__MAIN_TEXT__

Page 1

Voor mondhygiënisten, door mondhygiënisten

Algemene Ledenvergadering en NVM-najaarscongres Vrijdag 15 november 2019   Theater Orpheus Apeldoorn

Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen? Schrijf je in via www.nvmcongres.nl diamantsponsor:

platinasponsor:

goudsponsor:

zilversponsor:

bronssponsor:


Poets als een Pro.

ROND REINIGT BETER

VOOR GEZONDER TANDVLEES.* ORAL-B VERWIJDERT TOT 100% MEER TANDPLAK* LANGS DE TANDVLEESRAND. * vs een gewone handtandenborstel


NVM-najaarscongres Op vrijdag 15 november vindt ons najaarscongres plaats. Dit jaar met de titel: ‘Positieve ­Gezondheid. Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen?’. Hiermee bieden we een geva­ rieerd aanbod van lezingen, samengesteld voor mondhygiënisten. In een afwisselend programma worden naast plenaire lezingen een viertal inspirerende subsessies gegeven, zodat je daarmee jouw dagprogramma naar behoefte kunt invullen. Met een veranderende kijk op de definitie van gezondheid en aandacht voor preventie is de term Positieve Gezondheid geboren. Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Het draait daarbij om zowel de fysieke als emotionele en sociale uitdagingen in het leven, met eigen regie voor cliënten. Een mondhygiënist waarvan de kennis en vaardigheden up-to-date zijn, is zich niet alleen bewust van de laatste stand van zaken op vakinhoudelijk gebied. Deze heeft ook zicht op de veranderende omgeving waarin hij of zij werkt. De mooiste uitkomst is wanneer je cliënt intrinsiek gemotiveerd wordt om zijn of haar gedrag blijvend te veranderen. Als zorg­ professional zoek jij samen met je cliënt uit wat hem of haar hierbij motiveert. Met het voorliggende programma bieden wij je handvatten om vakinhoudelijk aan de slag te gaan én geven wij je nieuwe inzichten in gedragsverandering en hoe je de omgeving kunt beïnvloeden om betere zorg te kunnen leveren. Graag tot ziens op ons najaarscongres! Met hartelijke groet, Manon van Splunter-Schneider


nieuw

ÉÉN TANDPASTA VOOR GEVOELIGE TANDEN & TANDVLEESPROBLEMEN 63%

minder gevoeligheid *1

Aanhoudende verbetering

in afname van de gevoeligheid gedurende 24 weken†2

40%

GEVOELIGE TANDEN? TANDVLEESPROBLEMEN?

verbetering in de conditie van het tandvlees‡3

Klinisch bewezen verlichting voor gevoelige tanden & verbetert tandvlees conditie. *Procentuele verbetering in Schiff-score in vergelijking met tandpasta met alleen fluoride na 8 weken, testtandpasta met 0,454% w/w stannofluoride in vergelijking met controletandpasta met alleen fluoride. Het verschil voor tactiele drempel voor testtandpasta in vergelijking met tandpasta met alleen fluoride bedroeg 7,5 g na 4 weken en 27,2 g na 8 weken. † Onderzoek uitgevoerd met tandpasta met 0,454% w/w stannofluoride; Schiff-score gemeten en DHEQ-vragenlijst beoordeeld. ‡ Procentuele verbetering in bloedingsindex na 24 weken, testtandpasta met 0,454% w/w stannofluoride in vergelijking met controletandpasta met alleen fluoride. Het onderzoek toonde ook een verbetering van 19% in aangepaste gingiva-index met de testtandpasta in vergelijking met de controletandpasta in week 24. Deze meetwaarden wijzen beide op een verbetering in de conditie van het tandvlees. Referenties: 1. Parkinson CR et al. Am J Dent 2015; 28:190–196. 2. GSK data on file 204930. April 2017. 3. RH01515. Clinical study report, GSK data on file. Handelsmerken zijn het eigendom van of in licentie gegeven aan de groep van bedrijven van GSK. CHNL/CHSENO/0016/19.


