Onderwijsbijlage Flevoland

Page 1

Onderwijs BIJLAGE 2020


22

woensdag 8 januari 2020

emelwerda college www

o-e

d.

Ope

Open Dag

va

dinsdag 28 januari 2020 18.30 - 21.00 uur voor iedereen! overdag voor leerlingen groep 8

www.emelwerda.nl

Benieuwd naar onze school? Sterre en Hiske nemen je een dag je mee!

OPEN DAG Dinsdag 21 januari 18.30 - . 0 Espelerlaan 70 - Emmeloord www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Kom naar onze Open dagen

vmbo Het Groene Lyceum

mbo Zone.college haalt je beste binnenste buiten Ontdekken waar jij goed in bent? Nieuwsgierig wat jij kan doen voor een gezonde, duurzame toekomst van mens en wereld? Ontdek een wereld aan mogelijkheden bij Zone.college. Onze locaties zijn Almelo, Borculo, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hardenberg, Twello en Zwolle. www.zone.college


Onderwijs Landsted de MB BO Le elysta ad: goede e sfeer in kleinschaligheid In het kenmerkende blauwe gebou uw aa an het Ravellijn, tussen het ziekkenhuis en he et station in n Le elystad, volgen n 250 0 studente en hun MBO O 3- of MBO 4-op pleidiing. Land dstede MBO biedt er versch hillend de opleid dingen aan in tw wee ‘llandschappen’: ‘G Gezond en wel’ en ‘O Onderwijs en opvoeding’.

Lely ystad La andstede MBO Lelystad is onttstaan door vraag vanuit het we erk veld en is onderdeel van de locattie van Landstede MBO in Harrderwijk. Juist omdat het een re ela atief kleine school is, is het beg g rip p ‘maatwerk’ geen containerbe egrip, maar dagelijkse prak k tijk. ‘De kleinschaligheid is wat deze school zo biijzonder maak t. We kennen alle leerling gen bij naam, ze e worden door on ns gezien,’ zegt docent Eefk ke Karsssen. ‘We staan open voor ze. Als ze proble emen hebben, ook in de privésfeer,

kunnen ze bijj ons terecht. Want dat kan effect hebben op de studieprestatiess,’ vult docent Mona Azriouil aan. Op de locatie in Lellystad studeren bovendien alllerlei leeftijden: van jongeren tot herintreders van 40, 50 of zelffs 60 jaar. ‘Het is zo to of als je op die leeftijd nog voor ee en studie kiest en tussen de jonkies zit,’ vindt Mona. Dat ko omt de sfeer op school ook ten goede, die mix van leeftijden.. ‘Studenten worden hier erg met diversiteit geconfronteerd, wa ant iedereen komt ergens anderrs vandaan en he eef t een an ndere gesch hiedenis,’ zegt Eefke. ‘Daardoor ontstaatt veel begrip naar elkaar,’ weet Mona. ‘De jonkies moeten zich daardoor soms wel volwassener gedragen en sommigen hebben daar wel eens moeite mee. Maar uiteindelijk helpen ze elkaar ook en leren ze van elkaar, onze studenten.’ De kleinschaligheid van de school maakt dat leerlingen hun

Het is ideaal gelegen, zo op loopafstand van Leerlingen en docenten voor het herkenbare gebouw in Lelystad. | Foto: Kees Bakker Communicatie ©

Op 23 januari is er een open dag bij Landstede MBO Lelystad. Voor aanmelding: www.landstedembo.nl/lelystad.

het station

talen nt volop kunnen ontw w ikkelen. ‘Ze kunnen ook makk kelijk overstappen van de ene na aar de andere e opleiding als dat beter is. Het eerste jaar is een algem meen jaar. De meeste studenten n kom men wel met een bepaald idee naar deze opleiding, maar als ze er in het eerste jaar achter kom men dat verpleegkunde toch meer iets voor hen is dan onderwijsa assistent, is de overstap snel gemaakt,’ zegt Eefke. Leerlingen voelen zich op hun plek bij Landstede MBO Lelystad, en dat geldt ook voor de docenten. ‘Het is een echt kantoorgebouw dit. De meeste Lelystedelingen kennen dit nog steeds als de oude Kamer van Koophandel. Ik wist vroeger, toen ik hier nog niet werkte, ook niet dat hier een opleiding zat. Maar als je binnenkomt bij ons, op de eerste en tweede verdieping, voel je gelijk de goede sfeer,’ zegt Mona. ‘We hebben geen schoolplein, dat is wel jammer. Maar verder is het een bijzondere locatie,’ zegt Eefke. ‘Bovendien is. Daardoor komen er hier ook leerlingen uit Dronten, Almere en zelfs Urk, die kiezen voor de goede sfeer en de kleinschaligheid.’

Eduvier is meer dan onderwijs Lelystad Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met vaste lestijden, een vaste gespecialiseerde mentor of leerkracht en kleine groepen, bieden scholen voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs leerlingen extra ondersteuning en een leeromgeving waar ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. In Flevoland verzorgen de verschillende scholen van Eduvier onderwijsgroep speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs - van VMBO tot en met Havo/VWO-niveau voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. De leerlingen krijgen extra onderwijsondersteuning omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben. Wat het onderwijs speciaal maakt zijn de leerkrachten en

begeleiders die goed toegerust zijn om de leerlingen te kunnen begeleiden en uit te dagen. Met als belangrijkste doel, hen voor te bereiden op de toekomst. Voor elke leerling maken ze een plan op maat: leerlingen werken bijvoorbeeld toe naar het terugkeren naar een reguliere school, naar het doorstromen naar voortgezet onderwijs, het behalen van een vakdiploma, een plek op de arbeidsmarkt of naar passende dagbesteding. Om de school en de lessen overzichtelijk te maken, worden heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke structuur. Ook op de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben de leerlingen een vaste klas en een mentor die een groot deel van de lessen verzorgt. Doel is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en kunnen leren.

