Page 1

Obalka.indd 1

27.2.2009 15:18


06.ai

2/13/09

10:06:54 AM

HENKEL SLOVENSKO IS GROWING - IT´S YOUR TURN TO JOIN US

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.henkel.sk

Bulletin NDK 2009.indd 2

hr.sk@sk.henkel.com

26.2.2009 12:56


Partneri Národných Dní Kariéry 2009 Exkluzívny generálny partner

Generálni partneri

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Podporovatelia

Odborný garant

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 3

Partnerský projekt

Organizátor

3

2.3.2009 7:34


Obsah

Partneri Národných Dní Kariéry .............................................................. 3 Obsah ..................................................................................................... 4 Register .................................................................................................. 5 Príhovor .................................................................................................. 6 Príhovor rektora ...................................................................................... 7 Ako zvýšiť svoje šance a uspieť vo výberovom konaní - Trenkwalder ... 8 Mzdy - Profesia ..................................................................................... 12 AIESEC Slovensko ............................................................................... 18 Spoločnosti NDK 2009 ................................................................. 20 - 114 Železničná spoločnosť Slovensko .............................................. 116 - 119 Partneri AIESEC Bratislava ..................................................................122 Partneri AIESEC Slovensko ................................................................ 123

Vydavateľ: AIESEC Bratislava Dolnozemská cesta 1 Bratislava, 852 35

Korektúry textu: Radka Grinčová Grafické spracovanie: Pavel Gežík, Tomáš Masár

tel.: +421 905 579 049 fax: +421 2 62 240 652 mail: ndk@ndk.sk web: www.ndk.sk

Náklad: 5 000 ks Bulletin Národné Dni Kariéry 2009 je nepredajný katalóg spoločností zúčastnených na podujatí.

Organizačný tím NDK 2009 by rád poďakoval nasledovným osobám, ktoré pomohli pri organizovaní Národných Dní Kariéry: Ján Hargaš, Petra Bobišová, Pavel Gežík, Matej Krištofík, Monika Čajková, Peter Reťkovský, Peter Tholt, Peter Rajčinov. Tím externých spolupracovníkov v oblasti marketingu: Adam Lebeda, Jaroslava Pišová, Iva Juráková, Radoslav Olekšák, Adam Mikolaj, Michal Bárta, Lenka Hilčanská, Lucia Marečaková. Tim externých spolupracovníkov v oblasti PR: Michaela Žulevičová, Kristína Kovácsová, Roman Bednárik, Barbora Pribylincová, Eva Jantošíková, Tomáš Semotam, Tomáš Dzurenda, Lukáš Dzuroška. Ďakujeme taktiež všetkým partnerom!

4

Bulletin NDK 2009.indd 4

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:08


Register spoločností

ACCA ................................................................... 20 Accenture ............................................................. 22 Adecco ................................................................. 24 AEGON Životná poisťovňa .................................. 26 AHOLD Retail Slovakia ........................................ 28 AIESEC Slovensko .............................................. 18 Allianz Business Services .................................... 30 Allianz Slovenská poisťovňa ................................ 32 AT&T Global Network Services Slovakia ............. 34 Azet.sk ................................................................. 38 Baumax ................................................................ 36 Bekaert Slovakia .................................................. 40 BMB Leitner ......................................................... 41 Coca-Cola HBC Slovenská republika .................. 42 CVO Group Slovakia ............................................ 53 ČSOB ................................................................... 44 Dell ....................................................................... 46 Deloitte ................................................................. 48 Doprastav ............................................................ 50 Ekonomická univerzita v Bratislave ...................... 52 Energie AG Oberösterreich .................................. 54 Ernst & Young ...................................................... 56 Faurecia Slovakia ................................................ 55 Fiducia ................................................................. 58 GEFCO Slovakia .................................................. 59 Heineken Slovensko ............................................ 60 Henkel Slovensko ................................................ 62 Hewlett-Packard Slovakia .................................... 61 IBM ISC ................................................................ 64 Johnson Controls Bratislava ................................ 66 KPMG Slovensko.................................................. 68 Kraft Foods European Business Services Centre. 69

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 5

Lidl Slovenská republika ...................................... 70 LMC ..................................................................... 72 Logica Slovakia .................................................... 74 Lugera & Maklér ................................................... 76 Manpower Slovensko ........................................... 77 Mazars Slovensko ................................................ 78 Microsoft Slovakia ................................................ 79 Millennium 000 ..................................................... 80 Mondi SCP ........................................................... 82 Nafta .................................................................... 84 Natec ................................................................... 83 ON Semiconductor Slovakia ................................ 86 Orange Slovensko ............................................... 87 OSRAM Slovakia ................................................. 88 Poštová banka ..................................................... 90 PricewaterhouseCoopers Slovensko ................... 92 Procter & Gamble ................................................. 89 Provident Financial .............................................. 94 SAMSUNG Electronics Slovakia .......................... 98 Slovenské elektrárne ........................................... 96 Slovenské energetické strojárne Tlmače ............ 100 Soitron ............................................................... 101 SwissRe Business Services ................................. 99 Tatra banka ........................................................ 106 TPA Horwath ...................................................... 108 T-Com ................................................................ 102 T-Mobile Slovensko ............................................ 104 Unilever Slovensko ............................................. 110 University of Northern Virginia - Prague ..............111 Williams & Partner .............................................. 112 Wüstenrot stavebná sporiteľňa ........................... 113 Západoslovenská energetika ............................. 114

5

2.3.2009 5:08


Milí študenti, M dovoľte mi privítať vás na 14. ročníku podujatia Národné Dni Kariéry. AIESEC vám opäť prináša možnosť stretnúť sa so zástupcami spoločností z rôznych oblastí a vytvoriť si tak prehľad o situácii na súčasnom pracovnom trhu. V bulletine, ktorý sa vám práve dostal do rúk, nájdete nielen prehľad zúčastnených firiem a informácie o nich, ale aj praktické informácie a tipy, napr. ako napísať motivačný list, životopis, alebo aké sú aktuálne platy na Slovensku. Rovnako ako po minulé roky je pre vás pripravený zaujímavý Sprievodný program, v rámci ktorého prebehnú interaktívne tréningy, workshopy a riešenia prípadových štúdií, pripravené profesionálmi. NDK tak predstavujú tiež možnosť naučiť sa niečo nové, dozvedieť sa, aké zručnosti sú vyžadované a prípadne ich vylepšiť.

Jaroslava Kohútová

Rok 2009 je v Európskej únii rokom podnikavosti a Entrepreneurship – Podnikavosť je aj témou tohto ročníka NDK. Ak ste už rozmýšľali nad tým, akým smerom sa po skončení školy ubrať a máte určitú predstavu, alebo naopak, ešte žiadnu nemáte, možno vás inšpirujú príbehy úspešných slovenských podnikateľov. Diskusie prebehnú počas oboch dní podujatia. Príďte sa spýtať na to, čo vás zaujíma. Na záver by som sa chcela poďakovať celému Organizačnému tímu, ktorý niekoľko mesiacov pracoval na tom, aby boli NDK 2009 pre vás zaujímavým a prínosným podujatím. Veríme, že sa nám to podarilo a NDK vám zjednodušia cestu za vašou kariérou. Prajem vám príjemný a úspešne prežitý deň. Jaroslava Kohútová Project Manager NDK 2009

Barbora Karašová Marketing Manager

Project Manager

Tomáš Bielický

Zuzana Mocková

Finance Manager

Human Resources Manager

Zuzana Chrenková

Ján Jašenský

Catering & Logistics Manager

Marketing

Tomáš Masár Radka Grinčová Public Relations Manager

6

Bulletin NDK 2009.indd 6

Information Technologies Manager

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:09


Vážení účastníci Národných Dní Kariéry, rozvoj ľudskej spoločnosti v každej etape vývojja bol vždy založený na nových myšlienkach, ktoré mali skutočný význam len vtedy, ak sa realizovali. Súčasnú etapu vývoja spoločnosti v Slovenskej republike možno charakterizovať ako etapu formovania vedomostnej spoločnosti. Jej dôležitými prvkami sú vzdelávanie, informovanosť a zamestnanosť. Rozvoj vedomostnej spoločnosti jje založený na mladých ľuďoch, na ich múdrosti a myšlienkach, ktoré, ak majú k tomu možnosť, dokážu premeniť na reálne aktivity. Budúcnosť patrí vzdelaným, informovaným ľuďom, pretože práve informácie podnecujú nové myšlienky, na základe ktorých možno rozvojovo konať. A Aj v tomto kontexte treba uvítať rozhodnutie študentskej organizácie AIESEC pripraviť už 14. ročník veľtrhu Národné Dni Kariéry. Pôsobenie tejto študentskej organizácie má na Ekonomickej univerzite v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Jej činnosť, ktorú vykonávala a vykonáva vo vzťahu k študentom, absolventom, ale aj k univerzite a ďalším vysokým školám, je veľmi záslužná. Povinnosťou univerzít je kvalitne pripraviť študentov na náročné domáce a zahraničné podmienky trhu práce a prax overuje túto prípravu. Národné Dni Kariéry umožňujú skontaktovať sa študentom a absolventom vysokých škôl s významnými podnikateľskými subjektmi zo SR a zahraničia. Som presvedčený, že tieto kontakty, individuálne konzultácie a odborné prednášky budú prínosom tak pre študentov a absolventov, ako aj pre firmy a organizácie, ktoré sa na najväčšom veľtrhu práce v SR zúčastnia. Má to značný význam aj pre vysoké školy a univerzity, pretože niet pre nich lepšej reklamy ako sú úspešní absolventi. Vážení študenti, absolventi a predstavitelia podnikateľských subjektov, história ľudských činností potvrdzuje, že život môže byť vždy krajší a lepší, zložité je len hľadanie cesty k tomu. Prajem všetkým účastníkom Národných Dní Kariéry, aby na veľtrhu našli tú správnu cestu, ktorá by ich viedla k úspechom v budúcich aktivitách.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 7

7

2.3.2009 5:09


Ako zvýšiť svoje šance a uspieť vo výberovom konaní?

Napísať si atraktívny životopis a dobrý motivačný list nie je jednoduché, ale venovať príprave týchto vašich „vizitiek“ významnú pozornosť sa vám naozaj vyplatí. Niekomu sa to môže zdať prehnané, ale nevhodný životopis a motivačný list vás skutočne môžu vo výberových konaniach znevýhodňovať a vaše úsilie, nájsť si vhodné zamestnanie čo najrýchlejšie, vyjde nazmar. Na nasledujúcich riadkoch vám ponúkame niekoľko tipov ako postupovať pri písaní životopisu a motivačného listu a na záver venujeme pár viet aj pracovným pohovorom. Všeobecné pravidlá, ktorých sa treba pri písaní životopisu pridržiavať: • Neexistuje žiadna “predpísaná” forma životopisu, ktorá by automaticky fungovala. Životopis je každého osobná záležitosť a je na vás, do akej miery v ňom ukážete, že práve vy ste správny človek na danú pracovnú pozíciu. • Prvý dojem je extrémne dôležitý, pretože životopis má často len 20 sekúnd na upútanie pozornosti. Odlíšiť sa je však potrebné obsahom životopisu, nie formátom. Najlepší je najjednoduchší ale atraktívny formát, na ktorom vynikne obsah. Tabuľky, množstvo farieb a špeciálne formátovanie sa neodporúča. • Životopis musí zaujať a zanechať v čitateľovi čo najpozitívnejší obraz o kandidátovi. Predstavte si sami seba v úlohe zamestnávateľa a zamyslite sa nad tým, na čo bude zamestnávateľ klásť dôraz.

8

Bulletin NDK 2009.indd 8

• Zapamätajte si, že stručná a výstižná formulácia viet robí životopis príťažlivým. • Vo väčšine prípadov životopisy do dvoch strán majú väčšie percento úspešnosti ako životopisy na tri a viac strán (ak je veľa čo uviesť, použite prílohy). • Dbajte na estetickú úpravu, prehľadnosť životopisu, ale i grafickú jednotnosť. • Pri popise vašej predchádzajúcej pracovnej náplne konkretizujte všetko čo sa dá, i keď by sa vám to malo zdať nepodstatné. • Najviac priestoru v životopise venujte poslednému zamestnaniu. Ak ste počas štúdia už pracovali, brigádovali alebo ste absolvovali študijný pobyt, určite to v životopise uveďte, zamestnávatelia uprednostňujú rozhľadených kandidátov a tých, čo aktívne pristupujú k svojej kariére. • Životopis potrebuje “dozrieť”, preto si vyhraďte na jeho spracovanie dlhší čas, vráťte sa k nemu neskôr, prípadne dajte finálnu verziu pozrieť niekomu nestrannému alebo skúsenému.

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:09


• Znalosti: jazykové znalosti uveďte spolu s úrovňou na akej ich ovládate, nezabudnite na vodičský preukaz, počítačové znalosti a prípadne ekonomické znalosti. • Záujmy: zvyčajne sa udávajú členstvá v kluboch, združeniach, organizáciách a v krátkosti záľuby. • Miesto, dátum a podpis Ako získať konkurenčnú výhodu dobrým motivačným listom:

• Ak pripájate fotografiu, mala by byť v pravom hornom rohu vo veľkosti ako na občianskom preukaze, neodporúča sa posielať fotografie z rodinných osláv, spoločenských posedení, dovoleniek a pod. • Gramatika musí byť v životopise i ďalších odosielaných dokumentoch stopercentná, navyše sa treba vyhýbať nejasným skratkám a žargónu, ktorý nie je všeobecne známy. V životopise by určite nemali chýbať nasledovné informácie: • Kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa (trvalé aj prípadné prechodné bydlisko), telefonický a e-mailový kontakt (neuvádzajte však v žiadnom prípade pracovný e-mail alebo nevhodné súkromné e-mailové adresy ako napr. maciatko22@gmail.com). • Vzdelanie: začnite od poslednej vzdelávacej inštitúcie (základnú školu vynechajte, berie sa automaticky), uvádzajte časové údaje, názov a sídlo školy, vyštudovaný odbor. • Ďalšie vzdelávanie, školské a mimoškolské aktivity: nezabúdajte na tieto informácie. Sú dôkazom vášho záujmu o zvyšovanie a prehlbovanie poznatkov. • Pracovné skúsenosti: začnite opäť od konca, uveďte časové údaje, názov a sídlo zamestnávateľa, pracovnú pozíciu a konkrétne pracovné činnosti, príp. sa tu uvádza i materská dovolenka, či úrad práce.

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 9

Motivačný list vyjadrujete váš záujem o firmu, čím vás oslovila daná pracovná ponuka a čo môžete vy firme ponúknuť. Čas, ktorý motivačnému listu venujete, je investíciou do vašej budúcnosti. V prvom rade sa snažte, aby motivačný list pôsobil individuálnym a autentickým dojmom a zároveň stručnou a prehľadnou formou obsahoval všetky informácie, ktoré jeho príjemca potrebuje, aby sa mohol rozhodnúť, či vás zaradí do ďalšieho výberu pre danú pozíciu. Výstižné odpovede na otázky ako napr. „Prečo chcete pracovať práve pre nás?“, „Čo nám ako zamestnávateľovi môžete ponúknuť?“, „V čom sa odlišujete od ostatných kandidátov na túto pozíciu?“ sú výborným základom pre písanie motivačného listu. Môžete v ňom vyzdvihnúť vaše špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti či najvýznamnejšie výsledky. Nemýľte si však motivačný list so stručnou verziou životopisu! Motivačným listom v konečnom dôsledku zdôrazňujete, že práve vy ste tá osoba, ktorú zamestnávateľ hľadá. Nezabúdajte, že: • Jeden všeobecný motivačný list nemusí vyhovovať akémukoľvek výberovému konaniu, preto pre každého potenciálneho zamestnávateľa vytvorte vždy osobitný motivačný list, kde vyzdvihnete tie skúsenosti, vedomosti a vlastnosti, ktoré sú pre danú firmu a pracovnú pozíciu dôležité. Znamená to aj, že si pozorne na záver prečítate svoj motivačný list, aby ste sa vyhli zbytočným chybám ako je pozabudnutie na opravu mena a adresy príjemcu či názvu pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

9

2.3.2009 5:10


• Nepíšte o tom, čo by ste chceli robiť vy, ale stále majte na pamäti, ako by ste mohli byť pre zamestnávateľa prospešný. • Motivačný list je váš a jedinečný, preto nekopírujte ani formát ani používané výrazy a vetné formulácie Obsah motivačného listu: • adresa, kontakt, meno, priezvisko a titul • údaje o príjemcovi • oslovenie (v ideálnom prípade osoba zodpovedná za obsadenie pracovnej pozície) • názov pozície a zdroj inzerátu • dôvody, prečo sa zaujímate o danú prácu, vyjadrenie vašej osobnej motivácie a snahy uchádzať sa o danú pozíciu • zhrnutie vašich vedomostí, schopností a skúseností (príklady dosiahnutých výsledkov) vzhľadom na kritéria pracovnej ponuky • vyzdvihnutie vašich osobnostných vlastností v nadväznosti na charakter pracovnej pozície • poďakovanie za čas venovaný vašej žiadosti o zamestnanie a vyjadrenie záujmu o osobné stretnutie • súhlas so spracovaním osobných údajov • dátum a podpis Úspešné absolvovanie osobného pohovoru: Ak ste prešli procesom vypracovania životopisu a motivačného listu, čaká vás pravdepodobne možnosť prezentovania svojej osoby na pracovnom pohovore. Ponúkame vám pár tipov, na čo sa sústrediť: • Na pohovor sa pripravte minimálne deň predtým • Naplánujte si príchod, aby ste prišli na stretnutie včas • Zvoľte si správne oblečenie • Správne sa predstavte (pozrite sa priamo do očí, usmejte sa, podajte pevne ruku, zreteľne vyslovte svoje meno) • Posaďte sa uvoľnene a pozorne počúvajte • Buďte priateľský avšak nie žoviálny • Hovorte stručne a jasne, udržiavajte očný kontakt • Pripravte si otázky, ktoré súvisia s pozíciou a firmou

10

Bulletin NDK 2009.indd 10

• Otázky platu a benefitov nechajte na záver a nevenujte sa im príliš často počas rozhovoru Čomu sa treba vyhnúť: • Náznaku neúprimnosti alebo klamstva • Náznaku lenivosti alebo nedostatku motivácie • Náznaku sťažovania sa alebo hádzania viny na iných • Nepripravenosti • Úsečnosti verzus obšírnosti • Príliš pomalým reakciám • Vulgárnym výrazom • Prehnaným prejavom nervozity (klikanie perom, kývanie nohami a pod.) • Zábudlivosti kam a za kým ste prišli Na www.trenkwalder.sk si môžete inštruktážne video pod názvom:

pozrieť

Pracovný pohovor, ako áno, ako nie! Prajeme vám veľa úspechov! Tím zamestnancov spoločnosti Trenkwalder, a.s.

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:10


ššš­—•ˆ‘Žš„‡ˆ•­–Žê

u„™4:OŒ„ê“’‘˜Ž„ “•5†ˆê„ê…•ŒŠ5‡·êêê

ê

zꙌ„†ê„Ž’ꧪªªê„ˆ–—‘„‘†„Œê–ˆê‘„™4:OŒ„꓈•–’‘5‘„ê„Šˆ‘—R•„ ‘„êz’™ˆ‘–Ž˜­êu„Oˆê—„Žˆ•ê¢ª¾•’:‘>ꖎR–ˆ‘’–—Œê“’‘RŽ„RꎏŒˆ‘—’ê „Ꝅˆ–—‘„‘†’ê“’—•ˆ…‘Rꌖ—’—˜ê„ꉏˆ›Œ…ŒŒ—˜­êw•’–—•ˆ‡‘B†—™’ê ¡¤ê“’…’:ŒˆŽê“’ꆈ’êz’™ˆ‘–Ž˜ê–ˆê™W‡œê™’ê}„Oˆê…BŽ’–—Œ­ê wvu rhtl®ê ‘„™4:OŒ˜ê“’‘˜Ž˜ê“•5†ˆê„ê…•ŒŠ5‡ •U†‹ˆê„ê…ˆ“„—‘>êB–Ž„‘Œˆê‘’™ˆê“•5†ˆ –’†Œ5‘ˆê„…ˆ“ˆ:ˆ‘Œˆê„ê™U“„—˜ê‘„:„– …’‘˜–’™Uꓕ’Š•„ê„ê–Ž™ˆ>ꇄ•:ˆŽœ

êê

hup{lêrhyp y| zêuhtp·ê

iˆ“„—‘5ꌑ‰’Œ‘Ž„·êêêêêê êêêêꪨªªê¡ªªê¢ªªê {ylur~hskly±ê„­–­±êjlu{ysh®ê¨¡¡êª¦êi•„—Œ–„™„ u5­ê¡­ê5„ꡨêêꖎ†™Í—•ˆ‘Žš„‡ˆ•­†’ ššš­—•ˆ‘Žš„‡ˆ•­–ŽêêꚚš­“•„†’™‘„„Šˆ‘—˜•„­–Žêê

Bulletin NDK 2009.indd 11

2.3.2009 5:32


Mzdy

Končíte školu a plánujete si hľadať prácu? Viete, aký plat si pýtať na pohovore? A aké sú vlastne platy na Slovensku? V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o platoch, neváhajte a pustite sa do čítania. Ak Vás informácie zaujali a chcete sa dozvedieť ešte viac o hľadaní práce, príďte do stánku spoločnosti Profesia. Mzda je podstatný motivátor zamestnanca na dobré vykonávanie práce. Z ekonomického hľadiska je mzda cenou práce – tak ako napríklad ubytovanie v hoteli má svoju cenu, aj práca má svoju hodnotu, ktorú vyjadrujeme výškou mzdy. Trh práce sa riadi zákonmi, ktorými sa riadia i ostatné trhy. Výpočet mzdy Vaša mesačná hrubá mzda (uvedená v zmluve):

645,00 Eur

Počet nezaopatrených deti:

0

Výpočet odvodov Položka Starobné poistenie: (-) Nemocenské poistenie: (-) Úrazové poistenie: (-) Invalidné poistenie: (-) Poistenie v nezamestnanosti: (-) Zdravotné postenie: (-) Rezervný fond: (-) Garančný fond: (-) Odvody spolu: Výpočet dane Hrubý základ dane: Odpočítateľná položka na daňovníka: Upravený daňový základ: Daň:(-) Čistá mesačná mzda: Čistá ročná mzda:

Zamestnávateľ 14,00 % 90,30 1,40 % 9,00 0,80 % 5,10 3,00 % 19,30 1,00 % 6,40 10,00 % 64,50 4,75 % 30,60 0,25 % 1,60 35,20 % 226,80 558,70 286,00 272,43 51,00 507,70 Eur 6 092,40 Eur

Zdroj: Profesia.sk

Dohoda o výške platu je výsledkom fungovania tohto trhu, vzťahom medzi dopytom po práci na strane zamestnávateľov a ponukou práce zo strany zamestnancov. Z tohto dôvodu sa veľa zarába na špecializovaných profesiách, kde je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov (napríklad IT analytici, auditori a pod.), na druhej strane,

12

Bulletin NDK 2009.indd 12

pri profesiách s požiadavkou na nižšie vzdelanie je tlak na zvyšovanie miezd podstatne menší (napríklad predavači, pomocné práce a pod.). Dohoda o mzde je podmienkou uzatvorenia pracovnej zmluvy, keďže jej výšku je podľa Zákonníka práce nutné uviesť v pracovnej zmluve. V praxi sa môžete stretnúť s niekoľkými druhmi miezd: Časová mzda je mzda vyplatená za jednotku času, napríklad za mesiac alebo za hodinu. Úkolová mzda je mzda za splnenie vopred stanovenej úlohy, napríklad Zamestnanec naloženie jedného vozňa alebo 4,00 % 25,80 za realizovanie projektu a pod. 1,40 % 0,00 % 3,00 % 1,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 13,40 %

9,00 0,00 19,30 6,40 25,80 0,00 0,00 86,30

Z pohľadu porovnania mzdy v čase poznáme tieto typy miezd: Nominálna mzda je plat, ktorý dostáva pracovník od svojho zamestnávateľa v súčasnosti.

Reálna mzda predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si za svoj plat môžete kúpiť. Je dôležitým ukazovateľom hodnotenia životnej úrovne a závisí od nominálnej mzdy, výšky cien tovarov a od služieb a daňového zaťaženia. Na výplatnej páske sa stretnete s pojmami: Hrubá mzda je zmluvne dohodnutá mzda, ku ktorej sa pripočítajú prémie, odmeny dohodnuté so zamestnávateľom a náhrady, ktoré zamestnávateľ priznal zamestnancovi (napríklad za práceneschopnosť, dovolenku a pod.). Čistá mzda je mzda, pri ktorej sa od hrubej mzdy odpočítajú povinné odvody do Sociálnej či do zdravotnej poisťovne a daň (podľa zákona o dani z príjmu).

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:32


Mzda k výplate je čistá mzda, od ktorej sa odpočítajú povinné zrážky (súdom prikázané) a iné zrážky dohodnuté so zamestnávateľom (napríklad za obedy, vzdelávanie a pod.). V praktickom živote je pre zamestnanca potrebné poznať výšku čistej mzdy, pretože disponuje istými peniazmi – môže robiť nákupy, platiť účty, sporiť. Na Slovensku je zvykom dohadovať v pracovných zmluvách mzdu v hrubom, preto je dobré vedieť, ako si vypočítať, aspoň orientačne, koľko to predstavuje v čistom vyjadrení. Výpočet čistej mzdy nie je triviálny, vstupuje doň množstvo faktorov. Okrem výšky hrubej mzdy, od nej sa odvíjajúce odvody do zdravotnej a do Sociálnej poisťovne, sú to napríklad daňové bonusy na deti, výška nezdaniteľnej časti základu dane a, Prehľad minimálnej mzdy samozrejme, sa(1993 − 2009) motná daň. Preto Minimálna mzda vzniklo na internete Rok množstvo kalkulačiek v EUR* v SKK na výpočet čistej 1993 73 2 200 mzdy, ktoré vám po 1994 81 2 450 zadaní vašej hrubej 1995 81 2 450 mzdy vypočítajú, 1996 81 2 450 koľko dostanete 1997 90 2 700 od zamestnávateľa v čistom. Príklad 1998 100 3 000 výpočtu čistej mzdy 1999 119 3 600 nájdete v tabuľke na 2000 146 4 400 strane č.12. 2001

163

4 920

2002

185

5 570

2003

202

6 080

2004

216

6 500

2005

229

6 900

2006

252

7 600

2007

269

8 100

2008

269

8 100

2009

295

8 900

Zdroj: Štatistický úrad SR * Údaje EUR prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260

Vývoj priemernej hrubej mzdy Minimálna mzda V médiách sa v Slovenskej republike môžete stretnúť s Priemerná mzda pojmom minimálna Rok v EUR* v SKK mzda. Je to minimálna suma hrubej 1993 179 5 379 mzdy, ktorú musí 1994 209 6 294 zamestnávateľ 1995 239 7 195 vyplatiť zamest1996 271 8 154 nancovi. Sumy mi1997 306 9 226 nimálnej mzdy sa 1998 332 10 003 ustanovujú vždy na obdobie od 1. 1999 356 10 728 januára do 31. 2000 379 11 430 decembra. Výška 2001 410 12 365 minimálnej mzdy 2002 448 13 511 sa vyhlasuje Na2003 477 14 365 riadením vlády v Zbierke zákonov 2004 525 15 825 Slovenskej repub2005 573 17 274 liky najneskôr 1. ok2006 623 18 761 tóbra kalendárneho 2007 669 20 146 roka predchádza2008** 711 21 420 júceho kalendárneZdroj: Štatistický úrad SR mu roku, na ktorý sa určuje suma * Údaje EUR prepočítané konverzným kurzom: minimálnej mzdy. 1 EUR = 30,1260 SKK. ** Údaj za I. až III. štvrťrok 2008 To znamená, že oficiálnu výšku minimálnej mzdy na rok 2010 sa dozvieme najneskôr 1. októbra 2009. O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Ak sa sociálni partneri nedohodnú na sume mesačnej minimálnej mzdy, návrh na úpravu jej výšky predloží na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na rok 2008 je minimálna mzda 8 100 Sk za mesiac v hrubom. V praxi to znamená, že ak pracujete na plný úväzok, čo je vo väčšine prípadov 40 hodín za týždeň, vaša hrubá mesačná mzda nemôže byť nižšia ako spomínaných 8 100 korún.

SKK.