Algemene Ledenvergadering Op vrijdag 15 november houden we voorafgaand aan het NVM-najaarscongres de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NVM-mondhygiënisten. Het bestuur legt in de ALV verantwoor­ ding af aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid. Ook neemt NVM-mondhygiënis­ ten door middel van stemming beslissingen over onderwerpen die het toekomstige beleid bepalen. Leden van NVM-mondhygiënisten ontvangen uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV per e-mail een persoonlijke uitnodiging en agenda. Uiteraard is de ALV alleen toegankelijk voor leden. NVM-mondhygiënisten Postbus 1166 3430 BD Nieuwegein bureau@mondhygienisten.nl


Punten Voor het NVM-na jaarscongres en de ALV zijn punten aangevraagd bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM). Op 15 november 2019 is het verzoek je te melden bij de inschrijfbalie om je aanwezigheid te bevestigen en de presentielijst te tekenen wanneer je de ALV bezoekt. Het NVM-najaarscongres heeft 4 erkende KRM-punten toegekend gekregen. Deze vallen ­onder de CanMEDSrollen Mondzorg en Kennis en wetenschap. Na afloop van het najaars­ congres vragen wij je de congresbadge in te leveren bij de inschrijfbalie. Voor KRM-­ geregistreerden geldt dat de punten dan automatisch worden bijgeschreven in het PE-online dossier. Het bijwonen van de ALV van NVM-mondhygiënisten levert 2 KRM-punten op in de CanMeds­ rol Organisatie. Voor KRM-geregistreerden geldt dat de punten van de ALV worden bijge­ schreven in het PE-online dossier. De punten worden alleen bijgeschreven wanneer je de presentielijst getekend hebt. Er worden geen deelnamecertificaten uitgereikt. Mocht je wel een certifi­ caat wensen, dan kun je deze per e-mail via bureau@mondhygienisten.nl aanvragen. Binnen een maand ontvang je dan het betreffende certificaat.


Dagvoorzitter Marloes den Heijer Marloes den Heijer is leiderschapscoach, gespecialiseerd in de mondzorg. Haar studie International Business voltooide ze aan de Universiteit Maastricht. Door de coaching van Marloes verbeteren praktijkhouders hun communicatie en leiderschapsvaardigheden en lossen ze knelpunten in hun team op. Zo leiden ze de mondzorgprak­ tijk weer met zelfvertrouwen, energie en plezier. Daarnaast verzorgt Marloes leiderschap-, en communicatietrainingen, geeft ze lezingen en is ze dagvoorzitter op tandheelkundige congressen. Ze was eerder dagvoorzitter bij een NVM-congres in 2017. Haar boek ‘Passie in Praktijk’ staat vol tips hoe je met meer passie in de mondzorgpraktijk kunt werken.

Congrescentrum Orpheus Churchillplein 1 7314 BZ Apeldoorn Voor route-informatie zie: www.orpheus.nl/congrescentrum/informatie/Contact/Routebeschrijving


Expo Op 15 november kun je tijdens de pauzes een uitgebreide expo bezoeken. De aangemelde standhouders zijn: Colgate Palmolive Corim Dental Products Dentaid Benelux Dental Clinics Dentalair Products Nederland Enovation Zorgmail Fresh Tandartsen GSK Hu Friedy Infomedics Johnson&Johnson KRM Lactona Europe B.V Loser&Co Mondmaatje

Mylan Healthcare BV NVM-educatie NVM-inkoop NVM-mondhygiĂŤnisten Oracoat/Farmadent PerioSafe Philips Proctor&Gamble (Oral-B) Smiles.world Sunstar Benelux TePe Benelux BV Vertimart B.V Yakult Nederland BV Young Innovations Europe GMBH


Gevoelige tanden? Directe* en langdurige verlichting begint met uw advies

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL met de unieke PRO-ARGIN®-technologie • Biedt superieure dentine tubuli afsluiting: 91% afsluiting in vergelijking met 67% met een tinfluoride/natriumfluoride technologie1,# • Blokkeert de route naar pijn onmiddelijk*: 60,5% reductie in gevoeligheid vanaf het eerste gebruik2, ** • Biedt langdurige verlichting van pijn: 80,5% reductie in gevoeligheid na 8 weken3, **

* Voor directe verlichting, direct met de vingertop aanbrengen op de gevoelige tand zacht 1 minuut inmasseren ** Invergelijking tot de basislijn # In-vitro studie, na 5 applicaties vs tinfluoride / natriumfluoride technologie (p<0.05) References: 1. Hines D, et al. Accepted poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018. 2. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123 –130. 3. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.