Voor elke leerling maken de scholen van Eduvier een plan op maat. | Foto: Eduvier Naast de reguliere vakken wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met je talenten en beperkingen. Een speciale leeromgeving en

Om onderwijs te kunnen volgen op een school voor praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband

nodig. Meer informatie hierover en een overzicht van de verschillende scholen van Eduvier vindt u op www.eduvier.nl.


woensdag 8 januari 2020

GYMNASIUM CELEANUM

24

ZATERDAG 25 JANUARI

OPEN DAG

WESTERLAAN 40 10.00 - 14.00 UUR ZOOM 37 9.30 - 13.30 UUR

VOORLICHTINGSAVOND

NIEUW: het tussenjaar

DONDERDAG 9 JANUARI, 19.30-21.00 UUR VOOR OUDERS EN LEERLINGEN, ZOOM 37

Open Dag vr 24 jan za 25 jan alleen Urk

EXTRA INFORMATIEMIDDAG WOENSDAG 12 FEBRUARI, 15.00 UUR

www.rocfriesepoort.nl/opendag

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN, ZOOM 37 HOOFDGEBOUW: ZOOM 37, ZWOLLE LOCATIE ONDERBOUW: WESTERLAAN 40, ZWOLLE

meer informatie kijk op: www.celeanum.nl

Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

MBOTERRA.NL

OPEN DAGEN svol.nl/campus

Meppel Donderdag 23 januari van 18.00 - 21.00 uur Vrijdag 24 januari van 18.00 - 21.00 uur


Onderwijs Een leven n lan ng lere en bij ROC Friese e Poo ort

Meer informatie op www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

ROC Frie ese Poor t vind dt het belang grijk dat een stude ent zijn/haar eigen n route uitstip ppelt. Waar ben je goed in, hoe e leer jij he et beste en wa aar zie jij jezelf werkken? Met deze vragen daagt de sch hool de studen nten uit na te denken n overr hun eiigen n kwaliteiten en ambities. Emmeloord Studenten kunnen hun eigen leerroute kiezen. De school legt een stevige basis van voorbereiding en begeleiding. De student gaat aan de slag met kennis, houding, zelfstandigheid en initiatief nemen. ROC Friese Poort ondersteunt studenten ook in hun persoonsvorming. Ze krijgen een brede vorming. Durk Bijma, vestigingsdirecteur Emmeloord/Urk: ‘De studenten en docenten doen bijvoorbeeld actief mee aan

Iedereen is welkom op ROC Friese Poort

NL-doet. Studenten en doccenten zetten zich als vrijwilligerr in bij allerlei klussen in de regio.’ Iedereen is welkom op ROC Friese Poort en krijgt de kans het beste uit zichzelf te halen. In het begin krijgt de student veel begeleiding en gedurende de studie wordt hij/ zij steeds zelfstandiger. ROC Friese Poort ontwikkelt de opleidingen in nauwe samenwerking met werkgevers. Zo biedt de student precies wat een werkgever nodig heeft. Soms wordt de school in praktijk gebracht, soms de praktijk in school. Er is altijd begeleiding door ervaren vakmensen. Ook vindt de school het belangrijk dat ouders/ verzorgers betrokken zijn bij de studievoortgang en ontwikkelingen in het onderwijs. Hiervoor is een Ouderportaal ingericht.

Studenten stippelen bij ROC Friese Poort hun eigen route uit. | Foto: Menno de Boer Een leven lang leren betekent ook dat ROC Friese Poort voor volwassenen verschillende mogelijkheden heeft. Zo kan er een reguliere MBO-opleiding gevolgd worden en er zijn cursussen, trainingen, avondopleidingen en een inburgeringscursus. Tijdens de open dagen worden (praktijk)lessen gegeven, studen-

ten geven presentaties over lopende projecten en werken aan hun schoolopdrachten. Bezoekers kunnen een les bijwonen en in gesprek gaan met studenten, docenten en decanen. Direct inschrijven kan ook. ROC Friese Poort Emmeloord opent haar deuren op vrijdag 24 januari van 13.00 tot 20.30 uur.

Ook volwassenen zijn welkom voor advies over de diverse scholingsmogelijkheden en hulp bij het maken van een juiste studiekeuze. Locatie Urk is op zaterdag 25 januari van 9.30 uur tot 13.00 uur geopend. Hier worden alle opleidingen en cursussen op het gebied van koopvaardij, visserij en visverwerking aangeboden.

Het maken op Vakcollege Noordoostpolder Emmeloord Het Vakcollege Noordoostpolder houdt dinsdag 21 januari een open dag. Overdag kunnen leerlingen van groep 8 proeflesjes volgen, van 18.30 tot 21.00 uur mogen ook ouders en andere belangstellenden de school ontdekken. Leerlingen met het advies VMBO basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg

kunnen in Emmeloord naar het Vakcollege Noordoostpolder. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is het leerwerktraject mogelijk. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kan een

