Page 1

2014/2.

ONLINE Interjú Némedi Józseffel

Higiénia a húsiparban Gyümölcsös finomságok

Gombatippek Szerelmes kutyák

AHOL B IZT ON S ÁGBAN KI KÖTHETÜNK


Bemutatjuk a NÉBIH nagyköveteit Szilágyi Áron

Pokorny Lia

Rákóczii Ferenc Rákó F

olimpiai bajnok kardvívó

színésznő

műsorvezető

Ők segítenek abban, hogy megismerjük

az élelmiszer-biztonsági szabályokat.

NÉBIH ZÖLD SZÁM az élelmiszer-biztonságért

06 80 263 244


2. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM

Tisztelt Olvasó!

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) A SZERKESZTÉSBEN RÉSZT VEVÔ IGAZGATÓSÁGOK Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság Növény-, Talajés Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Földmûvelésügyi Igazgatóság Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság FOTÓK Fotolia, 123RF TOVÁBBI INFORMÁCIÓK www.eteltcsakokosan.hu www.nebih.gov.hu ISSN 2064-1621

Köszöntöm Önt az idei második Konyhaszigetünkkel, amelynek tartalmát a késô tavasz, kora nyár határozza meg. A nyarat várja felnôtt és gyermek, talán sokaknak kicsit könynyebb ilyenkor az élet, de ne feledjük azt sem, hogy bizonyos élelmiszertermelô tevékenységekben, a mezôgazdaságban bizony nincs vakáció… A május a gyermeknappal köszön el, és máris itt van pünkösd, a maga színes hagyományaival. E számunkban az anyukák ötletes recepteket találnak a vakáció legelején, és a sok édességet ellensúlyozandó, körképet adunk a különbözô salátákról, amelyeket frissen, változatosan készíthetünk el. Szólunk a vadhúsokról, amelyek még ritkán szerepelnek ételeink között, de júniustól bizonyos menzákon már felveszik a kínálatba. Az interjúnkat ezúttal Némedi József mesterszakáccsal készítettük, aki maga is kedveli a vadhúst (nemcsak elkészíteni, de fogyasztani is). A hatósági állatorvos munkáját is bemutatjuk, aki a vágóhídon felügyeli az asztalunkra kerülô hús biztonságát. A fagyosszentek már elmúltak, és a jó idô beköszöntével egyre többen kirándulnak, és sokan gombásznak is, hiszen a gombaszezon is elérkezett – a biztonságos gombagyûjtéshez segítségül pár jó tanácsot olvashatnak. Mostantól turistahorgászjegyet is kiválthatunk, ha kedvünk támad kipróbálni a pecázást, és felhívjuk figyelmüket az egyik legfontosabb témára, a házi kedvenceink felelôs tartására, ivartalaníttatásuk fontosságára. Találnak a szezonhoz kapcsolódó recepteket, humort és keresztrejtvényt ezúttal is, továbbá szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy rejtvénymegfejtéseiket mostantól a konyhasziget@eteltcsakokosan.hu e-mail címen várjuk! Kellemes böngészést, hasznos kikapcsolódást kívánok!

Dr. Kardeván Endre országos fôállatorvos államtitkár

KÖSZÖ N TÔ

FELELÔS KIADÓ

3


4

Az élelem biztonságát, tisztaságát már nagyon régóta ellenôrzi az ember. A legelsô „élelmiszerfelügyeleti” elôírások – elsô sorban a húsra vonatkozó – vallási tilalmakban jelentek meg, amelyek a mai higiéniai szabályok elôzményének tekint he tôk. Az egyiptomi vallási törvények ételre vonatkozó és állatáldozati szabályai az elsô források, amelyek az élelmiszer biztonságosságát garantálták. Az áldozat bemutatását köve tôen a papok megvizsgálták az áldozati állatokat, mert azokat közösen fogyasztották el. Az egészségesnek ítélt állatokat a szarvukra helyezett bélyeggel jelölték meg. A sertéshúsevés tilalma Egyiptomban valószínûleg abból eredhetett, hogy a hús fogyasztását követôen tömeges megbetegedések alakultak ki.

A XIII-XIV. században a céhek irányították, szabályozták és ellenôrizték az iparosok mûködését, a mészárosokat és az úgynevezett „húslátómestereket” is. Már 1573-ban szabály volt arra, hogy kizárólag friss és a borsókakórtól mentes hús árusítható, vidékrôl csak egész vagy fél marha vihetô a városba, és a vasárnap megmaradt árut a következô héten nem szabad árusítani. 1867-ben a III. Nemzetközi Állatorvos Kongresszuson tárgyalták a húsvizsgálat életbelépésének kérdéseit. Magyarországon az 1888. évi VII. törvénycikket tekintik hivatalosan az állat-egészségügyi szolgálat megszületésének. 1907-tôl hazánkban egységes szabályozás szerint mûködnek a vágóhidak, továbbá a húsvizsgálatok, a húsfeldolgozás és -forgalmazás feltételeit is megszabják. Állatorvosképzésünk több mint 200 éves


Az állattartó gazdaságok is felelnek azért, hogy egészséges állatokból származó termék kerüljön az asztalunkra. A gazdaságokban nevelkedô állatok egészségére a gazdaságot felügyelô állatorvos ügyel. A vágóhídra szállításkor dokumentumok kísérik az élelmiszer-termelô állatszállítmányt. Ebben az állattartó és az állatorvos is igazolja az állatok egészségét – például, hogy nem kezelték ôket olyan gyógyszerekkel, amelyek a szervezetünkbe jutva egészségkárosodást okozhatnak. Ha pedig gyógykezelésen estek át az állatok, meg kell várni azt az idôt, amely alatt a gyógyszer teljes mértékben kiürül a szervezetükbôl. Szaknyelven ezt „élelmezésegészségügyi várakozási idônek” nevezik, és kötelezô betartani. A vágóhídra szállított állatokat az állatorvos újra megvizsgálja. Figyeli, hogyan viselkednek, milyen a légzésük, a mozgásuk, vannak-e rajtuk olyan külsérelmi nyomok, amelyek esetlegesen tiltott anyagok alkalmazására, illetve nem kíméletes bánásmódra engednek következtetni, továbbá, hogy a szállítás alatt nem alakult-e ki betegség. Ha bármilyen normálistól eltérô dolgot tapasztal az állatorvos, megtiltja az állatok levágását, amíg az eltérések okát ki nem deríti. Ha semmi rendelleneset nem tapasztal, engedélyezi az állatok vágását. A vágóhídon az állatorvosok és szaksegédeik minden egyes levágott állatot egyedileg megvizsgálnak. A sertésekbôl mintákat is vesznek a Trichinella parazita jelenlétének kizárására. Egy egészséges sertés vizsgálata körülbelül 3 percet, a szarvasmarháé 6 percet vesz igénybe a vágást követôen. Ha a húsvizsgálat során valamilyen fiziológiástól eltérôt tapasztal az állatorvos, akkor azt az állati testet részletes vizsgálatnak veti alá. Az elváltozások ugyanis nemcsak állategészségügyi, hanem közegészségügyi veszélyt is hordozhatnak. A vizsgálatot végzô állatorvosnak lehetôsége van laboratóriumi vizsgálatokat is elrendelni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók egészségét maximálisan védjük, a NÉBIH egy ún. monitoring vizsgálati programot mûködtet.

