__MAIN_TEXT__

Page 1

EXAMENS &

W O E N S D A G 1 7 J U N I 2 0 15

FOTO NIELS WESTRA

Geslaagd! In deze Examenbijlage de namen van alle leerlingen uit het Friese voortgezet onderwijs, die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Op de foto’s examenwerk voor de beeldende vakken, zoals deze jurk van Linda Polstra.


& EXAMENS Deze bijlage bevat de namen van alle geslaagde leerlingen op Friese scholen voor voortgezet onderwijs.

Bogerman, Koudum, Sneek, Wommels SNEEK aan CSG Bogerman in Sneek zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Deega Abdillahi; Nicky Aquaa, Woudsend; Hanneke Bethlehem, Scharnegoutum; Gerrit Bijl, Wommels; Merel Brand; Patricia Deinum; Collin van Egmond; Franck Faber; Jasper Hoekstra; Thijs Jaarsma, Boazum; Evelien de Jong, Jirnsum; Lolke Klijnstra, Harich; Roderick Kooij; Lucia Koolman, Oppenhuizen; Anna Kuipers; Lars Lammertsma; Boyd Loomeyer; Silke Luxwolda, Scharnegoutum; Annemoon Oppenhuizen; Kevin Pater, Hommerts; Celine Vanessa Reinemuth; Jalino Sapulette; Valerie Schotanus; Peter Seinen, Gauw; Hendrik Smit, Stavoren; Aniek Tippersma; Jari Tromp, Koudum; Jordi Uhe, Gauw; Ivana Vermaning; Menno Vermaning; Rick Visser; Steven Visser, Stavoren; DouweHains de Vries, Boazum; Mark Zijsling, IJlst; Rodin Zwiers, Tersoal. Kbl: Joost Bijker; Mike Bijlsma; Bert de Boer, Boazum; Wiesje Wianda Boersma, Langweer; Dieuwke Boorsma, Scharnegoutum; Vera Brands, Scharnegoutum; David Bruining, Langweer; Jeroen Dam; Rianne Dotinga; Just Erich; Peter Everse, Harich; Marc Faber; Yvonne Feenstra, Langweer; Albert Pieter Ferbeek, Nijland; Alyssa Ferwerda; Jeffrey Groen; Denise de Haan, Bolsward; Mark de Haan; Bastiaan Harman, Bolsward; Remko van der Hoek, Spannum; Johannes Hoekstra, Scharnegoutum; Liese Hoekstra, Langweer; Richard Hofstra, Lytsewierrum; Steffan Hoomoedt; Leonie Hornes; Anoeska de Jong; Grytsje de Jong, Baaium; Ashley Jonkers; Brechtsje Jorritsma, Poppenwier; Ilse Jorritsma; Samantha Konst, Bakhuizen; Kim van der Kooi, Bakhuizen; Jelco de Kroon, Balk; Kees van der Land; Feike Leenstra, Balk; Marius Lieuwes, Heeg; Karin Lijklema, Bakhuizen; Lennard Luimstra; Jan Luinenburg, Molkwerum; Stef Makelaar; Henk van der Molen, Lemmer; Max Mookhoek; Femmy Nagelhout, Woudsend; Sander Reijenga, Easterein; Jesse van der Schaaf, Easterwierrum; Taede Sibma, Scharnegoutum; Antke Sikkes, Tjerkwerd; Rick Sjoerdsma; Mirjam Strampel, Stavoren; Rowin Streefland, Makkum; Harmjan Tienstra, Bolsward; Johannes Tromp, Nijland; Johanna van der Velden; Ruben Velting, Woudsend; Jelger Vlas, Heeg; Amber Voolstra; Silvia de Vreeze; Femke de Vries, Spannum; Ewoud van der Wal; Wieger Westerdijk, Boornzwaag; Wen Jeun Yu; Frank Zijsling, IJlst. Gl: Nadine Adrianow; Femke Alkema; Douwe Bangma, Oppenhuizen; Mirthe Bargboer; Nina van den Berg; Jos Bethlehem, IJlst; Shanna de Boer, IJlst; Marleen Breeuwsma, Ysbrechtum; Elke de Bruin, Mantgum; Franchesca Carti; Dirk Coers; Chris Dijkstra; Kira Dijkstra, Workum; Klaas Dijkstra, Heeg; Richard Dijkstra, IJlst; Lisette Dotinga, IJlst; Yanick Duinkerken; Aniek Frankena, Abbega; Willem Hajer; Rowan Heikoop; Jouke Hilt; Ruben van Hofwegen; Krista Holsheimer; Anouk Jansen; Yme Joustra, Witmarsum; Ane-Jon Jukema, Hidaard; Sebastian de Lange; Frits van der Noord; Klaas Fokke Plantinga, Scharnegoutum; Thomas Rienstra; Eelco Rijkens, Oppenhuizen; Suzanne Rozema; Iris van der Schoot; Ilse Marije Sijpersma, Scharnegoutum; Thomas Talsma, Scharnegoutum; Evan Werkman; Maryam Wester, Sneek. Tl: Lisa Adema, Heeg; Sidney Afolabi; Eva Bakker; Marc Baudet, IJlst; Hendrik Behnen, Witmarsum; Rick Bergsma; Laura de Boer, IJlst; Daniëlle Boes; Isa Boorsma; Sanne Boschma, Oppenhuizen; Tineke van der Brug, Ysbrechtum; Jessica Corbée, Scharnegoutum; Bernice Dijkhuis; Rick Dijkstra; Yorinde Eijs, Ferwoude; Femke Eveleens; Janine Faber; Yanniek van der Galiën, IJlst; Christian Gerlofs; Niek Gielink; Pim Goeman, IJlst; Jelle de Graaf, IJlst; Tamirah Grob, IJlst; Femke de Haan; Marieke Heeres; Ruben van der Heide; Noël Hiemstra; Anne-Marjet Hoeksma, Heeg; Robin Hoekstra; Isabella Hofstede, Uitwellingerga; Martijn IJntema; Jana Jaasma, Oppenhuizen; Lars Jansen, Goënga; Thierry Kinart; Anniek van der Klaauw, Britswert; Luc Koopman, IJlst; Leon de Kroon, Hidaard; Britta

Kwant; Keeti Neijman, IJlst; Rommy Oosterhaven, Scharnegoutum; Ronald Oostra, Bolsward; Fennah Orsel, Scharnegoutum; Steven Osinga, Heeg; Elton Peres; Chiara Pommer, Scharnegoutum; Reinder Reitsma, IJlst; Pepijn Ruiter; Jeffrey Schonewille; Simeon Sijbesma, Easterein; Ellen Silvius; Joris Spijkstra; Erwin Spitse; Lammert Stegenga, Oudega (Swf); Ylja Stienstra, IJlst; Leonie Treffers; Michelle van der Veen, IJlst; Thomas Veldhuizen; Fenna Vermaning, Tersoal; Pieter de Vries; Saskia de Vries; Fabienne de Waard, Lemmer; Robby van Waarden, Scharnegoutum; Luka Walstra; Tsjeard Weersma, Nijland; Janneke van der Werf; Jetze Wiersma, Hommerts; Paulien Zijda; Jeroen de Zoete; Lisanne van der Zwan, Sneek. Havo: Lyske Altena; Rinse Altena; Carlijn Baarda, Oppenhuizen; Anna Betsema, Oppenhuizen; Ruurd Bijlsma; Jelmer de Boer, IJlst; Lennard de Boer, Wijckel; Marrit de Boer, Oudemirdum; Ellen Boersma; Lise Bohlken, IJlst; Amarins Bokma, Mantgum; Jentsje Bootsma, Nijland; Tienke Bootsma, Wommels; Eline Braam, Balk; Annika Brattinga; Elysa Brattinga, Nijland; Inge Bron, Molkwerum; Sam de Bruin; Celine Cats, Scharnegoutum; Carlijn Cnossen; Marije Doorenbos, Bolsward; Lisa Eppenga, Oudega (Swf); Manon Faber; Wessel Feenstra; Sanne de Goede, Oudemirdum; Jacco van der Goot, Oppenhuizen; Suze Gort, IJlst; Bonnie Grasman, Workum; Sipke Greidanus, Tzum; Nick Groenland, Koudum; Rixt Hettinga, Tjalhuizum; Dennis van der Hoek, Spannum; Fenna van der Hoek, Hommerts; Ilse Hoekstra; Jan Hottinga, IJlst; Erik Huisman; Peter IJsselhof, Bolsward; Ruben Jacobi; Tialda de Jager, Mirns; Alieke Jelsma; Jesse de Jong, Hidaard; Pieter-Jan de Jong, Wijckel; Tim de Jong; Wendy de Jong, Workum; Marije Jonker, Poppenwier; Hanna van Koldam, Makkum; Lisa van Koldam, Makkum; Lotte de Koning, IJlst; Jantina Kooistra, Tersoal; Marrit Kraak, Balk; Ivar Kracht; Piet Kroes, Oudega (Swf); Iris Kroon; Amber Kwant; Henriëtte Lam, Elahuizen; Jitze van der Land, Balk; Eileen Langlois; Kim Mast, Balk; Erik Meijer; Alec Meijerink, Bolsward; Nynke Meinsma, Balk; Maaike van der Meulen, Hindeloopen; Reindert Miedema, Workum; Marianne Nab; Roelof Nooitgedagt, Oosthem; Sjoerd Nooitgedagt, IJlst; Erik Peelen; Fenna Pietersma; Tjerk van der Pol, Stavoren; Geke Posthuma, Folsgare; Esther Postma, Woudsend; Annewieke Prins, Harich; Alida Reitsma, Oudega (Swf); Wisse Renema, It Heidenskip; Juliëtte Roghair, Ysbrechtum; Fokje de Roos, Harlingen; Jacco Schaper, Balk; Maeike Schotanus, Sloten Fr; Thiemen Siemensma, Koudum; Germ Sijbesma; Alwin Slagter, Nijland; Elles Slikker, Balk; Hindrik Stegenga, Oudega (Swf); Milou Stieding, Oudemirdum; Elizabeth Stilma, Koudum; Hessel van Stralen, Oppenhuizen; Trienke Swart, Sloten Fr; Nynke Tijben, Balk; Maureen Toeange; Myrthe Trouwborst; Andreea Ursu; Simone van der Veen, Oudemirdum; Matthys van der Velde, Harich; Annemarie Veldhuizen; Henk Veldman, Harich; Femke Visser; Marita de Vries, Nijemirdum; Martine de Vries, IJlst; Marrit van der Wal, It Heidenskip; Lisa Walstra; Vivian Weerts; Mirthe van Wermeskerken; Nick Westerdijk; Jorn van Wier; Jitze Wijnia, Easterein; Iris Woltman; Sven Wubbolts, Langweer; Demi Zijlstra; Arjan Zwart, Bakhuizen. Atheneum: Fardau Anjema, Indijk; Edser Apperloo, Balk; Yvo Baudet, IJlst; Tjibbe Beerda, IJlst; Francis Behnen, Witmarsum; Daphne Bekking, Oppenhuizen; Willem Jelle Bellinga, Koudum; Jelke Bethlehem, Scharnegoutum; Jaap Ruben van der Bij, Heeg; Cézanne de Boer, Gaastmeer; Marijke Boersma, Exmorra; Lútsen Bonekamp, Wiuwert; Kuba Cyniak, Oudemirdum; Djurre van Dijk, Workum; Björn Dijkstra; Harwin Dijkstra, Wommels; Gemma Draaisma, Bolsward; Maico Engelaar, Oppenhuizen; Jelle Feenstra, Hindeloopen; Sirin Güler; Lineke Hiemstra, Offingawier; Sjoerd Hiemstra, Offingawier; Femmy Hoekstra, Nijemirdum; Tom Hoekstra, IJlst; Hilde-Marije de Jong, Woudsend; Hanneke Kieft, Parrega; Girthe Kramer; Demy van Leusden; Welmoed Lijklema, Harich; Dao-Hui Lu; Mats Middeldorp; Welmoed Mollema, Easterein; Corné Nauta; Anouk Osinga, Heeg; Sander Osinga, Wijckel; Sanne Poppe; Tineke Rijpma, Oudega (Swf); Jan Fokko Rispens, Wommels; Laura Schot, IJlst; Annegreet Silvius; Mark Smit, IJlst; Gineke Spoelstra, IJlst; Gerben Sternsdorff; Michiel Tognini; Ilse van Tuinen, IJlst; Miranda van Tuinen, Balk; Marrit Veenstra, Heeg; Wim Veldman, Wijckel; Marije Venema, Balk; Age

de Vries, Bakhuizen; Folkert de Vries, Scharnegoutum; Mentko de Vries, Workum; Baukelien Westra, Oudemirdum; Romkje Wiersma, Boazum; Wout Zijlstra, Folsgare. Gymnasium: Melissa Bakker; Petra Dijkstra, Mantgum; Wieke Dijkstra; Eline Dotinga, Gauw; Maaike Faber, Gauw; Martzen Groenveld, Jutrijp; Martina Hoks, Scharnegoutum; Coos Kruisenga, Scharnegoutum; Hester Leistra; Nynke Oosterhaven, Scharnegoutum; Marrit Planting, IJlst; Liesbeth Siemensma, Koudum; Britt Visser, Workum. Geen woonplaats is Sneek. BOGERMAN KOUDUM Tl: Pim Bakker, Hindeloopen; Teake Bergsma, Molkwerum; Thomas Brogtrop, Bakhuizen; Hester Buma; Mathilda Busman; Stefan Eriks; Kim Faber; Sven Folkerts; Sanna Grasman, Workum; Christien Koning, Hindeloopen; Laila Major; Marleen Marsum, Hindeloopen; Anneke van der Meer, Stavoren; Eric Melchers, Mirns; Arjan Merkus, Bakhuizen; Fleur Mulder, Hindeloopen; Elbrich van der Pal, Stavoren; Jesse van der Pal, Stavoren; Yvo de Roos, Hindeloopen; Nick Silvius, Warns; Gradus Smid, Stavoren; Tamara Stornebrink, Warns; Jildou Valkema, Makkum; Mirte Veenstra; Steven Velema; William Vinkx, Workum; Roy Voetman, Ferwoude; Ingmar de Vries; Jildou de Vries, Bakhuizen; Alie Wesselius, Stavoren; Anna de Witte, Workum; Sjouke Yntema, Workum; Wouter Yntema, Workum; Jelle Zwaan, Stavoren. Geen woonplaats is Koudum. BOGERMAN WOMMELS Tl: Anneke Aardema; Margretha Bakker, Spannum; Marit van Belkom, Spannum; Johannes Bruinsma; Wiebrig Anna Bruinsma, Leons; Watse Cuperus, Boksum; Moniek Delfsma; Alize Dotinga; Femke Haakma; Niels Hazewindus; Inne Heerma; Fenna Hoekstra; Ilse Hoekstra, Hilaard; Jesse Hofstra, Itens; Kevin Koster, Bolsward; Peter van Ooij, Exmorra; Matthijs Postma; Gerwin Sijbesma; Hante van der Veer, Wjelsryp; Marianne de Vries, Easterein; Lysanne Wiersma, Itens; Jesse Wijnia, Burgwerd; Madelief Wip, Burgwerd; Yward Zijlstra. Geen woonplaats is Wommels

Bornego College, Heerenveen, Joure HEERENVEEN Aan het Bornego College, locatie Bornego Beugel, in Heerenveen zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Wietske Boersma, Joure; Kimberly Bos; Delila Brands; Henk-Jaap Brom; Deva Bronsgeest, Haskerhorne; Sander Brouwer; Carla Cladder; Emma Feenstra; Michael Goossen, Joure; Marvin Grouwstra, Tjalleberd; Marvin Hoekstra; Nicole Hoekstra, Joure; Jildert Holtrop, Echtenerbrug; Laura Hooghiemstra, Joure; Danny Hoogland; Adam Kissami; Toeminah Krist, Joure; Julia van der Leij, Joure; Rianne Lenes, Vegelinsoord; Damy Oord; Daan Overdiep, Mildam; Martijn Rekers, Joure; Nikki Revers; Isa Rinsma, Langweer; Ladrissa Saijoen; Eslin Scholten; Chantal Veldstra, Joure; Daniëlle Velkers, Oldeouwer; Raymon Visser,Idskenhuizen; Leonie de Winter, Sint Nicolaasga; Myrthe Zwart. Kbl: Lieneke Agricola, Luinjeberd; Susu Askar; Lennard van der Bijl, Oudehaske; Manon Bijlsma, Oudeschoot; Reinier Boersma; Hendrik Brattinga, Joure; Joyce Brinksma, Langweer; Pieter Marten Brinksma, Langweer; Stef van Dalfsen; Rik van Dijk, Sint Nicolaasga; Esmé Dijkstra, Oudeschoot; Bas Doosje, De Knipe; Marije Eeken, Joure; Hessel Feenstra; Britt Ferwerda, Joure; Gerbrig Folkertsma, Joure; Tamairies Frias Acosta, Akkrum; Ben Groenendal, Sint Nicolaasga; Henk Heida, Oldeouwer; Iris Hoekstra; Arjan Hofstra, Katlijk; Anouk Holtrop, Oudeschoot; Elske Holtrop, Joure; Anina Holwerda; Thirza Holwerda; Ferdie de Jong, Tjerkgaast; Lean de Jong; Mart de Jong, Haskerhorne; Rick de Jong, Rottum; Has Jonker; Jorne Jonkman, Langweer; Melissa Kampen; Liesbeth Koopmans, Joure; Carolien Kootstra; Hidde Korteweg, Rotstergaast; Dion Krist; Tiny Kuipers; Rowan Lange, Terherne; AkshayaMahalingam, Joure; Mare Nanninga; Melany Nijholt, Oudeschoot; Marije Nota, Sint Nicolaasga; Tessa Nutterts, Akkrum; Kleis Oenema; Rieneke van Ommen, Joure; Dennis Otter; Max van der Plaats, Joure; Marije Prins, Sint

Nicolaasga; Rogier Pruimboom; Marlies Reijenga, Idskenhuizen; Tineke Roest, Delfstrahuizen; Sam Schuitmaker; Manon van Seyen; Jellien Siezen; Atze van Stralen, Tjalleberd; Carla Stuiver, De Knipe; Tobias Talman, Jonkerslan; Yassine Toufali, Oudeschoot; Imke Tulner, Akkrum; Anne de Vries; Froukje de Vries, Sint Nicolaasga; Hiske de Vries, Terherne; Rijanke van der Wal; Ivar Wielinga; Sanneke van Wijk, Wolvega; Lennert Wijnja, Sint Nicolaasga; Liza Wind, Echtenerbrug; Maureen Ypma; Jorrit Zeldenthuis, Joure; Manoah Zwarthoed. TL: Klaske Bakker, Delfstrahuizen; Rowan ten Brink; Lex Bron, Oranjewoud; Sarah Coerdes, Sintjohannesga; Eline Deen; Cassidie Dodson; Jessey Duinkerken; Gadze Feenstra; Sanne Feijer, Luinjeberd; Anouk Fox, Oudehaske; Jildou van der Glas; Daphne de Groot, Nieuwehorne; Renske de Haan, Bantega; Tom Hiemstra; Robin Hilarius; Mark Hoekstra; Rieuwert Huisman, Rotstergaast; Wesley Idemudia, Nieuwehorne; Alysha de Jong, Oudehaske; Wilma Jongsma, Tijnje; Daan Jonker; Simon Kap; Quincy Klock; Janieke de Koning; Julian Koopmans; Wouter Koster, Delfstrahuizen; Hilde Lageveen, Rottum; Reitse Lolkema, Oudeschoot; Margriet Marinus; Anne Pier Merkus; Nynke Mulder, Rotsterhaule; Larissa Pen; Julia van der Ploeg, Terwispel; Astrid Portena, Rotstergaast; Virna Rasiah; Chris Reitsema, Oudehaske; Marco Roest, Delfstrahuizen; Jeroen Ros, Nieuwehorne; Eriberto Sarmaat, Lippenhuizen; Joep van Schalkwijk, Haskerdijken; Amarents Scheepstra; Amarins Schiere, Oudehaske; Judith Schippers, Sintjohannesga; Marc Sirag, Akkrum; Daniëlle Smid; Italia Sterling; Jannie Verloop, Gorredijk; Damon Visser, Gorredijk; Femke Visser; Sander Vos; Helena de Vries, Tjalleberd; Tim Wedman; Thjalda Westra; Mirthe Zandstra, Nieuwehorne. MAG1-lasdiploma: Henk Heida, Oldeouwer; Ferdie de Jong, Tjerkgaast; Hidde Korteweg, Rotstergaast; Rowan Lange, Terherne; Kleis Oenema. LOCATIE BORNEGO LYCEUM Havo: Marrit van Aalzum, Joure; HussamAbbas; Marten Algra, Jubbega; Nick Amels, Joure; Stefan Bakker, Oosterzee; Janika Bax, Sint Nicolaasga; Rutger van den Berg, Grou; Hilde Bloemhof, Joure; Marylène Boerland, Joure; Hannah Boonstra; Jenna Boonstra, Joure; Merel Boonstra, Joure; Tjitze Bouma, Nes gem Heerenveen; Remco Bouwhuis, Joure; Luke Braaksma, Haskerhorne; Marit Broersma, Joure; Gita Bron, Oranjewoud; Ingmar Brouwer; Alies Busstra; Arjan Cnossen, Joure; Chris Coerdes, Sintjohannesga; Nando Coppen; Rients Dalstra, Oudehaske; Celine Dijkstra, Gorredijk; Joanne Dijkstra, Tijnje; Wiebe Elshof, Tijnje; Femke Elsinga, Nes gem Heerenveen; Jasper Elzinga, Joure; Erika van Es, Sint Nicolaasga; Annerixt Fluitman; René Geertsema; Jasper Groen, Nieuweschoot; Charlotte van Groos; Ilse de Groot, Joure; Frank de Haan, Oudehaske; Marthijn Haarsma, Gorredijk; Sytske Heddema, Bantega; Jelmer Heida, Gersloot; Alida Heikoop, Joure; Femke Heikoop, Joure; Jade Heino, Haskerdijken; Gosse Hiemstra; Hanneke Hiemstra, Sint Nicolaasga; Fenna Hoeks-

ADVERTENTIE

ge

Het Bornego Colle

feliciteert

alle geslaagden

n hun

met het behalen va

diploma! OLLEGE BORNEGO C

GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNE

Examenwerk in Fries Museum Deze examenbijlage telt traditiegetrouw de namen van alle geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs in Friesland. Naast vakken als Engels, Frans, filosofie, natuurkunde en geschiedenis hebben leerlingen ook examens gemaakt voor de beeldende vakken. En daar worden dit jaar de schijnwerpers extra op gericht. Het Fries Museum stelt de schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en andere creatieve uitingen ten toon. Vanmiddag (17 juni) vindt de opening plaats van de expositie, die te bezichtigen is tot en met 28 juni. Inge Hekman, bij het museum verantwoordelijk voor kunsteducatie: ,,Wij vinden cultuuronderwijs erg belangrijk en zoeken continu naar mooie verbindingen tussen museum en samenleving. Het laten zien van eindexamenwerk van leerlingen uit heel Friesland voldoet hier prachtig aan. We vroegen aan de scholen om een selectie te maken van het werk van hun eindexamenkandidaten. Vol trots presenteren we nu de inzendingen van 28 leerlingen van vmbo-t, havo en vwo.’’ Amy, Caren, Lisanne en Tias, studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de NHL Hogeschool, hebben geholpen bij de totstandkoming van de expositie. Dit project biedt hen een inkijkje in het proces van de beeldende examens, vanuit de rol van tentoonstellingsmaker. De studenten lichten een tipje van de sluier op: ,,Opvallend in deze tentoonstelling is de verrassende variatie in onderwerpen, vormgeving, materialen en technieken. Een bijzonder vormgegeven multifunctionele kast waarin je lekker veel spullen kunt opbergen, wordt afgewisseld met een kleurrijk landschap waar je in weg kunt dromen. Ook is het contrast in stijlen van de getekende, geschilderde en gefotografeerde portretten heel sterk. Beeldende vorming is een springlevend vak, dat wordt door deze tentoonstelling duidelijk!’’

GO.NL

MAARTEN PENNEWAARD

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 3


&EXAMENS ma; Daniël van den Hoven; Stein Hugens; Gertjan Huisman, Joure; Erik Huizinga; Lisa Jetten, Echten; Freija de Jong, Sint Nicolaasga; Maaike Jonker; Berber Jorritsma, Sint Nicolaasga; SoroesjKhodadadeJahrome; Ties Klatte; Jacqueline Klaver; Marrit Kluvers; Sifra Koekoek, Jonkerslan; Henny van der Kooi, Joure; Thomas Kraak, Echtenerbrug; Benjamin Krijnsen; Nanno Kroeze, Nieuwehorne; Silvia Leenstra, Teroele; Thom van der Leest, Wolvega; Lara van der Meer; Sanne Mulder, Rohel; Thijs Mulder, Grou; Eline Paques, Joure; Merit Plas, Joure; Bauke Poortman, Gorredijk; Ilse Posthumus, Sint Nicolaasga; Guido Postma, Joure; Laurens Postma; FadiQadadi, Grou; Bryan van Rantwijk; Jesca Rijpkema; Gerben Rijpma, Luxwoude; Olaf van Rossum, Bontebok; JornSalverda, Mildam; Jurjen Smid, Gorredijk; Tseard Stellingwerf, Joure; Paulien Steneker; Joyce Toussaint; Aukje Veldstra, Joure; Sebastiaan Vonk; Anke de Vries, Joure; Sterre de Vries; Tessa de Vries, Doniaga; Gabriël de Wagt, De Knipe; Huub Waldus; Ismay van der Werf, Haskerhorne; Klaas Skelte van der Werf, Joure; NeeltsjeWijnja, Tjerkgaast; Daphne de Wit; Gerbrich van der Wolf, Snikzwaag; Bauke Wubs; Owen Zandstra, Nieuwehorne; Mathilda van der Zwaag, Akkrum; Roelof van der Zwaag, De Knipe. Atheneum: Jesse Algra; Sjoerd Bekius, De Knipe; Fokke Boorsma, Sint Nicolaasga; Jorian Brondijk; Emma Bronswijk, Echtenerbrug; Welmoed Claus, Katlijk; Paula van Eerde; Anne Gouma; Rianne den Hertog, Vegelinsoord; SyboldHijlkema, Ouwsterhaule; Sjors Holtrop, Ouwsterhaule; Rianne de Jong, Gorredijk; Femia Koopmans, Sint Nicolaasga; FeitseKrekt, Mildam; Melissa Kuiper, Nieuwehorne; Abby Kuperus, Akkrum; Durk van der Laan, Lippenhuizen; RikstLolkema, Oudeschoot; Yorik Maatman, Nieuwehorne; Greg Meesters, Nijemirdum; TirsaOosenbrug; Jeske van der Pal, Sint Nicolaasga; Anne Roeper, Joure; Rutger Rooi; Marije Ros, Nieuwehorne; Brenda de Ruiter, Oranjewoud; Jelmer Sierksma; Wymar Snijder; Eline Stoffels, Broek; Jesse Stoffels; Jesse Strikwerda, Joure; Marc Tuinier, Vegelinsoord; NikeeVedelaar; Peter Vellinga, Grou; Eva Visser; Anneke de Vries; Shannon van der Wal, Ouwsterhaule; Monique van der Werf, Gorredijk; Floor Wierenga, Oosterzee; Daan Wiering; Jesse Zwitserlood. Gymnasium: Daphne Blanken; Judith van der Brug, Sint Nicolaasga; Ellen Coerdes, Sintjohannesga; José van der Geest; Jesse Hofsteenge, De Knipe; Arend Jansen, Sintjohannesga; Roza de Jong, Bontebok; Alger Jorritsma, Sint Nicolaasga; Su-Elle Kamps, Oudehaske; Johanan Kootstra, Nieuwehorne; Hedwich Kuipers; Joanne Lanser; Tessa Leppers, Joure; Sanne Molenaar, De Knipe; Charlotte Stam, Joure; Wessel Talman, De Knipe; GajananThurairajah; Iris van Velsen, Mildam; Fenna Visser, Gorredijk; Eline Visser, Tijnje; Jelmer Visser, De Knipe; Inge de Vries, Langezwaag; Peter van der Wal; JaricWiegman; Isabelle Wolswinkel, Oldeberkoop. Geen plaatsnaam is Heerenveen.

ADVERTENTIE

De Bé-Ha-èS wenst alle geslaagden in hun verdere schoolloopbaan veel succes!

LOCATIE JOURE Tl: Jeldert Agricola, Sint Nicolaasga; Yuriy Bakhtin; Remco Bangma; Dagmar Bax, Sint Nicolaasga; Eline van den Berg; Michael de Boer; Wesley Boersma; Ivar Bosgra, Rotsterhaule; Leon Bouwhuis; Thomas Brink; Jerica Bron, Sint Nicolaasga; Anouk Brouwer, Langweer; Jelle van der Brug, Broek; Leroy Bruinsma; Maurits Cöp, Sint Nicolaasga; Stefan van Dijk; Lutzen Dijkstra; Evelien Elzinga, Sint Nicolaasga; Iris Eppinga, Haskerhorne; Kevin Gijsen; Wesley Halma; Inge Hettinga; Jorin Hilt; Jasper Hoekstra, Haskerhorne; Amarins Hof; Arco Hogeterp, Sint Nicolaasga; Nico Holtrop, Ouwsterhaule; Else Jelsma, Sint Nicolaasga; GabriëlleJochems, Sintjohannesga; Demi de Jong; Sylvana de Jong; Fardau Jonkman, Sint Nicolaasga; Roald van Koten, Sint Nicolaasga; Michel Krist; Corien Leenstra, Tjerkgaast; Romy Mast; Bart van der Mei, Sint Nicolaasga; Lisanne Nawijn; Marissa Portena, Langweer; Bonita Rongen, Sint Nicolaasga; Daniëlle Sipkema; Wout Smids; Jeroen Smink; Fedde Steenstra; Sander Steneker, Sint Nicolaasga; Kincky Stuiver; Manon Swart; Danny Veenstra; Gea van der Velde, Terkaple; Carlito Vervenne, Ouwsterhaule; Else de Vries, Sint Nicolaasga; Ferry de Vries, Sint Nicolaasga; Silke de Vries, Langweer; Nico Weiss, Langweer; Jan-Friso van der Werf; Vera Wijnsma; Rinske Zijlstra, Sint Nicolaasga.

Geen plaatsnaam is Joure.

Burgemeester Harmsma School, Gorredijk GORREDIJK Aan de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk zijn geslaagd voor vmbo: Lwt: techniek: Jeremy Posthumus; Gerrit Wouda, Nij Beets. Zorg en welzijn: Manuela Kuperus, Tijnje. Sport, dienstverlening en veiligheid: Jontys Stokje, Heerenveen. Handel en administratie: Marcel Bakker; Jaimon Foppes, Tijnje; Jorn Rekoert, Tijnje; Hylke Sappé, Akkrum; Patrick Stoker; Mathijs van der Walle, Terwispel; Mourad Zaghdoud, Drachten. Bbl: techniek: Nick van der Bij; Mark Blaauwwiekel, Bakkeveen; Nick Dam, Tijnje; Thomas van Dijk, Beetsterzwaag; Jamie Dikkeboom, Tijnje; Marcel Hoekstra, Oudehorne; Melvin Jager; Richard Jongsma, Aldeboarn; Sven Jonkbloed, Oldeberkoop; Martijn Klerks, Beetsterzwaag; Jeffrey Oppersma, Jubbega; Martsen Overzet, Wijnjewoude. Zorg en welzijn: Kelsey Beugeling; Michelle Dek; Gijs Durge, Katlijk; Shirley Jonker, Jubbega; Kimberley Mors; Enola van den Oudenaller; Claudia Romers, Terwispel; Christina Sijbesma, Ureterp; Jisse de Vries, De Knipe; Bartie Wagenaar, Katlijk. Sport, dienstverlening en veiligheid: Sander Friso; Kevin Loijenga; Stijn Muller, Beetsterzwaag; Jelte Post, Terwispel; Ryan de Rooi van Gosliga, Beetsterzwaag; Fenne Stellingwerf, Nij Beets; Dylan Stoker, Lippenhuizen; Djordy Visser, Oudehorne; Simare Visser, Jonkerslan. Dienstverlening en commercie: Erwen Bakker, Jubbega; Koen Hainje, Akkrum; Roelof de Vries, Jubbega. Kbl: handel en administratie: Jeffrey Blok, Terwispel; Femke Koen, Nieuwehorne; Hendrica van Oene; Ariën Verhoef, Akkrum. Dienstverlening en commercie: Ronald Kromkamp, Nieuwehorne; Annick Otten; René Punter; Marije Rozema, Wijnjewoude; Silke Stobbe, Nes. Techniek: Geert Baas, Harkema; Marten de Boer, Goengahuizen; Jelmer van Brunschot, De Knipe; Riekele Dam, Terwispel; Hylke van Dijk; Jurrit Dijk, Nieuwehorne; Kevin Feenstra; Werner de Grouw, Terwispel; Gerrit Hofstra, Raerd; Guilliani Laurens, Jubbega; Jelle Niemeijer, Lippenhuizen; Bouke Post, Terwispel; Oeds Speerstra, Terwispel; Wessel Tadema, Nieuwehorne; Tjeerd Junior Velstra, Nes; Pepijn de Vlieger, Akkrum.

4 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Zorg en welzijn: Derya Aksoy; Marrit de Boer, Nieuwehorne; Ellen van Dijk, Jubbega; Ilse Fekken, Langezwaag; Diana Gordejeva; Robyn Greijdanus, Wijnjewoude; Djura Hof, Nieuwehorne; Anouck Hollemans, Nijeberkoop; Nynke Idzenga, Jonkerslan; Emilio Kersten, Wijnjewoude; Silke Klaver, Nij Beets; Kelly Kootstra, Lippenhuizen; Jellie Quarré, Aldeboarn; Veronique van der Reijden, Jubbega; Daniëlle Roelsma; Niels Roskammer, Oldeberkoop; Bjon Stuiver, Oudehorne; Anne Teeninga, Drachten; Louwrens Tolman, Lippenhuizen; Aron Visser, Drachten; Heppie Visser, Hemrik; Annelies de Vos, Jubbega. Sport, dienstverlening en veiligheid: Rhona Bergsma, De Knipe; Hidde van der Bij; Arjen Blaauw, Jubbega; Koen Brekeveld, Nij Beets; Margo Geertsma, Tjalleberd; Boyd Mielenz, Beetsterzwaag; Dinesh Thavarajaha; Jens de Vries, Langezwaag; Richard de Vries, Oldeberkoop. Gl: economie: Sietze Bijker, Langezwaag; Sven de Haan, Ureterp; Jesmer de Vries; Sjoerd Wiersma, Tijnje; Edwin Wouda. Techniek: Marnick Bijlsma; Sander Blaakmeer; Jesse de Boer; Simon van Dijk, Akkrum; Marco Ensing, Terwispel; Storm Langhout, Drachten. Zorg en welzijn: Sharon Alderliesten; Thalisa Elsing, Luxwoude; Miriam Hoekstra, Akkrum; Aafke de Jong, Boornbergum; Willy Veenstra, Jubbega; Amarins Zwerver, Jubbega. Tl: Meino Berga, Terwispel; Renée Bosma, Tijnje; Risandy Brion, Nij Beets; Jannieke Bruinsma; Ilse Calis, Langezwaag; Ilja van Dam, Nieuwehorne; Sven Dijkstra, Boornbergum; Manuel Dorhout, Drachten; Kimberley Drent, Jubbega; Jessica Elzinga, Tijnje; Amber Engel; Silke Groeneveld; Amelia Groenhof, Lippenhuizen; Jelmer de Haan, Siegerswoude; Sjoukje van der Harst, Ureterp; Laura Helmantel, Lippenhuizen; Joost Herder; Boudewijn Hoekstra, Wijnjewoude; Bryan Hoogenboom, Terwispel; Ilse Huizing, Wijnjewoude; Fenna Idzenga, Jonkerslan; Femke de Jong, Jonkerslan; Rixt de Jong; Jelmer de Jong, Jubbega; Rico Jongsma, Tijnje; Roeland Jonker, Jubbega; Marten Jorna, Terwispel; Bowe van der Kamp, Nij Beets; Julya Koffeman, Frieschepalen; Hilde Koopmans, Terwispel; Lotte Koopmans; Marnix Koopmans, Jubbega; Mickey Kroeze, Bakkeveen; Iris Langendijk; Tim Marinus, Ureterp; Roos Meijer; Wouter van der Meulen, Beetsterzwaag; Fardau Miedema, Ureterp; Maurits van Nijen, Nes Gem Boarnsterhim; Mirjam Numan; Jur Otten; Marjan Paulusma, Terwispel; Roeland Poppinga, Beetsterzwaag; Minke Posthumus; Webster Ruiter; Kim Schotanus; Hans van der Sluis; Jesse Span, Gersloot; Eva Stoelwinder; Lars van der Veen; Jesse van der Velde, Beetsterzwaag; Sil Vellinga, Heerenveen; Hidde de Vries, Drachten; Jorrick de Vries; Quinty de Vries, Lippenhuizen; Thomas de Vries, Oudehaske; Sybren Walinga, Ureterp; Ewout Wielenga, Beetsterzwaag; Anita Wijnstra, Terwispel; Larissa van der Woude; Kapin Zhu.