Het Vakcollege Noordoostpolder. | Foto: Vakcollege Noordoostpolder

leerling een MBO-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van de VMBO-leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO. Voorbereiding en oriëntatie zijn de belangrijkste functies van

het VMBO. Op het VMBO is daarom ruimte voor praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Maar op het VMBO worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, Nederlands, wiskunde en biologie. Binnen het Vakcollege Noordoostpolder is zowel het openbaar als het christelijk onderwijs herkenbaar. Elke dag wordt begonnen met een dagopening. Iedereen is welkom op de school, ongeacht de levens- of geloofsovertuiging. Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen. Het profiel Zorg & Welzijn is voor wie graag met mensen werkt en er zijn/haar beroep van wil maken om anderen te helpen. Van werken met baby’s tot ouderen en van werken in een kinderdagverblijf tot in een ziekenhuis. Het profiel Economie & Ondernemen is voor leerlingen die willen werken in bijvoorbeeld de detailhandel, de administratie of de groothandel. Ook voor leerlingen die later een eigen (web)winkel of bedrijf willen

beginnen, is het profile Economie & Ondernemen een prima start. Het profiel Techniek is voor leerlingen die aan de slag willen met bijvoorbeeld timmeren, verwarming, schilderen, elektriciteit, metaal of energie. In klas 3 en 4 kunnen leerlingen kiezen voor de profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Door de samenwerking met het MBO en het bedrijfsleven zorgt de school ervoor dat het onderwijsaanbod is afgestemd op datgene waar bedrijven behoefte aan hebben. Zo komen medewerkers van de bedrijven op school voor het verzorgen van gastlessen en gaan de leerlingen op stage om kennis te maken met de echte beroepssituatie. Regelmatig is er een excursie voor de hele klas en wordt er een bezoek gebracht aan een bedrijf of instelling.

Zie voor meer informatie www. vakcollegenoordoostpolder.nl.


OPEN HUIS

vrijdag 31 januari www.aeresvmbo-lelystad.nl

Maak kennis met Aeres VMBO Lelystad Open Huis 31 januari van 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur

EEN VEILIGE GROENE STADSSCHOOL

• bb/kb/gl • tl-diploma mogelijk • talentvakken voor alle leerwegen

Tjalk 25-58, 8232 MB Lelystad Telefoon: 088 - 020 5300


Onderwijs Leerlinge en va anuit de hele wereld d

Voor meer informatie www.caleido.nl of volg Caleido op Instagram via caleido-isk.

‘M Met groe etellijke vriend de.’ Zomaar een zin n van een leerling g van Caleido. Caleido is een ISK K, oftewel een n internationa ale schakelklas. Op dezze locatie van VariO O krijgen anderstalige e leerlingen les om zo sn nel mogelijk de Nederlandse ta aal te leren. De leerlingen binnen deze afdeling kom men vanuit de hele wereld. Eén ding hebben ze allemaall geme een: ze e spre eken geen Ned derlands en zijn hie er op school om dat te leren. Emmeloord Caleido heeft twee locaties: In Emmeloord en in Lemmer. Op beide locaties komen leerlingen vanuit de hele wereld. Ze zijn naar Nederland gekomen omdat hun ouders hier werk hebben gevonden of omdat ze gevlucht zijn vanwege een oorlogssituatie of politieke onrust. Waar ze ook vandaan komen, alle leerlingen hebben hetzelfde doel. Ze willen leren en zich verder ontwikkelen. Bij Caleido krijgen de leerlingen de gelegenheid om weer verder te groeien en zich naast het eigen maken van de Nederlandse taal ook sociaal emotioneel te ontwikkelen. De school biedt leerlingen een stevige basis, waarmee ze zelfverzekerd en op het juiste niveau door kunnen stromen. En daar is meer voor nodig dan alleen (taal)onderwijs. Het is van

De school biedt leerlingen een stevige basis

groot belang dat de school een veilige haven is, waar in harmonie met elkaar wordt gewerkt. Iedere leerling die wordt aangemeld heeft een andere beginsituatie. Daarom wordt de eerste periode dat een leerling op school zit gebruikt om te kijken op welk niveau de leerling moet beginnen en hoe de route er voor deze leerling uit zal zien. Het kan zo zijn dat een leerling al elders in Nederland onderwijs heeft gehad, bijvoorbeeld op een

basisschool of een andere ISK. In dat geval wo ordt in overleg met de voorgaan nde sch hool bekeken wat een passsend aanbod voor deze leerling is. Binnen ISK wordt gewerkt met speciale methodes voor leerlingen die een tweede taal moeten leren. De methodes zijn ingedeeld naar het niveau van Nederlands volgens het Raamwerk NT2. Ze lopen van A0 tot B1 en alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) komen er in naar voren. Voor leerlingen die niet bekend zijn met het westerse schrift of die nooit hebben leren lezen en schrijven, wordt gewerkt met methodes op Alfa niveau. Daarnaast is er extra aandacht voor woordenschat. Er wordt begonnen met het aanbieden van dagelijkse taal. Een leerling kan deze woorden gelijk gebrui-

Op Caleido willen leerlingen leren en zich verder ontwikkelen.. | Foto: Evelien Fotografie ken en ervaart het nut van het leren van de taal. Vervolgens wordt langzaamaan steeds meer schooltaalwoorden aangeboden, die een leerling nodig heeft om de vakken binnen het regulier onderwijs te

volgen. Zo zit er een logische volgorde in het aanbieden van de woordenschat. Ook wordt gewerkt aan leerstrategieën en schoolse vaardigheden die leerlingen ook na het onderwijs bij Caleido nog helpen.