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 13

13

2.3.2009 5:32


Vybrané výsledky o priemerných mesačných hrubých platoch na vybraných pozíciách podľa prieskumu platov na Merces.sk

Pozícia

Priemerný hrubý plat EUR*

Account manager (Marketing, reklama, PR)

Vzorka

SKK

1 113

33 530

306

Architekt (Stavebníctvo a reality)

939

28 288

221

Elektrotechnik (Elektrotechnika a energetika)

735

22 143

381

1 178

35 488

282

987

29 734

1336

Finančný analytik (Bankovníctvo) Hlavný účtovník (Ekonomika, financie, účtovníctvo) IT konzultant (Informatika - software)

1 510

45 490

542

Key account manager (Obchod)

1 682

50 672

371

Marketingový manažér (Marketing, reklama, PR)

1 184

35 669

535

Obchodný riaditeľ (Vrcholový manažment)

2 476

74 592

349

Personálny manažér (Ľudské zdroje a personalistika)

1 463

44 074

504

Procesný inžinier (Automobilový priemysel)

1 054

31 753

400

Programátor (Informatika - software)

1 216

36 633

1344

Projektant (Stavebníctvo a reality)

834

25 125

570

Správca počítačovej siete (Informatika - správa systémov)

865

26 059

385

Stavbyvedúci (Stavebníctvo a reality)

1 063

32 024

359

Systémový administrátor (Informatika - správa systémov)

1 090

32 837

436

obdobie (ide o aritmetický priemer, ako ho poznáte zo školských lavíc). Môžeme počítať priemernú mzdu v podniku, meste alebo v obci, národnom hospodárstve. Najčastejšie sa môžete stretnúť s výpočtom priemernej hrubej mzdy za celú krajinu, jej regióny (kraje), prípadne za sektory národného hospodárstva, napríklad strojárstvo, telekomunikácie, poľnohospodárstvo, služby a pod. Údaj o priemernej mzde v týchto prípadoch zahŕňa platy vysokokvalifikovaných aj nekvalifikovaných zamestnancov, z tohto pohľadu je potrebné brať do úvahy aj jeho výpovednú schopnosť. Navonok je vysoká priemerná mzda skreslená pomerne malou skupinou výborne zarábajúcich zamestnancov. V regióne strednej a západnej Európy vo všeobecnosti platí, že takmer 70 % zamestnancov nedostáva plat vo výške oficiálnej priemernej mzdy národného hospodárstva. Preto má väčšiu výpovednú hodnotu údaj o mediáne mzdy. Táto štatistická veličina vyjadruje strednú hodnotu výšky mzdy, čo znamená, že 50 % zamestnancov zarába menej alebo viac ako uvedená hodnota.

Finančné a nefinančné benefity Odmeňovanie zamestnancov už 758 22 836 2839 dlhšie nie je len o mesačnom vyplácaní mzdy. Čoraz väčší dôraz sa Úverový pracovník (Bankovníctvo) 908 27 354 256 v súčasnosti kladie na finančné aj Vedúci oddelenia (Bankovníctvo) 1 669 50 280 264 nefinančné benefity. Spoločností Zdroj: Merces.sk prostredníctvom poskytovania rôz* Údaje EUR prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK. nych zamestnaneckých výhod motivujú zamestnancov k vyšším výkonom, snažia sa udržať si kvalitPriemerná mzda a medián mzdy ných zamestnancov a vo veľkej konkurencii chcú Kvôli všeobecnej informácii o výške platov sa získať tých najlepších. Finančné benefity môžu byť uvádza hodnota priemernej hrubej mzdy. nárokovateľné (zamestnanec ich má garantované v Je to súčet hrubých miezd skupiny jed- pracovnej zmluve) alebo dobrovoľné (odvíjajú sa od notlivcov vydelený počtom jednot- veľkosti zisku spoločnosti). Prvá skupina sa skladá livcov danej skupiny, ktoré boli predovšetkým z vyplácania takzvaného trinásteho zúčtované k výplate za dané alebo štrnásteho platu. Technológ (Strojárstvo)

807

24 312

252

Účtovník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

14

Bulletin NDK 2009.indd 14

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:32


Prehľad poskytovaných benefitov na Slovensku

Zdroj: Merces.sk

Druhá skupina týchto benefitov sa zvyčajne vypláca v štvrťročných, polročných alebo v ročných intervaloch a závisí od ekonomického výsledku spoločnosti za predchádzajúci účtovný rok. Odmena sa vypláca ako isté percento z čistého zisku spoločnosti. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na takzvanú zásluhovosť v odmeňovaní zamestnancov – čím vyšší prínos má zamestnanec pre spoločnosť, tým vyššiu odmenu dostane. Preto sú v moderných systémoch odmeňovania zahrnuté rôzne provízie a odmeny, závisiace od výsledkov predaja alebo od ziskovosti projektov, zvyčajne vyjadrené v percentách. Obchodník si tak môže k svojej mesačnej hrubej mzde zarobiť navyše napríklad päť percent z tržieb za predaj produktu, ktorý sám za mesiac zrealizoval. Čoraz viac firiem poskytuje svojim zamestnancom aj nefinančné výhody. Ich spektrum je rôzne – od poskytovania nápojov na pracovisku cez flexibilný pracovný čas, poskytovanie služobných tele-

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 15

fónov a áut aj na súkromné účely až po uhrádzanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.

15

2.3.2009 5:33


Prieskum platov Zorientovať sa na trhu práce nie je pre jeho dynamiku jednoduché. Niektoré profesie zanikajú, iné vznikajú, sprísňujú sa požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov a menia sa aj očakávania zamestnancov na pracovné podmienky. V našich zemepisných šírkach sa menia spoločenské, politické a ekonomické podmienky vysokým tempom, ktorému bežný človek často nestíha. Všetky tieto faktory vplývajú na výkonnosť firiem, a to úzko súvisí aj s možnosťou odmeňovania zamestnancov. O rýchlom tempe zmien hovorí aj Peter, istý čas pracujúci vo Veľkej Británii: „Pred šiestimi rokmi som ako web dizajnér v Galante v hrubom zarábal 17 000 korún mesačne a myslel som si, aký mám vynikajúci plat. Dnes sú už nároky na web dizajnérov a na ich platy niekde úplne inde. Keby som sa mal vrátiť na Slovensko, vôbec nemám predstavu, aký plat by som si na pohovore mal zapýtať.“ Otázku: Aký plat si mám pýtať na pohovore? si kladie takmer každý uchádzač. Nájsť na ňu odpoveď nie je jednoduché. Môže Te sa obrátiť na kamarátov pracujúcich v danej oblasti, ktorí si však údaj o plate chránia ako oko v hlave – ide predsa o jeden z najosobnejších údajov. Ďalšou možnosťou je odhadnúť očakávaný plat na základe priemerného platu, ktorý pravidelne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Žiaľ, priemerný plat v celej republike má dosť ďaleko od priemerného platu, napríklad účtovníčok v okrese Bardejov

16

Bulletin NDK 2009.indd 16

a naopak, manažéri vo veľkých spoločnostiach zarábajú podstatne viac, ako je vypočítaný priemerný plat za celé Slovensko. Tento údaj teda veľa spoločného s realitou bežného uchádzača o konkrétne pracovné miesto nemá. Ďalším zdrojom údajov o platoch by mohli byť profesionálne konzultantské spoločnosti, no tie poskytujú údaje o priemernom plate podľa pozícií len spoločnostiam, ktoré si za to zaplatia nemalé peniaze. Najjednoduchšia a najlacnejšia cesta, ako získať relevantný údaj o plate na vašej pozícii, je využiť internetové prieskumy platov. Niektoré z nich poskytujú základné údaje zadarmo, inde sa niečo pripláca alebo sa vyžaduje registrácia (čím sa stráca anonymita). Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu vzorku respondentov prieskum má, tým budú údaje presnejšie. Najväčší internetový prieskum platov na Slovensku nájdete na stránke www.merces.sk. Prístup k údajom je bezplatný a nie je potrebná ani registrácia. Uchádzači sa v ňom dozvedia, aké sú platy na jednotlivých pozíciách s uvedenou veľkosťou vzorky respondentov pre vybranú pozíciu. Chcete vedieť, či vás dobre ocenili alebo koľko zarába váš šéf? Zaberie to iba tri minúty. Stačí odpovedať (výberom z predvolených) na 11 otázok. A zistíte, či zarábate ako väčšina ľudí na danej pozícii v konkrétnom meste, či vás v práci zdierajú alebo si vás, naopak, veľmi vážia. Text pochádza z brožúry Let´s work! Krok za krokom k dobrej práci, ktorú vydala spoločnosť Profesia.

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:33


 

          

      

Bulletin NDK 2009.indd 17

2.3.2009 5:33


Rozvoj potenciálu mladých ľudí prostredníctvom medzinárodného výmenného programu, vedúcich pozícií a vzdelávania v globálnom prostredí. Charakteristika spoločnosti AIESEC je globálna, apolitická, nezisková organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Jej členovia prejavujú záujem o globálne otázky, vedúce pozície a manažment. Cieľom rozvoja v rámci AIESEC je vyvinúť v našich členoch štyri charakteristiky: kultúrnu citlivosť, spoločenskú zodpovednosť, podnikavosť a aktívny prístup k učeniu sa.

Ponúkame

Priebeh prijímacieho konania

Pre študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl ponúkame: • vzdelávanie v oblasti soft skills • možnosť viesť tím alebo celú pobočku v krátkom časovom horizonte • získať kontakty na našich partnerov

Prijímacie konanie pozostáva z • aplikačného formulára • interview • assessment centre • skúšobná doba

Ponúkané pozície V AIESEC si môžete zvoliť svoju cestu sami. Pokiaľ máte záujem o zahraničnú odbornú skúsenosť, môžete získať 2-18 mesačnú pracovnú pozíciu vo firmách našich partnerov. Pokiaľ máte záujem o extra aktivity počas alebo tesne po štúdiu, môžete sa takisto zapojiť do činností pobočky a pracovať tak na procese medzinárodného výmenného programu.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

AIESEC má svoje špecifické vydelávacie prostredie, ktoré tvoria: • konferencie (od lokálnych až po globálne) • tímová skúsenosť • edukačné skupiny (podľa oblastí záujmu) • mentoring a koučing • sebaspoznávanie • virtuálne priestory

Všetky naše možnosti vzdelávania sú určené pre študentov a čerstvých absolventov.

Kontakt:

AIESEC Slovensko, Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava 214 Tel: +421 2 - 45 52 61 10, Fax: +421 2 - 45 52 61 10 aiesec@aiesec.sk

18

Bulletin NDK 2009.indd 18

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:33


Bulletin NDK 2009.indd 19

2.3.2009 5:34


ACCA poskytuje viac ako 100 rokov systém vzdelávania v oblasti účtovníctva a financií. Charakteristika spoločnosti ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich globálnych profesijných účtovníckych organizácií, ktorá má viac ako 325 000 študentov a 122 000 členov v 170 krajinách sveta. Na Slovensku má ACCA 1050 členov a študentov a ich počet sa každý rok zvyšuje. ACCA ako vôbec prvá profesijná organizácia začala skúšať na základe IAS/IFRS (Medzinárodné štandardy účtovníckeho výkazníctva). Sylabus kvalifikácie ACCA bol uznaný Organizáciou spojených národov ako základ pre globálnu kvalifikáciu účtovníkov. Hlavný dôraz v novej, tzv. hlavnej kvalifikácii ACCA sa kladie na profesné hodnoty, etiku a kontrolnú a správnu činnosť.

Ponúkame

Vyžadujeme

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY • ACCA Qualification (hlavná ACCA kvalifikácia) • Certified Accountant Technician (CAT) • Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) • Diploma in Financial Management (DipFM) • Certificate in International Financial Reporting (CertIFR) • MBA • Cambridge ICFE (International Certificate in Financial English)

• • • •

Dobrá znalosť anglického jazyka Maturita VŠ výhodou Vstupné požiadavky sa na jednotlivé kvalifikácie líšia

Priebeh prijímacieho konania Do programu ACCA je potrebné prihlásiť sa do 31. decembra na skúšky v júni nasledujúceho roku a do 31. júla na skúšky v decembri

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Príprava na skúšky ACCA sa môže ACCA pravidelne usporadúva pre ACCA Profesná kvalifikácia ACCA je určená uskutočniť pomocou dištančného štúdia študentov rôzne vzdelávacie alebo všetkým, ktorí si chcú zlepšiť svoje alebo absolvovaním prípravných kurzov, spoločenské podujatia. kariérne možnosti v oblasti financií a záleží na možnostiach študenta. účtovníctva. Skúšky sa skladajú v Bratislave 2x ročne (jún a december). Nové skúškové centrum je aj v Košiciach. Skúšky hlavnej kvalifikácie ACCA sa musia absolvovať v rozmedzí max. 10 rokov. Na základe predchádzajúceho akademického vzdelania je možné uznať niektoré skúšky.

Kontakt:

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Na Příkopě 11/9, 110 00 Praha 1 tel.: (+420) 222 240 855, (+421) 0949 340 144 fax (+420) 224 239 720, web: http://www.accaglobal.com e-mail: katka.benesova@cz.accaglobal.com, petra.polednova@sk.accaglobal.com

20

Bulletin NDK 2009.indd 20

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:43


Bulletin NDK 2009.indd 21

2.3.2009 5:45


Manažérske poradenstvo, technologické poradenstvo, systémová integrácia, vývoj a údržba software, outsourcing podnikových procesov. Charakteristika spoločnosti Popredná globálna spoločnosť v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie, vývoja a údržby software a outsourcingu podnikových procesov. • Celosvetovo viac ako 186.000 ľudí. • Globálne tržby viac ako 23,39 miliárd USD za uplynulý rozpočtový rok. • Štvrtý rok po sebe číslo jedna v celosvetovom rebríčku firiem v oblasti IT služieb podľa hodnotenia časopisu Fortune. • Svetová jednotka v poradenstve v oblasti CRM podľa hodnotenia CRM Magazine. • Klientmi sú najdynamickejšie svetové firmy, vrátane 96 firiem z rebríčka Fortune Global 100, ktorým Accenture pomáha dosahovať vysokú výkonnosť. • Služby klientom poskytované prostredníctvom troch navzájom sa dopĺňajúcich divízií - Consulting, Accenture Technology Solutions a Services. • Na Slovensku od roku 1992 a v súčasnosti viac ako 1.100 zamestnancov. •

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• Zaujímavá a atraktívna práca, ktorá pomáha vytvárať budúcnosť biznisu • Neobmedzené spektrum aktivít v rámci spolupráce s klientmi a hľadania nových spôsobov dosahovania vysokej výkonnosti • Komplexné odmeňovanie zahŕňajúce taktiež široké spektrum ďalších benefitov a príležitostí na odborný rast • Najlepší ľudia • Rovnováha pracovného a súkromného života • Meritokracia a spravodlivé hodnotenie výkonnosti jednotlivcov • Vyspelá firemná kultúra založená na rešpektovaní kľúčových hodnôt

Hľadáš adrenalínovú kariéru? Vitaj v divízii Consulting. S rozsiahlymi znalosťami priemyselných odvetví, funkcií v rámci firiem a technologických oblastí, budeš pracovať na najväčších a najkomplexnejších projektoch, ktoré našim klientom pomáhajú dosahovať vysokú výkonnosť.

Consulting • VŠ vzdelanie 2. stupňa • veľmi dobré logické a analytické schopnosti • vynikajúce komunikačné zručnosti • aktívna znalosť angličtiny • záujem rozvíjať sa v oblastiach poradenstva a manažmentu ambicióznosť, pripravenosť cestovať

Možnosti vzdelávania

Hovorí ti niečo SAP, Siebel, Java, C++, .Net, Unix, či Oracle? Máme pre teba príležitosť hrať v prvej lige. Naši technologickí nadšenci v Accenture Technology Solutions sa zameriavajú na tvorbu softvérových riešení a správu aplikácií pre veľkých medzinárodných klientov.

Priebeh prijímacieho konania Štandardizovaný proces výberu pozostávajúci z nasledujúcich krokov: • zaslanie životopisu, resp. vyplnenie žiadosti o zamestnanie na našej webstránke • interview so zástupcom ľudských zdrojov • testovanie (cudzie jazyky, prípadne osobnostné testy) • interview zamerané na odborné znalosti

Accenture Technology Solutions • VŠ alebo SŠ vzdelanie • záujem rozvíjať sa v oblasti moderných IT • dobrá znalosť angličtiny, prípadne nemčiny

Špecifická forma prijímacieho konania sa uplatňuje v divízii Consulting, kde kandidáti počas 1 až 2 dní prechádzajú komplexným výberovým konaním (assessment center).

Preferované študijné odbory

• Nepretržitý rozvoj vedomostí počas celej kariéry prostredníct- Ekonomické, technické vom hodín formálneho vzdelávania ako i zbierania praktických skúseností • V roku 2008 v priemere 76 hodín školení na osobu a investície do vzdelávania v priemere 5.000 USD na osobu

Kontakt:

Accenture, Mostová 2, 811 02 Bratislava tel: 02/59 290 400 recruitment.ba@accenture.com, www.accenture.sk

22

Bulletin NDK 2009.indd 22

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:45


2009

It’s not where you started, it’s where you’re going that matters. Just another day at the office for a Tiger.

Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

Visit accenture.sk

Bulletin NDK 2009.indd 23

2.3.2009 5:45


ADECCO je nadnárodnou personálnou spoločnosťou zameranou na trvalé a dočasné zamestnávanie Charakteristika spoločnosti ADECCO je globálnym lídrom v poskytovaní personálnych služieb. Spoločnosť existuje v 70 krajinách sveta so 6 600 zastúpeniami. Počiatky spoločnosti siahajú do roku 1957.Na slovenskom trhu existuje od roku 2002. Ku dnešnému dňu eviduje naša spoločnosť niekoľko pobočiek v rámci celého Slovenska, ktoré exaktne mapujú a prispôsobujú svoju činnosť potrebám a špecifickým požiadavkám pracovného trhu v danej oblasti. Sme aktívnym členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) a členom viacerých významných zahraničných obchodných komôr (americkej,francúzkej,talianskej a pod.) ADECCO sa veľmi významne zapája do rôznych kultúrno – spoločenských aktivít. Jednou z nich je aj medzinárodne koordinovaná aktivita Athlete Career Programme zameraná na pomoc olympionikom pri zaradení sa do bežného pracovneho procesu. Tento program sa nesie v duchu spoluprace s Medzinárodným olympijským výborom.

Ponúkame

Priebeh prijímacieho konania

ADECCO je organizovaná globálne, a to do 6 odborných obchodných línií ADECCO strojárenstvo a technika, financie a právo, riešenie ľudského kapitálu, informačná technika, medicína a veda, predaj, marketing. Do portfólia našich služieb spadá Permanent Placement,Temporary Help, Try and Hire,Recruitment Support, Payroll, Outsorcing, Executive Search, Outplacement, Xpert testing, Assesment Center

Právnik 16.2.2009, Košice, Hlavný účtovník / Supervisor 13.2.2009, Košice, Asistent projektového manažéra 10.2.2009, Košice, Projektový manažér 10.2.2009, Košice, Dispečer 10.2.2009, Košice, Sales and Marketing Representative, 10.2.2009, Bratislava, Energetik, inžinier v oblasti energetiky 10.2.2009, Bratislava, Junior účtovník/čka 10.2.2009, Bratislava SAP konzultant 9.2.2009, Bratislava, Stolár - na platnú živnosť 9.2.2009, Belgicko Manažér finančného oddelenia 9.2.2009, Košice, Nákupca 9.2.2009, Košice, Finančný manažér 6.2.2009, Žilinský kraj, Žilina, Logista 6.2.2009, Žilinský kraj, Žilina, Nastavovač CNC strojov 6.2.2009, Zvolen, Vedúci účtovného oddelenia 2.2.2009, Liptovský Mikuláš, Stavebný projektant 2.2.2009, Bratislava

Ponúkané pozície Testovanie (všeobecné vedomosti, logické zameranie, sociálna zručnosť, psychická labilita, nerozhodnosť, agresívne tendencie, dominancia, predpoklad pre úspešnosť atď. – rozsah testu sa odvíja od požadovanej pozície) • Podrobné pohovory so zaujímavými kandidátmi • Preskúmanie referencii • Zrealizovanie výberového konania • Zhrnutie výsledkov • Prezentácia uchádzačov • Koordinácia termínov jednotlivých pohovorov • Odmietavé správy a evidencia • Garancie

Možnosti vzdelávania • Trainingové centrum • Coaching Center, spol. s.r.o.

Kontakt:

Adecco, spol.s r.o. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava www.adecco.sk, mikulas.leloczky@adecco.com

24

Bulletin NDK 2009.indd 24

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:12


K d e i n í m a j ú p l o c h u , m y p o n ú k a m e p r i e s t o r. w w w. a k z e n t m e d i a . s k

147x210.indd 147x210 indd 1 Bulletin NDK 2009.indd 25

6/24/08 12:06:37 PM 2.3.2009 5:46


Spoločnosť AEGON je zameraná na tri hlavné oblasti: životné poistenie, produkty dôchodkového zabezpečenia a sporivé a investičné produkty. Charakteristika spoločnosti Koncern AEGON je jednou z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje životné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a je poskytovateľom investičných produktov. AEGON splnomocňuje svoje lokálne spoločnosti pôsobiace v jednotlivých krajinách na identifikáciu a poskytovanie produktov a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú rastúce požiadavky klientov, využívajúc distribučné kanály, ktoré sú najvýhodnejšie v rámci danej krajiny. AEGON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestnávajú približne 32 000 zamestnancov po celom svete. Spoločnosti patriace pod koncern AEGON obsluhujú milióny zákazníkov na viac ako dvadsiatich trhoch v Severnej a Južnej Amerike, v Európe a v Ázii. Rešpekt, kvalita, transparentnosť a dôvera sú kľúčovými hodnotami koncernu AEGON pri jeho snahe neustále spĺňať očakávania zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a obchodných partnerov.

Ponúkame

Vyžadujeme

AEGON ponúka jedinečnú možnosť budovania atraktívnej kariéry v oblasti obchodnu. Obchod zahŕňa oblasť riadenia a budovania tímu profesionálnych poradcov, predaja finančných produktov a poskytovania finančného poradenstva klientom. Oblasť obchodu je dlhodobo prioritnou oblasťou z pohľadu objemu vzdelávacích aktivít a kariérneho systému. Odmeňovanie v oblasti obchodu je výrazne nadštandardné a priemerné príjmy obchodných manažérov sa pohybujú nad úrovňou 25.000 € ročne.

Vzdelanie - študent vysokoškolského štúdia min. 2. ročník. Základná znalosť finančného trhu, cieľavedomosť, komunikačné zručnosti, schopnosť viesť obchodné rokovanie.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

• • • •

2-stupňové výberové konanie za účasti Oblastného manažéra. V prípade väčšieho počtu záujemcov Assesment centrum.

Finančný poradca Manažér obchodnej skupiny Oblastný manažér Regionálny manažér

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

AEGON Akadémia - systém vzdelávania finančných poradcov a manažérov. AEGON Inkubátor - systém vzdelávania potencionálnych manažérov. Individuálny kaučing. Odborné semináre a školenia v oblasti finančného trhu a investovania. Odborné vzdelávanie formou externých školení so zameraním na riadenie tímu, motiváciu, kaučing a sebarozvoj.

Možnosť budovania profesionálnej kariéry už počas štúdia. Možnosť získavania odbornej praxe v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva. Možnosť atraktívnej a vysoko finančne ohodnotenej práce popri štúdiu.

• • • • •

Financie Poisťovníctvo Investovanie Manažment Obchod

Kontakt:

AEGON Slovenská republika, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Tel: 02/20668102, 02/20668313, Fax: 02/20668110, Kontaktné centrum: 0850 1234 66 pucikovah@aegon.sk, www.aegon.sk

26

Bulletin NDK 2009.indd 26

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:07


Prac/xujte AEGONOMICKY Jedinečný projekt výchovy talentov Spojte vzdelanie z oblasti financií, poisťovníctva alebo manažmentu, chuť budovať kariéru s naším výnimočným know-how, plánom systematického rozvoja a získajte jednu z najlukratívnejších profesií vôbec. Hľadáme 3 vhodných kandidátov na trainee pozíciu manažér obchodnej skupiny Ponúkame atraktívny nástupný príjem, individuálny plán rozvoja, individuálny kariérny plán na 3 – 5 rokov a intenzívny individuálny koučing. Viac informácií v AEGON stánku č. 5 na NDK 2009 alebo na dorociakl@aegon.sk Koncern AEGON je jednou z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje životné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a je silným poskytovateľom investičných produktov. Koncern AEGON splnomocňuje svoje lokálne spoločnosti pôsobiace v jednotlivých krajinách na identifikáciu a poskytovanie produktov a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú rastúce požiadavky klientov, využívajúc distribučné kanály, ktoré sú najvýhodnejšie v rámci danej krajiny. Koncern AEGON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestnávajú približne 32 000 zamestnancov po celom svete. Spoločnosti patriace pod koncern AEGON obsluhujú milióny zákazníkov na viac ako dvadsiatich trhoch v Severnej a Južnej Amerike, v Európe a v Ázii.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Kontaktné centrum: 0850 1234 66, aegon@aegon.sk, www.aegon.sk

SVETOVÝ EXPERT NA INVESTÍCIE, POISTENIE A DÔCHODOK

Bulletininzercia NDK 2009.indd 27 aegon ndk 210x148.indd 1

Životná poisťovňa

2.3.2009 5:46 12.2.2009 16:20:31


Medzinárodná maloobchodná spoločnosť na Slovensku prevádzkuje hypermarkety HYPERNOVA, supermarkety ALBERT a čerpacie stanice HYPERNOVA Charakteristika spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s. je slovenskou dcérskou spoločnosťou nadnárodnej spoločnosti Royal Ahold so sídlom v holandskom Amsterdame. Na slovenskú maloobchodnú scénu vstúpila spoločnosť v roku 2001 po desiatich rokoch úspešného pôsobenia na trhu v Českej republike. V súčasnosti prevádzkuje 22 hypermarketov Hypernova, 3 supermarkety Albert a 7 čerpacích staníc. So svojimi 1800 zamestnancami patrí spoločnosť medzi významných regionálnych zamestnávateľov.

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• zázemie medzinárodnej maloobchodnej spoločnosti • dynamické pracovné prostredie • možnosť sebarealizácie, profesného a osobnostného rozvoja • dobrý pracovný tím

Centrála spoločnosti: • pozície nákupcov • marketing • real estate • IT • finance /controlling & accounting/ • HR

• ukončené SŠ/VŠ vzdelanie • záujem pracovať v mladom dynamickom tíme so zameraním na retail • zákaznícká orientácia, iniciatívnosť, pozitívne myslenie • ochota vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti • flexibilita, ochota cestovať

Prevádzky: • Store Management Trainee • prevádzkové pozície

• aktuálne pozície nájdete vždy na našej webovej stránke www.ahold.sk alebo na stránke www.profesia.sk • v prípade, že Vás niektorá z aktuálnych pracovných ponúk zaujme, neváhajte nám poslať svoj životopis spolu s motivačným listom na adresu kariera@ahold.sk • v predmete e-mailu je dôležité uviesť pozíciu, na ktorú reagujete • po dôkladnom zvážení všetkých životopisov si dovolíme pozvať na osobné stretnutie vybraných kandidátov s cieľom priblížiť im pracovnú ponuku a ďalší postup

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• Store Management Trainee program • zaujímavý systém rozvoja a vzdelávania zamestnancov /široké možnosti interných a externých tréningov/

Možnosť získať cenné skúsenosti už počas štúdia /part-time job/

• • • •

ekonomické a obchodné vzdelanie cukrár pekár mäsiar

Kontakt:

AHOLD Retail Slovakia, k.s. Ivánska cesta 12 821 04 Bratislava tel.: +421 2 48 223 777 fax: +421 2 48 223 525 www.ahold.sk, kariera@ahold.sk

28

Bulletin NDK 2009.indd 28

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:46


Bulletin NDK 2009.indd 29

2.3.2009 5:46


Shared Service Center

Company’s profile Allianz Group is one of world’s largest financial institutions offering insurance, funds management and banking services in more than 70 countries. Allianz Business Services spol. s.r.o. is providing financial accounting, insurance related and IT services to it’s customers in nine Central and Eastern European countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia and Slovenia.

We offer

We expect

• Competitive salary and annual bonus, • Opportunities for professional growth in a leading financial group, • Working in multi-national team of professionals, • Professional trainings and courses, • Social Fund related bonus.

• University education (Bachelor’s degree, Master’s degree), • Degree with a major in finance, business, accounting, in computer science or related fields, • At least intermediate level of English, • Any other East European language (Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Russian) is an advantage, • Excellent PC skills, • Accounting or IT/SAP knowledge and experience is preffered, • Proactive approach to work, • Flexible to new ideas and ways of accomplishing tasks, • Very good communication skills.

Job opportunities Gain professional experience in accounting, IT and SAP in our teams: • Business Operations Team (Purchase to Pay Team, Order to Cash Team, Closing and Reporting Team) • Master Data Team • SAP Team • IT Team Please find our current open positions on: www.allianz-services.sk

Hiring process If you would like to apply for the position in Allianz Business Services, please send us your cover letter with a professional CV in English to e-mail address: HR@allianz-services.sk.

Training and development We offer to our employees the variety of hard and soft skills trainings based on the departments requirements, experience and knowledge of the team members for e.g.: • SAP, IT and accounting trainings • Insurance, IFRS trainings • Language courses • Management and Communication trainings

Contact:

Allianz Business Services spol. s.r.o., Karloveská 32, 842 02 Bratislava HR@allianz-services.sk, www.allianz-services.sk

30

Bulletin NDK 2009.indd 30

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:06


Allianz Business Services

DOOLDQ] %6 LQGG Bulletin NDK 2009.indd 31

  2.3.2009 5:47


Poskytuje poistné produkty v oblasti životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, priemyslu a podnikateľov. Charakteristika spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa je najväčšia univerzálna komerčná poisťovňa na Slovensku. Je dlhodobým lídrom na slovenskom poistnom trhu a zároveň jej patrí prvé miesto medzi poskytovateľmi služieb sporiteľom na dôchodok. Svojim klientom poskytuje služby vysokej kvality, opierajúce sa o dlhoročné skúsenosti, kapitálovú silu a overené medzinárodné know-how materskej spoločnosti Allianz AG. Je tiež súčasťou siete prvej európskej spoločnosti Allianz Societas Europea (SE), ktorá má v regióne strednej a východnej Európy milióny klientov. Na Slovensku spravuje Allianz - Slovenská poisťovňa vyše šesť miliónov poistných zmlúv. Jej produkty a služby oceňujú nielen klienti z radov laickej verejnosti, ale aj odborníci, ktorí im udelili množstvo prestížnych ocenení. O spokojnosť klientov sa stará viac ako 2300 zamestnancov.

