Page 1

Taart van de Week voor de organisatie van de kledingbeurs in Oldemarkt

5

Speelotheek luidt de noodklok wegens gebrek aan vrijwilligers

47

Deze week extra in deze krant: bijlage Wonen, vol met tips en informatie

Het Weekblad | JAARGANG 151 | WEEK 16 | UITGAVE NDCMEDIAGROEP | HET LAATSTE NIEUWS OP STEENWIJKERCOURANT.NL

Repair Café ook voor hout

Paaszang op de Markt

TUK De vrijwilligers van het Repair Café zijn zaterdag 20 april weer aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur op de bovenverdieping van de Kringloopwinkel aan de Boterweg 5. Weet u dat u ook voor reparaties van houten artikelen terecht kunt bij het Repair Café? Een van de vrijwilligers is namelijk gespecialiseerd in hout. Heeft u een houten krukje waar iets mis mee is, heeft het vogelvoederhuisje een defect, fotolijstjes, houten trap, u kunt het meenemen naar het Repair Café. Want weggooien? Mooi niet!

STEENWIJK Ook dit jaar is er weer paaszang op eerste paasdag om 12.00 uur op de Markt. Deze paaszang is voor iedereen: jong en oud is dan ook van harte welkom. Met bijna alle kerken uit Steenwijk hoopt

de organisatie bekende paasliederen te zingen o.l.v. de Christelijke muziekvereniging Crescendo. Ds. Bob Haanstra zal enkele korte meditaties houden. Ook de kinderen mogen meedoen met muziekinstrumenten en

krijgen na afloop een chocolade paasei. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. Deelnemende kerken zijn de Christelijk Gerf. Kerk, R.K. Parochie, Ned. Gerf. Kerk, Babtistengemeente, Gerf-

.Kerk Vrijgemaakt, Vrije Zendings Gemeente, De Regisseur, Doopsgezinde Gem. en Protestantse Gemeente Steenwijk. De Prot. Gemeente Steenwijk heeft voorafgaand een dienst in de Grote Kerk om 10.00 uur.

Genieten van Boerenrock

Eerder inleveren STEENWIJK In verband met Pasen is de druk van deze krant vervroegd. U gelieve uw aankondigingen en redactionele bijdragen voor de komende Steenwijker Courant huisaan-huis in te leveren vóór donderdag 18 april 16.00 uur via het algemene e-mailadres steenwijkercourant@ndcmediagroep.nl

Muzieksessie in café De Karre

Maak je dromen waar STEENWIJK Statushouders worden goed geholpen met een huis en uitkering en taalles. Maar ze kennen weinig mensen en dat belemmert ook bij het vinden van een baan. Op 23 april gaan 8 Steenwijkerlandse statushouders iets speciaals doen. Zij pakken het podium om hun talenten te presenteren. Op deze avond zijn meedenkers nodig die deze 8 zeer getalenteerde statushouders helpen. De meedenkbijeenkomst is bij De Meenthe, inloop 19.15 uur. www.popupyourtalent.nl

DINSDAG 16 APRIL 2019

Zo’n 700 boerenrockfans genoten zaterdagavond van het Boerenrock Festival in De Meenthe. De organisatie had vier topbands gecontracteerd: de Bökkers, Ritn Ditn, De Bunzings en The Wetnecks. Met vier bands had De Meenthe een avondvullend programma. Wilbert Bijzitter

TUK Pieter Dingerdis en Henk Kranendonk organiseren op Eerste Paasdag 21 April om 20.30u de jaarlijkse muzieksessie in café de Karre te Tuk. Tijdens deze muzieksessie treden muzikanten uit diverse regionale bands op. Denk aan Exploding Pudding, Lemonade, Buzz da Mindz, Thin Lizzy Project, Local Heros, Van Harte en Bogey & the Longhorn. Per groep brengen zij twee covers ten gehore, met diverse genres. De opening wordt elk jaar gedaan door beginnende muzikanten die de kans krijgen een keer live te spelen. Dit jaar komen er leerlingen van de popschool van Poppodium de Buze, met de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Kaartverkoop: €5,in voorverkoop bij café de Karre.

HEERLIJKE PAASBRUNCH: Broodjes Salades Vleeswaren Kaas Hapjes

4 PERSONEN

Paasshow

Bryan

€ 39,50

Zaterdag 20 april & Maandag 22 april 11.00 - 17.00 uur

Sloepen & Tenders 6000 m2 watersport

ZONWERING

Bouma

| RAAMDECORATIE | ZONWERING | KUNSTSTOF KOZIJNEN | | VERANDA’S | GARAGEDEUREN | ROLLUIKEN | MEPPEL

TEL. 0522-244888 WWW.PATMAR.NL

Spikerboor 26 Akkrum www.bootakkrum.nl

Steenwijkerwold 0521 - 588 226


info DINSDAG 16 APRIL 2019

Gemeente Steenwijkerland Bezoekadres: Vendelweg 1 in Steenwijk Postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk Tel: 14 0521 (6-cijferig nummer) info@steenwijkerland.nl www.steenwijkerland.nl

Openingstijden publieksbalies n Alleen op afspraak Via onze website (of telefonisch) kunt u een afspraak maken voor: Maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 - 18.00 uur, donderdag van 09.00 - 20.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.30 uur (op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten). Kijk op onze website voor meer informatie.

Maak een afspraak wanneer het u past! n Door het maken van een afspraak, bepaalt u zelf wanneer u geholpen wilt worden. Ook zijn er geen wachttijden meer. U kunt eenvoudig een afspraak maken via onze website of telefonisch (telefoonnummer 14 0521). Als uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs klaarligt, dan kunt u die zonder afspraak ophalen tijdens de bovengenoemde openingstijden.

Meldingen over de openbare ruimte n Heeft u een melding over de openbare ruimte dan kunt u deze doorgeven via onze website. De melding kan gaan over bijvoorbeeld beschadiging van verkeersborden, verlichting, straatwerk en openbare gebouwen, openbaar groen, rioleringsproblemen, vervuiling en schade aan speeltoestellen of illegale bouw.

Vastgestelde besluitenlijst B&W vergadering n De vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders kunt u raadplegen via onze website.

Open Monumentendag:

WILT U UW MONUMENT OPENSTELLEN VOOR PUBLIEK? MELD U DAN AAN! Op zaterdag 14 september 2019 is het Open Monumentendag. Dit jaar is het thema ‘Plekken van plezier’. Bent u bewoner of eigenaar van een monument en wilt u deze op die dag openstellen voor publiek? Meld u dan vóór 1 mei 2019 aan. Dat kan via onze website www.steenwijkerland.nl/openmonumentendag Daar vindt u ook meer informatie over de Open Monumentendag.

De volledige tekst van de gemeentelijke i t officiële elektroni: www.steenwijkerS enwijkerland i gen)

ALGEMEEN Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

23 april 2019 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstandsen monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur. De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie: de heer H. Waninge, tel. 14 0521. Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’. - Kleinszmidt, D. L., 24-11-1984 per 04-03-2019 (voornemen) - Furman, B.M., 04-02-1980 per 05-03-2019 (voornemen) - Róg, G.K., 06-01-1992 per 05-03-2019 (voornemen) - Róg, R.J., 21-05-1984, per 05-03-2019 (voornemen) T/m 22-05-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 28, 28a en 28b, verbouwen woning naar 3 woningen (09-04-2019) De Bult, tussen Bultweg 35 en 37, kappen 20 bomen (02-04-2019) Giethoorn, Beulakerweg 9, starten Bed& Breakfast (04-04-2019) Ossenzijl, Schoolstraat, herstellen kademuur (05-04-2019) Steenwijk, De Wiezeboom 18, verbouwen en uitbreiden schuur (29-03-2019) Gasthuisstraat 8, wijzigen en verbeteren bestaande voorgevel (04-04-2019) Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, bouwen woning (05-04-2019) Veneweg 226, kappen 2 essen (02-04-2019) Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, bij Vaste Belterweg 8, 11 en 16, verlengen privé weg/inrit (04-04-2019) Blokzijl, Slingerpad 4, plaatsen zonnepanelen (04-04-2019) De Bult, Bultweg 7, gedeeltelijk dichtmaken kapschuur (04-04-2019) Giethoorn, Zuiderpad 5a, starten Bed & Breakfast (09-04-2019) Zuiderpad 16a, starten Bed & Breakfast. (08-04-2019) Sint Jansklooster, Heetveld 12, bouwen schuur (10-04-2019) Wanneperveen, Veneweg 127, vervangen schuur (10-04-2019) Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: Oldemarkt, Hoofdstraat 73, brandveilig gebruik BSO De Kindervilla (04-04-2019) De stukken liggen van 17-04-2019 t/m 29-052019 ter inzage. T/m 29-05-2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken: Eesveen, Binnenweg 3, plaatsen constructie t.b.v. PV-panelen (28-03-2019) Giethoorn, Rietkragge 8, aanleggen steiger, vlonder en beschoeiing (23-03-2019) Steenwijk, Oostercluft 496, plaatsen dakkapel op voordakvlak (04-04-2019)

VERKEER & VERVOER Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Weemstraat, Scholestraat t.h.v. nr. 18, Onnastraat t.h.v. voormalige Gereformeerde Kerk op 17-06-2019, 18-06-2019 en 19-06-2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur (Avondvierdaagse Steenwijk) Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiustraat (tussen J.H. Trompmeesterstraat en Oosterpoort), Onnastraat (vanaf Gereformeerde Kerk tot de Markt), Koningsstraat, Scholestraat (tussen parkeerplaats Coop en de Molenstraat en tussen de Molenwal en de Oosterpoort), Oosterpoort, Meppelerweg (vanaf Oosterpoort tot en met Kallenkoterallee), Gagelsweg (t.h.v. Parallelweg tot rotonde), Kallenkoteralle (vanaf Van der Schuerestraat tot Meppelerweg), President Kennedystraat (vanaf Kallenkoterallee tot Burgemeester Voetelinkstraat) op 20-06-2019 van 17.00 - 22.00 uur (Slotavond Avondvierdaagse Steenwijk) Vollenhove, Doeveslag (tussen Van Middachtenstraat en Wheeme) op 10-05-2019 van 07.00 16.00 uur, volledige afsluiting Vollenhove, Wendelerdijk (tussen Kadoelerweg en Oppen Swolle) van 26-04 t/m 27-06-2019, volledige afsluiting i.v.m. onderhouds-

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN Het gemeentehuis is gesloten op: - vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag) - maandag 22 april 2019 (tweede paasdag)

werkzaamheden van Waterschap Drents Overijsselse Delta Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Oude Verlaat 7, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Giethoorn, nabij Mr. J.J. Hofstraat 6, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vollenhove, nabij Marten Kingmaplein en Voorpoort, wijzigen voorrang kruispunt De stukken liggen van 17-04-2019 t/m 2805-2019 ter inzage. T/m 28-05-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

WELZIJN & CULTUUR Ingekomen aanvragen evenementen vergunning

Eesveen, Bleekersbrink, dorpsfeest, 27-06 van 13.00 - 01.00 uur, 28-06 van 13.00 - 02.00 uur, 29-06 van 09.00 - 02.00 uur en 30-06-2019 van 10.00 - 21.00 uur Giethoorn, Smalleweg, Cornfest, 07-09 van 20.00 - 01.00 uur en 08-09-2019 van 12.00 - 20.00 uur Giethoorn, Jan van Nassauweg 6, Slam palace volleybal op 01-06-2019 van 18.00 - 01.00 uur Steenwijk, Steenwijkerdiep 2, Balkonconcerten, 06-07 van 21.00 - 01.00 uur, 13-07 van 21.00 - 01.00 uur, 17-07 van 21.00 - 01.00 uur, 24-07 van 21.00 01.00 uur, 31-07 van 21.00 - 01.00 uur, 07-08 van 21.00 - 01.00 uur, 14-08 van 21.00 - 01.00 uur, 14-09-2019 van 21.00 - 00.30 uur Steenwijkerwold, Gelderingen 65/67, Koningsdag, 27-04-2019 van 14.00 20.00 uur Tuk, Achterveld, Zomerfeest 2019 op 22-08 van 20.00 - 24.00 uur, 23-08 van 19.00 - 01.00 uur, 24-08 van 09.00 - 02.00 uur en 25-08-2019 van 12.30 19.00 uur De stukken liggen t/m 01-05-2019 ter inzage. T/m 01-05-2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen.

GRATIS GROF TUINAFVAL INLEVEREN Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te kunnen composteren Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2019 kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

Inleverlocatie Milieubrengstation ROVA Steenwijk Karenbrug 3, Steenwijk - Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 16.00 uur - Zaterdag: 08.30 - 16.00 uur Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich ook kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Steenwijkerland.


info

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

Afvalinzameling aan huis Op tweede paasdag (maandag 22 april) en Koningsdag (zaterdag 27 april 2019) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd. Tweede paasdag - De inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) van maandag 22 april vindt plaats op zaterdag 20 april. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede paasdag. - De bootroute van maandag 22 april voor plastic verpakkingen, metalen verpak-

Eko-boerderijwinkel

De Eerste

kingen en drankenkartons (pmd) wordt verplaatst naar dinsdag 23 april. - De bootroute van maandag 22 april voor restafval wordt verplaatst naar dinsdag 23 april. Koningsdag - De afvalinzameling van zaterdag 27 april vindt plaats op vrijdag 26 april. Let op, dit is de vrijdag vóór Koningsdag. Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.30 uur aan de straat neer te zetten.

Eko-boerderijwinkel De Eerste brengt al ruim 25 jaar een volledig assortiment biologische produkten gekoeld vers aan huis!

Gewijzigde openingstijden Het milieubrengstation aan de Karenbrug 3 in Steenwijk en het ROVA Klantcontactcentrum zijn op maandag 22 april en zaterdag 27 april 2019 gesloten. Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon 038 - 427 37 77 of www.rova.nl/contact Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

NIEUW IN STEENWIJK

Nu ook een groot assortiment

groentenplantjes! Winkel open: Dinsdag t/m vrijdag 09.30 tot 17.30 uur; op zaterdag 09.30 tot 16.00 uur

Voor meer informatie of een gratis en vrijblijvend prijsbestelboek: Uiterdijkenweg 64 8316 RT Marknesse bestelling@ekodeeerste.nl

www.ekodeeerste.nl

Krant of magazine drukken?

Een offerte nodig? > info@ndcprint.nl | www.ndcprint.nl NDC Print | Leeuwarden | Tel. (058) 284 53 46


18 april 18.00 – 22.00 uur

MET MEDEWERKING VAN:

cho

r

Bij aankoop van paar gouden trouwringen een reis cheque twv 100,- cadeau. Wij tonen u deze avond o.a. de complete collectie Duo of love ringen.

Wij nodigen u van harte uit. Oosterstraat 49, Steenwijk Bob en Nathalie Maas


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 5

Marcus Passie in dorpskerk Vledder VLEDDER Op Goede Vrijdag, 19 april, wordt om 19.30 uur de Marcus Passie uitgevoerd. De avond staat in het teken van het lijdensverhaal van Christus, zoals in de Bijbel omschreven door evangelist Marcus. De koralen worden gezongen door het koor van de Dorpskerk, begeleid door hobo en orgel. De evangelieteksten van de in het verhaal voorkomende personen , zoals Jezus, Pilatus, Maria Magdalena, de hogepriester en omstanders, worden gesproken door gemeenteleden van de Protestantse kerk.

‘Na het slotkoraal wordt de uitvoering afgesloten door het koor met het prachtige, in het Latijn gezongen lied Ecce Quomodo Moritur Justus , hetgeen betekent : Zie, hoe de rechtvaardige sterft, en niemand neemt het ter harte. Uit onderzoek is gebleken, dat dit lied al in de tijd van Bach op Goede Vrijdag werd gezongen als afsluiting van de viering’, vertelt Gijs van Raalten namens het kerkbestuur. De deuren zijn vanaf 18.45 uur geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is vrij.

Modelbouwspektakel tijdens Pasen STEENWIJK Traditioneel op tweede paasdag organiseert Heerdink Miniatuur Organisatie in Rabo Theater De Meenthe een groot Miniatuur en Modelbouw Spektakel. Drones en kinderen staan dit jaar centraal. In de hal is in samenwerking met het Speelhuis in Kampen een vliegkooi gemaakt waar kinderen veilig kunnen vliegen met Helikopters en Drones.

Voor elk wat wils Er zijn truckbanen met tientallen radiografische vrachtauto’s, er is een bijzondere Mecano treinbaan, uniek in Nederland, te zien. Spoorliefhebbers kunnen meerdere modulebanen zien. De Multimodelbouwgroep Friesland komt met veel van zijn leden naar Steenwijk en heeft diorama’s bij zich, stoommodellen, zelfgemaakte trucks en houtmodelbouw. De KWZ modelbouwgroep Noord

Nederland is ook van de partij met een grote groep leden. Deze groep staat bekend om perfectionistische modelbouw van treinen, bruggen, machines en kermisapparaten. Kinderen kunnen spelen in een grote Lego werkplaats en Geke van Petegem leert kinderen schilderen op dieren en figuren die gebruikt worden in de modelbouwhobby. Daarnaast is er een grote modellenmarkt met auto en trein miniaturen en zijn er vele standhouders met koopwaar in de modelbouw. Het Miniatuur & Modelbouwspektakel is maandag 22 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 5,00 euro en kinderen tot 4 jaar mogen kosteloos naar binnen. Voor meer informatie en inlichtingen www.miniatuurorganisatie.nl of 06-20406087, Jan Heerdink.

Andrea reikte de taart uit aan de vrijwilligers van de Kidskledingbeurs. Sieb van der Laan

Taart voor Kidskledingbeurs De Taart van de Week, beschikbaar gesteld door Banketbakkerij Strampel aan de Oosterstraat 28 in Steenwijk en de Dorpsstraat 29 in Vledder, gaat naar de organisatie van de Kidskledingbeurs. OLDEMARKT ‘In 2016 is een drietal dames gestart om de kidskledingbeurs op te zetten,’ vertelt Andrea ter Horst uit Oldemarkt. ‘Dit was eerst wel spannend, want de vraag was of er animo voor zou zijn. Tot heden is het nog steeds een groot succes en groeit iedere beurs.’ Ook op 5 april vond er weer een beurs plaats met tweede-

hands kleding voor kinderen en volwassenen bij OBS De Slinger. ‘Voor deze beurs kon iedereen gebruikte kleding, schoenen, speelgoed, etc. inbrengen door het kopen van labels. Via Posts op Facebook kon men zich aanmelden en er werden in totaal 1800 labels verkocht.’ Twee weken voor de beurs kon iedereen de labels ophalen en hun spullen zelf prij-

zen. Op vrijdagmiddag kon alles worden ingeleverd en vrijdagavond vanaf 19.00 uur gingen de deuren open van de Kidskledingbeurs. ‘Al snel werd duidelijk dat de opkomst ook deze keer weer is gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. Dit zagen wij dan ook terug in de opbrengsten voor de deelnemers. De avond is goed bezocht en men heeft voor weinig geld

ingebrachte kleding, schoenen en speelgoed een tweede leven gegeven.’ Andrea juicht dan ook dit initiatief toe en reikte de taart uit aan de vrijwilligers die hebben geholpen. ‘En, bent u nog op zoek naar leuke tweedehands kleding, hou dan de facebookpagina Kidskledingbeurs Oldemarkt in de gaten voor de volgende datum in het najaar!’

Monnikenmolen klaar voor nieuw seizoen SINT JANSKLOOSTER De bekende Monnikenmolen aan de Molenstraat in Sint Jansklooster opent vanaf zaterdag 20 april weer wekelijks haar deuren. Vanaf Pasen is de molen

iedere zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.

Kosteloos Ook op woensdag en vrijdag kunnen bezoekers tussen 13.00 en 17.00 uur kosteloos

de molen bezoeken. Er zijn molenaars aanwezig die enthousiast vertellen over de molen. Bezoekers zijn ook welkom om een pannenkoek te komen eten in het naast de

molen gelegen restaurant van de molen. Meer informatie is te vinden op de website: www. monnikenmolen.vpweb.nl of telefonisch via 0527246676.

KAROQ SPORTLINE BUSINESS VANAF € 35.390 Jong en oud is welkom in De Meenthe A. Vaartjes

Kornputsingel 40/42a 8331 JV Steenwijk Tel. 0521-513660

Kom in de kas bij RSG Tromp Meesters STEENWIJK Woensdag 17 april opent RSG Tromp Meesters de schooltuindeuren voor publiek. De afdeling praktijkonderwijs wordt omgetoverd tot tuincentrum. Alle planten en producten zijn door de leerlingen van PrO gekweekt,

verzorgd of gemaakt. Duizenden mooie plantjes en struiken worden voordelig van eigenaar gewisseld. Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u welkom om te kijken naar zomerbloeiers, siergrassen, bomen, (snack)groentes en heerlijke kruiden.

Dé uitvaartbloemist van Steenwijkerland.

TOT € 3.670 VOORDEEL KORTERINK ŠKODA ROUVEEN

KORTERINK ŠKODA ZWOLLE

Oude Rijksweg 512 7954 GG Rouveen (T) 0522 - 29 12 06

Nikolaus Ottostraat 1 8013 NG Zwolle (T) 038 - 467 09 60

korterink.nl

STEENHOUWERIJ

DE VERBINDING

Stationsplein 4-A 8331 GM Steenwijk Tel. 0521-522709

Kallenkote 8 Steenwijk Tel. 0521-517784


6

dinsdag 16 april 2019

Geldig in week 16 zondag 14 t/m zaterdag 20 april 2019

PLUS Halve luxe vlaai Alle varianten, geschikt voor 5 personen Per stuk Bijv. PLUS Halve paasvlaai advocaat, per stuk

6.15

3.07

De actieprijzen variëren van 2.49 - 3.49

50% KORTING

PAASSHOW

Maandag 2 april 10.00-17.00 uur

Laat u inspireren door de tuinspecialisten van Noord-Nederland Planten voor uw tuin koopt u natuurlijk rechtstreeks bij de kweker! Bezoek nu de grootste en best gesorteerde kwekerij van het Noorden. Enorm assortiment tuinplanten en bomen tussen Heerenveen en Drachten. VOLOP: Bomen, sierheesters, klimplanten, haagplanten, bamboes, Bodembedekkers, vruchtbomen, rhododendrons, bosplantsoen, rozen, coniferen, buxus, lavendel, hedera, taxus, laurier, sneeuwbal, haagbeuk, hortensia’s, Japanse esdoorn, blauwe regen, olijfbomen, kiwi, dakplatanen, leilindes, bolbomen, catalpa, moerbei op stam, Italiaanse import enz. enz

Hertog IJs Alle bakken à 900 ml

la Viennetta iennetta of Ola Alle dozen à 750 ml, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Ola IJs Viennetta Vanille, 2 dozen à 750 ml

5.18

2.59

De actieprijzen variëren van 2.59 - 3.49

1+1

GRATIS

! NIEUW

Nieuw bij Visser Plant, gratis schetsservice Voor meer informatie www.visserplant.nl/tuinadvies/schetsservice

Voor de kinderen is er een paashaas die eieren verstopt op de kwekerijen. Wie helpt zoeken? Bûtewei 12, Lippenhuizen (richting Terwispel) Tel. 0513-461578 - Fax 0513-460152 Neemt u ook eens een kijkje op onze nieuwe website

www.visserplant.nl

JONGENEEL STEENWIJK ZOEKT ZATERDAGHULP PLUS of PLUS Moment Vers sap, smoothie of fresh lemonade Alle flessen à 250-500 ml, combineren mogelijk 2 flessen** Bijv. PLUS Vers sinaasappelsap, 2 flessen à 500 ml

4.00

2.00

De actieprijzen varieren van 1.00 - 2.49

1+1

GRATIS BEN JIJ IEMAND DIE ♦ van aanpakken houdt? ♦ graag klanten helpt? ♦ op zaterdagen tussen 7 en 15 uur beschikbaar is? ♦ achttien jaar of ouder is?

Calvé Partysaus Alle flesjes à 250-320 ml, combineren mogelijk 2 flesjes** Bijv. Calvé Whisky cocktail saus, 2 flesjes à 320 ml

Interesse? Neem dan contact op met Bert Zijlstra, dit kan door te bellen naar 0521 78 82 50 of stuur een e-mail naar b.zijlstra@jongeneel.nl

Jongeneel Steenwijk Dolderweg 3A, 8331 LL Steenwijk

GRATIS JS

3.18 1.59 De actieprijzen varieren van 1.29 - 1.59

1+1

DAN ZOEKEN WIJ JOU

RI

16/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 20.00

ter Schure | Eendrachtsplein 4 | 8355 DL Giethoorn |

plus.nl

AC

TI

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

EP

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 2=1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

van 00

3

voor

240 per m 1

DOUGLAS SCHAALDEEL* ◆ kopmaat 23 x 200 mm ◆ netto maat 180-220 mm ◆ vers gezaagd ◆ lengte 4000 mm * Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 2 dagen leverbaar.


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 7

Extra expo in Museums VLEDDER In Museums, het Museum voor de Valse Kunst aan de Brink 1, wordt zaterdag 20 april de aftrap gegeven van de expositie ‘Van Kunst tot Cash’; een door René Loesberg extra ingerichte expositie. Het is een tentoonstelling met Vermeers ‘Meisje met de

Passion op het Marktplein

parel’ in de hoofdrol. Een groot aantal amateurschilders (o.a. de schilder club uit Gorredijk) heeft hier met hun versie van het meisje aan bij gedragen. Het museum heeft ook haar eigen Meisje met de Parel, (hij) zal op ludieke wijze de gasten vermaken.

‘Een verhaal’ is thema nieuwe expo Kleine Kerk STEENWIJK Een verhaal. Dat is het thema van een expositie in de Kleine Kerk aan de Vrouwenstraat. De komende weken vertellen drie kunstenaars via hun werk Een verhaal. Het werk van Harm Visserman vertelt het doorleefde verhaal van boten. Ine van den Heuvel neemt ons mee naar het verhaal van de ooit levendige haven van Noordpolderzijl. Anneke Leutscher vraagt in

haar werk aandacht voor het verhaal van alledaagse voorwerpen. De officiële opening van de expositie vindt plaats op zaterdagmiddag 20 april om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur kunt u naar binnen om alvast een kijkje te nemen. De opening wordt verricht door Ineke de Jong met verhalen van Kringloopwinkel Steenwijk. De muzikale omlijsting komt van klarinetchoir Klasmo. Gratis entree.

Het bestuur van de Stichting Passion Oldemarkt. Teus van Altena

Oldemarkt is er klaar voor Na een succesvolle eerste editie in 2016 wordt er dit jaar op Goede Vrijdag, oftewel 19 april, weer een Passion Oldemarkt opgevoerd op het Marktplein te Oldemarkt.

De punter van opa Visserman. Harm Visserman

Fancy Fair zoekt verkoopspullen STEENWIJK De 36e editie van de Fancy Fair vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus. ‘De loods begint al behoorlijk gevuld te raken, maar toch kunnen we nog veel goederen en spullen gebruiken als: boeken en platen, kleding en schoenen, witgoed, serviesgoed, elektrische apparatuur, speelgoed, meubels en oud ijzer,’ aldus de vrijwilligers. ‘Ook starten we vanaf mei met de verkoop van loten.’ De opbrengsten komen alle-

maal ten goede aan het onderhoud van het monumentale gebouw de Grote Kerk. Elke zaterdag is de loods van de Fancy Fair aan de Wheermaten 7 geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. De vrijwilligers staan dan klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. Wie niet in de gelegenheid is om zelf goederen naar de Wheermaten 7 te brengen, kan bellen met Boelie Huisman, Haagswold 6, tel. 0521510784. Dan worden de spullen bij u thuis opgehaald.

OLDEMARKT Afgelopen drie jaar is er keihard gewerkt door bestuur en vrijwilligers om weer genoeg geld bijeen te brengen voor een nieuwe editie. Inmiddels zijn er meer dan 150 vrijwilligers op de been gebracht om weer een prachtige voorstelling neer te zetten op Goede Vrijdag. De verschillende werkgroepen zijn de afgelopen maanden heel druk aan het repeteren geweest, de filmopnames staan erop en de gezamenlijke doorloopavonden zijn

alom bekende verhaal van de laatste dagen van Jezus vertolkt door vele vrijwilligers middels hedendaagse muziek, zang en theater. Voor deelnemers aan de kruistocht is er plek op het marktplein gereserveerd.

Daarnaast is er voor mensen die ‘slecht ter been’ zijn, een beperkt aantal (zit)plaatsen beschikbaar. Vol = vol. U kunt reserveren via stichtingpassionoldemarkt@gmail.com of Jantine de Jonge tel. 0622468170.

Te

Het Sch Steenwi T 0521 5

Bibliotheek Oldemarkt woensdagochtend open OLDEMARKT De Bibliotheek in Oldemarkt is vanaf woensdag 1 mei naast de zaterdgmorgen, ook op woensdagmorgen open. Materialen lenen, een tijdschrift of krantje lezen kan dan dus vaker. De openingstijden op woensdag zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Dit betekent dat de Bibliotheek niet meer open is op woensdagavond. Op maandagavond is de Bibliotheek echter nog steeds geopend.

Mogelijkheden

De Fancy Fair trekt altijd veel bezoek. Martijn Bijzitter

inmiddels een feit. De organisatie loopt op schema en het enthousiasme onder alle vrijwilligers werkt erg aanstekelijk! Om 19.45 uur start de kruistocht/processie vanaf de Protestantse Kerk in de Hoofdstraat. De tocht gaat via de Katholieke Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk naar het Marktplein. Wie mee wil lopen kan zich vanaf 19.30 uur verzamelen achter het verlichte kruis. Zodra deze ‘stille’ tocht aankomt op het Marktplein wordt het

De mogelijkheden dat iemand de bibliotheek kan bezoeken, worden door deze nieuwe openingstijden gro-

E win, eider pklaar

H Varkenshaas 1 of 2 stuks*

ter. Om deze nieuwe openingstijden feestelijk te starten is er een leuke actie. Wie (18 jaar en ouder) op woensdagmorgen in de maand mei lid wordt in Bibliotheek Oldemarkt, ontvangt een welkomstpakket.

Per 100 gram Actieprijs per kilo 9.90 *M.u.v. Biologisch

Heerlijk genieten tijdens de Pasen PAASBRUNCH DOOS OF 95 DE BORRELDOOS per stuk .....

€19.

Geldig t/m 20 april Bezoek ook onze websites:

Harry Mulder

Weemstraat 61, Steenwijk Tel. 0521-512361 www.mulder.keurslager.nl

keurslager harry mulder @mulderslager


8

dinsdag 16 april 2019

Maak je een tuinhuis, overkapping of houten tuinmeubilair? Overweeg dan Douglashout. De warmrode houtsoort is de laatste jaren populair in de tuin, omdat het er net even uitspringt. Douglas is afkomstig van Europees naaldhout en is een duurzame houtsoort voor buitengebruik vanwege de hoeveelheid hars die in het hout zit. Wanneer Douglashout boven de grond wordt toegepast en niet in constante aanraking komt met vocht, dan kan deze houtsoort zelfs onbehandeld gebruikt worden. Wel zal de rood gele kleur na verloop van tijd verdwijnen en krijgt het tuinhout een natuurlijke grijze kleur of vergrijsde uitstraling. Je kunt het hout ook behandelen. Dan behoudt het de rode kleur en gaat het bovendien jnfijnlanger mee. Je kunt bij de houthandel fi bezaagde en geschaafde Douglas houten planken, vlonderplanken en rabatdelen vinden, zowel geimpregneerd pregneerd als onbehandeld.

Hout in je tuin Hou je ervan dat het hout in je tuin in de tuin wegvalt, of wil je juist dat het er uit springt? In beide gevallen is Douglashout een goede keuze. De houtsoort vergrijst snel, maar indien je het behandelt behoudt het de warmrode kleur.

Nu bij ons 20 “Een vertrouwd gezicht voor alle activiteiten en innovatieve ideeën in en om uw tuin”

op

% korting buitenzonwering

Vraag naar de voorwaarden. •

n• o

• • •

U bent van harte welkom bij ons bedrijf voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave voor uw straatwerk en bestratingsmaterialen. Wij zijn al ruim 40 jaar het bestratingsbedrijf van Steenwijkerland e.o. Wij zijn er voor bedrijven maar natuurlijk ook voor de particulier! Wij hebben op ons terrein een ruim assortiment aan bestratingsmaterialen en aanverwante artikelen op voorraad. Bij ons staan service en vakmanschap voorop!

Geranium-Parade bij Welkoop Vraag vrijblijvend een prijsopgave.

Steenwijk

Roomweg 1 8334 NR

Actie geldig van maandag 15 t/m maandag 22 april 2019

2e PAASDAG OPEN 10.00 – 17.00 uur

1e Paasdag gesloten

GRATIS koie en brownies voor elke klant Zelf gebakken door Maya!

Wij hebben een mooi assortiment bloemen

Tegen inlevering van deze advertentie: e

O

GroenRijk Tuk • Roomweg 7 • 0521-511144 • groenrijk.nl Openingstijden: Ma-vr. van 9.00-18.00 uur • Do. koopavond tot 21.00 uur • Za. van 9.00-17.00 uur

% LL

LO

O

ALLE AANBIEDINGEN BIJ GROENRIJK TUK ZIJN GELDIG VAN Dinsdag 16 t/m maandag 22 april. Zolang de voorraad strekt.

!!


dinsdag 16 april 2019

9

Gaten opvulle in je border De vaste planten komen veelal nu allemaal boven. Wees gerust, er zijn ook laatkomers bij, even afwachten tot aan 1 mei. Zijn er dan nog gaten, dan is het tijd om het op te vullen. Er is genoeg leuks verkrijgbaar op dit moment.

Veel planten zijn in deze tijd al weer opgekomen in je border. Mochten er gaten zijn ontstaan, dan zijn er verschillende mogelijkheden om die op te vullen. Maar let op, er is best een kans dat nog niet alle planten boven staan. Bovendien: april doet wat hij wil, maar het kan nog gemeen koud zijn in deze tijd. Tot half april kun je nog steeds planten scheuren en zo de groep met planten groter maken. Maar misschien heb je wat gezaaid in de kas? Dan kan het straks zo in de border. In het tuincentrum ncentrum vind je eenjarigen die als uitgegroeide groeide planten te koop worden aangeboden. boden. Dahlia’s zijn er in de mooiste kleuren. Dahlia’ ren. Populair zijn de dieprode Dahlia’s zoalss ‘Aribian Night’. Tot half mei kan het vriezen, en, bescherm ze dan goed. Je kunt nu ook eenjarigen enjarigen direct op hun plek zaaien. Klaprozen ozen heb je in vele kleuren voor als je op kleur eur tuiniert. Gemakkelijk zijn ook de vergeetgenietjes etgenietjes en Oost-Indische kers.