Kanger, Hollum; Jelle Kiewiet, Buren; Marwin Kooiker; Myrthe Kuperus; Dennis van der Meij; Micha Metz; Vera Metz, Buren; Maikel Moll; Sander N. Oud; Christian Smid, Buren; Reinier Smit, Hollum; Amanda Veenstra; Rixt van der Woude, Hollum. Bbl: William Molenaar, Buren; Charissa Busman, Ballum; Anton Kooiker, Buren. Kbl: Hanneke Beekema, Buren; Marinus Beijaard, Buren; Anne Boelens; Alida de Boer, Hollum; Anoek van der Geest; Marc Hesselink, Buren; Lucas de Jong; Alexander Kiewied, Buren; Peter Kiewied; Kim Koops; Jovancka Kuperus; Wouter Visser, Hollum; Hannah Winia, Hollum; Inès de Witte.

Geen plaatsnaam is Nes.

Chr. Mavo De Saad, Damwâld DAMWÂLD Aan de Chr. Mavo De Saad in Damwâld zijn geslaagd voor vmbo: Tl: Siebren Algra; Selma Clara Baarsma, De Westereen; Kristian Rutger Bakker; Jesper Jakob de Beer, Dokkum; Sander van der Bijl; GiovanyBlatzheim Terpstra, Dokkum; Niek Boelens, Broeksterwâld; Dieuwke Anne Boersma, De Westereen; Marcel Bokma, Gytsjerk; Jort Braaksma; Afke Joëlle Bremer, Dokkum; Jittie Broersma, Feanwâlden; Jetske Broos, Munein; Geertje de Bruin, Westergeest; Anna Castelein,Feanwâlden; Naomi Delfstra, Broeksterwâld; Arthon Stéphane van Dijk; Silco van Dijk, Kollumerzwaag; Aranka Dijkstra, Walterswâld; Rint Dijkstra; Aldo Douma, De Westereen; Maaike HillyEisma; Patrick Julian Ernst; Hannah Lynn Falcone, Gytsjerk; Tjalling Feenstra, Dokkum; Dennis van der Galiën, De Westereen; OkjeSjieuwke van der Galiën, De Westereen; Irene Haakma, Broeksterwâld; Bauke Haarsma, Walterswâld; HielkeHamstra; Arjen Heidstra, De Westereen; Petra Hilda Helmus, Dokkum; Aaltje Sylvia Holtewes, Zwagerbosch; Boukje Holwerda; Dennis Hoogeveen, Gytsjerk; Margriet de Hoop, Niawier; Jan Steven ter Horst, Dokkum; Esmée Jilderda; Hendrika Jilderda, De Falom; Judith de Jong, De Falom; Pieter Jan de Jong; Uiltje Tjeerd de Jong; Marcel Jonker, Munein; Matthias Richard Kalsbeek, Dokkum; Wiebe van Kammen, Kollumerzwaag; Libbe Sjouke Keuning, Gytsjerk; Baukje Kingma; Anna Catharina Kloosterman, Dokkum; Hanna Fokje Kooistra; Lianne Kooistra, Rinsuma-

geast; Albert Klaas Koonstra; Jorn Geert Kramer, Oentsjerk; Irene Roanne Krol, Feanwâlden; Wilhelmina van Leijen, Kollumerzwaag; Harm van der Meer, Munein; Pieter Jetze van der Meulen, Westergeest; Simon van der Meulen,Dokkum; Gioya Helena Mormina, Metslawier; Melissa Dominique Niesing, De Westereen; Iris Oenema, Gytsjerk; Jacob Sierd van der Pas; Jesse van der Pas, De Westereen; Tetje Piersma, Twijzelerheide; Eddy Evert Pijnacker, Broeksterwâld; Lisanne van der Ploeg, Broeksterwâld; Robbin van der Ploeg; Kim Plooy; Melissa Martzen Pool; KeimpeTjipke Post; Myrthe Hinke Postma, De Westereen; Bram Raap; Watze Wiebe Raap, Walterswâld; Jitske Anna Reitsma; Geertje Rijpma,Burgum; Ilse Lisanne Roest, De Westereen; Pieter Wieger Rozema, De Falom; Jan Gerrit Schippers, De Westereen; Rido Maks Spiegelaar, Driezum; Frans Pieter Spijksma, Dokkum; Mirko Steenhuis, Feanwâlden; Dorinda Stelpstra, Gytsjerk; Jorrit Gerlof Stelpstra, Gytsjerk; Hedzer Thom Straatsma; Dirk Terpstra; IetjeHillieToornstra; Evert Tuinenga, Dokkum; Andries Tuinhof, Paesens; Kevin Veenstra, De Westereen; Kirsten Lutske Veenstra, De Westereen; Wyke Hanna Veenstra, Feanwâlden; Anja Greta Venema, Broeksterwâld; Brian Michael Visser, Walterswâld; Gerwin Visser, Walterswâld; AfkePieteke de Vries, Readtsjerk; Engeltje de Vries, Feanwâlden; Hester de Vries, Gytsjerk; TirzaYmkje de Vries, Hantum; Matthijs van der Wal, Twijzelerheide; Aukje van der Weg; Eelse Rins Weidenaar; Pauline Andrea van der Werf, Aldtsjerk; Geale van der West, Twijzelerheide; Jan van der West, Twijzelerheide; Sietsche Anna Westerhof, De Westereen; Niels Westerlaan; Tako van Wieren, De Westereen; Janna van der Woude, Gytsjerk; Jantje Grietje Zuidema, Driezum; Vincent Sijbren van der Zwaag, Broeksterwâld; Pieter de Zwart. Geen plaatsnaam is Damwâld.

Chr. Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden LEEUWARDEN Aan het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden zijn geslaagd:

Rob Abelen, Goutum; Mette Alkema, Akkrum; Suzanne Baijens, Weidum; Hille Bakker; Paulie Bakker; Jetske Beks, Grou; Hindrik Boonstra, Goengahuizen; Nynke Bouwsma; Naomi Breitsma; Sophie van Buiten, Burgum; Jenny van Calsbeek, Minnertsga; Jelle Cuperus, Franeker; Daylam Dag, Feanwâlden;

ADVERTENTIE

Certificaten behaald: Maaike Mast, Lippenhuizen. Geen plaatsnaam is Gorredijk. LOCATIE LYNDENSTEYN, BEETSTERZWAAG Bbl: handel en administratie: Youri Gatsonides, Dokkum; Alex van der Sleen, Oude Pekela; Harno Zijlstra, Arum. Zorg en welzijn: Melanie Drenth, Grou; Beitske Nieboer, Sneek. Tl: Marco van der Meer, Drachten. Certificaat behaald: Charlotte Renkema, Tolbert.

Burgemeester Walda School, Nes NES Aan de Burgemeester Walda School in Nes zijn geslaagd voor vmbo: Tl: Janita Bakker, Hollum; Janet de Boer, Hollum; Annemarie Engels, Hollum; Anne Christina Faber, Hollum; Kirsten van der Geest; Martijn van der Haring, Buren; Annike Horjus, Hollum; Marina Jepma; Willem de Jong, Buren; Marc Kanger, Hollum; Menno

TIGE BY TIGE

!

www.desaad.nl Nijewei 1 - 9104 DK, - Damwald Tel: 0511 421581


Berber Dantuma, Gytsjerk; Ingvar Debrot; Joram van Dijk, Franeker; Lotte Douma, Grou; Lisanne Douma, Menaam; Abel Driessen, Minnertsga; Hylke Frietema, Ferwert; Tirath Ganpat; Matthys Gerbrandy, Hommerts; Noa van Gils, Dronryp; Sanne Greijdanus; Nynke van Haastreg, Goutum; Marlies Herweijer, Oentsjerk; Greetje Hettinga, Wirdum; Iris Hoedemaker; Bram Hoekstra, Sneek; Steven Hoekstra, Goutum; Cas Huisman, Sint Annaparochie; Demi Hulleman, Stiens; Iris van der Hut, De Westereen; Marte de Jager, Hallum; Lars de Jager, Grou; Roos Kamies, Burgum; Anne Merel van Kampen, Hurdegaryp; Floris de Klerk Wolters, Dronryp; Jorn Kloosterman, Burgum; Sjoerd Koopal, Sint Jacobiparochie; Laura Koopman; Pieter Kronemeijer, Joure; Richard Kuipers; Marijke Laarman; Coen van der Meer; Maarten Mintjes, Midlum; Rick Mulder; Fardau Nieuwenhuis, Sexbierum; Bram van Nijen; Fleur Notermans, Goengahuizen; Pia Oevering; Paula Oldhoff; Remco Ploeg, Franeker; Thijs Postma, Burgum; Marijke Poulisse; Martijn Punt; Els van Raaij, Suwâld; Whitney Raskeyn, Goutum; Welmoed Rondaan, Sint Annaparochie; Carlo Ruiz, Heerenveen; Bram van der Sar; Jelmer Schakel, Blessum; Edwin Scharringa, Hurdegaryp; Hanneke Smedes; Nadja Steinfort, Minnertsga; Iza Stekelenburg, Mûnein; David Telenga, Sint Jacobiparochie; Nicole Terpstra, Zurich; Ninah Tiemersma; Maaike Tjeerdsma, Warten; Edwin van der Velde, Feanwâlden; Welmoed Vellinga, Bears; Elco Vogt, Stiens; Sietse de Vries, Wirdum; Douwe van der Wal; Pepijn van der Wal, Franeker; Manon Warrink, Franeker; Lisa Warrink, Franeker; Pelle Wilbers; Nelke de Wildt; Judith Woudwijk; Sara van Zalinge, Dronryp; Michiel Zandbergen, Ureterp. Geen plaatsnaam is Leeuwarden.

ADVERTENTIE

CSG Comenius, Leeuwarden LEEUWARDEN Aan CSG Comenius in Leeuwarden zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: handel en administratie: Vinay Gopalf; Marko Kingma, Marrum; Medard Nkongolo; Prashand Sardjoe; Timiro Wilson. Consumptief: Justhin Apeldoorn; Yarno Bokomo; Julian von Ende; Jesse Koldijk; Alexander Magdy; Kelly Osahon; Roan Pool; Nour Schambach; Techniek: Wilco Baarda, Wier; Mike de Boer, Sint Jacobiparochie; Jesper Bokma, Sint Jacobiparochie; Cornelis Bolding, Marrum; Richard van den Bosch; Eric Dijkstra, Marrum; Matthijs Dijkstra, Minnertsga; Eise-Sjoerd Hoekstra, Berltsum; Kelvin Klooster; Damiën Kootstra, Hallum; Jelte Ladenius, Minnertsga; Paul Lebbing; Reinder Minnema, Bitgum;

Sander Schuil; Daan Stuurhaan; Lars Veenstra, Stiens; Timo van der Vlugt; Stefan de Vries; Dennis Walsweer; Jordy Wiering, Lekkum. Zorg en welzijn: Rosalien van Balen; Beau van Daalen; Kiki van Dijk; Marena Dijkstra; Celine Donath; Gerlena van der Eems, Gytsjerk; Michèlle Flisijn; Rianne Glazema, Marrum; Jamie Harkema, Gytsjerk; Jomy Hofstra; Laura van Houten; Demi Huizenga; Lisa van der Kamp; Soraya Koopmans; Mylène de Leeuw; Simone Meijer, Hallum; Shania van der Molen; Carmen Palstra; Fabiënne Postma; Tessa Radersma, Tytsjerk; Janish Sital; Cindy Visser. Kbl: handel en administratie: Redmar Bene; Ricardo Cnossen; Jeanine Dol; Ibrahim Elmi; Jan Feddema; Marisha de Graaf, Stiens; Ruben Hoekema; Laurens Huging; Thom Hummel, Hurdegaryp; Hemen Ibrahim; Admir Ibric; Max Jansen; Thijs de Jong; Jannes Mulder; Boyd Parie; Mick Reitsma; Robin Rodenburg ; Rainaldo van der Schaaf; Iris Scholtens; Joey Terpstra; Nitha Velautham; Sverre Wolters. Consumptief: Roald Boersma; Erik Papa; Remco Paulusma, Rinsumageest; Kimberly Plaza; Joop Schuhmacher; Shayna van Slooten; Dennis Tichelaar; Claudia Wind, Hurdegaryp; Shazney Zondervan, Menaam. Techniek: Joey van den Bos, Koarnjum; Hidde Jan Jansma, Hallum; Lieuwe Jongsma, Bitgummole; Jeffrey Jonkman; Ids Kamminga, Britsum; Naim Mohamed; Mark Reitsma; Raymon Stork, Minnertsga; Rinze Tjeerdsma, Warten; Djurre Visser, Stiens; Sito Wagenaar, Hijum. Zorg en welzijn: Meryem Bouraqba; Loubna Dahchour; Marlena van Duinen; Pei Ting Feng; Ilse Groen ; Kyara Heeremans; Marieke Heidstra; Britt Hiemstra; Juliana Ishaïh; Jeanine Kerkhof; Amina Kljajic; Nienke van Leeuwen, Stiens; Lisa Meems; Esther Rinsma; Lisa Smeding; Sanne Steensma; Tiffanie Sterken; Melissa Tichelaar, Hurdegaryp; Luisa Vata; Kimberley van der Velde; Nina Vermeeren; Rebekka van ’t Zand, Ryptsjerk. Mavo: Janneke Abma, Goutum; Maric Aronds; Jordan Ashford; Laura van der Beek; Julian Beekman; Daniël Berger; Remco Bergsma; Tony Bertens; Shania Betgen; Lucinda van der Bij; Maureen Bouw; Thecla Brouwer; Marieke Cupido; Klaas Deelstra, Britsum; Sabina Dijkstra; Milan Elmendorp, Stiens; Indy Eyzenga; Nynke Feenstra, Jelsum; Jeanita Gambier; Solongo Gankhuyag; Rutger de Graaf, Grou; Chris de Groot, Koarnjum; Melanie de Haan; Noah Haileselassie Redda; Manon Halbertsma; Bas van Hecke; Daphne Hoitinga; Christiaan Huynh; Nuray Ibraheem; Emmanuel Ighodaro; Iris IJpma; Mara de Jong; Ebony Juana; Ronald Kalter; Stefan Kamminga; Esma Kesici; Kelly Klijnstra; Etienne Kloosterman; Martijn Klunder; Ingrid Koezema; Savannah Koopmans; Robin Korsten; Mike Kouwenberg; Wessel Liemburg; Marius Magré; Nafissa Mahnin; Muriël Meijer; Dominique Meijer; Stan van der Meulen; Anita Nguyen; Reinoud Nicolai; Nanne Nyp, Wirdum; Rianne Nyenhuis, Haydar Özcan; Soylanda Passial; Suzanne Rahouma; Amber Ramsaroep; Glenn Richard; Jaleesa Schiphorst; Lisanne Schonenburg; Samita Shastri; Dennis Smit, Wirdum; Naomi Steffen; Jari Terpstra; Raphaël Thamrin; Lykle Tromp; Stan Vaatstra; Patrick van der Veen; Milan Velberg; Daniël Visser; Lucca Visser; Jordy Võ; Roos Vredevoort; Kalkidan Wedman, Wirdum; Yoran Weiland, Oudebildtzijl; Lieuwe van der Werff, Koarnjum; Michael Wolle; Lauren van der Zee; Imran Zibari; Renzo Zijlstra; Giovanni Zwerver. Havo: Kelvin Adema; Abe Alberts; Carolien Baarda; Ellis Bakker; Hannah Bakker Stiens; Lizzy van Beilen; Jaimy Beima; Ytje Bergsma, Vrouwenparochie; Fransisca Blaauw; Anne Bloembergen, Sint Annaparochie; Djura Bloemsma, Goutum; Hessel de Boer, Wirdum; Rosanna Bonasia; Anne Pieter Boonstra, Stiens; Janneke Bosma, Hallum; Jerro Bouius; Bram van Buiten; Luuk Chen; Jelle Cruijsen; Varisha Debipersad; Laura van Dijk; Sanne Dijkstra; Arjen Dotinga, Stiens; Inge Draaistra, Stiens; Darius Dubber, Aldeboarn; Lisanne van den Dungen; Eva Eiling; Jorieke Elsenbroek; Gerlinde van der Es, Hijum; Davey Eshuijs; Christian Fato; Thomas Gardien; Maarten van Gelderen, Goutum; Monica Goodijk; Remko Groeneveld; Ysbrand de Haas, Sint Annaparochie; Jildou Haijma, Berltsum; Lisa Halma; Jelmer Havinga;Janneke van Hecken; Jorn-Ids Heins, Hallum;

Wilmar Hekkelman Nes – Ameland; Tim Helderman; Berber Hellema, Hallum; Thomas Hemmelder, Grou; Marit Hoeksema; Milou Hoekstra, Goutum; Marrit Hoekstra, Minnertsga; Rixt Holwerda; Bart Hoste, Goutum; Hester Idsardi; Camilla van Iersel; Britt Imholz; Anna Jacobi; Nynke de Jager; Amarins Jager; Aale Jagersma, Hallum; Kimberly Jensma, Minnertsga; Britt de Jong, Bitgummole; Danny de Jong, Stiens; Thymen Jonker, Stiens; Johan Kamperman; Jacob de Keizer, Oudebildtzijl; Jildo Kerkstra, Wergea; Frank Keuning; Marije Kinderman, Aldtsjerk; Stijn Kingma; Maaike Kingma, Workum; Rianne Kisjes; Valentina van Kleef, Hallum; Mirre Klüte; Amarins van der Kooi, Mûnein; Sophie van der Kooi; Thomas Krol, Hallum; Iris Kuiper; Wijnand Langeveld, Grou; Bernhard Last; Hilly Lautenbach, Menaam; Emily Lazeroms, Wergea; Youssra El Marini; Daphne Markwat; Marrit van der Meer, Stiens; Marynda Meijer; Sylvie Miedema; Jeanine van der Molen; Amber Mulder; Cindy Nassar; Rienk Nicolaij, Britsum; Lucie Nieuwenhuijsen; Auke Nutma, Hallum; Aysen Otman; Adriaan Otte, Ferwert; Judith Overman, Alde Leie; Angelique Peeters; Robin Petzinger, Hollum; Jesse Piebenga; Jesmer Pietersma Aldtsjerk; Neno Plat, Minnertsga; Geart van der Ploeg, Britsum; Niels Plomp; Rick Poos; Carlo Posthumus; Lisanne Postma; Rjimke Rijpma, Gytsjerk; Harold Rinsma; Julia van der Schaaf; Amber Scheffer; Wolter Sibma, Mûnein; Cor Sijtsma, Marrum; Tajinder Singh; Johannes Sinnema, Wergea; Roan Sinnema, Stiens; Robert Slomp; Marlies Smedinga, Dronryp; Davey Snijder, Sint Jacobiparochie; Joël Sol; Renske Spanninga; Henny Steen, Marrum; Floor Stoelinga; Hendrik Stok, Sint Annaparochie; Mandy Storm, Goutum; Majbritt Takkebos, Goutum; Janet Tiesma, Hilaard; Romée Timpico, Oentsjerk; Anouk Touwen; Martijn Tromp; Dianne Valkoog; Jelmer van der Veen, Goutum; Nina Veenstra; Eddie Vermeij; Lisanne Vink, Bitgum; Sebastián Vis, Sneek; Anno Visser, Tytsjerk; Daan de Vleeschouwer; Alissa Vogelsang, Deinum; Laurens Volkers; Jeanine de Vos; Tessa de Vries; Nienke de Vries; Eliane de Vries, Goutum; Trynke de Vries, Hallum; Nynke Wagemaker; Timo Wahle; Pierce van der Wal; Ilona Wapstra; Joram Wierenga; Roelof Wijbenga, Sint Annaparochie; Klarissa van der Wijk, Marrum; Eline Wijma; Gerard Wijngaarden, Hurdegaryp; Anique de Wit; Bart Wolthuizen; Kees Woudstra; Merna Youkhanna; Lieve van Zandvoort; Elina van der Zee, Stiens; Laurens Zureiqi; Wijbe Jan Zwager, Stiens; Miranda Zwiers. Atheneum: Bram Adema; Cynthia Agema, Noardburgum; Marije van Akker Suwald; Nienke Bak; Sander Bakker, Vrouwenparochie; Thijs Barendrecht; Hilde ten Berge; Agnetha Bijlsma; Henkjan Boels, Stiens; Sonia Boufennara, Hurdegaryp; Wybe Braaksma, Ferwert; Rixt Bruinsma, Gytsjerk; Roald Bruinsma, Britsum; Douwe Douma; Arjen van der Eems, Gytsjerk; Rienk Feenstra; Maaike Greijdanus, Marrum; Anna de Haan, Burgum; Vincent de Haas; Kevin Heerema, Hurdegaryp; Hessel den Hertog, Marrum; Matthijs Hoekstra; Els Hoekstra, Gytsjerk; Merel Hoogendoorn, Suwald; Jeanette Jansma, Dronryp; Sannah de Jong; Jeen de Jong, Britsum; Jorris Kingma, Ried; Ingrid Kooistra, Hallum; Daan Kuperus, Hurdegaryp; Marieke Landman; Anas Maghnouji; Douwe van der Meer; Britte Meinema, Hurdegaryp; Geertje Mennema, Dronryp; Jildou Merkus; Kim Nicolai; Aldith Pasveer; Marijke Poelstra, Marrum; Corniek Post, Franeker; Jildou Sijtsma; Hinke Slok Soede; Jelle Snijder; Marije Spinder, Dronryp; Esther Stellingwerf, Berltsum; Lisanne Steringa; Lotte Turkstra, Oentsjerk; Dorine van der Veen, Goutum; Sanne Veeneman; Yorick Veenma, Goutum; Jikkie Veenstra, Dronryp; Harm van der Veer, Noardburgum; Elles Vellema; Wieger Vellema, Hallum; Marije Vink; Birna de Vries; Lotte van der Weerdt; Jildau de Wit; Ilse van Zuilen Bitgummole.

Geen plaatsnaam is Leeuwarden.

CSG Gaasterland BALK Aan de CSG GAASTERLAND in Balk zijn geslaagd voor vmbo: Tl: Jan Buter, Nijemirdum; Marije Commijs; Michel Dölle; Kyra Draaijer; Myrthe van Duinen, Nijemirdum; Cheyenne Faëles; Melissa Glashouwer; Sean de Goederen, Sloten; Daniek van der Goot; Sjoukje van der

Goot, Sondel; Wieger-Piet Haarsma, Tjerkgaast; Meine de Jong, Oudemirdum; Farai Jutte, Harich; Myrthe Kramer; Femke Landman, Oudega (Gs); Jonathan Louwsma; Jonathan Mink; Jordi Nauta; Ingrid Reinsma; Joeri Rijpma; Jolanda Samplonius, Wijckel; Trijntje Sijbesma, Koufurderrige; Nina Spijkerman, Tjerkgaast; Cor-Wisse Tijm, Tjerkgaast; Grytsje Tromp, Oudega (Gs); Jesse van der Veen, Tjerkgaast; Roel Visser, Harich; Thomas de Vries, Wijckel; Luna Weerman, Tjerkgaast; Durk Roel Wildschut, Nijemirdum. Kbl: Eize Beuckens, Nijemirdum; Geertje Bijlsma, Tjerkgaast; Yael de Boer; Dennis Buwalda, Oudemirdum; Margriet van der Goot, Sondel; Alie Klijnstra, Harich; Kirk Landolf, Mirns; Inge Meyer, Wijckel; Wander Rijpstra; Meryse Verburg; Angie van der Weij; Joeri van der Werf, Bakhuizen. Bbl: Rolf Bron; Gerbrich Groenhof, Tjerkgaast; Moniek de Jong; Marloes Valkenburg, Woudsend.

Geen plaatsnaam is Balk.

gerswoude; Thimo Werkman, Opeinde; Rob van Zoelen. Natuur en gezondheid: Marrit Biesma, Oudega; Gerry Boonstra, Wijnjewoude; Marleen Jager; Lieke Jorna; Niek Manders; Sjoukje Polet, Sumar. Natuur en techniek: Yaron Ausma; Tom Bax; Marloe de Beer, Burgum; Björn Boer, Bakkeveen; Tjet de Boer, Garyp; Willemijn Boonstra, Burgum; Jildou Bruinsma, Rottevalle; Egbert Dijkstra, Marum; Vincent Fokkema, Wijnjewoude; Marijke Hof, Haulerwijk; Symen Holwerda, Boornbergum; Harm Jaap de Jong, Hemrik; Marten Kloosterman, De Wilgen; Pieter Lijcklama à Nijeholt, Surhuisterveen; Gianni van Marion, Winsum; Kasper Meijer; Johanna Merkus; Tim Postmus; Wijtse Rekker; Levi van Rheenen; Hans Jan Rispens, Boornbergum; Dennis Smit; Mathijs Snapper, Burgum; Arianne Stegink; Rico Tjepkema Burgum; Frank Tuinstra Wijnjewoude; Afke van der Veen Burgum; Joran Wiersma; Jasper Zwerver Boornbergum.

CSG Liudger, Drachten, Burgum, Waskemeer

Gymnasium: economie en maatschappij: Tessa Beintema; Mariska de Boer; Els de Grefte, Oosterwolde; Hylke Kramer, Wijnjewoude; Imke van der Meulen; Annemarie Sulman; Inge de Vries, Lippenhuizen; Emma de Waard.

DRACHTEN Aan de SCG Liudger in Drachten, locatie Raai, zijn geslaagd voor:

Natuur en gezondheid: Lisa Dijkstra; Hiltje van der Molen, Wijnjewoude.

Havo: cultuur en maatschappij: Daniëlla Barten; Cato Bontekoe; Regina Brouwer, Boornbergum; Ruben Bruinsma; Marieke Eringa, Waskemeer; Joran Fonville; Laura Heijs; Mirna ten Hoor, Waskemeer; Anna Jongsma, Wijnjewoude; Thom Koopmans, Ureterp; Joël Miedema; Dianne Postma; Julia Teeninga; Wilkje Terpstra; Wessel van Trijp, Opeinde; Lisanne Veenstra, Ureterp; Eveline Visser, Boelenslaan; Froucke van der Wal, Nij Beets; Verena van der Werf; Linda Wils, Marum.

Natuur en techniek: Jelmer Haites, Waskemeer. Geen plaatsnaam is Drachten.

Economie en maatschappij: Youssef Akdim; Evelien Alberda, Marum; Leon Bijlsma; Wessel Cazemier, Haulerwijk; Boris Damstra; Jesse Hein Dijkstra; Lisa Dijkstra; Sanne Doeland, Ureterp; Johanna Elzinga, Oudega; Jochum Hoekstra, Nij Beets; Jop Hofman; Bareld Chang Jacobi, Oudega; Geanne de Jong, Haulerwijk; Marc de Jong; Janieta van der Kaap, Marum; Lennard Kooistra, Kortehemmen; Max Kuijper; William Kuipers; Laura van der Meer, Ureterp; Ilse Meindertsma; Gelbrich Metselaar; Pieter Neijzing, Beetsterzwaag; Rebecca Nieuwenkamp; Jochem Numan; Rick Ongersma; Isa Schenkel, Haulerwijk; Siebe Schootstra, Rottevalle; Rosanne Smaling, Opeinde; Lian Tilman, De Tike; Ate Johan Travaille; Marieke Uithoff, Waskemeer; Maura Vaandrager, Beetsterzwaag; Klaas van der Veen, Bakkeveen; Edvard Jan Visser; Reinoudt Visser; Matthijs Wilming. Natuur en gezondheid: Marije Bosma; Ilse Dijkstra, De Wilp; Jadith Haakma, Donkerbroek; Vera Haisma, Ureterp; Claudia Heida, Nij Beets; Corina Hoekstra, Siegerswoude; Arianne Jonkman, Bakkeveen; Judith Kerkstra, Haulerwijk; Rianne van der Ploeg, Haulerwijk; Michelle Stienstra, Wijnjewoude; Julian van der Veer, Hemrik; Richelle van der Velde, Ureterp; Michelle Voogt, Boornbergum; Irene de Vries, Boornbergum. Natuur en techniek: Mark Bebingh, Ureterp; Nienke de Boer, Boornbergum; Renze Dijkstra, Ureterp; Ruben Droogh, Wijnjewoude; Annelien de Graaff, West-Terschelling; Anna Haze; Corline ten Hoor, Wijnjewoude; Sjoerd de Jong, Gorredijk; Sanne van Meerveld, Oudega; Emile Peters; Ruben Rijnhart; Amber Steen; Ben Tiemersma; Lúc Tolsma; Dimitri Vochteloo; Jesper Wijma; Anno Wilming, Waskemeer; Tamme van der Woude, Boornbergum. Atheneum: cultuur en maatschappij: Wiljo Bakker; Minke de Boer, Drachtstercompagnie; Irene Folkers; Sybolt Friso, Donkerbroek; Daan van Gulik; Tine Silvius; Melissa Wijnja. Economie en maatschappij: Hylke Dijkstra; Anna van der Heide, Ureterp; Matthijs Kooistra; Elise Kunnen, Burgum; Lars Kuperus; Maarten Looijenga, Oudega; Markus Meekma; Wessel Posthuma; Wessel Stienstra, Ureterp; Celine Talma, Burgum; Marlieske van der Velde, Drachtstercompagnie; Johannes de Vries, Siegerswoude; Albert Wagenaar, Sie-

LOCATIE SPLITTING Bbl: bouwtechniek: Mike Heerema, Hurdegaryp; Bouke van der Kooi, Boornbergum; Berend van der Molen, Boornbergum. Metaaltechniek: Dannick Oppedijk van Veen, Burgum; Aalzen Wagenaar, Burgum. Voertuigentechniek: Bartele Elverdink, Nijega; Martin Kooiker, Siegerswoude. Instalektro: Redmer Marra, Garyp; Djimmer Veenstra, Ureterp. Zorg en welzijn-breed: Lianne de Haan, Ureterp; Marit van der Meulen, Burgum; Tara Svalbard, Boornbergum; Irma Til; Marianne de Vente. Sport dienstverlening en veiligheid: Dennis Feenstra, Marum; Jeffrey Koopstra, Burgum; Jeremy Lap; Willem Sijtsma, Oudega; Pier van der Velde, Rottevalle. Landbouw-breed: Rein Bil, Boornbergum; Michel de Jong; Johannes Rondaan; Eise Tolsma, Ureterp. Kbl: bouwtechniek: Sjoerd-Wilbert Bakker; Sweitse Biesma, Oudega; Jelmer Bosma, Ureterp; Cicilia Yandruw; Justin Nieuwenhuis; Siebe Numan, Bakkeveen; Sytze Taekema, Burgum; Yannick Veenstra. Metaaltechniek: Henderik Antuma, Rottevalle; Rick Bos, Sumar; Kenneth Jongsma, Ureterp; Kevin Lemstra, Garyp. Voertuigentechniek: Tim Barkmeijer, Boornbergum; Rene Boven; Fokke van der Meulen, Siegerswoude; Jered Nuwolt; Pyt Paulusma, De Wilgen; Eddy Plantenga, Drachtstercompagnie; Jordy Roffel, De Wilp; Sietse Stoker; Wichard Toering, Oudega. Instalektro: Reinder Andringa, Burgum; Menno Bakker, Burgum; Jilles Huitema, Nijega; Alle Klaas de Jong, Noardburgum; Ruben van Keimpema, Garyp; Wybren Kooistra, Garyp; Frits van der Meer, Drachtstercompagnie; Klaas Jan Solle, Nijega; Matthijs Teeninga; Thijs Vogelzang, Marum. Economie: handel en administratie: Hendrik de Boer; Marc van Dekken, Surhuisterveen; Onno Hiemstra, Appelscha; Henno Hoff, Marum; Frank Kooi, Opeinde; Daan van der Kruis; René Langendijk; Benjamin Latona; Lina Le; Colin Pape, Opeinde; Valentina Reitzema. Opeinde; Jildou Smit. Zorg en welzijn-breed: Femke Adema, Opeinde; Iris Amperse; Wikje Bekkema, Boornbergum; Vera Boerema, Beetsterzwaag; Marit Douma, Burgum; Sylvana Fokkema,

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 5


&EXAMENS Gorredijk; Bianca de Haan, Sumar; Marije Hanenburg; Anna Hoekstra, Garyp; Mirjam Hut, Marum; Ilse de Jong, Frieschepalen; Marije de Jong, Bakkeveen; Karina Jongsma, Frieschepalen; Marijke Kingma; Renske Klaver, Rottevalle; Sabine Kooijman; Wendy Minnema; Selisa Moorlag, Boornbergum; Inge van Noordennen; Nienke Poelstra, Boornbergum; Maud Rijpma; Marrit Schilstra, Oosterwolde; Ilse Snijder, Donkerbroek; Metty Spinder, Drogeham; Anke Stemerdink, Marum; Linda Streekstra; Dieuwke Talen, De Veenhoop; Marleen van der Veen; Sanne van der Velde, Burgum; Melanie de Vries; Hester Wendelaar Bonga, Ureterp; Mirthe van der Werk, Ureterp; Anne Westra, Burgum; Evelien van Wieren; Corina Wolfslag Sport dienstverlening en veiligheid: Jordy Boonstra, Bakkeveen; Jesse van den Broek, Ureterp; Minne Dekker, Nij Beets; Ellen Djurrema, Burgum; Klaas Ekhart, Waskemeer; Hilda Jutstra, Haulerwijk; Jeffrey Nuwolt; Sander Pasma; Ateng Tuakora, Surhuizum; Jurjan van der Werff; Jens Ypma, Hurdegaryp. Landbouw-breed: Gerrit de Boer, Ureterp; Lisa van Dongen; Renate van der Duin, Nij Beets; Marije Loopstra, Drachtstercompagnie; Enzo van der Meulen, Siegerswoude; Tomar Peeters, Waskemeer; Lotte Stegeman; Durk Jan Talsma, Opeinde; Hendrik van der Veen; Tiede van Veen, Siegerswoude; Jaimy Zantvoord; Sylvia Zijlstra, De Wilp. Gl: economie: handel en administratie: Gert Jan Drent, Marum; Hilbert Huisman; Iris Kooistra; Valerie Lamein; Fenna van der Meulen; Alicja Mikolajczyk, Ureterp; Lea Wijbenga; Jesse Ypenga. Technologie: Jacob Brouwer; Henk Buma, Siegerswoude; Tobias De Calonne; Yshia Jhapsie; Dineke Krol, Ureterp; Marijn Oosterop; Iris Oru{#x10d}evi{#x107}, Ureterp; Lisanne Scheper, Marum; Hanneke Span, Opeinde; Kay Troost; Yi-Chun Wieldraaijer. Techniek: instalektro: Khang Banh; Stefan van Dijk; Ytsen Dijkshoorn, Oudega; LieuwePieter Elzinga; Bert Groenewoud, Ureterp; Kevin Kuipers, Marum; Peter Lont, Boornbergum; Sven Raven; Rimmer Tuinenga; Ruben Veenstra, Ureterp; Jurjen van der Velde, Nijega; Bart Westgeest, Houtigehage. Technologie: Jasper Bruggink, Ureterp; Izaak Dümmer; Evert de la Ferté, Ureterp; Arjan van der Heide; Achiel Stienstra; Hein van Tits, Oudega. Zorg en welzijn: technologie: Margriet de Haan; Ron van der Meer, Ureterp; Lisa Penninga; Simone Postema, Opeinde. Zorg en welzijn-breed: Sanne Bargerbos, Rottevalle; Iris van Beelen, Houtigehage; Gesina Bouwers, Beetsterzwaag; Romy Braaksma; Lisa Branderhorst; Lisa Dijk; Robin Idzerda; Andrea Klaver, Rottevalle; Romy Postma; Ilse Reitsma; Noa Rorafui; Justine Schaafsma; Marije Teljeur, Opeinde; Marjan van der Velde; Nynke de Vries, Oudega. Tl: Tom Banning; Mylène Beintema; Tiraya Bijma; Rémon Boivin, Ureterp; Randy Bonthuis, Ureterp; Dave Boonstra; Mathijs Boonstra; Wieger Bosma, Frieschepalen; Sander Croes; Nienke Dekker; Dafne Elzinga, Nij Beets; Lisanne Elzinga, Ureterp; Hein Geertsma, Nij Beets; Martijn Geertsma, Rottevalle; Yassir El Ghamarti; Jacco Hanewald, Beetsterzwaag; Erwin Haven, Wijnjewoude; Martin Haven, Wijnjewoude; Jacoba Hoekstra, Boornbergum; Roy de Jong; Sven de Jong; Vanna de Jong; Tim Keegstra; Dennis Kloostra, Boornbergum; Chloë Koch; Rik Kooistra, Rottevalle; Ruben Kooistra; Jesse van der Lei, Rottevalle; Rianne Mulder; Wimke Mulder, Opeinde; Melanie Nawijn; Boukje Ophuis; Menno Peters; Cornelieke Rog, Boornbergum; Esther Marije Stork, Surhuisterveen; Lourens Tadema; Annechien van der Vaart; Maaike Veenstra, De Wilgen; Menno Veenstra; Chris Visser, Houtigehage; Esmée Visser; Martha de Vries, Beetsterzwaag; Mike de Vries, Marum; Robin de Vries, De Wilp; Angela van der Wal, Harkema; Julian van Wieren; Lars van der Wolf, Nij Beets; Ilja Zuidema, Ureterp. Geen plaatsnaam is Drachten. LOCATIE BURGUM Gl: economie: Jennie van der Heide; Rudy van der Veer, Feanwâlden; Fokke van der West, Twijzelerheide.

