Page 1


Tabl\ de materii

Nihongo – limba japonez\ ............................................................ 13 PARTEA I. Lec]ii de limba japonez\............................................... 15 Lec]ia 1. Konnichi wa ........................................................... 17 Vocabular ..................................................................... 17 Comentarii.....................................................................17 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze ..................... 18 Lec]ia 2. Kore wa hon desu .....................................................19 Vocabular ..................................................................... 19 Gramatic\ .................................................................... 19 1. Tr\s\turile generale ale gramaticii japoneze..................... 19 2. Substantivele ........................................................... 20 3. Pronumele kore, sore, are [i dore .................................. 20 4. Copula desu ............................................................ 20 5. Particula wa ........................................................... 21 Exerci]ii ...................................................................... 21 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze..................... 21 Lec]ia 3. Ogenki desu ka? ...................................................... 22 Vocabular ..................................................................... 22 Gramatic\ ..................................................................... 22 1. Particula ka [i propozi]ia interogativ\ ............................ 22 Exerci]ii ....................................................................... 23 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze..................... 24 Lec]ia 4. DÜzo yoroshiku ....................................................... 25 Vocabular ..................................................................... 25 Gramatic\ ..................................................................... 26 1. Dewa arimasen ........................................................ 26 Exerci]ii ....................................................................... 26 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze..................... 27


Lec]ia 5. Kore wa nan desu ka? ............................................... Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Pronumele interogativ nani .......................................... 2. Particula no ............................................................ Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

28 28 28 28 29 30 31

Lec]ia 6. Anohito wa dare desu ka? .......................................... Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Pronumele interogativ dare .......................................... 2. Adjectivele kono, sono, ano [i dono ............................... Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

32 32 33 33 33 34 35

Lec]ia 7. Sore wa akai hana desu ka? ....................................... Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Adjectivele (keiyรถshi)................................................. 2. Formarea predicatului adjectivelor ................................ Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

36 36 36 36 37 39 39

Lec]ia 8. Kyรถ wa ii tenki desu .................................................. Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Structura propozi]iei (1).............................................. 2. Forma negativ\ a predicatului adjectivelor la timpul prezent .. 3. Utilizarea atributiv\ a substantivelor .............................. 4. Particulele ne [i yo ................................................... Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

40 40 41 41 41 42 43 43 44

Lec]ia 9. Akemashite omedetรถ gozaimasu ................................... Vocabular ..................................................................... 1. Apelative ................................................................ Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

45 45 46 47

Lec]ia 10. Sore mo zasshi desu ................................................ Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. R\spunsuri la `ntreb\ri cu hai [i iie................................ 2. Particula mo ...........................................................

48 48 48 48 49


Exerci]ii ....................................................................... 50 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze..................... 50 Lec]ia 11. Are ga kutsu desu ................................................... Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Pronumele interogativ dore .......................................... 2. Adjectivul interogativ dono .......................................... 3. Contextul interogativ: folosirea particulei ga (1) ............... 4. Pronumele nehot\r`te [i negative ................................... Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

51 51 52 52 52 52 53 53 54

Lec]ia 12. Koko wa doko desu ka? ............................................ Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Locul [i direc]ia ....................................................... Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

55 55 56 56 57 58

Lec]ia 13. Koko ni hana ga arimasu ......................................... Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Particula ni ............................................................. 2. Verbe de existen]\: arimasu ........................................ 3. Particula ga (2)........................................................ Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

59 59 60 60 60 61 62 62

Lec]ia 14. Asoko ni hito ga imasu ............................................ Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Verbe de existen]\: imasu .......................................... 2. Forma negativ\ a verbelor de existen]\ ........................... 3. Nani ka, nani ga, nani mo............................................ Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

63 63 63 63 64 64 64 65

Lec]ia 15. Kรถen ni kodomo ga takusan imasu .............................. Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Exprimarea cantit\]ii [i a num\rului .............................. 2. Folosirea particulelor wa [i ga (1) ................................. Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

66 66 66 66 67 70 70


Lec]ia 16. Ichi, ni, san, shi, go... ............................................. Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Sistemele numerice japoneze (1) .................................... Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

71 71 72 72 72 73

Lec]ia 17. Shichinin no samurai .............................................. Vocabular ..................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Sistemele numerice japoneze (2) .................................... 2. Clasificatori ............................................................ Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze ....................