Lezing: Positieve Gezondheid: wat is het en wat kun je ermee? Bij Positieve Gezondheid staan veerkracht en gezondheid centraal in plaats van ziekte en gebrek. Inmiddels krijgt deze visie steeds meer grond aan de voeten in het Nederlandse zorglandschap. In deze lezing wordt Positieve Gezondheid nader belicht. Want wat houdt deze visie nu eigenlijk precies in en wat betekent het voor de (zorg-)praktijk? Wat kan het toevoegen aan het vak van de mondhygiënisten?

Leerdoel: −− Je krijgt nieuwe inzichten en een nieuwe en bredere kijk op gezondheid naast ziekte.

Marja van Vliet Marja van Vliet, PhD, is van oorsprong voedings- en bewegings­ wetenschapper. Tegenwoordig is zij als onderzoeksmanager verbon­ den aan het Instituut voor Positieve Gezondheid. Haar interesse ligt bij het vinden van nieuwe en passende oplossingen voor de huidige gezondheidszorg, waarbij de waarden van de mens centraal staan. Daarbij heeft zij in de afgelopen acht jaar nauw samengewerkt met grondlegger van Positieve Gezondheid, Machteld Huber, bij de ont­ wikkeling van dit begrip.


Lezing: Positieve Parodontologie Bij de behandeling van parodontitis komen we niet onder de multifactoriële achtergrond van de aandoening uit. We hebben in de dagelijkse praktijk een bepaald behandeldoel voor ogen. Dit doel kunnen we niet alleen bereiken. Hier zullen we samen met de patiënt naartoe moeten ­werken. Maar het is de vraag of dat doel voor iedereen hetzelfde is en voor iedereen duidelijk is. Afgezien van het feit of het doel ook nog realistisch is. Wat de behandelaar wil, is niet hetzelfde als wat de patiënt wil. Waarom zou iemand zich laten behandelen als hij of zij nergens last van heeft? De meeste behandelaars zullen streven naar p ­ arodontale gezond­ heid, maar wat is dat dan? Gaan we uit van de gestelde definities of heeft iedereen een eigen definitie? En als we eenmaal een plan overeengekomen zijn, moeten we ons afvragen hoe we daar komen en hoe we daar vervolgens kunnen blijven. Wat is daarvoor nodig en wie zijn daarvoor nodig?

Leerdoelen: −− Je leert wat de behandeldoelen in een parodontale behandeling zijn. −− Je krijgt inzicht in de beperkingen van deze behandeldoelen.

Geerten-Has Tjakkes Geerten-Has Tjakkes studeerde Tandheelkunde in Groningen en is daarna gepromoveerd aan de afdeling MKA-chirurgie van het UMCG. In 2011 rondde Geerten-Has de opleiding tot parodontoloog (ACTA/ CTM) af. Sindsdien is hij werkzaam als parodontoloog en implan­ toloog in zijn eigen verwijspraktijk voor parodontologie en implan­ tologie “De ­Parodontoloog” in Groningen. Tevens is hij voorzitter van de expertisegroep Parodontologie van het CTM-UMCG.


Samen groeien we op met een gezonde mond.

jaar

jaar

Omdat elke leeftijd een specifieke mondverzorging nodig heeft.