Groencentrum Onna F. Haveman

Al meer dan 35 jaar!

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl) Voor elk seizoen... het beste wat u voor uw tuin kunt doen!!

Aanleg en onderhoud Wij maken geheel vrijblijvend een offerte

Onderhoud Bedrijfsterreinen Tuinontwerp r:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Sierbestrating Goede service

Het is weer tijd om uw tuin een

Uw adres voor: • Ontwerp; • Aanleg; • Straatwerk; • Onderhoud; • Advies;

Harry Mulder, Tel. 06-39217270

voorjaarsbeurt te geven. Graszoden op bestelling.

Broekslagen 4, 8331 TJ Steenwijk

p

www.duohoveniers.nl

Achterweg 2 - Telefoon 0521 - 511963

HET BUITENLEVEN! Een goede hor is daarbij geen overbodige luxe.

Alle horren GRATIS inmeten en monteren!! Koematen 5, Steenwijk Tel. 0521 - 870 046 info@decokaysteenwijk.nl decokaysteenwijk.nl

decokaysteenwijk


10

dinsdag 16 april 2019

Het eerste waar je aan denkt bij het maken van een tuin is; hoe zorg ik voor voldoende privacy. Een groene haag vergt wel wat onderhoud, maar met twee maal per jaar knippen kom je een eind. Na de ijsheiligen (half mei) kan je beginnen met het knippen van de hagen. Werk met schoon en scherp materiaal en denk om je veiligheid en gehoor. Een handig trucje om recht te knippen: plaats aan de achterzijde van de haag twee stokken, zet deze elkaar ongeveer drie meter uit elkaar. Span een touwtje strak tussen deze stokken. De hoogte van het touwtje bepaalt dan de kniphoogte, zo knip je altijd recht. Opruimen is een vervelend klusje. Gebruik oude kleden om het blad op te vangen. Blad opzuigen met de bladblazer is ook een prima methode. Zo is de klus snel geklaard.

Hagen knippen Hagen zorgen voor de structuur in de tuin. In de winter blijft een tuin nog steeds overeind als er hagen staan. Taxus, beuk, buxus, keuze genoeg. Daarnaast kun je met heggen de tuin opdelen waardoor kamers ontstaan.

Aardbei, doordrager ....................... 1,45 Struikroos........................................ 3,95 Vaste planten .................................. 0,95 o.a. steenanjer, duizendblad

Appelboom.................................. 12,95

Tuincentrum Van Herwijnen Bergweg 18, Tuk, Steenwijk-Noord (bij café De Karre afslaan)

Terrasoverkappingen, carports, blokhuten, priëlen & meer... vanaf

€ 966,-

po

ly ca r

bo

na at

of gl a

s

www.tuincentrumvanherwijnensteenwijk.nl

Dolderweg 3A, Steenwijk

Tel. 0521-788250

Aluminium overkappingen

Houten overkappingen

Blokhuten & priëlen

RI

JS

6 dagen per week geopend

EP TI

8

AC

Vraag vrijblijvend een offerte aan

vanaf

45

€ 995,-

per m 1

CLASSIC DECKING TEAK Composiet vlonderdelen

◆ kopmaat 25 x 135 mm ◆ lengte 3800 mm ◆ beschikbaar in kleuren teak en grey ◆ standaard 15 jaar garantie

Nu € 500,- subsidie op pelletkachels.

Kunststof kozijnen, deuren, schuifpui of gevelbekleding.

Bezoek onze showroom of vraag een vrijblijvende offerte aan op onze website.

Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 www.terrasoverkappingen4u.nl | www.pelletkachels4u.nl

Paasvoordeel bij

20%

KORTING

op één artikel naar keuze Geldig van maandag 15 t/m maandag 22 april 2019

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor één artikel uit het gehele assortiment m.u.v. lopende aanbiedingen, opruiming, PostNL en ‘vaste lage prijs’ producten. Ook geldig bij de Jumper Diersuper (niet op Vast Laag en aanbiedingen). Niet i.c.m. Air Miles korting. Voor overige voorwaarden zie praxis.nl/acties.

Koematen 2 Steenwijk

25%

PAASKORTING op één artikel naar keuze Geldig van vrijdag 19 t/m maandag 22 april 2019

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor één artikel uit het gehele assortiment m.u.v. lopende aanbiedingen, opruiming, PostNL en ‘vaste lage prijs’ producten. Ook geldig bij de Jumper Diersuper (niet op Vast Laag en aanbiedingen). Niet i.c.m. Air Miles korting. Voor overige voorwaarden zie praxis.nl/acties.

Koematen 2 Steenwijk


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 11

Workshop Vogels Herkennen in de Wieden SINT JANSKLOOSTER Natuurmonumenten organiseert in totaal vier workshops Vogels Herkennen op verschillende locaties in natuurgebied De Wieden, in april en mei. De eerste workshop is 18 april bij vogelkijkhut De Auken ten noorden van Giethoorn, waarbij vogels zoals de lepelaar, purperreiger en

Ouderen welkom in Meenthehof

grote zilverreiger worden gespot. De tweede workshop is op 9 mei bij het Kierschewijdepad ten zuiden van Wanneperveen, waarbij men op zoek gaat naar de wielewaal en de boomvalk. Aanmelden: via www.natuurmonumenten.nl/dewieden/ activiteiten. Hier staat ook informatie over de tijden.

STEENWIJK Op donderdagmiddag 18 april wordt er in De Meenthehof te Steenwijk de gebruikelijke contactmiddag georganiseerd door de Katholieke Bond Ouderen en Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Steenwijk en Omstreken. Deze middag wordt er, omdat het Witte Donderdag is, een op deze Donderdag en de Goede Vrijdag, toegesneden programma verzorgd door de eigen leden. Een declamatorium met als titel: ‘Stap voor stap naar Pasen’. De toegang is vrij, leden en gasten zijn van harte welkom. De volgende contactmiddag is het jaarlijks terugkerende reisje op 23 Mei. Deze gaat naar 11 Beaufort in Nagele. Meer info via Michiel van der Pol, tel. 0521-515288. Snel slank en fit worden voor de zomer! Racket en Fitness Centrum Steenwijk

De Lepelaar in natuurgebied de Wieden. Natuurmonumenten

Nature Art in Buitencentrum OSSENZIJL Deze maand is de expositie onder de naam ‘Nature Art’ te zien in het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Hoogeweg te Ossenzijl. Met vaardige kwast hebben de leden van de schildergroep ‘Kleurrijk” de natuur in beeld gebracht. Te bewonderen zijn een aantal vogels, die voor de bezoekers van het Nationaal-

park Weerribben- en Wieden een feest van herkenning zullen zijn. Vogels van diverse pluimage zoals de IJsvogel, Winterkoning en Blauwborst. Het buitencentrum is vanaf april dagelijks geopend van 10 .00 uur tot 17.00 uur. Trek er op uit in De Weerribben: er is altijd genoeg te beleven, ook in het Buitencentrum. De toegang is gratis.

Biodanzaweek ook in Steenwijk STEENWIJK In het hele land kan iedereen in deze week Biodanza gaan ervaren. Voor onze regio kan dat op dinsdagavond 16 april in Steenwijk in de Doopsgezinde Kerk aan de Onnastraat 10 van 19.30 tot 21.30 uur. Op deze avond kunnen geinteresseerden voor een aantrekkelijke bijdrage van 10 euro, inclusief thee met iets lekkers, meedoen met een workshop Biodanza die gegeven wordt door Biodanza docen-

ten Helena Tjong Tjin Joe en Robert de Jong. Biodanza heeft zich over de gehele wereld verspreid. In Steenwijk geeft Helena Tjong Tjin Joe sinds 2008 Biodanza en vanaf 2018 samen met Robert de Jong. Op de dinsdagavonden vinden de lessen plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Onnastraat 10. Kom tijdens de Nationale Biodanzaweek dinsdag kennismaken met Biodanza! www.biodanzasteenwijk.nl

In acht weken fit Wil jij nog voor de zomer sterker en fitter worden? Volg dan het achtweekse ‘Hammertime/CrossFit’ bij Racket & Fitnesscentrum Steenwijk. STEENWIJK Voor vrouwen die bovendien gewicht willen verliezen is het programma ‘Afslanken en fit voor de zomer’. Hammertime/CrossFit is een fitnessvorm die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert. De oefeningen zijn gebaseerd op natuurlijke lichaamsbewegingen als klimmen, tillen, duwen, trekken, stoten, rennen. Hierbij gebruik je Olympische halters, dumbbells en kettlebells. Trainingen zijn nooit hetzelfde, waardoor ze

altijd leuk en uitdagend blijven. Je wordt er fit van en bouwt kracht en conditie op. Het programma duurt acht weken met drie trainingen per week en is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 25 jaar.

Afslanken en fit Met het programma ‘Afslanken en fit voor de zomer’ werken vrouwen gedurende acht weken aan een gezonder en fitter lichaam en verbeteren zij hun vitaliteit. De deelnemers volgen wekelijks

drie trainingen, die bestaan uit synrgy met daarbij spinning, yoga of een buitentraining. Ook krijgen zij voedingsadviezen. Er zijn groepen voor dertigplus en vijftigplus vrouwen. Bij beide programma’s maakt het niet uit wat je aanvangsniveau is. Bij Racket & Fitnesscentrum Steenwijk staat een team met een fitnesscoach, fysiotherapeut en diëtiste voor je klaar. Wie na deze acht weken een jaarabonnement aanschaft, krijgt 20% korting.

FILATELISTEN STEENWIJK De grote verzamelbeurs van de Filatelistenvereniging IJsselham in De Meenthe, vindt niet plaats op dinsdag 30 april, zoals eerder aangekondigd, maar pas op zaterdag 16 november. Meer informatie hierover tegen die tijd.

Tekenlessen voor kinderen STEENWIJK Scala Centrum voor de Kunsten uit Steenwijk heeft de afgelopen maanden een groep jeugdige kunstenaars ontvangen voor de korte cursus Tekenen en meer. Vanaf 10 mei start een nieuwe serie van zes tekenlessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar op vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. Kosten: €63,-. Aanmelden: via www.ontdekscala.nl

Verschijnt op dinsdag in een oplage van 21.600 exemplaren. Zie ook: www.steenwijkercourant.nl Redactie T: 088-8004655 E: steenwijkercourant@ndcmediagroep.nl Hoofdredacteur: Froukje Nijholt Advertenties Alle advertenties voor adverteerders: www.ndcmediagroep.nl T: 088-8004242 Jan de Jonge: 06-15014867 Wim Wobben: 06-15014864 Bezorging Zie www.steenwijkercourant.nl T: 088-8002002 E: contact.weekbladen@ndcmediagroep.nl Uitgeverij Algemeen directeur: Pier Baarsma Algemeen hoofdredacteur: Evert van Dijk NDC mediagroep Postbus 60, 9700 MC Groningen 050-5844444 www.ndcmediagroep.nl

Helena Tjong Tjin Joe en Robert de Jong. Biodanza

De inzender vrijwaart NDC mediagroep bv voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende wordt ingezonden. Alle advertentieopdrachten worden geplaatst conform onze algemene voorwaarden, bij de uitgever op te vragen. Alle auteursrechten en databankrechten t.a.v. de inhoud van deze krant worden uitdrukkelijk door de uitgever voorbehouden. © NDCmediagroep


12

dinsdag 16 april 2019

HAAL DE ZOMER IN HUIS!

INFOLJN 0519 332553 JANSMABURDAARD.NL DRENTHE: 0592 217070

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN!

EPLAATST GE G G A D 1 n IN E MONTA G I D N U K K n VA ALITEIT W K M U I M n PRE GEPRIJSD P R E H C S n

‘N KLASSE APART IN SCHUIFPUIEN.

JANSMA BURDAARD, SINDS 1987 EEN BEGRIP IN KUNSTSTOF KOZJNEN n DIRECT UIT EIGEN FABRIEK n ENERGIE BESPAREND n BETROUWBAAR FAMILIEBEDRIJF n SCHERP GEPRIJSD n UITSTEKENDE KWALITEIT n ONDERHOUDSARM n IN ELKE STIJL EN KLEUR n 10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE n VAKKUNDIGE EIGEN MONTEURS n UITSTEKENDE SERVICE n GOED BOUWKUNDIG ADVIES

KUNSTSTOF n KOZJNEN n DAKKAPELLEN n SCHUIFPUIEN n DEUREN n GEVELBEKLEDING n ZONWERING

Jislumerdijk 15-2, 9111 HC Burdaard (FRL) info@jansmaburdaard.nl

amysoft


dinsdag 16 april 2019

13

voor ongeveer 5 a 6 personen

Schaal zoete broodjes en nog veel meer !

€ 5,95

PAASCAKE TULBAND € 5,95

1 9,

95

Kukelvlaai

Kukelbrood / croissants / afbakbroodjes Verwen iemand met pasen leuk om weg te geven.

Vo or

Voor een geslaagde paasbrunch!

Een schaal vol met zoete en hartige broodjes 10 stuks € 10,-

Overheerlijk Kukelbrood (moet je geproefd hebben) € 2,95

ook voor speciale broodsoorten o.a. Teffvolkorenbrood, Speltvolkorenbrood, Dezemvolkorenbrood, Koolhydraatarmbrood,Eiwitrijkbrood, Glutenvrijbrood De paas bestellijst vindt u op onze internetsite. Beilen | Smilde | Oosterwolde | Hoogeveen | Zuidwolde | Meppel | Steenwijk

www.bakkerijberghuis.com

1e & 2e Paasdag 21 & 22 april

20% KORTING OP HORREN & RAAMDECORATIE

volwas senen

€ 27,50 p.p.

Kinderen 4 tot 12 jaar: € 14,50

Actie geldt van 15 t/m 27 april 2019. Vraag naar de voorwaarden.

Lange Baan 24 | 8331 LW Steenwijk | Telefoon (0521) 51 20 90 E-mail devries@colorsathome.nl | Website www.devriescolorsathome.nl

GRATIS TAXATIE VAN UW

OUDE GOUD/ZILVER Hoofdstraat 47 Meppel

Problemen met uw kunstgebit? Tel: 0521-522651 Tandtechniek StationSveste Stationsplein 88331 GM Steenwijk

Kerkstra Verlichting Uw verlichtingsspeciaalzaak Koningstraat 2, 8331 HV Steenwijk, tel. 0521-514845 www.kerkstraverlichting.nl


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 15

Dierenasiel De Kluif

Merel en Matcho Merel is als vondeling bij ons binnen gekomen, daarom weten we geen achtergrond van haar. Wat we hier zien is dat ze eerst de kat uit de boom kijkt voordat ze je vertrouwt. Als je haar vertrouwen hebt gewonnen is ze een grote knuffelkont. Ze gaat graag mee wandelen en is dan erg alert op alles en iedereen. Merel is hier gevaccineerd, gechipt, ontwormd en ontvlooid. Merel is niet gesteriliseerd.

Merel. De Kluif

Matcho is bij ons gekomen wegens allergie van de vorige eigenaar. Hij is gek op mensen en aandacht en gaat graag mee wandelen. Wij zoeken een plekje voor hem bij mensen die bekend zijn met het ras Matcho. De Kluif en waar geen andere dieren aanwezig zijn, want daar kan hij niet mee overweg. Matcho is 7 jaar, gevaccineerd, gechipt, ontwormd en ontvlooid. Dierentehuis De Kluif Steenwijkerweg 258 8335 LJ Witte Paarden 0521-512015 www.dekluif.nl

Kinderactiviteiten in De Wieden tijdens vakantie

Zaadbommetjes Met potgrond, zaadjes en klei kunnen kinderen zelf zaadbommetjes maken die ze mee naar huis mogen nemen. Zodra het weer wat zachter wordt kunnen de bommen de tuin of berm in en zo zorgen we samen voor meer wilde bloemen in Nederland. Deze activiteit is van 12.30 tot 13.30 uur bij Bezoekerscentrum De Wieden. De activiteit kost voor kinderen, die lid zijn van natuurmonumenten 4,00 euro en voor niet leden 7,00 euro inclusief de materialen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.nm.nl/ dewieden/activiteiten

Laarzenpad Het laarzenpad is extra avontuurlijk deze voorjaarsvakantie. Onderweg kun je leuke opdrachten doen zoals dierensporen zoeken, voelen dat je op drijvend land staan, door het moerasbos struinen

Actieve Kunstkring Alweer vier jaar actief; ledenaantal groeit gestaag

Openingstijden: Asiel: dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - 18.00 uur, zaterdagochtend ook van 10.00 - 12.00 uur. Zondag, maandag en feestdagen gesloten. Pension: dagelijks van 10.00 -12.00 uur en van 16.00 - 18.00 uur.

SINT JANSKLOOSTER Tijdens de meivakantie zijn kinderen van harte welkom op 23, 25, 30 april en 2 mei bij Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster om zaadbommetjes te maken en stoere opdrachten te doen aan het laarzenpad. Op 24 april en 1 mei kunnen kinderen en ouders mee met een OERRR vaarexpeditie door De Wieden.

Een deel van de 25 leden van de Kunstkring Steenwijkerland. Leslie Kock

en punteren over de sloot. Bij de balie van het bezoekerscentrum kun je op 23, 24, 25, 30 april en 1 en 2 mei een rugzak ophalen met spulletjes die je onderweg nodig hebt. Vooraf aanmelden is niet nodig. Prijs per gezin is voor leden van Natuurmonumenten 4,00 euro en voor niet-leden 7,00 euro.

Stap in de boot Op woensdag 24 april en 1 mei zijn kinderen van harte welkom om mee te gaan op vaarexpeditie. Deze vaartocht speciaal voor kinderen en ouders staat in het teken van beleven. Je gaat meten hoe diep het water is, ontdekt met een schepnet wat er leeft in het water en gaat samen met de boswachter op zoek naar vogels in en boven het water. Deze activiteit begint om 12.30 uur bij Bezoekerscentrum De Wieden en duurt 1,5 uur. De prijs voor leden van Natuurmonumenten is 12,50 euro en voor kinderen 7,00 euro. Niet-leden betalen 17,50 en 9,50 euro. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.nm.nl/dewieden/activiteiten.

Meer activiteiten? www.natuurmonumenten.nl /dewieden/activiteiten. Voor meer informatie: Bezoekerscentrum De Wieden, T (0527) 205660.

Sinds de oprichting in april 2015 initieerde vereniging Kunstkring Steenwijkerland al vele activiteiten voor kunstenaars en kunstminners. Ook het aantal leden groeit gestaag: de ballotagecommissie bezocht in 2018 maar liefst vijf aspirant-leden. Bij de ballotagecommissie nam Anne-Mieke Harmse de plaats over van Mimi Sistermans. Met Karin Kers en Nelly Roose vormen zij het team dat de aangemelde kunstenaars bezoekt. Het

bestuur werd uitgebreid tot vier personen met Marcia IJzerman, voor PR gerelateerde zaken.

Over de grens In mei 2018 exposeerden 11 Kunstkringleden over de grens, in de galerie van Gruppe 13 in de partnergemeente Herzebrock (D). Een van de grote regionale activiteiten is de jaarlijkse Atelierroute Steenwijkerland. Afgelopen jaar namen maar liefst 36

kunstenaars deel, verdeeld over 27 locaties. Dit jaar is de Atelierroute op 5 en 6 oktober 2019. Vereniging Kunstkring Steenwijkerland (KKS) stelt zich ten doel om een platform te bieden aan beeldend kunstenaars, waarin kunst in brede zin en in al haar uitingen tot haar recht kan komen. De Kunstkring ondersteunt dit door het organiseren van groepsexposities, atelierroutes en excursies, het geven

van lezingen en workshops. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Voor meer informatie over de Kunstkring, de activiteiten of de ballotageprocedure? Voorzitter: Geo Hultink (info@deklosse.nl / 0522-491722); Secretaris: Harm Visserman (harmvisserman@gmail.com / 0561- 451933); Penningmeester: Marijke Traast-Bos (emelatelier@gmail.com / 0527246602); Bestuurslid PR: Marcia IJzerman (info@marciartistic.nl / 06-15111422).

Bijeenkomst voor GGZ-mantelzorgers STEENWIJK Woensdag 17 april organiseert Sociaal Werk De Kop weer een bijeenkomst voor GGZ mantelzorgers. Mantelzorg heeft veel gezichten, maar wat niet altijd als mantelzorg wordt gezien is de zorg voor een partner met psychische problematiek ook wel GGZ problematiek genoemd. Bijvoorbeeld een partner met depressie, geheu-

genproblematiek, schizofrenie of autisme. Paula Bierma namens Sociaal Werk De Kop: ‘Voor deze groep is deze ochtend in de Golfstate (Statoinsplein 10), om samen eens de zorgen te delen. (H)erkenning kan heel helpend zijn, vandaar dat we iedereen die zich hier in herkent van harte willen uitnodigen. Psychische problemen zijn niet altijd zicht-

Reeënexcursie door de Weerribben OSSENZIJL Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met rondvaartbedrijf Tiemen Vaartjes reeënexcursies door natuurgebied De Weerribben. De reeënexcursies vinden t/m 18 mei elke woensdag-, vrijdagen zaterdagavond plaats en duren twee uur. De excursie wordt op een platbodemboot gehouden waarbij men in het schemer stil en langzaam

tussen de moerasbossen, rieten hooilanden van de Weerribben vaart. Kosten: volwassenen €10,50 p.p., kinderen t/m 4jr €5. Aanmelden: bij Buitencentrum Weerribben via 0561477272 of per mail via weerribben@staatsbosbeheer.nl Start: i.v.m. de schemer worden vertrektijden doorgegeven bij aanmelden.

baar maar kunnen heel bepalend zijn in een relatie.’ Dus heb jij of hebt u een partner met GGZ problematiek en ook behoefte om eens te praten met iemand die hier ook mee te maken heeft?

Meld je dan aan. Iedereen kan aansluiten, ook als je de eerdere ochtenden er niet bij was. Meer info per mail: mantelzorg@ sociaalwerkdekop.nl of telefonisch via 0521-745080.

Keuze uit ruim 150 modellen 2e Paasdag geopend


16

dinsdag 16 april 2019

gezocht ezocht werktuigmonteur g m/v Kom jij ons team versterken?

Kijk voor meer informatie op www.mecha-service.nl/vacature

Revalideren in De Schakel in Emmeloord is samen werken aan uw herstel

Moet u na een operatie, val of door een ziekte revalideren? Dan bent u in De Schakel aan het juiste adres voor een behandeling op maat, afgestemd op uw behoeften en wensen.

Al ruim 30 jaar ondersteunt Onderwijsbureau Meppel schoolbesturen en scholen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Door onze ondersteu-ning nemen wij bestuurders en directeuren werk uit handen op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: goed onderwijs voor de kinderen op de scholen. Onze werkwijze kenmerkt zich door de persoonlijke benadering, collegialiteit en hoogwaardige dienstverlening met hart voor onderwijs!

Onderwijsbureau Meppel is op zoek naar

twee medewerkers personeels- en salarisadministratie m/v (minimaal 24 uur) Ben jij op zoek naar een carrière in de wereld van de personeels- en salarisadministratie, heb jij een lexibele en nauwkeurige werkhouding, ben jij leergierig, enthousiast en stressbestendig en ben jij een teamspeler? Heb jij bovendien werkervaring op het gebied van salarisadministratie, een afgeronde MBO- of HBO-opleiding en ervaring met de systemen van Visma/Raet (HR Core Education), dan ben jij wellicht de persoon die onze afdeling personele zaken gaat versterken. Kijk op www.onderwijsbureau-meppel.nl voor uitgebreide informatie over de functie-inhoud en de sollicitatieprocedure.

www.onderwijsbureau-meppel.nl

vertrouwd & verbindend & verrijkend

Revalidatie De Schakel is onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en gevestigd in Emmeloord. U kunt bij ons terecht op verwijzing van uw specialist in het ziekenhuis.

(0527) 22 49 10 revalidatie@zorggroep-onl.nl www.zorggroep-onl.nl

Gewijzigde verschijning en aanlevertijden Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren 2019

La Mascotte

zoekt projectzangers

Orpheus in de Onderwereld

Rondom Koningsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 2019 gelden er aangepaste deadlines voor het aanleveren van advertentiemateriaal en zullen sommige titels niet verschijnen. Wilt u rond deze feestdagen adverteren? Kijk voor alle wijzigingen omtrent verschijning en/of aangepaste aanlevertijden rondom deze feestdagen 2019 op www.ndcmediagroep.nl/sluitingstijden-feestdagen

Indrukwekkend bereik NDCMEDIAGROEP.NL

Doe mee met La Mascotte Het gaat om 9 wekelijkse repetities vóór de zomer en ca. 15 repetities vanaf eind augustus. De voorstellingen, begeleid door een live orkest, zijn op 9 en 10 november in theater ’t Voorhuys te Emmeloord. La Mascotte brengt professionals en amateurs samen in klassieke muziektheaterproducties.

We zoeken vooral mannen die deze uitdaging aandurven Nadere informatie is te vinden op www.lamascotte.nl. Opgave voor deelname: mail naar secretaris@lamascotte.nl. Eerst kennismaken? Kom dan in april eens naar ons luisteren. Elke dinsdagavond in het Cultuurbedrijf.


Gezondheid&Co

Dinsdag 16 april 2019

17

Wandelen in Noord-Nederland Wat zijn nou de allermooiste wandelingen van NoordNederland. Die vraag stelden we een maand of twee geleden in deze krant. Op onze oproep voor de leukste wandeltochten in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland werd massaal gereageerd. In Noord-Nederland is het heerlijk wandelen. We hebben weilanden, bossen, meren, dijken en veel georganiseerde wandeltochten. Sommigen geschikt voor mensen met honden, sommigen in groepsverband. Ze staan allemaal op onze site www.gezondheidenco.nl. Je

vindt ze door te zoeken op wandeltochten. Zijn we een vergeten? Mail dan naar gezondheidenco@ndcmediagroep.nl

Waarom fietsen naar je werk gezond is

Gourmetten met Pasen Met de paasdagen komt het gourmetstel bij veel gezinnen op tafel. Wie aan gourmetten denkt, denkt ook vaak aan vlees. Bij de slager en supermarkt zijn vaak al kant-enklare pakketten te koop. Maar ook groente is erg populair bij de gourmetters. Steeds meer winkels verkopen vegetarische producten die ook

geschikt zijn voor het gourmetstel. We hebben een aantal handige en lekkere tips op een rijtje gezet voor het gourmetten, van de lekkerste gourmethapjes met vlees tot groenten en fruit. Op onze website www.gezondheidenco.nl staat een handig boodschappenlijstje.

Lees meer op onze socialkanalen en www.gezondheidenco.nl

Naar het werk fietsen heeft enkele grote voordelen voor zowel jou als de werkgever. Natuurlijk is het gezond. Dit betekent dat je minder vaak ziek bent, en dit komt de werkgever ook ten goede. Minder ziekteverzuim kan jaarlijks flink wat geld besparen. Momenteel gaat ongeveer 25% van de werkenden op de fiets

naar het werk. Het probleem is voornamelijk dat veel mensen ver weg werken, waardoor ze niet zo gauw de fiets pakken. Echter, ook veel werkenden die dichtbij werken, nemen nog steeds de auto. Staatssecretaris Van Veldhoven wil 200.000 forensen uit de auto, op de fiets krijgen. Fietsen is een goede manier

Moestuin Een moestuin kan bijdragen aan de gezondheid van bewoners en de kwaliteit van de leefomgeving. Door in de moestuin te werken bewegen mensen meer en eten ze meer zelfgekweekte groente en fruit. Er zijn ook aanwijzingen dat stress afneemt en sociale contacten ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM. Nu kun je je tuin omploegen of een stuk grond huren, maar moestuinen zijn ook mogelijk in een kleine tuin en zelfs op het balkon. Steeds vaker zie je in tuinen vierkante meter bakken om zelf groente en kruiden in te kweken.

Recept om zelf eiersalade te maken Deze eiersalade is lekker op een toastje of wat brood. Je kunt de eiersalade ook een dag van tevoren klaarmaken. Het kan zijn dat er zich een waterig laagje vormt bovenop, dit verhelp je door de eiersalade even goed door te roeren. In een goed afgesloten bakje kun je deze salade 2-3 dagen in de koelkast bewaren. Ingrediënten • 4 eieren • 2 eetlepels mayonaise • 2 eetlepels Griekse yoghurt • ½ theelepel mosterd • 1 flinke theelepel kerriepoeder • handje verse bieslook • Een beetje zout & peper

Bereiding Kook de eieren ongeveer 10 minuten. Laat ze schrikken in koud water en pel ze. Laat de eieren daarna even afkoelen. Maak een sausje van de mayonaise, Griekse yoghurt, mosterd, kerriepoeder en bieslook. Snijd de gepelde eieren in stukjes en prak met een vork tot grove 'stukken' ei. Voeg de eieren toe aan het sausje en roer alles goed door. Breng het op smaak met wat zout en peper en garneer het met wat verse bieslook.

om overgewicht te voorkomen, want bij een relatief lage intensiteit en lange duur levert het een groot vetverbruik op. Dagelijks 30 minuten fietsen op een gemiddeld tempo van 18 km/u levert 150 kcal extra verbruik. Fietsen heeft ook aantoonbare fysiologische effecten op stress en depressie. Als je fiets maak je de hormonen endorfine en

serotonine aan, die je met antidepressiva ook aanmaakt. Met fietsen is dit echter een natuurlijk proces zonder bijwerkingen. Fietsen geeft je dus een lekker gevoel! Fietsen kan je daarnaast zorgkosten besparen en als je iedere dag naar je werk fietst is een abonnement bij de sportschool wellicht helemaal niet nodig.


18

dinsdag 16 april 2019

PAASSHOW

2e PAASDAG vanaf 11.00 uur

met o.a. grootse ietsshow, hapje en een drankje en ook voor de komende jaren uw vertrouwde adres voor vakkundige reparaties en advies op het gebied van ietsen en voor goede service!

E-BIKE TESTEN? KOM 2E PAASDAG LANGS VOOR EEN TESTRIT OP ÉÉN VAN DE MODELLEN Ruim ar 30 ja uwd tro r e v uw !! adres

Stationweg 72 • 7941 Meppel • Tel. 0522 25 43 69 • ma t/m za geopend!

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

...MUZIEK

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

WAAR VIND IK HET TALENT UIT DE REGIO?

WAAR VIND IK DE BAAN DIE BIJ MIJ PAST?

DE LINK NAAR REGIONAAL TALENT


20

dinsdag 16 april 2019

Ds. T.O. Hylkemaweg 15 8355 CE Giethoorn Tel. 0521-361833 www.rietstulp.nl

2019

Paa aas assbro roo oood Paasbrood K

Restaurant de Rietstulp; ook voor ùw sfeervolle locatie voor o.a.:

PROEF Steenbergen De Echte Bakker Grote Oever 2 , tel (0522) 25 26 21, Meppel Ruskenstuk 8, tel (0522) 25 98 00, Meppel

Wij leveren Unilux horren!

Frisse lucht binnen, insecten buiten

Perfect passend in uw kozijn.

Top kwaliteit, uit Nederland.

dealer:

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn voor groepen tot max. 20 personen www.vakantiehuis-giethoorn.nl

2e PAASDAG GEOPEND

VAN 10.00 17.00 UUR

Gemonteerd door een vakman.

Uw

- à la carte dineren - plate service - menu’s - buffetten (warm/koud) - combi-arrangementen - high-tea - brunch - kofietafels Nieuw in 2018 - rondvaarten onze aangebouwde - bootverhuur (verwarmde) - puzzeltochten serre

M eest te verkoch eur d r o h plissé ! va n N L

alleen in Hoogeveen

alleen in Leeuwarden

Nu nog grotere voortenten collectie dus nog meer keuze!

URZO WONINGINRICHTING LEEUWARDEN, Neptunusweg 40

Noteboomstraat 7 | 7941 XD Meppel | 0522-252821

HOOGEVEEN, Stephensonstraat 4

Wij zijn aangesloten bij TEUN, een initiatief van samenwerkende kampeer- en recreatiespecialisten.

CARAVANS • VOORTENTEN • KAMPEERARTIKELEN • ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

NIEUW IN RUINERWOLD SUKADE PRESENTEERT: 1E PAASDAG 11:00-13:30

LE BRUNCH €30 vanaf 17:00 UUR

PAASMENU €50

Opgericht in 2014 in Nijeveen vanuit het opgroeien met, en de passie voor de watersport. Vanwege de groei in 2018 verhuisd naar een grotere locaie op industrieterrein Hoge Akkers, Westerweiden 7 in Ruinerwold.

Gespecialiseerd in de in- en verkoop van: Buitenboordmotoren - Boten - Watersportarikelen

Trots presenteren wij onze eigen sloepen lijn de TWINS sloep: Twins 420, Twins 435, Twins 520, Twins 540 Tender

U vindt ons op de Stoombootkade 10 in Meppel Voor bovenstaande arrangementen kunt u reserveren via restaurantsukade.nl/reserveren of bellen op: 0522 859 663

Ac!e:

Twins 540 Tender

Twins 520 met Yamaha 20 PK

PAASSHOW

van vrijdag 19 april t/m

en Nieuwikt! gebru

maa ndag

Bij aankoop vanaf minimaal € 1000,een Funtube t.w.v. € 75,- cadeau

22 april

Hapje en drankje

www.twinswatersport.nl


Een nieuw begin asen heeft voor mij als predikant te maken met het geloof in een nieuw begin van leven. Voor wie minder met religie heeft, is het een lentefeest, maar Pasen sluit daar naadloos op aan. Immers ook de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. De bomen komen weer in blad, de vogels bouwen nesten en de boeren ploegen en zaaien, wachtend op de zomer van de oogst. Eieren, kuikentjes, lammetjes en narcissen vertellen allemaal hetzelfde opgewekte verhaal. De zon breekt weer door. e n

a g

e

.

n e

v l t

. .

i i t . ac t

ag wordt l an oepel f h i . s e bepaald d e re n , et onrech . ‘ ar noo e n antkrijgt. De mac teloosh id van wat er gebeurt e het loslate va an het oude wordt in de K rgege en door het do en v e kaa . Jezus sterft is en zijn h m wordt begraven. e

s t

e

.

