Page 39

NCRV-REIZEN Indien u een (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld op internet bij de desbetreffende reis.

Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties en beschermende maatregelen verplicht zijn of worden geadviseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

In-de-plaatsstelling

Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger, de deelnemer worden vervangen door een andere persoon.

MINDERVALIDEN Welke reis is voor u geschikt?

Soms boeken deelnemers een reis, die eigenlijk niet bij hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd goed de informatie door, en laat u, als u vragen hebt, goed informeren door onze reisspecialisten. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Hebt u persoonlijke hulp of begeleiding nodig, dan moet u hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Uw medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook voor een reisleider is dergelijke begeleiding te zwaar. Zij kunnen zeker hand- en spandiensten verlenen, maar zij kunnen niet de individuele begeleiding geven, die u misschien wel nodig hebt.

Mindervaliden op reis

De ANVR-reisvoorwaarden vereisen, zoals u leest onder ‘informatie door de reiziger’, dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Raadpleeg altijd onze reisspecialisten voor specifieke informatie omtrent de mogelijkheden van deelname.

Uitsluiting en aansprakelijkheid

1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn/haar rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. 2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

Informatie reisgids TIJDENS DE REIS (Hand)bagage

Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Als uw bagage niet is aangekomen of beschadigd is geraakt, maakt u hier dan direct melding van. Kostbare artikelen en medicijnen (in hoeveelheden acceptabel voor de duur van de reis), moet u als handbagage vervoeren in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer en de geldende handbagagerestricties.

Excursies en activiteiten ter plaatse

Op uw bestemming biedt NCRV-Reizen u de mogelijkheid om verschillende excursies te maken. We willen u er op attent maken dat NCRV-Reizen uitsluitend een bemiddelende rol hierin speelt. We zijn dus niet aansprakelijk voor de uiteindelijke uitvoering en/of voorvallen tijdens de excursies.

Niet helemaal tevreden

Het kan gebeuren dat u tijdens uw reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Dit dient u z.s.m. te melden bij betrokken dienstverlener en/ of de reisleiding. Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan dient u direct contact met ons op te nemen. Geef ons de kans tijdens de reis het probleem op te lossen. Wacht niet tot thuiskomst, want dan plaatst u zichzelf en ons voor een voldongen feit. Indien u onverhoopt verzuimt een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en / of tijdens het verblijf, kan dit tevens betekenen dat u het recht op genoegdoening verliest, daar wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden. Na uw reis kunt u binnen één maand na terugkeer eventuele tekortkomingen schriftelijk melden (zie verder artikel 12 van de ANVR-consumentenvoorwaarden).

De maaltijden

Wij informeren u graag over de verzorging tijdens de vlucht naar uw vakantiebestemming. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de service-formule aan boord gewijzigd. Bij de meeste vluchten zijn de maaltijden aan boord niet inbegrepen. Tegen betaling zijn ze tijdens uw vlucht wel te bestellen. In uw reisbescheiden wordt u hierover verder geïnformeerd.

Consumpties

REISDOCUMENTEN

Tenzij anders meegedeeld, zijn de consumpties, zoals alcoholische dranken of koffie, thee, fris e.d. die u zelf bestelt voor eigen rekening. Het betalen van de consumpties gebeurt slechts één maal, namelijk aan het einde van de reis. Het verschilt per leverancier of creditcard- en pinbetalingen mogelijk zijn.

Reisbescheiden

Kamer/cabine op indeling

De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk tien dagen voor vertrek aan de deelnemer worden opgestuurd.

Paspoort of identiteitskaart

Voor alle reizigers geldt de wettelijke identificatieplicht: een geldig paspoort of een identiteitskaart moet getoond kunnen worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten. Wanneer u vanwege onjuiste reisdocumenten niet kunt inchecken en de reis dus niet kunt aanvangen, is dit uw eigen risico, zonder recht op restitutie. Checkt u minimaal vier weken voor vertrek zelf aan welke vereisten uw reisdocument dient te voldoen. Deze informatie kunnen wij niet opnemen in onze brochure vanwege de wijzigingen die hierin mogelijk kunnen optreden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Gezondheidsformaliteiten

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichte gezondheidsbepalingen / vaccinaties. Wij adviseren u om minimaal drie maanden voor vertrek na te gaan bij uw huisarts, de GGD, de TravelClinic of via

bij elke bestemming uitsluitend foto’s te plaatsen, die betrekking hebben op de bestemming zelf. Het is mogelijk dat sommige foto’s afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Tot 6 weken voor vertrek heeft u de mogelijkheid om een kamer/cabine te boeken op indeling met een andere dame/heer. Als geen andere dame of heer zich aanmeldt voor de reis behouden we ons het recht voor de toeslag voor de 1-pers. kamer/cabine alsnog aan u door te berekenen. Mocht er daarna toch nog een medepassagier bij u op de kamer/cabine worden ingedeeld, dan vervalt uiteraard de 1-pers. kamer/cabine toeslag.

Vrijblijvend aanbod

De aanbieding van de reizen in deze gids is vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als de reis is volgeboekt.

Voorbehoud

Aan deze gids is veel aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen in staan. Vergissingen of fouten binden NCRV-Reizen op geen enkele manier.

Bronvermelding fotografie

In de brochure zijn foto’s opgenomen van Shutterstock, Dollarphotoclub, diverse regionale verkeersbureaus, databanken, zoekmachines, partners en deelnemers.

’s Lands wijs, ’s lands eer

Als u kiest voor een vakantie in het buitenland, betekent dit dat u tegelijkertijd kiest voor een kennismaking met een andere cultuur en traditie. Het is er anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie, maar ook een aspect om rekening mee te houden. Dat voorkomt veel onnodige teleurstelling.

Tarieven

De prijzen van de reizen, vermeld in deze reisgids, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze reisgids ter beschikking stonden. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor deze door te berekenen.

Duurzaam Toerisme

Better Holidays Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van een bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden: www. meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

NCRV-Reizen

Veersedijk 95, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht Postbus 7, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 088 – 13 07 360 www.ncrv-reizen.nl info@ncrv-reizen.nl 2017/2018 NCRV-Reizen. Hendrik-Ido-Ambacht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde NCRV-Reizen. Voor uitgebreide en de meest actuele informatie betreffende voorwaarden: zie de website. Zet- en drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Deze gids is in december 2017/januari 2018 geproduceerd. U zult begrijpen dat er gedurende het seizoen zaken kunnen wijzigen. Uiteraard informeert NCRV-Reizen haar passagiers hierover.

Foto’s

NCRV-Reizen besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas slagen wij er niet altijd in om

www.ncrv-reizen.nl • info@ncrv-reizen.nl • 088 - 13 07 360

35

Ncrv zomergids 2018  
Ncrv zomergids 2018  
Advertisement