74 74 74 74 76 79 79

Lec]ia 18. Hitotsu ................................................................ 80 Vocabular ..................................................................... 80 Gramatic\ ..................................................................... 81 1. Sistemele numerice japoneze (3) .................................... 81 2. Expresii de ordine..................................................... 81 Exerci]ii ....................................................................... 83 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze...................... 83 Lec]ia 19. Watashi wa tomodachi ga imasu ................................. Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Expresii pentru posesie............................................... 2. Cuvinte care descriu rela]iile de familie........................... 3. ~ntreb\ri pentru numere, cantit\]i [i pre]uri...................... Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze....................

84 84 84 84 85 86 87 88

Lec]ia 20. Sakura ga sakimasu ................................................ Vocabular .................................................................... Gramatic\ .................................................................... 1. Verbul .................................................................. 2. Predicatul nominal, adjectival [i verbal.......................... 3. Formele verbelor corespunz\toare stilurilor de vorbire ....... 4. Grupele de verbe ..................................................... 5. Forma -masu .......................................................... Exerci]ii ...................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze....................

89 89 89 89 90 91 91 92 94 94


Lec]ia 21. Nani o shimasu ka? ................................................ Vocabular ..................................................................... Gramatic\ ..................................................................... 1. Particula o [i complementul direct. Structura propozi]iei (2) ............................................. 2. Excep]ii ................................................................. 3. Particula o [i verbele de mi[care................................... Exerci]ii ....................................................................... Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.....................

95 95 95 95 96 96 97 98

Lec]ia 22. Watashi wa gakusei ni nihongo o oshiemasu ................. 99 Vocabular ..................................................................... 99 Gramatic\ ..................................................................... 99 1. Particula ni [i complementul indirect. Structura propozi]iei (3) ............................................. 99 2. Folosirea particulei de ca indicator de loc ...................... 101 Exerci]ii ...................................................................... 102 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 102 Lec]ia 23. Anata wa ashita doko e ikimasu ka? .......................... 103 Vocabular .................................................................... 103 Gramatic\ .................................................................... 103 1. Folosirea particulei e ca indicator de direc]ie al ac]iunii ..... 103 2. De, particul\ ce indic\ mijlocul prin care o ac]iune este `ndeplinit\ ............................................................. 104 3. To, folosit\ ca particul\ de `nso]ire............................... 105 Exerci]ii ...................................................................... 106 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 106 Lec]ia 24. Watashi wa asa hayaku okimasu ............................... 107 Vocabular .................................................................... 107 Gramatic\ .................................................................... 108 1. Adverbul [i forma adverbial\ a adjectivelor..................... 108 2. Exprimarea timpului ................................................. 109 Exerci]ii ...................................................................... 111 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 111 Lec]ia 25. Nichiyรถbi ni wa nani o shimashita ka? ....................... 112 Vocabular .................................................................... 112 Gramatic\ ................................................................... 113 1. Deshita, forma de trecut formal afirmativ pentru desu ........ 113 2. Mashita, forma de trecut formal afirmativ pentru verbe....... 113 3. Deshita, folosit ca form\ de trecut formal negativ `n propozi]iile negative ................................................. 113


4. Zilele s\pt\m`nii...................................................... 114 5. Folosirea particulelor wa [i ga (2) ................................ 114 6. Particule duble ....................................................... 115 Exerci]ii ...................................................................... 115 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 116 Lec]ia 26. Kinรถ, watashi wa Tรถkyรถ e itta .................................. 117 Vocabular .................................................................... 117 Gramatic\ ................................................................... 117 1. -ta: forma de trecut informal afirmativ a verbelor .............. 117 Exerci]ii ...................................................................... 119 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 119 Lec]ia 27. Mite kudasai! ...................................................... 120 Vocabular .................................................................... 120 Gramatic\ ................................................................... 120 1. Forma -te a verbelor (1)............................................. 120 2. Kudasai [i forma -te a verbelor.................................... 121 Exerci]ii ...................................................................... 122 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 122 Lec]ia 28. Ima, nani o shite imasu ka? .................................... 123 Vocabular .................................................................... 123 Gramatic\ ................................................................... 123 1. Forma -te a verbelor (2)............................................. 123 2. -te aru [i -te iru ....................................................... 126 Exerci]ii ...................................................................... 127 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 127 Lec]ia 29. Shiranai .............................................................128 Vocabular .................................................................... 128 Gramatic\ ................................................................... 128 1. -nai: forma de prezent informal negativ a verbelor ............. 128 2. -nakatta: forma de trecut informal negativ a verbelor.......... 129 Exerci]ii ...................................................................... 130 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 130 Lec]ia 30. Shukudai o wasurenai de kudasai! .............................131 Vocabular .................................................................... 131 Gramatic\ ................................................................... 131 1. -nai de: forma -te negativ\ a verbelor (1)........................ 131 2. -nakute: forma -te negativ\ a verbelor (2) ....................... 132 3. Kudasai [i forma -nai de a verbelor ............................... 133 Exerci]ii ...................................................................... 133 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 133