Ponúkame

Vyžadujeme

Máte možnosť získať unikátne pracovné skúsenosti v oblasti poisťovníctva a možnosť podielať sa na úspechu najväčšej poisťovne na trhu. Budete sa stretávať s jedinečným knowhow budovaným v rámci nadnárodnej skupiny Allianz SE. Ako najlepší zamestnávateľ v skupine finančných inštitúcií za roky 2007 a 2008 ponúkame jeden z najväčších balíkov zamestnaneckých benefitov na trhu.

Atraktívni sú pre nás kandidáti: • vysokoškolsky vzdelaní, • dynamické osobnosti s aktívnou znalosťou anglického jazyka, • samostatní, tímoví hráči s inovatívnym myslením, • pracovití, so zmyslom pre zodpovednosť.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame príležitosti v oblasti financií, controllingu a riadenia rizík, oblasti poistnej matematiky a zaistenia, likvidácie a správy, obchodu a ponuky poistných produktov. Všetky aktuálne voľné pracovné pozície sú uverejnené na www.allianzsp.sk v sekcii kariéra.

Na základe dotazníkov z NDK sa najlepší študenti zúčastnia Modrého dňa kariéry, kde sa na jeden deň stanú súčasťou spoločnosti a následne sa môžu stať členmi nášho tímu. Druhou možnosťou je zaslanie Vášho životopisu a žiadosti alebo osobného dotazníka, na základe ktorého Vás zaradíme do výberového konania na konkrétnu pozíciu. Po dôkladnom zvážení životopisov pozveme vybraných kandidátov na pracovné pohovory, z ktorých vyberieme najvhodnejšieho kandidáta, ktorému smerujeme pracovnú ponuku.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Zamestnancom ponúkame široké možnosti odborného aj osobnostného rastu prostredníctvom komplexného vzdelávacieho systému spoločnosti, zabezpečovaného internými školiteľmi, ale aj externými vzdelávacími spoločnosťami. Pre vybraných zamestnancov ponúkame individuálne intenzívne rozvojové programy.

Talentovaným ambicióznym študentom vysokých škôl ponúkame možnosť pracovať na diplomovej práci priamo pod dohľadom uznávaných profesionálov z praxe. Finančnú nezávislosť študentov podporujeme brigádnickými pracovnými príležitosťami.

Uplatnenie umožňujeme absolventom vysokých škôl rôznych študijných smerov a špecializácií. Okrem odboru poisťovníctvo patrí k žiadaným aj matematika, právo, obchod, technické aj humanitné odbory.

Kontakt:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, tel.: +421 2 596 33 352, fax.: +421 2 606 65 426, http://www.allianzsp.sk, hr@allianzsp.sk

32

Bulletin NDK 2009.indd 32

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:47


fASP-ABSOLVENTI 148X210 indd 1 fASP-ABSOLVENTI_148X210.indd Bulletin NDK 2009.indd 33

21 1 2009 9:32 21.1.2009 2.3.2009 5:48


AT&T is the largest telecommunications company in the world providing its customers with a wide range of communication and data services. Company’s profile AT&T is a premier communications holding company in the United States and worldwide. Operating globally under the AT&T brand, AT&T is recognized as the leading worldwide provider of IP-based communications services to businesses and the leading U.S. provider of wireless, high-speed Internet access, local and longdistance voice, and directory publishing and advertising services. As part of its “three screen” integration strategy, AT&T is expanding video entertainment offerings to include such next-generation services as AT&T U-verseSM TV. AT&T continues to build on the heritage of its predecessor companies that have served customers for more than a century. The new AT&T will earn customer trust and loyalty with a continuing commitment to the deployment of innovative products and services, reliable, high-quality service and excellent customer care.

We offer

Job opportunities

We expect

Hiring process

Communications is one of the fastest-growing industries today, and AT&T has become a global communications leader, offering its employees challenging and rewarding opportunities. Realizing that talented, dedicated people are key to a company’s success, employees receive a competitive compensation and benefits packa-ge that provides security, value and protection. AT&T supports employees to reach their career objectives and their personal goals.

Variety of exciting positions within • Fluency in English language, our departments: second language appreciated • Network Engineering • PC literacy (MS Office, MS Out• Project Management look) • Information Technology • Ability to communicate effec• Customer Support tively with business partners • Billing, Reporting (vendors, customers, etc.) • Attention to detail with a methodical and organized approach • Ability to work to tight deadlines while maintaining output quality • Self-motivation, willingness to take ownership, problem solving skills • Team spirit

If you are interested in a particular position send your CV to slovakiajobs@intl.att.com referring to the area of your interest in the subject title. For more information you can contact us on +421 2 6925 7211.

Training and development

Opportunities for students

• Language courses • Professional networking certificates • Project management • Management development • Soft skills • eLearning

AT&T offers students the opportunity to gain Rather than looking for a specific educational professional experience in various fields profile, we seek enthusiastic people with drive of specialization. and willingness to learn.

Preferred educational background

Contact:

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel: +421 2 6925 7211 slovakiajobs@intl.att.com, www.att.com

34

Bulletin NDK 2009.indd 34

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:48


Join us NOW!

Do you want to work for the biggest telecommunication company in the world? Send your CV or for more info write an email to: slovakiajobs@intl.att.com Š2009 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies.

Bulletin NDK 2009.indd 35

2.3.2009 5:48


bauMax SR, spol. s r.o. je na Slovensku najväčšiou sieťou obchodov so sortimentom “do it yourself - všetko pre dom a záhradu”. Charakteristika spoločnosti bauMax je medzinárodný rodinný podnik so 140 pobočkami v ôsmich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Okrem Slovenska a materskej firmy, Rakúska, pôsobíme v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku. Na Slovensku v súčasnosti prevádzkujeme 14 predajní, pričom posledné dve sme otvorili v Prievidzi a v Trnave v roku 2008. V nasledujúcich rokoch plánujeme veľký rozvoj novými filiálkami a expanziu do ďalších krajín. Do roku 2012 sa zvýši počet našich predajní na 179. Našim cieľom je, aby si každý v strednej a juhovýchodnej Európe mohol s našou pomocou vytvoriť svoj domov podľa vlastných predstáv a možností. Ročne sa nám podarí podporiť 40 miliónov zákazníkov pri ich domácich projektoch. Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci, ktorí vkladajú do prianí našich zákazníkov maximálne úsilie.

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• zázemie medzinárodnej spoločnosti • príjemnú pracovnú atmosféru v angažovanom tíme • adekvátne finančné ohodnotenie • zamestnanecké zľavy na nákup tovaru • kariérne možnosti presahujúce regionálny charakter

Centrála spoločnosti: (využitie nemeckého jazyka): • Nákupné oddelenie • Marketing • Účtovné oddelenie • IT • HR

• skúsenosti podľa výberu pozície • záujem a chuť pracovať v dynamickom kolektíve • záujem o prácu v maloobchode • vzdelanie podľa druhu pozície

Prevádzky: • Vedúci predajne / Trainee • Vedúci úseku / Trainee • Prevádzkové pozície: predavač, pokladník, skladník, pracovník na hlavných informáciách

• aktuálne pozície sú uverejnené na našej webovej stránke www.baumax.sk • ak Vás zaujala niektorá z aktuálnych pracovných ponúk, pošlite nám svoj životopis spolu s motivačným listom na uvedenú adresu • do predmetu e-mailu uveďte pozíciu, na ktorú reagujete • po starostlivom zvážení všetkých životopisov si dovolíme vybraných kandidátov pozvať na osobné stretnutie s cieľom priblížiť im pracovnú ponuku a ďalší postup

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• kvalitné zaškolenie vypracované na každú pozíciu (vedúce pozície a pozície špecialistov) • príprava na vedúcu pozíciu na predajni tzv. Trainee program (vedúci predajne alebo úseku) • vzdelávanie pre vedúcich pracovníkov (Retail Leadership Academy) • bohatý tréningový program formou externých a interných trenérov

Možnosť získať skúsenosti už počas štúdia • obchodné a ekonomické vzdelanie - part time job

Kontakt:

bauMAX SR, spol. s r.o., Rožňavská 4, 831 04 Bratislava tel.: + 421 2 48 278 110, fax : + 421 2 48 278 415 www.baumax.sk, gabriela_cepcova@baumax.com

36

Bulletin NDK 2009.indd 36

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:48


Asseco Slovakia je popredným systémovým integrátorom a dodávateľom IT riešení, technológií a služieb pre finančné inštitúcie, štátny sektor a komerčné subjekty. Je členom medzinárodnej softvérovej skupiny ASSECO, jedného z najsilnejších softvérových domov v CEE regióne. Od konca roku 2005 Asseco Slovakia rozširuje svoje pôsobenie i do krajín západnej Európy prostredníctvom akvizície rakúskej spoločnosti a viacerých slovenských a českých firiem.

Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poistné informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, informačné systémy pre stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, DWH a BI riešenia, e-commerce, výkazníctvo a riešenia šité na mieru. Poskytované riešenia sú vyvíjané na špičkových technológiách. Najviac využívanými programovacími jazykmi sú Java, C#, PL/SQL, C/C++, .XML, Progress 4GL, SPL, T/SQL, Visual Basic, ASP, VBS Script, HTML, Javascript, Perl, atď.

Asseco Slovakia je prvou slovenskou firmou kótovanou v roku 2006 priamym spôsobom na zahraničnej burze (Warsaw Stock Exchange). Je držiteľom prestížneho ocenenia IT FIRMA roka 2007 a titulu Ruban d´Honneur Recipients získaného v rámci európskeho projektu European Business Awards 2009.

Spoločnosť sídli v Bratislave a má svoje pobočky i v ďalších mestách na Slovensku – v Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Lučenci, Ružomberku a Košiciach. Jedna z pobočiek sa nachádza i v Prahe.

HĽADÁME ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV NA POZÍCIE: Programátor IT Analytik / Konzultant Metodik Dizajnér IT špecialista (siete, systémy, databázy) Projektový manažér

Poznáme hodnotu svojich zamestnancov, preto im vytvárame motivačné pracovné podmienky. V Asseco Slovakia ponúkame motivačný odmeňovací systém, možnosti vzdelávania, zdravotnú starostlivosť, príspevky na stravovanie, kultúrne podujatia, dôchodkové

doplnkové poistenie, pripojenie na internet, príspevky na športové aktivity, teambuilding, vernostné programy a mnohé iné.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH ASSECO MAKE T HE R IGHT M OVE W ITH A SSECO Asseco Slovakia, a.s., Trenčianska 56/A, Bratislava, www.asseco.sk, recruiting@asseco.sk

inz01 indd 1 Bulletin NDK 2009.indd 37

5 2 2009 15:04:25 2.3.2009 5:49


Azet.sk, a.s. je spoločnosť, ktorá ponúka produkty, ktoré sú jednotkou na slovenskom internete. Pre viac info: http://kariera.azet.sk Charakteristika spoločnosti Portál Azet.sk je najnavštevovanejšou stránkou slovenského internetu. O prevádzku portálu Azet.sk sa stará viac ako 120 interných a externých zamestnancov, pôsobiacich v Žiline, v Košiciach a v Bratislave.

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• Kultúra internetovej spoločnosti • Skúsenostiam zopovedajúce platové ohodnotenie • Prácu v zaujímavej oblasti, v mladom a dynamickom kolektíve • Stabilné zázemie v slovenskej spoločnosti • Voľné vstupy na vybrané spoločenské, športové, kultúrne podujatia • Teambuildingy • Školenia v obore • Práca so skúseným tímom • Pružná pracovná doba

• • • • • •

• Vzdelanie je špecifikované rozdielne, vzhľadom na obsadzovanú pozíciu • Kreativita • Flexibilita • Tímový hráč • Analytické myslenie

Grafik - webdizajnér (Žilina) Webdeveloper (Žilina) Senior webdeveloper (Žilina) Javascript developer (Žilina) Projektový manažér (Žilina) Systémový administrátor (Žilina) • Marketingový riaditeľ (Bratislava) • Grafik - webdizajnér (Bratislava) • Špecialista na predaj internetovej reklamy (Bratislava)

Prijímacie konanie je maximálne 2-kolové. • 1.kolo: ústne interview obsahujúce základné odborné otázky a všeobecný prehľad • 2.kolo: praktický test. O výsledku výberového konania informujeme všetkých, i neúspešných uchádzačov.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Interné i externé možnosti ďalšieho vzdelávanie zamestnancov

Možnosť brigádnickej práce pre študentov škôl v oblasti komunitných služieb, katalógu firiem a www stránok a redakčných systémov.

• • • • •

Informatika, elektrotechnika Manažment Ekonómia Žurnalistika Všeobecné stredoškolské vzdelanie

Kontakt: Azet.sk, a.s. M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina www.azet.sk kariera@firma.azet.sk

38

Bulletin NDK 2009.indd 38

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:49


Hľadáme

prekladateľov tlmočníkov do jazykov

PHP, JAVA, HTML, AJAX, MySQL

Ak si si v týchto jazykoch istý, máš skúsenosti s rozvojom nových užívateľských rozhraní, zvládaš samostatné riešenie úloh a zaujímaš sa o nové technológie webdevelopingu, určite sa nájdeš v našej ponuke na pozície webdeveloper, senior webdeveloper a javascript developer. Všetko o pozíciách nájdeš na www.kariera.azet.sk alebo na kariera@firma.azet.sk.

Najnavštevovanejší slovenský internetový portáál* * Podľa prieskumu agentúry GfK Media vykonanom v apríli 2008 na vzorke 937 respondenttov.

Bulletin NDK 2009.indd AZET 148x210.indd 1 39

2.3.2009 5:49 3.2.2009 17:50:41


Bekaert pôsobí v dvoch základných odvetviach výroby: moderné spracovanie kovov a moderné materiály a povrchy.

Charakteristika spoločnosti Bekaert je najväčší nezávislý výrobca a dodávateľ drôtu a kordu na svete s centrálou v Belgicku. Bekaert na trhu pôsobí od roku 1880. V súčasnosti zamestnáva viac ako 22 000 ľudí po celom svete s ročným obratom cez 3,4 miliardy €. Na Slovensku pôsobí v dvoch závodoch - v Sládkovičove a v Hlohovci. Závod v Sládkovičove sa zameriava na výrobu kordov do pneumatík. Bekaert Hlohovec zmodernizoval areál bývalej Drôtovne, kde dnes pôsobia tri divízie na spracovanie kordov, drôtov a výrobu Bekaert patent strojov a strojných zariadení. V oboch závodoch zamestnávame takmer 2 000 ľudí. V najbližších rokoch sa pripravuje ďalšia expanzia Bekaertu na Slovensku. Naše logo Better together (spolu sme lepší) predstavuje spoločnosť, kde ľudia pracujú s chuťou a nasadením. Spoločnosť, kde sa darí talentom a kde sa každý môže podieľať na obchodnom úspechu.

Ponúkame

Vyžadujeme

Ponúkame Vám prostredie, v ktorom sa môžete rozvíjať vlastným, špecifickým spôsobom. Pomerne rýchlo Vám vieme prideliť zodpovednosti, čím dostanete šancu od začiatku aktívne prispievať k spoločnej práci a zanechať tak vlastnú stopu na našej výrobe. Jasne Vám zadefinujeme, čo od Vás očakávame. Ponúkame Vám možnosti neustáleho rastu. Svoje ciele môžete dosiahnuť neustálym povzbudzovaním z našej strany a súčasne môžete osobne prispieť k úspechu celého tímu.

Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, avšak je tu príležitosť i pre absolventov iného štúdijného zamerania; anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.

Ponúkané pozície

Výberový proces prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha formou výberového pohovoru. Po jeho úspešnom absolvovaní Vás pozveme do druhého kola – tzv. Assesment center – v ktorom zistíme Vaše celkové predpoklady pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a priestor pre Váš ďalší rozvoj. Následne Vás budeme informovať o výsledku výberového konania.

Procesný inžinier - chemický technológ, Procesný inžinier - technológ výroby, Junior management trainee.

Priebeh prijímacieho konania

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Dychtíte po raste a získaní nových skúseností?

Možnosť vypracovania diplomových a dizertačných tém v rámci spoločnosti.

• • • • •

Podporíme Vás tréningami (na Slovensku i v zahraničí), možnosťami osobného rozvoja a koučingom.

technické, strojárske, materiálovo-technologické, metalurgické, chemické.

Kontakt:

Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, Tel:033/ 736 39 01, Fax: 033/ 742 27 42, www.bekaert.com, praca@bekaert.com, Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, Tel: 031/ 788 16 02, Fax: 031/784 28 41, www.bekaert.com, zamestnanie@bekaert.com

40

Bulletin NDK 2009.indd 40

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 5:49


Daňové poradenstvo, Audit, Corporate services

Charakteristika spoločnosti BMB Leitner patrí v súčasnosti k slovenskej špičke medzi audítorkými a daňovo-poradenskými spoločnosťami a patrí jej 5. miesto v Top Trend. Spolu s ďalšími partnerskými kanceláriami Leitner Leitner Group v krajinách strednej a východnej Európy patrí medzi top 10 aj v tomto regióne.

Ponúkame

Vyžadujeme

Zaujímavá práca v mladom dynamickom kolektíve a príjemnom prostredí medzinárodnej spoločnosti. Možnosť postupného kariérneho rastu a možnosť výmeny skúsenosti s ďalšími viac než 500 kolegami v našich partnerských kanceláriách (Wien, Linz, Salzburg, Praha, Budapest, Zagreb, Ljubljana, Bucuresti). Systematické vzdelávanie a profesný rozvoj vrátane odborných campusov vo vysokohorskom rakúskom stredisku. Atraktívne finančné ohodnotenie a zaujímavý balík nepaňažných benefitov.

VŠ ekonomického a právnického zamerania (smer účtovníctvo a auditórstvo alebo daňové poradenstvo) prijímame aj študentov 4. a 5. ročníka. Výborná znalosť NJ a/alebo AJ je podmienkou. Predchádzajúca prax vo vedení účtovníctva alebo v daňovom poradenstve je výhodou. Osobnostná charakteristika: - zmysel pre tímovú prácu - iniciatíva - zodpovedný prístup - ochota učiť sa nové veci - záujem o odborný rast

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Asistenti a senior konzultanti v oblasti daňového poradenstva, Auditu, resp. Účtovníctva

Po úspešnom absolvovaní písomných testov (odborný test, jazykový test, test schopností) nasleduje osobný pohovor s partnerom resp. managerom spoločnosti.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Neustále vzdelávanie našich zamest- Možnosť zamestnať sa na part time Ekonomická Univerzita: nancov je pre nás samozrejmosťou - od a stáže pre praktikantov NHF - špecializácia Ďaňovníctvo a daňové interných školení po externé školenia, poradenstvo vrátane EU-akadémie, podľa pracovného FHI - špecializácia Účtovníctvo a audizaradenia vo firme sú organizované kluby torstvo špecializované na DPH, medzinárodné zdaňovanie, IFRS atď.

Kontakt:

BMBLeitner, Zámocká 32, 811 01 Bratislava tel.: +421 2 5910 1800, fax: +421 2 5910 1850 bmb@bmleitner.sk, www.leitner-leitner.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 41

41

2.3.2009 6:13


Spoločnosť Coca-Cola HBC zaisťuje distribúciu a predaj nealkoholických nápojov na svete.

Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Coca-Cola HBC zaisťuje distribúciu a predaj najznámejších nealkoholických nápojov na svete. Predávame milióny fliaš týždenne a sme vedúcou spoločnosťou na dynamickom trhu v oblasti sýtených nealkoholických nápojov. Za svoj úspech vďačíme kvalitným značkám a predovšetkým kvalitným ľuďom.

Ponúkame

Vyžadujeme

Široké možnosti pracovať na svojom ďalšom profesionálnom a osobnom rozvoji. Práca v mladom kolektíve a medzinárodnej dynamickej spoločnosti. Balík firemných benefitov.

Ukončené VŠ vzdelanie. Odborná prax 1-2 roky. Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka. Kreatívne a inovatívne myslenie. Pozitívny prístup k zmenám. Proaktívnosť.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame príležitosť tým, ktorí sa neuspokoja s priemerom a chcú spolu s nami prispieť k vytváraniu dobrého mena najznámejšej značky na svete. Absolventi VŠ sa uplatnia vo všetkých oddeleniach našej spoločnosti. Ponúkame tiež Management Trainee Program pre budúcich lídrov. Aktuálne pozície nájdete na našej webovej stránke.

Informácie o aktuálnych pracovných ponukách nájdete na našej webovej stránke v sekcii KARIÉRA. Ak vás naša ponuka osloví, vyplňte on-line požadovaný dotazník a priložte svoj profesný životopis spolu s motivačným listom.Vaše údaje budú zaslané priamo do našej databázy. Výberové konanie realizujeme formou pohovorov a Assessment centier.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Úvodné školenie - Introduction program. Systém interných a externých školení v SR aj v zahraničí podľa individuálneho rozvojového plánu. Profesionálny rast, osobný rozvoj, individuálne vedenie senior manažérmi. Možnosť pracovať na medzinárodných projektoch.

Part-time pozície podľa aktuálnej potreby Ekonomické - zamerané na obchod, marketing, financie alebo účtovníctvo jednotlivých oddelení. Technické - so zameraním na výrobu a logistiku

Preferované študijné odbory

Kontakt:

Coca-Cola HBC Slovenská Republika, Tuhovská 1, 831 07 Bratislava Tel.:+421 24 926 31 11, Fax.:+421 14 926 31 14

42

Bulletin NDK 2009.indd 42

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:14


CPL je preferovaným dodávateľom personálnych služieb pre väčšinu spoločností od roku 1989. Sme špičkou v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov. Charakteristika spoločnosti CPL Jobs je lídrom na trhu personálneho poradenstva a HR outsourcingu, je zložená z 11 špecializovaných spoločností, Cpl sa nachádza v Dubline, Limericku, Corku, Galway, Londýne, Prahe, Brne, Bratislave a vo Varšave. Sme známi našou profesionalitou, rýchlosťou reakcie, nasadením a odhodlaním doručiť klientovi požadovaný servis a tým mu pomôcť v raste a podpore jeho obchodnej stratégie. Široká škála služieb v kombinácii s diverzifikáciou do jednotlivých odvetví v rámci skupiny dám dávajú prístup k ohromnej a rozmanitej siete kvalitných a uznávaných profesionálov v rámci Európy.

Ponúkame

Vyžadujeme

• Individuálny prístup k našim uchádzačom, • rýchle reakcie, • kvalitné procesy.

• Aktívny prístup, • motiváciu, • chuť neustále sa zlepšovať.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Pozície z oblasti: • finance/banking, • IT, • telco, • fmcg, • sales, • development.

V prípade Vášho záujmu zašlite Vaše CV na e-mailovú adresu: bratislava@cpljobs.sk.

Preferované študijné odbory Uplatnenie môžu nájsť absolventi všetkých odborov.

Kontakt:

CPL Jobs,s.r.o. Vysoká 14, Bratislava 81106 www.cpljobs.sk, +421232191200, +421252631587

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 43

43

2.3.2009 6:14


ČSOB Finančná skupina je unikátna širokou ponukou služieb. Ako súčasť belgickej skupiny KBC sa zameriava na financovanie bývania a investovania. Charakteristika spoločnosti ČSOB Finančná skupina ponúka bankové služby, poistenie, financovania, stavebné sporenie, investovanie, dôchodkové zabezpečenie, leasing, factoring a i., a to prostredníctvom spoločností Československá obchodná banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB d.s.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Factoring. Materskou spoločnosťou a hlavným akcionárom ČSOB Finančná skupina je belgická KBC, ktorá je jednou z najvýznamnejších bankopoisťovní v západnej Európe. Skupina KBC sa zameriava na obyvateľstvo, malé a stredné podniky a privátne bankovníctvo. Je lídrom na dvoch ťažiskových trhoch - v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva vyše 50 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. Víziou skupiny KBC je rásť rýchlejšie ako konkurencia vďaka kvalifikovanému a motivovanému tímu profesionálov a silnej orientácii na zákazníka. KBC vyznáva hodnoty ako sú otvorenosť a čestnosť, vzájomný rešpekt, pozitívne myslenie, zákaznícka orientácia a profesionalita.

Ponúkame

Vyžadujeme

ČSOB FS má centrálny útvar ľudských zdrojov pre všetkých zamestnancov skupiny. Na jednom mieste sa kandidáti môžu uchádzať o voľné pracovné pozície v celej ČSOB FS a po nástupe postupovať vo svojej kariére na iné pracovné pozície horizontálne aj vertikálne v rámci celej ČSOB FS. Neustále pracujeme na zdokonaľovaní systému odmeňovania, ktorý je založený na princípoch vnútornej spravodlivosti a jasných pravidlách. Zjednotili a zatraktívnili sme zamestnanecké výhody zamestnancov ČSOB FS.

Okrem ukončeného vysokoškolského alebo stredoškolského vzdelania, vyžadujeme znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni. Vítame každého, kto má nadšenie, proaktívny prístup, chuť učiť sa, pracovať s nasadením a čeliť výzvam. ČSOB FS je dynamická finančná skupina, otvorená pre tých, ktorí chcú s nami rásť. ČSOB FS ponúka miesto tým, ktorí chcú zdieľať s nami naše hodnoty: orientáciu na vonkajšieho i vnútorného zákazníka, otvorenosť a čestnosť, vzájomný rešpekt a myšlienku „spolu“.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

V ČSOB FS sa môžu uplatniť aj absolventi vysokých škôl, ktorým ponúkame pracovné miesta so štartom ako junior - produktový manažér, finančný analytik, controller a pod. Pre tých, ktorí inklinujú skôr k obchodu sú to miesta vzťahových manažérov, klientskych pracovníkov, ako aj pracovníkov administratívnej podpory, pre oblasť služieb obyvateľstvu, malým a stredným podnikom až po veľkú korporátnu klientelu.

Voľné pracovné pozície ČSOB FS inzerujeme na www.profesia. sk a webových stránkach našich spoločností. Uchádzači, ktorí prejdú predselekciou na základe žiadostí a životopisov, sú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa skladá z osobných pohovorov a pri viacerých pracovných pozíciách aj výkonových a osobnostných testov. Súčasťou výberového konania pre vybrané pracovné pozície je aj Assessment Centrum.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

ČSOB FS umožňuje vzdelávanie v oblasti produktov, PC zručností, anglického jazyka, predajných zručností a tzv. mäkkých zručností (prezentačné, komunikačné zručnosti a pod). Monitorujeme talenty a umiestňujeme ich do rôznych rozvojových programov.

Študenti môžu pracovať u nás na plný úväzok alebo ako brigádnici. Na individuálnej báze umožňujeme aj pomoc pri diplomovej práci.

Všetky odbory ekonomických stredných a vysokých škôl. Najžiadanejšie pre nás sú: bankovníctvo, poisťovníctvo, manažment, hospodárska informatika a matematika.

Kontakt:

ČSOB Finančná skupina Personálne poradenstvo Michalská 18 815 63 Bratislava Tel: +421-2-5966 3076, Fax: +421-2-5413 1395, Web: www.csob.sk, E-mail: kariera@csob.sk

44

Národné Dni Kariéry 2009


CSOB_inzerat_VESPA.indd CSOB i VESPA i dd 1 Bulletin NDK 2009.indd 45

30.1.2009 30 1 2009 21 21:15:13 1 13 2.3.2009 6:15


Spoločnosť DELL je svetový líder v oblasti počítačových systémov, poskytuje svojim klientom na celom svete produkty a služby v oblasti IT Charakteristika spoločnosti DELL, s.r.o. Európske Biznis Centrum je pobočka medzinárodnej spoločnosti DELL Inc. Svoju činnosť na Slovensku začala v roku 2003, založením obchodno-zákaznického centra podporujúceho nemecky hovoriacich zákazníkov. Od roku 2004 prešla spoločnosť na Slovensku dôležitou transformáciou, ktorá mala za následok vznik Európskeho Biznis Centra a stala sa finančnou centrálou pre región Európy, Afriky a Blízkeho Východu (EMEA región). Hlavnou úlohou centra je poskytovať širokú škálu služieb pre pobočky DELL v EMEA regióne v oblasti finančného managementu, marketingu a podpory obchodných operácií. V súčasnosti zamestnáva 1400 ľudí.

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• Medzinárodné prostredie • Intenzívne profesionálne zaškolenie • Široká ponuka on-line tréningov • Finančné bonusy reflektujúce výsledky • Atraktívny sociálny program • Benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti a kultúry • Športové benefity – fitness priamo v budove, squash, bedminton a iné • Zľava na nákup Dell produktov • Finančná podpora pri presťahovaní sa • Celofiremné aktivity

Anglicky hovoriace pozície: • Financial Accountant for EMEA • SQL Reporting Analyst • Finance Reporting Analyst • FP&A Analyst • Tax Analyst

Financie, Marketing, IT • Anglický jazyk • Znalosť MS Office (najmä MS Excel) • Skúsenosti v konkrétnej oblasti • Analytické myslenie • Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne

Nemecky hovoriace pozície: • Sales Consultant • Technical Support Specialist • Customer Care Specialist

Predaj, Technická podpora, Starostlivosť o zákazníka • Nemecký jazyk, angličtina výhodou • Orientácia na zákazníka • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme • Orientácia na výkon a výsledky • Pozitívny vzťah k IT

Priebeh prijímacieho konania 1. Vytvorte svoj profil na www. job.dell.sk v sekcii Kariéra/ voľné pozície pod názvom Graduates 2009. Prípadné otázky adresujte na job_sk@dell.com. 2. Telefonický pohovor 3. Osobný pohovor v sídle spoločnosti DELL 4. Ponuka alebo zamietnutie kandidáta

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

• • • • • • •

Počas štúdia ponúkame jazykovo zdatným kandidátom prácu na polovičný úväzok podľa potreby jednotlivých oddelení a tiež konzultácie pri vypracovaní diplomovej práce.