De Boni kent zijn leerlingen Emmeloord De Bonifatius

Lemele. Hier worden vriendschappen opgebouwd die bij de diploma-uitreiking nog steeds standhouden. In klas 3 kunnen de leerlingen kiezen voor een trip naar de Ardennen of Engeland. Tussendoor staan er verschillende activiteiten en bezoekjes op het programma, zoals Schokland, Amsterdam en Slagharen. Aan het einde van de rit zijn leerling en ouders te gast op de meest speciale diploma-uitreiking van de Noordoostpolder. Waarbij naast het officiële gedeelte er feestelijk wordt afgesloten met een cabaret, geheel verzorgd door de docenten.

mavo in Emmeloord houdt maandag 27 januari een open dag. Hier kunnen basisschoolleerlingen en hun ouders/ begeleiders de sfeer proeven. Leerlingen op de ‘Boni’ voelen zich veilig, gekend en gewaardeerd. De kleine katholieke Mavo is één van de scholen binnen de VariO-onderwijsgroep. Docenten en conciërges kennen hun leerlingen bij naam en toenaam. Ze hebben kennis van de gezinsomstandigheden en houden elkaar op de hoogte van de aanpak die bij een leerling past. Mentoren nemen in het schoolleven van de leerling een bijzondere positie in. Door een duidelijke (begeleidings-)structuur te bieden, weet de leerling waar hij aan toe is en worden ‘vraagtekens’ weggenomen. Ouders en verzorgers voelen zich gastvrij ontvangen en zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee van hun kinderen.

Leerlingen van de Bonifatius Mavo. | Foto: Evelien Fotografie De school staat voor een sterke mix van traditioneel - en creatief onderwijs. Digitale leermiddelen worden afgewisseld met traditionele leermiddelen in een open gebouw. Keuzevakken zoals, E&O(Economie en Ondernemen, T&T(Techniek en Toepassing) en LO2(extra bewegingsonderwijs) bieden de

leerlingen extra ruimte om zich creatief te ontplooien. De leerlingen krijgen heel veel verantwoordelijk bij het organiseren van evenementen, zoals een kerstmarkt, sportdagen en ‘Bonifoodius’ (een avond waarbij de school wordt omgetoverd tot restaurant). Daarnaast heeft de school oog

voor maatschappelijke thema’s zoals ‘Paarse vrijdag’, verkeersveligheid(ANWB), pestproblematieken (P.E.T.S. - Probeer eens te stoppen) en Nadanop (rookvrij, geen vuurwerk). In klas 1 gaan de leerlingen in de tweede lesweek meteen een paar dagen op kamp naar

Naast de open dag zijn ouders en leerlingen van harte welkom om sfeer te proeven tijdens een ‘gewone’ lesdag. Neem hiervoor even contact op met de school.

Meer informatie staat op de website www.bonifatius.nl.


Weet jij al waar jij jouw schooltijd door gaat brengen? Kom je oriĂŤnteren tijdens onze open dagen!

www.vario-onderwijsgroep.nl

VariO verbindt onderwijs


Vmbo theoretische en gemengde leerweg Overzichtelijke school

• Onderwijs voor anderstaligen • Specialist in het aanleren van de Nederlandse taal

Voortreffelijke leerlingenzorg ITTL, T&T en E&O

• Aandacht voor de leefomgeving • Doorstromen op eigen niveau

(G)TL doe je op de Boni

Houd onze website in de gaten voor inloopmomenten 27 januari 2020

Open Dag (hele dag)

10 februari 2020

Inloopavond (19.00 - 20.30 uur)

en leuke activiteiten binnen onze school! Uiteraard bent u altijd welkom.

Prof. Lorentzstraat 3 Emmeloord • 0527 613 469 • www.bonifatius.nl

• • • •

Nagelerweg 4 Emmeloord • Lennastraat 14 Lemmer • www.caleido-isk.nl

Voor ieder kind een leerroute op maat Persoonlijke begeleiding van coaches Leren in en buiten de school in vakoverstijgende projecten Voor leerlingen met mavo-, havo- of vwo-advies

Voor leerlingen met praktisch talent Techniek, economie & ondernemen, zorg en welzijn Persoonlijke aandacht en begeleiding Ontwikkelen in doorlopende leerlijn

21 januari 2020

Open Dag (hele dag)

29 januari 2020

Open Dag (15.30 - 20.00 uur)

11 februari 2020

Inloopavond (19.00 - 20.00 uur)

25 februari 2020

Inloopavond (18.45 - 20.15 uur)

Espelerlaan 70 Emmeloord • 0527 634588 • www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Prof. ter Veenstraat 6a Emmeloord • 0527 63 59 80 • www.x-tuur.nl

• Breed onderwijsaanbod: mavo/havo t/m gymnasium • Eigentijds en toekomstgericht onderwijs • Ontmoetingsschool • Talentontwikkeling

Emmeloord

• Breed onderwijsaanbod: vmbo t/m gymnasium en lwoo • Kleinschalig • Talentontwikkeling • Aandacht voor digitale vaardigheden

( r

i

n

( .

-

.

Nagelerweg • Douwe 1 Balk• www.zuyderzeelyceum.nl .caleido-isk.n Prof. ter Veenstraat4 Emmeloord 5 en 6 Emmeloord • Aukesstraat 0527 - 635950

13 februari 2020

nd)

Inloopavond (19.00 - 20.30 uur)

Nagelerweg 4 Emm • 0514 - 561387 e Aukesstraat 1 Bal .caleido-isk. Riensingel 2 Lemmer • www.zuyderzeelyceum-lemmer.nl


Onderwijs

Het ‘G Goud roene carrièrep pad’ bij Aere es Em mmelloord d

Meer informatie en aanmelden via aeresvmbo-emmeloord.nl en aeresmbo-emmeloord.nl.

Op Aeress Em mmeloord voo or VMBO en MBO is ‘groen’ de e gemeenschappelijke delerr. Als het overr groen gaat he eeft de schoo ol het over de groene leefom mgevving, duurrzaamheid d, planten, food, buite en, natuurr, dieren en de groene toekkomst.