D rdag heeft Jezus met zijn leerlingen daarom nog een l en wor-

Stille Zater a rheerst het g voel va an lee , het gemis. De

m

en weten nog niet wat komen t. Ze zijn bang. Het is donker n het feest lijkt ver weg. Maar in die nacht van diepe duisternis en n, versch hijnt totaal onverwacht ht. Het is bijna niet het ni u e eloven: De dood heeft niet het

laatste woord. We ge eve licht door; kleine vlam et ken van hoop.

aa et as -

Op Paasmorgen wor ui undig gevierd dat de toeko gaat. Het graf is leeg. Wat je nooit

kun n dromen wordt werk ij ei . Een nieuwe ag reektt aan. e oude is vergeven en erg geten. en gaan bloeien en ied dereen Bl is bli . rolijk sen! Ds. Roelof Kloo osterziel

Lente & bloemen . n-

i

i

r i

TULP , e l

r r k

e l

l

é

Foto’s Sorelle Bloem & Kado bloem staat voor ‘ik wil graag bij je zijn’, verwachting, zorgzaamheid en eerlijkheid.

RANONKEL

IRIS De Iris is vooral bekend om haar vele mooie blauwtinten, een kleur die je bij snijbloemen niet zo vaak ziet. Houd je meer van wit, geel of paars? Dat kan ook. En dan zijn er ook nog allerlei tweekleurige irissen.

ANEMONEN

l

.

FRITILLARIA Wij zijn helemaal ondersteboven van deze bijzondere lentebloem. Lekker laten hangen, die Fritillaria,

en genieten van deze bijzondere bloem die vernoemd is naar een vogel: kievitsbloem. De bloem en de vogel bloeien beide op in april/ mei. Verder gebruiken wij rond Pasen veel gele, oranje en groene bloemen en Salixtakken in boeketten beplakt met eitjes en veertjes. Ook de ronde gele bol van de Craspedia gebruiken wij veel rond deze tijd, de Viburnum (ook wel sneeuwbal genoemd) en Violier. En natuurlijk kunnen de bloesemtakken niet ontbreken in een mooi voorjaarsboeket.


22

dinsdag 16 april 2019

UW FIET KAN ME S E! St. Jan

Epaper:(www.boomre

sklo St. Jansklo oster - Blokzijl oster - Gie thoorn mei t/

In- en verkoop toercaravans

m se 7 dagen p ptember er week

* Altijd tussen de 40 en 50 gebruikte caravans op voorraad * Bij alevering gratis onderhoudsbeurt, inclusief nieuwe banden en een jaar garantie * U heeft bij ons geen bijkomende kosten dag: 2e Paas ow h Paass 17u. 0 1 n va

KOM KIJKEN NAAR ONZE EXTRA VOORDELIGE VOORJAARSAANBIEDINGEN

Paasbrunch

Paasmenu

11:30 - 14:00

incl saladebuffet

€ 24,95 p.p

€ 27,50 p.p.

Ga je een keer mee met de Ecowaterliner? Voor meer info kijk op: www.nm.nl/Ecowaterliner Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster T (0527) 205660 • E: bcdewieden@natuurmonumenten.nl


Maak een Paasbrunchkrans at is er nu leuker dan zelf een krans maken voor de Pasen. Deze Paasbrunchkrans krans kan binnen of buiten worden gehangen en is eenvoudig om te maken. De broodjes in de krans kunnen worden opgegeten door de vogels, maar als je de krans aan je buitendeur hangt laten de vogels de krans meestal links liggen. Binnen ophangen vlakbij de feestelijk gedekte tafel kan natuurlijk ook. n

Wat heb je nodig

a s e

a • •

,

e

-

l

: a nn

a, a.

, •

n r a j ulhazelaar of wilg ni f djes, ongeveer 9-10 • Eierd doppen/eitjes ert • i • t e bloemboll • ép kers x • Cocktailpr k ers • ijmpisto en atronen • i o t uw om de kran te ngen • Snoe h r • IJzer ng aar • Scha Voorbereiding Bak de e broodjes af in de oven. Ze mogen wat langer in de oven zodat ze goed hard zijn. Geef het viooltje eerst water en doe een boterhamzakje om het zwarte kluitje. Draai het kluitje van het viooltje in het mos en werk het plastic netjes weg. Als je geen lijmpistool hebt, kan je werken met koud lijm, verkrijgbaar bij de bloemist. De broodjes kunnen ook worden bevestigd met cocktailprikkers.

Inspiratie voor een gezellige brunch buitenshuis Pieter Poot Met Pasen een dagje uit voor de hele familie? In De Blesse bij Steenwijk kan jong en oud zich vermaken bij Eet en Feestruim Pieter Poot. Combineer de smakelijke paasbrunch met een potje indoor blacklight golf of probeer te ontsnappen uit de escaperoom terwijl de kinderen het naar hun zin hebben in de indoor speeltuin. Meer informatie: www.pieterpoot.nl

Wapser Herberg Kom eerste of tweede paasdag naar Wapse voor een paasbrunch in de Wapser Herberg. Laat je vanaf 11.30 uur helemaal verwennen met een heerlijk soepje, lekkere salades, verschillende broodjes en soorten beleg en warme hapjes. Uiteraard ontbreken de gekookte eieren en de paasstol niet. Vergeet niet een gaatje over te houden voor het dessertbuffet! Meer informatie: www.wapserherberg.nl

De Rand van Havelte Hoe ga je te werk • Neem de krans in je hand en bevestig het wikkeldraad op de krans • Pak een lap mos en draai het vast met het klosje wikkeldraad, pak af en toe een stukje hooi mee tijdens het draaien van de krans. Zo bedek je de gehele krans • Neem de achterkant van de krans ook mee met mos als je de krans tegen een raam hangt. Als er nog strogaatjes zijn kun je dat afwerken met een los stukje mos en een kram. • Maak van de ronde krans nu een ei vorm. Een kwestie van goed duwen op een harde ondergrond. • Plaats onderin de krans het viooltje dat je in mos hebt gedraaid. Dit doe je door drie saté pennen onder in de krans te steken. Knip de pennen op de juiste lengte. Het viooltje duw je er vervolgens op vast. • Bevestig de broodjes op de krans met het lijmpistool. Verdeel ze in groepjes. • Veertjes kan je bevestigen met een kram of lijm. • De bloembollen bevestig je met 2 cocktailprikkers per bol aan de krans vast. • Zet de klimop aan de krans vast met krammen. • Zet de takken van hazelaar of wilg aan de krans vast. • Bevestig als laatste de tere eitjes op de krans met het lijmpistool.

Schuif op Eerste of Tweede Paasdag in Havelte aan bij de Paasbrunch in restaurant Rand van Havelte. Tussen 11.00 uur en 14.00 uur staat het buffet voor je klaar met heerlijke huisgemaakte kippensoep en diverse luxe broodsoorten. Er is kip, varkenshaas en pollack, huisgemaakte groentenquiche en salades. In stijl van Pasen zijn er uiteraard diverse eigerechten. Meer informatie: www.derandvanhavelte.nl

Het is ‘De Teydt’ voor Restaurant ZIN Kom op Eerste of Tweede Paasdag naar Orvelte voor een heerlijke paasbrunch naar het nieuwe restaurant ZIN op vakantiepark Landal Orveltermarke. Restaurant De Teydt kreeg een make over en een nieuwe naam: Restaurant ZIN. Het restaurant en de Pitch&Putt Golfbaan wordt sinds 2016 geëxploiteerd door De Bruijn Beheer B.V. Naast Orvelte wordt het culinaire concept ZIN deze maand op nog twee andere locaties in Nederland uitgerold. De menukaarten zijn nog warm van het drukken en het nieuwe logo van restaurant ZIN krijgt overal een plekje. Bezoekers zijn van harte welkom in Restaurant ZIN om te genieten van de nieuwe menukaart. Er is ook een speciale Foodstore ontwikkeld voor de snelle hap. Wil je een combinatie maken van actief bezig zijn en culinair genieten, speel dan een rondje Pitch&Putt golf of voetgolf en sluit af op het zonovergoten terras. Het personeel heeft er ZIN in en staat graag voor je klaar. Meer informatie: www.etenbijzin.nl


24

dinsdag 16 april 2019

Paasbrunch 2019 1ste paasdag 0 uur van 11.00 uur tot 14.0 Voor maar € 24,50 10,kinderen tot 12 jaar €

Anco Dijkman Kozijnen Oldemarkt

Serres en schuifpuien

2E PAASDAG GEOPEND VAN 11.00 UUR TOT 16.00 UUR

ACTIE!

GRATIS HORREN IN DE KLEUR VAN DE RAMEN *vraag naar de voorwaarden

Eekstraat 15 - 8375 HN Oldemarkt Tel.: 0561 - 452 550 Web: www.ancodijkman.nl

Restaurant en Bezoekerscentrum bij het Deltawerk//

Huisgemaakt gebak Lunch & diner

Koffie & thee Gastvrij & gezellig

Openingstijden vanaf Pasen Wo & Do: 10:00 - 18:00 Vr, Za & Zo: 10:00 - 21:00 0527 203 791 - Voorsterweg 34 - Marknesse - www.hetproeflab.nl

zélf!

Een samenwerking van Natuurmonumenten en De Strandhoeve

ste

1 en 2de paasdag van 17.00 uur tot 20.00 uur Inclusief Drinken Voor maar € 42,50 Reserveren nodig

Diverse aanbiedingen in ons tuincentrum

Kozijnen en deuren

Dakkapellen en Gevelbekleding

2 soorten soep Diverse soorten rauwkost Diverse soorten salades Verschillende vlees/vissoorten Wordt geserveerd met dive rse aardappelgarnituur en groe ntes Ter afsluiting een Dessertbuf et

10.000 M2 TUINPLEZIER

Anco Dijkman is hét adres als het gaat om kunststof en aluminium kozijnen. Breng een bezoek aan onze showroom en bekijk de mogelijkheden.

Zonnepanelen

Paas All-inn Bufet

groot assortiment PAASARTIKELEN

Vaste planten meer dan 150 soorten per stuk € 1,50 8 voor € 10,00

2e PAASDAG GEOPEND Afslag Hoogeveen-Oost A37


dinsdag 16 april 2019

25

Alvast as fijnee

n e g a d Paas

r e

PAASWEEKEND AANBIEDING Bloemabonnement Wekelijks, twee wekelijks of maandelijks een verassing op de vaas? Dat kan al vanaf €15,- per maand. Elke keer de mooiste bloemen van het seizoen vakkundig op vaas geschikt en gratis bezorgd. Leuk voor jezelf of als kado.

Bij aankoop op vrijdag 19 en zaterdag 20 april vanaf €15,00 een bosje lente bloemen kado! OP = OP

Twinlife – Jack & Jones – Cars – Tom Tailor – Petrol – Cecil – Sophia Perla

Oosterstraat 76, Steenwijk

PAAS 21 & 22 APRIL VAN 10:00 TOT 17:00 UUR Korte B 1 LA S 1 79 2


KRUIDER, THUIS IN DE REGIO! NIEUW Relax- en sta-op fauteuils. Mooie collectie van Re De Toekomst. Er is al een sta-op fauteuil voor

€ 649,-

Ruime keuze in houten ledikanten te van o.a. Rauch en Vroomshoop.Neem Vroo een kijkje op onze uitgebreide te slaapafdeling aan het Steenwijkerdiep.

Ainity Cashmere Een tijk van sof viscose en Belgisch damast met geborduurde naam. De veer is ReActive, 9 slags. Vulling: 800 gram wol- en kasjmier mix, 400 katoenmix en 2400 gram katoen. Totaal vulgewicht 3600 gram. De hoogte van het matras is 29 cm.

Axelsson Paris

Uit voorraad leverbaar.

Begin de dag vol energie!

HYPNO S, the mos comfort a beds in ble the world.

Keuze uit 3 hoofdborden. Een Sunday boxspring is snel leverbaar in de maten 160x200, 180x200 en 180x210 in de kleuren Denim 19 en Denim 23. Uiteraard ook leverbaar en andere maten en kleuren. Paastopper: Boxspring, vlak, van 2142,- voor

160/180 x 200 Elektrisch van 3647,-

VOOR € 2599,-

€ 1499,-

De Avek Ninety is een heerlijk comfortabel boxspringbed, opgebouwd uit 3 royale lagen. De pocketvering in de box, het matras en topper zijn allemaal voorzien van 5 comfortabele zones. Hierdoor vormt het bed zich optimaal naar jouw lichaamscontouren. De Ninety is samengesteld uit 2 boxsprings, 2 pocketveringmatrassen, een extra luxe 2 persoons topmatras, fraaie achterwand, 2 stuks LED leeslampjes en 2 stuks LED in-/uitstapverlichting. 140/160/180 x 200/210/220 cm.

VAST € 2395,-

Bonnell box 21 cm. of elektrische box pocket RF 27 cm. Gestofeerde matras Tempo, Opper Sonar HR (split bij RF) Trapezium poot 8 of 12 cm. (zwart)

ELEKTRISCH € 3595,-

160/180 x 200 Vast van 2149,-

VOOR € 1599,-


Lammetjes aaien Lammetjesdag bij de Dwingeler schaapskudde d i e s j e va 1 . 0 o 6. uur. Wat is er mo r i e bij j ng ut Coelin te i vrij open vo . hon rden lammetje e aaien? Bijzonder, wan nt het is één eer er l j d

Foto’s Amelanchier

Kraomschudden bij de Holtinger schaapskudde p 22 april organiseert de stichtin Holtin er Schaapskudde tusse 2.00 uur en 16.00 uur het dden. Bij de jaar ijkse kraomschud schaapskooi aan de van Heloma

o

Lammetjeswandeling in het Drents-Friese Wold t l e i n 13.30 - 15.30 uur vanuit het Buitencentrum Drents-Friese Wold een wandeling waarin de diertjes en hun moeders worrden opgezocht. Natuur ijk n e tekenen van de ontlui t i e e g . a l n ij i 1 0 o ntsffriesewold@staatsbosbe eheer.nl

Eropuit met Pasen Krentenbloesemtocht in Dwingeloo e r w n ht r o n t s op zaterdag 20 en maanda april en s t op de Brink in wingel . n door een s itter geving, helemaal geniet als de kr en in v bloei staan. Met routes van verschillende afstanden. Meer informatie: www.wvdos.nl Paasmarkt Diever Op Tweede Paasdag is in Diever de jaarlijkse paasmarkt van 11.00 uur - 17.00 uur in de Achterstraat nabij de eendenvijver/hertenkamp, de Peperstraat en de Hoofdstraat. Op het marktterrein is een paaskermis.

natelie ildschutserve in De Stapel (D Wijk) heet ‘ ogen’. expos tie laat ls zien door ogen van m rdere ‘bevlogen’ kunstenaa ars. vrijdag g 1 april tot en met zondag 19 me n te bezichtigen van vrijdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. Ook geopend op tweede Paasdag, maandag 22 april. Mega Modelbouw Op maandag 22 april is het gehele complex van De Meenthe in Steen-

Voorjaarsexpositie Bevlogen De voorjaarsexpositie van Beelde-

wijk gevuld met alles op het gebied van miniatuurr en modelbouw. Het evenement is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kin nderen beneden 4 jaar g. Meer informatie: gratis toegang www.miniatuurorganisatie.nl Boerenlandmarkt Ruinen Op maandag 22 april is er van 11.00 – 18.00 uur een Boerenlandmarkt op het erf van Pluimveebedrijf Laarman aan de Munnekenweg 11 in Ruinen. Met verschillende kramen met streekproducten van o.a. Wijnhoeve Runa, Zuivelboerderij De Waard, Lekkers uit Lutten én de eerste polderkoninkjes. Er is een foodplein, muziek en kinderactiviteiten.

Met Pasen op ontdekking in De Wie a er op Eerste en Tweede Paasdag op uit en ontdek De Wieden. Natuurmonumenten organiseert vaar- en wandeltochten. Niet alleen met Pasen trouwens, er is het hele seizoen wat te doen. Bekijk de activiteitenkalender op www.natuurmonu-

n

menten.nl/natuurgebieden/ de-wieden. Eerste Paasdag 21 april om 12.30 uur Vaartocht Het verdronken dorp Tijdens deze korte vaartocht maak je kennis met De Wieden en het verhaal over de turfwinning, waardoor het dorpje Beu-

lake uiteindelijk verdronk. Met leuke kinderactiviteit na afloop. Tweede Paasdag 22 april, 12.30 uur Wilde bloemen wandeling Tijdens deze wandeling nemen de enthousiaste natuurgidsen je mee langs de hooilanden vol met wilde bloemen.

Foto’s Natuurmonumenten

Tweede Paasdag 22 april, 12.30 uur Vaartocht Ontdek De Wieden Varen door kleine slootjes, over grote meren, met af en toe een dorpje en steeds het riet op de achtergrond. De ideale kennismaking met De Wieden.

De natuur in! Het Flardenpad Het Flardenpad is een unieke audiovisuele route over het Holtingerveld bij Havelte. De zogeheten flarden bestaan uit geluidsfragmenten waarbij wordt teruggeblikt op het ontstaan van het gebied dat gekneed is uit ijs en oorlog. De route start bij de Tourist Info bij de Toegangspoort Holtingerveld. Hier haal je de folder met info en download je de app voor je smartphone. Vier de Vrijheid bij de Toegangspoort Holtingerveld Op 5 mei kun je vanaf 11.00 uur de vrijheid vieren bij Toegangspoort Holtingerveld in Havelte. Een dag vol leuke, spannende, educatieve activiteiten voor het hele gezin. Er komen oude legervoertuigen Keep them Rolling, een taptoe met drie korpsen, er is een museum over Vliegveld Havelte WOII te zien, een bevrijdingsvuurestafette door hardlopers en MTB’ers vanuit

Dwingeloo, Havelte, Frederiksoord en Vledder, er is een kinderspeelplein voor de allerkleinsten met o.a: schminken, mega jenga, mega mikado, mega 4 op een rij, sjoelen, knutselen, koekjes versieren en torens bouwen. Er is een stormbaan, springkussens, je kunt schieten met laser, handboog en blaaspijp. En er is een spectaculaire klimwand inclusief tokkelen. Entree: volwassenen € 5,00, kinderen 0 - 2 jaar gratis, kinderen 3 - 12 jaar € 2,50. Cultureel Fietsrondje Fiets met het gezin een cultureel rondje vanuit Museum De Wemme in Zuidwolde. Je kunt elke donderdag kiezen uit twee Culturele Fietsrondjes Het ene gaat naar Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande. Het andere naar het Kinderwagenmuseum in Echten. Je kunt starten tussen tussen 10.00 en 12.00 uur bij Museum De Wemme.


vanaf

€ 966,-

po

ly ca r

bo

na

at

of g

la

s

Terrasoverkappingen, carports, blokhuten, priëlen & meer...

Aluminium overkappingen

vanaf

€ 995,-

Nu € 500,- subsidie op pelletkachels.

Houten overkappingen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Kunststof kozijnen, deuren, schuifpui of gevelbekleding.

Blokhuten & priëlen

2e paasdag geopend kijk op facebook voor onze speciale aanbieding

Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 www.terrasoverkappingen4u.nl | www.pelletkachels4u.nl


Paaspuzzelen Woordzoeker n r

r

.

en el

r

en

e letters vormen de oplossing. ALUMINIUM ASFALT BAJES ENORM FLEUR FLUIT GEMAK GROMMEN

JAFFA KLASSE KLIEK KOKKEL LA

E

L E U UITJE ER SPE TI ATE URAAN UURT RIEF

A K L A S S E J A B

F U L R E I V E L P

F L U I T L A F S A

A R R R E J T I U R

© www.puzzelpro.nl

Sudoku

3 5 4 9 8 1 1 5 1 6 4 8 2 7 4 9 7 8 9 3 7 1 5 4 6 8 1 6 9 5 3 8 2 1

J E E K T K T G E M

S P K N A A R U R A

R O L A E O R O R B

K A L U M I N I U M

E L A M M E T J E O

S P E L R E G E L F

C N E D N A A M F E

E P E T A D P U N K


30

dinsdag 16 april 2019

DE ZEILMAKERIJ GIETHOORN Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Cabrioletkappen Sprayhoods Kruiserkappen Stofferingen lijk bedrijf Ambachte Dekkleden onlijke met perso Reparaties aandacht Kuipkleden

Paasbrunch, 21 & 22 april 2019 Tijdens de aankomende paasdagen serveren wij in onze mooie serre een heerlijk paasbrunch in bufetvorm. Dit bufet staat voor u klaar vanaf 11:00 uur tot 14:00 uur. Het bufet bestaat onder andere uit: - Huisgemaakte kippensoep - Diverse luxe broodsoorten (o.a. croissants, paasbrood, minibroodjes, vers oerbrood) - Huisgemaakte groentenquiche - Diverse soorten kaas - Diverse vleeswaren ( o.a. kiprollade, beenham) - Diverse zoetwaren ( o.a. paaseitjes, petit-four, hagelslag, jam) - Diverse eigerechten - Diverse frisse salades( o.a. pastasalade, salade pulled chicken, aardappelsalade) - Kip geserveerd met saté saus - Varkenshaas geserveerd in champignonroomsaus - Polack geserveerd in Hollandaisesaus - Frites en warme groenten - Vruchtensappen, melk, karnemelk, koie en thee - Verrassing dessert van de chef

Beulakerweg 129aa - 8355 AE Giethoorn Tel. 0521-362123 - Fax 0521-362515

WWW.KARBA.NL

24.95 p.p TEN INDIVIDUEEL KAR EPEN MINIKARTS • GRO ENTEN GROEPSARRANGEM R E K R E AT IE C E N

Kinderen tot 12 jaar 9.50 p.p.

Voor de kinderen is er een speelhoek aanwezig!

Reserveren noodzakelijk

Wandelbosweg 10, 7971 AK Havelte

T RUM

0521 - 34 40 27

K A RBA INO TUSSEN ZWOLLE EN HE

N35

Heinoseweg 10 8026 PC Zwolle Tel. 0529-401203

www.derandvanhavelte.nl

2e Paasdag

w Paassho tands s

met diverse viteiten & kinderacti uur 10.00 - 17.00

TuinVerlichting

TuinHout

Aluminium Veranda’s

(Sier)Bestrating

Douglas Buitenverblijven

Keramische Terrastegels

*Kijk op www.compleetbuiten.nl voor de kortings-artikelen

(Beton)Schuttingen


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 31

Winkel in Winkel uit Zus en Zo donderdag open

PAASLOO Bij Galerie de Horst wordt zondag 28 april een ambachtsmarkt gehouden met informatie en workshops van de leden van Grenzeloos Ambachtelijk; van kleinschalige bedrijven, ateliers en tuinen rond Steenwijk. De aangesloten deelnemers zullen een presentatie en informatie geven van en over hun verschillende ambachten. Zo kunt u onder andere kennis maken met het ambacht van edel- en siersmeden, glasin- lood, keramiek en porse-

De verbouwing van Brasserie Zus & Zo is bijna achter de rug. STEENWIJK Vanaf donderdag 18 april zijn gasten weer welkom in de brasserie aan de Markt 20 voor koffie, thee, lunch, borrel en diner. Eigenaar Chris Oost vertelt dat er afgelopen weken flink is doorgewerkt en dat de planning is gehaald. ‘Het eindresultaat is fantastisch,’ zegt hij tevreden. Nu de ruimte van de voormalige croissanterie La Fontaine is toegevoegd aan Zus & Zo, is de brasserie groter geworden. ‘Binnen beschikken we nu over meer zitplaatsen en het terras is een stuk groter,’ illustreert Oost. ‘Wij kunnen door de diversiteit in ruimtes veel bieden. Op de tap hebben wij meer speciaalbier en ons wijnassortiment is uitgebreid. Het is lekker voor bij een lunch, diner, of voor een borrelmoment met een van onze nieuwe borrelplanken.’ Wie een kijkje in de brasserie

Ambachtsmarkt lein, leerbewerking, boekbinden, meubels maken, kleding maken, quilten, vlechtwerk van wilgentenen, aquarel- en olieverfschilderen, vilten en ecoprinten. In het Harmonium museum kunt u de vele bijzondere orgels bewonderen en beluisteren. De informatiemarkt vindt plaats in zowel de galerie als tuin van ‘ Galerie de Horst en Harmonium museum’ aan de Horstweg 2 in Paasloo. De markt is vrij toegankelijk vanaf 12.00 uur en zal duren tot 17.00 uur. www.grenzeloosambachtelijk.nl

Chris Oost gaat er van uit dat Zus & Zo donderdag open kan gaan. Wilbert Bijzitter neemt, wordt verrast door de vintage aankleding. De oude muren zijn weer zichtbaar. Dat geldt ook voor de oude balken, waardoor er meer hoogte in het plafond is ontstaan. Een echte eyecatcher is de trap naar de bovenverdieping. Het licht valt daarboven prachtig door de glaswand naar binnen. Mooi is ook de

fotowand met oude foto’s van Steenwijkse gebouwen uit de vorige eeuw. Verder hebben de keuken en de toiletten een opknapbeurt gehad. Na de zomer breekt de tweede fase van de verbouwing aan. Dan wordt de eerste verdieping opgeknapt. Oost wil in deze ruimte groepen

ontvangen, om hen de gelegenheid te bieden hier bijvoorbeeld een verjaardags- of bedrijfsfeest te vieren. De bovenverdieping is vanaf het najaar ook geschikt voor een vergadering of buffet met twintig personen. Volg de laatste ontwikkelingen op de facebooksite van Zus & Zo.

Glaskunst van Atelier Hetty.

Bereid je huis voor op de zomer

Casa Nova viert mooi jubileum

STEENWIJK Als dit zomer net zo fantastisch wordt als vorig jaar, is het fijn om een koel huis te hebben. Een goede raamdecoratie om het binnenkomende zonlicht te temperen en horren om insecten buiten te houden zijn daarbij onontbeerlijk. Je huis alvast voorbereiden hierop kan nu heel goed, want Colors@Home-De Vries aan de Lange Baan 24 geeft de komende twee weken 20% korting op alle raamdecoraties en horren. ‘Deze kortingsactie loopt van 15 tot en met 27 april,’ aldus Wout en Janneke de Vries. ‘Profiteer er van.’

STEENWIJK Casa Nova is het enige echte Italiaanse restaurant in Steenwijk. Op dinsdag 23 april bestaat het restaurant aan de Woldpromenade 49 precies één jaar. Eigenaar Pasqueale Scamacca wil dat graag met zijn klanten vieren. ‘Iedereen die komt eten, krijgt een gratis glaasje champagne!’ belooft hij. Afgelopen jaar heeft Scamacca een vaste klantenkring opgebouwd. Regelmatig krijgt hij complimenten over de goede kwaliteit van zijn gerechten. Alle pasta, pizza’s, vlees- en visgerechten bereiden hij en zijn vrouw Rachida, zoon Alberto en hun vier medewerkers zelf in de keuken van het restaurant. De ingrediënten zijn zo veel mogelijk vers. ‘Zo ga ik ook door, ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden zijn,’ zegt Scamacca. Hij heeft al zijn wijn, bier en sterkte drank uit Sicilië geïmporteerd. Boven de bar staan kleurige likeuren uitgestald, die nergens anders in Nederland verkrijgbaar zijn. Als nagerecht kunnen gasten kiezen uit Italiaans ijs en

Colors@Home-De Vries heeft een enorm aanbod in raamdecoraties. ‘Onderschat niet wat natuurlijk licht voor je huis kan betekenen. Raamdecoratie regelt het licht dat binnenkomt en brengt je woonstijl tot leven. ‘s Avonds meer behoefte aan privacy? Met een goede raamdecoratie is dat in een handomdraai te regelen! Ons assortiment is zeer breed en varieert van rolgordijnen, jalouzieën, vouwgordijnen, duo rolgor-

Janneke en Wout de Vries hebben volop keuze in raamdecoraties. Sieb van der Laan dijnen, dupli’s, vlinderjaloezieën tot plissés. Ook is het mogelijk om te kiezen voor B & C rolgordijnen. De ideale balans tussen decoratie en functionaliteit. Je kunt de afwisselend transparante en niet-transparante banen langs elkaar schuiven, waarmee je eindeloos kunt variëren.’ Kijk op www.devries-colorsathome.nl voor inspiratie. Ook voor het buiten houden van vliegen en muggen heeft Colors@Home-De Vries de

ideale oplossing. ‘Wij leveren en installeren ook horren van Luxaflex voor zowel ramen als (schuif)deuren in alle vormen en maten en goed nieuws: ook op de horren geven wij tijdens de kortingsweken 20% korting. Dus kom bij ons in de showroom mooie jaloezieën of functionele horren voor ramen en deuren uitzoeken en wij zorgen voor het aanmeten en ophangen. Je hebt er verder geen omkijken naar en een lekker koel huis.’

Pasquale, Rachida en Alberto Scamacca. Wilbert Bijzitter zelfgemaakte tiramisu. 'Elke twee à drie maanden vernieuw ik mijn menukaart,' zegt de chef-kok. Hij benadrukt dat alle gerechten op Italiaanse wijze bereid zijn. Het is voor hem vanzelfsprekend dat de olijfolie biologisch is. 'Wij weten welke kwaliteit de aarde ons kan geven en we gaan eerlijk met mensen om,' illustreert hij. In het restaurant is plaats voor 40 personen. ‘Je kunt hier rustig met z’n tweeën of samen met je kinderen eten, maar ook met een groep,’

nodigt Scamanca uit. Op de wand prijkt daarom de spreuk: ‘La vita non e niente senza l’amicizi’, wat ‘Het leven is niets zonder vriendschap’ betekent. Reserveren kan via 0521344017. Afhalen en bezorgen behoort ook tot de mogelijkheden. Binnen Steenwijk is bezorgen gratis en in een straal van circa 10 kilometer daar omheen €2,50. Geef je bestelling door via: 0521344387. Casa Nova is elke dag open van 13.00 tot 22.00 uur. www.ristorantecasanova.nl


t s e f e t n e Het l ! d u o n e oor jong

11 + 12 MEI 2019 De Tuinen Frederiksoord KOOP NU JE TICKETS

Wanneer de eerste zonnestralen weer door de vele fruitbomen van De Tuinen schijnen, weet je dat het tijd is voor de Dagblad van het Noorden LenteFair. HĂŠt lentefeest voor jong en oud keert in het Moederdagweekend van 11 en 12 mei 2019 terug naar Frederiksoord, het fruitpareltje van Drenthe. Ruim 10.000 bezoekers uit diverse windstreken genieten jaarlijks van dit voorjaarsevenement. Kom jij ook?

DVHNLENTEFAIR.NL


Autonieuws van de merkdealer AUTOBEDRIJF TER HORST AUTOBEDRIJF

TER HORST

WANNEPERVEEN

Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambiente Pro Line plus 150Pk LED

Wit

01-'16

€ 18.850,-

Citroen C1 1.0-12V Ambiance 5 Deurs Airco

Rood

10-'08

€ 2.850,-

Land Rover Defender 2.4 TD HT 90 XTech VAN Airco Grijs

Zwart

06-'07

€ 22.450,-

Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE 7-Persoons Schuifdak

Zwart

11-'13

€ 33.450,-

Mercedes M-Klasse 320 CDI VAN Automaat Grijs Kenteken

Zwart

01-'08

€ 18.450,-

€1000,- KORTING*

Renault Kangoo 1.6-16V Expression Airco 2x Schuifdeur

Grijs

05-'03

€ 1.950,-

19 t/m 22 april

Seat MII 1.0 Style Sport Panoramadak Leder PDC

Rood

06-'13

€ 7.850,-

Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion Comfortline Exe Clima Navi

Zwart

03-'15

€ 9.850,-

Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion Navi Comfortline Executive

Zwart

10-'14

€ 9.850,-

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Business Edition Navi PDC

Zwart

01-'15

€ 15.850,-

Volkswagen CADDY MAXI 1.6 TDI Edition Navi

Zilver

10-'14

€ 10.900,-

Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline BlueMotion 53.000KM Navi

Grijs

08-'13

€ 13.450,-

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 BM DC Comfortline 140Pk

Zwart

07-'15

€ 26.450,-

Volkswagen Transporter 2.5 TDI 300 Budgetline DC 174Pk Clima

Zwart

06-'05

€ 6.450,-

Volvo V70 2.0 D3 Kinetic Schuifdak Trekhaak

Zwart

03-'11

€ 9.950,-

Volkswagen UP 1.0 move BlueMotion 5 Deurs Navigatie

Blauw

08-'15

€ 7.900,-

Volkswagen UP 1.0 move BlueMotion 5 Deurs Navigatie

Blauw

07-'15

€ 6.900,-

Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Highline 150Pk DSG Automaat

Zwart

09-'13

€ 13.900,-

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Highline 150Pk Navi Xenon Grijs

01-'16

€ 14.950,-

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 DC Comfortline MARGE

Bruin

08-'12

€ 19.750,-

Audi A4 Avant 3.0 TDI SPORT EDITION S-LINE Automaat 1e

Zwart

03-'15

€ 24.750,-

Volkswagen UP 1.0 move BlueMotion 5 Deurs Airco

Zwart

06-'14

€ 6.450,-

Volkswagen Touran 1.6 TDI 105 Pk Comfortline Clima Trekhaak

Grijs

09-'10

€ 8.450,-

07-'11

€ 7.450,-

Volkswagen Polo 1.2 TDI BLUEMOTION COMFORTLINE 73.000 km Wit

WWW.AUTOBEDRIJFTERHORST.NL VENEWEG 107 WANNEPERVEEN TEL. 0522-281441

Fijne ase pasen! * Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom of kijk op www.nieuwenhuijse.nl

Meppel | Blankenstein 490 | 7943 PH Meppel | 0522 237 437 | www.nieuwenhuijse.nl


Autonieuws van de merkdealer

De Rolle 1, 8381 CR Vledder, tel. 0521-381231 Abarth 500 1.4 T-Jet Abarth Fiat 0.9 Turbo Young Automaat Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo 120th Apple Fiat 500 1.2 Lounge Fiat 500 1.2 Pop Fiat 500 1.2 Pop Airco Fiat Bravo 1.4 Edizione Prima Fiat Sedici 1.6-16V Emotion Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet 120pk 16v Fiat 500C 0.9 TwinAir Lounge Fiat Panda 1.2 Lounge Fiat Cross 1.3 GSE CC Op. Ed Fiat 500 0.9 TA Turbo Collezione Fiat 500 0.9 TwinAir T Lounge Fiat 500X 1.0 120pk Urban Opening Fiat 1.4 T-Jet 16v Bns L Fiat 3000 Talento1.6 MJEco L2H1 SX Fiat 500X Cross 1.0 City Cross Opening Fiat 500 0.9 TA T Popstar Fiat 500C 0.9 TwinAir Lounge Fiat Cross 1.6 M-Jet CrossPlus Fiat Doblò Cargo 1.3 M-Jet SX Fiat 500 L 0.9 TA CityCross Fiat Punto Evo 0.9 TA Sempre Navigatie Fiat 500C 0.9 TA Spiaggina 58 Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Lounge Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Cult Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Easy Fiat Panda 1.2 City Cross Fiat Panda 1.2 Lounge Fiat 500 L 1.3 M-Jet Lounge Fiat 124 spider 1.4 M-Air T Lusso Fiat 124 spider 1.4 MultiAir Lusso Fiat 500X Cross 1.4 T M-Air S-Design Fiat Cross FireFly Turbo 120 Openining

2014 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2019 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2019 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2017 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2014 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2009 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2007 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2010 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2019 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2011 Parkeersensor,Lederenbekleding, 2016 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2019 Automaat,OpeningsEdition,150Pk 2019 2019 Parkeersensor,Opendak,Navigatie 2019 Parkeersensor,Navigatiesysteem,L.m. 2019 BusinessLusso,Leer,camera,Nav. 2018 Met.lak,bekleding bagageruimte,l.m.velgen 2018 Openings Edition 2018 Airconditioning,Lichtmetalenvelgen, 2012 Rock uitvoering, zwart dak, Xenon 2018 Automaat,Navigatie 2011 ABS, Airbags, Centrale deurvergrendeling, 2018 Parkeersensor,Traction+,Regensensor, 2018 Parkeersensor,Navigatiesysteem,L.M. 2019 Regensensor,Navigatiesysteem, L.M.velgen 2017 Parkeersensor,Climate Control, 2015 Cabrio zwart dak 2012 Airconditioning,Lichtmetalenvelgen 2019 City-Cross+ Pack, Parkeersensoren 2017 Lounge+ pakket OCCASIONS 2012 Parkeersensor,Panoramadak,Regensensor, 2018 Leer,17 inch l.m.,apple carplay 2016 Leer,a.uitrij-camera,Bose inst. 2018 Open dak, 18 inch l.m.,6.5 inch nav. 2019 Opening edition

49.516 km € 14.950,7.475 km € 15.950,10 km € 23.100,19.136 km € 11.850,39.977 km € 8.950,99.984 km € 5.250,186.542 km € 3.950,191.795 km € 4.950,2 km € 30.965,169.954 km € 6.250,14.014 km € 9.950,250 km € 30.865,1 km € 20.815,2 km € 19.860,1 km € 26.170,3.000 km € 28.955,7.500 km € 20.900,1.200 km € 23.850,5.200 km € 13.900,103.028 km € 8.750,26.291 km € 24.950,195.754 km € 4.750,1.500 km € 22.700,15.860 km € 13.950,1 km € 24.975,24.713 km € 11.250,48.209 km € 12.500,46.563 km € 8.250,10 km € 19.395,24.212 km € 10.950,v/d WEEK 103.837 km € 9.750,3.290 km € 38.950,4.910 km € 27.450,3.036 km € 26.950,1 km € 27.770,-

Nu nog BPM voordeel op nieuwe voorraad auto's

U wilt cabrio rijden..........

