__MAIN_TEXT__

Page 1

KULINARISK KVALITET STARTER I MARKEN

WWW.NCLF.DK


Hvad gør vi?

SÅDAN HJÆLPER VI: •

Vi rådgiver i kulinarisk produkt- og forretningsudvikling

Vi hjælper branchen med at tilføre råvarer og produkter gastronomisk kvalitet og variation, så gastronomien skaber nytænkning til hele fødevareerhvervet

Vi gør oplevelsesøkonomien relevant for hele fødevarebranchen. Oplevelsen tilfører produkter, råvarer og serviceydelser merværdi og kundeloyalitet

Vi skaber nye forretningsmodeller i hele branchen, fra landbrug til forbruger

Vi tror på, at “den enes udfordring er den andens løsning”. Derfor matcher vi fødevareaktører, som kan have gavn af hinanden, på tværs af værdikæden.

NCLF RÅDGIVER HELE DEN DANSKE FØDEVAREBRANCHE VED AT KOBLE LANDBRUG, GASTRONOMI OG FORBRUGERE Vi udvikler forretningsmodeller, der gør en forskel i lokalområdet, og vi er i dialog med alle, der deler vores målsætning om at højne danske fødevarers kulinariske kvalitet!


Hvor er vi?

FRA ODSHERRED TIL HELE DANMARK NCLF står for Nationalt Center for Lokale Fødevarer. Vi er på nuværende tidspunkt finansieret af Odsherred Kommune. Da vi blev dannet i 2016, var vi en klassisk, dialogbaseret projektorganisation. Men i begyndelsen af 2018 ændrede vi strukturen og lagde an til at blive en selvstændig, økonomisk enhed. Målet er, at vi i 2019 bliver en forening, der yder kommerciel rådgivning indenfor kulinarisk forretnings- og produktudvikling i hele Danmark.

Hvem er vi?

NCLF ER EN ORGANISATION MED FAGLIG INDSIGT OG KOMMERCIEL TILGANG Alle medarbejdere i NCLF har konkrete erfaringer fra de brancher, vi gerne vil påvirke, og vi har et bredt netværk indenfor gastronomi & restauranter/kantiner, landmænd & landbrugsorganisationer, detailhandel, grossister, indkøbere, forarbejdere og forædlere.


KONKRETE EKSEMPLER PÅ NCLF’S ARBEJDE

Hovedstadsområdet

ÅRETS RET – HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN For Greater Copenhagen har NCLF koblet køkkenchef Claus Henriksen fra Dragsholm Slot og mindre producenter af nichefødevarer sammen med kokkeelever fra Hotel – og Restaurantskolen i København i forbindelse med kokkekonkurrencen Årets Ret 2018. Ved at producenter og kokkeelever møder hinanden og bruger hinandens input til at udvikle nye smagsoplevelser, bliver begge parter klogere og eleverne får ekstra viden om produktionsmetoder og kvalitetsbegreber.

Sjælland

KRAGERUP GODS – UDVIKLING AF HISTORISKE OPSKRIFTER NCLF har bidraget med kulinarisk innovation på baggrund af Kragerup Gods’ historiske opskrifter, der tager udgangspunkt i lokale fødevarer og historiske traditioner. Efterfølgende er Kragerup Gods efter sparring med NCLF begyndt at udvikle kulinariske oplevelseskoncepter på baggrund af de gamle opskrifter.


Sjælland

SNS GRØNNEGÅRDEN – ANNEBERGPARKEN NCLF er sparringspartner for ejeren af SNS Grønnegården i Nykøbing Sjælland, hvor vi hjælper med at udarbejde en oplevelsesøkonomisk og gastronomisk helhedsplan for de fredede bygninger, der tidligere husede et psykiatrisk hospital, og som består af 9000 erhvervskvadratmeter. Stedet er ved at blive nænsomt renoveret, og flere lokale fødevareiværksættervirksomheder er allerede flyttet ind. Ambitionen er at skabe en kulinarisk og kulturel attraktion med bl.a. vinotek, restaurant, events, fødevaremarked og overnatningsmuligheder.

Sjælland

VKST NCLF rådgiver landmænd i forretningsudvikling i tæt samarbejde med den traditionelle landboforening og deres rådgivervirksomhed VKST. Vi bidrager med viden i den sidste del af værdikæden, forbrugertrends, kulinarisk kvalitet og oplevelsesøkonomi, så landmændenes produkter bliver mere attraktive for forbrugerne. Desuden er vi strategisk sparringspartner for VKST, hvor vi videreformidler forståelse af fremtidens kulinariske fødevareklynge.