Noardburgum; Mirthe Ritsma; Anouk Snip, Eastermar; Afina Wester, Earnewâld. Techniek: Gjalt Helder, Noardburgum. Tl: Sandra Bastiaannet; Janca Bloemhof, Feanwâlden; Aline de Boer, Hurdegaryp; Jan Johan de Boer, Hurdegaryp; Maud Boomsma; Hindrik van der Boon, Noardburgum; Mèritha Boorsma; Jan Bosgra; Remco Bos; Sytske van Diggelen; Sharon Dijkman; Rianne Dijkstra; Ruben Eefting; Minke Faber, Eastermar; Jesse Frieling, Feanwâlden; Joshua Frimpong; Janna de Haan; Sjoerd de Haan, Eastermar; Wytske de Haan, Garyp; Harm Haarsma, Sumar; Jan Haarsma, Sumar; Rick Heegstra; Jellie van der Heide; Fenna Heidstra, Feanwâlden; Ilse Hoeksma, Twijzelerheide; Minke de Hoop; Oane Huisman, Hurdegaryp; Niels de Jong, Tytsjerk; Anne Kernkamp, Oudega; Mathilde Kramer, Eastermar; Isa Lampers; Johannes Landheer, Warten; Simone Lei, Hurdegaryp; Chantal van der Made; Amber van der Meer, Garyp; Esra van der Meer; Richard Meijer, Gytsjerk; Bjarne Osinga, Hurdegaryp; Sjoerdsje Pebesma, Garyp; Lisa Pijnacker, Hurdegaryp; Femke Thea Poelstra, Eastermar; Nynke Poelstra, Hurdegaryp; Pierius Polet, Sumar; Wieberen Postema, De Tike; Rients Posthumus, Warten; Femke Postma, Feanwâlden; Ilse Postma, Jistrum; Dominique Rottiné, Zwagerbosch; Sander Sijbesma, Suwâld; Marthijn Sijtsma; Femke Sliep, Eastermar; Gretha van der Sluis, Garyp; Froukje Smedes, Eastermar; Nynke Spijkstra; Anouk Stamhuis; Sam Steen; Hinke Stoker, Eastermar; Johan Swart; Femke Tadema, Eastermar; Baukje Tjeerdsma, Garyp; Nynke Tjeerdsma, Garyp; Jitske Tjepkema; Barend Tuinenburg; Pieter Vaartjes, Garyp; Marten van der Veen, Eastermar; Wessel van der Veen; Rico van der Veen, Twijzelerheide; Jorrit Veenje, Garyp; Remkes Veenje, Garyp; Jacobien Veltman, De Tike; Mario Viergever, Groningen; Sjoerd Bauke Visser, Jistrum; Marjolein Walburg; Marrit Wijma, Hurdegaryp; Lyda Wolters; Douwina Woudwijk. Havo: cultuur en maatschappij: Erwin Hooijenga; Tessa Logher; Nadja Miedema, Feanwâlden. Economie en maatschappij: Patrick Baarda; Gezina Boers; Reinder Boomsma; Diedrik Dillema; Fardau Douma; Maaike Dijkstra; Hessel Ellens; Herma Haagsma; Sijtske Herder; Femke den Hertog; Baukje Hoekstra; Gina Holman; Anna Houwink; Lotte Huizenga, Oentsjerk; Maaike Jacobi; Margaretha de Jong, Jistrum; Jorrit Kramer; Wessel Kloosterman; Lars bij de Leij; Marit bij de Leij; Sjoukje van der Meer, Noardburgum; Nynke Mellema, Dokkum; Reinetta van der Meulen; Joyce Mulder; Rinze Nicolai, Kootstertille; Gea Plantinga, Garyp; Anne-Jens Pruis; Tom Roorda; Fardau Tjeerdsma; Marijke Tijsma; Doutzen Vaartjes; Froukje van der Veen, Eastermar; Ridzert Veenstra; Marijke Vonk; Maaike Wouda, Feanwâlden; Marjet van Wijk, Hurdegaryp; Nynke Ytsma. Natuur en gezondheid: Rosanna Borg,

ADVERTENTIE

L Wij zijn trots op jullie!

Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Zorg en welzijn: Lyanca Kloosterman,

6 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Noardburgum; Martine Couperus, Eastermar; Alida Huisman; Esmee de Jong, Feanwâlden; Jurgen de Lange; Jorrit van der Meulen; Roos Tuinenburg; Yasmin Veenstra; Janna de Vries, Garyp; Marijke van der West, Hurdegaryp; Erin Zijlstra, Oentsjerk. Natuur en techniek: Michael Beckmann; Gjalt Broersma, Ryptsjerk; Jeffrey van der Sluis; Niek Stoop; Sytze Westerdijk, Suwâld; Jasper Witteveen; Hindrik Zeinstra, Hurdegaryp. Geen plaatsnaam is Burgum. LOCATIE WASKEMEER Tl: Tjerk Adema, Siegerwoude; Anita Beintema; Joris van Bergen; Wia Boonstra, Wijnjewoude; Wiebe Boonstra, Siegerswoude; Jesse Peter van den Bos, Bakkeveen; Robin Dees, Bakkeveen; Jordi Douwsma, Bakkeveen, Ammie de Jager, Donkerbroek; Nienke Jagersma, Waskemeer; Leon Jelsma, Haulerwijk; Jildou Jongsma, Donkerbroek; Ankelien Jonkman, Haule; Omar Keuning, Marum, Marleen Leistra, Haulerwijk; Annet Mekenkamp, Haulerwijk; Leoni Otter, Donkerbroek; Marissa van der Ploeg, Donkerbroek; Marit van Raaij, Haulerwijk, Janet Rooks; Ester van der Veen, Wijnjewoude; Sharon van der Veen, Haulerwijk; Wiedse Veenstra, Bakkeveen; Sven van der Veer, Haulerwijk; Jelle Wagenaar. Geen plaatsnaam is Waskemeer.

CSG Dockinga College, Dokkum, Ferwert DOKKUM Aan het Dockinga College in Dokkum zijn geslaagd voor vmbo: Lwt: economie: Lorenzo Falize, Rinsumageast. Techniek: Remco Jousma, Feanwâlden. Zorg en welzijn: Florianne Haakma; Jeanne Kuipers, Engwierum; Anastasia Meinema, Wierum; Wiepie Klazina Nicolai, Ferwert; Lieneke de Vries, Nes Bbl: economie: Diego Boin, Metslawier; Yde Raap, Rinsumageast; Ilja Vermunt, Ferwert; Danny Wijnsma.

SINT ANNAPAROCHIE Aan het de CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie zijn geslaagd voor vmbo:

Techniek: Melvin Barendsen, Holwerd; Patrick Boorsma, De Westereen; Alexander Dijkstra, Anjum; Pieter Draayer, Feanwâlden; Jan Elzinga, Paesens; Riemer Folkertsma, Reitsum; Erik Greydanus, Ferwert; Remco Groen, Feanwâlden; Sander Groen; Lisanne van de Haar; Marcel Helmus, Holwerd; Vincent Hoekstra, Ternaard; Jorrick de Jong; Douwe Kooistra, Damwâld; Richard Malda, Holwerd; Leo Miedema, Damwâld; Wichard Nutma, Oostrum; Jon van Oorschot, Rinsumageast; Ramon van der Ploeg; Roelof Postma, Ryptsjerk; Sjoerd Postma, Metslawier; Jos Procee, Rinsumageast; Jeffrey Schoorstra, Marrum; Johnny Sluymer, Ternaard; Jani Terpstra, Damwâld; Rick Veenstra, Wâlterswâld; Siebe Visser; Jelmer de Vries, Rinsumageast; Menno de Witte, Damwâld; Durk Evert Wolters, Damwâld; Jiddo Ykema, Ee; Casper Zuidema; Theo Zwart, Driezum.

Bbl: Mayke van der Bij; Kenny de Boer, Minnertsga; Rosalie Bosma, Bitgummole; Myrthe Cuperus, Oude Leije; Gerrit Dijkstra, Berltsum; Rutger van Dokkumburg, Berltsum; Marina Ghattas, Stiens; Rosintha Helderman, Wier; Kjeld Heslinga, Hijum; Daphne Huizinga, Bitgum; Denise Huizinga, Vrouwenparochie; Nynke Jelsma, Minnertsga; Milan de Jong, Stiens; Robbert van der Kamp, Stiens; Kaylee Lorijnen; Csaba Maczkò, Vera Miedema, Berltsum; Stefan Rauwerda, Stiens; Bente van der Schaaf, Sander Snijder, Sint Jacobiparochie; Jildou Swart, Sint Jacobiparochie; Janne de Vries, Minnertsga; Daniëlle Westra, Stiens;

Zorg en welzijn: Lisanne Bijlstra; Ineke Boersma, Damwâld; Dorinda Bos, Damwâld; Sjoke Dijkman, Holwerd; Rafaela Dijkstra, Damwâld; Anita Ensing; Evelien de Graaf, Burum; Rianne Haakma; Elisa van der Harst; Marianne van der Hoek, Aldtsjerk; Wendy Holwerda; Wynanda Huitema, Damwâld; Elly Huizinga, Hegebeintum; Marianne de Jong; Ursula de Jong, Feanwâlden; Lotte Jonker, Oosternijkerk; Nadine Klaaysen; Liza Lei, Moddergat; Rosijet Ogunleye Oke; Rixt Valk, Hallum; Geertje van der Velde, Ferwert; Dominique Visser, Ternaard; Jitse van der Wal, Metslawier; Bettie Wiegersma, Lioessens; Eva van Zelderen, Jouswier;

Kbl: Herre Douwe Bartlema; Naomi Bruning, Hallum; Olaf van Dijk, Nij Altoenae; Séanna Duinstra, Stiens; Carla Haarsma, Minnertsga; Wanja Hajjar; Sanne Jonker, Hijum; Hein Joostema, Minnertsga; Margriet Kloostra; Nynke Kloostra, Wier; Melissa Lolkama; Daan Minnema, Oude Leije; Hilko Plat, Minnertsga; Amber Reekers, Britsum; Femke Schuiling, Minnertsga; Jelmer de Vries; Britt Westland; Esther Wiersma, Stiens; Thomas Witteveen; Jan van der Ziel, Berltsum.

Kbl: economie: Frank van Boerum; Femke van Dellen, Driezum; Arnold Feddema; Pieter Huizenga, Dokkum; Johan Meinema, Wierum; Marcel Mollema, Damwâld; Marco Ploegsma, De Westereen.

CSG Ulbe van Houten, Sint Annaparochie

Gl: Koen Balt, Nij Altoenae; Menno Bierma, Vrouwenparochie; Maritha Born, Berltsum; Eschwin Dijkstra, Vrouwenparochie; Max van der Heide; Martin Hoekstra, Stiens; Michel Jelsma, Berltsum; Hein Joostema, Berltsum; Rinke Kamstra, Minnertsga; Martine Kooistra; Anouk Quarré, Berltsum; Thirza Roorda, Hijum; Femke Schaafsma, Berltsum; Corné Tuinenga, Berltsum; Manouk Wapstra, Jitze van der Zee, Stiens. Tl: Elbrich Akkerman, Stiens; Emma Baars, Sint Jacobiparochie; Jasmijn Behage, Stiens; Jildou Bijlsma, Ingelum; Nynke de Boer, Stiens; Matthias Bras, Stiens; Odile Dijkstra; Ruben Eijzenga, Berltsum; Marja Eissens; Hugo Ellérie, Berltsum; Bram Feenstra, Nathalie Fluit; Redmer Hansma, Hallum; Marthe Hogenhuis, Sint Jacobiparochie; Sanne Jonker, Stiens; Maurice van der Kamp, Stiens; Rutger Lindenhovius, Johanna Machiela; Edward van der Meer, Nij Altoenae; Nynke van der Molen, Nij Altoenae; Natasja Ormeling, Sint Jacobiparochie; Mirije Plantenga, Hijum; Sita Poelstra, Oudebildtzijl; Sander Polstra, Oude Bildtzijl; Annet Postma; Leon Reimers, Stiens; Esmée Rolleman, Stiens; Ilse Rump, Stiens; Sander Stellingwerf, Berltsum; Ruben Talsma, Nij Altoenae; Joyce van Til, Marsum; Jolien van Tuinen, Sint Jacobiparochie; Natasja de Valk, Stiens; Tim de Valk, Stiens; Sandra van der Velde, Stiens; Jantine Visbeek, Oude Bildtzijl; Jens Visser, Minnertsga; Sanne Zuidema, Oude Leije.

Geen plaatsnaam is Sint Annaparochie.

Techniek: Thom Arjen de Boer, Blije; Marten Boonstra, Damwâld; Stefan Eijzenga, Zwagerbosch; Jelmer Haarsma, Wâlterswâld; Robin van der Meulen; Faeez Sheikchote; Frits Veenema; Egbert de Vries; Mike Wijnsma; Andries van der Zwaag, Kollumerzwaag. Zorg en welzijn: Trynke Annema, De Westereen; Rianne Boonstra, Niawier; Celine Delfstra; Florien Dijkstra, Anjum; Hilda Jongsma, Ferwert; Saskia Kingma, Damwâld; Marit Krottje; Marieke van der Meij; Anneke van der Meulen, Damwâld; Rienkje Mulder, Driezum; Nancy Reibestein, Damwâld; Ailish van Toorenburg, Aalsum; Lateezha Tran, Oosternijkerk; Anna Veenema, Ternaard; Jeanet Verkaik, Damwâld; Marije de Vreeze, Metslawier; Martsje de Vries, Damwâld; Menissa van der Werff; Jordi Werkhoven; Marijke de Witte, Damwâld. Gl: zorg en welzijn: Marianne Bouma, Holwerd; Froukje Cuperus; Hester Hoeksma; Marjon Hoving; Nikky van Klaveren; Ella Mook, Oosternijkerk; Anouk Regnerus; Daniëlle Riemersma; Marisa Riemersma; Margreet Veeninga; Jennifer Venema; Janna van der Wal, Holwerd. Tl: Bonno Bakker; Ruben van Bezooijen, Driezum; Byron Bijlstra, Ternaard; Daan de Boer; Amarins Boersma, Oosternijkerk; Jelmer Borstlap; Jarno Bos; Bjorn Bouma, Zwagerbosch; Wilco Damstra, Damwâld; Natascha Dekker, Damwâld; Stefan Dijkstra; Janey Eisma, Ternaard; Bente Fahner; Ilse Gardenier; Regina de Groot, Rinsumageast; Ernst-Jan Haakma; Jelmer Heidstra; IJlona Hietkamp; Lutzen Hoeksma, Ee; Annemeike Hoekstra, Gytsjerk; Jan Sietze Hoekstra; Tjerk Holwerda, Lioessens; Ellen Hylkema, Burdaard; Bianca de Jager; Peter de Jager; Rudmer

Jansma, Anjum; Joeri de Jong, Moddergat; Jelte Jongsma; Renate Knijff, Ternaard; Remko van der Kooi, Ternaard; Felicia Kooistra, Foudgum; Marrit Koster, Hantum; Arjan Krijnen, Burdaard; Louise Krol, Ee; Jacob Kuipers, Rinsumageast; Marjonne Lalkens; Ans Lei, Paesens; Michelle Leusink, Oosternijkerk; Jilke Marinus, Bornwird; Iris van der Meulen; Douwe Minnema, Ternaard; Jacob Mooibroek, Metslawier; Eelke Nutma, Wetsens; Wieger Okkema, Metslawier; Martijn Palma, Burdaard; Ewout Plutschouw; Polle Pols; Jan Post; Antje Postma, Hantum; Oane Postma, Hantum; Sylvan Pranger; Jan-Willem Raadsma; Rick Rijpstra, Ternaard; Marije Ringnalda; Shafieq Sheikchote; Boele Terpstra, Oosternijkerk; Folkert van der Veen, Burdaard; Grietje Veeninga, Hantum; Nik van de Voort, Nes; Douwe de Vries, Moddergat; Jimmy van der Woude, Holwerd; Marit Zijlstra, Bornwird. Havo: Marouan Achammachi ; Sigrid Andela, Burdaard; Alice Andringa, Holwerd; Gideon Anjema, Holwerd; Sander Annema; Frank Beintema ; Dirian Bierma; Sietske Bijlsma, Burdaard; Sietske Bilker, Holwerd; Sygrid Boersma, Holwerd; Douwe Boonstra, Burdaard; Tineke Boorsma, De Westereen; Rinse van Breeden, Feanwâlden; Thomas van Breemen-Schneider, Feanwâlden; Tsjerk Dijksma ; Jane Dijkstra ; Lolke Dijkstra, Anjum; Marinus Age Dijkstra; Marlies Douwes, Blije; Rieneke Dreijer; Mariëlle Elgersma, Raard; Rachel Ensel; Evan Feddema; Wouter Folkertsma, Burdaard; Ailco Geveke, Hurdegaryp; Karlijn Gietema; Jilda Greidanus, Anjum; Sietske Groenia, Paesens; Jimke Haaksma, Metslawier; Warner Halbesma ; Tjitske Betty Heeringa, Foudgum; Sytze Hekel, Ternaard; Joyce Hellinga, Schiermonnikoog; Franke Hijma, Hantum; Jantina Hoeksma; Bernadette Hoekstra; Roelof Holtrop, De Westereen; Klaas Huizenga ; Petra de Jong; Rebecca de Jong, Oentsjerk; Ineke Jousma, Feanwâlden; Harriët van Kammen ; Sybrènt Kijlstra, De Westereen; Amarins Kingma, Wâlterswâld; Jacob van Klaarbergen, Broeksterwald; Désirée Klabbers, Schiermonnikoog; Jelle Kommerie ; Tirsa Komrij, Broeksterwald; Jenny Kooistra ; Jorrit Iwan Koolstra, De Falom; Lisanne Kroes, Ferwert; Aaltsje van der Linden, Ternaard; Gillian van Loenhoud; Joey Lohstroh ; Elisa Luimstra, Ferwert; Maûlo Lumleod, Holwerd; Albertien Marinus ; Hedwig van der Meer, Aldtsjerk; Janna Christine van der Meulen, Hiaure; Ga Miedema; Anke Mollema, Nes (D); Gerald Mous, Wâlterswâld; Roy Mulder, Brantgum; Hester Noordhuis; Arjen Nutma; Jarieke Overdijk, Hantumhuizen; Anna Post; Age Durk Posthumus, Rinsumageast; Durk Postma; Patrick Prins, Moddergat; Niels Raadsma; Maaike Reitsma, Jannum; Tabita Reitsma, Broeksterwald; Sannah Rekker; Pieter Riemersma, De Westereen; Bram Roersma; Renske Rosier, Broeksterwald; Dennis Rozendal; Lieuwe Schaafsma, Wâlterswâld; Fleur Schaap; Marissa Schregardus; Amarens Schreiber; Francina van Seggeren ; Kim Sijtsma; Marnik Jan Slagman ; Fijonne Spiegelaar, Driezum; Cedric Spijksma; Janina van der Staal; Jurgen Steenbeeke, Burdaard; Douwe Stiemsma; Lysanne Streekstra; Berthe Stummel, Gytsjerk; Kevin van Suijlekom; Marten Talsma, Ternaard; Savannah Timmerman, Engwierum; Ankje Tjeerdsma, Aldtsjerk; Jauke Visser, Driezum; Rinze Visser, Metslawier; Anouk de Vries, Rinsumageast; Gooitzen de Vries, Feanwâlden; Jan de Vries, Moddergat; Margriet Warning, Burdaard; Jordi van der Weg; Birgitta Wiersma; Rebecca Wiersma, Engwierum; Rianne Wiersma; Tineke Wijma ; Stephan van Wijngaarden, Burdaard; Alida de Wilde, Zwagerbosch; Amber Wouda, Burdaard; Johannes Woudsma, Blije; Janneke Woudstra ; Jara van der Zaag, Schiermonnikoog; Jing Zheng; Mirjam Zijlstra, De Westereen; Nathalie Zwaagstra. Atheneum: Denny Bijlstra, Brantgum; Laurens Broos, Jannum; Alma Dijkstra, Hantumhuizen; Niels Douma ; Elles Faber, Anjum; Marko Heikamp ; Bob van Hof; Anno Hofman; Darryl Holsboer, Holwerd; Nynke Anna Jullens, Oentsjerk; Aukje Knijff, Raard; Ruben Leegstra; Julie Ligtvoet; Sophia Lijzenga, Gytsjerk; Robbert Lodewijks, Feanwâlden; Willem Posthumus; Erwin Raap, Rinsumageast; Julian de Rover; Nynke Smit, Burdaard; Géanne Stummel, Gytsjerk; Anna Tadema, Feanwâlden; Gopesh Tamminga, Holwerd; Jesse Tuinhof; Lyan van der Velde, Ferwert; Frouke de Vries, Hiaure; Wietske de Vries; Willem van der Weg. Gymnasium: Tim Bakema, Aldtsjerk; Jildou Bakker; Arjan Boersma, Anjum; Jarmo Kik-


Nynke Veltman (linksboven met olifant), Eva Visser (rechtsboven met surrealistisch schilderij, Emma Bronswijk (midden met camera) en Paula van Eerde (links) en Femke de Riem (rechts), die samen met de ontbrekende Jeske van de Pal en Anneke de Vries de collage over normen en waarden maakten. Bornego College Heerenveen. FOTO NIELS WESTRA L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 7


&EXAMENS stra; Heine Jan Lindemulder; Karen Rienks, Holwerd; Leroy Speijker, Ferwert; Aukje Visser ; Alex de Vries; Riemer de Vries; Pauline Zuidema, Wâlterswâld. Geen plaatsnaam is Dokkum. LOCATIE FERWERT Tl: Sjoerd de Beer, Marrum; Aron Beintema, Blije; Lars Bijlsma, Marrum; Hein Boonstra, Holwerd; Wouter Broersma, Blije; Beau Cijsouw, Hallum; Rianne Fokkema, Hallum; Gjalt Frietema; Andele Hellema, Hallum; Lieuwe Hiddema, Holwerd; Anna Jouta, Hallum; Diona van der Leest, Marrum; Joris Mollee, Blije; Wilma Pijpker, Marrum; Liza Pranger, Reitsum; Liza Reitsma, Burdaard; Demi Sijtsma, Hallum; Auke Steiginga, Holwerd; Marjanne Tolsma, Wanswert; Marijke van der Velde.

Geen plaatsnaam is Ferwert.

ADVERTENTIE

Alle geslaagden:

Gefeliciteerd!

www.dockinga.nl

De Krijtenburg, Vlieland VLIELAND Aan De Krijtenburg te Vlieland zijn geslaagd voor vmbo: BbL: Gunnar Dijkstra. Tl: Rob Bosgraaf, Britt de Ruijter, Julia Visser, Wesley Vos.

Dr. J. de Graafschool, Groningen GRONINGEN Aan de Dr. J. de Graafschool in Groningen zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Thalia Dalstra, Leeuwarden; Erik Haan, Drachten; Kevin Lijklema, Bakhuizen; Hanna Lysbeth Visser, Broeksterwoude.

Ashley Pit, Nagele; Jozka Prins, Nagele; Pieter-Jan Romkes, Urk; Patchouli van Rooij, Creil; Bouke Schaap; Sabine Sjoers; Sanne van der Sluis; Tom Vreeman, Espel; Jordy van de Wetering, Vollenhove; Robert Wilcke, Vollenhove; DeryaYavuz. Kbl: François Atsma, Luttelgeest; Stefan Berendsen; Wesley Bijland, Marknesse; Willem de Boer; Joke Brands, Urk; SihamDahri; Jeremy Fredrick; Ellen Harwig; Daa’udAwes, Vollenhove; Bas de Jong; Niels Kempers, Urk; Daniëlle Lassche, Vollenhove; Mieke Lip; FokkeLoosman, Tollebeek; Mark Lukhver, Blokzijl; Tirza Neefjes, Urk; Lisa Nieuwenhuis, Vollenhove; Richard Otten; Marloes den Ouden, Tollebeek; KeemPrakothan, Urk; Harrold Rook, Marknesse; Corné te Selle; Harold Souman, Sint Jansklooster; Jarno Spijker; Robin Suurhoff, Espel; Rik Tichelaar, Lemmer; NinahTomassen; Peter Uilenreef; Sigrid Veenstra, Kuinre; Stef Wijnsma; Willemieneke Wisse, Urk Gl: Saskia Broersma; Mirthe Bults; Lisanne van Otterloo; Mariska Reininga; Nienke Schuurman, Vollenhove Tl: Jan-Marten van den Berg, Urk; Meindert de Boer, Urk; Harm Bredewold, Vollenhove; Eline Brouwer; Pol Evers, Lemmer; Amber Fridsma; Lisiana Gerritsen, Marknesse; OtmanHajji, Urk; Jari Hakvoort, Urk; Thijs Harkema, Creil; Emily Hoefnagel, Tollebeek; Max de Jongh, Marknesse; Chris Kapteyn; Emma Kramer, Urk; Sanne Kramer, Urk; Emma Lenderink; Sander Linde; Carlijn Mellema; Mark van der Meulen; Gerjan Molenaar, Urk; Jozé Oost, Urk; Nathan van Os; DouwePausma, Marknesse; EmmeliePinheiro Glas; Bart Rigterink, Creil; Margreet Romkes, Urk; Maurice Roos; Justen Scheffer, Urk; Varney Sesay, Creil; Bas Smid; Eline Smit; Julsi Smit, Nagele; Wille-Marie Tol, Urk; Anouk Verbruggen; Annalie Visser, Tollebeek; Tessa Visser, Urk; André van Wijk. Havo: Roel Bakker, Tollebeek; Bente Ballast, Tollebeek; Alice Barends, Urk; Theodor Belinschi, Urk; Klaas-Jan van den Berg, Urk; Mark van den Berg; Tineke van den Berg, Urk; Demi Bos; Albertine Brouwer, Urk; Hinke Brouwer, Urk; Peter de Bruijn, Espel; Ilse Brugge, Luttelgeest; Jurjen van Dam, Espel; Jasper Derksen; Anne Dore van Dijk; Janinka van Dijk, Creil; Edwin Driesen; Marije de Frankrijker; Myrthe Friso; Annelot From, Creil; Rick van der Goot, Lemmer; Patrick Hannema, Marknesse; Milan Hansma; Arie-Cornelis Harteveld, Urk; Marinda Heijboer, Rutten; Isa Hendrickx, Espel; Mart Hendriksen, Blankenham; Mark Hoefnagel, Tollebeek; Karen van der Horst, Kraggenburg; Harmjan Hospers, Nagele; Harm-Jesse de Jong; Maarten de Jong; Willisa Jonkers, Urk; Christel Kaptijn, Urk; Jonathan Kers, Kraggenburg; Vera Koiter; Rosanie Kramer, Urk; Jarina Kramer, Urk; Klaas Kramer, Urk; Dennis Krijger; VaakesanKumarasamy; Kelly Lageweg, Kuinre; Tatyana de Munnik; Sven Lassche; Corina van Leeuwen, Urk; Bas Lemstra, Urk; Maarten Lenderink; GeraldineLoosman, Urk; KlazinaLoosman, Urk; Ruben Maljaars,

Marknesse; Afra Mijnheer, Ens; Joram Millenaar; Iris Mooiweer, Blokzijl; Suzanne Noordhoek; Jonne Nuijten; Cas Oppenhuizen, Creil; William van Otterloo, Tollebeek; Nick Pieper, Tollebeek; Jessica Post, Urk; Lucas Post, Urk; Jeanine Ras, Urk; Annemiek Rijpkema, Kuinre; Klaas Romkes, Urk; TheresaRomkes, Urk; Anieke Schaap, Marknesse; Anne-Eva Schurink; Joppe Sikma, Ens; Wieke Smit; Loïs Snijder, Urk; Atalja Teunis, Ens; Matthijs Tillema, Marknesse; Hendrik Tol; Anne Tuinhof, Luttelgeest; Quirien van Unen; Jasmine van Urk, Urk; Pieter van Urk, Urk; Lisanne Visser, Lemmer; Hanna Vonk, Ens; Cèline Vos, Marknesse; Wendy Vreeken; Jelmer de Vries; Thijs Werkman; Lisa Wichers, Vollenhove; Gerben van Wijk, Ens; NikitaWynia; Sjoerd de With, Nagele; Floran de Witte, Marknesse. Vwo: Willemein Brouwer, Urk; José Douma, Rutten; Wim Ephraïm, Espel; Carine van der Gugten, Urk; Michelle van Harten, Vollenhove; Paulien de Jong, Marknesse; Cas de Jonge, Ens; Bram Jonkheer, Urk; Jildou Kers, Creil; Harm Kloosterman, Marknesse; Hessel Kooi, Espel; Emily Kramer, Urk; Lucas Lohuis; Carolien Maas; Pieter Molenaar, Urk; Melanie de Munnik; Marijke Nentjes, Urk; Anne Oijevaar, Creil; Henri Oost, Urk; Esther Pasterkamp, Urk; Pieter Pasterkamp, Urk; Casper Pierik, Tollebeek; Wilbert Ras; Willeke de Ridder, Urk; Rik Schilder, Ens; Jaap Scholtens; Koen Schroten; Amanda Slim, Bant; SjaneMarie van Urk, Urk; Annelotte Venhorst, Tollebeek; Job Vonk, Ens; Cornel Weststeijn; Francien de Wolf; Rick de Wolf, Bant; AniekZwemer, Vollenhove.

Geen plaatsnaam is Emmeloord.

Friesland College, Leeuwarden LEEUWARDEN Aan het Friesland College, afd. Vavo, zijn geslaagd voor vmbo:

Thamara Alfring, Franeker; Paloma Berghuis, Heerenveen; Erik Boonstra, Marrum; IJdeJohan Brander; Niels Ensing, Blesdijke; Margje Ernst, Langezwaag; Gerrit Wieger Hoekstra, Westergeest; Wendy Jansma, Heerenveen; Rick de Jong, Dokkum; Jaïra Liew-on, Sneek; Matty Postma, Scharnegoutum; Harzin Sararoyf; Eline Stapert, St.-Annaparochie; Lisanne Ultzen; Adam Verburg, Wierum; Sander Visser, Dokkum; Laura Walburg, Franeker; Hilde Waslander, Haskerdijken; Sanne Zijlstra. Havo: Taron Atanisjan; Naoufal Bellari, Emmeloord; Kevin Blaauw; Grietsje Blauw, Opeinde; Inge de Boer, Tzummarum; Leah de Boer, Sneek; Alien Boerstra, Ossenzijl; Ilse Bongers, Follega; Astrid Borg, Oldemarkt; Tamara Bouwmeester, Drogeham; Ilker Bozer, Heerenveen; Sytze Bruining, Buitenpost; Janneke Bruintjes, Espel; Engin Ceylan; Gerard van Engelenburg, Bakkeveen; Hidde Faber, Eastermar; Mirthe Fokkema, Franeker; Lidewij

ADVERTENTIE

Kbl: Sybryan Glazema, Eastermar. Tl: Danique Kesselaar, Opende; Robin Nguyen, Leeuwarden; Chantal Oude Kotte, Heerenveen; Bouke Visser; Buitenpost; Thomas de Vries, Joure.

Emelwerda College, Emmeloord EMMELOORD Aan het Emelwerda College in Emmeloord zijn geslaagd voor vmbo: BbL: SuadAbdulqadir Ali Haydar; Camilla Bakker; Amber van Benthem, Ens; Rick van den Berg; William Bults, Urk; Leonardo Coutinho Gomes; AmalDahri; Anton van Dijk; Marc Diphoorn; Nadina van Doesburg; Yasmina El Mansouri; ShanayaEmanuelson; Fabian van Epen, Vollenhove; Zoë Glastra; Daisy Groen; Damy Hazenberg; Ingrid Hogeveen, Espel; Corné Houter, Ens; Joey IJspeerd, Vollenhove; Kevin Kooistra; NassiraLamriniWahabi; ZinebLaznasni; Jeremy Loos; Robert Lubout; Nash Nijmeijer; Iris van Pienbroek;

Gefeliciteerd!