A vágóhídon levágott állatok ehetô szöveteibôl maradékanyag-vizsgálatokat végeznek, amelyekbôl kiderül, hogy a szövet tartalmaz-e például antibiotikumot, környezetszennyezô anyagokat, növényvédô szereket, nehézfémeket. Ezen kívül mikrobiológiai, analitikai radiológiai vizsgálatokat is végeznek a NÉBIH 14 laboratóriumában. Évente mintegy 70 ezer mintából körülbelül 250300 ezer vizsgálatot végeznek el. A fogyasztásra alkalmasnak minôsített tételek „állat-egészségügyi jelölést” kapnak. Ez egy ovális alakú jel, felsô harmadában „HU”, középen számjegy, alsó harmadában pedig „EK” szerepel. A szám alapján a vágóhíd megkereshetô. Ugyanilyen ovális jel van minden állati eredetû élelmiszer csomagolásán, ezek segítségével a gyártó beazonosítható. darabolóüzemekben, húskészítményt elôállító létesítményekben, tejüzemekben, halászati terméket elôállítóknál és tojásterméket elôállítóknál is folyamatosan végeznek felülvizsgálatokat az állatorvosok. Az ellenôrzés kiterjed a gyártás összes körülményére. Ha a vállalkozás nem tartja be a jogszabályban elôírtakat, szankciókat vezetnek be a fokozatosság elvének betartásával. A figyelmeztetést pénzbírság követheti, de a résztevékenység vagy teljes tevékenység korlátozásán, feltételhez kötésén át a legvégsô esetben el lehet jutni a mûködési engedély visszavonásáig is.

H ATÓSÁG I M U N K A

múltra tekint vissza, a 126 éves magyar állategészségügyi szolgálatot és a hazai élelmiszer-ellenôrzést pedig világszerte elismerik.

5


VA DH ÚS

Júniustól már a menzán is lehet enni vadhúst, amelyet az egészséges táplálkozás részeként – a hal mellett – ajánlatos lenne felvennünk az otthoni menübe is.

6

milyen érlelési fázisában találja a leginkább jó minôségûnek és ízletesnek. A kísérletsorozat elsô lépése az ôzhúsból készült, különbözô módon elkészített sültek vizsgálata volt május közepén, amely eredményeivel a fogyasztók érdekeit is szolgálja. A jó minôségû termék, jelen esetben a jó minôségû vadhús természetesen önmagában is megfelelô reklám, amely a kereslet bôvülésének elômozdításával jelentôs kínálatélénkítô hatással is bírhat. Magyarországon és nemzetközi szinten is egyedülállónak tekinthetô ez a kezdeményezés, több évtizedes hiányt is pótol, ugyanis nem nagyon állnak rendelkezésünkre konkrét eredmények – mindmáig csak egy régi tápanyagtáblázat alapján dolgozik a vendéglátó szakma. Az ôzhúsvizsgálat tapasztalataira alapozva, várhatóan ez év második felében minden hazai vadászható vadfajra kiterjesztik a vizsgálatot. A szakemberek azt várják, hogy a tapasztalatok alapján iránymutatást tudnak adni a termelôknek (vadásztársaságoknak, állami erdôgazdaságoknak), és a feldolgozóknak és forgalmazóknak (vendéglátóknak, közétkeztetôknek) is arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen feltételek betartása mellett lehet bizonyítottan biztonságos és jó minôségû vadhússal ellátni a fogyasztókat.

Miért egészséges a vadhús? Mivel szabadban, természetes körülmények között él, gyógyszerekkel nem kezelik, húsának fehérje-összetétele ideális, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, ezért kitûnô, jó minôségû tápanyagforrás lehet. A vad íze, illata eltér háziasított „rokonaitól”, húsuk sötétebb árnyalatú, soványabb, szárazabb, rostosabb. Magyarországon nem gyakran fogyasztottunk vadhúst az elmúlt évtizedekben, leginkább az ünnepi ételeink között szerepelt a menüben. Hazánkban évente mintegy ötezer tonna vadhúst dolgoznak fel, beszerezhetôségük napjainkban egyre könnyebb. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy hosszú távú programot indított el, amelynek célja, hogy bizonyítékokkal alátámassza: a magyar vadhús BIZTONSÁGOS, biztonságos, jó minôségû és egészséges. A program részeJÓ MINÔSÉGÛ, ként vadhúskóstoltatást végezEGÉSZSÉGES tetnek szakemberekkel és civil kóstolók részvételével, továbbá mérik a vadhús érését kísérô kémiai, fizikai és fizikokémiai folyamatok paramétereit. Mindezek alapján megállapítható lesz, hogy a húst a fogyasztók legszélesebb réte ge


Magyarországon 3000–3500 vadon élô nagygombafajból válogathatunk a kora nyártól késô ôszig tartó idôszakban. A gombák kis százaléka mérgezô (3%) de szintén kevés van köztük, amely való ban jóízû. A vadon termô gombák nagy többsége fogyasztásra nem alkalmas, bár méreganyagot nem tartalmaz. Vadon termô gombát csak olyan személy gyûjtsön, aki a leggyakrabban elôforduló mérgezô gombafajokat felismeri, ezen belül legalább a gyilkos galócát azonosítani tudja! Amelyik gombát nem ismeri fel, azt ne érintse meg és ne szedje le! Milyen a gyilkos galóca? Lemeze fehér, gallérja és bocskora van. Ha csak kis törmeléke is bekerül a gyûjtô kosárba, már mérgezést okozhat! Különösen a kifejletlen, zárt, fehér tojás alakú fiatal példányai téveszthetôk össze az ehetô gombák fiatal példányaival. Kosarakba vagy szellôs szövetszatyrokba érdemes gyûjteni a gombákat, hogy ne törjenek össze, valamint hogy azonosíthatóak maradjanak. Azon gombákat, amelyeket leszedtek, de mégsem akarják hazavinni, tegyék vissza olyan helyzetbe, amilyenben találták, vagy temessék be az avar alá. Ha nem romboljuk az erdei környezetet, a következô évben is találunk ott erdei kincseket. A saját gyûjtésû gombát minden esetben be kell vizsgáltatni gombaszakértôvel. Kérjünk tájékoztatást arról, hogy a gombát hogyan készítsük és fogyasszuk el! Kérdezzünk rá, hogy alkohollal párosítható-e az adott gombaétel! Fogyasztható levesnek, salátának, fôételként, de köretnek, levesek, mártások, húsok ízesítésére, valamint pizzákhoz vagy hideg- és meleg szend-