Emmeloord Groen behoeft dan ook in de term ‘Goudgroene Carrierepad’ weinig uitleg. Het VMBO is een school met een groen profiel. Aeres MBO Emmeloord is dankzij de zes groene opleidingen met recht dé opleider voor de groene sector in de omgeving. Het ‘Goud’ benadrukt de enorme diversiteit waaruit de agro- en groensector bestaat. De sector is zich in rap tempo aan het differentiëren en specialiseren. Geënt op de klassieke onderwijspeilers die Aeres aanbiedt van plant, dier, biologie en natuur, is er een toenemende verfijning die voor de leerlingen en studenten talloze nieuwe mogelijkheden biedt. VMBO-leerlingen volgen reguliere VMBO-vakken als Neder-

lands, Engels en Wiskund de én ze maken kennis met de g roene omgeving. Lessen duurzaamheid, dierenverzorging, plantenteelt, techniek, food en gezondheid zijn daar onderdeel van. Vanaf leerjaar 3 gaat een leerling zich specialiseren en voorbereiden op een vervolgopleiding. Leerlingen volgen keuzevakken en lopen stages in het regionale bedrijfsleven. Zo vervolgt het Goudgroene Carrièrepad zich in het MBO. Aeres MBO Emmeloord biedt de opleidingen Loonwerk en Techniek, Plant en Business, Paardenhouderij, Toegepaste Biologie, Melkveehouderij en Tuin, Landschap en Recreatie aan.In stages, excursies en opdrachten vanuit het bedrijfsleven maken de studenten zich

Aeres Emmeloord is een groene opleiding. | Foto: Aere es het vak eigen en doen ze ervaring op. Bij de opleidingen zet de school in op een hybride leeromgeving. Studenten maken kennis met de beroepspraktijk en worden opgeleid tot professionals. Een goede aansluiting met het bedrijfsleven is hierbij van groot belang. Daarom heeft Aeres Emmeloord bij de vorig jaar gestarte opleiding Plant en Business het initiatief genomen om de praktijk er bij te betrekken.

Veertien stakeholders van het Agrofoodcluster hebben invloed op de ontwikkeling van het lesprogramma. Hierdoor kan goed ingespeeld worden op innovaties en actualiteit. Op 16 januari is de open dag. VMBO ontvangt overdag de basisscholen en van 19.00 tot 21.00 uur zijn toekomstige leerlingen met ouders/verzorgers welkom. MBO is open van 16.00 tot 21.00 uur open.

Studenten maken kennis met de beroepspraktijk en worden opgeleid tot professionals

Zuyderzee lyceum voor eigentijds en toekomstgericht onderwijs Lemmer Het Zuyderzee lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs, met locaties in Emmeloord en Lemmer. De school biedt onderwijs van VMBO tot en met Gymnasium. In Lemmer kunnen de leerlingen het volledige VMBO BB-, KB-, en Mavo/GTL-programma volgen en sinds dit schooljaar wordt er ook LWOO-onderwijs aangeboden. Ook biedt de locatie Lemmer de eerste drie leerjaren van Havo en Atheneum aan en Gymnasium tot en met leerjaar 2. Daarna zullen de leerlingen hun onderwijstraject op het Zuyderzee lyceum (locatie Senior) in Emmeloord vervolgen. In Emmeloord wordt Mavo/ Havo-, Havo, Havo/Atheneum, Atheneum- en Gymnasiumonderwijs aangeboden. De Mavo/ Havo-klas in Lemmer en Emmeloord en de Havo/VWOklas in Emmeloord zijn gericht

Door de kleinschaligheid, een persoonlijke en directe begeleiding door vakdocenten en mentor én door frequente contacten en communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers wordt dit gerealiseerd. De school werkt vanuit basisnormen als respect en gelijkwaardigheid. De mening van de leerling en de ouder telt. Dit alles zorgt voor de goede, typische ‘Zuyderzee-sfeer’.

Leerlingen van het Zuyderzee lyceum. | Foto: Evelien Fotografie op die leerlingen die nu misschien nog niet een gericht Havoof VWO-advies hebben, maar wel de ambitie hebben om door te stromen naar het hogere niveau. Op het Zuyderzeel lyceum start het gymnasiumprogramma in klas 1. Leerlingen die in Emmeloord naar VMBO-BB en VMBO-KB willen, kunnen naar het Vakcollege

Noordoostpolder. Ongeacht naar welke locatie een leerling gaat, is er aandacht voor talentontwikkeling en eigentijds onderwijs. De school nodigt iedereen uit om zelf te komen kijken en te ervaren. Het Zuyderzee lyceum is een school waar een leerling zich thuis voelt. Voor een brede ontwikkeling is dat belangrijk.

Onderwijs is meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. De leerlingen op het Zuyderzee lyceum worden begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden, attitude en kennis. Deze drie aspecten zorgen ervoor dat een leerling voorbereid wordt op de toekomst. Door middel van blended learning leren de leerlingen met diverse werkwijzen en bronnen om te gaan. Zo wordt er met iPads, MacBooks en boeken gew-

erkt en wordt ingezet op digitale geletterdheid en onderzoeksvaardigheden (bijvoorbeeld social media, informatievaardigheden en leren programmeren) om zo de leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast heeft de school oog voor andere talenten van de leerling. Op het gebied van bijvoorbeeld sport wordt een rijk talentenprogramma aangeboden net als voor kunst, cultuur, exact én er is een breed aanbod in versterkt talenonderwijs. Naast het diploma nemen leerlingen nog veel meer mee als ze de school verlaten. Ze zijn dan klaar voor een vervolgopleiding en klaar voor hun toekomst.

Op de locatie Lemmer wordt woensdag 22 januari een open dag gehouden en op de locatie Emmeloord op donderdag 23 januari.


Onderwijs Zie voor meer informatie www.emelwerda.nl.