Gerritsen, Goutum; Kirsten Geuijen, Drogeham; Hille van Goinga, Gorredijk; Everdina Haagsma, Lollum; Niels de Haan, Stiens; Ravina Hiralal; Daniël Hoekstra, Heerenveen; Niels Hoekstra, St.-Annaparochie; Ids Hof, Drachten; Mariska Hofstee, Langezwaag; Simone Holterman; Johannes Huizinga, Feinsum; Hidde IJdema; Nadia Jalti, Wolvega; Jesse Jansen, Heerenveen; Jeffrey Jelies, Tollebeek; Willem de Jong, Tzummarum; Yma Jongsma, Garyp; Ate Kamsma; Fleur Kempers, Paasloo; Michael Kirlew, Twijzel; Joeri Kok, Lemmer; Danique Kooistra, Harlingen; Jan Krol, Ureterp; Wesley van Leeuwen; Sybren Lemstra, Jubbega; Victor Luinenburg, Jonkerslan; Atung Luong, Drachten; Robert Lycklama à Nijeholt, Raerd; Ruben Maters; Artur Matevosyan, Harlingen; Rutger Melein, Jirnsum; Anneke van der Meulen, Wijnjewoude; Jente van der Meulen, Wolvega; Uulkje Miedema, Haskerdijken; Rick Nakken; Sieb Ottenschot, Franeker; Inge Plat, Stiens; Rienk van der Ploeg, Kollumerzwaag; Rikst Postma; Nynke Raaphorst; Cris Rigterink, Creil; Arjen Rijpkema, Oldeholtwolde; Erin Roescher, Britsum; Anke Rozema, Rutten; Benjamin Safarizadeh; Esther de Schiffart, Akkrum; Annejet Sijtsma, Berltsum; Tess van der Sloot, Sneek; Jill Smit, Oudehaske; Ciska Snip, Eastermar; Tim Spieker; Anouk Talma, Heerenveen; My Tran; Nienke Tromp, Joure; Joost Veens, Pingjum; Anouk Veenstra, Twijzel; Tim Veenstra, Beetsterzwaag; Rein van der Velde, Emmeloord; Anouk Veldman, Emmeloord; Jurre Visser, De Westereen; Marije van der Vliet, Sneek; Jurre de Vries, Drachten; Melissa van Vugt; Sharon van der Wal, Harlingen; Nienke van der Werf, Joure; Ties Wertheim Salomonson, Franeker; Erik van der Wielen, Gytsjerk; Anita de Wit, Sneek; Helen Wittebol; Daniël Wouters, Oudebildtzijl; Eline Zandhuis, Wirdum; Sarab Zibari; Marijke Zuurveld, Wolvega. Atheneum: Marnick Bloem, Damwald; Rutger Boomsma, Drachten; Nikky Boonstra, Harlingen; Jesler Bos, Drachten; Rutger Dijkhoff, Goutum; Leroy Dijkstra; Vilmar Hartman, Makkum; Alger Hiemstra, Sibrandahus; David Homan; Femke Hooghiemstra, Burgum; Daan Hoogland, Warns; AnneSophie de Jong, Franeker; Ytsen de Jong, Ijlst; Adnan Kanaan, Drachten; Sijtze van der Meer, Surhuisterveen; Jacqueline Meijer; Melissa van der Molen, Dokkum; Tanja Nguyen, Goutum; Finn Nieuwenhuis, Ijlst; Monique van Opijnen, Wiuwert; Martine Pars, Lemmer; Jorick Pit, Basse; Maarten Pothaar, Bolsward; Femke Rinkema, Eastermar; Wael Romdhane, Heerenveen; Jikke Roorda, Burgum; Maarten Ruiter, Oudehaske; Marius van Scheltinga, Sneek; Tjalling Schippers, Burgum; Michiel Schols, Franeker; Berber Speerstra, Bantega; Esmée Stofbergen, Franeker; Roos Terpstra, Menaam; Friso Tichelaar, Mantgum; Louise Tjittes, Heerenveen; Thomas van der Veen; Robert Velja{#x10d}i{#x107}, Steenwijk; Hilly van der Wal, Oudega; Sophie van Wely, Heerenveen; Cleria Wittermans, Sneek; Chris Wobbes, St.-Jacobiparochie. Gymnasium: Anna Siet Algra, Jubbega; Dries Ansing, Franeker; Annegé Dijkstra, Aldeboarn; Michelle Kool, Stiens; Line Korteweg,

Ferwert; Kimber Miedema, Winsum; Sandra Schmitz; Alyssa van der Werf, Mantgum; Monica Wout; Keith Zwaan, Stiens. Geen plaatsnaam is Leeuwarden.

Gomarus College, Drachten, Leeuwarden, Groningen, Zuidhorn LEEUWARDEN Aan het Gomarus College in Leeuwarden zijn geslaagd voor vmbo: Tl: economie: Rianne Andringa; Timo Deijmann, Jelsum; Esther Dijkstra, Berltsum; Hendrik Jansma; Aaron Kooi; Diederick de Lange; Ruben Luinstra; Nina Schuitema; Jonas Wagenaar, Jorwert; RientsWiersma, Dronryp. Landbouw: Marianne Wiersma, Driezum. Techniek: Theo Bosma, Driezum; Jelmer Pol, Stiens; Haye bij de Weg, Grou; Johan van der Werff; Geert Westerhuis. Zorg en welzijn: Margaretha Been, Noardburgum; Evelien Bouma, Dronryp; Stefan de Jong, Vrouwenparochie; Ruben Korte; AnneNoé de Roon, Franeker. Geen plaatsnaam is Leeuwarden. LOCATIE DRACHTEN Vmbo: tl: economie: Naomi Abma, Boornbergum; Christien Bakker; Roelof van Binsbergen, Houtigehage; Johan Bloem, Drogeham; Majka Dijkstra; Jelmer Hooghiemstra, Burgum; Patrick Reekers, Boornbergum; Stephan Rosas; Niels Sierksma, Heerenveen; Marleen Talsma; Anton de Vries; Sjakko van der Weij, Frieschepalen; Jan Peter Zwier, Kootstertille. Landbouw: Eelko Bijlsma, Ureterp; Wilko Veenstra, Houtigehage. Techniek: Pieter Bil, Ureterp; Colin Bosma, Drachtstercompagnie; Wilco van den Brandhof, De Wilp; Boaz Ekelmans; Dennis Herder, Opende; Sybren Terlouw, De Veenhoop; Tom van der Weij. Zorg en welzijn: Danielle Beihuisen; Harmen de Boer, Boornbergum; Nienke Brouwer, Ureterp; Kim de Jong, Boornbergum; Sanne Kooi, Frieschepalen; Mirte Kooi, Frieschepalen; Sjoerdtje Zijlstra, Augustinusga. Geen plaatsnaam is Drachten. LOCATIE GRONINGEN - VONDELPAD 2 Bbl: zorg en welzijn-breed: Eline Baron, Ureterp; Marjon Kooistra, Damwâld; Riette Weening, Ureterp. Kbl: bouwtechniek: Ernst-Jan van Reenen, Drachten; Yorick Sietsma, Rottevalle. Kbl: metaaltechniek: Aldert van der Heide, Ureterp.

ADVERTENTIE

Je bent geslaagd bij VAVO Friesland College!

Gefeliciteerd met je diploma!

Nog hulp nodig bij het kiezen van je mbo-opleiding? nadvies r loopbaa u u k e re loopsp s bij het in 13.30 uur. Kom lang 12.30 en um. n e ss tu do dviescentr -A C F t e h op ma t/m ak via een afspra Of maak

8 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Voor meer informatie www.vavofriesland.nl of bel (088) 060 22 00


Surhuisterveen; Dianne Schootstra; Roelina Smedema, Kollumerzwaag; Geert Terpstra, Zuidhorn; Jildou Tjoelker, Surhuisterveen; Nynke van Veen, Kollum; Marie van der Veen, Augustinusga; Roelof van der Veen, Surhuizum; Sandra van der Veen, Surhuisterveen; Alie Veenstra, De Westereen; Inga Veenstra, Stroobos; Marnick Veenstra, De Westereen; Nienke van der Velde,Twijzelerheide; Dienke Venema, Twijzel; Martein Visser; Dorien de Vries, Burum; Freyja de Vries; Lotte de Vries, Kollum; Ilse de Weger; Henriët van Wieren; Julia van Wijk, Surhuizum; Klaas Ate Wijma, Kollumerzwaag; Jorn van der Wilt, Grijpskerk; Gabe Witteveen, Surhuisterveen; Sanne Wolters, Kollumerzwaag; Monique van der Zaag, Stroobos; Anouk Zandberg, Drogeham; Arjen Zijlstra, Kollum; Benjamin Zondervan, Kollum. Atheneum: Douwe Albert Beerda, Kollum; Anne Bergsma, Jistrum; Tijmen Bijker, Surhuisterveen; Gert Jan de Boer, Kollum; Peter Bosma, Kollum; Tjitske Botma, Oudwoude; Sisca Broersma; Geanne Hoekstra, Kootstertille; Cornelis Hoogterp, Eastermar; Gerben Houtsma, Harkema; Martha de Jong, Kollum; Saskia Kerkman; Thessa van der Land,Twijzel; Anne Leenstra; Mechiel Meindertsma, Kootstertille; Marijn van der Molen, Westergeest; Johan Mulder, Surhuisterveen; Mick Niekerk, Gerkesklooster; Paulien Peterson, Zwagerbosch; Anneke Pol; Anco Postma; Jelle Schat, Kollum; Esmée Stiksma; Pieter van der Veen, Surhuisterveen; Wietse de Vries, Doezum; Pieter Roel Westra, Kollum; Anke Wiersma; Jetske Zijlstra, Grijpskerk; Sietske-Nyncke Zijlstra, Kollum; Reinder Zuidhoorn; Romke Zwier, Harkema.

‘Papaoutai’ van Yaël de Keijzer. Simon Vestdijk, Harlingen.

Gymnasium: Fenna Bouma, Surhuizum; Hilde Fokkinga, Drogeham; Jakob de Haan, Surhuizum; Gerald de Jongh, Kollum; Ýmir Meijles, Gerkesklooster; Erik van der Ploeg, Harkema; Anita Postma, Kollumerpomp; Marrit Sietzema; Johan Starkenburg, Kollumerzwaag; Hasan Taher; Lieke Terpstra, Gerkesklooster; Marije Veenstra, Twijzel; Marry Visser, De Westereen; Rianne Wiersma, Kollum; Fenna van der Wijk, Kollum; Meint Zwama, Doezum.

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Geen plaatsnaam is Buitenpost. Zorg en welzijn-breed: Jenny de Groot, Drachtstercompagnie; Susanne IJbema, Buitenpost; Marijke Krijgsheld, Ureterp; Loïs van der Nagel, Ureterp; Nathaly Wagenaar, Ureterp. LOCATIE GRONINGEN - VONDELPAD 1 Havo: Carolien de Boer, Kootstertille; Wietse van den Bosch, Haulerwijk; Rick ten Broek, Stiens; Janneke Draaisma, Boornbergum; Renske From, Haulerwijk; Bart Haaksema, Drachten; Diana Hoekstra, Buitenpost; Neeltje Kommerie, Damwâld; Deborah MavangaKundisa, Drachten; Wytze Postmus, Drachten; Justin Smit, Terschelling Hoorn; Sietse Spoelstra, Buitenpost; Jacoba Visser, Ureterp; Jarno Westerhof, Opende. Atheneum: Irene van Doornik, Drachten; Alicia Elzinga, Twijzelerheide; Minze Hoekstra, Buitenpost; Alle Hooghiemstra, Hurdegaryp; René Jacobi, Buitenpost; Wybren Klinker, Drachten; Marten van der Laan, Leeuwarden; Erik Osinga, Frieschepalen; Nicole Pesman, Drachten; Aliene Reinders, Haulerwijk; Marijn Slingerland, Drachten; Charlotte Tabak, Drogeham; Fardau Visser, Kortehemmen; Sanne Wijnsma, Drachten. Gymnasium: Josefien Kuijper, Franeker. LOCATIE ZUIDHORN Vmbo: tl: Christian Renes, Buitenpost.

GSG ’t Schylger Jouw, Midsland MIDSLAND Aan GSG ’t Schylger Jouw, Midsland zijn geslaagd voor vmbo: Kbl: Nynke Bakker, Hoorn; Joep Hensen, Hoorn; Melanie de Jong, Kinnum; Kelly Ree, Terschelling West; Siem Rienks; Anouk Schepenaar; Klaas Veldhoen; Sander Werner, Baaiduinen. Tl: Jasper Bakker, Hoorn; Piet Balkema, Terschelling West;Marijtje Berghuis, Terschelling West; Iemke de Bruin, Hoorn; Tanja Cupido, Oosterend; Lex Donders; Bent Heeger, Terschelling West; Joost de Jong, Terschel-

ling West; Sander Klijn, Terschelling West; Ruby Kruijt, Terschelling West; Esmée Kuo, Terschelling West; Sigrid Laurens, Kinnum; Joey van Leeuwen, Terschelling West; Rieneke Rolff, Terschelling West; Irene Romar, Lies; Jort Rosenberg; Anouk van Rosmalen; HansJacob van Schoonhoven, Baaiduinen; Lara Sieperda; Thomas Sieperda, Terschelling West; Nynke Spanjer;Jesper van Strien, Terschelling West; Evy Welten, Terschelling West; Isa Welten, Terschelling West; Menno Witteveen; Timo van IJsseldijk, Terschelling West; Bart Zeeders, Terschelling West. Geen plaatsnaam is Midsland.

Inspecteur Boelensschool, Schiermonnikoog SCHIERMONNIKOOG Aan de Inspecteur Boelensschool te Schiermonnikoog zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Lars Dobbenga; Sarissa van der Linden; Rinse Vlasma. Kb: Aline Ab; Tony Dam; Simon van Duinen; Erik Visser. Tl: Merel Soepboer; Josefien Stal; Thirza Talsma; Fatou Weldring; Noa van Zwol.

CSG Lauwers College, Buitenpost, Grijpskerk, Kollum, Surhuisterveen BUITENPOST Aan CSG Lauwers College in Buitenpost zijn geslaagd voor vmbo: Tl: Anton Alma; Kelly Beiboer, Kollum; Ruben van der Bij, Kootstertille; Danielle de Boer; André Boorsma, Kootstertille; Gert-Jan Boorsma, Kollum; Nynke Bos; Jelly Buwalda, Kollum; Annelieke Detmar, Gerkesklooster; Romy Detmar, Gerkesklooster; Sietze van

Doezum, Harkema; Femke Douma,Kootstertille; Gerrit Jan Elzinga, Augustinusga; André Faber, Kootstertille; Ben Flikkema, Kollum; Johan Froentjes, Burum; Simone de Haas, Surhuisterveen; Lisette Hamstra, Surhuisterveen; Lennard Helder,Triemen; Renneke Hiemstra, Drachten; Kevin van der Hoek, Gerkesklooster; Lisanne Hoeksema, Grijpskerk; Harm Freerk Hoekstra, Augustinusga; Kimberley Hoekstra, Kollumerzwaag; Rommy Hoekstra; Yoram van Houten, Kollum; Moniek de Jager, Kollumerzwaag; Tim Jongschaap; Minne Komrij, Drogeham; Pieter Kooistra, Kollum; Elisabeth Leenstra; Esmée van der Linde, Boelenslaan; Johanna van der Meer, Harkema; Nascha van der Meer, Surhuisterveen; Rohenne van der Meer, Harkema; Rimer Meindertsma, Kootstertille; Kazjin Mohammad, Surhuisterveen; Hélène Nauta, Surhuizum; Eline Nijp, Surhuisterveen; Tineke Postma, Kollumerzwaag; Wouter Postma, Surhuizum; Iain de Ruiter, Warfstermolen; Jan Dirk Sangers, Kollum; Johan Schat, Kollum; Rosanne Spoelstra, Harkema; Rutger Terpstra; Sven Terpstra, Kollum; Margriet van der Veen, Harkema; Tom van der Veen, Kootstertille; Gerben Veenstra; Surhuisterveen; Lars Vellinga; Jorn Voersma, Kollum; Ilse de Vries, Kollum; Timen de Vries, Oudwoude; Mourens Wassenaar; Jildou van der Weg, Gerkesklooster; Dennis Weistra, Kollumerzwaag; Andre Westra, Drogeham; Klaas van Wieren, Kollum; Aukje van der Wijk, Drogeham; Ronald van der Woude, Augustinusga; Daan Zorgdrager; Stephanie Zuidema; Harm Zwier, Harkema. Havo: Jesse Akse; Thomas Algra; Hester Bakker, Doezum; Sanne van der Bei, Twijzel; Anica Bierma, Kootstertille; Julia de Boer; René de Boer, Surhuizum; Ploon Bokma Lutjegast; Klaas Wietze Boorsma, Kollumerzwaag; Wietze Boorsma, De Westereen; Jetty Borger, Eastermar; Koen Bosgra, Surhuisterveen; Piter Jakob Bosgraaf, Kollumerzwaag; Martijn Bouius; Boukje Bouma, Kollumerzwaag; Jarno Bouma, Kollumerzwaag; Berry Broersma, Kollum; Cor Broersma, Jistrum; Claudia Brouwer, Kollum; Daniël Buijs, Kollum; Wytse Couperus, Harkema; Andrea Dalstra; Redmar Dijkstra, Visvliet; Silke Drenth, Oudwoude; Joy Droogsma, Westergeest; Janine Ekema; Hanneke van der Galiën, Burum; Iris Gall, Harkema; Nils Glas; Joeri Groenhof, Harkema; Durk de Haan; Kirsten

de Haan, Groningen; Janita Hamstra, Drogeham; Ricardo Hamstra, Harkema; Reinder Henstra, Twijzel; Auniek Hiemstra, Kollumerzwaag; Romay Janssens, De Westereen; Marc de Jong; Miranda van Kammen,Surhuisterveen; Brenda Kamminga; Kootstertille; Jurgen Kerkman; Suzanne Klein, Kollum; Sita Kooistra, Westergeest; Heinze Luimstra, Kollumerzwaag; Marjon Mattiesing, Opende; Martijn van der Meer, Kollum; Menno van der Meulen; Renate van der Meulen, Kootstertille; Henk Andries Nicolai, Kollum; Nikki Numan, Surhuisterveen; Pieter Ozinga, Burum; Ilse Pel, Gerkesklooster; Sanne van der Ploeg, Surhuisterveen; Binnita Poelman, Surhuizum; Daphne Poelman, Kootstertille; Klaas Pool, Surhuizum; Iris Postma; Geartsje Praamstra, Triemen; Nynke Reitsma, Surhuisterveen; Tom Renkema, Kollum; Jan Rozema,

LOCATIE GRIJPSKERK Vmbo: bbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Sander Drijfhout, Oldehove; Jaroenie Eilander, Lutjegast; Ronny Hoolsema; Stefan Scholtens, Oldehove. Techniek-breed: Jarno van der Heide, Noordhorn; Jordy Knol, Munnekezijl; Mitch van der Veen; Martijn Woddema, Noordhorn; Rick Mulder, Kommerzijl. Zorg en welzijn: Ricardo Boon, Noordhorn; Kevin Lohman, Visvliet; Greetje Sennema; Suzanne Werkman, Lauwerzijl. Kbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Yvonne Boes, Kommerzijl; Jeroen Cruiming, Niehove; Martijn van der Veen, Noordhorn.

ADVERTENTIE

Het Lauwers College

feliciteert

al haar geslaagden! Veel geluk met je diploma.....

www.lauwerscollege.nl Locaties Buitenpost, Grijpskerk, Kollum en Surhuisterveen

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 9


&EXAMENS

‘Papaoutai’ van Tristan Fopma. Simon Vestdijk, Harlingen. Papaoutai was een van de eindexamenopdrachten dit jaar, daarom hebben meerdere leerlingen werken met dezelfde naam. Techniek-breed: Harm-Jan Pol, Oldehove; Dennis Visser, Zoutkamp; Eelko de Vries, Lutjegast. Zorg en Welzijn: Wia Agema, Munnekezijl; Lisa Brinkman, Noordhorn; Christa Ritsma, Lutjegast; Melissa Tefi; Emily ten Westenend, Niehove; Jenine Zijlema; Hanneke van Zuiden, Lauwerzijl. Tl: Amarins Bakker, Zuidhorn; Arjan Beving; Mayke Bloem, Briltil; Romy de Boer; Marjan Boersma, Niehove; Marlijn Boersma, Niezijl; Danny Bos, Zuidhorn; Reinout Bouma, Sebaldeburen; Melissa Erenstein, Zuidhorn; Silke Faber; Cor de Haar, Zuidhorn; Rianne van den Heuvel, Zuidhorn; Daniël van Kammen; Borik Karapetjan, Noordhorn; Manuela de Klein, Lutjegast; Allard van der Laan, Burum; Frans Luinstra, Niezijl; Joni Oosterhof; Ilse Renkema, Lutjegast; Jolien Schoelier, Zuidhorn; Michiel Solle, Zuidhorn; Daphne Toxopeus, Zoutkamp; Christiaan Tul, Zuidhorn; Eline de Vet, Zuidhorn; Falco Vorenkamp, Niezijl; Lisanne van Wakeren, Warfstermolen; Chelsea ten Westenend, Niehove. Geen plaatsnaam is Grijpskerk. LOCATIE KOLLUM Vmbo: lwt: techniek-breed: Berend van der Kloet. Bbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Hedgar Hoekstra, Dokkum; Lorenzo Kasteleijn, Paesens; Jelte Koopal, Dokkum, Kiza Nyembo, Kollumerzwaag; Erik Postma, Buitenpost; Rick Postma, Buitenpost; Wieke Wiersma, Buitenpost. Techniek-breed: Matthijs Dijkstra; Jurjen Grasman, Kollumerpomp; Reinder Helmhout, Twijzel; Djonno de Jong. Zorg en welzijn: Ysa Bosma, Engwierum; Liseth de Groot, Burum; Janneke Kooistra, Kollumerzwaag; Jannie van Leijen, De Westereen; Carmen van der Veen, Buitenpost; Ilse

Venema, De Westereen; Anne Wiersinga, Kollumerzwaag. Kbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Henkie Elzinga, Kollumerzwaag; Menno Hansma, Westergeest; Sanne Kloosterman, Buitenpost; Sjouke Runia; Linda de Vries, Buitenpost; Feike van der Wal, Twijzelerheide. Techniek-breed: Sytze de Boer, Oudwoude; Teake Dijkstra, Zwagerbosch; Jaap Groendijk; Germ-Jan Hoekstra, Oudwoude; Sjors Posthumus, Jistrum; Johan Postma, Kollumerzwaag; Wietse Postma, Twijzel. Zorg en welzijn: Joni de Boer, Kootstertille; Jos Bosscha, Kollumerpomp; Jeanet de Bruijn, Buitenpost; Anne-Meijke Detmar; Lisanne Dijkstra, Twijzel; Geke Elzinga; Sanne van der Kloet; Carine Laverman, Kollumerzwaag; Aaltsje van der Meulen, Twijzel; Rommy van der Meulen, Twijzel; Wiesje van Rens, Kootstertille; Margriet Storm, Kootstertille. Tl: Tina Dijkstra, Westergeest; Erica Eekma, Gerkesklooster; Alida Hazenberg, Stroobos; Serena Hoekstra; Verena Koopmans; Gerben Offinga, Kollumerzwaag; Mandy van der Pas, Kollumerpomp; Deveney Roorda; Anne de Vries; Jurre de Vries, Veenklooster; Irene Zijlstra, Kollumerzwaag. Geen plaatsnaam is Kollum.

Kbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Reinie Bethlehem, Surhuizum; Geanne Hoeksma, Drogeham; Bonnie IJtsma, Surhuizum; Ramon Laanstra, Kootstertille; Arjan Storm; Bennie de Vries, Kootstertille. Bouwtechniek: Jarnick Gjaltema, Opende; Ronald Postma, Harkema. Voertuigentechniek: Jan de Jong, Drogeham; Remco van der Ploeg, Drogeham; Thomas Veenstra, Surhuizum. Verzorging: Anke Bulterman, Augustinusga; Ilse de Haan, Surhuizum; Elianne Koopmans, Stroobos; Rinze Visser, Buitenpost. Zorg en welzijn breed: Eva Boersma, Surhuizum; Tineke Bouwer, Drogeham; Naomi Dijkstra; Carmen Nicolai; Mariska Storm, Kootstertille; Pernille Tiemens, Harkema. Tl: Gerald de Boer; Rianne Dijkstra; Eline Douwstra, Kootstertille; Helena Hamstra, Harkema; Samuel Hanna, Drachten; Sarina Hoekstra; Sietse Hofstede, Surhuizum; Jan Huisma; Riekele de Jong, Surhuizum; Amy van der Meer, Harkema; Joas Nicolai, Opende; Wiebe Pool, Surhuizum; Anna Postma;

Linde College, Wolvega WOLVEGA Aan het Linde College in Wolvega zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Laura Bakker, Oldeholtpade; Hind Benlamkaddem; Claudia Borg, Paasloo; Joris Damhuis; Bo van Dijk, Nijetrijne; Ilse Feenstra; Julian Gorter, Boijl; Evelyn Knol, Noordwolde; Iris Kok, Oldemarkt; Anouk Kranendonk, Steggerda; Gilian Kremer, Boijl; Christiaan Kutik; Anna Mulder; Dina Mustedanagic; Anouk Nieuwenhuis; Janine van Olphen, Appelscha; Priscilla Oord, De Blesse; Selena Oord, Ossenzijl; Willy Overdevest; Brenda Peereboom, Oldeholtpade; Kayan Ritsma, De Hoeve; Kelly van Roozendaal, Vinkega; Pascal Ruardij, De Blesse; Esther Schokker, De Blesse; Milou Stelma, Noordwolde; Ryan Timmer-

Gefeliciteerd met jullie diploma! Kijk vanaf 1 oktober op www.deschoolkeuzegids.nl en vind elke open dag van iedere voortgezet onderwijsschool in Friesland, Urk en de NOP.

Bouwtechniek: Sietse Jager, Harkema. Voertuigentechniek: Minne Alma, Kootstertille; Richard van der Donk, Harkema. Verzorging: Wendy Wagner. Een uitgave van

10 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Geen plaatsnaam is Surhuisterveen.

ADVERTENTIE

LOCATIE SURHUISTERVEEN Bbl: sport, dienstverlening en veiligheid: Joke Bakker, Harkema; Jesse Heeringa, Harkema.

Zorg en welzijn breed: Lisanne de Boer, Drachtstercompagnie; Esther Faber, Drogeham; Romy van der Werf.

Siebren Postma; Menno Visser, Kootstertille; Jettie Vries, Augustinusga; Bianca Wijchers, Kootstertille; Remco Wobbes, Opende.

s De Schoolkeuzegid Friesland, Urk en

NOP

FOTO NIELS WESTRA

man, Oldemarkt; Emily Vaartjes, Ossenzijl; Elwin de Vent, Blesdijke; Lars Vink, Oldemarkt; Jeffrey Visser, Zandhuizen; Patrick de Vries, Terwispel Lisanne van der Wal; Jesse Waterlander; Nohyla Yaagoubi. Kbl: Merelvan Adrighem, Oldeholtpade; Michiel Bakker; Nana Bankora; Patrick Barnhoorn, Oldemarkt; Robin de Boer; Perry Boon, Noordwolde; Sverre Boot, Oldemarkt; Nerine Boot, Oldemarkt; Bart Borg, Paasloo; Rick Bosch, Noordwolde; Piet Govert van Buiten, Ijsselham; Chanel Corpier; Lia van der Dam, Oldeberkoop; Chantal Elzinga, Noordwolde; Sascha Ensing; Arjen de Haan; Daniël Hafkamp, Oldemarkt; Alex Hanewald, Oldeholtpade; Waling van der Heide, De Hoeve; Robert Hiemstra; Eva de Jong, Noordwolde; Fedde de Jong, Oldeberkoop; Stijn de Jong, Oldemarkt; Tessa de Jong; Yorick Jongedijk, Noordwolde; Jordi Kist, Oldemarkt; Daniëlle de Koe; Linda Kraak, Langelille; Jordi Krikke, Scherpenzeel; Samantha Kuik, Noordwolde; Aaronvan Lier, Noordwolde; Wietze Lootsma, Scherpenzeel; Jacolien Lukkes, Oldeberkoop; Julian Mulder; Lotte Negerman; Amber Niehaus, Oldemarkt; Nickvan Nieuwenhoven, Noordwolde; Nick Oost; Danaevan Oosten; Justin Oosterhof, Nijeholtwolde; Rico Oude Lansink; Pascal Portijk; Jesse Posthumus, Oldeberkoop; Suman Postma, Oosterstreek; Leon Punter, Oldeholtpade; Robin Rutgers; Kevin Scholten, Oldemarkt; Jelle Schoonhoven, Oldemarkt; Sannevan Schoot; Kas Schut, Oldemarkt; Femke Tadema, Katlijk; Mounir Taj; Dylan ten Veen, Oldemarkt; Leon van der Veen; Jaspervan Veenhuizen, Munnekeburen; Thomas de Wolff, Spanga; Egbert van der Zijl, Nijeholtpade. Gl: Ray Bouwman; Ruben Braad, Oldemarkt; Yourivan Dalen; Nienke Eijer, Noordwolde; Demi Ensing, Spanga; Kees Flapper, Oldeberkoop; Liv Fledderus; Henk Gevers; Esmee van der Gun, Oldeberkoop; Carlijn Hamstra; Thijs Hankel, Peperga; Anouk Hartman, Oldeberkoop; Antjevan Hes; Celeste Heuker; Luka


Michelle ten Cate met ‘Papaoutai’. Magister Alvinus, Sneek. Hoekstra, Steggerda; Bart-Jan Hoekstra; Tamara Hofstra; Elise van der Horst; Jarno de Jong; Sharon Klijnsma, Scherpenzeel; Christian Koning, Oldeholtpade; Yentel Kootstra; Roy Kraan; Max Kramer; Anne Kramer; Lars Kramer; Tydo Kreeft; Maxim Kuiper, Oldeholtpade; Nickvan Mourik; Ilse Muis; Mirthe te Nijenhuis; Wolter Nijmeijer, Oldemarkt; Thessa Oost; Julian Oosterhof, Sonnega; Dylan Oosterkamp; Rianne Pluim; Emiel Post; Marit Postma, Oldemarkt; Bram Reitsma; Alicia Rinsma; Mariëlle Timmerman, Nijetrijne; Kelly Vonk; Edwin de Vries, Sonnega; Merel van der Wal, Oldelamer; Larissa van der Wal; Leonie de Weert, Boijl; Ricovan Wijk,

FOTO NIELS WESTRA

Oldeholtpade; Marjon Wolthoff, Nijeholtpade; Tl: Nino Achterbergh, Spanga; Michel Alferink, Oldemarkt; Lianne Ballast, Frederiksoord; Hidde Batterink, Oldemarkt; Demi Binnema, Noordwolde; Daniëlle Blei, Oldemarkt; Dion Bos, Oldemarkt; Luc Bos, Steggerda; Sietse Bosma, Boijl; Remko Bron; Quintijn Canoy, Oldemarkt; Danil Cherbakov; Judith Dam, Oldeholtpade; Justin Diever; Alwin Ent, Vinkega; Ilona Ernst; Ishan Guptar; Damian Hoek, Oldemarkt; Dannyvan Hoogwaarden, Oldeholtpade; Ilse ter Horst; Joost IJkema, Oldeberkoop; Elizabeth de Jager, Oldeholtpade; Imad Jalti; Maaike Jans, Steggerda; Corné

ADVERTENTIE

de Jong; Mick van der Kloet, Noordwolde; Leon Knol, Noordwolde; Britt Koehen, Noordwolde; Kyra Koopstra, Oldeberkoop; Damy Kuipers, Steggerda; Meghanvan Lent, Ossenzijl; Femke Lodewijk; Kim Maarssen, Scherpenzeel; Olivier Matser; Niels Minnaert, Boijl; Remco Oenema, Oldelamer; Sander Olijslager, De Hoeve; Gabriël Oskam, Makkinga; Linda Otten, Blesdijke; Rachelle Overkamp; Kris Pen, Oldeberkoop; Ricardo de Puijsselaar, Noordwolde; Nathalie Ruardij; Megan Schingenga; Ron Soorsma; Chantal Spin, Peperga; Remco Trox, Oldemarkt; Deborah de Vries; Simone van der Wal; Jan ter Wee, Langelille; Cor Weerman; Daphne Wermink, Noordwol-

ANT!IE M O L P JE DI OMERVAKA

DE Z T E CT NA E M R I D RPLEDIDING EN START E E T I C GEJFE AEANLVOIOR EEN MBO-O MELD

Samenwerkingsschool VWO, HAVO, VMBO

GESLAAGD! Onze felicitaties! Linde College Wolvega www.lindecollege.nl | Wolvega

CHRISTELIJK CHRIS BEROEPSONDERWIJS

Hulp nodig nodi bij je keuze? Informatielijn: 0900 0 8 996 996 www.rocfriesepoort.nl www.r

LEEUWARDEN/DOKKUM | DRACHTEN | SNEEK | EMMELOORD/URK OORD/URK

de; Marsha de Winter, Noordwolde; Amber de Winter, Noordwolde; Tom Zeegers, Steggerda; Havo: Manta Ackerman, Ter Idzard; Adaya van Amersfoort, Noordwolde; Mark Baken, Nijeberkoop; Jonne Bergsma, Leeuwarden; Stephany Bijker, Oldeholtpade; Robert Bijl; Lisanne de Boer, Makkinga; Amber Boer, Oldemarkt; Remco de Boer; Roy Bos, Steggerda; Britt Bosma; Marinde Bouma, Oldeberkoop; Tessa Bouwer; Sander Dijkstra, De Knipe; Caya Dikken; Marije Doeven, Ijsselham; Elmo Doorn; Bea Douma, Ossenzijl; Laura Ebink; Mattanja Elzinga; Randy Fidan, Willemsoord; Emily Fluitman, Blesdijke; Jochem van Gestel, De Hoeve; Matthew Hankel; Lisanne Hassing; Roos Hegnauer, Nijeholtpade; Evelien Heida, De Hoeve; Yrsa Heijdra, Noordwolde; Sjoukje Hoekstra, Oosterstreek; Jan Bart Hof, Oldeberkoop; Jesse Hofstra, Scherpenzeel; Kimberly Huismans; Marlijn Hullegie; Eva Janssen, De Hoeve; Patrick de Jong; Elske Koelma, Heerenveen; Niels Koopman; Willard Kuipers; Daan Kuitwaard, Oldeberkoop; Royvan Lier; Thomas Loderus, Steenwijkerwold; Benny Lootsma, Scherpenzeel; Jochemvan Maurik, Nijeholtpade; Jarno Meijer, Blesdijke; Margo Meijerink, Oldemarkt; Dave Meulman; Jeroen Mulder; Jaimy Musch, Joure; Manoah Oosterhof; Florianne Oskam, Makkinga; Lydia Ossentjuk; Emma Piest, Sonnega; Wessel Pit, Oldemarkt; Julia Platenkamp; Sjors Poppe, Oldemarkt; Kevin Postma, De Blesse; Rutger Regtop; Mark Robaard, Tuk; Moniek ter Schure, Nijeholtpade; Demi Sierdsma, Ter Idzard Andrea Staalsmid, Nijetrijne; Quinty Strijker; Sanne Stuurman, De Blesse; Henriëtte Thomas; Janneke Timmerman, Delden; Marije Tuinstra; Neline Verdonk, Oldemarkt; Djurre de Vries, Oldemarkt; Thalitha de Vries; Anouk de Vries; Lisannevan Wel, Oosterstreek; André Westenbroek, Oldeholtpade; Wessel Westra; Arjan Wouda, Nijeberkoop; Lianne Zandbergen, Noordwolde; Peter Ziel, Nijelamer; Melissa Zwambag, De Hoeve;

Atheneum: Lotte Bekkema; Melany Bijker, Oldeholtpade; Eva Bos, Blesdijke; Patrick Bos, Steggerda; Sophie Brevoord, Oldemarkt; Karin Delfsma, Oldeholtpade; Martijn Dijkstra, Oldeholtpade; Aukje Dijkstra, Oldetrijne; Wim Elshof, Oldetrijne; Dani Grevelink; Amber Groenewoud, Oldeberkoop; Lieke de Groot, Oldeholtpade; Pieter Haijtema, Oldeholtpade; Rik Hijlkema, Oldeberkoop; Erwin Hofman, Oldeberkoop; Lennert Klasen; Rika Koning; Angelique Liefting, De Blesse; Maaike Modderman; Ghulam Hadi Momand; Paula Nanninga; Hester Schaaf, Nieuwehorne; Julia Slager, De Hoeve; Corry Smink, Oldetrijne; Feikevan Veen, De Hoeve; Ines Vogelsang, Kalenberg; Bram van der Wal, Oldelamer; Andrina Weerman, Nijeholtwolde; Jonne Westenberg; Wouter Jan Wever, Oldeholtpade; Ties de Wit, De Blesse. Mbo- niveau 1: Bo Ashley Boxum, Steenwijk; Jordin Dekker, Noordwolde. Mbo- niveau 2: Joanne Roordink; Mike Schottmans; Menno Vis, Katlijk.