Interný rotačný program Funkčné a produktové tréningy Soft skills tréningy Jazykové kurzy Mentoring program Medzinárodné kvalifikácie (ACCA) Business Process Improvement (Six Sigma) certifikácia

Kontakt:

DELL, s.r.o., Fazuľová 7, 811 07 Bratislava, tel: +421 905 55 66 55, fax: +421 2 5750 8851 www.job.dell.sk, job_sk@dell.com

46

Bulletin NDK 2009.indd 46

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:15


Bulletin NDK 2009.indd 47

2.3.2009 6:15


Audit, Dane, Finančné poradenstvo, Poradenstvo v podnikaní a Služby v oblasti riadenia rizík Charakteristika spoločnosti Deloitte na Slovensku pôsobí už od roku 1990. Svojou veľkosťou aj reputáciou na trhu patrí k najvýznamnejším firmám v odbore. Poskytujeme služby širokému spektru domácich aj zahraničných klientov. Deloitte na Slovensku je národnou kanceláriou regionálnej firmy Deloitte Central Europe, ktorá má svoje zastúpenie v 17 krajinách strednej Európy od pobaltských krajín až po Balkán. Deloitte Central Europe je súčasťou globálnej siete Deloitte Touche Tohmatsu. Členské firmy spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu ponúkajú klientom na celom svete špičkové služby v oblasti auditu, daní a manažérskeho aj finančného poradenstva. Globálna sieť Deloitte Touche Tohmatsu využíva skúsenosti, znalosti a tvorivý potenciál zhruba 165 000 ľudí na celom svete v takmer 140 krajinách. Medzi našich klientov patrí viac ako 80 % najväčších svetových spoločností aj veľké národné podniky, verejné inštitúcie a významní okálni klienti. Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• komplexné a priebežné odborné vzdelávanie: intenzívne školenia pre nových zamestnancov, rôzne domáce a zahraničné školenia a prepracovaný portál pre e-learning • rozvoj kariéry • odbornú kvalifikáciu • medzinárodné stáže: krátkodobé aj dlhodobé medzinárodné programy • výkonnostné bonusy: programy na ocenenie dobrých pracovných výkonov • inšpiratívne prostredie: miesto s príjemnou kultúrou zameranou na ľudí a so zmyslom pre partnerstvo a tímovú prácu.

• Asistent audítora Uchádzači, ktorí: • Daňový konzultant • ukončili vysokoškolské vzde• Študent analytik – skrátený lanie alebo študujú v posledúväzok ných ročníkoch vysokej školy • Konzultant na oddelení (oblasť účtovníctva, financií riadení rizík alebo práva je výhodou, nie podmienkou); • majú výbornú znalosť angličtiny a slovenčiny, prípadný ďalší jazyk je výhodou; • majú dobré komunikačné a analytické schopnosti; • sú zameraní na osobný rozvoj a sebavzdelávanie a rýchle sa učia; • sú tímoví hráči a pristupujú k riešeniu problémov pozitívne.

• Životopisy prijímame už od októbra, výberový proces potom obvykle prebieha od januára do mája. Výberový proces: Predvýber kandidátov • štruktúrovaný životopis a motivačný list 1. kolo: testy z analytických a jazykových schopností 2. kolo: pohovor so zástupcami ĽZ, pohovor s manažérom, so seniorom alebo supervízorom príslušného oddelenia alebo účasť v Assessment Centre 3. kolo: pohovor s jedným z partnerov spoločnosti Viac informácií nájdete na www.deloittekariera.sk

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

• • • •

Asistent audítora - skrátený úväzok

Školiaci program pre Asistentov audítora Komlexné a priebežné odborné vzdelávanie Medzinárodné kvalifikácie (ACCA, CFA, ACA, CIA) Miestne kvalifikácie (Slovenská komora audítorov, Slovenská komora daňových poradcov a kvalifikácie v oblasti firemných financií pre finančné poradenstvo)

Kontakt:

Apollo BC, Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava 02/582 49 111, fax: 02/582 49 222 www.deloittekariera.sk, http://deloittekariera.sk

48

Bulletin NDK 2009.indd 48

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:15


6NFOJFÐTQFDIV 7ĖEZPLSPLWQSFE www.deloittekariera.sk

Kontakt: Apollo BC Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava 2 Tel.: +421 2 582 49 111, fax +421 2 582 49 222 www.deloitte.sk

Bulletin NDK 2009.indd 49

2.3.2009 6:16


Výrobný program predstavujú: cesty a diaľnice, mosty, železnice,vodohospodárske a ekologické stavby, podzemné staviteľstvo, Charakteristika spoločnosti Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku. Výhodami spoločnosti Doprastav sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov, výkonnosť techniky, kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka. Doprastav je od roku 2001 súčasťou nadnárodnej skupiny DDM Group, ktorá patrí k najväčším stavebným zoskupeniam na území Českej a Slovenskej republiky. Doprastav realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí.

Ponúkame

Ponúkané pozície

• stabilizáciu zamestnancov • vyšší manažment v stavebformou zamestnaneckých níctve / vedúci strediska, výhod a benefitov vedúci projektov • perspektívne podmienky pro- • stredný manažment v fesionálneho rozvoja stavebníctve / stavbyvedúci, • možnosť ubytovania stavebný majster • bohatý sociálny program • profesie stavebného chara• motivujúce finančné ohodnokteru / kalkulant, prípravár, tenie rozpočtár, • pracovné pozície na našich projektoch v zahraničí

Priebeh prijímacieho konania

Vyžadujeme • VŠ, SŠ, SOŠ • práca s PC Word, Excel, Internet, Outlook, Auto CAD, Nexis ) • angličtina v závislosti od pozície

• špecifikovanie požiadaviek na obsadzovanú pozíciu • personálny markering - zverejnenie ponuky ponúkanej voľnej pozície • personálny marketing - výber uchádzačov splňujúcich kvalifikačné podmienky • menovanie výberovej komisie • oslovenie vybraných uchádzačov • výberové konanie a zhodnotenie • záverečný protokol z výberového konania • oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačom - písomne

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• adaptačný program pre novoprijatých zamestnancov • rozvojové programy zamerané na pozíciu • program kvalifikačného rozvoja

Ponúkame možnosť celoročného zamestnania pre študentov vyšších ročníkov stavebných fakúlt s týmito výhodami a podmienkami: • počas semestra i cez prázdniny odbornú pozíciu – pomocný asistent stavbyvedúceho. • vybrať a zrealizovať diplomovú prácu • dohodu o brigádnickej práci

• • • •

pozemné staviteľstvo ekonomika a riadenie v stavebníctve inžinierske konštrukcie dopravné stavby

Kontakt:

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, www.doprastav.eu, Tel. 02/48271103, fax. 02/48271227 e-mail: natalia.harmanovska@doprastav.sk

50

Bulletin NDK 2009.indd 50

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:21


Bulletin NDK 2009.indd 51

2.3.2009 6:16


Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch v troch stupňoch štúdia, dennou a externou formou. Charakteristika spoločnosti Ekonomická univerzita v Bratislave je univerzitnou verejnou vysokou školou. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 18 akreditovaných študijných programoch v prvom a 32 v druhom stupni štúdia. Na treťom stupni uskutočňuje vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia v 19 študijných programoch. Poskytuje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania. Univerzitu tvorí šesť fakúlt: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. Vedeckovýskumná činnosť rieši grantové projekty MŠ SR, projekty medzinárodného charakteru, projekty typu štátnych objednávok a objednávok hospodárskej praxe, ako aj projekty inštitucionálneho charakteru.

Ponúkame • • • •

kreditový systém štúdia, celouniverzitné študijné programy v cudzích jazykoch, medzinárodné edukačné programy, štúdium v zahraničí rámci programov CEEPUS, LLP/ERASMUS, Letná škola Danubia medzinárodné štúdium Master of Business Administration (MBA) ako dvojročný slovensko-nemecký program akreditovaný v systéme EQUIS, • celoživotné vzdelávanie občanov, špecializačné kurzy, špecializačné semináre a tréningy, e-learningové štúdium, prípravné kurzy na prijímacie skúšky na univerzitu.

Kontakt:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 Tel.: 67295 111, Fax: 67295101 http://www.euba.sk, e-mail: komunikacia@euba.sk

52

Bulletin NDK 2009.indd 52

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:16


www.cvonline.sk je medzinárodný pracovný portál so širokou ponukou voľných pracovných pozícii a bohatou databázou životopisov. Charakteristika spoločnosti CV Online je medzinárodný pracovný portál, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovať kontakt zamestnávateľov z významných firiem a organizácii so všetkými záujemcami o prácu ako aj študentmi vysokých škôl. www.cvonline.sk prináša širokú ponuku voľných pracovných pozícii, bohatú databázu životopisov, aktuálne informácie z trhu práce ako aj možnosť zúčastniť sa na zaujímavých diskusiách a fórach. Od roku 2005 nás úspešne využíva tisíce firiem a uchádzačov o prácu. V sučasnoti CV Online pôsobí v 6 krajinách a to na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve.

Ponúkame

Ponúkané pozície

CV Online je portál, vďaka ktorému možete úspešne riadiť svoju kariéru. Pokiaľ hľadáte nové zamestnanie, ste na správnom mieste, pretože cez CV Online možete: • sprístupniť Váš životopis budúcim zamestnávateľom • vybrať si z veľkého počtu inzerátov • objednať si posielanie aktuálnych inzerátov na Váš e-mail, takto nepremeškáte žiadnu pracovnú ponuku • v sekcii Vaša kariéra nájdete zaujímavé články a rady, ktoré Vám pomôžu v kariére • zúčastniť sa na diskusiách vo fórach

Na portáli CV Online je aktuálne k dispozícii okolo 1800 pracovných ponúk z rozličných oblastí. Ponuky je možné vyhľadávať podľa rozličných kritérií napr. podľa dátumu vloženia, miesta práce, odboru činnosti pozície a iné. Škála pracových ponúk je bohatá, sú to ponuky z rozličných pracovných oblastí z celého Slovenska a zahraničia. Uchádzači o prácu tu nájdu ponuky na hlavný pracovný pomer, ale aj brigády, prácu na živnosť atď.

Vyžadujeme Konkrétne požiadavky sú popísané v jednotlivých pracovných ponukách.

Počas štúdia ponúkame

Priebeh prijímacieho konania V prípade záujmu o prácu v jednotlivých spoločnostiach je potrebné poslať životopis na konkrétnu emailovú adresu uvedenú v inzeráte. Ak bude Váš profil vyhovovať hľadaným pozíciam, zamestnávatelia Vás budú kontaktovať emailom alebo telefonicky.

Preferované študijné odbory

Na stránke sú uverejnené aj brigády pre študentov na Slovensku Všetky študijné odbory. a v zahraničí, nájdete tu tiež ponuky na menej ako 40 hodín do týždňa.

Kontakt:

CVO Group Slovakia, s.r.o. Špitálska 10, 811 09 Bratislava tel.+ 421 2 52926031, fax + 421 2 52925211, info@cvonline.sk, http://www.cvonline.sk

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 53

53

2.3.2009 6:17


Infrastrukturkonzern (Energie, Entsorgung, Wasser) Charakteristik der Gesellschaft Die Energie AG ist ein führender österreichischer Infrastrukturkonzern mit einem wertorientierten Wachstum in den Segmenten Energie, Entsorgung und Wasser. Die Marktgebiete liegen in Österreich, Süddeutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien und der Ukraine. Die starke Position des Konzerns stützt sich in erster Linie auf die hochwertigen und kundenorientierten Leistungen der kompetenten Mitarbeiter. Mit innovativen, umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen werden den Kunden Lebensqualität, Sicherheit und Erfolg garantiert. Die enge Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns ist ein wesentliches Potenzial für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Energie AG ist ein Arbeitgeber, der zu wirtschaftlicher Entwicklung und Sicherung des Lebensstandards beiträgt und die Ausbildung zahlreicher junger Menschen übernimmt. Darüber hinaus trägt das Unternehmen auch große gesellschaftliche Verantwortung, indem es den bewussten und sparsamen Umgang mit den Ressourcen fördert. Wir bieten an

Wir verlangen

• • • •

Universitäts - oder Fachhochschulabsolventen wirtschaftlicher, technischer oder rechtswissenschaftlicher Studienrichtungen (min. Bachelor – Abschluss vor 01.Oktober 2009) Bereitschaft zur Flexibilität und Mobilität, Hohe Lernbereitschaft Ein wertschätzendes und respektvolles Umgehen miteinander ist Ihnen wichtig, Fremdsprache Deutsch;

• • • • • •

Internationales Programm Start: 1. Oktober 2009 Dauer: 18 Monate Herausfordernde, aktive Mitarbeit an außergewöhnlichen Themenstellungen Rotation in den verschiedenen Bereichen des Konzerns Rasches Kennenlernen unterschiedlicher Bereiche des Konzerns im In- und Ausland Begleitendes Qualifizierungsprogramm Individuelle Begleitung während des Programms durch eine erfahrene Führungskraft Angemessene Entlohnung Anschließende Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland

Angebotene Positionen Traineeprogramm 2009 • Jurist oder Controller • Techniker im Entsorgungsbereich (Maschinenbau)

von Vorteil: Zusätzliche Sprachkenntnisse in Ungarisch und Englisch

Verlauf des Einstellungsprozesses Wenn Sie die Herausforderung annehmen möchten, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie die Unterlagen in deutscher Sprache inklusive Abschlusszeugnis und Foto bis spätestens 15.05.2009 an: Energie AG Oberösterreich, Konzernpersonalwesen, Böhmerwaldstraße 3, A-4021 Linz Email: traineeprogramm@energieag.at, www.energieag.at

Möglichkeiten der weiteren Ausbildung

Bevorzugte Studienrichtungen

Sprachkenntnisse in Deutsch erforderlich; von Vorteil: Englisch, Ungarisch

• Rechtswissenschaften • Wirtschaftswissenschaften • Technik: Maschinenbau

Kontakt:

Energie AG Oberösterreich, Konzernpersonalwesen, Böhmerwaldstrasse 3, A – 4021 Linz Email: traineeprogramm@energieag.at www.energieag.at

54

Bulletin NDK 2009.indd 54

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:17


Vývoj a výroba komponentov v automobilovom priemysle (prístrojové dosky, dverové výplne, sedačky, nárazníky, výfukové systémy, akustické systémy). Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Faurecia je francúzskou nadnárodnou spoločnosťou. Sme jedným z popredných lídrov v poskytovaní inžinierskych riešení a vo výrobe dielov v automobilovom priemysle. Špecializujeme sa na výrobu automobilových sedadiel, interiéry automobilov, nárazníky a výfukové systémy. Zamestnávame do 60 000 zamestnancov v 28 krajinách sveta. Na Slovensku má spoločnosť Faurecia 8 výrobných závodov a zamestnáva približne 1000 zamestnancov.

Ponúkame

Vyžadujeme

• možnosť získania pracovných skúseností a kariérneho rastu v medzinárodných podmienkach • prácu v mladom a dynamickom kolektíve • jazykové vzdelávanie • semestrálne bonusy • nadštandardné nefinančné benefity

Od úspešných kandidátov vyžadujeme adekvátne vzdelanie, pozitívny vzťah k práci, tímového ducha a aktívnu znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina podmienkou).

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame pozície v oblasti výroby, logistiky, manažmentu kvality, IT, finančného servisu a ľudských zdrojov.

Priebeh prijímacieho konania závisí od konkrétnej pracovnej pozície.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• vzdelávanie pod záštitou Faurecia University • jazykové vzdelávanie • ďalšie odborné vzdelávanie

brigádnické pozície v administratíve

• študijné odbory technického zamerania • študijné odbory ekonomického zamerania

Kontakt:

Faurecia Slovakia, s.r.o., Opletalova 73, 841 07 Bratislava www.faurecia.com zuzana.varsanyiova@faurecia.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 55

55

2.3.2009 6:17


Assurance. Tax. Transactions. Advisory. Company’s profile Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, more than 135,000 people are united by our shared values and commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential. The Slovak practice comprises more than 210 staff, operating from offices in Bratislava and Košice and providing professional services for more than 150 leading Slovak and international companies.

We offer

Job opportunities

• Opportunities, resources and Assurance Assistant standards of a leading global firm. Tax Assistant • Real job with the chance to work on live client projects right from Day One. • Clear and challenging career path. • Sophisticated performance management and development system for continuous development. • Young and professional team. • High-quality technical support. • Competitive compensation and benefits. • Opportunities to work abroad.

We expect

Hiring process

• Fluent English knowledge is a must, any additional European languages (especially German) are a plus. • Computer literacy (MS Office, advanced at Excel). • Strong communication skills (oral and written), selfconfidence. • Initiative, enthusiasm, readiness to work hard. • Team-player approach. • Experience abroad, such as international scholarship or work experience, are an advantage.

1. Pre-selection of candidates on the basis of the written materials submitted - please complete our application form at www.BeEY.sk and attach your CV and letter of application in English and Slovak. 2. Assessment Center (consisting of tests focused on job-related skills and knowledge). 3. Interview with HR representative, Partners and Managers of the company. 4. Job offer.

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

• Orientation training. • Continuous training and professional courses locally and internationally. • Learning maps for every position. • ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). • Slovak chamber of Auditors/Tax Advisors.

We offer high performing students the chance to work as an Assurance or Tax Assistant in the course of the final year of their studies.

Economics, legal or technical university education.

Contact:

Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava Tel.: 02/333 39 532, Fax: 02/333 39 112 www.ey.com/sk, www.BeEY.sk, eva.neupauerova@sk.ey.com

56

Bulletin NDK 2009.indd 56

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:18


Bulletin NDK 2009.indd 57

2.3.2009 6:18


Personálne poradenstvo, vyhľadávanie a výber zamestnancov, rozvojové a tréningové programy, personálny audit Charakteristika spoločnosti Spoločnosť FIDUCIA Human Resources patrí medzi lídrov personálnych a rozvojových konzultačných spoločností na Slovensku. Prioritou je poskytovanie kvalitného a komplexného servisu. Slovo FIDUCIA znamená v preklade dôvera, ktorá predstavuje základ prístupu nielen ku klientom, ale aj ku kandidátom. Fiducia ponúka svojim klientom viacero spôsobov výberu zamestnancov, s dôrazom na kľúčové pozície. Rovnakou mierou sa zameriava aj na personálnu diagnostiku s tvorbou kariérnych plánov a na komplexné poradenské aktivity v oblasti ľudských zdrojov. Kľúčom pre úspešné fungovanie je porozumenie firemnej kultúre a potrebám klienta, ako aj potrebám a potenciálu kandidátov.

Ponúkame • • • • • • • • •

Vyžadujeme

Recruitment Executive search Assessment Center (individálne, skupinové) Development Center Diagnostika (certifikované osobnostné a výkonové testy) Talent Management Kariérne poradenstvo Rozvojové a tréningové programy soft skills Teambuilding

Ponúkané pozície Pre našich klientov obsadzujeme pozície vo finančnom, obchodnom, farmaceutickom, stavebnom a výrobnom sektore, ako aj v oblasti informačných technológií, ľudských zdrojov, špedície a energetiky.

• • • • • •

Aktívna znalosť aspoň 1 svetového jazyka Samostatnosť a aktívny prístup k práci Záujem o ďalší rozvoj Flexibilita Zodpovednosť Lojalita k zamestnávateľovi

Priebeh prijímacieho konania V prípade záujmu o registráciu v databáze našej spoločnosti, alebo aktuálnu pracovnú pozíciu, zašlite svoj životopis v slovenskom a/alebo cudzom jazyku spolu s motivačným listom na e-mailovú adresu fiducia@fiducia.sk. Ak budete spĺňat požiadavky súvisiace s danou pozíciou, radi vás oslovíme. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom. Priebeh je nasledovný: osobný pohovor v našej spoločnosti, prezentácia vhodných uchádzačov u klienta, osobný pohovor u klienta

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Realizujeme rôzne tréningové a rozvojové programy, workshopy, koučing. Sú určené pre klientov, ale aj individuálnych záujemcov.

Pre študentov vysokých škôl ponúkame kariérne poradenstvo.

SŠ/VŠ v akomkoľvek odbore Prax vítaná

Kontakt:

FIDUCIA spol. s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Tel.: +421 2 204 422 11, Fax: +421 2 204 422 46 fiducia@fiducia.sk, http://www.fiducia.sk

58

Bulletin NDK 2009.indd 58

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:27


GEFCO, globálny logistický integrátor, sa zaraďuje medzi vedúcich európskych prepravcov a logistických operátorov. Charakteristika spoločnosti GEFCO Slovakia je pobočkou skupiny GEFCO, ktorá sa radí medzi desať najlepších operátorov v oblasti prepravy a logistiky v Európe. Už viac ako 50 rokov je skupina GEFCO považovaná za experta v poskytovaní logistických služieb priemyselným podnikom, najmä v automobilovej sfére. GEFCO spolupracuje s väčšinou výrobcov automobilov a ich dodávateľov. Ako poskytovateľ logistických služieb s pobočkami v 80 krajinách ponúka GEFCO svojim klientom celosvetové pokrytie. V rámci našich divízií klientom ponúkame nasledovné služby: Divízia Automotive - Preprava a distribúcia vozidiel, Príprava a úprava vozidiel, Špeciálne prepravné služby, Divízia Overland - Zásielková služba, celovozové prepravy / prepravy s dokládkami, Zberná služba, Celovozové prepravy / dokládky, Expresné zásielky, Logistika a Overseas - Integrácia dodávateľského reťazca, Riešenia manipulácie s tovarom, Námorná a letecká dopravná sieť.

Ponúkame

Vyžadujeme

V spoločnosti GEFCO Slovakia sme odhodlaní podporovať našich zamestnancov využívať vlastný potenciál a rozvíjať profesionálny rast. Podpora a motivácia zamestnancov prispieva k ich spokojnosti, čoho výsledkom je kvalita poskytovaných služieb.

• • • •

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Aktuálne voľné pracovné pozície nájdete na www.gefcoslovakia.sk

V prípade záujmu o prácu v našej spoločnosti zašlite vaše CV a motivačný list na e-mailovú adresu: recruitment.sk@gefco.net

profesionálne znalosti záujem o ďaľšie vzdelávanie aktívnu znalosť anglického (príp. francúzskeho) jazyka výhoda je pracovná skúsenosť v oblasti logistiky, prepravy a špedície • zodpovednosť a precíznosť

Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky na jednotlivé pracovné pozície budú pozvaní na výberové konanie. V závislosti od pracovnej pozície sa výberové konania uskutočňujú v Bratislave, Trnave alebo v našich pobočkách v Košiciach a Žiline.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Spoločnosť GEFCO Slovakia umožnuje svo- Možnosť získať u nás cenné skúsenosti už • doprava, logistika jim zamestnancom neustále sa vzdelávať počas štúdia (ponúkame brigády, stáže, • ekonomický smer, technický smer vo svojej oblasti pôsobenia pomocou part time) interných a externých školení a tréningov.

Kontakt:

GEFCO Slovakia Headquarter Bratislava, Bratislava BC, Plynarenska 1, 821 09 Bratislava 2 Tel : + 421 (2) 32 13 29 10, Fax : + 421 232 132 932 recruitment.sk@gefco.net, www.gefcoslovakia.sk

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 59

59

2.3.2009 6:18


Výrobno-obchodná spoločnosť v oblasti pivovarníctva. Charakteristika spoločnosti Sme pivovarníckou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 1996, ktorá je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – Heineken N.V. Heineken je najväčšou pivovarníckou skupinou v Európe a treťou najväčšou na svete. Spoločnosť ročne produkuje viac ako 120 miliónov hektolitrov piva vo viac ako 130 pivovaroch v 70 krajinách a zamestnáva 61 000 ľudí. Heineken na Slovensku dnes reprezentujú tri spoločnosti, Heineken Slovensko a.s., Heineken Slovensko Sladovne a.s. a Heineken Slovensko Distribúcia s.r.o., ktoré majú takmer 750 zamestnancov na území celého Slovenska. Heineken Slovensko ponúka široké portfólio značiek, päť domácich značiek - Zlatý Bažant, Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer dopĺňajú medzinárodne známe značky Heineken, Desperados, Krušovice a Starobrno. Heineken Slovensko je viac ako 10 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom nad 40%.

Ponúkame

Vyžadujeme

Spoznať sám seba v pracovnom procese viacerých oddelení, zistiť, čo sa vám páči a čo nie, rozvíjať sa profesionálne i osobnostne, a popri tom pracovať v nadnárodnom prostredí, spolupracovať so skúsenými odborníkmi z radu kolegov od nás i zo zahraničia.

• • • •

anglický jazyk - slovom a písmom skutočný záujem o prácu v pivovarníckom priemysle chuť dosahovať výsledky a napredovať v rámci spoločnosti schopnosť myslieť o krok vpred a zároveň sa nebáť rutinných záležitostí

Tešíme sa na váš záujem. Prosíme reagovať cez našu webovú stránku a nie mailom, takto nezaručujeme, že sa vaša žiadosť dostane do databázy.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Pre absolventov VŠ ponúkame program Management trainee v technickej/výrobnej oblasti a v komerčnej/obchodnej oblasti.

Pošlite CV spolu s motivačným listom cez kariérnu sekciu na našej webovej stránke (prostredníctvom on-line formulára pozíciu Management trainee nájdete v ponuke otvorených pozícií celoročne). Čakajte na pozvanie - ešte nie na pivo - do assessment centra, ktoré nám pomôže sa lepšie spoznať a odhaliť vaše predpoklady na Management trainee program. Ak uspejete, bude to aj náš úspech a možno príde aj pivo. Súčasťou AC je osobnostný test i individuálny pohovor.

Taktiež sú pre absolventov VŠ otvorené i iné pozície v rámci oddelení (obchod, marketing, financie, výroba a iné) podľa aktuálnej potreby.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Možná kariérna dráha : management trainee -> špecialista -> manažér

Možnosť realizovania diplomovej práce v spolupráci s našou spoločnosťou, prípadne part-time pozície podľa aktuálnej potreby oddelení.

Bratislava Management trainee: ekonomické zameranie (obchod, marketing, financie a iné)

Ponúkame jazykové i odborné školenia, podľa individuálnych potrieb zamestnancov vzhľadom k pozícii.

Hurbanovo Management trainee: technické zameranie (výroba, logistika a iné)

Kontakt:

Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, tel.: +421 35 7654111, fax: +421 35 7654101, e-mail: recepcia@heineken.com, website: http://www.heinekenslovensko.sk

60

Bulletin NDK 2009.indd 60

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:19


Predaj a inštalácia výpočtovej techniky,zariadení a informačných technológii a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb, vykonávanie servisu. Charakteristika spoločnosti Spoločnosť HP je globálnym poskytovateľom technologických riešení pre zákazníkov, firmy a inštitúcie. Ponuky spoločnosti zahŕňajú infraštruktúru informačných technológií, osobnú prácu s počítačmi a prístupovými zariadeniami, globálne služby, zobrazovanie a tlač pre zákazníkov, podniky a malé a stredné podnikanie. Predmet činnosti HP je predaj a inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb, vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie, poskytovanie software, prenájom elektrických a elektronických prístrojov, príslušenstva a pomocných pripojení.

Ponúkame

Vyžadujeme

Ponúkame široké možnosti profesionálneho rastu, atraktívny balík benefitov, nadštandardné platové ohodnotenie, prácu v stabilnej globálnej spoločnosti s multikultúrnym prostredím.

Od úspešných kandidátov vyžadujeme adekvátne vzdelanie, pozitívny vzťah k práci, tímového ducha a aktívnu znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina podmienkou).

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

• • • • • •

Jr Project Manager Jr Solution Architect Jr Program Management Office Officer Jr Application Developer Jr UX Engineer SAP Basis Engineer

Zvyčajne sú výberové konania 2 - 3 kolá – HR pohovor, pohovor s manažérom, záverečné kolo a finálne rozhodnutie.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Našim novým zamestnancom zabezpečujeme štandardné školenia, školenia potrebné pre potreby pozície v súlade s plánovaným profesionálnym rastom. Školenia sú poväčšine interné, on-line, avšak aj externé a u klienta.

Možnosť internshipu, zriedkavo aj pracovné príležitosti na polovičný úväzok. Pre študentov posledného ročníka ponúkame možnosť zapojiť sa do “Graduate Development Program” (GDP) programu, pričom je možné pracovať už na konkrétnej pozícii za supervízie špecialistu. Bližšie informácie o programe je možné nájsť na stránke www.hp.com/go/jobs, čísla pozícií pre GDP sú: 278842 - pre technické pozície, 279061 - pre netechnické pozície.

Preferované študijné odbory • Telecom, • IT, • Business IT.