Talenten ontwik kkelen n op Em melwe erda College e Het Emellwerda Colleg ge in Emmelloord d opent din nsdag 28 januari haar deuren voor iederee en die een kijkkje wiil nemen op de afdeliingen Mavo, Havo en VWO van de school. Overdag komen leerling gen uit groep 8 op bezoekk voorr hett volgen van proeflessjes. ’s Avonds is iedereen van 18.30 tot 21.00 0 uur welko om voor diverse e presentaties en het proeven van de sfeer op de school die als motto ‘Samen ontwikkelen we jouw talenten!’ heeft. Emmeloord Elke leerling kan op het Emelwerda College terecht. De christelijke scholengemeenschap biedt namelijk alle opleidingen aan. Leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaan naar het Vakcollege Noordoostpolder aan

Boeken blijven noodzakelijk, maar devices ondersteunen het leerproces

de Espelerlaan en leerlingen Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium krijgen les in de gebouwen De Peppel en De Wilg. En dat allemaal op dezelfde locatie. Dit maakt het eenvoudig om over te stappen naar een ander niveau. Het Emelwerda College is tevens begaafdheidsprofielschool. Er is aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Ook de onderpresteerders hebben aandacht. Feedback geven en ontvangen is belangrijk in de ontwikkeling van een leerling. Voor formatief evalueren wordt de methode RTTI-Online ingezet. Elk vak neemt RTTI toetsen (Reproductie, Toepassing, Transfer en Inzicht) af en werkt met OMZA (Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie). Bij forma-

Op het Emelwerda College doen ze het samen. | Foto: Emelwerda College tief evalueren is het gebruik van digitaal lesmateriaal een belangrijke voorwaarde zodat er gedifferentieerd gewerkt kan worden. Boeken blijven noodzakelijk, maar devices ondersteunen het leerproces (blended learning). Havo- en VWO-leerlingen kunnen kiezen voor het technasium. Voor Mavo-leerlingen is er het Bèta Challenge programma. Als enige school in de gemeente Noordoostpolder biedt het Emelwerda College het Technasium aan, een landelijke formule voor bètatechnisch onderwijs voor Havo en VWO. Leerlingen werken in teamverband aan échte

opdrachten uit de praktijk zodat ze de competenties en vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben binnen de bètatechniek. Competenties als creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en procesen kennisgericht werken. Kern van het technasium is het vak Onderzoek & Ontwerpen. De ondernemende leerlingen van de Mavo krijgen in het eerste en tweede leerjaar het vak Technologie & Toepassing, waarmee zij deelnemen aan het Bèta Challenge programma. Daarna is Bèta Challenge een keuze. Het

Leerling staat centraal bij X-tuur Emmeloord X-tuur, sinds 2018 een nieuw onderwijsinitiatief van VariO Onderwijsgroep in Emmeloord, is zelfsturend voortgezet onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling en het talent van de leerling en de huidige samenleving. Inmiddels volgen 43 leerlingen met veel enthousiasme onderwijs bij X-tuur. Elke schoolloopbaan is uniek. X-tuur wil zorgen voor een optimale aansluiting op het basisonderwijs en voorbereiding op het eigentijdse vervolgonderwijs. Bij X-tuur staat de leerling echt centraal. Door aan te sluiten bij hun ontwikkeling, talenten en interesses worden de leerlingen enthousiast en bewust gemaakt

van hun eigen leerprocessen. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten vanuit het hart, hoofd en handen te ontplooien. Gepersonaliseerd leren met meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. De leerlingen hebben regie over hun eigen leerproces. In overleg met hun ouders /verzorgers en coach stellen ze zelf doelen op en maken een planning. X-tuur is voor leerlingen met Mavo-, Havo- en VWO-advies.

Woensdag 29 januari tussen 15.30 en 20.00 uur is er open dag bij X-tuur.

Leerlingen van X-tuur. | Foto: Evelien Fotografie

Bèta Challenge Progra amma is de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Het programma wordt in samenwerking met het mbo, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd. In de brugklas Mavo, Havo en VWO is het mogelijk om naast de reguliere lessen te kiezen voor lessen passend bij je interesse. Havo- en VWO-leerlingen kunnen kiezen voor de sportklas, Cambridge Engels, technasium of de cultuurklas. Voor Mavo-leerlingen zijn er de sportklas en de cultuurklas. Ook is het mogelijk te kiezen voor workshops.Onderwijs Leren en ontwik kkelen n staan n centrraal op p het Almerre Colllege

Zie www.almerecollege.nl.

Op de drie afdelingen n van het Alm mere College Dron nten wordt een eiigentijdse ma anier van onderw wijs aangebode en: on nbegrenssd leren. Da aarb bij staat het lee erpro oces van de leerling centraal. Middels leerd doelen en n coachgesprekkken worrdt hett ond der wijs op het talen nt en de kunde van de leerling afgestemd d. Afdelingssleiders Ingrid Klink (VMBO BBL en KBL op Het Perron n Dronten), Jacqueline Schoones (Praktijkonderwijs) en Christa Lemmers (onderbouw Mavo, Havo en VWO op Copernicus) lichten toe. Dronten ‘De grootste ongelijkheid in het onderwijs is iedereen gelijk te behandelen,’ zegt Ingrid Klink. ‘De één snapt de stof al, de ander heeft er nog moeite mee en toch gaan we in één tempo door. Dat roer hebben we omgegooid.’ Bij onbegrensd leren wordt de leerling steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Het is niet iets wat je al moet kunnen. ‘De leeromgeving is afhankelijk van het leerdoel en passend bij het niveau van de leerling. Elke leerling heeft een eigen coach. Die neemt elke week de planning met hem of haar door, hetzij persoonlijk, hetzij klassikaal.