Geen plaatsnaam is Wolvega.

Luzac College, Groningen GRONINGEN Aan het Luzac College in Groningen zijn geslaagd voor vmbo: Tl: Niels Dijkstra, Sneek; Tom van der Sar, Leeuwarden. Havo: Serena Jonkers, Goutum; Iris Koopmans, Dijken; Joanne Smit; Terherne; Tessa Vellema, Burgwerd; Hein Wiersma, Burgwerd. Vwo: Ken Akkerman, Heerenveen; Bart Groeneveld, West-Terschelling; Wilmar van; der Meulen, Joure; Ben Post, Heeg; Luuk Stael, Oranjewoud; Piter de Visser, Goutum

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 11


&EXAMENS

Emma Stuurman met ‘Unselfie’. Magister Alvinus, Sneek. 12 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

FOTO NIELS WESTRA


L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 13


&EXAMENS Marne College Bolsward BOLSWARD Aan het Marne College in Bolsward zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Anna Bosma, Makkum; Heine Bouma, Witmarsum; Marcel Feenstra, Ferwoude; Martynka de Groot; Judith Hoogeveen, Makkum; Coen Jippes, Workum; Stephan van Kammen, Workum; Gillian Koehoorn, Sneek; Iwan Koopman, Workum; Stefan de Lange; Peter-Jan Matla, Workum; Rory van der Meer, Elahuizen; Mattie Pieters, Makkum; Jouke Postma, Workum; Eline Rehorst; Thijs Schaap, Makkum; Sander Veldman, Balk; Pieter Jan Venema, Hemelum; Hendrik Visser, Gaast; Douwe de Vries, Makkum; Robin van de Wetering, Pingjum; Arjan Wiersma; Levi de Witte; Wouter van de Witte, Witmarsum. Kbl: Nina Aardema; Silvana Adema, Makkum; Cees Baarda, Easterein; Daniëlle de Bakker; Jurjen Beeker, Makkum; Inne Boersma, Oudemirdum; Marleen Boonstra, Hichtum; Damian Bootsma; Marjonlijn Bos; Bas Bosma; Arnout Bouma, Oudemirdum; Jakcomijn Brouwer, Makkum; Hester Bruinsma, Wommels; Sylvan Canrinus; Sander Deden, Bakhuizen; Jelle Eekma, Witmarsum; Dorian Ekiye, Makkum; Marchje Elgersma, Wons; Arie Jan Eriks, Koudum; Bart Evenboer; Sheyli Garcia-Faria Delgado; Annick Gerritsma, Makkum; Kevin Gorter; Patrick de Haan, Sneek; Anna Hettinga; Evelien Hiemstra, Easterein; Anja Hofstra, Nijland; Leon Jaspers; Jouke de Jong, Koudum; Harm Jan de Kroon, Oudemirdum; Michiel Kroon; Jitzen Laffra, Elahuizen; Karim Lamers, Hindeloopen; Carmen Lengers; Tim van der Meer, Workum; Kai van der Meij; Brent Molog, Vlieland; Gerrit Mosselman, Cornwerd; Idzard Mulder, Koudum; Roan Petra, Wommels; Jeffrey Planting, Koudum; Styno Politiek, Schettens; Nick Portma; Kirsten Postma; Laura Quarré; Quint Quarré; Doeschke Rozemuller, Schraard; Merissa Schraa, Nijland; Lútsen van Slooten, Ruigahuizen; Bart Stellingwerf, Koudum; Jildert Stellingwerf, Ferwoude; Jochem Strikwerda, Makkum; Peter Struiving, Makkum; Sander van der Veen, Nijemirdum; Alissa Veenje, Wommels; Anne Jent Visser, Winsum Fr; Dennis de Waij; Jeffrey van der Wal, Hemelum; Jamie Wolke; Gerbrich van der Woude, Schraard; Bouke Zijlstra; Roan Zijlstra.

14 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Atheneum: Sijmon van Abbema, Schettens; Sjoerd Baarslag, Wommels; Elmar Boorsma, Workum; Wietske Bos; Lummigje Bottema, Arum; Yvette Burger, Reahus; Klaske Buwalda; Daniel Buxton, Makkum; Femke Cammeraat, Easterein; Marije Galama; Froukje Gerbrandij, Witmarsum; Wytske Haijtema, Workum; Irma Hulshoff; Anna-Gré Idsinga; Famke Leeuwe, Parrega; Remco Miedema, Idsegahuizum; Sybrand van der Molen, Wolsum; Ydwer Oostenveld, Makkum; Jasper Peetsma, Workum; Hugo Pijl; Danielle Selak, Makkum; Jikke Sieperda, Tzum; Denise Soolsma; Ilja Terpstra, Parrega; Johanna van der Veen, Arum; Wiebe Veldhuis, Schettens; Ditte Verheus, Kûbaard; Vincent Visser; Douwe Wijnia, Itens; Floris Witteveen, Schettens; Annemieke Zonderland, Ferwoude; Thomas van Zonneveld, Tzum.

Gl: Sahan Demirbas; Joost Huizing; Michiel de Jong, Tjerkwerd; Nikki Salverda; Daniël Veneboer.

Geen plaatsnaam is Bolsward.

Tl: Jan Abma, Abbega; Tombé Alexander; Renske Alkema; Lisa Baarda, Exmorra; Sanne Bandstra, Workum; Marc Bangma; Gerben Berenschot; Noah Berger; Jasper Berk, Makkum; Marlena Bes; Alex van der Bij, Harlingen; Daen Blom, Wommels; Allard de Boer, Wons; Jesse Bons; Lynne Boomsma; Sanneke Breeuwsma; Marlies Burghgraef; Claudia Deelstra; Martijn van Delden; Martijn Dijkstra, Makkum; Baukje Dooper, Blauwhuis; Elisa Dooper, Witmarsum; Antsje Draijer, Nijhuizum; Aldert Eisma; Myrthe Feer; Ricardo Ferwerda; Lars Heins, Workum; Renzo Hendriks, Makkum; Jinke Heslinga, Arum; Amber Hettinga; Matthias Hoekstra, Makkum; Wesley ter Horst; Joy van Hurck, Makkum; Alma de Jong, Workum; Bennie de Jong, Parrega; Tjerk Lanting, Wommels; Elma van der Logt, Makkum; Hester Ludema, Witmarsum; Rixt van der Meer, Burgwerd; Emma Nauta; Marrit Nijdam; Ype Nooitgedagt; Nick Oppedijk; Romano Perridon; Shakur Postma; Jurre Rinia, Makkum; Joran Rosier, Witmarsum; Sabrina Salemink; Adina Schreuder; Daniël Sieperda; Hylke Smid, Koudum; Gosse van Solt, Makkum; Sjoukje Stuiver, Witmarsum; Joran Terpstra, Parrega; Martha Tilstra, Cornwerd; Iwan Tjeerdema, Makkum; Christian Visser; Gert Visser, Nijland; Marcello Waleveld; Ilse Walstra, Wommels; Alwin van der Weerdt, Makkum; Nienke Weijer, Wommels; Elma Wiersma, Schraard; Kim Zijlstra, Wommels; Wilco Zijlstra, Workum; Annemiek Zuidema, Exmorra.

Maritieme Academie, Harlingen

Havo: Loes Attema, Idsegahuizum; Esmé Baarda, Exmorra; Agnes Bakker, Parrega; Nynke Bakker, Baaium; Ryan Baron; Jildou Bervoets, Wommels; IJsbrand Boonstra, Wjelsryp; Mounir Bou-Asrar; Lisanne Breeuwsma; Özver Bulut; Mariska Cannin-

Mathilde Busman met haar ‘Prachtig, gebroken maar opnieuw ontkiemend hart’. Bogerman, Koudum.

ga; Titus Cazemier; Margit Cnossen, Spannum; Sanne Coevert; Lisa Dijkstra; Romeo Dijkstra; Stella Dijkstra, Lollum; Jessy Dullemans; Hidde van Enkhuizen, Makkum; Bauke Jan Feenstra, Wons; Cas Flapper; Chris Gaitanis; Yvonne Galama, Tjerkwerd; Pytrik Gerbrandij, Nijland; Marjan Gouda, Tjerkwerd; Liesbeth de Haan, Schraard; Irma Hettinga, Exmorra; Judith Hikkaduwage, Makkum; Gerwin den Hollander, Makkum; Ilse Huitema; Ekke Hunia, Workum; Wilma IJpma, Tzum; Robbie Jaspers, Idsegahuizum; Romee de Jong, Workum; Wietske de Jong, Wommels; Willem de Jong, Workum; Jorien Ketelaar, Workum; Martina Ketelaar, Burgwerd; Niels Ketelaar, Hartwerd; Sanne Klein, Wommels; Douwe Kooistra, Kûbaard; Martina Kooistra, Easterein; Yvanka Koster, Wommels; Rodin Kuiper; Ghislaine Lotstra; Jelle Klaas van Malsen, Makkum; Maartje Mestrini; Louise Miedema, Nijland; Harmen Mollema, Nijland; Dilan Özçetin; Magamed Pliev; Cornee Politiek, Schettens; Sophie Postma, Exmorra; Ilse Quarré; Vera Regeling; Eelke Reinsma, Makkum; Allard Rodenburg, Parrega; Jildou Siesling, Lollum; Harold Sinia; Kelly Sinia; Wim van der Staaij, Workum; Nicole Steigenga, Exmorra; Lance Tijhuis, It Heidenskip; Cora Tolsma, Lollum; Jarno Vallinga; Wiebe Vellenga, Wommels; Thijs Verbaas, Boksum; Jouke Vlasbloem, Makkum; Anna Vollema, Tzum; Gido de Vries; Sjoerd de Vries, Lollum; Harm van der Weide, Burgwerd; Jochum van der Werf; Leon van der Werf; Jurre Zaadstra, Witmarsum; Leon Zondervan, Makkum; Elyn Zuidersma; Duco Zwakman, Workum; Harmen Zwart, Nijland.

FOTO RENSKE DE HAAN

HARLINGEN Aan de Maritieme Academie in Harlingen zijn geslaagd voor vmbo: Gl: Arend Evert Boer, Workum; Marthe Hester Haaijer, Midlaren; Rijn Wieger Lettinga, Terschelling West; Remy van Oosten, Leeuwarden; Johannes Jelle Smink, Den Helder; Jort Cornelis Switijnk, Harlingen. Bbl: Donna Alvarez, Landsmeer; Élias Lars Borgers, Twijzel; Sjoerd Gerbrandt Grooteman, Avenhorn; Jan Wicher Hakvoort, Parrega; Jelle Kleinhuis, Burgum; Jimte Koopmans, Oudega Gem Wymbritseradiel; Adrianus Alexander van Leeuwen, Heel; Angelo Tobias van der Meulen, Harlingen; Griffin Leonardo Pleiter, Norg; Pieter Roemeling, De Westereen; Florencio Amilcar Stornebrink, Franeker; Joshua Leonard Tiggelers, Den Helder; Mark van der Veen, Dedemsvaart; Sven Veenstra, Franeker; Mark Wagenaar, Winkel. Kbl: Bjorn Banga, De Westereen; Niels Bolwerk, Franeker; Yannick Damian Elsinga, Sneek; Jordy Frik, Harlingen; Lars Adrianus Cornelis Heemskerk, Rutten; Gerrit Huisman, Herbaijum; Matthijs Jan van der Lei, Franeker; Donovan Thonny Mengers, St Maarten; Jacobus Jilles van Mourik, Gorinchem; Olger Postma, Rien; Willem Ben Scholte, Stroobos; Wout-Jan Marijn Slop, Mantgum; William Harley Sluiter, Hippolytushoef; Gerrit Stienstra, Twijzel; Abe Veenstra, Stavoren; Casper Bas Vonk, Onnen; Sietse de Vries, Koudum; Max van der Wal, Nieuw Roden; David Bastiaan Wilner, Bremen.


Berger; Brian Bonnema; Rick de Jong, De Knipe; Herman Klijnstra, Sint Nicolaasga; Maike Kuindersma, Akkrum; Karim Mahmoud; Eddy Noordenbos, Akkrum; Jesse Noorman, Grou; Joep den Ouden, Katlijk; Sjoerd Veenstra, Beetsterzwaag; Albert Velkers; Jemke voor de Wind, De Knipe; Mike Zandhuis. Kl: Kristy van den Berg, Drachten; Jouke Breitsma, Hoornsterzwaag; Julia Brouwer, Joure; Marijke de Bruijn, De Knipe; Robert Hanje, Scharsterbrug; Nanda Hofman; Flip IJntema, Nieuweschoot; Nynke de Jonge, Gersloot; Marit Kuindersma, Akkrum; Cees Lange, Donkerbroek; Christien Liemburg, Grou; Inge-Marrit Oenema, Rotsterhaule; Boy Roeles; Natalie Ruiter, Joure; Marlo Schipper; Bente Snorn; Carola Stuiver; Eline van der Veen; Jelmer van Veen, Luxwoude; Anouck Veldman, De Knipe; Wesley Wagenaar; Chris Wever, Bontebok; Rick Wienia, Oosterzee; Jeffrey van der Wolf. Gl: Jeroen Hoekstra; Hidde de Jong, Jubbega; Joery van der Vinne. Tl: Kevin Max Cuiper, Luinjeberd; AnneBenthe Geutjes, Grou; Sarina van der Graaff, Tjalleberd; Hidde Heida, Mildam; Margriet Heida, Jonkerslan; Timo Hogeveen; Amber van Houttum; Brenda Jonkman, Scharsterbrug; Jeremy van Mourik; Geke Oosterhof, Aldeboarn; Jos Overdiep; Emma Schotanus; Lars Schuringa; Elma Visser; Ruben Voet; Renée Wijnja, Nes.

Geen plaatsnaam is Heerenveen. LOCATIE LEEUWARDEN

Myrthe Kramer met haar ‘Flow’. Csg Gaasterland, Balk.

Vmbo: tl: Jelle Braaksma, Stiens; Michiel Gerritsma, Britsum; Liza van Houten; Gerlof Jansma, Dronryp; Shirley Khai; Britt Kuperus; Rick bij de Leij, Stiens; Thom bij de Leij, Stiens; Jort Lijzenga; Vincent Peper; Piter Postma, Jelsum; Miranda Tawafra, Wirdum; Kevin Tiezema; Ilse Weijer, Jellum; Dirk Wouterlood van Doesburg.

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Geen plaatsnaam is Leeuwarden

Nordwin College, Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek BUITENPOST Aan het Nordwin College in Buitenpost zijn geslaagd voor vmbo: Lwt: Gerben Huisma, Twijzel; Norma Jeane Mud; Berend Reitsma, Twijzelerheide; Mark Rinzema, Twijzelerheide; Wynanda Visser, Twijzelerheide; Femme Weening, Warfstermolen. Bbl: Sjouke Bosma, Westergeest; Sjoukje Couperus, Eastermar; Lisanne Feenstra, Harkema; Anne de Haan, Eastermar; Anouk

LOCATIE SNEEK

Helder, Triemen; Arne Hoekstra, Dokkum; Hendrika Kooistra, Garyp; Peter van der Meulen; Jan Minnema, Dokkum; Siebrand Postma, Kollumerzwaag; Sieds Prins; Tessa Wijtzes, Burgum. Kbl: Jelke Bakker, Eastermar; Jieldou de Boer, Sumar; Jornie de Boer, Engwierum; Rianne Bos; Sietse Botma, Morra; Jan van den Broek, Twijzelerheide; Age-Sjoerd Bruining, Kollum; Regina van Dellen, Kollumerzwaag; Anna Lisa Frankes, Westergeest; Marianne de Graaf, Midsland; Janneke Halbersma, Kollum; Sipke Johan Holtewes, Niawier; Marcha Jagersma, Grootegast; Chiel de Jong; Jesse van Kammen, Kollum; Hanna Kamminga, Augustinusga; Roelie Klaver; Rijanna Kloosterman, Oudwoude; Iris Marcin, Augustinusga; Tseard van der Mei, Drachtstercompagnie; Harmen van der Meulen, Noardburgum; Thomas Rosier,

Kollumerzwaag; Mayra Rottiné, Kollumerzwaag; Egbert Smit, Feanwalden; Siedo Spijkerman, Kollum; Gepke MarinToonstra, Twijzelerheide; Stefan Veenstra, Kootstertille; Arianne Visser; Janine de Vries, Kollum; Anneke van der Wal, Noardburgum; Jorn van der Weg, Burgum; Jan Weidenaar, Noardburgum; Menno Westra, Hurdegaryp; Alana Wijma, De Westereen; Arjan Zijlstra, Kollum; Reinier Zijlstra, Twijzelerheide.

Loonstra, Surhuizum; Melissa Luitjes, Hurdegaryp; Eveline van Omme, Morra; Amy Riemersma, Burum; Janita Rispens, Morra; Keimpe Schepers, Burgum; Inge Steigstra; AaltsjeTalma, Wierum; Tabina Terpstra, Kollumerzwaag; Ebe Jan Visser, Damwâld; Hendrike Vogel, Augustinusga; Folkert de Vries, Twijzelerheide; Jelmer Jacob de Vries, Kollum; Sijtske de Vries, Kollum. Geen plaatsnaam is Buitenpost.

Gl: Pascal Bruinsma, Noardburgum.

LOCATIE HEERENVEEN Vmbo: lwt: Lyon de Boer, Hemrik; Auke Drost, Joure; Moniek de Haan, Gorredijk; Rein de Jong, Sint Johannesga; Sander van der Linden, Nieuwehorne; Ricardo Rath, Oudeschoot; Remco Verwey, Tijnje; Björn Wouters, Gorredijk.

Tl: Miriam Alma, Augustinusga; Harm Bergsma, Jistrum; Jorn Boven, Gerkesklooster; Erwin van den Broek, Noardburgum; Auke Buurmans, Moddergat; Esther Drijfhout; Gaele Hansma, Surhuisterveen; Paul Hoekstra, Damwâld; Wietse Jagersma, Drogeham; Silva van der Laan, Kollum; Anna-Margriet

Bl: Vera Bakker; Elles Beenen, Bontebok; Lisa

Vmbo: lwt: Gatze Bakker, Gaastmeer; Hindrik Thys Haringsma, Woudsend; Arie Willem Snoek, Koudum; Sjoerd YnzeSterkenburg, Schraard; Jonathan Walta, Wommels. Bbl: Ant Bakker, Winsum; Rik van Bruggen; Bram Feddema, Baard; Jelmer Hazenberg, Abbega; Antoon Klein Swormink, Hartwerd; Gydo Meijer; Tjitze Miedema, Easterwierrum; Jochem Miedema, Ysbrechtum; Marco Oppenhuizen; Rinze Bouke Reitsma, Pingjum; Danny Schram, IJlst; Bianca Sijszeling, Scharnegoutum; Ilse Turkstra; Ramona Bloemhof; Annabaukje de Boer, Boazum; Danitsja ten Brug; Tsjalling Faber, Poppenwier; Denise Hendriks; Femke Hoekstra; Daniël Kroese, Scharnegoutum; Hajo van der Meer; Thimo Raadsveld, IJlst; Gerrit Schaap, Heeg; Brandus van der Velde, Koudum; Sander de Vries,

ADVERTENTIE

S U P E R

GAAF,

GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd met je diploma Geïnteresseerd in een BBL opleiding?

Maak een vrijblijvende afspraak. 050-5445577 of info-no&f@iwnl.nl Kijk op www.iwnederland.nl voor de dichtstbijzijnde opleidingslocatie

Prettige vakantie!

GEFELICITEERD! Lokwinske Buitenpost / Heerenveen / Leeuwarden / Sneek

nordwincollege.nl

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 15


&EXAMENS Bakhuizen; Marjolijn Zondervan, Hommerts.

Martijn Huitema, Sint Nicolaasga; Jorrit Iedema, Oudeschoot; Niesjen Ipema, Akkrum; Laura Janssen, Gorredijk; Claudia de Jong, Langezwaag;Michelle de Jong, Rottum (fr) ;Selina de Jong, Oosterzee;Thomas de Jong; Tijmen van der Kamp; Frédérique Klijnsma, Lippenhuizen; Stan Koen, De Knipe; Eduard Krol; René Kromkamp; Tom Kuiper; Wessel Landman; Thomas Langhout, Oranjewoud; Ilse van der Meulen; Tjirsa van der Meulen; Moises Navarro, Rotterdam; Marleen Nijboer, Gersloot; Denny Olde Agterhuis; Janine Oord; Afke Oosterbaan, Grou; Lisette Overdiep; Neira Pjevo; Edzer Postma; Pascal Regts; Hanna Reinders; Boukje Rekker, Oudehaske; Jesse Rijnbergen, Luxwoude; Thomas Schütz, Sneek; Jelmer Schuurmans; Kevin Siderius; Wytze Sipma; Jesper van Sluijs; Jordy Smit;Romy Smit; Wiggele Talen, Terband; Marrit Veensma, Nieuwehorne; Martijn Vellinga; Floris Vernooy, Steenwijk; Hielke Vlieg; Jacco de Vries; Torsten Wagenaar, Tjalleberd; Indy van der Wal, Gersloot; Anja Wapstra; Annebien van Wely; Rob van Wier; Ewan Yska, Rotsterhaule; Bianca Ytsma.

Kbl: Allard Aukes, Ypecolsga; Dominique Blanket; Verena de Boer; Hester Bootsma, Makkum; Jeroen Hettinga, Witmarsum; Nikki Koster, Ysbrechtum; Isa Luca, Bolsward; Hylke Schrale, Heeg; Ellen Silvius; Jelly Terpstra, Idzega; Laura Velting, Bolsward; Manon Visser, Arum; Petra van Wieren; Sharon van der Wolf, Oudega; Haye Wolthuis, Bolsward; Amerins Zondervan, Jorwert; Rinse Bergsma, Balk; Pieteke van Gosliga, Schettens; Hielke Haanstra, Oudega; Dyon Hulshoff; Bianca Jorritsma, Witmarsum; Anneke Leijenaar, Itens; Myrthe Noordbruis; Marie Oosterhaven, Woudsend; Anske Oosterhuis, Ferwoude; Klaas Osinga, Folsgare; Hendrik Ulke ter Schegget, Raerd; Jip Sterk, Heeg; Trijntje Nienke Talsma, Wommels; Femke Visser; Lucas Zwolle. Gl: Jitte Altenburg, Hidaard; Esther Brouwer, Blauwhuis; Shirley Gummels; Savannah Hansma, Bolsward; DagmarHarkema, Warns; Hanna Hobma, Blauwhuis; Amber Jaasma, Oudemirdum; Anna Jansma; Dennis de Jong, Lytsewierrum; Alina van Koningsveld, Nijland; Rosanna Lotten; Anléne van der Meer, IJlst; Hindrik Meinsma, Jorwert; Gerrit Okkema, Wommels; Shawnee Rekers, Woudsend; Nora Veenstra, Bolsward; Janny de Vries, IJlst; Jelke de Vries, Poppenwier; Twan de Wit, Heeg. Tl: Jitte Altenburg, Hidaard; Esther Brouwer, Blauwhuis; Shirley Gummels; Savannah Hansma, Bolsward; Hanna Hobma, Blauwhuis; Amber Jaasma, Oudemirdum; Anna Jansma; Dennis de Jong, Lytsewierrum; Alina van Koningsveld, Nijland; Anléne van der Meer, IJlst; Hindrik Meinsma, Jorwert; Gerrit Okkema, Wommels; Nora Veenstra, Bolsward; Janny de Vries, IJlst; Jelke de Vries, Poppenwier; Twan de Wit, Heeg.

Geen plaatsnaam is Sneek.

OSG Sevenwolden, Heerenveen, Grou, Joure HEERENVEEN Aan OSG Sevenwolden in Heerenveen zijn geslaagd voor vmbo: BbL: consumptief-breed (horeca, toerisme en voeding): Nadim Feenstra, Grou; Michelle Stelstra; Jaimy Zandee, Joure.

Jildou Valkema met haar potloodtekening, zonder naam. Bogerman, Koudum. Joure; Leonie Miedema, Joure; Maarten Vaartjes, Bantega; Alard Walda.

van Drogen, Sintjohannesga; Sabine Klooster, Sint Nicolaasga; Jade Maakal, Oosterzee.

Elektrotechniek: Bastiaan Bangma; Simon Brolsma, Grou; Bobby Eladami, Joure; Jesse Kooistra; Jelmer van der Laan, Jirnsum; Luuk Postma, Sint Nicolaasga; Erwin Roffel, Sintjohannesga; Koen Steekstra, Bontebok; Folkert Veldstra, Akkrum; Jorin Zanstra; Nick Zondervan, Akkrum.

Verzorging: Alinda Hofstra, Katlijk; Tirsa van der Veer, Akkrum; Corrie Ansing, Joure; Chantal Bosma, Oudeschoot; Muriël Grupstra; Melanie Jonker, Oudehaske; Xander Trampe, Tijnje; Aileen van der Wal.

Metaaltechniek: Stefan Nota, Sint Nicolaasga; Wessel Stegenga, Wijckel; Sjors Verweij, Lemmer; Sytze Wind, Sint Nicolaasga.

Elektrotechniek: Sander Prins; Zübeyr Ersoy; Thiago de Vries, Nes (H); Bram van Zoelen.

Voertuigentechniek: Nico Agricola, Oosterzee; Kevin de Boer; Thomas Daniëls, Joure; Laurens van der Pol, Lemmer; Leo van de Vegt, Paasloo; Dennis van der Wal, Rohel.

Metaaltechniek: Kevin Cox, Langweer; Bennet Samplonius, Oudemirdum.

Bouwtechniek-timmeren: Jorrit Hoekstra, Joure; Stefan Meijer, Lemmer.

Voertuigentechniek: Kay Gouma, Lemmer; Sven van der Heide, Lemmer; Wilco Jager, Rohel; Guyon de Vries; Jaimy Cai; Klaas van Dijk, Stiens; Oscar Martinez, Terherne; Jeffrey Post, Katlijk.

Bouwtechniek-fijnhoutbewerken: Douwe Akkerman, Lemmer.

Bouwtechniek-metselen: Ricardo Valkema, Sint Nicolaasga; Noël Zijlstra, Sint Nicolaasga. Bouwtechniek-fijnhoutbewerken: Kornelis Brouwer, Beetsterzwaag; Remco Herder, Grou.

Uiterlijke verzorging: Nikki Brown; Nadia

Zorg en welzijn-breed: Isabelle Douwenga; Rikst Talman; Jaap-Jan Fox, Oudehaske; Charlotte Haven, Noordwolde; Pien Knip, Mildam; Melissa Kuntkes; Marije Post; Dorsa Poureh Dad; Indra de Ree, Joure; Lynn Timmermans, Haskerdijken. Handel en administratie: Ali Al Janabi; Kerem Arici, Joure; Ivailo Dijkstra; Gjalt Hoekstra; Lasse de Leeuw; Vincent van der Molen, Joure; Ashley Mungar; Ivar Otten, Rottum (fr); Idwer Schengenga, Joure; Elianne Schievink; Connor Snijder; Ilse Terpstra; Jouke-Wiebe Visser, Wijckel; Nikola Vujatovic; Xander Wiersma, Tijnje. Sport, dienstverlening en veiligheid: Stefan Bergsma; Tjerk Bijlsma, Grou; Pascal Bonne-

Handel en administratie: Daniël Farag, Akkrum; Roy Joekema, Snikzwaag; Hylke Krul; Rick van der Leest, Haskerhorne; Alex van der Meer; Thomas Midtbø; Anton de Vries, Joure; Tom van der Wolf, Oranjewoud. Sport, dienstverlening en veiligheid: Dante Guarnieri; Jay Kammeron; Dennis Lolkema, Oudeschoot; Sven Schaap; Werner Vos; Gjalt de Vries, Grou; Lennart Zijlstra, Nes.

ma; Patrick Bourgonjen; Darjoesh Fadaie Shiran; Gerwin de Haan, Oosterzee; Erik Heemstra; Tessa de Jong, Echtenerbrug; Milan Keulen, Jirnsum; Iwan Kramer, Jirnsum; Jaron Kroes, Wolvega; Thomas Krol; Jeffrey Ramdin; Geert Roffel, Joure; Jesse Schaap, Joure; Mandy Sijtzema, Hallum; Jamal Sinnema; Jesse van der Velde, Nieuwehorne; Jannic Vos, Grou; Ronald de Vries, Oudeschoot. LOCATIE KINGCOLLEGE Tl: Berno Akkerman, Rotsterhaule; Tonnie Alstein; Jildau Atsma; Anouk Barelds, Lemmer; Sanne Basnet, Rottum (fr); Jente Beckmann; Julian van Beek; Tyeisha Bergsma; Tjerk de Boer, Weidum; Ids Bonga, Gorredijk; Melle Braaksma, Nieuwehorne; Jelica Brandsma, Oudeschoot; Sanne Brandsma, Katlijk; Inge Brouwer, Luinjeberd; Elise de Bruijne, Luinjeberd; Marjolein Buitenga; Kevin van Dam; Maarten Diever, De Knipe; Lisanne Egberink; Erwin Feenstra, De Knipe; Geraldine Fekken, Echtenerbrug; Sofie Galema; Fabienne Gooijer, Terband; Jildou Haaijer, Langezwaag; Björn de Haan; Susanne Heida; Wilrik de Heij, Oudehaske; Bronger Hekkema; Ruben Hoekstra; David van der Hoop, Nijeveen;

ADVERTENTIE

GESLAAGD? GEFELICITEERD!

Uiterlijke verzorging: Miranda Hospes; Grytsje Huisman, Sintjohannesga; Sander de Jong; Romy Schokker, Nieuwehorne; Jeanine Stoffers; Néline Tuiten, Joure; Sabine Poelman, Langweer. Zorg en welzijn-breed: Marissa Duinkerken; Cynthia Boersma; Sanne Hasselt; Ilse Hofstra, Tijnje; Barbara Hot; Larissa Idzinga, Sintjohannesga; Miranda Kelderhuis; Kirsten van der Let, Rottevalle; Renée Stuiver, Rotsterhaule; Savanna van Weert, Vriescheloo.

FOTO RENSKE DE HAAN

GEFELICITEERD Lokwinske

Prettige vakantie!

Kbl: consumptief-breed (horeca, toerisme en voeding): Sander Bakker, Lemmer; Guido Idzenga; Stefano Kramer; Ashley Landskroon,

16 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

www.nordwincollege.nl

LOCATIE FEDDE SCHURER Havo: Margo Agricola, Goingarijp; Anna Akkerman, Akkrum; Silvan Akkerman; Suzana Allouche, Scharsterbrug; Lotte Ambergen, Gorredijk; Sytske Anema, De Knipe; Melanie Bakker; Iris Berns, Bantega; Danny Bleeker; Bjarne Bloemhof; Esmee Blom; Xiao Lan Bokma; Jort Bos, De Knipe; Ruben Bos, Gorredijk; Clara Bosma; Thomas Bouma; Kasper Bouma; Karin Brandsma, Joure; Britt Brinkman; Jeen Brinksma, Friens; Noor Brongers, Joure; Anna Brouwer; Wietske Brouwer, Jirnsum; Jelle Bruinenberg, Langweer; Jaëla van Dam; Beaudine van Dijk, Akkrum; Anneloes van Dijk; Jesmer Dijkstra, Oranjewoud; Sophie Dirkse, Oudeschoot; Maurice Donker; Nancy Douwenga, Joure; Watse van Drunen; Mylan Elzink, Enschede; Chika Ezenwobi; Eamon Fokkinga, Akkrum; Fardau Folkertsma, Akkrum; Bodjèl Gijzen; Laurens de Goede, Oranjewoud; Willem Grob, Haskerdijken; Jitske de Haan, Nieuwehorne; Anna Hartsema, Jonkersland; Ellis Heddema, Terherne; Tsjerk Hiemstra, Grou; Marcel Hobma, Tijnje; Henno van der Hoeff, De Knipe; Jesse Hof; Elise Hof; Jorina Holtrop, Ouwster-Nijega; Anthon Hoogeveen, Gorredijk; Meike van Hoogmoed, Tijnje; Jilve Horsten, De Knipe; Hessel van Hout; Hester Huitema, Joure; Mohammed Ibrahim, Joure; Beyan Ibrahim, Joure; Marrit Jasper, Sneek; Patrick Jetten, Gersloot; Arjen de Jong, Scharsterbrug; Aukelien de Jong, Gorredijk; Anouk de Jong, Echtenerbrug; Rinze-Pieter Jonker; Bianca Kisjes; Nienke Kloezen; Jesper Koen, De Knipe; Jacco Kort, Gorredijk; Tineke Kraan, Nes (H); Marijn Krijnsen, Joure; Hotse Kroes; Gerben Krol; Ingmar Kroon, Scharsterbrug; Thomas Krop; Harmen Krul, Tjalleberd; Ilse Lageveen, Gorredijk; Anna Liemborg, Joure; Jamie Linders, Ouwsterhaule; Saagár Mahalingam, Joure; Nelke Mast, Jubbega; Fedde van der Meer, Terherne; Tobias van der Mei, Sintjohannesga; Hidde Meijer, Grou; Arianne Mekkaoui, Grou; Kirsten Menger; Mirte Miedema, Lippenhuizen; Jeffrey Mulder; Marije Muskens, Akkrum; Djula Naber; Maud Niessink, De Knipe; Willem Nugteren, Grou; Rilana Pal; Lotte Pen, Joure; Marije Plat, Oranjewoud; Lisanne Ploeg, Aldeboarn; Sebastian Poortman, Nes; Melissa Portijk; Jesse Pronk; Niels Rasch, Joure; Ynga Reitsma, Aldeboarn; Guido Ris, Oudehaske; Bianca Rooks, Gorredijk; Or Rubin; Anniek Ruiter, Oudehaske; Jorben Saaltink; Quint Sangers; Tsjesse Schroor; Suzanne Schulting, Tijnje; Margreet ter Schure, Oosterzee; Jildou Smit, Jirnsum; Nina Spaan, Joure; Sisca Spijkstra, Grou; Evelien Spruyt, Oranjewoud; Sabrina Stoelwinder, Oldeberkoop; Jesse Stolte, Gorredijk; Joes van Stralen, Akkrum; Lara van Straten, Grou; Bo Struycken, Joure; Aimée Tjalma, Grou; Jelmer Tromp, Joure; Anouk van Veen; Djoke Veenstra, Terwispel; Dillan van Vilsteren, Nij Beets; Berber Visser, Terwispel; Femke Visser, Katlijk; Rutger Visser, Terwispel; Kees de Vries, Vegelinsoord; Baukje de Vries, Grou; Ilsa de Vries; Roos Vroegh, De Knipe; Leonie van der Vuurst, Akkrum; Frank van der Wal; Geja van der Wal, Echtenerbrug; Marijke Walstra, Tijnje; Roland van der Werf, Terband; Joekje Wietsma, Ouwsterhaule; Judith van Wijngaarden, Akkrum; Isabeau Wilzing, Akkrum; Rody de Wolff, Sint Nicolaasga; Floor Wolters; Johan Wuite, Joure; Lennard Wuite, Joure; Gönül Yigit; Joost Ypma, Oudehaske; Muhamed Zogaj; Anouk Zwierink. Atheneum: Rudmer Abma, Scharsterbrug; Gor Agbaljan, Steenwijk; Lucie Akkerman,


Nieuwehorne; Kevin Kootstra; Dustin Nguyen; William Nijenhuis; Anischa Oosterbeek, Joure; Helga Roskam, Joure; Julian Spiekman, Akkrum; Tessa de Vries, Balk.