Lec]ia 31. Kono kaban wa takakatta desu ................................. 134 Vocabular .................................................................... 134 Gramatic\ ................................................................... 135 1. Forma -te a adjectivelor ............................................. 135 2. Forma de trecut a predicatului adjectivelor ...................... 136 Exerci]ii ...................................................................... 137 Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze.................... 138

PARTEA a II-a. Hiragana, Katakana, Kanji.................................... 139 1. Structura limbii japoneze.................................................. 141 2. Hiragana....................................................................... 142 Folosirea silabarului Hiragana ........................................... 149 Exerci]ii ...................................................................... 154 3. Katakana ...................................................................... 159 4. Kanji ........................................................................... 169

PARTEA a III-a. Cheia exerci]iilor ................................................ 187 Bibliografie selectiv\ .................................................................... 201 Index ....................................................................................... 203 Structuri de gramatic\ japonez\....................................................... 211 Appendix A. Tabelul JIS X 0208: 1997.............................................. 215 Appendix B. Jöyö Kanji,Gakushü Kanji, Jinmei-Yö Kanji ........................ 229 Appendix C. Lista de Kanji LJSE ..................................................... 237 Appendix D. Kanji pentru examenele JLPT, index de Kanji ...................... 241 Appendix E. Tabel cu conjugarea verbelor.......................................... 271 Appendix F. Index de radicali JIS..................................................... 279 Appendix G. Index de radicali ......................................................... 289 Appendix H. Kanji ....................................................................... 309


Lec]ia 28. Ima, nani o shite imasu ka? Watashi wa ima shinbun o yonde imasu. Takashi-san wa ima eigo o benkyö shite imasu. Ima, nani o shite imasu ka? Watashi wa ima ikebana o shite imasu. Ima eiga o mite imasu. Tanaka-san wa ima ringo o tabete imasu. Tadashi-san wa ima sakkä o shite imasu. Harue-san wa ima heya o söji shite imasu. Kodomotachi wa ima soto de asonde imasu. Gakuseitachi ga ima yakyü o shite imasu.

Acum eu citesc ziarul. Domnul Takashi studiaz\ acum limba englez\. Ce faci acum? Eu fac acum aranjamente florale. Acum v\d un film. Domnul Tanaka m\n`nc\ acum un m\r. Domnul Tadashi joac\ fotbal acum. Domni[oara Harue face curat `n camer\ acum. Copiii se joac\ acum afar\. Studen]ii joac\ acum baseball.

Vocabular sakkä – fotbal yakyü – baseball heya – camer\ matsuri – festival söji suru – a face curat gakuseitachi – studen]ii kekkon suru – a se c\s\tori

mada – `nc\ soto – afar\, exterior hajimaru/hajimatte – a `ncepe aku – a se deschide kyonen – anul trecut jogingu – jogging ha – dinte

Gramatic\ 1. Forma -te a verbelor (2) I. [verb] -te + imasu 1. O ac]iune care este `n progres `n momentul vorbirii sau care se va desf\[ura `ntr-un viitor apropiat este indicat\ printr-un verb `n forma -te [i imasu. Exemple: Kodomo ga asonde imasu. Nani o shite imasu ka?

Copiii se joac\. Ce faci?


Limba japonez\. Simplu [i eficient

124

2. Aceea[i construc]ie gramatical\, [verb] -te + imasu, exprim\ o stare rezultat\ din ac]iunea verbului. Aceast\ construc]ie este folosit\ cu verbe perfective (ce exprim\ evenimente sau ac]iuni momentane, cum ar fi `nceputul sau sf`r[itul unei ac]iuni), respectiv cu verbe de mi[care. Exemple: Matsuri wa mö hajimatte imasu. Ginkö wa mada aite imasu ka? Iie, mö shimatte imasu. Tegami ga kite imasu.