KONKRETE EKSEMPLER PÅ NCLF’S ARBEJDE Fyn

DALUM LANDBRUGSSKOLE UNDERVISNING & WORKSHOPS NCLF har gennem flere år lavet forløb med landbrugsstuderende, hvor vi med foredrag og workshops bidrager til at udvikle de studerendes råvareforståelse og viden om oplevelsesøkonomi, så deres landbrugsproduktion i højere grad kan blive rettet mod forbrugeren.

Foto: Søren Schovsbo

Sjælland

10. KLASSES FØDEVARELINJE OG KOKKEFAGSKOLE NCLF var blandt initiativtagerne til at oprette den succesfulde fødevarelinje og kokkefagskole for 10.klasser i Odsherred i samarbejde med Hotel – og Restaurantskolen, som i dag drives videre af EUC Nordvestsjælland. Fødevarelinjen fremhæves af regeringen som et vellykket eksempel på en ny uddannelse, der skaber vækst og værdi for alle parter i et yderområde.


vsbo

Lolland-Falster

MÆRKNINGSORDNING – BUSINESS LOLLAND-FALSTER NCLF har på foranledning af Business Lolland-Falster (BLF) hjulpet fødevareproducenter fra Lolland og Falster med at konkretisere deres strategi i forhold til mærkningsordningen Muld. En workshop med udgangspunkt i NCLF’s faglige leder Jesper Zeihlunds bog “Det kulinariske spor for bønder, kokke og købmænd” resulterede i flere konkrete anbefalinger til producenternes videre arbejde.

Sjælland

GASTRONOMISK UDVIKLING DRAGSHOLM SLOT Dragsholm Slot i Odsherred har gennem det seneste årti bevist, at det er muligt at skabe et fagligt kulinarisk miljø i et tyndt befolket område. NCLF har siden sin etablering haft et tæt samarbejde med Dragsholm Slot og det lokale fødevareerhverv, med et fælles fokus på at forædle de danske råvarer ud fra et gastronomisk perspektiv og herigennem tilføre dem ekstra værdi. Ved at invitere gastronomerne, tydeliggøres den kulinariske efterspørgsel overfor landbruget, og ny synergi opstår.


FREMTIDENS LANDMÆND ER FØDTE IVÆRKSÆTTERE


VI STÅR OGSÅ BAG WEBSITET WWW.ODSHERREDVINE.DK I området, der strækker sig fra Odsherred og mod Røsnæs ved Kalundborg, er klimaet og jordbunden helt speciel. På vores website www.odsherredvine.dk har vi samlet en del af de lokale vinproducenter og taget det første skridt til at realisere ambitionen om et vindistrikt efter europæisk forbillede. Vi ønsker at udbrede en faglig vinkel og samtidig inspirere og tiltrække flere vinavlere til området.


d

VI KOBLER LANDBRUG, GASTRONOMI OG FORBRUGERE

J

D

b k

k


Eksempler på organisationer, hvor NCLF har haft en rolle som rådgiver eller oplægsholder: Fødevarestyrelsen, Region Sjælland, Seges, VKST, Madkulturen, Horesta, Roskilde Dyrskue, Tænketanken FREJ, Business Lolland-Falster, Økologisk Landbugsrådgivning, Dalum Landbrugsskole, Århus Universitet, Coro Roskilde, Danske Madanmeldere, Bite Copenhagen, Stevns Erhvervsråd, Agrocura, Naturpark Åmosen, LAG Midt-Nordvestsjælland, Landdistrikternes fællesråd, Business Midt, Food Festival Århus, Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Jesper Zeihlund

Er du interesseret i at vide mere?

DeT Kulinariske spor

bønder kokke &

købmænd

Kontakt forfatter og faglig chef i NCLF Jesper Zeihlund jesper@nclf.dk | Tlf. 51935363

www.nclf.dk


HUSK OGSÅ AT BESØGE VORES WEBSITE WWW.GASTROPOL.DK På vores website www.gastropol.dk finder du en række fortællinger om fiskere, gartnere, landmænd, kokke, slagtere og andre kulinariske iværksættere og frontløbere, som med faglig stolthed dagligt går i marken, stalden eller i køkkenet for at fremstille deres kvalitetsfødevarer. Alle fotos i brochuren er taget af fotograf Benita Marcussen, med mindre andet er angivet.

Profile for NCLF - Nationalt Center for Lokale Fødevarer

Brochure om NCLF's ydelser. Se her, hvordan vi arbejder!  

Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) kobler landbrug, forbrugere og gastronomi. Se konkrete eksempler på, hvordan vi højner den kulin...

Brochure om NCLF's ydelser. Se her, hvordan vi arbejder!  

Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) kobler landbrug, forbrugere og gastronomi. Se konkrete eksempler på, hvordan vi højner den kulin...

Profile for nclf2019