vicsekhez és salátákhoz is. Az ellenôrzött gombát lehetôleg szedése napján, legkésôbb másnap fogyasszuk el. Ha nem azonnal készítjük el, akkor hûvös, száraz helyen kell tárolni a fôzésig. Elkészítés elôtt a tönk homokos vagy férges, hibás részét távolítsuk el, és alaposan mossuk meg a gombafejeket! A lemezek közül bô vízzel öblítsük ki az esetleges földet, homokot. Tisztításkor a gombát ne áztassuk, csak csurgassuk le! A gombafejekrôl a kalap bôrét nem kell lehúzni (kivéve néhány ragadós, nyálkás felületû fajnál). A könnyebb emészthetôség elôsegítése érdekében apró darabokra vágjuk fel a gombát! Mindig alaposan süssük meg, vagy hosszan pároljuk! Egyes gombáknál a tönk fogyasztása nem ajánlott, mivel nem emészthetô (ilyen például a szegfûgomba, az ôzlábgomba). Az elkészített gombaételt 24 óránál tovább még hûtve sem szabad tárolni! A gombát nyersen sose együk meg! Csak annyit gyûjtsenek, amennyit egyszerre, egy étkezés során el tudnak fogyasztani.

GO M BÁSZ ÁS

Nyár elejére beköszöntött a gombaszezon! Összegyûjtöt tünk pár fontos tanácsot kirándulóknak, akik gombát is szednének a túrájuk alatt.

7

TIPPEK ¿ A tuskógomba szárának alsó 2/3-át ne használjuk fel, s egyéb részeit is legalább 20 percig fôzzük; ¿ A tôkegomba tönkje túl rostos, ezért ételkészítéshez ne használjuk fel!


AZ ÖRÖK KEDVENC

KO R A N YÁ R

Már az ókorban kedvelt gyümölcs volt, Japánban pedig ma is a cseresznyevirágzás ünnepe köszönti a tavaszt.

8

A szamóca mellett a cseresznye jut mindenkinek az eszébe, ha kora nyári gyümölcsökrôl van szó. Szinte minden gyerek lesi a fán gömbölyödô, lassan pirosodó szemeket – mert cseresznyeérés idején kezdôdik a vakáció… Irány tehát a Nagyi kertjében álló hatalmas, öreg cseresznyefa, amelyre felmászhatunk, és a rigókkal együtt eszegethetjük az édes, piros gyümölcsöt! Nem is volt valamirevaló kert nagy cseresznyefa nélkül, amely árnyékot is adott, szép volt virágzáskor, nyáron pedig finom gyümölcsöt termett. A kicsi városi kertekben sajnos nemigen fér el egy cseresznyefa, még kis növekedésû alanyon is túl nagyra nôhet… De ha metszéssel segítünk, akkor érdemes próbálkozni. Már csak azért is, mert egy cseresznyefa nem igényel túl sok munkát, fôleg, ha a cseresznyelégy rajzásától eltérô idôben érô fajtát választunk. már akár május közepétôl érnek, de az igazi ropogós cseresznye június közepétôl, a Germersdorfi fajtával érkezik. Ez a legismertebb, valamikor a hazai mennyiség 70%-át adta, nagy szemû, ropogós gyümölcséhez viszonyítják az összes többi fajta tulajdonságait. Piacon sajnos nem sok fajtából válogathatunk, de azért jó tudni, hogy van még a Germersdorfin kívül is kiváló cseresznye. Példaként a hevesi termôtájról származó Szomolyai fekete cseresznyét említhetjük, amely a Germersdorfi elôtt érik és sötétpiros, festôlevû, a legfinomabb ízû

cseresznyénk, nem mellesleg pálinka készítéséhez is igen kiváló. Említést érdemel még a befôttnek kitûnô, igen kemény gyümölcsû Linda és Kavics nevû fajta, valamint a hazai nemesítésû, rendszeresen és bôven termô Katalin, amely július elején érik, nagy szemû, kemény, ropogós, kiváló ízû gyümölcse minden célra felhasználható, összességében talán a legjobb fajtatulajdonságokkal rendelkezik mind közül. A cseresznyét leginkább frissen szoktuk fogyasztani, de tehetjük gyümölcssalátába, süteménybe frissen vagy aszalva, kandírozva, készíthetô belôle befôtt, pálinka, sôt a fekete cseresznyébôl lekvár is. Fagyasztani is lehet, bár erre pl. a Germersdorfi kevésbé alkalmas, mert felengedés után megbarnul a húsa. A cseresznye nemcsak finom, hanem egészséges is, A-, B1-, B2-, B6- és C-vitamin tartalma jelentôs, valamint sok ásványi anyagot, nyomelemet valamint sok vasat is tartalmaz. A természetgyógyászok is számon tartják, vesetisztító, vértisztító hatása van, fogyasztása jót tesz a zsíros, pattanásos bôrnek. Ízületi betegségek, köszvény megelôzésére is használható, mert csökkent a vér húgysavszintjét. A jó minôségû cseresznye friss, a kocsány élénkzöld. A barnult, száraz kocsány már nem friss termékre utal, bár a kemény húsú fajták a rövidebb tárolást viszonylag jól bírják. A szemek színezettsége egyöntetû (létezik sárga színû és piros-sárga cirmos fajta is, de ritkán találkozni vele), egészséges, nem barnult-rothadt, nem kukacos. Ha a betakarításkor esôs-párás idôjárás volt, a szemek kirepedhetnek, ez pedig gyors romláshoz vezet. A repedt gyümölcsöt ne vegyük meg!