Kontakt:

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava telefón: 421 2 5752 5111, fax: 421 2 5752 5222 web: http://www.hp.com, e-mail: graduate.info@hp.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 61

61

2.3.2009 6:22


Henkel je vedúca spoločnosť so značkovými výrobkami a technológiami, ktoré uľahčujú, zlepšujú a skrášľujú život ľudí. Charakteristika spoločnosti Henkel - A Brand like a Friend. Tento slogan podčiarkuje náš záväzok prostredníctvom značiek a technológií Henkel uľahčovať, zlepšovať a skrášľovať život ľudí. Spoločnosť Henkel so sídlom v nemeckom Düsseldorfe zamestnáva takmer 55 000 zamestnancov. Výrobkom spoločnosti Henkel dôverujú ľudia v 125 krajinách sveta už vyše 130 rokov. Spoločnosť pôsobí v troch strategických oblastiach: Starostlivosť o domácnosť, Starostlivosť o telo, Lepidlá, tmely a povrchové technológie. Na Slovensku spoločnosť Henkel založila v roku 2007 Centrum zdieľaných služieb, ktoré poskytuje servis zastúpeniam spoločnosti Henkel v 21 európskych krajinách a v Severnej Amerike, s cieľom do konca roka 2009 dobudovať tento servis pre 25 krajín. V súčasnosti zamestnávame vyše 300 zamestnancov a hľadáme viac ako 50 nových kolegov, ktorí by radi využívali svoje ekonomické vzdelanie, jazykové schopnosti a majú záujem o dlhodobú kariéru v našej spoločnosti. Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

• Stabilné prostredie nadnárodnej rodinnej spoločnosti • Garantovaný 13-ty plat • Vzdelávanie zamestnancov (Henkel CEE Academy, IT školenia, Jazykové kurzy • Flexibilná pracovná doba • Nadštandardne dotované stravné lístky • Henkel Shop s produktmi za zamestnanecké ceny • Kadernícky salón Schwarzkopf Professional • Nadštandardné lekárske prehliadky • Voľný vstup do špičkového relaxcentra • Darčekové poukážky • Firemné podujatia a teambuildingové aktivity

V roku 2009 plánujeme • aktívna znalosť anglického obsadiť spolu viac ako 50 alebo iného európskeho pracovných pozíci vhodných jazyka pre absolventov i študentov v • orientácia na tímovú prácu oblasti účtovníctva, finanancií a a dosahovanie výsledkov kontrolingu s aktívnym využitím • záujem o prácu v oblasti znalostí cudzích jazykov. financií, účtovníctva alebo administratívnej podpory obchodu • záujem učiť sa nové veci a odborne rásť • analytické myslenie, presnosť, precíznosť • samostatnosť a proaktivita

Možnosti vzdelávania • • • • •

Vyžadujeme

Počas štúdia ponúkame

Vzdelávanie zamestnancov • part-time prácu (min. 60% úväzku) pre Henkel Global Academy (top-manažérske) študentov ekonomického zamerania Henkel CEE Academy (soft-skills) s aktívnou zanalosťou cudzích jazykov IT školenia • full-time prácu s flexibilnou pracovnou Jazykové kurzy plne hradené dobou pre študentov vyšších ročníkov spoločnosťou VŠ s ekonomickým zameraním a aktívnou znalosťou cuzích jazykov

Zašlite nám Váš životopis a motivačný list v slovenskom alebo anglickom jazyku spolu so súhlasom na spracovanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov na uvedenú adresu spoločnosti. Prijatie nového zamestnanca prebieha formou viackolového výberového konania. Viac informácii nájdete na http://www.henkel.sk alebo http://www.supermiesto.sk

Preferované študijné odbory • ekonomické so zameraním na účtovníctvo, kontroling a financie • ekonomické so zameraním na marketing, obchod a manažment

Kontakt:

Henkel Slovensko, s.r.o, Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava tel: +421-2-50246 111, fax: +421-2-55574 425 mail: hr.sk@sk.henkel.com, web: http://www.henkel.sk, http://www.supermiesto.sk

62

Bulletin NDK 2009.indd 62

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:35


07.ai

2/13/09

10:05:51 AM

HENKEL SLOVENSKO IS GROWING - IT´S YOUR TURN TO JOIN US

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.henkel.sk hr.sk@sk.henkel.com

Bulletin NDK 2009.indd 63

2.3.2009 6:23


International Business Machines Corporation (known as IBM or “Big Blue”) is a multinational computer technology and consulting corporation. Company’s profile IBM is the world’s largest information technology company, with 80 years of leadership in helping businesses innovate. Drawing on resources from across IBM and key Business Partners, IBM offers a wide range of services, solutions and technologies that enable customers, large and small, to take full advantage of the new era of e-business. For more information about IBM, visit www.ibm.com. With over 380,000 employees worldwide, IBM is the largest information technology employer in the world. IBM holds more patents than any other U.S. based technology company. It has engineers and consultants in over 170 countries and IBM Research has eight laboratories worldwide. IBM employees have earned three Nobel Prizes, four Turing Awards, five National Medals of Technology, and five National Medals of Science. As a chip maker, IBM is among the Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders.

We offer

We expect

When it comes to having competitive compensation and benefits, IBM has long been a leader and remains so. The design of the IBM package is intended to promote a high performance culture and the delivery will differentiate rewards based upon an employee’s individual contribution to the business. We want to ‘pay our best people like the best in the market’. But today, life and work have changed profoundly. We still offer more of the things that make work a pleasure.

Requirements depends on each position.

Job opportunities

Hiring process

Financial Analyst, Financial Analyst for US GAAP Accounting, Customer Fulfilment Administrator, Compliant Resolution Specialist, Pre-sales support Specialist, Analyst for Sales and Operation, Claim Coordination / Client Satisfaction Support, Field Support Specialist, Sales Specialist, SAP Consultant, Application Developer

Go to www.ibm.sk/employment and search for a perfect job for you.

Training and development

Preferred educational background

We place a great deal of value on the training of all our graduate hires at both an entry level and on an ongoing basis. You will already have the aptitude and perhaps some of the skills that we are looking for – our aim is to refine and develop these so you are equipped with everything you need to work effectively. We have a self-directed learning culture. This means that after any core induction and training that you go through on the graduate scheme, further learning is initiated and driven by you. You will need to understand your core skills, be responsive to changes, anticipate future business needs and form clear objectives. This is about much more than just attending a class once a year – it is about noticing and responding to different types of learning needs as part of daily work.

Field of studies depends on each position.

Contact:

POLUS Millennium Tower Vajnorská 100/A 832 86 Bratislava

64

Bulletin NDK 2009.indd 64

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:23


L KING FOR A PERFECT JOB? It is the people in our team, what makes us special. We are looking for new employees for many apparently attractive positions. Take a look at your career ibm.sk

Bulletin NDK 2009.indd 1 65 IBM_oko_A5_AJ.indd

2.3.2009 6:24 18.2.2009 12:34:29


Bratislava Business Centre - servis v oblasti financií, nákupu, HR a IT pre región Európy, Afriky a Južnej Ameriky Trenčín - výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu Charakteristika spoločnosti Johnson Controls je globálnym lídrom so skúsenosťami v automobilovom priemysle, efektívnosti budov a riešení v oblasti energií. Spoločnosť vyrába inovatívne automobilové interiéry, ktoré zo šoférovania urobia pohodlnú, bezpečnú a príjemnú činnosť. V prípade budov spoločnosť ponúka výrobky a služby, ktoré optimalizujú využívanie energie a zvyšujú pohodlie a bezpečnosť. Spoločnosť Johnson Controls taktiež vyrába batérie pre automobily a hybridné elektrické vozidlá spolu s inžinierstvom systémov a odborným servisom. Spoločnosť Johnson Controls zamestnáva 140 000 zamestnancov na viac než 1000 miestach a slúži zákazníkom v 125 krajinách. Spoločnosť bola založená v roku 1885 a svoje sídlo má v meste Milwaukee v štáte Wisconsin.

Ponúkame

Vyžadujeme

Ponúkame prácu v stabilnej americkej spoločnosti, ktorá je 3. najväčším dodávateľom interiéru do automobilov, správy budov a VARTA batérií.

SŠ/VŠ vzdelanie v súlade s profilom obsadzovanej pozície, znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka (aj iných v závislosti od pozície), zodpovedných, vysoko motivovaných, flexibilných a kreatívnych ľudí so zmyslom pre tímovú prácu.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Bratislava Business Centre - pozície v oblasti financií, nákupu, informačných technológií a ľudských zdrojov

V prípade záujmu o prácu v spoločnosti Johnson Controls zašlite Váš životopis na príslušné personálne oddelenie (Bratislava Business Centrum alebo Trenčín Engineering Centre). Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na prvé kolo výberového konania.

Vývojové centrum v Trenčíne: • CAD Engineer • Lead Engineer for product development • Engineering Manager • Financial Controller

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Detailne spracované adaptačné programy, rozvojové plány, plne hradená výuka anglického jazyka, odborné tréningy potrebné k výkonu práce, doma aj v zahraničí. V špecifických prípadoch dlhodobé tréningové stáže v zahraničí.

Možnosť realizácie diplomovej práce v našej spoločnosti. Možnosť zapojenia sa do programu letnej stáže.

Technické (strojárstvo, priemyselné technológie, elektrotechnika, IT). Ekonomické (účtovníctvo, finančný manažment, controlling). Humánne vedy.

Kontakt:

Johnson Controls Bratislava s.r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava www.johnsoncontrols.sk, praca.bratislava@jci.com Johnson Controls Trenčín s.r.o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, maria.jezikova@jci.com

66

Bulletin NDK 2009.indd 66

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:35


Prvý špecializovaný online trh práce na Slovensku a v ýHFKiFK ,QIRUPDÿQëFh Technológií. Originál je len jeden.

%XĈ Pracuj v

Naštartuj kariéru s nami.

Viac ako job portál

IT Burza práce v IT nielen pre informatikov.

WWW.ITKARIERA.SK WWW.ITKARIERA.CZ

Práca. Kariéra. Zamestnanie. ©2005-2009 ICT, s.r.o. All rights reserved.

Bulletin NDK 2009.indd 67

BRATISLAVA

PRAGUE

BUDAPEST

WARSAW

ITKariéra online & print

2.3.2009 6:24


Audit, finančné a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti riadenia rizík, oceňovanie a reštrukturalizácia podnikov, strategické plánovanie Charakteristika spoločnosti KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 144 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 137 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International, družstvu registrovanému vo Švajčiarsku. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG pôsobí na Slovensku od roku 1991 a v súčasnosti jej tím tvorí viac ako 340 zamestnancov.

Ponúkame

Ponúkané pozície

• prácu v medzinárodnej • Audítor spoločnosti, v mladom a (priemyselné podniky, banky, dynamickom kolektíve, ktorý poisťovne) vie oceniť vykonanú prácu • Daňový konzultant • uplatnenie študentov a • Konzultant v oblasti finanabsolventov VŠ bez praxe čného poradenstva a v • nadštandardné finančné oblasti riadenia rizík možnosti, progresívny kariér-ny rast, kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v odbore • krátkodobé a dlhodobé odborné stáže (pre zamestnancov, ktorí pracujú vo firme aspoň 3 roky a preukazujú vysoký potenciál)

Vyžadujeme

Priebeh prijímacieho konania

1. Vyplnenie a zaslanie formu• ukončené, prípadne v láru “Graduate Application blízkej dobe končiace Form” prostredníctvom onvysokoškolské štúdium line prihlášky na internetovej • výbornú znalosť anglického stránke www.kpmg.sk v časti jazyka “Careers” spolu s priloženým • schopnosť pracovať v kolekživotopisom v slovenskom tíve a anglickom jazyku • ochota neustále si zvyšovať 2. Písomné testy z matematiky, kvalifikáciu logiky a anglického jazyka • zodpovedný prístup k práci (príp. nemeckého jazyka) • logické a analytické myslenie 3. Pohovor s personalistom • dobré komunikačné schopa manažérom daného odnosti delenia 4. Pohovor s partnerom spoločnosti

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• 4-6 týždňové interné školenie s možnosťou okamžitého štúdia ACCA • ACCA • podpora pri získavaní audítorských a daňových skúšok • ďalšie technické a iné odborné vzdelávanie

Pre študentov 4. a 5. ročníkov VŠ:

Ekonomické, technické zameranie.

• Trainee program (odborná platená prax na čiastočný pracovný úväzok)

Kontakt:

KPMG Slovensko spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava Tel.: +421 (0)2 59984 111, Fax: +421 (0)2 59984 499 Email: hr@kpmg.sk, www.kpmg.sk

68

Bulletin NDK 2009.indd 68

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:35


Accounting & Finance Services

Company’s profile Our company is an efficient and innovative provider of high level quality accounting and controlling services to its customers. It was established to harmonize and centralize serving of accounting services to 17 Kraft Foods countries across the Europe.

We offer

We expect

We offer the opportunity for an extensive career growth within the international environment, not only for financial professionals.

Job opportunities • • • •

• English language or • German language or • other world language

Hiring process

Accounting Clerk Junior Accountant Accountant Coordinator

Generally 2-step interview.

Training and development

Opportunities for students

People developement through the on-job training, external soft and hard skills trainings, internal business oriented trainings, job rotations.

Part-time jobs for basic administrative/ accounting tasks.

Preferred educational background • Finance • Controlling • Accounting

Kontakt:

Racianska 44, 830 08 Bratislava +421 2 492 43 111, +421 2 494 01 190 www.kraft.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 69

69

2.3.2009 6:24


Obchodná činnosť

Charakteristika spoločnosti Spoločnosť bola založená v 70-tych rokoch minulého storočia v Nemecku ako súčasť podniku s názvom “Lidl a Schwarz - veľkoobchod s potravinami a iným sortimentom”. V súčasnej dobe je spoločnosť LIDL najrýchlejšie expandujúca sieť maloobchodných potravinárskch predajní. Svoje zastúpenie má už v 24 krajinách Európy s viac ako 8000 predajňami. Na slovenský trh vstúpila spoločnosť LIDL v septembri 2004 a od tej doby otvorila takmer 100 predajní, ktoré zásobujú dve logistické centrá - Nemšová a Prešov. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov. Vďaka extrémne silnej medzinárodnej expanzii u nás nájdete dynamické pracovné prostredie, ktoré vyžaduje kreativitu, flexibilitu a plné pracovné nasadenie. Otvorená firemná kultúra a jasne definovaná štruktúra Vám umožní pracovať v rôznych oddeleniach spoločnosti. Podporíme Váš profesijný rozvoj a zároveň budeme zvyšovať nároky na Vaše schopnosti a zodpovednosť.

Ponúkame • • • • • •

Vyžadujeme

príjemné pracovné prostredie práca v mladom kolektíve dobré pracovné podmienky možnosť pracovného rastu zaškolenie skúsenými kolegami nadpriemerné finančné ohodnotenie

• • • • •

záujem vysoké pracovné nasadenie mobilitu a flexibilitu ochotu prevziať vedúcu pozíciu schopnosť nadchnúť ostatných

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Na riadiace pozície stredného managementu hľadáme absolventov v oblasti predaja, nákupu, logistiky, administratívy, financií, expanzie a IT.

Chcete byť v profesijnom živote úspešným riadiacim pracovníkom?

Viac na www.lidl.sk.

Ak áno, zašlite nám motivačný list a životopis e-mailom na job@lidl.sk

Možnosti vzdelávania

Preferované študijné odbory

Ponúkame odborné zaškolenie skúsenými kolegami s cieľom neustáleho zdokonaľovania.

Dávame priestor všetkým, ktorí majú záujem stať sa členom nášho úspešného tímu.

Kontakt:

Lidl Slovenská republika v.o.s., Púchovská 12, 91441 Nemšová www.lidl.sk, job@lidl.sk

70

Bulletin NDK 2009.indd 70

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:25


Necúvnete pred veľkou výzvou?

Expanzia

Organizácia

Nákup

Q rozvoj/rozšírenie predajnej siete

Q Q Q Q

Q vývoj sortimentu Q inovácia produktov Q cenové vyjednávanie

Expanzia zabezpečuje strategický rozvoj, optimalizáciu siete predajní a štandardizáciu od použitých stavebných materiálov až po technické vybavenie, optiku a kvalitu prevedenia našich nehnuteľností. Štandardizácia je hlavným kľúčom k jednotnosti pri realizácií našich stavebných zámerov pre predajne, logistické centrá a správne budovy.

analýza logistika vnútorný consulting revízia

Oblasť organizácie je spojkou medzi oblasťami predaja, technického nákupu, logistikou a controllingom. Predlohy pre štruktúry a postupy na logistických centrách a predajniach sú tu spolu úzko prepájané. Len tak dokážeme náš kontinuálny a rýchly rast efektívne viesť dopredu. Optimalizujeme našu internú organizáciu postupov a štruktúr (napr. riešenie správy skladu, komunikačných tokov, software-riešení a pod.) v rámci projektových skupín. S ohľadom na organizačné, technické a zákonné rámcové podmienky vyvíjame nové pracovné modely a koncepty pre naše logistické centrá a predajne.

Nákup je – vedľa klasického vyjednávania a zjednávania cien – zodpovedný za produktový management. Mimo starostlivosti o náš sortiment, od nápadu až po umiestnenie produktov v regáloch, patrí pod túto oblasť i produktová analýza na základe hodnotenia zákazníkov, kontrola a zaistenie kvality, rozhodnutie o produktovej inovácií a variácií, návrhy jednotlivých obalov. Stálym pozorovaním trhu a analýzou trendov zodpovedá nákup i za inovačné riešenia budúceho sortimentu.

IT Q projektová organizácia Q vývoj Q komunikácia

Oblasť informačných systémov a projektov Vám ponúka vstup do nášho informačno-technologického prostredia. Podľa záujmu a vzdelania sú Vám otvorené možnosti podieľať sa na projektoch IT, vývoja a organizácie.

Administratíva Q Q Q Q Q Q

financie účtovníctvo dane controlling personalistika mzdy

K hlavným úlohám patrí finančné účtovníctvo, spolupráca na kvartálnych a ročných uzávierkach, plánovanie a kontrola finančného managementu logistických centier. V personálnej oblasti sa jedná predovšetkým o nábor a starostlivosť o zamestnancov a spracovanie miezd.

Logistika

Predaj

Q príjem tovaru Q kompletácia tovaru Q výdaj tovaru

Q Q Q Q

Naše logistické centrá zásobujú predajne po celej Slovenskej republike i niekoľkokrát denne. A to vždy s najčerstvejším tovarom. Toto je zabezpečené optimalizovanými procesmi toku tovaru, od jeho príjmu, cez preskladnenie, až po jeho výdaj zo skladu. Plán zásobovania je taktiež zladený s potrebami predajní. Stále optimalizujeme naše časy prepravy, koncepty zaskladňovania a oblasť zvozu odpadu z našich predajní.

regionálny vedúci predaja vedúci predajne zástupca vedúceho predajne predavač/pokladník

Pretože sme rýchlo rastúca spoločnosť, organizujeme naše procesy na predajniach účinne, so zameraním na trh. K tomuto využívame systémy, ktoré sú jednoduché a zrozumiteľné. Naším hlavným princípom a kľúčom k úspechu je jednoduchosť.

LIDL Slovenská republika, v.o.s. Púchovská 12, 914 41 Nemšová, job@lidl.sk

www.lidl.sk stranaA4_2009.indd 1 Bulletin NDK 2009.indd 71

26.1.2009 14:54:43 2.3.2009 6:28


Charakteristika spoločnosti LMC, s. r. o. patrí k popredným európskym e-recruitmentovým spoločnostiam. Je najvýznamnejším operátorom na českom elektronickom trhu práce, kde pôsobí od roku 1996 a prevádzkuje najväčší pracovný portál na českom internete www.prace.cz, spravuje tiež službu www.jobs.cz určenú pre elitné pozície. Firemným klientom poskytuje vlastný špičkový software na správu náborového procesu - LMC G2. Zabezpečuje služby a náborové kampane v oblasti personálneho marketingu. LMC je poskytovateľom ONREA Multipostingu, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle vystavenie pracovného inzerátu do 11 európskych krajín a vďaka spolupráci s pracovnými servermi ďalších krajín je dosah tejto služby globálny. Od začiatku roku 2007 poskytuje spoločnosť LMC plne lokalizovanú verziu systému LMC G2 pre slovenský trh a od septembra 2007 prevádzkuje na Slovensku pracovný portál www.topjobs.sk

CV na Topjobs.sk

Absolventi / študenti Brigády

O-zóna

Prečo je výhodné založiť si CV na Topjobs.sk:

Pozície pre všetkých absolven- • Brigády predstavujú jednu O-zóna: tov a študentov majú na z najvyhľadávanejších foriem • Je na Slovenskom trhu našom portáli Topjobs.sk svoju e-recruitmentu jedinečná onpracovných ponúk. • Vaše CV na Topjobs.sk samostatnú kategóriu, ktorá je line diskusia ľudí hľadajúcich denne vzhliadnu stovky rozdelená nasledovne: prácu priamo so zástupcami • Na Topjobs.sk je každý deň personalitov. popredných spoločností. aktualizované množstvo • Prax a stáž brigád zo všetkých krajov • Predtým ako personalisti • Ponúka uchádzačom o Slovenska. zverejnia pracovnú ponuku • Trainee programy zame-stnanie možnosť na internete, vyhľadávajú dozvedieť sa množstvo vhodného kandidáta v • Práca popri štúdiu na VŠ potrebných informácií o dostupných databázach živospoločnosti, topisov. v ktorej by radi pracovali. • Zvyšujete svoje šance - ak Vaše CV personalistu zaujme, sám Vám ponúkne zaují-mavú pracovnú príležitosť.

• Záznamy z diskusií sú prístupné kedykoľvek aj po ich ukončení v archíve O-zóny.

Vyhľadávanie na Topjobs.sk

Agent

Vyhľadávanie pracovných pozícii na Topjobs.sk je veľmi jednoduché a prehľadné, pretože všetky pracovné pozície sú synergicky prepojené s vyhľadávacím oknom tak, aby ste vždy našli to čo hľadáte. Nájdené pozície sú na výpise zoradené podľa relevancie, t.j. čím viac sa zhodujú s požadovanými kritériami, tým sú umiestnené vyššie.

Čo je to Agent? • Agent je všestranný nástroj, ktorý Vám šetrí čas a informuje Vás len o pracovných ponukách podľa Vášho gusta.

Vyhľadávať je možné na základe jednotlivých kritérií: • Pracovná pozícia • Odbor • Miesto pracoviska • Typ pracovného pomeru • Jazykové znalosti

Prečo je výhodné založiť si agenta: • Šetríte čas, nemusíte každý deň navštevovať pracovné portály a prácne ponuky prehľadávať. • Máte neustály prehľad o svojich príležitostiach na trhu práce (užitočné i pre tých, ktorí si aktívne prácu nehľadajú). • Je diskrétny – o tom, že prehľadáva medzi ponukami práce za Vás, sa nikto nedozvie.

Kontakt:

LMC, s.r.o. , organizačná zložka, Zochová 6-8, 811 03 Bratislava tel: 02/ 5441 8315, fax: 02/ 5441 8316 www.topjobs.sk

72

Bulletin NDK 2009.indd 72

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:28


Bulletin NDK 2009.indd 73

2.3.2009 6:28


• konzultačné a poradenské služby v oblasti IT • systémová integrácia • outsourcing a business process outsourcing Charakteristika spoločnosti Logica je popredný svetový dodávateľ služieb v oblasti IT. V 36 krajinách zamestnáva približne 39 000 špecialistov, ktorých hlboké profesijné znalosti a skúsenosti z mnohých úspešne realizovaných projektov napomáhajú zákazníkom vybudovať a udržať vedúce postavenie na trhu. Pre významných klientov zo segmentu telekomunikácií, médií, finančných služieb, energetiky, priemyslu alebo verejnej správy Logica zabezpečuje komplexné konzultačné služby a služby systémovej integrácie. S využitím stratégie Global Service Delivery poskytuje zákazníkom kompletný rozsah služieb outsourcingu a riešenie obchodných procesov. Logica CEE má centrálu v Prahe, pobočky v Bratislave, Brne, Plzni a Budapešti. Realizuje projekty pre najvýznamnejšie spoločnosti a organizácie v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• možnosť pracovať na veľkých a zaujímavých projektoch pre najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku • prácu s najvyspelejšími technológiami svetových firiem napr. Oracle, Amdocs, SAP, NetCracker a iné • zázemie silnej medzináronej spoločnosti • neformálnu firemnú kultúru • platové podmienky a zamestnanecké výhody zodpovedajúce postaveniu jedného z najvýznamnejších svetových dodávateľov IT služieb (napr. športovorelaxačný program, doplnkové dôchodkové sporenie, dovolenka naviac)

• Java Programmer / Analyst for integration • Junior Developer • Junior Application Specialist CRM • Junior Business Consultant

• VŠ vzdelanie • znalosť informačných technológií V závislosti od typu pozície: • skúsenosti s programovaním v niektorom z uvedených jazykov: JAVA, J2EE, PL/SQL, C/C++, Visual Basic • znalosť práce s databázami (napr. Oracle) • základy softvérovej analýzy a UML vítané • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni • komunikačné a prezentačné zručnosti

Výberové konanie pozostáva v závislosti od typu pozície z osobných pohovorov a testov, prípadne Assessment Centra. V prípade záujmu, zašlite prosím Váš štruktúrovaný životopis na adresu jobs.sk@logica.com.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Rozvoj zamestnancov je definovaný podľa pracovného zaradenia. Vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom vnútrofiremných aj externých vzdelávacích programov. Programy sú prevažne certifikované a zamerané na rozvoj profesných znalostí a zručností.

• participáciu na projektoch pre existujúcich klientov • zapojenie študentov do tímov odborníkov pracujúcich na projektoch v oblasti systémovej integrácie a implementácie nových IT aplikácií

• Informatika • Softvérové inžinierstvo • Elektrotechnika

Kontakt:

Logica Slovakia s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava 1 Tel.: +421 2 5788 2111, Fax: +421 2 5788 2112 jobs.sk@logica.com, http://www.logica.topjobs.sk

74

Bulletin NDK 2009.indd 74

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:43


Bulletin NDK 2009.indd 75

2.3.2009 6:29


Personálno-poradenská spoločnosť s komplexnou ponukou služieb v oblasti ľudských zdrojov. Charakteristika spoločnosti Lugera je jednou z najväčších personálno-poradenských spoločností na Slovensku. Od založenia v r. 1996 v Trenčíne sme otvorili ďalšie 4 pobočky (BA, TT, NR, KE) a naše pôsobenie sme rozšírili do 7 európskych krajín. Uchádzačom o zamestnanie pomáhame s uplatnením na trhu práce bezplatne. Ponúkame možnosť registrácie životopisu v databáze, poskytujeme poradenstvo, zasielanie aktuálnych pracovných pozícií podľa zadaných kritérií a ďalšie služby. Na osobných stretnutiach kandidátov dôkladne pripravíme na stretnutia s klientami, informujeme ich o aktuálnej situácii na trhu práce v súvislosti s ich profilom a možnosťami uplatnenia. Samozrejmosťou je konštruktívna spätná väzba na priebeh pohovoru a poradenstvo kandidátovi. V súčasnosti máme za sebou stovky veľkých i menších projektov pre zahraničných investorov, rovnako ako domáce slovenské spoločnosti a tisícky obsadených pracovných miest. Využite aj vy naše skúsenosti a jedinečné znalosti o trhu práce na Slovensku aj v zahraničí.

Možnosti vzdelávania

Vyžadujeme

Študentom na vysokých i stredných školách ponúkame prednášky, školenia a praktické workshopy na témy súvisiace s uplatnením na trhu práce. Projekt Absolvent na trhu práce má viacero voľne kombinovateľných teoretických častí ako napríklad písanie životopisu a motivačného listu, pracovno-právne náležitosti, ktoré potrebuje zamestnanec i uchádač o zamestnanie vedieť, či samotný tréning pracovného pohovoru so skúseným personalistom. Spoločnostiam ponúkame formou workshopov s názvom Lugera HR Academy možnosť školení pre ich personalistov za účelom zefektívnenia práce a oboznámenia s pokročilými technikami náboru a hodnotenia kandidátov.

Požiadavky sú individuálne pri každej ponúkanej pozícii podľa charakteru práce.

Ponúkané pozície Stovky pracovných príležitostí na pozície s rozličným zameraním. Najmä pre veľké medzinárodné spoločnosti hľadáme množstvo absolventov vysokých škôl.

Ponúkame

Na absolventské pozície sa vyžaduje znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka a dobrá orientácia v absolvovanom odbore štúdia podľa charakteru pozície.

Priebeh prijímacieho konania 1. Zhodnotenie znalostí, skúseností a vhodnosti kandidáta na pozíciu, o ktorú prejavil záujem a jeho zaradenie do výberového konania. 2. Osobné stretnutie s uchádzačom. 3. Oboznámenie uchádzača s výsledkom prvej fázy výberového procesu a ak je pozitívny, informovanie o ďalších krokoch 4. Predstavenie kandidáta klientovi. 5. Informovanie uchádzača o výsledku stretnutia s klientom a jeho rozhodnutí. Ak je uchádzač už registrovaný v databáze, často býva oslovený priamo naším konzultantom.

Počas štúdia ponúkame

Našim kandidátom ponúkame prácu v sta- • odbornú pomoc pri písaní diplomových prác bilných spoločnostiach, ktoré vedia oceniť • možnosť praxe ich prácu a zároveň im poskytujú možnosť neustále sa vzdelávať a rásť profesionálne i osobnostne.

Preferované študijné odbory • ekonomické • IT • cudzie jazyky • elektrotechnické • strojnícke

Kontakt:

Lugera z Maklér, spol.s.r.o., Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Tamaškovičova 17, 917 02 Trnava, Mostná 58, 949 01 Nitra, Štúrova 27, 040 01 Košice Tel.: 0850 328 328, Fax: 032/6582 873, lugera@lugera.com, www.lugera.com

76

Bulletin NDK 2009.indd 76

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:57


Poskytovanie zamestnancov na dobu neurčitú alebo určitú, hodnotenie a výber pracovníkov, školenie, outplacement, outsourcing a poradenské služby. Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Manpower Slovensko, s.r.o. bola založená v máji roku 2003 ako dcérska spoločnosť Manpower France. Našim klientom poskytujeme komplexné personálne služby s dôrazom na flexibilitu pracovnej sily. Pobočky Manpower nájdete na Slovensku v piatich mestách - v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach, pričom každá z pobočiek zastrešuje celý príslušný región. Rok 2006 priniesol spoločnosti Manpower Slovensko viacero význaných zmien. Prvou a navonok najviditeľnejšou bol rebranding, keď sa Manpower na celom svete ukázal v nových farbách a s novým logom. V súvislosti s touto zmenou sa pod novou značkou Manpower Professional na Slovensku uviedla aj špecializovaná pobočka Manpower s pôvodným názvom Recruitment. Z hľadiska rozširovania obchodných aktivít a zintenzívnenia spolupráce medzi pobočkami Manpower v krajinách Európy je veľmi významnou zmenou začlenenie Manpower Slovensko do regiónu EMEA, ktorý je najsilnejšou hospodárskou jednotkou v štruktúre spoločnosti Manpower.