Handel en verkoop: Mitchell Boonstra; Dennis de Haan; Cris Hamstra, Surhuisterveen; Toshca Manubulu; Thobias Pal, Ureterp; Naomi de Vries, Boornbergum.

PrO en VCA: Dieger Hoogewoonink, Gorredijk; Wesley Zoetendal, Joure.

Ict: Gurgen Bagdasarov, Burgum; Roelof Schoppen, Noardburgum.

PrO en AKA MBO niveau 1: Richtsje Bootsma, Jonkerslân; Lieke Bron, Jubbega; Richard Jonker, Gorredijk; Susan Kootstra, Lippenhuizen; Gwendolyn Roggeveld; Brian Wouters, Gorredijk; Frieda Zwart, Joure.

Metalektro: Iwan Bergsma; Jur Boersma, Burgum; Rowin Bosma; Andre Harms, Opeinde; Yde Klooster, Opeinde; Auke van der Meer, Houtigehage; Dave Meijer, Sumar; Stefan Reinderink, Bakkeveen; Chris Roelsma; Jeroen Vos, Ureterp.

PrO, VCA en AKA MBO niveau 1: Tsjalling van der Molen, Haskerdijken. PrO, AKA MBO niveau 1 en lassen niveau 1: Elbeson Aliu, Oudeschoot. PrO, VCA en lassen niveau 1: Damian Hylkema, Nijeholtpade; Tjalling de Jong, Oudeschoot, Julian Verwer, Leeuwarden. PrO, VCA, AKA MBO niveau 1 en lassen niveau 1: Arjen van der Tweel, Sintjohannesga.

Geen plaatsnaam is Heerenveen. LOCATIE GROU-AKKRUM Tl: Charlotte Abel,Heerenveen; Ilse Atema; Jelien Bakker; Ron Beintema; Ulbe Bergsma, Wirdum (fr); Ylse Beukema, Wergea; Ytsen Bijlsma, Akkrum; Marlinde Bleeker; Wouter van ’t Blik, Akkrum; Symen de Boer, Wergea; Leon Boom; Marloes van den Bosch, Nes (H); Fernand Bottema; Tim van Dijk; Annemieke Dijkstra; Jildou Eelsingh, Akkrum; Anne van Ek; Sidan de Graaf, Goutum; Karin van Huizen, Akkrum; Bregt Jansen, Jirnsum; Jildau Jellema; Jesse de Jong; Michel de Jongh, Jirnsum; Renske Kalsbeek, Wergea; Rinke-Jort Kalsbeek; Anouk Kleefstra, Eagum; Jilles Jan Kooistra, Eagum; Wessel Koster, Easterwierrum; Yan Mastrominas; Daniëlle van der Meer, Jirnsum; Hillie van der Mei; Thomas Miedema; Freek Mulder; Wytze Nijp; Harm Okkema, Wijtgaard; Sybren van der Ploeg, Wergea; Gerard Potijk; Robin Sinnema, Reduzum; Sjoerd Spijkstra; Rixt Steneker; Wesley Talhout; Joshua Terra, Jirnsum; Lennart Tichelaar; Ellen Tiekstra; Jetske Visser, Akkrum; Ramona van der Wal, Terherne; Max Wartena; Jelger Wezeman, Akkrum; Timo van Wijngaarden, Akkrum; Pieter Zwart, Wergea.

Geen plaatsnaam is Grou.

Het kunstwerk ‘Uitrusting van een Utopist’ van Roos Venema. Links Michelle ten Cate en rechts Emma Stuurman, waarvan werken ook te zien zijn op de expositie in het Fries Museum. Magister Alvinus, Sneek. FOTO RENSKE DE HAAN Den Dolder; Geartsje Bakker, Luxwoude; Maxim van den Berg, Gorredijk; Jacob Berger, Sintjohannesga; Ilse de Boer, Gorredijk; Jetse Boonstra, Grou; Melvin Bos, Joure; Silke de Bos, Akkrum; Joes Bos, Mildam; Jeroen Brattinga, Joure; Thom Brongers, Joure; Dennis van Dam; Paco Deckers; Stephanie Del Carmen; Hester Ellemers; Renske van Ginkel, Grou; Charlotte van Haren, Lippenhuizen; Meike van Harten; Liezabeth Heddema,

Langweer; Daphne van der Heide; Mathilde Hellinga; Bas Hoogendoorn, Luinjeberd; Barry Hulshof, Terherne; Conner van Hulten, Goingarijp; Douwe Jense, Nieuwehorne; Anneke Jonker; Jessy Kauffman; Rianne Kerkstra, Tijnje; Anna Keuning, Lippenhuizen; Jesse Kleefstra, Terherne; Rémon Kwant, Koekange; Florine Maats, Gorredijk; Anouk van der Meij, Tjalleberd; Patricia Molenmaker, Joure; Anne Nagelhout; Sanneke de Neeling,

ADVERTENTIE

Geslaagd met het NHI ! Van harte gefeliciteerd namens alle cošrdinatoren en begeleiders in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden & Sneek

Huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching & examentraining www.studiecentra.nl

Rotterdam; Hanne Oldenhof, Tijnje; Jeroen Oosterhof, Mildam; Brend Plantinga; Sanne Poelstra, Joure; Emma Post, Nes (H); Rohill Ramcharan; Joost Remmelts, Oranjewoud; Jildou Schippers; Christiaan Sijtsma, De Knipe; Sietse Sinnema; Joost Stael, Oranjewoud; Laurens Stellingwerff; Robin Stuiver, Rotsterhaule; Esmée Tanis, Akkrum; Jitse van der Valk, Emmen (dr); Ramon van der Velde; Dieuwke Verkerk, Rottum (fr); Arnt Vollmar; Niels van der Vossen, Gorredijk; Jens de Vries; Ilse de Vries, Luinjeberd; Robin Zijlstra, Oudeschoot; Femke Zijlstra; Feikje Zijlstra, Broek (fr); Eva van Zomeren; Marleen Zondervan, Akkrum; Nienke Zwijnepoel, Joure. Gymnasium: Sietse Akkerman; Natascha Ausma, Lippenhuizen; Alan de Boer, Oldeberkoop; Carolien Braams; Nynke Brouwer, De Knipe; Cornelie Castelein; Folke Drost, Gorredijk; Dylan Feenstra; Katja Grigorieva, Lemmer; Anna Hobo; Brecht de Jong; Lion Kalma, Haskerhorne; Ineke Koning, Nes (H); Eva Maquelin, Oranjewoud; Hannah Spaander, Oudehorne; Lisette Stam, Nijeveen; Arent Visser; Hanna Wijnja, Joure. LOCATIE DE COMPAGNIE Praktijkonderwijs (PrO): Clarice de Jong,

LOCATIE JOURE Tl: Jildou Abma, Scharsterbrug; Jelle Anema, De Knipe; Marc de Boer, Scharsterbrug; Mark Boes, Langweer; Anouk Bouma; Lisa van Eijl; Thomas Eppinga, Haskerhorne; Quincy Eriya; Kendra Gomes; Britta de Groot, Goingarijp; Ilse Hamburg, Terherne; Jeanine Heddema, Terherne; Ytsen van der Heide; Laurentz Hengst, Langweer; Jens Hoekstra, Terherne; Jilles Homminga; Patrick van der Honing; Tim van Houttum; Peter-Jan de Jong; Bastiaan Kramer; Wessel Krikke, Ouwster-Nijega; Bas Kroon; Brando Linders, Ouwsterhaule; Ruben Mink; Jaap Nagelhout, Legemeer; Mette Nijdam, Haskerhorne; Calvin Oberhänsli, Ouwsterhaule; Lyke Peters; Max Poelman, Langweer; Joop Postma, Terherne; Rick Slijkhuis; Gerwin Soepboer; Milou Struycken; Rick van Veen, Sint Nicolaasga; Nina Velda, Ouwster-Nijega; Tiliande Veltman; ThiemeHenk Veuger; Elisa Wiersma; Wietse de Wolff, Scharsterbrug; Arjen Yntema; Maaike Zwijnepoel.

Geen plaatsnaam is Joure.

OSG Singelland, Drachten, Burgum, Surhuisterveen DRACHTEN Aan OSG Singelland, locatie van Haersmasingel, in Drachten zijn geslaagd voor vmbo: Lwt: zorg en welzijn-breed: Wytske van der Molen, Sumar. Bbl: bouw-breed: Renske Elzinga, Ureterp; Steven Hoekstra; Rense Negenman. Consumptief-breed: Bart Barelds; Gaby Pieters, Oudega; Alwin Postma; My-Lady Sambo; Melvin Smit; Fabien van Tilburg; Lobke Veenings.

Zorg en welzijn-breed: Joewan Abbas; Ezgi Arslan; Ilse Drenth; Femke Elzinga, Sumar; Danique Havinga; Willem Hendrick, Burgum; Jantina de Jong, Eastermar; Démi de Jonge, Frieschepalen; Demi Kamminga; Shayenna Keidel; Jordan van der Maas; Andrea Nicolai; Bonita Nijboer; Melissa van Vliet; Myrthe Witveen. Kbl: bouw-breed: Melroy Bok; Ramon van den Borg; Niels de Bruin; Björn Bruinsma, Hemrik; Jurjen Rienk de Jong, Eastermar; Nick de Jong; Kimberly de Vries, Opende; Roel de Wilde, Burgum. Consumptief-breed: Juel Alejo; Martijn Berkhout; Wiebe Boonstra, Ureterp; Evelien Borchers; Youri Bottenberg; Jurmen Bult, Rottevalle; Ilse Dam, Nij Beets; Wiebren Elzinga, Nij Beets; Arjan de Haan, Rottevalle; Hilda Heegstra, Burgum; Priscilla Hilberts; Jerryn Jagersma; Ijen Kroese; Tessa Liekelema; Emil Niezen, Boornbergum; Jille Peters, Drachtstercompagnie; Melvin Polet, Sumar; Martinus Riemersma, Earnewâld; Yoran van Setten; Wilke Siderius, De Wilgen; Lisa Spoelstra; Gerbrich Straatsma, Burgum; Merel de Vries; Jordi de Wal; Simon Westra, Burgum. Handel en verkoop: Gerard Bouwer, Harkema; Chantal Bouwhuis, Burgum; Shoshone Breukel; Heaven Hansma, Marum; Sozan Hassan; Meriam Jonker; Rinze Linker, De Wilp; Simme Travaille; Jantsje van der Vlugt, Houtigehage; Aliëtte Wester, Earnewâld. ICT: Mart Foekema; Joey van der Heide; Dennis Hiemstra; Martijn Hockelmann; Michael Hoekstra; Ruben Jonkman; Loran Lamens; Bianca Nevels; Kevin Niemeijer; Wilrik Slofstra; Marco van der Velde; Peter Wijbenga. Metalektro: Wout de Beij, Smalle Ee; Jarno Benedictus; Anne Jaap Bosma, Burgum; Thomas Cruiming, Marum; Bas Dokter; Ton Geertsma; Mathijs Ruiter; Timo Terpstra, Boornbergum; Hidde van der Wal, Oudega. Zorg en welzijn-breed: Froukje Alma, Houtigehage; Kiara Eringa, De Veenhoop; Sindy de Groot; Marrit Heddema, Rottevalle; Manuela Heidsma; KimLee Hoekstra; Marije Huizinga, Opeinde; Romy Limburg, Wijnjewoude; Buna Meulman; Daniëlle Mulder; Daphne Noordhof; Julia van Oosterom; Lutske Oosting; Renske van der Pijl, Rottevalle; Aukje Smits, Ureterp; Daisy Spoelstra; Lisa Tamanzayi; Anne Veenstra, Bakkeveen; Julia de Vries; Joukje van der Wal, Burgum; Lesley Wilbers, Marum. Gl: Joey Kannegieter; Nick Roozendaal. Tl: Nino van Aalsum; Shadie Abasie; Jurjen van Akker; Niels van den Akker, De Tike; Ivar Alders; Rutger van Baars, Beetsterzwaag; Muriel Bakker, Boornbergum; Dennis Bekkema; Sigrid Bekkema; Simone van den Belt, Ureterp; Jelmer Bethlehem; Nanouk Bijl; Jordy Bockhoudt; Roos Boonstra, Boornbergum; Jorn Bottinga; Hessel Bouma, Nijega; Max Bouma; Vincent Bouwens; Mohammed Brim; Jelle Bron, Rottevalle; Chiel Brouwer, Beetsterzwaag; Linda Busch, Beetsterzwaag; Marco Dat; Jeroen Dechesne; Kasper Dekens; Paula van Dijk; Annie Dijkstra, Drachtstercompagnie; Steffen Dijkstra; Junior Djaló; Rutger Dragt; Erik van Drogen; Mirthe Ebbinge; Lyan van Eijzeren; Leroy Fens; Dennis Gaastra; Willem Geerligs, De Wilgen; Maaike Groeneveld; Kim van der Haak; Jeffrey de Haan; Dilan Hama; Emma Hamstra, Nij Beets; Jan van der Harst; Kim Helmhout; Kenneth Hiemstra, Marum; Kris van der Hoek, Boornbergum; Romy Hofman; Sven Hutten; Denise Jansen; Anouk de Jong; Maaike de Jong; Manon de Jong; Dieuwertje Jongejan, Boelenslaan; Famke Jongstra, Siegerswoude; Thomas Kammenga; Margo Kamminga; Donya Kazemi; Jari Keverkamp; Rick King; Rick Kootstra, Eastermar; Ilda Kriještorac;

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 17


&EXAMENS Lieuwe Kuik, Hemrik; Justin Kuipers; Gideon Lap; Rik van Leeuwen; Imme van der Lei; Sarah-Niel van der Made; Allison Manse; Tjitske de Meer, Houtigehage; Inge Meijer; Mayke van der Molen; Anne Mare Molhoek; Anouk Nijboer; Janine Nijp; Michelle Numan; Dejan Nurkic; Daniel Ociepa; Dion Oosterhof; Daan Oosterhuis; Lyanne Orth; Cynthia Patist; Joran Piepers; Jesse van der Ploeg; Linda Renkema; Mickey Rietveld; Lotte Ruiter; David Schootstra; Lennart Sibma; Tessa Steenhof, Rottevalle; Kira Stienstra; Natascha Stultiens; Tom Theunissen; Iris Tiemersma, Siegerswoude; Sander Tolman, Beetsterzwaag; Yneke van der Veen, Opeinde; Stefan Veenstra; Lars Vegter, Houtigehage; Miranda Vellinga; Emma Verhoeff, Olterterp; Gijs Vlastuin, Drachtstercompagnie; Keimpe de Vries, Ureterp; Ramzi de Vries; Rob de Vries; Monique van der Wal, Opeinde; Jenna Warmerdam, Opende; Anouk Weisser, Houtigehage; Lisanne Westerhuis, Rottevalle; Timo Westra; Martin Wijbrandi, Drachtstercompagnie; Erik Wijma; Lieuwe Wijma, Oudega; Kelly Ye, Beetsterzwaag. LOCATIE HET DRACHTSTER LYCEUM Havo: Lisa Andringa; Arend Arendz, De Veenhoop; Trinh Banh; Hiltje Bekkema; Rienk Bergsma, Rottevalle; Jessay Beukema, Opende; Lindsey Biegel; Lieuwe Bil, Hemrik; Mare Blaam; Sido Blaam, Marum; Chantal de Boer, Surhuisterveen; Sander de Boer; Vera Boer, Kortehemmen; Jesper Boonstra, Wijnjewoude; Jelle Bouma, Boelenslaan; Steffen Bron, Surhuisterveen; Siebrigje Bus, Oudega ; Robert de Calonne; Nienke Coops; Laurens van Dam, Drachtstercompagnie; Ines van Dijk; Anneke Dijkstra, Olterterp; Silke Dijkstra; Phuc Thanh Dinh; Fatima El Idrissi Mrani; Sil Faber, Ureterp; Thomas Fonk; Niels Goeijenbier, Marum; Carmen de Graaf, Houtigehage; Jannieck Groenewoud, Earnewâld; Alwin Hartmann, Gorredijk; Sherra Hatusupy; Esther van der Heide, Harkema; Hilde Helder, Waskemeer; Liset van der Hoek, Boornbergum; Liesje Hoekstra, Wijnjewoude; Peter Holties; Jacco Hoog Antink; Rodney Hoogterp; Iris Huismans; Stefan Jansen; Aukje Jansma, Harkema; Tim Jeeninga; Bas de Jong; Mart de Jong; Wouter de Jong; Sophie Kemme, Beetsterzwaag; Rens Kerbof, Gorredijk; Johan Keukenmeester; Johannes Kingma; Rianna Kooistra; Jappie Koopmans, Gorredijk; Meine Kootstra, Nij Beets; Annelies Kroes; Lilianne Land; Fhuong Le; Julian van Leer, Opeinde; Manni Lin; Reinier van de Linde; Marchien Lindeboom, Rottevalle; Tristan Lucas; Ammar Mashati Hamadani; Maik de Meer, Burgum; Moniek Meijers; Stijn van der Meulen; Jens Meulman; Ymke Moes, De Wilgen; Leon Mulder; Natasja Muller; Jordy Muus, Beetsterzwaag; Eline Nijboer, Boornbergum; Jarno Nijboer, Harkema; Jannick Nijholt; Isa Noor; Linda Noord; Naomi Novara; Mirjam Olthuis, Opende; Yldau Otter, Beetsterzwaag; Mark Paulusma; Raphaël Pekelsma; Niels Pieterse; Dagmar Post; Jeanin Postema, Drachtstercompagnie; Roy Postma, Beetsterzwaag; Santiago Ramos Valle, Harkema; Jens Riemersma, Oudega; Rimmer Riemersma; Martijn van Roeden , Ureterp; Brend van Rooijen, Nij Beets; Edwin Schilder; Bart Scholten, Beetsterzwaag; Heleen Schuch, Marum; Marlein Schuil; Sabrina Scorah; Daniël Sinnema; Nina Snijder; Rianne Snip, Opende; Wouter van der Spek, Olterterp; Rick Steenwijk; Ysbrand Steijn; Marieke Stokman, Opende; Justin Swart, De Tike; Maura Terpstra, Marum; Anouk Tjassing; Anita Veenstra, Marum; Janneke van der Veer, Bakkeveen; Tjalling Veldhuis, Opeinde; Anne Visser; Femke Visser, Beetsterzwaag; Calvin Vos; Mirja de Vos, Waskemeer; Jens de Vries; Laurian de Vries; Remmelt de Vries, Ureterp; Klaas Vrijburg, De Veenhoop; Wouter Wagemakers; Jasmijn Wagenaar; Britt Walta; Jantine van der West, Boelenslaan; Arjen Wester; Remon Westerdijk, Surhuisterveen; Steven Westerhof; Moniek Wezeman; Remco van der Wiel, Opeinde; Iris van Wijngaarden; Judith Zijlstra, Burgum.

Oentsjerk; Michelle Melessen; Leah Nijboer, Garyp; Rianne Roodhof, Tytsjerk; Janita Steensma, Feanwâlden; Sanne Visser, Feanwâlden; Joey de Vries, Sumar; Remco van der Wal, Jistrum; Eline Witteveen, Oentsjerk; Ineke Zandstra, Eastermar; Lara de Zeeuw, Hurdegaryp; Nienke Zijlstra, Feanwâlden. Geen woonplaats is Burgum. LOCATIE SURHUISTERVEEN Vmbo: bouwtechniek timmeren: Kevin Batema; Appie Hietkamp, Eastermar; Theo van der Veer, Harkema. Voertuigentechniek: Sieger Jeensma, Frieschepalen. Sport, dienstverlening en veiligheid: Laura Kuipers; Dennis Postma, Harkema; Brandon Sixma; Freerk Wijnja, Drogeham. Zorg en welzijn-breed: Natasja Postma. Zorg en welzijn-verzorging: Wendy Ritsma, Opende; Michel Witte, Augustinusga; Leonie van Zwieten. Kbl: bouwtechniek timmeren: Sean Boonstra, Burgum; Jan de Bruin, Augustinusga; Fokke Ettema, Kootstertille; André van der Hoek; Renze Kootstra, Harkema; Koen Kuipers, Opende; Harmen Tabak, Kootstertille; Klaske Vietmeijer, Augustinusga. Voertuigentechniek: Jelte van Dijk, Grootegast; Joey van Kammen, Opende; Albert van der Meer; Martin van der Veen, Harkema.

‘Verleiding’ van Lieke Engels. Montessori High School, Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

sma, Harkema; Frank Huitema, Burgum; Rik Jansen; Marije Kooistra, Surhuisterveen; Diedert Koppenol; Nienke Kuin, Olterterp; Colin Lensink; Jaike Moes, De Wilgen; Nadine Moraal, Beetsterzwaag; Charlotte Overwijk, Beetsterzwaag; Jurren van der Pijl, Rottevalle; Martijn van der Sluis; Lotte van der Spek, Olterterp; Lucas van Stiphout, Hemrik; Onne van der Velde, Rottevalle; Beatrijs Visser; Iris van der Wal, Boornbergum; Nynke Wemer; Nienke Westerhuis, Marum; Jordi Wevers; Albert Wieland; Bas Wieringa; Mark Wijnalda; Anouk Wouda, Surhuisterveen; Karin Wubs, Marum; Peter de Zee. Gymnasium: Johan Bergsma; Iwana Bosman, Lippenhuizen; Karin Dijkstra, De Wilp; Daphne Douwes; Janke Gaikema, Surhuizum; Lisette van Gijssel; Thijs de Jong; Mattia van der Laan, Opende; Ydwer van der Lei; Jorrit Noortman, Beetsterzwaag; Sterre Storm, Oudega; Lars Talsma; Jurre Terpstra; Maurits van der Tol, De Wilgen; Anne Veenstra, Drachtstercompagnie; Larissa de Vries.

Geen woonplaats is Drachten. LOCATIE BURGUM Tl: Femke Albers; Femke van den Berg,

Sumar; Jeffrey van den Berg, Hurdegaryp; Erwin de Boer; Sietze de Boer, Garyp; Trijnika de Boer, Jistrum; Yda de Boer, De Westereen; Kyra Born, Sumar; Leah Buren; Geert van Dekken; Rynk Dijkstra, Hurdegaryp; AnneMarrit Donkervoort, Noardburgum; Tim Douma, Oentsjerk; Stefan de Groot, Oudega (SM); Moniek Hoogenberg; Jitske de Jong, De Westereen; Maikel Kaspers, Hurdegaryp; Melvin Kaspers, Hurdegaryp; Kevin Kisjes, Mûnein; Annemee van der Laan, Oentsjerk; Marianne van der Meer; Mirte van der Meer, Oentsjerk; Jeroen Rinsma, Oentsjerk; Mient Schaafsma, De Westereen; George Stuivenvolt, Feanwâlden; Steven van der Veen; Aukje Veld, Twijzel; Youri Vellinga, Oentsjerk; Sven Venema; Babette Visser, Oentsjerk; Helena Visser, Noardburgum; Jens Vrind; Elbrich van der Wal; Jesse Wijtzes; Jelte Witzenburg; Laura de Wolf, Hurdegaryp; Sanne van ’t Zand; Mark van der Zweep, Sumar. Havo: Antsje Alma; Berber Bakker, Hurdegaryp; Tine-Maria de Boer; Juliët van Buuren, Hurdegaryp; Liekele Dijkstra, Twijzel; Koen van der Eems, Oentsjerk; Stefan Hoks; Anouk Jager; Dax Koopmans, Feanwâlden; Amarins Koster, Oentsjerk; Wouter Kwant; Douwe Laanstra, Jistrum; Keimpe van der Meer,

ADVERTENTIE

Atheneum: Jurne Aardema; Wannes Akop; Sjirk Ament, De Tike; Esti van Balen, Boornbergum; Teije Frits Benedictus, Eastermar; Marieke Boelens; Claudia de Boer; Sake Booi, Boelenslaan; Tim Boomsma; Rixt Bosveld; Lisa Braam, Ureterp; Esmay Brouwer; Johan Dijkstra, Opende; Marije Doeleman, Drachtstercompagnie; Alex Draaijer; Gerbrich Elzinga, Burgum; Anniek van Esveld; Yoran Faber, Oudega; Robin van Gammeren, De Wilgen; Sakina de Haan, Beetsterzwaag; Hessel van der Heide, Rottevalle; Marnix Helfferich; Nico Hiemstra, Boornbergum; Hannah Hilsum, Eastermar; Cristien Hout-

18 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Sport, dienstverlening en veiligheid: Hicham Afakhssi; Jordi de Boer; Jeroen Hoogeveen; Wesley Scheerhoorn; Cristina van der Tuin, Harkema; Danique Veenstra, Opende. Zorg en welzijn-breed: Marije Kootstra, Jistrum; Grietje van der Meer, Visvliet; Chayenne Postma; Sandra Stelwagen,Jistrum. Zorg en welzijn-verzorging: Lyanne Bekkema, Harkema; Alieke Bos; Eveline Bron, Harkema; Sylvia van der Kooi, Kootstertille; Daisy Storm; Jesse van der Velde; Alie de Vries, Harkema. Tl: Cris Alma, Harkema; Baukelina Brink, Opende; Yke Dijkstra, Twijzel; Elbrich Draaijer, Twijzel; Anja Gjaltema; Geke de Haan, Harkema; Daniël Jissink; Roelina Klein, Augustinusga; Douwe van der Kooi; Jildou Kooistra; Siemon Kuperus, Opende; Nienke van der Meer, Harkema; Harrie Pama, Opende; Manon Postma, Harkema; Marleen Postma, Harkema; Mark Riemersma, Boelenslaan; Amber Snip; Hendrik Tjoelker, Opende; Ted van der Tuin; Wianda van der Veen, Jantje Veenema, Opende; Daniëlle Veenstra; Daniël Visscher, Opende; Freerk de Vries, Harkema; Lazar de Vries, Opende; Jasina de Vries, Harkema; Pieter Dirk de Vries, Opende; Femke Wassenaar, Houtigehage.

Geen woonplaats is Surhuisterveen.

Parcival College

De vlag in top voor toptalenten!

GRONINGEN Aan het Parcival College in Groningen zijn geslaagd voor havo: Senna de Groot, Leeuwarden. Vwo: Anke Baas, Harkema; Berber Brouwer, Leeuwarden.

Sg. Piter Jelles, Leeuwarden, Dokkum, Kollum, Sint Annaparochie LEEUWARDEN Aan Sg. Piter Jelles in Leeuwarden, locatie Lyceum zijn geslaagd voor: Havo: Masha Ahmetaševic; Rianne van den Akker, Goutum; Sam Alidany; Sido Altenburg, Grou; Jordi Amoraal; Tenny van Balen, Warten; Jordy Beerse, Wergea; Fokke Bergsma, Reduzum; Jetske Bles, Wirdum Fr; Brian van den Bosch; Doede Bouma, Stiens; Jari Braaksma, Sint Annaparochie; Ype Daniël Brada; Syb Bruining, Lekkum; Evelyn Dalman; Ezra van Dam; Semmi De{#x11f}erlier; David Dijkhoff; Meije Dijkstra; Gerrit Sietze Draaisma; Anne Driessen; Brandon Eichhorn, Menaam;

Madelon van Elteren; Ryan Faber; Laurens Flim; Mazarine van der Galiën; Thomas Hartmann; Linda Hoekstra; Johannes Hoogland, Hallum; Niek Houkes, Stiens; Joey Hovinga; Mette Janssen; Julian de Jong, Nes Ameland; Mark de Jong; Caroline van der Kam; Sander Kastelein; Pieter Kiewiet, Buren; Djura Knol; Rick van der Kooi, Goutum; Coco Kuipers, Goutum; Edwin van der Laag, Hollum; Tabe Lei, Hempens; Sil Leijstra, Westhoek; Joran Lemke; Leonie Lippold; Manon van Loo; Kelly Lourens; Edgar van der Meer, Grou; Miranda van der Meer, Wijtgaard; Sanne van der Meer; Janna Metz, Nes Ameland; Jelmer Mulder; Stephan Nijdam; Tim Onderstijn; Mirte Post; Afke Postma; Daan Postma; Jelmer Postma; Annyck Prins; Vera Procé; Luna Roosenstein, Marsum; Sanne Ros, Suwald; Reinier Schippers, Stiens; Hannah Schroor; Anno Smit, Hollum; Jesse Joël Smit; Suzanne Smit; Kaylee Struik; Messeret Toussaint; Melissa Veenstra, Nes Ameland; Daphne van der Vegt; Folkert Vellinga, Wirdum; Bregje Veltman; Siem Visser; Kris Vrancken, Goutum; Alida de Vries; Mike de Vries; Rutger de Vries, Goutum; Laurens Walbeek; Mathijs Walbeek; Thiemo Wanrooij; René Waterlander; Samira Welles, Hempens; Terry Westerbaan, Bitgummole; Cirsten van der Zijl. Atheneum: Linda Bakker, Hilaard; Nils Bakker, Goutum; Daniella van Batenburg, Dronryp; Coen Beekhuizen; Zahra Ben Mabrouk; Myrthe Biesma, Marsum; Marrit Boekhout; Frieda de Boer, Hollum; Marije de Boer; Jeroen Boersma, Deinum; Tjitske ten Boom, Britsum; Wesley Bouwmeester, Warten; Judith Breedveld; Vera Brouwer, Nes Ameland; Hilde Bruggen, Wirdum Fr; Thom Bult; Bart van Dijk, Gytsjerk; Naomi Dijksman, Menaam; Gerlof Doetjes, Deinum; Idske Dotinga, Franeker; Rixta van Eijck van Heslinga, Goutum; Mike Ganzinga; Arjen Guit; Janne Heida, Grou; Willem IJpma, Dronryp; José Inia, Britsum; Louise Jamin; Marije Kalma, Jellum; J.W.van derKam; Fleur Kamp, Grou; Ariadne Kibbelaar; Silke Kloetstra, Stiens; Suzy Kloosterman; Gijs Koek; Julian Koops, Stiens; Melissa Kramer, Stiens; Anne Beitske Kuipers; Tanje van Lingen, Reduzum; Amy Meeusen, Bitgummole; Nick Molenberg, Goutum; Sophie Mooi; Sifra Muilwijk, Sint Annaparochie; Sophie Nicolai; Noa van Nieuwland, Stiens; Jelmer Otter, West-Terschelling; Dimitrios Papageorgopoulos; Jordi Postma; Marloes Postma, Hurdegaryp; Renske Riedhorst, Mantgum; Stijn de Ruiter, Goutum; Thomas Schram; Harmen Smit, Reduzum; Rindert Smits, Oosterbierum; Tessavan derVelde, Hallum; Roos Verboom; Lútsenvan derWal; Sannahvan derWal, Goutum; Tom Weel; Amarins Weistra; Marjolijn Werkman, Hollum; Catharina Wiersma, Goutum; Anouk Witteveen, Grou; Silvia Yuniawati; Selina Zwerver. LOCATIE DE DYK Tl: Karishma Algoe; Auke Attema, Blessum; Kelly Badri; Nazir Bashir; Tim Bears; Guido Bemelmans, Wirdum; Jacob Berger, Deinum; Quin Berko; Ilse Blaauw; Dennis Boersma, Marsum; Jennifer Boersma, Marsum; Kaj Bokma; Marjelle Boonstra; Nadine Boonstra; Lesly Boonstra; Robin Borger; Nathalie Bottinga, Lekkum; Em Bouwman, Akkrum; Ynte Braaksma, Marrum; Emma Breur; Joost Broekroelofs; Maikel Bruining, Lekkum; Sherly Buma; Femke Burke; Nienke Castelein, Warten; Wendy van Cleef; Koos Copini; Renee Cramer; Niels Dam, Goutum; Mats Dekker; Ciwan Demir; Michalis Diamantis; Thieu Dijkstra; Nicky Dijkstra; Emma Dillingh; Marrit Douma; Anika Drent; Lonneke Dupon, Gytsjerk; Kitty Dusselaar, Berltsum; Romke Kees Fokkema, Marsum; Sybren Galama; Daphne Gerritzen; Rick de Graaf; Rick Grendel, Sander de Haan, Goutum; Welmoed de Haan, Wergea; Steven de Haan; Guido Hasper, Goutum; Nawab Hbrahimgel; Marije Heidema; Hedde Heidinga; Celine Heim; Wouter Hobma; Marit Hoekstra; Lotte Hofstra; Frank Hogervorst, Thom Holwerda, Franeker; Vladimir Hudko; Tim Huismans; Thomas Huizinga; Derya Albada Jelgersma; Veralinde Jelsma; Jort Jensma, Stiens; Lisanne Jöhri, Goutum; Ramon de Jong; Esther de Jong, Goutum; Bennie van Keimpema, Warten; Niels Kingma; Noa Koelhuis; Nelise Kooistra, Deinum; Jamie van Kordenoordt; Serkan Korkmaz, Sharon Kort, Stiens; Yoram Kramer; Bram Kroes, Deinum; Pepijn Kuipers, Goutum; Melany Lamsma, Akkrum; Lea Langendijk, Stiens; Nina Langius, Hempens; Hildwin van Lunzen; Yasser El Mansouri; Iris van der Meer; Nina van der Meer; Robin Meerema; Kim Meijer; Marjolein Mellema, Hallum; Lisa van Miltenburg, Goutum; Martin Mink; Mats


Amarins Bokma (boven), Lisa Eppenga (links), Fenna Pietersma (rechts) en Mirthe van Wermeskerken (onder) met hun kunstwerken. Bogerman, Sneek.

FOTO RENSKE DE HAAN

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 19


&EXAMENS Molenberg, Goutum; Bart Morssink; Sophie Muller, Goutum; Roman Norberhuis; Daan Peerbolte; Dimitry Peterson; Iza Poiesz, Minnertsga; Kyle de la Porte; Valerie Ramautar; Suleika Ramdien; Fabian van de Ridder, Mantgum; Susanne Riemersma; Kai van Rijswijk, Ilse Ringia; Marijn Semenova; Jawid Sokalov, Oosterwolde; Kyra Souverein; Martina Spoelman, Deinum; Jerrel Terpstra; Jorah Terwisscha van Scheltinga, Gytsjerk; Angela Valkema, Stiens; Bianca van der Veen; Laura Vis; Roy Visser; Teun Visser; Léon Visser; Manon Visser; Bonita Vlietstra; Elroy Vogelsang, Deinum; Janneke Wassenaar, Wergea; Bengt Weerstand; Martijn van der Weide, Gytsjerk; Nynke Wieringa; Jojanneke Wiersma; Femke Zijlstra; Chantal Zwiesereijn.

Herder, Mantgum; Sander Hoekstra; Sharon Kampen; Sanne Langius; Nordin Looijenga; Wesley Plantenga; Lianne Rienstra; Erin van der Steen; Stephan Tichelaar, Oppenhuizen; Nynke de Vries, Raerd. Kbl: Britt Abma; Max Bijker; Hendrik-Jan Bonsma, Britswert; Iris Bouma; Hylke van Dijk, Bolsward; Hedwig Dijkstra, Mantgum; Sybo Gerritse, Heeg; Roy Hamersma; Sebastian IJssels; Rick Jager; Pricilla de Jong; Bjorn de Jong; Fleur Knevelman; Melissa van Nieuwenhoven, Balk; Michael Nijveen; Carlo Postma, Scharnegoutum; Floris Potma; Margreet Scheffer; Kaj Schouten, Lemmer; Romy Schuitmaker; Christian Taheri; Savannah Timmer; Tessa Troelstra, Lemmer; Jorian Tuinier; Rommy van der Veer; Marin de Vos; Dani Wagenmakers; Imke van der Werf; Sybren Wijnia; Tom de Wit, Ysbrechtum; Jeffrey Ypma, Oudega.