Leginkább frissen fogyasztjuk


Alapvetôen kettô, vagy inkább három csoportba lehet ezeket a növényeket sorolni. Elôször nézzük a jól ismert (Lactuca sativa)! Közvetlen rokona a mostanában egyre népszerûbb jégsaláta, vagy más néven iceberg saláta. Közkedveltsége érthetô, hiszen nagyon tömör fejet képez, sokkal tovább marad friss, ropogós, mint a fejes saláta. Nem képez fejet a tépôsaláta, levelei egész évben szedhetôk, nem keserednek meg. A szeldelt levelû változat a tölgylevelû saláta. Idetartozik még a római saláta, amelyet neveznek kötözôsalátának is, mivel ez sem képez fejet, ezért hosszúkás alakú leveleit összekötik, így halványítják a közepét. Szintén a Lactuca sativa rokonságába tartoznak az Olaszországból származó lollo saláták, a lollo rosso, lollo bianco vagy bionda és a lollo verde, amelyek szintén nem fejesedô saláták, viszont a levélszélük fodros és viszonylag vaskos leveleik lassabban fonnyadnak. Fôleg díszítésre használják ezeket, a rosso sötétvöröses levelei kifejezetten jól mutatnak például hidegtálakon a bianco halványzöld leveleivel váltakozva. A lollo verde pedig extrán fodros leveleivel díszít.

csoA másik csoport az portja, amely növények rendszertanilag már távolabb állnak a fejes salátától, azaz szintén az ôszirózsafélék (Asteraceae) családjába, de már egy külön alcsaládba, a katángformák (Chicorioideae) alcsaládjába tartoznak. Legismertebb a széleslevelû endívia, a fodros levelû endívia és a frisee (Chicorium endivia). Jellegükben hasonlítanak a fejes salátára, de leveleik kissé vastagabbak és kesernyés ízük erôsebb. A fejek közepét halványítják, így az sárga marad. Ha ez hiányzik és a fej közepe is zöld, akkor az már csak II. osztályú termék lehet. A fodros levelû endívia abban különbözik a széles levelûtôl, hogy a levelei fodrosak, a frisee pedig egy különösen fodros, cakkos levelû változat. Az endíviákkal rokon a tömör, gömbölyû fejet képzô radicchio (Chicorium intybus), amelynek fehéren erezett vörös levelei igen mutatósak, kesernyés íze miatt inkább salátakeverékekben vagy díszítésre használják. Az egészen furcsa, hosszúkás levelû, fejet nem képzô változat a tardivo, amelyet sütve vagy párolva is fogyasztanak, hasonlóan a hajtatott cikóriához (más néven witloof). Ez utóbbi, ahogy a tudományos névbôl is kiderül, ugyanez a faj, noha angol nyelvterületen belga endíviának is nevezik. A saláták és salátaként fogyasztott zöldségek listája még közel sem merült ki a fentiekkel, de talán ezek a leginkább megtalálhatók a magyar fogyasztók számára. Érdemes kipróbálni, megkóstolni a különlegességeket vagy újdonságokat, izgalmas változatosságot vihetünk velük a megszokott ételeink ízébe.

Fodros, szeldelt, cakkos szél

ZÖ L D L E V EL EK

A „saláta” szó a magyar nyelvben egyaránt jelent konkrét növényt és ételtípust, amely ételek zömmel ezekbôl a növényekbôl készülnek, tehát elmondhatjuk, hogy a saláta legfôbb alkotórésze a saláta. Igen ám, de milyen saláta? A fejes salátát mindenki ismeri, de ezen kívül ma már sokféle egyéb saláta kapható – nem is olyan egyszerû elsôre eligazodni közöttük.

9


Az Étrend Magyar Konyhafônökök Egyesületének elnöke, Némedi József mesterszakács szeretné visszahozni a régi szokást a mai konyhákba: használjunk több fûszert és kevesebb sót.

I N T ERJÚ

Többekkel együttmûködve az Önök egyesülete szervezi az OKÉS-t, az Országos KözÉtkeztetôi Szakácsversenyt, amelynek egyik eredménye, hogy a menzák ételválasztéka változatosabb lesz. Honnan jött az ötlet? Az Étrend Egyesület eredetileg séfek baráti körének indult. Régen ugyanis az volt a „divat” a szakmában, hogy amikor vége volt a munkának, mi, kollégák összeültünk egy egy-egy egy

10

sörre, kibeszéltük a napot… Az is szokás volt, hogy amikor a séf még ott maradt a konyhában, például hogy hidegtálakat csináljon, vagy elôkészült egy rendezvényre, mi is ott maradtunk segíteni, hogy tanuljunk. Az egyesület létrehozásának fô célja az volt, hogy legyen egy hely, ahol a kollégák összejárhatnak, beszélgethetnek, visszahozva ezzel a régi gyakorlatot. Az idô múlásával természetesen eg egyre több cél társult e mellé. Sokat dolgoztam a közétkeztetésben – az ott dolgozó szakácsok nincsenek elismerve, kicsit mellékpályának tekintik az ô munkájukat. Négy évvel ezelôtt, amikor elnök lettem, jött az ötlet, hogy szólítsuk meg ezt a séftársadalmat. Erre találtuk ki ezt a versenyt, amelyet az idén már negyedik éve rendezünk. Milyen lehetôségeik vannak még a menzán dolgozó szakácsoknak? Jobban meg van kötve a kezük, mint egy éttermi vagy szállodai séfnek. Így igaz, erôsen behatárolja ôket a norma, a nyersanyagfelhasználási keret. De: ahhoz, hogy jó ételt fôzzünk, akár otthon is, ahhoz nem feltétlenül és kizárólag pénz kell. Igen, kell hozzá pénz, de egy egyszerû tejbegríz is lehet finom és szépen tálalva, míg a legszuperebb, legmodernebb ételt is elkészíthetik gyengén, silány módon. Mi [az Egyesületben] úgy gondoljuk, hogy a közétkeztetésben komoly szakemberek vannak, ezért olyan fórumot szeretnénk teremteni, ahol megmutathatják magukat. Ezzel a többieknek is példát állítanak. Másfelôl ráirányítjuk


a figyelmet arra a területre, ahol több ezren dolgoznak, naponta másfél millió embert étkeztetnek, és tudjuk, hogy valamit változtatni kellene. Hiszen látjuk Széll Tamást (ô 2013ban az elsô magyar séfként vett részt a legrangosabbnak tartott Bocuse d’Or szakácsversenyen, és 10. helyezett lett – a szerk.), és nagyon jó, hogy vannak csúcsgasztronómiát mûvelô, magas színvonalon dolgozó séfjeink, de a többség a menzán étkezik. Ha egy gyerek vagy valaki a munkahelyén nem jár be a menzára, azon kívül sem fog étterembe járni, valószínûleg a gyorséttermeket választja. Örülünk, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a NÉBIH-hel sikerült a verseny révén együttmûködést kialakítanunk, mert tavaly a hivatal támogatása révén nagy lendületet vett a verseny. Sokan neveztek, jó színvonalú munkák születtek. A menzák állapotáról szóló, három évvel ezelôtti és a mostani jelentéseket összehasonlítva pedig, lényeges javulás látható, az okai közt mi is ott vagyunk. Júniustól bizonyos menzákon már vadhúsból is készítenek ételt. Egy országos program keretében a NÉBIH a hazai vadhúsokat vizsgálja és kóstoltatásokat szervez. Az elsô kóstoltatáson Ön készítette el az ételeket. Van valami különleges kötôdése a vadhúshoz? Fiatalabb, kezdô éveimben Dobogókôn egy fogadóban szinte csak vaddal dolgoztunk. Ott minden csínját-bínját megismertem a vad elkészítésének. Késôbb, bárhol voltam séf,

