Page 1


>> De door RealOpen IT in opdracht van de Vereniging Red Spider ontwikkelde IDM oplossing voor het onderwijs, Red Spider Next Generation, heeft zich ruimschoots in de praktijk bewezen. Ruim 15 ROC’s, AOC’s en VO-scholen hebben de oplossing inmiddels in samenwerking met RealOpen IT geïmplementeerd. Zij profiteren nu van de vele voordelen die deze ‘voor en door’ het onderwijs ontwikkelde, Identity Management oplossing biedt. Zo lopen hun medewerkers nooit meer achter de feiten aan bij het aanmaken van accounts van nieuwe leerlingen of medewerkers. Het risico op nog actieve accounts van vertrokken leerlingen of medewerkers is uit beeld verdwenen, evenals tijdrovende mutaties in een groot aantal verschillende systemen. De kans op fouten neemt aanzienlijk af: wat goed is gedaan aan de basis, is vanzelf 100% correct in alle doelsystemen terug te vinden. Red Spider Next Generation vormt één van de bouwstenen van de digitale leeromgeving. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt er op een perfecte en transparante wijze door gefaciliteerd.

>> Nu ook voor het Voortgezet Onderwijs RealOpen IT brengt, in samenwerking met de Vereniging Red Spider deze oplossing nu ook binnen het bereik van VO-scholen. Speciaal voor deze doelgroep is een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld.

• RealOpen IT heeft, door de functionaliteit die van wezenlijk belang is voor het Voortgezet Onderwijs te destilleren en deze modulair aan te bieden de stap naar Red Spider Next Generation aantrekkelijk gemaakt. De basisimplementatie biedt VO-scholen de mogelijkheid om snel van start te gaan met het

geautomatiseerde beheer van accounts. Deze implementatie omvat de koppeling van het leerlinginformatiesysteem

(standaard beschikbaar voor o.a. SOM en Magister) met een netwerk directory en een e-mailsysteem. Deze basisimplementatie kan naar wens gefaseerd worden uitgebreid met personeelsgegevens en ouders / verzorgers. Aan de kant van de doelsystemen kunnen bijvoorbeeld MS Office 365, Google Apps en onderwijsapplicaties zoals itslearning worden toegevoegd.

• Door een speciaal lidmaatschapstarief te hanteren voor VO-scholen heeft ook de Gebruikersvereniging Red Spider de toegang tot de oplossing gemakkelijker gemaakt. Het lidmaatschap, gebaseerd op een bedrag per leerling per jaar, geeft het gebruikersrecht op de volledige oplossing. Kortom: samen zorgen RealOpen IT en de Vereniging Red Spider ervoor dat

RealOpen IT Solutions: Identity Management

VO-scholen kunnen profiteren van Red Spider Next Generation. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst: de oplossing wordt namelijk voortdurend uitgebreid met nieuwe koppelingen, zowel aan de kant van bronsystemen als aan de kant van de doelsystemen.

>> Wat is een Identity Management oplossing? Een IDM oplossing verzorgt de volledige integratie van alle identiteitsgegevens door de koppeling

van verschillende bronsystemen, (zoals leerling- en personeelssystemen) met overige systemen en applicaties (zoals e-mail, directories en leeromgevingen).

>> De voordelen:

• Alle identiteiten en, in het

• •

verlengde daarvan, accounts, kunnen vanuit één punt worden beheerd. Transparant, veilig en zonder tijdverlies. Dit geldt in de standaardimplementatie voor leerlingen en optioneel voor medewerkers en ouders/verzorgers. Wijzigingen worden meteen verwerkt en nieuwe accounts direct aangemaakt, automatisch vanuit het bronsysteem. Dit betekent dat de werkdruk niet toeneemt op belangrijke momenten, zoals een nieuw schooljaar of de ingebruikname van een nieuwe applicatie.


Red Spider Next Generation: Voor het onderwijs, door het onderwijs.

>>Bent u verantwoordelijk voor de ICT binnen uw school en herkent u deze wensen? • Alle leerlingenaccounts automatisch beheren vanuit Magister, SOM of een ander leerlinginformatiesysteem? • Met koppelingen naar al uw afnemende systemen, van e-mail tot elektronische leeromgevingen zoals bijvoorbeeld itslearning? • Een onafhankelijke centrale database creëren met alle identiteitsgegevens? • Een selfservice oplossing voor uw gebruikers voor het beheren van passwords? • Het volledige beheer van identiteits- en accountinformatie als basis voor single sign-on en extra beveiligd inloggen voor docenten?

