Page 1

The#ROADtoTXGoesthroughFremont Oc t oberbeganagr eatj our neyf ormanyt eamsast heybegant he #ROADt oTX,ot her wi s ek nownast heUSYout hSoc c erNat i onal Champi ons hi pSer i es .TheNat i onal Champi ons hi pSer i esbegi ns wi t ht heNebr as k aSt at eCup,wher ewi nner st henmov eont oMi d wes t( Regi on2)Champi ons hi psf orahopet owi nandheadt oNa t i onal s .Wehav es entat eam al l t hewayt hr ought oNat i onal st hel as t2 y ear s( y oumayr ememberGr et na’ sU19gi r l swi nni ngNebr as k af i r s tNat i onal Champi ons hi pi n2015) ,andt eamst hi sy earar edet er mi nedt obet henex tt eam t omak ehi s t or y . Duet ot hehi ghs c hool s oc c ers eas on,15U19/ 20Ut eamspl ay edt hei rSt at eCupt hi s Oc t oberf ort he2017Nat i onal Champi ons hi pSer i es .Thi sf al l boas t edal mos t70t eams , hi ghert hant heav er age50ors ot eamseac hf al l .Ev entgr owt hal s os howedwi t ht eams f r om Kear neyandLex i ngt onmak i nganappear anc e,s omet hi ngwehopewi l l c ont i nuef or f ut ur et our nament s . 13Uand14Ut eamswi l l c ompet eear l yJ uneandal l St at eCupChampi ont eamswi l l be r epr es ent i ngNebr as k aatMi dwes tRegi onal si nSi ouxFal l s ,SDi nl at eJ une. As pec i al t hank st oFr emontSoc c erc l ubf orhos t i ngandal l t hewor ky oudot ohel pus mak et heev entgr eat ! Seet her ec apofeac hagegr oups t ar t i ngonpage3.

Extra Time November 16  
Extra Time November 16  
Advertisement