I N T ERJÚ

A KÖZÉ T KE Z T E T ÉS B EN KOM O LY SZ A K EMBER EK VA NN A K

mindig „követett engem” az igény, hogy vadat is vigyünk be az étlapra. Az ismereteket, amelyeket Dobogókôn megszereztem, a késôbbiekben mind fel tudtam használni. Miben különbözik a vadhús a többitôl? Milyen speciális figyelmet kíván a háziasszonytól vagy a séftôl? Mindenfajta húsnál fontos a biztonságos tárolás és az érlelés. Tudjuk, hogy minél érettebb a hús, annál finomabb, ennek maximálisan ellenôrzött körülmények között kell történnie. A vad kint él a természetben, emiatt szigorúan ellenôrizni kell, hogy egészséges-e, ugyanakkor nem halmoz fel zsírt, ezért sokkal szárazabb, tömörebb a húsa, a pH-értéke is más, mint a sertésé vagy a marháé. Bizonyos szabályokat be kell tartani, például a vaddisznó mindenevô, ezért nem szabad átsületlenül enni a húsát. A növényevô szarvasnál vagy ôznél lényegesen kisebb a kockázat. Az ôz- vagy szarvasgerincet megfelelôen befûszerezve, beérlelve, rózsaszínre süthetjük, de az inasabb combot jól át kell sütni vagy párolni. Mit javasol, hol vásároljunk vadhúst? Ott érdemes, ahol biztosak vagyunk abban, hogy ellenôrzik. Kifejezetten vadforgalmazóktól vagy olyan vadásztársaságtól, amelynek van vadfeldolgozója. Én például vadásztól veszem a vadat, akit ismerek. Szereti a vadat? Mi a kedvenc étele? Kifejezetten szeretem. A markáns, karakteres ízeket kedvelem, ezért az egyik kedvencem az indiai konyha, ahol rengeteg fûszert használnak és kevés sót. Próbáljuk visszacsempészni, hogy kevesebb sóval és több fûszerrel dolgozzunk, ne sóval emeljük ki az ízeket. A mostanában divatos „fúziós konyha” például egy magyaros fûszerezésû sült mellé kínai vagy indiai ízesítésû tésztát kínál. A régi magyar konyha is nagyon sok fûszert használt, mint például lestyánt, csombort, borsikafüvet, kakukkfüvet, mentát – csak ezek kikoptak a mai átlagos konyhából. Két kedvenc receptem, amelyet gyakran csinálok, szintén dobogókôi emlék. Egy szétnyitható vasedénybe háromféle, különbözô pácolású vadhúst teszünk, burgonyával rétegezzük és parázsban megsütjük. A vadpörköltet is szeretem, amelyben jóféle vargánya és boróka van, burgonyafánkkal körítve. Bûnösen jó ételek.

11


ÉDESSZ Á JÚA K N A K

A május és június szép és mozgalmas hónapok, és nem csak azért, mert a természet olyan sok színben mutatja meg magát.

12

Alig telt el a húsvét, máris jött a munka ünnepe, majd anyák napja – és május utolsó vasárnapján a koronát az egészre a gyereknap tette fel. De megjött már június, és lassan a vakáció is kezdetét veszi. Gyereknek lenni jó. Felnôttként legalábbis sokszor így gondoljuk. A világ színes, sok játék és új ismeret vár a gyerekekre. No és mennyi új lehetôséget tartogat a konyha a felnôttek és a gyermekek számára is! Ha éppen úgy döntenénk, hogy szabadnapunkon nem a kirándulást választjuk, hanem inkább bevállalunk egy közös sütést a gyermekünkkel, az alábbi receptekben nem fogunk csalódni. Egyszerûek, finomak, szépek és nagyon-nagyon színesek.

Macaron A macaron készítésnek több iskolája is van, mi most a legegyszerûbb elkészítési módot írjuk le. Hozzávalók: 3 12 dkg finomra darált mandula 3 12 dkg tojásfehérje 3 8 dkg kristálycukor 324 dkg porcukor 3 ételfesték Elkészítés: Egy tepsit béleljünk ki sütôpapírral. A finomra darált mandulát és a porcukrot összekeverjük és félrerakjuk. A tojásfehérjét a kristálycukorral és az ételfestékkel habbá verjük. Érdemes egy kicsit több ételfestéket tenni hozzá, mert sütés közben halványabb lesz. A habba óvatosan belekeverjük a cukrozott mandulát, majd habzsákba töltjük, és körülbelül 3 cm átmérôjû korongokat nyomunk. Ezután 30 percig szobahômér sékleten száradni hagyjuk, közben 160 °C-ra elômelegítjük a sütôt. A macaronok 10 perc alatt készre sülnek, de érdemes óvatosnak lenni, nehogy megégjenek. A sütit hagyjuk kihûlni a tepsin, majd ízlés szerint kettôt ragasszunk össze lekvárral, csokikrémmel.

Csokinyalóka Hozzávalók: 3 hurkapálcika 3 ét-, tej- vagy fehér csokoládé 3 aszalt gyümölcsök (sárgabarack, meggy, áfonya, mazsola, banán stb.) 3 magvak (dió, mogyoró, mandula, pisztácia stb.) Elkészítés: Készítsünk elô egy tálcát sütôpapírral. A választott csokit a mikró olvasztó funkcióján olvasszuk fel, de közben mindig keverjük meg. A felolvadt csokoládéból egy evôkanál segítségével a sütôpapíron korongokat formázunk. A pálcika egyik végét a korong közepéhez illesztjük, és még egy kevéske csokival eltüntetjük a nyomokat. A még folyós állagú korongokat tetszés szerint díszíthetjük aszalt gyümölcsökkel, apróra vágott magvakkal, kókuszreszelékkel. Hûtôben körülbelül 15 perc alatt megdermed és már fogyasztható is. Celofánnal, színes szalaggal becsomagolva kedves ajándék lehet.