Maak dan kennis met Red Spider Next Generation. Red Spider Next Generation biedt ondersteuning voor alle binnen het onderwijs gangbare bronsystemen en ‘out of the box’ koppelingen met in het onderwijs gangbare doelsystemen. Het is bovendien zeer flexibel: er wordt gebruik gemaakt van open standaarden en een flexibele inrichting. Wilt u van start gaan met het integrale en geautomatiseerde beheer van accounts en identiteiten? Of uw bestaande (losse) koppelingen vervangen door een complete oplossing? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking met Red Spider Next Generation!

Red Spider Next Generation

Het voordeel van een Gebruikersvereniging “Het feit dat de vereniging Red Spider aan de basis staat van deze oplossing is een echte plus: de leden van deze vereniging zijn scholen die allemaal dezelfde doelstelling hebben. Samen sta je sterk en kun je de nieuwste ontwikkelingen op de voet volgen. Een voorbeeld daarvan is de recente uitbreiding van de doelsystemen met Google Apps. Het voordeel van een generieke component is dat je over veel zaken niet meer zelf hoeft na te denken. Dat lijkt misschien star, maar zorgt er juist voor dat je een aantal keuzes niet meer hoeft te maken. En uiteraard waarderen wij het zeer dat er een speciaal aanbod is ontwikkeld voor VO-scholen. De oplossing paste wat ons betreft goed binnen ons budget!” Adriaan Noteboom, Hoofd ICT Driestar College

Optioneel

voor het VO Leerlingen

Medewerkers / Docenten Ouders / verzorgers

Magister Automatische Invoer User interface

Storage

logica op basis van specifieke rollen, kenmerken en service/workflow/approval processen

 Handmatige invoer & raadpleging  Beheer  Portals  Role Based Access

Federatieve diensten Onder andere:  Kennisnet

Transparantie

Centraal Identiteiten Register

 Logging  Audits  History

Applicaties

E-mail systeem

Active Directory/ e-Directory

Onder andere:  itslearning  MS Office 365  Google Apps

C loud

apps

RealOpen IT Solutions: Identity Management


>> RealOpen IT gelooft in de kracht van Identity Based IT. In de wereld waarin wij leven is steeds minder vast, tastbaar of constant. Werkplekken zijn steeds vaker virtueel, communicatie wordt draadloos en veel applicaties bevinden zich al ergens ter wereld in een ‘cloud’.

Met onze collega’s, klanten en relaties kunnen we, als we dat willen, altijd samenwerken, ongeacht tijd en plaats. Het enige constante dat onlosmakelijk

Welke devices je ook gebruikt – Onze oplossingen zijn device-onafhankelijk en wij zorgen voor het veilige en herkenbare gebruik en beheer van iedere apparaat. Waar je applicaties zich ook bevinden - op het eigen netwerk, buiten de deur of in de cloud. Onze identity & access management oplossingen omvatten zowel het eigen netwerk als de cloud en onze

>> Waarom RealOpen IT? Wij garanderen naast tijd- en kostenbesparing een betere kwaliteit van uw dienstverlening als u gebruik maakt van Identity Based IT. We hebben de ervaring en referenties om dit te bewijzen. Wij hebben een indrukwekkende staat van dienst in het leveren van Identity Management oplossingen, gecombineerd met onze specifieke kennis rondom het migreren van netwerken en de toepassingen daarin.

Dit vertaalt RealOpen IT door naar een eigen concept: Identity Based IT (IBIT) en in aansluiting daarop naar oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen altijd en overal zorgeloos kan werken. is verbonden met ieder van ons , is onze identiteit: wie we zijn staat vast. Wat we willen, mogen en kunnen is daar direct mee verbonden.

>> Wat betekent dit voor u? IT services worden steeds meer persoonlijk en moeten worden afgestemd op de taken die je binnen of buiten je organisatie vervult. Het Identity Based IT concept dat ervoor zorgt dat iedereen, altijd en overal zorgeloos kan werken sluit hier naadloos op aan:

beheersoplossingen zijn allesomvattend. Wij zorgen ervoor dat bekend is wie welke applicatie gebruikt, dat dit veilig gebeurt en dat u grip en zicht houdt.

RealOpen IT is actief bij grote, middelgrote bedrijven, scholen, gemeenten en zorginstellingen met een trackrecord van meer dan 175 succesvolle implementaties.

De diensten van RealOpen IT binnen het Identity Based IT concept zijn:

• Ontwerpen en implementeren van Identity Management oplossingen.

• Ontwerpen en implementeren van Access Management oplossingen.

Waar je je ook bevindt – Onze oplossingen zijn locatie-onafhankelijk en wij ondersteunen graag bij het inrichten van virtuele en fysieke werkplekken.

• Adviseren, migreren en • •

implementeren van netwerk oplossingen. Leveren van support aan Identity Based IT oplossingen. Leveren van integrale beheers- en monitoringoplossingen.

RealOpen IT Solutions: Identity Management

RSN voor het VO  

Red Spider Next Generation voor het Voortgezet Onderwijs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you