Page 1

cine sunt lesbiene şi gay?

ar fi de ajuns sǎ ne gǎndim cǎ...

Nu toate lesbienele şi toţi gay traiesc homosexualitatea lor într-un mod seren şi vizibil: frica în faţa condamnǎrii sociale, în faţa refuzului familiei, în faţa pierderii locului de munca, în faţa discriminǎrii, in faţa învinovǎţirilor aduse din partea autoritǎţilor religiose obligǎ multe lesbiene şi mulţi gay sǎ ascundǎ propria orientare sexualǎ, de multe ori chiar faţa de ei/ele înşisi/însele.

Sǎ ne gândim cǎ în spatele unor melancolii şi a unor tristeţi se poate ascunde frica de a fi gay sau lesbianǎ.

Cine în schimb devine vizibil ca lesbianǎ sau precum gay riscǎ izolarea şi discriminarea: multe lesbiene suferǎ opresiunea familiei din care provin şi mulţi gay sunt atacaţi în mod violent. Cele mai importante conflicte privind orientarea sexualǎ nasc în timpul adolescenţei şi, dacǎ nu sunt înţelese şi împartǎşite de mediul social şi familiar al fetei sau al bǎiatului, pot duce la un comportament autodistructiv. Cu cât sunt mai rigide modelele feminine şi masculine propuse de societate, cu atât va fi mai greu sǎ se încerce a trǎi în seninǎtate cu propria identitate.

Sǎ ne gândim cǎ la fiecare gluma anti-homosexuali sunt poate prezenţi o lesbianǎ sau un gay care sunt astfel rǎniţi. Sǎ ne gândim cǎ una dintre cele mai bune prietene poate fi lesbianǎ, cǎ unul dintre cei mai buni prieteni poate fi gay şi cǎ nu ne-au spus niciodata de fricǎ sǎ nu piardǎ prietenia noastrǎ. Sǎ ne gândim câtǎ stânjenire poate produce o întrebare precum “ai o prietenǎ?” adresatǎ unui gay sau “ai un prieten?” pentru o lesbianǎ sau “când te cǎsǎtoreşti?” pentru amândoi. Sǎ ne gândim cǎ pentru a trece peste izolare şi peste fricǎ este suficient numai sǎ gasesti o prietenǎ, un prieten cu care sǎ te poţi confesa, sǎ cunoşti alte lesbiene şi alţi gay prin intermediul telefoanelor de asistenţǎ, a asociaţiilor, a grupunilor de tineri.

comisia europeana iniţiativei daphne

fatǎ baiat

cine e acea cine e acel

cunoaşte pentru a nu discrimina

În Florenţa existǎ AZIONE GAY E LESBICA, o asociaţie vizibilǎ unde poţi sǎ întâlneşti alţi gay şi lesbiene, te poţi confrunta cu ei şi poţi sǎ stabileşti prietenii.

Se aduc mulţumiri urmǎtoarelor instituţii: Comisia Europeana Provincia di Florenţa Primǎria Florenţa Primǎria Campi Bisenzio Primǎria Fiesole Primǎria Lastra a Signa ARCI N.A. Provincialǎ di Florenţa Societatea Sanitarǎ Localǎ n. 10 din Florenţa SETA di Helsinki Gay Hiv Strategies din Dublin Gay Switchboard din Dublin Care au rǎspuns pozitiv la aceastǎ iniţiativǎ

Azione Gay e Lesbica Onlus Arci N. A. Finisterrae

via Pisana, 32 R, FIRENZE - Tel. 055 220250 e-mail: info@azionegayelesbica.it http.//www.azionegayelesbica.it Florenţa 2006 – material tipǎrit în cadrul proiectului “A învinge prejudecǎţile, a preveni la violenţa 2” – co-finanţat de Primǎria oraşului Florenţa – Direcţia siguranţei sociale Acest pliant a fost realizat în 1998 în cadrul INIŢIATIVEI DAPHNE cu contribuţia economicǎ a Comisiei Europene

Azione gay e lesbica

Onlus Arci N. A. Finisterrae Firenze 2006


cine e acea fatǎ, cine e acel baiat... … pentru început, în acest pliant vom discuta multe lucruri, dar în special despre homosexuali şi lesbiene, adicǎ despre barbaţi care iubesc şi care doresc sexual alţi barbaţi şi despre femei care iubesc şi doresc sexual alte femei. Homosexualii şi lesbienele existǎ dintotdeauna, în fiecare ţarǎ şi în fiecare culturǎ: numai convenţiile sociale le neagǎ existenţa şi drepturile, devenind astfel invizibili/e. În unele ţǎri, homosexualii şi lesbienele sunt persecutaţi/te si condamnaţi/te din cauza orientǎrii lor sexuale şi obligaţi/te sǎ-şi ascundǎ adevǎrata lor natura. În alte ţǎri, homosexuali şi lesbienele au aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi: de exemplu, douǎ lesbiene sau doi homosexuali se pot casǎtori, pot avea sau pot adopta copii. În multe alte ţǎri din lume, în toate continentele, existǎ miscǎri politice organizate de homosexuali şi lesbiene care luptǎ cu succes pentru a obţine mai multǎ libertate, mai mult respect, mai multe drepturi. Mulţi straini domicialiazi în Italia vin din ţǎri unde, din pǎcate, homosexualii şi lesbienele sunt discriminaţi/te. În Italia situaţia nu este avansatǎ precum în alte ţǎri din nordul Europei sau în Spania, dar libertatea şi respectul sunt garantite şi vizibilitatea homosexualilor şi a lesbienelor este în creştere. Cu toate acestea, prejudecata împotriva homosexualitǎţii are rǎdǎcini îndepǎrtate. Lipsa de informaţii, atât despre “orientǎrile sexuale”, cât şi despre sexualitate în general, genereaza în continuare daune, în special în timpul adolescenţei. Şi totuşi, multe fete şi mulţi baieţi îşi descoperǎ propria homosexualitate sau oricum propria diversitate sexualǎ încǎ de la începutul adolescenţei. Devine apoi dificil pentru toţi (parinţi, profesori, medici) a se raporta la fetele sau la baieţii care se descoperǎ lesbiene sau homosexuali, mai ales din cauza lipsei de informaţii. Acest pliant face parte dintr-un proiect împotriva violenţei fizice şi psihice asupra minorilor/minorelor homesexuali şi lesbiene susţinut de Comisia Europeanǎ în cadrul Iniţiativei Daphne realizat în 1998. În urma sondajului facut în Italia în timpul proiectului, a fost confirmatǎ existenta unei violenţe astfel: dintre cei care au raspuns la sondaj, 40% afirmǎ cǎ a suferit discriminari, 30% afirmǎ cǎ a suferit violenţe (în special