Ponúkame

Vyžadujeme

Spoločnosť MANPOWER uchádzačom o zamestnanie ponúka personálne poradenstvo pri výbere vhodného zamestnania. Prostredníctvom výberového procesu ohodnotíme jazykové znalosti, vedomosti a osobnostné kvality. Pre zahraničných kandidátov zastrešujeme proces získania víz, pracovného povolenia a adaptačný proces v prvých mesiacoch spojených so zabezpečením ubytovania.

stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie (podľa kritérií pozície) znalosť anglického jazyka, prípadne iných cudzích jazykov PC zručnosti

Priebeh prijímacieho konania

• administratívne pozície zákazníckej podpory s využitím rôznych jazykov, • finančné pozície zamerané na účtovníctvo, analýzu a kontroling, • IT pozície rôznych úrovní, • manažérske pozície orientované na predaj, projekty a riadenie, • a iné.

Kandidát spĺňajúci požadované kritériá je pozvaný na osobné stretnutie do spoločnosti Manpower. Pohovor spravidla predchádza jazykové a odbornostné testovanie. Následne pokračuje rozhovorom s konzultantom o vzdelaní, pracovných skúsenostiach a jeho predstave o budúcom zamestnaní. Druhá časť rozhovoru je orientovaná na pracovnú pozíciu, požiadavky klienta, podmienky a benefity poskytované zamestnávateľom. Tu je priestor na otázky a voľnú diskusiu s kandidátom. Pokračovaním úspešne zvládnutého pohovoru u nás je druhé kolo už na strane zamestnávateľa.

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Ponúkané pozície

• administratívne pozície • (asistent/ka, recepčný/á)

• • • • •

ekonomika, technické vzdelanie, marketing, manažment, personálny manažment

Kontakt:

MANPOWER SLOVENSKO, s.r.o., Cintorínska 3/A, 810 00 Bratislava 02 / 57 10 69 00, recruitment@manpower.sk

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 77

77

2.3.2009 6:57


Audit, Accounting, Tax Company’s profile Mazars is an international organization specializing in audit, accounting tax and advisory services. Nowadays Mazars can rely on skills of more than 10,500 professionals operating in 50 countries which make up its integrated partnership on the 5 continents. The company is operating in Slovakia since 2000 and belongs to top audit firms in the country.

We offer

We expect

Mazars is all about people - we believe that each individual makes a difference to the Mazars culture.

Language abilities: English and/or French, German is advantage

We offer our employees real development opportunities based on: • responsibility at an early stage, • development of skills, • opportunities for mobility within the Group.

Education: For audit and tax job positions university education is required.

Job opportunities

Hiring process

• Audit assistant, • Accounting assistant, • Tax assistant.

Our internal procedure of applicants interview is following: a) entry test, b) interview with HR specialist, c) interview with senior manager, d) interview with the Partner of the company.

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

• ACCA • trainings provided by SKAU, SKCU and SKDP • internal trainings

part time jobs

University of Economics or Management

Contact:

Mazars Slovensko, s.r.o., Strakova 1, 811 01 Bratislava tel: + 421 2 59 20 47 00, fax: + 421 2 59 20 47 03 www.mazars.sk

78

Bulletin NDK 2009.indd 78

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:37


Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Microsoft je svetovou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Poslaním spoločnosti Microsoft Slovakia je umožniť ľuďom a organizáciám efektívne pracovať a dosahovať ich ciele s pomocou špičkového softvéru, ktorý s využitím znalostí slovenských odborníkov vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie pre uplatnenie vo všetkých odboroch a ľudských činnostiach. Spoločnosť Microsoft prináša na slovenský trh moderné technológie a jej snahou je sprístupňovať ich všetkým skupinám obyvateľstva prostredníctvom spolupráce s verejným sektorom, neziskovými organizáciami a dlhodobých programov na podporu školstva od základného stupňa cez stredné a vysoké až po celoživotné vzdelávanie. Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• Finančná podpora počas choroby • Nadštandardná zdravotná starostlivosť • Príspevok na stravné lístky, darčekové poukážky a zdarma občerstvenie na pracovisku • Služobný automobil a jeho používanie na súkromné účely alebo príspevok na MHD • Nákup zamestnaneckých akcií • Nákup firemných produktov so zľavou • Kultúrne, spoločenské a športové akcie • Jeden týždeň dovolenky nad zákonný rámec • Príspevok na penzijné a životné poistenie

Pozície z oblastí: • Obchod a marketing • Technické konzultantské pozície • Projektový manažment • Administratíva a financie

V závislosti od obsadzovanej pozície.

• Prehodnotenie životopisu a žiadosti kandidáta • Pohovor s Recruitment konzultantom • Pohovor s budúcim priamym nadriadeným • Pohovor s HR manažérkou • Ponuka kandidátovi V prípade potreby sa môže počet kôl rozšíriť. Niektoré individuálne projekty (napr. Internship) sa riadi špeciálnymi podmienkami, ktoré sú vždy k dispozícii.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Komplexný systém vzdelávania zamestnancov

Microsoft ponúka talentovaným študentom Pri technických pozíciách preferujeme IT odborov prax v centrále spoločnosti študentov technických resp. IT odborov. v americkom Redmonde, kde ich čaká jedinečná skúsenosť podieľať sa na vývoji nového softvéru. Vybraní kandidáti budú spolupracovať s najlepšími profesionálmi z celého sveta a dostanú tak príležitosť preukázať svoje kvality a otvoriť si cestu k skvelej kariére v oblasti IT.

Preferované študijné odbory

Kontakt:

Microsoft Slovakia s.r.o., Westend Court, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava Tel: 02/59 295 111, Fax: 02/59 295 100 Email: kariera@microsoft.com, www.microsoft.com/slovakia

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 79

79

2.3.2009 6:37


Spoločnosť Millennium 000 je poskytovateľom komplexných e-business riešení. Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Millennium 000 sa zameriava na poskytovanie aplikačných riešení predovšetkým v oblastiach riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), manažmentu obstarávania a personalistiky, služieb v oblasti analýzy, návrhu a vývoja internetových a intranetových aplikácií, ako aj technologicko-konzultačných služieb. Millennium 000 je držiteľom viacerých prestížnych ocenení.

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• participácia na inovatívnych projektoch s použitím najnovších technológií • vzdelávací program zameraný na povinné i individuálne odborné certifikácie a kurzy pre zlepšovanie mäkkých zručností • interné jazykové kurzy • sociálny program (splav, rybačka, lyžovačka, firemné raňajky, Party na lodi, turistika, kačacie hody...) • klimatizovaná športová hala • masér v priestoroch spoločnosti • permanentky do siete fitness centier v Bratislave a na plaváreň • permanentky na zápasy HC Slovan

Úspešným uchádzačom ponúkame príležitosť stať sa členom tímu v oblasti analýzy, vývoja a testovania softvérových riešení. Všetky pozície sú zverejnené a aktualizované na stránke spoločnosti www.millennium000.sk.

• pozitívny prístup k práci v oblasti IT • zmysel pre tímovú spoluprácu • záujem o osobnostný rozvoj • analytické schopnosti • znalosť technológií spoločnosti Microsoft

Priebeh prijímacieho konania

• zaslanie žiadosti o zamestnanie • vyhodnotenie žiadosti • osobný pohovor (1. a 2. kolo) • vyhodnotenie pohovoru • ponuka na spoluprácu

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Ponúkame bohatý vzdelávací program - interné jazykové kurzy, tréningy, školenia a certifikácie so zameraním na rozvoj individuálnych schopností a zručností. Rast jednotlivca znamená rast celej spoločnosti. A preto nám na vzdelávaní našich zamestnancov záleží.

Pracovné skúsenosti v oblasti vývoja a testovania softvérových riešení.

• informačné technológie • hospodárska informatika • softvérové inžinierstvo

Kontakt:

Millennium 000, spol. s r. o., Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava tel.: +421 2 5910 0300, fax: +421 2 5910 0333 kariera@millennium000.sk, http://www.millennium000.sk

80

Bulletin NDK 2009.indd 80

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:37


Bulletin NDK 2009.indd 81

2.3.2009 6:38


Výroba celulózy a ofsetového a kancelárskeho papiera Charakteristika spoločnosti Modni SCP je súčasťou medzinárodnej spoločnosti MONDI zaoberajúcej sa výrobou papiera a obalových materiálov. Mondi SCP patrí do divízie European & International so sídlom ústredia vo Viedni. Má viac ako 90 výrobných závodov v 30 krajinách a takmer 27.000 zamestnancov. Mondi SCP je vedúcim výrobcom bezdrevných grafických a kancelárskych papierov na Slovensku. Všetky produkty spomedzi širokého výrobného programu spoločnosti sú určené na dalšie špeciálne použitie. Jej základným cieľom je efektívne zhodnocovanie domácich obnoviteľných surovín, výroba a predaj celulózo-papierenských produktov na domácom a zahraničných trhoch z ohľadom na environmentálne pomery a prosperitu spoločnosti.

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• prácu v medzinárodnej spoločnostti • efektívne prepracovaný rozvojový program • kariérový rozvoj • širokú škálu finančných a nefinančných benefitov

• asistent pre výrobu a spracovanie papiera • asistent pre účtovníctvo a kontroling • asistent pre informačné techonológie

• anglický jazyk

Priebeh prijímacieho konania • rozhovor • assessment • druhý rozhovor

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• odborné vzdelávanie • jazykové vzdelávanie • rozvoj mäkkých faktorov (manažérske zručnosti) • rozvoj tímovej spolupráce

• spracovávanie diplomových prác • účasť na projektoch • letnú prácu/brigádu

• technické odbory • ekonomické odbory

Kontakt:

Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok tel: 044 436 3512, 044 436 2052, fax: 044 436 6633 e-mail: jana.streitova@mondigroup.com

82

Bulletin NDK 2009.indd 82

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:38


International Consulting and Outsourcing Services in IT/Telco fields Company’s profile Work IT with us Since 2004, 300 IT consultants from 24 different countries around the world have joined NATEK Group to build and grow NATEK International Consulting and Outsourcing Services with activities throughout the European region and Asian Countries. NATEK is located in 7 different countries - Bulgaria, Czech Republic, France, Georgia, Poland, Romania and Slovakia and has 2 offices in India to support as partner, prestigious international companies established in these areas. www.natek.eu

We offer

We expect

• Excellent career opportunity to work with international leaders • Job in an multicultural environment with latest technologies • Active assistance to find flat, job for partner, bank account • Support from our HR Dpt. during whole period of assignment • • Motivating financial remuneration and other benefits: - Relocation package, - Personalized trainings/certifications plan, - Over-time paid, - Meal tickets, - Pension plan, - Additional holidays depending on seniority, - Language courses...

Job opportunities

IT Administrators SAP, Oracle, DB2, Network, UNIX (AIX, HP-UX, ...), Linux, SAP, Tivoli, Windows, iSeries, zSeries, AS/400, etc... IT Developers C, C++, C#, .NET, JAVA, J2EE, SAP ABAP, Oracle, etc...

• English fluent • IT education and first working experience • Motivation in multicultural environment with leading international companies • Wish of building strong professional challenges • Client and service oriented • Team spirit, quality and commitment driven

Hiring process 1. Apply directly to job@natek.sk, via www.natek.eu or during job fair 2. HR interview with NATEK IT recruiters 3. Technical interview with NATEK IT specialists 4. Presentation of suitable positions in Europe 5. Personal interview with our customer(s) 6. Pre-on-boarding, assistance for all relocation matters 7. Welcome day in NATEK premises 8. Start assignment at our customer’s premises

Others IT Consultants, Project Managers, Testers, etc...

Preferred educational background • Information Technology, • Telecommunications

Kontakt:

NATEK Slovakia, Tower 115, Pribinova 25, 811 09, Bratislava (+421) 233 554 623 job@natek.sk, www.natek.eu

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 83

83

2.3.2009 6:38


Podzemné skladovanie zemného plynu Prieskum a ťažba uhľovodíkov na Slovensku Charakteristika spoločnosti NAFTA a.s. je modernou dynamickou spoločnosť s pozíciou kľúčového hráča v oblasti poskytovania služieb uskladňovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch na európskom a slovenskom trhu a lídrom v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu na Slovensku. Ťažbou ropy sa zaoberá od roku 1914, ťažbou plynu od roku 1951. Podzemné skladovanie zemného plynu a výstavba rozsiahleho komplexu podzemného zásobníka zemného plynu sa začalo v roku 1973.

Ponúkame

Vyžadujeme

NAFTA a.s. ponúka jedinečnú možnosť stať sa súčasťou prosperujúcej, plne zákaznícky orientovanej spoločnosti. Dáva šancu stať sa členom veľkého tímu odborníkov a poskytuje priestor pre ich odborný rast a kariéru. Pre kreatívnych, tvorivých a ambicióznych ľudí, ktorých motivuje úspech v práci a ktorí chcú presadiť svoje inovačné myšlienky poskytuje profesionálne, otvorené a podporné prostredie, zaujímavé finančné ohodnotenie a zamestnanecké benefity.

• Vysokoškolské vzdelanie geologického, strojárskeho, elektrotechnického, ekonomického smeru • Záujem o prácu v energetike • Znalosť anglického jazyka • Zodpovedný prístup, flexibilitu • Chuť na sebe pracovať • Schopnosť tímovej práce

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkané pozície Spoločnosť ponúka zaujímavé pracovné príležitosti v energetickom sektore, najmä v oblasti geológie, strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky.

Možnosti vzdelávania

Ak Vás ponuka pracovať v našej spoločnosti zaujala, zašlite svoj životopis v slovenskom i anglickom jazyku prostredníctvom e-mailu: kariera@nafta.sk, alebo poštou na adresu: NAFTA a.s., Úsek ľudských zdrojov, Naftárska 965, 908 45 Gbely. Aktuálne profesie s podrobnejšími informáciami nájdete na www.nafta.sk, v časti Kariéra. Vybraní kandidáti budú pozvaní na interview. Využite šancu stať sa členom nášho veľkého tímu odborníkov a my Vám vytvoríme priestor pre Váš rast a kariéru!

Počas štúdia ponúkame

Pre zamestnancov spoločnosti sú pripravené • Možnosť spracovania bakalárskej kvalitné tréningové a rozvojové programy, a diplomovej práce podporujúce ich odborný a osobnostný roz- • Exkurzie voj. Sú to najmä: • Pre absolventov možnosť spracovania • Individuálne rozvojové programy dizertačnej práce • Manažérske vzdelávanie • Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie v profesijnej oblasti • Jazykové vzdelávanie

Preferované študijné odbory • • • •

Geológia Strojárstvo Elektrotechnika Ekonomika

Kontakt:

NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely tel.:+ 421 34 771 2348, +421 34 771 2465, fax:+ 421 34 771 2437 kariera@nafta.sk, www.nafta.sk

84

Bulletin NDK 2009.indd 84

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:38


Bulletin NDK 2009.indd 85

2.3.2009 6:39


ON Semiconductor is a preferred supplier of power and signal management products and solutions to customers throughout the world. Company’s profile ON Semiconductor is a leading provider of power efficient semiconductor solutions to customers in the power supply, automotive, communications, computer, consumer, medical, wireless, mobile phone, industrial and military/ aerospace markets. The company’s broad portfolio includes power, analog, DSP, mixed-signal, advance logic, clock management and standard component devices. With best in class service and a world class supply chain, we enable our customers to meet their design challenges successfully. While the company’s corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona, U.S., it operates a worldwide network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, the Asia Pacific regions, Europe and the Middle East. ON Semiconductor Slovakia, a. s. employs over 200 business-oriented people in Piestany and more than 20 Designers in Bratislava Development Center. There are Customer Service centers located in Piestany Site, which are part of the ON Semiconductor initiative to develop Supply Chain Management Excellence, having Multi Language Competence, Increased Flexibility and Best in Class Customer Service.

We offer

We expect

We offer growth and development for those who have the passion to seek challenges and create opportunities for success. ON Semiconductor promotes a mutually rewarding partnership that creates a customer-oriented organization, encourages innovation and teamwork, and rewards achievement. Working here, you have a voice and your ideas are heard. If you are looking for challenges, quality, freedom and empowerment join us today.

We are looking for students and college graduates with fluent English knowledge, another language is advantage, computer skills, good communication and interpersonal skills, service and team oriented behavior.

Ponúkané pozície

Hiring process

We offer positions in several categories: Customer service support, Finance, Logistics, Quality, IT, Administrative support, Technical support and Design

If you are interested in our vacancies and fulfill our requirements, send us your CV by post or e-mail: jobpy@onsemi.com

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

ON Semiconductor offers professional Internship program for students. We offer Educational background in relevant field growth and educational programs for our scholarship, accommodation, possibility according to specific position. employees: of future employment. • New hire training, • Language courses, • IT courses, • Soft skills trainings.

Contact:

ON Semiconductor Slovakia, a. s., Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 Piešťany Tel.: +421 33 790 2328, Fax: +421 33 790 2321 E-mail: jobpy@onsemi.com, Web: www.onsemi.com

86

Bulletin NDK 2009.indd 86

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:39


Najväčší telekomunikačný operátor na Slovensku podľa počtu zákazníkov aj podľa výnosov. Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. Majiteľom 100% akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina France Telecom. K 31.12.2008 mala spoločnosť takmer 3 mil. aktívnych zákazníkov. Okrem mobilnej dátovej siete GPRS s celonárodným pokrytím prevádzkuje mobilnú dátovú sieť EDGE, ako aj mobilnú sieť tretej generácie v štandarde UMTS s najlepším pokrytím. Orange Slovensko je prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil najmodernejšiu pevnú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home), ktorá v súčasnosti pokrýva 262 tis. domácností v 12 mestách. Kvalita služieb spoločnosti Orange Slovensko spĺňa kritériá certifikátu ISO 9001:2000 podľa medzinárodného štandardu kvality. Orange je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Orange je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa umiestnila šesťkrát po sebe na stupni víťazov rebríčka Firma roka, ktorý každoročne zostavuje ekonomický týždenník Trend.

Ponúkame

Vyžadujeme

V spoločnosti Orange Slovensko sa snažíme vytvárať svojim zamestnancom optimálne pracovné podmienky a pocit istoty, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na prosperite našej spoločnosti. Dôraz kladieme na to, aby naši ľudia okrem zaujímavých benefitov našli aj priestor na osobný rast. Ponúkané výhody dotvárajú prostredie na sebarealizáciu mladých dynamických ľudí, ktorí chcú uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti. Radíme sa tak nielen medzi najväčších, ale aj najlepších zamestnávateľov v SR.

Ponúkané pozície Absolventi stredných a vysokých škôl u nás nájdu uplatnenie predovšetkým v oblastiach : • informačných systémov • techniky • úseku služieb zákazníkom.

Možnosti vzdelávania

• • • •

SŠ/VŠ vzdelanie aktívna znalosť anglického jazyka výborná znalosť práce s PC chuť uplatniť nápady, vedomosti a schopnosti, pracovať samostatne a zároveň byť členom úspešného tímu

Priebeh prijímacieho konania Ak máte záujem uchádzať sa o prácu v spoločnosti Orange Slovensko,a.s., zašlite prosím Váš štruktúrovaný životopis na adresu cv@orange.sk. Do predmetu správy uveďte názov pozície, o ktorú máte záujem. Tým budete automaticky zaradený do našej databázy. V prípade, že spĺňate požadované kritériá pre obsadzované pracovné pozície, budete pozvaný na Úsek ľudských zdrojov, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Pre každého zamestnanca pripravujeme Ponúkame brigádnickú prácu rôzneho Bez preferencií – v závislosti od individuálny plán osobného rozvoja a vzde- charakteru. pracovného miesta. lávania. Organizujeme interné a externé tréningové programy a workshopy, zamerané na profesionálny rozvoj jazykových schopností a špecializovaný manažérsky rozvoj.

Kontakt:

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava tel : +421 2 5851 2345, fax : +421 2 5851 1202 e-mail : cv@orange.sk, www.orange.sk

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 87

87

2.3.2009 6:39


OSRAM, globálny výrobca svetelných zdrojov, poskytuje zákazníkom vo vyše 150 krajinách sveta svetlo pre všetky oblasti života. Svetlo je život! Charakteristika spoločnosti OSRAM, jeden z najväčších výrobcov svetelných zdrojov na svete, je multinacionálna a stabilná spoločnosť s centrálou v Mníchove s viac ako 40.000 zamestnancami. Zásobuje zákazníkov vo viac ako 150 krajinách a vyrába v 49 závodoch v 18 krajinách sveta. Na Slovensku je zastúpenie v OSRAM Slovakia, a.s. so sídlom v Nových Zámkoch, kde je sústredená výroba automobilových a všeobecných žiaroviek a stavba strojov. V OSRAM Slovakia, a.s. pracuje takmer 2000 zamestnancov.

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

Pre motivovaných absolventov a uchádzačov ponúkame: • Motivujúce mzdové ohodnotenie • Riešenie ubytovania a dopravy • Účasť na medzinárodných projektoch, pracovné cesty v zahraničí • Kariérny a odborný rast, možnosti ďalšieho vzdelávania sa • Medzinárodné Job rotations • Inovatívne technológie • Bohatý sociálny program a zamestnanecké benefity • Firemné podujatia • Stabilizačný program pre špecialistov • Flexibilný pracovný čas

Máme záujem o uchádzačov z nasledovných oblastí:

• aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (ďalšie jazyky vítané) • znalosť práce s PC (MS Office, SAP, konštruktérske nástroje) • záujem ďalej sa vzdelávať a prijímať výzvy • dobré komunikačné a prezentačné zručnosti • vysokú motiváciu, kreativitu a zodpovednosť • lojalitu

• Financie a účtovníctvo • Vnútropodnikový controlling • Supply chain management • Logistika • Globálny a lokálny nákup • Obchod a marketing • • • •

Výskum a vývoj Konštrukcia Technológia Riadenie kvality

Naše aktuálne voľné pozície nájdete na www.osram.sk v sekcii Kariéra. V prípade záujmu posielajte vaše životopisy v slovenskom a anglickom/nemeckom jazyku na adresu: zamestnanie@osram.sk. V predmete e-mailu uvádzajte názov pozície, alebo oblasť, ktorá vás oslovuje. Radi Vám poradíme aj osobne na JOB-Hotline: 035 6464 821!

• Ľudské zdroje

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

OSRAM aktívne podporuje ďalší rozvoj a vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom jazykových kurzov, kurzov v oblasti manažmentu, riadenia a mnohých odborných školení a tréningov. Zamestnanci majú možnosť využívať moderné vzdelávacie nástroje ako je E-learning.

• prácu na plný i čiastočný úväzok • brigády a externé preklady • spoluprácu na diplomovej práci a iných projektoch pre konkrétne zadanie

Vysokoškolské vzdelanie technického a ekonomického smeru

Kontakt:

OSRAM Slovakia, a.s., Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Kontaktná osoba: Zita Redlova, Tel.: 035/6464821, 0902 987505, Fax: 035/6464885 E-mail: zamestnanie@osram.sk, www adresa: http://www.osram.sk

88

Bulletin NDK 2009.indd 88

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:39


Procter&Gamble is a multinational company based in the United States producing nearly 300 brands. Company’s profile Procter&Gamble has one of the largest and strongest portfolios trusted, quality brands worldwide including Gillette/Braun and Wella. P&G employs approximately 138,000 people globally, who create, manufacture, promote and sell our 300 brands such as Gillette, Ariel, Pantene and Duracell. In 1991 P&G has arrived to Central Europe South, and operates with five general offices and two factories in the region, employing more than 2000 people. We trustly believe in the diversity of our people, representing all nationalities from the region and much more from all around the globe. We hire people to join P&G at entry level positions and these same people progress into our most senior positions which are only staffed from within company.

We offer

Job opportunities

• Challenging job with meaningful responsibility from the first day of your work • Top-class learning & development • Multinational and diverse work environment • Attractive compensation and benefit package • We do not expect work experience

For more information please • University graduates and visit our career website and University students (4th or apply online via 5th year of study) www.myPGcareer.com • Ability to communicate in English • Positive attitude towards challenges and change

We expect

Hiring process 1. Application: you´ll be amazed at the exciting and challenging work assignments P&G has to offer 2. Assessments (on-line and in person): they provide a comprehensive picture of your experiences, skills and abilities 3. Initial Interview: it is about getting to know one another 4. Final Interview: at this step,we take time to explore your capabilities in greater detail 5. Your offer and Your Future: if you receive an offer, you´ll have the opportunity to join one of the very best companies in the world

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

We attract and recruit the finest people in the world. We build our organization from within, promoting and rewarding people without regard to any difference unrelated to performance. We design our learning interventions for you, in the form of classrooms trainings, internet-based courses or whatever suits you best as a learner. You will therefore actively engage in developing your strengths. We believe in coaching for development rather than managing weaknesses.

• Internship positions • International and local student seminars

A function is what P&G calls an area of career specialization, such as: • Marketing • Customer Business Development / Sales • Customer Service & Logistics • Finance & Accounting • Human Resources • Information & Decision Solutions • Consumer & Market Knowledge • External Relations • Engineering

Contact:

Procter&Gamble, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia Tel: +421 2 5710 1111, Fax: +421 2 5710 1112 e-mail: szitasova.m@pg.com, URL: www.myPGcareer.com, www.pg.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 89

89

2.3.2009 6:57


Bulletin NDK 2009.indd 90

2.3.2009 6:40


Bulletin NDK 2009.indd 91

2.3.2009 6:44


Spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti: audit, dane, riadenie procesov, transakcie, IT, forenzné služby, ľudské zdroje a iné. Charakteristika spoločnosti PricewaterhouseCoopers je najväčšia svetová poradenská spoločnosť. Viac ako 155 000 zamestnancov v 153 krajinách pomáha svojim klientom zvyšovať hodnotu ich podnikateľskej činnosti, riadiť riziká a zlepšovať ich výsledky. V Bratislave pôsobíme od roku 1991, v Košiciach od roku 2008, máme vyše 350 zamestnancov. Našimi klientmi sú významné slovenské a medzinárodné výrobné a obchodné spoločnosti, banky a poisťovne.

Ponúkame

Ponúkané pozície

• dynamickú, náročnú • Audítor junior a zaujímavú prácu • Daňový konzultant • intenzívne vzdelávanie • rýchly odborný a profesionálny rast • atraktívne platové podmienky • silné firemné zázemie • mladý medzinárodný kolektív • zamestnanecké výhody (životné a úrazové poistenie, služby súkromného zdravotného centra, možnosti športovania, jazykové kurzy a iné)

Priebeh prijímacieho konania

Vyžadujeme • ukončené alebo v blízkej dobe končiace vysokoškolské štúdium • analytické myslenie • dobrú znalosť angličtiny • všeobecný rozhľad • chuť a motiváciu ďalej sa vzdelávať • dobré komunikačné schopnosti pre prácu s klientom

1. Vyplnenie internetového dotazníka na konkrétnu pozíciu na našej webovej stránke 2. Testing centre psychologický test, numerický test, verbálny test, angličtina 3. Assessment centre skupinové úlohy, pohovor s manažérom oddelenia, na ktoré sa uchádzač hlási 4. Pohovor s partnerom oddelenia

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• ACCA • účtovníctvo (IFRS, US GAAP, SÚŠ) a metodológia auditu • daňová legislatíva • školenia na rozvoj odbornosti a tiež soft skills pre zamestnancov podľa ich potrieb • jazykové kurzy

• PwC Trainee Program pre študentov 4. a 5. ročníka (odborná platená prax v rozsahu 1 - 4 mesiacov v decembri až marci) • práca na skrátený úväzok pre študentov posledného ročníka univerzity (4/5 úväzok)

Študijný odbor nerozhoduje. Hľadáme absolventov univerzity so záujmom o náročnú a zaujímavú prácu s rozvinutým logickým myslením a komunikačnými schopnosťami.

Kontakt:

PricewaterhouseCoopers, Nám. 1. mája 18, 815 32 Bratislava Hlavná 108, 040 01 Košice tel. : +421 2 59350 111, fax : +421 2 59350 222, sylvia.okyne@sk.pwc.com

92

Bulletin NDK 2009.indd 92

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:44


PwC tvojacestakúspechu

Poradenstvo Audit

Dane

www.pwc.com/sk

 

PricewaterhouseCoopers I Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava I Hlavná 108, 040 01 Koãice I +421 2 59350 111 © 2009 PricewaterhouseCoopers.Meno PricewaterhouseCoopers sa vzĢahuje na þlenské spoloþnosti v rámci celosvetovej organizácie PricewaterhouseCoopers.