Kijk dan bij de MERKDEALER BIJ U IN DE BUURT Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

e

2 PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 16.00 UUR! Merk Model

Uitvoering/optie

Km

BJ

Prijs

Toyota Auris

1.3 VVT-i Aspiration 5drs Navigatie Trekhaak

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Aspiration 5drs Navigatie

25336

2016

17450

158227

2013

12250

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat 5drs

136759

2010

9450

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat 5drs

62094

2013

14700

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Business CVT-automaat

127838

2011

9950

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Dynamic 5drs

12405

2018

24450

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Dynamic Touring sports CVT-aut

47739

2017

20950

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Lease Plus Touring Sports CVT-aut 124241

2014

15950

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Lease Plus Touring Sports CVT-aut

2015

17750

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Lease Touring Sports CVT-aut

138003

2014

14950

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Lease Touring Sports CVT-aut

111932

2014

15450

Toyota Auris

1.8 Full Hybrid Now TS 14 procent bijtelling.

75568

2015

16950

Toyota Auris

1.8 Hybrid Freestyle Touring Sports

18648

2018

26950

Toyota Auris

1.8 Hybrid Trend Automaat

82681

2016

18950

Toyota Avensis

1.6 D-4D-F Touring Sports Lease 17inch

128209

2015

16950

Toyota Avensis

1.8 VVT-i Dynamic Business

153963

2012

14950

Toyota Avensis

1.8 VVT-i Executive CVT Automaat

24200

2017

27450

Toyota Avensis

2.0 VVT-i Dynamic Business

156785

2012

14950

Toyota Aygo

1.0 12V X-Play 5drs Airco Armsteun

51237

2016

9750

Toyota Aygo

1.0 VVT-i Comfort Navigator Automaat

69084

2011

6950

Toyota Aygo

1.0 VVT-i Dynamic Navigator Automaat

93873

2011

7250

Toyota Aygo

1.0 VVT-i X- Fun 5drs Airco Bluetooth

13609

2018

10750

Toyota Aygo

1.0 VVT-i X-Wave 5drs Open Dak

28896

2015

10250

Toyota C-HR

1.2T Bi-Tone Automaat 2WD

14114

2018

27950

Toyota C-HR

1.2T Dynamic 2WD Navigatie

29394

2016

22900

Toyota C-HR

1.2T Dynamic Navigatie

19822

2016

23450

Toyota C-HR

1.2T Dynamic Navigatie

71375

2017

22450

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Active Navigatie

23171

2017

24950

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Dynamic Navi Trekhaak

18384

2017

25950

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Premium Vol Opties

52189

2017

27250

Toyota Corolla

1.4 16v VVT-i Terra 5drs Airco

153269

2005

4250

Toyota Corolla

1.8 Hybrid Executive Automaat TS

35995

Toyota Prius

1.8 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat

Toyota Prius

84869

50

2019

155449

2010

9750

1.8 Hybrid First Edition Black

52466

2016

23450

Toyota Prius+

1.8 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat

95228

2013

17900

Toyota RAV4

2.0 VVT-i 4WD Executive Business 5drs

87024

2014

26950

Toyota RAV4

2.5 Hybrid 2WD First Edition PDC

21042

2016

30950

Toyota RAV4

2.5 Hybride Bi-Tone 2WD Nieuw Model

50

2019

48995

98575

2009

8450

Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-i Aspiration Toyota Verso

1.6 16v VVT-i Business (5p)

124453

2010

11950

Toyota Verso

1.8 16v VVT-i Business (5p) Trekhaak

110499

2012

15750

Toyota Verso

1.8 16v VVT-i Business Multidrive CVT (5p)

89350

2011

15450

Toyota Verso-S

1.3 VVT-i Aspiration Multidrive Automaat

22641

2011

13750

Toyota Verso-S

1.3 VVT-i Aspiration Multidrive Automaat

136907

2011

11450

Toyota Verso-S

1.3 VVT-i Aspiration Multidrive Automaat

40398

2012

13450

Toyota Verso-S

1.3 VVT-i Aspiration Multidrive Automaat

23543

2013

15450

Toyota Yaris

1.0 VVT-i Aspiration 5drs

Toyota Yaris

1.3 16v VVT-i Sol 3drs Airco

Toyota Yaris Toyota Yaris

29045

2016

12900

105668

2007

5450

1.3 VVT-i Aspiration 5drs Trekhaak

82381

2014

12450

1.3 VVT-i L-Sol 5drs Airco

78303

2008

6950

Toyota Yaris

1.5 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat 5drs

44809

2012

12250

Toyota Yaris

1.5 Full Hybrid Aspiration CVT-automaat 5drs

29198

2018

17850

Toyota Yaris

1.5 Full Hybrid Design Edition automaat 5drs

26894

2018

18250

Toyota Yaris

1.5 Full Hybrid Lease Navi CVT-automaat 5drs

90244

2015

13950

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Lease Automaat 5drs Navigatie

99513

2015

13950

Toyota Yaris

1.5 VVT-i Aspiration 5drs Navigatie

32651

2017

15450

Toyota Yaris

1.5 VVT-i Comfort 5drs Airco 1ste eigenaar

6157

2017

15900

Toyota iQ

1.0 VVT-i Black Edition

61062

2010

6450

Toyota iQ

1.0 VVT-i Comfort Airco

80315

2010

5950


Autonieuws van de merkdealer

2E PAASDAG PEN:00DUUR GE:0O T 16 TO 0 VAN 10

O T U A E D PAK S T E n I e OF DE F e c a l a P o t bij Au

UWE E I N N E E N A V BIJ AANKOOP KTE AUTO... OF GEBRUI

n e n n o b e d r a a W S .. AKFIETS. , OMAFIETS, B

IKE, ATB VOOR EEN E-B

t tijde e h k o o k a p En

Tot € 1.000,-

ctie-au a e z n o p o l e o o rd e

to’s

lijke v

KARL

DEZE ACTIE G

ELDT OP:

NIEUWE AUTO’S

VOLG ONS OP

-

GEBRUIKTE AUTO’S

-

RS EN COMPANY CA ’S DEMO AUTO

MEPPEL PEUGEOT

RIJKMANS MEPPEL

RIJKMANS STEENWIJK

Leonard Springerlaan 33 7941 GX Meppel Tel.: 088 – 003 55 95

Industrieweg 3 7944 HT Meppel Tel.: 088 – 003 56 75

Dolderweg 50 8331 LL Steenwijk Tel.: 088 – 003 56 65

WWW.AUTOPALACE.NL


Autonieuws van de merkdealer

DRIVE TOGETHER

2e PAASDAG OPEN VANAF M A Z D A C X- 5 S P O R T S E L E C T E D

NU MET EXTRA VOORDEEL . Zeer rijke standaarduitrusting . 19-inch lichtmetalen velgen . Rijklaar vanaf € 37.990,. Automaat slechts € 1.500,- meerprijs MINIMAAL 1.800KG TREKKRACHT

Mazda CX!5 2019 vanaf € 34.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX!5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC! testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda CX!5 Sport Selected is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Trekhaakaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf en bij registratie voor 30 juni 2019. Sport Selected is uitgesloten van andere commerciele acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

11.00 UUR € 2 .995,- SPORT S EL EC TED VOO R DEEL ÉN G R ATIS T R EK H A A K T.W.V. € 1. 24 0,-

Blankenstein 530 | 7943 PA Meppel | 0522 - 243333 www.arendbenthem.nl |


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 39

Pasen begint goed met de Tapaas STEENWIJK Lekker uit eten tijdens het paasweekend? Probeer de Tapaas op zaterdagavond 20 april in Taveerne Het Veerhuys aan het Steenwijkerdiep. Dit gloednieuwe en supergezellige avondje uit is gebaseerd op de succesvolle Tapas2000 avonden die Raymond en Sandra Schets van Het Pakhuys de afgelopen jaren organiseerden. ‘De Tapaas is de paasvariant hiervan,’ vertelt Raymond. ‘Het eten is uiteraard gerelateerd aan Pasen, aan de lente; met lekkere frisse voorjaarsgerechten en er zijn heerlijke (lente)bieren en wijnen verkrijgbaar.’ De Tapas2000 vindt voor de tweede keer plaats bij Het Veerhuys. ‘We hebben er na de eerste keer eind december veel positieve reacties op

Nathalie en Bob van Juwelier Maas organiseren het Trouwringenevent.

gekregen en ook de vraag naar meer van deze leuke avonden. Vandaar deze paasvariant. Wederom met Joey Teekamp, die voor de muzikale invulling en de ‘paasquiz’ van de avond zorgt.’ De Tapaas begint zaterdagavond 20 april om 18.00 uur. Er worden Paas-tapasgerechten geserveerd en tussen de bedrijven door verzorgt Joey Teekamp een gezellige popen paasmuziekkwis met vragen gerelateerd aan Pasen. De kosten voor de Tapaas zijn 35 euro, inclusief welkomstdrankje. Er is nog beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reserveer snel via info@hetveerhuyssteenwijk.nl of telefonisch bij Het Pakhuys, 0521 522 320. ‘Bij veel aanmeldingen kunnen we de Tapaas uitbreiden naar eerste paasdag, zondag 21 april.’

Bruidsevent bij Juwelier Maas Geliefden met trouwplannen moeten donderdagavond 18 april zeker een bezoekje brengen aan Juwelier Maas aan de Oosterstraat 49. STEENWIJK ‘Die avond hebben wij een feestelijk TrouwringenEvent van 18.00 tot 22.00 uur,’ vertelt Nathalie Maas. ‘Ons team staat die avond helemaal klaar voor aanstaande bruidsparen. We gaan er een leuk feestje van maken. Onder het genot van een drankje en een hapje, verzorgd door restaurant De Boven-

meester, kunnen de geliefden rustig trouwringen bekijken en ook laten Ten Oever Mannenmode en Bennen Modeschoenen zien hoe mooi bruid én bruidegom er uit kunnen zien. Nellies Intercoiffure zorgt voor inspiratie voor een bruidskapsel. Een van de kapsters van Nellie maakt bij ons de haren op van een prachtige bruid. We

hebben in de winkel al een zeer uitgebreide collectie trouwringen, maar tijdens het Trouwringen Event is ook de gehele collectie Duo of Love trouwringen te zien en te passen.

Actie Verder hebben we een mooie actie. Elk bruidspaar dat die avond gouden trouwringen

bij ons aanschaft krijgt een reischeque ter waarde van 100 euro cadeau, te besteden bij VakantieExperts Blok. Tot slot staat er voor alle bezoekers een leuke goodiebag klaar, gevuld met onder meer waardevolle kortingsbonnen van de meewerkende bedrijven. Al met al genoeg redenen om donderdagavond 18 april bij ons te komen!’

Welkoop heeft geraniumactie ‘Wij van Welkoop zouden niet willen dat u achter de geraniums gaat zitten,’ zeggen Ton en Willy Stoffers van Welkoop Steenwijk. STEENWIJK ‘Want oubollig? Welnee! De nieuwe generatie geraniums zijn hipper, mooier en sterker dan ooit! En het mooiste van alles is dat vanaf maandag 15 april tot en met zaterdag 27 april, de geraniums potmaat 10.5 cm, bij ons maar één euro per stuk kosten!’ De geraniums van Welkoop zijn prachtig: met mooi groen blad en prachtige bloemen in allerlei kleuren wit, paars, gestreept, dieprood, felroze of heel zachtroze. Deze tuinbloeier is al eeuwen zeer populair met zijn ruime keuze in bladeren, kleuren en bladvormen zoals enkel, halfgevuld en dubbelbloemig: het is er allemaal. Bovendien kun je ze in de volle grond

De Tapas2000avonden zijn heel populair. Het Pakhuys

Lekker fietsen met pasen dankzij Velomax STEENWIJK Fietsenwinkel Velomax aan de Korte Baan 26 houdt beide paasdagen een paasshow. ‘We zijn zowel op zondag 21 als op maandag 22 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur, vertelt Fred Brants. ‘En daarvoor hebben we de winkel feestelijk aangekleed en uiteraard serveren we een gezellig drankje en (warme) hapjes en snacks. En we kunnen heel veel laten zien. Ons aanbod in fietsen is enorm vergroot, met onder meer de allernieuwste collectie van Koga en nieuw bij ons in het assortiment zijn de fietsen en e-bikes van Kalk-

hoff. Ook hebben we de ‘fiets van het jaar’ van Sparta hier staan. Verder heel veel modellen fietsen van Quick, Batavus en Flyer en MTB’s van het populaire Scott. Er is dus veel in de showroom te zien en te proberen. Daarnaast hebben we een eigen onderhouds- en reparatieservice in huis, dus we zijn van alle gemakken voorzien. Tijdens de paasshow hebben we een speciale aanbieding met een electrische fiets met middenmotor voor nog geen 1700 euro. Dus, kom gerust even vrijblijvend een fiets proberen tijdens de pasen!’

De Geranium Parade is van start gegaan! Sieb van der Laan zetten, in bakken aan het balkon hangen, in potten of hangmanden. Er zijn soorten die in maart al bloeien en andere soorten bloeien tot aan de nachtvorst door. Kortom: drie seizoenen plezier van dezelfde plant! Ton Stoffers weet hoe de geranium verzorgd moet worden. ‘De geranium houdt over het

algemeen van een paar uur zon per dag, maar er zijn ook soorten die echte zonaanbidders zijn. De meeste soorten doen het prima op gewone potgrond, maar het water moet wegkunnen. Uitgebloeide bloemen weghalen zorgt voor nieuwe bloemen zodat de plant constant doorbloeit. Welkoop helpt u graag met

het maken van de juiste keuze! ‘Wij dragen de potgrond en geraniums uiteraard voor u naar de auto en helpen u graag met het uitzoeken van de juiste meststoffen, gieters, bloembakken enzovoorts. En natuurlijk staat bij ons de koffie klaar, achter de geraniums uiteraard!’

Fred Brandts heeft ruime keuze in Flyers. Sieb van der Laan


Auto kopen - verkopen - repareren - onderhoud - materialen - schadeherstel - advies!

Occasions bij uw Toyota-specialist Toyota Yaris 1.3 VVT-i Dynamic Airco/Cruise-Control/ Toyota Corolla New 1.8 Hybrid Active 36 km Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play Airco/Camera 54.059 km Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration 5 drs. Airco/CruiseToyota 3.0 D-4D VX Window Van Automaat 243.822 km Toyota Yaris 1.0 VVT-i S-Line 5 drs 102.311 km Volkswagen Polo 1.4-16V Comfortline 5 drs. Airco/ Toyota VERSO-S 1.3 VVT-i Aspiration Airco/Trekhaak/ Opel Corsa 1.2-16V Enjoy 131.600 km Toyota Auris 1.6 Aspiration 5 drs. Airco/Navigatie/Cruise/ Toyota Aygo 1.0 VVT-i Comfprt 5 drs. Airco 110.617 km Voor het complete aanbod zie: www.brouwerdiever.nl

TOYOTA AUTOBEDRIJF

2012 2019 2017 2014 2005 2006 2009 2011 2006 2010 2012

€ € € € € € € € € € €

9.900,29.750,9.650,12.250,12.900,3.900,5.900,10.750,3.900,10.450,5.750,-

BROUWER

Hoofdstraat 38 - Diever 0521-592160 VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIES APK-KEURING

Bandenspanning, proieldiepte en bandenslijtage controleren

ALLEEN

ALTIJD BETROUWBARE

MERK

OCCASIONS

Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra Sport Edition 190PK Ultra Sport Hyundai i10 1.1 i-Drive Cool 5-Deurs/Airco/El. ramen/CD/Nieuw Mercedes C-klasse Estate 180 CDI Lease Sport Edition 116PK Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 5-deurs/airco/PDC/CV/El.ramen/CD Skoda Octavia 1.6 TDI Greenline Businessline Airco-Ecc/ Volkswagen Golf 1.2 TSI Comfortline 5-Deurs/airco/Navigatie/Alu Volkswagen 1.6 Highline Leer/airco/alu wielen lvo . D2 S/S R- sign Pro Edition Leer/airco-Ecc/ Citroen C5 1.6 THP

124.475 km 2014 € 24.750,104.415 km 2011 € 4.950,102.942 km 2016 € 24.500,133.391 km 2015 € 6.750,139.859 km 2013 € 9.900,140.903 km 2014 € 12.450,.

.

-

134.921 km 2012 € 9.900,.

Epa

Al meer dan 60 jaar een vertrouwd en modern bedrijf met goed geschoold personeel.

WINTER MOOIE OCCASSIONS INRUIL TEGEN SCHERPE PRIJZEN VOORDEEL!

Meppelerweg M eppelerw eg 3 3 -- 7921 7 9 2 1 VM V M Zuidwolde Zuidw ol tel. (0528)- -37371212 tel. (0528) 2727 www.wemmenhoveautos.nl www w mm nh v nl

Verhuur | Reparatie | Onderhoud | APK-keuringen | Auto-lease | Occasions | Bedrijfswagens

Bandenspanning, proieldiepte en bandenslijtage kun je eenvoudig zelf controleren. Uit elke band ontsnapt continu een beetje lucht. Daarom is het belangrijk om maandelijks de bandenspanning te controleren. Een te lage bandenspanning is slecht voor het brandstofverbruik, maar ook voor de wegligging. Bovendien wordt een zachte band snel heet, waardoor er meer kans is op een klapband. Een te hoge bandenspanning is ook niet goed: dit zorgt ook voor een slechter contact met de weg en een hogere bandenslijtage. Zelf je banden op spanning brengen? Dat kan in 5 eenvoudige stappen. Stap 1 Zoek in het instructieboekje van je auto naar de juiste bandenspanning. Soms vind je die ook aan de binnenzijde van je deur, achter het tankklepje of op de bandenpomp zelf. Stap 2 Stel de bandenpomp in op de gewenste spanning. Controleer je bandenspanning bij voorkeur wanneer je die dag nog niet met de auto hebt gereden of maximaal 5 kilometer hebt afgelegd. De fabrikant kan een afwijkende spanning opgeven voor rijden met volle bepakking; houd daar rekening mee als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Stap 3 Draai het ventieldopje los. Stap 4 Sluit de bandenpomp op het ventiel aan. Houdt het mondstuk recht en houdt deze net zo lang aangedrukt tot de band op de juiste spanning is. Je hoort dan een piepje vanaf de pomp. Vergeet na aloop niet het ventieldopje weer op de band te draaien! Stap 5 Wanneer je toch de bandenspanning aan het controleren bent, neem dan ook meteen het reservewiel in de kofferbak mee. Bij sommige auto’s is het reservewiel kleiner dan de rest van de banden. Zo’n zogenaamde ‘thuiskomer’ heeft een veel hogere bandenspanning; kijk voor de juiste spanning in het instructieboekje van je auto.

Mazda 5 1.8 Executive bj. 2006 7 pers. 146.000 km. € 4950,00 • APK • ACCU’S • ONDERHOUDSBEURTEN ZEER SCHERP GEPRIJSD • BANDEN • AIRCO TESTEN EN VULLEN € 95,- INCL.

www.autoservicetimmer.nl

AUTOSERVICE

TIMMER H.G. Fledderusstraat 1 • 7951 DS Staphorst Telefoon: 0522 - 461387 / 06 - 22996975

Autobedrijf Johan de Vries

AFO IRRD CO sp €ec7ialist 5,-

Ook voor belettering of bedrukken van uw bestelbus, bedrijfswagen en kleding. Epaper:(www.autobedrijfjohandevries.nl)

Audi A4 A4 station station 2.0 2.0 DD 2008 2008 Audi Ford Ford Escort Escort cabrio cabrio 1996 1996 Ford 2.2 TDCI 2006 Ford Mondeo C Max 2005 Ford 1.32.22006 Ford Fiesta Mondeo TDCI 2006 Ford Ka 2004 Ford Ka 2002 Honda Goldwing 1983 Honda Goldwing 1983 Jaquar XJ 4.2 1978 Jaquar XJ 1999 4.2 1978 Opel Astra Opel CDTI 2011 Opel Corsa Astra 1999 Peugeot Peugeot 307 307 DD SW SW 2003 2003 Saab Saab 9.5 9.5 station station LPG LPG G3 G3 2005 2005 Suzuki Vitara cabrio 1995 Suzuki Vitara cabrio 1995 VW Golf 1.9 TDI 2005 5drs Volvo 240 1981 Volkswagen Caddy 2008 VW Passat 2006 Volvo V50 D5 aut. 2006 Nog inruilers Nog diverse divers inruilers

€ 7000,€ 1750,1299,€€ 2350,1999,€€ 1299,€ 1000,€€ 1295,2350,€prijs 2350,i.o i.o €prijs 1850,4750,€ 1850,1550,€€ 1550,3950,€€ 4450,€ 1750,€ 1750,€ 3450,(ex. Btw) € € 3950,5500,€ 5750,4750,vanaf vanaf € € 500,-

Ook voor onderhoud en APK Dorpsstraat 77 - 7948 BM Nijeveen Tel. 0522-491449

DE GARAGE BIJ U IN DE BUURT: onderhoud en reparatie | airco service | APK | onderdelen, banden en accessoires


kom

e

2 Paasdag

gezellig woonwinkelen geopend van 10:00 - 18:00 uur

ds & n e r t n o o w e t s w u ie n e d p o h S ! n e g in t r o k n e s ie t c a e s r e p r o f it e e r va n d iv

De grootste woonbelevenis van Nederland Voor iedere woonstijl

Frisaxstraat 12 (ind. Schipsloot) Wolvega

75.000 m2 woonwinkelplezier

200 merken onder ĂŠĂŠn dak

Voor elk budget |

tel (0561) 61 61 61

|

www.homecenter.nl

Gratis stroom voor auto en fiets


dinsdag 16 april 2019

43

TuinbeursNederland

Muziektheaterspektakel eert motorheld “Jumping” Jack Middelburg op TT-circuit

Grote overdekte showroom te Emmen

GROTE OVERDEKTE SHOWROOM MET RIANTE BESTRATT INGSTUIN

Vrolijk Foto: Miranda Drenth

Nederlands bekendste motorcoureur ‘Jumping Jack’ Middelburg komt weer tot leven op het TT-circuit van Assen. Van 9 tot en met 19 mei eren meer dan 200 acteurs, muzikanten, dansers en motorcoureurs de in 1984 overleden motorheld in het muziektheaterspektakel Jumping Jack. “Jumping Jack is een megalomane voorstelling, theaterstuk, ode, rockconcert en motorshow in één. Het wordt iets dat mensen nog nooit hebben gezien” zegt Frank Lammers. De bekende acteur is regisseur van de voorstelling, die tussen 9 en 19 mei te zien is op het TT-circuit van Assen. Door de bijzondere locatie kunnen per avond maar liefst drieduizend mensen de productie zien, die uniek is in Nederland. In totaal doen er meer dan 200 mensen aan mee. Acteurs Matteo van der Grijn (Soldaat van Oranje, Bankier van het verzet), Julia van der Vlugt (Orkater, Elle est Belle), Genio de Groot (Het Zakmes, ANNE) en Lucas Hamming vormen de cast.

Zoektocht naar identiteit In Jumping Jack volgen we Middelburgs kleindochter April (Julia van der Vlugt), die bij een scooterongeluk buiten westen raakt. In die droomwereld leert ze de opa kennen die ze nooit gekend heeft. Voor Van der Vlugt is Jumping Jack veel meer dan het noodlottige levensverhaal van een motorcoureur. “Het is ook een familiegeschiedenis, een verhaal over waar je vandaan komt en wat je identiteit is en verder gaan waar anderen stoppen. Jack zat gevangen tussen zijn leven als echtgenoot en glaszetter in Naaldwijk, en de racewereld. Waar hoorde hij? Zelfs als je niets hebt met motorsport pakt het verhaal je direct.”

Legende Jumping Jack vertelt het verhaal van Jack Middelburg, Nederlands grootste motorcoureur. Eind jaren zeventig groeide Middelburg onder liefhebbers van motorsport uit tot een legendarisch iguur, dankzij zijn gewaagde rijstijl, lamboyante karakter en bijzondere levenswandel. Begin jaren tachtig won hij de TT van Assen en zegevierde hij op het circuit van het Engelse Silverstone. In 1984 kwam Middelburg om het leven, nadat hij in de kampioensrace van dat jaar ten val kwam. Tijd dat deze bijzondere sportheld een passend eerbetoon krijgt, aldus Lammers, en nergens kan dat beter dan op de plek waar Middelburg zijn grootste succes behaalde. Heilige grond “Met de TT betreden we heilige grond” beseft Matteo van der Grijn, die de rol van Jack Middelburg speelt. De acteur, zelf ook motorrijder, noemt het een grote eer om in de huid van Middelburg te kruipen. Als voorbereiding sprak hij met mensen die de coureur kenden. “Middelburg leefde in twee werelden. Doordeweeks werkte hij als glaszetter, om aan het eind van de werkweek te gaan racen. Zodra het vizier van zijn helm omlaag ging en het startschot klonk, lapte hij al het advies van zijn coach aan zijn laars en deed hij dingen waarvan anderen zeiden dat het niet mogelijk was. Dat maakte hem zo goed als coureur, maar werd hem ook fataal.”

PAASVOORDEEL t/m 22 april GOEDE VRIJDAG 08.00 -17.30 uur 2e PAASDAG 11.00 - 16.30 uur

15% KORTING OP ALLE STANDAARD & MAATWERK BLOKHUTTEN

€ 3079,-

€ 2311,-

€ 1699,-

€ 2599,-

€ 3724,-

€ 3244,-

€ 2979,- Plat dak 250x250+350x350cm

Kapschuur 300x300 + 500cm

€ 2599,-

PAAS KNALACTIE Overkapping Lessenaarsdak 28mm Afmeting 400 x 350cm 400 x 300cm 400 x 250cm 300 x 300cm

100% maatwerk mogelijk moge

Van € 1.453,€ 1.324,€ 1.196,€ 1.107,-

Hoge e kwa kwaliteit tegen sscherpe prijzen

Voor € 1.159,€ 1.059,€ 959,€ 889,-

Eigen gen produc�e pro

15% KORTING OP VERANDA’S & GLASWANDEN Foto: Miranda Drenth

Brandend rubber en brullende motoren De voorstelling is een initiatief van BUOG, Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen met o.a. in samenwerking met TT-Circuit Assen. Dit spektakel Jumping Jack had niet in het theater plaats kunnen vinden, aldus Lammers: “Je moet de benzinedampen en het rubber van de banden ruiken en de herrie van de motoren horen. Dan moet je op het circuit zijn” legt hij uit.

Kijk voor de data en kaarten op www.jumpingjack.nu

NIEUW!

Ultravision veranda met plat dak

PAAS KNALACTIE Trendvision veranda incl. polycarbonaat Afmeting 300 x 250cm 400 x 300cm 500 x 300cm 600 x 400cm 700 x 350cm

Van € 1.565,€ 2.061,€ 2.429,€ 3.369,€ 3.536,-

Voor € 1.330,€ 1.752,€ 2.064,€ 2.864,€ 3.005,-

+ vele andere afme�ngen & kleuren beschikbaar

10 jaar garan�e op aluminium a

Grote e kkeuze e in modellen, m dakbepla�ng en kleuren

ALLE BESTRATING ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD!

Foto: Miranda Drenth

NIEUW!

Designvision veranda met schui�aar dak

WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen 0591 6776 5 Ph


ADVERTENTIE

ZUINIG OP ONS WATER. Tips en informatie over waterbesparing

We gaan steeds meer water gebruiken met z’n allen Kan het een paar liter minder? Perioden van droogte komen elk jaar wel voor in Nederland. Vorig jaar was de droogte echter extreem. Reden om inwoners te vragen bewust om te gaan met drinkwater in en om huis. Jelle Hannema, directievoorzitter bij Vitens: ,,Schoon zoet water is zelfs in Nederland een schaars goed, waarmee we zuinig moeten omgaan.” Plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom, van Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Iedereen kan op zijn of haar manier meehelpen om geen water te verspillen. Als waterschap werken we 24/7 om extreem droge én extreem natte weersomstandigheden op te vangen. Want het weer kan ook zomaar ineens omslaan. Ook daar moeten we op voorbereid zijn.” Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van Waterschap Vechtstromen, is het ermee eens dat iedereen water kan en moet besparen. ,,Want blijft voldoende water in de toekomst wel vanzelfsprekend met langere periodes van droogte? Normaal gesproken voeren we ons overschot aan water in de winter via de Vecht af naar het IJsselmeer. Nu hebben we, zelfs in de winter, heel veel water, uit het Twentekanaal en IJsselmeer aangevoerd om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Op de hoge zandgronden in Twente, kan echter geen water worden aangevoerd. Dat gebied is afhankelijk van regenwater. Het wordt steeds belangrijker dat iedereen helpt om water te sparen.”

Je doucht met 70 liter drinkwater. Dat kan minder.

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, vult aan: ,,De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Door samen zuinig te zijn op water, houden we voldoende voor nu en later. Op de website onswater.nl/overijssel lees je hoe jij samen met de inwoners van Overijssel, de provincie, Vitens en de waterschappen kan werken aan voldoende en schoon water.”

120 liter drinkwater per persoon per dag We staan er eigenlijk nooit bij stil. Maar iedere inwoner van onze provincie spoelt per dag 120 liter drinkwater door de afvoerpijpen naar het riool. Een paar liter drinken we op, maar de rest verdwijnt in het afvoerputje. Een beetje bewuster met water omgaan, kan een groot verschil maken. Hoe? De makkelijkste manier is door korter te douchen. De helft van het waterverbruik zit daarin. Maar denk ook aan de tuin. Als je 15 minuten sproeit verbruik je al snel 100 liter. Dus sproei zo kort mogelijk. Kijk voor meer bespaartips op Vitens.nl.

Regenwater voor tuin en dieren Jan Kuipers heeft al jaren een regenton in zijn tuin. ,,Ik gebruik het regenwater voor van alles: het wassen van de auto, het ramen lappen, als drinkwater voor onze dieren, en natuurlijk voor de tuin. Regenwater is goed voor planten. Het heeft de juiste temperatuur en als je een regenton hebt, kun je wel meer dan tweeduizend liter kraanwater per jaar besparen. Daarnaast staat zo’n ton in de tuin ook nog eens heel sfeervol.” ! Jan Kuipers.


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 47

Contactmiddag ouderenbond STEENWIJK Ouderenbond KBO-PCOB Steenwijk en Omstreken houdt donderdagmiddag 18 april in de Meenthehof de gebruikelijke contactmiddag. Omdat het Stille Donderdag is wordt er een op Goede Vrijdag toegesneden programma verzorgd door de

eigen leden. Een declamatorium met als titel: ‘Stap voor stap naar Pasen.’ De toegang is vrij, leden en gasten zijn van harte welkom. De volgende contactmiddag is het jaarlijks terugkerende reisje op 23 mei naar 11 Beaufort in Nagelen.

Knutselmiddag GIETHOORN In de meivakantie staat er weer een creatieve middag op het programma. Kinderen van groep 3 t/m 8 zijn op woensdagmiddag 24 april van harte welkom om te komen knutselen. Het thema is “voorjaar in de gracht”. Voor de kinderen liggen er deksels van schoenendozen klaar en allerlei knutselmateriaal. Hiermee kunnen zij een typisch Gieters tafereel maken; De dorpsgracht met een bootje, riet en de zon hoog aan de hemel? De kinderen

mogen hun eigen ideeën er op los laten. De organisatie is erg benieuwd wat voor kunstwerken er gemaakt gaan worden. Ook gaan we naambordjes maken. Hoe leuk is het om bij de voordeur van je huis een eigen gemaakt bordje te hangen? De kinderen zijn welkom tussen 13:30 en 15:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten voor deelname aan deze middag bedragen slechts € 1,50 per kind en gratis voor kinderen van leden van de vereniging.

De club wil graag groter groeien. Wilbert Bijzitter

Tafeltennisclub wil groeien Nu nog is de club een satelliet van de Heerenveense tafeltennisvereniging Delta Impuls, maar de leden willen graag in de toekomst een zelfstandige club.