Gumicukor Hozzávalók: 3 2 dl valódi gyümölcslé (meggylé, frissen facsart narancslé, bármilyen 100%-os gyümölcslé) 3 cukor vagy más természetes édesítôszer ízlés szerint 3 20 g zselatin 3 szilikonos bonbonkészítô forma, jégkockakészítô Elkészítés: A gyümölcslevet a cukorral és a zselatinnal elkeverjük, majd lassú tûzön felmelegítjük, de vigyázzunk, nehogy felforraljuk. Ezután a formába adagoljuk, berakjuk a hûtôbe, megdermesztjük, és már ehetjük is.

Csokis banánjégkrém Hozzávalók: 3 3 banán 3 5 dkg olvasztott csokoládé 3 2 dl kókusztej 3 jégkrém forma Elkészítés: A banánokat, az olvasztott csokoládét és a kókusztejet összeturmixoljuk, majd a formákba adagoljuk, és fagyasztószekrénybe tesszük legalább 6-8 órára, majd elfogyasztjuk.


A tavaszt ôsidôk óta ünnepeli az emberiség tánccal, zenével, hiszen megváltást jelent a hideg éhezéssel járó tél után a meleg, virágokkal, ételekkel és érzelmekkel teli évszak. A pünkösd a Szentlélek áradásának ünnepe, és a pogány tavaszi hagyományok keresztény megfelelôjévé vált.

Egyes helyeken a legényeknek be kellett csempészni a kiválasztott lány ablakába egy pünkösdi rózsát. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. Ilyenkor szokás volt a mátkázás is, amely abból állt, hogy a legény annak a lánynak küldött egy tálat kaláccsal és borral, aki tetszett neki. Ha a lány viszonozta az érzelmeket, akkor ô is hasonlóan telerakott tálat küldött vissza.

A középkor óta ismert szokás a pünkösdi király választása. Az ügyességi versenyeken (tuskócipelés, karikába dobás) gyôztes legény nyerte el ezt a címet egy hétre, vagy tájegységektôl függôen akár egy évre. A címmel együtt olyan kiváltságok jártak, mint például az, hogy a király a legények vezére lett, minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizet- Házakra, ablakokba, te ki késôbb. kerítésekre a tavasz Egyfajta jelképe a tiszteletére zöld felnôtté válásnak. ágakat tûznek.

Amíg a fiúk a talpraesettségüket bizonyítják, addig a lányoknál a termékenységvarázsló rítus alakult ki. Eredetileg négy, késôbb több nagyobb lány körbevitt a faluban egy ötödiket, aki a legkisebb és a legszebb. Énekeltek és jókívánságokat ismételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendôt feszítettek ki, vagy letakarták ôt fátyollal, közben énekeltek, körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték a kendôt, és termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak.

H AGYO M Á N Y

Pünkösd a húsvétot követô 50. nap (7. vasárnapon és hétfôn), ekkor emlékezünk arra a pillanatra, amikor a Szentlélek kiáradt Jézus tanítványaira és tüzes lángnyelvek által többnyelvûvé váltak, hogy terjeszteni tudják Jézus tanításait a világban. A pünkösd kifejezés a görög eredetû pentakotéból származik, ami ötvenet jelent. Az ötvenes szám pedig a zsidó hagyományból jön, a Pészach utáni ötvenedik napon van az aratás ünnepe. A pünkösdvasárnap legkorábbi idôpontja május 10-e, a legkésôbbi pedig június 13. lehet a Szentírás szerint. A tavaszhoz és ezáltal a pünkösdhöz is rengeteg népszokás köthetô.

13

TIPP

Olyan edényt, formát váEnnek a sütinek a különlegessége a juhtúró, így kapcsolólasszunk, amely elég magas, mert még dik a pünkösdhöz. A szopós bárányok ugyanis nem fosütés közben is kel egy kicsit a tészta. gyasztják el az összes anyatejet, ezért ilyentájt sokkal Ha kész, kiborítjuk a formából, „visszatöbb juhtúró és juhsajt készült a paraszti gazdaságokban. állítjuk a talpára”, és tiszta konyharuháHozzávalók: 31 kg liszt 30,5 liter tej 3csipet só 32-3 dkg élesztôô val letakarva hagyjuk pihenni. 310 dkg cukor 310 dkg vaj + kb. 2,5 dkg olvasztott vaj 31 tojássárgája A töltelékhez 340 dkg cukrozott juhtúró Elkészítés: Az élesztôt kevés cukros, langyos tejben felfuttatjuk, a vajat jat hagyjuk szobahômérsékleten megpuhulni megpuhulni. A lisztet egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztôt, a maradék tejet, cukrot, csipet sót, és belemorzsoljuk a vajat. Jól összedolgozzuk, majd a tálat tiszta konyharuhával letakarva meleg helyre tesszük, hogy a tészta megkeljen. Körülbelül kétszeresére kell dagadnia. Amikor a tészta megkelt, három egyenlô részre vágjuk. Az elsôt kerekre vagy hosszúkásra nyújtjuk, attól függôen, hogy milyen formára akarjuk sütni, és rögtön beletesszük az olvasztott vajjal kikent formába. A tetejét is megkenjük az olvasztott vajjal, majd rákenjük a cukrozott juhtúró felét, és rátesszük a második kinyújtott tésztát. Ezt is megkenjük olvasztott vajjal, és rákenjük a maradék túrót. Lefedjük a harmadik adag tésztával. Tetejét megkenjük a tojássárgájával. A szokás szerint mielôtt sütôbe tették, az ünnep tiszteletére az asszonyok keresztet rajzoltak a tetejére késsel. 180 C°-os, elômelegített sütôben körülbelül 30-40 perc alatt sül meg.


PECÁ ZN I JÓ

Szeretik a halat, de úgy gondolják, hogy drága? Nem tudják, hol vegyenek? Jön a nyaralás és hasznosan töltenék az idôt, vagy kipróbálnának valami újat?

