbaar met de gemengde leerweg VMBO. MAVO Plus: extra eindexamenvak in MAVO-4 voor vervolg in HAVO-4 MAVO Algemeen: eindexamen in zes theorievakken MAVO Technologie: een praktijkvak in plaats van een theorievak in het eindexamen; prima aansluiting op MBO, minder geschikt voor aansluiting op HAVO-4.

Vrij te kiezen vakken zijn alle vakken die niet verplicht zijn bij jouw sector. Zo kun je bij de sector Economie prima het vak wiskunde erbij kiezen, of Spaans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, sport (LO2), natuur-/-scheikunde 2 of een kunstvak. Kies een slimme combinatie of ga een stapje verder en kies zelfs een extra vak voor MAVO Plus. MAVO Plus biedt leerlingen een extra eindexamenvak, in het vierde leerjaar. Dat is zeker aan te raden voor een vervolg in HAVO-4. Of je nu start met sportklas, theaterklas of projectenklas, je kunt voor het vierde leerjaar altijd nog kiezen voor MAVO Plus. En je kunt de keuze voor MAVO Plus ook prima combineren met het eindexamenvak sport (LO2) of kunst (dans, drama, muziek, beeldende vorming.) MAVO Technologie is de examenrichting waarbij je één van de zes theorievakken laat vallen. Je kiest

25


VMBO beroepsgericht - kader > Geschikt voor Denkers & Doeners in Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie > Naast praktijkvakken veel theorie > Voorbereiding op MBO niveau 3-4 > Citoscore 526 en hoger

VMBO beroepsgericht - basis > Geschikt voor de Gouden Handen in Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie > Theorie en praktijk op eigen niveau > Veel afwisseling in taken > Voorbereiding op MBO niveau 2 > Citoscore 52Ç• en hoger

26


Welkom in het VMBO: dé start voor vakkanjers! Het TPH-1 (Technisch Paviljoen) is vanaf schooljaar 2013 de thuisbasis voor alle VMBO-klassen, van leerjaar 1 tot en met 4. En dat is logisch, omdat in dit gebouw de speciale vaklokalen zijn voor de beroepssectoren die Helinium aanbiedt: Economie, Zorg & Welzijn en Techniek. Alleen voor de leerjaren ǖ en 2 van VMBO-lwoo zijn de lessen in het nieuwe TPH-2. Daar vind je een eigen leerplein, leslokalen en pauzeruimte. Je kiest voor VMBO – voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat is een goede stap voor de meer praktisch lerende leerling. In het VMBOonderwijs ontdek je dat theorie en praktijk veel met elkaar te maken hebben. Neem het vak wiskunde. Als je goed kijkt, zie je wiskunde overal om je heen. Dat ontdek je bijvoorbeeld in een kookopdracht waar de vakken biologie, wiskunde en Nederlands samenkomen. Stel: je hebt een recept voor vier personen. Maar je krijgt elf gasten. Hoeveel heb je dan nodig? Het berekenen van die verhouding, dat is wiskunde. Ook handig als je gaat koken, toch? De basisvakken in leerjaar 1 en 2 van het VMBO zijn Nederlands, Engels, Duits (VMBO-kader), mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde), wiskunde, mens & natuur (biologie, techniek), gym en de kunstvakken. Op Helinium krijg je dan nog extra lessen in leefstijl en de mentorlessen. En voor de vrijdagmiddag kun je kiezen uit deelname aan de sportklas, theaterklas of projectenklas (zie pag. ǖ8). In totaal heb je 32 lesuren per week. Ook kun je nog kiezen voor extra lessen Engels om een internationaal Anglia-certiƜcaat te halen.

Een belangrijke keus voor jouw toekomst maak je al in het tweede leerjaar. Want in leerjaar 3 en 4 ga je je specialiseren in een beroepssector. Het is slim om je daar goed op voor te bereiden. Dat doen we op school samen met jou en je ouders in lessen en gesprekken over jouw interesses en wat daarbij het beste past. Al vanaf de brugklas maak je kennis met de praktijkvakken. Daarvoor hebben we een speciaal programma voor Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Elke drie maanden werk je vanuit een ander praktijkvak. Zo ontdek je wat jou het meeste aanspreekt. Een voorbeeld uit de sector Economie is een onderzoekje naar de kwaliteit en aantrekklijkheid van chips. Daarvoor moet je de chips serieus testen op kraak, smaak, kleur en vorm. Best lekker, die opdracht. In een ander onderzoek bekijk je twee supermarkten. Zorgen de etalages en bedrijfskleding ervoor dat de winkel een goede indruk maakt? Met dit type opdrachten komen de verschillende beroepen op een speelse manier dichterbij.