Lekker knutselen in de meivakantie. Museum Giethoorn ‘t Olde Maat Uus

Informatieavond over warmtepompen STEENWIJK Dagelijks verschijnen er berichten over de voor- en nadelen van warmtepompen. Want hoe moet het als Nederland daadwerkelijk gasloos verder moet. Eén van de duurzame oplossingen is een warmtepomp. Om geïnteresseerden de gelegenheid te bieden om zich persoonlijk hierover te informeren, worden regelmatig door Vredenburg Installatietechniek vrijblijvende informatieavon-

den georganiseerd. De zesde editie van de informatieavond over Warmtepompen vindt woensdagavond 17 april. Speciaal hiervoor is een werkende warmtepomp geïnstalleerd in de hal van het gebouw. Zo kan iedere bezoeker zien én ervaren wat een warmtepomp is en doet (geluid). De avond begint om 19.00 uur bij Vredenburg Installatietechniek aan de Dolderweg 29. Aanmelden via info@vredenburgsteenwijk.nl

Er staat een warmtepomp om te bekijken. Eigen foto

STEENWIJK Elke dinsdagavond speelt een groep van elf tafeltennissers in de gymzaal van basisschool ’t Ravelijn. ‘Tafeltennis is een sport die je heel lang kunt blijven doen,’ zegt Danielle Engels. ‘Voor alle leeftijden. Het is wel onze wens om zelfstandig te worden, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer de tijd daar rijp voor is,’ zegt Daniel-

le. Daarvoor moet de club eerst groter groeien. Met het oog daarop heeft de club daarom onlangs al twee nieuwe wedstrijdtafels aangeschaft, waarop in de toekomst ook competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden. Kosto Veninga van Delta Impuls en TTV De Griffioen uit Wolvega en Peter Langen van Delta Impuls verzorgen de trainingen op

dinsdagavond. ‘Kinderen vanaf zeven jaar kunnen al met tafeltennis beginnen,’ zegt Kosto. Hij brengt ze spelenderwijs de vaardigheden bij. Ook volwassenen geeft hij les. Hij noemt tafeltennis een uitdagende sport met een laag risico op blessures. Belangstellenden zijn welkom om een keer op een dinsdagavond tussen 18.30 en

20.00 uur te komen kijken of mee te doen in de gymzaal van ’t Ravelijn aan De Vesting 15. Batjes zijn hier aanwezig. Het is mogelijk om alleen recreatief te komen trainen, maar ook om op vrijdagavond competitie te spelen en mee te doen aan toernooien in de regio. Meer informatie: www.delta-impuls.nl.

Wandeling naar Kamp Vledder VLEDDER Stichting De Mooiste Routes organiseert woensdag 24 april de wandelpool Kamp Vledder. De wandeling voert u naar het voormalige kamp Vledder, in 1939 gebouwd en

in 1980, op één barak na, gesloopt. Deze barak is nog in gebruik bij diverse sportverenigingen. Bij deze barak staat een monument voor de Joodse nazislachtoffers. Verder kunt u tijdens de wande-

ling volop genieten van de schitterende natuur rondom de Vledderhof en nabij Vledderveen. U wandelt door meerdere landgoederen, langs het Turfveen, de Mannes' Poel, het Blauwe Gat en

veel kleine vennetjes. Tot slot loopt u rondom een dierenweide. De wandeling start om 10.30 uur in het dorp Vledder. Als u wilt meewandelen, kunt u een mail sturen naar luuk@mooisteroutes.nl

Speelotheek zoekt met spoed vrijwilligers tenspeelgoed, expressie en muziek, puzzels. Een jaarabonnement kost slechts 25 euro, hiervoor mag je 3 stuks speelgoed meenemen en 3 weken thuis houden. Ook wordt er met een knipkaart gewerkt, deze kost 5 euro voor 6 stuks speelgoed. Ideaal voor grootouders als de kleinkinderen in de vakantie komen logeren.

STEENWIJK Speelotheek Beregoed aan de Meppelerweg 47A (boven de bibliotheek) heeft dringend vrijwilligers nodig. Het is vijf voor 12 voor het voortbestaan van deze speelotheek. De speelotheek is 27 jaar geleden door een paar enthousiaste dames is opgestart. Een van de oprichters draait nog steeds mee en is de contactpersoon. Gezocht worden vrijwilligers die feeling met kinderen hebben, tijdens openingstijden kunnen meedraaien met het innemen en uitlenen van speelgoed, een paar uurtjes per week of maand volgens een schema beschikbaar zijn. De speelotheek is een ideale

De speelotheek is al jaren leuk voor de kinderen. Sieb van der Laan voorziening om regelmatig je kind of kleinkind met ander speelgoed kennis te laten maken. Er is een grote keuze

aan divers speelgoed, Duplo, Playmobile, gezelschapsspellen, zintuigelijk speelgoed voor de allerkleinsten, bui-

Om de speelotheek draaiend te houden zijn extra handen nodig. Dus, papa’s, mama’s, opa’s of oma’s meld je aan of vraag eens informatie bij de contactpersoon. Haar telefoonnummer is 0521-523451 of stuur een e-mail naar speel-o-theek.beregoed@hotmail.com.


48

dinsdag 16 april 2019

HEY!

WAT

? N A L P N A V J I J BEN JE TICKETS!

ENTERTAINMENT

K O OP NU CULTUUR Rechten: Niels Remigius.

Braderieën en markten

Vlooienmarkt Heerenveen Thialf (15.000 m²) 2e Paasdag, 22 april: 10-16.30 u (+braderie); Boerestreekmarkt Appelscha 1e Paasdag, 21 april: 11-17 u. Info: 0591-611411. www.vitalismarkten.nl Bouw en tuin Onderhoud / renovatie

L.R. Frank Onderhoud Grafstenen 06-246 39 046 www.onderhoudgrafstenen.nl Caravans en kamperen

STAGELINE + RINTJE KAS

JOHANNES PASSION

MUZIEK 20 april Sporthal Van der Bij, Kollum Tickets €9,10

KLASSIEKE MUZIEK 19 april Koepeltheater, Leeuwarden Tickets €24,00

ABBA TRIBUTE + SPICKS & SPECKS

RACHEL CROFT

MUZIEK 26 april Sporthal Van der Bij, Kollum Tickets €14,10

MUZIEK 20 april Podium Pingjum, Pingjum Tickets €16,50

THE GRONE TOURINGCAR EXCURSIE 26 april t/m 1 juni Kwinkenplein, Groningen Tickets €44,50

ELECUTIO CONSORT JUMPING JACK MUZIEKTHEATER 7 t/m 19 mei TT Circuit, Assen Tickets vanaf €24,00

KLASSIEKE MUZIEK 28 april Grand Café Borg Nienoord, Leek Tickets €9,00

HERDENKINGSCONCERTREEKS NEDERLANDSE BACH ACADEMIE KLASSIEKE MUZIEK 28 april t/m 4 mei Verschillende locaties in Noord-Nederland Tickets €24,00

Rechten: Marco Borsato

TRIJNTJE OOSTERHUIS MUZIEK 11 mei Nieuwe Kerk, Groningen Tickets €34,50

JOO WANDELTOCHT WANDELTOCHT 1 juni Dorpshuis It Joo, Oudega (gem. Sudwest Fryslan) Tickets vanaf €7,50

SPORT

REQUIEM VAN DURUFLÉ KLASSIEKE MUZIEK 2 mei Grote - of Martinuskerk, Dokkum Tickets €17,00

REQUIEM VAN DURUFLÉ KLASSIEKE MUZIEK 3 mei Nieuwe Kerk, Groningen Tickets €17,00

BASKETBAL 28 april Sporthal het Kalverdijkje, Leeuwarden Tickets €8,00

Caravans en kamperen Caravans en campers

Aangeboden: Stallingsruimte voor uw caravan, camper of boot e.d. tel: 06-53917250 Onroerend goed Huizen aangeboden

Appartementen en kamers te huur aangeboden centrum Steenwijk. 06-54971009.

Woningontruiming. Snel en betrouwbaar! Tevens voor schuur-, garage- of zolderopruiming. Ook voor in- en verkoop oud ijzer en metalen. De Klusexpert, 06-38146191 (Voor zowel particulieren als bedrijven.) Medisch en verzorging

gevraagd thuis begeleidster opleiding SPH affiniteit met de doelgroep AUTISME voor dochter van 23 jaar met een beperking uren in overleg betaling via PGB meer informatie via 06 29377133 steenwijkerwold Vraag en aanbod

Te koop: Anne de Vries, REIS DOOR DE NACHT, 4 delen, Uitg. Callenbach Nijkerk: € 14, 00. Tel.: 06.22945849 Tk: PLAATJESALBUM: Volkerenatlas Amerika, compleet, Uitg. De Faam Breda 1952: € 10,00. Tel.: 06.22945849

TENTOONSTELLING t/m 5 mei Groninger Museum, Groningen Tickets €20,00 (online €18,00)

Geland op de Maan boek van Tj.E.de Vries alles over 20 juli 1969 € 5.- 0515469567

Langs de Diek boek over de Kop van Overijsel boek van Lute R.Bouwer € 4.- 0515469567

Prijzen inclusief servicekosten, exclusief transactiekosten. Transactiekosten afhankelijk van de betalingsmethode.

KOOP TICKETS VOOR UITJES VIA: VANPLAN.NL/TICKETS

Kunstboeken 75 0ver en met Kunst € 2.- p/b 0515469567

Parkeerterrein Drafbaan Victoria Park. Standplaats slechts € 5,300 Standplaatsen. Ook op 12 mei. Kiwomarkten.nl : 0512-351668.

CHIHULY

TONEEL 10 mei t/m 9 juni De Steateseal, Leeuwarden Tickets €50,00 (incl. diner)

Vraag en aanbod

v l O O i e n ma r k t w O l v e ga

Tk: J. Fabricius, De Wondere Avonturen van ARRETJE NOF, 5 dln in origin. map, Calvé-Delft 1950: € 35. Tel.: 06.22945849

DE KRUISTOCHTEN

ACTIE ACTIE AUTO'S gevraagd. Bel nu elk merk en bouwjaar, contant geld + RDW vrijwaringsbewijs 0521-517418 / 06-54938782

Opgelet! 1e Paasdag Zondag 21 april 9.30-17 uur de grOte

Tk: Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 29 delen: € 87,00. Tel.: 06.22945849

ARIS LEEUWARDEN FEYENOORD ROTTERDAM

AUTO'S GEVRAAGD Elk merk en b.j., km. geen bezwaar, cont. geld + RDW vrijwaringsbewijs. Tel. 0521-517418 / 06-54938782

Braderieën en markten

Personeel

HERMAN ERBÉ: PARELS RIJGEN MUZIEK 11 mei Podium Pingjum, Pingjum Tickets €16,50

Te Koop Gevraagd: Toervaravan 0511-227227.

Auto’s diversen

Tk: Hoe PIGGELMEE groot werd, vervolg op het Tovervisje, herdruk 1973, Uitg. Van Nelle: € 10,00. Tel.: 06.22945849 Tk: K. Norel, VLIEGERS IN HET VUUR, De Nederl. Luchtmacht gedurende de Oorlog 1940/45: € 10. T: 06.22945849

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

Molens van Nederland alle molens op foto's en kaarten in een boek van H.Besselaar € 4.- 0515469567

Romaanse Kerkbouwkunst in Nederland boek van prof dr.E. H.ter Kuile € 5.- 0515469567 Volken en Stammen van Indonesië in mooi foto/info boek € 4.- 0515469567

Het Tibetaanse dodenboek een merkwaardig boek € 3.- 0515469567 Tk thee kastje en planten tafeltje uit het jaar 1900. e100.tel06-29271457 Tk: ZOO WAS NEDERLAND in Winter 1944/45, 18 Reprod. v. Aquarellen v. A.v.d.Linde, in doos: € 36. Tel.: 06.22945849 Tk: K. Norel, VAREN EN VECHTEN, Onze Marine en Koopvaardij in de Oorlog 1940/45: € 10. T: 06.22945849 Tk: PIGGELMEE: Van het Tovervisje, Een oud Sprookje opnieuw verteld, herdr. 1971, Van Nelle: € 10. Tel.: 06.22945849

jongensfiets Alpina Yabber 24 inch Atb wielen zeer mooi € 75,00 0561615654 Tk: De Sprookjes van GRIMM, geïllustreerd door ANTON PIECK, Van Holkema & Warendorf: € 15. T: 06.22945849 Tk: Plaatjesalbum TOM POES, door Marten Toonder, compleet, Uitg. Quaker Oats 1952: € 50. Tel.: 06.22945849 Tk: G.Bomans/G.Doré, De Wonderbaarlijke Avonturen van BARON VON MÜNCHHAUSEN: €10. T:06.22945849 Prachtig plakplaatjesboek uitg.1979 Verkade Zaandam Friesland van Jac.P.Thijsse € 5.- 0515469567

Afke's Tiental van Nynke van Hichtum € 4.- 0515469567 Contacten

Ik ben een jonge vrouw van 57 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke en eerlijke man tussen de 50 en 59 jaar. Lijkt het je wat? 0906-10.10.192 box: 668865

Hi knappe mannen. Ik ben een leuke en lieve meid en ik ben op zoek naar een spontane man voor een ongedwongen date. 0906-10.10.192 box: 115930

Hallo ik ben Angela uit Noord Nederland. Ik zoek via deze weg contact met een man voor een relatie. Wie wil? Bel. 0906-10.10.192 box: 283013

Ik ben een lief meisje van 22 jaar. Ik wil een gezellige date met een ondeugende man. Wil jij meer weten? Reageer 0906-10.10.192 box: 424019

Ik ben Amber, een 44 jarige vrouw. Ik heb blond haar, blauwe ogen en hou van uitdagen. Ik wil een leuke man ontmoeten. Bel. 0906-10.10.192 box: 792637

Hoi heren, ik ben Michelle 27 jaar en ik kom uit Utrecht. Ik heb veel zin in een heet gesprek. Bel 0906-10.10.192 box: 653281 Hallo ik ben Kim 23 jaar en zoek een man die een leuk gesprek met mij wil. Ik heb zin om nu gezellig af te spreken. Bel! 0906-10.10.192 box: 945840

Hi ik ben Angela, een vrouw met een mooi lichaam. Ik ben op zoek naar een leuk contact en wie weet meer. Interesse? Bel me maar. 0906-10.10.192 box: 721435 Hallo ik zoek een man voor mijn zus. Zij is 49 jaar en komt uit Friesland. Ze is een lieve en zorgzame vrouw. Bel nu. 0906-10.10.192 box: 169334

Ik ben Lisa 28 jaar en ben via deze lijn op zoek naar een man voor iets spannends. Wie wil er met mij afspreken. Bel me.. 0906-10.10.192 box: 503933

Wil jij snel contact met een leuke single?

Bel 0906-10.10.192 45cpm

* Kies een 4 in het hoofdmenu * Toets nu het boxnummer in dat bij de advertentie staat. Voor nog meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu. klantenservice: 0900-123 22 33 80cpm

Tk: K. Norel, ENGELANDVAARDERS, 3 delen, Uitg. Roelofs Van Goor Amersfoort: € 12,00. Tel.: 06.22945849 Verzamelde Sprookjes van Grimm en van Andersen € 3.- p/b 0515469567


Uit

49

Dinsdag 16 april 2019

WAT ZIJN WE VAN PLAN? DO 18-04 Assen - Duurzaamheidscentrum, 19.30-22.00: Nachtvlinders, workshop IVN-KNNV Assen, opg. kai.waterreus@knnv.nl. Theater DNK, 20.30: Brakland, Leoni Jansen (zang, gitaar), Carel Kraayenhof (bandoneon) en Jeroen van Veen (vleugel); folk. Theater DNK, 20.00: Casablanca, muziektheater van Matzer Theaterproducties met o.a. Stefan Rokebrand en Jamie Grant. Emmen - ATLAS Theater, 20.00, inleiding om 19.00uur: Pas de Deux, dans door Scapino Ballet Rotterdam met live pianomuziek van Michiel Borstlap. Growing Workplace, 19.4521.30: Stephen Covey en Biodanza, leiderschapsworkshop door Piet Ziel. Hoogeveen - De Tamboer, 20.15: Judeska in de tbs-kliniek, klucht door Het Huis van Asporaat met o.a. Jandino Asporaat. Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.15: Dreejklezoew, cabaret door André Manuel. Rabo Theater De Meenthe, 20.00: The Inevitables, cabaret door Het Groot Niet Te Vermijden.

DO 18-04 EN DO 25-04 Nieuwlande - Onderduikersmuseum de Duikelaar, 10.00-17.00: In ’t Karrespoor, cultureel fietsrondje (38 km). Zuidwolde - Museum De Wemme, 10.00-12.00: Culturele Fietsrondjes, 2 verschillende routes van 25 km.

DO 18-04 T/M ZA 20-04 Zeijen - De Oranjerie, do. 10.00-18.00, vr. 10.00-18.00, za. 10.00-17.00: Kunst op Schaal, internationale verkooptentoonstelling van artistiek bewerkte echte eieren.

Onderweg, mentalisme-show door Rob & Emiel (12+). Theater DNK, 20.00: In Vertrouwen, theatercollege door Mr. Gerard Spong (strafrechtadvocaat). Drouwen - Buitencentrum Boomkroonpad, 6.00-9.00: Spirit of Nature: Volle maan in de ochtend, spirituele wandelexcursie Staatsbosbeheer (16+), opg. www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad. Drouwenerveen - 25 Graden Noord, 19.00-22.30: Oriëntatie wandeltocht, excursie Drents Landschap i.s.m. 25 Graden Noord, opg. 06 30574714. Emmen - ATLAS Theater, 21.00-2.00: Voute Vrijdag, dansfeest met muziek van het Foute Uur van QMusic. Grote Kerk, 19.30-23.00: Matthäus Passion, van Bach door Toonkunstkoor Emmen. Hoogeveen - Café De Lijst, 21.00-1.00: De Wethouders, band; swingavond. De Tamboer, 20.15: Passion, slagwerkshow door Yamato. De Tamboer, 20.15: Onze Henry, cabaret door Henry van Loon. Hoofdstraatkerk, 13.3015.30: Johannes Passion, van Bach uitgevoerd door het Sallands Bachkoor. Spijkerboor - Café ’t Keerpunt, 21.00-23.45: Nobody’s Girl, trio; americana. Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.00: Black, Brave & Beautiful!, muziektheater door Abafazi.

trum, 11.00-12.00 en 14.0015.00: Assen Zoemt, excursie Nederlandse bijenhoudersvereniging Assen. Het Drentse Landschap, 14.00: E-bike tocht Schoonebeek, fietsexcursie Drents Landschap alleen geschikt voor E-bikes, opg. www.drentslandschap.nl. ICO Centrum voor Kunst & Cultuur (Podium Zuidhaege), 20.30-22.00: Six Decades Of My Father, stageband Jazz Orchestra en Vocal Group Treats; jazz. Noorderbegraafplaats, 11.00-12.00 en 13.00-14.00: Rondleidingen, o.l.v. gids. Podium Zuidhaege, 20.3022.30: Six Decades Of My Father, stageband Jazz Orchestra en Vocal Group Treats; jazz. Coevorden - Poppodium Metal Front Coevorden (MFC), 22.00-1.00: The Wet Bellies + Skaldgrim, bands; garagerock en melodic death metal. Diever - MFA Stad en Esch, 13.30-20.30: Gekleurd Grijs Festival, festival voor senioren en hun familie. Met muziek, theater, dans, workshops, exposities, presentaties en een gezellige festivalmarkt. OERmuseum West-Drenthe, 10.30-12.30: Fietstocht Lhee, route langs prehistorische locaties. Opg. fietstochten@oermuseum.nl. Emmen - ATLAS Theater, 20.30-23.00: Oald zeer, streektaal cabaret door Helligen Hendrik. ATLAS Theater, 20.00-22.30: Aladdin, familiemusical door Theater Terra (6+).

VR 19-04 EN ZA 20-04 Gieten - ’t Vergiet, 11.0017.00: Paas Brocante Dagen, met brocante uit binnen- en buitenland.

ZA 20-04

VR 19-04

Anloo - Openluchttheater De Speulkoel, 13.00-16.00: Lammetjesdag, pasgeboren lammetjes laten zich bewonderen en knuffelen.

Assen - Theater DNK, 20.30:

Assen - Duurzaamheidscen-

Hardenberg - Theater De Voorveghter, 20.15: It’s a Man’s World!, the Legends; soul. Havelte - Clemenskerk (PKN Kerk), 20.00-21.00: Stille Zaterdag, vertelling op blues- en folkmuziek door folkband Moorland. Hoogeveen - De Tamboer, 20.15: Paasbest, cabaret door Max van den Burg. De Tamboer, 19.00: Kruistocht in Spijkerbroek, musical door Nationaal Jeugd Musi-

COLOFON VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE AGENDA ZIE

VANPLAN.NL

Deze pagina wordt samengesteld door de redactie van de weekbladen, Uitservice en VanPlan. Aanmelden evenement/activiteit Opgave van je evenement/activiteit kan - gratis - via de selfservicemodule van Uitservice op www.uitservice.nl. Ticketing De kaartverkoop van je evenement laten verzorgen door VanPlan? Ga naar www.vanplan.nl voor meer informatie of bel 050-5844429.

cal Theater (7+).

kunstenaarsaaenhunze.nl.

Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.00: Fu-Fu-FuF*ck it, Miss Montreal (singer-songwriter); pop.

Nieuw-Annerveen - Informatiecentrum Egberts Lent, 11.00-17.00: Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze, atelierroute met werken van o.a. Jolein Landeweer (schilderijen).

Vledderveen - Dorpscentrum De Heidehoek, 18.0023.00: Blues Factory, band, tevens Amerikaans buffet. Opg. https://vledderveendrenthe.nl/activiteiten/ blues-factory/

ZA 20-04 EN MA 22-04 Eelde - Bloemenveilinghal Flowerdome, za. 9.00-15.00, ma. 10.00-16.30: Vlooienmarkt.

ZO 21-04 Assen - Duurzaamheidscentrum, 11.00-13.00: Wilde planten wandeling, wandeling met Leah Groeneweg, opg. 06 14136734. Balkbrug - Reestkerk, 15.0017.00: Trio Les Amis, ensemble; klassiek. Drouwen - Buitencentrum Boomkroonpad, 13.30-15.30: Zondagwandeling, wandeling voor het hele gezin met verschillende thema’s, afhankelijk van het seizoen. Opg. 0592 377305. Hoogeveen - Café De Lijst, 16.45-20.30: Klaverjassen. Norg - Brinkhofweide, 10.00-17.00: Megavlooienmarkt. Oranje - Vogelkijkhut Diependal, 12.00-16.00: Vogels kijken, informatiedag o.l.v. deskundige vogelaars. Paterswolde - Boterdijk, 19.15-23.00: Paasvuur, met fakkeloptocht en muziek van The Clan Macbeth Pipe Band; volksmuziek. Roden - Jaarbeursterrein, 11.00-17.00: Paasbraderie met vlomarkt. Zalencentrum De Pompstee, 20.00-24.00: Dansavond, voor singles en paren m.m.v. allround dansorkest Unique.

MA 22-04 Amen - Parkeerplaats Café de Amer, 13.00-16.00: Groepswandeling de Broekstreek rondom Amen, door BuitenActief (11 km), opg. 06 81276675. Assen - Duurzaamheidscentrum, 9.00-17.00: Pasen met de Paashaas, paasactiviteiten voor het hele gezin. Duurzaamheidscentrum, 11.00-13.00: Eetbare wilde planten, excursie Drents Landschap, opg. 06 14136734.

Emmen - ATLAS Theater, 20.00-22.30: Frank Boeijen, singer-songwriter; Nederlandstalig. Hardenberg - Theater De Voorveghter, 20.15: Black, Brave & Beautiful!, muziektheater door Abafazi. Hoogeveen - De Tamboer, 14.30: Geklungel in de jungle, kindertheater door Ernst en Bobbie (3+). Klazienaveen-Noord Veenkerk, 20.00-21.45: Lente Tour, roon Staal (zang, piano); easy listening. Meppel - Schouwburg Ogterop, 20.15-21.45, inleiding om 19.15 uur: Brave New World 2.0, muziektheater door NITE (Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni) en Asko|Schönbergs K(h)aos.

Dwingeloo - RCN Vakantiepark de Noordster, 10.0012.00: Zintuigwandeling , voor volwassenen en gezinnen met kinderen (vanaf 6 jaar).

Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.00: Ballet Black & White, dans door Don’t Dutch Dance Division.

Exloo - Schoolstraat, 11.0017.00: Braderie met vlomarkt.

Vledder - De Tippe, 10.3015.00: Wandelpool Kamp Vledder, wandeltocht De Mooiste Routes, opg. luuk@mooisteroutes.nl.

Havelte - Schaapskooi Holtingerveld, 12.00-16.00: Kraomschudden, tevens eieren zoeken. Roden - Speelgoedmuseum Kinderwereld, 13.00-16.00, 21 en 22 apr 11-17 u: High Tea voor Kids, voor kinderen t/m 12 jaar. Rolde - Centrum, 10.0017.00: Paasmarkt, met kermis, foodtrucks, warenmarkt en gedeelte vlooienmarkt. Spijkerboor - Café ’t Keerpunt, 13.30-16.00: Lentenatuurwandeling, wandelexcursie Hunzezwerftochten. Opg. 06 23444405.

DI 23-04

Drouwen - Buitencentrum Boomkroonpad, 13.30-15.00: Paaswandeling, wandeling voor het hele gezin (4+), opg. 0592 377305.

Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.00: #niksteverbergen, toneel door De Verleiders (Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts, Tom de Ket en Leopold Witte/Peter Drost).

Gem Aa en Hunze - Diverse ateliers, 11.00-17.00: Kunstroute Aa en Hunze, 17 kunstenaars tonen hun werk, zie voor route en adressen www.stichtingbeeldend-

Dalerpeel - Vleesveebedrijf/ vleesverkoop De Til, 13.3015.00: Vraag maar raak, rondleiding en kalfjes knuffelen.

De Stapel - Informatiecentrum ’t Ende, 7.00-10.00: Pluk de dag!, meditatieve ochtendwandeling Het Drentse Landschap met wildplukken en yoga. Opg. wildpluksterolga@gmail.com.

ZO 21-04 EN MA 22-04

Eeserveen - Keramiektuinen Galerie Harwi, 12.0017.00: Open dag.

spelletjes. Theater DNK, 20.00: Motel, muzikaal cabaret door Thomas Acda.

WO 24-04 Assen - Duurzaamheidscentrum, 13.00-16.00: Groen om je heen, speurtochten en

Zweeloo - De Kunstenaarsherberg, 14.00-16.30: Dorpswandeling, cultuurhistorische wandeling (6 km) door Zweeloo en Aalden, opg. 0591 372299.

DO 25-04 Assen - Theater DNK, 20.00: Muziekkamer Assen: Dido & Aeneazz, rietblaasensemble Calefax & Eric Vloeimans (trompet); klassiek. Theater DNK, 20.30: Breek, cabaret door Nathalie Baartman. Emmen - ATLAS Theater, 20.00-22.30: Art, toneel door Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom. Steenwijk - Rabo Theater De Meenthe, 20.00: Back to the Country - Part 8, band Savannah; country. Met solisten Dick van Altena en Cor Sanne. Rabo Theater De Meenthe, 20.15: Grote woorden, muzikaal cabaret door Piepschuim.


TOTALE

LEEGVERKOOP

! le

u rm fo e w u ie n n e e r o o v ts a Home5 maakt pla

Home5 moet binnen enkele weken leeg verkocht zijn. De lage outletprijzen zijn

NU NOG LAGER DAN OOIT! HEEL VEEL (WOON)ARTIKELEN OP 4.000 M2 ZOALS: VAZEN, POTTEN, SERVIES, BEELDEN, KUSSENS, KARPETTEN, KLOKKEN, POSTERS, SCHILDERIJEN, SPIEGELS, LAMPEN, DEKBEDOVERTREKKEN, PLAIDS, KUNSTPLANTEN, ANSICHTKAARTEN, FOTOLIJSTJES, KAARSEN, HOOFDKUSSENS, VOORRAADPOTTEN, GLASWERK, BLOEMBAKKEN, WINDLICHTEN, KANDELAARS, DEKBEDDEN, SPEELGOED, SIERRADEN, BADTEXTIEL, KEUKENTEXTIEL, VERZORGINGSPRODUCTEN ETC.

MEER DAN 10.000 ACCESSOIRES VAN O.A.

ALLES MOET WEG! OP=OP!

Home5 Cash & Carry Wolvega (tegenover Home Center) Frisaxstraat 5 tel.: (0561) 611 595 • www.home5.nl • info@home5.nl


DINSDAG 16 APRIL 2019

Steenwijker Courant huisaanhuis-editie | 51

Hilariteit, powervrouwen en je privacy op het toneel STEENWIJK Deze week in Rabo Theater de Meenthe: Het Groot Niet Te Vermijden, André Manuel, Abafazi, Miss Montreal en De Verleiders.

Het Groot Niet Te Vermijden Het Groot Niet te Vermijden maakt al jaren muziek om naar te kijken en theater om op te dansen. In een verse samenstelling maar volgens aloud en beproefd recept brengt Het Groot hun ´dan weer dit dan weer dat´ theater. Ook in hun nieuwe humoristische muziekvoorstelling 'The Inevitables' nemen zij u op bliksembezoek mee langs alle muzikale uithoeken van de wereld. Elk genre waar zij zich aan wagen wordt gebracht met een indrukwekkend muzikaal vakmanschap om vervolgens net zo makkelijk weer kapot gemaakt te worden met één van hun hilarische en onnavolgbare persiflages. Deze voorstelling is te zien op donderdag 18 april, aanvang 20.00 uur.

André Manuel In zijn 16e solovoorstelling duikt André Manuel in de gitzwarte en toch ook meer dan dartele geest van DREEJKLEZOEW, de even geliefde als verguisde mythische Twentse clown die al sinds de

ontdekking van de hemel door de Nedersaksische geschiedenis dendert als Herman Finkers on speed. DREEJKLEZOEW is een politiek incorrecte hork, een mensonvriendelijke sater, de Kaffer der Lage Landen, een duivelskind. Een buitengewoon onfatsoenlijk mens. De voorstelling op donderdag 18 april, aanvang 20.15 uur.

Abafazi Abafazi komt uit het Zulu en betekent letterlijk vrouwen. De tien power-vrouwen van Abafazi brengen een eerbetoon aan iconische zwarte vrouwen die een lans hebben gebroken voor de vrijheid. Ze nemen u mee op reis door de muziek en cultuur van Zuid-Afrika. De Afrikaanse drum, de marimba en hun stemmen zijn de basisinstrumenten. Van oudsher is de Afrikaanse drum een vooral door mannen bespeeld instrument, maar de kleurrijke en energieke Abafazi zetten dit stereotypebeeld op zijn kop. Deze voorstelling is te zien op vrijdag 19 april, aanvang 20.00 uur.

Miss Montreal De voorstelling ´Fu-Fu-FuF♥ck it´ van Miss Montreal is te zien op zaterdag 20 april. Deze voorstelling is uitver-

Wordd Vriiendd van De Meenthe STEENWIJK Wilt u zeker zijn van kaarten en draagt u het theater een warm hart toe? Word dan Vriend van De Meenthe! Met uw bijdrage helpt u mee aan de verdere ontwikkeling van de podiumkunsten in Steenwijk. Met de opbrengst van de vriendenclub worden voorstellingen geprogrammeerd die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en zonder uw hulp buiten het aanbod in Steenwijk zouden blijven. Daarnaast heeft u het voorrecht om twee weken voor

de reguliere verkoop kaarten te reserveren voor het nieuwe theaterseizoen. Én wordt u uitgenodigd voor minimaal één verrassingsvoorstelling voor 2 personen. Word nu Vriend voor 12,50 (per seizoen) en profiteer van de speciale voorverkoop voor vrienden. Tijdens de voorverkoop kunt uw favoriete plaatsen kiezen. De voorverkoop start 25 april om 12.00 uur. Kijk op www.demeenthe.nl voor meer informatie over Vriend van De Meenthe.

Tijdens het open huis in De Meenthe. Wilbert Bijzitter

Abafazi betekent letterlijk ‘vrouwen’ in het Zulu. Wim Lanser kocht. Geïnteresseerden kunnen zich plaatsen op de wachtlijst.

De Verleiders De Verleiders brengen vlijmscherpe theaterstukken over de moraal aan de top van het bedrijfsleven en onze financiële hygiëne. Dit keer richten zij hun pijlen op de handelaren in big data. De Face-

books, Apples, Googles en Übers van deze wereld. Bedrijven die nu een ongekende macht hebben en zich verheven voelen boven elke wet. Deze bedrijven weten alles van ons. Maar wat houden zij voor ons verborgen? Een voorstelling waarbij je je smartphone aan moet houden. Deze voorstelling is te zien op dinsdag 16 april,

aanvang 20.00 uur.

Binnenkort te zien in De Meenthe: De Dutch Don’t Dance Division op 24 april. Back to the country op 25 april. Piepschuim op 25 april. Ernst en Bobbie op 30 april. Yamato op 1 mei. Masha en de Beer op 2 mei. Ernest

Beuving op 3 mei. Casablanca op 7 mei. Previewavond op 9 mei. Janke en Amy op 10 mei. Woodstock op 11 mei. Het mysterie Wardenier op 15 mei.

Meer informatie over onze voorstellingen en kaartverkoop: www.demeenthe.nl of 0521-514004.

‘We zijn slaven van Google en Facebook geworden’ STEENWIJK ‘Ja, ik heb een Albert Heijn Bonuskaart. En aangezien ik nu gepersonaliseerde aanbiedingen krijg, gebaseerd op mijn gebruikelijke aankopen, kan ik mijn favoriete wijn met een aardige korting kopen. Het is irrationeel en stom dat ik daar aan meedoe, maar het is heel verleidelijk.’ George van Houts heeft meteen de kern te pakken van #niksteverbergen, de nieuwe voorstelling in De Verleidersreeks over onderwerpen die aan de kaak gesteld moeten worden. Deze keer: de grootgrutter die precies weet wat zijn klanten in hun boodschappenkarretje gooien, en die klanten kunnen de verleiding niet weerstaan om, in ruil voor de persoonlijke gegevens die ze via hun Bonuskaart afstaan aan meneer Albert, een paar dubbeltjes minder te betalen voor hun favoriete chips, vruchtensap of wijn. Want, wat maakt het uit? Ik heb toch niks te ver-

De Verleiders zetten het gebruik van social media op scherp. Raymond van Olphen bergen. Of toch wel? Van Houts: ‘Als die gegevens over mijn wijnconsumptie in handen van mijn verzekeraar komen, dan hang ik. Dan kan ik dubbele premie gaan betalen.’ Ook Tom de Ket, met wie Van Houts al meer dan twintig jaar een theaterkoppel vormt, heeft zo’n kaart.