Festivalul deja a `nceput ([i continu\). Banca este `nc\ deschis\? Nu, deja este `nchis\. Ai o scrisoare (lit. „a venit o scrisoare”). Yoko-san wa kekkon shite imasu. Doamna Yoko este c\s\torit\. ~n ultimul exemplu este exprimat\ starea (situa]ia, statutul) persoanei respective, ca urmare a unei schimb\ri imediate (mai degrab\ dec`t a unei evolu]ii `n timp). Pentru compara]ie, se pot analiza exemplele: Yoko-san wa ashita kekkon shimasu. Doamna Yoko se c\s\tore[te m`ine. Yoko-san wa kyonen kekkon Doamna Yoko s-a c\s\torit anul shimashita. trecut. Starea rezultat\ din ac]iunea verbului implic\, de asemenea, folosirea verbelor intranzitive (ce nu au complement direct). Exemplu: Mado ga aite iru. Kuruma ga tomatte imasu.

Fereastra s-a deschis. Ma[ina s-a oprit.

Pentru verbele de mi[care iku (a pleca), kuru (a veni), kaeru (a se `ntoarce), [verb] -te + imasu arat\ locul unde se afl\ persoana respectiv\ (stare rezultat\ ca urmare a ac]iunii verbului la un anumit moment). Exemple: Takashi-san wa Nihon ni itte imasu.

Tanaka-san wa ie ni kaette imasu.

Domnul Takashi a plecat `n Japonia ([i este acolo). Domul Tanaka s-a `ntors acas\ ([i este acolo).

3. [verb] -te + imasu, red\ o ac]iune ce se repet\ `n mod constant, obi[nuit. Exemplu: Watashi wa mainichi shinbun o yonde imasu.

Eu citesc ziarul `n fiecare zi.

4. ~n limba japonez\ exist\ verbe ce se folosesc mai mult `n forma [verb] -te + imasu, dec`t la prezentul informal afirmativ, atunci c`nd exprim\ o stare actual\.


Lec]ia 28

125

Exemple:motsu, sumu, shiru motsu – a ]ine, a lua; motte imasu – a avea, a poseda, a de]ine Yamada-san wa kuruma o sandai Domnul Yamada are trei ma[ini. motte imasu. sumu – a locui, a tr\i; sunde imasu – a fi stabilit, a locui (`ntr-un loc) Kimura-san wa Kyöto ni sunde Domnul Kimura locuie[te `n Kyoto. imasu. De asemenea, pentru „eu [tiu” se folose[te shitte iru [i nu shiru (shimasu). Aceasta se explic\ prin faptul c\, la un anumit moment (`n trecut), am schimbat starea, de la a nu cunoa[te ceva, la a cunoa[te acel lucru. II. [verb] -te + [verb] -masu (mashita) Succesiunea a dou\ sau mai multe ac]iuni ori evenimente Forma -te a verbelor este folosit\ pentru a lega propozi]ii, astfel `nc`t ac]iunile exprimate de predicatele lor formeaz\ o secven]\ consecutiv\ de evenimente. Astfel, propozi]iile: Rokuji ni okimasu. Jogingu o shimashita.

M\ trezesc la ora [ase. Am f\cut jogging.

pot fi legate (unite) pun`nd okimasu `n forma -te, okite.

Rokuji ni okite, jogingu o shimashita. M-am trezit la ora [ase [i am f\cut jogging. La fel, propozi]iile: Kyöto ni ikimashita. Am plecat la Kyoto. Shashin o takusan torimashita. Am f\cut multe fotografii. pot fi legate pun`nd ikimashita `n forma -te, itte.

Kyöto ni itte, shashin o takusan Am plecat la Kyoto [i am f\cut multe torimashita. fotografii. Not\: Timpul propozi]iei rezultate astfel este dat de timpul verbului de la sf`r[it. III. [verb] -te + kara – dup\ ce (am f\cut)... Kara este o particul\ conjunctiv\ ce leag\ dou\ propozi]ii `n sensul de „dup\”. Forma -te a verbelor + kara `nseamn\ „dup\ ce (am f\cut)...” sau „din momentul c`nd (am f\cut)...”. Exemple: Asagohan o tabete kara, ha o migakimasu. Tanaka-san to hanashite kara, kaisha e kaerimashita.