LOCATIE !MPULSE Vmbo: Samantha Boelens; Willem de Boer, Klooster Lidlum; Ashley Coffi, Mûnein; Miranda Dijkstra; Ids Falkena; Laura Fransen, Grou; Malu de Graaf, Deinum; Kaya Helmholt; Maxime van Heumen, Koarnjum; Rosa Jong; Isa Kimsma, Goutum; Yasmina Laghmiri; Floor Leeman, Easterlittens; David Leferink, Franeker; Djamarah Logtenberg, Tytsjerk; Axelle van der Meulen; Amber Pranger; Lotte de Roos; Ahmed Selevani; Berber Struiksma, Boksum; Ben Theuns; Lauren Vossen; Helan Zebari; Jurre Zwart, Snakkerburen. Havo: Paula Boonstra, Gytsjerk; Janneke Dijkstra; Jesse Kooistra, Lekkum; Rikst Siemonsma, Weidum; Michiel Sijszeling, Marrum; Symonet Strampel, Franeker; Kim Veldhuizen; Lia De Vries, Stiens; Winny de Vries; Femke van der Wal. Vwo: Stef Hemmelder, Grou; Soraya de Jong; Marije Jongbloed, Wytgaard; Anne de Klerk, Ingelum; Tessa Peerbolte; Arrabella Roorda, Menaam. LOCATIE MONTESSORI HIGH SCHOOL Havo: Wietske Attema, Blessum; Wouter Betten, Sint Jacobiparochie; Jelle de Boer, Weidum; Chris Brakke, Sint Annaparochie; Jannes Brontsema, Lekkum; Fin Douma, Marsum; Lieke Engels, Stiens; Kinga Feenstra; Chaïm Hamburger, Menaam; Remco Hellinga, Burdaard; Babette Heppener, Nij Altoenae; Bianca Hobbelink, Koarnjum; Maurice Holtman, Meike de Jong; Herman Kalt, Deinum; Nouscha Kloosterman, Oudebildtzijl; Loïs Kuipers, Stiens; Evelien van de Laar, Buren; Dario de Lange; Berry Mollema, Oudebildtzijl; Ardewan Al Nashy; Tom Oegema; Brenda Pijper, Hollum; Linda Polstra, Menaam; Marise Reitsma, Stiens; Maaike Scheerman, Terschelling West; Franka Tulner, Sint Annaparochie; Marijn Vijver; Stefan Visser; Iris de Vries; Redmer de Vries, Wytgaard; Danny van der Wal, Aldtsjerk; Wianka Wienia, Gytsjerk; Mendy Wiersma; Peter Wiersma, Marsum; Martijn Wilderom, Berltsum; Madelon Witlox, Menaam. LOCATIE YNSICHT Vmbo: lwt: Naomi Cürük; Jarno Dijkstra, Stiens; Joyce Kammenga, Stiens; Anouk Kruidhof; Ischi Magna, Opeinde; Iris van der Meer, Hurdegaryp; Donny Ronner,Leeuwarden; Natalie Stapert, Sint Jacobiparochie. Bbl: Bana Abdullah; Mohammed Al Hakkak; Brian Berendsen; Auke Biesma, Marsum; Jan Douwe de Boer, Warten; Lillian Bos, Westhoek; Sylvia Bos, Koarnjum; Nida Böyür; Julia Buitenhuis, Wergea; Eva Cats; Nina van Dijk, Gytsjerk; Marian Douma, Sint Annaparochie; Wessel Duizendstra, Warten; Jolina Empal, Drogeham; Tirza Fredrik, Burgum; Michel Giesing, Deinum; Lisa de Haan; Hester de Haan, Reduzum; Louzan Hadat; Annalien Halma, Britsum; Jo-ann de Hart, Hallum; Danny van der Heide, Oentsjerk; Christina van der Heide; Jouke Hemstra, Bitgummole; Marinus Hiemstra, Hallum; Johan Jan de Jong, Gytsjerk; Werner de Jong; Michela Joustra; Kevin Klaver; Shania Leonora; Remco Lijzenga, Gytsjerk; Elisha Llukaci; Fetije Llukaci; Thaif Martines;Marvin Meijer; Wessel van der Meulen, Sint Jacobiparochie; Wilma van der Molen, Sint Jacobiparochie; Rachad Moussa; Johannes Mulder, Wergea; Stefan Oedzes, Wytgaard; Sylvia Oost; Lisa van der Pols; Robin Soepboer;Ids Steert, Wirdum; Martin Stellingwerf; Stefan Swierstra; Linda Tichelaar, Jirnsum; Karin van der Veer, Menaam; Aimée Verkooijen, Hurdegaryp; Mike Visser; Remco Visser, Sint Annaparochie, Remco Volbeda, Sint Annaparochie; Brend de Vries, Munein; Rein de Vries, Oentsjerk; Justin de Weerd; Dennis Wieringa, Sint Annaparochie; Jinke Wijma;Wietse –Jan van

‘Papaoutai’ van Tristan Fopma. Simon Vestdijk, Harlingen. Papaoutai was een van de eindexamenopdrachten dit jaar, daarom hebben meerdere leerlingen werken met dezelfde naam. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Wijngaarden, Wytgaard; Nick de Wit, Hilaard; Elizabeth Zawedde. Kbl: Nikita van Aalst; Gurbe Adema, Reduzum; Tiba Al Zubaidi, Gytsjerk; Magryt Alberts; Nadia Bakkech ,Leeuwarden; Nynke Bakker; Sanne Bakker; Leon Bears; Tity van den Berg, Houtigehage; Wynanda Bethlehem, Garyp; Damian Bieleveld; Janna Blanksma, Wier; Lars Boersma, Hurdegaryp; Margot Borninkhof, Sint Annaparochie; Sieger Jan Bosma, Weidum; Lennard Bouma; Ilse Brandsma; Wide Brontsema, Lekkum; Hilda Buruma, Burgum; Meinke Busser, Westhoek; Daniël van Dijk; Roy Dijkstra, Wytgaard; Jeroen Dreesens; Janna Dusselaar, Berltsum; Mike Empal, Drogeham; Mark Endema; Jamie Faber, Tytsjerk; Jan Folkertsma, Hurdegaryp; Frids Fridsma, Wergea; Cheriel Girdharie; Inge de Grijs, Ryptsjerk; Hidde Hartholt, Suwald; Lianne Herrema, Sint Jacobiparochie; Tom Hylkema, Gytsjerk; Arton Ibishi; Martin van der Iest; Joeri Jakobs, Noardburgum; Femke de Jong; Clarissa de Jong, Marrum; Daniëlle Jurres; Lineke van Kammen, Britsum; Rianne Kerkmeester; Sander Kiers, Wytgaard; Jordy Kleingeerts; Femke Klooster, Berltsum; Wanja Koktseu; Bo Kooistra, Stiens; Eelke Jogchum Kooistra, Marrum; Jesse Jan Koopmans, Tytsjerk; Yska Koopmans, Warten; Tom Koster; TimoLaagland, Goutum; Benny Lautenbag, Sint Annaparochie; Robin Ley, Snakkerburen; Youri Merkus, Hallum; Diana Namani, Stiens; Jildau Nauta, Grou; Ali

ADVERTENTIE

t i c i l e f e g Klasse JONGENS & MEIDEN!

2 0 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

Nazari, Hurdegaryp; Fenna Palsma; Larissa Pieters, Burgum; Vanethy Pothoven; Wytse Punter, Burgum; Rianne Reitsma; Giovanni van Rijszen, Kollumerzwaag; Alwin van Scheltinga;Jorrick Schippers, Stiens; Jessica Sijens, Berltsum; Melissa Soethout; Rick Strampel, Dronryp; Sjoerd Swart, Sint Annaparochie; Jitze Swijghuizen, Warten; Hylke Talsma, Warten; Nickey van der Veen, Warten; Shawny Veenstra, Hurdegaryp; Jacco Velkers, Warten; Danique Veltman; Sjuk Vlieger; Sander de Vries; Lara de Vries, Wergea; Rick Jan de Vries; Sanne de Vries, Hallum; Anouk van der Wal; Josan van der Wal, Oudebildtzijl; Sven Welles; Sybe Jan Wesselius, Gytsjerk; Sigrid Wiersma, Koarnjum; Sonay Yilmaz;Raoel Ziere, Goutum; René Zondervan, Bitgum; Dario van Zutphen, Deinum. LOCATIE STEDELIJK GYMNASIUM Ruben Alves; Sophia Beï; Pieter Boeschoten; Thijs Bottema, Hee; Sjoukje Braam, Bitgumermole; Hans Brattinga; Nynke Bruinsma, Grou; Raoul Carlos, Gytsjerk; Julien van Dijk, Dokkum; Sharon Eckringa; Lieve Gelissen; Myrddin Hammer; Larissa Harshagen; Sahar Hbrahimgel; Menno Hellinga, Burdaad; Wessel Hesselink; Demir Hilbrands; Diederik Hodes, Wergea; Marije Hodes, Wergea; Jippe Hoekstra; Sophie Hoekstra, Stiens;Job Jebbink, Dronryp; Marrit Jen Hong Li, Giethoorn; Anna Jensma, Sint Annaparochie; Gelbrich Jensma, Hallum; Joyce de Jong, Stiens; Fons Jongema, Tytsjerk; Megiel Kerkhoven; Etienne Kick, Sint Annaparochie; Casper Klop; Roos van der Kooij; Julia Kuiper; Lucie Kuiper; Jort Langendijk; Elle de Leeuw; Jonna de Leeuw; Sammy-Jo van der Linden, Lioessens; Matthias Lukkes, Weidum; Thom Lunshof; Carmen Modder; Jelte Mulder, Grou; Miriam Nieuwenhuis, Akkrum; Cairo Norberhuis;Saskiana Permyakova; Tim Pronk; Dylan Rakiman; Janine Reekers; Nynke Renders; Nick Richard; Isabelle Schaafsma; Atze Schipper; Rixt Smit; Wim Spoelman, Dronryp; Marianne Stegenga, Stiens; Frouke Tijsma; Frederik Verf; Minke de Vries, Stiens; Nynke de Vries; Mayte Westerhof; Claudia Wiersma; Rik Wolters; Gretha Zijlstra, Damwald; Lara Zijlstra, Goutum; Jan Christiaan Zwier, Berltsum.

Reyer Schuil; Wesley Stielstra, Blije; Rick Terpstra; Danique Visser; Renée Visser, Anjum; Richard van der Werff, Holwerd; Cheyenne Weststrate, Damwald; Eliza Ypma. Geen plaatsnaam is Dokkum. LOCATIE !MPULSE KOLLUM Tl: Chris Besselink, Oudwoude; Jacob Wiebe Bosma, Zwagerbosch; Abel Buijs; Roman Doelkamid; Andrea Haarsma; Hessel Hemstra; Emma Hoefsmit; Machtelt Kroes; Nynke Mulder; Lamyna Spinder; Neeltje Starkenburg, Oudwoude; Hannah van der Tuin; Ramon Zandberg; Jildou van der Zwaag, Oudwoude. Havo: Nynke de Boer; Kevin Regneruserzwaag; Ewald Seepma, Oosternijkerk; Kim de Vries; Rianne van Wierenerpomp. Vwo: Lisanne Oosting. Geen plaatsnaam is Kollum. LOCATIE DE FOORAKKER SINT ANNAPAROCHIE Tl: Martijn Blouw; Monica Boskma; Desiré van Dolderen, Stiens; Jelmer Felkers, Stiens; Lotte Jansma; Anna Jellesma, Berltsum; Loekie Kaper, Westhoek; Jan Kingma, Vrouwenparochie; Nynke Klijnstra; Stiens; Ruth Kuperus, Berltsum; Amke Lodewijk; Sanne Tjepkema.

Geen plaatsnaam is Sint Annaparochie.

RSG Magister Alvinus, Sneek SNEEK Aan de RSG Magister Alvinus in Sneek zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Egzona Berisha, Sint Nicolaasga; Kees

Gl: Maurice Aarden; Raymon Abma; Wibren Assies; Joost de Backker, Hommerts; Jesse van Berkum, Wiuwert; Johan Betsema, Rijs; Jort Bloemhof, Wiuwert; Chayra Bos; Aaron Brouwer; Julian Chessa; Erik Cnossen; Karsten Couperus; Troy van Dijk; Rob Dijkstra; Tessa Dotinga; Cassandra Göbel; Onurcan Gözüaçik; Brend Haantjes, Woudsend; Colin Hay; Nick Hempenius; Rixt Hoekstra, IJlst; Lianne Jansen, Scharnegoutum; Nassim Jarir; Nick Jochems; Robin de Jong; Justus Klabou, IJlst; Yoeri Klompmaker, Woudsend; Brian Koekebakker, Oosthem; Marco Kolle; Rijkel van der Land; Celina Landstra; Ilse Lukkes; Rianne Merkies, Ysbrechtum; Kilian Molenmaker; Casper Nanninga, Lemmer; Linde Nijdam; Corné Nonhof; Marcus Offinga; Youri Osinga; Lars Palijama, Heeg; Nico Posseth, Easterlittens; Jip Puper; Nuray Rahim; Amie Senghore; Daniël Sie; Melissa Smoor, Jutrijp; Bart Terpstra; Bente van der Tuuk; Myrthe van der Veen, Hindeloopen; Marijn van der Veen, IJlst; Simon Veenstra, Woudsend; Wiebo de Visser; Jeroen de Vries; Jorn Wester, Bolsward; Celyn Westerhof; Gerard Zijlstra, Heeg; Jan Wytze Zuidema, Goënga. Tl: Ties Adrichem, IJlst; Belle Beijsens, Lemmer; Hidde Damstra; Anne Huizing, Heeg; Khaled Hussaini; Zef Jansen, Koudum; Jeffrey de Jong, Woudsend; Femke Jongsma; Wietske Kock, Balk; Danice Meijer; EsmayNijboer; MathijsNijdam; HilkePeenstra, Britswert; MerelPolman; Nadia Propsma, Oudega; Hester Samplonius, Woudsend; Folkert Sappé, Langweer; Iris Scheepstra, Oudega; Jordy Scheffer; Dorien Stilma, Folsgare; Britt Toebak; Bronwynn Veenhof, Hidaard; Femke van der Veer; Ruth Vellinga, Mantgum; Anne Venema, Workum; Ben Vergonet, IJlst; Nienke de Vries; Machteld Ypma, Gauw. Havo: Elaine Adamse, IJlst; Oda Altenburg; Wisse Arendz, Mantgum; Krista Aukes, Mantgum; Rosanne Baarda; Florien Bakker, Abbega; Joya Bark; Isa de Boer; Sjoukje de Boer, IJlst; Jesse Booi, Lemmer; Zoë van den Borg; Epke Boschma, Rien; Lisa Bouma, Tjerkgaast; Roel van Brummelen, Boazum; Manon van der Burg; Shata Choo; Mariah Coste, Lemmer; Jildou van Dijk, Harich; Annemarie Dotinga; Anna Dotinga; Reitze Faber; Yvonne Faber, Ysbrechtum; Joni de Graaf; Tjumay Groote; Lisa Haarsma, Lemmer; Zens Hammega; Loete Heijdenrijk; Nynke Hoomans; Britt Huizenga; Ferdau Jansma, IJlst; Bauwe Jansma, IJlst; Rik de Jong, Langweer; Cornelis de Jong, Lemmer; Allard Jorna; Wessel Joustra, IJlst; Lilian Kamminga; Lars Kamstra, Uitwellingerga; Ans Kooymans; Meike Kuijer; Sander Kuperus, Jorwert; Redmer van der Laan; Luuk van der Laan, Lemmer; Jouke Leentjes, Langweer; Wytze van Leuveren, Lemmer; Teun van Leuveren,

ADVERTENTIE

Geen plaatsnaam is Leeuwarden. LOCATIE DALTON DOKKUM Tl: Anne van der Aar; Rik Bathoorn; Deirdre Bekkema, De Westereen; Anna Boomsma, Metslawier; Chiron Boomsma; Annika de Braak, Ee; Isa Brinkman; Albertus Denkers, Hantum; Pietrik van Dijk, Brantgum; Jens van der Duim; Janneke Egberink, Ee; Mirko Gardenier, Hantumhuizen; Ira Helfferich; Hanneke Hiemstra, Bornwird; Jesse Hoekstra; Nina van der Holst, Holwerd; Lars de Jong, Westergeest; Kevin de Joode, Ternaard; Wijtze Kampen, Jouswier; Nirvana van Loenhoud; Marrit Maassen van der Brink; Elke Post; Isabelle Raadsma; Jelmer Sänger, Lioessens;

RSG Magister Alvinus feliciteert alle geslaagden!


Dongen, Tzummarum; Margot van der Ende, Terschelling;Lotte Fokkens, Terschelling; Tristan Fopma; Alyssa van der Galiën; Tjitske van Gelder, Midlum; Coert Gillissen; Max Göbel, Pingjum; Femke Goudberg, Terschelling;Lily ter Heege, Terschelling; Mark Heslinga, Franeker; Robert Heslinga, Franeker; Jasper Hoekstra, Franeker; Reinder Hogenhout, Kimswerd; Meliha Hommes, Franeker; Geertje van der Horst, Zurich; Anke van der Horst, Zurich; Jelle Hutting; Melissa van IJsseldijk, Terschelling; Pieter RuurdIlles; Mara de Jager, Vlieland; Ronald de Jong, Tzummarum; Femke Kikstra, Tzummarum; Kasper van de Kolk;TikaLeinenga, Franeker; Sigrid van der Meer, Tzummarum; Tim Miedema, Terschelling; Gwen Miedema, Terschelling; Egas Miedema; Marije Mier, Terschelling; Iwona van der Molen; KolindaMollema; Sven Nagel;Ilse van den Nieuwenhuizen, Kimswerd; Wessel Onnes; Machtelt Osinga, Tzummarum; Romee Otten; Thirza Piebenga; Duncan Pol;Peter Posthuma; Elize Posthumus; Mark Pranger, Franeker; Dennis Riem; Lisette Roos, Terschelling; Anne-Wies Schaap, Terschelling; Anna Schurer, Franeker;Ellia Smeding; Sasha Soolsma; Wimer Jon Sprenger; Kars Talhout; Natasja Tolsma, Franeker; MarriëtTwijnstra;Rimmert Vellinga, Franeker; GeeskeVerhaagen; Mirjam Vis, Kimswerd; Kiki Visser, Terschelling; Floris Visser, Ried; Nadine de Vries, Sexbierum; Savannah Westerdaal; Esther Wijbenga, Arum; Rick ten Wolde; Myrthe van der Zee, Franeker; MarritZeinstra, Peins; Berber Zorgdrager, Terschelling; Nienke Zorgdrager, Terschelling.

Lemmer; Nelleke Lochorn; Jolan van der Luit; Florus van der Meer, Lemmer; Fabien Meijer, Balk; Henny Niemeijer, Boazum; Daniëlle Nieveen, Indijk; Hidde Oostenbroek, Lemmer; Stefan Ottens; Hylke Poelsma; Hoatske van der Pol, Heeg; Sander Postma; Tom Reitsema, Woudsend; Matthijs Ridder, Balk; Robin Rienstra; Emma van Rijsoort, Allingawier; Daniëlle Scheepstra, Sibrandabuorren; Angela Segard; Robin Sluyter; Nels Steigstra, Lemmer; Esther Sternsdorff; Hannah Stienstra, Goenga; Beer van Straten, Molkwerum; Maaike Szován; Rixt Tijtsma, IJlst; Cornelia Tolman, Leeuwarden; Cas Tromp; Allard Veenema; Demi Veenstra; Imme van der Velde; Jetske Veltman, Oudega; Nils Visser; Sebas Visser; Marten de Vlugt; Jordy van der Wal; Ruben Wedzinga, IJlst; Stefan Westhof; Tom Wiegman, Lemmer; Berber Wierda, Stavoren; Aldo van Wingaarden, Exmorra; Yuri de Wit, Heeg; JessicaYeung; Lisanne van der Zee, Workum; Nynke Zijlstra, Easterwierrum; Anneke Zijlstra, Jorwert. Gymnasium: Sander Andela, Ruigahuizen; Stefan Baggel; Jeroen Bouma, Woudsend; Bas Doorenbos; Filip Dupalo; Renske Fokkema; Annemiek van der Hoek; Alma Hoekstra, Elahuizen; Sanne Hoekstra; Huib Jongsma; Jop Keja; Ocean Koornstra, Langweer; Niels Kramer, Mantgum; Eva Kriele, Uitwellingerga; Remco van der Kuijlen; Ella van der Laan; Menno de Leeuw, IJlst; Florian Meijer, Balk; Malou Miedema; Anneke Modderman; Jesper Nederhoed, IJlst; Mart van der Neut; Olav Pelzer; Arne Robertus, Lemmer; Jasper Roos, Loënga; Hente de Ruijter; Jetse Spijkstra, Bolsward; Laura Sterk; Madelief Stroet; Emma Stuurman, Heeg; Nordin Tippersma, Sibrandabuorren; Judith van Veldhuizen; Siska de Vreeze, Woudsend; Sanne Wierdsma, Lemmer; Jelmer Wiersma, Balk; Britt Wissmann. Atheneum: Caitlin Adamse, IJlst; Tesse Baardman, Harich; Esther Beswerda, Balk; Lisa van Bodegraven, Harich; Jelke Boellen, Heeg; Job de Boer, Lemmer; Robin de Boer; Nik Brouw; Michelle ten Cate; Leyla Cisme; Bas-Jan Dekker, Lemmer; Joey Diekstra; Gijs Dijkstra; Bert El Fihri; Lena Grosse, Warns; Ilse ter Haar; Jan Jakob Heijenga; Thalia Hesselink, Oppenhuizen; Rorik Imhoff; Anna Kerkhof, Easterlittens; Thijs Kuipers, Hartwerd; Tom Lammers; Carmen Landstra; Judith Michielsen, IJlst; Tommy Postma; Doortje Rijpma, Westhem; Jurre Robertus, Lemmer; Cateau Roos, Lemmer; Moniek Sikkes, Sint Nicolaasga; Brechtje Stallmann, Sint Nicolaasga; Berrit Stiensma; Frank Stuiver, Lemmer; Sandra van der Tol, Heeg; Roos Veenema; Derk de Waard; Johannes Ypma, Scharnegoutum; Ruben Zijlstra.

Geen plaatsnaam is Sneek.

RSG Simon Vestdijk, Franeker, Harlingen FRANEKER Aan de RSG Simon Vestdijk in Franeker zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Sport, dienstverlening en veiligheid: Don Broeren, Arum; Menno Hiemstra, Franeker; Beau Nielsen; Jesse Terpstra, Franeker; Tymo Terpstra, Franeker; Jan Sjouke Weewer, Sexbierum. Zorg en welzijn: Dylan Gratama, Sexbierum; Michelle de Jong, Tzummarum; HerriëtteMonsma, Dongjum; Jildert Veltman, Dronryp; Melanie Wilpstra, Franeker. Kbl: Sport, dienstverlening en veiligheid: Ron Bicker, Wjelsryp; Nick van der Harst, Franeker; Evert Auke Hiemstra, Menaam; Bouke Lokhorst, Franeker; Haye Rombout, Franeker; AlischaSinnema. Zorg en Welzijn: Iris Bakker, Menaam; Daniëlle Bouwman, Menaam; Simone van der Heij, Franeker; Ruben Houtsma, Oosterbierum; Lize Kramer, Achlum; Jannie Rienks, Boer; Remco Roosma, Franeker; Daniël Smit, Menaam; Romy Swart, Franeker; Angela Vellinga, Franeker; Samantha Veltman, Dronryp; Bodil de Vicq de Cumptich, Franeker. Mavo: Jurre Baarsma; Kune Bijlsma, Menaam; Mark Boender; Eva Boksem, Menaam; Karlijn Bouwhuis, Lemelerveld; Erwin Dijkstra; Tycho de Groot, Menaam; Lisa Langerak, Franeker; Vera Peters, Franeker; Robin van der

Nienke Posthumus met haar ‘Vooruit dwalende fantasie’. Ulbe van Houten, Sint Annaparochie. FOTO NIELS WESTRA Pol, Franeker; Harmen Schuitmaker, Slappeterp; Welmoed Schuitmaker, Slappeterp; Pernille Stockmann, Dronryp; Yannick Strampel, Franeker; Lennard Terpstra, Dronryp; Robin de Visser, Franeker; Rick de Warle, Wjelsryp; Jort van der Zee. LOCATIE HARLINGEN Bbl: Dienstverlening en commercie: KamalAzzouzi; Menno Banga; Manon Bouma; Femke Haijma; Mandy Kwast; Demi de Looze; Wendel van Merode; Cato Nuiten; Charissa Portier, Wijnaldum; Nathalie Quarré; Aisha Schoot; Jente van der Veen; Diana van der Zee. Techniek en ondernemen: Stefan Erents; Nicky Geldersma, Midlum; Quentin Jorna; Dennis Kolkman; Gabriël van Netten; Sietske Santema. Kbl: Dienstverlening en commercie: Gabriëlle Akkerman, Arum; Sanne Alosery; Jan Pieter Anema; Eva Bank; Anouk Breek; Manon Cazemier; Femke Cornelisse, Arum; JannyEpema, Arum; TjardaHelvrich; NataljaHelvrich; Robin Johansen; Nienke Muskens, Herbaijum; Esther van der Pol; Anniek Punt, Wijnaldum; Jordy Tigchelaar; Merle Visser, Tzummarum; Michelle de Vries, Sexbierum. Techniek en ondernemen: Joël Tuntelder, Midlum; Bas van der Vlies, Kimswerd.

ADVERTENTIE

Mavo: Jelmer Alta; Leanne van Balen, Pingjum; Bentum Bierema, Terschelling; Daniëlle Boorsma; Jan Bootsma; Emma van Deutekom; Myrthe Dijkstra, Menaam; Cecilia Domingos; Pieter Frölich, Kimswerd; Niels de Graaf, Terschelling; Frederique Groenendaal, Franeker; Anna de Groot; Hein Douwe Havik; Jedidja Hiemstra; Remco Hoogerman; Ruben van Horick; Erwin Kamstra, Franeker; Celina Kats; Andries Kiewied; Nick van der Kooi; Patrick Kootje; Gwenda Kuipers, Arum; Robin de Lange; Fleur Meijer, Franeker; Florian Missaglia; Nina Nadema; Gerben Nauta; Lars Nauta;Marit Noordenbos, Oosterbierum; Lynn Oegema; Myrthe Offenga;Wouter Posthumus; Marith Radix, Franeker; DzjelaSamedova; Monica Schaafsma; Marc Swiers; Nick van der Tol; Sjoukje van der Tol, Midlum; Douwe van Velzen; Hidde Verhoog, Franeker; Maarten Vlieger; Renate Vlietstra; Laura Weewer; Jeroen Wesseloo; Nathan Westra, Wijnaldum; Marijn de Wit, Franeker; Geesje van der Zee; Julia Zivkovic; Robin Zuidema, Arum. Havo: Gijs Balkema, Terschelling; Jurre Beeksma; Rick Beimers, Franeker; Jochem Bierema, Terschelling;Julie Bonnema; Britt Bonnema; Bernard Boorsma, Franeker; Ruben Bosga; Evelien Bosgra, Franeker; Nynke Bouma; Mick Brants, Franeker; Aike de Bruin, Terschelling; Alicia Conway; Jaap van Dijk, Achlum; Hanneke Dijkstra; Cecillia van

Atheneum: Britt van Akker, Franeker; NesmeAlidani, Franeker; Ilse Attema; Durk Bakker, Sexbierum;Myrthe Bergsma, Arum; Attie Boersma, Minnertsga; Rinske Bouma, Ried; Bo-Britt Breukelaar, Hitzum; Pien Christiaanse, Terschelling; Laura Damstra, Terschelling; Lolke Dijkstra, Franeker; Nynke Douma; Jouke Feenstra; Laura Galema; Eric van der Heide; Jelle Hofman, Terschelling; Arjanne Jansma, Franeker; Nynke de Jong, Franeker; Dorina de Jong, Terschelling; Yaël de Keijzer; Katie van der Laan, Midlum; Floor Logemann; MoniekMaljaars, Franeker; Rianne van der Meer; Joost Meijer, Franeker; Denise Mensonides; Jurjen Oosting; ManyaPaardenkooper, Franeker; Daniël Postuma; DoutsenReijenga, Franeker; Martine van Sluis;Caroline Tichelaar, Midlum; Sibrecht Veenstra, Franeker; Danielle Visser; Max van Vliet, Kimswerd; Willeke Weewer, Sexbierum; Lisa van Wier, Peins; Mark Jan Ykema, Franeker; WiboYpma, Franeker; Rienk Zorgdrager, Terschelling.

Geen plaatsnaam is Harlingen.

CSG Anna Maria van Schurman, Franeker FRANEKER Aan de Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman te Franeker zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: bouwtechniek: Stephan Bakels, Sexbierum; Mike van de Bovenkamp, Jari Brander, Aad Folkertsma, Wjelsryp; Harm Jan de Leeuw, Damian Zijlstra, Tzum. Groen: Jeroen Bergsma, Chantal Griek, Elisa Herrema, Sexbierum; Sjarda Siderius, Tzummarum; Boudine Teertstra, Sexbierum; Ellen Teertstra, Sexbierum; Nynke Weiland, Menaam. Ict-route: Jesse de Boer, Dronryp; Jesse Anne de Boer, Sjoerd-Willem de Boer, Winsum; Anould de Bos, Woltine Haagsma, Lollum; Marcel Heijn, Marcel Hoekstra, Lean de Jong, Sil Klijn, Niels Osinga, Sexbierum; Michel Schaafsma, Marwin Siekmann, Dronryp; Floris Wedzinga. Metalektro: Sven Bolt, Tzummarum; Brian Engbrenghof, Bouke de Haan, Minnertsga; Sjors IJpma, Dronryp; Lars Kooistra, Terschelling West; Maurice Kooistra, Ried; Edwin Miedema, Peins; Diego Terpstra, Sexbierum; Mathijs Voordewind, Dirk de Vries, Oosterbierum; Ronald de Vries, Sexbierum; Arie de Waal, Pim Wiersma, Leeuwarden. Kbl: bouwtechniek: Niels Brouwer, Arjan Hofstra, Baaium; Jorian Nijdam, Sikke Jelle Nijdam. Groen: Annelies Bleeker, Tzummarum; Annabel Bootsma, Floor Giezen, Anna Koot-

stra, Minnertsga; Rinske van der Pol, Martina de Schiffart, Sexbierum. Ict-route: Folkert Buruma, Wijnaldum; Phan Jan van Es, Mark Haanstra, Remco Hanenburg, Alex Hofstee, Dronryp; Roos Lolkema, Minnertsga; Johan Westerhof, Tzummarum; Fimme Zuidema, Minnertsga. Metalektro: Ype Akkerman, St Jacobiparochie; Sjoerd Anema, Achlum; Sietse de Boer, Menaam; Chris Bouma, Menaam; Ruben Dijkstra, Minnertsga; Durk Ennema, Sexbierum; Albert Jukema, Oosterbierum; Remco Rodenhuis, Rients Smink, Baaium; Jesse Smit, Dronryp. Tl: Jesper Arjaans, Dronryp; Folkert Bakker, Sexbierum; Marije van Batenburg, Dylan Betten, Dirk Jelmer Bijlsma, Nynke Bijlsma, Robert Blauw, Erna Bloemsma, Hidde Boomsma, Lourens Boomsma, Menaam; Felicia Boonstra, Leentsje Bootsma, Peins; Anna Mae Bouma, Yoram Bulthuis, Leeuwarden; Aukje Buma, Dronryp; Thom Buwalda, Dronryp; Laura Comello, Jan Dijkstra, Jorrit Dijkstra, Sexbierum; Bart Dikland, William Feenstra, Denise Frietema, Sexbierum; Sanne van der Geest, Sylvana Groen, Loretta de Haas, Menaam; Laura Hartman, Sexbierum; Lianne Hartman, Sexbierum; Mirjam Helfferich, Tzum; Myrthe Hellinga, Sexbierum; Haije Tjitte Hoekstra, Sexbierum; Owen ten Hoeve, Bas van der Horst, Jannemarie Huis in’t Veld, Baaium; Eva van Hurck, Stefan IJdema, Ellen IJkema, Sexbierum; Francien de Jong, Sexbierum; Joost de Jong, Marije de Jong, Oosterbierum; Tim de Jong, Zoë de Jong, Joep Kamstra, Rian Kamstra, Sexbierum; Dogukan Karadag, Yusufe Karagözlü, Thomas Kleefstra, Boer; Sonja Klootwijk, Tzummarum; Ilse de Kok, Sexbierum; Hendrika Konst, Hitzum; Amarens van der Kooij, Dronryp; Jorn Kooistra, Dronryp; Jente Koopmans, Dronryp; Sven Koopmans, Fenna Kramer, Winsum; Lysanne Kuiken, Sexbierum; Slava Lashkov, Sabine Liebregts, Dronryp; Manon van der Meer, Jesler Menger, José van der Meulen, Menaam; Dennis Nauta, Wijnaldum; Fianna Oppedijk, Sjoukje Overal, Dronryp; Thilini Perera, Ivana Pisano, Leeuwarden; Kirsten van der Pol, Gerben Post, Wjelsryp; Dieke Postma, Winsum; Yuri Riemersma, Wijnaldum; Levi Rijpstra, Sanne Li Rutten, Lútzen Scharringa, Wjelsryp; Lotte Scheenstra, Mart Schuiling, Inge Siderius, Dronryp; Judith Sijbesma, Ids Sijtsma, Harlingen; Roan Sloot, Niels Strikwerda, Tzum; Bettie Terpstra, Minnertsga; Lian Terpstra, Anne Tolsma, Achlum; Richard van der Veen, Dronryp; Colin de Vicq de Cumptich, Tessa van der Vies, Sexbierum; Daniëlle de Vries, Sexbierum; Lisanne de Vries, Randy de Vries, Wesley Vriesema, Minnertsga; Jan van der Wal, Lobke Walinga, Sexbierum; Annemarijn van der Werf, Sexbierum; Jelle van Wijk, Rutger de Wit, Berltsum; Lise Zijlstra, Tzum; Esmée Zuidema, Ineke Zuidema, Oosterbierum. Havo: Jessie Bakker, Marijke Baron, Menaam; Tim van Beets, Leeuwarden; Martine Bijlsma, Nienke Boerema, Cilke Boomsma, Menaam; Amber Bosch, Tzum; Naomi Boskeljon, Irma Bosma, Minnertsga; Rianne Bosma; Fenna Bouma, Minnertsga; Carlijn Brouwer, Marijn Brull, Erin van Duijneveldt, Alianne Flootman, Menaam; Froukje Frankena, Winsum; Myrthe Galema, Wjelsryp; Marina Galema, Wjelsryp; Shauna Gobby, Djurretta Goodijk, Sexbierum; Wianne Greidanus, Winsum; Sander de Haan, Jacob Heida, Dronryp; Minke Hiemstra, Jente Hogendorp, Angeliqua Hooijer, Ilja Huitema, Hitzum; Jesse Jensma, Minnertsga; Jorn Jilesen, Dronryp; Céline de Jong, Dronryp; Anoek Jongsma, Easterein Terschelling; Stephan Keizer, Tzum; Daisy Koerts, Dronryp; Sjoukje Marloes Kok, Yvanka van Leeuwen, Jan Erik Louwsma, Nathan Meindertsma, Harlingen; Mintje Meintema, Dronryp; Raymond Mobach, Dronryp; Marcella Mollema, Danieck Mollema, Jelyn Mulder, Dronryp; Annelien Offenga, Rob Postma, Peter Rijpstra, Gerard Roorda, Menaam; Janine Sarchosakis, Dronryp; Nynke de Schiffart, Tzum; Gwen Sieswerda, Herman Sijtema, Wier; Ype Sijtsma, Zweins; Jitske van der Sluis, Tzum; Berber Snijder, Dronryp; Jort Stockmann, Dronryp; Karin Tolsma, Dronryp; Jildou Tuinstra, Dronryp; Sjouke van der Vaart, Winsum; Tsjerk van der Veen, Tzum; Bjorn van der Veen, Lisa Vellinga, Angelique Venekamp, Menaam; Hendrika Wendelaar Bonga, Minnertsga; Marlinda Wenselaar, Angela Wieggers, Dronryp; Lars Wierda, Iris de Wit, Berltsum; Vera van der Woude, Dronryp; Daan Zeilstra, Simon Zwier, Dronryp. Geen plaatsnaam is Franeker.