Elke leerling heeft een eigen coach. | Foto: Greet van Dam Daarbij wordt er teruggekeken: wat ging er deze week goed, wat ging er minder goed, waar moet meer aandacht aan besteed worden? Vervolgens wordt er een planning gemaakt voor de komende week, waarin de leerdoelen worden vastgesteld,’ legt Christa Lemmers uit. ‘De ene leerling is goed in wiskunde, maar heeft moeite met Engels. Dan kan er die week extra aandacht worden besteed aan dat vak. Maar het kan ook zijn dat een leerling zoveel gevoel voor wiskunde heeft, dat hij of zij dat op een hoger niveau gaat volgen. Er zijn nog steeds

De leeromgeving is afhankelijk van het leerdoel en passend bij het niveau van de leerling instructiemomenten die gegeven worden op de verschillende niveaus, dus je kunt je voorstel-

len dat een mavoleerling dan aansluit bij de wiskundelessen op havoniveau,’ zegt Jacqueline Schoones. Het is een systeem waarbij de individuele leerling veel beter tot zijn of haar recht komt. ‘Ze leren zelfstandig werken, ze leren plannen en wat echt schitterend is om te zien: in de praktijk gaan ze elkaar ook helpen,’ zegt Ingrid enthousiast. ‘Bij het onbegrensd leren werken we er naartoe dat leerlingen elkaars kwaliteiten herkennen. Zo kan een leerling die goed is in wiskunde ook andere leerlingen helpen, maar andersom van een medeleerling ondersteuning

krijgen bij Engels.’ De drie zijn enthousiast over deze eigentijdse manier van onderwijs geven. ‘Je ziet leerlingen groeien. Ze worden zelfstandiger, hun zelfvertrouwen neemt toe. Ze leren hun talenten ontdekken en die beter toe te passen,’ weet Christa. ‘Het is een vorm van onderwijs die ze ook veel beter toerust op hun vervolgcarrière, of dat nou werken, een vervolgopleiding of een combinatie van beiden is,’ zegt Jacqueline. ‘We merken dat onder andere aan de positieve reacties op de stages,’ licht Ingrid toe. ‘Dan ga je wel gloeien van trots.’

Veelzijdig groen onderwijs bij Terra Meppel Terra is een school voor groen onderwijs, met vestigingen voor VO, MBO en volwassenenonderwijs. Terra biedt modern onderwijs dat inspeelt op trends als innovatie, duurzame energie en de groene economie op allerlei niveaus. Terra heeft twaalf vestigingen in Assen, Eelde, Emmen, Groningen, Meppel, Oldekerk, Winsum, Winschoten en Wolvega. Binnen VMBO-groen kunnen leerlingen kiezen uit verschillende leerwegen. Naast theorie zijn er ook veel praktijkvakken. Naast de algemene en groene vakken besteedt Terra ook veel aandacht aan sport, cultuur, gezondheid, muziek en techniek. Met een diploma VMBOgroen kunnen leerlingen naar alle richtingen van het MBO of

naar Havo. Bij VMBO-groen lopen leerlingen verschillende stages. Zo krijgen ze ook een goed beeld van wat ze na de opleiding kunnen doen. Het Groene Lyceum is voor leerlingen met een TL/Havo, Havo of Havo/VWO advies die naast de theorie ook graag praktisch bezig zijn. Het is de andere route naar het HBO. De eerste jaren volgt de leerling op een VO-vestiging van Terra, daarna zit hij/ zij op een MBO-vestiging. Na afronding van het Groene Lyceum heeft de leerling een volwaardig MBO-diploma op niveau 4. Hiermee kan hij/zij doorstromen naar alle vormen van het HBO. Terra verzorgt ook MBO-opleidingen. Leerlingen kunnen er terecht voor verschillende oplei-

Een Terra-leerling | Foto: Terra dingen, die aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Er zijn MBO-opleidingen op het gebied van natuur, tuin & land-

schap (Natuur & Recreatie, Hovenier, Cultuurtechniek & Waterbeheer), dier & welzijn (Dierverzorging, Dierenartsassistent(e), Hippische opleidingen), agro & techniek (Veehouderij, Akkerbouw, Loon-

werk), bloem, groen & styling (Bloem, Groen & Styling), voeding & voorlichting (Food, Life & Innovation) en entreeopleidingen (Voeding, Plant of Groene leefomgeving, logistiek, detailhandel). De opleidingen van Terra worden gegeven op verschillende niveaus; het varieert van entreeopleidingen tot niveau 4. Elke opleiding biedt mogelijkheden om door te stromen naar het HBO. Terra MBO heeft vestigingen in Assen (entree- en niveau 2 opleidingen), Emmen, Groningen, Meppel en Winschoten (entree- en niveau 2 opleidingen).

Zie voor meer informatie www.mboterra.nl, onder anderen over de data van de open dagen.


34

woensdag 8 januari 2020

Werk & ontwikkeling

Volwassenen over de vraag wat ze later willen worden

“Een technisch beroep was nog niet bij me opgekomen”

Een kantoorbaan in de ICT bleek niet bij hem te passen, een baan in de zorg ook niet. Zou een technisch beroep iets voor Jordy Schut (28) zijn? Hij besloot het erop te wagen.

Als kind had ik geen idee wat ik wilde worden. Omdat ik handig was met computers, koos ik voor een opleiding tot ICT-medewerker. Maar al snel kwam ik erachter dat ik van een kantoorbaan niet gelukkig wordt’, vertelt Jordy. Tijdens een tussenjaar kwam hij op het idee om de zorg in te gaan. Dat bleek het ook niet helemaal te zijn. ‘Ondertussen werd ik wel steeds ouder…’

Jordy: ‘Een technisch beroep, daar had ik nog nooit aan gedacht. Maar ik wilde het wel proberen. Ik volgde een korte cursus en mocht meelopen met een monteur. Binnen de kortste keren was ik verkocht!’