En ook nog een van de Praxis, de gezondheidswinkel en nog een hele trits. En ze zitten allebei op Facebook, want het is wel een heel erg handig medium om je theateractiviteiten aan de man te brengen. Van Houts: ‘Het is net als de rattenvanger van Hamelen. Blijkbaar is de muziek zo

mooi, dat we er geen weerstand aan kunnen bieden.’ De voorstelling ‘#niksteverbergen’ van De Verleiders is te zien op dinsdag 23 april in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. Tekst: Michel Veltman


52

dinsdag 16 april 2019

TOT 95% GOEDKOPER NAAR HET BUITENLAND BELLEN MET TELEKORTING.NL

cce voorjaarsshow

HOE WERKT HET: 1. Bel het 0900 nummer bij uw bestemming en wacht op verbinding 2. Toets het buitenlandse nummer in (00...) 3. Toets hekje (#). U wordt nu doorverbonden

ZONE 1: Alaska Amerikaans Samoa (vast) Argentinië (vast) Australië (vast) Bahrein (vast) België (vast) Brazilië (vast) Brunei Canada Chili China Costa Rica (vast) Cyprus Denemarken (vast) Dominicaanse rep. (vast) Duitsland (vast) Engeland (vast) Frankrijk (vast) Griekenland (vast) Guadeloupe (vast)

ZONE 2: Algerijë (vast) Aruba (vast) Australië (mobiel) Bahamas (vast) Bahrein (mobiel) België (mobiel) Bermuda Bolivia (vast) Bonaire (vast) Botswana (vast) Brazilië (mobiel) Bulgarije (vast) Cayman-eilanden (vast) Costa Rica (mobiel) Curacao (vast) Denemarken (mobiel) Dominicaanse rep. (mobiel) Duitsland (mobiel) Egypte (vast) Engeland (mobiel)

ZONE 3:

0900-123 80 91 (5cpm)

22 t/m 27 april 2e paasdag geopend

Nieuw-Zeeland (vast) Noorwegen (vast) Oostenrijk (vast) Panama (vast) Peru (vast) Polen (vast) Portugal (vast) Puerto Rico (vast) Roemenië (vast) Rusland (vast) Slowakije (vast) Spanje (vast) Taiwan (vast) Thailand (vast) Tsjechië (vast) Turkije (vast) USA Zuid-Korea Zweden Zwitserland (vast)

Guam (vast) Hawaii Hong Kong Hongarije (vast) Ierland (vast) IJsland (vast) India Indonesië (vast) Israel (vast) Italië (vast) Japan (vast) Kazachstan (vast) Kroatië (vast) Laos (vast) Maleisië Malta (vast) Marokko (vast) Martinique (vast) Mexico (vast) Mongolië (vast)

kom langs en laat u informeren over de nieuwste trends DAGELIJKS GEOPEND VAN 09:00 TOT 18:00UUR EXTRA SHOWDAG MAANDAG 2E PAASDAG VAN 09:00 TOT 17:00UUR

0900-123 80 92 (10cpm) Namibië (vast) Ned. Antillen (vast) Oezbekistan Oostenrijk (mobiel) Paraguay Polen (mobiel) Portugal (mobiel) Roemenië (mobiel) San Marino Saoedi-Arabië (vast) Singapore Slowakije (mobiel) Spanje (mobiel) St Maarten (vast) Taiwan (mobiel) Thailand (mobiel) Tsjechië (mobiel) Vaticaanstad (vast) Venezuela (mobiel) Vietnam

Faeroer (vast) Finland (vast) Frankrijk (mobiel) Gibraltar (vast) Griekenland (mobiel) Hongarije (mobiel) Ierland (mobiel) IJsland (mobiel) Indonesië (mobiel) Israel (mobiel) Italië (mobiel) Jamaica (vast) Koeweit Kosovo (vast) Kroatië (mobiel) Laos (mobiel) Liechtenstein (vast) Malawi (vast) Mexico (mobiel) Mongolië (mobiel)

0900-123 80 93 (25cpm)

Nieuw-Zeeland (mobiel) Georgië (vast) Afghanistan Niger (vast) Gibraltar (mobiel) Andorra (mobiel) Nigeria Irak Anguilla (vast) Noord-Korea (vast) Iran Arab. Emiraten Noorwegen (mobiel) Ivoorkust (vast) Armenië Oekraine Japan (mobiel) Aruba (mobiel) Peru (mobiel) Jordanië Azerbeidzjan (vast) Rusland (mobiel) Kaapverdië (vast) Bonaire (mobiel) Senegal (vast) Kameroen (vast) Bosnië-Herzegowina (vast) Servië (vast) Kenia Botswana (mobiel) Slovenië (vast) Liberia (vast) Cayman-eilanden (mobiel) Sri Lanka Liechtenstein (mobiel) Congo-Kinshasa (vast) St Lucia Luxemburg Curacao (mobiel) Suriname (vast) Macedonië (vast) Dominica (mobiel) Trinidad en Tobago Malta (mobiel) Dubai Turkije (mobiel) Mauritius Ecuador Turkmenistan Namibië (mobiel) Estland (vast) Uruguay (mobiel) Ned. Antillen (mobiel) Faeroer (mobiel) Zuid Soedan Nepal Filipijnen Zuid-Afrika Nieuw-Caledonië Frans Polynesië (vast) De getoonde tarieven zijn exclusief de gebruikelijke belkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van uw aansluiting, raadpleeg hiervoor de website van uw telefonie aanbieder. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen. Deze dienst is niet bedoeld voor het bellen naar nederlandse mobiele nummers in het buitenland.

WWW.TELEKORTING.NL Contacten

Reacties op advertenties met Br.o.nr. kunt u sturen naar: Afd. Rubrieken Postbus 60 9700 MC Groningen (met het ND-nummer in de linker bovenhoek van de envelop)

een goede vakantie begint bij

TROUWRING VERANDEREN!

caravan- en campercentrum emmeloord

Uw dierbaarste ring verwerkt tot een schitterend sieraad

In onze moderne showroom kunt u vanaf nu de

JUWELIER HENK VONK

2019 COLLECTIE van Bürstner, Weinsberg en Sprite campers en caravans bekijken

Hoofdstraat 19, Oldemarkt, tel. 0561-451913

Ook voor een occasion kunt u bij ons terecht. Bekijk de grote collectie op onze site: WWW.CCEMMELOORD.NL

OPGAVE VAN UW RUBRIEKSADVERTENTIE

caravan- en campercentrum Caravan- en campercentrum Emmeloord Bedrijfsweg 7 (industrieterrein Nagelerweg) Emmeloord Tel. 0527 - 613438 www.ccemmeloord.nl OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Geef uw GRATIS Rubrieksadvertentie ALLEEN op via www.rubrieks.nl

VAKANTIE IS...

Als particulier kunt u GRATIS adverteren onder de rubriek Vraag en Aanbod. De prijs van het te koop aangeboden artikel wordt in de rubrieksadvertentie vermeld en is niet hoger dan # 200,- (maximaal 4 regels). U kunt 1 titel kiezen met 2 plaatsingsdata. Alleen via www.rubrieks.nl kunt u uw GRATIS rubrieksadvertentie opgeven.

...SAMEN HET VERSCHIL MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.

=> Zakelijke tarieven op aanvraag.

Uw zakelijke rubrieksadvertentie kunt u opgeven via:

Vo

Vr

, vo

@ info@rubrieks.nl ☎ 088 800 4000

maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

GRATIS ADVERTENTIE

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Vi


dinsdag 16 april 2019

REGATTA SOFTSHELL Connie III & Cera III Mannen en vrouwen

OSPREY HIKELITE 18 In zwart, blauw en rood 18 liter

BO-CAMP BREEZE 3 3-persoons bijzettent OP=OP

53

Elders

39,99

19,99

Elders

79,99

49,99

Elders

99,99

49,

99

HANWAG BARCAS GTX Waterdicht en ademende Gore-Tex voering

GASVULLING 5 KG Blijvend laag

VOORTENTEN De laagste prijsgarantie

ACTIES GELDIG VAN 15 T/M 22 APRIL 2019

ACTIE! KANAALSTRAAT 63, RODEN

Elders

169,99

99,99

Elders

14,99

7,99

Vanaf

249,-

CAMPINGAZ BASE CAMP KOOKTOESTEL 1 per klant

BO-CAMP BRIXTON GRIJS OP=OP

CADAC CARRI CHEF 2 BBQ GRILL 2 BRAAI COMBO

Elders

32,95

9,99

Elders

49,99

24,99

Elders

249,99

199,

99

INTEX QUEEN PILLOW REST LUCHTBED Met ingebouwde pomp

TRISTAR KOELBOX KB-7526 230 / 12 volt. 20 liter

HENGELSPORT 20% KORTING op al het voer en boilies

Elders

34,99

24,99

Elders

69,99

49,99


MEGA PAASSHOW! De mooiste meubels en bedden voor de allerlaagste 17 prijzen van Nederland!

WOENSDAG

APRIL 10:00 - 18:00

OP BOVENSTAANDE DAGEN

OP BOVENSTAANDE DAGEN

GRATIS GRATIS TEXTIELPAKKET

LUXE TEXTIELPAKKET

T.W.V. MINIMAAL 114,95 EURO!

T.W.V. MINIMAAL 194,95 EURO!

BIJ BOXSPRINGS VANAF 1500 EURO TEXTIELPAKKET BESTAANDE UIT: 4-SEIZOENEN 90% DONZEN DEKBED + 2 KUSSENS + TOPPER HOESLAKEN

Uitgezonderd Born-sets en ongeveerde boxsprings.

Uitgezonderd Born-sets en ongeveerde boxsprings.

Boxspringset Born 140x200 INCLUSIEF TOPPER!!

beste

Boxspring met de prijs/kwaliteit verhouding van Nederland!

-5

ALLE MATEN OP VOORRAAD!! 199,2 x geveerde boxspring Born

90x200 va. 459,-

MEERPRIJS HOOFDBORD: 1-persoons 60,- / 2-persoons 100,-

VRIJDAG

2e

ZATERDAG

18 19 20

APRIL 10:00 - 21:00

APRIL 10:00 - 18:00

WOENSDAG

24

PAASDAG GEOPEND!

APRIL 10:00 - 17:00

APRIL 10:00 - 18:00

10:00 - 17:00

GRATIS

woonaccessoires uitzoeken!

alleen tijdens onze Mega Paasshow Zoek nu GRATIS woonaccessoires uit ter waarde van 10% van je aankoopbedrag. Je kunt kiezen uit de trendy collecties van BY-BOO, COCO Maison, Label51 en Zijlstra Verlichting!

BIJ BOXSPRINGS van 750 tot 1499 EURO TEXTIELPAKKET BESTAANDE UIT: 4-SEIZOENEN SYNTHETISCH DEKBED + 2 KUSSENS + TOPPER HOESLAKEN

1 x binnenveringsmatras

DONDERDAG

120x200 va. 659,-

299,-

Of de helft van 10% van het aankoopbedrag in contanten.

COMPLEET & VOORDELIG INGERICHT: + + + +

VOORRAAD!!

Eettafel 150 cm Salontafel 120 cm TV-kast 105 cm Dressoir 180 cm

974.-

695.-

6% De it D items uit it dit woonprogramma zijn ij ook k llos en iin andere maten leverbaar voor een scherpe prijs. Je kunt ook je eigen set samenstellen.

OF IN TRENDY BETONKLEUR

140x200 va. 899,-

399,-

Pocketveermatras met de aller-, aller, allerLAAGSTE PRIJSGARANTIE VOOR HEEL NEDERLAND! - 5 comfortzones, ca. 20 cm dik - 265 tonvormige veertjes - Anti allergische, Medicot hoes ORIGINEEL NEDERLANDS - Geschikt voor alle FABRIKAAT soorten bodems

159,- VANAF:

85,-

DIRECT LEVERBAAR IN ALLE MATEN! ROGAT SLAGHAREN ZWOLLE

Industrieweg 11 T. 0522-440318 Coev.weg Noord 22 T. 0523-208006 Grote Voort 7 T. 038-2031047

AL ONZE WINKELS ZIJN MEER DAN 1000 m2 GROOT!

280 cm

OP=OP!

4-zits bank Tanja In antraciet of cognac.

Fauteuil Cube Leverbaar in oker, groen, blauw, lever, antraciet en cognac.

263.-

895,-

449.-

Draaifauteuil Daan Leverbaar in 4 trendy kleuren.

429.-

189.- 349.Coevorderweg Noord 22 Slagharen - 0523-683330

WWW.JEHA.NL

VOLG ONS:

Alle acties in deze hele krant zijn geldig zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Advertentie Slagharen week 16


Wonen&Co

55

Dinsdag 16 april 2019

Paasspecial

Ga je voor een paastafel in stijlvol zwart-wit of kies je voor romantisch?

Pasen komt eraan! Bereid je voor met deze lekker dikke Paasspecial, vol inspiratie. Met recepten van topkoks, sfeervolle brunchtafels van onze stylisten, een paaskrans van Esther, shoppen voor stylish paasaccessoires en binnenkijken in een trendy gezinshuis waar ze al klaar zijn voor Pasen.

Niets missen aan woontrends, tips, binnenkijkers en nieuwtjes? Volg ons op wonenenco.nl of via Instagram @wonenenco en Facebook!

3x paasdecoratie Simpel en snel: met deze drie zelfmakers creëer jij eenvoudig een gezellig paassfeer op tafel.

Paashaas Maak een paashaas van een (groot) ei en een servet! Vouw het servet dubbel tot een driehoek, rol hem op en drapeer hem om het ei. Bind het servet aan de bovenkant van het ei vast met een lint. Laat de ‘oren’ los hangen. Je kunt eventueel nog een vrolijk gezichtje op het ei tekenen. Leg de paashaasjes op de borden, of leg ze bij elkaar in een mandje.

DIY

Met wit als basis kun je alle kanten op. Behalve met zwart combineert het ook prima met bijvoorbeeld een fel kleurtje. FOTO JILMER POSTMA

Paastafelen in zwart-wit Waarom zou Pasen alleen vrolijk zijn in knalgeel of zoete pastelkleuren? Studio P&D krijgt juist lentekriebels van zwart en wit en dekt voor de paasbrunch de tafel volgens dit thema.

Tekenen Doe eens iets anders met je paaseieren dan ze beschilderen of beplakken met kleurrijke plaatjes. Leef je uit en teken allerlei zwarte decoraties op je ei. Maar doe het wel met een wasachtig potlood, want een marker gaat dwars door de schaal van een ei heen. Op pootjes Met ijzerdraad en bloemen tover jij lege eieren om tot schattige bloemvaasjes. Maak aan de bovenkant van het ei een gat, en leeg het ei in een kommetje. Spoel de lege eierschaal goed om. Maak vervolgens een cirkel met pootjes van ijzerdraad en zet daar het ei in. Vul ‘m met water en zet er een kleurrijk bloemetje in!

Het is niet moeilijk om kopje onder te gaan in de veelheid aan leuke accessoires. Dat geldt ook voor Pasen. De paashazen, eieren en kuikens dienen zich aan in een veelheid aan kleuren en stijlen. ,,Daarom is het belangrijk dat je vooraf een thema kiest, anders vergrijp je je aan al die leuke dingen’’, adviseert Paulette van Studio P&D. ,,En houd je aan dat thema, anders wordt het snel chaotisch op tafel.’’ Paulette en haar collega Dominiek kiezen voor zwart en wit. ,,Dat zie je op het moment veel om je heen. We hebben hier onze inspiratie uit gehaald. Zwart en wit

Shopping

theepot | 7,99 euro | xenos

de bloemen wit en is in een zwart-witte vaas forsythia gestoken. Ook hebben witte eieren grappige zwarte, met

de hand aangebrachte, decoraties gekregen. Onder een glazen stolp met paashaasoren liggen witte hardgekookte eieren, maar Paulette en Dominiek hebben ook croissants, cheesecake en pannenkoekjes met blauwe bessen in huis gehaald. En ook een lekker gezond brood, sinaasappelsap, muesli en poffertjes. En als neusje van de zalm ligt naast elk van de zes couverts een groot ganzenei vermomd als paashaas mooi te zijn. Als dit geen Vrolijk Pasen is! Kijk voor meer paasinspiratie op wonenenco.nl

Gezellig paastafelen doe je met vrolijke kleuren en luxe materialen. Denk aan traditionele pasteltinten of pak lekker uit met trendkleuren als terra, roze en goud. Bekijk en shop nog veel meer items op wonenenco.nl/shopping

tafelkleed | 39,95 euro | dille&kamille

koffielepels | 19,95 euro | &k amsterdam

alléén is zo statisch, dus wij frissen het op met groen. Wit is handig: bijna iedereen heeft wel witte borden of een wit tafellaken. Je hoeft niet per se iets nieuws aan te schaffen. Verder zetten we veel glas op de paastafel. Waarom? Glas past altijd overal bij.’’ Volgens Dominiek zet een gekozen thema zich snel vast in je hoofd. ,,Het gekke is dat als je er eenmaal voor hebt gekozen, je ook zo gaat denken.’’ Het resultaat zien we op de paastafel. Zo staan er zwarte en witte eieren van chocolade op tafel, dragen zwarte kandelaars witte kaarsen, bloeien

ontbijtbord | 11,95 euro | hkliving

eierdop | 5,50 euro | broste copenhagen

poster | vanaf 6,99 euro | junique


56

dinsdag 16 april 2019

EX CLUS IE F

3 dagen genieten in een Twents Landhuishotel 2 overnachingen inclusief ontbijt en 2x diner v.a. slechts € 99,- p.p. Landhuishotel Herikerberg is een zeer comfortabel, in prachige Engelse sijl ingericht landhuis, markant gelegen op de top van de Herikerberg net buiten het oude dorpje Markelo. Bezoek nostalgische kleine dorpjes waar de ijd heet sil gestaan of bewonder de eeuwenoude kastelen, havezaten en landgoederen die hier bewaard zijn gebleven. Wilt u er een dagje tussenuit? Een bezoek aan de steden Delden, Lochem, Deventer en Diepenheim behoort eveneens tot de mogelijkheden. Tip: fiets de kastelenroute rondom Diepenheim! Bij Landhuishotel Herikerberg is het heerlijk ‘thuiskomen’ na een dag vol aciviteiten. U overnacht in een comfortabele kamer welke is voorzien van flat screen TV, bureau, minibar, kluis en draadloos internet. De badkamer beschikt over een ligbad en/of inloopdouche combinaie, toilet en haardroger.

Adviesprijs: € 155,- p.p.

Arrangementsprijs: vanaf € 99,- p.p.

Goedverblijf.nl

Aankomst op vrijdag, zaterdag, feestdagen & in juli en augustus*: toeslag à € 10,- p.p.

Boek deze speciale Reis&Co aanbieding via www.goedverblijf.nl/ndcwb0219 of bel 085-4899019 Inbegrepen

Informatie en reserveren

• 2x overnaching in een economy kamer • 2x uitgebreid ontbijtbuffet • 2x een 3-gangen diner • Grais fietsroutes • Grais WiFi en parkeren

• www.goedverblijf.nl/ndcwb0219 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur, za: 10.00 – 16.00 uur) • zoek- & boekcode ndcwb0219 • Genoemde prijs is p.p. o.b.v 2 personen per kamer, excl. verblijfsbelasing à €2,50 p.p.p.n. en € 9,50 reserveringskosten per boeking. De eenpersoonstoeslag bedraagt €35,- p.n. • *Geen toeslag met aankomst op zondag in juli & augustus. • Te boeken t/m 20-12-2019

www.reisenco.nl


Reis&Co

57

Dinsdag 16 april 2019

Voorkom autohuurstress Denk je dat je alle mogelijke verzekeringen voor je vakantiehuurauto vooraf hebt afgesloten, probeert het autoverhuurbedrijf je tóch nog iets extra aan te smeren. Het komt regelmatig voor dat huurders onder druk iets tekenen waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Vakantiewebsite Zoover

ontdekte meerdere trucs waarmee (buitenlandse) autoverhuurbedrijven geld proberen te verdienen aan argeloze vakantiegangers. Check onze website voor de tips & tricks, ga nóg beter voorbereid op vakantie en voorkom autohuurstress. ✪ www.reisenco.nl

Foto: Shutterstock.com

Wereldreis in een 2CV Om een wereldreis te maken, hoef je de landgrenzen niet over. Freelance journalist Sybylle Kroon reist in haar 34 jaar oude Citroën 2CV zoveel mogelijk over binnenwegen door Nederland. Haar ervaringen deelt ze op een speciale website die ze onlangs lanceerde. In haar lelijke eend komt Kroon op bijzondere

plekken. Kan ze niet verder rijden? Dan pakt de journalist de fiets, boekt ze een boot of wandelt ze verder. Haar doel is om de komende jaren ‘zo langzaam mogelijk in zoveel mogelijk hoeken en gaten van Nederland’ te komen. ✪ www.opwereldreisdoornederland.nl

Foto: Michel Verdure

NCL: cruisen op maat Een cruisevakantie staat bij veel reizigers op de bucketlist. Niet zo verwonderlijk: het is een van meest relaxte manieren om in korte tijd veel te zien. Met ‘Free at Sea’ van Norwegian Cruise Line (NCL) kun je je cruise helemaal naar eigen smaak invullen. Niet traditioneel NCL staat bekend om een niet-traditionele manier van cruisen. Een belangrijk uitgangspunt van deze cruisemaatschappij, die wereldwijd cruises aanbiedt, is dat jij zelf bepaalt wanneer en hoe je je cruisevakantie indeelt. The freestyle experience, noemen ze dat. Dit betekent onder andere dat er geen vaste dinertijden en kledingvoorschriften zijn.

Foto: Sybylle Kroon

Upgrade

Reis&Co-tip: NOP-tulpen De Bollenstreek is er om bekend, maar ook in andere delen van het land weten ze wat bollenvelden zijn. De Noordoostpolder (NOP) staat momenteel vol tulpen en dat wordt gevierd met een heus festival. Van 19 april tot en met 5 mei vindt het Tulpenfestival 2019 plaats. Naast fiets-, wandel- en autoroutes

Foto: Shutterstock.com

door de tulpenvelden zijn er allerlei activiteiten, zoals een fototentoonstelling, tulpendatebingo en een tulpentaartbakwedstrijd. Zaterdag 20 en zondag 21 april plus zaterdag 27 en zondag 28 april staan twee Tulpenbelevingsweekenden op het programma. ✪ www.tulpenfestival.nl

Het Free at Sea-programma zorgt voor meer vrijheid en

flexibiliteit tijdens je cruisevakantie. Deze upgrade bij een zevendaagse cruise kost nog geen honderd euro en biedt je de keuze uit een aantal voordelen. Dineren bij een van de speciale restaurants aan boord, bijvoorbeeld. Een wifipakket of excursietegoed behoort ook tot de mogelijkheden.

Thuishaven Amsterdam De Norwegian Pearl, een van de cruiseschepen van NCL, heeft in de maanden mei en juni Amsterdam als thuishaven. Je kunt kiezen uit vier

cruises met twee gevarieerde routes. Een van de reizen voert in vijftien dagen langs België, Frankrijk, Engeland, Schotland en Noorwegen. De andere cruise brengt je naar de Oostzee en doet Duitsland, Polen, Estland, Letland, Finland en Denemarken aan. In juli wisselt de Norwegian Pearl van vaargebied en gaat naar de Middellandse Zee, waar het schip vanuit Rome zal varen.

Winactie Norwegian Pearl

eerst naar Amsterdam. Altijd al willen weten hoe een cruiseschip er van binnen uitziet? Laat dan vóór 1 mei 2019 je gegevens achter op onderstaande website en maak kans op een exclusieve tour op Norwegian Pearl voor twee personen. De tour vindt zaterdag 11 mei van 10.30 tot 13.00 uur in Amsterdam plaats. Schrijf je in en wie weet wandel jij straks samen met je partner, vriend of vriendin op dit cruiseschip van NCL.

Op zaterdag 11 mei 2019 vaart Norwegian Pearl voor het

✪ lc.nl/cruiseschip

Franse zon in Amsterdam De kusten van Frankrijk zijn beroemd, alleen al omdat ze zo verschillend zijn. Kunstenares Maia Flore maakte in opdracht van Atout France – het Frans Bureau voor Toerisme – poëtische beelden bij 26 Franse kustplaatsen; van Corsica tot het noorden van Frankrijk. In het Amsterdamse culturele eetcafé Bombarie worden vijftig foto’s, vier films en twintig videoclips getoond die je mee laten reizen naar de Franse zon. De expo ‘Imagine France by the sea’ is tot 3 juni 2019 te zien. Toegang is gratis. ✪ www.maiaflore.com ✪ www.bombarie.nl

Foto: Atout France/Maia Flore/VU


58

dinsdag 16 april 2019

DO. 22 + VR. 23 + ZA 24. AUGUSTUS

K E I Z U M R E T A E H T L E K A T K SPE

K C A J G N I P M U J

t van de live in je eigen auto. Genie an ba TT de op je nd Maak een ro muzikale en in een onvergetelijke op Ga . rp do rs ke Bi t muziek in he rijder Jack ds bekendste motor lan ’s er ov ing ell st or beeldende vo ze show bomvol teo van der Grijn. De at M or do t lk rto ve Middelburg,

! T U O Y R T I 7 ME

9 1 0 2 I E M 9 1 M / T 7

heeft op 7 mei l.v. Frank Lammers o. t len rta te ea th en muziek-, motorextra gunstige prijs. een try-out voor een jd: 20:15 uur : TT Circuit, Assen Ti tie ca Lo 19 20 ei m Datum: 7 t/m 19 almethode). kosten, afh. van beta tie ac ns tra cl. (ex 00 Prijs: vanaf â‚Ź24,


Ambitie

59

Dinsdag 16 april 2019

Een zware beroepenlijst: naar Oostenrijks voorbeeld? Moeten mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid hebben om eerder te stoppen met werken? Het is voer voor discussie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat Nederland het Oostenrijkse model moet volgen? In België heerst er al jaren een discussie over een mogelijke lijst met zware beroepen. In Nederland is het inmiddels ook een groot punt van aandacht. Voorlopige resultaten: helemaal niets. Oostenrijk heeft al wel knopen doorgehakt. Sinds 2005 heeft het land een zware beroepenregeling. Ze werken met een aantal criteria waaraan beroepen moeten voldoen om gezien te worden als zwaar. Criteria zijn onder meer het aantal kilocalorieën dat tijdens het werk verbrand wordt, het werken in nacht- en of ploegendiensten en in bijvoorbeeld hitte of kou.

Verschillen in compensatie Hoe werk in een zwaar beroep gecompenseerd wordt, verschilt flink.. Een voorbeeld: In Frankrijk en Finland mag je niet eerder dan twee jaar voor de gerechtigde pensioensleeftijd stoppen. Dat steekt schril af tegen de regeling in Bulgarije en Portugal, waar het in sommige beroepen mogelijk is om vijftien tot wel twintig jaar eerder met pensioen te gaan.

Mentale belasting Er blijft veel discussie. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer iemand parttime zwaar werk doet? En hoe meten we mentale belasting? Want moeten we dat, gezien het aantal burn-outs, niet ook kwalificeren als zwaar werk? In Oostenrijk bestaat de lijst al sinds 2005, maar ook daar heerst er nog altijd discussie over.

Foto: Shutterstock.com

Werken in loondienst, maar wel thuis aan de slag Tachtig procent van de werknemers heeft het liefst een baan met flexibele uren en de mogelijkheid tot thuiswerken. De baas mag bepaalde kosten vergoeden en ook de belasting draagt een steentje bij. Meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking werkt weleens vanuit huis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 waren dat ruim drie miljoen mensen. Zzp’ers werken vaak dagelijks thuis, werknemers in vaste dienst doen dat - vast of incidenteel - meestal één of enkele dagen in een week.

helpt werknemers om werk en privé en soms ook zorg, goed te organiseren. En het is handig om files te vermijden. Het is natuurlijk wel afhankelijk van het soort werk. Dat moet zich ervoor lenen. Verder is het cruciaal dat werkgever en werknemer elkaar vertrouwen."

Werkplek

Volgens het CBS biedt meer dan driekwart van de bedrijven hun werknemers de ruimte om thuis te werken, vooral hoger opgeleiden. Behalve ze vanuit huis te laten inloggen in de bedrijfssystemen, kan de werkgever de thuiswerkers ook financieel tegemoetkomen. De echte krenten uit de pap zijn een luxe auto of een werkgever die een studieschuld overneemt, maar ook thuiswerken is heel populair. Het

Eens in de vijf jaar mag een werkgever een belastingvrije vergoeding van 1815 euro (inclusief BTW) geven om thuis een kantoor in te richten. Als werknemer kun je dat budget naar keuze besteden aan bijvoorbeeld een bureau, bureaustoel, verlichting en kasten of ladeblokken. Voorwaarde is wel dat je minimaal een dag per week thuis werkt. Werkgever en werknemer moeten een schriftelijk contract afsluiten waarin staat hoe vaak en

wanneer je thuis werkt. De inrichting moet voldoen aan de Arbo-regels en de werknemer maakt gebruikt van telecommunicatie.

Zelfstandige werkplek Thuiswerkers met een volledige zelfstandige werkplek, hebben veel mogelijkheden om geld terug te krijgen van de belasting. Als je zzp’er of kleine zelfstandige bent, kun je de hele inrichting, inclusief kantoormeubilair, kunst aan de muur, koffiezetapparaat en koffie, alles tot aan het wc-papier aan toe, aftrekken van de belasting. Dat geldt ook voor de btw bij aanschaf van spullen voor het kantoor. Ben je in loondienst, dan kunnen werkgevers dit belastingvrij ter beschikking stellen. Je hebt niet zomaar een zelfstandige werkruimte, die moet namelijk een eigen ingang en sanitair hebben.

Foto: Shutterstock.com

Buikspieroefeningen tijdens vergaderingen Je hoort het steeds: zitten is het nieuwe roken. Tegenwoordig zijn er vele initiatieven om elke dag regelmatig van de werkstoel af te komen. Psycholoog Thijs Launspach, stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk, heeft zelf op kantoor weleens op een soort grote skippybal gezeten. “Dat dwong mij om mijn zithouding actief te corrigeren”, vertelt hij. Andere organisaties gebruiken sta-bureaus of laten een hometrainer onder werkplek-

ken monteren. Staande vergadering zijn ook een opkomend iets. “Er zijn zelfs vergaderingen waar buikspieroefeningen worden gedaan. In dat geval schijnen de vergaderingen wel lekker snel klaar te zijn.”

tijdens een telefoontje met een cliënt of maak tijdens een overleg een ommetje door het gebouw in plaats van dat je met een bekertje koffie aan een tafel zit.”

Kan makkelijker

Dat ommetje is sowieso een goed idee, stelt Launspach. “Tijdens je lunchpauze een wandeling maken is iets dat ik steeds vaker zie. Veelal in groepjes van vier of vijf, met een boterham in de hand.” Die wandeling heeft ook andere voordelen. Doordat je

Maar volgens Launspach kan het allemaal makkelijker. “Probeer gewoon zo veel mogelijk tijd gedurende je werkdag op je benen te staan. Loop langs het kantoor van die persoon die je anders een mail had gestuurd. IJsbeer

Wandelen heeft vele voordelen

Een kamer in huis geldt niet als zelfstandige werkruimte. Ook moet je een huurcontract, inclusief huurvergoeding, met je werkgever hebben.

even uit je vaste omgeving bent, levert het soms frisse en nieuwe ideeën op. Ook ontspannen je spieren en je raakt minder gestrest. Dat laatste geldt vooral als je in de natuur loopt, in plaats van in een stedelijke omgeving. Launspach: “Maar voel je vooral niet verplicht om altijd met collega’s te gaan wandelen. Als je in je eentje lopen prettiger vindt, moet je dat vooral doen. Dat is pas écht rustgevend.”

Foto: Shutterstock.com

Reiskosten Ook als je thuis werkt, mag de baas je een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 19 cent per kilometer geven. De enige eis is dat je minimaal 128 dagen per jaar naar kantoor reist. Ook voor alle andere dagen, of er nou wordt gereisd of niet, mag de werkgever die vergoeding uitkeren. Daar bovenop mag de werkgever ook zakelijke reizen naar klanten of opleidingen vergoeden. Als de werkelijke reiskosten lager zijn, omdat een werknemer met openbaar vervoer of fiets reist, mag de werkgever toch 19 cent per kilometer vergoeden.


60

dinsdag 16 april 2019

Heel plotseling nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Om uw familiebericht bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen plaatsen wij deze berichten in combinaties van verschillende kranten die verschijnen in uw regio.

Johanna Westerveen - Bijker Annie

U kunt uw advertentie zelf samenstellen of uw tekst doorgeven via: www.familieberichten.nl of opgeven per mail: weekbladen@familieberichten.nl

* Nijensleek, 12 oktober 1947

Henk Akse † Frederiksoord, 8 april 2019

Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere opdracht per mail krijgt een ontvangstbevestiging.

Steenwijker Courant (HuisaanHuis) verschijnt elke dinsdag Uiterste aanlevertijd van familieberichten daags voor verschijning tot 9.30 uur

Een onbeschrijfelijk groot verlies, niet te bevatten, dat onze altijd opgewekte gezellige en behulpzame buurman

50 jaar

Berend Westerveen

Telefonisch bereikbaar, uitsluitend voor familieberichten: 088 800 5700 Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur

Jan Albert en Jessika

Alle familieberichten worden op de eerste dag van publicatie geplaatst op www.mensenlinq.nl

Jeroen †, Daniëlle en Bart Karlijn, Nienke, Juliëtte

Margreet en Jan Sanne, Elisa

zo plotseling is overleden, wat zullen wij hem ook missen. Wij wensen Geke, kinderen en familie heel veel sterkte.

Gerdie en Freddie Alexander Fred Anita en Edwin Nienke en Anko Rita en Erik Klaasje en Rein Hilma en Henk

Kor en Marina Fien, Thijn

Aangepaste sluitingstijden

Annet en Rob Lauren

In verband met de Paasdagen Aanleveren van familieberichten voor de krant van

Hoofdweg 82, 8383 EJ Nijensleek

De wereld is weer een waardevol mens armer Met grote droefheid en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van

dinsdag 23 April kan uiterlijk tot 10.00 uur

op vrijdag 19 April

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Henk Akse

www.familieberichten.nl

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling is overleden

Henk was een gedreven vrijwilliger en heeft zich vele jaren als chauffeur, bestuurslid en penningmeester ingezet voor de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en zullen hem enorm missen.