14

Kellemes megoldás lehet horgászattal megszerezni a halétel alapanyagát, a halat, mint a magyar vizek kincsét – így egyszerre pihenhetünk és kifoghatjuk az esti halvacsorához a halat. Gyermekként biztos nyúztuk Apát (de lehet, hogy Anyát is) a Balcsin: vegyen nekünk horgászbotot, pecázzunk a stégrôl, fogjunk egykét jó halat és együk meg! Talán volt szülô, aki kedvet kapott a közös horgászathoz is, és vidáman telt a családi halfogás (vagy a halra várás). A horgászat sokak számára

jelent kikapcsolódást, feltöltôdési lehetôséget, és nem feledhetjük azt sem, hogy a fáradozás jutalma, végsô eredménye lehet egyegy finom halétel, amelyhez az alapanyagot mi teremtettük elô, s amelyet akár a szabadban is elkészíthetünk és elfogyaszthatunk. Az új jogi szabályozás révén nem kell horgászszervezeti tagnak lenni ahhoz sem, ha csak egy nyáron át szeretnénk horgászni. Az újfajta, úgynevezett turista állami horgászjegy megszerzésére mindenkinek lehetôsége van, aki szeretne belekóstolni a horgászat örömeibe, de még nincs tapasztalata ebben a mûfajban, s nem akar tagdíjat fizetni: legálisan és olcsóbban próbálhatja ki ezt a sokak által kedvelt hobbit vagy szenvedélyt. Mindössze annyit kell tenniük, hogy egy online felületen (https://tuhir.nebih.gov.hu/) regisztrálnak, elsajátítják az alapvetô szabály és fajismeretet, errôl sikeresen számot adnak, ezt követôen pedig máris igényelhetik a horgászjegyet, amely egy személynek, egy horgászbotra és 90 napra szól. Egy évben turistahorgászjegy csak egyszer váltható ki, ki és nem ruházható át másra. Minden más szabály azonos az állami horgászjegy szabályaival: fogási naplót kell vezetni és területi jegyet kell vásárolni. Területi jegyet szintén lehet online vásárolni a www.horgaszjegy.hu oldalon, valamint meghatározott horgászegyesületek ügyfélszolgálati irodájában és a kiemelt horgászboltokban. Nagyon fontos, hogy mielôtt elindulunk horgászni, tájékozódjunk az adott vízterületre vonatkozóan az oda vonatkozó tilalmakról és a korlátozásokról!


Belekóstolni a horgászat örömeibe Darabszám-korlátozás alá tartozó ôshonos halfajokból naponta

Fajonként 3 db

Maximum 5 db

Darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból naponta

Maximum 10 kg HORGÁSZAT ELÔTT MINDIG TÁJÉKOZÓDJUNK A HELYI HORGÁSZREND TERÜLETI JEGYEN SZEREPLÔ ELÔÍRÁSAIRÓL!

Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkezô személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-korlátozás alá tartozó ôshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot foghat ki. Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkezô személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-korlátozással nem érintett ôshonos halfajokból naponta összesen 10 kilogrammot foghat ki. Az országos hatályú szabályokat a helyi horgászrend módosíthatja.

15


EG ÉSZSÉG ES FI N O MSÁGO K 16

A receptek mellett támaszkodhatunk fantáziánkra, ízlésünkre, a szezonban kapható zöldség- és gyümölcskínálatra, sôt gyerekkori emlékeinkre. A kísérletezô kedvûek és a konzervatívabbak is egyaránt megtalálhatják köztük az ízlésünknek leginkább megfelelô összetételû italokat. A smoothie lehet tehát édes vagy sós, a legfontosabb pedig, hogy egész évben készíthetô, attól függôen, hogy a piacon mit kapunk. Vannak, akik a szezonális, érett alapanyagokat részesítik elônyben, de az sem akadály, ha valaki tél közepén kívánja meg például az ital nyersparadicsom-alapú változatát. A hagyományos turmixokkal ellentétben a smoothie nem tartalmaz sem tejet, sem joghurtot. Eredetileg csak a gyümölcsökbôl vagy zöldségekbôl készül, de ha valaki nagyon sûrûnek találja vagy túl savasnak érzi, hígíthatja vízzel. Ínyencek az úgynevezett gabona- vagy magtejek (vagy akár tea) hozzáadásával tovább növelhetik az élvezeti értéket és az ízharmóniát. Aki még nem kóstolt smoothie-t, próbáljon ki egy receptet, amelyet aztán bátran alakíthat, a saját ízlésének, hangulatának vagy pénztárcájának megfelelôen.

A gyümölcs- és zöldségturmixok színes palettáján manapság egy sûrû, krémes állagú ital, angol nevén a smoothie a legdivatosabb. A vitaminok mellett rostot, ásványi anyagokat, enzimet, aminosavat tartalmaz. Ezért szeretjük annyira? A HÍGÍTOTT GYÜMÖLCSÖS ITAL arányait meghatározhatjuk úgy, hogy 1 liter smoothie elkészítéshez 25-30 dkg apróra darabolt gyümölcsöt veszünk, ehhez pedig körülbelül 7 dl (szûrt vagy buborékmentes ásvány-) vizet öntünk. Víz helyett, ahogy már említettük, teát vagy növényi alapanyagból készült tejet is használhatunk. Ízesíthetjük citrommal, naranccsal, lime-mal (figyelem: ha a citrusfélék héját is szeretnénk beletenni, csak a biováltozatot javasoljuk), továbbá szegfûszeggel, fahéjjal, kardamommal, kókusszal, vaníliával, chilivel – a sor szinte a végtelenségig folytatható. A cukor helyett többféle természetes anyagot választhatunk édesítésre, például mézet, nyírfacukrot. A gyümölcsök közül az édes banán hozzáadása önmagában is elegendô édesítô hatású lehet. A smoothie nemcsak vitamin- és tápanyagtartalmát, hanem színét tekintve is változatos lehet. A pirostól a narancssárgáig, a zöldtôl a fehérig változhat az összetevôk színének függvényében. Bár a zöld színû ital (például saláta, spenót, sóska, zeller, uborka, avokádó) többek számára kissé bizarr megjelenésû lehet, tudjuk, hogy a puding próbája az evés: ha ízlik, akkor behunyt szemmel is élvezhetjük!

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI TIPPEK  A nyers gyümölcsöt, zöldséget felhasználás elôtt alaposan mossuk meg!  Külön e célra szolgáló vágódeszkán készítsük elô az alapanyagokat!  Romlásnak indult gyümölcsbôl és zöldségbôl ne készítsünk italt!  A kész italt még hûtôben se tároljuk 1-2 napnál tovább! Hamar erjedésnek indulhat és kitûnô táptalajt jelent a penészgombáknak és más mikroorganizmusoknak.