Dup\ ce am m`ncat micul dejun, mi-am periat din]ii. (migaku = a peria) Dup\ ce am vorbit cu domnul Tanaka, m-am `ntors la companie.


126

Limba japonez\. Simplu [i eficient

2. -te aru [i -te iru Dac\, `n contextul de stare rezultat\ din ac]iunea verbului analiz\m urm\toarele exemple: Mado ga akete aru. Fereastra este deschis\. Kuruma ga tomete aru. Ma[ina este oprit\. Mado ga aite iru. Fereastra s-a deschis. Kuruma ga tomatte iru. Ma[ina s-a oprit. se observ\ c\, din punct de vedere semantic, nu exist\ o deosebire `ntre mado ga akete aru [i mado ga aite iru, respectiv `ntre kuruma ga tomete aru [i kuruma ga tomatte iru. Modul de folosire al verbelor este `ns\ diferit, -te iru fiind folosit pentru verbele intranzitive, iar -te aru pentru verbele tranzitive. La verbele intranzitive forma -te iru exprim\ starea rezultat\ `n urma producerii evenimentului. La verbele tranzitive forma -te aru exprim\ starea rezultat\ `n urma efectu\rii ac]iunii exprimate de verb24. Astfel, `n exemplul mado ga akete aru – fereastra este deschis\ deoarece ceva sau cineva a deschis-o. ~n exemplul kuruma ga tomete aru – ma[ina este oprit\, deoarece ceva sau cineva a oprit-o. ~n exemplul mado ga aite iru – fereastra s-a deschis, f\r\ a se [ti de ce s-a `nt`mplat acest lucru. ~n exemplul kuruma ga tomatte iru – ma[ina s-a oprit din cauze necunoscute; aceasta nu implic\ fapul c\ cineva sau ceva a oprit-o. ~n propozi]iile formate cu -te aru, agentul responsabil de ac]iunea verbului este omis deoarece este neimportant, necunoscut sau evident25. ~n propozi]iile formate cu -te iru `ns\, agentul responsabil de ac]iunea verbului este, `n general, men]ionat (dac\ nu este sub`n]eles din context)26. Complementul propozi]iilor formate cu -te aru este marcat cu particulele de caz ga sau o (ce pot fi `nlocuite `ns\ de particula wa).

24. Cf. Emma T\m^ianu Morita, Limba japonez\. Schi]e de gramatic\ func]ional\, Clusium, Cluj-Napoca, 2004, vol. I, p. 186. 25. Cf. Seiiki Makino; Michio Tsutsui, A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1998, p. 76. 26. Cf. Stefan Kaiser, Yasuko Ichikawa, Noriko Kobayashi, Hilofumi Yamamoto, Japanese: A Comprehensive Grammar, Routledge, London, 2001, p. 489.


Lec]ia 28

127

Exerci]ii 1. Traduce]i `n limba japonez\: Indica]ie – traduce]i `n ideea c\ ac]iunea are loc (este `n progres) `n momentul vorbirii. ~n parc cire[ii `nfloresc. V`ntul sufl\. Plou\. Domnul Takashi cite[te o carte. Doamna Miura scrie o scrisoare. 2. Traduce]i din limba japonez\: Takashi-san wa nani ka yonde imasu ka? Takashi-san wa Kawabata Yasunari ga kaita hon o yonde imasu. Sensei wa gakusei ni nihongo o oshiete imasu. Ima, nani o shite imasu ka? Watashi wa haha ni tegami o kaite imasu.

Transcrierea textului lec]iei cu caractere japoneze 今 何を していますか わたし

いま

しんぶん

私 は今 新聞を 読んでいます。 えいご

べんきょう

たかしさんは 今 英語 を  勉 強 しています。 なに

今 何を していますか。 私は 今 いけばなを しています。 今 えいがを みています。 たなか

田中さんは 今 りんごを 食べています。 ただしさんは 今 サッカーを しています。 へ

はるえさんは 今 部屋を そうじしています。 こ ども

そと

あそ

子供たちは 今 外で 遊んでいます。 がくせい

やきゅう

学生たちが 今 野球を しています。


Preview LJSE Ed a VII-a  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you