Annie Westerveen - Bijker (schoon)moeder van onze vrienden Kor en Marina.

Ons medeleven gaat uit naar zijn directe naasten en wij wensen hen heel veel sterkte. Stichting Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Bjorn Dennis en Maartje Erwin en Marion Frits en Monique Gerben en Justine Gerry en Linet Jan en Sharon John en Jeannet Johnny en Nicole Niels en Marjoes Peter en Mirjam Richard en Jessica Rik en Bianca

Met verbijstering hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden van

Henk Akse Henk was een bijzonder trouwe vrijwilliger bij O.P.A. We konden altijd een beroep op hem doen. We zullen hem missen. We wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te verwerken. Bestuur en vrijwilligers van de Vereniging O.P.A.

Soms moet je accepteren dat iets niet meer wordt zoals het was.

Henk Akse Wat gaan we je missen. Marrie Albert en Anna Boelie en Feikje Geert en Betsy Steenwijk, 11 april 2019

Diep geschokt zijn we door het plotselinge overlijden van ons zeer gewaardeerd en sympathiek commissielid van de Fancy Fair

Henk Akse Vele jaren hebben we altijd een beroep op hem kunnen doen. We zullen hem missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn directe naasten. Fancy Fair commissie Grote Kerk Steenwijk


dinsdag 16 april 2019

61

Zo veel liefde gegeven, nog zo veel te geven. In vertrouwen heeft ze losgelaten... We zijn verdrietig door haar overlijden, maar dankbaar dat we haar gekend hebben.

STEENHOUWERIJ

ns rbindt o ment ve erleden u n o m Een ie ov baren d met dier en brug tussen e zijn, als eeuwigheid. n e n e d e h

DE VERBINDING

Annie Fokkens (Schoon)moeder van onze vrienden Richard en Jeanet We zijn er voor jullie! Onno & Liesbeth, Elin en Lieke - Petra, Britt en Twan Patrick & Irma, Jesse en Dennis

Steenhouwerij De Verbinding

T: 0521 517 784

Korte Baan 12 8331LA Steenwijk

M: 06 33 82 08 11

"Ik heb je bij je naam geroepen"

E: info@steenhouwerijdeverbinding.nl

WWW.STEENHOUWERIJDEVERBINDING.NL

Langzaam gleed zij van ons weg, is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan.

Annerie

Dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons heeft gegeven delen wij u mede dat van ons is heengegaan op 9 april 2019 in de leeftijd van 95 jaar.

KREMER uitvaartzorg

Aaltje Hamberg-Schuurman (in liefdevolle herinnering): Henk Hamberg Borne: Ben & Maaike, Anne, Han

Kampen: Jan & Henny Hamberg Sigrid & Klaas, Sjoerd & Anna, Esther & Matthijs Dronten: Geesje & Chris De Regt Marcus & Jolieke, Gerrit & Christa, Minarda & Nick, Laurens & Marieke Hengelo: Minarda & Tom Evers Merel & Dédé, Anne Floor, Jomijn, Maura

Sinds 2 mei 1997 weduwe van Gerrit Hamberg

Troostvol afscheid nemen. Wij bieden u de tijd, rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

A���, S��d & M���

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

en achterkleinkinderen De begrafenis heeft plaatsgevonden op 16 april 2019 Uitvaart

Zorgzaam en meelevend Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotselinge overlijden van

HAAKSMA & deHAAN

- Familieberichten -

Raymon Gokoel FAMILIEBERICHTENPAGINA, DE MOGELIJKHEDEN ZIJN DIVERS.

Raymon was bij ons op school een enthousiast en gedreven OR-lid en zorgde voor verbinding tussen de ouders, kinderen en teamleden. Wij zullen Raymon erg missen. Onze gedachten gaan uit naar Boykie en Olivia. Wij zullen er voor jullie zijn.

Berber de Haan

www.haaksmadehaanuitvaart.nl

Gonneke Haaksma

0521 51 90 16 0513 79 20 07

Emmeloord: Het team, de kinderen, MR en OR van obs de Keerkring

Met familieberichten.nl kunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag en of weekblad naar keuze.


MEDIAPAGINA Informatiepagina i.s.m. RTV Oost, de omroep voor Overijssel

week 16

Mystery Weekend

Humanisme bij Oost

Praat mee!

Win vakantie in Bretagne

Zin in een leuk weekend? Elke donderdag hoor je in ‘Goeiemiddag Overijssel’ van Marcel Spijkerman op Radio Oost aanwijzingen over een bijzonder weekend-uitje. Weet jij over welk uitje? Bel ons dan snel en win dat uitje.

Elke zondag tussen 22.30 en 23.00 uur schuiven de leukste gasten met hun mooiste verhalen aan bij programmamakers Rens Turk en Robin Meindertsma van ‘Ongelofelijk’ op Radio Oost. Meedoen? Mail naar: ongelofelijk@rtvoost.nl

Dagelijks vraagt RTV Oost uw mening over kwesties dicht bij huis of landelijke issues. Praat met ons mee en laat een reactie achter op onze site, op Facebook of via Whatsapp. Dat kan op het nummer 06-570 33 333.

Vindt jij het gouden ei aanstaande maandag dan win je een gezinsvakantie naar Bretagne een Frans schiereiland met maar liefst 2700 kilometer aan kust maar ook met valleien, bossen en mooie rivieren. Zie www.bretagne-vakantie.com.

@Mairie de La Baule

Passie in de provincie

Poasboakes bij RTV Oost

In ‘Passie in de provincie’ is het thema dit jaar: Nieuw leven! (foto) Ds. Klaas van der Kamp en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen gaan in op passages uit de bijbel die hierbij passen.

Ook dit jaar kun je op eerste paasdag genieten van een live uitzending vanuit Holten waarin de traditie van de zogenaamde ‘poasboakes’ (paasvuren) in oost-Nederland centraal staat.

Het programma is op diverse plekken in de provincie opgenomen: o.a. de Gereformeerde kerk te Zwartsluis, Nationaal Park Weerribben-Wieden, Deventer, De vlindertuin van Crematoria Twente in Usselo en Vroomshoop. Muzikale medewerking is er van de band High Hopes terwijl de presentatie verzorgd wordt door Bert Groothengel.

Passie in de provincie is tot stand gekomen in samenwerking met www.twenteakademie.nl en op eerste paasdag, zondag 21 april te zien om 18.30 en 21.30 uur bij TV Oost.

Onmeunig mooi Dialectfestival!

RTV Oost kan terugblikken op een zeer geslaagde eerste editie van haar eigen Dialectfestival. Naar schatting 1.500 mensen kwamen vanuit alle delen van de provincie op de laatste dag van ‘Maart-Dialectmaand’ naar de studio in Hengelo. Oost-directeur Marcel Oude Wesselink maakte bekend dat er ook in 2020 een Dialectfestival komt. Behalve dat er volop aandacht was voor de streektaal in al z’n vormen, was het evenement tegelijk ook een ‘Open Dag’. We boden de aanwezigen namelijk een uitgebreid kijkje in eigen keuken, diverse afdelingen waren open gesteld voor publiek en dat stelden de bezoekers overduidelijk op prijs. Sinds jaar en dag houdt RTV Oost ‘Maart Dialectmaand’. Een hele maand lang is er extra aandacht voor de streektaal. Muziek, uitgebreide reportages en dit jaar was er voor het eerst de verkiezing van het favoriete dialectwoord. Het publiek kon stemmen via onze website, maar ook door te bellen met onze radiopresentatoren. Uiteindelijk werden alleen al via internet ruim 6.000 stemmen uitgebracht. Daarbij bleek ‘onmeunig’ (ontzettend) het favoriete Overijsselse dialectwoord, zo vertelde Oude Wesselink na afloop. ‘Heanig’ en ‘Pröttel’ werden respectievelijk 2 en 3.

Op de foto van Wouter de Wilde (RTV Oost) zie je Monique Sleiderink tijdens één van haar vele rondleidingen.

Oud-winnares Merle Kleverkamp uit Raalte

Zoek het Gouden paas-ei Op tweede paasdag (22-04), organiseert RTV Oost voor het negende achtereenvolgende jaar de populaire paasactie: ‘Zoek het ei!’. De regionale omroep verstopt 19 zilveren en 1 gouden ei verspreid in heel Overijssel en je krijgt aanwijzingen via Radio Oost en onze social media-kanalen. Vind je een ei, dan win je een mooie prijs. De vinder van het gouden ei wint een gezinsvakantie van een week naar Bretagne met haar natuurlijke wonderen, zoals de Roze Granietkust (Côte de Granit Rose) aan de noordkust. De gelukkige vinders komen live in de uitzending bij Radio Oost en winnen mooie prijzen, zoals uitjes naar pretparken en musicals, maar ook een JBL soundbox en een Google Home smart speaker zitten in de prijzenkast. Alle informatie vind je op www.rtvoost.nl/zoekhetei. Vriendengroepen, straten en zelfs hele families trekken er tweede paasdag op uit om de Oost-eieren te zoeken en daarbij gaat het er vaak fanatiek aan toe. Daarom vragen we deelnemers nu al voorzichtig om te gaan met andermans eigendommen!

Uit het archief

Met het paasweekeinde dat nadert is het goed te zoeken naar paas-items in het archief van RTV Oost. Daar vinden wij een aflevering van Buiten de Bebouwde Kom waarin Esther Rikken een bezoek brengt aan een ambachtelijke kaarsenmakerij in Beuningen. Van recentere datum is de uitzending van het programma Passie in de Provincie uit 2015. Daarin wordt het Bijbelse paasverhaal verbeeld vanuit de hele provincie. Passages uit de Bijbel worden door verschillende lezers in hun eigen streektaal voorgedragen. Te zien op www.rtvoost.nl/nieuws/310644/ Uit-het-archief-Pasen-als-thema.

‘Zoek het ei’ is op 2e paasdag vanaf 09.00 uur te volgen op Facebook, internet en twitter @zoekhetei. Vanaf 10.00 uur volg je de zoektocht ook op Radio en TV Oost, internet en twitter @zoekhetei. Meedoen? Alle informatie lees je op rtvoost.nl/zoekhetei.

Vanaf locatie paasvuur Dijkerhoek in Holten leidt presentatrice Monique Sleiderink je langs de paasvuren, praat met bouwers, met omstanders en diverse gasten terwijl live uitgevoerde liedjes ten gehore worden gebracht die te maken hebben met de oude traditie van de paasvuren. Verder duiken we in de geschiedenis van de paasvuren en paastradities en de religieuze achtergrond van Pasen en wordt uiteraard de boake aangestoken.

‘Poasboakes’ zie je op eerste paasdag, zondag 21 april, om 19.30 en 22.30 uur live op TV Oost. De uitzending wordt op maandag 22 april herhaald om 09.00 uur.

Hengelo, Hazenweg 25 Zwolle, Dokterspad 2A Postbus 1000, 7550 BA Hengelo Tel. 074 - 2 456 456 Email: info@rtvoost.nl @rtvoost

youtube.com/RTVOost

facebook.com/rtvoost

www.rtvoost.nl/apps

Uit-tips voor het weekend In het paasweekend van 20, 21 en 22 april kun je er lekker op uit trekken in Overijssel. Ga kijken naar de paasvuren of leef je uit op de paaskermis. En tweede paasdag ga je natuurlijk op jacht naar het gouden ei of één van de 19 zilveren eieren tijdens Zoek het ei! # Kom in het paasweekend op zaterdag of maandag naar Hexel on Wheels (foto) en geniet van een spetterend auto- en motorcrossevenement. Neem een kijkje in het rennerskwartier of geniet van sportwagens en oude pantservoertuigen. # In Deventer is het feest op de paaskermis. Leef je uit bij de Lijntrek, Skeeball, Autoscooter, Crazyjump, Mini Cars en nog veel meer! Daarnaast is er genoeg lekkers te koop! # Eerste paasdag kun je in

Foto: Jori Meenhuis

Denekamp getuige zijn van het traditionele paasstaakslepen. De ‘Poaskeerl’s die bij de boomstam lopen, zingen paasliederen. Nadat de boom verkocht is door Judas, kan het paasvuur ontstoken worden. # Paasvuren markeren traditioneel het begin van de lente. Op www.overuit.nl staat het meest overzichtelijke overzicht van alle Overijsselse paasvuren!

# Op tweede paasdag is het tijd voor: Zoek het ei! In heel Overijssel heeft RTV Oost 19 zilveren en 1 gouden ei verstopt. Vind je een ei dan win je een prijs. Vind je het gouden ei, dan win je de hoofdprijs, een vakantie naar Bretagne voor het hele gezin!

Kijk voor alle uit-tips op www.OverUIT.nl of download de gratis app.


DINSDAG 16 APRIL 2019

Piekerpagina | 63

Zweedse puzzel bladgroente deel v.d. Bijbel

belemmering

sierlijkheid

hond

koosnaam

plaats in Spanje Spaanse regio

boerderij

buisvormige pasta

mineraalwater

raad van commissarissen (afk.)

atmosfeer (afk.)

eerbetoon

als bij toverslag

marionet

halt!

wat ingelegd is

vod

lidwoord

achteraf vader overvloedig maal gezichtssluier

honderd jaar

zangnoot

afstammeling

familielid

na Christus (afk.)

vrouwelijke aap per meter (afk.) zaterdag (afk.)

100 vierkante meter indianenhoofddeksel

opperwezen

gereedschap van boven (afk.)

voedsel nuttigen

N I E U W S DAT J E A A N G A AT ! Georganiseerd Overleg (afk.)

allerlei

langzaam verdwijnen

gejank

De krant op uw computer, telefoon en tablet lezen?

drenkplaats

0909 50 10 320

WEEKPRIJS

Speel mee! U kunt uw oplossing telefonisch tot maandag a.s. doorgeven via bovenstaand nummer (€ 0,60 per

Online-abonnement

gesprek) of door middel van sms:

MAAK 3X KANS OP een cadeaukaart van

HHWP<spatie><oplossing> naar

Voor al het nieuws uit Steenwijk

3553 (€ 0,60 per sms). Tarieven zijn excl. gebruikelijke kosten.

€ 50,-

Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk bent u niet gemachtigd om mee te spelen. Neem contact op met uw provider. Voor de spelvoorwaarden kijkt u op: ndcmediagroep.nl/spelvoorwaarden

WIN!

Prijswoordzoeker

Sudoku

Streep onderstaande woorden door die kriskras in het diagram verborgen zitten. De overgebleven letters vormen de oplossing.

2 1

AFNEMEN

KROPSLA

SPAR

ALSNOG

LAMSRUG

STOKVIS

BOENWAS

NAAMDAG

VOORDAT

BOFFERD

NERVEUS

WERKING

BUFFER

ONAF

ZONKANT

DEEG

PAASTAK

DURFAL

PLOOIEN

ERNA

SPALK

KLEI

SPANNEN

4 7 3 1 2 8 3 2 2 6 6 2 1 9 3 7 4 5 4 5 3 6 7 8 1 2 5 8

A

I

R

D

R

K

P

L

O

O

I

E

N

G

G

S

U

E

V

R

E

N

D

E

E

G

A

U

N

R

F

O

T

O

S

S

N

O

N

D

R

E

F

F

O

B

N

P

N

N

N

I

Oplossingen vorige week

M

S

M

A

U

R

P

A

A

S

T

A

K

Zweedse puzzel

A

M

E

L

B

D

R

P

L

K

L

F

R

B E L E M M E R E N D

A

A

N

R

E

A

S

A

K

B

N

A

E

T U R E N

G

T

L

M

L U I M

N

L

F

A

S

T

O

K

V

I

S

O

W

S

A

W

N

E

O

B

I

E

L

K

Z

C

K A

R

7 3

- 3x per week de digitale abonneekrant

1 9

O

L

N E E A N T E

R W

L E N S

7 2 8 4 5 3 1 9 6

1 6 4 8 7 9 5 2 3

3 9 5 6 1 2 7 4 8

8 5 6 9 4 1 3 7 2

4 3 7 2 6 8 9 1 5

9 1 2 5 3 7 8 6 4

2 8 3 7 9 6 4 5 1

6 4 9 1 8 5 2 3 7

5 7 1 3 2 4 6 8 9

K A K M A D A M

A L T H O B O L

G

I

8

Sudoku

O V E R V L O E D

K A R T U Z

G

5

L IJ N B U S

H E M E L S

N I C E

S L O

G E E S T

G A G E A L

M R S

A L

I

E R I N

Prijswoordzoeker lotion

- 1x per week de digitale huis-aan-huiskrant - Onbeperkt toegang tot alle Plusartikelen op de website

Meer informatie: steenwijkercourant.nl/online


2 stuks

succes verzekerd

/4.30-/6.14

3.4 9

mini gourmet

.00

4-5 pers.

AH Excellent gourmetgroenten Per schaaltje

.50 AH Excellent mini-slavinken, mini-hamburgers, mini-kuikentjes, mini-gehaktcordonbleu of minigourmetschotel vega

3-4 pers.

4-5 pers.

4.!9

6.9 9 8.9 9

AH Excellent feestelijke gourmetschotel 750 gram Per schaal

AH Excellent visgourmetschotel 350 gram Per schaal

AH Excellent luxe gourmetschotel 750 gram Per schaal

1.50 1.50

1.50 1.50

1.50

Per schaaltje

2.5 0 2.50

AH Excellent mini-kiphaasjes gemarineerd of mini-biefstuk

1+1 gratis

2.50

Per schaaltje

3.0 0

.59

/3.18

3.00

Alle AH Liefde & Passiebroden*

AH Excellent mini-kipsatéspiesjes of mini garnalen gemarineerd

Vers uit onze oven Combineren mogelijk 2 broden

De actieprijzen variëren van 1.15-2.69

3.00

Calvé en Hellmann's snacksauzen en dressings Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Calvé whisky-cocktailsaus 2 flessen à 320 ml

Per schaaltje

*M.u.v. afbakkbroodjes 2

e 2 halve prijs

2.2 9 /3.06

AH Afbakbroodjes en -stokbroden Alle varianten*, combineren mogelijk Bijv. partymix 2 pakken à 12 stuks *M.u.v. paasartikelen

De actieprijzen variëren van 0.75-5.23

12

1

3 stuks /6.00-/10.50

4.9 9

25% korting

0.9 9 1/ .32

AH Varkenshaas 1 of 2 stuks* Per 100 gram Actieprijs per kilo 9.90 *M.u.v. Biologisch

.19

1/ 5. 9

De actieprijzen variëren van 1.19-1.99

•AH Excellent Ultimate beef burger, schaal 1 stuk •AH Runderhamburger, schaal 2 stuks Bijv. Excellent Ultimate beef burger Per schaal

SPAAR MEE VOOR KEUKENTEXTIEL VAN

Spaaractie loopt van 15 april t/m 26 mei 2019 Volle spaarkaarten kunt u inleveren t/m 2 juni 2019

.49

1/ .79

AH Sperziebonen Los Per 500 gram Ac tieprijs per kilo 2.98

U ontvangt bij elke €5.- aan boodschappen* 1 spaarzegel. Als de spaarkaart vol is (6 zegels) ontvangt u hoge korting.

25% korting

.99

/2.66

De actieprijzen variëren van 1.84-2.08

AH Excellent aardappelen 1-1.5 kilo Alle varianten Bijv. rouges vastkokend Zak 1.5 kilo Actieprijs per kilo 1.33

Alle AH Borrelhapjes van de versafdeling Combineren mogelijk haaltjes 3 sch

*Exclusief statiegeld, tabakswaren,slijterij artikelen, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten & telefoon opwaardeerkaarten. Spaarkaart niet inwisselbaar voor contanten.

11

18

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 21 april

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 8.00 - 21.00 uur zondag 1e paasdag geopend 8.00-21.00 uur maandag 2e paasdag geopend 8.00-21.00 uur Ruime parkeergelegenheid 365 dagen per jaar geopend.

Het Schar 3 | Steenwijk | T 0521 595 420 | I www.ahvanetten.nl

Martin en Teun van Etten


APRIL 2019

Braad Stoffering is klaar voor de zomer

Kruider Woninginrichting gaat op de Engelse tour

Wilma van de Hurk uit Haakswold vindt het heerlijk om creatief bezig te zijn. Ook voor Pasen had ze voldoende inspiratie. Het resultaat is een uitbundig Pasen in wit. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Kijk snel verder in deze bijlage.


2

dinsdag 16 april 2019

GARANTIE OP ZEKERHEID

Bij geWoon Jansen zit u goed! U kunt bij ons terecht voor:

(her)stofferen van uw stoel(en), bank(en) en eetkamerstoel(en); (her)stofferen van uw caravan, camper of boot.

BEZOEK ONZE PAASSHOW BEZOEK ONZE GROTE PAASSHOW. 2e paasdag geopend van 11.00 – 16.00 uur!

2e PAASDAG GEOPEND VAN 11.00-16.00 UUR!

WONEN KARA-FRAME

THE SPIRIT OF LIVING Musterring biedt alle voordelen van een modern meubelmerk: topkwaliteit, doordachte functies en vele design-ideeën tegen een aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding.

Krant of magazine drukken? Een offerte nodig?

De makelaar voor iedereen

> info@ndcprint.nl > www.ndcprint.nl

Stationsstraat 17, 8331 GJ Steenwijk, Telefoon: (0521) 57 11 11

Van een Garantiemakelaar mag je meer verwachten NDC Print | Leeuwarden | Tel. (058) 284 53 46


Wonen

Tekst: Hilda Knol / Foto’s: Wilbert Bijzitter

Braad is klaar voor de zomer Van vloeren tot raamdecoratie, bij Braad Zonwering/ Stoffering kun je terecht voor je hele interieur. Het bedrijf in Steenwijk verkoopt bovendien terrasoverkappingen en buiten- en binnenzonwering. raad is een echt familiebedrijf, dat door Folkert en Fokje Braad is opgericht. Hun zonen Raymond en Justin maken ook deel uit van het team. Het bedrijf richt zich zowel op particulieren als de zakelijke markt, waarbij het producten aan scholen, ziekenhuizen, winkels en grote bedrijven levert. ‘Geniet, beleef en ervaar’, nodigen Folkert en Fokje uit. Bekijk het assortiment in de overzichtelijke showroom, waarbij elke productgroep een eigen plaats heeft gekregen. De medewerkers geven graag een rondleiding en laten de laatste trends zien.

Colofon Oplage 105.000 Verspreiding Gemeente Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Midden-Drenthe, Zwartewaterland. Uitgever NDC mediagroep Redactie 088 800 4630 projectredactie@ ndcmediagroep.nl Verkoop 088 8004111

hoeft te lakken en opschuren. Wie liever een marmoleumvloer wil, is ook bij Braad aan het juiste adres. ‘We zijn kampioen marmoleumvloer leggen’, zo staat ook met trots op de site. Marmoleum is een natuurproduct en milieuvriendelijk. Braad verkoopt ook andere vloeren, zoals laminaat, vinyl en tapijt, waarmee klanten vaak hun verdieping laten stofferen.

RAAMDECORATIE PVC-VLOEREN ‘Onze meest verkochte vloeren zijn PVC-vloeren’, zegt Raymond. Voordelen van deze vloeren zijn dat ze onderhoudsvriendelijk en krasbestendig zijn. PVC-vloeren zijn bovendien geschikt voor het aanbrengen van vloerverwarming. Heel veel nieuwbouwhuizen worden tegenwoordig opgeleverd met een PVC-vloer. Bij Braad kun je kiezen uit 300 verschillende PVC-vloeren. Vooral grijs wordt veel gekozen. Dat geldt ook voor de PVC-vloer in houtkleur, die je natuurlijk in tegenstelling tot gewoon hout niet

Foto: Duscholux

Shutters zijn momenteel populair als raamdecoratie vanwege hun retro look. Ze worden ook wel binnenluiken of klapluiken met verstelbare lamellen genoemd. Nog populairder zijn plissé gordijnen en duettes in honingraadmotief. ‘Ze isoleren in de winter en houden de warmte in de zomer tegen’, weet Raymond. Met gordijnen en inbetweens kun je sfeer creëren in huis. ‘Ze zorgen ook voor een goede akoestiek’, voegt Raymond daar aan toe.

ZONWERING Nu de zomers de laatste jaren steeds langer duren, bieden de

binnen-en buitenzonwering van Braad een goede bescherming tegen de warmte. In de showroom kun je de verschillende mogelijkheden bekijken, zoals screens, rolluiken en zonneschermen. Pergola’s en terrasoverkappingen in de vorm van bijvoorbeeld lamellendaken zijn ook verkrijgbaar. Ze beschermen je ook tegen wind en regen. Binnenzonwering van het merk Verasol is voorzien van een aluminium coating, die de warmte

naar buiten toe weerkaatst. Braad Zonwering/Stoffering voorziet haar klanten graag van uitgebreid advies. Voor zo’n vrijblijvend adviesgesprek of om op te meten, komen de medewerkers ook bij je thuis. Het bedrijf beschikt over eigen monteurs.  Kijk voor meer informatie eens op www.braad.nl of bezoek de showroom aan de Roomweg 11 in Steenwijk. Ook op tweede paasdag geopend!

Badderen met bubbels en muziek Wie vindt het niet heerlijk om af en toe een dagje wellness in te plannen. Even een dagje ‘niets moet, alles mag’. In de praktijk blijft het vaak bij dromen aan zo’n heerlijk dagje badderen met bubbels en muziek. Maar het kán ook thuis! Wanneer je in jouw badkamer ruimte hebt voor een bad, dan heb je ook ruimte voor een bubbelbad of whirlpool. Verschillende baden in het assortiment van Duscholux kunnen name-

lijk ook worden uitgerust met een luchtsysteem. Er zijn drie mogelijke uitvoeringen: alleen luchtjets, een combinatie van luchtjets en massagejets en de luxe uitvoering met fluisterjets en geïntegreerde luidsprekers die gekoppeld zijn aan een MP3-speler. Bij alle versies zijn ingebouwde ledspots met kleurlichtwisselaar optioneel. Badderen met bubbels en muziek kan dus voortaan gewoon lekker thuis.


4

dinsdag 16 april 2019

Zonwering Overkappingen Schuifpuien

neemt ouderen mee uit!

Samen genieten van een gezellige middag of avond uit? Dat kan met Stichting Vier het Leven! U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger van Vier het Leven en samen met andere ouderen gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of een museum bij u in de buurt. U geniet gezamenlijk van een drankje tussendoor en wordt na afloop weer thuisgebracht.

Wemmenhove ZonweringGeveltechniek gaat voor kwaliteit, service en altijd scherp in prijs!

Wilt u meer informatie? www.4hetleven.nl | tel. 035 - 5245156

JE VOLGENDE UITJE VIND JE OP

*Aluminium kozijnen *Serres *Veranda’s *Carports *Rolluiken *Kunststof kozijnen *Buitenzonwering *Binnenzonwering *Horren

Dorpsstraat 74, 7933 PD Pesse telefoon: (0528) 24 16 08 www.wemmenhove.nl

MEDITERRANE TEGEL WEKEN Co-tile from Italy & Spain Keuze uit meer dan 15000 soorten tegels

vanaf

vanaf

95

95

€39,

€32,

2 incl. btw

2 incl. btw

PER M

PER M

vanaf

95

€ 5 4,

Gratis inspiratieboekje Sensumtegels

Bij aanschaf van minimaal 25m2 tegels een heerlijk mediterraan verwenpakket cadeau

Verloting van mooie prijzen bij aanschaf van een tegelvloer

2 incl. btw

PER M

De actie is geldig van 1 april tot 30 juni

Concordia Keuken & Bad Heerenveen Concordia Keuken & Bad Meppel

van 10.00 tot 16.00 uur

Jousterweg 44 Heerenveen T 0513 - 653 365 Zomerdijk 3b Meppel T 0522 - 276 510

www.concordiakeukenenbad.nl


Wonen

Tekst: Hilda Knol / Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Wilbert Bijzitter

Kruider Woninginrichting haalt Engelse kwaliteitsmerken in huis Ondanks de naderende Brexit gaat Kruider Woninginrichting op de Engelse tour. In de winkel aan het Steenwijkerdiep in Steenwijk zijn twee Engelse kwaliteitsmerken verkrijgbaar. Dat zijn de kwaliteitsbedden van het merk Hypnos en de kwaliteitsverf van het merk Little Green. ruider verkoopt bedden en matrassen voor jong en oud in elke gewenste prijsklasse. Een mooie aanvulling op het assortiment zijn de bedden en matrassen van het Engelse merk Hypnos, hofleverancier van het Britse koningshuis. â&#x20AC;&#x2DC;Klanten die een wat harder ligcomfort willen, kan ik deze matras van harte aanbevelenâ&#x20AC;&#x2122;, zegt Hein Kruider. Mensen die het liefst slapen op een ondergrond van uitsluitend natuurlijke materialen, weten de matras ook te waarderen. Het gebruik van natuurlijke materialen staat garant voor een uitstekende ventilatie en lange levensduur van de matras. Hypnos geeft niet voor niets maar liefst tien jaar volledige garantie.

N

N Alle bedden en matrassen worden ambachtelijk en met liefde gemaakt door ervaren vakmen-

sen, waarbij er ruimschoots keuze is om aan de wensen van de klant te voldoen. Een mooi voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om de matrassen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan elke klant zijn of haar eigen comfort uitzoeken, zonder last te hebben van een hinderlijke naad in het midden van het bed. Naast het gebruik van natuurlijke materialen, worden de producten ook volledig milieuvriendelijk geproduceerd. Met bijna 120 jaar ervaring, is dit Engelse familiebedrijf toonaangevend in eigen land. En de producten zijn nu dus ook verkrijgbaar bij Kruider Woninginrichting in Steenwijk.

V

V N G N Little Greene is een ander Engels merk dat Kruider sinds kort voert. â&#x20AC;&#x2DC;Dit merk heeft een kleurprogramma met diepere, warmere kleuren, omdat het tot 40% meer pigment bevat dan andere

verfmerkenâ&#x20AC;&#x2122;, legt Hein Kruider uit. De verf voldoet bovendien aan de hoogste milieunormen. Verf van Little Greene is daarom een veilige verf om bijvoorbeeld kinderspeelgoed mee te verven. Je kunt de verf ook toepassen voor allerlei andere doeleinden, zoals wanden, plafonds, binnen- en buitenhoutwerk, keukens en badkamers. Kruider beschikt over een eigen mengmachine. â&#x20AC;&#x2DC;De verf is klaar terwijl je wacht!â&#x20AC;&#x2122;  Kruider Woninginrichting Tukseweg 34, 8331 LC Steenwijk Tel. (0521) 51 20 03 www.kruider.nl

Uitbundig Pasen in wit ilma van de Hurk en Geert Stummel wonen in een prachtige boerderij in Haakswold. Wilma vindt het heerlijk om creatief bezig te zijn en het huis magnifiek te decoreren. Zo tovert ze het huis tegen het einde van het jaar altijd om in een Winterwonderland. Ook voor Pasen heeft ze de handen flink uit de mouwen gestoken en het resultaat is een uitbundig Pasen in wit. â&#x20AC;&#x2DC;Geel of groen is zo gewoontjes,â&#x20AC;&#x2122; vindt Wilma. â&#x20AC;&#x2DC;Ik vind wit veel mooier.â&#x20AC;&#x2122; Ze maakt alle decoraties zelf. Veel van het basismateriaal komt van de kringloop en brocante- en rommelmarkten. Zij ziet eigenlijk overal wel wat moois in. â&#x20AC;&#x2DC;Ik beplak de eieren bijvoorbeeld met kant en borduur graag met kralen.â&#x20AC;&#x2122; Blikvanger is de gigantische kunstzinnige paastak middenin de woonkamer, versierd met eieren in alle vormen en zachte paashaasjes. En wat te denken van de prachtige witte paasoutfit op de paspop?! â&#x20AC;&#x2DC;Het is weliswaar allemaal ietsje minder groots opgezet dan met kerst, maar wel leuk, zo voor Pasen.â&#x20AC;&#x2122; Foto: Wilbert Bijzitter

Dus, laat je inspireren!

Foto: Wilma van de Hurk


6

dinsdag 16 april 2019

EN G OP UR! A D S U A 0 2E PA - 16.0

Terrasoverkappingen, carports, blokhutten, priëlen & meer...

0.00

po ly ca

rb

on a

at

of g

la

s

1 VAN

vanaf

€ 966,-

Aluminium overkappingen

Houten overkappingen

Blokhutten & priëlen

Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 www.terrasoverkappingen4u.nl | www.pelletkachels4u.nl

HEERENVEEN | HARDENBERG | KAMPEN | MEPPEL | ALMELO

Hrlijk zitten, voor een voor een

geweldige prijs!

2e Paasdag OPEN van 12.00 - 17.00 uur Tijdens Tijdens de lente actie: actie: ruime zit ruime 22 zit

Nederlands kwaliteitsproduct! Grote keus in maat, materiaal en kleur!!

vanaf al vanaf

€ 699,699,-

Woonboulevard Blankenstein Blankenstein 430 7943 PH Meppel www.hogendoornmeubelen.nl


Wonen Scheidingsperikelen Wel of geen co-ouderschap? (2) Notaris Joost deelt ervaringen, nieuwtjes en andere wetenswaardigheden uit zijn scheidingspraktijk.

Foto: Pixabay

Meer Animo voor levenstestamenten Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22 procent in het laatste kwartaal. In heel 2018 zijn 4.774 minder huwelijkse voorwaarden gemaakt dan in 2017; dit is een daling van bijna 30 procent. Het aantal akten dat het notariaat het vierde kwartaal van 2018 heeft gepasseerd, is opnieuw meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal heeft het notariaat 3.433 akten meer gepasseerd. Traditioneel worden de meeste akten gepasseerd in de onroerendgoedpraktijk, gevolgd door de familierechtpraktijk.