NIEUW DE KRACHT VAN ZACHT INTENSIEVE PLAQUECONTROLE ZACHT VOOR TANDEN EN TANDVLEES

2

30s

min

SENSITIVE

DEEP CLEAN

DRUKSENSOR

2 MIN. TIMER


Subsessie 1 Positieve Gezondheid en motiveren met gedragsverandering Positieve Gezondheid betekent een andere benadering van de cliënt. Hoe motiveer en ­stimuleer je de cliënt op een goede manier? Hoe wordt in onze maatschappij gekeken naar het veranderen van gedrag en hoe verschilt dit met de gedragswetenschap? Vanuit de weten­schap van de gedragsverandering kijken we naar motiveren. Hoe doe je dat? Waar houd je rekening mee bij het motiveren en stimuleren van gedrag? We gaan in op psycho­ logische weerstanden en waarom het tijdens veranderen essentieel is om hier rekening mee te houden. Je krijgt concrete handvatten en technieken vanuit de gedragswetenschap aangereikt om met de weerstanden om te gaan en mensen op een effectieve manier te motiveren en stimuleren.

Leerdoelen: −− Je leert welke psychologische weerstanden er zijn, waar ze uit voortkomen en je leert over concrete strategieën om deze weerstanden te verminderen. −− Je leert waarom de standaard manieren om te motiveren in onze maatschappij niet altijd goed werken. −− Je leert hoe je volgens de gedragswetenschap op een goede manier kunt motiveren. −− Je leert waarom weerstand relevant is bij motiveren.

Johnny Buivenga Johnny Buivenga studeerde psychologie aan de Radboud U ­ niversiteit Nijmegen en studeerde af met een specialisatie in gedragsverande­ ring. Hij is werkzaam als gedragspsycholoog. In zijn werk houdt hij zich bezig met gedragsverandering van groepen mensen. Dit doet hij projectmatig, als adviseur en docent. Daarnaast is hij oprichter van De Beweegreden, een bedrijf dat mensen helpt om in beweging te komen en te blijven door middel van evidence based begeleiding op basis van gedragspsychologie.


Subsessie 2 Samen werken in de politieke mond #PositieveGezondheid Lees en hoor je ook van alles over veranderende regels, zoals de herschikking van taken in de mondzorg? En denk je: wat betekent dit inhoudelijk voor mijn werk en de samenwer­ king met de tandarts, logopedist of juist in het wijkteam met de gemeente? Ervaar je weer­ stand of maak je je zorgen? Lukt het hierdoor niet om te komen tot nieuwe manieren van werken, zoals het doorvoeren van de benadering van ‘Positieve Gezondheid’? Dan is deze subsessie interessant voor jou. Wanneer er sprake is van veranderingen, is het belangrijk om goed te blijven samenwerken binnen en buiten de mondzorg. Deze workshop geeft in korte tijd inzicht in hoe je je ‘in­ vloed’ kunt organiseren om praktisch samen te werken met professionals binnen en buiten de mondzorg. Denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking met de zorgverzekeraars en de gemeenten. Je ontvangt op een interactieve en speelse wijze handzame tips voor het in kaart brengen van het krachtenveld, het maken van message houses, het inzicht krijgen in de arena van verschillende belangen en het juridisch simpel vormgeven van samenwerking.

Leerdoelen: −− Je krijgt inzicht in het krachtenveld waar jij je in beweegt en op welke plek jij daarin staat. −− Je leert alles over belangen en framing. −− Je krijgt handvatten voor het bepalen van je volgende stap. −− Je leert hoe je invloed kunt organiseren en hoe je jezelf op de kaart kunt zetten (externe positionering).

Loubna Boufrach Loubna Boufrach is CEO van juridisch adviesbureau BOUF Legal. BOUF Legal combineert het organiseren van invloed met bestuurs­ advies en juridisch advies, om de belangen van diverse opdracht­ gevers te behartigen, waaronder NVM-mondhygiënisten. Loubna is adviseur voor beroepsorganisaties, brancheverenigingen, regionale partijen, raden van besturen en raden van commissarissen in de zorg. Daarnaast is zij actief op landelijk niveau, als bestuurder van de Vereniging Compliance voor de Zorg en adviseert zij bij complexiteit en gedragsverandering zoals samenwerken, big data, governance en toezicht. Zij bouwt en onderhoudt relaties met stakeholders. Het denken, schakelen en handelen in belangen is haar tweede natuur.


