Page 1

DÍGRAF

QU Qu qu qu BARQUES barqu barques ques

barques


DĂ?GRAF

NY Ny ny ny CIGONYA cigony cigonya nya

cigonya


DĂ?GRAF

LL Ll ll ll CAMELL camell camell

LLET llet llet

camell

llet


DĂ?GRAF

-RR- -Rr RrRr-rrrr- -rrBARRET barr barret rret

barret


DĂ?GRAF

-SS- -Ss SsSs-ssss- -ssTASSA tass tassa ssa

tassa

Cartells dígrafs  

cartells dígrafs per a l'aula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you