27


VMBO met leerwegondersteuning Ben jij iemand die het liefste leert door dingen te doen? Wil je niet te lang met hetzelfde bezig zijn? Het kan ook dat je je soms onzeker voelt over wat je precies moet doen. Hoe dan ook: we gaan ervan uit dat je alles uit jezelf wilt halen voor het VMBO-diploma. Waar nodig en mogelijk ondersteunen we je daarbij. Daarvoor kun je via de bassischool een aanvraag doen voor VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). ")&+&2*%""ƞ()"&+"()00"+3,,/%"1 met leerwegondersteuning, met name in leerjaar ǖ en 2 van de beroepsgerichte leerweg. In deze LWOO-klassen zie je veel dezelfde docenten, want zij geven meerdere vakken en begeleiden je bij het leren. In leerjaar 3 en 4 van het VMBO kies je een beroepssector. Daar zit je dan in gemengde groepen. Je krijgt ook daar leerwegondersteuning.

28

Leerlingen met een MAVO-advies kunnen ook in aanmerking komen voor leerwegondersteuning. Als je aan de voorwaarden voor leerwegondersteuning voldoet, kun je daarvoor een vergoeding krijgen. Kleinere klassen en begeleiding op maat kosten namelijk meer geld. Als je kiest voor leerwegondersteuning op Helinium, kan de school je alleen toelaten als er voldoende mogelijkheden zijn voor wat jij nodig hebt. Met zorg op maat kun je in leerjaar 4 het VMBO afronden met een mooi diploma. Daarna ga je verder leren in het MBO om daar een startkwaliƜcatie te halen. Er liggen dus heel wat mogelijkheden voor je open. Leuke lessen kom je tegen bij allerlei vakken. Dat heeƞ natuurlijk ook met je eigen belangstelling te maken. In klas ǖ en 2 krijg je in elk geval de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook biologie, geschiedenis en aardrijkskunde staan op het programma. Je krijgt ook handige informatie om nog meer met de computer te werken. Bij techniek, de kunstvakken en gym ben je ook weer lekker actief bezig. Eén middag in de week volg je lessen in de sportklas of theaterklas. Kies bij de inschrijving wat je het leukste vindt!


VMBO b met l asis/kader eerwe gonde rsteu ning ( > Klein LWOO e groe ) pen > Leer jaar met b 3 en 4 in b egele iding eroepssect or > Mog elijkh eid le erwer ktraje ct

29


VMBO bovenbouw Alle praktijkgerichte leerlingen, de Denkers & Doeners en Gouden Handen in deze maatschappij, vinden op Helinium in het beroepsgerichte VMBO op basisniveau en kaderniveau wat ze zoeken. Je kunt in klas 4 examen doen in één van de drie sectoren: Economie: Handel & Administratie Zorg & Welzijn Breed Techniek: Techniek Breed Vakcollege Techniek (in ontwikkeling) "+Ȓ!&-),*$""ƞ'"1,"$+$1,1%"1 met een vervolgopleiding in de sector die je op Helinium hebt gekozen. Eén ding is zeker: als je kiest voor beroepsgericht onderwijs, dan biedt dat mooie kansen voor de toekomst. De samenleving heeƞ vakmensen in hun dagelijkse praktijk heel hard nodig. In TPH-1 zie je op de begane grond een enorm grote werkplaats met allerlei apparatuur voor de beroepssector Techniek Breed en voor het Vakcollege Techniek (in ontwikkeling). Op de tweede verdieping vind je de kantooromgeving voor de beroepssector Economie, met Handel & Administratie. Ga je dan weer een trap op, dan kom je op de derde verdieping meteen op de afdeling Zorg & Welzijn uit.