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 21


&EXAMENS Stellingwerf College, Oosterwolde

Middeljans, Marknesse; Maaike Meinsma, Nijensleek; Esmeé Nijboer; Kaya van der Ploeg, De Pol; Jannie Spijkerman, Wilhelminaoord; Julian Terpstra, Giethoorn; Jaylin Vermeersch.

OOSTERWOLDE Aan het Stellingwerf College in Oosterwolde zijn geslaagd voor vmbo:

Aka: niv. 1: Marc Bruinenberg, Tuk; Erwin Harsevoort, Darp; Arjan van Hunen, Marknesse; Denise Jansen, Ania Piwko; Jos Spoelstra, Doldersum; Raymon Vink, Havelterberg; Lex Warsen; Jannie Wolters.

Bbl: verzorging algemeen: Emily Blokzijl, Veenhuizen; Manon Damstra, Fochteloo; Martha de Jong; Sara Klok; Carlijn Schild, Veenhuizen; Esther Thijs, Veenhuizen; Armando van der Veen, Veenhuizen. Zorg en welzijn breed: Sanne Donker; Paramita Hattu; Maartje van der Helm; Jomaya de Kock; Denise Zwier, Bakkeveen. Produceren, installeren en energie: Ronald Asma, Donkerbroek; Edo Bijker; Sander Brink; Dylan ten Cate; Wim Fledderus, Donkerbroek; Jeffrey de Jong; Christiaan Knippenborg; Taede Schaafsma, Appelscha; Joop de Vries, Makkinga. Bouwen, wonen en interieur: Coert de Bie, Makkinga; André Heeroma; Arjan de Jong, Donkerbroek; Daniël de Jong; Deamen Ouwerkerk, Boyl; Ramon Ouwerkerk, Boyl; Dani Stoker, Appelscha; Lisanne Zittema, Oosterwolde. Kbl: grafimedia: Justin Adema; Marcelina van Bruggen; Esmeé Dam, Boyl; Abigail Edenburg; Marcel de Jong, Nijeberkoop; Rick Koopstra, Appelscha; Kim van der Let; Niek van Middelaar, Donkerbroek; Jörny Ouwerkerk, Boyl; Kevin de Vries, Boyl. Verzorging algemeen: Ylva Bosscher, Appelscha; Jordy Gravemaker, Appelscha; Myrte Oosterhof, Donkerbroek; Coby Posthumus, Oosterwolde. Zorg en welzijn breed: Sanne van den Broek, Haulerwijk; Kristy de Haan, Haule; Shanna Hogewind; Danja Hut, Haulerwijk; Ilse Jasper, Appelscha; Tamara Jongsma, Appelscha; Nine Martens, Appelscha; Kirsten de Valk; Asmara Veenstra, Oldeberkoop; Ilse Winters, Elsloo. Produceren, installeren en energie: Andrew van Asperen; Eric Bosch, Makkinga; Sander van der Laan, Haule; Dave van der Veen; Nick Willems, Donkerbroek; André van de Wolfshaar, Haule. Bouwen, wonen en interieur: Ricardo Hofstra, Oosterwolde. Tl: Reham Abdel Aziz, Haulerwijk; Sybren Attema; Tristan Bangma, Donkerbroek; Stefan van den Berge, Appelscha; Anouschka Betten; Wout de Bie, Makkinga; Sheila de Boer, Appelscha; Gert Jan Bosma; Bart Bouma, Veenhuizen; Tessy van der Burgt; Tim Dijksterhuis, Haule; Lokke Dijkstra, Donkerbroek; Merijn Dijkstra, Appelscha; Anne Laura Douma; Ruben Duym; Wilco Eggenkamp; Debbie Eizinga, Appelscha; Ilse Ekkels; Janneke Eppinga, Smilde Lobke Fredericks, Langedijke; Tim Gorter; Jurjen de Haan, Donkerbroek; Shandor Ham, Ravenswoud; Iwan Heeroma, Ravenswoud; Karin van Helden, Oosterstreek; Henk Jan Hendriks, Hemrik; Jelmer Hoeksma; Emiel Hoogeveen; Pieter Hoogstra, Appelscha; Max van der Horn van den Bos, Donkerbroek; Iris Huizenga, Appelscha; Sander Jansen; Anniek Jansma, Makkinga; Kylian Janssen, Appelscha; Merel de Jong; Ruben de Jonge, Boyl; Rilana Kanon, Veenhuizen; Martine Kleinhoven, Boyl; Ruben Kleinhoven, Boyl; Larissa Knippenborg, Appelscha; Danique Linker; Maayke Menger, Donkerbroek; Amber van der Molen, Hoornsterzwaag; Leilah Nijboer; Bo Oudhof, Nijeberkoop; Leslie Peters, Langedijke; Frauke Pool, Jubbega; Hilde Pool, Bakkeveen; Roderick Prakken; Wessel van Schaick, Appelscha; Jermo Siahaya; Désireé Snippe; Jantina Taekema, Hemrik; Jesper Tolhuis; Naomi Veenstra, Oldeberkoop; Lisa Vermaning; Jordi de Vries, Donkerbroek; David de Waal, Hoornsterzwaag; Maxine van der Wal; Kim de Weerd; Leslie Wieland; Robin Wielink, Appelscha; Wieneke Wiering, Donkerbroek; Twan de Witte, Drachten Stefan Woldman, Haulerwijk; Laura Ypenga, Oosterwolde.

Cato Slotboom met haar ‘Dagen van verleiding’. Montessori High School, Leeuwarden. sma, Wijnjewoude; Anton Bouma, Veenhuizen; Maureen Bult, Makkinga; Chaylah Carruth, Jubbega; Silvan ten Cate, Appelscha; Marisa Cortes Moreno; Jan-Willem van Dalen, Donkerbroek; Ilse Derksen; Freddie Dijk; Jennie Dobbe, Makkinga; Tomas Dolman, Makkinga; Dian van der Duin; Sofie Duin, Veenhuizen; Lisanne Dutmer, Veenhuizen; Lotte Eijer; Liesbeth Faber, Nijeberkoop; Lutske Godrie, Elsloo; Janine Gorter, Appelscha; Nathalie Gorter; Jarno de Haan; Renate Heida, Wijnjewoude; Krijn Hemminga, Haule; Myrthe Hoekstra; Patrick Hoogewoonink, Elsloo; JaneyHuibers, Jubbega; Anna Huiberts, Donkerbroek; Tim Huisman, Haulerwijk; Daniël de Jong; Jesse de Jong, Wijnjewoude; Kaay de Jong, Wijnjewoude; Pascha Kasteel, Appelscha; Timo Kats; Rianne Kiemel, Bakkeveen; Rob Klaverboer, Oosterstreek; Esther Klever, Appelscha; Alies Kort, Appelscha; Manon Kortleve, Fochteloo; Jesper Kraakman, Boyl; Max-Sybren Kremer, Donkerbroek; Jonna Kroese, Langedijke; Lisanne Kuipers; Chris Lammers; Roy Liemborg, Haulerwijk; Marte Marra, Hemrik; Jasper Mocking, Veenhuizen; Marissa Muijselaar; Michael Muusse, Appelscha; Iris Nijboer, Hemrik; Eliano Patty; Riëlle van der Ploeg, Appelscha; Jasmijn Prins, Makkinga; Sibren Reekers; Leonie van Riessen; Isa Slomp, Hemrik; Aaron Smit; Joppe Smit, Jubbega; Verena Sok, Haulerwijk; Tom Steg, Appelscha; Jessie Stevens; Kim Tolboom, Elsloo; Audrey Tolner, Veenhuizen; Véronique van der Vegt, Makkinga; Pieter Verweij, Veenhuizen; Evelien Visser, Donkerbroek; Jarno Vos, Appelscha; Mariska

ADVERTENTIE

Havo: Karst van den Akker, Haule; Omar Al-Kahef, Wijnjewoude; Henno Beijert, Haulerwijk; Menno van den Berge, Appelscha; Adina Bergsma, Jubbega; Sil Bollen, Elsloo; Marlies Booijink, Haule; Brian Boom-

2 2 L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015

de Vries, Donkerbroek; Sanne Wolters, Haule; Sander Woltinge, Appelscha; Anne Zwart, Appelscha. VWO: Sasha Adema, Hemrik; Koen Baarda, Waskemeer; Eeke Bastiaansen, Appelscha; Margot van den Beukel, Appelscha; Erwin Borger; Jeffrey Bos, Appelscha; Dieuwke Bosscha, Appelscha; Lara van Burgsteden; Mees van der Donk, Donkerbroek; Maarten Duin, Veenhuizen; Hilde Eggen, Elsloo; Liza Eijbergen, Elsloo; Rob Fredericks, Langedijke; Bastiaan de Groot, Boyl; Milan Grotenboer; Jelco Hamstra, Makkinga; Nynke van der Heide; Joke Hoekstra, Makkinga; Michèle Hoekstra, Appelscha; Sietske Hoekstra; Olof Huiberts, Donkerbroek; Thom Klein, Appelscha; Ellen van ’t Klooster, Haule; Lidewij van ’t Klooster, Oldeberkoop; Leron Kok; Clazina Kwakernaak; Esmée Mangoensoewito; Janco van der Molen, Hoornsterzwaag; Björn Noordam, Appelscha; Tjarda Oenema, Appelscha; Afien Ploeg, Fochteloo; Vera Pol, Veenhuizen; Justin Postma; Floris Rotteveel, Appelscha; Dana Schadenberg; Rik Slomp, Hemrik; Jesse Smits; Jorn Steenbergen; Siènne Stoker; Jildou Teerenstra, Haulerwijk; Ellis Tolsma; Ilse van der Veen; Allard Veenstra, Appelscha; Floor Visser, Makkinga; Loes Visser, Makkinga; Erwin van der Wal, Donkerbroek; Alana Wijnsma; Jorrit van Zanten.

FOTO NIELS WESTRA

RSG Tromp Meesters, Steenwijk STEENWIJK Aan de RSG Tromp Meesters in Steenwijk zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: bouwtechniek: Tim Heinen; Dennis Nijholt; Niels Wicherson. Metaal: Menno van den Belt, Eesveen; Bo Doze, Onna ; Dennis Heinhuis. Schilderen: Nick Scholten; Jermaine Warkor. Zorg en welzijn: Ramlo Faisal Mahamed; Natascha Prins, Steenwijkerwold; Roxanne Schäperkötter, Steenwijkerwold. Kbl: bouwtechniek: Henryk van den Berg; Rico Lampe. Electro: Remon Oosterhof, Zuidveen; Gerjan de Vries. Metaal: Geronimo Dam, Nijensleek; Rienk Winter, Blokzijl; Marijn Meester. Schilderen: Maykel den Dubbelden; Wilco van der Heide, Willemsoord. Zorg en welzijn: Bibiche van Bakel, Luttelgeest; Esther Bartels; Ellenique van der Breggen, Oldemarkt; Jellie Frankot, Wilhelminaoord; Elle Hagewoud; David Kuper; Ivar

ADVERTENTIE

BEN JE GESLAAGD?

GEFELICITEERD!

Starten met een hbo-studie bij Stenden? Check www.stenden.com/aanmelden

Mavo: Kelly Alferink, Oldemarkt; Kirsten Authier, Oosterstreek; Danny Bakker, Giethoorn; Maurice Bekius; Bram Bijdevaate; Wessel Bijker, Nijeveen; Wessel Bijl, Tuk; Laurèn Blaauw, Tuk; Xanne Blum, Marijenkampen; Harmke Boer, Tuk; Nadie de Boer; Ted Brusse, Wapserveen; Elvis Delsink; Okan Demirci; Joost Dolstra, Tuk; Stan Duinkerken, Giethoorn; Shania Elschot; Dagmar Evers, Zuidveen; Anouk Everts, Wapserveen; Laura van Geel, Havelterberg; Lourens Gerard, De Bult; Robin Gielen, Giethoorn; Eva Greven, Willemsoord; Roy Groen, Nijensleek; Tomas Groenewoud; Jeffrey van Gunst, Scheerwolde; Benjamin Hamajed; Sander Harms; Nick Hellinga; Carol van Hengstum, Wilhelminaoord; Patrick Hinten; Thomas Holleboom; Mara Hoogers, Steggerda; Michael Ketting; Miriam de Kleine, Paasloo; Chelesta Kolk, Havelte; Ido Koops, Darp; Alex Kootstra, Steenwijkerwold; Niels Kragt, Steggerda; Robert-Jan Kruithof, Giethoorn; Ronald Kuiper; Dylan Lange, Wetering; Ronald de Lange, Scheerwolde; Thom Liesting; Patrick Lok, Steenwijkerwold; Sander de Looze, Onna; Lotte Meester, Giethoorn; Daan Mintjes; Erik Mosterman, Basse; Björn Mulder, Wilhelminaoord; Remco Mulder, Steenwijkerwold; Jasper Munsterman, Steenwijkerwold; Krijn Nieuwenburg, Vledder; Sanne Oosterveen; Emiel Pit, Tuk; Danisja Plat, Wolvega; Jesse Plat, Steenwijkerwold; Sam Pols, Tuk; Michelle Reinders; Latisha van der Schaaf; Herman Schreuder, Steenwijkerwold; Remi Schreur, Giethoorn; Mark ter Schure, Steenwijkerwold; Redmer Schuurmans, De Bult; Luca Siemerink; Jorienke Spin, Darp; Nynke Steenstra; Denise Stephanus; Evan Stienstra, Steenwijkerwold; Tessa Struijs, Havelte; Martin Tarus, Nijensleek; Obbe Tibben, Onna; Guido van Tol, Oldemarkt; Maicky ten Veen, Zuidveen; Tiemon van der Vegt; Luc Veldhuizen, Wilhelminaoord; Tessa Veldhuizen, Wilhelminaoord; Martijn de Vente; Alies Wagter, Kallenkote; Sidney ter Wal; Erik op de Weegh, Steenwijkerwold; Danique Westerbeek, Tuk. Havo: Karlijn Back, Wapserveen; Julia Bartelink; Leon Bennen, Zuidveen; Joost Betten, Vledder; Jaron Bijkerk, Steenwijkerwold; Marloes Binnenmars; Lian Blaauw, Tuk; Nick de Boer, Steenwijkerwold; Sanne de Boer, Noordwolde; Robin Bouwhuis, Vledder; Mylène Boven; Jens Brinkers, Havelte; Luca Brouwer; Nikki Burgers; Lisanne van Dalen; Dimitri Delsman; Niels Dinkelaar, Scheerwolde; Erik Dolstra, Steenwijkerwold; Bart Eker, Giethoorn; Karlijn Eummelen, Wilhelminaoord; Anne Flobbe; Stijn Flobbe; Romynique Foppen; Janine Gaal, Tuk; Frank Goodijk; Annika Gorter, Oldemarkt; Samantha Grasmeijer; Xanthe Gritter; Maartje Groot, Eesveen; Aysu Gümüssu; Sjors Heijman, Vledder; Mark Hetebrij; Marcel Hettinga, Steenwijkerwold; Charlotte Hoogeveen, Zuidveen; Timo Huisman; Fabiënne Jager, Giethoorn; Hilde Jelsma; Sanne de Jong, Tuk; Sander van ’t Klooster, Steggerda; Mark Kolk, De Bult; Hannah Kraan, Willemsoord; Bas Kranendonk, Steenwijkerwold; Pieter-Jan Kruithof, Giethoorn; Justin Kuiper, Onna; Louisa Kuper; Ricardo Lageweg; Niels van Looij, Steenwijkerwold; Jeroen Meijners, Baars; Danny Mellema, Tuk; Emily Mertens, Oldemarkt; Aurora Montiel Somer, Giethoorn; Stefan Mulder, Vledder; Dyon Noorman; Lotte Oelius, Scheerwolde; Jack de Olde; Leone Oude Lansink; Tim Paternotte, Noordwolde; Willemke-Janne Postma; Christa Punt; Bram Revet; Mylène Rik; Julian de Rooij, Blokzijl; Tim de Rooij, Vledder; Corinne Roorda; Courtney Rowan; Michel Schaap, Scheerwolde; Lauren Smit; Roald Smits; Matthijn Sprenkeler; Romy Stark; Nikki Stegink, Steenwijkerwold; Mariëlle Stevens, Wapserveen; Yoa Stoppkotte, Marijenkampen; Bram Strijker, Blokzijl; Auke Take; Melissa Tasma, Steenwijkerwold; Reeve Terlingen, Giethoorn; Gwen Tettero, Wilhelminaoord; Jimmy Vedder, Tuk; Bart van der Veen; Jelmer Veenstra; Simon Veld, Nijensleek; Daniëlle Verbeek; Yoram Vermeij, Giethoorn; Tim Verouden, Steenwijkerwold; Sanne van Vliet; Tim van Vossen; Marjolijn de Vries, Tuk; Tessa de Vries, Eesveen; Inge de Wagt, Tuk; Laura van Wanrooij; Adrian


Westerbeek; Sven Westra, Wilhelminaoord; Seth Wiersma, De Blesse; Marlene Wiltjer; Sven Wouterson, Tuk; Jelmer van der Zee ; Demian Zeefat, Tuk.

Zuyderzee College, Emmeloord, Lemmer

Atheneum: Niels Adams; Tom Biemans, Zuidveen; Hidde Bijlard, Steenwijkerwold; Vera Blum, Tuk; Sigrid Boersma; Sacha Bosma; Sandra Boxum, Tuk; Tjibbe Bron, Oosterstreek; Chris de Bruijn, Giethoorn; Anne Bus, Paasloo; Aranka van Dalen; Sylvia Dooper; Arlinde Dul, Tuk; Julian Esselink; Robbert van der Helm, Noordwolde; Lianne Hofker; Rosalie Jassies; Wander Jorritsma, Giethoorn; Veerle Kasel; Martijn Kuiper; Dion Meester, Giethoorn; Lieke Molenaar; Jari Mosterman, Basse; Sigrit Nijenkamp, Wapse; Geoffrey Oudshoorn, Wapserveen; Kim Plantagie, Onna; Lara van Ravenstein, Willemsoord; Bas Rehorst, Noordwolde; Maik Scheltinga, Eesveen; Amke Schoenmaker, Vledder; Jasper Schuttrups; Jeffry Spin, Willemsoord; Harold Steenstra; Eline Veldman, Frederiksoord; Elise Versteeg; Kelly Wietsma, Darp; Sam Witt, Noordwolde; Marleen Zwaagstra.

EMMELOORD Aan het Zuyderzee College in Emmeloord zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Leonie Bos; Abdessamad Boundati; Erik van Dijk, Luttelgeest; Robin Elsinga; Celine van de Guchte; Jary Kramer, Urk; Bram Lassche; Maxim Ottevanger; Roy Pettinga; Pim Roelofs; Mike Schuller; Sharon Selhorst; Sander van Velsen; Jeromy van Welie. Kbl: Raihana Achlaouchi; Teddy Anthony; Jasper Bastiaan, Espel; Quinnten Bolhuis, Vollenhove; Daniëlle Boltendal, Ens; Bilal Boundati; Wouter Bouwman, Creil; Firat Durmus, Urk; Nelson Farfan Ospina; Alisia Heilbron; Rudi Holwerda; Jurian Kaptijn; Donna Kragten; Rizlán Moes; Merel Neve, Tollebeek; Kimberley Pieffers, Ens; Ilse Pipping, Marknesse; Hoker Rahim; Shane Tamerus; Laurie Touw, Biddinghuizen; Elise Wieten, Luttelgeest; Edgar Zamir; Hielke Zandbergen, Bant.

Gymnasium: Nienke Duetz, Oldemarkt; Marko Groffen; Noa Huisman, Scheerwolde; Anton Jongeling, De Blesse; Nina Kool; Stefan Lip; Jasmijn Mol, Giethoorn; Bianca Mulder, Steenwijkerwold; Erwin van Renselaar, Wapserveen; Leen Vanwinsen, Vledder; Nienke Wind, Vledder. Geen plaatsnaam is Steenwijk.

Gl: Alice Aarnink, Luttelgeest; Marwa Ali Jama; Niek van den Belt; Stijn de Boer; Stefan Bosscher; Hajar Boulagrichi; Jack Brouwer; Nick Faber, Bant; Jesse Folkertsma, Marknesse; Stijn van der Heide; Lisanne van der Heiden, Kraggenburg; Björn Hoegee, Kraggenburg; Naomi Jonkers, Tollebeek; Demi Jonkers, Tollebeek; Joris Kaastra, Marknesse; Cees Kant, Tollebeek; Romy van Laarhoven, Luttelgeest; Leandro Loman; Vince Oosterhof, Kraggenburg; Vince van den Pangaard, Ens; Saida van den Poll, Creil; Rick de Roode, Bant; Colin Stulp; Dax van Ulsen, Nagele; Julian Velthausz; Jozef Verduyn, Luttelgeest; Asha Volken; Dave van Wezep; Jeanine Wijnand, Vollenhove.

Terra, Oldemarkt, Wolvega WOLVEGA Aan het Terra zijn geslaagd voor vmbo, afd. Groen: Bbl: Wesley Alferink, Blesdijke; Jacco Beun, Noordwolde; Denise de Bree, Blesdijke; Nikita van den Broek, Steenwijk; Josey Douma; Patrick Elsinga, De Hoeve; Melvin Gerritsen, Langedijke; Julia Groen, Steenwijk; Wouter de Groot; Joep Hegnauer, Nijeholtpade; Albert Hooijsma, Appelscha; Jeffrey de Jong, Noordwolde; Daniël van der Laan, Vledderveen; Marjolein Ruardy, De Blesse; Ben Stekelenburg, Witte Paarden; Henry van der Wal; Naomi Wilkens. Kbl: Mariël de Boer, Elsloo; Julian Dijkstra, Nijeholtpade; Jorrit van Drie, Noordwolde; Olav Groenendijk, Steggerda; Sandra de Groot, Oldelamer; Kim de Heij, Wolvega. Gl/tl: Chantal Baar, Oldemarkt; Jasmine Gerritsen, Noordwolde; Merel Glorie; Saskia Huisman; Jelmer van der Meer, Appelscha; Jente Meijer, Wolvega; Ewoud Vaartjes, Oldemarkt; Carina de Vries, Scherpenzeel; Matthijs Wiegmink, Scherpenzeel; Johan de Wit Lugtenberg, Oldeberkoop

Geen plaatsnaam is Wolvega.

ADVERTENTIE

feliciteert alle leerlingen die geslaagd zijn!

voterra.nl

Jurk van snoepzakjes, gemaakt door Linda Polstra. Montessori High School, Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

LOCATIE OLDEKERK Landbouwbreed: Lwt: Danique Bakker, Grootegast; Natascha de Boer, Aduard; Mark ten Cate, Sebaldeburen; Janco Helmus,Joucke Jongsma, Haulerwijk; William van der Vaart, Lutjegast; Wietze Venema, Nuis Bbl: Anita Ausma, Zevenhuizen; Rick Berends, Roden; Dorien Biemold, Zuidhorn; Rutger de Boer, Haulerwijk; Wieke Boonstra, Noordwijk; Edwin Bulder, Zuidhorn; Manon Carsouw, Aduard; Tjeerd van Dijk, Zevenhuizen; Lianne Dijkhuis, Nieuw-Roden; Larissa Eringa, Leek; Marcel Feenstra, Marum; Sammy-Jo van der Graaf, Ulrum; Vera Haseloop, Niekerk; Remco Havinga, Een-West; Daan Heemstra, Groningen; Annuska Holtjer, Noordhorn; Jan Huizenga, Grootegast; Ferdinand Huizinga, Grootegast; Bregina Hummel; Dillie Ibrahim, Leek; Martijn IJtsma, Lutjegast; Benny de Jong, Aduard; Mark de Jong, Doezum; Rienk Klooster, Waskemeer; Erwin Kloosterman, Roden; Jeffrey Kooi, Noordhorn; Robbin Koopmans, De Wilp; Klarissa de Kreij, Sebaldeburen; Mark Jan Krol, Grootegast; Martijn Kuiper, Nuis; Niek Kuperus, Grijpskerk; Lilian van der Laan, Aduard; Desirée Marinus, Grijpskerk; Anita Mennema, Haulerwijk; Marnick Middel, Leek; Carmen Mulder, Zuidhorn; Michiel Nanninga, Aduard; Carina Neeleman; Rik Nijliunsing, Siegerswoude; Anke Noordhof, Zuidhorn; Jeffrey Norder, Leek; Ewart Ottema, De Wilp; Robin van der Pal, Zuidhorn; Amber Paré, Aduard; Myrthe Pera, Leek; Anniek Ploeg, Niekerk; Gino Postmus, Leek; Lars Prins, Roden; Margreet de Rijk, Nuis; Ruud Schouten, Zuidhorn; Eline Sijtsma, Niekerk; Mathijs van Steeg, Zevenhuizen; Wendy Stoepker, Noordhorn; Jorieke van der Til, Tolbert; Marcel Top, Doezum; Rick Tuinstra, Nuis; Haaije Varwijk, Een; Jeroen van der Veen, Lutjegast; Kevin van der Veen, Leek; Roy van der Veen, Leek; Jenice Veenstra, Nuis; Chantal Venema, De Wilp; Robin Venema, Nuis; Ellert Visser, De Wilp; Ineke Visser, Haulerwijk; Dhaly van Voorthuizen, Haulerwijk; Melany de Vries, Leek; Justin Wegter, Boerakker; Mike Werkman, Roden; Hieke Westerhof, Niekerk; Nils Westra, Roden; Rolf Wolters, Lutjegast; Tobias Zuidema, Aduard. Kbl: Anisha Berends, Roden; Esther Boetes,

De Wilp; Michelle Bolt, Roden; Monique Dijkstra, Haulerwijk; Marleen Haaijema, Aduard; Jeanine Hoff, Nuis; Rowi Homan; Janine Hovinga, Leek; Ellen Huisman, Noordhorn; Demi Huizinga, Roden; Rennie Huizinga, Grootegast; Julia Hummel, De Wilp; Laura Hummel, De Wilp; Alex Kajuiter, Zevenhuizen; Jade Klyvis, Niekerk; Tom Kroesen, Doezum; Daniëlle Leutscher, Niekerk; Demy Luders, Roden; Jeanine van der Meer, Leek; Moniek Menninga, Marum; Eileen Nijnuis, Midwolde; Stijn Oldenbeuving, Niekerk; Manon Ottens, Zuidhorn; Peter Radema, Marum; Cindy Raven, Leek; Sabina Roelofs, De Wilp; Cynthia Rutgers, Zuidhorn; Laura Scheerhoorn, Niekerk; Anouck Smit, Noordhorn; Cheyenne Smith, Groningen; Mark Tjoelker, Grijpskerk; Anouk van der Velde, Leek; Engbert de Vries, De Wilp; Friso Wierda, Lutjegast. Gl: Heide Bronda; Joep van Duuren, Roden; Erica Elzinga, Noordhorn; Sadeta Hoksbergen, Roden; Arjen Huisman, Niekerk; Brent de Jong, Tolbert; Remco Koopal, Oostwold; Gerben Kroon, Peize; Lonneke ter Luun, Nieuw-Roden; André Poortinga, Grootegast; Noa Swieringa; Remco Vierkant, Zuidhorn; Patricia de Vries, Marum; Steven de Vries, Zevenhuizen.

Geen plaatsnaam is Oldekerk.

VSO De Ambelt, Steenwijk

Tl: Andy van Aggelen, Luttelgeest; Fabiënne Boomsma; Gijs van Bruggen, Rutten; Miriam de Bruijn, Tollebeek; Julia Emmink; Pim Hardeman; Armando de Jager, Luttelgeest; Olaf Kampmann; Gelena Mahmoud; Iris Oostra; Justin van der Poel; Daniëlle van Unen; Röger van Veen; Teake Visser, Blokzijl; Roy de Vlugt; Silvan Wakker; Bjorn Wiegers; Timo Zomerman, Luttelgeest. Havo: Jasper Altena; Tom Alting; Alex Anthony; Mike Assink; Chantal Assink; Renate Balk, Kraggenburg; Tessa van Beenen, Lemmer; Maaike Benedictus, Scherpenzeel; Erik van de Berg, Lemmer; Leah ter Berg, Blankenham; Britt Berghuis; Chris Berndsen, Marknesse; Pam Blankvoort, Espel; Tim Boekema, Lemmer; Sanne Boer, Tollebeek; Michael Bronts; Jesse van Bruggen, Rutten; Menno Brugman, Lemmer; Mart-Thijs Claassen; Auke Coehoorn, Lemmer; Jorryt Coehoorn, Lemmer; Rick Fokkema; Martijn Frankema, Lemmer; Sanne van Gils; Marloes de Groot, Luttelgeest; Nienke Harsta; Floris Hartman; Elise van Haut, Rutten; Anna Heemskerk; Geert Heestermans; Thaeke Hekkenberg; Jordy Hoekstra; Roderick Hofenk-Jerembo; Suzanne Hogenboom, Lemmer; Mark Hollink, Lemmer; Sander Houwer; Alice Hulsebosch, Tollebeek; Daniël Hut; Jelmer Idzenga; Kim Jaasma; Kelly Jansson, Lemmer; Chris de Jong, Rutten; Daan de Jong; Remco Jongman; Naomi Juffermans; Marissa Kaastra; Sanne Kaastra, Marknesse; Kübra Karaoglu, Lemmer; Fokke Keizer, Espel; Bent Kloosterboer, Rutten; Jo-Anne van der Knaap, Marknesse; Raymond Kok; Lisa Langelaan; Isabel Langhorst, Creil; Mike Lucas; Dennis Lutgert; Iris de Man; Yannick Masséus, Luttelgeest; David Meelker, Kraggenburg; Thomas van der Meulen; Jeffrey van der Molen; Danique Mulder; Fenna van Munsteren, Marknesse; Marlou Nijenhuis, Marknesse; Laura Nikkels, Marknesse; Jasper

Nooren, Tollebeek; Ramon Noske, Lemmer; Josette Oegema; Laurens Olgers; Desirée Oomen, Luttelgeest; Bas Oude Elferink; Elise Pars, Lemmer; Tessa Peters, Marknesse; Alain du Pont; Robbin van de Putte, Ens; Jitske van der Reijken, Lemmer; Sanne Schep, Lemmer; Lammert Schut, Lemmer; Joanne Sieljes; Dasha Smirnova, Espel; Sven Snoek, Ens; Saliha Soulaymani; Robin Souwman; Kevin Stegeman; Jolina Stoffer; Ashley Stulp; Tim Sturm; Swetha Theleepan; Johan Tiems, Creil; John Timmermans, Vollenhove; Casper Tsin, Espel; Maarten te Velde, Luttelgeest; Mike Veltman; Rosanne Venhorst, Tollebeek; Eva Verduin; Anouk Vermue, Marknesse; Daphne Visser; Bart Vogelzang, Kraggenburg; Annemarie van der Wal, Bant; Liset Westervoorde, Nagele; Anouk Wichers Schreur, Espel; Laura Wichers Schreur, Espel; Nick Wicherson, Marknesse; Nicky Wilbrink, Luttelgeest; Maarten Wolters; Amber Zaal, Bant; Lotte Zindel, Blokzijl; Maeike Zonderland, Luttelgeest. Atheneum: Thom van der Bijl, Lemmer; Tom Bokkers; Koen Boneschansker; Rudy van den Bosch, Lemmer; Sarah Chen; Sascha Fiege; Jikke van Giffen; Vera de Graaff; David de Haan, Rutten; Auke Hogeterp, Rutten; Guus Hoogewerf, Ens; Rick Hulzinga; Thies Jansen, Nagele; Nico de Jongh; Nathalie Koopmans, Espel; Fedda Koot, Lemmer; Niels Kreijger, Bant; Volken de Lange, Lemmer; Harmen de Lange, Lemmer; Rik Meijer; Sophie van Nieuwenhuizen, Ens; Julia Prummel; Jelte van Ruiten, Luttelgeest; Remo Sasso, Lemmer; Niekje Schout; Bas Schuitema, Lemmer; Merlijn Stokvis; Bente Tuin; Anne Vollering, Ens; Berend Vos, Lemmer; Amarens de Vries, Lemmer; Rochella van der Wal, Nagele; Evalien Wiersma, Espel; Sanne Wiersma; Gijs Wildeboer, Lemmer. Gymnasium: Bas Altenburg; Niels Klement; Denise Morsink, Marknesse; Joep Nijenhuis, Tollebeek; Amber Schollaardt, Creil; Mats van Tongeren, Nagele; Kevin Veenstra, Tollebeek; Ellen Verheul, Creil; Rebecca van Wijk, Vollenhove.

Geen plaatsnaam is Emmeloord. LOCATIE LEMMER Bbl: Remco Frankema ,Lemmer; Erwin de Gast; Thomas Grootjans; Jessie Heeringa, Rutten; Ellen Keulen, Echten; Sebastian Krüger; Kevin Wilmsen. Kbl: Naomi Berg; Mandy Blaauw, Oudemirdum; Daphne Boersma; Sven Bootsma; Jesse Bruinsma; Nina Close; Joost Jelluma; Elisabeth Mayala, Creil; Robin Overes; Vera Roorda; Judith Schraal; Sjoukje Verschoor; Marita Visser; Marrin van der Zwaag. Gl: Branko Ampt; Caitlin Andriessen, Oosterzee; Isabella Beinker; Peter Booy; Thomas Capozzi; Cato Coehoorn; Sammie Cohensius; Anna Ganzevoort, Rutten; Sharona Hoekstra; Tiemen Jakobs; Geke Leenstra, Rutten; Hinke van der Meer; Britt Migchels; Corné Mulder; Lars Olsen; Jesper Portijk; Lars de Velde Harsenhorst, Rutten; Dennis Verbeek; Jarno Visser; Marcel de Vries; Jan Wassenaar; Wim Wildenbeest. Tl: Nadia Alisherzai; Matthijs Bergstra; Kevin Bijlsma; Tamara Bootsma; Marjan Boskma; Joël Breimer, Oosterzee; Celina de Bruijn; Jorn Dijkstra; Mika Draaisma; Guido de Haan, Bantega; Mandy Heeringa, Emmeloord; Dauri Hoeksma; Merel Huisman, Follega; Alco Kort; Anouk Meeter; Bas van der Meulen; Rianne Minnema; Xandra Mollema; Menzo Noske; Rick Rottiné; Kjeld Tax; Patrick de Velde Harsenhorst, Rutten; Jelmer Waaijer.

Geen plaatsnaam is Lemmer.

ADVERTENTIE

STEENWIJK Aan VSO De Ambelt in Steenwijk zijn geslaagd voor vmbo: Bbl: Techniek: Nick van der Knokke; Felix Spin; Myron Spin, Wolvega. Zorg en welzijn: Charissa van der Berg, Heerenveen; Britt Echten, Meppel; Eric Spijkerman. Kbl: techniek: Joran Koers, Marijenkampen Tl: Rolf Gerrits, Havelte; Hilbert Jonker, Havelte; Stan Kleinheerenbrink; Ries Muizelaar, Vollenhove. Geen plaatsnaam is Steenwijk.

Het Zuyderzee College feliciteert alle geslaagden!

L E E U WA R D E R C O U R A N T W O E N S D A G 17 J U N I 2 015 2 3

Profile for NDC mediagroep

Leeuwarder Courant examenbijlage 2015  

Leeuwarder Courant examenbijlage 2015  

Advertisement