P C NDK df 1 Bulletin NDK 2009.indd 93

10 2 2009 15 46 2.3.2009 6:45


poskytovanie krátkodobých finančných produktov a služieb

Charakteristika spoločnosti International Personal Finance je britská spoločnosť s viac ako 120 ročnou tradíciou a patrí medzi popredných poskytovateľov jednoduchých, férových a transparentných finančných produktov a služieb. Spoločnosť bola založená na Slovensku vo Februári 2001. Našimi najväčšími a najlepšie etablovanými trhmi sú štyri stredoeurópske krajiny - Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Okrem týchto krajín pôsobí Provident aj v Mexiku a Rumunsku. Minulý rok sme otvárali pobočku v Rusku. Spoločnosť International Personal Finance vznikla v roku 2007 rozdelením britskej finančnej skupiny Provident Financial plc na časť Provident Financial plc podnikajúca vo Veľkej Británii a na spoločnosť International Personal Finance, ktorá zastrešuje bývalú medzinárodnú divíziu Provident Financial, združením všetkých trhov v strednej a východnej Európe a Mexiku. Sme moderný, rýchlo rastúci medzinárodný podnik poskytujúci služby takmer 1,8 milióna zákazníkov v siedmich krajinách. Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• zázemie silnej medzinárodnej spoločnosti • prácu v mladom dynamickom kolektíve • motivačné finančné ohodnotenie • možnosť kariérneho postupu • možnosť uplatnenia aj v rámci medzinárodnej divízie • interné a externé školenia • zaujímavý balík zamestnaneckých benefitov

Ponúkame pracovné pozície v týchto oblastiach v rámci celého Slovenska: • obchod • administratíva • kontrolné oddelenie • pozície v rámci centrály spoločnosti v Bratislave

• minimálne stredoškolské vzdelanie • prax v administratíve, so zákazníkmi, prípadne obchodné skúsenosti sú vítané • znalosť anglického jazyka (podľa pozície) • dobré komunikačné schopnosti • odolnosť voči stresu, zmysel pre detail • zodpovednosť, samostatnoť a flexibilita

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Spoločnosť investuje značnú časť svojich prostriedkov do vzdelávania zamestnancov, či už internou formou prostredníctvom našich školiteľov alebo cez externé vzdelávacie agentúry. Taktiež realizujeme rôzne development centrá a motivačné programy pre našich talentovaných a úspešných zamestnancov.

Pre študentov Obchodných akadémií ponúkame možnosť absolvovať odbornú prax na našich pobočkách na oddelení administratívy. Môžu tak získať prehľad o fungovaní spoločnosti, procesoch, prvé pracovné skúsenosti a po ukončení štúdia sa prípadne aj u nás zamestnať. Pre študentov VŠ ponúkame možnosť vypracovania diplomovej práce.

Štandardný výberový proces pozostáva zo: 1. selekcie životopisov na základe zadaných požiadaviek. 2. Následne sú vhodní kandidáti pozvaní na osobný pohovor (1.kolo) so zástupcom personálneho oddelenia a nadriadeným manažérom obsadzovanej pozície. Pri obchodných pozíciách pozostáva prvé kolo aj z osobnostného a matematického testu. 3. druhé (užšie) výberové kolo 4. tretie kolo len v prípade obchodných pozícií (ukážka práce v teréne u zákazníkov) 5. vyrozumenie kandidátov o výsledku

Preferované študijné odbory • ekonomický • humanitný • technický

Kontakt:

Provident Financial s.r.o, Grösslingova 7, 811 09 Bratislava www.providentfinancial.sk, kariera@provident.sk

94

Bulletin NDK 2009.indd 94

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:45


S

UD

R

Ť

K

ŽA

R

Z

RO JA

Ť

ME Bulletin NDK 2009.indd 95

2.3.2009 6:45


Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením. Charakteristika spoločnosti Víziou Slovenských elektrární, člena skupiny Enel, je byť najbezpečnejším, najspoľahlivejším, najefektívnejším a konkurencieschopným výrobcom elektrickej energie, tvoriac hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov. Naším poslaním je dosiahnuť najvyššiu úroveň bezpečnosti a výkonnosti prostredníctvom: výnimočných výkonov, trvalého zlepšovania a tímovej práce. Až 69,34 percenta nami dodanej elektrickej energie vyrobili atómové elektrárne, 17,03 percenta vodné a 13,63 percenta tepelné elektrárne. Podiel zdrojov výroby elektrickej energie bez emisií skleníkových plynov na celkových dodávkach Slovenských elektrární v roku 2008 stúpol na takmer 86,4 %. Spoločnosť ku koncu roka 2008 zamestnávala 5 432 ľudí. Priemerná mzda ku koncu roka 2008 dosiahla 1 394 eur (42 007 korún). Ponúkame

Vyžadujeme

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, ponúkajú príležitosť osobnostného a profesionálneho rozvoja v perspektívnom a rýchle sa rozvíjajúcom odvetví energetiky. Možnosti uplatniť sa sú široké - privítame mladých odborníkov na jadrové, tepelné, vodné alebo alternatívne zdroje. Za naplnenie vízie spoločnosti, ktorá chce vyrábať bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne, sa môže zaručiť iba kvalitný tím. Výroba energie preto prináša pracovné miesta aj pre expertov z oblasti ekonomiky.

Zohľadňujeme študijné výsledky potenciálnych zamestnancov, no prioritou progresívnej firmy sú ľudia, ktorí sú ochotní učiť sa počas celej svojej kariéry, tímoví hráči, nadšení pre sektor energetiky a, samozrejme, ľudia s úprimným záujmom o prácu v energetike. Rastie aj význam mobility mladých ľudí, vzťah k práci v medzinárodnom prostredí, flexibilita a vysoké pracovné nasadenie.

Priebeh prijímacieho konania Prijímacie konanie sa zo štandardne známych postupov vymyká v prípade profesií spojených s jadrovou energetikou, ktoré sú povinne viazané na úspešné zvládnutie testovej batérie. V podstate ide o účelovo zostavenú psychodiagnotiku. Inak prebieha prijímací proces podobne ako v iných spoločnostiach, pričom o akceptovaní kandidáta nakoniec spolurozhoduje vo výraznej miere budúci manažér, ktorý zohľadňuje okrem odbornej spôsobilosti aj rad iných faktorov

Ponúkané pozície

Naša spoločnosť ponúka zaujímavé pozície, o ktorých môžete vždy nájsť relevantné informácie na internetových portáloch alebo na stránke Slovenských elektrární www.seas.sk. Uvádzame základné okruhy profesií spojených so strategickými cieľmi spoločnosti: • operátori sekundárneho a primárneho okruhu atómovej elektrárne • podporné centrá pre zavedenie SAP (jadrové SAP centrum, centrum pre podporu závodov), odborné profesie v oblasti inžinieringu, výstavby a spúšťania jadrovej elektrárne • profesie z oblasti plánovania, investícií, sledovania nákladov, obstarávania

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Slovenské elektrárne ponúkajú svojim zamestnancom odborné školenia a medzinárodné výmenné stáže súvisiace so špecifickými povinnosťami, napríklad, v nadväznosti na jadrovú bezpečnosť. Záleží nám na tom, aby naši odborníci po návrate svoje vedomosti využili doma, pretože na Slovensku potrebujeme vychovávať nástupnícku generáciu energetikov. Samozrejmosťou je intenzívna jazyková príprava (angličtina, taliančina, ruština), pričom komunikačným jazykom skupiny Enel je angličtina.

Od školského roku 2008/2009 Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, udeľujú Cenu Aurela Stodolu za energetiku. V roku 2008 spoločnosť odovzdala študentom ceny v celkovej výške 12 000 eur za dizertačné, diplomové a bakalárske práce. Zároveň skupina udeľuje príspevky študentom technických odborov so zameraním na energetiku. Výška príspevku závisí od príslušnosti vybraného odboru k požiadavkám praxe, ale aj od študijných výsledkov jednotlivcov. Takto vytvárame perspektívny vzťah s mladými ľuďmi už počas Vášho štúdia.

elektrotechnika, strojárstvo, elektroenergetické inžinierstvo, energetika, jadrová energetika, jadrová fyzika, riadiaca a automatizačná technika, informačné systémy, merania a regulácie.

Kontakt:

Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava 212 telefón: 02/5866 1111, fax: 02/5866 3312 e-mail: kariera@seas.sk, web: htttp://www.seas.sk

96

Bulletin NDK 2009.indd 96

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:58


Bulletin NDK 2009.indd 97

2.3.2009 6:58


Elektrotechnický priemysel

Charakteristika spoločnosti Spoločnosť Samsung je celosvetovo známy výrobca elektroniky pôsobiaci v 54 krajinách sveta a v celkovom hodnotení je jednou z popredných firiem na svete. Divízia na Slovensku vznikla v roku 2002. V priebehu niekoľkých rokov sa stala jedným z najväčších výrobcov a exportérov Slovenska. V súčasnosti spoločnosť v Galante zamestnáva vyše 4000 ľudí a tak sa spolu so subdodávateľmi stáva jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Podľa časopisu Trend sa spoločnosť Samsung Electronics Slovakia stala Firmou Roka 2007. Výrobné portfólio tvoria LCD a plazma monitory, LCD a plazma TV, DVD rekordéry, satelitné prijímače, domáce kiná, Blue ray prehrávače a reproduktory. Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia je známa svojim sloganom: „Everyone´s invited“, takže neváhajte a príďte medzi nás.

Ponúkame

Vyžadujeme

• • • • •

Pracovné príležitosti aj pre absolventov Stabilná práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Motivujúce finančné ohodnotenie Možnosť kariérneho rastu Možnosť ďalšieho vzdelávania a rastu prostredníctvom interných a externých školení • Zaujímavý sociálny program

• • • • • •

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

• • • •

Po zaslaní profesijného životopisu na našu el. adresu zamestnanie@samsung.com sú vhodní kandidáti oslovení a pozvaní na osobný pohovor. Výberové konania prebiehajú priamo v spoločnosti a sú jednokolové prípadne dvojkolové.

Nákupca Elektrotechnický inžinier Mechanický inžinier Procesný inžinier

Ukončené vysokoškolské vzdelanie Aktívna znalosť anglického jazyka Znalosť práce na PC Ochota realizovať sa v práci Ochota stať sa súčasťou veľkého celku Ochota učiť sa a odborne rásť

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Možnosť ďalšieho vzdelávania prostredníctvom školení aj v materskej spoločnosti.

Exkurzie v Samsung Electronics Slovakia s.r.o. s cieľom poskytnúť študentom informácie o spoločnosti.

Elektrotechnika Ekonomika

Možnosť vypracovať ročníkovú a diplomovú prácu v našej spoločnosti.

Možnosť študentskej stáže na rôznych oddeleniach.

Kontakt:

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta tel: 0800 726 726 e-mail: zamestnanie@samsung.com, www.samsung.sk

98

Bulletin NDK 2009.indd 98

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:58


Reinsurance and Financial Services

Company’s profile Swiss Re is a leading and highly diversified financial services company, operating through offices in more than 25 countries. Founded in Zurich, Switzerland, in 1863, Swiss Re offers financial services products that enable risk-taking essential to enterprise and progress. The company’s traditional reinsurance products and related services for property and casualty, as well as the life and health business are complemented by insurance-based corporate finance solutions and supplementary services for comprehensive risk management. Swiss Re Slovakia is part of the Swiss Re Group since 2006, providing business services in area of Asset Management / Finance / Technical Accounting / IT & other reinsurance related business.

We offer

We expect

Swiss Re Slovakia has established itself very quickly as a global platform within Swiss Re. We provide career opportunities for young as well as experienced people in Asset Management / Finance / Technical Accounting / IT & other reinsurance areas. As a stabile international company, we provide more than just a workplace to our employees, we foster professional growth and individual career development opportunities in demanding international environment.

To run a business as varied and unique as Swiss Re´s, you need outstanding people. Our employees are often passionate, always enthusiastic and never complacent. Working together, they bring out the best in themselves and each other. We require English language skills on communicative level (any other language is of advantage), secondary or university education and working experience in required areas, but most of all we require teamspirit and willingness to learn.

Job opportunities

Hiring process

Technical Accountant (English and Italian or other european language) Assistant Technical Accounting Financial Accountant Portfolio Administrator - Asset Management

For further details, please visit our web page www.swissre.com, or contact: katarina_janakova@swissre.com

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

Swiss Re supports additional education of its We are sorry, but we currently don´t offer Careers in Technical Accounting - we employees through trainig and development part-time jobs. require economic / financial educational programmes in different areas. background or experience in finance / accounting field Careers in Asset Management - we require economic / financial educational background or experience in reporting/ controlling/asset management/ accounting field Careers in IT - we require IT and/or economic educational background or experience with applications development, maintenance and business support Careers in Underwriting - we require medical/pharm

Contact:

Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o, CBC I, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovakia Tel: +421 2 32 66 12 61, Fax: +421 2 32 66 12 79, E-mail: katarina_janakova@swissre.com, www.swissre.com/careers

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 99

99

2.3.2009 6:59


Významný dodávateľ kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne na svetovom trhu. Charakteristika spoločnosti SES a.s. je strojárskou firmou s takmer 60-ročnou históriou a patrí medzi významných dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne, spaľovne na svetovom trhu. Od augusta 2006 je novým majoritným akcionárom SES a.s. spoločnosť Segfield Investment, patriaca do konsolidovaného celku J&T. SES a.s. vyrába a dodáva parné kotly na spaľovanie uhlia, oleja, plynu a biomasy a ďalšie zariadenia, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky ochrany životného prostredia pri dosahovaní vysokej účinnosti a dlhodobej prevádzkyschopnosti. Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike: vývoj, projektovanie, výrobu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a servis. Potvrdením spoľahlivosti sú dodávky kotlov a kusových energetických zariadení do viac ako 55-tich štátov. Spoločnosť má vyše 2100 zamestnancov.

Priebeh prijímacieho konania

Ponúkame

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

• Stabilné a perspektívne zamestnanie v prosperujúcej spoločnosti • Sociálny program veľkej firmy • Motivujúce mzdové ohodnotenie a mzdový rast (rozsiahly systém mzdových príplatkov a zvýhodnení) • Možnosť pracovať na projektoch v zahraničí (Čile, Brazília, Kuba, Turecko, Srbsko, Maďarsko, Nemecko a ďalšie štáty) • Možnosť odborného rastu a kariérneho rozvoja • Možnosť tímovej práce v rámci projektových skupín

• • • • • •

• vzdelanie technického smeru, predovšetkým v strojárstve • aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka • PC zručnosti na dobrej úrovni, predovšetkým v grafických programoch: Microstation Power Draft, AutoCad, Catia • lojalitu, snahu učiť sa nové veci, cieľavedomosť, komunikačné a organizačné zručnosti, schopnosť samostatne riešiť vzniknuté problémy

Možnosti vzdelávania

Projektant/špecialista I&C Procesný inžinier Technický manažér Technológ zvárania Vedúci stavby/projektu Riaditeľ stavby

Počas štúdia ponúkame

• odborné kurzy a školenia • možnosť poberať podnikové štipendium • jazykové a počítačové kurzy študentom vybraných odborov vysokých • vzdelávanie zamerané na rozvoj a stredných škôl manažérskych zručností a sociálnych • možnosť absolvovať odbornú prax alebo kompetencií stáž • výchova špičkových zváračov podľa slo- • možnosť vypracovania diplomových venských i európskych technických noriem prác a projektov pod dohľadom vo vlastnej akreditovanej zváračskej škole odborného špecialistu – najmodernejšej na Slovensku • možnosť štúdia popri zamestnaní (inžinierske, bakalárske štúdium, vedecká ašpiratúra) a k tomu vytvorené podmienky, napr. pracovné voľno a pod.

Ponuka aktuálnych voľných pracovných miest sa nachádza na www.ses.sk Žiadosť a profesijný životopis je potrebné zaslať na adresu jobs@ses.sk V prípade záujmu o stretnutie bude záujemca oslovený a pozvaný na osobný pohovor. Žiadosti sú evidované po dobu 1 rok.

Preferované študijné odbory Strojnícka fakulta STU Bratislava: Tepelné stroje a zariadenia, Aplikovaná mechanika, Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch, Strojárske technológie a materiály Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave: Zváranie a spájanie materiálov, Technické materiály, Technológia strojárskej výroby, Manažment priemyselných podnikov, Tvárnenie, Inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní Hutnícka fakulta TU Košice: Tvárnenie, Zváranie a spájanie materiálov

Kontakt:

Slovenské energetické strojárne a. s. Tlmače, Továrenská 210, 935 28 Tlmače Tel: +421 36638 2288, Fax: +421 36638 2782 www.ses.sk, jobs@ses.sk

100

Bulletin NDK 2009.indd 100

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:59


Informačné technológie, dodávka dátových a komunikačných riešení a outsourcingových služieb. Charakteristika spoločnosti Soitron, a.s., pôsobí na európskom trhu ako popredný systémový integrátor v oblasti IP telefónie, call centier, informačnej bezpečnosti, IT outsourcingu a dátových sietí. Vytvára komunikačné prostredie pre stredné a veľké firmy, ako i inštitúcie. Soitron má ročný obrat viac ako 1,3 mld.Sk a v súčasnosti zamestnáva viac ako 750 zamestnancov. Niektoré významné úspechy Soitronu: * Jediná slovenská spoločnosť s certifikáciou GOLD Certified Partner pre produkty a riešenia spoločnosti CISCO * GOLD Certified Partner pre riešenia spoločnosti Microsoft * Certifikačná autorita v rámci Pearson VUE * Certifikačná autorita v rámci Prometric * 4. miesto v kategórii Rising Stars - ocenenenie od spoločnosti Deloitte & Touche za rok 2007 * 3. najvyššia pridaná hodnota z dodávateĺov IT produktov a služieb v SR za rok 2007 podľa časopisu Trend * 2. najlepší zamestnávateľ na Slovensku - ocenenenie od Hewitt Associates v rebríčku top 10 zamestnávateľov v roku 2004

Ponúkame

Vyžadujeme

Popri zaujímavom základnom ohodnotení a nadštandardnom balíku výhod ponúkame: • prácu v medzinárodnom prostredí so špičkovými technológiami, • veľmi silný program odborných školení, • certifikácie, • podporu pri presťahovaní.

Popri technických znalostiach pri väčšine pracovných pozícií očakávame aj aktívnu znalosť anglického jazyka.

Job opportunities • Systémový špecialista Windows • Systémový špecialista Unix • Systémový špecialista pre siete

Priebeh prijímacieho konania Ak máš záujem, pošli nám životopis na jobs@soitron.com alebo vyplň formulár na našom job portáli jobs.soitron.com. V prípade, že spĺňaš požiadavky na danú pozíciu, pozveme ťa na pohovor.

Ponúkané pozície

Preferované študijné odbory

U nás sa môžeš vzdelávať a testovať pre certifikácia Cisco, Microsoft, HP a mnoho ďalších.

Nekladieme na to dôraz.

Uprednostňujeme kariérny rast vo vnútri firmy, vďaka interným výberom môžeš rásť na technicky seniorskejšie alebo manažérske pozície.

Kontakt:

Soitron, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25 tel.: + 421 2 5822 4111, fax: + 421 2 5822 4520 jobs@soitron.com, http://www.soitron.com

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 101

101

2.3.2009 7:10


Poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií – hlasové, internetové, dátové služby Charakteristika spoločnosti T-Com je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s dlhoročnou tradíciou na slovenskom telekomunikačnom trhu. Naším majoritným akcionárom je Deutsche Telekom AG, najväčšia telekomunikačná spoločnosť v Európe, ktorá sa svojimi aktivitami radí medzi hlavných inovátorov v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Sme vedúcou spoločnosťou v poskytovaní moderných telekomunikačných služieb na Slovensku. Vlastníme a prevádzkujeme telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky, poskytujeme národné a medzinárodné hlasové služby, ako aj široké portfólio dátových a internetových služieb. Našou víziou je „Byť najspoľahlivejšou a na zákazníka orientovanou spoločnosťou spájajúcou komunikačný a informačný svet, ktorá prispieva k pozitívnemu vývoju Slovenskej republiky a kvality života v nej.“

Ponúkame

Vyžadujeme

Naša spoločnosť Vám ponúka jedinečnú príležitosť pracovať v technickej oblasti s technológiou NGN, pôsobiť v oblasti marketingu, tvorby produktov, špeciálnych zákazníckych riešení a pod. Budete mať možnosť pracovať v dynamickom prostredí, aktívne sa zapojiť do transformácie spoločnosti a ďalej sa profesne rozvíjať. Využite túto šancu a vstúpte do dynamického sveta našich odborníkov! Staňte sa členom nášho tímu a vybudujte si Vašu kariéru v modernej telekomunikačnej spoločnosti na Slovensku.

Do naších tímov, zložených z domácich aj zahraničných expertov, hľadáme talentovaných, proaktívnych, flexibilných a tvorivých ľudí, so silným zákazníckym vnímaním, so schopnosťou neustále hľadať nové riešenia a so zmyslom pre tímovú spoluprácu. Očakávame: • vysokoškolské vzdelanie, pracovné skúsenosti výhodou • záujem o prácu s modernými telekomunikačnými a informačnými technológiami • znalosť anglického jazyka • pracovné nasadenie, flexibilitu, samostatnosť

Ponúkané pozície Pracovné príležitosti ponúkame v nasledujúcich oblastiach: • telekomunikačné technológie a siete (rozvoj a výstavba sietí, poskytovanie služieb a prevádzka sietí, prenosové technológie, dátové siete, IP siete, NGN) • informačné technológie (plánovanie IT, vývoj IT, prevádzka IT) • produktový manažment a marketing • predaj a podpora predaja • financie • ľudské zdroje a iné

Možnosti vzdelávania

Priebeh prijímacieho konania Aktuálne pracovné ponuky s bližšími informáciami nájdete na www.slovaktelekom.sk, v sekcii O nás, v časti Kariéra. Ak Vás zaujme konkrétna pracovná pozícia a spĺňate podmienky uvedené v inzeráte, zašlite nám svoj životopis. Vybraní kandidáti budú pozvaní na interview.

Počas štúdia ponúkame

• odborné kurzy a školenia • možnosť poberať podnikové štipendium • jazykové a počítačové kurzy študentom vybraných odborov vysokých • vzdelávanie zamerané na rozvoj a stredných škôl manažérskych zručností a sociálnych • možnosť absolvovať odbornú prax alebo kompetencií stáž • výchova špičkových zváračov podľa slov- • možnosť vypracovania diplomových enských i európskych technických noriem prác a projektov pod dohľadom odvo vlastnej akreditovanej zváračskej škole borného špecialistu – najmodernejšej na Slovensku • možnosť štúdia popri zamestnaní (inžinierske, bakalárske štúdium, vedecká ašpiratúra) a k tomu vytvorené podmienky, napr. pracovné voľno a pod.

Preferované študijné odbory Strojnícka fakulta STU Bratislava: Tepelné stroje a zariadenia, Aplikovaná mechanika, Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch, Strojárske technológie a materiály Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave: Zváranie a spájanie materiálov, Technické materiály, Technológia strojárskej výroby, Manažment priemyselných podnikov, Tvárnenie, Inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní Hutnícka fakulta TU Košice: Tvárnenie, Zváranie a spájanie materiálov

Kontakt:

Lidl Slovenská republika v.o.s., Púchovská 12, 91441 Nemšová www.lidl.sk, job@lidl.sk

102

Bulletin NDK 2009.indd 102

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 6:59


Myslíme na budúcnosť Preto študenti, učitelia, školy majú zľavu na predplatné

Bulletin NDK 2009.indd 103

44 %

2.3.2009 7:00


Charakteristika spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. je poprednou telekomunikačnou spoločnosťou, poskytujúcou služby hlasovej a dátovej mobilnej komunikácie na Slovensku. T-Mobile Slovensko, a.s. pôsobí na trhu od roku 1991 a v súčasnosti využíva služby spoločnosti približne 2,4 milióna zákazníkov.

Ponúkané pozície

Vyžadujeme

Ponúkame

Len u nás môžeš nájsť široké uplatnenie na divíziách:

• Našim cieľom je zamestnať šikovných, dynamických a zákaznícky orientovaných ľudí, ktorí majú chuť čeliť novým výzvam a spolu s nami profesne rásť.

Našim zamestnancom ponúkame:

• • • • • • • •

Služby zákazníkom Predaj Informačné technológie Prevádzka a technika Financie Marketing Ľudské zdroje Právo

• Hľadáme ich medzi skúsenými profesionálmi, ale aj medzi úspešnými absolventmi škôl, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v Bratislave alebo v ostatných častiach Slovenska.

Možnosti vzdelávania

Priebeh prijímacieho konania

Výberové pohovory prebiehajú vo forme individuálneho pohovoru so zástupcom ľudských zdrojov a budúcim nadriade• Atraktívne finančné ným alebo formou Assessment ohodnotenie • Širokú škálu benefitov v Centra, čo je skupinová forma oblasti vzdelávania, športu, výberového pohovoru, ktorej kultúry, zdravotnej starostli- súčasťou je riešenie skupinových modelových situácii. vosti a sociálneho vyžitia • Komplexné úvodné školenia Súčasťou pohovoru može byť test, prezentácia prípadovej • Pravidelné školenia na štúdie v SJ/AJ, prípadne modezvyšovanie profesných lová situácia prispôsobená prazručností covnej pozícii. • Dynamické pracovné prostredie • Mobilný telefón, Rýchly internet • Iné zaujímavé benefity

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• Všetkým zamestnancom zabezpečujeme • Brigády interné a externé školenia, e-learningové a jazykové kurzy a poskytujeme možnosť • exkurzie a odborné prednášky zahraničných rotácií.

• VŠ - technické (Telekomunikácia, Informatika)

• Úspešných zamestnancov pripravujeme na riadiace pozície formou odborného vzdelávania a rozvojových nástrojov.

• VŠ - humanitné

• VŠ - ekonomické

Kontakt:

T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100 /A, 831 03 Bratislava Tel: 02/49555039, Fax: 02/49555039 kariera@t-mobile.sk (na zaslanie životopisu), www.t-mobile.sk

104

Bulletin NDK 2009.indd 104

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:00


Si dobrý? PreĆo o tebe ešte nevieme?

Zažime to spolu

Si dobry inz A5 A5.indd indd 1 Bulletin NDK 2009.indd 105

2/2/09 2:25:13 PM 2.3.2009 7:00


Tatra banka Group ponúka spoľahlivé obchodné partnerstvo a poskytuje komplexnú ponuku finančných služieb našim firemným aj individuálnym klientom. Charakteristika spoločnosti U nás v Tatra banke znamenajú finančné služby niečo špeciálne. Všetko, čo robíme a o čo sa snažíme, má jeden spoločný cieľ - uľahčiť život našim klientom. Sme jednou z najväčších a najefektívnejších bánk na Slovensku. Spoločne pracujeme v rámci siete 132 pobočiek a 17 obchodných centier vo všetkých regiónoch Slovenska. Dlhodobá dominantná pozícia v oblasti poskytnutých úverov firemným klientom, elektronického bankovníctva, asset managementu, hypotekárnych úverov, platobných kariet a privátneho bankovníctva nám vyslúžila ocenenie uznávaných medzinárodných aj domácich periodík. V roku 2008 sme to opäť potvrdili - od časopisu Trend sme získali ocenenie Banka roka. Za každým jedným úspechom a ocenením však stoja naši ľudia. Sme si istí, že ľudia sú to najdôležitejšie, čo máme a práve oni nás odlišujú od konkurencie. Naši zamestnanci sú pre nás všetkým.

Ponúkame

Vyžadujeme

• atraktívne zamestnanie v stabilnej finančnej inštitúcii • motivujúce platové ohodnotenie a nadštandardné platové bonusy (13. a 14. plat + kvartálne, resp. koncoročné výkonnostné odmeny) • zvýhodnené bankové produkty a služby • kvalitné tréningové a vzdelávacie programy • práca v mladom a dynamickom kolektíve • rýchly odborný a profesijný rast • možnosť stať sa akcionárom TB • kultúrne a športové akcie • atraktívny balík benefitov

• tvorivé osobnosti s VŠ vzdelaním ekonomického alebo humanitného zamerania • iniciatívnych a komunikatívnych ľudí, schopných analyticky a koncepčne myslieť, s dostatočným všeobecným prehľadom • proklientskú orientáciu a zameranie na dosiahnutie cieľov • aktívnu znalosť aspoň 1 svetového jazyka (AJ alebo NJ) • oceňujeme profesionalitu, spoľahlivosť a príjemné vystupovanie, ochotu prijímať nové výzvy a pracovať v tíme

Ponúkané pozície Zamestnávame šikovných ľudí z rôznych profesijných oblastí, ktorí sú schopní flexibilne reagovať na potreby našich klientov a pomáhajú napĺňať ich finančné ciele. Všetky aktuálne pozície i spôsob ako prejaviť záujem nájdete na : http://kariera.tatrabanka.sk

Priebeh prijímacieho konania • na internetovej stránke http://kariera.tatrabanka.sk je potrebné vypísať dotazník, ktorý bude automaticky zaevidovaný v našej databáze • po zvážení osobnostných a odborných predpokladov na vybranú pozíciu vás pozveme na osobné stretnutie • výberové konania bývajú prevažne 2-kolové, záverečné vyrozumenie obdržíte cca do 2 týždňov po stretnutí • pohovory môžu mať formu osobného rozhovoru a assessment centra, v špecifických prípadoch môže byť doplnkovou formou psychodiagnostika

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Našim pracovníkom ponúkame odborné a špecializované vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, odborných vedomostí, IT/IS zručností, jazykových znalostí realizované formou on the job a off the job tréningov.