Economie Beroepssector Economie Handel & Administratie > Leren in praktijkomgeving: kantoor en winkel > Van brieven tot boekhouding > Van kassa tot klant Het is net of je een groot kantoor binnenstapt. Ruime bureaus met computers en brievenbakjes, luxe bureaustoelen, geluiddempend tapijt, fraaie foto’s aan de wand, kasten met ordners en een balie met een receptionist. In deze praktijkomgeving werken de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 aan hun opdrachten. Het werkboek staat vol met allerlei taken die ook op een echt kantoor voorkomen. Van brieven en formulieren tot de boekhouding. Wat een gezellige werkplek! In de winkel leer je wat er allemaal komt kijken bij inkoop en verkoop. Van administratie tot etaleren en van kassa tot klantvriendelijkheid. “Kan ik u helpen, mevrouw?”


Zorg & Welzijn Beroepssector Zorg & Welzijn > Leren in praktijkomgeving > Van keuken tot restaurant > Van baby- tot ouderenzorg > Van kapper tot schoonheidssalon Op het leerplein Zorg & Welzijn kun je je voorbereiden op verschillende beroepen in de wereld van zorg en welzijn. Naast de beautysalon, de keuken en het restaurant, is er een ziekenkamer, ouderenkamer, huiskamer met peuterhoek en een ruimte voor wassen en strijken. Ook is er een centrale receptie voor afspraken en ontvangst van gasten voor het restaurant en de beautysalon. Als echte receptionistes regelen de leerlingen daar alles wat nodig is. Speciale aandacht voor ouderen is er in het derde leerjaar. EĂŠn van de modules gaat over verzorging van ouderen. Wat zijn ouderdomsziekten, wat betekent het om oud te worden en hoe kan dat best leuk zijn? De leerlingen organiseren ook een activiteit met ouderen uit de Grootenhoek. De Ouderenverwendag van Helinium is inmiddels goed bekend!

32


33


Techniek Breed Beroepssector Techniek > Techniek Breed 2 jaar > Leren in praktijkomgeving > Vakkennis en beroepshouding ʴ"&)&$%"&!0 "/1&Ɯ 1țȜ"+)0!&-),* > In ontwikkeling: Vakcollege Techniek In TPH-1 vinden we op de begane grond de grote afdeling voor Techniek Breed. Hier maken jongeren kennis met de mogelijkheden en eisen van verschillende technische sectoren. Er is een badkamer die met de juiste installatietechniek aangelegd moet worden. Achter de badkamerwand kun je de leidingen nog eens controleren. Verderop worden draden voor elektra getrokken en stopcontacten aangelegd. Van elektrotechniek kun je doorlopen naar de machines voor metaaltechniek en de cabines voor lastechniek. De nieuwste afdeling is Maintenance, opgezet in samenwerking met de scholen van het Maintenance College, zoals het STC in Brielle. Veel vakkennis en de juiste beroepshouding leer je van de docenten in deze afdeling, die goede contacten hebben met het bedrijfsleven. Dat is ook handig als je een stageplek gaat kiezen. Bedrijven komen graag op deze afdeling van Helinium kijken. Met de vakmensen van Helinium halen de jongens (en meisjes!) van VMBO Techniek al een oƛicieel veiligheidscertiƜcaat (VCA) en lasdiploma.

34


In ontwikkeling: Vakcollege Techniek Voor jongeren met interesse in de techniek is direct vanaf de brugklas VMBO het Vakcollege Tachniek in ontwikkeling. Deze bijzondere kans is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van techniekdocenten op Helinium met het bedrijfsleven en MBO, zoals het STC in Brielle. In heel Nederland is veel vraag naar goed opgeleide vakmensen in de techniek. Het Vakcollege Techniek zal 6 jaar duren. Daarvan breng je vier jaar door in het VMBO op Helinium en twee jaar in het MBO, niveau 2 en 3.

De docenten van beide scholen zorgen voor een doorlopend leerprogramma, net zoals nu al vaak het geval is op Helinium. Ook werken we nauw samen met bedrijven in de omgeving die je een leerzame stageplaats garanderen. Nieuwe installaties aanleggen, storingen verhelpen, proactief het onderhoud van apparatuur aanpakken, zorgen dat iets werkt : dat leer je in deze beroepsopleiding van het Vakcollege Techniek. In leerjaar ǖ en 2 krijg je tien tot twaalf uur per week praktijkles. Ook bezoek je diverse bedrijven voor een beeld van de hele sector. In leerjaar 3 en 4 ga je je specialiseren en ben je tijdens je stage in een bedrijf aan het werk. Tijdens jaar 5 en 6 in het MBO werk je vier dagen per week bij een leerbedrijf en ga je één dag per week naar school. Je kunt elk jaar instappen, maar hoe eerder je begint met het Vakcollege Techniek, hoe meer je je kunt specialiseren. Dat is ook het grote verschil met het sectorprogramma Techniek Breed, waar leerlingen pas in VMBO-3 aan kunnen beginnen. Eén ding is zeker: met jouw technische kennis en inzicht vind je een prima baan in de techniek!