KNB praat graag mee over overdrachtsbelasting De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil graag betrokken worden bij een verkenning van een gedifferentieerde overdrachtsbelasting. Dit heeft de organisatie laten weten aan staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. De notaris int namelijk de overdrachtsbelasting en betaalt deze vervolgens aan de Belastingdienst. Tweede Kamerleden Carla DikFaber (CU) en Erik Ronnes (CDA) hebben een op 19 maart unaniem door de Kamer aangenomen motie ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden van een gedifferentieerde overdrachtsbelasting te verkennen. Hierbij worden starters vrijgesteld van overdrachtsbelasting en krijgen beleggers vanaf de derde woning te maken met een hoger tarief. De KNB vindt de motie sympathiek. Wel moeten burgers en bedrijven ruim voor de verkrijging van een onroerende zaak zekerheid hebben over het verschuldigde overdrachtsbelastingtarief. Ook vindt de KNB het belangrijk dat de overdrachtsbelasting voor notarissen uitvoerbaar blijft, dus zonder hoge uitvoeringskosten.

n mijn praktijk zie ik steeds meer ouders kiezen voor een zorgregeling, waarin ze allebei een (min of meer) gelijke tijd voor hun kinderen willen zorgen. We noemen dit ook wel ‘co-ouderschap’. Een co-ouderschap wordt vaak als ideaal gezien, want wat is er mooier dan dat beide ouders nog steeds samen de kinderen opvoeden. Toch zijn er veel re-

Foto: Unsplash

denen om goed na te denken over de wens voor een co-ouderschap. Wat zijn de motieven voor het co-ouderschap en is het ook praktisch haalbaar? Uit onderzoek blijkt dat kinderen ook in de knel komen te zitten, juist door een co-ouderschap. Aan de hand van een aantal vaste vragen bespreek ik samen met de ouders zoveel mogelijk aandachtspunten. Ouders trekken dan zelf de conclusie of het co-ouderschap voor de kinderen de beste regeling is. Is er voldoende financiële ruimte voor een verantwoord coouderschap? Het delen van de zorg voor de kinderen kost meer geld dan toen ze nog als gezin onder één dak woonden. Het volledig inrichten van twee huizen op een manier dat de kinderen er fijn kunnen spelen, eten en slapen, is een kostenpost bij elke ouderschapsregeling. De eisen die aan de inrichting worden gesteld worden hoger, wanneer de ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen beide huizen als ‘thuis’ ervaren. En als het aantal kinderen in het gezin en de spreiding in leeftijd groter zijn,

zijn de financiële gevolgen van een co-ouderschap ook groter. Voor sommige ouders is het hebben van twee volwaardige woningen niet haalbaar. Zij kiezen er dan voor om het ’ouderlijk’ huis samen aan te houden. De kinderen wonen hier permanent en de ouders telkens volgens een afgesproken schema. Daar lijken vooral voordelen aan te zitten: er blijft een vertrouwde woonomgeving, weekroutines blijven hetzelfde en de ouders besparen de kosten van twee volwaardige woonhuizen. Er zijn ook nadelen. Er is niet altijd voldoende geld om voor ieder van hen een passende woning te vinden. Vaak wordt er afgesproken dat de nieuwe partners niet in de ‘ouderlijke’ woning verblijven, of daar ten minste niet overnachten. Door deze situatie wordt een ‘doorstart’ van de ex-partners niet gemakkelijker gemaakt. Ook blijkt de taakverdeling niet altijd

Een ouderschapsregeling op basis van een gezamenlijke woning voor de kinderen kan een goede tijdelijke oplossing zijn. Als permanente regeling stelt het hoge eisen aan de ouders om, omwille van de zorg voor hun kinderen, een aanzienlijke beperking van hun vrijheid en comfort in het leven na hun echtscheiding te accepteren. Wordt vervolgd  Notaris Joost Blankenstein 123 Meppel joost@notarisjoost.nl

Vraag het de notaris Kan ik mijn kind onterven? Door bepaalde nare gebeurtenissen hebben wij geen contact meer met onze oudste dochter. Zij staat volgens ons onder grote invloed van haar huidige partner. Wij willen nu dat zij niet meer van ons zal erven. Kunnen wij onze dochter onterven a dat kan, kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij zijn dan officieel geen erfgenaam meer. Wel kan een kind dat onterfd is, zijn/ haar legitieme portie (minimum deel van de erfenis) opeisen, maar het kan ook besluiten om dat niet te doen. De legitieme portie is de helft van wat het kind normaal had kunnen erven zonder testament. De legitieme portie moet door het kind binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder of binnen een door de erfgenamen gestelde termijn worden opgeëist. Om haar legitieme portie te kunnen berekenen heeft ze recht op informatie uit de erfenis. Als je dochter besluit om de legitieme portie daadwerkelijk op te gaan eisen dan moet zij dit zelf aangeven bij de erfgenamen, executeur of de

testament wordt dan bepaald dat je dochter wel van je erft, maar dat een vertrouwde bewindvoerder het beheer heeft over haar erfenis. De bewindvoerder beslist waaraan de erfenis uitgegeven mag worden of juist niet. Wil je hierover meer weten? Kijk dan eens op www.lever.nl of kom eens langs voor een kosteloze bespreking van je mogelijkheden. Foto: Unsplash

boedelnotaris. Haar legitieme portie zal dan aan haar moeten worden uitbetaald door de erfgenamen. Niet in alle gevallen hoeft dit erfdeel meteen na overlijden te worden uitbetaald; in veel gevallen hoeft dit pas te gebeuren als beide ouders

zijn overleden. Ik kan je informeren wanneer dit het geval is. Als je wel wilt dat je dochter iets van je erft, maar je bent bang dat haar partner van haar zal profiteren, dan zou je een zogenaamd bewind over de erfenis kunnen overwegen. In je

Notariaat Estate planning Mediation Echtscheiding

Meppel 0522 25 28 50

50/50 te zijn. Niet alleen worden de wenselijke routines in de verzorging en opvoeding van de kinderen voortgezet; ook de ongewenste routines (die mogelijk hebben bijgedragen aan de wens tot echtscheiding) blijven gemakkelijker bestaan, en leiden tot irritaties over en weer.

 In deze rubriek kunnen lezers (anoniem) vragen voorleggen aan notaris Mr. Bart Lever van Het Notarieel | Lever te Meppel. Heb je ook een vraag? Stuur deze dan naar de projectredactie, Parallelweg 1B, 7941 HH in Meppel o.v.v. notarisrubriek of mail naar projectredactie@ndcmediagroep.nl

Zuideinde 53, Meppel (0522) 25 27 21 info@lever.nl Ruinen 0522 47 03 37

Zuidwolde 0528 37 12 28

info@notariaatbeilen.nl www.notariaatmiddendrenthe-beilen.nl

www.lever.nl


8

dinsdag 16 april 2019

Huis kopen? De beste keus maak je met een goede voorbereiding. De beste online oriëntatie voor een hypotheek heb je bij de Rabobank (WUA oktober 2018).

Start op Rabobank.nl/wonen

tie nu a t n ë i r O ook via rek sp videoge

2e Paasdag geopend Van 11.00 – 16.00 uur

“Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury” Meer informatie? Bel Raymond 0521 • 511 596 Bezoek onze winkel aan de Roomweg 11 in Tuk of kijk op www.braad.nl en facebook/braadstoffering


Wonen

Gerard en Marjan wonen vrij als een vogeltje ‘Een daalders plekkie’ zo omschrijft Gerard van Lunzen de plaats aan het Zuiderkanaalweg 15 in De Wijk naast de brandweerkazerne. Hier staat de verbouwde boerderij van de familie met een prachtig en vrij uitzicht op de Hoogeveense Vaart. e heer des huizes die er geboren en getogen is woont er samen met vrouw Marjan en de kinderen Nikita, Jarno en Naomi . En er scharrelen ook nog twee honden en drie katten op het erf. En dat is nog niet alles. In de schuur achter het huis vertoeven nog een aantal schapen en een handjevol kippen. Binnenkort wordt dit uitgebreid met een paar varkens. De hokken achter het huis zijn al in gereedheid gebracht. Het eerste wat opvalt als je langs het woonboerderijtje rijdt is de keurig aangelegde tuin met een strakke groene grasmat. ‘Mensen verwachten dat misschien niet van mij, vertelt de robuuste

vrachtwagenchauffeur. ‘Het komt mij wel degelijk krek’. Daarom maai ik het stukje gemeentegrond vooraan ook altijd, zodat het een geheel vormt. Het oog wil immers ook wat!’. Anderen mogen daar gerust van mee genieten. Zo heeft Gerard aan de overkant van het huis een bankje geplaatst. ‘In de zomers komen er veel toeristen op de fietst langs, die hier afstappen, en even pauzeren. Als ik thuis ben maak ik altijd even een praatje met ze’. Ook de aangelegde vissteiger heeft meerdere functies. ‘Zomers zwemmen de kinderen in de buurt hier in de Oude Hoogeveense Vaart. En ’s winters als er ijs ligt op de vaart, is het voor de schaatser ook erg handig’. De boerderij die uit 1912 stamt kent een rijke historie als het om

bewoners gaat. Waaronder Jan Arent Godert Baron de Vos van Steenwijk was ooit de eigenaar. Zoals het is opgetekend in het grote boerderijenboek. De ouders van Gerard huurden het vanaf 1967 en bleven er tot 2009 wonen. Gerard en Marjan kochten het echter al in 2005 van de verhuurder. En doopten het om in ‘Arendina’. Dit is een verbastering van de namen Arend en Dinie, zoals de ouders van Gerard heten. Het boerderijtje verkeerde nog in de oude staat. En er moest heel wat gebeuren. Gerard: ‘We hebben de verbouwing zelf gedaan, er is geen bouwbedrijf aan te pas gekomen’. Op de plaats waar vroeger de douche was is nu de keuken, deze is nu een stukje groter. Achter

de keuken op een gedeelte van de deele werd de nieuwe badkamer gebouwd. Van de ‘pronkkamer’ en de ‘doordeweekse kamer’ zoals dat vroeger gebruikelijk was hebben we een kamer gemaakt. De opkamer is wel gebleven. Dat had maar een reden, er zit een kelder onder. Dus gelijkvloers maken met de kamer was geen optie omdat je dan niet meer rechtop in de kelder kunt staan’. De kinderen hebben er soort van relaxruimte van gemaakt met een tv er in. De kelder wordt overigens nog steeds gebruikt voor het opslaan van o.a gewekte groenten uit de eigen moestuin. Verder zijn er vier slaapkamers, waarvan een op de begane grond. ‘Met oog op de toekomst wel handig. We kunnen hier oud worden. En dat is ook de bedoeling’.

Ook vader Arend is nog steeds gehecht aan dat prachtige plekje, en komt nog bijna dagelijks even aanwippen bij zijn zoon en schoondochter. ‘Er is hier altijd werk aan de winkel. Tuinieren is zijn lust en leven. En dat kan hier volop. We zijn blij met zijn hulp’. Aan de achterkant van de boerderij bevindt zich de voormalige Deele waar vroeger het vee stond’. Dit is nu omgevormd tot een ruime berging. Waar de kinderen in het weekend graag met hun vrienden afspreken, en waar het leven wordt gevierd. ‘Het bevalt ons hier prima. Ik hoef hier niet meer weg. Niet eerder dan tussen zes planken’ lacht Gerard. En zo denkt Marjan er ook over. ‘We wonen hier zo vrij als een vogeltje’.


LAAT MAAR HANGEN OVERGORDIJNEN Overgordijnen zijn een sfeervolle oplossing om (zon)licht buiten een ruimte te houden. Bovendien hebben ze een verduisterende en isolerende functie. Vaak zijn ze van een wat dikkere stof. Helemaal trendy, ook voor 2019, zijn velours overgordijnen. En die zijn tegenwoordig niet alleen te krijgen in ‘koninklijk rood’ maar in heel veel trendkleuren zoals olijfgroen en okergeel. Heb je je oog op een dunnere stof laten vallen? Dan is het misschien mogelijk om deze te laten voeren.

TRANSPARANTEN Vitrage of inbetween? Dat is niet meer van deze tijd. Wij spreken liever over transparanten. Een heel dun transparant, ook wel glasgordijn genoemd, is meestal wit en combineren we vaak met overgordijnen. Het is overigens een fabeltje dat transparante gordijnen inkijk van buitenaf tegen houden. Zodra binnen licht brandt, kijk je van buiten zo naar binnen. Maar ze filteren subtiel het licht dat naar binnen komt.

DIFFUUS LICHT Er zijn ook transparanten met een dikkere weving en draad, waardoor de stof voller is. Een tikkeltje doorzichtig, maar toch niet helemaal transparant. In de volksmond heten deze gordijnen ook wel inbetweens. Ze zorgen voor sfeervolle ruimtes met prachtig, diffuus licht. Voor het komende jaar voeren aardetinten en naturellen de boventoon. En ook de natuurlijke stoffen en prints krijgen in 2019 een hoofdrol.

VOUWEN EN ROLLEN Rolgordijnen krijgen vaak een plaatsje in de slaapkamer omdat ze goed verduisteren. Terwijl vouwgordijnen eerder in de woonkamer belanden. En toch zijn beide ook uitstekend geschikt voor andere ruimtes in huis. Wanneer je kiest voor een dikkere of dunnere - transparante - stof, krijg je namelijk een heel ander effect. Met rolgordijnen ga je voor modern en strak. Terwijl vouwgordijnen weer een wat charmanter en landelijker uiterlijk hebben.

VOOR HET RAAM Tip van Janneke

illende plooien om te U kunt kiezen uit versch precies vallen zoals u zorgen dat uw gordijnen erhoge stof, is toch wilt. De waveplooi, bij kam Het gordijn hangt net wel het meest favoriet. gen gebruikt, maar zo mooi als wanneer u rin lijker te bedienen. dan vele malen gemakke l wordt het gordijn de Met een bijpassende rai eyecatcher in de ruimte.

EEN ENORME KEUZE Wat u voor het raam hangt is sfeerbepalend en vaak de finishing touch voor uw interieur. Maar er is zoveel te kiezen en elke ruimte in huis vraagt om een andere oplossing. Daarom neemt Decokay Steenwijk u mee in de wereld van de raamdecoratie. MOOI EN PRAKTISCH Er zijn zoveel praktische overwegingen om te kiezen voor bepaalde raamdecoratie. Maar uiteindelijk moet het ook passen bij uw smaak en interieur. Daarom is het fijn dat er zoveel verschillende materialen, soorten en stoffen zijn. Voor uw wensen en budget vindt Decokay altijd een passende oplossing.

interieurstyling rper en stylist bij Potuyt Janneke is interieurontwe okay Steenwijk Dec bij r iseu adv oop verk en advies en

DECOKAY STEENWIJK Koematen 5 - Steenwijk - info@decokaysteenwijk.nl Tel. 0521 – 870 046 - decokaysteenwijk.nl - facebook.com / decokaysteenwijk


Wonen

Tekst en foto’s: Hoveniersbedrijf Martijn Kok

De natuur komt weer tot leven et voorjaar is inmiddels al volop in gang. De eerste mooie dagen hebben we alweer gehad. Heerlijk weer om buiten bezig te zijn. Met de oplopende temperaturen komt ook de natuur weer tot leven. De bloembollen komen op, de planten en bomen in de tuin krijgen de eerste knoppen en groene blaadjes en het gras moet weer gemaaid worden. Nu de natuur weer tot leven komt, worden ook de dieren en insecten actief. Ze gaan op zoek naar een goede plek om een nest of hol te maken. De meeste dieren en insecten zijn goed voor de bloemen en planten in je tuin. Denk aan bijvoorbeeld de bijen die voor bestuiving zorgen.

EIKENPROCESSIERUPS Soms kunnen dieren en planten ook voor overlast zorgen. Met name wanneer zij in groten getale groeien en leven op plaatsen in of dichtbij het openbare leven. Een goed voorbeeld dat de laatste jaren steeds meer zichtbaar wordt en voor overlast zorgt is de eikenprocessierups en zijn nest. De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder

die haar eitjes in het najaar in eipakketten legt in eikenbomen. In het voorjaar komen de eitjes in een eipakket tegelijkertijd uit en vormen ze de rupsennesten met hun spinsels waarin zij dicht bij elkaar blijven en ook vervellen. Met name ’s nachts kruipen de rupsen in optocht (processie) door de boom op zoek naar verse bladeren. Afhankelijk van de hoeveelheid rupsen kunnen ze hele bomen kaalvreten. Daarnaast hebben deze rupsen vervelende brandhaartjes. Wanneer je in contact komt met deze brandharen, kun je last krijgen van klachten als jeuk, huiduitslag of irritatie aan je ogen of luchtwegen. Met name in de maanden mei, juni en juli zijn de rupsen actief in de eikenbomen.

Ook nadat de rupsen zijn verpopt tot vlinders, kunnen er brandharen in de lucht terecht komen door het loswaaien van de spinselnesten uit de bomen. Vanwege deze vervelende brandharen is het belangrijk dat de rupsen en hun nesten verwijderd worden uit bomen die op plekken staan waar (veel) mensen komen. Sinds vorig jaar heeft Hoveniersbedrijf Martijn Kok zich verdiept in het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Het verwijderen van de rupsen en hun nesten gebeurt met een speciale zuiginstallatie. De rupsen en hun nesten worden in zijn geheel opgezogen en opgevangen in een speciale opvangbak. De medewerkers dragen tijdens het bestrijden speciale beschermende pakken en een masker zodat zij geen last krijgen van de brandharen. Het is dus zeker niet verstandig om zelf thuis of in je omgeving te proberen de rupsen te verwijderen. Vind je dit voorjaar één of meerdere nesten in of om je tuin, dan komt Hoveniersbedrijf Martijn Kok graag langs om de situatie te bekijken en de rupsen en hun nesten op een zorgvuldige wijze te verwijderen.

TRENDS IN TUINVERHARDING Naast het feit dat de natuur weer tot leven komt in het voorjaar, krijgen de meeste mensen ook weer zin om meer buiten te leven. Een belangrijke trend van tegenwoordig is dat men-

sen hun tuin als het verlengde van hun woning zien. Woonkamer en het terras buiten wordt bijvoorbeeld met tuindeuren of een serre aan elkaar gekoppeld en de styling wordt op elkaar afgestemd. De stijl van de verharding in de tuin is dan ook steeds belangrijker geworden. Er zijn vele soorten en kleuren verharding, denk bijvoorbeeld aan tegels, klinkers of grind in alle soorten, maten en kleuren. Tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van strakke tegels. Wat we ook heel vaak zien is dat tegels gecombineerd worden met een klinker. Hierdoor combineer je een moderne strakke uitstraling met wat meer sfeer van klinkers. Ook worden tegels en/of klinkers vaak gecombineerd met grind. Een van de nieuwste trends is het invoegen van buitentegels. Dit geeft een heel mooie strakke uitstraling. Daarnaast is het ook mogelijk om een aangrenzende tuinkamer of serre te betegelen met deze tegels. Hierdoor trek je binnen en buiten nog meer bij elkaar. Bijkomend voordeel is dat door het invoegen er niet of nauwelijks onkruid groeit tussen de tegels. Wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden om de tuin meer te betrekken bij de woonvertrekken in huis, kan altijd een kijkje nemen op de website of contact met Hoveniersbedrijf Martijn Kokons opnemen.

BLAADJES neens waren ze er: blaadjes. Eerst in levende vorm in grote potten op de vloer en dat was al best een trendbreuk in ons huis. Da Daarna in elke denkbare andere vorm Blaadjes op een linnen vorm. hanger aan de muur, blaadjes op een vloerkleed, blaadjes op ze twee stapeltjes onderzetters, blaadjes in de vorm van een kaars. En ik vind ze mooi ook. Ik kan me nog zo goed herinnere dat ik ze voor het eerst zag ren staan in de trendy woonbladen en woonsites. De blaadjes in de zogeheten botanische of urban jungle look. Ik keek ernaar

en bedacht me hoe ver dat van onze inrichting af stond. Ik weet ook nog dat ik me bedacht dat het op die foto’s allemaal bij elkaar misschien wel aardig stond, maar dat zo’n vaas of muurdecoratie in ons huis echt flink uit de toon zou vallen. In feite vond ik die hele urban jungle look geen klap aan. Dat was 2015. Na vier jaar moet ik constateren dat het maar zo kan gebeuren dat trends die je niet bevallen toch je brein en daarna je huis binnendringen. En dat gebeurt geheel onbewust. Als je er maar lang genoeg aan wordt blootgesteld in woonwarenhuizen, tijd-

schriften en tv-programma’s. De rode kussens maakten plaats voor lichtgroene, er kwamen steeds meer planten, cactussen en vetplanten in ons huis en ineens bleken de blaadjes aan de muur, op de grond en in kaarsvorm daar heel mooi bij te passen. En hoe mooi ik het nu ook vind, ook dat gaat weer voorbij. Dus ik heb net even gekeken wat je over vier jaar in ons huis vindt. Eclectisch, wabi sabi, millennial pink, old fashioned bloemenprints met een twist. Nou, het zegt me allemaal nog niet zoveel, maar je zult zien…

 Oldemarktseweg 134 in Steenwijkerwold www.hoveniersbedrijf martijnkok.nl


12

dinsdag 16 april 2019

Gezellig Bloemen & Lifestyle

AC

AG

Ghost cabinet 185x105x48 € 1349,Woldpromenade 59 | 8331 JE Steenwijk T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE OUTLET AAN DE BOTERWEG 8 STEENWIJK

KRUIDER

eigen merk PVC vloeren.

Laminaat

Al vanaf 2

€ 26,95 m

Keuze uit 30 kleuren in visgraat-, visgraat- of tegelmotief.

Karpetten

Een topmerk pvc strook op hdf met dubbele laag kurk. 10 kleuren uit voorraad leverbaar.

800 stuks op voorraad zowel modern als klassiek

van € 49,95

€ 34,95 m2

Zeer stille comfortabele vloer. Deze maand met gratis basic ondervloer

van vele bekende merken zoals Tarkett, Berryfloor, Meister en Quickstep.

Click PVC

voor

± 10.000 m2 uit voorraad leverbaar

10

Deze maand met GRATIS basic ondervloer

Deze maand - 60% KORTING

Afwijkende maten kunnen wij voor u maken.

inrichter!

Al 90 jaar uw woning

800 rollen tapijt en vinyl uit voorraad leverbaar 400 coupons tapijt en vinyl ook uit voorraad leverbaar. Van diverse bekende merken zoals Parade, Bonaparte, Interfloor, Ambiant, Yunieq. Neem uw maat mee.

PVC planken en plavuizen Uitermate geschikt voor vloerverwarming en natte ruimtes. al vanaf

€ 27,95 m2


Wonen Interieurwereld is nu

Leolux Selectstore en Pode Design Shop Het was feest bij Interieurwereld van de Belt (Rogat-Meppel), in het laatste weekend van maart. Er werd gevierd dat Interieurwereld zich Leolux Selectstore en Pode Design Shop mag noemen. Naast Pode designer Roderick Vos, was er een vakstoffeerder van Leolux aan het werk in de winkel. Onder genot van een hapje en drankje kon iedere bezoeker rustig rondkijken of zich laten adviseren: over een meubel of een compleet interieuradvies interieuradvies.

VAN LANDELIJK TOT DESIGN, VAN PRIJSBEWUST TOT DESIGN elen kennen Interieurwereld van het prijsbewuste Pronto Wonen Meppel, waar je de leukste meubels kunt vinden voor een scherpe prijs en vaak ook nog uit voorraad leverbaar. Of van Henders & Hazel, óf XOOON betaalbaar design, óf de stoere meubelen van By Boo en de Scandinavische vtwonencollectie van Bodilson. De verbouwde designafdeling met merken als Rolf Benz, Bert Plantagie en Label is nu aangevuld met een heuse Leolux Selectstore en Pode design

Foto: Leolux

Column

LEOLUX EN HET JEUGDIGE PODE Leolux staat voor hoogwaardige designmeubelen met een lange levensduur, gemaakt met oog vo mens en milieu. De kwalivoor teit van de meubelen spreekt uit ieder detail. Ook het label Pode komt vanuit de specialisten van Leolux. Po Pode staat in het teken van een jeugdig design, trendy kleuren en bekledingen en zijn voorzien van een hoogwaardig Leolux

comfort. En je kiest zelf de uitvoering die het beste bij je past.

VERBOUWING Op dit moment wordt er hard gewerkt om een deel van de winkel te vernieuwen. Dit deel va van de winkel is gestript en wordt opnieuw opgebouwd. Hi Hier komen merken als Design on Stock en het hippe merk EY EYYE. Eind april ze afdeling zal deze klaar zijn.

Foto’s: Pode

Paastafeltje Dekje weer eens te zien en te spreken. Niet zo standaard zijn de woonaccessoires die ik heb uitgezocht voor de wooncolumn van deze maand. Helemaal in het paasthema: 6 items om je paastafel mee te dekken. Eet smakelijk!

| Rixt Geertsma | 29 jaar | Hoogeveen | interieurontwerper, stylist, blogger & trendwatcher | oprichter van STYLab interieurontwerp en styling | foodie, reizen & plant-aholic | mijn interieurstijl: groen, industrieel & retro | Een feestelijk tafelkleed is natuurlijk de basis van elke paashello@stylab.nl | tafel. Een van de winkels waar je et is alweer bijna Pasen. Iedereen viert Pasen anders, maar ik kijk vooral uit naar het samenzijn met familie. Elk jaar plannen we een van de paasdagen in bij de familie en maken we gezamenlijk een brunch. Vaak maak ik mijn beroemde kipkerrie salade en een dozijn scones. Na de zware maaltijd rijden we dan naar het bos om een flink stuk te “kuieren”. Het klinkt misschien burgerlijk en standaard maar het is een heerlijke traditie en, tijdens deze drukke tijden, een fijn moment om iedereen

Shop. Slecht een aantal dealers in Nederland mag zich zo noemen. Hier is een ruimere collectie te zien, in een herkenbare Leolux Studio. Je bent hier bij een specialist, met de nieuwste modellen en actuele kennis van zaken.

mooie tafelkleden kan vinden, is Dille & Kamille. Wat dacht je van deze grijsgroene variant? Het kleed is gemaakt van 100% katoen en heeft zo een stoere uitstraling. Kijk voor de kleurkeuze van je tafellaken goed naar het servies wat erop komt te staan. Heb je witte of lichte borden, dan springen deze er mooi uit op een donkerder kleed. Maar heb je juist donkere borden, dan staan deze uiteraard het mooist op een licht laken. Heb je een ronde tafel? Geen probleem, bij Dille & Kamille verkopen ze ook ronde tafellakens. Deze vaas van het Deense merk House Doctor is beplakt met

honderden, wit geglazuurde cirkeltjes. Bij uitstek geschikt om de bekende kronkelige takken van de hazelaar in te zetten, maar ook erg leuk met een bosje knalgele tulpen. Is Pasen weer voorbij? Ook zonder paastakken staat deze vaas prima in je interieur. Zo kun je hem bijvoorbeeld rond de kerstdagen met takken met rode besjes afstylen. Combineer op tafel met vaasjes in verschillende maten, kleuren en materialen, voor een extra feestelijke effect. Geel is dé kleur van Pasen. Dit staat tijdens deze Christelijke feestdagen voor licht en nieuw leven, Jezus is immers opgestaan. Maar of je nou gelovig of niet gelovig bent, geel is en blijft een vrolijke en frisse kleur. Ik stuitte tijdens mijn zoektocht naar leuke interieuritems, op dit schitterende, okergele bord van PotteryJo. Dit pareltje is gemaakt van aardewerk en heeft een diameter van 29 centimeter. De naam van het bord is “Daisy”, wat natuurlijk slaat op de vrolijke rand van madeliefjes.

Bij een mooi gedekte tafel voor de paasbrunch hoort natuurlijk een bestek wat anders is dan anders. Want naast mooie glazen en borden, kun je ook met be-

niet teleurgesteld. Deze mopskop bewaakt braaf je eitje terwijl jij eerst een scone oppeuzelt. Geen hondenmens? Wat dacht je van een luipaarden-, zebra- of koalakop? Quail Ceramics is een Engels bedrijf en werkt samen met families in Thailand en Sri Lanka, die deze unieke items met de hand beschilderen. En als er geen eitje wordt gegeten, fungeert deze trouwe viervoeter ook prima als cactuspotje of sieradenkommetje.

stek een statement maken. Deze bronskleurige set van Broste Copenhagen verdient meer dan de dagelijkse kost. Bij feestdagen of tijdens speciaal bezoek leg je deze knapperds aan weerszijden van de borden voor een chique finishing touch.

Een paastafel is natuurlijk niet compleet zonder een eierdopje, want: Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei. Ik heb flink lopen zoeken naar een uniek exemplaar en werd

Als kers op de taart heb ik deze showstopper gevonden. Het is eigenlijk een spaarpot maar fungeert ook prima als middelpunt van een chique gedekte paastafel. En als je mazzel hebt gooien je gasten er nog een duit in, als bedankje voor de verrukkelijke brunch. Ook fijn: je hoeft dit gouden haasje niet kapot te gooien als hij vol zit, aan de onderzijde zit namelijk een opening.

Hopelijk heb je hierbij volop inspiratie om met je eigen paastafel aan te slag te gaan. Fijne paasdagen gewenst!

X Rixt


14

dinsdag 16 april 2019

ZONWERING ZOMERACTIE mfy IO Alle producten nu met So

Smart-Line

motoren

2018/19 Waarvoor kunt u allemaal bij uw specialist terecht?

Screen Screens

standaard

200 x 200 cm Elektrische bediening!

Markiezen

Terrasschermen Rolluiken

van € 831,-

Nu €668,Gratis motor met afstandbediening en handzender.

Screens

Rolluiken

Screen zipsysteem 200 x 200 cm

Uitvalschermen

Somfy Connexoon Bedien de zonwering rolluiken en verlichting met de smartphone

Elektrische bediening!

Knikarmschermen

Alles Nederland fabricaat

van € 1159,-

Connexoon

Nu € 843,-

€ 169,00

Gratis motor met afstandbediening en handzender.

Het adres voor: • Novilon • Vloerbedekking • Laminaat • Gordijnen • PVC vloeren • Vitrages

50% korting * op de 2e Luxaflex® Hor * Geldig de hele maand april

EEN VOORJAAR MET VERRASSEND VEEL VOORDEEL!

De nieuwste trends in onze showroom! Start het voorjaar met één van de nieuwste trends, de Ziggy, modulaire bank van Pode! Ontdek ook de andere banken en fauteuils uit deze of de Leolux-collectie. Onze interieuradviseurs

VIVANTE COLLECTIE

helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes in

RAAMDECORATIE

20% KORTING

EASTBORN

uw interieur! U bent van harte welkom

€ 500,-

VOORDEEL

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Een aantal van onze merken: Leolux | Pode | Machalke | Interstar | Bonaparte | Desso | Forbo | Luxaflex Parade | Pullman | Tretford | Quickstep | Sunway, Velux | Verosol | Kendix de Ploeg | Chivasso | Artimo | Tulipa Auping | Eastborn

interieur&project

Me ubele u b ele n

-

-

Slape Sla p en

VASTE BOXSPRING VAN € 2.495,- VOOR € 1.995,-

Meppelerweg 1a

Stofferin Stof feri ng

-

Pro Proje j e ccten te n

7963 RV Ruinen T. 0522 - 47 17 40 -

Advie Adv ie s

-

Zo Zonwe nwe rin r ing


dinsdag 16 april 2019

15

Bos Bedden Droom bedden

Goed advie• s, I Prima service.

Tweede Paasdag geopend van 11:00 - 17:00

NIEUW Supervoordelige boxspring

Madison slaapkamer

Deze set bestaat uit de beide boxsprings met pootjes, pocketveer matrassen gestoffeerd, HR comforttopper en het hoofdbord. 180x200 vaste uitvoering voor slechts€ 1.390,00

Een gedurfde en geslaagde combinatie van karaktereiken met subtiele metaalaccenten. Deze verfijnde industriële vormgeving zal het goed doen op uw slaapkamer. 180x200 met nachtkastjes€ 2.360,00

€ 1 ■ 390,00 Den Hulst 33 7711 GK Nieuwleusen Tel. 0529 - 48 12 23

Openingstijden

info@bosbedden.nl

Donderdag en vrijdag koopavond!

Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur Do en vrij: 10.00 - 21.00 uur 10.00 - 17.00 uur Zaterdag:

@·· · ··· ··· ·· .

. .... .

.. .. ...

Volg ons ook op Social Media!

CD

Vlinders in je buik zodra je de boot afstapt. Groeiende liefde bij elk nieuw paadje dat je ontdekt, bij elke schelp die je vindt en elke keer dat je tot je enkels in het slik staat. De tijd lijkt te verdwijnen… Wil je dit gevoel voor altijd vasthouden?

Ga dan vandaag nog naar ikbenopdewadden.nl en zeg ‘Ja, ik wil!’ tegen de Wadden!


wonen in al zijn vormen 2,5-Zits Talisman met verstelbare hoofdsteunen, in stof vanaf €999, €899,Tafel Prato 240 x 100 cm €1199,-

Stoel Valerie in 3 kleuren, stof Kibo

OPEN 2e PAASDAG

€119,-

iviteiten & Leuke kidsact e winkel! d paasacties in

Klok Cork

€89,-

G 28 APRIL KOOPZONDA in de maand, gen 2 koopzonda .nl terieurwereld kijk ook op in

2,5-Zits Phoenix in stof vanaf €1099,-

Fauteuil Daan in stof vanaf €349,-

Nu vele Lenteacties en kortingen in de winkel!

Winactie

Bijzettafel Palm 55x55 cm €179,-

iedere bezoeker maakt t/m 5 mei kans op het winnen van een

wooncheque t.w.v. €500,-

10%

WOONCHEQUE

CADEAU bij een besteding

Dressoir Prato 240 cm met 3 deuren en 3 laden €1199,keuze uit diverse opstellingen , kleuren stof- & leder en pootjes

Hoekbank praia als hoekbank 2.5-zits met longchair in stof vanaf €1598,-

Vitrinekast Ventana 85x41x199 cm €599,-

*

vanaf €500,-

Salontafelset Prato 2 tafels die aan elkaar gekoppeld zijn €349,-

Highboard Prato B120 x D45 x H150 cm met 2 deuren en 2 laden €1299,-

Fauteuil Kasaurus gemaakt van hout en metaal €199,-

Voorwaarden 10% wooncheque: Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig in combinatie met andere acties. Pronto wonen is uitgesloten van deze actie.

A28 AFSLAG 24 DE WIJK

Vloerkleed Himalaya 120 cm €59,-

KOOPZONDAG 2 koopzondagen in de maand, kijk op interieurwereld.nl Kosterweg 9, Rogat-Meppel | www.interieurwereld.nl | T: 0522 441346 | Volop gratis parkeren Openingstijden: maandag op afspraak; dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 18.00 uur; vrijdag koopavond 9.30 tot 21.00 uur; zaterdag 9.30 tot 17.00 uur; zondag 11.00 tot 17.00 uur.

* Drukfouten, prijs- en modelwijzingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Niet geldig in combinatie met andere acties. vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op: interieurwereld. nl. 2 koopzondagen in de maand geopend, met uitzondering van juli en augustus

Profile for NDC mediagroep

Steenwijker Courant huis aan huis 16042019  

Steenwijker Courant huis aan huis 16042019