Talentovaným študentom ponúkame už • preferujeme študijné odbory ekonomického zamerania: bankovníctvo, financie, počas štúdia rôzne špecializované trainee obchod, manažment, audit, účtovníctvo programy. Ambicióznych absolventov určite osloví Management Trainee ProgramTB, • záujem však máme aj o šikovných ktorý profiluje a formuje absolventov VŠ študentov/absolventov s technickým na zaujímavé pracovné pozície. a humanitným vzdelaním

Kontakt:

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava http://kariera.tatrabanka.sk

106

Bulletin NDK 2009.indd 106

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:00


Dobrý zamestnávateľTB

> Poď za značkou! Miesto pre ambicióznych a vytrvalých

Viac informácií na kariera.tatrabanka.sk

˚Študenti a absolventi vysokých škôlTB Hľadáme: • najlepších študentov a absolventov vysokých škôl s ambíciou pracovať pre jednu z najprestížnejších značiek na Slovensku

U nás získate: • možnosť odborného a kariérneho rastu • zvýhodnené bankové produkty a služby • zamestnanecké akcie Tatra banky • príspevok na DDS • dni voľna navyše • vynikajúci sociálny program

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

Bulletin NDK tb inzercia pod2009.indd za znackou107 studenti A5.indd 1

2.3.2009 7:01 5.2.2009 13:44:01


Audit - Dane - Účtovníctvo - Poradenstvo Charakteristika spoločnosti TPA Horwath je členom medzinárodného združenia Horwath International, ktoré je v prvej 10tke svetových auditorských sietí. Patrí k popredným poradenským a audítorským spoločnostiam v Rakúsku, kde je 5. najväčšou spoločnosťou, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. Zamestnáva viac ako 900 ľudí v 24 krajinách: Slovensko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a dôsledne pokračuje na ceste do nových krajín. Slovenská kancelária TPA Horwath funguje od roku 2001, pričom sieť TPA Horwath na trh vstúpila prevzatím slovenskej audítorskej spoločnosti existujúcej od roku 1993. V súčasnosti poskytuje slovenská kancelária služby prostredníctvom spoločností TPA Horwath TAX, k.s. a TPA Horwath A&A, s.r.o. Na Slovensku TPA Horwath zamestnáva viac ako 70 zamestnancov, z toho troch licencovaných audítorov, sedem šesť daňových poradcov a dvoch pracovníkov s kvalifikáciou ACCA získanou vo Veľkej Británii.

Ponúkame

Vyžadujeme

• Ďalšie odborné vzdelávanie • Možnosť kariérneho rastu • Široký profesionálny záber (v prvých rokoch menšia špecializácia) • Možnosť interného presunu v rámci odborných oddelení (účtovníctvo, dane, audit, business consulting, corporate finance) • Interné jazykové vzdelávanie • Týždeň dovolenky za rok naviac • Športové a wellnes vyžitie

Ponúkané pozície • • • •

• • • •

Znalosť Aj a Nj Flexibilitu Chuť učiť sa nové veci Analytické a investigatívne schopnosti

Priebeh prijímacieho konania

Audit/ Tax/ Accounting trainee (študenti 3.-4. ročníka VŠ) Audit asistent (študenti 5. ročníka VŠ+ absolventi) Účtovník Senior účtovník

1. telefonický kontakt s kandidátom 2. prvé kolo - HR + senior 3. druhé kolo - manager

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

Interné a externé vzdelávacie podujatia Jazykové kurzy 2x do týždňa

Možnosť práce na:

VŠ ekonomického smeru

• Skrátený pracovný úväzok • Dohodu o brigádnickej činnosti študentov • Plný pracovný úväzok

Kontakt:

TPA Horwath, s.r.o., Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava Tel.: +421 (2) 2067 8911, Fax: +421 (2) 2067 8913 kariera@tpa-horwath.sk, www.tpa-horwath.sk, www.horwath.com

108

Bulletin NDK 2009.indd 108

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:01


JOIN US, JOIN Talented People At

Open positions: • • • •

Tax/ Audit / Accounting Trainee Junior audit assistant Accountant Senior accountant

Audit – Tax – Consulting – Outsourcing

Bulletin NDK 2009.indd 109

2.3.2009 7:01


Production and selling of fast moving consumer goods.

Company’s profile We are one of the biggest producers of the fast moving goods in the world and with our 400 brands spanning 14 categories of home, personal care and foods products in 100 countries and more than 206 000 employees; no other company touches so many people’s lives in so many different ways. In 1993 we entered Slovak market introducing many worldwide known brands such as Axe, Dove, Sunsilk, Timotei, Rexona, Cif, Domestos, Knorr, Lipton, Signal, Rama, Flora, Perla, Hellmann’s and many others. Since 2007 we operate in six country organization; Central Europe; comprising Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina. This offers new challenges and opportunities you can be part of.

We offer

We expect

• Working experience in international company for students and fresh graduates. • Chance to work in a multicultural environment in many positions in marketing, logistics, sales and finance. • Competitive salary and package of benefits. • Possibility to participate on company courses and trainings. • Friendly and open-minded culture.

• • • • •

Good knowledge of English language University/College degree Enthusiasm and drive Open and creative mind Goal oriented and team player

Hiring process • You can apply at www.unilever.sk • Usually we have 2-3 rounds process where you will meet our partner agency and our managers

Training and development

Opportunities for students

Preferred educational background

Our employees can participate in many hard Possibility to get experience in our regional • Marketing skills and soft skills trainings and courses. • Management offices in Prague and Budapest. • International Trade • Logistics • Finance

Contact:

Unilever Slovensko, spol. s r.o., Cintorínska 3/B, P.O.BOX 133, 810 00 Bratislava 1 Telefon: +421 (2) 593 26 111, Fax: +421 (2) 593 46 400 www: www.unilever.sk, e-mail: magdalena.slamova@unilever.com

110

Bulletin NDK 2009.indd 110

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:01


Bakalářské studium - BSBA: Obchodní administrativa Postgraduální studium - MBA, obor: Management, Finance, Marketing, Project Management Charakteristika univerzity UNVA – Prague je evropská pobočka americké University of Northern Virginia nabízející vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu v anglickém jazyce. Studijní programy jsou vhodné především pro ambiciózní a pragmaticky orientované zájemce. Pokud je vaším životním cílem budování kariéry v soukromém sektoru, je studium na University of Northern Virginia – Prague správná volba.

Výhody pre študentov • • • • • • •

mezinárodně uznávané diplomy výuka v anglickém jazyce přípravné kurzy anglického jazyka kvalifikovaní lektoři, rodilí mluvčí interaktivní způsob vyučování malý počet studentů ve třídě flexibilní rozvrh, denní, večerní a víkendové studium v centru Prahy • možnost studia v kterékoli pobočce UNVA v zahraničí • dříve získané kredity z jiných vysokých škol mohou být po porovnání převedeny • osobní poradenství pro každého studenta při hledání zaměstnání

Požiadavky pre prijatie k štúdiu

Priebeh prijímacieho konania

Bakalářský program (BSBA) Příjem nových studentů v průběhu celého 1. Ukončené středoškolské vzdělání roku. Každé 3 měsíce - v září, lednu a v 2. Prokázaná znalost anglického jazyka. dubnu začíná novy quadmestr. 3. Osobní pohovor 4. Vyplněná přihláška ke studiu a písemně vypracovaná motivační esej. Postgraduální program (MBA) 1. Vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský nebo inženýrský diplom). 2. Životopis a osobní pohovor. 3. Prokázaná znalost anglického jazyka na profesionální úrovni 4. Vyplněná přihláška ke studiu

Možnosti vzdelávania Bakalářské studium - BSBA: Obchodní administrativa Postgraduální studium - MBA, obor: Management, Finance, Marketing, Project Management • studium v anglickém jazyce • denní, večerní a víkendové studium v centru Prahy

Kontakt:

University of Northern Virgina - Prague, Na Poříčí 12/1041, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 87 24 87, fax.: +420 224 87 24 85 e-mail: prague@unva.cz, www.unva.cz

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 111

111

2.3.2009 7:04


Recruitment, executive search, consulting, training, outplacement Charakteristika spoločnosti Williams & Partner je konzultačná spoločnosť zameraná predovšetkým na špecializovaný výber zamestnancov a služby priameho vyhľadávania na kľúčové pozície pre našich klientov. Ako poskytovateľ celého spektra HR konzultačných služieb vieme dať našim klientom v aktuálnom čase práve to, čo potrebujú. Naši konzultanti ponúkajú nielen profesionálne služby, ale vďaka svojej predchádzajúcej praxi aj dobrú znalosť konkrétneho segmentu.

Ponúkame

Ponúkané pozície

Klientom kvalitné personálne služby spojené: • s priamym vyhľadávaním uchádzačov z našej personálnej databázy, ktorá obsahuje kandidátov z celej Slovenskej i Českej republiky a zahŕňa cca 39.000 aktívnych záujemcov o prácu • s prezentáciou najvhodnejších kandidátov najneskôr do 10 pracovných dní od zadania objednávky • s prípadnou možnosťou uskutočnenia výberového konania v rámci slovenskej a českej republiky na niektorej z našich pobočiek

Pozície prevažne zo stredného a vyššieho managementu a špecializované pozície odborníkov z oblastí: Financie a Bankovníctvo, FMCG, Marketing, Priemysel a Stavebníctvo, Právo a Administratíva

Kandidátom: • ponuku vhodných pracovných pozícií nielen bezprostredne po registrácii, ale aj v dlhodobom horizonte, • poradenstvo v oblasti trhu práce, tvorby CV, úspešnom absolvovaní pohovorov, pracovno-právnych vzťahov a konkrétnych krokov pri hľadaní zamestnania • všetky služby poskytované kandidátom sú bezplatné.

Priebeh prijímacieho konania Zaslanie štrukturizovaného CV, založenie kandidátskej karty v databáze uchádzačov o zamestnanie, posúdenie spôsobilosti kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale i na ďalšie aktuálne otvorené pozície, vyrozumenie kandidáta o jeho možnostiach a následné pozvanie na osobné stretnutie v našej spoločnosti, pohovor s konzultantom za účelom doplnenia informácií dôležitých a zaujímavých pre budúceho zamestnávateľa, overenie referencií, spracovanie odborného profilu kandidáta, prezentácia u klienta

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Programy profesionálneho rozvoja pre firmy aj jednotlivcov, Tréningové programy na mieru, Semináre na tému Leadership, Manažérske vzdelávanie v oblastiach: • Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov a budovanie stratégií pre konkrétne krajiny • HR marketing a atraktivita zamestnávateľa • HR plánovanie, postupy, výkonnosť a kontrola v oblasti ľudských zdrojov • Systémy odmeňovania, provízií & bonusov, hodnotenia výkonnosti zamestnancov, platový postup • Mzdová agenda a organizácia práce

Poradenstvo pri začleňovaní sa do pracovného procesu a pri práci na part time možnosť získania konkrétnych pracovných skúseností z rôznych oblastí

Kontakt:

Williams & Partner s.r.o., Klariská 14, 811 03 Bratislava Tel: +421254131290, Fax: +421254131291 info@williams.sk

112

Bulletin NDK 2009.indd 112

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:04


Poskytovanie produktov stavebného sporenia a úverov na bývanie Charakteristika spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. pôsobí na slovenskom trhu úspešne už 16ty rok, pričom začiatky nadnárodného koncernu siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia. Okrem efektívneho zhodnocovania financií našich klientov im poskytujeme aj výhodné úvery na bývanie a rekonštrukciu. Ako jediná stavebná sporiteľňa poskytujeme výhodné úrokové bonusy a rodinnú zmluvu, kde môžu naši klienti čerpať niekoľkonásobnú štátnu prémiu. Považujeme sa za adresu č. 1 na ceste za novým a lepším bývaním.

Ponúkame

Vyžadujeme

• • • • •

• stredoškolské (ukončené), vysokoškolské vzdelanie • počítačové znalosti - MS Office, internet • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, orientácia na zákazníka, flexibilita

flexibilný pracovný čas možnosť vzdelávania sa v oblasti financií a predaja dynamické pracovné prostredie motivujúce finančné ohodnotenie profesionálny rast a kariérny postup

Ponúkané pozície •

finančný poradca

Priebeh prijímacieho konania • v prípade záujmu nám pošlite svoj životopis na poradca@wustenrot.sk

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

vzdelávanie v oblasti finančných produktov a predajných zručností

jedinečnú možnosť naštartovať kariéru v poprednej zahraničnej spoločnosti

ekonomické zameranie je výhodou

Kontakt:

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingová 77, 824 68 Bratislava Telefón: +421 (0)2 5927 5111 e-mail: info@wustenrot.sk • www.wustenrot.sk

Národné Dni Kariéry 2009

Bulletin NDK 2009.indd 113

113

2.3.2009 7:04


Distribúcia elektrickej energie (nákup, predaj a dodávka); inžinierska činnosť a služby pre elektrorozvodné siete a transformovne; údržba, montáž Charakteristika spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na slovenskom trhu, kde pôsobí od roku 1922. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. ZSE poskytuje zákaznícke služby domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. Skupinu ZSE ďalejtvoriadcérskespoločnosti:ZSEEnergia,a.s.obchodujeselektrinouaposkytujesúvisiaceslužbydlhodobo,spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami EU. ZSE Distribúcia, a.s. prevádzkuje distribučnú sústavu. Vlastní potrebné licencie o energetike a podlieha pravidlám regulácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Enermont, spol. s r.o. ponúka projektové práce, investorsko-inžiniersku činnosť, výstavbu a montáž vedení, elektrických zariadení a iné. OTC, spol. s r.o. (Hlohovec) je servisné stredisko pre opravy distribučných transformátorov, opravy a overovania meracích prístrojov a iné. E.ON IS Slovakia, spol. s r.o. dodáva IS/ IT riešenia vrátane analýz, implementačných projektov, prevádzkovania a podpory IS/IT.

Ponúkame

Vyžadujeme

Štipendijný program - určený pre študentov vybraných odborov už počas štúdia

• veľmi dobré študijné výsledky • vysoká motivácia a predpoklad zvládať záťažové situácie • výborná znalosť anglického jazyka • aktívna znalosť PC • analytické myslenie • schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Trainee program - 18-mesačný program v spoločnosti aj v rámci koncernu pre úspešných absolventov vysokých škôl. Banka talentov - program určený pre perspektívnych zamestnancov našej spoločnosti.

Ponúkané pozície

Priebeh prijímacieho konania

Sú pribežne aktualizované na stránke našej spoločnosti: www.zse.sk (sekcia Kariéra)

Uchádzači sú na jednotlivé pozície a do štipendijného programu vyberaní formou prijímacích pohovorov a testov. Výber uchádzačov do Trainee programu prostredníctvom Assessment Centra.

Možnosti vzdelávania

Počas štúdia ponúkame

Preferované študijné odbory

• rozvoj soft-skills • odborné semináre a konferencie • interné školenia

• finančnú podpora počas štúdia Elektrotechnika (silnoprúd) • podporu pri vypracovaní školských Ekonomické vzdelanie projektov • možnosť brigádnickej činnosti študenta • odbornú prax v rámci ZSE • po ukončení štúdia možnosť zamestnať sa na plný pracovný úväzok v skupine Západoslovenskej energetiky.

Kontakt:

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava tel.: +421 2 5061 2965, fax: +421 2 5061 4911 juraj.hudcovsky@zse.sk, http://www.zse.sk

114

Bulletin NDK 2009.indd 114

Národné Dni Kariéry 2009

2.3.2009 7:12


Bulletin NDK 2009.indd 115

26.2.2009 13:49


VNÚTROŠTÁTNA PREPRAVA A) POČAS ŠTÚDIA ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje počas školského roka žiakom a študentom najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku alebo maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Na uplatnenie nároku na zľavu cestovného pre žiakov/študentov stredných a vysokých škôl sa používa žiacky preukaz v papierovej forme alebo bezkontaktná čipová karta (ďalej BČK). Uznávajú sa len tie BČK, ktoré sú vydané vysokou školou, resp. strednou školou v Slovenskej republike. Všetky BČK musia mať aktivovanú dopravnú časť na termináli školy. Ak spĺňate nárok na priznanie žiackej zľavy, môžete si podľa vašej potreby zakupovať: 1. jednorazové cestovné lístky so zľavou 50% bez ohľadu na miesto trvalého bydliska a sídla školy. 2. žiacke týždenné a mesačné cestovné lístky so zľavou 60%, ktoré vás oprávňujú v dňoch školského vyučovania denne na jednu cestu do školy, resp. v prípade spiatočného lístka aj na jednu cestu späť na vyznačenej trati (do vzdialenosti 210 km). Okrem toho na získanie výhodnejšieho spojenia si môžete na zakupovanie časových cestovných lístkov zvoliť ešte „jednu doplnkovú trať“ podľa vlastného výberu. Časové cestovné lístky platia len v dňoch školského vyučovania. Čo ak študujete v zahraničí? Ak študujete v zahraničí, zľavu pre žiakov a študentov škôl môžete využívať na území SR na základe žiackeho preukazu v papierovej forme, ktorý si vybavíte v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Podrobné podmienky nájdete na našej stránke www.slovakrail.sk. príklady cien so žiackou zľavou jednosmerné cestovné v 2. triede Bratislava – Trnava (46 km) Bratislava – Trenčín (124 km) Bratislava – Žilina (203 km)

jednorazové 1,09 € (32,84 Sk) 2,98 € (89,78 Sk) 4,45 € (134,06 Sk)

Bratislava – Košice (445 km)

8,59 € (258,78 Sk)

Košice – Prešov (33 km) Košice – Humenné (97 km)

0,69 € (20,79 Sk) 2,39 € (72,00 Sk)

týždenné 3,72 € (112,07 Sk) 9,56 € (288,00 Sk) 14,80 € (445,86 Sk) (poskytujú sa len do vzdialenosti 210 km) 2,52 € (75,92 Sk) 7,54 € (227,15 Sk)

mesačné 14,51 € (437,13 Sk) 37,28 € (1123,10 Sk) 57,72 € (1738,87 Sk) (poskytujú sa len do vzdialenosti 210 km) 9,83 € (296,14 Sk) 29,38 € (885,10 Sk)

B) PO ŠTÚDIU JUNIOR RAILPLUS EURO<26

zľava cca 40% v 2. triede cena preukazu: 16,50 € (497,08 Sk) platnosť preukazu: 1 rok zákazníci vo veku do 26 rokov Na vybavenie potrebujete občiansky preukaz a farebnú fotografiu (3 x 3,5 cm). príklady cien so zľavou JUNIOR RAILPLUS EURO<26 Bratislava – Trnava (46 km) Bratislava – Trenčín (124 km) Bratislava – Žilina (203 km) Bratislava – Košice (445 km) Košice – Prešov (33 km) Košice – Humenné (97 km)

Bulletin NDK 2009.indd 116

1,32 € (39,77 Sk) 3,52 € (106,04 Sk) 5,28 € (159,07 Sk) 10,28 € (309,70 Sk) 0,82 € (24,70 Sk) 2,84 € (85,56 Sk)

26.2.2009 13:49


VNÚTROŠTÁTNA PREPRAVA B) PO ŠTÚDIU SLOVAK JUNIOR

31-dňový celosieťový cestovný lístok pre držiteľov preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26 platí na všetky vlaky v 2. triede cena: 40 € (1.205,04 Sk) ponuka trvá: 01. 07. – 31. 08. 2009

KLASIK RAILPLUS

zľava cca 25% v 1. alebo 2. triede cena preukazu: 33,16 € (998,98 Sk) platnosť preukazu: 1 rok zákazníci vo veku nad 26 rokov, max. do 60 rokov Žiadosť o vydanie preukazu KLASIK RAILPLUS vo forme bezkontaktnej čipovej karty môžete podať v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Na vybavenie potrebujete občiansky preukaz a farebnú fotografiu (3 x 3,5 cm). príklady cien so zľavou KLASIK RAILPLUS (v 2. triede) Bratislava – Trnava (46 km) Bratislava – Trenčín (124 km) Bratislava – Žilina (203 km) Bratislava – Košice (445 km) Košice – Prešov (33 km) Košice – Humenné (97 km)

1,66 € (50,01 Sk) 4,32 € (130,14 Sk) 6,50 € (195,82 Sk) 12,78 € (385,01 Sk) 1,06 € (31,93 Sk) 3,48 € (104,84 Sk)

SLOVAK KLASIK

31-dňový celosieťový cestovný lístok pre držiteľov preukazu KLASIK RAILPLUS platí na všetky vlaky v 2. triede cena: 50 € (1.506,30 Sk) ponuka trvá: 01.07. – 31.08.2009

TRAŤOVÉ PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

opakované cestovanie na vybranej trati v 1. alebo 2. triede zľava cca 20% z obyčajného cestovného platnosť: týždenné a mesačné potrebný preukaz totožnosti

MAXI KLASIK

celosieťový cestovný lístok prenosný alebo neprenosný platí v 1. alebo 2. triede platnosť preukazu: 1 rok alebo ½ roka všetci zákazníci, vrátanie firiem Názov MAXI KLASIK MAXI KLASIK MAXI KLASIK MAXI KLASIK

Forma a platnosť neprenosný na 1 rok neprenosný na ½ roka prenosný na 1 rok prenosný na ½ roka

2. vozňová trieda 829,52 € (24 990,12 Sk) 563,96 € (16 989,86 Sk) 929,10 € (27 990,07 Sk) 630,35 € (18 989,92 Sk)

1. vozňová trieda 929,10 € (27 990,07 Sk) 630,35 € (18 989,92 Sk) 1 028,68 € (30 990,01 Sk) 696,74 € (20 989,99 Sk)

Žiadosť o vydanie preukazu MAXI KLASIK vo forme bezkontaktnej čipovej karty môžete podať v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Na vybavenie MAXI KLASIK neprenosného lístka potrebujete preukaz totožnosti a farebnú fotografiu (3 × 3,5 cm).

LEPŠIE JE ÍSŤ VLAKOM Bulletin NDK 2009.indd 117

26.2.2009 13:49


MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA SLOVENSKO (ZSSK) – ČESKO (ČD)

MALÝ POHRANIČNÝ STYK – zvýhodnený cestovný lístok v pohraničných oblastiach (jednosmerný alebo spiatočný) (do 50 km od hraníc na ČD a do 45 km od hraníc na ZSSK) platí iba vo vlakoch kategórie Os a R v 2. triede SUSEDSKÁ PREPRAVA – zvýhodnený cestovný lístok až do výšky zľavy 75% z medzinárodného cenníka všetkých vlakoch v 1. alebo 2. triede

platí vo

Príklady cien v susedskej preprave ZSSK – ČD jednosmerné cestovné v 2. triede Bratislava – Praha Žilina – Praha (cez Čadca Gr.)

obyčajné 24,20 € (729,05 Sk) 28,60 € (861,60 Sk)

so zľavou JUNIOR RAILPLUS EURO<26 14,54 € (438,03 Sk) 16,84 € (507,32 Sk)

CITY STAR – spiatočný cestovný lístok pre 1 alebo viacerých cestujúcich (max. 5) počtom cestujúcich platí 1 mesiac

so zľavou KLASIK RAILPLUS 14,94 € (450,08 Sk) 17,04 € (513,35 Sk)

zľava až do 80%

zľava sa zvyšuje

Príklady cien ponuky CITY STAR v 2. triede 1 dospelý Bratislava – Praha 33,30 € (1003,20 Sk) Žilina – Praha 38,90 € (1171,90 Sk) (cez Čadca Gr.)

2 dospelí 60,00 € (1807,56 Sk)

3 dospelí 4 dospelí 5 dospelí 86,70 € (2611,92 Sk) 113,40 € (3416,29 Sk) 140,10 € (4220,65 Sk)

69,80 € (2102,79 Sk) 100,70 € (3033,69 Sk) 131,60 € (3964,58 Sk) 162,50 € (4895,48 Sk)

TRAŤOVÉ PREDPLATNÉ SPIATOČNÉ MESAČNÉ LÍSTKY – platí vo všetkých vlakoch v 2. triede Obyčajné cestovné 76,2 € (2 295,60 Sk) 115,7 € (3 485,58 Sk)

Bratislava hl. st. – Břeclav Bratislava hl. st. – Brno

SLOVENSKO (ZSSK) – RAKÚSKO (ÖBB) WIEN TICKET – spiatočný cestovný lístok

platí 30 dní na 1 cestu tam a 1 cestu späť

Bratislava – Wien Südbahnhof Nitra – Wien Südbahnhof Nové Zámky – Wien Südbahnhof Leopoldov – Wien Südbahnhof Trnava – Wien Südbahnhof Šaľa – Wien Südbahnhof Galanta – Wien Südbahnhof Banská Bystrica – Wien Südbahnhof Zvolen – Wien Südbahnhof

9,20 € (277,16 Sk) 15,20 € (457,92 Sk) 15,20 € (457,92 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 24,00 € (723,02 Sk) 22,40 € (674,82 Sk)

možnosť dokúpenia doplatku na jednodňové cestovanie mestskou dopravou vo Viedni (VOR Kernzone) v hodnote 3,4 € (102,43 Sk) ČASOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY – pre mládež do 26 rokov Bratislava – Wien Südbahnhof Devínska Nová Ves – Wien Südbahnhof Bratislava Petržalka – Wien Südbahnhof Bratislava Petržalka – Bruck a.d. Leitha Devínska Nová Ves – Marchegg Bratislava Petržalka – Kittsee

Bulletin NDK 2009.indd 118

TÝŽDENNÝ 14,80 € (445,86 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 12,60 € (379,59 Sk) 6,80 € (204,86 Sk) 4,40 € (132,55 Sk) 4,40 € (132,55 Sk)

MESAČNÝ 53,90 € (1623,79 Sk) 45,80 € (1379,77 Sk) 45,80 € (1379,77 Sk) 24,40 € (735,07 Sk) 14,40 € (433,81 Sk) 14,40 € (433,81 Sk)

26.2.2009 13:49


MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA BRATISLAVA – MNÍCHOV

spiatočný cestovný lístok na trať Bratislava – Mníchov tranzitom cez Rakúsko

platnosť: 2 mesiace

Cena zľavneného medzinárodného spiatočného cestovného Bratislava – München 2. trieda 1. trieda 82,80 € (2 494,43 Sk) 178,60 € (5 380,50 Sk)

cez Kittsee Gr. / Marchegg Gr. / Salzburg

SLOVENSKO (ZSSK) – MAĎARSKO (MÁV) Malý pohraničný styk – zvýhodnený spiatočný cestovný lístok v pohraničných oblastiach reláciách iba v 2. triede Relácia Bratislava – Petržalka – Rajka Lenártovce – Bánréve Lenártovce – Ózd Fiľakovo – Salgótarján Fiľakovo – Somoskőújfalu Čaňa – Hidasnémeti Štúrovo – Szob Štúrovo – Vác

2. trieda spiatočné cestovné Celý Polovičný 1,6 € (48,20 Sk) 0,8 € (24,10 Sk) 0,8 € (24,10 Sk) 0,4 € (12,05 Sk) 1,6 € (48,20 Sk) 0,8 € (24,10 Sk) 2,0 € (60,25 Sk) 1,0 € (30,13 Sk) 1,6 € (48,20 Sk) 0,8 € (24,10 Sk) 1,4 € (42,18 Sk) 0,7 € (21,09 Sk) 1,6 € (48,20 Sk) 0,8 € (24,10 Sk) 3,6 € (108,45 Sk) 1,8 € (54,23 Sk)

Relačné ceny ZSSK – MÁV – zvýhodnený spiatočný cestovný lístok iba v 2. triede Relácia Košice – Miskolc cez Čaňa Gr. Bratislava – Budapešť cez Szob Gr. Bratislava – Budapešť cez Rajka Gr. Bratislava – Budapešť cez Szob Gr./Rajka Gr. Poprad-Tatry – Budapešť cez Čaňa Gr. Zvolen – Budapešť cez Filakovo Gr. Fiľakovo – Budapešť cez Fiľakovo Gr. Lučenec – Budapešť cez Filakovo Gr. Győr – Bratislava cez Rajka Gr. Budapešť – Nové Zámky cez Szob Gr. Košice – Budapešť cez Čaňa Gr. Zľava poskytovaná len zo strany ZSSK Štúrovo – Budapešť cez Szob Gr. Nové Zámky – Vác cez Szob Gr.

platí 2 dni v stanovených

platí 2 mesiace v stanovených reláciách

2. trieda spiatočné cestovné Celý Polovičný 6 € (180,76 Sk) 3 € (90,38 Sk) 16 € (482,02 Sk) 8 € (241,01 Sk) 17 € (512,14 Sk) 8,5 € (256,07 Sk) 20 € (602,52 Sk) 10 € (301,26 Sk) 28 € (843,53 Sk) 14 € (421,76 Sk) 16 € (482,02 Sk) 8 € (241,01 Sk) 10 € (301,26 Sk) 5 € (150,63 Sk) 12 € (361,51 Sk) 6 € (180,76 Sk) 8 € (241,01 Sk) 4 € (120,50 Sk) 10 € (301,26 Sk) 5 € (150,63 Sk) 20 € (602,52 Sk)

10 € (301,26 Sk)

6 € (180,76 Sk) 8 € (241,01 Sk)

3 € (90,38 Sk) 4 € (120,50 Sk)

Informácie o ponukách sú aktuálne k termínu konania Národných dní kariéry (12. – 13. 3. 2009). Bližšie informácie o uvedených ponukách získate na nonstop čísle Kontaktného centra +421 18 188 na e-mailovej adrese info@slovakrail.sk v osobných pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk

Bulletin NDK 2009.indd 119

26.2.2009 13:50


Bulletin NDK 2009.indd 120

26.2.2009 13:50


Bulletin NDK 2009.indd 121

26.2.2009 13:50


SURSRVDOMDNXE$IRUPDWSGI

Partners of AIESEC Bratislava

Bulletin NDK 2009.indd 122

26.2.2009 13:50


Bulletin NDK 2009.indd 123

26.2.2009 13:50


Bulletin NDK 2009.indd 124

26.2.2009 13:50

Bulletin NDK 2009  

Publikacia obsahujuca katalog firiem z podujatia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you