Specialisaties Helinium > Installatietechniek > Elektrotechniek > Metaaltechniek > Lastechniek > Maintenance

35


Roosters en resultaten

Helinium volgt nauwkeurig en kritisch het aantal gegeven lessen. Van de lessen die niet doorgaan volgens het geplande rooster, wordt iets minder dan de helƞ veroorzaakt door ziekte en iets meer dan de helƞ door andere activiteiten die met het onderwijs verband houden (excursies, werkweken, projecten, voorstellingen) of daarvoor noodzakelijk zijn (toetsen, cursussen, vergaderingen). Alle activiteiten die met onderwijs verband houden, worden gerekend tot de onderwijstijd. Door een uitgekiend toetsrooster en door vergaderingen vooral aan het eind van de dag te plannen, kunnen we lesuitval zoveel mogelijk vermijden. Leerlingen in de onderbouw bieden we een invalles of huiswerkuur aan. Voor leerlingen in de bovenbouw is het van belang om te leren de lesvrije uren in hun rooster standaard te gebruiken voor studie en (groeps-) opdrachten. Niet alleen bespaart dat (t)huiswerk-

36

tijd, het is vooral weer een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die in vervolgopleidingen van hen wordt gevraagd. Helinium richt zich op het realiseren van onderwijs en begeleiding met een maximaal resultaat. Maar tegelijk willen we ook leerlingen en hun ouders kansen blijven bieden als een vlotte doorstroming naar een hoger leerjaar of hogere afdeling niet ǖǕǕʢ zeker is. Dit kan voor een dilemma zorgen, want een strenge selectie is op zich veiliger voor de gewenste schoolresultaten. De onderwijsinspectie is positief over de zeer goede doorstroming van brugklas naar examenklas en de extra ondersteuning die Helinium biedt. In de bovenbouw HAVO en VWO kunnen leerlingen deelnemen aan een intensief examentrainingsprogramma. Voor VMBO-4 leerlingen die willen doorstromen naar HAVO-4, start al voor de zomervakantie een bijspijkerprogramma.

Examenresultaten pleiding VWO HAVO VMBO gt VMBO kader VMBO basis


Ouders en school Ouders die actief meedenken over het beleid en onderwijsaanbod, zijn voor een school als Helinium van groot belang. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze informatieavonden en spreekavonden bezoekt. Er is ook een actieve groep ouders die zich voor diverse leerling- en schoolactiviteiten inzet. Helinium kent een ouderraad die het ouderfonds beheert, voor bijdragen aan culturele activiteiten, de uitbreiding van de bibliotheek etc. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over activiteiten en bestedingen in het afgelopen jaar. Elk jaar ondersteunt de ouderraad onze diploma-uitreiking met de verzorging van een feestelijk hapje en drankje en een bijdrage aan het fotojaarboek. In de Medezeggenschapsraad zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben, worden aan de MR voorgelegd.

Goed op de hoogte zijn van de vorderingen is voor ouders en leerlingen vanzelfsprekend van belang. Zo ontstaat het inzicht in welke vakken een leerling zich het beste ontwikkelt, welke vakken hem of haar minder goed liggen en of er wellicht een tandje bij moet. Op www.helinium.nl kunnen ouders en leerlingen steeds de actuele cijfers, roosters en absenties zien. Op de website staan ook de overgangsnormen per leerjaar toegelicht. Helinium houdt leerlingen aan heldere schoolregels over op tijd aanwezig zijn en het in orde hebben van huiswerk en lesmaterialen. Bij afwezigheid van een leerling zonder melding van de ouders worden ouders thuis of op het werk gebeld. Met de juiste inzet en discipline komen goede schoolresultaten binnen handbereik. )(("/+1"*%""ƞ""+"&$"+,2!"/-+") en leerlingpanel voor een optimale klankbordfunctie in de Gouden Driehoek van ouders, leerlingen en school.