Subsessie 3 De rol van de mondhygiënist bij oncologie in het hoofd/halsgebied Gedurende je carrière als mondhygiënist bestaat er een reële kans dat je in aanraking komt met cliënten met het ziekteverschijnsel mondkanker. Het kan zijn dat je een laesie ontdekt in de mond of dat je een patiënt treft die in het verleden is behandeld voor een tumor in het hoofd-halsgebied. Tijdens deze subsessie wordt dieper ingegaan op het onderwerp hoofd-halskanker: waar let je op wanneer je naar de mucosa kijkt en wat kan jouw rol als mondhygiënist zijn? Je krijgt inzicht in hoe de behandeling van een patiënt verloopt in het ziekenhuis. Ook krijg je handvatten die toepasbaar zijn voor jouw behandelingen in de ­praktijk wanneer je een behandelde patiënt terugziet.

Leerdoelen: −− Je leert inzicht te krijgen in afwijkingen in de mond en wat jouw rol als mond­ hygiënist is in het vroegtijdig opsporen van verdachte laesies in de mond. −− Je krijgt inzicht in de behandeling van de patiënt wanneer er een hoofd-halstumor is ontdekt. −− Je krijgt handvaten voor je behandeling wanneer je patiënt in het verleden is ­behandeld aan een hoofd-halstumor.

Kim Schrama Kim Schrama studeerde in 2003 af als mondhygiënist aan de Ho­ geschool InHolland op ACTA. Na haar afstuderen begon ze in een ­parodontologiepraktijk en een mondzorgpraktijk in Amsterdam. Sinds 2008 is ze werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en ­Aangezichtschirurgie in het LUMC. In het ziekenhuis behandelt en begeleidt ze oncologische patiënten, waaronder hoofd-halsonco­ logische en hematologische patiënten. Daarnaast behandelt en ­begeleidt ze patiënten voor en/of na kaakchirurgische behandelin­ gen en patiënten van het CBT. Ze begeleidt stagiaires en geeft klinische lessen aan verpleeg­ kundigen. In 2014 is ze daarnaast haar eigen mondhygiënepraktijk in Den Haag gestart.


Subsessie 4 Mondzorg doe je samen Dat jij Positieve Gezondheid en de veerkracht van de patiënt belangrijk vindt, dat blijkt al uit jouw interesse voor dit congres. Het is hierbij vanzelfsprekend dat je verder kijkt dan de mond en samenwerkt met andere (zorg)professionals. Maar hoe kun je hier als mond­ hygiënist nu een bijdrage aan leveren in de dagelijkse praktijk? Hoe bereik je patiënten die niet bij jou kunnen komen? Hoe pak je de samenwerking op met andere disciplines? Hoe zorg je ervoor dat al jouw positieve bedoelingen geen vrijwilligerswerk worden? Je zult vanuit een ander doel en andere insteek zorg moeten gaan leveren. Hoe kan je het (anders) organiseren? Tijdens deze lezing maak je kennis met de mondhygiënist die verder kijkt dan de behandelingen in de praktijk. Je leert met wie je samen kunt werken en hoe je dit aan kunt pakken. Je gaat naar huis met praktische tips en tools, zodat jij hier zelf morgen al mee aan de slag kunt gaan. Laten we vooral klein beginnen, dan kunnen we samen iets groots neerzetten. Want mondzorg doe je samen!​

Leerdoelen: −− Je leert over ontwikkelingen binnen het vakgebied van de mondhygiënist. −− Je leert mogelijkheden kennen om je blik naar buiten te brengen. −− Je leert hoe je financiële middelen in kunt zetten.