Közterületen tartsuk mindig pórázon kedvencünket, illetve számoljunk azzal is, hogy a legengedelmesebb kutya behívhatósága is romlik, ha „szerelmes”. Kevésbé figyelnek a gazdira, szétszórtak és szökôsek lesznek. Kertben tartott szukáknál is nagyon oda kell figyelnünk, hiszen nem ritka, hogy tüzeléskor szökni próbálnak, vagy egy arra kóborló kan kutya ugrik be hozzájuk a kerítésen. Ennek elkerülése érdekében ellenôrizni kell a kerítések állapotát, illetve átmenetileg zárható kifutóba helyezni a tüzelô szukát. Amennyiben Túl drága Az ivartalanítási mûtét költsége is a felelôs állattartó vállalandó kiadásaihoz tartozik. Az ivartalanítás egyszeri költség, amellyel örökre megszabadulunk számtalan problémától. A mûtét kockázatos Az ivartalanítás ma már rutinbeavatkozásnak számít. A modern állatorvosi gyakorlatban használt altatószerek biztonságosak, és az ivartalanításon átesett állatok a mûtét után pár órával teljesen magukhoz térnek. A mûtét utáni komplikációk ritkák, és az ivartalanítás utáni 8-10 nap elteltével a mûtéti terület rendszerint begyógyul. Meg fog hízni és ellustul Az állatok elhízása a nem megfelelô táplálás és a mozgáshiány követ-

nem tenyészállatról van szó, érdemes átgondolni az ivartalanítás lehetôségét is. A nemkívánt vemhesség elkerülése érdekében tegyünk meg minden lehetséges óvintézkedést, hiszen a megszületô kölykökért is mi tartozunk felelôsséggel. Egy egész alomnyi kölyköt pedig nem könnyû olyan gazdáknál elhelyezni, akik felelôsséggel gondoskodnak róluk egy egész életen át. Az ivartalanítás számos elônnyel jár, azonban mégis rengeteg kifogás és tévhit kering a köztudatban. Nézzük, melyek ezek!

kezménye. Az ivartalanított állatok energiaigénye alacsonyabb, a mozgásigényük azonban változatlan. Túl fiatal még az ivartalanításra Az ivartalanítást nem lehet túl korán elvégezni. A tengerentúli iskola szerint az állatokat már az elsô ivarzás elôtt ivartalanítják, míg hazánkban általában megvárják azt, tekintettel a nemi hormonok fejlôdésben játszott szerepére. Egy ellésre szükség van ivartalanítás elôtt Az állatok számára nem okoz pszichés problémákat, ha nem születnek utódaik. Figyelek a kutyámra, nem lesz alkalma párzani A tüzelô állat megleli a módját, hogy párt találjon magának.

Ez a veszély kutyák esetében évente kétszer, több héten át áll fenn. A legéberebb gazdi sem képes folyamatosan ôrködni felettük. Nem akarok felesleges fájdalmat okozni a kedvencemnek Az ivartalanítást altatásban végzik, a mûtétet követôen az állat fájdalomcsillapításban részesül. Meg akartam csináltatni a mûtétet, de… A döntés csakis a mi kezünkben van: ne halogassuk az ivartalanítás elvégzését! Sôt, a mûtét akkor is elvégezhetô, ha már megtörtént a baj és vemhesült az állat. Az ivartalanított állat kiegyensúlyozottabb, és élete során nem kell számolni azokkal a betegségekkel, amelyek a mûtét elmaradása esetén kialakulhatnak.

További információ: www.szabadagazdi.hu

Á L L ATJÓ L É T

A tavaszi, ko ra nyári idôsza kban mindenk ban megkezd éppen említés ôdô tüzelési t érdemel az szezon. Sétá A kan kutyák ekkoriink során foko kiszámíthatat zottan figyelnü la nul kezdenek közelében, és nk kell. viselkedni tü ha a környéke zelô szukák n még meg je könnyen vere lenik egy rivál kedéssé faju is hím is, lhat nak a dolg ok .

17


Milyen a magyar vadhús? Biztonságos, jó minôségû, egészséges és ízletes – errôl gyôzôdhettek meg a május közepén megrendezett fôzéssel, kóstolással egybekötött, vadhúsfogyasztást népszerûsítô rendezvény résztvevôi. A vadhúsfogyasztást népszerûsítô kampánnyal a hivatal szeretné elérni, hogy a családok asztalán és a közétkeztetésben is minél gyakrabban helyet kapjon az egészséges és jó minôségû vadhús. A rendezvényen Némedi József mesterszakács jóvoltából különbözô érlelési idejû, de azonos konyhatechnológiával készült ôzhúsokat tálaltak fel a zsûrinek.

H Í R M O R ZSÁ K

AKÁC: HUNGARIKUM

18

Hungarikum lett a magyar akácfa és a magyar akácméz – a Hungarikum Bizottság döntését Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter jelentette be a testület kihelyezett ülését követô sajtótájékoztatón, Szarvason. A magyar akác az alföldi és a vidéki táj elengedhetetlen része, kiváló magyar fa, a világon egyetlen ország sem ért el Magyarországhoz hasonló eredményeket az akácgazdálkodásban. Az akácméz kiváló és egyedülállóan népszerû terméke a hazai méhészetnek.

nyügyi intézke érvényb en a jár vá Má rciustól va nn ak lt fokozott határde en határ átkelôknél elr k el rán uk az és k se dé és e miatt rende lte se rté spestis ter jed i ika zá llítafr ss az rté et se ely ellenôrzés , am , illegá lisa n érkezô ke res ztül szá llított an on ros nk zá szo ) ha A (VM . m ok a hatós ág Minis zté riu a Vidék fejles zté si sznek má nyok kis zûrés ére dôrségg el, rés zt ve ren a l, kka go sá ató sh telezô tár a kö ik ett öd ell ûk Em . ttm együ enôrzés eken végzett mé lys ég i ell ján ak laboratóulá nd ma és a vá mh atóság által ek vé rén ös sze s vadd isznó sig érvénye s. az ors zág ba n kilôtt ézke dé s vis szavoná int Az is. ta ála sg riumi viz


R EJ T V ÉN Y

Rejtvényünkkel vidám perceket szeretnénk szerezni olvasóinknak, a megfejtés a karikatúrához tartozó vicc.

19

Minden ötvenedik megfejtônk matricát és szilikon krémkenô spatulát nyer! Várjuk megfejtéseiket (névvel, címmel) a konyhasziget@eteltcsakokosan.hu e-mail címre, vagy a NÉBIH-ÉKI 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. postacímre. Beküldési határidô: 2014. július 7. Nyereményüket postán küldjük el.


Nem akarok több rókát látni! Gyomorrontással kezdődik… de végződhet súlyosabb tünetekkel is, ha nem megfelelő minőségű élelmiszer kerül az asztalunkra.

Előzzük meg együtt a bajt! A NÉBIH Zöld számán bejelentheti, ha élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolható termékekkel találkozik.

www.nebih.gov.hu www.facebook.com/nebih.hu

06-80/A NEBIH 06-80/2 63244

Konyhasziget magazin 2014/2  

Magazin az élelmiszer-biztonságról