“ Er is een enorm tekort aan technisch personeel.” Blijvertje

Proberen Een connectie van zijn vader, die als vestigingsmanager bij Enexis in Groningen werkt, liet op een gegeven moment vallen dat hij technisch personeel zocht.

Inmiddels werkt Jordy al 2,5 jaar met veel plezier bij Enexis. ‘Ik ga hier niet meer weg!’ zegt hij stellig. ‘Ik hou van afwisseling, spanning en uitdaging. En het geeft mij voldoening als ik voor mensen een probleem

Woensdag

5 februari 15.00 - 20.00 uur

Open dag ! m o k l e w e t r a h Iedereen is van

D.V.15 januari 2020 Van 15.00 tot 21.00 uur op onze locaties Kampen - Staphorst - Urk - IJsselmuiden | www.pieterzandt.nl

kan oplossen. In dit werk zit dat allemaal.’ Eén dag per week volgt hij de Deltion-opleiding elektrotechniek niveau 3. De lessen worden gegeven bij de vakschool van Enexis. ‘Waarschijnlijk heb ik eind dit jaar mijn diploma. Dan wil ik eerst een paar jaar werken, een goede monteur worden. Zodra ik er klaar voor ben, wil ik verder met niveau 4.’

“ Afwisseling, spanning en uitdaging: in dit werk zit het allemaal.” Kom kijken! ‘Er is een enorm tekort aan technisch personeel’, vertelt docent Theo Trul. Dat komt vooral doordat mensen geen goed beeld hebben van het vak. Theo: ‘Wil je een keer meekijken om te zien of het iets voor jou is? Ook als je nog helemaal geen technische kennis hebt of twee linkerhanden: je bent van harte welkom!’

Jordy is monteur laagen middenspanning bij Enexis. Hij zorgt voor het onderhoud van het stroomdistributienetwerk en verhelpt storingen.

Bij Deltion kun je als volwassene verschillende beroepsopleidingen, trainingen en cursussen volgen. In de sector Techniek – net als Jordy – maar ook in allerlei andere branches. Ben je benieuwd naar ons totale opleidingsaanbod? Vraag dan ons MEERmagazine aan via 06 - 211 006 68.

Meer weten? Kom naar een van onze open dagen op vrijdag 24 of zaterdag 25 januari. Wil je graag een opleidingsadvies? Meld je dan aan voor een opleidingsadviesgesprek via onze website www.deltion.nl


Onderwijs ons op sc c oo verttrouw wen we ellkaarr’

Meer informatie via aeresvmbo-emmeloord.nl en aeresmbo-emmeloord.nl.

Van links naar rechts: Laura, Sophie en Karlijn. | Foto: Ares VMBO Lelystad

Lelystad Karlijn, Laura en Sophie zitten in het tweede leerjaar van het Aeres VMBO Lelystad. Samen vormen zij het Aeresteam.

Karlijn: ‘Het Aeresteam is een klein team dat met allerlei verschillende dingen helpt. We staan één keer per week in de grote pauze in de kantine om samen met de conciërges broodjes en tosti’s te verkopen.’ Sophie vult aan: ‘We maken ook

posts voor de social media van school. Sinds kort hebben we de rubriek “Dope Docenten Donderdag” op Facebook en Instagram, waarin we docenten interviewen. Zo leren leerlingen en ouders de medewerkers van de school beter kennen. Het is leuk om samen met mijn vriendinnen dit team te vormen. Zo ken je de school beter en de mensen die er werken ook.’ Laura: ‘We helpen ook bij informatieavonden door spullen klaar te zetten en bezoekers te ontvangen. Op 31 januari is de open dag. Dat is het allerleukst, dan is het heel druk en gezellig in de school. Alle docenten en heel veel leerlingen zijn daarbij aanwezig. De leerlingen kunnen de bezoekers een goede uitleg geven over de school.’

Toen Laura in groep 8 zat en een keuze moest maken voor een middelbare school zorgde het bezoek aan de open dag ervoor dat ze voor Aeres koos: ‘De leraren vertelden welke vakken ze gaven en hoe hun lessen eruit zagen. Daardoor wist ik goed wat me te wachten stond. Ook hadden ze veel interesse in iedereen.’ Die interesse is er volgens haar nog altijd: ‘Als je in de les zit en iedereen is zelfstandig aan het werk, komt de leraar even naar je toe om te vragen hoe het gaat. Vooral mijn mentor is heel betrokken. Als er iets is, neemt hij je apart en helpt hij je. Hij laat merken dat hij om je geeft. Wij vertrouwen hem en hij vertrouwt ons. Dat is de sfeer hier op school, we vertrouwen elkaar.’

Volgens Sophie komt dat vertrouwen doordat iedereen gelijk is: ‘Iedereen wordt hetzelfde behandeld en pesten komt weinig voor.’ Karlijn en Sophie moeten allebei 45 minuten fietsen om op school te komen. ‘Maar dat is het waard,’ vinden ze allebei. Karlijn: ‘Liever verder fietsen voor een school die bij je past dan minder ver fietsen voor een school die niet zo goed bij je past.’ Directeur Erik Wijtsma is blij dat het vertrouwen bij zijn leerlingen groot is: ‘Onze school staat bekend als veilige school. Net als alle andere scholen zijn we volop bezig met onderwijsontwikkelingen, maar het creëren van een veilig schoolklimaat is de basis.’

Liever verder fietsen voor een school die bij je past dan minder ver fietsen voor een school die niet zo goed bij je past