Page 1

6ยบA


INDICE

1.-Que é a contaminación? 2.-Tipos: -contaminación do aire e da auga. -contaminación radiactiva e acústica. 3.-Como podemos facer para reducila? 4.-O cambio climático. 5.-Recopilación. 6.-Fontes de información e autores. 7.-Fin.


QUE É CONTAMINACIÓN? A contaminación e a introdución nun medio calquera dun contaminante, e dicir, a introdución de calquera sustancia o forma de enerxía que pode provocar algún desequilibrio.


TIPOS DE CONTAMINACIÓN 1._A contaminación do aire e da auga. 2._A contaminación radiactiva e acústica.


A CONTAMINACIÓN DO AIRE A contaminación do aire e un dos problemas ambientais a mais importantes. A combustión empleada para obter calor xerar enerxía electrica ou movemento e o proceso de contaminación mais importante.


CONTAMINACIĂ“N DA AUGA Os rĂ­os, os lagos , os mares, recollen fai moito tempo a basura producida pola actividade humana.


A CONTAMINACIÓN RADIACTIVA A contaminación radiactiva esta producida polas susbstancias radiactivas,o uso da enerxía nuclear e das bombas atómicas chegaron a producir un gran perigo para a humanidade.


A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (l) A contaminación acústica é o efecto incómodo e daniño para a saúde das personas producido por algúns ruídos.A contaminación acústica pode causarnos dor de cabeza, fatiga, falta de concentración…


A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA(2)


COMO PODEMOS FACER PARA REDUCILA? 1.-Comprando bombillas de baixo consumo por las incandescentes, son mas caras pero duran 10 veces más. 2.-Buscar outras fontes de enerxía para reducir la emisión de CO2 por exemplo: O viento e o mar.


O CAMBIO CLIMÁTICO Chamámoslle cambio climático a modificación do clima con respecto ao historial climático a unha escala global. Tales cambios se ha producido a diversas escalas do tiempo , sobre todo os parámetros climáticos.


RECOPILACIÓN


FONTES DE INFORMACIÓN E AUTORES Fontes de información: Wikipedia, Yahoo, Google imaxes, Encarta Autores: Erik e Julián.


A CONTAMINACIÓN  

A contaminación e os seus efectos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you