din partea grupului de prieteni sau din partea familiarilor), 40% afirmǎ cǎ s-a gândit la sinucidere, iar 13% afirmǎ cǎ a tentat sǎ se sinucidǎ. Sǎ nu ne lǎsam duşi în eroare de publicitate şi de programele la moda ale televiziunii italiane. Lesbienele nu sunt numai sportive de succes sau scriitoare, homosexualii nu sunt numai stilişti sau actori faimoşi; majoritatea lesbienelor şi a homosexualilor, persoane comune, continuǎ sǎ trǎiascǎ sau a trǎit o adolescenţa extrem de grea. Scopul acestui pliant este acela de a furniza persoanelor interesate informaţii simple, de bazǎ, greu de gǎsit în afara mişcǎrilor de homosexuali şi lesbiene.

sǎ explicǎm mai bine cum se spune în romǎneşte HOMOSEXUALITATE – LESBIENE ŞI GAY Are o orientare homosexualǎ cine (barbat sau femeie) se îndragosteşte sau doreşte sǎ aibǎ un raport sexual cu persone aparţinând aceluiaşi sex. Prin cuvântul “lesbianǎ” este descrisǎ o femeie atrasǎ de alte femei; prin cuvântul “gay” este descris un bǎrbat atras de alti bǎrbaţi. Lesbiene şi gay se identificǎ prin sexul lor biologic; lesbienele sunt femei şi se simt femei; iar bǎrbaţii care sunt gay se simt bǎrbaţi.

HETEROSEXUALITATE Are o orientare heterosexualǎ cine (barbat sau femeie) se îndragosteşte sau doreşte sǎ aibǎ un raport sexual cu persoane de sex opus. O femeie heterosexualǎ este o femei atrasǎ de bǎrbaţi, iar un bǎrbat heterosexual este un bǎrbat atras de femei. Personale heterosexuale, având în vedere cǎ reprezintǎ majoritatea persoanelor, sunt deseori numite, farǎ motiv, normale.

Italia, legea nr. 164/82 prevede, în prezent, posibilitatea de a schimba sexul în urma unei serii de etape care se conclud cu o operaţie chirurgicǎ. Schimbarea numelui este posibilǎ numai dupǎ îndeplinirea acestui ultim pas. Transexualitatea se referǎ atât la femeile care se simt bǎrbaţi, cât şi la bǎrbaţii care se simt femei. Transgender este persona care nu simte cǎ aparţine exclusiv genului masculin sau genului feminin, refuzând opoziţia obligatorie “bǎrbat/femeie”.

TRAVESTITISM Se vorbeşte despre travestitism când un bǎrbat se îmbracǎ şi se machiazǎ ca o femeie şi când femeie se îmbracǎ asemenea unui bǎrbat. Nu existǎ nici o corelaţie între travestitism, transexualitate, transgenderism şi orientare sexualǎ.

unele informaţii Organizaţia Mondialǎ a Sanǎtǎţii a eliminat in 1993 homosexualitatea din lista bolilor; în prezent homosexualitatea este consideratǎ numai o posibilǎ variantǎ a comportamentului sexual. A fi gay sau lesbianǎ este o caracteristicǎ personalǎ, dacǎ nu eşti nu poţi deveni homosexual cunoscând, frecventând sau devenind prieten/a cu gay şi lesbiene. Din datele furnizate de Organizaţia Mondialǎ a Sanǎtǎţii rezultǎ cǎ populaţia de gay şi lesbiene reprezintǎ între 5-10% din populaţia mondialǎ (deci şi în ţara ta de origine). În Italia, de exemplu, sunt între 3-6 milioane de persoane. Orientarea sexualǎ, cum am precizat deja, este difuzatǎ în mod egal în toate culturile, în toate clasele sociale, în diverse momente istorice şi între femei şi bǎrbaţi.

BISEXUALITATE Sunt chemaţi bisexuali cei care, bǎrbaţi sau femei, se simt atraşi/se – fie în diferite momente, fie în mod continuu – atât de cǎtre bǎrbaţi cât şi de catre femei.

TRANSEXUALITATE ŞI TRANSGENDER Un transexual este persoana care, deşi s-a nǎscut barbat sau femeie, simte cǎ aparţine sexului opus. În

Gay şi lesbiene trǎiesc propria sexualitate şi afectiune în acelaşi mod în care acestea sunt trǎite respectiv de ceilalti bǎrbaţi şi de celelate femei.

Progetto Daphne - lingua romena  

cunoaşte pentru a nu discrimina cine e acea fatǎ cine e acel baiat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you