Loes Vos-Strijbosch Loes Vos-Strijbosch is docent aan de opleiding Mondzorgkunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is o.a. betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe minor ‘Mondzorg doe je samen’. Daarnaast is ze eigenaar van bedrijf Mind Your Own Busi­ ness. MYOB heeft als missie om mensen op een toegankelijke manier, door middel van workshops, kennis te laten maken met de basisbe­ hoeften van het brein en direct te laten ervaren hoe zij deze kennis kunnen toepassen op zichzelf, hun omgeving en de maatschappij. Marieke Fasting-de Bres Marieke Fasting-de Bres is in 1990 afgestudeerd te Nijmegen. Sinds­ dien heeft Marieke in diverse instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en algemene mondzorgpraktijken gewerkt. Vanaf 1993 is zij werkzaam in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg op de polikliniek MKA-chirurgie en het Centrum Bij­ zondere Tandheelkunde. In 1999 vestigde Marieke een zelfstandige praktijk voor mondhygiëne in het ETZ. Sinds 2014 heeft de praktijk een nauwe samenwerking met het Instituut Verbeeten te Tilburg. Marieke is gespecialiseerd in het behandelen van medisch gecompromitteerde patiënten. Zij behandelt patiënten met o.a. hoofd/halskanker, schisis, MRA, parodontitis en patiënten die focusvrij moeten zijn voor OK. Tevens ondersteunt zij de verpleegafdelingen en heeft ze een multidisciplinaire samenwerking binnen het ETZ.


Oral Healthcare

Sonisch poetsen, klinisch bewezen Vijf nieuwe studies gepubliceerd in The Journal of Clinical DentistryÂŽ

Download de volledige uitgave op: www.philips-dentalcare.com/jcd


NVM-najaarscongres 'Positieve Gezondheid' Programma Vrijdag 15 november 2019 08.15 uur

Registratie en ontvangst met koffie en thee

08.45 uur

Algemene Ledenvergadering NVM-mondhygiënisten

10.15 uur

Uitreiking NVM Oral-B Studieprijs

10.30 uur

Pauze

11.15 uur

Opening en welkom door Manon van Splunter-Schneider

11.20 uur

Introductie door dagvoorzitter Marloes den Heijer

11.30 uur

Positieve Gezondheid: wat is het en wat kun je ermee? Marja van Vliet

12.15 uur

PASSIEprijs oproep te stemmen

12.20 uur

Lunchpauze

13.50 uur

Subsessies ronde 1

14.35 uur

Subsessies ronde 2

15.20 uur

Pauze

16.05 uur

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019: hoe help je bij stoppen met roken?*

16.50 uur

Positieve Parodontologie Geerten-Has Tjakkes

17.35 uur

Uitreiking PASSIEprijs

17.50 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

18.00 uur

Borrel

*Naam en verdere details van de spreker volgen binnenkort. Houd www.nvmcongres.nl in de gaten voor de laatste informatie.

Subsessies Positieve Gezond­ heid en motiveren met gedrags­ verandering Johnny Buivenga

Samen werken in de politieke mond #Positieve­ Gezondheid Loubna Boufrach

De rol van de mondhygiënist bij oncologie in het hoofd/halsgebied Kim Schrama

Mondzorg doe je samen Marieke Fastingde Bres en Loes Vos-Strijbosch


Inschrijven Inschrijven voor NVM-najaarscongres ‘Positieve Gezondheid. Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen?’ I vrijdag 15 november 2019 I Orpheus Apeldoorn via (leden eerst inloggen): www.nvmcongres.nl Tarieven NVM-lid: Wel mondhygiënist, niet werkzaam: Studentlid: Geen NVM-lid:

€ 199,€ 97,50 € 97,50 € 299,-

Let op: bij inschrijving vóór 13 september 2019 ontvang je een vroegboekkorting van € 15,op de deelnameprijs!

Profile for NVM-mondhygiënisten

Congresboekje ALV + NVM-najaarscongres 'Positieve Gezondheid' 15 november 2019 Orpheus Apeldoorn  

ALV en NVM-najaarscongres: ‘Positieve gezondheid’ Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen? Vrijdag 15 november staat het najaarscongres i...

Congresboekje ALV + NVM-najaarscongres 'Positieve Gezondheid' 15 november 2019 Orpheus Apeldoorn  

ALV en NVM-najaarscongres: ‘Positieve gezondheid’ Wat motiveert jouw cliënt om te veranderen? Vrijdag 15 november staat het najaarscongres i...

Advertisement