Helinium 2012 Percentage geslaagden 86,3ʢ 84,4ʢ 9ǖ,2ʢ 94,4ʢ ǖǕǕʢ

37


Doorstroommogelijkheden

WO

HBO 6 VWO

(GYM/ATH)

MBO

5 VWO

5 HAVO

4 VWO

4 HAVO

(GYM/ATH)

(GYM/ATH)

NIVEAU 3-4

4 MAVO

MBO

NIVEAU 2

4 VMBO BK LWOO

3 VWO Plus VTO

3 VWO

(GYM/ATH)

3 HAVO

3 MAVO

3 VMBO BK LWOO

2 VWO Plus VTO

2 VWO

(GYM/ATH)

2 HAVO

2 MAVO

2 VMBO BK LWOO

1 VWO Plus VTO

1 HAVO/VWO

1 MAVO

1 VMBO BK LWOO

VWO / HAVO 38

MAVO

MBO

Techniek 2-4

4 VMBO Vakcollege Techniek(i.o.)

3 VMBO Vakcollege Techniek(i.o.)

2 VMBO Vakcollege Techniek(i.o.)

1 VMBO Vakcollege Techniek(i.o.)

VMBO


Schoolkosten

Aanmelden

Studieboeken voor middelbare scholieren zijn gratis, dankzij een vergoeding van het Rijk. Daarnaast zijn er leer- en hulpmiddelen die door de school worden aangeschaƞ, maar die eigendom worden van de leerling. Deze kosten komen voor rekening van de ouders, net zoals de tekendoos, het gymshirt en de werkweek. Voor leerlingen techniek betreƞ het veiligheidskleding. Voor het opbergen van persoonlijke eigendommen en kleding huren de leerlingen voor € 17,00 per jaar een kluisje. Dit is niet verplicht, maar wordt door Helinium sterk aanbevolen. Het alternatief is de garderobe in de gang. Voor schoolfonds, leerlingenfonds en ouderfonds vraagt Helinium de ouders een vrijwillige bijdrage. De MR heeƞ ingestemd met een bedrag van € 38,00 voor het schoolfonds. Hieruit betaalt de school alle noodzakelijke kosten die niet door het ministerie worden vergoed, zoals extra kosten voor de schoolbibliotheek, leerlingbegeleiding en zorg, decanaat, muziek/Ɯlmrechten, testen en toetsen, ongevallen-, reis- en stageverzekering, verbruiksmaterialen, communicatie en schoolpassen. Voor het leerlingenfonds is de bijdrage € 1,50 en voor het ouderfonds (beheerd door de ouderraad) is de bijdrage € 12,- per leerling. Tijdens het schooljaar zijn er excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Ruim van te voren ontvangen ouders een brief met overzicht van de kosten. Deelname is niet verplicht. Leerlingen die niet meegaan, moeten in het kader van de verplichte onderwijstijd dan wel op school aanwezig zijn.

Aanmelding en toelating Helinium verwelkomt ook komend jaar graag weer vele enthousiaste leerlingen! De aanmelding vindt plaats vóór ǖ april 2Ǖǖ3. Ouders/verzorgers vullen hiervoor een formulier in dat verkrijgbaar is bij de basisschool of bij onze administratie. Leerlingen voor wie leerwegondersteuning wordt aangevraagd, moeten voor ǖ februari 2Ǖǖ3 aangemeld zijn. De Toelatingscommissie beslist vóór 1 juni 2013 over de toelating tot de brugklas en kijkt daarbij naar het advies en de testresultaten van de basisschool, zoals de Citotoets.

39


WELKO M OP D E OPEN DAG

zaterd a

g 19 ja nuari 2013

9.30-12

.30 uur

VWO Plus/VWO/HAVO

MAVO

VMBO

SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM- ATHENEUM-HAVO-MAVO-VMBO - HELLEVOETSLUIS VWO/HAVO/MAVO: Fazantenlaan 1 - VMBO/LWOO: Fazantenlaan 1A - T 0181 316 488 - F 0181 324 642

www.helinium.nl

Informatiegids_Helinium_2013-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you